Val av truckbatteri och laddare. Truckbatterier allmänt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av truckbatteri och laddare. Truckbatterier allmänt"

Transkript

1 Val av truckbatteri och laddare Truckbatterier allmänt Batterival Livslängdsfaktorer Laddare allmänt Laddningsförlopp allmänt Knallgas syre och väte Vattenpåfyllning Vattenkvalitet Underhåll Anteckningar

2 Lite batterikunskap Innehåll... 1 Val av truckbatteri och laddare... 2 Truckbatterier allmänt... 3 Konstruktion Batteristorlek Lite batterikemi Pausladdning Självurladdning Kyl- och fryshus Batterival... 4 Standardbatteriet Elektrolytcirkulationsbatteriet CSM-batteriet, kopparsträckmetall CSM-batteriets konstruktion VRLA-batteriet med gelelektrolyt (dryfit) - underhållsfritt Livslängdsfaktorer... 5 Hur länge håller ett batteri? Definition av laddningscykel Vad påverkar livslängden hos ett batteri? Varför blir strömuttaget för stort? Varför sulfaterar ett batteri? Laddare allmänt... 6 W-laddningskarakteristik I-laddningskarakteristik Exempel på konstantströmladdningskurvor Laddningsförlopp allmänt... 7 Knallgas syre och väte... 8 Vattenpåfyllning... 9 Manuell Automatisk Vattenkvalitet Underhåll Varje dag Varje vecka Varje månad

3 Val av truckbatteri och laddare Batteriet är truckens hjärta Ett friskt hjärta ger ett gott liv, ett dåligt hjärta ger ett dåligt liv. Ta ett gott råd från din läkare: "Du ska bruka och anstränga ditt hjärta, men inte missbruka och överanstränga det". Om du byter ut ordet "hjärta" mot ordet "batteri", har du fått ett gott råd från din batterileverantör. Utan bröd inga dåd Sunda kostvanor förlänger ditt liv och ger dig bättre ork att vara aktiv. Rätt ström i rätt mängd förlänger batteriets liv, och låter det ge sitt bästa under hela sin livslängd. Välj därför alltid ett batteri som är tillräckligt stort för den trucktyp och det arbete det ska användas till. Använd alltid en korrekt dimensionerad laddare, som ger batteriet optimal och korrekt laddning. Hjärna och muskler rätt kombination av laddare och batteri gör vardagen lättare Det är inte bara batteristorleken (kapaciteten) du ska tänka på när du väljer batteri. Också batteritypen är av stor betydelse för effektiv drift och lång livslängd. 3. 1

4 Truckbatterier allmänt Konstruktion Ett truckbatteri är uppbyggt av ett antal enskilda celler på vardera 2 V. Ett 48 V-batteri består således av 24 seriekopplade celler, som alla har samma kapacitet i amperetimmar. Varje cell är uppbyggd av bruna, positiva, fyllda rör och grå, negativa, smorda plattor, som innehåller olika blylegeringar (rörplattelektroder). Till skillnad från ett startbatteri, där det är de positiva elektroderna som har formen av plattor, utgörs de positiva elektroderna i ett truckbatteri av rör. Detta beror på att ett startbatteri ska kunna avge hela sin laddning som hög ström under kort tid, för att starta bilen, medan ett truckbatteri ska kunna ge ström under längre tid hela arbetsdagen. Elektrolyten, som leder till uppkomsten av en elektrisk spänning mellan batteriets positiva och negativa pol, består av utspädd svavelsyra. Exempel Ett 48 V-batteri på 500 Ah består av 24 seriekopplade celler inbyggda i en målad eller levasintbelagd batterilåda, som normalt är tillverkad av järn. Varje cell ger spänningen 2 V och innehåller 500 Ah, vilket grovt kan översättas till att batteriet kan avge 100 A kontinuerligt under 5 timmar, vilket motsvarar den nominella 5-timmarskapciteten.Om man i stället tar ut t.ex. 200 A, räcker batteriet bara i cirka 2 timmar och inte, som man skulle kunna tro, 2,5 timmar. Ju snabbare man laddar ur ett batteri, desto mindre blir dess användbara kapacitet. Batteristorlek När trucken arbetar drar den ström från batteriet. Batteriet laddas därvid ur, och måste sedan laddas upp på nytt. Dessa båda förlopp urladdning följd av uppladdning utgör tillsammans battericykel. Ju mer ström en viss arbetsuppgift kräver, desto större ska batterikapaciteten vara för att batteriet inte ska få onödigt kort livslängd. Batteriets fysiska storlek begränsas av truckens batteriutrymme. Ju större batteriutrymme, desto högre batterikapacitet kan installeras i trucken. De enskilda celler batterier består av tillverkas därför i många olika höjder och bredder. Stor cellvolym, det vill säga stor mängd aktivt material, ger hög batterikapacitet. GNB Industrial Power har t.ex. 125 olika celltyper i sitt standardsortiment. Ovan ser du ett litet urval av olika truckceller som kan kombineras i tusentals olika batterilådor för alla trucktyper i hela världen. 3. 2

5 Lite batterikemi I ett nytt, fulladdat bly/syra-batteri med rörplattelektroder är plattorna rena, alltså fria från sulfatrester, och elektrolytdensiteten har sitt korrekta värde, 1,29 g/cm 3 (1290 g/l). När batteriet laddas ur, använder blyplattorna den omgivande fria svavelsyran i elektrolyten för att leverera ström till förbrukaren. Som restprodukt från denna reaktion bildas sulfater. Sulfaterna fastnar på plattorna och hindrar med tiden strömproduktionen allt mer, och till slut kan batteriet inte avge mer ström. Batteriet är då helt urladdat och sulfaterat. Urladdning Uppladdning Spänningen j k Spänningen stiger Plattorna sulfateras Densiteten sjunker Plattorna sulfateras Sulfaterna löses upp Densiteten stiger Sulfaterna löses upp Plattorna i ett urladdat batteri är därför fyllda med sulfater, och elektrolytdensiteten (g/l) har sjunkit betydligt under strömproduktionen. När batteriet sedan laddas upp, splittras sulfaterna. Teoretiskt borde de reagera fullständigt med den nu mycket svaga syran i batteriet. I verkligheten sjunker de emellertid, eftersom de är mycket tyngre än den omgivande vätskan, ner till cellkärlets botten och är därför inte till någon nytta för de rensade plattorna. Batteriladdaren fortsätter därför med den så kallade efterladdningen, under vilken den ström laddaren driver genom batteriet i huvudsak utnyttjas för att röra om elektrolyten, så att de tunga resterna förs uppåt i cellerna, där elektrolytens syrahalt är något lägre. När laddaren indikerar att uppladdningen är avslutad, är plattorna rena och syrahalten jämn i hela batteriet. När ett truckbatteri används sker strömproduktionen på de ställen där resistansen är lägst och avståndet till omgivande syra kortast. Det betyder att strömmen produceras på plattornas yta. Efter hand som ytan sulfateras flyttar strömproduktionen allt längre in i plattorna, och avstannar till slut helt. Vid uppladdning av batteriet drivs den här processen i motsatt riktning. 3. 3

6 Pausladdning Vid pausladdning av ett delvis urladdat standardbatteri blir plattorna delvis rensade och klara för drift. De rensade plattorna måste emellertid arbeta i elektrolyt med ganska låg syrahalt, eftersom de tunga sulfaterna sjunkit till botten i cellerna. Dessa sulfater blandas med den utspädda syran när gaspunkten uppnåtts och efterladdningen startat. Pausladdning kan användas även om gaspunkten inte uppnås, men de rensade plattorna arbetar inte optimalt förrän elektrolytdensiteten åter nått sitt korrekta värde. Om pausladdning krävs, bör man därför välja ett elektrolytcirkulationsbatteri eller ett CSM-batteri (kopparsträckmetall), eller en batteriladdare med kemisk elektrolytomrörning. När kan man pausladda? I vissa fall räcker inte batterikapaciteten till för en hel arbetsdag. För att inte ladda ur batteriet djupare än 80 % måste man i sådana fall pausladda. Nedan visas urladdningskurvor för tre batterier. Alla tre batterierna klarar hela arbetsdagen, men endast ett av dem behandlas batteritekniskt korrekt. Fullt uppladdat Uppladdning Gasning Uppladdning 80% 80 % är korrekt urladdningsdjup Urladdningsdjup Paus Paus Alla tre batterierna är fulladdade vid arbetsdagens början, och alla tre får två pauser under den aktuella arbetsdagen. Vid arbetsdagens slut är ett av batterierna djupurladdat det gröna, som inte pausladdats alls. Det röda batteriet pausladdas under dagens första paus, vilket resulterar i att batteriet når gaspunkten innan det kopplas bort från laddaren. Det hinner nämligen laddas mer än vad som tagits ut. Det blå batteriet sätts inte på pausladdning förrän under arbetsdagens andra paus, när truckföraren vet att laddningen inte hinner nå till gasningsgränsen. Med lite eftertanke och rätt laddare kan alltså pausladdning göra god nytta. 3. 4

7 Självurladdning Förutom urladdning i form av strömuttag för drift, sker självurladdning i truckbatterier. Batteriets laddning förbrukas sakta av sig själv både de positiva rören och de negativa plattorna sulfaterar nämligen spontant. Så länge batteriet är i daglig drift har detta ingen betydelse, eftersom de regelbundna uppladdningarna kompenserar för självurladdningen. Om batteriet däremot står avställt under en längre tid, kan man tydligt se att elektrolytdensiteten sjunker. Självurladdningen är cirka 5 7 % av batterikapaciteten per månad, men varierar mycket med batteriets ålder och omgivningstemperaturen. Ett batteri som inte ska användas på en tid bör därför förvaras i ett kallt, torrt och frostfritt utrymme och alltid fullt uppladdat. Kyl- och fryshus När ett truckbatteri används i kall miljö minskas dess kapacitet, samtidigt som spänningen och elektrolytdensiteten stiger. Det innebär att batterier som ska användas i kyl- och fryshus måste väljas större än normal, samt att batteriladdare och batteriindikator måste justeras efter den aktuella genomsnittstemperaturen. En normalt inställd laddare kan inte ladda ett kallt batteri helt fullt, vilket medför sulfatering av batteriet och därmed ytterligare kapacitetsminskning. Den mest lämpliga kombinationen för drift i kall miljö är ett CSM-batteri och en "intelligent" laddare som kan kompensera för temperaturen. Temperaturens inverkan på batterikapaciteten Elektrolyttemperatur Batterikapacitet +30 C 100% +20 C 95% +10 C 90% 0 C 80% -10 C 70% -20 C 50% -30 C 35% 3. 5

8 Batterival Standardbatteriet Det vanliga blybatteriet med svavelsyraelektrolyt har inte förändrats väsentligt under de mer än 100 år det funnits. Det är den batterityp som används mest överallt i världen, och den uppfyller väl de krav som ställs på ett batteri under normala driftförhållanden. Om man kan håller sig inom de tillåtna gränserna, alltså uttag av 80 % av batterikapaciteten under de cirka 5 körtimmar som motsvarar en full arbetsdag, är standardbatteriet det rätta valet. Det finns ingen anledning att betala för ett mer avancerat eller kraftigare batteri, om man inte behöver det. Elektrolytcirkulationsbatteriet Om trucken inte har plats för ett batteri med kapacitet för en hel arbetsdag, eller om den tillgängliga tiden för uppladdning är kortare än 8 timmar, är det ofta fördelaktigt att välja ett batteri med elektrolytcirkulation. Denna batterityp lämpar sig väl för pausladdning och för uppladdning på ända ner till 6 timmar. Man måste dock ha klart för sig, att man trots allt tvingats köpa ett batteri som är för litet, och således slits hårdare. Batterilivslängden blir alltså något kortare, hur mycket beror på hur står merförbrukning man har. Fördelen med cirkulationsbatteriet är att de tunga sulfaterna, som normalt sjunker till botten, även vid små "påfyllningsladdningar" blir omrörda och genast lyfts upp till plattornas övre delar med hjälp av luftinblåsning. Batteriet är lite dyrare än standardbatteriet och kräver en med luftpump försedd specialladdare, som normalt ska köpas tillsammans med batteriet. Merkostnaden är ofta försvarbar, eftersom alternativet många gånger är att behöva köpa in ett extra batteri för att klara hela arbetsdagen. CSM-batteriet, kopparsträckmetall Mindre inre resistans samt hög och styv spänning gör CSM-batteriet idealiskt för hård drift och tunga lyft i riktigt krävande materialhantering. Ju snabbare batteriets laddning ska förbrukas, desto mer berättigat är CSM-batteriet. Resistansen i CSM-batteriets negativa koppargaller är bara en trettondel av resistansen i traditionella blygaller. Det minskar energiförlusten med upp till 25 %. Du får alltså ut mer nyttig energi ur ett batteri med samma kapacitet. Idén bakom CSM-batteriet Idén bakom CSM-batteriet bygger på Ohms lag, enligt vilken spänningsfallet i ett batteri är lika med strömmen gånger batteriets inre resistans. Ju mindre den inre resistansen är, desto mindre blir såväl spänningsfallet som energiförlusten i form av värme. I stället får du ut mer användbar energi och därmed längre drifttid. 4. 1

9 CSM-batteriet och pausladdning Tack vare den låga inre resistansen både avger och upptar CSM-batteriet laddning snabbare och jämnt fördelad över cellens hela höjd och bredd. Det innebär att cellspänningen stiger snabbare, varför CSM-batteriet under en pausladdning upptar större energimängd än ett standardbatteri. CSM-tekniken utvecklades ursprungligen som en nödvändig förutsättning för ubåtsbatterier. Den är i dag patenterad av Exide Technologies. CSM-batteriet har tydliga fördelar Mer energi, upp till 25 %, och därmed längre drifttid än standardbatterier, Hög och konstant spänning vid hård drift, till skillnad från standardbatteriet som under hela driftförloppet lämnar gradvis fallande spänning. Den fallande spänningen är till förfång för truckens elektronik, som reagerar genom att dra högre ström. Mindre värmeutveckling och därmed slitage på batteriet under dess hela livslängd. CSM-batteriets konstruktion 1. Galler av kopparsträckmetall 10. Patentpol 2. Blybelagt negativt CSM-galler 11. Cellock 3. Perforerat skyddshölje 12. Flexibelt skruvförband 4. Separator 13. BFS-flottör 5. Negativ smord gallerplatta 14. BFS-lock 6. Positivt blygaller 15. Tätningslock 7. Positiv rörplatta 16. Polskruv 8. Negativt plattaggregat, pol 17. Tätningsring 9. Positivt plattaggregat, pol 4. 2

10 Batterier med gelelektrolyt (dryfit) - underhållsfria Dryfit-batterier är slutna, ventilreglerade (VLRA) underhållsfria truckbatterier med samma mått som standardbatterier. Batteritypen har emellertid något lägre kapacitet per volymenhet. Dessutom är det tillåtna urladdningsdjupet för dessa batterier endast cirka 70 %, till skillnad från standardbatteriets 80 %. Det innebär att den användbara kapaciteten i en given truck blir betydligt mindre än den kapacitet trucken ursprungligen är konstruerad för. Om man överväger ett dryfit-batteri måste man därför vara helt klar över hur batteriet kommer att användas och hur stor kapacitet som kommer att krävas under en hel arbetsdag. Fördelar med dryfit Ingen vattenpåfyllning Tidsbesparing och eventuellt också bättre driftekonomi, eftersom för låg elektrolytnivå förkortar ett batteris livslängd. Lägre energiförbrukning Bättre ekonomi, lägre elförbrukning vid uppladdning eftersom omrörningstiden bortfaller. Inget elektrolytspill Bättre ekonomi, ingen syra i batterilådan eller på golvet, mindre arbete med batterirengöring. Nästan ingen gasbildning Miljövänligt, bättre ekonomi, mindre laddningsrum och mindre krav på ventilation och utsug. Nackdelar med dryfit Mindre urladdningsdjup Sämre ekonomi, eftersom det krävs ett större batteri än vid drift med öppna batterier. Högre inköpspris Sämre ekonomi, eftersom dryfit-batterier i allmänhet är cirka 50 % dyrare än standardbatterier. 4. 3

11 Livslängdsfaktorer Hur länge håller ett batteri? Livslängden för ett batteri, räknat i antal dagar, beror helt på hur mycket man använder batteriet varje dag. Batteriets livslängd skiljer sig alltså mellan olika användare. Batterilivslängd enligt IEC år eller cirka 1500 laddningscykler vid normal drift med ett strömuttag och maximalt urladdningsdjup 80 % per dygn. Livslängden för ett dryfit-batteri är cirka 1200 laddningscykler, men denna batterityps tillåtna urladdningsdjup är endast %. Definition av laddningscykel En laddningscykel är en urladdning följd av en uppladdning. Ju fler cykler ett batteri genomlöper per dygn, desto kortare blir dess livslängd. Den bästa driftrytmen för ett batteri är en laddningscykel per dygn, vilket innebär att batteriet ska sättas på uppladdning när arbetsdagen är slut och batteriet är urladdat till högst 80 % urladdningsdjup (dryfit %), och vara fulladdat när nästa dags arbete börjar. Större urladdningsdjup än 80 % (70 75 %) klassas som djupurladdning och gör batteriets garanti ogiltig. I princip är pausladdning, alltså laddning till ej helt fulladdat tillstånd av ett ej helt urladdat batteri, fullt tillåtet. Det finns emellertid risk för att temperaturen stiger för högt, eller att gasgränsen nås (detta räknas som 1 laddningscykel). Pausladdning bör därför bara tillgripas om batterikapaciteten är otillräcklig för en hel dags arbete, och bara om man är säker på att inte nå batteriets gasgräns. 5. 1

12 Antal cykler Diagrammet visar ett batteris livslängd i antal laddningscykler vid olika urladdningsdjup. Urladdningsdjup och livslängd: 80 % urladdningsdjup ger 100 % livslängd, 90 % urladdningsdjup ger cirka 75 % livslängd Urladdningsdjup i% 60% 70% 80% 90% Vad påverkar livslängden hos ett batteri? Djupurladdning: Överuttag: Hög temperatur: Överladdning: Underladdning: Underhåll: Maximalt 80 % urladdningsdjup Maximalt 80 % av kapaciteten Maximalt 50 C i elektrolyten "Bränner ur" batteriet Sulfaterar batteriet Fel elektrolytnivå, föroreningar, fel etc. Va rför blir strömuttaget för stort? Ett för litet batteri har valts Körning och lyftning sker samtidigt Truckföraren ville egentligen bli racerförare Fel på trucken stort slitage, tjuvbroms, smuts och främmande föremål i hjulen För mycket extra utrustning på trucken Fel däcktyp, körning i motlut, olämplig körbanebeskaffenhet V arför sulfaterar ett batteri? Om batteriet står avställt utan att vara uppladdat Om batteriet inte urladdas till 80 % då och då blir det "slött" Om batteriet inte blir fullt uppladdat Om batteriet arbetar vid hög temperatur Om batteriet efterfylls med syra Punkterna ovan är huvudorsakerna till att ett batteri inte uppnår sin förväntade livslängd. Vissa av faktorerna förstör batteriet mycket fort, andra sliter ner det över lite längre tid. Gemensamt för samtliga faktorer är dock, att man med lite eget engagemang i batteriets livslängd kan undvika allihop. 5. 2

13 Laddare allmänt Det är ju batteriet som håller trucken igång, och detta faktum är ofta det enda användaren fokuserar på. Laddaren glöms mer eller mindre bort, och betraktas för det mesta bara som ett fördyrande nödvändigt ont. Det är laddaren som fyller batteriet med "bränsle", så att batteriet i sin tur kan leverera energi till trucken, som bensinen till en bils bensinmotor. Och vem skulle komma på tanken att försöka driva en motor konstruerad för 98 oktan med 92-oktanig bensin? Felaktig uppladdning av ett batteri kommer helt enkelt att med tiden, eller ibland mycket fort, förstöra batteriet. Det är därför mycket viktigt att göra helt klart för sig vilket arbete man vill att ens batterisystem ska utföra, både nu och i framtiden. Är det tung eller normal drift, står lång eller kort uppladdningstid till buds, bedrivs arbetet endast några timmar varje dag eller är det 24-timmarsdrift? Dessa frågor bör man ha svaret på innan man köper laddare. 6. 1

14 Det finns i dag två typer av laddare: konstanteffektladdare (W-laddare) och konstantströmladdare (I-laddare). Laddningsförlopp W-laddningskarakteristik W-laddningskarakteristik Konstanteffektladdaren avger samma effekt (W) under nästan hela uppladdningsförloppet, vilket innebär att strömmen gradvis minskar under uppladdningen. Efterhand som batterispänningen stiger, sjunker strömmen i motsvarande grad, tills spänningen når gasgränsen (cirka 2,4 V per cell) där vattnet börjar spjälkas i väte och syre. Härefter faller strömmen till cirka 25 % av laddarens märkström och ligger kvar där till uppladdningen är slutförd. Denna fas kallas gasfasen. När batteriet är fulladdat avbryter laddaren uppladdningen. De flesta laddare börjar sedan underhållsladda batteriet. Underhållsladdningen kan ske antingen med konstant ström eller med strömpulser som upprätthåller batteriets spänning. Laddningsförlopp IUI-laddningskarakteristik I-laddningskarakteristik Konstantströmladdaren avger laddarens märkström under hela huvudladdningsförloppet, tills gasgränsen (cirka 2,4 V per cell) nås. Därefter skiljer sig laddningskarakteristiken något åt mellan olika batterityper. I schemat till vänster fortsätter laddaren att hålla konstant spänning på 2,4 V per cell tills strömmen blivit så låg att den egentliga gasfasen kan börja. En av många fördelar med konstantströmladdare är att batteriet är i stort sett fulladdat när gaspunkten nås. Det innebär väsentligt förkortad uppladdningstid. Dessa laddare är mikroprocessorstyrda. Laddningsförloppet avkänns kontinuerligt och uppladdningen regleras med utgångspunkt från de avkända värdena. Den senaste utvecklingen av dessa laddare är högfrekvensladdaren, som är den för batteriet mest skonsamma laddartypen. 6. 2

15 Exempel på konstantströmladdningskurvor 2100 HFP högfrekvens för öppna rörplattbatterier - IWa-laddningskurva Konstant ström tills batteriet är nästan fulladdat, därefter minskande ström tills spänningen under en given mätperiod är konstant. 10 minuters underhållsladdning var 6:e timma HFP högfrekvens för slutna rörplattbatterier - IUIU-laddningskurva Konstant ström tills spänningen når 2,35 V per cell, därefter konstant spänning tills strömmen sjunkit till 10 % av märkströmmen. Därefter hålls strömmen konstant tills batteriet är fulladdat. Fortlöpande underhållsladdning så att cellspänningen inte sjunker under 2,3 V. Ovanstående är bara två exempel på laddningskurvor för ett öppet och ett slutet batteri. De laddningskurvor olika batterileverantörer föreskriver kan emellertid skilja sig åt. Det är därför klokt att kontrollera vilken laddningskurva en sedan gammalt befintlig laddare har, om man vill använda den för ett nyinköpt batteri. 6. 3

16 Laddningsförlopp allmänt Huvudladdning Uppladdningstiden definieras som tiden mellan det ögonblick då laddaren kopplas in och det ögonblick då gasgränsen (cirka 2,4 V per cell) nås. En konstantströmladdare matar under denna fas in upp till 20 % större laddning i batteriet än en standardeffektladdare. Efterladdning Laddningstiden från det ögonblick då gaspunkten nås till det ögonblick laddningen avslutas skiljer sig åt mellan olika laddare. I vissa fall är efterladdningstiden en viss procentsats av huvudladdningstiden, i andra fall styrs den av mikroprocessorns program. Underhållsladdning När batteriet är fulladdat fortsätter de flesta laddare med underhållsladdning i en eller annan form, för att motverka batteriets självurladdning. Utjämningsladdning Vissa laddare är programmerade för att fortsätta laddningen med svag ström under många timmar, för att korrigera spänningen över de celler som eventuellt har för låg spänning. Stäng alltid av laddaren eller tryck på laddarens pausknapp innan du kopplar bort ett batteri från eller ansluter ett batteri till laddaren. Om du drar isär laddningskontakten medan den är strömgenomfluten, finns risk för gnistbildning. 7

17 Knallgas syre och väte Ett batteri som kopplas bort från laddaren innan laddningen är avslutad, kommer i de flesta fall att stå och avge gas. Ett batteri som är färdigladdat med locket stängt tar lång tid på sig att bli av med sina gaser. Detta medför att luften omkring batteriet innehåller vätgas, som exploderar vid minsta gnista. Om ett batteri exploderar, kommer det med stor sannolikhet att spränga cellocken och slunga ut den syrahaltiga elektrolyten i omgivningen, och personer som råkar befinna sig i närheten kommer således att få syra över sig. Om olyckan skulle vara framme, kan syran neutraliseras någorlunda genom sköljning med stora mängder vatten, varefter man omedelbart ska söka läkare. OBS! Undvik rökning, gnistbildning och öppen eld i närheten av batterier. Ögonen är mest utsatta använd alltid skyddsglasögon. Ögonsköljflaskor ska alltid finnas i närheten av laddaren. 8

18 Vattenpåfyllning När ett batteri avger gas är det vattnet som försvinner ur elektrolyten inte syran. Det betyder att elektrolytens syrakoncentration stiger, samt att plattorna inte längre kommer att vara täckta. Detta "dödar" ett batteri mycket snabbt. För att undvika detta ska batteriet då och då efterfyllas med vatten men bara med avjoniserat vatten! Vattenpåfyllningen kan skötas på många olika sätt. Nedan följer några exempel. Manuellt En enkel vattenpåse försedd med slang och slidventil. En vattenkanna med vanlig hällpip. En vattenkanna med självstängande hällpip. En uppblåsbar "HandyFil" med påfyllningsrör och manuell vattenavstängning. Använd bara utrustning i vilken batterivattnet inte kan komma i beröring med metall, eftersom vattnet vid metallkontakt snabbt tar upp joner. AccuPub med lysdiodförsedd fyllningspistol Fortfarande manuell men den bekvämaste på marknaden. AccuPub består av en påfyllningsvagn som pumpar ut vattnet genom en optisk påfyllningspistol. När cellen fyllts på till korrekt vätskenivå stänger påfyllnings- pistolen automatiskt av vattentillförseln. Med hjälp av olika distansstycken kan AccuPub användas till alla celltyper. Inget spill av vatten eller frätande syra. Alltid samma elektrolytnivå i alla celler efter varje påfyllning. Påfyllningen avbryts automatiskt när cellen är fylld till rätt nivå. Det krävs inga extra tillbehör och ingen extrautrustning på batterierna. Passar alla batterifabrikat tack vare de utbytbara distansstyckena. 9. 1

19 Automatisk Manuell vattenpåfyllning tar tid. Därför finns det numera flera olika automatiska system att köpa, för att underlätta arbetet för den personal som sköter daglig tillsyn av batterierna. Automatisk vattenpåfyllning bygger på att cellpropparna är anslutna till ett slangsystem, som är förbundet med en central vattenförsörjning, som kan vara mobil eller fast installerad. De speciella cellpropparna för automatisk påfyllning stänger själva av vattentillförseln när respektive cell är fylld. Indikatorcylinder Ventilcylinder Vattencylinder Avgasningscylinde Bilden visar 4 celler med monterad BFS-system T-cylinder för vatten anslutning Bilden visar konstruktionen hos ett BFS-lock Samtliga celler i batteriet är försedda med sådana nivåreglerande proppar, vilka är inbördes förbundna med plastslangar. Hela systemet avslutas med en snabbkoppling, som ska anslutas till en passande vattenförsörjningsenhet. Det finns idag tre välkända system på marknaden. Systemen fungerar på olika sätt, men principen med proppar och slangförbindelse är densamma i alla tre. BFS-systemet BFS-systemet är det system som i dag är me st utbrett. Vattenförsörjningsenheten utgörs av en BFS-vattenvagn eller en högt placerad vattentank, som kan ge ett vattentryck på mellan 0,3 och 2 bar övertryck (minst 3 m vattenpelare). Om man har relativt få batterier, är den enklaste lösningen en vanlig 25-liters vattendunk med slang och snabbkoppling. Har man många batterier att fylla, rekommenderas en mobil vattenvagn. 9. 2

20 Aqua-Jet-sys temet Aqua-Jet-systemet arbetar med högt tryck och är marknadens snabbaste vattenpåfyllningssystem. Systemet består av batteriets slangförbundna celler. Därtill kommer en extern vattenförsörjning samt en pump som kan ge det erforderliga trycket i tanken. När påfyllningstanken är fylld och trycksatt kopplas slangsystemet in, och efter mindre än en halv minut är batteriet är klart att användas. Autofil-systemet Autofil-systemet består också det av batteriets slangförbundna celler och en extern påfyllnings- eller en väggmonterad box, men här sker påfyllningen, till skillnad från i de andra systemen, med hjälp av vagn undertryck. Autofil-systmet, som tidigare var mycket populärt, håller i dag på att försvinna från marknaden. Gemensamt för alla påfyllningssystem är dock alltid: Efterfyll enbart med avjoniserat vatten. 9. 3

21 Vattenkvalitet ms - microsiemens Vanligt stadsvatten har normalt en konduktans på omkring 250 mikrosiemens. Avjoniserat vatten ligger på 0 5 ms, men om vattnet förvaras i transparenta dunkar kommer dess konduktans med tiden att stiga så mycket att vattnet blir otjänligt som batterivatten. Detta beror på att bakterier i vattnet utsöndrar salt. Därför bör vattnet förvaras i färgade dunkar eller ställas i ett mörkt rum om det ska förvaras under någon längre tid. Om vattnet kommer i beröring med metall, t.ex. i vattenkranar, rör eller påfyllningspistoler, stiger dess konduktans till ms. Detta är helt oacceptabelt, eftersom vattnets konduktans helst inte ska överstiga 10 ms och absolut inte får vara högre än 20 ms. Om man har många batterier i drift och förbrukar mycket vatten, är det ofta lönsamt att investera i en egen avjoniseringsanläggning. 10

22 Underhåll Hellre förebygga än bota Var alltid uppmärksam på dina batterier och se till att de "har det bra". Synliga fel och brister ska avhjälpas snarast, för att de inte ska leda till dyrbara reparationer som hade varit lätta att undvika. En defekt kabel orsakar onödigt hög ström. Smutsiga och fuktiga cellock orsakar krypströmmar som får batteriets laddning att läcka bort till ingen nytta. Elektrolytspill minskar batteriets kapacitet och fräter sönder batterilådan. För lite elektrolyt i cellerna orsakar sulfatering och förstör batteriet. Allt detta kan undvikas om man ägnar några minuter varje dag åt batteriet. Titta till batteriet och avhjälp eventuella fel i tid, så förlänger du batteriets livslängd. Förutom skötselåtgärderna ovan är det några saker som måste göras varje dag, varje vecka respektive varje månad. Varje da g Morgon vid arbetets början Kontrollera att laddaren fullbordat laddningen av truckbatteriet. Detta indikeras genom att en grön lampa lyser. Stäng av laddaren eller tryck på dess pausknapp. Koppla isär batteriets och laddarens stickkontakter genom att dra i själva kontakterna. Kväll vid arbetets slut Kör trucken så nära laddaren att batteriets och laddarens stickkontakter kan nå varandra. Stäng av trucken med dess nyckelströmbrytare. Öppna batterilocket så att gaserna kan ventileras ut under laddningen. Torka av batteriet och stäng batterilocket. Anslut batteristickkontakten till trucken och kör iväg. Anslut laddarens och batteriets stickkontakter till varandra. Slå till laddarens strömbrytare, om sådan finns. Kontrollera, innan du lämnar laddaren, att den börjat arbeta. Detta indikeras genom att en röd lampa lyser. På vissa laddare är indikeringslampan i stället gul

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Batteriboken. Elektriska rullstolar

Batteriboken. Elektriska rullstolar SE Batteriboken Elektriska rullstolar Kontakta Permobil Huvudkontor för Permobilkoncernen Permobil AB Box 120, 861 23 Timrå, Sverige Tel: 060-59 59 00. Fax: 060-57 52 50 E-mail: info@permobil.se Kontor

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas.

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas. XC 800 Ingen lampa tänds när laddaren ansluts enbart till batteriet Förklaring: Laddaren måste även kopplas mot ett batteri för att lamporna ska tändas. Ingen lampa tänds när laddaren ansluts till vägguttaget

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

OM STRÖMFÖRBRUKNING, BATTERIER OCH GENERATORER I BÅTAR.

OM STRÖMFÖRBRUKNING, BATTERIER OCH GENERATORER I BÅTAR. 1 OM STRÖMFÖRBRUKNING, BATTERIER OCH GENERATORER I BÅTAR. Ett kompendium av Jan Brogren. Något om ellärans grunder För att förstå diskussionerna senare i texten, repeterar jag några av de regler och lagar

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

hur gör man? Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla.

hur gör man? Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla. hur gör man? solenergienkelt, snabbt och rent Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla. innehåll förord... sid. 3 vad kan man göra?... sid. 4 hur

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

green power batteries www.gpbatt.se

green power batteries www.gpbatt.se green power www.gpbatt.se green power Om oss Green Power Batteries startade sin verksamhet i Sverige under våren 2009. Tillsammans med Chalmers Innovation har Green Power Batteries vidareutvecklat en framgångsrik

Läs mer

EL OMBORD (och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 9 Feb. 2007

EL OMBORD (och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 9 Feb. 2007 FRISTÅENDE ELKRAFT FRISTÅENDE ELKRAFT EL OMBORD (och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 9 Feb. 2007 Betydelsen av el ombord ökar. Modern navigations- och kommunikationsutrustning är elkrävande

Läs mer

nordic battery produktkatalog

nordic battery produktkatalog nordic battery produktkatalog hög kvalitet på våra intelligenta produkter nordic battery erfarenhet och kunskap Om oss Nordic Battery säljer batterier som används i eldrivna fordon och maskiner. Vi skapar

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

EL OMBORD ( och andra tillämpningar där fast elnät saknas)

EL OMBORD ( och andra tillämpningar där fast elnät saknas) EL OMBORD ( och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 4 Maj 14, 2003 Betydelsen av el ombord ökar. Modern navigations- och kommunikationsutrustning är elkrävande så också den ökande mängd

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

El- och GPS- möte mars 2009

El- och GPS- möte mars 2009 Moderna batterier El- och GPS- möte mars 2009 Blybatteriers tekniska uppbyggnad Kategori VLA dvs Valve Liquid Acid som är våta batterier med påfyllning för destillerat vatten - Undertyper VLA Standard

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Batterier och Laddning

Batterier och Laddning Batterier och Laddning 1. Allmänt 2. Storlek på batterier 3. Varför krånglar batterier? 4. Batterityper 5. Laddning 6. Storleken på laddare CTEK Sweden AB, 2004-06-29. Eftertryck uppmuntras om källan anges

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Ny bilteknik förändrar kraven på batterierna

Ny bilteknik förändrar kraven på batterierna Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

THE POWER BEHIND. AND BEYOND.

THE POWER BEHIND. AND BEYOND. THE POWER BEHIND. AND BEYOND. Prestanda och tillförlitlighet är avgörande faktorer för batteriers kvalitet och VARTA är ledande på batterikvalitet inom fordonsindustrin. Deras kompromisslösa kvalitetstänkande

Läs mer

Testinstrument. PBT 105 För test av 12 V batterier i mätområdet 120-550 DIN (200-900 EN)

Testinstrument. PBT 105 För test av 12 V batterier i mätområdet 120-550 DIN (200-900 EN) Batteritillbehör 2001-2002 Testinstrument Digitala testinstrument Alla testinstrument mäter batteriets konduktans. Testmetoden kompenserar för lågt laddningstillstånd vilket gör det möjligt att mäta batteriets

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries Många av de små batterier som används idag är av typ Litium. De är allmänt förekommande i våra hem. Här demonstreras vad som kan hända när fel uppstår i ett Litiumjonbatteri eller dess laddare. Vanliga

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

MANUAL. Solpanel + Fordonsjord/solpanel - Temperaturgivare L: 2 m. VARNING! D250S DUAL och SMARTPASS har inte skydd för motsatt polaritet

MANUAL. Solpanel + Fordonsjord/solpanel - Temperaturgivare L: 2 m. VARNING! D250S DUAL och SMARTPASS har inte skydd för motsatt polaritet MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya CTEK-laddare för professionell batterivård. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom batteriladdning.

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands.

Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands. Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands. Här är min lista över de favoriter jag använt under mina inköp till upprustningen av vår Najad. Eftersom jag surfar mycket på Internet, så är det där

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Teknisk handbok. Hawker Life IQ TM. Enfasladdare och 3-fas batteriladdare

Teknisk handbok. Hawker Life IQ TM. Enfasladdare och 3-fas batteriladdare Teknisk handbok SE Hawker Life IQ TM Enfasladdare och 3-fas batteriladdare 1 Teknisk handbok Life IQ TM Enfasladdare och 3-fas batteriladdare INNEHÅLL INFORMATION...2 HANDBOKENS ÄNDAMÅL... 2 GARANTI...

Läs mer