VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM"

Transkript

1 VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE

2 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds en trygg och stimulerande inlärningsmiljö där den individuella och sociala utvecklingen beaktas allsidigt. Skolan stärker elevernas ansvar för utvecklandet av personliga kunskaper och färdigheter och bygger en grund för livslångt lärande och engagemang för en hållbar utveckling. Vasa övningsskola ger som finlandssvensk institution eleverna möjlighet att utveckla en egen kulturidentitet. I samverkan mellan hemmen och skolan utvecklas hos eleverna en god beredskap för ett fullödigt liv i samhället. Målet för fostran är att bidra till elevernas utveckling genom att hos dem främja o en harmonisk utveckling där elevens hälsa och välfärd beaktas i fysisk, psykisk och social mening o en sund självkänsla samt uppskattning av eget och andras arbete o god samarbetsförmåga i en anda av tolerans och förtroende o etisk och estetisk mottaglighet o empatisk förmåga Målet för undervisning är att eleverna tillägnar sig o baskunskaper och grundfärdigheter o bred allmänbildning o kreativa uttrycksformer o redskap för kunskapssökande och livslångt lärande o färdigheter som främjar företagsamhet och aktivt deltagande i samhället Målet för skolutveckling är o aktiv kompetensutveckling o tidsenlig utbildningspraktik inom lärarutbildningen o kontinuerlig förnyelse av miljö och materiel o fortgående analys av den pedagogiska och samhälleliga utvecklingen o deltagande i nationella och internationella projekt

3 TRYGGHET OCH TRIVSEL Vasa övningsskolas gymnasium är en trygg, harmonisk och stimulerande arbetsplats där studerande, lärarstuderande och personal trivs och respekterar varandra. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder: att var och en visar hänsyn och respekt att var och en tar ansvar för ditt arbete att var och en är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etc. att var och en respekterar reglerna i de enskilda utrymmena ingen mat eller dryck i utrymmen där datorutrustning finns biblioteket är ett tyst utrymme alla hjälps åt att återställa klassrummet efter varje lektion inga ytterskor används i Estradan omklädningsrummen hålls representativa ytterkläder inklusive mössor hängs på angiven plats att var och en har telefonen på ljudlöst i klassrummet att var och en respekterar låg samtalston och dukar av efter dig i lunchrestaurangen att var och en tar ansvar för att skolmiljön hålls städad, eko-punkterna används så att ingen nedskräpning uppstår att elevens vårdnadshavare ringer in sjukanmälan senast klockan 9.00 alla dagar att ingen röker eller snusar inom skolans område (lag /700)

4 GYMNASIET Skolhusgatan 31, Vasa Telefonväxel Rektor Ulla Granfors Prorektor Diane-Christine Blusi Kansli Lena Engsbo IB-koordinator Jockum von Wright IB-kansli/bibliotek Sabina Salmi Studiehandledare Anne Ahlbom Studiehandledare Lena Loukasmäki-Björk h Studiehandledare Pia Lustig v Expeditionsmästare Patrik Backholm Dataansvarig Gunnar Magnusson Dataansvarig Ulf Thors It-pedagog Andreas Sundstedt Specialhandledare Anne Uppgård CAS-koordinatorer Margita Nyman Anders Fransén Konst- och musikkoord. Carina Storthors Ämneslärarkoord. Katrina Domars-Brännkärr Skolpsykolog Gundel Niemi Kurator Kafferum Hälsovårdare Gunilla Gref Köket Fazer Amica Oy Gårdskarl ISS Städning JiKo Oy Elevkårens styrelse Arbetsrum Biologi/geografi Data/matematik /fysik/kemi Engelska Finska Franska Kemi/fysik Historia Matematik Modersmål/tyska Religion/psykologi Våning 4, Lyceum Culturum Musik/arbetsrum Bildkonst/arbetsrum Gymnastik/arbetsrum Musikstudions kontrollrum Koordinator

5 Grupp Grupphandledare E-postadress IA Stefan Röj IB Joachim Hofman ICB Moja Ladvelin ICM Michael Frank ID Tina Högnäsbacka IIA Camilla Söderback IIB Elisabeth Norrmén IICB Carina Storthors IICM Diane-Christine Blusi IID Karl David Långbacka IIIA Frida Crotts IIIB Satu Blomberg IIICB Maja Röj Urrutia IIICM Ann-Louise Holmgren IIID Markus Norrby IVA Anne Uppgård PERIODER Börjar Slutar Dagar Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Period 5: Bänkskuddardagen Totalt 188 dagar

6 VASA ÖVNINGSSKOLA läsåret Viikko 2014 Ma Ti Ke To Pe La Yhteensä Lisätietoja Vecka Må Ti Ons To Fre Lö Sammanlagt Förklaring Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Altogether Commentary Syysloma/Höstlov/Autumn holidays årsfest lö Julfester lö Höstterminen avslutas Joululoma/Jullov/Christmas holidays 93 VASA ÖVNINGSSKOLA läsåret Viikko 2015 Ma Ti Ke To Pe La Yhteensä Lisätietoja Vecka Må Ti Ons To Fre Lö Sammanlagt Förklaring Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Altogether Commentary Joululoma/Jullov/Christmas holidays Vårterminen inleds on Talviloma/Sportlov/Winter holidays Pääsiäinen/Påsk/Easter Pääsiäinen/Påsk/Easter Vappu/Första maj/may Day Helatorstai/Kristihimmelsf./Ascension

7 SKOLPSYKOLOG Gundel Niemi är anträffbar: Jämna veckor: Måndagar och tisdagar i grundskolan F-9 Ojämna veckor: Måndagar, tisdagar och onsdagar i grundskolan F-9 Telefontid kl , tel , Till skolpsykologen kan du vända dig om du behöver någon utomstående att samtala med om din livssituation i stort eller om sådant som berör ditt skolarbete. KURATOR Kurator, tel HÄLSOVÅRD Hälsovårdare Gunilla Gref tel Mottagning måndagar, tisdagar och torsdagar kl fredagar kl Tillgång till läkarservice enligt överenskommelse. TANDVÅRD Kyrkoesplanadens tandklinik Kyrkoesplanaden 26 tel Mottagning: måndag-torsdag kl fredag kl OBS! Personer över 15 år, som utan att meddela om förhinder uteblir från given tandläkartid debiteras 33,90.

8 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER: De nya ettorna testas under introkursen. Infobrev till eleven och föräldrarna om resultatet och erbjudande om utvidgad testning. Föräldrarna och eleven anhåller om utvidgad testning och ger sitt medgivande till att lärarna informeras. Skolpsykologen testar de elever som vill få ett utvidgat test. Skolpsykologen och specialhandledaren delger resultatet muntligt åt eleven och föräldrarna. Studerande med läs- och skrivsvårigheter rekommenderas delta i den valbara kursen STUDIEVERKTYG Syftet med kursen är att utveckla studietekniken.. Studerande erbjuds möjlighet till individuella övningar som stärker läs- och skrivsvårigheterna, 20 block (30 timmar). KURSVALET OCH AVLÄGGANDET AV KURSER Kursvalet gör du i Wilma på våren. Kursbeskrivningarna till de olika kurserna finns under fliken läroplan i Wilma. Vid ändring av kursvalet bör studiehandledaren kontaktas. I vissa ämnen bör kurserna läsas i en bestämd ordning. Detta framgår av kursbeskrivningarna. AVLÄGGS GENOM ATT: 1. Du deltar i kursen och avlägger kursprovet Du deltar i undervisningen och avlägger delprov under kursen och provet som ordnas i slutet av varje kurs. Inlämningsuppgifter (t.ex. laborationsrapporter) sköts inom utsatt tid. En påbörjad kurs kan i undantagsfall avbrytas i samråd med studiehandledaren och ämnesläraren. En skriftlig anhållan med tydlig motivering om varför du vill avbryta kursen bör inlämnas åt rektor för godkännande (blanketten Anhållan om kursbyte ). 2. Du läser kursen på egen hand (s.k. kurskontrakt) Gymnasieförordningen 810/ mom Rektor för gymnasiet kan ge elev tillstånd att bedriva självstudier i enskilda kurser. Vilka kurser som lämpar sig för detta framgår av kursbeskrivningarna. Ett kurskontrakt görs skriftligt på särskild blankett (i god tid före kursstart, tex. under provveckan), och ur blanketten framgår vilka uppgifter du skall utföra, samt vad du skall studera. Blanketten

9 finns hos studiehandledaren. På baksidan av blanketten finns viktig information hur kontraktet skall genomföras. Att göra upp ett kontrakt innebär en ömsesidig överenskommelse med en handledande lärare. När du skriver under kontraktet förbinder du dig att studera vissa kursavsnitt på egen hand och hålla överenskomna tider för handledning med läraren. Ett kurskontrakt kan även innebära att du i viss mån deltar i undervisningen. Ett kontrakt kan avbrytas om överenskommelsen inte håller. Anhållan om att få avlägga kurs genom kurskontrakt bör göras i god tid före kursstart. Den studerande samt vårdnadshavaren undertecknar anhållan, dvs. kurskontraktsblanketten. Ämnesläraren förordar/förordar inte anhållan. Vid första handledningstillfället går du tillsammans med läraren genom innehållet i kontraktet och du accepterar kontraktet genom att skriva under det vid detta tillfälle. En förordad anhållan med en innehållsbeskrivning inlämnas därefter till rektor för godkännande/inte godkännande. En kurs som du tidigare avlagt genom att delta i undervisningen och som blivit underkänd kan inte senare höjas genom kurskontrakt. När du avlägger en kurs genom kurskontrakt tar du på dig ansvaret för inlärningen. Ämnesläraren handleder dig beträffande mål, litteratur och uppgifter för kursen. Datum för handledningsträffar bör antecknas tillsammans med ämnesläraren på anmälningsblanketten. Ett kurskontraktsprov är mera krävande än ett kursprov och kan omfatta också andra uppgifter än ett skriftligt prov och eventuella andra uppgifter under kursens gång som kräver din närvaro. Provet för avläggande av kurs genom kurskontrakt infaller i samband med provtillfällena i slutet av varje period (undantag period 1, då kurskontrakt i allmänhet inte kan avläggas). Underkänd kurs som avlagts genom kurskontrakt kan höjas en gång vid det allmänna omtagningstillfället för underkända kurser. En kurs som avlagts genom kurskontrakt, och som blivit godkänd, kan senare höjas en gång vid tentamenstillfället för godkända kurser. Obs! Om du inte anländer till provet för att avlägga en kurs genom kontrakt, har du förlorat din tentamensrätt och då avlägger du kursen genom att delta i undervisningen i normal ordning. Det här gäller inte om du insjuknat till provtillfället, du bör i så fall visa upp ett sjukintyg för din lärare. Om du visar upp sjukintyg vid frånvaro från kurskontraktsprov, kan du avlägga provet vid ifrågavarande periods omtagningstillfälle för underkända vitsord.

10 3. Du gör ett projektarbete som en del av en kurs Vissa kurser är planerade att utföras delvis som självstudier i form av ett projektarbete under ämneslärarens handledning. Det här betyder att din lärare finns till hands under lektionstid för att vägleda dig under kursens gång. 4. Du studerar på distans Gymnasierna runtomkring Vasa Vi7 samarbetar kring distansstudier. Du har möjlighet att avlägga de kurser som finns i distanskursbrickan. Du ser när kursen börjar och du anmäler dig senast det datum som är utsatt på kursbrickan. Anmälan görs hos studiehandledaren. Det finns en handledande lärare på din egen skola som hjälper dig med distansstudierna. Studierna genomförs i Fronter, det vill säga att du behöver tillgång till Internet. Inledande tillfället sker dock som videokonferens. Tentamen. STUDIEGÅNGEN VID GYMNASIET Studierna vid gymnasiet innehåller obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Du kan också lägga till i ditt studieprogram s.k. övriga kurser som tex. teorikursen för körkortet eller någon annan kurs som bedöms motsvara en gymnasiekurs. De obligatoriska kurserna är 48 om du läser kort matematik och 52 om du läser lång matematik. Rekommenderad studietakt: Gymnasiet avläggs på 3 år: Gymnasiet avläggs på 4 år: Årskurs 1: ca. 30 kurser Årskurs 1: ca. 20 kurser Årskurs 2: ca. 30 kurser Årskurs 2: ca. 20 kurser Årskurs 3: ca. 15 kurser ger totalt 75 kurser Årskurs 3: ca. 20 kurser Årskurs 4: ca. 15 kurser ger totalt 75 kurser STUDIEHANDLEDNINGEN VID GYMNASIET Omfattar dels individuell handledning, informationstillfällen som behandlar olika studie- och utbildningsrelaterade frågor. Studiehandledaren hjälper dig med kursplanering, ämnesval, studentexamensplanering och ansökan till vidare utbildning. Din egen aktivitet och delaktighet i din studieplanering är mycket viktig för ett lyckat slutresultat. Kursbyten kan göras kontinuerligt under läsåret, du kan kontakta studiehandledaren via Wilma eller komma på individuell handledning. Drop-in -systemet fungerar vanligtvis bra, men du kan också beställa tid för ett individuellt samtal. Tidsbeställningen kan göras på Wilma. Studiehandledningen omfattar en obligatorisk kurs som kommer att synas på ditt avgångsbetyg som en godkänd kurs efter att du har deltagit i de olika delmomenten som kursen kräver, dvs. närvaro vid informationstillfällen, deltagande i studiebesök mm. För närmare detaljer angående

11 kursens innehåll, se under Läroplan i Wilma. Du kan ytterligare välja en fördjupad kurs i studiehandledning (Studiehandledning 2) som genomförs som en distanskurs för årskurs 2. FRÅNVARO Då du har valt att avlägga en kurs genom att delta i undervisningen gäller obligatorisk närvaro. Förhållningsregler som gäller i arbetslivet kan även tillämpas på skolan, du förväntas vara närvarande och punktlig. Vid frånvaro kontaktar din målsman skolans byråsekreterare tel. nr: , din grupphandledare eller rektor tel. nr: eller via Wilma. Sjukanmälan skall ske kl Du informerar själv ämnesläraren om orsakerna till frånvaron. Dina frånvarotimmar bokförs i Wilma (elektronisk frånvarouppföljning) och där framkommer också orsakerna till din frånvaro. Giltig orsak till frånvaro är sjukdom eller representationsuppdrag för skolan. Rektor, grupphandledare eller ämneslärare kan bevilja dig rätt till frånvaro av andra orsaker, men då måste du lämna in en skriftlig anhållan på förhand. (blankett finns på skolans hemsida). Frånvaro som omfattar 1-2 dagar beviljas av grupphandledaren, längre tids frånvaro beviljas av rektor. Anhållan görs på en skild blankett som finns på vår hemsida och i blankettskåpet. Ogiltig frånvaro kan leda till att din kurs förfaller. Ämnesläraren/studerande kan konsultera rektor vid oklara fall. Representationsuppdrag betyder att du är frånvarande för att delta i annan verksamhet som är godkänd i skolans läsårsplan och det tar läraren hänsyn till. Lektioner för övningskörningen för körkort får inte placeras under lektionstid. Endast den s.k. halkkörningen, uppkörningen, samt teoriprovet får av praktiska orsaker försiggå under lektionstid. PROVVECKA Alla perioder avslutas med en 6 dagars provvecka. Provtillfällen hålls oftast från kl. 9 till kl. 11. Proveckans schema hittar du på Wilma. ATT UTEBLI FRÅN KURSPROV Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom bör du visa upp ett sjukintyg som är skrivet av antingen din vårdnadshavare, hälsovårdspersonal eller läkare. Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom, kan du avlägga kursprovet vid ifrågavarande periods omtagningstillfälle. Du bör visa upp sjukintyg för din lärare i kursen. Om du blir underkänd i detta prov har du ännu en möjlighet att höja provvitsordet.

12 ATT AVBRYTA EN KURS Om du avbryter en påbörjad kurs skall du alltid först kontakta studiehandledaren. Därefter bör du skriftligen av rektor anhålla om tillstånd till att avbryta kursen. Du fyller i blanketten Anhållan om kursbyte med tydlig motivering för ditt avhopp från kursen. Blanketten finns i blankettskåpet i våning 3. ERSÄTTANDE OCH ÖVRIGA KURSER Du kan också avlägga kurser vid andra läroanstalter. Lärokurser som till mål, innehåll och omfattning motsvarar en kurs i det egna gymnasiet, kan godkännas som gymnasiekurs. Tilläggsprestationer kan vid behov avkrävas. Du kan i ditt studieprogram tillföra s.k. övriga kurser, såsom avlagt teoriprov för körkort, utbytesstudier, kurser organiserade av olika föreningar och organisationer m.m. Du lämnar in en kopia av intyget över avklarad kurs till rektor, som besluter om kursen godkänns som en övrig kurs. Antalet övriga kurser får vara högst 20 till antalet. KURSBEDÖMNING Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena och utveckla sina förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och arbete skall bedömas mångsidigt. (Gymnasielagen 629/ mom.) Bedömningen skall på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt. Alla genomgångna kurser bedöms efter att kursen är slutförd. Kursbedömningen, som skall var mångsidig, grundar sig på: o hur den studerande uppnått kursens mål o eventuella skriftliga och/eller muntliga förhör o den studerandes eget omdöme kan beaktas bl.a. genom utvärderingssamtal o fullgjorda uppgifter o fortlöpande observation och bedömning av elevens alster, aktivitet och intresse. Vid bedömning tillämpas skalan Tillämpade kurser bedöms med godkänd (G) eller (A= avlagd, ny läroplan) /underkänd (U). Ett D på betyget betyder att du deltagit i kursen men saknar någon väsentlig kursprestation. Varje D bör åtgärdas enligt givna datum. Icke åtgärdat D innebär att kursprestationen förfaller. I slutet av varje period/kurs kan ett kursprov hållas.

13 TENTAMEN AV UNDERKÄND KURS Du har möjlighet att höja underkänt vitsord (4) en gång vid höjningstillfälle för underkända kurser eller i samband med kursprovet i slutet av en period. Om det underkända vitsordet kvarstår måste du gå om kursen om du vill höja det underkända vitsordet. Tentamenstillfälle för att höja underkända vitsord ordnas drygt en vecka efter varje periodslut. I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i ett läroämne. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna (Gymnasieförordningen) HÖJNINGSTENTAMEN AV GODKÄND KURS Godkända kursvitsord kan du höja vid ett särskilt provtillfälle som ordnas efter alla perioder. Ditt kursvitsord blir alltid det högre vitsordet Ett kursvitsord kan höjas genom: o Höjningstentamen av kursen o Tilläggsprestation o Enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen av den studerande o Äldre godkända kursvitsord kan du höja genom att gå om kursen. Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs: Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs skall du göra i Wilma. Det kommer meddelande på Wilma och information i skolans händelsekalender (på skolans hemsida) om när anmälan är öppen. Du kan endast anmäla dig till en kurs som du har haft under den senaste perioden. Om du uteblir från höjningsprov av godkänd kurs behåller du ditt tidigare vitsord. Du kan inte flere gånger anmäla dig till höjning av godkänd kurs. Giltig orsak till frånvaro utgör sjukdom, verifierad med sjukintyg av vårdnadshavare, hälsovårdare eller läkare. Sjukintyget bifogas anmälan. Du tenterar godkänd eller underkänd kurs för den lärare som du haft i kursen. Rektor kan utse annan examinator. GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG: Ditt studieprogram bör omfatta minst 75 kurser. Alla obligatoriska och minst 10 fördjupade kurser måste ingå i programmet, därutöver kan du avlägga kurser vid andra skolor på det s.k. andra stadiet. Ditt studieprogram kan även bestå av flere fördjupade eller tillämpade kurser, samt s.k. övriga kurser. Av skolans egna fördjupade och tillämpade kurser kan endast de kurser som den

14 studerande avlagt med godkänt vitsord räknas till gymnasiets lärokurs. Efter slutfört studieprogram erhåller du avgångsbetyg. Rektor och de lärare som undervisat dig besluter att utfärda avgångsbetyg. Vitsorden för lärokursen i ett läroämne fastställs genom det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser som den studerande har slutfört. Av dessa studier får du ha underkända kurser enligt följande: Kursantal Tillåtna underkända 1-2 kurser kurser kurser 2 9 eller fler kurser 3 En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet höjas. Slutvitsordet i ett ämne bestäms utgående från aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser, som den studerande slutfört. Lärare, som undervisar i ämnets sista kurs ansvarar efter konsultation med ämneskolleger, samt tillsammans med skolans rektor, för slutvitsordet i ämnet. Kursbedömningen är identisk med kursvitsordet om ämnet omfattar endast en kurs, eller om du läst endast en kurs i ämnet. På avgångsbetyget anges vilka ämnen du läst, antalet kurser, samt slutvitsord. I gymnastik samt ämnen som omfattar endast en kurs, samt i valfria språk som omfattar 1-2 kurser, skrivs vitsord ej ut, om du anhåller om detta. Då antecknas kurserna som godkända/avlagda. HÖJNINGSTENTAMEN INFÖR AVGÅNGSBETYGET En studerande som inte har godkänt i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör (gymnasieförordningen) Dessa tentamina kan bestå av såväl muntliga som skriftliga prestationer. Vitsordet som du erhåller i en höjningstentamen kan höja ditt slutvitsord. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet höjas.

15 STUDENTSKRIVNINGARNA Studentskrivningarna omfattar ett obligatoriskt ämne: modersmål och litteratur som skrivs av alla. Därefter väljer du tre ämnen som skrivs på obligatorisk nivå bland följande ämnen: finska, engelska, matematik, realprovet och korta främmande språk. De övriga kan du skriva som extra prov. I realprovet besvaras åtta frågor ur ämnesgrupperna: Religion eller livsåskådning, psykologi, filosofi, biologi, geografi, historia och samhällslära, fysik, kemi. Med start vårterminen 2006 skriver du ämnesrealprov, vilket innebär att du väljer i vilket realämne du vill skriva prov. Ett ämnesprov är ett realprov. ELEVKÅREN Elevkåren vid Vasa övningsskolas gymnasium består av skolans alla elever. Inom elevkåren väljs en styrelse. Till elevkårens uppgifter hör bl.a. att arbeta för de studerandes bästa, arrangera aktiviteter och delta i utvecklandet av skolverksamheten. FRONTER Fronter (www.fronter.com/bilda) är en inlärningsplattform på Internet. Användarnamn och lösenord fås i samband med skolstarten. Fronter används alltid till Vi7-gymnasiernas gemensamma distanskurser. Även i vissa vanliga kurser använder lärarna Fronter till exempel för att lägga upp material eller för att ta emot uppsatser. WILMA Genom att logga in i Wilma (https://wilma.vos.abo.fi/) kan du bland annat: Se schema Skicka meddelande till lärare, personal och medstuderande Få fram betyget Göra studieplanering i wilmer Göra anmälan till studentskrivningarna Se kursbrickorna för alla perioder Göra kursval inför nytt läsår (möjligheten öppen endast under en viss tidpunkt) Om du behöver nytt lösenord får du det från Lena på kansliet. STRÄNGNYCKEL Här ser du placeringen av de olika kurserna på läsordningen. Kurserna som går i strängarna framkommer ur kursbrickan, som du hittar i Wilma.

16 Strängnyckel läsåret Period 1 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 2 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 3 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 4 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 5 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b

17 STUDIEPLANERING

18

19 ALLMÄNT OM DISTANSUNDERVISNING INOM VI7 Kurser Inom Vi7 finns en gemensam kursbricka bestående av kurser inom vilka undervisningen sker på distans. Deltagande skolor genomför och ansvarar detta läsår för minst fyra kurser vardera, vilket innebär att det på brickan kommer att finnas sammanlagt 32 kurser för skolornas studerande. Utöver dessa bjuds även s.k. videokonferenskurser. Kursbrickan utformas med beaktande av studerandes behov, utbud på elektroniskt kursmaterial samt lärarresurser i de deltagande gymnasierna. Undervisningen läggs upp av den enskilde läraren, den s.k. examinatorn, som till sin hjälp kan använda sig av det elektroniska kursmaterial som står till buds via Utbildningsstyrelsens portal för undervisning (kurspaket) men även annat användbart elektroniskt material. Deltagarantal Schemaläggningen av distanskurserna avviker inte sällan från skolans normala periodindelning så att kurser inleds och avslutas enligt på förhand fastslagna datum. Till kurserna i period 1 strävar man till att anmälan görs före vårterminens slut men det är också möjligt att göra anmälan någon av de inledande dagarna av höstterminen. Skolorna garanteras tre platser vardera i alla kurser. Totalt kan 24 deltagare antas till en kurs men detta är möjligt att justera beroende på situation och ämne. Ifall examinator i en kurs anser det vara möjligt att undervisa fler kan deltagarantalet överstiga 24. Då en skola har fler än tre elever som vill anmäla sig till samma kurs sätts dessa på reservlista. Reserverna ges outnyttjade platser efter passerad deadline. Inlärningsmiljö Inom Vi7 hålls alla distanskurser på inlärnings-plattformen Fronter. Alla kurser har ett eget kursrum där studerandena sätts in som deltagare genom att söka fram dem i plattformens register. Kommunikation och kursinformation sköts praktiskt och enkelt via plattformens olika funktioner. Anmälan till alla kurser måste göras på elektronisk blankett i rummet Vi7distans. De studerande, som anmält sig till kurs, kontaktas personligen av examinator på den e-post-adress de uppgett vid anmälan till kursen. Roller Studerande - från åtta olika gymnasier Examinator - den som är lärare i kursen Handledare - den person i den egna skolan som handleder studerande i olika frågor och med eventuella praktiska problem under distanskursens gång (undervisar inte) Studiehandledare - handhar anmälan till distanskurs och ger stöd på samma sätt som i studierna i allmänhet Admin skolans specialutbildade lärare för användning av Fronter

20 ANVISNINGAR FÖR DIG SOM ÄR STUDERANDE Anmälan till kurs Studerande, som vill delta i en distanskurs, gör anmälan minst en vecka före kursstart, senast det datum som finns angivet på kursbrickan. Till kurserna i period 1 skall du helst anmäla dig före vårterminens slut men det är också möjligt att göra anmälan någon av de inledande dagarna av höstterminen. Anmälan görs genom att du kontaktar studiehandledaren (i vissa skolor handhas anmälningarna av kanslisten), som anmäler deltagandet. Anmälan görs elektroniskt, direkt till rätt kurs i Fronter då studiehandledaren och du kommit överens om att du skall delta. Kursbrickan (se bilaga i denna handbok) består av 32 kurser, som är öppna för alla studerande inom Vi7. Kursstart och närstudier Efter att du anmält dig bör du själv hålla dig informerad om kursstart, närstudietillfällen etc. genom att följa med examinators information, som ges i Fronter och på den e-post-adress du uppgett. Du kan också själv kontakta examinator via e-post. I början av en kurs hålls en s.k. närstudieträff. Närstudietillfällena samlar alla deltagande studerande från Vi7 -gymnasierna. Närstudierna hålls via videokonferens (brygga eller desktopp) och läraren kan då kräva obligatorisk närvaro. I en del kurser hålls närstudier fler än en gång. Undervisningsplattform Om du går en kurs på distans kommer du att använda plattformen Fronter. Du måste vara noggrann med att uppdatera din s.k. profil så att åtminstone din e-post-adress och ditt telefonnummer stämmer. Det är också mycket bra om du har en bild av dig själv i din profil. Under det första närstudietillfället får du instruktioner i hur man använder Fronter i just den kurs du deltar i men du får också hjälp av en handledande lärare på din egen skola. Ta alltså reda på vem den läraren är! Inlämning av uppgifter sker på det sätt som examinator föreskrivit. Tentamen I anslutning till kursen hålls prov och förhör enligt lärarens anvisningar. Under kursens gång förekommer också andra typer av uppgifter, t.ex. diskussioner och analyser som en del av examinationen. Omtentamen bör göras inom två månader och sköts av kursens examinator. Reglerna för omtentamen är i övrigt de samma som för kurser i allmänhet i respektive skola. Studiegång och egen aktivitet Lärare och studerande med erfarenhet av kurser på distans är tämligen eniga om att detta är en krävande studieform där studerandena bör kunna ta stort ansvar för sina studier och vara aktiva i kommunikationen med läraren och medstuderandena. Man bör dagligen läsa sin e- post samt gå in på kursplattformen! Distansstudier kräver god självdisciplin och förmåga att organisera sina studier. Att aktivt kommunicera med examinator, är en del av det ansvar som studerande i distanskurser måste vara beredda på att ta. För att få studieprestationen godkänd måste den studerande följa de anvisningar som läraren ger respektera och hålla de tidsramar som finns för kursen för att få avvika från kursupplägget på förhand diskutera detta med examinator prestera enligt kursfordringarna Bedömningen i kursen rapporteras av examinator till din egen skolas handledare, som ansvarar för att prestationerna i vanlig ordning förs in i ditt betyg. Kontrollera, precis som för andra kurser, att vitsordet registrerats. Eventuell omtentamen sköts av examinator i kursen. Examinator informerar om hur du kan utvärdera kursen.

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2015-2016 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2013-2014 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2016-2017 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2017-2018 2 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 8.11.2017 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2013-2014

VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2013-2014 VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2013-2014 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2014-2015

VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2014-2015 VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 9.11.2016 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N På studentexamensnämndens hemsidor, (www.ylioppilastutkinto.fi/sv) finns det utförlig information om hur studentexamen avläggs. Du kommer också

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2015-2016

VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2015-2016 VASA ÖVNINGSSKOLA LÄSÅRSINFORMATION 2015-2016 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 1.11.2017 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter Elevernas kunskaper och framsteg bedöms i alla läroämnen, även valfria, och ämneshelheter.

Bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter Elevernas kunskaper och framsteg bedöms i alla läroämnen, även valfria, och ämneshelheter. ELEVBEDÖMNING OCH BETYG En elevs visade kunskaper och färdigheter samt visat ansvar och samarbete ska bedömas och betygsättas systematiskt och regelbundet. Bedömningen uttrycker i vilken mån eleven har

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...2 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...2 ARBETSTIDER...3 STUDIESOCIALA FRÅGOR...4 KOSTNADER I GYMNASIET...4 STUDIESTÖD...

Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...2 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...2 ARBETSTIDER...3 STUDIESOCIALA FRÅGOR...4 KOSTNADER I GYMNASIET...4 STUDIESTÖD... Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...2 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...2 ARBETSTIDER...3 STUDIESOCIALA FRÅGOR...4 KOSTNADER I GYMNASIET...4 STUDIESTÖD...4 STÖD FÖR SKOLRESOR...4 GYMNASISTKORT/STUDIEKORT...4 SKOLANS

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:12

Läs mer

Pedersöre gymnasium INFORMATION

Pedersöre gymnasium INFORMATION Pedersöre gymnasium INFORMATION LÄSÅRET 2015-2016 2 ALLMÄN INFORMATION Pedersöre gymnasium Sursikvägen 45 68910 BENNÄS pedersore.gymnasium@pedersore.fi www.pedersoregymnasium.fi Rektor Forsman-Sundvik

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM 10.3.2017 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det digitala provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena i digital

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

Gymnasiet Lärkan. Läroplan 2005

Gymnasiet Lärkan. Läroplan 2005 Gymnasiet Lärkan Läroplan 2005 Läroplan Gymnasiet Lärkan Innehållsförteckning 1. GYMNASIETS UPPGIFT OCH VÄRDEGRUND... 3 1.1. Värdegrunden... 3 1.2. Uppgift och mål... 3 1.3. Språkstrategin... 4 2. VERKSAMHETSKULTUR...

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016 Föreskrifter och anvisningar 2017:5b Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2017:5b

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM 6.9.2016 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det elektroniska provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER Aktiviteter som bedrivs utanför skolans verksamhet, efter skoltid tex. Idrott, musik,

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla...

Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... INFOBLAD 2015 16 2 Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... 4 Lektionstider 2015-2016... 5 Periodindelning

Läs mer

Karis-Billnäs gymnasium LÄSÅRSGUIDE 2015-2016. www.karisbillnas.fi

Karis-Billnäs gymnasium LÄSÅRSGUIDE 2015-2016. www.karisbillnas.fi Karis-Billnäs gymnasium LÄSÅRSGUIDE 2015-2016 www.karisbillnas.fi Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...3 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...3 ARBETSTIDER...4 STUDIESOCIALA FRÅGOR...5 KOSTNADER I GYMNASIET...5 STUDIESTÖD...5

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium!

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen! Du har tagit emot en studieplats vid Kyrkslätts gymnasium och vi hoppas du ska trivas här. Den här studieguiden är ett av de redskap vi vill ge dig så att

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE. 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE. 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande Enligt lagen om grundläggande utbildning är syftet med bedömningen att handleda och sporra eleven i studierna

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Elevbedömning. Bedömning under studierna. Slutbedömning. Bedömning av valfria ämnen. Bedömning av arbete. Bedömning av uppförande

Elevbedömning. Bedömning under studierna. Slutbedömning. Bedömning av valfria ämnen. Bedömning av arbete. Bedömning av uppförande Elevbedömning Bedömning under studierna Slutbedömning Bedömning av valfria ämnen Bedömning av arbete Bedömning av uppförande Bedömning under studierna! leder och sporrar eleven i hans studier! baserar

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

12 AUGUSTI LARKAN REGLER, FR NVARO OCH BED MNING SÄRSKILDA STUDIE- PRESTATIONER STUDENT- EXAMEN VÄRLDSPREMIÄR I LÄRKAN PROGRAM, TIDER & SCHEMAN

12 AUGUSTI LARKAN REGLER, FR NVARO OCH BED MNING SÄRSKILDA STUDIE- PRESTATIONER STUDENT- EXAMEN VÄRLDSPREMIÄR I LÄRKAN PROGRAM, TIDER & SCHEMAN VISAS I 3G FRÅN SKOLAN SOM GAV OSS LE CHOIX LARKAN STUDIEGUIDE 2014 15 ver 1.0 VÄRLDSPREMIÄR I LÄRKAN 12 AUGUSTI klicka. 2 Gymnasiet Lärkan Studieguide 2014 2015 Tryck på sidnumret för snabb navigering.

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET SLÖJD 2006-07

GYMNASIEDIPLOMET SLÖJD 2006-07 GYMNASIEDIPLOMET SLÖJD 2006-07 Innehåll Allmänt 3 Anvisningar till läraren 3 Studier före diplomkursen 3 Anordnande av diplomkursen och kursens tidpunkt 4 Material och verktyg 4 Utförande av uppgifterna

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning

1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning 10 1. Att studera vid Ålands lyceum gav god allmänbildning 9 8 7 6 5 4 2 1 10 2. Jag har kunnat läsa de valfria kurser jag önskat. 9 8 7 6 5 4 2 1 10 3.Jag har lärt mig se helheter och samband mellan olika

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00

-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00 -2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00 Möteskallelse Måndagen 22.6.2015 kl. 18.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE Vi önskar att ni i skolorna tar ställning till frågorna i rött. Alla behöver inte göra allt, ni får gärna dela upp arbetet. Svara på det som ni har en åsikt om! KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.8 Lokala

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

REGLER, FR NVARO OCH BED MNING

REGLER, FR NVARO OCH BED MNING STUDIEGUIDE 2015 16 ver 1.1 klicka. Tryck på sidnumret för snabb navigering. 2 Gymnasiet Lärkan Studieguide 2015 2016 3 Perioder och positioner 4 Lektionstider, matturer och onsdagens läsordning 5 Läsåret

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Vi stödjer en mångsidig allmänbildning, en vilja till fortlöpande inlärning, kritiskt och analytiskt tänkande och en utveckling till vuxenhet.

Vi stödjer en mångsidig allmänbildning, en vilja till fortlöpande inlärning, kritiskt och analytiskt tänkande och en utveckling till vuxenhet. Sidan 1 av 147 1. GYMNASIETS UPPGIFT OCH VÄRDEGRUNDEN... 3 1.1 VÄRDEGRUNDEN... 3 1.2 TÖLÖ GYMNASIUMS UPPGIFT... 3 1.3 SPRÅKSTRATEGI FÖR GYMNASIERNA I HELSINGFORS... 3 2. SKOLANS VERKSAMHETSKULTUR... 3

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors. läsåret 2011-2012

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors. läsåret 2011-2012 Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T i Tammerfors läsåret 2011-2012 KONTAKTUPPGIFTER 2 LÄRARKÅREN (för gymnasiet)... 4 ARBETS- OCH LOVDAGAR LÄSÅRET 2011-2012... 4 VITSORD OCH OMTAGNINGAR...

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Gun Oker-Blom, Sonja Hyvönen Utbildningsstyrelsen GLP fortbildning Vasa Gun Oker-Blom 1

Gun Oker-Blom, Sonja Hyvönen Utbildningsstyrelsen GLP fortbildning Vasa Gun Oker-Blom 1 Gun Oker-Blom, Sonja Hyvönen Utbildningsstyrelsen GLP fortbildning 29.10. Vasa 2.11.2015 Gun Oker-Blom 1 Dagens teman GLP 2016- nya betoningar och preciseringar GLP 2016- bedömningsfrågor Diskussioner

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer