Rätt reningsanläggning minskar utsläppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt reningsanläggning minskar utsläppen"

Transkript

1 Rätt reningsanläggning minskar utsläppen Rätt materialval spar pengar för norsk nickelindustri Havererade mässingskopplingar ger dyra vattenskador NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:14

2 INLEDAREN Nya lokaler för Swerea KIMAB möjliggör offensiv satsning på materialforskning Swerea KIMAB, flyttar sin verksamhet till Akademiska Hus lokaler i Kista. Beslutet motiveras av att verksamheten en har vuxit snabbt de senaste åren och att institutet är i behov av utökade ytor för laboratorier och forskare. Flytten till fastigheten Electrum 3 i Kista innebär nebär att institutet nu får tillgång till nästan dubbelt så stora lokaler och kan samla all sin samhet under ett tak och med moderna och rationella laboratorier. De nya lokalerna är ett led i institutets expansionsplan och innebär en offensiv satsning på materialforskning i Stockholm. olm. Vikten av fortsatt nära verk- samarbete mellan Swerea KIMAB och Kungliga Tekniska högskolan har gjort att man valt en lokalisering i direkt anslutning till KTH:s campus i Kista. Industriforskningsinstituten har en viktig roll när det gäller att utgöra en länk mellan akademi och industri. Den beslutade satsningen innebär att vi kommer att kunna erbjuda ett utökat erbjudande i framtiden mot våra cirka 200 medlemsföretag och alla övriga finansiärer och kunder. Totalt omfattar projektet cirka 000 kvadratmeter. Enligt tidsplanen startar ombyggnaden hösten 20. Inflyttning förväntas ske i januari Staffan Söderberg VD, Swerea KIMAB Ju längre en konstruktion ska leva, desto dyrare blir den om den inte är underhållsfri förstås Om vi bara fick nämna ett enda skäl till att välja varmförzinkning som korrosionsskydd skulle det definitivt bli den oöverträffat låga livslängdskostnaden. Men varmförzinkat stål är inte bara ett praktiskt val. Den ökade användningen inom modern arkitektur beror även på att varmförzinkat stål skapar ett tilltalande utseende. Inom Nordic Galvanizers finns 66 anläggningar som utför varmförzinkning. Du hittar dem på: Tel: +46 (0) , mail: 2 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:20

3 Innehåll... Rätt materialval spar pengar för norsk nickelindustri...4 Havererade mässingskopplingar ger dyra vattenskador th Nordic Corrosion Congress, bildreportage... Rätt reningsanläggning minskar utsläppen När ska avloppstammarna bytas? Korrosion i rustfrit stål som følge af intermetalliske faser Crevice corrosion in stainless steel in seawater service VVS-installationer stadig udsatte Swerea KIMAB Box 55970, SE-2 16 Stockholm. Besöksadress: Drottning Kristinas väg 48, Tel: , Kontaktperson: Troels Mathiesen, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby. Tel: , Tomas Hult, Kontakta respektive lands kontaktperson Omslag: Annonshuset, Externa skribenters åsikter måste inte alltid överensstämma med Swerea KIMAB:s 3 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:22

4 Rätt materialval spar pengar för norsk nickelindustri Av Malin Larshammar, Intellecta När Xstrata Nikkelverk i Norge skulle bygga en ståltank för att hantera koncentrerad saltsyra var de tvungna att gummera tankens insida. Företaget tog hjälp av Swerea KIMAB för att välja rätt gummering. Nu har tanken används sedan 2007 och förhoppningen är att den ska hålla i 20 år till. Vid Norges södra kust, i Kristiansand, ligger Xstrata Nikkelverk. Anläggningen är idag ett av världens största nickelraffinaderier som, utöver nickel, även producerar stora mängder koppar och kobolt. För att kunna ta fram metallerna krävs det stora mängder koncentrerad saltsyra. Varje vecka använder vi ungefär 500 ton saltsyra som i normala fall levereras via järnväg, men vi önskade även ta in leveranser via båt. Tidigare hade vi dock inte tillräckligt med lagringskapacitet för att ta hand om så stora leveranser, säger Finn Stålesen, senior ingenjör på Xstrata Nikkelverk. Som en lösning på problemet bestämde sig Xstrata Nikkelverk därför för att bygga en tank där saltsyran kunde förvaras. Vi valde mellan att bygga en ståltank eller en polyestertank. Eftersom tanken skulle monteras i en grotta, och bli hela kubikmeter stor, föll valet ganska fort på en ståltank. Detta eftersom en så stor polyestertank skulle vara svår att bygga på plats. Ståltanken däremot kunde svetsas samman och monteras direkt i grottan, berättar Finn Stålesen. Men för att en ståltank inte ska korrodera sönder av syran så måste den gummeras på insidan. Xstrata Nikkelverk tog därför in offerter från flera gummeringsföretag. Dock skilde sig priserna mycket mellan de olika leverantörerna och ingen kunde heller presentera relevant diffusionsdata för att på så sätt beräkna tankens förväntade livslängd. Vi har i och för sig lång erfarenhet av gummering men kändes oss lite osäkra på vilken leverantör vi 4 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:25

5 skulle välja när det gäller en så stor tank. Vi hade sedan tidigare hört talas om att Swerea KIMAB jobbade med plast och gummi i korrosiva miljöer och kontaktade dem för att få hjälp att ta fram ett beslutsunderlag, säger Finn Stålesen. Swerea KIMAB:s polymergrupp, som har 30 års erfarenhet av plast och gummi i processutrustningar, tog uppdraget och började direkt ta fram diffusionsdata på de olika leverantörernas material. Genom att exponera de olika gummimaterialen för saltsyra kunde vi ta fram siffror på hur fort saltsyran diffunderade i respektive material, säger Petter Bergsjö, forskningsledare för polymergruppen. I vanliga fall tar det många år innan skillnaden mellan ett bra och ett dåligt gummi syns, men genom att öka temperaturen kunde polymergruppen påskynda diffusionen. Xstrata Nikkelverk ville att tanken skulle hålla i minst 20 år. Men enligt våra undersökningar hade alla gummimaterial inte klarat av det. Kvalitetsskillnaderna mellan de olika materialen var mycket stora. Hade Xstrata Nikkelverk endast baserat sitt materialval på vad leverantörerna själva tyckte så kunde tanken ha blivit en mycket dyr historia, säger Petter Bergsjö. Det krävdes ungefär tre månaders experimentellt arbete innan ett beslutsunderlag kunde överlämnas till Xstrata Nikkelverk och tanken kunde börja byggas. Finn Stålesen är mycket nöjd med samarbetet med Swerea KIMAB. Under arbetets gång har vi hela tiden haft en mycket bra dialog. Sedan utförde Swerea KIMAB arbetet väldigt fort och resultaten var överraskande, säger han. Ståltanken har nu används sedan 2007 och hittills har allt fungerat enligt planerna. Grottan som tanken är placerad i är relativt kall vilket innebär att saltsyrans diffusion i gummit inte är så hög. Håller tanken i 20 år är jag mycket nöjd. Skulle den hålla ännu längre så är det fantastiskt, säger Finn Stålesen Petter Bergsjö poängterar att det inte går att förutsäga precis hur länge gummeringen kommer att hålla, men menar att den i alla fall har alla förutsättningar att klara kravet på 20 år. Fakta Xstrata Nikkelverk Xstrata Nikkelverk har 500 anställda och ligger i Kristiansand, Norge. Anläggningen har kapaciteten att årligen raffinera ton nickel, ton koppar och kobolt. De framställer även svavelsyra och behandlar silver, guld och platina. 5 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:28

6 Havererade mässingskop ger dyra vattenskador Av Ulf Sender & Tor-Gunnar Vinka, Swerea KIMAB Det har under de senaste åren uppstått plötsliga brott i kopplingar av avzinkningshärdig mässing i dricksvattensystem på ett antal platser i Sverige. Det är sprickor på insidan av mässingskopplingar som orsakat brotten, som i sin tur resulterat i stora, kostsamma vattenskador. Kopplingarna havererar när en serie av olyckliga omständigheter inträffar samtidigt. Liknande skadefall med spruckna kopplingar har rapporterats också från Danmark och Norge. Det första som händer är att vatten med en viss sammansättning leder till avzinkning i kopplingarna. Denna process leder som steg två till korrosion i korngränserna, så kallad interkristallin korrosion, som går allt djupare in i godset vilket kraftigt försvagar kopplingens hållfasthet. När en mekanisk spänning överskrider ett visst kritiskt värde uppstår, som steg tre, sprickor på insidan av mässingskopplingen som leder till plötsligt brott. Sprickbildningen inträffar vanligen några år efter monteringen av kopplingen, och då företrädesvis vid tunna, speciellt utsatta sektioner. Fenomenet kan sägas vara en form av spänningskorrosion som initieras från vattenberörd insida. Avzinkning Avzinkning resulterade under och 1980-talen i många skadefall på mässing. Korrosionsinstitutet (ingår numera i Swerea KIMAB) utvecklade efter omfattande undersökningar en provningsmetod och nationell standard för bestämning av avzinkningshärdigheten hos mässingslegeringar. Denna blev med tiden en internationell standard (ISO 6509) som under flera decennier använts över hela världen för att typgodkänna avzinkningshärdiga mässingslegeringar. Tillsammans med återkommande produktkontroller hos mässings- 6 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:33

7 r pplingar tillverkare har denna skadetyp nästintill försvunnit. Selektiv korrosion hos en legering innebär att legeringskomponenterna korroderar och löses ut med olika hastighet. Det är främst zink, oädlare än koppar, som löses ut ur mässingen. Vid denna korrosionsprocess bildas voluminösa korrosionsprodukter som leder exempelvis till att ventiler fastnar, men framförallt till en kraftigt försämrad hållfasthet. En mässings korrosionshärdighet mot avzinkning beror mycket av dess kemiska sammansättning samt av värmebehandlingar. Avzinkningshärdiga mässingslegeringar är mer härdiga men de är inte, som många föreställer sig, immuna mot avzinkning. I fast form uppträder mässing i främst två modifikationer, så kallad alfa- och betafas. Våra vanligaste avzinkningshärdiga mässingssorter innehåller både alfa- och betafas. Betafasen, den zinkrikare fasen som är inklämd mellan alfafas-kornen, kan inte effektivt skyddas och är därför mest känslig för avzinkning. Av denna anledning strävar mässingstillverkarna att hålla halten betafas så låg som möjligt, samt att se till att betafasen inte förekommer som sammanhängande stråk. Det är därför viktigt att genomföra en kontrollerad efterföljande värmebehandling av mässingen som sänker halten betafas till acceptabla värden. För närvarande pågår vid Swerea KIMAB ett mera grundläggande projekt som undersöker värmebehandlingens betydelse för att begränsa den korrosionskänsliga betafasen. En oroande tendens på senare år är att en ökande halt betafas konstaterats i smidda färdiga mässingskopplingar, se bild 1. Alfafasen kan delvis skyddas mot avzinkning genom förekomst av små mängder arsenik i legeringen. Forskningsresultat de senaste åren tyder dock på att arseniktillsatsen inte enbart är av godo utan måste kontrolleras noga. Om arsenikhalten blir för hög kan skadliga intermetalliska föreningar bildas som kan leda till korrosionsangrepp i korngränserna. Vattensammansättningens inverkan Ett lämpligt vatten krävs för att bygga upp en skyddande beläggning på en mässingsyta. Vatten från vattenverk i landet är i allmänhet inte aggressiva, men variationer mellan olika vattenverk förekommer. Ett lågt ph och en för låg halt på alkaliniteten samtidigt som klorid- och sulfathalterna är något förhöjda kan exempelvis leda till avzinkning. Ett gynnsamt vatten skall gärna ha ett ph-värde mellan 8 och 9. Alkaliniteten bör vara större än 60 mg/liter. Vattenanalyser från ett stort antal orter i Sverige har visat att de tappvatten där mässingskopplingar har havererat eller är nära att haverera har några gemensamma drag. Det är en viss typ av hårda vatten som kan betecknas som riskvatten. Det finns ett starkt samband mellan vattensammansättningen och uppkomst av avzinkning och fortsatt utveckling av interkristallina korrosionsangrepp. Vattenanalyserna 7 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:33

8 skiljer sig från de orter där inga korrosionsangrepp noterades på undersökta mässingskopplingar. Interkristallin korrosion Interkristallin korrosion är lokaliserad till materialets korngränser. När betafasen i mässingen korroderar, så bildas ett spindelnätsliknande mönster. I ljusoptiskt mikroskop syns angripen betafas som både rosa och svarta, mer angripna ytor, se bild 2. Analys med svepelektronmikroskop, SEM-EDS, visar att de rosa ytorna är avzinkade och kvarlämnar en yta med mycket höga kopparhalter (95 0 %), jämfört med normal icke angripen avzinkningshärdig mässing där kopparhalten ligger kring %. Spänningskorrosionssprickning Swerea KIMAB har i ett stort antal skadefall fastställt förekomst av spänningskorrosion på mässingskopplingar. Utredningarna konstaterade att korrosion och sprickning har startat genom ett sprött brott från insidan av kopplingen. Sprickorna löper företrädesvis interkristallint. I samtliga fall har kopplingarna varit av avzinkningshärdig mässing. Den fortgående interkristallina korrosionen leder till en kraftig sänkning av det kritiska dragspänningsvärdet, vilket i sin tur leder till att det kritiska värdet uppnås och då uppstår lätt sprickor, se bild 3, och kopplingen går plötsligt till brott. De kopplingar som i ursprungsläget har speciellt tunna sektioner i godset är speciellt utsatta. Swerea KIMAB har efter utredningar av ett flertal skadefall idag erfarenheter från ett basmaterial med intressanta data. Vi får numera in en allt större tillströmning av spruckna mässingskopplingar. Det finns nu ett uttalat behov av att driva ett systematiskt och praktiskt inriktat projekt för att kunna fastställa ett orsakssamband. Dessa samband skulle ligga till grund för att utarbeta säkrare riktlinjer för branschen för att förebygga framtida skador. Summering Sprickningen i avzinkningshärdiga mässingskopplingar har samband med dricksvattnets sammansättning. Det första steget i skadeförloppet är avzinkning, en selektiv korrosionsform som företrädesvis angriper betafasen i korngränserna. Andra steget är fortgående interkristallin korrosion som leder till minskad hållfasthet. Det tredje steget innebär att det kritiska värdet på dragspänningen uppnås, sprickor uppstår lätt och kopplingen går plötsligt till brott. Kontakt: Tor-Gunnar Vinka, Ulf Sender, Ny omarbetad utgåva Elektrokemi och korrosionslära Swerea KIMAB har uppdaterat boken Elektrokemi och rosionslära och gjort en helt ny reviderad utgåva, den tredje i kor- ordningen. Boken ska i första hand användas som en introduktion n till korrosionsområdet och är avsedd att lättillgängligt ge en grundläggande orientering om metallernas korrosion, om korrosionens betydelse i samhället samt om möjligheterna till korrosionsbekämpning. Boken kostar 475 kr exkl. moms. Beställ via webb eller ELEKTROKEMI OCH KORROSIONSLÄRA Einar Mattsson & Vladimir Kucera 8 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:34

9 80 miljoner till produktionsforskning NOTISER XPRES, Initiative for excellence in production research är en stark forskningssatsning som ska utvärderas efter fem år. Det här innebär att vi tillsammans med högskolan långsiktigt kan satsa på forskning inom produktionsteknik, säger Arne Melander, professor och vvd vid Swerea KIMAB. Forskningen kommer att bedrivas inom olika teknikområden; det handlar om allt från produktionsprocesser till miljövänliga system. XPRES vision är att skapa en utmärkt och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, med målet att vara bland de fem främsta i Europa. Tre fokusområden ska skapa bestående värde för Sverige och våra tillverkningsindustrier i deras utveckling av konkurrenskraftiga produkter och produktionssystem. 1. Tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder 2. Produkt- och produktionsframtagning med hänsyn till ett livscykelperspektiv 3. Adaptiv och flexibel produktionsteknik De gemensamma forskningsaktiviteterna skapar möjlighet för både bredd och djup i en gemensam forskarskola inom XPRES. Ett nytt avancerat experimentlabb med framtidens produktionsutrustning och virtuella verktyg kommer at vara en plattform för såväl den digitala fabriken som spridning av forskningsresultat. Under de senaste åren har försäljningen av svenska verkstadsvaror utgjort närmare 50 procent av den totala exporten, säger Bengt Lindberg, professor i industriell produktion vid KTH och ansvarig för XPRES, för att understryka vikten av det strategiska forskningsområdet. Projektet hade kick-of den 8 juni. Stora skillnader i färgtest Folksams test av utomhusfärger har jämfört ca 45 utomhusfärger. Det är det enda oberoende testet av hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. Färgerna bedöms vad gäller mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. Endast sju färgsystem får betyget Bra resultat och panelerna som den färgen är målade på är i stort sett fria från problem. Rapporten finns för nedladdning på: Stefanie Römhild, nybliven doktor Vi gratulerar Stefanie Römhild, Swerea KIMAB, som är nybliven doktor i polymerteknologi vid skolan för kemivetenskap, KTH. Titeln på hennes doktorsav handling är Durability aspects of LCP and FRP materials for industrial process equipment applications. Henrik Östling, nybliven doktor Vi gratulerar Hen rik Östling, mång årig medarbetare på Swerea KIMAB, som är nybliven doktor i materialvetenskap vid KTH. Hans doktorsav handling har titeln Certifierad plastsvetsare på Swerea KIMAB Svetsar i plast är en vanlig källa till problem för slutanvändaren av processutrustning i plastmaterial. Ett problem är att personer som arbetar med svetsar i plast inte har tillfredsställande utbildning och kompetens. Under många år med inspektioner och utredningar av haverier och skadefall har vi noterat att många problem härrör från svetsar. I mars 20 åkte Johan Samuelsson, Swerea KIMAB, till TWI i Storbritannien där han genomgick en praktisk svetskurs i gas-, muff-, stum- och extruderingssvets av polypropen. Utbildningen är en del av vår strategi för att öka kompetensen inom området svetsar i korrosiva miljöer. Lyckad satsning: Kvalificerad elektronmikroskopi MEMIKA-laboratoriet utgör en gemensam satsning på kvalificerad elektronmikroskopi för Swerea KI- MAB och KTH. Den ursprungliga investeringen var nära 30 miljoner kronor. Efter drygt två år kan vi konstatera att denna satsning har varit extremt lyckosam. Verksamheten inom metallografi vid Swerea KI- MAB har gått från fem till tio forskare och flera nya gemensamma forskningsprojekt har startat. För att möta det stora intresset från interna och externa användare kommer Swerea KIMAB att investera ytterligare fem miljoner kronor i laboratoriet under NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :51:36

10 1 15 th Nordic Corrosion Congress 15 th Nordic Corrosion Congress May , Stockholm Program Congress & graduate course NKM15.indd :41:08 In may Swerea KIMAB, together with KTH arranged the 15th Nordic Corrosion Congress. In total 120 participants from 20 different countries attend the congress representating both university and industry. NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:00

11 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:25

12 Rätt reningsanläggning minskar utsläppen Av Malin Larshammar, Intellecta Högdalenverket skulle bygga en reningsanläggning för rökgaser och behövde en konstruktion som klarade av påfrestningarna. Genom att anlita Swerea KIMAB för rådgivning samt för kvalitetskontroll kunde bygget genomföras problemfritt. Högdalenverket utanför Stockholm är ett av Europas modernaste kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme genom förbränning av avfall. Förutom att fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform så minskar det också bildningen av sopberg, som annars kan läcka tungmetaller och metan. Under 2002 beslutades det att Högdalenverket, som då hade fyra avfallspannor, skulle utökas med ännu en panna. Eftersom det bildas miljöfarliga och giftiga gaser vid förbränning av avfall är kraven på rökgasrening väldigt höga vid ett sådant bygge. Enkelt förklarat kan man säga att de miljöfarliga gaserna som bildas när soporna eldas duschas med vatten som då fångar upp de giftiga partiklarna. Ibland tillsätts även kalk i vattnet för att avlägsna svaveldioxid, säger Petter Bergsjö, forskningsledare för Swerea KIMAB:s polymergrupp. Rökgasreningen genomförs i så kallade skrubbrar där rökgasen passerar innan den leds till skorstenen. Högdalenverket, som behövde två nya skrubbrar, valde att bygga dessa av glasfiberarmerad polyesterplast. De anlitade sedan en fransk leverantör som skulle hålla i byggnadsarbetet. Men då ett flertal underleverantörer var involverade i projektet kände Högdalenverket att de behövde ta hjälp av experter för att specificera vilken typ av material de skulle välja, samt hur skarvarna skulle konstrueras för att stå emot rökgasen. De valde därför att anlita Swerea KIMAB som är mycket aktivt inom forskningen på material i förbränningsanläggningar. Eftersom gaserna kan vara starkt frätande måste skrubbrarna klara av väldiga påfrestningar. Det är därför mycket viktigt att materialet är tåligt och att skarvarna byggs på rätt. Annars är risken att 12 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:28

13 skrubbrarna inte klarar av den aggressiva miljön, vilket kan leda till att farliga gaser släpps ut och att anläggningen blir obrukbar, säger Petter Bergsjö. Under projektets gång var Swerea KIMAB med som rådgivare och bistod med information kring materialval och konstruktion under hela bygget och den följande installationen. Allting flöt på väldigt smidigt och det uppstod inga problem under byggets gång, säger Petter Bergsjö. Den nya anläggningen togs i drift i september 2004 och idag utför Swerea KI- MAB årliga kontroller av skrubbrarna. Vi gör statusbedömningar varje år där vi ger eventuella anvisningar kring reparationer och åtgärder som behövs för att säkerställa en tryggad och pålitlig drift. Men hittills har vi inte stött på några allvarliga problem och allt har fungerat bra. Kontrollerna genomförs mer i förebyggande syfte. Petter Bergsjö berättar att en skrubber som byggts på rätt sätt, med rätt material, har potentialen att klara av påfrestningarna från rökgaserna i många år. För ett tag sedan undersökte vi Sveriges första skrubber som byggts av just glasfiberarmerad polyesterplast. Den hade då varit i drift i 30 år och fungerade fortfarande utan problem. Högdalenverkets positiva erfarenheter av Swerea KIMAB gjorde att de även anlitade dem då de valde att byta ut sin befintliga skorsten, som tidigare var konstruerad av rostfritt stål, mot en ny byggd av glasfiberarmerad polymerplast. Vi anlitades på samma sätt som för skrubbrarna och bistod med rådgivning och kvalitetskontroller under tillverkningen av skorstenen. Det är ju alltid roligt när en kund väljer att anlita oss för fler uppdrag, det betyder ju att de är nöjda, avslutar Petter Bergsjö. Fakta Högdalenverket Högdalenverket ligger strax utanför Stockholm och är en av länets största kraftvärmeanläggningar. Genom att förbränna hushålls- och industriavfall producerar det el och fjärrvärme. Högdalenverket togs ursprungligen i drift 1970 och har sedan dess expanderat. Idag består anläggningen av fem pannor, varav fyra avfallspannor och en returbränslepanna. Sven Alfort ( ) Ingenjör Sven Alfort, verksam inom Alfort & Cronholm under många decennier, har gått ur tiden vid en ålder av 4 år. Som en av pionjärerna på korrosionsområdet i vårt land var han ledamot av IVA:s Korrosionsnämnd som sedermera efterträddes av Korrosionsinstitutet. Redan år 1941 valdes Sven Alfort in som ledamot i Korrosionsnämndens utskott 1 Korrosionsskydd i atmosfär genom organiska beläggningar. Detta utskott ledde han sedan som ordförande under åren Under denna tid gjorde korrosionsforskningen i Sverige stora framsteg inom området förbehandling och rostskyddsmålning. Detta var inte minst Sven Alforts förtjänst. När Korrosionsnämnden i början av 1960-talet behövde upprätta en ny fältstation för exponering i lantatmosfär blev Sven Alfort, i samarbete med Per-Olof Aronson och Magnus Huss, ansvarig för detta arbete. Ryda Kungsgård ca 13 km norr om Enköping valdes som plats för fältstationen. Denna fältstation invigdes den 1 juli 1964 och är fortfarande den aktiva fältstationen i lantatmosfär för Swerea KIMAB. Som nämnt ovan var Sven Alfort speciellt intresserad av rostskyddsmålning av stål, och då särskilt av hur förbehandlingen av stålytan inverkar på skyddets effektivitet. Han och hans arbetsgrupper inom Korrosionsnämnden genomförde omfattande fältförsök i olika typer av atmosfär: serie E och F med start 1954 resp Dessa visade förbehandlingens stora betydelse. Resultatet publicerades i den s.k. Rostgradsboken, en samling likarbilder baserade på exponerade provplåtar. Med hjälp av dessa kan man visuellt kontrollera det viktiga men relativt kostsamma förbehandlingsarbetet, så att färgskiktet får tillfredsställande livslängd, detta utan att förbehandlingskostnaderna blir onödigt höga. Rostgradsboken standardiserades i Sverige 1962 (SS ) och väckte stort intresse även internationellt; 1988 publicerades Rostgradsboken även av ISO (ISO :1988). Rostgradsboken uppgavs på 1980-talet vara världens mest sålda standard och var en stor försäljningsframgång för SIS. Sven Alfort bibehöll ett vitalt intresse för korrosion och rostskyddsmålning livet ut. Kolleger och andra vänner kommer att tacksamt bevara ett ljust minne av Sven Alfort. Einar Mattsson Göran Engström 13 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:28

14 När ska avloppstammarna bytas? Stambyte är ett ord som framkallar rysningar hos de flesta lägenhetsinnehavare. Den stora frågan är när det är nödvändigt att göra något åt avloppsstammarna? Hur länge kan man vänta med att åtgärda stammarna innan läckor uppstår och hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Av Jörgen Almqvist, Swerea KIMAB De flesta avloppsledningar behöver oftast inte åtgärdas under de första 30 åren. Det är en långsam process som gör att ledningarna till slut måste åtgärdas. De flesta avloppsledningar är av gjutjärn och när dessa korroderar i vatten kommer järnfasen att rosta och rosten tillsammans med grafit bilda en mer eller mindre porös massa på insidan av röret, ett så kallat grafiteringsskikt, berättar Jörgen Almqvist, forskare vid Swerea KIMAB. Trots angreppet kan röret behålla sin form, men hållfastheten blir starkt nedsatt och röret bräckligt. Angreppen är ofta lokala, en grafitpropp i ett lokalt angrepp i röret kan ge upphov till läckage, t.ex. vid rensning av ledningen. Livslängden hos ett avloppsrör av gjutjärn bestäms alltså av den invändiga korrosionen i röret. Flera företag erbjuder sig att med hjälp av ultraljudsutrustning mäta kvarvarande godstjocklek på rörens väggar. Det är en metod som vi inte kan rekommendera, fortsätter Jörgen Almqvist. Detta då sannolikheten är väldigt liten att man med en ultraljudsmätning skulle hitta den punkt med minst kvarvarande godstjocklek, där första läckaget kommer att uppstå, trots omfattande mätningar. Det här beror bland annat på att korrosionsangreppen uppträder ojämnt över rörytan och att inslaget av djupa lokala korrosionsangrepp vanligtvis är stort, vilket figur 1 visar. Det går heller inte att använda invändig filmning, inte ens efter renspolning, eftersom grafiteringsskiktet sitter kvar runt innermanteln och helt döljer korrosionsangreppen. Det går enligt flertalet undersökningar inte heller att knacka på avloppsrören med hammare och lyssna på klangen för att avgöra ett avloppsrörs korrosionstillstånd. Rörprover är att föredra Den i dagsläget pålitligaste metoden är att ta ut rörprover från utvalda områden, avlägsna korrosionsprodukterna och mäta upp väggtjockleken i angripna områden. Swerea KIMAB har stor erfarenhet av tillståndsbedömning för avloppsstammar. Under flera år har vi fört statistik på de tillståndsbedömningar som institutet gjort. Institutet har även genomfört ett forskningsprojekt där samtliga delar ur ett 40 år gammalt rörsystem undersöktes. Avloppssystemet satt i ett flerfamiljshus med tre våningar. Undersökningen omfattade såväl badrumsstam som köksstam, vertikala och horisontella rördelar. I projektet konstaterades att den vertikala 14 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:30

15 badrumsstammen uppvisade mest kvarvarande godstjocklek i källarplanet och blev ungefär 0,5 mm tunnare för varje våningsplan uppåt man kom i huset. Det sämsta stället var luftningen där inget spillvatten passerar. Med den vertikala köksstammen, var förhållandet det omvända. Den var sämst i källarplanet och blev något bättre ju längre upp i huset den varit installerad. De horisontella badrumsrören uppvisade kraftiga angrepp i rörens undre halva och var i något sämre skick än de vertikala badrumsrören. De horisontella köksrören var de som var i absolut sämst skick, men även den vertikala köksstammen var efter 40 års bruk i mycket dåligt skick med ett stort antal genomgrafiteringar. I tabell 1 och figur 1 presenteras data från 123 utvärderade rörprover. Tabellen och figuren visar me delvärden för korrosionshastigheten för rörprovens allvarligaste lokala angrepp. Antalet rörprover för horisontella köksrör och badrumsrör är förhållandevis litet men med hjälp av korrosionshastigheterna i tabell 1 kan man beräkna en generell livslängd. Tabell 2 visar den beräknade genomsnittliga livslängden utifrån en ursprunglig godstjocklek på 4 mm. Vid beräkningen antas att röret bör bytas då 1 mm av rörväggen återstår. I vissa fall spricker rören nämligen innan grafiteringen gått genom hela rörväggen. Detta beror på att det ofta finns inre spänningar i rören som uppstått vid svalningen efter gjutning. Det är mycket viktigt att hålla i åtanke att korrosionshastigheten i vissa fall kan vara högre än den genomsnittliga varför en tillståndsbedömning bör utföras i god tid innan rören uppnår den generellt beräknade livslängden. När bör man göra en tillståndsbedömning? Rekommendationen är att utföra en tillståndsbedömning av avloppsstammar i god tid så att åtgärder kan utföras innan några problem uppstår; ekonomiskt riktigt och Korrosioshastighet mm/år 0, 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Rörtyper Vertikal badrum Horisontell badrum Vertikala prover från badrumsstammar Horisontella prover från badrumsstammar Vertikala prover från köksstammar Horisontella prover från köksstammar Vertikala prover från kombistammar Horisontella prover från kombistammar Vertikal kök Horisontell kök Vertikal kombi tryggt för de boende. När avloppsrören är ca 30 år bör man överväga en tillståndsbedömning. När man kommer till den dag då det börjar bli dags att åtgärda stammarna finns det förutom traditionellt stambyte, metoder där man på olika sätt bygger upp ett plaströr inuti den gamla gjutjärnsstammen, så kallad relining. Det finns inte så många undersökningar gjorda inom området relining av avloppsstammar men metoderna har använts under Horisontell kombi Vertikal badrum Horisontell badrum Vertikal kök Horisontell kök Vertikal kombi Horisontell kombi Medelålder, Antal Genomsnittlig år rörprover korrosionshastighet, mm/år 40,5 50 0,072 40,8 0,068 41,5 18 0,087 35,4 5 0,3 42,8 25 0,082 45,3 15 0,079 Rörtyp Vertikal bad Horisontell bad Vertikal kök Horisontell kök Vertikal kombi Horisontell kombi Beräknad generell livslängd för rör med 4,0 mm väggtjocklek 41 år 44 år 34 år 29 år 36 år 37 år många år och det finns företag på marknaden som utlovar års garanti. I de fall där tätskikten i badrummen behöver åtgärdas bör rekommendationen vara att samtidigt byta ut de horisontella rören. I de fall där tätskikten har en kvarvarande livslängd kan det vara bra att ha i åtanke att det finns andra metoder än traditionellt stambyte. Kontakt: Jörgen Almqvist, 15 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:30

16 FORCE Technology Korrosion i rustfrit st følge af intermetallis Af Henrik Bang, FORCE Technology En større fremstillingsvirksomhed og leverandør af støbte rustfri stål fittings til trykbærende rørsystemer har måttet sande, at en del af deres fittings er blevet sendt på markedet med en potentielt utilstrækkelig varmebehandling. Virksomheden fremstiller svejsefittings eksempelvis bøjninger og tee-stykker i forskellige kvaliteter som duplex og super duplex. Disse kvaliteter er netop karakteriseret ved at have en god korrosionsbestandighed og gode mekaniske egenskaber. Reduceret korrosionsbestandighed Den utilstrækkelige varmebehandling har medført risiko for reduceret korrosionsbestandighed og forringede mekaniske egenskaber. Virksomheden har 20 års erfaring i fremstilling af rustfri stål fittings, men har i de sidste 3 år varmebehandlet deres fittings på en anden måde. Dette har så medført, at der i dag er sendt cirka fittings - varmebehandlet på den nye måde - på markedet. Af disse fittings har et ukendt antal ikke fået den nødvendige varmebehandling, hvorfor de korrosionsmæssige og mekaniske egenskaber er reducerede. Der er ringe sporbarhed til hvilke leverancer, der måtte være utilstrækkelig varmebehandlet. Virksomheden ved kun, at et ukendt antal af de cirka fittings sandsynligvis ikke har de forventede egenskaber. Hovedparten af de omtalte fittings er allerede monteret i trykbærende rørsystemer til blandt andet fremstilling af olie og gas. Dette giver jo i sig selv anledning til stor bekymring, eftersom en lækage i et sådant system kan få katastrofale følger for såvel personale som for miljøet og dermed også få store økonomiske konsekvenser. Sigmafase Hvad er gået galt? I forbindelse med fremstilling af rustfri stålkomponenter i austenitiske kvaliteter såvel som i duplex kvaliteter er det altafgørende for de korrosionsmæssige og mekaniske egenskaber, at disse komponenter bliver homogeniseringsglødet. Dette vil i praksis betyde, at når et emne er udstøbt, afkølet og taget ud af formen, skal dette opvarmes til C i en given tidsperiode. Formålet med denne homogeniseringsglødning er at opløse de uønskede intermetalliske faser, som bliver dannet i forbindelse med afkøling. De fleste, der har arbejdet med rustfrit stål, har på et eller andet tidspunkt formentlig stiftet bekendtskab med begrebet intermetalliske faser, hvor sigmafase formentlig er den mest kendte. FORCE Technology har i takt med forøget anvendelse af rustfrit stål de senere år jævnligt stiftet bekendtskab med rustfri stålkomponenter, hvor egenskaberne var reducerede som følge af udskillelse af intermetalliske faser. Den forøgede import af rustfrit stål fra eksempelvis Østen har ligeledes øget mængden af opgaver væsentligt, eftersom disse lande har et begrænset kendskab til, hvorledes rustfrit stål skal behandles. Endvidere har disse lande en anderledes kvalitetspolitik sammenlignet med europæiske lande. 16 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:30

17 tål som ske faser Om intermetalliske faser og korrosion Udsætter man et austenitisk rustfrit stål eller et duplex stål for opvarmning i temperaturområdet C i en given tidsperiode (omkring en halv time), vil der dannes intermetalliske faser. Dette er uafhængigt af, om materialet har været homogeniseringsglødet eller ej. Der findes flere forskellige intermetalliske faser, hvoraf ovenfor nævnte sigmafase nok er den mest kendte. Sigmafase er hård og dermed også sprød, hvilket forringer slagsejhedsværdien samt brudforlængelsen for de materialer, hvori denne fase er udskilt. Et typisk eksempel på sigmafaseudskillelse er vist på figur 1. Sigmafase er karakteriseret ved et relativt højt indhold af jern, krom og molybdæn. De mere eksotiske rustfri stål som duplex stålene og de austenitiske legeringer med eksempelvis 6 % molybdæn (254 SMO) indeholder relativt store mængder af legeringselementer, og derfor udviser disse stål også større følsomhed overfor udskillelse af intermetalliske faser. Sigmafase indeholder normalt omkring 30 % krom, og dette relativt høje kromindhold opstår på bekostning af et lavere kromindhold i området tæt ved sigmafasen. I visse tilfælde kan molybdænindholdet ligeledes reduceres i området tæt ved den udskilte sigmafase, hvilket dermed forringer korrosionsbestandigheden yderligere. Typisk vil et korrosionsangreb i et rustfrit materiale med sigmafase initiere og fortsætte langs den udskilte sigmafase. Se figur 2 5. Ofte kan der forventes en relativ stor korrosionshastighed, eftersom anode/katode forholdene er ugunstige. Som det fremgår af ovenstående, er sigmafase absolut uønsket i rustfrit stål, og derfor er det altafgørende for egenskaberne, at materialet er varmebehandlet korrekt. Hvorvidt der måtte være sigmafase i et rustfrit stålemne kan afsløres ved at udskære prøver herfra eller ved at udføre on-site metallografisk ikkedestruktiv undersøgelse ved hjælp af replikateknikker. FORCE Technology har erfaring i disse teknikker og står gerne til rådighed med undersøgelser og rådgivning. Yderligere oplysninger: Henrik Bang , eller Troels Mathiesen , 17 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:32

18 FORCE Technology Crevice corrosion in stainless steel in seawater service Past crevice corrosion prevention methods revisited By Curt Christensen, Troels Mathiesen & Henrik Bang Crevice corrosion has long been the Achilles heel of stainless steel in seawater service. Over the years we have come across a huge number of instances of premature leakages in piping systems caused by crevice corrosion. This corrosion phenomenon turns out to be the determining factor for the practical lifetime of many seawater piping systems. Stainless steels are notoriously prone to differential aeration cell corrosion. Areas where oxygen is readily available, such as the pipe inner surfaces, become cathodic against coupled areas with restrictions in oxygen access such as beneath deposits or marine growth (especially barnacles). When the corrosion starts, the ph of the solution inside the crevice becomes very acidic and corrosion attacks are now accelerated significantly. The corrosion becomes autocatalytic and the corrosion process will continue as long as a waterfilled crevice is present. Susceptible flange joints In addition to crevices formed beneath deposits and marine growth they also appear in abundance in flanged joints. The photo in Figure 1 shows an example of crevice corrosion of a stainless steel flange in brackish seawater application. Ideally, the two abutting flange faces are kept closely together by a clamping force with a gasket in between. If a sufficiently high contact pressure was established, and if the gasket material was sufficiently impermeable to water, there would be no water-filled crevice and hence no crevice corrosion. This situation can be obtained by use of metallic seal rings in V grooves or similar configurations, but with flat face gaskets there will be either an inhomogeneous contact pressure over the seal area, or the gasket material may suffer a permanent set with time thus reducing the contact pressure and hence the sealing capacity. The problem is that the gasket may still fulfil its primary function, i.e. provide a seal against leak, but there may be areas around the gasket inner periphery in which water may penetrate into the seal area. In pipe systems where the flanges are disconnected from time to time, the corrosion attacks may be detected, and in many cases the calamity can be remedied by use of solvent-free epoxy products with metallic zinc filler. Fire water and cooling systems Lately there have been an increasing number of reports of crevice corrosion in fire water systems, especially if spiral wound gaskets with graphite or Teflon filling are involved. It appears as if the crevice corrosion problem has escalated, but this may merely be the result of system age. As long as there is an effective seal between the flanges, the crevice corrosion is not detected. If and when the corrosion attacks spread to a magnitude where the sealing is jeopardised, the flange surfaces may be completely ruined and perhaps non-repairable. In seawater cooling systems with a temperature of up to 45 C it is possible to combat crevice corrosion by use of highly corrosion-resistant alloys such as 654 SMO or nickel alloys; either as flange base metal or as overlay-welded surface layers. The inherent corrosion resistance is high enough to prevent onset of crevice corrosion, but for other flange materials from ordinary stainless steel up to super austenitic steels (254 SMO, AL-6XN, etc.) and super duplex steels (SAF 2507), there will be a risk of crevice corrosion attacks in flange joints. This risk may even increase with the use of biofouling control by use of chlorination depending on the application pattern. 18 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:33

19 Preventive measures Another viable solution is internal cathodic protection by the RCP system, i.e. resistor controlled protection. It has a merit in combating internal corrosion problems in stainless steel piping systems but it works best in connection with an effective anti biofouling treatment that keeps the surfaces free from biofilm and marine growth which would otherwise consume the protective current in the RCP system. Going back some 30 to 40 years, crevice corrosion in AISI 304 and 316 was successfully combated by use of leaded paste in combination with asbestos-containing gaskets. There were also successful attempts to incorporate metallic lead in the gaskets. As use of lead was later banned, it was substituted by zinc oxide. In Denmark we used petrolatum (Vaseline) with 20 % zinc oxide, which was also widely used as an ointment for treating rash and skin eruptions in baby bottoms. Zinc oxide-containing paste is still in use in Denmark but with the introduction of the more corrosion-resistant stainless steel alloys, it is perhaps less common today. We have previously (20 years ago) conducted crevice corrosion tests with AISI 316 during which zinc oxidecontaining compound was applied to ordinary rubber-fibre gasket surfaces and in crevices in flanges, pumps and valves in seawater cooling systems. This proved to be able to prevent crevice corrosion in the time span between plant outages (up to 2 years). It is believed that the presence of zinc ions inside the crevice prevents the solution ph from becoming acidic and hence prevents onset of accelerated corrosion. By securing a certain buffer capacity of zinc ions, the corrosion protection may be retained for very long periods, probably outliving the pipe system. FORCE Technology has initiated new tests looking into ways of doping surfaces of gaskets etc. with zinc compounds. The purpose of these tests is to determine the long-term effect and the longevity of the crevice corrosion combating treatment. For additional information contact: Troels Mathiesen , force.dk or Henrik Bang , VVS-installationer stadig udsatte Der er stadig risiko for alvorlige og kostbare korrosionsskader i VVS-installationer, selvom rørene nu oftest er af plast eller rustfrit stål. Det kan du læse om i den nye SBI-anvisning Korrosion i VVSinstallationer, som korrosionsspecialister fra FORCE Technology har skrevet. Tidligere anvendte man varmforzinkede stålrør i brugsvandsinstallationer, men de er nu ofte erstattet af plast og rustfrit stål, som er mere korrosionsbestandigt. En af de centrale fornyelser i anvisningen er vejledninger om, hvordan VVS-installationer kan udføres med de nye rørtyper, så korrosion undgås eller reduceres mest muligt. Messingventiler specielt udsat. De nye korrosionsbestandige rørmaterialer har medført langt færre skader på rørene. Desværre sker der nu mange flere skader på ventilerne. Rør i varmforzinket stål sikrer, at messingdele til ventiler og fittings får en katodisk korrosionsbeskyttelse, men det sker ikke, når man anvender plast- og rustfri stålrør. Der er de seneste år set et stærkt stigende antal skader på messingventiler, som er korroderet efter en kort årrække i områder med hårdt vand med høj ledningsevne, siger FORCE Technologys korrosionsspecialist Frank Fontenay. Anvisning udvidet med legionella SBI-anvisningen beskriver også kvalitetssikring af brugsvand og forholdsregler mod tungmetalafgivelse samt vækst af legionellabakterier og andre mikroorganismer. Udover korrosionsforhold i brugsvandsinstallationer kan du også læse om korrosionsforhold i bl.a. afløbsinstallationer, fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Kurser Vi udbyder også kurser på området: Brugsvandsinstallationer, materialer og korrosionsforebyggelse, Legionella og vandkvalitet i brugsvandssystemer og Køling med ferskvand. Yderligere information Kontakt Frank Fontenay på tlf eller på mail force.dk 19 NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:33

20 KURSER & KONFERENSER IWE & IWT utbildning En ny kurs startar i höst för er som vill läsa till internationell svetsingenjör (IWE) & svets tekniker (IWT) vid KTH. Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerea KIMAB och KTH i samarbete. Den sker delvis på distans och löper hela läsåret med undervisning på KTH i genomsnitt varannan vecka, torsdag fredag. Utförlig information finns på: Inspektör av rostskyddsmålning 20 5 dagar Deltagarna blir kunskapsmässigt godkända som inspektörer av rostskyddsmålning enligt standard SS ENV 12837, dock utan tredjepartscertifiering. Kursen vänder sig i första hand till målningskontrollanter i konsultföretag samt kontrollansvariga och kontrollanter hos målningsentreprenörer samt beställare av rostskyddsmålning. I kursen behandlas korrosionslära och hur rostskyddsfärger fungerar. Fördjupningar är bl.a. faktorer som påverkar målningens kvalitet, övergripande kontrollfrågor, provningsmetoder, gällande standarder, miljöfrågor samt juridiska ansvarsförhållanden vid kontroll och inspektion. Under sista dagen skrivs ett teoretiskt prov och därefter får deltagarna genomföra praktiska moment på egen hand. Den som blir godkänd får Swerea KIMAB:s certifikat. Korrosionslära 20 7 dagar uppdelade på två tillfällen Kursen ger grundläggande kunskaper om korrosion och korrosionsskydd. Den riktar sig i första hand till laboranter och laboratorieingenjörer vid företag och organisationer som utvecklar, tillverkar eller använder material, produkter etc., där korrosion och korrosionsskydd är av stor betydelse, och som arbetar med korrosionsprovning, rådgivning till konstruktions- och seviceavdelningar och liknande uppgifter. Även personer med högre teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, men där undervisning om korrosion och korrosionsskydd varit av ringa omfattning, har stort utbyte av kursen. EUROCORR 20 Swerea KIMAB står som värd för den årliga europeiska korrosionskonferensen som brukar dra mellan 800 och 900 deltagare från hela världen. Info: Tomas Hult, tel , Brita Bäckström, tel , Anmälan till våra kurser och konferenser hittar du på NY BOK! Avoidance of corrosion problems in cooling water Kylvattensystem är ofta komplicerade eftersom det finns många faktorer som påverkar risken för korrosionsproblem, som till exempel materialval, vattnets sammansättning, utformning av systemet m.m. Information har samlats in från erfarenheter och undersökningar som utförts av de företag som deltagit i framtagningen av boken, Swerea KIMAB och från litteraturen. Boken är skriven av Mari Sparr och Mats Linder, båda från Swerea KIMAB. AVOIDANCE OF CORROSION PROBLEMS IN COOLING WATER Mari Sparr & Mats Linder Den här boken är inte tänkt att läsas från början till slut, utan bör användas mer som en handbok. 20 Bokens språk är engelska och priset är 450:- + moms Den kan beställas via Swerea KIMAB:s hemsida NorKorr 20-1 (TH)V2.indd :52:35

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NU ÄR DET DAGS FÖR NYA RÖR OCH STAMMAR I BRF VÄKTAREN Avloppsrören som betjänar kök och extra WC inom Brf Väktaren börjar nu vara

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw Ni 1.32 Cr 0.33 Fe 0.78 O 3 Ni 1.77 Cr 0.45 Fe 1.04 O 4. Aktuella framsteg inom karäktärisering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Disposition Inledning Genomförda uppdrag inom VA området 2013-14 Haverier SVU - Att säkerställa täthet och kvalitet

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken

NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB Processindustri Plastskorsten bäst i det långa loppet Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken Processindustri Processindustrin som inkluderar

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD Mät- och installationsguide för måttillverkade invändiga solskyddsprodukter INNEHÅLL Nya regler S. 3 Introduktion S. 4 Varningsetiketter S. 5 Installationshöjder

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 26. august 2015 Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 Factors which affect the life time of a bathroom? Lars Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Roger Andersson Länsförsäkringar 1 Performance of wet rooms TEK10

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val.

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val. Afumex halogenfria kablar Ett tryggt och säkert val. Halogenfria kablar kan rädda liv! Man hittar helt enkelt inte ut när det brinner i en lokal med PVC-kablar. Vi arbetar mycket fokuserat med att förespråka

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer