VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår"

Transkript

1 INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia Sverige Exponering Skandia Världsnaturfonden Skandia Idéer För Livet Skandia Norden Skandia Asien Skandia Europa Exponering Skandia Global Exponering Skandia Japan Exponering Skandia Nordamerika Exponering Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Global Hedge Skandia Skala 1: Skandia Skala 2: Skandia Skala 3: Skandia Skala 4: Skandia Skala 5: Skandia SMART Försiktig Skandia SMART Balanserad Skandia SMART Offensiv Skandia Global Företagsobligationsfond Skandia Kapitalmarknadsfond Skandia Penningmarknadsfond Skandia Realräntefond Fondförvaltningen Förvaltningskostnad och årlig avgift Landskodslista och valutakurser Skatteregler Redovisningsprinciper Fondbolag Styrelse och revisor

2 VD har ordet Ett händelserikt halvår Det första halvåret har varit händelserikt med bland annat fortsatta stimulanser från centralbankerna. ECB och den japanska centralbanken valde att trycka ytterligare på gasen samtidigt som en räntehöjning från Fed ansågs vara allt mer trolig under andra halvan av året. I Sverige fick vi för första gången i historien negativ styrränta och Riksbanken valde dessutom att agera mellan sina ordinarie möten. Både euron och den svenska kronan föll gentemot de stora valutorna och så gjorde även räntorna. Om inledningen av året mestadels pekade åt ett håll blev det andra kvartalet mer turbulent med förnyad oro kring Grekland och stigande räntor. Den tyska 10-åriga räntan steg med nästan procent (!). Även Greklands allt mer aggressiva attityd i förhandlingarna med trojkan kom att påverka marknaderna negativt. Den amerikanska marknaden har under halvåret avkastat någon procent i lokal valuta samtidigt som den amerikanska dollarn har stärkts mot flertalet valutor. Detta har gynnat våra fonder med exponering mot USA. Samtliga aktie- och blandfonder hade en positiv avkastning under det första halvåret. I topp ligger Skandia Japan Exponering (19,9%) följt av vår ideella fond Skandia Idéer för Livet (15,3%) samt Skandia Norden (14,9%). De tre fonder med lägst avkastning var Skandia Global Hedge (-1,89%), Skandia Global Företagsobligationsfond (-0,77%) och Skandia Kapitalmarknadsfond (-0,07%). Hållbara investeringar har debatterats flitigt under året. Skandia har, tillsammans med några andra finansiella aktörer, varit drivande i Swesifs arbete att ta fram en hållbarhetsprofil som gör det enklare för spararna att ta del av fonders hållbarhetsinformation. Skandia var även först med att teckna avtal med Millistream för att kunna sprida hållbarhetsprofilerna via olika distributörer. Från och med juni förvaltas de breda svenska aktiefonderna Skandia Sverige, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden av Skandias kapitalförvaltningsbolag. Skandia har en väl fungerade organisation för att förvalta svenska aktier och har gjort det framgångsrikt i Skandias traditionella livförvaltning. Bytet av förvaltare är en del i arbetet att säkerställa konkurrenskraftiga aktiva fonder som når sina mål. Förvaltningen kommer att präglas av Skandias filosofi kring långsiktighet och värdeskapande med fokus på bolag som har en god tillväxt och hög avkastning på kapitalet. Fonderna kommer också vara unika på marknaden, eftersom den här förvaltningen inte kan köpas någon annanstans. Kom ihåg att investeringar i fonder utgör alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Med vänliga hälsningar Annelie Enquist VD Skandia Fonder AB Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar En hållbar samhällsutveckling stöds genom att ta avstånd från handlingar som riskerar att bryta mot mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt mot korruption och miljöförstörelse. För alla Skandia Fonders investeringar ligger regler för etik- och miljömässig hänsyn till grund. Vi undviker att placera i företag som bedriver verksamhet i strid mot väletablerade internationella konventioner, till exempel FN:s konvention mot mänskliga rättigheter, konventioner mot mutor och korruption och internationella miljökonventioner. I tillägg utesluter alla fonder placeringar inom tobaksproduktion samt i bolag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar massförstörelsevapen, klusterbomber, antipersonella minor, kemiska- och biologiska vapen eller kärnvapen. Fonderna Skandia Norden, Skandia Idéer för livet, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden har mer omfattande placeringsbegränsningar. Vi placerar i möjligaste mån i bolag som följer vedertagna koder såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolag som följer en standard för hållbarhetsredovisning. Dialog och påverkan När fondbolaget får kännedom om att ett företag är inblandat i verksamhet som strider mot placeringsbegränsningarna utesluts företagets aktier som möjlig placering. Det gäller såväl aktier som företagsobligationer. Ett alternativ är att fondbolaget för en dialog med företaget för att påverka dem i rätt riktning. Skandia Fonder är en relativt liten ägare av det samlade kapitalet i Sverige och internationellt. Möjligheten att påverka kommer därför, i de flesta fall, att vara störst genom samverkan med andra ägare. Skandia Fonder ska samverka med andra aktieägare om fondbolaget bedömer att det gynnar fondernas andelsägare. Fondbolaget följer då noggrant utvecklingen i företaget, gör sin röst hörd på bolagsstämmor och samtalar med företagets ledning. Om företaget inte kan nå tillräckliga resultat säljer fondbolaget företagets aktier/obligationer och utesluter dem från framtida placeringar. Krav på våra förvaltare Alla våra förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Det innebär att de har en strategi för att integrera ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) och beaktar företagens ESG-profil som en del av investeringsbesluten. Dock kan de arbeta på olika sätt beroende på filosofi och fondernas inriktning. Alla våra förvaltare har dessutom signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Bidra till välgörenhet Skandias tre ideella fonder lämnar varje år två procent av kapitalet till välgörande ändamål. Genom att som kund investera i våra ideella fonder bidrar du till Världsnaturfonden WWF, Cancerfonden eller stiftelsen Idéer för Livet. Sedan start har Skandias kunder bidragit med totalt ca 123 miljoner kronor till Cancerfondens insamling, ca 143 miljoner kronor till Världsnaturfonden WWF och ca 63 miljoner kronor till stiftelsen Idéer för Livet. 2

3 Vår förvaltning Skandia Fonder är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Skandia Fonder arbetar med externa förvaltare med undantag av att matarfonden Skandia Idéer för Livet förvaltas av Skandia Fonder. Nedanstående samarbeten utvärderas kontinuerligt i samarbete med Skandias analytiker. DNB Asset Management (DAM) DAM är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DNB-gruppen. DNB är Norges ledande finanskoncern. DAM har cirka 70 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Oslo och Bergen. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Global Hedge, Skandia Norden, Skandia Skala 1:5, Skandia Skala 2:5, Skandia Skala 3:5, Skandia Skala 4:5, Skandia Skala 5:5, Skandia Småbolag Sverige och Skandia Time Global till DAM. Goldman Sachs Asset Management (GSAM) GSAM är affärsområdet Asset Management inom The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS). GSAM erbjuder sedan 1989 diskretionär investeringsrådgivning och har professionella förvaltare placerade i alla viktiga finanscentra i världen. Bolaget erbjuder rådgivning och investeringsstrategier till institutionella investerare världen över inom ett brett utbud av tillgångsklasser. Goldman Sachs, grundat 1869, är marknadsledare inom global investment banking, värdepappershandel och förvaltning. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia USA till GSAM. Wellington Management International Limited (Wellington) Wellington är ett engelskt värdepappersbolag som står under tillsyn av Financial Conduct Authority. Wellington är ett helägt dotterbolag till Wellington Management Company LLP, ett privatägt aktiebolag med säte i Massachusetts, USA. Wellington har professionella förvaltare placerade i åtskilliga finanscentra i världen. Bolaget erbjuder analys och investeringsstrategier till institutionella investerare världen över inom ett brett utbud av tillgångsklasser. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Asien och Skandia Global Företagsobligationsfond till Wellington. Wellington saknar egna fonder i Sverige inom dessa områden. Lazard Asset Management (Lazard) Lazard är ett globalt oberoende kapitalförvaltningshus som grundades Bolaget har 650 anställda som arbetar i 40 städer i 26 länder runt om i världen. Fokusområdena är förvaltning av globala aktier och aktier i tillväxtmarknadsländer. Bolagets lokala närvaro har givit starkt globalt nätverk med beslutsfattare i företag, regeringar och investeringsinstitutioner. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Tillväxtmarknadsfond och Skandia Världen till Lazard. Lazard saknar egna fonder i Sverige inom detta område. Skandia Investment Management (SIM) SIM är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Skandia Fonder har lagt ut den löpande förvaltningen av Skandia Cancerfonden, Skandia Europa Exponering, Skandia Global Exponering, Skandia Japan Exponering, Skandia Kapitalmarknadsfond, Skandia SMART Balanserad, Skandia SMART Försiktig, Skandia SMART Offensiv, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Penningmarknadsfond, Skandia Realräntefond, Skandia Sverige, Skandia Sverige Exponering och Skandia Världsnaturfonden till SIM. 3

4 Avkastning och risk Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är risk detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är det att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att du väljer sparform med utgångspunkt från vem du är. För att få chans till bra avkastning måste du oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du bör också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering, kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig men du får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdeförändring. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk, eller tracking error. Det visar hur mycket fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, % Volatilitet, % fonden index fonden index Tracking error, % Skandia Cancerfonden 18,99 22,28 10,49 11,25 1,67 Skandia Småbolag Sverige 27,21 28,86 13,08 13,33 2,71 Skandia Sverige 19,67 22,28 10,84 11,25 1,58 Skandia Sverige Exponering 20,45 20,73 11,23 11,20 0,21 Skandia Världsnaturfonden 19,06 22,28 10,60 11,25 1,65 Skandia Idéer För Livet 27,95 24,62 10,22 10,51 1,89 Skandia Norden 26,95 24,62 10,27 10,51 1,89 Skandia Asien 17,71 21,60 12,20 12,42 4,75 Skandia Europa Exponering 20,58 21,15 9,59 9,69 0,27 Skandia Japan Exponering 19,86 20,94 11,70 11,95 1,74 Skandia Nordamerika Exponering 26,36 26,90 9,10 9,11 0,29 Skandia Time Global 31,59 30,56 9,54 9,63 4,37 Skandia USA 28,43 27,81 9,62 9,37 1,64 Skandia Världen 16,37 22,00 9,32 8,59 3,32 Skandia Global Hedge -0,99 0,45 2,34 0,12 2,32 Skandia Skala 1:5 7,74 N/A 3,34 N/A N/A Skandia Skala 2:5 11,20 N/A 4,98 N/A N/A Skandia Skala 3:5 14,46 N/A 6,69 N/A N/A Skandia Skala 4:5 17,72 N/A 8,41 N/A N/A Skandia Skala 5:5 22,07 N/A 10,42 N/A N/A Skandia SMART Försiktig 5,70 6,23 2,31 2,32 0,70 Skandia SMART Balanserad 11,68 12,07 5,22 4,76 0,87 Skandia SMART Offensiv 20,93 22,18 9,66 9,04 1,33 Skandia Global Företagsobligationsfond 4,90 4,81 3,58 3,31 0,93 Skandia Kapitalmarknadsfond 4,12 4,45 2,19 2,16 0,16 Skandia Penningmarknadsfond 0,70 0,51 0,24 0,13 0,15 Skandia Realräntefond 4,15 4,34 5,42 5,33 0,29 Skandia Global Exponering och Skandia Tillväxtmarknadsfond saknar 24 månaders historik. 4

5 Skandia Cancerfonden Skandia Cancerfonden är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. Fonden avstår även investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfonden Riksföreningen mot Cancers riktlinjer. Två procent av fondens värde tillfaller årligen Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Cancerfonden steg med 9,5 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 10,1 procent. Året började med en mycket stark kursutveckling för stockholmsbörsen. Under de två första månaderna steg börsen nära 16 procent. Därefter lugnade emellertid marknaden ned sig och rörde sig mer långsamt uppåt fram till mitten av april, för att därefter falla tillbaka under maj och juni i takt med att oron kring Grekland eskalerade. Sett till halvåret som helhet steg börsen med 10 procent, inräknat utdelningar. Det som drev marknaden i början av året var främst den kraftiga försvagningen av både kronan och euron mot den amerikanska dollarn. Detta, i kombination med införandet av nya och kraftfulla penningpolitiska stimulanser i Europa, bidrog till ökade förhoppningar om en vändning i den europeiska ekonomin. Även den svenska Riksbanken bidrog med såväl egna stimulanspaket som genom att på kort tid sänka styrräntan till -0,25 procent - en historisk ny lägstanivå. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,41 % Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 19,0 % 22,3 % (5 år) 11,5 % 14,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,5 10, , ,00 13,3 15, , ,00 21,2 28, , ,01 15,0 16, , ,00-17,8-13, , ,27 27,1 26, , ,97 51,7 53, , ,47-36,0-39, , ,52-5,4-2, , ,12 24,2 28, , ,09 36,0 36,7 Under vårvintern kom sedan makroekonomisk statistik som vittnade om en något svagare utveckling i USA än väntat. Statistiken från Europa var stabil, men utan tydliga tecken på avgörande förbättring, och i Kina fortsatte ekonomin att sakta in. Sammantaget bidrog detta till en ökad osäkerhet i marknaden och en avmattning av börsutvecklingen. Oron späddes på under maj och juni av den grekiska skuldproblematiken. På bolagsfronten rapporterades det, utöver den för exportindustrin angenäma valutamedvinden, egentligen inte mycket nytt. Efterfrågenivåerna generellt förblev ungefär som under andra halvåret ifjol, undantaget olje- och gasindustrin som påverkades av det lägre oljepriset. Bankerna levererade goda vinster, samtidigt som förändringar i regelverket ännu skapar viss osäkerhet. Utdelningsnivåerna på stockholmsbörsen fortsatte att vara generösa och gapet mot räntenivån är historiskt hög. De sektorer som utvecklats bäst det gångna halvåret är energi, industri och dagligvaror. Svagast var utvecklingen inom hälsovård, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. Fonden gynnades av övervikterna i Sandvik och SEB samt undervikten i SCA. Dock tyngdes fonden av övervikterna i Elekta och JM samt undervikten i Hexagon. Fonden bytte förvaltare under juni månad. De förändringar som den nye förvaltaren har gjort är försäljningar i Sandvik, ABB, Investor, TeliaSonera och AstraZeneca. Största investeringarna har gjorts i Hexagon, NetEnt, Electrolux, ICA, Atlas Copco och Unibet. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

6 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 10 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Varav utdelning till andelsägarna - - Varav utdelning till Cancerfonden Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,50 2,50 ICA Gruppen AB SE ,30 3,30 SCA B SE ,96 1,96 Summa Dagligvaror ,76 Energi Lundin Petroleum AB SE ,57 0,57 Summa Energi ,57 Finans och fastighet Investor B SE ,75 0,75 Kinnevik Investment B SE ,27 2,27 Nordea Bank AB SE ,42 6,42 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,41 4,41 Swedbank AB A SE ,26 3,26 Svenska Handelsbanken AB A SE ,93 3,93 Summa Finans och fastighet ,03 Hälsovård Biogaia B SE 507 0,14 0,14 Elekta Instrument B SE ,12 1,12 Meda A SE ,07 2,07 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,61 0,61 Summa Hälsovård ,95 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,77 0,77 Assa Abloy B SE ,39 6,39 Atlas Copco A SE ,60 7,60 Intrum Justitia AB SE ,94 1,94 NCC B SE ,91 0,91 Nibe Industrier B SE ,68 0,68 Trelleborg AB B SE ,51 0,51 Volvo B SE ,44 1,44 Summa Industrivaror och - tjänster ,25 Informationsteknologi Hexagon B SE ,70 4,70 Industrial & Financial Systems B SE ,69 1,69 Netent AB SE ,52 3,52 Proact It Group AB SE ,52 0,52 L.M Ericsson B SE ,91 2,91 Summa Informationsteknologi ,33 Material Hexpol AB SE ,69 2,69 Summa Material ,69 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,91 4,91 Electrolux B SE ,12 3,12 Hennes & Mauritz B SE ,45 9,45 Husqvarna B SE ,43 1,43 Mekonomen AB SE ,00 1,00 MQ Holding AB SE 964 0,27 0,27 Unibet Group Plc SDR SE ,67 4,67 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,86 Telekomoperatörer Com Hem Holding Ab SE ,66 0,66 Millicom International Cellular SE ,67 0,67 Teliasonera AB SE ,80 1,80 Summa Telekomoperatörer ,12 Summa Aktier ,56 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,56 Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder Skandia Småbolag Sverige SE ,82 0,82 Summa Aktie och blandfonder ,82 Summa Fondandelar ,82 Summa Övriga finansiella instrument ,82 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,38 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,62 Summa tillgångar och skulder ,00 6

7 Skandia Småbolag Sverige Skandia Småbolag Sverige investerar i svenska mindre och medelstora företag. Investeringarna fördelas över olika branscher. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. En portfölj av svenska mindre och medelstora bolag har historiskt präglats av en något högre risk jämfört med en placering i ett brett svenskt aktieindex som även innehåller de större bolagen. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än en svensk aktiefond med bredare placeringsinriktning. Fondens inriktning innebär att försäljning av fondens innehav inte kan ske lika snabbt som i en fond med inriktning på stora internationella bolag. Utbetalning av försäljningslikvid vid stora inlösentransaktioner kan därför ta längre tid jämfört med fonder som investerar i bolag med bättre likviditet. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Småbolag Sverige steg med 11,6 procent under första halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 12,2 procent. Året började mycket positivt och speciellt januari och februari blev starka börsmånader med ökad riskaptit. Börsen fick stöd av förhoppningar om ökande vinster, hygglig makrostatistik och fortsatta stimulanser från centralbankerna, som pressade ned räntorna. Den positiva börsutvecklingen kulminerade i mitten av april och sammanföll med rekordlåga räntor. Den svenska tioåriga räntan var nere på 0,22 procent. Börssentimentet blev sedan sämre och även räntorna steg. I slutet av perioden blev Greklands skuldkris det helt dominerande temat och ledde till en skarp nedgång på Stockholmsbörsen som raderade ut en del av årets börsuppgång. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,40 % Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud (DNB) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 27,2 % 28,9 % (5 år) 18,2 % 18,9 % Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 11,6 12, , ,00 20,1 21, , ,00 34,1 36, , ,34 9,6 12, , ,83-10,4-13, , ,16 31,5 30, , ,57 65,1 68, , ,62-41,6-44, , ,23-6,0-6, , ,17 39,5 37, , ,42 49,7 48,2 Makrostatistiken under året har generellt varit i underkant av förväntningarna, speciellt för USA och Kina. Europeisk dito har varit stabilare, men inte heller kunna erbjuda någon större draghjälp. Istället är det åter centralbankerna som har dominerat scenen. ECB annonserade i början av året aggressiva obligationsköp och Riksbanken likaså. Riksbanken sänkte dessutom reporäntan i två steg till -0,25 procent. Den svenska aktiemarknaden fick i början av perioden draghjälp av en svag krona, som speciellt hjälpte dollarkänsliga bolag. Försvagningen av den svenska kronan började dock reverseras under perioden. Småbolagen har återigen haft bättre utveckling än storbolagen, sannolikt på grund av större exponering mot regioner med hygglig tillväxt. Under 2015 har en ökad aktivitet inom företagsaffärer varit tydlig och vi har också fått se nyintroduktioner av bolag i en omfattning av sällan skådat slag. Ett av de bolag som fonden valde att investera i är Eltel, som installerar och underhåller nät inom el, telekom och infrastruktur. Vi tror att bolaget har intressanta defensiva kvaliteter samtidigt som det finns goda konsolideringsmöjligheter på företagets marknader. Hand i hand med det ökade nyintroduktionstrycket kom också flera uppköpserbjudanden. Bland fondens innehav blev Axis uppköpt och ett bud på Transmode lades. De innehav som bidragit mest positivt till fondens utveckling under perioden är Beijer Ref, Mycronic och Axis. Beijer Ref gynnades av förhoppningar om en gryende Europakonjunktur. Mycronic inledde året i likhet med hur det avslutade det förra, dvs med flera stora ordrar, och beslutade dessutom om ytterligare en extrautdelning. I början av året lades ett bud på Axis med generös överkurs. Det innehav som påverkat fonden mest negativt är Lundin Mining, där de svagare metallpriserna slagit igenom och också lett till att bolaget tvingats vinstvarna. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

