VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM"

Transkript

1 VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE

2 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds en trygg och stimulerande inlärningsmiljö där den individuella och sociala utvecklingen beaktas allsidigt. Skolan stärker elevernas ansvar för utvecklandet av personliga kunskaper och färdigheter och bygger en grund för livslångt lärande och engagemang för en hållbar utveckling. Vasa övningsskola ger som finlandssvensk institution eleverna möjlighet att utveckla en egen kulturidentitet. I samverkan mellan hemmen och skolan utvecklas hos eleverna en god beredskap för ett fullödigt liv i samhället. Målet för fostran är att bidra till elevernas utveckling genom att hos dem främja o en harmonisk utveckling där elevens hälsa och välfärd beaktas i fysisk, psykisk och social mening o en sund självkänsla samt uppskattning av eget och andras arbete o god samarbetsförmåga i en anda av tolerans och förtroende o etisk och estetisk mottaglighet o empatisk förmåga Målet för undervisning är att eleverna tillägnar sig o baskunskaper och grundfärdigheter o bred allmänbildning o kreativa uttrycksformer o redskap för kunskapssökande och livslångt lärande o färdigheter som främjar företagsamhet och aktivt deltagande i samhället Målet för skolutveckling är o aktiv kompetensutveckling o tidsenlig utbildningspraktik inom lärarutbildningen o kontinuerlig förnyelse av miljö och materiel o fortgående analys av den pedagogiska och samhälleliga utvecklingen o deltagande i nationella och internationella projekt

3 TRYGGHET OCH TRIVSEL Vasa övningsskolas gymnasium är en trygg, harmonisk och stimulerande arbetsplats där studerande, lärarstuderande och personal trivs och respekterar varandra. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder: att var och en visar hänsyn och respekt att var och en tar ansvar för ditt arbete att var och en är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etc. att var och en respekterar reglerna i de enskilda utrymmena ingen mat eller dryck i utrymmen där datorutrustning finns biblioteket är ett tyst utrymme alla hjälps åt att återställa klassrummet efter varje lektion inga ytterskor används i Estradan omklädningsrummen hålls representativa ytterkläder inklusive mössor hängs på angiven plats att var och en har telefonen på ljudlöst i klassrummet att var och en respekterar låg samtalston och dukar av efter dig i lunchrestaurangen att var och en tar ansvar för att skolmiljön hålls städad, eko-punkterna används så att ingen nedskräpning uppstår att elevens vårdnadshavare ringer in sjukanmälan senast klockan 9.00 alla dagar att ingen röker eller snusar inom skolans område (lag /700)

4 GYMNASIET Skolhusgatan 31, Vasa Telefonväxel Rektor Ulla Granfors Prorektor Diane-Christine Blusi Kansli Lena Engsbo IB-koordinator Jockum von Wright IB-kansli/bibliotek Sabina Salmi Studiehandledare Anne Ahlbom Studiehandledare Lena Loukasmäki-Björk h Studiehandledare Pia Lustig v Expeditionsmästare Patrik Backholm Dataansvarig Gunnar Magnusson Dataansvarig Ulf Thors It-pedagog Andreas Sundstedt Specialhandledare Anne Uppgård CAS-koordinatorer Margita Nyman Anders Fransén Konst- och musikkoord. Carina Storthors Ämneslärarkoord. Katrina Domars-Brännkärr Skolpsykolog Gundel Niemi Kurator Kafferum Hälsovårdare Gunilla Gref Köket Fazer Amica Oy Gårdskarl ISS Städning JiKo Oy Elevkårens styrelse Arbetsrum Biologi/geografi Data/matematik /fysik/kemi Engelska Finska Franska Kemi/fysik Historia Matematik Modersmål/tyska Religion/psykologi Våning 4, Lyceum Culturum Musik/arbetsrum Bildkonst/arbetsrum Gymnastik/arbetsrum Musikstudions kontrollrum Koordinator

5 Grupp Grupphandledare E-postadress IA Stefan Röj IB Joachim Hofman ICB Moja Ladvelin ICM Michael Frank ID Tina Högnäsbacka IIA Camilla Söderback IIB Elisabeth Norrmén IICB Carina Storthors IICM Diane-Christine Blusi IID Karl David Långbacka IIIA Frida Crotts IIIB Satu Blomberg IIICB Maja Röj Urrutia IIICM Ann-Louise Holmgren IIID Markus Norrby IVA Anne Uppgård PERIODER Börjar Slutar Dagar Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Period 5: Bänkskuddardagen Totalt 188 dagar

6 VASA ÖVNINGSSKOLA läsåret Viikko 2014 Ma Ti Ke To Pe La Yhteensä Lisätietoja Vecka Må Ti Ons To Fre Lö Sammanlagt Förklaring Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Altogether Commentary Syysloma/Höstlov/Autumn holidays årsfest lö Julfester lö Höstterminen avslutas Joululoma/Jullov/Christmas holidays 93 VASA ÖVNINGSSKOLA läsåret Viikko 2015 Ma Ti Ke To Pe La Yhteensä Lisätietoja Vecka Må Ti Ons To Fre Lö Sammanlagt Förklaring Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Altogether Commentary Joululoma/Jullov/Christmas holidays Vårterminen inleds on Talviloma/Sportlov/Winter holidays Pääsiäinen/Påsk/Easter Pääsiäinen/Påsk/Easter Vappu/Första maj/may Day Helatorstai/Kristihimmelsf./Ascension

7 SKOLPSYKOLOG Gundel Niemi är anträffbar: Jämna veckor: Måndagar och tisdagar i grundskolan F-9 Ojämna veckor: Måndagar, tisdagar och onsdagar i grundskolan F-9 Telefontid kl , tel , Till skolpsykologen kan du vända dig om du behöver någon utomstående att samtala med om din livssituation i stort eller om sådant som berör ditt skolarbete. KURATOR Kurator, tel HÄLSOVÅRD Hälsovårdare Gunilla Gref tel Mottagning måndagar, tisdagar och torsdagar kl fredagar kl Tillgång till läkarservice enligt överenskommelse. TANDVÅRD Kyrkoesplanadens tandklinik Kyrkoesplanaden 26 tel Mottagning: måndag-torsdag kl fredag kl OBS! Personer över 15 år, som utan att meddela om förhinder uteblir från given tandläkartid debiteras 33,90.

8 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER: De nya ettorna testas under introkursen. Infobrev till eleven och föräldrarna om resultatet och erbjudande om utvidgad testning. Föräldrarna och eleven anhåller om utvidgad testning och ger sitt medgivande till att lärarna informeras. Skolpsykologen testar de elever som vill få ett utvidgat test. Skolpsykologen och specialhandledaren delger resultatet muntligt åt eleven och föräldrarna. Studerande med läs- och skrivsvårigheter rekommenderas delta i den valbara kursen STUDIEVERKTYG Syftet med kursen är att utveckla studietekniken.. Studerande erbjuds möjlighet till individuella övningar som stärker läs- och skrivsvårigheterna, 20 block (30 timmar). KURSVALET OCH AVLÄGGANDET AV KURSER Kursvalet gör du i Wilma på våren. Kursbeskrivningarna till de olika kurserna finns under fliken läroplan i Wilma. Vid ändring av kursvalet bör studiehandledaren kontaktas. I vissa ämnen bör kurserna läsas i en bestämd ordning. Detta framgår av kursbeskrivningarna. AVLÄGGS GENOM ATT: 1. Du deltar i kursen och avlägger kursprovet Du deltar i undervisningen och avlägger delprov under kursen och provet som ordnas i slutet av varje kurs. Inlämningsuppgifter (t.ex. laborationsrapporter) sköts inom utsatt tid. En påbörjad kurs kan i undantagsfall avbrytas i samråd med studiehandledaren och ämnesläraren. En skriftlig anhållan med tydlig motivering om varför du vill avbryta kursen bör inlämnas åt rektor för godkännande (blanketten Anhållan om kursbyte ). 2. Du läser kursen på egen hand (s.k. kurskontrakt) Gymnasieförordningen 810/ mom Rektor för gymnasiet kan ge elev tillstånd att bedriva självstudier i enskilda kurser. Vilka kurser som lämpar sig för detta framgår av kursbeskrivningarna. Ett kurskontrakt görs skriftligt på särskild blankett (i god tid före kursstart, tex. under provveckan), och ur blanketten framgår vilka uppgifter du skall utföra, samt vad du skall studera. Blanketten

9 finns hos studiehandledaren. På baksidan av blanketten finns viktig information hur kontraktet skall genomföras. Att göra upp ett kontrakt innebär en ömsesidig överenskommelse med en handledande lärare. När du skriver under kontraktet förbinder du dig att studera vissa kursavsnitt på egen hand och hålla överenskomna tider för handledning med läraren. Ett kurskontrakt kan även innebära att du i viss mån deltar i undervisningen. Ett kontrakt kan avbrytas om överenskommelsen inte håller. Anhållan om att få avlägga kurs genom kurskontrakt bör göras i god tid före kursstart. Den studerande samt vårdnadshavaren undertecknar anhållan, dvs. kurskontraktsblanketten. Ämnesläraren förordar/förordar inte anhållan. Vid första handledningstillfället går du tillsammans med läraren genom innehållet i kontraktet och du accepterar kontraktet genom att skriva under det vid detta tillfälle. En förordad anhållan med en innehållsbeskrivning inlämnas därefter till rektor för godkännande/inte godkännande. En kurs som du tidigare avlagt genom att delta i undervisningen och som blivit underkänd kan inte senare höjas genom kurskontrakt. När du avlägger en kurs genom kurskontrakt tar du på dig ansvaret för inlärningen. Ämnesläraren handleder dig beträffande mål, litteratur och uppgifter för kursen. Datum för handledningsträffar bör antecknas tillsammans med ämnesläraren på anmälningsblanketten. Ett kurskontraktsprov är mera krävande än ett kursprov och kan omfatta också andra uppgifter än ett skriftligt prov och eventuella andra uppgifter under kursens gång som kräver din närvaro. Provet för avläggande av kurs genom kurskontrakt infaller i samband med provtillfällena i slutet av varje period (undantag period 1, då kurskontrakt i allmänhet inte kan avläggas). Underkänd kurs som avlagts genom kurskontrakt kan höjas en gång vid det allmänna omtagningstillfället för underkända kurser. En kurs som avlagts genom kurskontrakt, och som blivit godkänd, kan senare höjas en gång vid tentamenstillfället för godkända kurser. Obs! Om du inte anländer till provet för att avlägga en kurs genom kontrakt, har du förlorat din tentamensrätt och då avlägger du kursen genom att delta i undervisningen i normal ordning. Det här gäller inte om du insjuknat till provtillfället, du bör i så fall visa upp ett sjukintyg för din lärare. Om du visar upp sjukintyg vid frånvaro från kurskontraktsprov, kan du avlägga provet vid ifrågavarande periods omtagningstillfälle för underkända vitsord.

10 3. Du gör ett projektarbete som en del av en kurs Vissa kurser är planerade att utföras delvis som självstudier i form av ett projektarbete under ämneslärarens handledning. Det här betyder att din lärare finns till hands under lektionstid för att vägleda dig under kursens gång. 4. Du studerar på distans Gymnasierna runtomkring Vasa Vi7 samarbetar kring distansstudier. Du har möjlighet att avlägga de kurser som finns i distanskursbrickan. Du ser när kursen börjar och du anmäler dig senast det datum som är utsatt på kursbrickan. Anmälan görs hos studiehandledaren. Det finns en handledande lärare på din egen skola som hjälper dig med distansstudierna. Studierna genomförs i Fronter, det vill säga att du behöver tillgång till Internet. Inledande tillfället sker dock som videokonferens. Tentamen. STUDIEGÅNGEN VID GYMNASIET Studierna vid gymnasiet innehåller obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Du kan också lägga till i ditt studieprogram s.k. övriga kurser som tex. teorikursen för körkortet eller någon annan kurs som bedöms motsvara en gymnasiekurs. De obligatoriska kurserna är 48 om du läser kort matematik och 52 om du läser lång matematik. Rekommenderad studietakt: Gymnasiet avläggs på 3 år: Gymnasiet avläggs på 4 år: Årskurs 1: ca. 30 kurser Årskurs 1: ca. 20 kurser Årskurs 2: ca. 30 kurser Årskurs 2: ca. 20 kurser Årskurs 3: ca. 15 kurser ger totalt 75 kurser Årskurs 3: ca. 20 kurser Årskurs 4: ca. 15 kurser ger totalt 75 kurser STUDIEHANDLEDNINGEN VID GYMNASIET Omfattar dels individuell handledning, informationstillfällen som behandlar olika studie- och utbildningsrelaterade frågor. Studiehandledaren hjälper dig med kursplanering, ämnesval, studentexamensplanering och ansökan till vidare utbildning. Din egen aktivitet och delaktighet i din studieplanering är mycket viktig för ett lyckat slutresultat. Kursbyten kan göras kontinuerligt under läsåret, du kan kontakta studiehandledaren via Wilma eller komma på individuell handledning. Drop-in -systemet fungerar vanligtvis bra, men du kan också beställa tid för ett individuellt samtal. Tidsbeställningen kan göras på Wilma. Studiehandledningen omfattar en obligatorisk kurs som kommer att synas på ditt avgångsbetyg som en godkänd kurs efter att du har deltagit i de olika delmomenten som kursen kräver, dvs. närvaro vid informationstillfällen, deltagande i studiebesök mm. För närmare detaljer angående

11 kursens innehåll, se under Läroplan i Wilma. Du kan ytterligare välja en fördjupad kurs i studiehandledning (Studiehandledning 2) som genomförs som en distanskurs för årskurs 2. FRÅNVARO Då du har valt att avlägga en kurs genom att delta i undervisningen gäller obligatorisk närvaro. Förhållningsregler som gäller i arbetslivet kan även tillämpas på skolan, du förväntas vara närvarande och punktlig. Vid frånvaro kontaktar din målsman skolans byråsekreterare tel. nr: , din grupphandledare eller rektor tel. nr: eller via Wilma. Sjukanmälan skall ske kl Du informerar själv ämnesläraren om orsakerna till frånvaron. Dina frånvarotimmar bokförs i Wilma (elektronisk frånvarouppföljning) och där framkommer också orsakerna till din frånvaro. Giltig orsak till frånvaro är sjukdom eller representationsuppdrag för skolan. Rektor, grupphandledare eller ämneslärare kan bevilja dig rätt till frånvaro av andra orsaker, men då måste du lämna in en skriftlig anhållan på förhand. (blankett finns på skolans hemsida). Frånvaro som omfattar 1-2 dagar beviljas av grupphandledaren, längre tids frånvaro beviljas av rektor. Anhållan görs på en skild blankett som finns på vår hemsida och i blankettskåpet. Ogiltig frånvaro kan leda till att din kurs förfaller. Ämnesläraren/studerande kan konsultera rektor vid oklara fall. Representationsuppdrag betyder att du är frånvarande för att delta i annan verksamhet som är godkänd i skolans läsårsplan och det tar läraren hänsyn till. Lektioner för övningskörningen för körkort får inte placeras under lektionstid. Endast den s.k. halkkörningen, uppkörningen, samt teoriprovet får av praktiska orsaker försiggå under lektionstid. PROVVECKA Alla perioder avslutas med en 6 dagars provvecka. Provtillfällen hålls oftast från kl. 9 till kl. 11. Proveckans schema hittar du på Wilma. ATT UTEBLI FRÅN KURSPROV Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom bör du visa upp ett sjukintyg som är skrivet av antingen din vårdnadshavare, hälsovårdspersonal eller läkare. Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom, kan du avlägga kursprovet vid ifrågavarande periods omtagningstillfälle. Du bör visa upp sjukintyg för din lärare i kursen. Om du blir underkänd i detta prov har du ännu en möjlighet att höja provvitsordet.

12 ATT AVBRYTA EN KURS Om du avbryter en påbörjad kurs skall du alltid först kontakta studiehandledaren. Därefter bör du skriftligen av rektor anhålla om tillstånd till att avbryta kursen. Du fyller i blanketten Anhållan om kursbyte med tydlig motivering för ditt avhopp från kursen. Blanketten finns i blankettskåpet i våning 3. ERSÄTTANDE OCH ÖVRIGA KURSER Du kan också avlägga kurser vid andra läroanstalter. Lärokurser som till mål, innehåll och omfattning motsvarar en kurs i det egna gymnasiet, kan godkännas som gymnasiekurs. Tilläggsprestationer kan vid behov avkrävas. Du kan i ditt studieprogram tillföra s.k. övriga kurser, såsom avlagt teoriprov för körkort, utbytesstudier, kurser organiserade av olika föreningar och organisationer m.m. Du lämnar in en kopia av intyget över avklarad kurs till rektor, som besluter om kursen godkänns som en övrig kurs. Antalet övriga kurser får vara högst 20 till antalet. KURSBEDÖMNING Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena och utveckla sina förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och arbete skall bedömas mångsidigt. (Gymnasielagen 629/ mom.) Bedömningen skall på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt. Alla genomgångna kurser bedöms efter att kursen är slutförd. Kursbedömningen, som skall var mångsidig, grundar sig på: o hur den studerande uppnått kursens mål o eventuella skriftliga och/eller muntliga förhör o den studerandes eget omdöme kan beaktas bl.a. genom utvärderingssamtal o fullgjorda uppgifter o fortlöpande observation och bedömning av elevens alster, aktivitet och intresse. Vid bedömning tillämpas skalan Tillämpade kurser bedöms med godkänd (G) eller (A= avlagd, ny läroplan) /underkänd (U). Ett D på betyget betyder att du deltagit i kursen men saknar någon väsentlig kursprestation. Varje D bör åtgärdas enligt givna datum. Icke åtgärdat D innebär att kursprestationen förfaller. I slutet av varje period/kurs kan ett kursprov hållas.

13 TENTAMEN AV UNDERKÄND KURS Du har möjlighet att höja underkänt vitsord (4) en gång vid höjningstillfälle för underkända kurser eller i samband med kursprovet i slutet av en period. Om det underkända vitsordet kvarstår måste du gå om kursen om du vill höja det underkända vitsordet. Tentamenstillfälle för att höja underkända vitsord ordnas drygt en vecka efter varje periodslut. I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i ett läroämne. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna (Gymnasieförordningen) HÖJNINGSTENTAMEN AV GODKÄND KURS Godkända kursvitsord kan du höja vid ett särskilt provtillfälle som ordnas efter alla perioder. Ditt kursvitsord blir alltid det högre vitsordet Ett kursvitsord kan höjas genom: o Höjningstentamen av kursen o Tilläggsprestation o Enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen av den studerande o Äldre godkända kursvitsord kan du höja genom att gå om kursen. Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs: Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs skall du göra i Wilma. Det kommer meddelande på Wilma och information i skolans händelsekalender (på skolans hemsida) om när anmälan är öppen. Du kan endast anmäla dig till en kurs som du har haft under den senaste perioden. Om du uteblir från höjningsprov av godkänd kurs behåller du ditt tidigare vitsord. Du kan inte flere gånger anmäla dig till höjning av godkänd kurs. Giltig orsak till frånvaro utgör sjukdom, verifierad med sjukintyg av vårdnadshavare, hälsovårdare eller läkare. Sjukintyget bifogas anmälan. Du tenterar godkänd eller underkänd kurs för den lärare som du haft i kursen. Rektor kan utse annan examinator. GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG: Ditt studieprogram bör omfatta minst 75 kurser. Alla obligatoriska och minst 10 fördjupade kurser måste ingå i programmet, därutöver kan du avlägga kurser vid andra skolor på det s.k. andra stadiet. Ditt studieprogram kan även bestå av flere fördjupade eller tillämpade kurser, samt s.k. övriga kurser. Av skolans egna fördjupade och tillämpade kurser kan endast de kurser som den

14 studerande avlagt med godkänt vitsord räknas till gymnasiets lärokurs. Efter slutfört studieprogram erhåller du avgångsbetyg. Rektor och de lärare som undervisat dig besluter att utfärda avgångsbetyg. Vitsorden för lärokursen i ett läroämne fastställs genom det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser som den studerande har slutfört. Av dessa studier får du ha underkända kurser enligt följande: Kursantal Tillåtna underkända 1-2 kurser kurser kurser 2 9 eller fler kurser 3 En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet höjas. Slutvitsordet i ett ämne bestäms utgående från aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser, som den studerande slutfört. Lärare, som undervisar i ämnets sista kurs ansvarar efter konsultation med ämneskolleger, samt tillsammans med skolans rektor, för slutvitsordet i ämnet. Kursbedömningen är identisk med kursvitsordet om ämnet omfattar endast en kurs, eller om du läst endast en kurs i ämnet. På avgångsbetyget anges vilka ämnen du läst, antalet kurser, samt slutvitsord. I gymnastik samt ämnen som omfattar endast en kurs, samt i valfria språk som omfattar 1-2 kurser, skrivs vitsord ej ut, om du anhåller om detta. Då antecknas kurserna som godkända/avlagda. HÖJNINGSTENTAMEN INFÖR AVGÅNGSBETYGET En studerande som inte har godkänt i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör (gymnasieförordningen) Dessa tentamina kan bestå av såväl muntliga som skriftliga prestationer. Vitsordet som du erhåller i en höjningstentamen kan höja ditt slutvitsord. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet höjas.

15 STUDENTSKRIVNINGARNA Studentskrivningarna omfattar ett obligatoriskt ämne: modersmål och litteratur som skrivs av alla. Därefter väljer du tre ämnen som skrivs på obligatorisk nivå bland följande ämnen: finska, engelska, matematik, realprovet och korta främmande språk. De övriga kan du skriva som extra prov. I realprovet besvaras åtta frågor ur ämnesgrupperna: Religion eller livsåskådning, psykologi, filosofi, biologi, geografi, historia och samhällslära, fysik, kemi. Med start vårterminen 2006 skriver du ämnesrealprov, vilket innebär att du väljer i vilket realämne du vill skriva prov. Ett ämnesprov är ett realprov. ELEVKÅREN Elevkåren vid Vasa övningsskolas gymnasium består av skolans alla elever. Inom elevkåren väljs en styrelse. Till elevkårens uppgifter hör bl.a. att arbeta för de studerandes bästa, arrangera aktiviteter och delta i utvecklandet av skolverksamheten. FRONTER Fronter (www.fronter.com/bilda) är en inlärningsplattform på Internet. Användarnamn och lösenord fås i samband med skolstarten. Fronter används alltid till Vi7-gymnasiernas gemensamma distanskurser. Även i vissa vanliga kurser använder lärarna Fronter till exempel för att lägga upp material eller för att ta emot uppsatser. WILMA Genom att logga in i Wilma (https://wilma.vos.abo.fi/) kan du bland annat: Se schema Skicka meddelande till lärare, personal och medstuderande Få fram betyget Göra studieplanering i wilmer Göra anmälan till studentskrivningarna Se kursbrickorna för alla perioder Göra kursval inför nytt läsår (möjligheten öppen endast under en viss tidpunkt) Om du behöver nytt lösenord får du det från Lena på kansliet. STRÄNGNYCKEL Här ser du placeringen av de olika kurserna på läsordningen. Kurserna som går i strängarna framkommer ur kursbrickan, som du hittar i Wilma.

16 Strängnyckel läsåret Period 1 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 2 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 3 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 4 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 5 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b

17 STUDIEPLANERING

18

19 ALLMÄNT OM DISTANSUNDERVISNING INOM VI7 Kurser Inom Vi7 finns en gemensam kursbricka bestående av kurser inom vilka undervisningen sker på distans. Deltagande skolor genomför och ansvarar detta läsår för minst fyra kurser vardera, vilket innebär att det på brickan kommer att finnas sammanlagt 32 kurser för skolornas studerande. Utöver dessa bjuds även s.k. videokonferenskurser. Kursbrickan utformas med beaktande av studerandes behov, utbud på elektroniskt kursmaterial samt lärarresurser i de deltagande gymnasierna. Undervisningen läggs upp av den enskilde läraren, den s.k. examinatorn, som till sin hjälp kan använda sig av det elektroniska kursmaterial som står till buds via Utbildningsstyrelsens portal för undervisning (kurspaket) men även annat användbart elektroniskt material. Deltagarantal Schemaläggningen av distanskurserna avviker inte sällan från skolans normala periodindelning så att kurser inleds och avslutas enligt på förhand fastslagna datum. Till kurserna i period 1 strävar man till att anmälan görs före vårterminens slut men det är också möjligt att göra anmälan någon av de inledande dagarna av höstterminen. Skolorna garanteras tre platser vardera i alla kurser. Totalt kan 24 deltagare antas till en kurs men detta är möjligt att justera beroende på situation och ämne. Ifall examinator i en kurs anser det vara möjligt att undervisa fler kan deltagarantalet överstiga 24. Då en skola har fler än tre elever som vill anmäla sig till samma kurs sätts dessa på reservlista. Reserverna ges outnyttjade platser efter passerad deadline. Inlärningsmiljö Inom Vi7 hålls alla distanskurser på inlärnings-plattformen Fronter. Alla kurser har ett eget kursrum där studerandena sätts in som deltagare genom att söka fram dem i plattformens register. Kommunikation och kursinformation sköts praktiskt och enkelt via plattformens olika funktioner. Anmälan till alla kurser måste göras på elektronisk blankett i rummet Vi7distans. De studerande, som anmält sig till kurs, kontaktas personligen av examinator på den e-post-adress de uppgett vid anmälan till kursen. Roller Studerande - från åtta olika gymnasier Examinator - den som är lärare i kursen Handledare - den person i den egna skolan som handleder studerande i olika frågor och med eventuella praktiska problem under distanskursens gång (undervisar inte) Studiehandledare - handhar anmälan till distanskurs och ger stöd på samma sätt som i studierna i allmänhet Admin skolans specialutbildade lärare för användning av Fronter

20 ANVISNINGAR FÖR DIG SOM ÄR STUDERANDE Anmälan till kurs Studerande, som vill delta i en distanskurs, gör anmälan minst en vecka före kursstart, senast det datum som finns angivet på kursbrickan. Till kurserna i period 1 skall du helst anmäla dig före vårterminens slut men det är också möjligt att göra anmälan någon av de inledande dagarna av höstterminen. Anmälan görs genom att du kontaktar studiehandledaren (i vissa skolor handhas anmälningarna av kanslisten), som anmäler deltagandet. Anmälan görs elektroniskt, direkt till rätt kurs i Fronter då studiehandledaren och du kommit överens om att du skall delta. Kursbrickan (se bilaga i denna handbok) består av 32 kurser, som är öppna för alla studerande inom Vi7. Kursstart och närstudier Efter att du anmält dig bör du själv hålla dig informerad om kursstart, närstudietillfällen etc. genom att följa med examinators information, som ges i Fronter och på den e-post-adress du uppgett. Du kan också själv kontakta examinator via e-post. I början av en kurs hålls en s.k. närstudieträff. Närstudietillfällena samlar alla deltagande studerande från Vi7 -gymnasierna. Närstudierna hålls via videokonferens (brygga eller desktopp) och läraren kan då kräva obligatorisk närvaro. I en del kurser hålls närstudier fler än en gång. Undervisningsplattform Om du går en kurs på distans kommer du att använda plattformen Fronter. Du måste vara noggrann med att uppdatera din s.k. profil så att åtminstone din e-post-adress och ditt telefonnummer stämmer. Det är också mycket bra om du har en bild av dig själv i din profil. Under det första närstudietillfället får du instruktioner i hur man använder Fronter i just den kurs du deltar i men du får också hjälp av en handledande lärare på din egen skola. Ta alltså reda på vem den läraren är! Inlämning av uppgifter sker på det sätt som examinator föreskrivit. Tentamen I anslutning till kursen hålls prov och förhör enligt lärarens anvisningar. Under kursens gång förekommer också andra typer av uppgifter, t.ex. diskussioner och analyser som en del av examinationen. Omtentamen bör göras inom två månader och sköts av kursens examinator. Reglerna för omtentamen är i övrigt de samma som för kurser i allmänhet i respektive skola. Studiegång och egen aktivitet Lärare och studerande med erfarenhet av kurser på distans är tämligen eniga om att detta är en krävande studieform där studerandena bör kunna ta stort ansvar för sina studier och vara aktiva i kommunikationen med läraren och medstuderandena. Man bör dagligen läsa sin e- post samt gå in på kursplattformen! Distansstudier kräver god självdisciplin och förmåga att organisera sina studier. Att aktivt kommunicera med examinator, är en del av det ansvar som studerande i distanskurser måste vara beredda på att ta. För att få studieprestationen godkänd måste den studerande följa de anvisningar som läraren ger respektera och hålla de tidsramar som finns för kursen för att få avvika från kursupplägget på förhand diskutera detta med examinator prestera enligt kursfordringarna Bedömningen i kursen rapporteras av examinator till din egen skolas handledare, som ansvarar för att prestationerna i vanlig ordning förs in i ditt betyg. Kontrollera, precis som för andra kurser, att vitsordet registrerats. Eventuell omtentamen sköts av examinator i kursen. Examinator informerar om hur du kan utvärdera kursen.

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium!

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen! Du har tagit emot en studieplats vid Kyrkslätts gymnasium och vi hoppas du ska trivas här. Den här studieguiden är ett av de redskap vi vill ge dig så att

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Vi stödjer en mångsidig allmänbildning, en vilja till fortlöpande inlärning, kritiskt och analytiskt tänkande och en utveckling till vuxenhet.

Vi stödjer en mångsidig allmänbildning, en vilja till fortlöpande inlärning, kritiskt och analytiskt tänkande och en utveckling till vuxenhet. Sidan 1 av 147 1. GYMNASIETS UPPGIFT OCH VÄRDEGRUNDEN... 3 1.1 VÄRDEGRUNDEN... 3 1.2 TÖLÖ GYMNASIUMS UPPGIFT... 3 1.3 SPRÅKSTRATEGI FÖR GYMNASIERNA I HELSINGFORS... 3 2. SKOLANS VERKSAMHETSKULTUR... 3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00

-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00 -2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00 Möteskallelse Måndagen 22.6.2015 kl. 18.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Ålands lyceum Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Godkänd av Ålands lyceums direktion 13.6.2011 Innehåll I. ALLMÄN DEL... 3 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING... 3 2.1. INRIKTNINGSSTUDIER...

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2012 2013 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2015 2016 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, 66240 Petalax e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet Kansliet,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2014 2015 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13 66240 Petalax fax: 347 1635 e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA I GYMNASIET Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon: 05-219 0810 rektor rektor@kotkasamskola.com VÄLKOMNA TILL KOTKA

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM STUDIEGUIDE o. INFORMATION LÄSÅRET 2011 2012 Karleby svenska gymnasium Banérgatan 3-5, 67100 Karleby www.ksg.kokkola.fi Telefonnummer: kansli 828 9672, lärarrum 828 9675, studiehandledare

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 SPANSKA Syftet med spanskaundervisningen i Kyrkslätts gymnasium är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation. De studerande ska få kunskaper och färdigheter i det spanska språket

Läs mer

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM STUDIEGUIDE OCH INFORMATION LÄSÅRET 2013 2014 Karleby svenska gymnasium Banérgatan 3-5, 67100 Karleby www.ksg.kokkola.fi Tel.: kansli 040 806 5161, lärarrum 040 806 5254, studiehandledare

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en av två skolor inom myndigheten Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren.

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren. ANMÄLAN TILL PRÖVNING (Lämnas i Informationen, Kulturum) Namn Klass Personnummer Adress Postnummer och ort Telefonnummer Jag anmäler mig till prövningen den Kurskod Kursnamn Informationen, Kulturum. Elev

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer