VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM"

Transkript

1 VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE

2 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds en trygg och stimulerande inlärningsmiljö där den individuella och sociala utvecklingen beaktas allsidigt. Skolan stärker elevernas ansvar för utvecklandet av personliga kunskaper och färdigheter och bygger en grund för livslångt lärande och engagemang för en hållbar utveckling. Vasa övningsskola ger som finlandssvensk institution eleverna möjlighet att utveckla en egen kulturidentitet. I samverkan mellan hemmen och skolan utvecklas hos eleverna en god beredskap för ett fullödigt liv i samhället. Målet för fostran är att bidra till elevernas utveckling genom att hos dem främja o en harmonisk utveckling där elevens hälsa och välfärd beaktas i fysisk, psykisk och social mening o en sund självkänsla samt uppskattning av eget och andras arbete o god samarbetsförmåga i en anda av tolerans och förtroende o etisk och estetisk mottaglighet o empatisk förmåga Målet för undervisning är att eleverna tillägnar sig o baskunskaper och grundfärdigheter o bred allmänbildning o kreativa uttrycksformer o redskap för kunskapssökande och livslångt lärande o färdigheter som främjar företagsamhet och aktivt deltagande i samhället Målet för skolutveckling är o aktiv kompetensutveckling o tidsenlig utbildningspraktik inom lärarutbildningen o kontinuerlig förnyelse av miljö och materiel o fortgående analys av den pedagogiska och samhälleliga utvecklingen o deltagande i nationella och internationella projekt

3 TRYGGHET OCH TRIVSEL Vasa övningsskolas gymnasium är en trygg, harmonisk och stimulerande arbetsplats där studerande, lärarstuderande och personal trivs och respekterar varandra. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder: att var och en visar hänsyn och respekt att var och en tar ansvar för ditt arbete att var och en är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etc. att var och en respekterar reglerna i de enskilda utrymmena ingen mat eller dryck i utrymmen där datorutrustning finns biblioteket är ett tyst utrymme alla hjälps åt att återställa klassrummet efter varje lektion inga ytterskor används i Estradan omklädningsrummen hålls representativa ytterkläder inklusive mössor hängs på angiven plats att var och en har telefonen på ljudlöst i klassrummet att var och en respekterar låg samtalston och dukar av efter dig i lunchrestaurangen att var och en tar ansvar för att skolmiljön hålls städad, eko-punkterna används så att ingen nedskräpning uppstår att elevens vårdnadshavare ringer in sjukanmälan senast klockan 9.00 alla dagar att ingen röker eller snusar inom skolans område (lag /700)

4 GYMNASIET Skolhusgatan 31, Vasa Telefonväxel Rektor Ulla Granfors Prorektor Diane-Christine Blusi Kansli Lena Engsbo IB-koordinator Jockum von Wright IB-kansli/bibliotek Sabina Salmi Studiehandledare Anne Ahlbom Studiehandledare Lena Loukasmäki-Björk h Studiehandledare Pia Lustig v Expeditionsmästare Patrik Backholm Dataansvarig Gunnar Magnusson Dataansvarig Ulf Thors It-pedagog Andreas Sundstedt Specialhandledare Anne Uppgård CAS-koordinatorer Margita Nyman Anders Fransén Konst- och musikkoord. Carina Storthors Ämneslärarkoord. Katrina Domars-Brännkärr Skolpsykolog Gundel Niemi Kurator Kafferum Hälsovårdare Gunilla Gref Köket Fazer Amica Oy Gårdskarl ISS Städning JiKo Oy Elevkårens styrelse Arbetsrum Biologi/geografi Data/matematik /fysik/kemi Engelska Finska Franska Kemi/fysik Historia Matematik Modersmål/tyska Religion/psykologi Våning 4, Lyceum Culturum Musik/arbetsrum Bildkonst/arbetsrum Gymnastik/arbetsrum Musikstudions kontrollrum Koordinator

5 Grupp Grupphandledare E-postadress IA Stefan Röj IB Joachim Hofman ICB Moja Ladvelin ICM Michael Frank ID Tina Högnäsbacka IIA Camilla Söderback IIB Elisabeth Norrmén IICB Carina Storthors IICM Diane-Christine Blusi IID Karl David Långbacka IIIA Frida Crotts IIIB Satu Blomberg IIICB Maja Röj Urrutia IIICM Ann-Louise Holmgren IIID Markus Norrby IVA Anne Uppgård PERIODER Börjar Slutar Dagar Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Period 5: Bänkskuddardagen Totalt 188 dagar

6 VASA ÖVNINGSSKOLA läsåret Viikko 2014 Ma Ti Ke To Pe La Yhteensä Lisätietoja Vecka Må Ti Ons To Fre Lö Sammanlagt Förklaring Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Altogether Commentary Syysloma/Höstlov/Autumn holidays årsfest lö Julfester lö Höstterminen avslutas Joululoma/Jullov/Christmas holidays 93 VASA ÖVNINGSSKOLA läsåret Viikko 2015 Ma Ti Ke To Pe La Yhteensä Lisätietoja Vecka Må Ti Ons To Fre Lö Sammanlagt Förklaring Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Altogether Commentary Joululoma/Jullov/Christmas holidays Vårterminen inleds on Talviloma/Sportlov/Winter holidays Pääsiäinen/Påsk/Easter Pääsiäinen/Påsk/Easter Vappu/Första maj/may Day Helatorstai/Kristihimmelsf./Ascension

7 SKOLPSYKOLOG Gundel Niemi är anträffbar: Jämna veckor: Måndagar och tisdagar i grundskolan F-9 Ojämna veckor: Måndagar, tisdagar och onsdagar i grundskolan F-9 Telefontid kl , tel , Till skolpsykologen kan du vända dig om du behöver någon utomstående att samtala med om din livssituation i stort eller om sådant som berör ditt skolarbete. KURATOR Kurator, tel HÄLSOVÅRD Hälsovårdare Gunilla Gref tel Mottagning måndagar, tisdagar och torsdagar kl fredagar kl Tillgång till läkarservice enligt överenskommelse. TANDVÅRD Kyrkoesplanadens tandklinik Kyrkoesplanaden 26 tel Mottagning: måndag-torsdag kl fredag kl OBS! Personer över 15 år, som utan att meddela om förhinder uteblir från given tandläkartid debiteras 33,90.

8 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER: De nya ettorna testas under introkursen. Infobrev till eleven och föräldrarna om resultatet och erbjudande om utvidgad testning. Föräldrarna och eleven anhåller om utvidgad testning och ger sitt medgivande till att lärarna informeras. Skolpsykologen testar de elever som vill få ett utvidgat test. Skolpsykologen och specialhandledaren delger resultatet muntligt åt eleven och föräldrarna. Studerande med läs- och skrivsvårigheter rekommenderas delta i den valbara kursen STUDIEVERKTYG Syftet med kursen är att utveckla studietekniken.. Studerande erbjuds möjlighet till individuella övningar som stärker läs- och skrivsvårigheterna, 20 block (30 timmar). KURSVALET OCH AVLÄGGANDET AV KURSER Kursvalet gör du i Wilma på våren. Kursbeskrivningarna till de olika kurserna finns under fliken läroplan i Wilma. Vid ändring av kursvalet bör studiehandledaren kontaktas. I vissa ämnen bör kurserna läsas i en bestämd ordning. Detta framgår av kursbeskrivningarna. AVLÄGGS GENOM ATT: 1. Du deltar i kursen och avlägger kursprovet Du deltar i undervisningen och avlägger delprov under kursen och provet som ordnas i slutet av varje kurs. Inlämningsuppgifter (t.ex. laborationsrapporter) sköts inom utsatt tid. En påbörjad kurs kan i undantagsfall avbrytas i samråd med studiehandledaren och ämnesläraren. En skriftlig anhållan med tydlig motivering om varför du vill avbryta kursen bör inlämnas åt rektor för godkännande (blanketten Anhållan om kursbyte ). 2. Du läser kursen på egen hand (s.k. kurskontrakt) Gymnasieförordningen 810/ mom Rektor för gymnasiet kan ge elev tillstånd att bedriva självstudier i enskilda kurser. Vilka kurser som lämpar sig för detta framgår av kursbeskrivningarna. Ett kurskontrakt görs skriftligt på särskild blankett (i god tid före kursstart, tex. under provveckan), och ur blanketten framgår vilka uppgifter du skall utföra, samt vad du skall studera. Blanketten

9 finns hos studiehandledaren. På baksidan av blanketten finns viktig information hur kontraktet skall genomföras. Att göra upp ett kontrakt innebär en ömsesidig överenskommelse med en handledande lärare. När du skriver under kontraktet förbinder du dig att studera vissa kursavsnitt på egen hand och hålla överenskomna tider för handledning med läraren. Ett kurskontrakt kan även innebära att du i viss mån deltar i undervisningen. Ett kontrakt kan avbrytas om överenskommelsen inte håller. Anhållan om att få avlägga kurs genom kurskontrakt bör göras i god tid före kursstart. Den studerande samt vårdnadshavaren undertecknar anhållan, dvs. kurskontraktsblanketten. Ämnesläraren förordar/förordar inte anhållan. Vid första handledningstillfället går du tillsammans med läraren genom innehållet i kontraktet och du accepterar kontraktet genom att skriva under det vid detta tillfälle. En förordad anhållan med en innehållsbeskrivning inlämnas därefter till rektor för godkännande/inte godkännande. En kurs som du tidigare avlagt genom att delta i undervisningen och som blivit underkänd kan inte senare höjas genom kurskontrakt. När du avlägger en kurs genom kurskontrakt tar du på dig ansvaret för inlärningen. Ämnesläraren handleder dig beträffande mål, litteratur och uppgifter för kursen. Datum för handledningsträffar bör antecknas tillsammans med ämnesläraren på anmälningsblanketten. Ett kurskontraktsprov är mera krävande än ett kursprov och kan omfatta också andra uppgifter än ett skriftligt prov och eventuella andra uppgifter under kursens gång som kräver din närvaro. Provet för avläggande av kurs genom kurskontrakt infaller i samband med provtillfällena i slutet av varje period (undantag period 1, då kurskontrakt i allmänhet inte kan avläggas). Underkänd kurs som avlagts genom kurskontrakt kan höjas en gång vid det allmänna omtagningstillfället för underkända kurser. En kurs som avlagts genom kurskontrakt, och som blivit godkänd, kan senare höjas en gång vid tentamenstillfället för godkända kurser. Obs! Om du inte anländer till provet för att avlägga en kurs genom kontrakt, har du förlorat din tentamensrätt och då avlägger du kursen genom att delta i undervisningen i normal ordning. Det här gäller inte om du insjuknat till provtillfället, du bör i så fall visa upp ett sjukintyg för din lärare. Om du visar upp sjukintyg vid frånvaro från kurskontraktsprov, kan du avlägga provet vid ifrågavarande periods omtagningstillfälle för underkända vitsord.

10 3. Du gör ett projektarbete som en del av en kurs Vissa kurser är planerade att utföras delvis som självstudier i form av ett projektarbete under ämneslärarens handledning. Det här betyder att din lärare finns till hands under lektionstid för att vägleda dig under kursens gång. 4. Du studerar på distans Gymnasierna runtomkring Vasa Vi7 samarbetar kring distansstudier. Du har möjlighet att avlägga de kurser som finns i distanskursbrickan. Du ser när kursen börjar och du anmäler dig senast det datum som är utsatt på kursbrickan. Anmälan görs hos studiehandledaren. Det finns en handledande lärare på din egen skola som hjälper dig med distansstudierna. Studierna genomförs i Fronter, det vill säga att du behöver tillgång till Internet. Inledande tillfället sker dock som videokonferens. Tentamen. STUDIEGÅNGEN VID GYMNASIET Studierna vid gymnasiet innehåller obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Du kan också lägga till i ditt studieprogram s.k. övriga kurser som tex. teorikursen för körkortet eller någon annan kurs som bedöms motsvara en gymnasiekurs. De obligatoriska kurserna är 48 om du läser kort matematik och 52 om du läser lång matematik. Rekommenderad studietakt: Gymnasiet avläggs på 3 år: Gymnasiet avläggs på 4 år: Årskurs 1: ca. 30 kurser Årskurs 1: ca. 20 kurser Årskurs 2: ca. 30 kurser Årskurs 2: ca. 20 kurser Årskurs 3: ca. 15 kurser ger totalt 75 kurser Årskurs 3: ca. 20 kurser Årskurs 4: ca. 15 kurser ger totalt 75 kurser STUDIEHANDLEDNINGEN VID GYMNASIET Omfattar dels individuell handledning, informationstillfällen som behandlar olika studie- och utbildningsrelaterade frågor. Studiehandledaren hjälper dig med kursplanering, ämnesval, studentexamensplanering och ansökan till vidare utbildning. Din egen aktivitet och delaktighet i din studieplanering är mycket viktig för ett lyckat slutresultat. Kursbyten kan göras kontinuerligt under läsåret, du kan kontakta studiehandledaren via Wilma eller komma på individuell handledning. Drop-in -systemet fungerar vanligtvis bra, men du kan också beställa tid för ett individuellt samtal. Tidsbeställningen kan göras på Wilma. Studiehandledningen omfattar en obligatorisk kurs som kommer att synas på ditt avgångsbetyg som en godkänd kurs efter att du har deltagit i de olika delmomenten som kursen kräver, dvs. närvaro vid informationstillfällen, deltagande i studiebesök mm. För närmare detaljer angående

11 kursens innehåll, se under Läroplan i Wilma. Du kan ytterligare välja en fördjupad kurs i studiehandledning (Studiehandledning 2) som genomförs som en distanskurs för årskurs 2. FRÅNVARO Då du har valt att avlägga en kurs genom att delta i undervisningen gäller obligatorisk närvaro. Förhållningsregler som gäller i arbetslivet kan även tillämpas på skolan, du förväntas vara närvarande och punktlig. Vid frånvaro kontaktar din målsman skolans byråsekreterare tel. nr: , din grupphandledare eller rektor tel. nr: eller via Wilma. Sjukanmälan skall ske kl Du informerar själv ämnesläraren om orsakerna till frånvaron. Dina frånvarotimmar bokförs i Wilma (elektronisk frånvarouppföljning) och där framkommer också orsakerna till din frånvaro. Giltig orsak till frånvaro är sjukdom eller representationsuppdrag för skolan. Rektor, grupphandledare eller ämneslärare kan bevilja dig rätt till frånvaro av andra orsaker, men då måste du lämna in en skriftlig anhållan på förhand. (blankett finns på skolans hemsida). Frånvaro som omfattar 1-2 dagar beviljas av grupphandledaren, längre tids frånvaro beviljas av rektor. Anhållan görs på en skild blankett som finns på vår hemsida och i blankettskåpet. Ogiltig frånvaro kan leda till att din kurs förfaller. Ämnesläraren/studerande kan konsultera rektor vid oklara fall. Representationsuppdrag betyder att du är frånvarande för att delta i annan verksamhet som är godkänd i skolans läsårsplan och det tar läraren hänsyn till. Lektioner för övningskörningen för körkort får inte placeras under lektionstid. Endast den s.k. halkkörningen, uppkörningen, samt teoriprovet får av praktiska orsaker försiggå under lektionstid. PROVVECKA Alla perioder avslutas med en 6 dagars provvecka. Provtillfällen hålls oftast från kl. 9 till kl. 11. Proveckans schema hittar du på Wilma. ATT UTEBLI FRÅN KURSPROV Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom bör du visa upp ett sjukintyg som är skrivet av antingen din vårdnadshavare, hälsovårdspersonal eller läkare. Om din frånvaro från ett kursprov beror på sjukdom, kan du avlägga kursprovet vid ifrågavarande periods omtagningstillfälle. Du bör visa upp sjukintyg för din lärare i kursen. Om du blir underkänd i detta prov har du ännu en möjlighet att höja provvitsordet.

12 ATT AVBRYTA EN KURS Om du avbryter en påbörjad kurs skall du alltid först kontakta studiehandledaren. Därefter bör du skriftligen av rektor anhålla om tillstånd till att avbryta kursen. Du fyller i blanketten Anhållan om kursbyte med tydlig motivering för ditt avhopp från kursen. Blanketten finns i blankettskåpet i våning 3. ERSÄTTANDE OCH ÖVRIGA KURSER Du kan också avlägga kurser vid andra läroanstalter. Lärokurser som till mål, innehåll och omfattning motsvarar en kurs i det egna gymnasiet, kan godkännas som gymnasiekurs. Tilläggsprestationer kan vid behov avkrävas. Du kan i ditt studieprogram tillföra s.k. övriga kurser, såsom avlagt teoriprov för körkort, utbytesstudier, kurser organiserade av olika föreningar och organisationer m.m. Du lämnar in en kopia av intyget över avklarad kurs till rektor, som besluter om kursen godkänns som en övrig kurs. Antalet övriga kurser får vara högst 20 till antalet. KURSBEDÖMNING Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena och utveckla sina förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och arbete skall bedömas mångsidigt. (Gymnasielagen 629/ mom.) Bedömningen skall på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt. Alla genomgångna kurser bedöms efter att kursen är slutförd. Kursbedömningen, som skall var mångsidig, grundar sig på: o hur den studerande uppnått kursens mål o eventuella skriftliga och/eller muntliga förhör o den studerandes eget omdöme kan beaktas bl.a. genom utvärderingssamtal o fullgjorda uppgifter o fortlöpande observation och bedömning av elevens alster, aktivitet och intresse. Vid bedömning tillämpas skalan Tillämpade kurser bedöms med godkänd (G) eller (A= avlagd, ny läroplan) /underkänd (U). Ett D på betyget betyder att du deltagit i kursen men saknar någon väsentlig kursprestation. Varje D bör åtgärdas enligt givna datum. Icke åtgärdat D innebär att kursprestationen förfaller. I slutet av varje period/kurs kan ett kursprov hållas.

13 TENTAMEN AV UNDERKÄND KURS Du har möjlighet att höja underkänt vitsord (4) en gång vid höjningstillfälle för underkända kurser eller i samband med kursprovet i slutet av en period. Om det underkända vitsordet kvarstår måste du gå om kursen om du vill höja det underkända vitsordet. Tentamenstillfälle för att höja underkända vitsord ordnas drygt en vecka efter varje periodslut. I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i ett läroämne. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna (Gymnasieförordningen) HÖJNINGSTENTAMEN AV GODKÄND KURS Godkända kursvitsord kan du höja vid ett särskilt provtillfälle som ordnas efter alla perioder. Ditt kursvitsord blir alltid det högre vitsordet Ett kursvitsord kan höjas genom: o Höjningstentamen av kursen o Tilläggsprestation o Enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen av den studerande o Äldre godkända kursvitsord kan du höja genom att gå om kursen. Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs: Anmälan till höjning av underkänd/godkänd kurs skall du göra i Wilma. Det kommer meddelande på Wilma och information i skolans händelsekalender (på skolans hemsida) om när anmälan är öppen. Du kan endast anmäla dig till en kurs som du har haft under den senaste perioden. Om du uteblir från höjningsprov av godkänd kurs behåller du ditt tidigare vitsord. Du kan inte flere gånger anmäla dig till höjning av godkänd kurs. Giltig orsak till frånvaro utgör sjukdom, verifierad med sjukintyg av vårdnadshavare, hälsovårdare eller läkare. Sjukintyget bifogas anmälan. Du tenterar godkänd eller underkänd kurs för den lärare som du haft i kursen. Rektor kan utse annan examinator. GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG: Ditt studieprogram bör omfatta minst 75 kurser. Alla obligatoriska och minst 10 fördjupade kurser måste ingå i programmet, därutöver kan du avlägga kurser vid andra skolor på det s.k. andra stadiet. Ditt studieprogram kan även bestå av flere fördjupade eller tillämpade kurser, samt s.k. övriga kurser. Av skolans egna fördjupade och tillämpade kurser kan endast de kurser som den

14 studerande avlagt med godkänt vitsord räknas till gymnasiets lärokurs. Efter slutfört studieprogram erhåller du avgångsbetyg. Rektor och de lärare som undervisat dig besluter att utfärda avgångsbetyg. Vitsorden för lärokursen i ett läroämne fastställs genom det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser som den studerande har slutfört. Av dessa studier får du ha underkända kurser enligt följande: Kursantal Tillåtna underkända 1-2 kurser kurser kurser 2 9 eller fler kurser 3 En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet höjas. Slutvitsordet i ett ämne bestäms utgående från aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser, som den studerande slutfört. Lärare, som undervisar i ämnets sista kurs ansvarar efter konsultation med ämneskolleger, samt tillsammans med skolans rektor, för slutvitsordet i ämnet. Kursbedömningen är identisk med kursvitsordet om ämnet omfattar endast en kurs, eller om du läst endast en kurs i ämnet. På avgångsbetyget anges vilka ämnen du läst, antalet kurser, samt slutvitsord. I gymnastik samt ämnen som omfattar endast en kurs, samt i valfria språk som omfattar 1-2 kurser, skrivs vitsord ej ut, om du anhåller om detta. Då antecknas kurserna som godkända/avlagda. HÖJNINGSTENTAMEN INFÖR AVGÅNGSBETYGET En studerande som inte har godkänt i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör (gymnasieförordningen) Dessa tentamina kan bestå av såväl muntliga som skriftliga prestationer. Vitsordet som du erhåller i en höjningstentamen kan höja ditt slutvitsord. Om en studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta skall vitsordet höjas.

15 STUDENTSKRIVNINGARNA Studentskrivningarna omfattar ett obligatoriskt ämne: modersmål och litteratur som skrivs av alla. Därefter väljer du tre ämnen som skrivs på obligatorisk nivå bland följande ämnen: finska, engelska, matematik, realprovet och korta främmande språk. De övriga kan du skriva som extra prov. I realprovet besvaras åtta frågor ur ämnesgrupperna: Religion eller livsåskådning, psykologi, filosofi, biologi, geografi, historia och samhällslära, fysik, kemi. Med start vårterminen 2006 skriver du ämnesrealprov, vilket innebär att du väljer i vilket realämne du vill skriva prov. Ett ämnesprov är ett realprov. ELEVKÅREN Elevkåren vid Vasa övningsskolas gymnasium består av skolans alla elever. Inom elevkåren väljs en styrelse. Till elevkårens uppgifter hör bl.a. att arbeta för de studerandes bästa, arrangera aktiviteter och delta i utvecklandet av skolverksamheten. FRONTER Fronter (www.fronter.com/bilda) är en inlärningsplattform på Internet. Användarnamn och lösenord fås i samband med skolstarten. Fronter används alltid till Vi7-gymnasiernas gemensamma distanskurser. Även i vissa vanliga kurser använder lärarna Fronter till exempel för att lägga upp material eller för att ta emot uppsatser. WILMA Genom att logga in i Wilma (https://wilma.vos.abo.fi/) kan du bland annat: Se schema Skicka meddelande till lärare, personal och medstuderande Få fram betyget Göra studieplanering i wilmer Göra anmälan till studentskrivningarna Se kursbrickorna för alla perioder Göra kursval inför nytt läsår (möjligheten öppen endast under en viss tidpunkt) Om du behöver nytt lösenord får du det från Lena på kansliet. STRÄNGNYCKEL Här ser du placeringen av de olika kurserna på läsordningen. Kurserna som går i strängarna framkommer ur kursbrickan, som du hittar i Wilma.

16 Strängnyckel läsåret Period 1 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 2 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 3 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 4 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b Period 5 Lektionsnummer Lektionstider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag a L U N C H 3a b b L U N C H 3b

17 STUDIEPLANERING

18

19 ALLMÄNT OM DISTANSUNDERVISNING INOM VI7 Kurser Inom Vi7 finns en gemensam kursbricka bestående av kurser inom vilka undervisningen sker på distans. Deltagande skolor genomför och ansvarar detta läsår för minst fyra kurser vardera, vilket innebär att det på brickan kommer att finnas sammanlagt 32 kurser för skolornas studerande. Utöver dessa bjuds även s.k. videokonferenskurser. Kursbrickan utformas med beaktande av studerandes behov, utbud på elektroniskt kursmaterial samt lärarresurser i de deltagande gymnasierna. Undervisningen läggs upp av den enskilde läraren, den s.k. examinatorn, som till sin hjälp kan använda sig av det elektroniska kursmaterial som står till buds via Utbildningsstyrelsens portal för undervisning (kurspaket) men även annat användbart elektroniskt material. Deltagarantal Schemaläggningen av distanskurserna avviker inte sällan från skolans normala periodindelning så att kurser inleds och avslutas enligt på förhand fastslagna datum. Till kurserna i period 1 strävar man till att anmälan görs före vårterminens slut men det är också möjligt att göra anmälan någon av de inledande dagarna av höstterminen. Skolorna garanteras tre platser vardera i alla kurser. Totalt kan 24 deltagare antas till en kurs men detta är möjligt att justera beroende på situation och ämne. Ifall examinator i en kurs anser det vara möjligt att undervisa fler kan deltagarantalet överstiga 24. Då en skola har fler än tre elever som vill anmäla sig till samma kurs sätts dessa på reservlista. Reserverna ges outnyttjade platser efter passerad deadline. Inlärningsmiljö Inom Vi7 hålls alla distanskurser på inlärnings-plattformen Fronter. Alla kurser har ett eget kursrum där studerandena sätts in som deltagare genom att söka fram dem i plattformens register. Kommunikation och kursinformation sköts praktiskt och enkelt via plattformens olika funktioner. Anmälan till alla kurser måste göras på elektronisk blankett i rummet Vi7distans. De studerande, som anmält sig till kurs, kontaktas personligen av examinator på den e-post-adress de uppgett vid anmälan till kursen. Roller Studerande - från åtta olika gymnasier Examinator - den som är lärare i kursen Handledare - den person i den egna skolan som handleder studerande i olika frågor och med eventuella praktiska problem under distanskursens gång (undervisar inte) Studiehandledare - handhar anmälan till distanskurs och ger stöd på samma sätt som i studierna i allmänhet Admin skolans specialutbildade lärare för användning av Fronter

20 ANVISNINGAR FÖR DIG SOM ÄR STUDERANDE Anmälan till kurs Studerande, som vill delta i en distanskurs, gör anmälan minst en vecka före kursstart, senast det datum som finns angivet på kursbrickan. Till kurserna i period 1 skall du helst anmäla dig före vårterminens slut men det är också möjligt att göra anmälan någon av de inledande dagarna av höstterminen. Anmälan görs genom att du kontaktar studiehandledaren (i vissa skolor handhas anmälningarna av kanslisten), som anmäler deltagandet. Anmälan görs elektroniskt, direkt till rätt kurs i Fronter då studiehandledaren och du kommit överens om att du skall delta. Kursbrickan (se bilaga i denna handbok) består av 32 kurser, som är öppna för alla studerande inom Vi7. Kursstart och närstudier Efter att du anmält dig bör du själv hålla dig informerad om kursstart, närstudietillfällen etc. genom att följa med examinators information, som ges i Fronter och på den e-post-adress du uppgett. Du kan också själv kontakta examinator via e-post. I början av en kurs hålls en s.k. närstudieträff. Närstudietillfällena samlar alla deltagande studerande från Vi7 -gymnasierna. Närstudierna hålls via videokonferens (brygga eller desktopp) och läraren kan då kräva obligatorisk närvaro. I en del kurser hålls närstudier fler än en gång. Undervisningsplattform Om du går en kurs på distans kommer du att använda plattformen Fronter. Du måste vara noggrann med att uppdatera din s.k. profil så att åtminstone din e-post-adress och ditt telefonnummer stämmer. Det är också mycket bra om du har en bild av dig själv i din profil. Under det första närstudietillfället får du instruktioner i hur man använder Fronter i just den kurs du deltar i men du får också hjälp av en handledande lärare på din egen skola. Ta alltså reda på vem den läraren är! Inlämning av uppgifter sker på det sätt som examinator föreskrivit. Tentamen I anslutning till kursen hålls prov och förhör enligt lärarens anvisningar. Under kursens gång förekommer också andra typer av uppgifter, t.ex. diskussioner och analyser som en del av examinationen. Omtentamen bör göras inom två månader och sköts av kursens examinator. Reglerna för omtentamen är i övrigt de samma som för kurser i allmänhet i respektive skola. Studiegång och egen aktivitet Lärare och studerande med erfarenhet av kurser på distans är tämligen eniga om att detta är en krävande studieform där studerandena bör kunna ta stort ansvar för sina studier och vara aktiva i kommunikationen med läraren och medstuderandena. Man bör dagligen läsa sin e- post samt gå in på kursplattformen! Distansstudier kräver god självdisciplin och förmåga att organisera sina studier. Att aktivt kommunicera med examinator, är en del av det ansvar som studerande i distanskurser måste vara beredda på att ta. För att få studieprestationen godkänd måste den studerande följa de anvisningar som läraren ger respektera och hålla de tidsramar som finns för kursen för att få avvika från kursupplägget på förhand diskutera detta med examinator prestera enligt kursfordringarna Bedömningen i kursen rapporteras av examinator till din egen skolas handledare, som ansvarar för att prestationerna i vanlig ordning förs in i ditt betyg. Kontrollera, precis som för andra kurser, att vitsordet registrerats. Eventuell omtentamen sköts av examinator i kursen. Examinator informerar om hur du kan utvärdera kursen.

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer