VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår"

Transkript

1 INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia Sverige Exponering Skandia Världsnaturfonden Skandia Idéer För Livet Skandia Norden Skandia Asien Skandia Europa Exponering Skandia Global Exponering Skandia Japan Exponering Skandia Nordamerika Exponering Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Global Hedge Skandia Skala 1: Skandia Skala 2: Skandia Skala 3: Skandia Skala 4: Skandia Skala 5: Skandia SMART Försiktig Skandia SMART Balanserad Skandia SMART Offensiv Skandia Global Företagsobligationsfond Skandia Kapitalmarknadsfond Skandia Penningmarknadsfond Skandia Realräntefond Fondförvaltningen Förvaltningskostnad och årlig avgift Landskodslista och valutakurser Skatteregler Redovisningsprinciper Fondbolag Styrelse och revisor

2 VD har ordet Ett händelserikt halvår Det första halvåret har varit händelserikt med bland annat fortsatta stimulanser från centralbankerna. ECB och den japanska centralbanken valde att trycka ytterligare på gasen samtidigt som en räntehöjning från Fed ansågs vara allt mer trolig under andra halvan av året. I Sverige fick vi för första gången i historien negativ styrränta och Riksbanken valde dessutom att agera mellan sina ordinarie möten. Både euron och den svenska kronan föll gentemot de stora valutorna och så gjorde även räntorna. Om inledningen av året mestadels pekade åt ett håll blev det andra kvartalet mer turbulent med förnyad oro kring Grekland och stigande räntor. Den tyska 10-åriga räntan steg med nästan procent (!). Även Greklands allt mer aggressiva attityd i förhandlingarna med trojkan kom att påverka marknaderna negativt. Den amerikanska marknaden har under halvåret avkastat någon procent i lokal valuta samtidigt som den amerikanska dollarn har stärkts mot flertalet valutor. Detta har gynnat våra fonder med exponering mot USA. Samtliga aktie- och blandfonder hade en positiv avkastning under det första halvåret. I topp ligger Skandia Japan Exponering (19,9%) följt av vår ideella fond Skandia Idéer för Livet (15,3%) samt Skandia Norden (14,9%). De tre fonder med lägst avkastning var Skandia Global Hedge (-1,89%), Skandia Global Företagsobligationsfond (-0,77%) och Skandia Kapitalmarknadsfond (-0,07%). Hållbara investeringar har debatterats flitigt under året. Skandia har, tillsammans med några andra finansiella aktörer, varit drivande i Swesifs arbete att ta fram en hållbarhetsprofil som gör det enklare för spararna att ta del av fonders hållbarhetsinformation. Skandia var även först med att teckna avtal med Millistream för att kunna sprida hållbarhetsprofilerna via olika distributörer. Från och med juni förvaltas de breda svenska aktiefonderna Skandia Sverige, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden av Skandias kapitalförvaltningsbolag. Skandia har en väl fungerade organisation för att förvalta svenska aktier och har gjort det framgångsrikt i Skandias traditionella livförvaltning. Bytet av förvaltare är en del i arbetet att säkerställa konkurrenskraftiga aktiva fonder som når sina mål. Förvaltningen kommer att präglas av Skandias filosofi kring långsiktighet och värdeskapande med fokus på bolag som har en god tillväxt och hög avkastning på kapitalet. Fonderna kommer också vara unika på marknaden, eftersom den här förvaltningen inte kan köpas någon annanstans. Kom ihåg att investeringar i fonder utgör alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Med vänliga hälsningar Annelie Enquist VD Skandia Fonder AB Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar En hållbar samhällsutveckling stöds genom att ta avstånd från handlingar som riskerar att bryta mot mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt mot korruption och miljöförstörelse. För alla Skandia Fonders investeringar ligger regler för etik- och miljömässig hänsyn till grund. Vi undviker att placera i företag som bedriver verksamhet i strid mot väletablerade internationella konventioner, till exempel FN:s konvention mot mänskliga rättigheter, konventioner mot mutor och korruption och internationella miljökonventioner. I tillägg utesluter alla fonder placeringar inom tobaksproduktion samt i bolag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar massförstörelsevapen, klusterbomber, antipersonella minor, kemiska- och biologiska vapen eller kärnvapen. Fonderna Skandia Norden, Skandia Idéer för livet, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden har mer omfattande placeringsbegränsningar. Vi placerar i möjligaste mån i bolag som följer vedertagna koder såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolag som följer en standard för hållbarhetsredovisning. Dialog och påverkan När fondbolaget får kännedom om att ett företag är inblandat i verksamhet som strider mot placeringsbegränsningarna utesluts företagets aktier som möjlig placering. Det gäller såväl aktier som företagsobligationer. Ett alternativ är att fondbolaget för en dialog med företaget för att påverka dem i rätt riktning. Skandia Fonder är en relativt liten ägare av det samlade kapitalet i Sverige och internationellt. Möjligheten att påverka kommer därför, i de flesta fall, att vara störst genom samverkan med andra ägare. Skandia Fonder ska samverka med andra aktieägare om fondbolaget bedömer att det gynnar fondernas andelsägare. Fondbolaget följer då noggrant utvecklingen i företaget, gör sin röst hörd på bolagsstämmor och samtalar med företagets ledning. Om företaget inte kan nå tillräckliga resultat säljer fondbolaget företagets aktier/obligationer och utesluter dem från framtida placeringar. Krav på våra förvaltare Alla våra förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Det innebär att de har en strategi för att integrera ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) och beaktar företagens ESG-profil som en del av investeringsbesluten. Dock kan de arbeta på olika sätt beroende på filosofi och fondernas inriktning. Alla våra förvaltare har dessutom signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Bidra till välgörenhet Skandias tre ideella fonder lämnar varje år två procent av kapitalet till välgörande ändamål. Genom att som kund investera i våra ideella fonder bidrar du till Världsnaturfonden WWF, Cancerfonden eller stiftelsen Idéer för Livet. Sedan start har Skandias kunder bidragit med totalt ca 123 miljoner kronor till Cancerfondens insamling, ca 143 miljoner kronor till Världsnaturfonden WWF och ca 63 miljoner kronor till stiftelsen Idéer för Livet. 2

3 Vår förvaltning Skandia Fonder är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Skandia Fonder arbetar med externa förvaltare med undantag av att matarfonden Skandia Idéer för Livet förvaltas av Skandia Fonder. Nedanstående samarbeten utvärderas kontinuerligt i samarbete med Skandias analytiker. DNB Asset Management (DAM) DAM är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DNB-gruppen. DNB är Norges ledande finanskoncern. DAM har cirka 70 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Oslo och Bergen. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Global Hedge, Skandia Norden, Skandia Skala 1:5, Skandia Skala 2:5, Skandia Skala 3:5, Skandia Skala 4:5, Skandia Skala 5:5, Skandia Småbolag Sverige och Skandia Time Global till DAM. Goldman Sachs Asset Management (GSAM) GSAM är affärsområdet Asset Management inom The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS). GSAM erbjuder sedan 1989 diskretionär investeringsrådgivning och har professionella förvaltare placerade i alla viktiga finanscentra i världen. Bolaget erbjuder rådgivning och investeringsstrategier till institutionella investerare världen över inom ett brett utbud av tillgångsklasser. Goldman Sachs, grundat 1869, är marknadsledare inom global investment banking, värdepappershandel och förvaltning. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia USA till GSAM. Wellington Management International Limited (Wellington) Wellington är ett engelskt värdepappersbolag som står under tillsyn av Financial Conduct Authority. Wellington är ett helägt dotterbolag till Wellington Management Company LLP, ett privatägt aktiebolag med säte i Massachusetts, USA. Wellington har professionella förvaltare placerade i åtskilliga finanscentra i världen. Bolaget erbjuder analys och investeringsstrategier till institutionella investerare världen över inom ett brett utbud av tillgångsklasser. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Asien och Skandia Global Företagsobligationsfond till Wellington. Wellington saknar egna fonder i Sverige inom dessa områden. Lazard Asset Management (Lazard) Lazard är ett globalt oberoende kapitalförvaltningshus som grundades Bolaget har 650 anställda som arbetar i 40 städer i 26 länder runt om i världen. Fokusområdena är förvaltning av globala aktier och aktier i tillväxtmarknadsländer. Bolagets lokala närvaro har givit starkt globalt nätverk med beslutsfattare i företag, regeringar och investeringsinstitutioner. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Tillväxtmarknadsfond och Skandia Världen till Lazard. Lazard saknar egna fonder i Sverige inom detta område. Skandia Investment Management (SIM) SIM är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Cancerfonden, Skandia Europa Exponering, Skandia Global Exponering, Skandia Japan Exponering, Skandia Kapitalmarknadsfond, Skandia SMART Balanserad, Skandia SMART Försiktig, Skandia SMART Offensiv, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Penningmarknadsfond, Skandia Realräntefond, Skandia Sverige, Skandia Sverige Exponering och Skandia Världsnaturfonden till SIM. 3

4 Avkastning och risk Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är risk detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är det att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att du väljer sparform med utgångspunkt från vem du är. För att få chans till bra avkastning måste du oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du bör också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering, kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig men du får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdeförändring. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk, eller tracking error. Det visar hur mycket fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, % Volatilitet, % fonden index fonden index Tracking error, % Skandia Cancerfonden 18,99 22,28 10,49 11,25 1,67 Skandia Småbolag Sverige 27,21 28,86 13,08 13,33 2,71 Skandia Sverige 19,67 22,28 10,84 11,25 1,58 Skandia Sverige Exponering 20,45 20,73 11,23 11,20 0,21 Skandia Världsnaturfonden 19,06 22,28 10,60 11,25 1,65 Skandia Idéer För Livet 27,95 24,62 10,22 10,51 1,89 Skandia Norden 26,95 24,62 10,27 10,51 1,89 Skandia Asien 17,71 21,60 12,20 12,42 4,75 Skandia Europa Exponering 20,58 21,15 9,59 9,69 0,27 Skandia Japan Exponering 19,86 20,94 11,70 11,95 1,74 Skandia Nordamerika Exponering 26,36 26,90 9,10 9,11 0,29 Skandia Time Global 31,59 30,56 9,54 9,63 4,37 Skandia USA 28,43 27,81 9,62 9,37 1,64 Skandia Världen 16,37 22,00 9,32 8,59 3,32 Skandia Global Hedge -0,99 0,45 2,34 0,12 2,32 Skandia Skala 1:5 7,74 N/A 3,34 N/A N/A Skandia Skala 2:5 11,20 N/A 4,98 N/A N/A Skandia Skala 3:5 14,46 N/A 6,69 N/A N/A Skandia Skala 4:5 17,72 N/A 8,41 N/A N/A Skandia Skala 5:5 22,07 N/A 10,42 N/A N/A Skandia SMART Försiktig 5,70 6,23 2,31 2,32 0,70 Skandia SMART Balanserad 11,68 12,07 5,22 4,76 0,87 Skandia SMART Offensiv 20,93 22,18 9,66 9,04 1,33 Skandia Global Företagsobligationsfond 4,90 4,81 3,58 3,31 0,93 Skandia Kapitalmarknadsfond 4,12 4,45 2,19 2,16 0,16 Skandia Penningmarknadsfond 0,70 0,51 0,24 0,13 0,15 Skandia Realräntefond 4,15 4,34 5,42 5,33 0,29 Skandia Global Exponering och Skandia Tillväxtmarknadsfond saknar 24 månaders historik. 4

5 Skandia Cancerfonden Skandia Cancerfonden är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. Fonden avstår även investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfonden Riksföreningen mot Cancers riktlinjer. Två procent av fondens värde tillfaller årligen Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Cancerfonden steg med 9,5 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 10,1 procent. Året började med en mycket stark kursutveckling för stockholmsbörsen. Under de två första månaderna steg börsen nära 16 procent. Därefter lugnade emellertid marknaden ned sig och rörde sig mer långsamt uppåt fram till mitten av april, för att därefter falla tillbaka under maj och juni i takt med att oron kring Grekland eskalerade. Sett till halvåret som helhet steg börsen med 10 procent, inräknat utdelningar. Det som drev marknaden i början av året var främst den kraftiga försvagningen av både kronan och euron mot den amerikanska dollarn. Detta, i kombination med införandet av nya och kraftfulla penningpolitiska stimulanser i Europa, bidrog till ökade förhoppningar om en vändning i den europeiska ekonomin. Även den svenska Riksbanken bidrog med såväl egna stimulanspaket som genom att på kort tid sänka styrräntan till -0,25 procent - en historisk ny lägstanivå. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,41 % Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 19,0 % 22,3 % (5 år) 11,5 % 14,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,5 10, , ,00 13,3 15, , ,00 21,2 28, , ,01 15,0 16, , ,00-17,8-13, , ,27 27,1 26, , ,97 51,7 53, , ,47-36,0-39, , ,52-5,4-2, , ,12 24,2 28, , ,09 36,0 36,7 Under vårvintern kom sedan makroekonomisk statistik som vittnade om en något svagare utveckling i USA än väntat. Statistiken från Europa var stabil, men utan tydliga tecken på avgörande förbättring, och i Kina fortsatte ekonomin att sakta in. Sammantaget bidrog detta till en ökad osäkerhet i marknaden och en avmattning av börsutvecklingen. Oron späddes på under maj och juni av den grekiska skuldproblematiken. På bolagsfronten rapporterades det, utöver den för exportindustrin angenäma valutamedvinden, egentligen inte mycket nytt. Efterfrågenivåerna generellt förblev ungefär som under andra halvåret ifjol, undantaget olje- och gasindustrin som påverkades av det lägre oljepriset. Bankerna levererade goda vinster, samtidigt som förändringar i regelverket ännu skapar viss osäkerhet. Utdelningsnivåerna på stockholmsbörsen fortsatte att vara generösa och gapet mot räntenivån är historiskt hög. De sektorer som utvecklats bäst det gångna halvåret är energi, industri och dagligvaror. Svagast var utvecklingen inom hälsovård, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. Fonden gynnades av övervikterna i Sandvik och SEB samt undervikten i SCA. Dock tyngdes fonden av övervikterna i Elekta och JM samt undervikten i Hexagon. Fonden bytte förvaltare under juni månad. De förändringar som den nye förvaltaren har gjort är försäljningar i Sandvik, ABB, Investor, TeliaSonera och AstraZeneca. Största investeringarna har gjorts i Hexagon, NetEnt, Electrolux, ICA, Atlas Copco och Unibet. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

6 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 10 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Varav utdelning till andelsägarna - - Varav utdelning till Cancerfonden Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,50 2,50 ICA Gruppen AB SE ,30 3,30 SCA B SE ,96 1,96 Summa Dagligvaror ,76 Energi Lundin Petroleum AB SE ,57 0,57 Summa Energi ,57 Finans och fastighet Investor B SE ,75 0,75 Kinnevik Investment B SE ,27 2,27 Nordea Bank AB SE ,42 6,42 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,41 4,41 Swedbank AB A SE ,26 3,26 Svenska Handelsbanken AB A SE ,93 3,93 Summa Finans och fastighet ,03 Hälsovård Biogaia B SE 507 0,14 0,14 Elekta Instrument B SE ,12 1,12 Meda A SE ,07 2,07 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,61 0,61 Summa Hälsovård ,95 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,77 0,77 Assa Abloy B SE ,39 6,39 Atlas Copco A SE ,60 7,60 Intrum Justitia AB SE ,94 1,94 NCC B SE ,91 0,91 Nibe Industrier B SE ,68 0,68 Trelleborg AB B SE ,51 0,51 Volvo B SE ,44 1,44 Summa Industrivaror och - tjänster ,25 Informationsteknologi Hexagon B SE ,70 4,70 Industrial & Financial Systems B SE ,69 1,69 Netent AB SE ,52 3,52 Proact It Group AB SE ,52 0,52 L.M Ericsson B SE ,91 2,91 Summa Informationsteknologi ,33 Material Hexpol AB SE ,69 2,69 Summa Material ,69 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,91 4,91 Electrolux B SE ,12 3,12 Hennes & Mauritz B SE ,45 9,45 Husqvarna B SE ,43 1,43 Mekonomen AB SE ,00 1,00 MQ Holding AB SE 964 0,27 0,27 Unibet Group Plc SDR SE ,67 4,67 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,86 Telekomoperatörer Com Hem Holding Ab SE ,66 0,66 Millicom International Cellular SE ,67 0,67 Teliasonera AB SE ,80 1,80 Summa Telekomoperatörer ,12 Summa Aktier ,56 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,56 Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder Skandia Småbolag Sverige SE ,82 0,82 Summa Aktie och blandfonder ,82 Summa Fondandelar ,82 Summa Övriga finansiella instrument ,82 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,38 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,62 Summa tillgångar och skulder ,00 6

7 Skandia Småbolag Sverige Skandia Småbolag Sverige investerar i svenska mindre och medelstora företag. Investeringarna fördelas över olika branscher. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. En portfölj av svenska mindre och medelstora bolag har historiskt präglats av en något högre risk jämfört med en placering i ett brett svenskt aktieindex som även innehåller de större bolagen. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än en svensk aktiefond med bredare placeringsinriktning. Fondens inriktning innebär att försäljning av fondens innehav inte kan ske lika snabbt som i en fond med inriktning på stora internationella bolag. Utbetalning av försäljningslikvid vid stora inlösentransaktioner kan därför ta längre tid jämfört med fonder som investerar i bolag med bättre likviditet. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Småbolag Sverige steg med 11,6 procent under första halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 12,2 procent. Året började mycket positivt och speciellt januari och februari blev starka börsmånader med ökad riskaptit. Börsen fick stöd av förhoppningar om ökande vinster, hygglig makrostatistik och fortsatta stimulanser från centralbankerna, som pressade ned räntorna. Den positiva börsutvecklingen kulminerade i mitten av april och sammanföll med rekordlåga räntor. Den svenska tioåriga räntan var nere på 0,22 procent. Börssentimentet blev sedan sämre och även räntorna steg. I slutet av perioden blev Greklands skuldkris det helt dominerande temat och ledde till en skarp nedgång på Stockholmsbörsen som raderade ut en del av årets börsuppgång. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,40 % Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud (DNB) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 27,2 % 28,9 % (5 år) 18,2 % 18,9 % Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 11,6 12, , ,00 20,1 21, , ,00 34,1 36, , ,34 9,6 12, , ,83-10,4-13, , ,16 31,5 30, , ,57 65,1 68, , ,62-41,6-44, , ,23-6,0-6, , ,17 39,5 37, , ,42 49,7 48,2 Makrostatistiken under året har generellt varit i underkant av förväntningarna, speciellt för USA och Kina. Europeisk dito har varit stabilare, men inte heller kunna erbjuda någon större draghjälp. Istället är det åter centralbankerna som har dominerat scenen. ECB annonserade i början av året aggressiva obligationsköp och Riksbanken likaså. Riksbanken sänkte dessutom reporäntan i två steg till -0,25 procent. Den svenska aktiemarknaden fick i början av perioden draghjälp av en svag krona, som speciellt hjälpte dollarkänsliga bolag. Försvagningen av den svenska kronan började dock reverseras under perioden. Småbolagen har återigen haft bättre utveckling än storbolagen, sannolikt på grund av större exponering mot regioner med hygglig tillväxt. Under 2015 har en ökad aktivitet inom företagsaffärer varit tydlig och vi har också fått se nyintroduktioner av bolag i en omfattning av sällan skådat slag. Ett av de bolag som fonden valde att investera i är Eltel, som installerar och underhåller nät inom el, telekom och infrastruktur. Vi tror att bolaget har intressanta defensiva kvaliteter samtidigt som det finns goda konsolideringsmöjligheter på företagets marknader. Hand i hand med det ökade nyintroduktionstrycket kom också flera uppköpserbjudanden. Bland fondens innehav blev Axis uppköpt och ett bud på Transmode lades. De innehav som bidragit mest positivt till fondens utveckling under perioden är Beijer Ref, Mycronic och Axis. Beijer Ref gynnades av förhoppningar om en gryende Europakonjunktur. Mycronic inledde året i likhet med hur det avslutade det förra, dvs med flera stora ordrar, och beslutade dessutom om ytterligare en extrautdelning. I början av året lades ett bud på Axis med generös överkurs. Det innehav som påverkat fonden mest negativt är Lundin Mining, där de svagare metallpriserna slagit igenom och också lett till att bolaget tvingats vinstvarna. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

8 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,41 1,41 Axfood AB SE ,91 1,91 ICA Gruppen AB SE ,44 0,44 Kesko Oyj FI ,51 1,51 Marine Harvest ASA NO ,97 0,97 Summa Dagligvaror ,24 Energi Lundin Petroleum AB SE ,83 2,83 Subsea 7 SA NO ,04 1,04 Summa Energi ,87 Finans och fastighet Castellum AB SE ,75 1,75 Fabege AB SE ,97 1,97 Hemfosa Fastigheter publ AB SE ,28 1,28 Hoist International AB SE ,31 0,31 Hufvudstaden AB - A SE ,63 1,63 Klovern A AB SE ,05 0,00 Klovern B AB SE ,50 0,56 Kungsleden AB SE ,24 1,24 Latour Investment AB-B SE ,00 3,00 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,22 2,22 Summa Finans och fastighet ,96 Hälsovård Elekta Instrument B SE ,60 1,60 Meda A SE ,18 6,18 Medivir B SE ,15 0,15 Pihlajalinna Oy FI ,28 0,28 Sectra B SE ,74 1,74 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,32 3,32 Summa Hälsovård ,28 Industrivaror och tjänster Addtech B SE ,13 1,13 Beijer Alma B SE ,02 2,02 Beijer Ref AB B SE ,68 3,68 Concentric AB SE ,99 0,99 Eltel AB SE ,84 0,84 Gunnebo AB SE ,83 0,83 Inwido AB SE ,51 0,51 ITAB Shop Consept B SE ,29 1,29 Loomis AB SE ,37 1,37 NCC B SE ,50 1,50 Nibe Industrier B SE ,22 3,22 Nolato B SE ,65 2,65 Poolia B SE ,19 0,19 Proffice B SE ,48 0,48 Securitas B SE ,14 4,14 Sweco AB B SE ,69 0,69 Trelleborg AB B SE ,33 3,33 Summa Industrivaror och - tjänster ,87 Informationsteknologi Acando AB SE ,66 0,66 HIQ International AB SE ,28 1,28 Industrial & Financial Systems B SE ,58 1,58 Mycronic AB SE ,71 0,71 Transmode AB SE ,89 0,89 Summa Informationsteknologi ,12 Material BillerudKorsnas AB SE ,10 3,10 Granges AB SE ,01 1,01 Hexpol AB SE ,42 2,42 Summa Material ,52 Sällanköpsvaror och -tjänster Betsson AB SE ,76 1,76 Husqvarna B SE ,75 4,75 JM AB SE ,11 1,11 Modern Times Group B SE ,17 1,17 MQ Holding AB SE ,42 0,42 Nobia AB SE ,78 1,78 Qliro Group AB SE ,31 0,31 Unibet Group Plc SDR SE ,87 2,87 XXL ASA NO ,27 0,27 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,44 Telekomoperatörer Tele2 B SE ,90 3,90 Summa Telekomoperatörer ,90 Summa Aktier ,19 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,19 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,19 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,81 Summa tillgångar och skulder ,00 8

9 Skandia Sverige Skandia Sverige är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Sverige steg med 9,6 procent under halvåret, medan dess jämförelseindex steg med 10,1 procent. Året började med en mycket stark kursutveckling för stockholmsbörsen. Under de två första månaderna steg börsen nära 16 procent. Därefter lugnade emellertid marknaden ned sig och rörde sig mer långsamt uppåt fram till mitten av april, för att därefter falla tillbaka under maj och juni i takt med att oron kring Grekland eskalerade. Sett till halvåret som helhet steg börsen med 10 procent, inräknat utdelningar. Det som drev marknaden i början av året var främst den kraftiga försvagningen av både kronan och euron mot den amerikanska dollarn. Detta, i kombination med införandet av nya och kraftfulla penningpolitiska stimulanser i Europa, bidrog till ökade förhoppningar om en vändning i den europeiska ekonomin. Även den svenska Riksbanken bidrog med såväl egna stimulanspaket som genom att på kort tid sänka styrräntan till -0,25 procent - en historisk ny lägstanivå. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,40 % Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 19,7 % 22,3 % (5 år) 11,3 % 14,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,6 10, , ,00 13,5 15, , ,00 22,8 28, , ,71 15,9 16, , ,27-20,2-13, , ,94 28,0 26, , ,41 52,8 53, , ,32-36,9-39, , ,41-3,3-2, , ,78 27,1 28, , ,45 35,1 36,7 Under vårvintern kom sedan makroekonomisk statistik som vittnade om en något svagare utveckling i USA än väntat. Statistiken från Europa var stabil, men utan tydliga tecken på avgörande förbättring, och i Kina fortsatte ekonomin att sakta in. Sammantaget bidrog detta till en ökad osäkerhet i marknaden och en avmattning av börsutvecklingen. Oron späddes på under maj och juni av den grekiska skuldproblematiken. På bolagsfronten rapporterades det, utöver den för exportindustrin angenäma valutamedvinden, egentligen inte mycket nytt. Efterfrågenivåerna generellt förblev ungefär som under andra halvåret ifjol, undantaget olje- och gasindustrin som påverkades av det lägre oljepriset. Bankerna levererade goda vinster, samtidigt som förändringar i regelverket ännu skapar viss osäkerhet. Utdelningsnivåerna på stockholmsbörsen fortsatte att vara generösa och gapet mot räntenivån är historiskt hög. De sektorer som utvecklats bäst det gångna halvåret är energi, industri och dagligvaror. Svagast var utvecklingen inom hälsovård, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. Fonden gynnades av övervikterna i Sandvik och SOBI samt undervikten i Alfa Laval. Dock tyngdes fonden av övervikterna i Elekta och Swedbank samt undervikten i Hexagon. Fonden bytte förvaltare under juni månad. Under transiteringsfasen minskades bland annat småbolagsexponeringen vilket gynnade fondens avkastning. Den nya förvaltaren har även gjort bolagsspecifika förändringar där största försäljningarna gjordes i Sandvik, ABB, Investor, TeliaSonera och AstraZeneca. Största investeringarna har gjorts i Hexagon, NetEnt, Electrolux, ICA, Atlas Copco och Unibet. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

10 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 82 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,13 2,13 ICA Gruppen AB SE ,28 3,28 SCA B SE ,06 2,06 Summa Dagligvaror ,48 Energi Lundin Petroleum AB SE ,58 0,58 Summa Energi ,58 Finans och fastighet Investor B SE ,77 0,77 Kinnevik Investment B SE ,24 2,24 Nordea Bank AB SE ,51 6,51 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,66 4,66 Swedbank AB A SE ,41 3,41 Svenska Handelsbanken AB A SE ,92 3,92 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,39 0,39 Summa Finans och fastighet ,90 Hälsovård Biogaia B SE ,14 0,14 Elekta Instrument B SE ,15 1,15 Meda A SE ,88 1,88 Medivir B SE ,08 0,08 Sectra B SE ,17 0,17 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,74 0,74 Summa Hälsovård ,16 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,77 0,77 Assa Abloy B SE ,37 6,37 Atlas Copco A SE ,00 0,00 Atlas Copco B SE ,52 7,52 Intrum Justitia AB SE ,97 1,97 NCC B SE ,92 0,92 Nibe Industrier B SE ,65 0,65 Trelleborg AB B SE ,48 0,48 Volvo B SE ,44 1,44 Summa Industrivaror och - tjänster ,12 Informationsteknologi Hexagon B SE ,81 4,81 HIQ International AB SE ,28 0,28 Industrial & Financial Systems B SE ,68 1,68 Netent AB SE ,52 3,52 Proact It Group AB SE ,52 0,52 Telefonaktiebolaget L.M Ericsson B SE ,89 2,89 Summa Informationsteknologi ,71 Material Hexpol AB SE ,52 2,52 Summa Material ,52 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,14 5,14 Electrolux B SE ,37 3,37 Hennes & Mauritz B SE ,46 9,46 Husqvarna B SE ,45 1,45 Mekonomen AB SE ,98 0,98 Unibet Group Plc SDR SE ,40 4,40 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,80 Telekomoperatörer Com Hem Holding Ab SE ,66 0,66 Millicom International Cellular Sa SDR SE ,66 0,66 Teliasonera AB SE ,81 1,81 Summa Telekomoperatörer ,14 Summa Aktier ,40 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,40 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,40 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,60 Summa tillgångar och skulder ,00 10

11 Skandia Sverige Exponering Skandia Sverige Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av amerikanska eller japanska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Sverige Exponering steg med 9,0 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 9,2 procent. Stockholmsbörsen utvecklades starkt under det första halvåret. Småbolagen hade en marginellt starkare utveckling än de stora bolagen. Framförallt de lägre räntorna och andra penningpolitiska lättnader, men även positiva valutaeffekter, stabilitet i ekonomiska indikatorer och förhoppningar om förbättrade vinsttrender var sannolika drivare av den starka svenska börsen. De nya penningpolitiska lättnaderna i början av året, i synnerhet från ECB, utgjorde tveklöst en av de viktigaste faktorerna som var bidragande i att lyfta börsen rejält under januari och februari. Stockholmsbörsen steg ca 7-8% under vardera av dessa månader. Under februari nåddes vidare en överenskommelse med Grekland som gjorde att räddningsprogrammet förlängdes i fyra månader och att inflöden till grekiska banker kunde fortsätta. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,40 % per år. Årlig avgift: 0,40 % Ansvarig förvaltare: Mattias Kellner (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 20,4 % 20,7 % Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark Cap (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,0 9, , ,00 14,5 15, , ,00 14,8 15,2 Förbättrad europeisk makrostatistik var också stödjande under denna period. Fortsatt var börsen tämligen stabil och såg en sidledes utveckling under perioden mars till maj månad. På övergripande basis inkom emellertid makrostatistiken från eurozonen, USA och Kina något sämre relativt de ställda förväntningarna under dessa månader. Sedermera föll marknaden tillbaka en del i juni, troligtvis främst till följd av att Grekland fortfarande inte hade nått en ny överenskommelse med sina långivare så nära deadline. Gällande Ukraina har avtal träffats om eldupphör men proryska rebeller har fortsatt att strida. I övrigt har intensiva stridigheter i Jemen ägt rum och Saudiarabien har tillsammans med allierade länder genomfört flygangrepp mot Huthirebeller. Kronan förstärktes mot euron men försvagades mot den amerikanska dollarn, brittiska pund och japanska yen. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders regler för etik- och miljömässig hänsyn. Av innehaven i jämförelseindex är det förtillfället enbart Swedish Match som fonden inte tillåts investera i. Den 30 maj ägde den halvårsvisa indexomviktningen rum i fondens jämförelseindex. Nya bolag i index blev Securitas, Stora Enso R, Haldex och Sagax. Bolag som åkte ur index var Klövern A, Scandi Standard, Tethys Oil, Mekonomen, Lundin Mining SDB och Volvo A. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemarknaden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

12 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 71 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Övriga ställda säkerheter - - NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,33 0,33 Cloetta AB B SE ,15 0,15 SCA B SE ,97 2,97 Summa Dagligvaror ,45 Energi Africa Oil Corp SE ,11 0,11 Lundin Petroleum AB SE ,76 0,76 Summa Energi ,87 Finans och fastighet Atrium Ljungberg AB SE ,15 0,15 Castellum AB SE ,52 0,52 Fabege AB SE ,36 0,36 Fastighets AB Balder SE ,26 0,26 Hemfosa Fastigheter publ AB SE ,28 0,28 Hufvudstaden AB - A SE ,27 0,27 Industrivärden AB A SE ,88 0,00 Industrivärden AB C SE ,66 1,54 Investor A SE ,92 0,00 Investor B SE ,48 4,40 Kinnevik Investment B SE ,53 1,53 Kungsleden AB SE ,23 0,23 Lundberg B SE ,36 0,36 Nordea Bank AB SE ,41 8,41 Sagax B SE ,11 0,11 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,61 4,61 Swedbank AB A SE ,93 4,93 Svenska Handelsbanken AB A SE ,53 4,53 Wallenstam B SE ,28 0,28 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,25 0,25 Summa Finans och fastighet ,03 Hälsovård AstraZeneca Plc SE ,85 1,85 Elekta Instrument B SE ,48 0,48 Getinge B SE ,99 0,99 Meda A SE ,73 0,73 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,46 0,46 Summa Hälsovård ,50 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd SE ,41 2,41 Alfa Laval AB SE ,13 1,13 Assa Abloy B SE ,74 3,74 Atlas Copco A SE ,93 0,00 Atlas Copco B SE ,01 5,94 Haldex AB SE ,12 0,12 Intrum Justitia AB SE ,48 0,48 NCC B SE ,52 0,52 Nibe Industrier B SE ,44 0,44 Sandvik AB SE ,44 2,44 Securitas B SE ,81 0,81 Skanska B SE ,62 1,62 SKF B SE ,80 1,80 Trelleborg AB B SE ,92 0,92 Volvo A SE ,73 0,00 Volvo B SE ,06 3,79 Summa Industrivaror och - tjänster ,16 Informationsteknologi Hexagon B SE ,06 2,06 Netent AB SE ,26 0,26 Nokia OYJ SE ,12 0,12 L.M Ericsson B SE ,55 6,55 Summa Informationsteknologi ,99 Material BillerudKorsnas AB SE ,60 0,60 Boliden AB SE ,97 0,97 Hexpol AB SE ,52 0,52 Holmen AB - B SE ,29 0,29 SSAB AB SE ,11 0,00 SSAB B SE ,31 0,41 Stora Enso Oyj SE ,19 0,19 Summa Material ,99 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,59 1,59 Betsson AB SE ,35 0,35 Electrolux B SE ,64 1,64 Hennes & Mauritz B SE ,79 8,79 Husqvarna B SE ,67 0,67 JM AB SE ,45 0,45 Modern Times Group B SE ,29 0,29 Rezidor Hotel Group AB SE ,08 0,08 Unibet Group Plc SDR SE ,36 0,36 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,22 Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SDR SE ,95 0,95 Tele2 B SE ,78 0,78 Teliasonera AB SE ,18 3,18 Summa Telekomoperatörer ,92 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Etrion Corp SE 316 0,01 0,01 Summa Övriga aktierelaterade finansiella instrument 316 0,01 Summa Aktier ,15 12

13 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,15 Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Standardiserade Aktieindexdetrivat OMXS30 Index Future Jul 15 / QCN5 SE 0,00 0,00 Summa Standardiserade Aktieindexdetrivat Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Varav likvida medel UBS Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,15 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,85 Summa tillgångar och skulder ,00 13

14 Skandia Världsnaturfonden Skandia Världsnaturfonden är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller alkohol är uteslutna. Fonden avstår även investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfonden WWF:s riktlinjer. Två procent av fondens värde tillfaller årligen. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Världsnaturfonden steg med 9,3 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 10,1 procent. Året började med en mycket stark kursutveckling för stockholmsbörsen. Under de två första månaderna steg börsen nära 16 procent. Därefter lugnade emellertid marknaden ned sig och rörde sig mer långsamt uppåt fram till mitten av april, för att därefter falla tillbaka under maj och juni i takt med att oron kring Grekland eskalerade. Sett till halvåret som helhet steg börsen med 10 procent, inräknat utdelningar. Det som drev marknaden i början av året var främst den kraftiga försvagningen av både kronan och euron mot den amerikanska dollarn. Detta, i kombination med införandet av nya och kraftfulla penningpolitiska stimulanser i Europa, bidrog till ökade förhoppningar om en vändning i den europeiska ekonomin. Även den svenska Riksbanken bidrog med såväl egna stimulanspaket som genom att på kort tid sänka styrräntan till -0,25 procent - en historisk ny lägstanivå. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,41 % Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 19,1 % 22,3 % (5 år) 11,3 % 14,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,3 10, , ,00 13,1 15, , ,00 23,0 28, , ,26 16,3 16, , ,01-19,4-13, , ,42 26,5 26, , ,19 50,8 53, , ,33-36,7-39, , ,25-4,0-2, , ,08 23,8 28, , ,08 35,7 36,7 Under vårvintern kom sedan makroekonomisk statistik som vittnade om en något svagare utveckling i USA än väntat. Statistiken från Europa var stabil, men utan tydliga tecken på avgörande förbättring, och i Kina fortsatte ekonomin att sakta in. Sammantaget bidrog detta till en ökad osäkerhet i marknaden och en avmattning av börsutvecklingen. Oron späddes på under maj och juni av den grekiska skuldproblematiken. På bolagsfronten rapporterades det, utöver den för exportindustrin angenäma valutamedvinden, egentligen inte mycket nytt. Efterfrågenivåerna generellt förblev ungefär som under andra halvåret ifjol, undantaget olje- och gasindustrin som påverkades av det lägre oljepriset. Bankerna levererade goda vinster, samtidigt som förändringar i regelverket ännu skapar viss osäkerhet. Utdelningsnivåerna på stockholmsbörsen fortsatte att vara generösa och gapet mot räntenivån är historiskt hög. De sektorer som utvecklats bäst det gångna halvåret är energi, industri och dagligvaror. Svagast var utvecklingen inom hälsovård, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. Fonden gynnades av övervikterna i Sandvik och SEB samt undervikten i SCA. Dock tyngdes fonden av övervikterna i Elekta och Swedbank samt undervikten i Hexagon. Fonden bytte förvaltare under juni månad. De förändringar som den nye förvaltaren har gjort är försäljningarna i Sandvik, ABB, Investor, TeliaSonera och AstraZeneca. Största investeringarna har gjorts i Hexagon, NetEnt, Electrolux, ICA, Atlas Copco och Unibet. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

15 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 13 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Varav utdelning till andelsägarna - - Varav utdelning till Världsnaturfonden, WWF Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,51 2,51 ICA Gruppen AB SE ,15 3,15 SCA B SE ,96 1,96 Summa Dagligvaror ,62 Finans och fastighet Investor B SE ,80 0,80 Kinnevik Investment B SE ,27 2,27 Nordea Bank AB SE ,46 6,46 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,49 4,49 Swedbank AB A SE ,25 3,25 Svenska Handelsbanken AB A SE ,91 3,91 Summa Finans och fastighet ,19 Hälsovård Biogaia B SE 634 0,14 0,14 Elekta Instrument B SE ,21 1,21 Meda A SE ,08 2,08 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,61 0,61 Summa Hälsovård ,04 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,77 0,77 Assa Abloy B SE ,33 6,33 Atlas Copco A SE ,35 7,35 Intrum Justitia AB SE ,92 1,92 NCC B SE ,86 0,86 Nibe Industrier B SE ,68 0,68 Trelleborg AB B SE ,51 0,51 Volvo B SE ,46 1,46 Summa Industrivaror och - tjänster ,87 Informationsteknologi Acando AB SE 265 0,06 0,06 Hexagon B SE ,68 4,68 Industrial & Financial Systems B SE ,68 1,68 Netent AB SE ,50 3,50 Proact It Group AB SE ,51 0,51 L.M Ericsson B SE ,84 2,84 Summa Informationsteknologi ,27 Material Hexpol AB SE ,95 2,95 Summa Material ,95 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,89 4,89 Electrolux B SE ,14 3,14 Hennes & Mauritz B SE ,40 9,40 Husqvarna B SE ,43 1,43 Mekonomen AB SE ,95 0,95 MQ Holding AB SE ,41 0,41 Unibet Group Plc SDR SE ,75 4,75 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,98 Telekomoperatörer Com Hem Holding Ab SE ,66 0,66 Millicom International Cellular Sa SDR SE ,66 0,66 Teliasonera AB SE ,80 1,80 Summa Telekomoperatörer ,11 Summa Aktier ,03 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,03 Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder Skandia Småbolag Sverige SE ,33 1,33 Summa Aktie och blandfonder ,33 Summa Fondandelar ,33 Summa Övriga finansiella instrument ,33 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,36 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,64 Summa tillgångar och skulder ,00 15

16 Skandia Idéer För Livet Skandia Idéer för Livet är en matarfond som placerar sina medel i andelar i mottagarfonden Skandia Norden. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Norden, vilket är danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller alkohol är uteslutna. Två procent av Skandia Idéer för Livets värde tillfaller årligen stiftelsen Idéer för Livet. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Idéer för Livet steg med 15,3 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 11,9 procent. Både 2013 och 2014 var goda år för de nordiska aktiemarknaderna. Kurserna steg tack vare att investerarnas krav på riskpremie succesivt sjönk, nedåtgående räntor och en förstärkning av den amerikanska dollarn. Trenden fortsatte även under det första kvartalet 2015 men bröts under det andra kvartalet i år. Under de senaste månaderna har aktiemarknaderna tyngts av det osäkra läget för Grekland och oron över Kinas ekonomiska situation. De nordiska aktiemarknaderna steg med cirka 12 procent under det första halvåret, vilket är något mer än utvecklingen på de övriga europeiska aktiemarknaderna. Den danska aktiemarknaden var återigen den starkaste marknaden i Norden. Bolag som Vestas Wind Systems, Pandora, Novo Nordisk och NovoZymes hade imponerande kursutvecklingar. Den finska aktiemarknaden utvecklades svagast med stora kursnedgångar i Fortum, Nokia och Kone. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,5 % per år. Årlig avgift: 0,50 % Ansvarig förvaltare: Jonas Nilsson (Skandia Fonder) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 27,9 % 24,6 % (5 år) 12,7 % 13,9 % Jämförelseindex: VINX Benchmark Net Index Capped SEK (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 15,3 11, , ,00 19,2 17, , ,00 26,6 25, , ,07 13,4 17, , ,00-24,1-15, , ,00 18,6 19, , ,11 62,4 41, , ,00-38,4-43, , ,00 4,5 9, , ,00 22,3 22, , ,00 42,6 43,4 Fonden fick positivt avkastningsbidrag från placeringar inom sektorerna finans, sällanköpsvaror, läkemedel och industri. Negativt bidrag till relativavkastningen kom framför allt från placeringar i dagligvarusektorn. På aktienivå bidrog övervikter i Norwegian Air Shuttle, Pandora, Swedish Orphan Biovitrum och Amer Sports samt undervikt i Nokia till fondens relativ avkastning. Negativt performancebidrag kom framför allt från övervikter i Marine Harvest och Norsk Hydro. Fonden hade vid inledningen av 2015 en placeringsstrategi för stigande aktiemarknader. Under det slutet av det första kvartalet bedömdes marknaden vara väl högt värderad och strategin anpassades till en svagare börsutveckling. Den mer försiktiga placeringsstrategin har behållits under det andra kvartalet. Geografiskt sett har fonden fortsatt störst exponering mot svenska aktier. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

17 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper - - Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 4 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Varav utdelning till andelsägarna - - Varav utdelning till Världsnaturfonden, WWF Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder Skandia Norden SE ,56 99,56 Summa Aktie och blandfonder ,56 Summa Fondandelar ,56 Summa Övriga finansiella instrument ,56 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB 769 Fondförmögenhet Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,56 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,44 Summa tillgångar och skulder ,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 17

18 Skandia Norden Skandia Norden är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal branscher, främst i de större börsbolagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller alkohol är uteslutna. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att Fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Norden steg med 14,9 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 11,9 procent. Både 2013 och 2014 var goda år för de nordiska aktiemarknaderna. Kurserna steg tack vare att investerarnas krav på riskpremie succesivt sjönk, nedåtgående räntor och en förstärkning av den amerikanska dollarn. Trenden fortsatte även under det första kvartalet 2015 men bröts under det andra kvartalet i år. Under de senaste månaderna har aktiemarknaderna tyngts av det osäkra läget för Grekland och oron över Kinas ekonomiska situation. De nordiska aktiemarknaderna steg med cirka 12 procent under det första halvåret, vilket är något mer än utvecklingen på de övriga europeiska aktiemarknaderna. Den danska aktiemarknaden var återigen den starkaste marknaden i Norden. Bolag som Vestas Wind Systems, Pandora, Novo Nordisk och NovoZymes hade imponerande kursutvecklingar. Den finska aktiemarknaden utvecklades svagast med stora kursnedgångar i Fortum, Nokia och Kone. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,41 % Ansvarig förvaltare: Karl G Högtun (DNB) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 27,0 % 24,6 % Jämförelseindex: VINX Benchmark Net Index Capped SEK (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 14,9 11, , ,00 18,2 17, , ,00 25,7 25, , ,00-0,3 5,1 Fonden fick positivt avkastningsbidrag från placeringar inom sektorerna finans, sällanköpsvaror, läkemedel och industri. Negativt bidrag till relativavkastningen kom framför allt från placeringar i dagligvarusektorn. På aktienivå bidrog övervikter i Norwegian Air Shuttle, Pandora, Swedish Orphan Biovitrum och Amer Sports samt undervikt i Nokia till fondens relativ avkastning. Negativt performancebidrag kom framför allt från övervikter i Marine Harvest och Norsk Hydro. Fonden hade vid inledningen av 2015 en placeringsstrategi för stigande aktiemarknader. Under det slutet av det första kvartalet bedömdes marknaden vara väl högt värderad och strategin anpassades till en svagare börsutveckling. Den mer försiktiga placeringsstrategin har behållits under det andra kvartalet. Geografiskt sett har fonden fortsatt störst exponering mot svenska aktier. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

19 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 44 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Austevoll Seafood ASA NO ,82 0,82 Marine Harvest ASA NO ,12 2,12 SCA B SE ,49 1,49 Summa Dagligvaror ,42 Energi DNO ASA NO ,40 0,40 Lundin Petroleum AB SE ,33 1,33 Subsea 7 SA NO ,86 0,86 Summa Energi ,59 Finans och fastighet SpareBank 1 SMN Egenkapitalbevis NO ,24 1,24 Danske Bank A/S DK ,58 4,58 DNB ASA NO ,42 3,42 Gjensidige Forsikring ASA NO ,41 1,41 Hoist International AB SE ,07 1,07 Investor B SE ,28 3,28 Kungsleden AB SE ,90 0,90 Nordea Bank AB SE ,74 5,74 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,33 2,33 Summa Finans och fastighet ,96 Hälsovård AstraZeneca Plc SE ,92 2,92 Novo Nordisk A/S DK ,91 7,91 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,30 1,30 Summa Hälsovård ,13 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd SE ,20 2,20 Ap Moeller - Maersk A/S A DK ,30 2,30 Atlas Copco A SE ,12 3,12 DSV A/S DK ,47 2,47 ISS A/S DK ,65 1,65 Metso Oyj FI ,88 1,88 Norwegian Air Shuttle Asa NO ,54 1,54 SKF B SE ,50 2,50 Vestas Wind Systems A/S DK ,26 2,26 Volvo B SE ,72 2,72 Summa Industrivaror och - tjänster ,63 Informationsteknologi Enea AB SE ,17 1,17 Nokia Oyj FI ,96 0,96 Opera Software ASA NO ,32 0,32 REC Silicon ASA NO ,27 0,27 Telefonaktiebolaget L.M Ericsson B SE ,24 4,24 Tieto Oyj FI ,70 0,70 Summa Informationsteknologi ,66 Material Borregaard ASA NO ,08 1,08 Norsk Hydro ASA NO ,64 0,64 Novozymes A/S DK ,13 1,13 Stora Enso Oyj FI ,68 1,68 Yara International ASA NO ,98 0,98 Summa Material ,52 Sällanköpsvaror och -tjänster Amer Sports Oyj FI ,49 1,49 Autoliv Inc SDR SE ,02 2,02 Europris ASA NO ,83 1,83 Hennes & Mauritz B SE ,81 3,81 Pandora A/S DK ,98 2,98 XXL ASA NO ,22 1,22 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,33 Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SDR SE ,68 1,68 Teliasonera AB SE ,61 3,61 Summa Telekomoperatörer ,28 Summa Aktier ,53 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,53 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,53 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,47 Summa tillgångar och skulder ,00 19

20 Skandia Asien Skandia Asien är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien, exklusive Japan. Investeringarna fördelas över olika branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. En investering i de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan, har historiskt präglats av en betydligt högre risk än en investering i en bred, global aktieportfölj, på grund av den begränsade geografiska inriktningen och den relativt höga risknivån i dessa aktiemarknader och valutor. Följaktligen kan fonden förväntas uppvisa en risknivå som är högre än en investering i en fond som investerar i en global portfölj som består av ett bredare urval av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Fondens investeringar i finansiella instrument är inte valutasäkrade, och som ett resultat påverkas fonden av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Historiskt har växelkurserna för dessa valutor präglats av hög volatilitet. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Asien steg med 9,1 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 11,4 procent. Det första halvåret var en något turbulent period på de globala aktiemarknaderna. Marknaden hade totalt vid periodens slut stigit 3,0 procent mätt i amerikanska dollar, men månaderna januari, mars och juni hade betydligt sämre avkastning, på grund av svag amerikansk tillväxt under vintermånaderna, Greklands eventuella utträde ur euroområdet och den spruckna kinesiska aktiebubblan. Trots den underliggande volatiliteten på aktiemarknaderna var avkastningen i svenska kronor stark under de första sex månaderna, tack vare den fortsatta förstärkningen av den amerikanska dollarn och att MSCI World Index steg 9,1 procent under perioden. Drivet av styrkan i den kinesiska aktiemarknaden utvecklades de asiatiska tillväxtmarknaderna bra jämfört med globala utvecklade marknader under halvåret. MSCI EM Asia Index levererade en avkastning på 11,4 procent mätt i svenska kronor. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,65 % per år. Årlig avgift: 1,68 % Ansvarig förvaltare: Niraj Bhagwat (Wellington) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 17,7 % 21,6 % (5 år) 6,0 % 8,7 % Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Asia Net (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,1 11, , ,00 24,5 27, , ,00-1,1 1, , ,02 10,2 16, , ,41-15,7-15, , ,22 11,0 11, , ,91 45,8 52, , ,00-43,2-39, , ,40 27,4 28, , ,91 5,1 13, , ,31 41,8 45,3 Ett svagt aktieurval inom sällanköpsvarusektorn, i synnerhet i Hongkongnoterade China Plays, var den främsta källan till underavkastning gentemot index under perioden. Casinobolaget Sands Kina och kosmetikaföretaget Sa Sa underpresterade på grund av oro för sjunkande antal turister i Hong Kong. Även den pågående antikorruptionskampanjen i Kina vägde tungt för Sands Kina. Kina var den bästa och Filippinerna var den näst bäst marknaden under perioden. Det svaga aktieurvalet i Kina, som diskuterats ovan, och fondens undervikt i Kina bidrog dock till negativ relativ avkastning gentemot index. Samtidigt som vi aldrig är nöjda med underavkastning är det förenligt med vårt fokus på högkvalitativa företag. Detta har tyvärr medfört att fonden släpat efter marknaden under en period av spekulation och marginallånedrivna investeringsflöden, vilket var fallet i Kina under första halvåret i år. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer