Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2002

2 Innehåll Kort om Spiltan...1 Bolagsstämma Aktien...4 VD har ordet...5 Årsredovisningspyssel...15 Fördelar med att vara med i Spiltans portfölj...16 Årets aktieägarprofil...17 Varför ska man vara aktieägare i Spiltan?...18 Några av årets privatekonomiska mail...19 Investeringar i onoterade bolag...22 Spiltans styrelse...26 Investeringar i noterade bolag...29 Investeringar i fonder och riskkapitalbolag...31 Inbjudan till bolagsstämma 2003 Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till ordinarie bolagsstämma söndagen den 15 juni kl hos ordförande Lars Olof Bäckman, Lappstigen 1, Lidingö. Deltagande på stämman För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 5 juni, 2003 och dels anmäla deltagandet senast den 5 juni till: Investment AB Spiltan Att: Anja Rüdén Karlavägen 50 1tr Stockholm telefon Kapitalförvaltning...33 Övrig information...36 Ekonomisk redovisning...38 Portföljfördelning 31/ Vänligen notera att även aktieägares familjer är välkomna att vara med i trädgården och Spiltan kommer under kvällen att bjuda på förtäring och dryck. Vi kommer även att anordna den traditionella pilkastningen på börslistan, underhållning och andra överraskningar. ---Ursprungligt meddelande Från: Aktieägare Till: VD Spiltan Ämne: SV: Sommarhälsning tillbaka och trevlig sommar Bästa Anja och Per Tack för en jättetrevlig bolagsstämma. Blandningen av fest och stämma måste var helt unik i Sverige. Våra bisittare ( förhoppningsvis blivande aktieägare) var helt imponerade och mycket glada att få ha deltagit. Så hoppas vi på ett bra nytt år och ser fram emot nästa stämma. Vi önskar er en trevlig sommar och behagfull semester. Registrering i aktiebok Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, så kallad förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i god tid före den 5 juni. Kontakta i sådana fall förvaltaren. Hälsningar Reidun

3 Å R S R E D O V I S N I N G Spiltan på 5 sekunder Högre avkastning än börsen. Långsiktiga. Satsar på Sverige. Kul nätverk. Kort om Spiltan Spiltan är ett unikt nätverksföretag med ca 850 aktieägare. Värdetillväxt skapas genom aktieinvesteringar i svenska småoch medelstora företag. Långsiktig målsättning är att fördubbla kapitalet vart fjärde år (19% i årlig avkastning). Idag har Spiltan ett justerat eget kapital på ca 80 miljoner kronor. Noterade investeringar görs normalt i vinstgivande bolag. Onoterade investeringar sker tillsammans med affärsänglar i Spiltans nätverk eller andra riskkapitalister (syndikering). Totalt har Spiltan ca 20 onoterade investeringar i alla typer av branscher, vilket ger en god riskspridning. Spiltan investerar också i fonder (t.ex. HealthCap och Procuritas) samt riskkapitalbolag (t.ex. LinkTech). Spiltan är huvudaktieägare i Alternativa aktiemarknaden och Spiltan & Pelaro Fonder. N Y H E T! KÖP OCH SÄLJ SPILTANAKTIEN PÅ ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN 1

4 BÅ OR SL RA EG DS OSV TI ÄS NM I MN AG Till ljudet av en skönsjungande stämma gick flaggan i topp på Spiltans bolagsstämma Som traditionen numera bjuder, hölls stämman i ordföranden Lars-Olof Bäckmans vackra trädgård under lika traditionsenligt glada former som alltid. Pajkastning på styrelsen, överraskningar, underhållning, mat och dryck bjöds de tillströmmande aktieägarna som för varje år blir fler VD Per Håkan Börjesson möter upp vid entrén i sin musdräkt inköpt på en konkursauktion. Vid sin sida har han dagens värd ordföranden Lars Olof Bäckman i mer traditionsenlig klädsel Årets klipp! Investeringen i hårvårdsbolaget Persea. I frisörstolen får styrelsemedlemmen Per Bouveng känna på saxkonstnärens Kee s skickliga handlag. Solen sken som sig bör på årets bolagstämma och med skön stämma inledde aktieägare Mats Bergqvist festligheterna medan flaggan gick i topp S P I LT A N S BOLAGSSTÄMMA 1 5 J U N I FOTO SPILTANS BOLAGSSTÄMMA: ORASIS FOTO HB Nu grönskar det i Spiltans halm musik: Bellman (1794) text: Bäckman (1994) Nu klirrar det i spiltans halm nu frodas spiltans portfölj. Kom med, kom med på uppgångs trend i vårens glada tid. Var dag är som en gyllne skål till brädden fylld med vin. Så drick min vän, drick spiltans skål ty dagen, den är din. Då det var valår avslutade Spiltan årstämman med en demonstration under parollen Avskaffa företagsbyggarskatten nu 2

5 BÅ OR LS AR EG DS OS VT I ÄS MN IMN AG Inför stämman hade VD tagit på sig skyddsutrustningen En stilla bön till högre makter för Spiltans investering i Hidden Dinosaur. Mycket serverades på Spiltans bord även mat Stämmans yngsta aktieägare vet vad trygghet innebär Spiltan är bäst unga supporters i kamptagen Årlig pajkastning Årets anställd Anja Rüdén! Årets organisatör och bolagsstämmans ständiga värdinna Ann Bäckman fick en välförtjänt belöning Tillklippt! Paul Matell fick extra utdelning i form av klippning och blev invald i Spiltans revisionskommitté. Är man supporter så är man fram för de svenske 3

6 Å R S R E D O V I S N I N G Aktien Aktiekapitalet Vid årets utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till kr. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Spiltanaktiens substansvärde relativt generalindex (GX) och småbolagsindex (CSX) september 1997 till mars kr 700 kr 650 kr 600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 400 kr 350 kr Utdelningspolitik Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr för verksamhetsåret kr 250 kr 200 kr Spiltan, substansvärde per aktie GX, med utdelning CSX, utan utdelning Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Antal nya aktier Aktiekapital kr Totalt antal aktier 1986 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Teckning enligt optioner Nyemission Teckningskursen var 250 kr vid bolagets bildande och nyemissionen 1989, 325 kr 9/97, 440 kr 10/99 och 530 kr 6/01. Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31/ Namn Antal aktier Per H Börjesson* (s) Lars Klingstedt* (s) Christoffer Kurpátow* (s) Lennart Blomdahl* Peter Höglund* (s) Thord Wilkne* Bernt Magnusson Bo Forsslund* Per Bouveng (s) Anders Lönnqvist* Lars Nilsson* (s) Peter Lindell* Mikael Ahlström* Sven-Olof Kulldorff* Lars Holmqvist Claes von Post Anders Janson* Mikael Börjesson* Björn Pehrsson Lindell (s) Håkan Östling Stefan Öström Lars Alm Lennart Börjesson Lennart Hane* Maria Nilsson Källqvist Robert Wikholm* Martin Styren* Namn Antal aktier Margareta Börjesson Björn Andersson Willy Gerbaulet* Stefan Eriksson Johan Koch* (s) Peter Bevelin* Cajsa Carlegrim-Wernhoff Christer Ohlsson Lars-Olof Bäckman* (s) Kenth Ericsson* Tom Andersson Folke Börjesson Sven Günther-Hansen Björn Hall Göran Källqvist Johan Källqvist Bo Lundqvist* Magnus Mannerson* Kaj Möller Kay Pollak Bo Ringdahl Arne Roglar* Jan Spångfelt Per Axel Svalander* 900 Christian Junnelius 860 Curt Berg 800 Övriga ca 800 aktieägare Totalt * inklusive bolag, (s) = styrelseledamot 4

7 Å R S R E D O V I S N I N G VD har ordet Året som gått Den fjärde oktober förra året skickade jag et Har börsen vänt? till Spiltans aktieägare. Då hade jag rätt att vi var nära ett bottenläge, men idag är vi nästan tillbaka till samma låga kursnivåer. Då börsen varje dag går upp, ner eller är lika så försöker vi på Spiltan att inte oroa oss så mycket om de dagliga kurssvängningarna, utan fokuserar på att försöka utveckla de bolag vi har i portföljen och välja rätt bolag vid nyinvesteringar. År 2002 var dock det sämsta året i Spiltans historia och det uppskattade substansvärdet sjönk till 348 kr. Givetvis är jag inte nöjd med denna utveckling, men i det redovisade resultatet ingår nedskrivningar på 22 Mkr som inte är realiserade förluster. Det finns förhoppningar att åtminstone delar av dessa nedskrivningar är för pessimistiska även om det är svårt att vara optimist i det rådande börsklimatet. Trots ett trist år anser jag att vi, nu när Spiltan har ett nytt lågvattenmärke, står betydligt bättre rustade än när vi åt korv i Kungsan för drygt 10 år sedan. Vid lågvattenmärket 1992 hade vi inte lärt oss mycket, men idag är vi betydligt klokare. Vi har även gjort Spiltan känt långt utanför vår aktieägarkrets och vi är förknippade med något positivt. Jag hoppas att ni aktieägare har tålamod tills vår förvärvade klokskap och värdet av varumärket Spiltan kommer att få effekt på det synliga substansvärdet. Även om vårt substansvärde har gått ned har vi trots allt klarat den värsta börsnedgången sedan 30-talet bättre än många andra placeringar. Persea årets klipp? Under år 2002 har vi successivt minskat våra noterade aktieplaceringar för att kunna få likvida medel att placera i onoterade aktier. Enda undantaget är vår placering i Persea där vi i april klippte till och köpte 9% av aktierna för 6,4 Mkr. Vi har följt bolaget under en längre tid då Perseas styrelseordförande Curt Hardegård (och en av huvudägarna i Persea) också är aktieägare i Spiltan. Persea säljer Goldwells hårvårdsprodukter till den professionella frisörs- ---Ursprungligt meddelande Till: Aktieägarna Från: VD Spiltan Ämne: Har börsen vänt? Bästa Spiltanaktieägare! I veckan kunde man läsa att Jonas Birgersson numera inte har någon TV hemma och inte läser några tidningar. Enligt Jonas blir man alltför deprimerad. På Spiltan läser vi fortfarande tidningarna. I tisdagens DI var huvudrubriken Tar det aldrig slut? efter måndagens börsras. SvD s förstasida innehöll följande nyheter: CIA pekar ut Sverige som terrornäste Ericsson varnar för lägre vinst Börsras slår mot svensk forskning Mp redo backa om ministrar Fattiga eldsjälar sätter upp opera Dollarpriset fördyrar kaffet På Spiltan drog vi slutsatsen av ovanstående kompakta negativa rapportering om det mesta att börsen vänt. Vi drack kaffe och tårta kl den 1/10. Tänk om vi får rätt? Trevlig helg önskas. Mvh Per H Börjesson marknaden i Sverige och Frankrike. Efter artikeln om förvärvet i Dagens Industri har jag fått kommentaren att jag inte verkar ha så stort behov av deras produkter Jag svarade att jag lär inte få några gråa hår när Spiltan är aktieägare i ett bolag som tjänar pengar på att andras hår växer varje dag. Bolaget kan i Sverige sägas vara en säljmaskin med stabila kassaflöden, men i Frankrike har verksamheten ännu inte utvecklats enligt plan. Persea är stabilt, lönsamt och ger en direktavkastning på drygt 7%. Persea är noterat på Nya Marknaden. Spiltan kommer att vara aktiv i Perseas styrelsearbete och vi tycker att Persea är ett bra exempel på den typ av bolag vi långsiktigt vill vara aktieägare i. Vi blev avundsjuka på Persea när de i höstas fick priset för årets bästa årsredovisning i mindre bolag. Spiltan brukar också ställa upp i tävlingen, men så här långt har vi inte ens kommit till finalplats, utan endast fått följande kommentar från juryn: Den språkliga formen är studentikos och det blir ibland svårt att veta vilken underton som författaren av årsredovisning har skämt eller allvar. Kanske dags för nya 5

8 Å R S R E D O V I S N I N G Veckans Affärer har i alla fall en annan uppfattning än juryn i årsredovisningstävlingen grepp och en uppstramning?. Till juryn vill jag säga att Spiltan alltid är mycket seriösa i det vi företar oss även om vi ibland framför våra tankar på ett studentikost sätt. När det gäller uppstramningar finns det nog större behov av sådana hos de finansiella företag som är seriösa för att samtidigt kunna lura skjortan av sina kunder (ett bra exempel är Skandia som Ni kan läsa mer om på sidan 19 20). Hoist årets kursrysare Om Hoist var anledningen till att vi klarade år 2001 bättre än de flesta andra, är vår tunga exponering i Hoist anledningen till att vi förra året drabbades av en stor nedgång i vår noterade portfölj. Vi har under året haft en kontinuerlig dialog med bolaget då vi varit missnöjda med hur de skött informationsgivningen till marknaden, vilket har minskat förtroendet för bolaget. Tyvärr var det inte bara informationen som det var problem med utan även verksamheterna i Sverige och Tyskland. I det perspektivet har det givetvis varit fel att vi åtminstone inte viktade ned Hoist i porföljen med tanke på att vi har sålt andra noterade aktier under året. Vi har dock uppfattningen att den underliggande verksamheten är stabil och att det går att tjäna pengar på att köpa fordringar av bankerna när de outsourcar allt större delar av sin verksamhet. Hoist har i januari i år annonserat att de säljer den svenska kreditportföljen för att helt fokusera på den tyska marknaden där man nu har avtal med de fyra största bankkoncernerna. Efter försäljningen av Sverigeverksamheten förväntas Hoist ge en extra utdelning på minst 10 kr per aktie. Spiltan kommer att använda extrautdelningen till att minska belåningen. Under 2002 ökade vi belåningen i Spiltan till ca 14 Mkr. Vår grundprincip är att inte låna pengar för vår verksamhet, men då vi investerat 11 Mkr i Hoist konverteringslån, som ger 7% i ränta, har vi sagt att vi kan ha en belåning som ger lika stor räntekostnad som vi har ränteintäkt på konverteringslånet. i3 micro technology årets satsning Av totalt 14,5 Mkr i nya investeringar i onoterade aktier under 2002 var investeringen i3 micro technology klart störst med 5,5 Mkr. Bolaget har under 2002 fått sitt kommersiella genombrott med prestigeorder från en amerikansk hotellkedja och en australiensisk kabeltv operatör. Trots dessa framgångar har det på dagens riskkapitalmarknad varit svårt att attrahera nya investerare till bolaget. Detta har gjort att de gamla ägarna varit tvungna att skjuta till pengar vid ett antal tillfällen. Den potentiella marknaden är gigantisk för bolagets set top boxar, servrar m.m. som gör det möjligt att ansluta TV, dator och telefon till samma lokala bredbandsnät baserat på internetteknologi. På kort sikt har i3 micro technology ett tidsfönster då varje system måste skräddarsys till varje operatör. På lite längre sikt finns det en osäkerhet vilken standard som kommer att etableras på denna marknad. Frågan är om bolaget kan få upp tillräckliga volymer innan marknaden öppnar sig för massproducenter med globala varumärken. I början av 2003 har i3 micro haft stora orderframgångar och för helåret

9 Å R S R E D O V I S N I N G skall bolaget enligt de egna prognoserna ha en kraftigt ökad omsättning och vara vinstgivande. Av den värdereservering på 7,4 Mkr som vi gjorde per den 31/ står i3 micro för 7 Mkr baserat på deras emissionskurs vid den sista emissionen i december. Det är vår förhoppning att bolagets framgångar under 2003 kommer att vara så stora att vi kan minska den gjorda reserveringen. Health Cap årets såddsatsning Under 2002 har vi investerarat 3,1 M kr i medicin och medicintekniska företag i tidiga faser via Health Cap 1999 fonden. Då vi redan 1997 investerade i Health Cap Coinvest består drygt 10% av Spiltans portfölj av en exponering mot spännande medicinbolag. Då det ingår över 40 bolag i de båda fonderna ger detta en god riskspridning i detta segment. I Spiltans uppskattade substansvärdesberäkning tar vi upp Health Cap innehavet baserat på de senaste transaktionerna i respektive portföljbolag, men förvaltaren Odlander & Fredriksson AB har uppfattningen att det finns övervärden i dessa portföljer. Grabben i Graven årets investering Sedan premiären i augusti har filmen haft över besökare vilket gör filmen till årets investering för Spiltan. Vi räknar med att få tillbaka nästan 3 gånger de satsade pengarna (1,5 Mkr) på vår andel som är 16% av filmen. Framgångarna fortsatte på Guldbaggegalan i februari när Michael Nyqvist fick en Guldbagge för bästa manliga huvudroll. Även Veckans Affärer uppmärksammade Spiltans framgångar i nöjesbranschen i en artikel i oktober. Vi har nu två filmer i vårt dotterbolag Spiltan Projekt AB, som kommer att generera fortsatta intäkter för all framtid. Även om vi har haft stora framgångar i våra filmsatsningar har vi också fått stor respekt för hur svårt det är att göra bedömningar om vad det är som gör att en film kommer att få många besökare på biograferna. Exempel på misstag de första fem åren Redan i förra årets årsredovisning gjorde jag reflektionen att det kanske hade varit bättre att bara investera i vinstgivande bolag enligt Warren Buffetts modell, istället för att göra satsningar i förväntningsbolag. Det kommer att ta många år innan vi vet svaret på frågan, men under 2002 har problemen fortsatt för många bolag som varit beroende av extern finansiering för sin fortsatta verksamhet. I Spiltans portfölj har nedskrivningar för denna typ av investeringar i sex av våra bolag belastat resultatet med 5,3 Mkr Det är en liten tröst att vi i jämförelse med många andra riskkapitalbolag har klarat oss betydligt bättre. Jag tror att det beror på att vi har lyckats undvika de största minorna genom att vi använt vårt aktieägarnätverk vid utvärderingar av nya investeringar. Genom att bara göra saminvesteringar med andra har vi heller inte varit ensamma investerare i projekten, vilket varit en fördel när det krävts mer kapital. Genom syndikeringarna har vi också fått en mycket bra riskspridning mellan olika branscher. Vår filosofi att enligt Warren Buffett köpa aktier i bra bolag med ärliga och kompetenta människor har i nio fall av tio varit framgångsrik. De största problemen har dock uppstått när det visat sig att varken våra saminvesteringspartners eller Spiltan har gjort tillräckliga kontroller på entreprenörerna vi gemensamt satsat på. Alla människor lämnar fotspår efter sig i sitt tidigare liv. Med en systematisk genomgång av individernas bakgrund hade vi kunnat undvika några av våra största felsatsningar. Om entreprenörerna som skall göra det dagliga arbetet inte är ärliga eller har fel motiv hjälper det inte att vi har valt rätt saminvesteringspartners. Jag skulle kunna göra liknelsen att vi i några fall suttit i baksätet i en rallybil i Paris Dakarrallyt där förarens tidigare meriter bestått av traktorkörning på Östgötaslätten och kartläsaren bredvid har haft ögonbindel på sig. Med hänsyn till de inblandade gör jag idag inga mer kommentarer. Nya projekt Alternativa aktiemarknaden powered by Spiltan Under många år har vi diskuterat hur vi skall förbättra likviditeten i Spiltanaktien. Kostnaderna för att vara noterade på Stockholmsbörsen är alldeles för höga och vi vill heller inte utsätta våra aktieägare för den giriga finansbranschen. Vi 7

10 Å R S R E D O V I S N I N G har dock konstaterat att det varit krångligt att genomföra affärer och svårt att sätta priset när aktieäg -arna i Spiltan själva fått sköta handeln i aktien. När vi presenterade våra idéer om att samla handeln till några handelsdagar per år och bestämma ett pris på aktien före handelsdagarna för två av Sveriges riktiga börsproffs Carl Johan Högbom och Kent Söderström, tyckte de att affärsidén var så bra att vi bestämde oss för att genomföra den tillsammans. Målgruppen för handelsplatsen är främst de ca 800 bolag som har en spridd ägarbild och som är VPC anslutna, men inte noterade på någon börs. Typiska exempel kan vara ett konsultföretag med många anställda som ägare, familjeföretag där ägandet är spritt i släkten eller andra bolag som har en spridd ägarbild efter externa kapitalanskaffningar. Genom Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) skapas en möjlighet att ha ett spritt ägande utan att ha börsen som slutmål. Genom Alternativa får ni som aktieägare i Spiltan regelbundet möjligheten att köpa eller sälja Spiltanaktien. Genom Alternativa kan vi också öka Spiltans aktieägarnätverk och attrahera nya aktieägare till Spiltan. Vi tror också att Alternativa, där Spiltan äger 65%, kommer att utveckla sig till en bra affär. Alternativa kommer att tjäna pengar på anslutningsavgifter från bolagen samt genom att få en del av transaktionskostnaden vid varje affär. Vi tycker också att Alternativa är ett projekt som förstärker Spiltans image. När de etablerade börserna inte passar startar vi en egen marknadsplats. Några aktieägare har höjt på ögonbrynen för denna satsning, men bara på Stockholmsbörsens O-lista finns det 50 företag som har ett mindre börsvärde än Spiltan och som ändå tycker att det är värt att satsa 1 2 Mkr per år på att vara noterade. Spiltan satsar ungefär lika mycket på att starta en ny marknadsplats. Vilket tycker Ni verkar vara smartast? Vi noterar också att när handeln startade på Stockholmsbörsen i mitten av 1800-talet, så skedde handeln bara en gång i månaden. För 25 år sedan var omsättningshastigheten på Stockholmsbörsen 14% och idag är den över 150%. För de företag, som precis som Spiltan, vill bygga långsiktiga ägare utan att vara med i de senaste årens finanscirkus kommer Alternativa att vara ett mycket bättre alternativ. Det innebär att företag också kan anskaffa externt kapital från trogna aktieägare. Vi tror att Alternativa ligger helt rätt i tiden då den nuvarande kortsiktigheten på våra börser alltmer ifrågasätts. Spiltan & Pelaro Fonder AB 2/12 02 var startdatumet för de två första Sverigefonderna i Spiltans fondbolag. Spiltan äger 57% av fondbolaget och vår saminvesteringspartner i fondsatsningen är Pelarokoncernen i Västra Frölunda som bedriver billeasingverksamhet och ekonomisk rådgivning. Anders Wengholm är VD för fondbolaget och förvaltare av Spiltan & Pelaro Aktiefond som investerar i de bästa svenska bolagen oberoende av storlek. Anders har haft aktier som sitt stora intresse under hela sitt liv och ser fram emot att få visa Sveriges fondsparare att det finns ett bättre alternativ till storbankernas fonder. Anders andra meriter är att han är stor Warren Buffettfan, aktieägare i Spiltan, tidigare svensk juniormästare i schack och bor i Alingsås. Spiltan & Pelaro Aktiva Ägare fond efterliknar Spiltans placeringsinriktning på svenska småbolag, onoterade bolag och fonder. Fonden förvaltas av Erik Brändström som varit anställd på Spiltan sedan Erik har över tio års erfarenhet av olika funktioner inom finansbranschen, men attraherades av Spiltans fokus på långsiktighet och kundnytta som han ofta saknade på sina tidigare arbeten. Fonderna har under de första fyra månaderna slagit sina jämförelseindex och ligger under samma tidsperiod på plats 1 och 7 av samtliga 136 Sverigefonder. Fondbolaget och fonderna beskrivs mer utförligt på sidan En intressant observation är omsättningshastigheterna i portföljerna. Sedan starten har vi i de två fonderna omsatt portföljen ca 1%, medan de flesta andra fonder har haft omsättningar på 30 40% i sina portföljer. Både vi och andra fondförvaltare säger att det bästa sättet att fondspara är att vara långsiktig och att spara regelbundet. Varför tror Ni att andra förvaltare inte köper aktier på samma sätt som de 8

11 Å R S R E D O V I S N I N G säger att fondandelsägare skall agera när de investerar i deras fonder? Svaret ligger i den kortsiktighet och transaktionsmentalitet som ligger djupt i finansbranschens kultur. Transaktioner är finansvärldens modersmjölk. Bara med hänsyn till våra fonders lägre omsättningshastighet och transaktionskostnader kommer vår avkastning att vara 0,5% högre per år än andra alternativ, vilket bara det innebär ca 10% högre slutresultat med en placeringshorisont på 20 år. Sedan skall vi givetvis även försöka göra bättre aktieplaceringar vilket verkligen kan öka försprånget. Kvinnor är bättre aktieplacerare än män Amerikanska studier visar att kvinnor är bättre aktieplacerare än män därför att de är mer långsiktiga och har färre transaktioner i sina aktieportföljer. Spiltan och våra fonder har alltså en mer kvinnlig placeringsfilosofi än de flesta andra transaktionsorienterade personer som finns i finansbranschen. Redan 1991 valde vi in Monica Danielsson från Spiltans damsektion i styrelsen, men sedan 1997 har vi varit dåliga på att formellt ta in den kvinnliga kompetensen i vår styrelse vilket vi hoppas kunna ändra på vid årets bolagsstämma. Varför satsa på kapitalförvaltning? En av de få böcker jag kommer ihåg från min studietid i slutet av 70- talet är Random Walk Down Wall Street. Den lanserade teorin om att marknaden hela tiden sätter rätt pris på en aktie och att hela finansbranschen tillsammans egentligen bara skapar intäkter till sig själva. Wall Street Journal började låta apor kasta pil på börslistan för att visa att teorin fungerade i verkligheten och indexförvaltning blev långsamt allt större i USA. Under 27 år har jag förvaltat en privat pensionsstiftelse med en enkel köp och behåll strategi med ett minimum av transaktioner och kan konstatera att teorin fungerar även i praktiken. Om en vanlig pensionsförsäkring under samma tidsperiod har ökat kapitalet 8 10 ggr har kapitalet i stiftelsen ökat med 32 ggr. Min andra aha upplevelse att det fanns en stor potential i kapitalförvaltning fick jag i juni 1997 när jag presenterade mina observationer om sparmarknaden till en pensionerad finansexpert. Han bekräftade att jag hade rätt i att banker och försäkringsbolag med sina avgifter tar minst 30 50% av en sparares slutresultat utan att skapa några mervärden. Med begränsad erfarenhet av aktieförvaltning kunde jag med gott samvete få vänner, bekanta och släktingar att satsa pengar i Spiltan när jag visste att kapitalförvaltare generellt sett missbrukade sina kunders förtroende. Tankarna kring att även starta fondförvaltning i egen regi grundlades efter den respons jag fick på en debattartikel jag skrev om ovan nämnda observationer i mars Med fondplanerna i bakhuvudet har jag fortsatt med debattinläggen i sparfrågor och planerna kunde konkretiseras när vi träffat rätt saminvesteringspartner. Följande faktorer lockar i kapitalförvaltningsbranschen: en gigantisk marknad på totalt över miljarder i förvaltat kapital i Sverige konkurrenter som missbrukat sina kunders förtroende potential till stora kassaflöden då det krävs marginellt större resurser att förvalta allt större volymer få nya aktörer då det krävs långsiktighet och finansiell uthållighet för att bli framgångsrik Den mest uppenbara nackdelen är den stora tröghet kunderna har i att förändra sitt beteende. De etablerade aktörerna som kontrollerar distributionskanalerna till slutkunderna kan därför fortsätta med sina mediokra resultat. Men då individer måste ta ett allt större ansvar för sitt sparande kommer de att vara mer öppna för nya alternativ när de inser hur dåliga sparprodukter de fått av sina rådgivare som egentligen är säljare. Det är svårt att med en normal riskkapitalkalkyl B Y T T I L L S P I L T A N & P E L A R O AKTIEFOND I DITT PPM-VAL P P M N R :

12 Å R S R E D O V I S N I N G Under 2002 har jag tillsammans med bland andra Jan Wifstrand, numera chefredaktör på DN, varit aktiv i småföretagarfrågor i en grupp som träffats några gånger över en öl. Vi har skrivit några debatträkna hem en satsning på ett nytt fondförvaltningsbolag då satsningen är mycket långsiktig. Dessutom kan man ju misslyckas med att slå index när man försöker, vilket skulle kunna göra satsningen till en lång ökenvandring (av den anledningen fokuserar andra i branschen på att göra så lite fel som möjligt och följer därmed med index vilket gör att de efter sina kostnader oftast hamnar efter index). Man måste även drivas av att ge Sveriges fondsparare ett bättre alternativ. Om vi lyckas med dessa förutsättningar kommer vi både att ge våra fondsparare ett större sparkapital och skapa framtida kassaflöden till Spiltan. Centrala resurser 20 onoterade innehav, marknadsplats och fondbolag Efter våra nya satsningar under 2002 har vi fått frågan hur vi skall klara dessa med begränsade centrala resurser. En förklaring är att Spiltans onoterade innehav kräver ganska begränsad central tid, då vi alltid saminvesterar när vi gör våra investeringar. För varje investering finns det en person från Spiltan som normalt är aktiv i styrelsen för Spiltans räkning. Ulf Geijer är styrelseledamot i Swedmach, Lars Klingstedt i3 micro technology, Björn Phersson- Lindell i kontorslagret.com, Lars Nilsson i Linotech o.s.v. o.s.v. För att löpande lösa frågeställningarna i de bolag där vi har ett större ägarinflytande, har vi under 2002 bildat SPiltans ARbets Grupp (SPARG). Gruppen består av Per Bouveng, Ulf Geijer, Lars Klingstedt från Spiltans styrelse samt Erik Brändström och undertecknad. Vi har träffats varannan vecka och arbetat med löpande frågor samt tagit fram beslutsunderlag till Spiltans styrelse för alla onoterade investeringar. Då vi dessutom för närvarande inte gör några nya onoterade placeringar har jag och Erik möjlighet att lägga en stor del av vår tid på de nya projekten Spiltan & Pelaro Fonder och Alternativa Aktiemarknaden. Under perioden lade jag personligen ned mycket tid på nyinvesteringar. Jag försöker alltid att ha en så obokad kalender som möjligt så att jag varje dag kan välja vad jag skall lägga tid på. Häromdagen fokuserade t.ex jag på budet på Spiltans Realiaaktier och kunde efter några telefonsamtal konstatera ett det fanns ett samstäm- migt motstånd mot budet bland andra Realia aktieägare i Spiltans nätverk. Genom att kontakta Dagens Industri fick jag även ut vårt budskap massmedialt, vilket resulterat i att många andra Realiaaktieägare kontaktat mig. (se även sidan 30). En kapitalförvaltare på en av storbankerna hade under samma tidsperiod hunnit med att läsa igenom pressreleasen, äta lunch på Operaterrassen och internt lägga upp en plan hur man skall ta ställning till budet när prospektet (utan någon ny väsentlig information) kommer om två veckor. Sammanfattningsvis tror jag att Spiltan har en mycket stor fördel i att vi arbetar med små centrala kostnader. Jag blir mörkrädd när jag ser vilka kostnadsmassor kollegor (även med mindre förvaltat kapital) har lyckats bygga upp. Vi noterar också att större kollegor har höga kostnader och den så kallade Aktiestinsen (Lennart Israelsson) kritiserar i ett öppet brev Investors dyra pensionsavtal, styrelsearvoden och kontor med kommentaren: Jag har följt Investor i 50 år och de har haft samma innehav hela tiden, så det borde väl räcka med 1 person och 1 rum för att år efter år anteckna aktieinnehaven. Spiltan delar Investors syn på ett engagerat långsiktigt ägande, men när det gäller centrala kostnader har vi Warren Buffett som förebild. (Berkshire Hathaway förvaltar 8000 gånger större kapital med 5 gånger så stora centrala resurser som Spiltan). Eventuella brister med de små centrala resurserna kompenserar Spiltan genom att inte ha så bråttom och att vara långsiktiga. Angående sparsamhet berättar Warren Buffett i senaste årsredovisningen (www.berkshirehathaway.com) att han försöker vara lika sparsam som den nyblivna änka som satte in dödsannonsen Fred Brown dog när hon fick reda på att annonserna kostade 25 cent per ord. När hon informerades om att annonsen minst måste innehålla sex ord ändrade hon texten till Fred Brown dog. Golfklubbor till salu. Debatt Alla småföretagare borde engagera sig i debatten 10

13 Å R S R E D O V I S N I N G inlägg och diskuterat hur småföretagarklimatet kan förbättras i Sverige. Man kan konstatera att allt lobbyarbete är mycket otacksamt då det är mycket svårt att mäta resultatet av insatsen. Trots allt kanske 3:12 reglerna har fått en ökad uppmärksamhet och kanske har vi varit med och bidragit till en ökad förståelse. Men även Cato den äldre fick hålla på många år med sitt för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras innan romarna åkte och förstörde Kartago. Alla är nog eniga om att för att få ett bättre småföretagarklimat måste vi förbättra attityderna till företagande och förbättra försörjningen av riskkapital. Däremot är det mycket svårt att få till stånd ändrade regler, förordningar och skatter. Till exempel exkluderade Bennett Johnsongruppen helt de sistnämnda frågeställningarna för att de skulle kunna redovisa ett förslag med framförallt mer statliga stödinsatser före förra årets val. Svenskt Näringsliv, som är den ledande lobbyorganisationen för företagare, fokuserar på storföretagsfrågor och har valt att dricka kaffe och äta mazarin med regeringen för att få till stånd förändringar. Även de politiska partierna på den borgerliga sidan har gjort förvånansvärt lite, därför att de har fått mycket litet tryck om att det är viktigt att förbättra företagarklimatet i Sverige från sina väljare. Småföretagare har ju en tendens att arbeta på dagarna, sköta bokföringen på kvällarna och försöka träffa familjen på helgerna. Med anledning av ovanstående är det viktigt att alla företagare åtminstone lägger en dag om året på att försöka påverka de politiker de valt för att förbättra småföretagarklimatet i Sverige. Om man inte får tryck från gräsrotsnivå kommer vi aldrig att få till stånd en förändring. I det senaste inlägget i DI den 1/3 har jag tillsammans med styrelsen i SWEDBAN ( SWEDish Business Angel Network) fokuserat på att ny lagstiftning ger möjlighet till Fler affärsänglar den 1 juli. Givetvis kan man fråga sig hur mycket tid man skall lägga på denna typ av aktiviteter, men jag anser att Spiltans image förstärks och att det finns potential att öka vårt nätverk genom att vi är aktiva i den allmänna debatten. Bara under första kvartalet i år har jag varit med på tre branschkonferenser som talare vilket troligtvis är ett resultat av förra årets aktiviteter. Gå in på Spiltans hemsida om Ni vill ta del av de olika debattinläggen. Framtida inriktning Från 70/30 till 20/50/30 När vi lade fast strategin för nya Spiltan 1997 var målsättningen att ha 70% av portföljen i onoterade aktier och 30% i likvida börsaktier. Huvuddelen av de onoterade investeringarna har varit förväntningsbolag och de noterade har varit mer stabila och lönsamma. Då vi varit försiktiga med nyinvesteringar, har mixen i praktiken varit 50/50 fram till förra året. Under 2002 har vi kommit upp till 70 % i andel onoterat, då vi fortsatt att göra följdinvesteringar i onoterade investeringar och börsnedgången minskat värdet på våra noterade aktier. Det har inneburit att vi idag har begränsad likviditet att göra nya onoterade investeringar med. Vi har även kvarvarande åtaganden till Procuritas och Health Cap fonderna, samt måste ha beredskap för ytterligare följdinvesteringar i onoterade investeringar. I dagens riskkapitalmarknad är det nästan bara gamla investerare som satsar pengar i onoterade investeringar, vilket innebär att vi både har ett ansvar och ser affärsmöjligheter i att fortsätta investera i existerande portföljbolag. Förväntningsbolag: 20 % Den allmänna reflektionen efter fem års investeringar i onoterade förväntningsbolag är att det alltid tar längre tid och kräver mer kapital än man från början räknat med. Det är också förenat med stora risker då det alltid är svårt att bedöma vilka nya idéer som 11

14 Å R S R E D O V I S N I N G Investment AB Spiltan Förväntningsbolag exempel Investeringar exempel Onoterade Noterade Kapitalförvaltning i3 micro technology 2003? Stark BV Hoist Spiltan & Pelaro Fonder Swedmach 2003? Emric Realia Alternativa aktiemarknaden LinoTech 2002! unibet.com Persea Prostalund 2002! kontorslaget.com Health Cap fonderna Procuritas fonderna LinkTech kommer att få en marknadsframgång. Det finns dock mycket stor potential i denna typ av projekt, och ett exempel är Spiltans investering i i3 micro technology. Det finns fortfarande stora risker i projektet, men det finns också en möjlighet att investeringen i i3 micro technology kan ge stora vinster. Sammanfattningsvis tycker jag att Spiltan de senaste åren har haft en för hög andel onoterade förväntningsbolag. En ny lämplig målsättning är att ha 20% av portföljen i denna typ av bolag. När vår portfölj blir mer mogen kommer allt fler av våra investeringar att bli lönsamma och stabila. Under 2002 har till exempel kontorslagret.com och unibet.com blivit lönsamma. Under 2003 står våra förhoppningar till bland annat i3 micro technology och Swedmach. Lönsamma onoterade företag: 50 % En allmänna uppfattning är att alla onoterade aktier har hög risk. Anledningen är att man oftast förknippar onoterade aktier med förväntningsbolag som är beroende av regelbundna nyemissioner för sin överlevnad. De som har investerat i denna typ av bolag har ofta förlorat hela eller stora delar av de insatta pengarna. Men huvuddelen av Sveriges nästan onoterade företag är faktiskt stabila och lönsamma. Bland alla dessa företag finns det en stor potential och redan i förra årsredovisningen skrev jag att en utmaning för framtiden är hur vi får vinstgivande onoterade bolag att se Spiltan som en naturlig kontaktpunkt när man vill sälja delar eller hela sitt bolag. Under 2002 har vi genom Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) skapat en sådan kontaktpunkt. Ett av kraven för att vara noterad på marknaden är att man har kapital för åtminstone ett år framåt. Målsättningen är att få in de stabila och lönsamma företagen till Alternativa. På lite längre sikt kan man även tänka sig att vi kan ha helägda onoterade företag i vår portfölj, då denna marknad givetvis är mycket större än att bara fokusera på företag som har en spridd ägarbild. Detta kräver troligtvis att vi har en större kapitalbas, då dessa företag bör ha kommit upp i en större storlek så att bolagen kan ha en professionell företagsledning. En annan fördel med att äga företag till 12

15 Å R S R E D O V I S N I N G % är att vi då även kan investera de kassaflöden företagen inte behöver för sin löpande verksamhet. Idag är ju vår investeringsverksamhet begränsad till den kapitalbas vi har och pengar från exits är inte säkra förrän de är på banken. Under 2002 har till exempel Bravida som vi är delägare i via Procuritasfonden både annonserat och tagit tillbaka sin börsnotering för Då flera av våra existerande portföljbolag blir lönsamma kan en lämplig målsättning vara att 50% av Spiltans portfölj består av lönsamma onoterade bolag. Däremot finns det en stor likviditetsrisk i alla onoterade aktier. Det är många investerare som de senaste åren fått lära sig att om priset sjunker för noterade aktier, så försvinner priset på onoterade aktier. Vid nyemissioner till låga kurser är man dessutom ofta tvungen att satsa mer pengar i sina onoterade innehav för att inte få sitt ägande bortsopat genom utspädningen. Tack vare att vi från början sa att vi skulle ha minst 30% i noterade aktier har Spiltan aldrig behövt tacka nej till emissioner för att vi inte har haft kapital. Noterade företag: 30 % Redan 1997 ansåg vi också att det borde vara möjligt att få lika höga avkastningar genom att satsa på stabila lönsamma noterade bolag, enligt Warren Buffetts modell, som i onoterade företag. Då dessa investeringar varit mest framgångsrika finns det all anledning att fortsätta med policyn att ha minst 30% av portföljen i noterade bolag. Vi kan också konstatera att det är en fördel att inte ha en policy att alltid sälja onoterade vid en eventuell notering. I fallet Q-Med ökade Spiltan innehavet vid noteringen 1999, som vi sedan till stora delar sålde under år 2000 med god vinst. Riskkapital, investmentbolag och kapitalförvaltning Illustrationen på sidan 12 försöker ge en bild av Spiltans olika framtida verksamhetsområden och fokus. Den föreslagna mixen 20/50/30 är en målsättning. Innan fler bolag blivit lönsamma i portföljen kommer vi att vara restriktiva med att satsa på nya förväntningsbolag. Idag är också våra egna satsningar inom kapitalförvaltning och aktiehandel att betrakta som förväntningsbolag, även om kapitalbehoven i bolagen är relativt begränsade. Moral och etik Svårigheter med moral och etik är att alla människor har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. I en paneldebatt om hållbara investeringar förra våren väckte jag viss uppmärksamhet när jag ansåg att det företag som har sämst moral och etik på Stockholmsbörsen inte var exkluderat från några etikfonders köplistor. Företaget jag syftade på var Skandia, som på ett antal punkter gjort gigantiska självmål i hur ledningen utnyttjat sin ställning och lurat sina kunder (se även på sidan 19). Under de senaste månaderna har även pressen uppmärksammat dessa förehavanden och nuvarande ledning har raserat 150 års förtroende och aktiekursen har rasat. Jag är därför övertygad om att på lång sikt är det mycket lönsamt att satsa på företag som har hög moral och etik. När resten av finansbranschen och många börsföretag fått minskat förtroende efter alla affärer under 2002 anser jag att Spiltan står väl rustat för framtiden, då många frågor vi drivit nu visat sig vara helt rätt. Detta är en stor tillgång för oss som vi hela tiden måste vårda. Det man byggt upp under många år kan raseras på några minuter. Då Spiltan har en studentikos stil, kommer vi då och då att bli ifrågasatta av personer som inte tycker att man kan bedriva en seriös affärsverksamhet när man ibland framför sina argument på ett lättsamt sätt. Det innebär att vi måste fortsätta och ha en hög moral och etik i allt vi företar oss. Bolagsstämma Alla aktieägare är välkomna till bolagsstämman den 15 juni. I år har vi med hänsyn till alla aktieägare som springer Stockholm Maraton, flyttat bolagsstämman till söndagen den 15 juni kl Vänligen notera att hela familjen är välkommen och som vanligt kommer vi att bjuda på mat, dryck, underhållning och andra överraskningar. Förbered också frågor då bolagsstämman är er möjlighet att som aktieägare fråga ledning och styrelse om Spiltans förvaltning och framtidsplaner. Till skillnad från de seriösa bolagens stämmor är inga frågor tabubelagda på Spiltans bolagsstämma. 13

16 Å R S R E D O V I S N I N G Den nya livstrappan Slutord I maj åker jag tillsammans med mina gamla studiekamrater till Linköping för att fira att det var 25 år sedan vi gick ut I-linjen. 50-årskalasen bland vänner har ökat i omfattning och enligt den gamla livstrappan står man då på livets höjdpunkt. Jag tror att den speglar en föråldrad livsuppfattning och att man efter lite upp och nedgångar numera kanske når sin höjdpunkt precis innan man ramlar ned för stupet. Vi kan i alla fall glädja oss åt att vi lever allt längre. Även vid 65 års ålder har man redan idag över 50% chans att nå åldern 85 år. Även vid äldre år kan man alltså vara långsiktig. Att driva Spiltan är det mest spännande jag kan tänka mig och jag har inga andra planer för framtiden. Då ingen av oss vet när vi får en tegelsten i huvudet har jag inte speciellt bråttom. Det finns så mycket annat man vill företa sig när man fortfarande är i livet. Även om jag inte satsar all vaken tid på Spiltan behöver Ni som aktieägare kanske inte vara så oroliga då jag har satsat nästan alla mina pengar i Spiltan och i våra fonder. Att det finns andra saker än Spiltan som är intressanta är också anledningen till att vi har startat Alternativa Aktiemarknaden. Ni som aktieägare kommer regelbundet att ha möjlighet att sälja era aktier i Spiltan. Allt sparande går ju ut på att man någon gång skall kunna förbruka pengarna. Till alla som är intresserade av att sälja aktier i Spiltan ger jag rådet att ni behåller några aktier så att ni kan vara kvar i nätverket. Dessutom kommer ni då att få möjlighet att se hur det går i vår fortsatta utveckling i jämförelse med andra placeringsalternativ. Min målsättning är att varje försäljning av Spiltanaktier skall vara den sämsta långsiktiga aktieaffär man kan göra. Framtiden får utvisa om jag kommer att få rätt. Stockholm 14 mars 2003 Per H Börjesson PS 1 Gå gärna igenom börslistan och kontrollera hur många av VDarna har huvuddelen av sin förmögenhet placerade i sina bolag. PS 2 Ser Ni någon likhet mellan den nya livstrappan och någon annan utveckling? Rätt svar på sid 34. PS 3 För övrigt anser jag att 3:12 reglerna = fåmanslagarna = företagsbyggarskatten bör avskaffas. DS 14

17 Å R S ÅR RE DS OR VE ID SO NV I NS GN SI NP YG S2S0E0L % av Spiltans aktieägare är barn och ungdomar, men det är de vuxna som gör pysslet först A. Hitta alla guldbaggarna! GRABBEN I GRAVEN BREDVID FICK FEM NOMINERINGAR PÅ FILMGALAN I ÅR. PÅ VILKA SIDOR GÖMMER SIG DE FEM GULDBAGGARNA? (GULDBAGGARNA PÅ DENNA SIDA RÄKNAS INTE). B. Hjälp Spiltan att komma rätt! KAN DU HJÄLPA SPILTAN ATT HITTA RÄTTA VÄGEN TILL EN NY GULDBAGGE? ---original message Till: VD Spiltan Från: Aktieägare Angående: ÅR Per H! Tack för ÅR! Vill bara harangera det unika formatet. Den har snart samma mysfaktor som Blandaren, som jag känner ett trängande behov av vid varje jul. Särskilt skarp är storbolagsredovisningen på näst sista sidan. Direkt lysande! Hälsningar Aktieägare C. Ord ätan Grabben i graven bredvid VILKET ÄR DET MAGISKA ORDET FÖR EN GARANTERAD FILMSUCCÉ? SVARA PÅ FRÅGORNA NEDAN OCH FYLL I ORDFLÄTAN, SÅ FÅR DU SVARET! 1. VAD HETER ELISABET, SOM SPELAR DEN KVINNLIGA HUVUD- ROLLEN, PÅ RIKTIGT I EFTERNAMN? 2. VAD HAR BENNY PÅ HUVUDET UNDER NÄSTAN HELA FILMEN? 3. VAD ÄR DEN MANLIGA HUVUDROLLINNEHAVARENS RIKTIGA EFTERNAMN? 4. VAD HAR BAGGEN SOM DELAS UT PÅ FILMGALAN FÖR FÄRG? 5. VAD HETER FÖRFATTAREN TILL BOKEN I EFTERNAMN? 6. VAD ÄR DEN MANLIGA HUVUDROLLSINNEHAVARENS RIKTIGA FÖRNAMN? 7. HUR MÅNGA BAGGAR FICK FILMEN? D. Vad döljer sig här? DRA STRECKEN MELLAN SIFFRORNA SÅ FÅR DU SE NYFIKEN PÅ SVAREN? DU HITTAR DEM PÅ SIDAN 34!

18 Å R S R E D O V I S N I N G Fördelar med att vara med i Spiltans portfölj Under 2002 har det fortsatt att vara kärvt på riskkapitalmarknaden och många entreprenörer har tvingats erfara att det också kan finnas nackdelar med att ta in riskkapital. Vi vill i detta sammanhang hävda att ett samarbete med Spiltan ger flera unika fördelar: Kompetens Alla externa investerare säger att de tillför olika typer av kompetens till ett företag, men en entreprenör bör innan samarbetet startar, ta reda på vilka personer man ska samarbeta med och hur mycket tid de har att ställa till förfogande. I många fall har det visat sig att det intellektuella kapitalet som tillförs varken har så mycket tid eller är särskilt intelligent. I de fall vi sätter ihop ett investeringskonsortie söker vi en affärsängel i vårt nätverk som normalt satsar egna pengar och oftast tar ett ansvar för projektet också för Spiltans räkning. Vi investerar inte i ett bolag om vi inte hittar denna individ som också ska ha en unik kompetens att tillföra bolaget. Vi anser att i jämförelse med andra riskkapitalister har våra affärsänglar ofta både mer tid och mer relevant erfarenhet att tillföra bolaget. När vi investerar via andra riskkapitalister förlitar vi oss på att de har de rätta resurserna att tillföra bolaget. Vi utvecklar hela tiden vårt nätverk av riskkapitalister och i de fall vi investerar tillsammans med dem lär vi oss hela tiden vilka som är mest framgångsrika. Vi hävdar att det alltid finns fördelar med att vara flera riskkapitalister i projekt, då man kan tillföra olika kompetenser och kontakter under bolagets utveckling. Kontakter Onoterade aktieposter köpes Vi letar efter bolag som har kunder och visar vinst. Skicka senaste årsredovisning och begärt pris till: Investment AB Spiltan Att: Erik Brändström Karlavägen 50, 1 tr Stockholm Spiltans aktieägare utgör ett unikt nätverk med relevant erfarenhet som kan tillföras portföljbolag på olika sätt. I vissa fall kan vi t.ex ha personliga kontakter hos ett viktigt kundföretag eller samarbetspartners. I andra fall kan vi ha en idé om en lämplig konsult som kan tillföra bolaget viktig kompetens. Spiltans aktieägare kan också vara en köpstark och inflytelserik potentiell kundgrupp till våra portföljbolag (se även annonserna i denna årsredovisning). Kollega Vi ser våra portföljbolag som kolleger och samarbetspartners och vi anser att vi tillför ett sympatiskt kapital. Vi har ingen uttalad exit-strategi utan om vi trivs med ett bolag och tror på den fortsatta utvecklingen kan vårt innehav i princip vara för evigt. Det är därför ingen självklarhet att vi säljer vårt innehav vid t.ex en börsintroduktion. Egentligen är det ganska märkligt att många riskkapitalister börjar prata om hur man ska göra en exit (= skilja sig) redan vid första mötet med ett nytt bolag. Spiltan ser en investering mer som ett äktenskap, där det gäller att välja rätt part från början och sedan leva tillsammans så länge som möjligt om allt fungerar tillfredsställande. På detta sätt kan Spiltan vara en långsiktigt intressant ägare och partner till företag i en allt mer kortsiktig finansiell värld. Vi kan ha denna filosofi, då Spiltan som ett investmentbolag inte har någon deadline för när vi ska betala tillbaka pengarna, vilket många fondbaserade riskkapitalister har. Sedan ser vi inte så allvarligt på oss själva och har fortfarande en studentikos framtoning, vilket kan vara en fördel när man ska vara långsiktig partner med entreprenörer. Kapital Under år 2002 har kapitalbristen på riskkapitalmarknaden ytterligare förstärkts, då de flesta aktörer har haft fullt upp med sina existerande portföljbolag. Till skillnad från många andra aktörer har Spiltan fortfarande finansiella resurser att vara med vid kapitaltillskott och en intressant möjlighet är dessutom att ta vara på Spiltans aktieägarnätverk vid framtida emissioner. Det är viktigt för en entreprenör att få kapital tillsammans med kompetens som verkligen kan bidra till bolagets utveckling. Pengarna ger bolagen resurser att genomföra sina expansionsplaner, men ofta är det andra faktorer som avgör om bolaget blir framgångsrikt. Spiltans underlag för investeringsbedömning finns på under rubriken Investeringskriterier 16

19 Å R S R E D O V I S N I N G Å R E T S A K T I E Ä G A R P R O F I L Elisabet Ek Konsult, författare och föreläsare Hur blev du aktieägare i Spiltan? Jag köpte aktier direkt av Spiltans VD. Då jag har studerat på I-linjen i Linköping fick jag ytterligare en aktie när vi firade 20-årsjubileum där Sedan har mitt företag köpt en del vid nyemissioner. Vad tycker Du om utvecklingen så här långt? Då aktierna idag är värda ungefär vad jag gav är jag nöjd då placeringen är bra i relation till andra placeringar. Jag är långsiktig och vill ha aktierna kvar då jag känner för och tror på Spiltan. Varför tog Du upp frågan om kvinnlig representation i styrelsen på förra bolagsstämman? Jag tycker styrelsen behöver minst två tjejer så att den får större variation och kompletterande erfarenheter. Det blev en bra debatt och jag tycker om att röra om i grytan. Jag tycker att det är självklart att alla styrelser skall ha kvinnliga representanter men jag är emot kvoteringar. Beställ boken direkt på: Specialerbjudande till Spiltans aktieägare 125 kr + frakt. Varför skrev Du boken Karlslok? Jag hade samlat på mig många mindre bra erfarenheter som ensam kvinna i en manlig chefsvärld. Mitt namn kommer också ut när jag idag håller föreläsningar om bland annat fördelar med tandemledarskap, gärna en man och en kvinna. Vad tycker Du om Spiltans satsning på fonder? Jag tycker det är utmärkt och jag har både sålt gamla fonder och börjat månadsspara hos Spiltan & Pelaro. Generellt tror jag att kvinnor är mycket bättre på att spara långsiktigt än män. Är det något Spiltan kan göra bättre i framtiden? Jag tror att hemsidan kan utvecklas och göra aktieägarna mera delaktiga genom att till exempel ha veckans fråga. Jag tror också att det finns en stor potential i att ha uppsökande verksamhet och sälja in Spiltans koncept och fonder på exempelvis tjejträffar i hemmet. ---original message Till: VD Spiltan Från: Aktieägare Angående: Angående årsredovisningen 2001 Hej och grattis till årsredovisningen som kom häromdagen. Ja, egentligen inte bara till den utan till Spiltan i stort. Det är alltid lika kul och intressant när det kommer material från er. Med darrande händer sprättar man upp ett tjockt kuvert nedlusat med 25-öresfrimärken för att se vilka godsaker ni lyckats plocka ner åt oss aktieägare. Och man blir inte besviken. Jag tycker det mest utmärkande är kombinationen av kunskap, humor, självdistans och öppenhet. Och för ett investmentbolag är det ingen dum kombo. Tvärtom - när man är van vid stureplansnissarnas glassiga stil, blanka kostymer och självsäkra egon är det inte dumt med en röst av sunt bondförnuft. Hade det bara varit tårta i Sollos trädgård och roliga bilder i årsredovisningen så hade man snabbt tröttnat på Spiltan. Men så var det ju resultatet och strategin också. En svensk Warren Buffet. Tacka 17 för att 70 % av oss aktieägare är långsiktiga. När jag sprättar mitt oranga kuvert och ser att jag som höginkomsttagare får 7000 i månaden i pension när staten förvaltat mina slantar i 40 år, ja då får man allt sätta sitt hopp till Spiltan! Önskar bara att farbror Ringholm hade kunnat lämna lite utrymme till så att jag hade kunnat köpa lite till. Istället har vi fört över aktierna på barnen. De kommer väl få ännu sämre pensioner än de vi får. Borde man inte sätta upp en internationell ekonomiförbrytarkommission för oansvariga politiker och tjänstemän?! Jag skulle gladeligen dra fåmansbolagsreglerna inför den kommissionen i morgon dag. Det hela är ju perverst! Nå, ett glatt hurra till er som fortsätter jobba på, och hoppas vi syns framöver. Här finns mycket kul att göra! Bästa hälsningar Aktieägare S V E R I G E S FONDSPARARE behöver ett bättre alternativ 17

20 Å R S R E D O V I S N I N G Varför ska man vara aktieägare i Spiltan? 1) Tjäna pengar Spiltans målsättning är att fördubbla kapitalet vart fjärde år. Med en portfölj som ger god riskspridning bör Spiltan kunna ge en bättre avkastning än andra sparformer med en låg risk. 2a) Vara aktiv investerare i onoterade bolag Genom att vara med i Spiltans nätverk finns det möjligheter att vara en aktiv investerare i onoterade bolag. Ibland får Spiltans aktieägare möjlighet att vara med i utvärderingar och aktieägare har också erbjudits att vara med i nyemissioner i portföljbolag. 2b) Vara passiv investerare i onoterade bolag Genom att vara aktieägare i Spiltan får man en exponering mot onoterade bolag i olika faser, vilket nästan är omöjligt att bygga upp på egen hand. 3) Vara med i ett intressant nätverk Spiltans aktieägarkrets utgör ett mycket intressant nätverk och vi har hittills utnyttjat en mycket liten del av potentialen i nätverket. 4) Få privatekonomiska råd Spiltans VD för via debattartiklar en aktiv kamp mot inkompetenta och dyra fonder och försäkringssparande. Läs och begrunda det vidstående exemplet. Många av Spiltans utskick till aktieägarna innehåller också denna typ av råd, se exempel på nästa sida. 5) Skattemässigt effektivt långsiktigt sparande Spiltans investmentbolagsstatus innebär at vi inte skattar för reavinster, vilket gör att det är mer skatteeffektivt att långsiktigt spara i Spiltan än att ha egen aktieportfölj med beskattningen 30%. Förmögenhetsskattemässigt ska Spiltan tas upp till 0 kr och Spiltanaktien har även ett lågt värde vid gåvor och arv. 6) Ha roligt Förutom att vara långsiktiga och seriösa har vi också en studentikos framtoning. Krav på aktieägare Då Spiltans avkastning endast kan bedömas på lång sikt, vill vi ha långsiktiga ägare som ansluter sig till vår kapitalförvaltningskultur. Vi inser att man över tiden har olika möjligheter att vara aktiv som aktieägare, men tanken är att om alla aktieägares kompetens och kontaktnät kan utnyttjas kommer vi att göra framgångsrika investeringar. Debatt Dagens Industri 28/

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan

Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan Kom med i Spiltans aktieägarnätverk! WARREN BUFFETT Innehåll Kort om Spiltan 2 Spiltans investeringar 3 Sveriges trevligaste

Läs mer

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid Börsplus Aktieanalys Daniel Hniopek: Sugen på Paradox? Köp Spiltan Följ skribent Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid noteringen i våras. För den som är intresserad av att vara

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till ett mediokert.

Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till ett mediokert. Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till ett mediokert. WARREN BUFFETT Årsredovisning 2004 Innehåll SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2004 Inbjudan till bolagsstämma 2005 Kort om Spiltan 1 Bolagsstämma

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING 1 (6) SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 17 december 2013 1. Bakgrund och inledning Bolag som bedriver verksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) eller lag

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag

Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag sommar 2006 Alternativa aktiemarknaden Alternativa aktiemarknaden är namnet på en ny marknadsplats för aktier i Sverige. Alternativa

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015 Spiltan Fonder AB Årsberättelse 2015 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2015 Spiltan Aktiefond Sverige Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Stabil Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2007. www.spiltan.se. Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2007. www.spiltan.se. Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se www.spiltan.se Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se Årsredovisning 2007 Innehåll Spiltans substansvärde 1 Sveriges trevligaste årsstämma 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Investeringar i finansiella

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Börsportföljens värdeökning under de första nio månaderna blev 27 procent (generalindex 18 procent). Till och med den 1 november ökade börsportföljens värde

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom.

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. WARREN BUFFETT Årsredovisning 2005 Innehåll Kort om Spiltan 1 Bolagsstämma 6 juni 2005 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Debatt: Riskkapital utan några

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg Välkommen till Aktiespararna 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg 1 BLI MEDLEM Medlemskap: 0-28 år: 275 kr Över 28 år: 465 kr per år Familjemedlem:

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2016 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer