500 Naturvetenskaper och matematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "500 Naturvetenskaper och matematik"

Transkript

1 Naturvetenskaper och matematik Naturvetenskaper: vetenskaper som behandlar materia och energi, eller föremål och processer som kan iakttas i naturen Klassificera här tvärvetenskapliga verk om naturvetenskaper och tillämpade vetenskaper Klassificera naturhistoria under 508. Klassificera vetenskapliga principer gällande ett ämne med ämnet plus notation 015 från tabell 1, t.ex. vetenskapliga principer gällande fotografi För tillämpade vetenskaper se 600. Se manualen under vs. 213, 500, 576.8; se manualen under vs , 500; se manualen under 500 vs

2 500 Dewey decimalklassifikation Naturvetenskaper och matematik ÖVERSIKT [Physical and space sciences, history and description with respect to kinds of persons] 501 Philosophy and theory 502 Miscellany Standard subdivisions 507 Education, research, related topics 508 Natural history 509 Historical, geographic, persons treatment 510 Mathematics.1 Philosophy and theory 511 General principles of mathematics 512 Algebra 513 Arithmetic 514 Topology 515 Analysis 516 Geometry 518 Numerical analysis 519 Probabilities and applied mathematics 520 Astronomy and allied sciences 521 Celestial mechanics 522 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials 523 Specific celestial bodies and phenomena 525 Earth (Astronomical geography) 526 Mathematical geography 527 Celestial navigation 528 Ephemerides 529 Chronology 530 Physics Standard subdivisions.1.8 [Theories, mathematical physics, states of matter, instrumentation, measurement] 531 Classical mechanics Solid mechanics 532 Fluid mechanics Liquid mechanics 533 Pneumatics (Gas mechanics) 534 Sound and related vibrations 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena 536 Heat 537 Electricity and electronics 538 Magnetism 539 Modern physics 540 Chemistry and allied sciences.1.9 Standard subdivisions 541 Physical chemistry 542 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials 543 Analytical chemistry 2

3 500 Naturvetenskaper och matematik Naturvetenskaper och matematik 546 Inorganic chemistry 547 Organic chemistry 548 Crystallography 549 Mineralogy 550 Earth sciences 551 Geology, hydrology, meteorology 552 Petrology 553 Economic geology Earth sciences by specific continents, countries, localities in modern world; extraterrestrial worlds 560 Paleontology Paleozoology.1.9 Standard subdivisions; stratigraphic paleontology, paleoecology 561 Paleobotany; fossil microorganisms 562 Fossil invertebrates 563 Miscellaneous fossil marine and seashore invertebrates 564 Fossil Mollusca and Molluscoidea 565 Fossil Arthropoda 566 Fossil Chordata 567 Fossil cold-blooded vertebrates Fossil Pisces (fishes) 568 Fossil Aves (birds) 569 Fossil Mammalia 570 Life sciences Biology.1.9 Standard subdivisions and microscopy 571 Physiology and related subjects 572 Biochemistry 573 Specific physiological systems in animals, regional histology and physiology in animals 575 Specific parts of and physiological systems in plants 576 Genetics and evolution 577 Ecology 578 Natural history of organisms and related subjects 579 Microorganisms, fungi, algae 580 Plants.1.9 Standard subdivisions 581 Specific topics in natural history of plants 582 Plants noted for specific vegetative characteristics and flowers 583 Magnoliopsida (Dicotyledons) 584 Liliopsida (Monocotyledons) 585 Pinophyta (Gymnosperms) Coniferales (Conifers) 586 Cryptogamia (Seedless plants) 587 Pteridophyta 588 Bryophyta 590 Animals.1.9 Standard subdivisions 591 Specific topics in natural history of animals 592 Invertebrates 593 Miscellaneous marine and seashore invertebrates 3

4 500 Dewey decimalklassifikation Naturvetenskaper och matematik 594 Mollusca and Molluscoidea 595 Arthropoda 596 Chordata 597 Cold-blooded vertebrates Pisces (Fishes) 598 Aves (Birds) 599 Macroeconomic policy.2 Fysiska vetenskaper.5 Rymdvetenskaper För astronomi och angränsande vetenskaper se 520; för fysik se 530; för kemi och angränsande vetenskaper se 540; för geovetenskaper se 550. För astronomi se 520; för geovetenskaper i andra världar se 550. För rymdvetenskapliga aspekter på ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0919 från tabell 1, t.ex. kemiska reaktioner i rymden Se manualen under 520 vs , 523.1, 530.1, Historia och beskrivning gällande grupper av personer 501 Filosofi och teori 502 Diverse Tillfoga till basnummer de nummer som följer T1 08 i notation från tabell 1, t.ex. kvinnor inom naturvetenskap Klassificera vetenskaplig metodik som en allmän forskningsmetod under ; klassificera vetenskaplig metodik tillämpad på naturvetenskaper under Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material 503 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser [504] [Vakant] Senast använt i 16:e upplagan 505 Seriella resurser 506 Organisationer och ledning (management) 507 Utbildning, forskning, liknande ämnen.1 Naturvetenskap utbildning,....8 Användning av apparatur och utrustning i studier och undervisning Klassificera här projekt för naturvetenskapsmässor, naturvetenskapsprojekt i skolan 4

5 508 Naturvetenskaper och matematik Naturhistoria Använd ej för historik och beskrivning av naturvetenskaper och matematik gällande grupper av personer; klassificera under Klassificera här beskrivning och översikter av naturfenomen Klassificera organismers naturhistoria under 578. Se manualen under vs. 508, , ; se manualen under 578 vs , 508, Historisk aspekt och personer.092 Naturforskare.2 Årstider Använd ej för geografisk aspekt; klassificera under Klassificera här tvärvetenskapliga verk om årstider För en särskild aspekt av årstider se aspekten, t.ex. årstidernas effekt på organismer Indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet; av särskilda världsdelar, länder, orter i den gamla världen.31 Indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet Tillfoga till basnummer de nummer som följer T2 1 i notation från tabell 2, t.ex. havets naturhistoria Indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter i den gamla världen Tillfoga till basnummer de nummer som följer T2 3 i notation från tabell 2, t.ex. det antika Greklands naturhistoria Indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter i den moderna världen Tillfoga till basnummer 508 notation 4 9 från tabell 2, t.ex. Brasiliens naturhistoria Historisk och geografisk aspekt, personer Klassificera historisk och geografisk aspekt och personer gällande naturfenomen under Vetenskapsmän 5

6 510 Dewey decimalklassifikation Matematik Klassificera här ren matematik Se manualen under 510; se manualen under 510, T vs. 003, T1 011; se manualen under 510, T vs , T ÖVERSIKT Philosophy and theory 511 General principles of mathematics 512 Algebra 513 Arithmetic 514 Topology 515 Analysis 516 Geometry 518 Numerical analysis 519 Probabilities and applied mathematics.1 Filosofi och teori Omfattar metamatematik Klassificera matematisk logik under Matematik utbildning.92 Matematiker 511 Matematikens allmänna principer Klassificera allmänna principer tillämpade på en särskild gren av matematiken med grenen, t.ex. finit geometri ÖVERSIKT Finite mathematics.3 Mathematical logic (Symbolic logic).4 Approximationsand expansions.5 Graph theory.6 Combinatorics (Combinatorial analysis).8 Mathematical models (Mathematical simulation).3 Matematisk logik (symbolisk logik).32 Mängdlära Omfattar urvalsaxiomet, begränsningsteoremet, avgörbarhet, formella språk, Gödels teorem, typteori Klassificera här axiom, hypoteser; logiska operatorer; predikatkalkyl, satslogik Kategoriteori flyttat till Partiellt ordnade mängder flyttat till För punktmängder se Ordning, gitter, ordnade algebraiska strukturer Standardindelningar tillfogas både för enstaka ämnen och för alla ämnen i rubriken Omfattar punktmängder Funktioner och relationer flyttat till

7 511 Matematik Bevisteori och konstruktiv matematik Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Omfattar intuitionistisk matematik [tidigare ].4 Närmevärden (approximationer) [tidigare även ] och utvecklingar.5 Grafteori Klassificera numerisk approximation under Omfattar nätverksteori Matchningsteori flyttat till ; nomografi flyttat till Klassificera tvärvetenskapliga verk om nätverksteori under Kombinatorik (kombinatorisk analys) Omfattar algebraisk kombinatorik; kombinatoriska konfigurationer och mönster; matroider Klassificera grafteori under 511.5; klassificera utformning av experiment under Matematiska modeller (matematisk simulering) 512 Algebra Algoritmer flyttat till Se även för modellteori Klassificera här universell algebra, modern algebra (abstrakt algebra kombinerad med talteori) Numerisk algebra flyttat till Klassificera grunderna till algebra under ÖVERSIKT Standard subdivisions.02 Abstract algebra.1 Algebra combined with other branches of mathematics.2 Groups and group theory.3 Fields.4 Rings.5 Linear algebra.6 Category theory, homological algebra, K-theory.7 Number theory.9 Foundations of algebra Standardindelningar.02 Abstrakt algebra För indelningar av abstrakt algebra se > Indelningar av abstrakt algebra Klassificera övergripande verk under

8 512 Dewey decimalklassifikation Grupper och gruppteori.3 Fält.4 Ringar Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Klassificera här sidoklasser, undergrupper Brauergrupper flyttat till För topologiska och besläktade algebror och grupper se ; för grupper, halvgrupper, gruppoider betraktade som kategorier se ; för algebraisk topologi se Klassificera här fältteori Klassificera linjär algebra under 512.5; klassificera differentialalgebror under ; klassificera talteori under Omfattar algebror baserade på gruppegenskaper, flexibla algebror, fria algebror [alla tidigare ], underringar, utvidgningsteori Klassificera här integritetsområden, radikalteorin Klassificera algebror karakteriserade av rymddimension under 512.5; klassificera topologiska algebror under För fält se Linjär algebra Omfattar Cayleys algebra, multidimensionell algebra, multilinjär algebra, kvaternioner Klassificera här linjär algebra kombinerad med analytisk geometri; vektoralgebra Klassificera algebrans grunder under 512.9; klassificera analys kombinerad med linjär algebra under ; klassificera numerisk linjär algebra under Topologiska och relaterade algebror och grupper Standardindelningar tillfogas för topologiska och relaterade algebror och grupper tillsammans, för topologiska algebror ensamt, för topologiska grupper ensamt Omfattar Fréchet-algebror, Hopf-algebror, reduktiva algebror, Steins algebror, likformiga algebror och deras grupper Liealgebror och Liegrupper flyttat till ; kategoriteori, funktorer, morfismer, topoi flyttat till ; homologisk algebra flyttat till ; algebraisk K-teori flyttat till För differentialalgebror se ; för faktoralgebror se Se även för algebraisk topologi..6 Kategoriteori, homologisk algebra, K-teori.7 Talteori Klassificera numeriska metoder under För ekvationsteori se

9 512 Matematik Algebrans grunder Klassificera algebra kombinerad med andra grenar av matematiken under [ ] Standardindelningar.94 Ekvationsteori Flyttat till Determinanter och matriser Matriser 513 Aritmetik Omfattar räkneförmåga Egenvärden och egenvektorer flyttat till Klassificera matrisers determinanter under Klassificera numeriska metoder under Aritmetiska operationer.5 Räknesystem 514 Topologi Omfattar talsystem med basen 3, 5, 20 Klassificera här analysis situs, homeomorfismer, homogena rum, avbildningar Klassificera topologi kombinerad med analys under ; klassificera topologi kombinerad med geometri under 516. För topologiska vektorrum se Algebraisk topologi.3 Topologiska rum Se även för topologiska algebror Klassificera här metrisk topologi.34 Topologiska mångfalder.7 Analytisk topologi.74 Global analys Klassificera här mångfaldstopologi För differentiabla mångfalder se Omfattar Hodgeteori, indexteorem Hamiltonska system flyttat till För differentiabla mångfalder se

10 515 Dewey decimalklassifikation Analys Klassificera här matematisk analys; övergripande verk om funktionsteori Numerisk analys flyttat till 518 Klassificera sannolikhetslära under För teorin om en särskild funktion eller grupp av funktioner se funktionen eller grupp av funktioner, t.ex. analys av kedjebråk ÖVERSIKT Analysis and calculus combined with other branches of mathematics.2 General aspects of analysis.3 Differential calculus and equations.4 Integral calculus and equations.5 Special functions.6 Other analytic methods.7 Functional analysis.8 Functions of real variables.9 Functions of complex variables.2 Allmänna aspekter på analys Klassificera en särskild applikation med applikationen, t.ex. expansion av funktioner hos reella variabler Sekvenser och serier.243 Serier Standardindelningar tillfogas för sekvenser och serier tillsammans, för sekvenser ensamt Omfattar algebraiska talföljder [tidigare ], aritmetiska talföljder [tidigare 513.4], geometriska talföljder [tidigare , 513.4] Klassificera här oändliga processer Omfattar summabilitet Klassificera här oändliga serier Klassificera talteori gällande kedjebråk under Fourieranalys och harmonisk analys Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Omfattar analys av vågelement Klassificera här Fourierserier Klassificera Fouriertransformer under För abstrakt harmonisk analys se Differentialkalkyl och differentialekvationer Klassificera differentialtopologi under ; klassificera differentialoperatorer under ; klassificera differentialgeometri under ; klassificera övergripande verk om differentialkalkyl och integralkalkyl och differentialekvationer och integralekvationer under

11 515 Matematik Differentialekvationer Klassificera här Cauchyproblemet; ordningar, grader; övergripande verk om gränsvärdesproblem Stabilitetsteori flyttat till Klassificera blandade ekvationer under ; klassificera numeriska lösningar under För gränsvärdesproblem gällande finita differenser se Ordinära differentialekvationer Dynamiska system flyttat till Partiella differentialekvationer.4 Integralkalkyl och integralekvationer Klassificera speciella funktioner under 515.5; klassificera integraltransformer under ; klassificera integralgeometri under Mått- och integrationsteori.43 Integralkalkyl Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Klassificera här abstrakt måtteori [tidigare ] Ergodteori flyttat till För funktionaler se Omfattar integration, summering, båglängd, konvolutioner, kubering, kvadratur; Cauchys integral, bestämda integraler, Denjoys integral, Greens integral, Haars integral, generaliserade integraler, Lebesgue-integral, linjeintegraler, Poisson-integral, Poisson-Stieltjes integral, egentliga integraler, Riemanns integral, Stokes integral, ytintegraler Klassificera vektorintegration under ; klassificera numerisk integration under ; klassificera sannolikhetsintegration under Integralekvationer Klassificera blandade ekvationer under ; klassificera numeriska lösningar under Speciella funktioner.6 Övriga analytiska metoder För funktionalanalys se Finit differenskalkyl.64 Variationskalkyl Klassificera här gränsvärdesproblem när vardera gränsen har ett numeriskt värde 11

12 515 Dewey decimalklassifikation Funktionalanalys Klassificera här övergripande verk om funktioner med reella värden, komplexa värden, vektorvärden Klassificera mått- och integrationsteori under ; klassificera potentialteori under Operatorkalkyl För topologiska algebror se ; för reella variabelfunktioner se 515.8; för komplexa variabelfunktioner se Klassificera en särskild applikation med applikationen, t.ex. differentialoperatorer i topologiska vektorrum Funktionalekvationer Klassificera differensekvationer under Särskilda ämnen inom funktionalanalys.785 Abstrakt harmonisk analys Omfattar Fourieranalys av grupper.8 Funktioner av reella variabler Klassificera här reell analys Klassificera kombinerad behandling av funktioner av reella och komplexa variabler under Se även för rella tal..9 Funktioner av komplexa variabler Klassificera här automorfa funktioner, komplex analys, konform avbildning.96 Potentialteori Se även för komplexa tal. För en särskild applikation av potentialteori se applikationen, t.ex. harmonisk analys och potentialteori

13 516 Matematik Geometri Klassificera här geometri kombinerat med topologi Klassificera algebra kombinerat med geometri under 512.1; klassificera aritmetik kombinerat med geometri under ; klassificera analys kombinerat med geometri under 515.1; klassificera geometrisk sannolikhet under För topologi se 514. ÖVERSIKT Standard subdivisions [Classical and modern geometry; planes, solids, manifolds, convex sets].1 General aspects of geometry.2 Euclidean geometry.3 Analytic geometries.4 Affine geometry.5 Projective geometry.6 Abstract descriptive geometry.9 Non-Euclidean geometries Standardindelningar.02 Klassisk geometri.04 Modern geometri [.05] Plan [.06] Kroppar Flyttat till Flyttat till Mångfalder.08 Konvexa mängder För topologiska mångfalder se Klassificera här konvex geometri.1 Allmänna aspekter på geometri Omfattar symmetri Klassificera här automorfismer, metrisk geometri, transformationer (avbildningar) Klassificera allmänna aspekter tillämpade på en särskild geometri med den geometrin, t.ex. kägelsnitt i euklidisk geometri Finit geometri (ändlig geometri) Klassificera här diskret geometri.13 Kombinatorisk geometri.132 Mönster Klassificera här tessellationer 13

14 516 Dewey decimalklassifikation Euklidisk geometri Klassificera här kongruens, likhet, metrisk geometri Klassificera en särskild typ av euklidisk geometri med typen, t.ex. euklidisk analytisk geometri Standardindelningar.22 Plangeometri Omfattar Pytagoras sats.23 Rymdgeometri.24 Trigonometri.3 Analytiska geometrier Klassificera linjär algebra kombinerad med analytisk geometri under 512.5; klassificera analytisk affin geometri under 516.4; klassificera analytisk projektiv geometri under Algebraisk geometri Geometrier baserade på linjär algebra Omfattar enumerativ geometri, gitterpunktpunktsgeometri Klassificera här birationella och konforma avbildningar, samband, duala geometrier, skärningar; bilinjära och sesilinjära former; komplex multiplikation Polytoper flyttat till Differentialgeometri och integralgeometri Standardindelningar tillfogas för differentialgeometri och integralgeometri tillsammans, för differentialgeometri ensamt Omfattar symplektiska mångfalder Klassificera här kurvor, differentierbara mångfalder, ytor, torsion.373 Riemannsk geometri För metriska differentialgeometrier se Omfattar Sasakians geometri.374 Minkowskis geometri Omfattar Einsteins geometri.375 Finslergeometri.376 Cartans geometri.4 Affin geometri Klassificera affin differentialgeometri under Projektiv geometri Klassificera projektiv differentialgeometri under

15 516 Matematik Abstrakt deskriptiv geometri Se även för deskriptiv geometri inom konstruktionsritning.9 Icke-euklidisk geometri [517] [Vakant] Omfattar Bolyais geometri, elliptisk geometri, Gaussisk geometri, hyperbolisk geometri, inversiv geometri, Lobatjevskijs geometri; infogandet av icke-euklidiska rum i andra geometrier Klassificera en särskild typ av icke-euklidisk geometri med typen, t.ex. icke-euklidisk analytisk geometri Senast använt i 17:e upplagan 518 Numerisk analys [tidigare 515] Klassificera här tillämpad numerisk analys [tidigare 519.4], numeriska beräkningar, numerisk matematik Klassificera närmevärden (approximationer) och expansioner under För numerisk statistisk matematik se Algoritmer [tidigare 511.8].2 Särskilda numeriska metoder Klassificera särskilda numeriska metoder tillämpade inom ett särskilt fält under Grafiska metoder Omfattar nomografi [tidigare 511.5].25 Finita elementmetoden (finit elementanalys).26 Iterativa metoder Klassificera här finita stripmetoden, finita volymmetoden.5 Numerisk approximation 519 Sannolikhetskalkyl och tillämpad matematik Standardindelningar tillfogas för sannolikhetskalkyl och tillämpad matematik tillsammans, för tillämpad matematik ensamt Klassificera en särskild tillämpning med tillämpningen, t.ex. statistik inom fysiken , spelteori inom hasardspel ÖVERSIKT Probabilities.3 Game theory.5 Statistical mathematics.6 Mathematical optimization.7 Programming.8 Special topics of applied mathematics 15

16 519 Dewey decimalklassifikation Sannolikhetslära Klassificera här betingade sannolikheter, geometrisk sannolikhet, sannolikhetskalkyl Klassificera sannolikhetslära tillämpad på statistisk matematik under Slumpprocesser (stokastiska processer) För köprocesser se Markovprocesser.3 Spelteori Omfattar Markovkedjor Matematisk optimering flyttat till Klassificera hasardspel under [.4] Tillämpad numerisk analys Flyttat till Matematisk statistik Klassificera här parametriska och icke-parametriska metoder Se manualen under 519.5, T vs , T Stickprovsteori (sampelteori).53 Deskriptiv statistik, multivariat analys, variansanalys och kovariansanalys Omfattar klusteranalys.54 Statistisk inferens.542 Beslutsteori.55 Tidsserieanalys.56 Hypotestestning Omfattar bootstrapping, konfidensområden, väntevärde, icke-parametrisk inferens, parametrisk inferens, prediktion, resamplingsmetoder, sekvensanalys Omfattar Bayes statistiska beslutsteori Omfattar chi square-test, goodness-of-fit-tester.6 Matematisk optimering [tidigare 519.3] Klassificera kontrollteori under Programmering För en särskild matematisk optimeringsteknik se tekniken, t.ex. matematisk programmering Se även för urval och beslutsfattande vid kombinationsanalys Standardindelningar.72 Linjär programmering 16

17 519 Matematik Speciella ämnen inom tillämpad matematik 520 Astronomi och angränsande vetenskaper Se manualen under 520 vs , 523.1, 530.1, 919.9; se manualen under 520 vs , , ÖVERSIKT 521 Celestial mechanics 522 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials 523 Specific celestial bodies and phenomena 525 Earth (Astronomical geography) 526 Mathematical geography 527 Celestial navigation 528 Ephemerides 529 Chronology [.28] Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material.92 Astronomer Använd ej; klassificera under 522 > Astronomi 521 Celest mekanik Klassificera övergripande verk under 520. För geodetisk astronomi se Omfattar ekvilibrium, trekropparsproblemet och N-kropparsproblemet Klassificera här rörelse Klassificera tillämpningar på särskilda himlakroppar och fenomen under Gravitation.3 Kretslopp Klassificera här Keplers lagar.4 Perturbationer.9 Precession Omfattar nutation Klassificera korrigeringar av precession under Tekniker, procedurer, apparatur, utrustning, material Klassificera här astrometri, positionsastronomi och praktisk astronomi Klassificera positionsastronomi som en aspekt av matematisk geografi under [.028] Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material Använd ej för allmänna verk; klassificera under 522. Använd ej för särskilda hjälptekniker och procedurer; klassificera under

18 522 Dewey decimalklassifikation 522 > Praktisk astronomi Klassificera övergripande verk under 522. För korrigeringar se 522.9; för praktisk astronomi gällande särskilda himlakroppar och fenomen se Astronomiska instrument Teleskop Klassificera här rörliga teleskop placerade på jorden.3 Meridiancirkel? För meridiancirklar se 522.3; för vinkelmätningsinstrument se 522.4; för hjälpinstrument se 522.5; för astronomiska instrument i icke-optisk astronomi se För zenitteleskop se Vinkelmätningsinstrument Omfattar astrolabier, kvadranter, reflekterande instrument, sextanter, zenitteleskop och ekvatorialteleskop.5 Hjälpinstrument Omfattar kronografer, kronometrar För hjälpinstrument gällande speciella observationsmetoder se Speciella observationsmetoder.62 Fotometri.63 Fotografi.65 Polarimetri.67 Spektroskopi För fotografisk fotometri se Klassificera spektroskopi gällande en särskild himlakropp med kroppen plus notation 0287 från tabell 1, t.ex. spektroskopi gällande planeter Icke-optisk astronomi.682 Radioastronomi.683 Infrarödastronomi.686 Observation med partikelmetoder.7 Sfärisk astronomi.9 Korrigeringar Omfattar celesta referenssystem Klassificera övergripande verk om geodetiska koordinater under Korrigeringar av aberration, astronomisk refraktion, parallax, precession; av instrumentala störningar 18

19 523 Astronomi och angränsande vetenskaper Särskilda himlakroppar och fenomen Omfattar djurkretsen Klassificera himlakroppars fenomen som är direkt jämförbara med jordiska fenomen med de jordiska fenomenen under 550, t.ex. vulkanisk aktivitet på Mars Se manualen under 523 vs ÖVERSIKT [Astrophysics and cosmochemistry].1 The universe, galaxies, quasars.2 Planetary systems.3 Moon.4 Planets, asteroids, trans-neptunian objects of solar system.5 Meteors, solar wind, zodiacal light.6 Comets.7 Sun.8 Stars.9 Satellites and rings; eclipses, transits, occultations [ ] Standardindelningar.01 Astrofysik Använd ej; klassificera under För celest mekanik se Universum, galaxer, kvasarer Standardindelningar tillfogas för universum, galaxer, kvasarer tillsammans, för universum ensamt Klassificera här kosmologi Se även för svarta hål. Se manualen under 520 vs , 523.1, 530.1, 919.9; se manualen under 520 vs , , Galaxer och kvasarer.113 Vintergatan Interstellär materia.12 Kosmogoni Omfattar diffusa och planetära nebulosor För mörk materia se För teorier om ett expanderande universum se Teorier om ett expanderande universum.19 Teorier om universums slut.2 Planetära system Klassificera här solsystemet För särskilda delar av solsystemet se

20 523 Dewey decimalklassifikation 523 > Särskilda delar av solsystemet.3 Månen Klassificera övergripande verk under Planeter, asteroider, transneptuniska kroppar i solsystemet.41 *Merkurius.42 *Venus.43 *Mars Standardindelningar tillfogas för planeter, asteroider, transneptuniska kroppar i solsystemet tillsammans, för planeter i solsystemet ensamt Klassificera här övergripande verk om planeter, satelliter, ringar i solsystemet Tillfoga till basnummer för varje nummer märkt med * de nummer som följer under , t.ex. Jupiters omloppsbana För meteorer se ; för satelliter och ringar se ; för passager, ockultationer se ; för Jorden se 525. Se även för exoplaneter..44 Asteroider (planetoider).45 *Jupiter.46 *Saturnus.47 *Uranus.48 *Neptunus Klassificera övergripande verk om meteorer och asteroider under Tidigare rubrik: Trans-uraniska planeter Transneptuniska kroppar flyttat till Transneptuniska kroppar [tidigare ].492 Kuiperbältet *Pluto [tidigare ].5 Meteorer, solvinden, zodiakalljuset.51 Meteorer Klassificera här interplanetär materia, övergripande verk om meteorer och asteroider För asteroider se Klassificera här meteoroider, meteoriter För meteorskurar se *Tillfoga enligt anvisningar under

21 523 Astronomi och angränsande vetenskaper Kometer.7 Solen.8 Stjärnor Klassificera här övergripande verk om stjärnor och galaxer För galaxer se ; för solen se Se även för kvasarer; se även för system utanför solsystemet. Se manualen under 520 vs , , 523.8: Stjärnor och galaxer..84 Aggregationer och variabla stjärnor Standardindelningar tillfogas för aggregationer och variabla stjärnor tillsammans, för aggregationer ensamt Klassificera här övergripande verk om dubbelstjärnor och stjärnhopar För stjärnhopar se Se även för galaxer..841 Dubbelstjärnor och multipelstjärnor Standardindelningar tillfogas för dubbelstjärnor och multipelstjärnor tillsammans, för dubbelstjärnor ensamt Omfattar optiska och visuella dubbelstjärnor Klassificera här astrometriska dubbelstjärnor För spektroskopiska dubbelstjärnor se ; för dubbelstjärnor i eklips se Spektroskopiska dubbelstjärnor.844 Variabla stjärnor Eruptiva variabler.85 Stjärnhopar Omfattar flarestjärnor, novor.88 Typer av stjärnor karakteristiska för stadier av stjärnornas utveckling.887 Slutfaser Omfattar jättestjärnor (R, N, eller S spektral typ), huvudseriestjärnor, röda dvärgar, Wolf-Rayet-stjärnor; stjärnformation Klassificera här stjärnornas utveckling För inre variabler se Omfattar vita dvärgstjärnor.9 Satelliter och ringar; förmörkelser, passager, ockultationer.91 Merkuriuspassager.92 Venuspassager 21

22 523 Dewey decimalklassifikation Satelliter och ringar Annat namn för satelliter: månar Tillfoga till basnummer de nummer som följer under , t.ex. Jupiters satelliter , Jupiters satelliters omloppsbanor Indelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken För Jordens måne se Jupiter (planet) satelliter [524] [Vakant] Senast använt i 14:e upplagan 525 Jorden (astronomisk geografi) För magnetiska egenskaper se Matematisk geografi.1 Geodesi Klassificera här kartografi, kartritning, tillverkning av kartor Klassificera tillverkning av kartor för ett särskilt syfte med syftet, t.ex. tillverkning av militära kartor För astronomisk geografi se 525. Se även för kartläsning. För geodetisk uppmätning se 526.3; för geodetisk astronomi och geografiska positioner se 526.6; för gravitationsbestämningar se Geodetisk uppmätning Uppmätning av jordklotets form.6 Geodetisk astronomi och geografiska positioner Standardindelningar tillfogas för geodetisk astronomi och geografiska positioner tillsammans, för geodetisk astronomi ensamt Klassificera här geodetiska aspekter av positionsastronomi; övergripande verk om geodetiska koordinater Klassificera övergripande verk om positionsastronomi under 522. För koordinater i sfärisk astronomi se Gravitationsbestämningar.9 Lantmäteri Klassificera här uppmätning som inte beaktar jordens böjning, lantmäteri Klassificera auktoriserade lantmätares arbete (Storbritannien), tvärvetenskapliga verk om uppmätning av land under ; klassificera uppmätningar gjorda av ingenjörer under För geodetisk uppmätning se

Fysikaktuellt. Kriminalfysik sidan 18 22. Venuspassage en historisk händelse. Rymdmolekyler undersöks i jonkrockar. Infrastruktur en hungrig gökunge?

Fysikaktuellt. Kriminalfysik sidan 18 22. Venuspassage en historisk händelse. Rymdmolekyler undersöks i jonkrockar. Infrastruktur en hungrig gökunge? Fysikaktuellt nr 2 maj 2012 Kriminalfysik sidan 18 22 ISSN 0283-9148 Venuspassage en historisk händelse sidan 10 11 Rymdmolekyler undersöks i jonkrockar sidan 14 15 Infrastruktur en hungrig gökunge? sidan

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

De sextionde. Berzeliusdagarna. 23-24 januari 2015 Aula Magna, Stockholms universitet

De sextionde. Berzeliusdagarna. 23-24 januari 2015 Aula Magna, Stockholms universitet De sextionde Berzeliusdagarna 23-24 januari 2015 Aula Magna, Stockholms universitet 1 2 Upplysningar I år anordnas Berzeliusdagarna för 60:e gången och det är cirka 380 stipendiater samt cirka 50 lärare

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Något om Matematisk modellering och Mathematica

Något om Matematisk modellering och Mathematica HH/ITE/BN Matematisk modellering och Mathematica 1 Något om Matematisk modellering och Mathematica Bertil Nilsson 2015-08-15 t Vtct q intc in tq ut tc ut t c0 c 0 t 0, Τ, Vt A k 1 B k 2 k C A t B t C t

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Elektroteknik Civilingenjörsexamen Inledning Allmänt

Läs mer

ysikaktuellt NR Fönster mot universum 4 DECEMBER 2002 Innehåll Fysikaktuellt finns nu också på: http://www.fy.chalmers.

ysikaktuellt NR Fönster mot universum 4 DECEMBER 2002 Innehåll Fysikaktuellt finns nu också på: http://www.fy.chalmers. ysikaktuellt NR 4 DECEMBER 2002 Fönster mot universum Innehåll Samfundet 2 Ledare 3 Fusk och fysik 4 Nobelpriset 2002 8 Spelplan Stockholm 11 Fundamentalkonstanter 12 CERNS High School 18 Kommande fysikhändelser

Läs mer

XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror

XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror - metodutveckling och utbildning av användare Linnea Danielsson Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området Teknik och lärande Stockholm

Läs mer

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1 Testa dig själv 2.1 1. Ungefär 100 st. 2. Grundämne. 3. En syreatom och två väteatomer. 4. Fast form, vätskeform och gasform. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer,

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Kursplaner och betygskriterier för fysik

Kursplaner och betygskriterier för fysik Kursplaner och betygskriterier för fysik Kurs Moment År 7 Mekanik 1 Materians uppbyggnad Densitet Kraft Hastighet och Rörelse Tryck Värme Ellära 1 Lagring och överföring av värme. Elektrostatik Spänning

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

Det finns något där ute i universum, något som är. Mörk materia att mäta något man inte kan se. aktuell forskning. av Elin Bergeås Kuutmann

Det finns något där ute i universum, något som är. Mörk materia att mäta något man inte kan se. aktuell forskning. av Elin Bergeås Kuutmann aktuell forskning Gevärskulehopen ( Bullet cluster ). Två galaxhopar kolliderar med varandra. Det rödmarkerade i bilden är stoft som har bromsats upp i kollisionen. Det blåmarkerade innehåller det mesta

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå.

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå. 2 Inledning Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du själv svara på. Den andra frågan har nästan oändligt många svar. Teknisk fysik är ett mycket

Läs mer

Matematiken var finns den?

Matematiken var finns den? Matematiken var finns den? Ola Helenius & Lars Mouwitz Nationellt centrum för matematikutbildning Layout: Anders Wallby Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborgs universitet Box 160 405

Läs mer

Provuppgifter TIMSS. Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser

Provuppgifter TIMSS. Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser Provuppgifter TIMSS Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tel: 08-690 95

Läs mer

KARNBRANSLENAMNDEN The National Board for Spent Nuclear Fuel

KARNBRANSLENAMNDEN The National Board for Spent Nuclear Fuel /' A-. KARNBRANSLENAMNDEN The National Board for Spent Nuclear Fuel NÄMNDEN FÖR HANTERING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE (NAK) Postadress: Besöksadress: Box 2045 Storkyrkobrinken 13,3 tr 10311 STOCKHOLM Tel 08/23

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

BLANDNING, LÖSNING OCH VATTNETS KRETSLOPP

BLANDNING, LÖSNING OCH VATTNETS KRETSLOPP 1 BLANDNING, LÖSNING OCH VATTNETS KRETSLOPP PROJEKT NORDLAB-SE Inst för pedagogik och didaktik Göteborgs Universitet Box 300, SE-405 30 GÖTEBORG Hemsida: http://na-serv.did.gu.se/nordlab/ Tel: +46-(0)31-7731000

Läs mer

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN ÅrsBerÄttelse 2012 the royal swedish academy of sciences annual report including a presentation in english of the academy s activities in 2012 by the permanent secretary, staffan normark. Documenta No

Läs mer

Studier i parametrisk modellering

Studier i parametrisk modellering Studier i parametrisk modellering 3D-CAD modellering applikationer SHAHAB VAEZI Examensarbete Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 30.6.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 163/15 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 567/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN O347-5468 //v//- v «V - -...i '3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränscr vid verksamlict med joniserande strålning m. m.; beslutade

Läs mer

FysikaktuelltNR 2 MAJ 2015

FysikaktuelltNR 2 MAJ 2015 FysikaktuelltNR 2 MAJ 2015 Finalveckan Wallenbergs fysikpris 2015 ISSN 0283-9148 Porträtt: Jan-Eric Sundgren sid 6-7 Spåren från Big Bang sid 8-10 Ljusföroreningar sid 18-19 Svenska Fysikersamfundet Fysikaktuellt

Läs mer

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 Aadu Ott & Erik Ott Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 1 2 Den åttonde dagen Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design

Läs mer