Val av truckbatteri och laddare. Truckbatterier allmänt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av truckbatteri och laddare. Truckbatterier allmänt"

Transkript

1 Val av truckbatteri och laddare Truckbatterier allmänt Batterival Livslängdsfaktorer Laddare allmänt Laddningsförlopp allmänt Knallgas syre och väte Vattenpåfyllning Vattenkvalitet Underhåll Anteckningar

2 Lite batterikunskap Innehåll... 1 Val av truckbatteri och laddare... 2 Truckbatterier allmänt... 3 Konstruktion Batteristorlek Lite batterikemi Pausladdning Självurladdning Kyl- och fryshus Batterival... 4 Standardbatteriet Elektrolytcirkulationsbatteriet CSM-batteriet, kopparsträckmetall CSM-batteriets konstruktion VRLA-batteriet med gelelektrolyt (dryfit) - underhållsfritt Livslängdsfaktorer... 5 Hur länge håller ett batteri? Definition av laddningscykel Vad påverkar livslängden hos ett batteri? Varför blir strömuttaget för stort? Varför sulfaterar ett batteri? Laddare allmänt... 6 W-laddningskarakteristik I-laddningskarakteristik Exempel på konstantströmladdningskurvor Laddningsförlopp allmänt... 7 Knallgas syre och väte... 8 Vattenpåfyllning... 9 Manuell Automatisk Vattenkvalitet Underhåll Varje dag Varje vecka Varje månad

3 Val av truckbatteri och laddare Batteriet är truckens hjärta Ett friskt hjärta ger ett gott liv, ett dåligt hjärta ger ett dåligt liv. Ta ett gott råd från din läkare: "Du ska bruka och anstränga ditt hjärta, men inte missbruka och överanstränga det". Om du byter ut ordet "hjärta" mot ordet "batteri", har du fått ett gott råd från din batterileverantör. Utan bröd inga dåd Sunda kostvanor förlänger ditt liv och ger dig bättre ork att vara aktiv. Rätt ström i rätt mängd förlänger batteriets liv, och låter det ge sitt bästa under hela sin livslängd. Välj därför alltid ett batteri som är tillräckligt stort för den trucktyp och det arbete det ska användas till. Använd alltid en korrekt dimensionerad laddare, som ger batteriet optimal och korrekt laddning. Hjärna och muskler rätt kombination av laddare och batteri gör vardagen lättare Det är inte bara batteristorleken (kapaciteten) du ska tänka på när du väljer batteri. Också batteritypen är av stor betydelse för effektiv drift och lång livslängd. 3. 1

4 Truckbatterier allmänt Konstruktion Ett truckbatteri är uppbyggt av ett antal enskilda celler på vardera 2 V. Ett 48 V-batteri består således av 24 seriekopplade celler, som alla har samma kapacitet i amperetimmar. Varje cell är uppbyggd av bruna, positiva, fyllda rör och grå, negativa, smorda plattor, som innehåller olika blylegeringar (rörplattelektroder). Till skillnad från ett startbatteri, där det är de positiva elektroderna som har formen av plattor, utgörs de positiva elektroderna i ett truckbatteri av rör. Detta beror på att ett startbatteri ska kunna avge hela sin laddning som hög ström under kort tid, för att starta bilen, medan ett truckbatteri ska kunna ge ström under längre tid hela arbetsdagen. Elektrolyten, som leder till uppkomsten av en elektrisk spänning mellan batteriets positiva och negativa pol, består av utspädd svavelsyra. Exempel Ett 48 V-batteri på 500 Ah består av 24 seriekopplade celler inbyggda i en målad eller levasintbelagd batterilåda, som normalt är tillverkad av järn. Varje cell ger spänningen 2 V och innehåller 500 Ah, vilket grovt kan översättas till att batteriet kan avge 100 A kontinuerligt under 5 timmar, vilket motsvarar den nominella 5-timmarskapciteten.Om man i stället tar ut t.ex. 200 A, räcker batteriet bara i cirka 2 timmar och inte, som man skulle kunna tro, 2,5 timmar. Ju snabbare man laddar ur ett batteri, desto mindre blir dess användbara kapacitet. Batteristorlek När trucken arbetar drar den ström från batteriet. Batteriet laddas därvid ur, och måste sedan laddas upp på nytt. Dessa båda förlopp urladdning följd av uppladdning utgör tillsammans battericykel. Ju mer ström en viss arbetsuppgift kräver, desto större ska batterikapaciteten vara för att batteriet inte ska få onödigt kort livslängd. Batteriets fysiska storlek begränsas av truckens batteriutrymme. Ju större batteriutrymme, desto högre batterikapacitet kan installeras i trucken. De enskilda celler batterier består av tillverkas därför i många olika höjder och bredder. Stor cellvolym, det vill säga stor mängd aktivt material, ger hög batterikapacitet. GNB Industrial Power har t.ex. 125 olika celltyper i sitt standardsortiment. Ovan ser du ett litet urval av olika truckceller som kan kombineras i tusentals olika batterilådor för alla trucktyper i hela världen. 3. 2

5 Lite batterikemi I ett nytt, fulladdat bly/syra-batteri med rörplattelektroder är plattorna rena, alltså fria från sulfatrester, och elektrolytdensiteten har sitt korrekta värde, 1,29 g/cm 3 (1290 g/l). När batteriet laddas ur, använder blyplattorna den omgivande fria svavelsyran i elektrolyten för att leverera ström till förbrukaren. Som restprodukt från denna reaktion bildas sulfater. Sulfaterna fastnar på plattorna och hindrar med tiden strömproduktionen allt mer, och till slut kan batteriet inte avge mer ström. Batteriet är då helt urladdat och sulfaterat. Urladdning Uppladdning Spänningen j k Spänningen stiger Plattorna sulfateras Densiteten sjunker Plattorna sulfateras Sulfaterna löses upp Densiteten stiger Sulfaterna löses upp Plattorna i ett urladdat batteri är därför fyllda med sulfater, och elektrolytdensiteten (g/l) har sjunkit betydligt under strömproduktionen. När batteriet sedan laddas upp, splittras sulfaterna. Teoretiskt borde de reagera fullständigt med den nu mycket svaga syran i batteriet. I verkligheten sjunker de emellertid, eftersom de är mycket tyngre än den omgivande vätskan, ner till cellkärlets botten och är därför inte till någon nytta för de rensade plattorna. Batteriladdaren fortsätter därför med den så kallade efterladdningen, under vilken den ström laddaren driver genom batteriet i huvudsak utnyttjas för att röra om elektrolyten, så att de tunga resterna förs uppåt i cellerna, där elektrolytens syrahalt är något lägre. När laddaren indikerar att uppladdningen är avslutad, är plattorna rena och syrahalten jämn i hela batteriet. När ett truckbatteri används sker strömproduktionen på de ställen där resistansen är lägst och avståndet till omgivande syra kortast. Det betyder att strömmen produceras på plattornas yta. Efter hand som ytan sulfateras flyttar strömproduktionen allt längre in i plattorna, och avstannar till slut helt. Vid uppladdning av batteriet drivs den här processen i motsatt riktning. 3. 3

6 Pausladdning Vid pausladdning av ett delvis urladdat standardbatteri blir plattorna delvis rensade och klara för drift. De rensade plattorna måste emellertid arbeta i elektrolyt med ganska låg syrahalt, eftersom de tunga sulfaterna sjunkit till botten i cellerna. Dessa sulfater blandas med den utspädda syran när gaspunkten uppnåtts och efterladdningen startat. Pausladdning kan användas även om gaspunkten inte uppnås, men de rensade plattorna arbetar inte optimalt förrän elektrolytdensiteten åter nått sitt korrekta värde. Om pausladdning krävs, bör man därför välja ett elektrolytcirkulationsbatteri eller ett CSM-batteri (kopparsträckmetall), eller en batteriladdare med kemisk elektrolytomrörning. När kan man pausladda? I vissa fall räcker inte batterikapaciteten till för en hel arbetsdag. För att inte ladda ur batteriet djupare än 80 % måste man i sådana fall pausladda. Nedan visas urladdningskurvor för tre batterier. Alla tre batterierna klarar hela arbetsdagen, men endast ett av dem behandlas batteritekniskt korrekt. Fullt uppladdat Uppladdning Gasning Uppladdning 80% 80 % är korrekt urladdningsdjup Urladdningsdjup Paus Paus Alla tre batterierna är fulladdade vid arbetsdagens början, och alla tre får två pauser under den aktuella arbetsdagen. Vid arbetsdagens slut är ett av batterierna djupurladdat det gröna, som inte pausladdats alls. Det röda batteriet pausladdas under dagens första paus, vilket resulterar i att batteriet når gaspunkten innan det kopplas bort från laddaren. Det hinner nämligen laddas mer än vad som tagits ut. Det blå batteriet sätts inte på pausladdning förrän under arbetsdagens andra paus, när truckföraren vet att laddningen inte hinner nå till gasningsgränsen. Med lite eftertanke och rätt laddare kan alltså pausladdning göra god nytta. 3. 4

7 Självurladdning Förutom urladdning i form av strömuttag för drift, sker självurladdning i truckbatterier. Batteriets laddning förbrukas sakta av sig själv både de positiva rören och de negativa plattorna sulfaterar nämligen spontant. Så länge batteriet är i daglig drift har detta ingen betydelse, eftersom de regelbundna uppladdningarna kompenserar för självurladdningen. Om batteriet däremot står avställt under en längre tid, kan man tydligt se att elektrolytdensiteten sjunker. Självurladdningen är cirka 5 7 % av batterikapaciteten per månad, men varierar mycket med batteriets ålder och omgivningstemperaturen. Ett batteri som inte ska användas på en tid bör därför förvaras i ett kallt, torrt och frostfritt utrymme och alltid fullt uppladdat. Kyl- och fryshus När ett truckbatteri används i kall miljö minskas dess kapacitet, samtidigt som spänningen och elektrolytdensiteten stiger. Det innebär att batterier som ska användas i kyl- och fryshus måste väljas större än normal, samt att batteriladdare och batteriindikator måste justeras efter den aktuella genomsnittstemperaturen. En normalt inställd laddare kan inte ladda ett kallt batteri helt fullt, vilket medför sulfatering av batteriet och därmed ytterligare kapacitetsminskning. Den mest lämpliga kombinationen för drift i kall miljö är ett CSM-batteri och en "intelligent" laddare som kan kompensera för temperaturen. Temperaturens inverkan på batterikapaciteten Elektrolyttemperatur Batterikapacitet +30 C 100% +20 C 95% +10 C 90% 0 C 80% -10 C 70% -20 C 50% -30 C 35% 3. 5

8 Batterival Standardbatteriet Det vanliga blybatteriet med svavelsyraelektrolyt har inte förändrats väsentligt under de mer än 100 år det funnits. Det är den batterityp som används mest överallt i världen, och den uppfyller väl de krav som ställs på ett batteri under normala driftförhållanden. Om man kan håller sig inom de tillåtna gränserna, alltså uttag av 80 % av batterikapaciteten under de cirka 5 körtimmar som motsvarar en full arbetsdag, är standardbatteriet det rätta valet. Det finns ingen anledning att betala för ett mer avancerat eller kraftigare batteri, om man inte behöver det. Elektrolytcirkulationsbatteriet Om trucken inte har plats för ett batteri med kapacitet för en hel arbetsdag, eller om den tillgängliga tiden för uppladdning är kortare än 8 timmar, är det ofta fördelaktigt att välja ett batteri med elektrolytcirkulation. Denna batterityp lämpar sig väl för pausladdning och för uppladdning på ända ner till 6 timmar. Man måste dock ha klart för sig, att man trots allt tvingats köpa ett batteri som är för litet, och således slits hårdare. Batterilivslängden blir alltså något kortare, hur mycket beror på hur står merförbrukning man har. Fördelen med cirkulationsbatteriet är att de tunga sulfaterna, som normalt sjunker till botten, även vid små "påfyllningsladdningar" blir omrörda och genast lyfts upp till plattornas övre delar med hjälp av luftinblåsning. Batteriet är lite dyrare än standardbatteriet och kräver en med luftpump försedd specialladdare, som normalt ska köpas tillsammans med batteriet. Merkostnaden är ofta försvarbar, eftersom alternativet många gånger är att behöva köpa in ett extra batteri för att klara hela arbetsdagen. CSM-batteriet, kopparsträckmetall Mindre inre resistans samt hög och styv spänning gör CSM-batteriet idealiskt för hård drift och tunga lyft i riktigt krävande materialhantering. Ju snabbare batteriets laddning ska förbrukas, desto mer berättigat är CSM-batteriet. Resistansen i CSM-batteriets negativa koppargaller är bara en trettondel av resistansen i traditionella blygaller. Det minskar energiförlusten med upp till 25 %. Du får alltså ut mer nyttig energi ur ett batteri med samma kapacitet. Idén bakom CSM-batteriet Idén bakom CSM-batteriet bygger på Ohms lag, enligt vilken spänningsfallet i ett batteri är lika med strömmen gånger batteriets inre resistans. Ju mindre den inre resistansen är, desto mindre blir såväl spänningsfallet som energiförlusten i form av värme. I stället får du ut mer användbar energi och därmed längre drifttid. 4. 1

9 CSM-batteriet och pausladdning Tack vare den låga inre resistansen både avger och upptar CSM-batteriet laddning snabbare och jämnt fördelad över cellens hela höjd och bredd. Det innebär att cellspänningen stiger snabbare, varför CSM-batteriet under en pausladdning upptar större energimängd än ett standardbatteri. CSM-tekniken utvecklades ursprungligen som en nödvändig förutsättning för ubåtsbatterier. Den är i dag patenterad av Exide Technologies. CSM-batteriet har tydliga fördelar Mer energi, upp till 25 %, och därmed längre drifttid än standardbatterier, Hög och konstant spänning vid hård drift, till skillnad från standardbatteriet som under hela driftförloppet lämnar gradvis fallande spänning. Den fallande spänningen är till förfång för truckens elektronik, som reagerar genom att dra högre ström. Mindre värmeutveckling och därmed slitage på batteriet under dess hela livslängd. CSM-batteriets konstruktion 1. Galler av kopparsträckmetall 10. Patentpol 2. Blybelagt negativt CSM-galler 11. Cellock 3. Perforerat skyddshölje 12. Flexibelt skruvförband 4. Separator 13. BFS-flottör 5. Negativ smord gallerplatta 14. BFS-lock 6. Positivt blygaller 15. Tätningslock 7. Positiv rörplatta 16. Polskruv 8. Negativt plattaggregat, pol 17. Tätningsring 9. Positivt plattaggregat, pol 4. 2

10 Batterier med gelelektrolyt (dryfit) - underhållsfria Dryfit-batterier är slutna, ventilreglerade (VLRA) underhållsfria truckbatterier med samma mått som standardbatterier. Batteritypen har emellertid något lägre kapacitet per volymenhet. Dessutom är det tillåtna urladdningsdjupet för dessa batterier endast cirka 70 %, till skillnad från standardbatteriets 80 %. Det innebär att den användbara kapaciteten i en given truck blir betydligt mindre än den kapacitet trucken ursprungligen är konstruerad för. Om man överväger ett dryfit-batteri måste man därför vara helt klar över hur batteriet kommer att användas och hur stor kapacitet som kommer att krävas under en hel arbetsdag. Fördelar med dryfit Ingen vattenpåfyllning Tidsbesparing och eventuellt också bättre driftekonomi, eftersom för låg elektrolytnivå förkortar ett batteris livslängd. Lägre energiförbrukning Bättre ekonomi, lägre elförbrukning vid uppladdning eftersom omrörningstiden bortfaller. Inget elektrolytspill Bättre ekonomi, ingen syra i batterilådan eller på golvet, mindre arbete med batterirengöring. Nästan ingen gasbildning Miljövänligt, bättre ekonomi, mindre laddningsrum och mindre krav på ventilation och utsug. Nackdelar med dryfit Mindre urladdningsdjup Sämre ekonomi, eftersom det krävs ett större batteri än vid drift med öppna batterier. Högre inköpspris Sämre ekonomi, eftersom dryfit-batterier i allmänhet är cirka 50 % dyrare än standardbatterier. 4. 3

11 Livslängdsfaktorer Hur länge håller ett batteri? Livslängden för ett batteri, räknat i antal dagar, beror helt på hur mycket man använder batteriet varje dag. Batteriets livslängd skiljer sig alltså mellan olika användare. Batterilivslängd enligt IEC år eller cirka 1500 laddningscykler vid normal drift med ett strömuttag och maximalt urladdningsdjup 80 % per dygn. Livslängden för ett dryfit-batteri är cirka 1200 laddningscykler, men denna batterityps tillåtna urladdningsdjup är endast %. Definition av laddningscykel En laddningscykel är en urladdning följd av en uppladdning. Ju fler cykler ett batteri genomlöper per dygn, desto kortare blir dess livslängd. Den bästa driftrytmen för ett batteri är en laddningscykel per dygn, vilket innebär att batteriet ska sättas på uppladdning när arbetsdagen är slut och batteriet är urladdat till högst 80 % urladdningsdjup (dryfit %), och vara fulladdat när nästa dags arbete börjar. Större urladdningsdjup än 80 % (70 75 %) klassas som djupurladdning och gör batteriets garanti ogiltig. I princip är pausladdning, alltså laddning till ej helt fulladdat tillstånd av ett ej helt urladdat batteri, fullt tillåtet. Det finns emellertid risk för att temperaturen stiger för högt, eller att gasgränsen nås (detta räknas som 1 laddningscykel). Pausladdning bör därför bara tillgripas om batterikapaciteten är otillräcklig för en hel dags arbete, och bara om man är säker på att inte nå batteriets gasgräns. 5. 1

12 Antal cykler Diagrammet visar ett batteris livslängd i antal laddningscykler vid olika urladdningsdjup. Urladdningsdjup och livslängd: 80 % urladdningsdjup ger 100 % livslängd, 90 % urladdningsdjup ger cirka 75 % livslängd Urladdningsdjup i% 60% 70% 80% 90% Vad påverkar livslängden hos ett batteri? Djupurladdning: Överuttag: Hög temperatur: Överladdning: Underladdning: Underhåll: Maximalt 80 % urladdningsdjup Maximalt 80 % av kapaciteten Maximalt 50 C i elektrolyten "Bränner ur" batteriet Sulfaterar batteriet Fel elektrolytnivå, föroreningar, fel etc. Va rför blir strömuttaget för stort? Ett för litet batteri har valts Körning och lyftning sker samtidigt Truckföraren ville egentligen bli racerförare Fel på trucken stort slitage, tjuvbroms, smuts och främmande föremål i hjulen För mycket extra utrustning på trucken Fel däcktyp, körning i motlut, olämplig körbanebeskaffenhet V arför sulfaterar ett batteri? Om batteriet står avställt utan att vara uppladdat Om batteriet inte urladdas till 80 % då och då blir det "slött" Om batteriet inte blir fullt uppladdat Om batteriet arbetar vid hög temperatur Om batteriet efterfylls med syra Punkterna ovan är huvudorsakerna till att ett batteri inte uppnår sin förväntade livslängd. Vissa av faktorerna förstör batteriet mycket fort, andra sliter ner det över lite längre tid. Gemensamt för samtliga faktorer är dock, att man med lite eget engagemang i batteriets livslängd kan undvika allihop. 5. 2

13 Laddare allmänt Det är ju batteriet som håller trucken igång, och detta faktum är ofta det enda användaren fokuserar på. Laddaren glöms mer eller mindre bort, och betraktas för det mesta bara som ett fördyrande nödvändigt ont. Det är laddaren som fyller batteriet med "bränsle", så att batteriet i sin tur kan leverera energi till trucken, som bensinen till en bils bensinmotor. Och vem skulle komma på tanken att försöka driva en motor konstruerad för 98 oktan med 92-oktanig bensin? Felaktig uppladdning av ett batteri kommer helt enkelt att med tiden, eller ibland mycket fort, förstöra batteriet. Det är därför mycket viktigt att göra helt klart för sig vilket arbete man vill att ens batterisystem ska utföra, både nu och i framtiden. Är det tung eller normal drift, står lång eller kort uppladdningstid till buds, bedrivs arbetet endast några timmar varje dag eller är det 24-timmarsdrift? Dessa frågor bör man ha svaret på innan man köper laddare. 6. 1

14 Det finns i dag två typer av laddare: konstanteffektladdare (W-laddare) och konstantströmladdare (I-laddare). Laddningsförlopp W-laddningskarakteristik W-laddningskarakteristik Konstanteffektladdaren avger samma effekt (W) under nästan hela uppladdningsförloppet, vilket innebär att strömmen gradvis minskar under uppladdningen. Efterhand som batterispänningen stiger, sjunker strömmen i motsvarande grad, tills spänningen når gasgränsen (cirka 2,4 V per cell) där vattnet börjar spjälkas i väte och syre. Härefter faller strömmen till cirka 25 % av laddarens märkström och ligger kvar där till uppladdningen är slutförd. Denna fas kallas gasfasen. När batteriet är fulladdat avbryter laddaren uppladdningen. De flesta laddare börjar sedan underhållsladda batteriet. Underhållsladdningen kan ske antingen med konstant ström eller med strömpulser som upprätthåller batteriets spänning. Laddningsförlopp IUI-laddningskarakteristik I-laddningskarakteristik Konstantströmladdaren avger laddarens märkström under hela huvudladdningsförloppet, tills gasgränsen (cirka 2,4 V per cell) nås. Därefter skiljer sig laddningskarakteristiken något åt mellan olika batterityper. I schemat till vänster fortsätter laddaren att hålla konstant spänning på 2,4 V per cell tills strömmen blivit så låg att den egentliga gasfasen kan börja. En av många fördelar med konstantströmladdare är att batteriet är i stort sett fulladdat när gaspunkten nås. Det innebär väsentligt förkortad uppladdningstid. Dessa laddare är mikroprocessorstyrda. Laddningsförloppet avkänns kontinuerligt och uppladdningen regleras med utgångspunkt från de avkända värdena. Den senaste utvecklingen av dessa laddare är högfrekvensladdaren, som är den för batteriet mest skonsamma laddartypen. 6. 2

15 Exempel på konstantströmladdningskurvor 2100 HFP högfrekvens för öppna rörplattbatterier - IWa-laddningskurva Konstant ström tills batteriet är nästan fulladdat, därefter minskande ström tills spänningen under en given mätperiod är konstant. 10 minuters underhållsladdning var 6:e timma HFP högfrekvens för slutna rörplattbatterier - IUIU-laddningskurva Konstant ström tills spänningen når 2,35 V per cell, därefter konstant spänning tills strömmen sjunkit till 10 % av märkströmmen. Därefter hålls strömmen konstant tills batteriet är fulladdat. Fortlöpande underhållsladdning så att cellspänningen inte sjunker under 2,3 V. Ovanstående är bara två exempel på laddningskurvor för ett öppet och ett slutet batteri. De laddningskurvor olika batterileverantörer föreskriver kan emellertid skilja sig åt. Det är därför klokt att kontrollera vilken laddningskurva en sedan gammalt befintlig laddare har, om man vill använda den för ett nyinköpt batteri. 6. 3

16 Laddningsförlopp allmänt Huvudladdning Uppladdningstiden definieras som tiden mellan det ögonblick då laddaren kopplas in och det ögonblick då gasgränsen (cirka 2,4 V per cell) nås. En konstantströmladdare matar under denna fas in upp till 20 % större laddning i batteriet än en standardeffektladdare. Efterladdning Laddningstiden från det ögonblick då gaspunkten nås till det ögonblick laddningen avslutas skiljer sig åt mellan olika laddare. I vissa fall är efterladdningstiden en viss procentsats av huvudladdningstiden, i andra fall styrs den av mikroprocessorns program. Underhållsladdning När batteriet är fulladdat fortsätter de flesta laddare med underhållsladdning i en eller annan form, för att motverka batteriets självurladdning. Utjämningsladdning Vissa laddare är programmerade för att fortsätta laddningen med svag ström under många timmar, för att korrigera spänningen över de celler som eventuellt har för låg spänning. Stäng alltid av laddaren eller tryck på laddarens pausknapp innan du kopplar bort ett batteri från eller ansluter ett batteri till laddaren. Om du drar isär laddningskontakten medan den är strömgenomfluten, finns risk för gnistbildning. 7

17 Knallgas syre och väte Ett batteri som kopplas bort från laddaren innan laddningen är avslutad, kommer i de flesta fall att stå och avge gas. Ett batteri som är färdigladdat med locket stängt tar lång tid på sig att bli av med sina gaser. Detta medför att luften omkring batteriet innehåller vätgas, som exploderar vid minsta gnista. Om ett batteri exploderar, kommer det med stor sannolikhet att spränga cellocken och slunga ut den syrahaltiga elektrolyten i omgivningen, och personer som råkar befinna sig i närheten kommer således att få syra över sig. Om olyckan skulle vara framme, kan syran neutraliseras någorlunda genom sköljning med stora mängder vatten, varefter man omedelbart ska söka läkare. OBS! Undvik rökning, gnistbildning och öppen eld i närheten av batterier. Ögonen är mest utsatta använd alltid skyddsglasögon. Ögonsköljflaskor ska alltid finnas i närheten av laddaren. 8

18 Vattenpåfyllning När ett batteri avger gas är det vattnet som försvinner ur elektrolyten inte syran. Det betyder att elektrolytens syrakoncentration stiger, samt att plattorna inte längre kommer att vara täckta. Detta "dödar" ett batteri mycket snabbt. För att undvika detta ska batteriet då och då efterfyllas med vatten men bara med avjoniserat vatten! Vattenpåfyllningen kan skötas på många olika sätt. Nedan följer några exempel. Manuellt En enkel vattenpåse försedd med slang och slidventil. En vattenkanna med vanlig hällpip. En vattenkanna med självstängande hällpip. En uppblåsbar "HandyFil" med påfyllningsrör och manuell vattenavstängning. Använd bara utrustning i vilken batterivattnet inte kan komma i beröring med metall, eftersom vattnet vid metallkontakt snabbt tar upp joner. AccuPub med lysdiodförsedd fyllningspistol Fortfarande manuell men den bekvämaste på marknaden. AccuPub består av en påfyllningsvagn som pumpar ut vattnet genom en optisk påfyllningspistol. När cellen fyllts på till korrekt vätskenivå stänger påfyllnings- pistolen automatiskt av vattentillförseln. Med hjälp av olika distansstycken kan AccuPub användas till alla celltyper. Inget spill av vatten eller frätande syra. Alltid samma elektrolytnivå i alla celler efter varje påfyllning. Påfyllningen avbryts automatiskt när cellen är fylld till rätt nivå. Det krävs inga extra tillbehör och ingen extrautrustning på batterierna. Passar alla batterifabrikat tack vare de utbytbara distansstyckena. 9. 1

19 Automatisk Manuell vattenpåfyllning tar tid. Därför finns det numera flera olika automatiska system att köpa, för att underlätta arbetet för den personal som sköter daglig tillsyn av batterierna. Automatisk vattenpåfyllning bygger på att cellpropparna är anslutna till ett slangsystem, som är förbundet med en central vattenförsörjning, som kan vara mobil eller fast installerad. De speciella cellpropparna för automatisk påfyllning stänger själva av vattentillförseln när respektive cell är fylld. Indikatorcylinder Ventilcylinder Vattencylinder Avgasningscylinde Bilden visar 4 celler med monterad BFS-system T-cylinder för vatten anslutning Bilden visar konstruktionen hos ett BFS-lock Samtliga celler i batteriet är försedda med sådana nivåreglerande proppar, vilka är inbördes förbundna med plastslangar. Hela systemet avslutas med en snabbkoppling, som ska anslutas till en passande vattenförsörjningsenhet. Det finns idag tre välkända system på marknaden. Systemen fungerar på olika sätt, men principen med proppar och slangförbindelse är densamma i alla tre. BFS-systemet BFS-systemet är det system som i dag är me st utbrett. Vattenförsörjningsenheten utgörs av en BFS-vattenvagn eller en högt placerad vattentank, som kan ge ett vattentryck på mellan 0,3 och 2 bar övertryck (minst 3 m vattenpelare). Om man har relativt få batterier, är den enklaste lösningen en vanlig 25-liters vattendunk med slang och snabbkoppling. Har man många batterier att fylla, rekommenderas en mobil vattenvagn. 9. 2

20 Aqua-Jet-sys temet Aqua-Jet-systemet arbetar med högt tryck och är marknadens snabbaste vattenpåfyllningssystem. Systemet består av batteriets slangförbundna celler. Därtill kommer en extern vattenförsörjning samt en pump som kan ge det erforderliga trycket i tanken. När påfyllningstanken är fylld och trycksatt kopplas slangsystemet in, och efter mindre än en halv minut är batteriet är klart att användas. Autofil-systemet Autofil-systemet består också det av batteriets slangförbundna celler och en extern påfyllnings- eller en väggmonterad box, men här sker påfyllningen, till skillnad från i de andra systemen, med hjälp av vagn undertryck. Autofil-systmet, som tidigare var mycket populärt, håller i dag på att försvinna från marknaden. Gemensamt för alla påfyllningssystem är dock alltid: Efterfyll enbart med avjoniserat vatten. 9. 3

21 Vattenkvalitet ms - microsiemens Vanligt stadsvatten har normalt en konduktans på omkring 250 mikrosiemens. Avjoniserat vatten ligger på 0 5 ms, men om vattnet förvaras i transparenta dunkar kommer dess konduktans med tiden att stiga så mycket att vattnet blir otjänligt som batterivatten. Detta beror på att bakterier i vattnet utsöndrar salt. Därför bör vattnet förvaras i färgade dunkar eller ställas i ett mörkt rum om det ska förvaras under någon längre tid. Om vattnet kommer i beröring med metall, t.ex. i vattenkranar, rör eller påfyllningspistoler, stiger dess konduktans till ms. Detta är helt oacceptabelt, eftersom vattnets konduktans helst inte ska överstiga 10 ms och absolut inte får vara högre än 20 ms. Om man har många batterier i drift och förbrukar mycket vatten, är det ofta lönsamt att investera i en egen avjoniseringsanläggning. 10

22 Underhåll Hellre förebygga än bota Var alltid uppmärksam på dina batterier och se till att de "har det bra". Synliga fel och brister ska avhjälpas snarast, för att de inte ska leda till dyrbara reparationer som hade varit lätta att undvika. En defekt kabel orsakar onödigt hög ström. Smutsiga och fuktiga cellock orsakar krypströmmar som får batteriets laddning att läcka bort till ingen nytta. Elektrolytspill minskar batteriets kapacitet och fräter sönder batterilådan. För lite elektrolyt i cellerna orsakar sulfatering och förstör batteriet. Allt detta kan undvikas om man ägnar några minuter varje dag åt batteriet. Titta till batteriet och avhjälp eventuella fel i tid, så förlänger du batteriets livslängd. Förutom skötselåtgärderna ovan är det några saker som måste göras varje dag, varje vecka respektive varje månad. Varje da g Morgon vid arbetets början Kontrollera att laddaren fullbordat laddningen av truckbatteriet. Detta indikeras genom att en grön lampa lyser. Stäng av laddaren eller tryck på dess pausknapp. Koppla isär batteriets och laddarens stickkontakter genom att dra i själva kontakterna. Kväll vid arbetets slut Kör trucken så nära laddaren att batteriets och laddarens stickkontakter kan nå varandra. Stäng av trucken med dess nyckelströmbrytare. Öppna batterilocket så att gaserna kan ventileras ut under laddningen. Torka av batteriet och stäng batterilocket. Anslut batteristickkontakten till trucken och kör iväg. Anslut laddarens och batteriets stickkontakter till varandra. Slå till laddarens strömbrytare, om sådan finns. Kontrollera, innan du lämnar laddaren, att den börjat arbeta. Detta indikeras genom att en röd lampa lyser. På vissa laddare är indikeringslampan i stället gul

Val av truckbatteri och laddare

Val av truckbatteri och laddare Val av truckbatteri och laddare Batteriet är truckens hjärta Utan bröd inga dåd Hjärna och muskler rätt kombination av laddare och batteri gör vardagen lättare 1 Truckbatterier - allmänt Konstruktion Seriekopplade

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Skötsel av batterier VARNING!

Skötsel av batterier VARNING! Allmänt om batteriunderhåll Allmänt om batteriunderhåll VARNING! Batterierna innehåller frätande syra som kräver att arbetet utförs med försiktighet och med lämplig skyddsutrustning. Skölj omedelbart med

Läs mer

BATTERIKURS. Kursprogram

BATTERIKURS. Kursprogram Kursprogram BATTERIKURS Företagspresentation Nordic Battery och Addtech Batterityper Batterier i Båtar Trojan Fullriver MK batterier Batteriladdning Batteritestning och felsökning Batteriets livslängd

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

därför behöver båten batterier

därför behöver båten batterier för alla behov därför behöver båten batterier Starteffekt En båt som är utrustad med en motor behöver ett eller flera startbatterier för att motorn ska kunna starta. Ett startbatteri är specialutformat

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Stay in charge rät ddnin rje Ång

Stay in charge rät ddnin rje Ång Stay in charge RÄTT LADDNING VARJE GÅNG En ny generation exideladdare Sköt om dina batterier så håller de längre. Exide Technologies har, som världsledande batteriproducent, all den kunskap som behövs

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Småtraktion powerbloc powerbloc dry

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Småtraktion powerbloc powerbloc dry Mer energi för småtraktion powerbloc powerbloc dry powerbloc och powerbloc dry är gruppkärlsbatterier för all slags användning inom småtraktion, från industriellt bruk

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 6 1 Växelström - komponenter Växelström beskrivs enklast i komplex form Kräver kännedom om komplex analys Grund för signalteori Lösningsmetoder

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON Laddar upp till 3 gånger snabbare Över 15 gånger bättre vibrationstålighet OPTIMA YELLOWTOP BATTERIER MED DUBBLA FUNKTIONER

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Battery management BATTERY MANAGEMENT

Battery management BATTERY MANAGEMENT BATTERY MANAGEMENT Battery management BATTERY MANAGEMENT 1 Innehållsförteckning Vad man bör veta om batterier... 2 Vad är ett batteri?... 2 Batteriets funktion... 2 Urladdning... 2 Laddning... 2 Batterityper...

Läs mer

THE ULTIMATE POWER SOURCE

THE ULTIMATE POWER SOURCE THE ULTIMATE POWER SOURCE BILSTEREO TUNING FYRHJULSDRIFT MARIN ANVÄNDNING Låg intern resistens ger bättre ljudkvalitet Inga gaser eller otrevliga lukter, 100% läckagesäkert OPTIMA YELLOWTOP DJUPURLADDNINGSBATTERI

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Bruksanvisning. Batteriladdare 12 V Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Batteriladdare 12 V Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Batteriladdare 12 V Art.: 90 37 777 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:4 Utkom från trycket den 20 juli 1988 BLYBATTERIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:4 Utkom från trycket den 20 juli 1988 BLYBATTERIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:4 Utkom från trycket den 20 juli 1988 BLYBATTERIER Utfärdad den 17 juni 1988 AFS 1988:4 2 BLYBATTERIER Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

MANUAL MXS 5.0 12V/5A NÄTKABEL NÄTKONTAKT* CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL ERROR LAMP. CTEK COMFORT CONNECT clamp. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

MANUAL MXS 5.0 12V/5A NÄTKABEL NÄTKONTAKT* CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL ERROR LAMP. CTEK COMFORT CONNECT clamp. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 MODE 12V/ MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

MANUAL CTEK-LADDNING DESULPHATION BULK ABSORPTION, FULLADDAT PULSE, UNDERHÅLLSLADDNING NÄTKONTAKT* NÄTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL

MANUAL CTEK-LADDNING DESULPHATION BULK ABSORPTION, FULLADDAT PULSE, UNDERHÅLLSLADDNING NÄTKONTAKT* NÄTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL MODE 12V/0.8 3.6A MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste

Läs mer

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier Primärswitchad SE BATTERILADDARE för blysyra batterier MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier INTRODUKTION

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Mer energi för småtraktion Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry och Hawker XFC är gruppkärlsbatterier för all slags användning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för V 1.7 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och bruksanvisning Funktioner... 3 Säkerhetsriktlinjer:... 4 Kopplingsskiss...

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

BRUKSANVISNING SE 39. 1. Anslut laddaren till batteriet. 2. Anslut laddaren till vägguttaget. 3. Välj program för laddning med MODE-knappen.

BRUKSANVISNING SE 39. 1. Anslut laddaren till batteriet. 2. Anslut laddaren till vägguttaget. 3. Välj program för laddning med MODE-knappen. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom batteriladdning.

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

BATTERILADDARE BC300

BATTERILADDARE BC300 BATTERILADDARE BC300 Lämplig för 12 V bly-syrabatterier, förslutna batterier, fritidsbatterier eller gelbatterier med en kapacitet mellan 4 och 100 Ah. 29 INLEDNING Pro-User BC300 ingår i en serie avancerade

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas.

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas. XC 800 Ingen lampa tänds när laddaren ansluts enbart till batteriet Förklaring: Laddaren måste även kopplas mot ett batteri för att lamporna ska tändas. Ingen lampa tänds när laddaren ansluts till vägguttaget

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

CTEK XS 800 Batteriladdare

CTEK XS 800 Batteriladdare CTEK XS 800 Batteriladdare För blysyra batterier Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Vanliga batterifrågor och förklaringar

Vanliga batterifrågor och förklaringar Vanliga batterifrågor och förklaringar Vad är ett batteri? I princip så är ett batteri (ackumulator) en anordning som kan lagra energi för senare användning. Det förtjänar att genast sägas att förhållandevis

Läs mer

Bruksanvisning för batteriladdarna 24 V/5 A 24 V/10 A. för laddning av batterier i rullstolar och scootrar

Bruksanvisning för batteriladdarna 24 V/5 A 24 V/10 A. för laddning av batterier i rullstolar och scootrar Bruksanvisning för batteriladdarna CCC 405 och CCC 410 24 V/5 A 24 V/10 A för laddning av batterier i rullstolar och scootrar Certified to EN60601-1 3 rd ed. I överensstämmelse med EU-direktivet 93/42/EEG

Läs mer

SWEDISH. Bruksanvisning för Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20. Traktionsbatterier med positiva rörplattor typ PzM / PzMB

SWEDISH. Bruksanvisning för Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20. Traktionsbatterier med positiva rörplattor typ PzM / PzMB Bruksanvisning för Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20 SWEDISH Traktionsbatterier med positiva rörplattor typ PzM / PzMB Referensdata 1. Märkkapacitet C 5 : Se batteriskylt 2. Märkspänning :

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Innehåll Inledning För din säkerhet...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

MANUAL. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

MANUAL. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. MX MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

1(6) .$76 %$77(5,(5. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17

1(6) .$76 %$77(5,(5. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17 1(6) %.$76 %$77(5,(5 Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Det finns två huvudtyper av batterier lämpliga för likströmsförsörjningssystem, bly-syra och nickel-kadmiun.

Läs mer

Värt att veta om startbatterier

Värt att veta om startbatterier Värt att veta om startbatterier Olika slag av startbatterier Man skiljer idag mellan två olika huvudlinjer av startbatterier, nämligen de öppna och de slutna. Öppna startbatterier Tidigare var startbatterierna

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ONYX Batteriladdare. För blysyra batterier 14 225Ah. Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier.

ONYX Batteriladdare. För blysyra batterier 14 225Ah. Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. ONYX Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

MANuAL XS 0.8. till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i. tekniken inom batteriladdning.

MANuAL XS 0.8. till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i. tekniken inom batteriladdning. 12V/0.8A MANuAL gratulerar till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 Smart

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

MANUAL GRATULERAR SÅ HÄR LADDAR DU

MANUAL GRATULERAR SÅ HÄR LADDAR DU MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

Serie Classic GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, Energy Block Skötselinstruktion för stationära bly syra batterier.

Serie Classic GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, Energy Block Skötselinstruktion för stationära bly syra batterier. Serie Classic GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, Energy Block Skötselinstruktion för stationära bly batterier. Nominella data Nominell spänning U N : 2V x antalet celler. Nominell kapacitet C N = C 10 : 10t urladdning.

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Allt du bör veta om startbatterier. Pris 10:-

Allt du bör veta om startbatterier. Pris 10:- Allt du bör veta om startbatterier Pris 10:- Vi har sammanställt denna lilla broschyr för att underlätta skötseln av Ditt TUDOR-batteri. Batteriet är tillverkat inom TUDOR-koncernen av det bästa material

Läs mer

Allt du bör veta om startbatterier. Beställningsnr. 49310. Pris 10:-

Allt du bör veta om startbatterier. Beställningsnr. 49310. Pris 10:- Allt du bör veta om startbatterier Beställningsnr. 49310 Pris 10:- Innehåll Så här ser ett startbatteri ut inuti!...3 Batteritermer...3 Hur ett batteri fungerar...4 Kapacitet...5 Temperatur...5 Felkällor...5

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Automatisk batteriladdare

Automatisk batteriladdare Automatisk batteriladdare 12A RMS (8A DC) NOVACAR 14A Lämplig för alla typer av batterier, slutet bly-syra gel extraanställda och mellan 20-150Ah Normal Lämplig för 12V blybatteri, Sealed, fritid eller

Läs mer

EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- TEKNIK

EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- TEKNIK EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- RIER MED VRLA- TEKNIK EUROBAT, Föreningen för europeiska tillverkare av ackumulatorbatterier, har 36 fasta och associerade medlemsföretag och representerar mer

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Frågor till experten om batteriladdare

Frågor till experten om batteriladdare Frågor till experten om batteriladdare 1. Vad ska man som båtägare tänka på när man väljer batteriladdare till sina batterier? Du ska tänka på 2 saker: 1. Du ska ha en säker laddare, dvs säker för dig

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE -nu kan alla ladda batteriet 4A, 6A, 8A, 10A SmartCharge SmartCharge enkel - säker - användarvänlig SmartCharge är en intelligent laddare som gör batteriladdningen enkel

Läs mer

Hur gör man. Så fungerar det

Hur gör man. Så fungerar det 14. Bli ett batteri! Hur gör man Lägg din ena hand på kopparplattan och den andra handen på aluminiumplattan. Vad händer? Så fungerar det Inuti pelaren går en elektrisk ledning från kopparplattan, via

Läs mer

Batteriboken. Elektriska rullstolar

Batteriboken. Elektriska rullstolar SE Batteriboken Elektriska rullstolar Kontakta Permobil Huvudkontor för Permobilkoncernen Permobil AB Box 120, 861 23 Timrå, Sverige Tel: 060-59 59 00. Fax: 060-57 52 50 E-mail: info@permobil.se Kontor

Läs mer