8 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,41 1,41 Axfood AB SE ,91 1,91 ICA Gruppen AB SE ,44 0,44 Kesko Oyj FI ,51 1,51 Marine Harvest ASA NO ,97 0,97 Summa Dagligvaror ,24 Energi Lundin Petroleum AB SE ,83 2,83 Subsea 7 SA NO ,04 1,04 Summa Energi ,87 Finans och fastighet Castellum AB SE ,75 1,75 Fabege AB SE ,97 1,97 Hemfosa Fastigheter publ AB SE ,28 1,28 Hoist International AB SE ,31 0,31 Hufvudstaden AB - A SE ,63 1,63 Klovern A AB SE ,05 0,00 Klovern B AB SE ,50 0,56 Kungsleden AB SE ,24 1,24 Latour Investment AB-B SE ,00 3,00 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,22 2,22 Summa Finans och fastighet ,96 Hälsovård Elekta Instrument B SE ,60 1,60 Meda A SE ,18 6,18 Medivir B SE ,15 0,15 Pihlajalinna Oy FI ,28 0,28 Sectra B SE ,74 1,74 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,32 3,32 Summa Hälsovård ,28 Industrivaror och tjänster Addtech B SE ,13 1,13 Beijer Alma B SE ,02 2,02 Beijer Ref AB B SE ,68 3,68 Concentric AB SE ,99 0,99 Eltel AB SE ,84 0,84 Gunnebo AB SE ,83 0,83 Inwido AB SE ,51 0,51 ITAB Shop Consept B SE ,29 1,29 Loomis AB SE ,37 1,37 NCC B SE ,50 1,50 Nibe Industrier B SE ,22 3,22 Nolato B SE ,65 2,65 Poolia B SE ,19 0,19 Proffice B SE ,48 0,48 Securitas B SE ,14 4,14 Sweco AB B SE ,69 0,69 Trelleborg AB B SE ,33 3,33 Summa Industrivaror och - tjänster ,87 Informationsteknologi Acando AB SE ,66 0,66 HIQ International AB SE ,28 1,28 Industrial & Financial Systems B SE ,58 1,58 Mycronic AB SE ,71 0,71 Transmode AB SE ,89 0,89 Summa Informationsteknologi ,12 Material BillerudKorsnas AB SE ,10 3,10 Granges AB SE ,01 1,01 Hexpol AB SE ,42 2,42 Summa Material ,52 Sällanköpsvaror och -tjänster Betsson AB SE ,76 1,76 Husqvarna B SE ,75 4,75 JM AB SE ,11 1,11 Modern Times Group B SE ,17 1,17 MQ Holding AB SE ,42 0,42 Nobia AB SE ,78 1,78 Qliro Group AB SE ,31 0,31 Unibet Group Plc SDR SE ,87 2,87 XXL ASA NO ,27 0,27 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,44 Telekomoperatörer Tele2 B SE ,90 3,90 Summa Telekomoperatörer ,90 Summa Aktier ,19 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,19 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,19 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,81 Summa tillgångar och skulder ,00 8

9 Skandia Sverige Skandia Sverige är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Sverige steg med 9,6 procent under halvåret, medan dess jämförelseindex steg med 10,1 procent. Året började med en mycket stark kursutveckling för stockholmsbörsen. Under de två första månaderna steg börsen nära 16 procent. Därefter lugnade emellertid marknaden ned sig och rörde sig mer långsamt uppåt fram till mitten av april, för att därefter falla tillbaka under maj och juni i takt med att oron kring Grekland eskalerade. Sett till halvåret som helhet steg börsen med 10 procent, inräknat utdelningar. Det som drev marknaden i början av året var främst den kraftiga försvagningen av både kronan och euron mot den amerikanska dollarn. Detta, i kombination med införandet av nya och kraftfulla penningpolitiska stimulanser i Europa, bidrog till ökade förhoppningar om en vändning i den europeiska ekonomin. Även den svenska Riksbanken bidrog med såväl egna stimulanspaket som genom att på kort tid sänka styrräntan till -0,25 procent - en historisk ny lägstanivå. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,40 % Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 19,7 % 22,3 % (5 år) 11,3 % 14,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,6 10, , ,00 13,5 15, , ,00 22,8 28, , ,71 15,9 16, , ,27-20,2-13, , ,94 28,0 26, , ,41 52,8 53, , ,32-36,9-39, , ,41-3,3-2, , ,78 27,1 28, , ,45 35,1 36,7 Under vårvintern kom sedan makroekonomisk statistik som vittnade om en något svagare utveckling i USA än väntat. Statistiken från Europa var stabil, men utan tydliga tecken på avgörande förbättring, och i Kina fortsatte ekonomin att sakta in. Sammantaget bidrog detta till en ökad osäkerhet i marknaden och en avmattning av börsutvecklingen. Oron späddes på under maj och juni av den grekiska skuldproblematiken. På bolagsfronten rapporterades det, utöver den för exportindustrin angenäma valutamedvinden, egentligen inte mycket nytt. Efterfrågenivåerna generellt förblev ungefär som under andra halvåret ifjol, undantaget olje- och gasindustrin som påverkades av det lägre oljepriset. Bankerna levererade goda vinster, samtidigt som förändringar i regelverket ännu skapar viss osäkerhet. Utdelningsnivåerna på stockholmsbörsen fortsatte att vara generösa och gapet mot räntenivån är historiskt hög. De sektorer som utvecklats bäst det gångna halvåret är energi, industri och dagligvaror. Svagast var utvecklingen inom hälsovård, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. Fonden gynnades av övervikterna i Sandvik och SOBI samt undervikten i Alfa Laval. Dock tyngdes fonden av övervikterna i Elekta och Swedbank samt undervikten i Hexagon. Fonden bytte förvaltare under juni månad. Under transiteringsfasen minskades bland annat småbolagsexponeringen vilket gynnade fondens avkastning. Den nya förvaltaren har även gjort bolagsspecifika förändringar där största försäljningarna gjordes i Sandvik, ABB, Investor, TeliaSonera och AstraZeneca. Största investeringarna har gjorts i Hexagon, NetEnt, Electrolux, ICA, Atlas Copco och Unibet. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

10 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 82 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,13 2,13 ICA Gruppen AB SE ,28 3,28 SCA B SE ,06 2,06 Summa Dagligvaror ,48 Energi Lundin Petroleum AB SE ,58 0,58 Summa Energi ,58 Finans och fastighet Investor B SE ,77 0,77 Kinnevik Investment B SE ,24 2,24 Nordea Bank AB SE ,51 6,51 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,66 4,66 Swedbank AB A SE ,41 3,41 Svenska Handelsbanken AB A SE ,92 3,92 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,39 0,39 Summa Finans och fastighet ,90 Hälsovård Biogaia B SE ,14 0,14 Elekta Instrument B SE ,15 1,15 Meda A SE ,88 1,88 Medivir B SE ,08 0,08 Sectra B SE ,17 0,17 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,74 0,74 Summa Hälsovård ,16 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,77 0,77 Assa Abloy B SE ,37 6,37 Atlas Copco A SE ,00 0,00 Atlas Copco B SE ,52 7,52 Intrum Justitia AB SE ,97 1,97 NCC B SE ,92 0,92 Nibe Industrier B SE ,65 0,65 Trelleborg AB B SE ,48 0,48 Volvo B SE ,44 1,44 Summa Industrivaror och - tjänster ,12 Informationsteknologi Hexagon B SE ,81 4,81 HIQ International AB SE ,28 0,28 Industrial & Financial Systems B SE ,68 1,68 Netent AB SE ,52 3,52 Proact It Group AB SE ,52 0,52 Telefonaktiebolaget L.M Ericsson B SE ,89 2,89 Summa Informationsteknologi ,71 Material Hexpol AB SE ,52 2,52 Summa Material ,52 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,14 5,14 Electrolux B SE ,37 3,37 Hennes & Mauritz B SE ,46 9,46 Husqvarna B SE ,45 1,45 Mekonomen AB SE ,98 0,98 Unibet Group Plc SDR SE ,40 4,40 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,80 Telekomoperatörer Com Hem Holding Ab SE ,66 0,66 Millicom International Cellular Sa SDR SE ,66 0,66 Teliasonera AB SE ,81 1,81 Summa Telekomoperatörer ,14 Summa Aktier ,40 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,40 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,40 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,60 Summa tillgångar och skulder ,00 10

11 Skandia Sverige Exponering Skandia Sverige Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av amerikanska eller japanska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Sverige Exponering steg med 9,0 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 9,2 procent. Stockholmsbörsen utvecklades starkt under det första halvåret. Småbolagen hade en marginellt starkare utveckling än de stora bolagen. Framförallt de lägre räntorna och andra penningpolitiska lättnader, men även positiva valutaeffekter, stabilitet i ekonomiska indikatorer och förhoppningar om förbättrade vinsttrender var sannolika drivare av den starka svenska börsen. De nya penningpolitiska lättnaderna i början av året, i synnerhet från ECB, utgjorde tveklöst en av de viktigaste faktorerna som var bidragande i att lyfta börsen rejält under januari och februari. Stockholmsbörsen steg ca 7-8% under vardera av dessa månader. Under februari nåddes vidare en överenskommelse med Grekland som gjorde att räddningsprogrammet förlängdes i fyra månader och att inflöden till grekiska banker kunde fortsätta. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,40 % per år. Årlig avgift: 0,40 % Ansvarig förvaltare: Mattias Kellner (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 20,4 % 20,7 % Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark Cap (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,0 9, , ,00 14,5 15, , ,00 14,8 15,2 Förbättrad europeisk makrostatistik var också stödjande under denna period. Fortsatt var börsen tämligen stabil och såg en sidledes utveckling under perioden mars till maj månad. På övergripande basis inkom emellertid makrostatistiken från eurozonen, USA och Kina något sämre relativt de ställda förväntningarna under dessa månader. Sedermera föll marknaden tillbaka en del i juni, troligtvis främst till följd av att Grekland fortfarande inte hade nått en ny överenskommelse med sina långivare så nära deadline. Gällande Ukraina har avtal träffats om eldupphör men proryska rebeller har fortsatt att strida. I övrigt har intensiva stridigheter i Jemen ägt rum och Saudiarabien har tillsammans med allierade länder genomfört flygangrepp mot Huthirebeller. Kronan förstärktes mot euron men försvagades mot den amerikanska dollarn, brittiska pund och japanska yen. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders regler för etik- och miljömässig hänsyn. Av innehaven i jämförelseindex är det förtillfället enbart Swedish Match som fonden inte tillåts investera i. Den 30 maj ägde den halvårsvisa indexomviktningen rum i fondens jämförelseindex. Nya bolag i index blev Securitas, Stora Enso R, Haldex och Sagax. Bolag som åkte ur index var Klövern A, Scandi Standard, Tethys Oil, Mekonomen, Lundin Mining SDB och Volvo A. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemarknaden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

12 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 71 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Övriga ställda säkerheter - - NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,33 0,33 Cloetta AB B SE ,15 0,15 SCA B SE ,97 2,97 Summa Dagligvaror ,45 Energi Africa Oil Corp SE ,11 0,11 Lundin Petroleum AB SE ,76 0,76 Summa Energi ,87 Finans och fastighet Atrium Ljungberg AB SE ,15 0,15 Castellum AB SE ,52 0,52 Fabege AB SE ,36 0,36 Fastighets AB Balder SE ,26 0,26 Hemfosa Fastigheter publ AB SE ,28 0,28 Hufvudstaden AB - A SE ,27 0,27 Industrivärden AB A SE ,88 0,00 Industrivärden AB C SE ,66 1,54 Investor A SE ,92 0,00 Investor B SE ,48 4,40 Kinnevik Investment B SE ,53 1,53 Kungsleden AB SE ,23 0,23 Lundberg B SE ,36 0,36 Nordea Bank AB SE ,41 8,41 Sagax B SE ,11 0,11 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,61 4,61 Swedbank AB A SE ,93 4,93 Svenska Handelsbanken AB A SE ,53 4,53 Wallenstam B SE ,28 0,28 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,25 0,25 Summa Finans och fastighet ,03 Hälsovård AstraZeneca Plc SE ,85 1,85 Elekta Instrument B SE ,48 0,48 Getinge B SE ,99 0,99 Meda A SE ,73 0,73 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,46 0,46 Summa Hälsovård ,50 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd SE ,41 2,41 Alfa Laval AB SE ,13 1,13 Assa Abloy B SE ,74 3,74 Atlas Copco A SE ,93 0,00 Atlas Copco B SE ,01 5,94 Haldex AB SE ,12 0,12 Intrum Justitia AB SE ,48 0,48 NCC B SE ,52 0,52 Nibe Industrier B SE ,44 0,44 Sandvik AB SE ,44 2,44 Securitas B SE ,81 0,81 Skanska B SE ,62 1,62 SKF B SE ,80 1,80 Trelleborg AB B SE ,92 0,92 Volvo A SE ,73 0,00 Volvo B SE ,06 3,79 Summa Industrivaror och - tjänster ,16 Informationsteknologi Hexagon B SE ,06 2,06 Netent AB SE ,26 0,26 Nokia OYJ SE ,12 0,12 L.M Ericsson B SE ,55 6,55 Summa Informationsteknologi ,99 Material BillerudKorsnas AB SE ,60 0,60 Boliden AB SE ,97 0,97 Hexpol AB SE ,52 0,52 Holmen AB - B SE ,29 0,29 SSAB AB SE ,11 0,00 SSAB B SE ,31 0,41 Stora Enso Oyj SE ,19 0,19 Summa Material ,99 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,59 1,59 Betsson AB SE ,35 0,35 Electrolux B SE ,64 1,64 Hennes & Mauritz B SE ,79 8,79 Husqvarna B SE ,67 0,67 JM AB SE ,45 0,45 Modern Times Group B SE ,29 0,29 Rezidor Hotel Group AB SE ,08 0,08 Unibet Group Plc SDR SE ,36 0,36 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,22 Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SDR SE ,95 0,95 Tele2 B SE ,78 0,78 Teliasonera AB SE ,18 3,18 Summa Telekomoperatörer ,92 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Etrion Corp SE 316 0,01 0,01 Summa Övriga aktierelaterade finansiella instrument 316 0,01 Summa Aktier ,15 12

13 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,15 Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Standardiserade Aktieindexdetrivat OMXS30 Index Future Jul 15 / QCN5 SE 0,00 0,00 Summa Standardiserade Aktieindexdetrivat Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Varav likvida medel UBS Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,15 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,85 Summa tillgångar och skulder ,00 13

14 Skandia Världsnaturfonden Skandia Världsnaturfonden är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller alkohol är uteslutna. Fonden avstår även investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfonden WWF:s riktlinjer. Två procent av fondens värde tillfaller årligen. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Världsnaturfonden steg med 9,3 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 10,1 procent. Året började med en mycket stark kursutveckling för stockholmsbörsen. Under de två första månaderna steg börsen nära 16 procent. Därefter lugnade emellertid marknaden ned sig och rörde sig mer långsamt uppåt fram till mitten av april, för att därefter falla tillbaka under maj och juni i takt med att oron kring Grekland eskalerade. Sett till halvåret som helhet steg börsen med 10 procent, inräknat utdelningar. Det som drev marknaden i början av året var främst den kraftiga försvagningen av både kronan och euron mot den amerikanska dollarn. Detta, i kombination med införandet av nya och kraftfulla penningpolitiska stimulanser i Europa, bidrog till ökade förhoppningar om en vändning i den europeiska ekonomin. Även den svenska Riksbanken bidrog med såväl egna stimulanspaket som genom att på kort tid sänka styrräntan till -0,25 procent - en historisk ny lägstanivå. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,41 % Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (SIM) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 19,1 % 22,3 % (5 år) 11,3 % 14,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,3 10, , ,00 13,1 15, , ,00 23,0 28, , ,26 16,3 16, , ,01-19,4-13, , ,42 26,5 26, , ,19 50,8 53, , ,33-36,7-39, , ,25-4,0-2, , ,08 23,8 28, , ,08 35,7 36,7 Under vårvintern kom sedan makroekonomisk statistik som vittnade om en något svagare utveckling i USA än väntat. Statistiken från Europa var stabil, men utan tydliga tecken på avgörande förbättring, och i Kina fortsatte ekonomin att sakta in. Sammantaget bidrog detta till en ökad osäkerhet i marknaden och en avmattning av börsutvecklingen. Oron späddes på under maj och juni av den grekiska skuldproblematiken. På bolagsfronten rapporterades det, utöver den för exportindustrin angenäma valutamedvinden, egentligen inte mycket nytt. Efterfrågenivåerna generellt förblev ungefär som under andra halvåret ifjol, undantaget olje- och gasindustrin som påverkades av det lägre oljepriset. Bankerna levererade goda vinster, samtidigt som förändringar i regelverket ännu skapar viss osäkerhet. Utdelningsnivåerna på stockholmsbörsen fortsatte att vara generösa och gapet mot räntenivån är historiskt hög. De sektorer som utvecklats bäst det gångna halvåret är energi, industri och dagligvaror. Svagast var utvecklingen inom hälsovård, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. Fonden gynnades av övervikterna i Sandvik och SEB samt undervikten i SCA. Dock tyngdes fonden av övervikterna i Elekta och Swedbank samt undervikten i Hexagon. Fonden bytte förvaltare under juni månad. De förändringar som den nye förvaltaren har gjort är försäljningarna i Sandvik, ABB, Investor, TeliaSonera och AstraZeneca. Största investeringarna har gjorts i Hexagon, NetEnt, Electrolux, ICA, Atlas Copco och Unibet. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

15 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 13 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Varav utdelning till andelsägarna - - Varav utdelning till Världsnaturfonden, WWF Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,51 2,51 ICA Gruppen AB SE ,15 3,15 SCA B SE ,96 1,96 Summa Dagligvaror ,62 Finans och fastighet Investor B SE ,80 0,80 Kinnevik Investment B SE ,27 2,27 Nordea Bank AB SE ,46 6,46 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,49 4,49 Swedbank AB A SE ,25 3,25 Svenska Handelsbanken AB A SE ,91 3,91 Summa Finans och fastighet ,19 Hälsovård Biogaia B SE 634 0,14 0,14 Elekta Instrument B SE ,21 1,21 Meda A SE ,08 2,08 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,61 0,61 Summa Hälsovård ,04 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,77 0,77 Assa Abloy B SE ,33 6,33 Atlas Copco A SE ,35 7,35 Intrum Justitia AB SE ,92 1,92 NCC B SE ,86 0,86 Nibe Industrier B SE ,68 0,68 Trelleborg AB B SE ,51 0,51 Volvo B SE ,46 1,46 Summa Industrivaror och - tjänster ,87 Informationsteknologi Acando AB SE 265 0,06 0,06 Hexagon B SE ,68 4,68 Industrial & Financial Systems B SE ,68 1,68 Netent AB SE ,50 3,50 Proact It Group AB SE ,51 0,51 L.M Ericsson B SE ,84 2,84 Summa Informationsteknologi ,27 Material Hexpol AB SE ,95 2,95 Summa Material ,95 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv Inc SDR SE ,89 4,89 Electrolux B SE ,14 3,14 Hennes & Mauritz B SE ,40 9,40 Husqvarna B SE ,43 1,43 Mekonomen AB SE ,95 0,95 MQ Holding AB SE ,41 0,41 Unibet Group Plc SDR SE ,75 4,75 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,98 Telekomoperatörer Com Hem Holding Ab SE ,66 0,66 Millicom International Cellular Sa SDR SE ,66 0,66 Teliasonera AB SE ,80 1,80 Summa Telekomoperatörer ,11 Summa Aktier ,03 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,03 Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder Skandia Småbolag Sverige SE ,33 1,33 Summa Aktie och blandfonder ,33 Summa Fondandelar ,33 Summa Övriga finansiella instrument ,33 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,36 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,64 Summa tillgångar och skulder ,00 15

16 Skandia Idéer För Livet Skandia Idéer för Livet är en matarfond som placerar sina medel i andelar i mottagarfonden Skandia Norden. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Norden, vilket är danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller alkohol är uteslutna. Två procent av Skandia Idéer för Livets värde tillfaller årligen stiftelsen Idéer för Livet. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Idéer för Livet steg med 15,3 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 11,9 procent. Både 2013 och 2014 var goda år för de nordiska aktiemarknaderna. Kurserna steg tack vare att investerarnas krav på riskpremie succesivt sjönk, nedåtgående räntor och en förstärkning av den amerikanska dollarn. Trenden fortsatte även under det första kvartalet 2015 men bröts under det andra kvartalet i år. Under de senaste månaderna har aktiemarknaderna tyngts av det osäkra läget för Grekland och oron över Kinas ekonomiska situation. De nordiska aktiemarknaderna steg med cirka 12 procent under det första halvåret, vilket är något mer än utvecklingen på de övriga europeiska aktiemarknaderna. Den danska aktiemarknaden var återigen den starkaste marknaden i Norden. Bolag som Vestas Wind Systems, Pandora, Novo Nordisk och NovoZymes hade imponerande kursutvecklingar. Den finska aktiemarknaden utvecklades svagast med stora kursnedgångar i Fortum, Nokia och Kone. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,5 % per år. Årlig avgift: 0,50 % Ansvarig förvaltare: Jonas Nilsson (Skandia Fonder) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 27,9 % 24,6 % (5 år) 12,7 % 13,9 % Jämförelseindex: VINX Benchmark Net Index Capped SEK (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 15,3 11, , ,00 19,2 17, , ,00 26,6 25, , ,07 13,4 17, , ,00-24,1-15, , ,00 18,6 19, , ,11 62,4 41, , ,00-38,4-43, , ,00 4,5 9, , ,00 22,3 22, , ,00 42,6 43,4 Fonden fick positivt avkastningsbidrag från placeringar inom sektorerna finans, sällanköpsvaror, läkemedel och industri. Negativt bidrag till relativavkastningen kom framför allt från placeringar i dagligvarusektorn. På aktienivå bidrog övervikter i Norwegian Air Shuttle, Pandora, Swedish Orphan Biovitrum och Amer Sports samt undervikt i Nokia till fondens relativ avkastning. Negativt performancebidrag kom framför allt från övervikter i Marine Harvest och Norsk Hydro. Fonden hade vid inledningen av 2015 en placeringsstrategi för stigande aktiemarknader. Under det slutet av det första kvartalet bedömdes marknaden vara väl högt värderad och strategin anpassades till en svagare börsutveckling. Den mer försiktiga placeringsstrategin har behållits under det andra kvartalet. Geografiskt sett har fonden fortsatt störst exponering mot svenska aktier. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

17 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper - - Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 4 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Varav utdelning till andelsägarna - - Varav utdelning till Världsnaturfonden, WWF Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer Övriga finansiella instrument Fondandelar Aktie och blandfonder Skandia Norden SE ,56 99,56 Summa Aktie och blandfonder ,56 Summa Fondandelar ,56 Summa Övriga finansiella instrument ,56 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB 769 Fondförmögenhet Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,56 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,44 Summa tillgångar och skulder ,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 17

18 Skandia Norden Skandia Norden är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal branscher, främst i de större börsbolagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller alkohol är uteslutna. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som t.ex. USA och Japan. Därför kan det bedömas att Fonden i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än t.ex. fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Norden steg med 14,9 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 11,9 procent. Både 2013 och 2014 var goda år för de nordiska aktiemarknaderna. Kurserna steg tack vare att investerarnas krav på riskpremie succesivt sjönk, nedåtgående räntor och en förstärkning av den amerikanska dollarn. Trenden fortsatte även under det första kvartalet 2015 men bröts under det andra kvartalet i år. Under de senaste månaderna har aktiemarknaderna tyngts av det osäkra läget för Grekland och oron över Kinas ekonomiska situation. De nordiska aktiemarknaderna steg med cirka 12 procent under det första halvåret, vilket är något mer än utvecklingen på de övriga europeiska aktiemarknaderna. Den danska aktiemarknaden var återigen den starkaste marknaden i Norden. Bolag som Vestas Wind Systems, Pandora, Novo Nordisk och NovoZymes hade imponerande kursutvecklingar. Den finska aktiemarknaden utvecklades svagast med stora kursnedgångar i Fortum, Nokia och Kone. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,4 % per år. Årlig avgift: 1,41 % Ansvarig förvaltare: Karl G Högtun (DNB) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 27,0 % 24,6 % Jämförelseindex: VINX Benchmark Net Index Capped SEK (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 14,9 11, , ,00 18,2 17, , ,00 25,7 25, , ,00-0,3 5,1 Fonden fick positivt avkastningsbidrag från placeringar inom sektorerna finans, sällanköpsvaror, läkemedel och industri. Negativt bidrag till relativavkastningen kom framför allt från placeringar i dagligvarusektorn. På aktienivå bidrog övervikter i Norwegian Air Shuttle, Pandora, Swedish Orphan Biovitrum och Amer Sports samt undervikt i Nokia till fondens relativ avkastning. Negativt performancebidrag kom framför allt från övervikter i Marine Harvest och Norsk Hydro. Fonden hade vid inledningen av 2015 en placeringsstrategi för stigande aktiemarknader. Under det slutet av det första kvartalet bedömdes marknaden vara väl högt värderad och strategin anpassades till en svagare börsutveckling. Den mer försiktiga placeringsstrategin har behållits under det andra kvartalet. Geografiskt sett har fonden fortsatt störst exponering mot svenska aktier. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

19 Balans- och resultaträkningar BALANSRÄKNING per den 30/06, tkr Innehav Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument - - OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde - - Fondandelar - - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 44 Övriga tillgångar (Not 2) Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - - Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Skatteskulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder (Not 2) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 1) NOTER Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning - - Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid årets slut Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer I övriga skulder ingår olikviderade affärer * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Aktier Dagligvaror Austevoll Seafood ASA NO ,82 0,82 Marine Harvest ASA NO ,12 2,12 SCA B SE ,49 1,49 Summa Dagligvaror ,42 Energi DNO ASA NO ,40 0,40 Lundin Petroleum AB SE ,33 1,33 Subsea 7 SA NO ,86 0,86 Summa Energi ,59 Finans och fastighet SpareBank 1 SMN Egenkapitalbevis NO ,24 1,24 Danske Bank A/S DK ,58 4,58 DNB ASA NO ,42 3,42 Gjensidige Forsikring ASA NO ,41 1,41 Hoist International AB SE ,07 1,07 Investor B SE ,28 3,28 Kungsleden AB SE ,90 0,90 Nordea Bank AB SE ,74 5,74 Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE ,33 2,33 Summa Finans och fastighet ,96 Hälsovård AstraZeneca Plc SE ,92 2,92 Novo Nordisk A/S DK ,91 7,91 Swedish Orphan Biovitrum AB SE ,30 1,30 Summa Hälsovård ,13 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd SE ,20 2,20 Ap Moeller - Maersk A/S A DK ,30 2,30 Atlas Copco A SE ,12 3,12 DSV A/S DK ,47 2,47 ISS A/S DK ,65 1,65 Metso Oyj FI ,88 1,88 Norwegian Air Shuttle Asa NO ,54 1,54 SKF B SE ,50 2,50 Vestas Wind Systems A/S DK ,26 2,26 Volvo B SE ,72 2,72 Summa Industrivaror och - tjänster ,63 Informationsteknologi Enea AB SE ,17 1,17 Nokia Oyj FI ,96 0,96 Opera Software ASA NO ,32 0,32 REC Silicon ASA NO ,27 0,27 Telefonaktiebolaget L.M Ericsson B SE ,24 4,24 Tieto Oyj FI ,70 0,70 Summa Informationsteknologi ,66 Material Borregaard ASA NO ,08 1,08 Norsk Hydro ASA NO ,64 0,64 Novozymes A/S DK ,13 1,13 Stora Enso Oyj FI ,68 1,68 Yara International ASA NO ,98 0,98 Summa Material ,52 Sällanköpsvaror och -tjänster Amer Sports Oyj FI ,49 1,49 Autoliv Inc SDR SE ,02 2,02 Europris ASA NO ,83 1,83 Hennes & Mauritz B SE ,81 3,81 Pandora A/S DK ,98 2,98 XXL ASA NO ,22 1,22 Summa Sällanköpsvaror och - tjänster ,33 Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SDR SE ,68 1,68 Teliasonera AB SE ,61 3,61 Summa Telekomoperatörer ,28 Summa Aktier ,53 Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,53 Summa Finansiella Instrument Med positivt marknadsvärde: Med negativt marknadsvärde: Övriga tillgångar och skulder Varav likvida medel SEB Fondförmögenhet Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel Skandinaviska Enskilda Banken AB A Summa SEB Derivatexponering Totalt Utställda derivat Totalt Innehavda derivat Netto valutaterminer (OTC) Summa Derivatexponering Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade Fin. Instrument ,53 Ränterelaterade Fin. Instrument Övrigt ,47 Summa tillgångar och skulder ,00 19

20 Skandia Asien Skandia Asien är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien, exklusive Japan. Investeringarna fördelas över olika branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner, är inblandade i kontroversiella vapen eller producerar tobak är uteslutna. En investering i de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan, har historiskt präglats av en betydligt högre risk än en investering i en bred, global aktieportfölj, på grund av den begränsade geografiska inriktningen och den relativt höga risknivån i dessa aktiemarknader och valutor. Följaktligen kan fonden förväntas uppvisa en risknivå som är högre än en investering i en fond som investerar i en global portfölj som består av ett bredare urval av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Fondens investeringar i finansiella instrument är inte valutasäkrade, och som ett resultat påverkas fonden av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Historiskt har växelkurserna för dessa valutor präglats av hög volatilitet. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Asien steg med 9,1 procent under halvåret, medan fondens jämförelseindex steg med 11,4 procent. Det första halvåret var en något turbulent period på de globala aktiemarknaderna. Marknaden hade totalt vid periodens slut stigit 3,0 procent mätt i amerikanska dollar, men månaderna januari, mars och juni hade betydligt sämre avkastning, på grund av svag amerikansk tillväxt under vintermånaderna, Greklands eventuella utträde ur euroområdet och den spruckna kinesiska aktiebubblan. Trots den underliggande volatiliteten på aktiemarknaderna var avkastningen i svenska kronor stark under de första sex månaderna, tack vare den fortsatta förstärkningen av den amerikanska dollarn och att MSCI World Index steg 9,1 procent under perioden. Drivet av styrkan i den kinesiska aktiemarknaden utvecklades de asiatiska tillväxtmarknaderna bra jämfört med globala utvecklade marknader under halvåret. MSCI EM Asia Index levererade en avkastning på 11,4 procent mätt i svenska kronor. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,65 % per år. Årlig avgift: 1,68 % Ansvarig förvaltare: Niraj Bhagwat (Wellington) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index (2 år) 17,7 % 21,6 % (5 år) 6,0 % 8,7 % Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Asia Net (Indexet inkluderar utdelningar) 10 år historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. Fondförmög- Andels Antal andelar Utdelning Totalavkastning År enhet i tkr värde i heltal per andel Fond Index , ,00 9,1 11, , ,00 24,5 27, , ,00-1,1 1, , ,02 10,2 16, , ,41-15,7-15, , ,22 11,0 11, , ,91 45,8 52, , ,00-43,2-39, , ,40 27,4 28, , ,91 5,1 13, , ,31 41,8 45,3 Ett svagt aktieurval inom sällanköpsvarusektorn, i synnerhet i Hongkongnoterade China Plays, var den främsta källan till underavkastning gentemot index under perioden. Casinobolaget Sands Kina och kosmetikaföretaget Sa Sa underpresterade på grund av oro för sjunkande antal turister i Hong Kong. Även den pågående antikorruptionskampanjen i Kina vägde tungt för Sands Kina. Kina var den bästa och Filippinerna var den näst bäst marknaden under perioden. Det svaga aktieurvalet i Kina, som diskuterats ovan, och fondens undervikt i Kina bidrog dock till negativ relativ avkastning gentemot index. Samtidigt som vi aldrig är nöjda med underavkastning är det förenligt med vårt fokus på högkvalitativa företag. Detta har tyvärr medfört att fonden släpat efter marknaden under en period av spekulation och marginallånedrivna investeringsflöden, vilket var fallet i Kina under första halvåret i år. Fonden får använda derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för etik och miljömässig hänsyn och inga överträdelser har skett under första halvåret

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014 INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 9 SKANDIA SVERIGE 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 18 SKANDIA NORDEN

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR FÖRVALTNING. 3 AVKASTNING & RISK. 4 SKANDIA CANCERFONDEN. 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE. 9 SKANDIA SVERIGE. 20 SKANDIA NORDEN.

VD HAR ORDET. 2 VÅR FÖRVALTNING. 3 AVKASTNING & RISK. 4 SKANDIA CANCERFONDEN. 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE. 9 SKANDIA SVERIGE. 20 SKANDIA NORDEN. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 10 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA SVEA AKTIV

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sweden Micro Cap

Öhman Fonder. Öhman Sweden Micro Cap Öhman Fonder Öhman Sweden Micro Cap Årsberättelse 2015 Öhman Sweden Micro Cap (tidigare DNB Sweden Micro Cap) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling Stockholmsbörsens utveckling har återigen präglats

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA FONDERS MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING OCH RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA FONDERS MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING OCH RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA FONDERS MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING OCH RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 7 SKANDIA SVERIGE... 9 SKANDIA

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 25,5 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 25,8 procent. Marknadens utveckling Året som gått har varit ett positivt

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

IKC Sverige Flexibel

IKC Sverige Flexibel Årsberättelse för IKC Sverige Flexibel Perioden 2012-01-01-2012-12-31 IKC Sverige Flexibel 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 AVKASTNING & RISK...7 RISKMÅTT...8 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 70 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 72 SKANDIA

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA GLOBAL HEDGE SKANDIA OFFENSIV VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA GLOBAL HEDGE SKANDIA OFFENSIV VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6 SKANDIA GLOBAL HEDGE... 56 SKANDIA OFFENSIV... 59 SKANDIA PARAPLYFOND... 62 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN... 7 SKANDIA SMÅBOLAG

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer