Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou"

Transkript

1 Laboratoriediagnostik av svampinfektioner Erja Chryssanthou

2 Jäst Unicellulära Knoppande jästceller (blastosporer) Foto Dan Eshel

3 Pseudohyf, förlängda jästceller som bildar kedjor, förökning genom unipolar knoppning

4 Candida albicans äkta hyfer Bildas i närvaro av serum Växer apikalt Liknar mögelhyfer: Aspergillus och Penicillium Hjälper C. albicans att fästa och penetrera värdceller

5 Trådsvampar (mögel, dermatofyter) Multicellulära Septerade hyfer Septa med porer Aspergillus, Fusarium, dermatofytarter Osepterade hyfer zygomyceter: Absidia, Rhizomucor, Rhizopus, Mucor arter

6 Svampar Karakteristisk livscykel Olika morfologiska former Växling mellan sexuell och asexuell förökning Den sexuellt förökande svampen kallas teleomorf Den asexuella anamorf En del har flera olika typer av anamorfer (=synamorf) T.ex Pseudoallescheria boydii (teleomorf) Synanamorf Scedosporium apiospermum och Graphium eumorphum

7 Taxonomi Minst olika svampar 397 arter i Atlas of Clinical Fungi (de Hoog) Heterotrofiska eukaryota Nomenklatur Hierarkisk indelning Division :-mycota Klass :-mycetes Order :-ales Familj :-acea Genus Species

8 Kliniskt viktiga grupper Fungi (svamp) Eumycota Äkta svampar Division Zygomycota (släkten Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, Absidia) Ascomycota (släkten Aspergillus, Fusarium, Candida, dimorfa svampar, dermatofyter) Basidiomycota (släkten Cryptococcus, Trichosporon, Malassezia)

9 Mikroskopi Laboratoriediagnostik Direktpåvisning av svampstrukturer i provmaterial Fluorescensmikroskopi känsligare än vanlig ljus Fluorescerande färg binder till β-glucan i cellväggen Blankofor, calcofluor white

10 Foto D. Denning

11 Nyttan med mikroskopi Snabb metod, invasiv infektion Skilja jästsvamp från Aspergillus och zygomyceter Jästceller + pseudohyfer Septerade hyfer med dikotoma (45 gr) förgreningar Aspergillus, Fusarium och Scedosporium liknar varandra Breda osepterade bandliknande hyfer hos zygomyceter Kan vara svårt Odling för zygomyceter kan vara negativ

12 Jästceller

13 Aspergillus hyfer

14 Zygomycet hyfer

15 Mikroskopi Diagnostisk för vissa dimorfa (endemiska) svampar Coccidioides immitis sferula Små Histoplasma capsulatum jästceller i magrofager

16 Histologisk undersökning Påvisande av svampstrukturer i vävnadsnitt Jäst Periodic acid schiff (PAS) Bakgrundens cellstruktur (t. ex hyfer i blodådra) Silverfärgning (Grocott s Methenamine Silver) Känsligare Aspergillus

17 Immunohistokemi Henrik Jensen (Avd för Veterinär Patobiologi, Köpenhamns Universitet) Specifika antikroppar mot Candida, Aspergillus, Fusarium och Rhizopus

18 H.E. Jensen

19 Aspergillus H.E. Jensen

20 Odling

21 Odling Blododling Okänslig markör för invasiv svampinfektion Bättre system idag BacT/Alert System (biomérieux) Bactec System (BD) Mycosis IC/F medium för svamp Likvärdiga system men Mycosis flaskan upptäcker flera fall av blandinfektion med jäst+bakterier

22 Odling 401 svenska candidemifall % C. albicans 20.2 % C. glabrata 9.0 % C. parapsilosis 3.7 % C. dubliniensis 2.0 % C. tropicalis 2.0 % C. lusitaniae 1.2 % C. krusei 1.0 % andra arter

23 Fördelning efter klinik på 304 candidemier juni 2009 vid Karolinska, Solna 43; 14% 18; 6% 16; 5% 8; 3% 7; 2% 7; 2% 1; 0% IVA 82; 27% Barn+neonatal+neoiva Kirurgi Infektion Medicin 122; 41% Urologi Hematologi+onkologi Geriatri Öron

24 Övervakningsodlingar Koloniseringsindex Antal koloniserade områden/ provtagna områden >0.5 Vilka patienter ska provtas? ECMO, brännskade-, hematologiska patienter

25 Isolering och artidentifiering viktigt Olika svampar olika känslighet för antimykotika C. albicans känslig C. glabrata nedsatt känslighet för flukonazol, itrakonazol och ofta för vorikonazol Zygomyceter naturligt resistenta mot vorikonazol och echinocandiner Cryptococcus, Fusarium, Trichosporon naturligt resistenta mot echinocandiner

26 Serologisk diagnostik Immunoelektroosmofores (IEOP)

27 Antikroppsbestämning Aspergillus IgG Aspergilloma CF-patienter

28 Antikroppsbestämning Endemiska svampar Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces, Paracoccidioides IgG 2-6 v Känslighet ca 80% Korsreaktioner Antigentest för Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces (www.miravistalabs.com) Serum/plasma, BAL, likvor, urin

29 Galactofuranos-antigener Svampens cellvägg Galactomannan Utsöndras vid hyfväxt Polysackarid Platelia Aspergillus ELISA (Bio-Rad) FDA godkänd EORTC/MSG fungal definitions consensus guidelines: sannolik IFI diagnos 1,3-β-D-glucan 4 kommersiella testkit Fungitell test (Cape Cod) EORTC sannolik IFI diagnos FDA godkänd 2003

30 Aspergillus cellvägg Galactomannan

31 Galactomannan antigen Aspergillus Double sandwich enzym immunoassay Ett indexvärde Provets optisk densitet delas med kitberoende tröskel serum Serum och likvor (gräns för positivt resultat 0,5), bal ( 1,0)

32 Aspergillus antigen ELISA Neg kontroll Tröskel kontroll Positivt prov Pos kontroll

33 Galactomannan Falskt positiva test GM eller molekyler som reagerar med EIA antikroppen Vissa andra svampar I mat, mjölk, Plasmalyte för Bal Bifidobacterium spp. korsreaktiva epitoper Mukosit i mag-tarmkanalen B-lactam antibiotika Piperacillin-tazobactam, amoxicillin-clavulansyra Falskt negativa test Semisyntetiska från Penicillium Anti-aspergillus antikroppar Profylax eller empirisk behandling med antimykotika

34 Galactomannan Högt negativt prediktivt värde (98,5%) (Maertens 2007) Hög specificitet (>95%) Surrogat markör för behandlingseffekt Flera studier, sjunkande antigennivåer vid positiv behandlingseffekt Upprepad screening med lung-ct och GM Mindre empirisk behandling (Maertens 2005)

35 Galactomannan Screening av serum för tidig detektion av invasiv aspergillos hos neutropena ell. stamcellstransplanterade patienter Hur bra är det för icke-hematologiska patienter? Analys av bal Känslig metod för hematologiska och ickehematologiska patienter (organtransplanterade, ICU, AIDS) Högt positivt prediktivt värde Konfirmerande diagnostisk test under pågående sjukdom

36 1-3-beta-D-Glucan antigen Candida, Aspergillus, Fusarium, Pneumocystis Ej hos zygomyceter Låga nivåer Cryptococcus Serum

37 β-glucan En proteas-zymogen-baserad kolorimetrisk kinetisk analys

38 β-glucan Varierande känslighet i olika studier Högt negativt prediktivt värde Begränsningar Data för nyfödda och spädbarn <6 mån saknas Falskt positiva testresultat Glukaninnehållande gasväv Hemodialyspatienter Antibiotika med svampursprung (piperacillin) Albumin och immunoglobuliner β-glucan reaktivitet hos P. aeruginosa, A. faecalis, S. pneumoniae

39 Cryptococcus Antigen påvisning Likvor, serum, urin Latex test Kommersiell Mycket känslig EIA test Samma känslighet som agglutination

40 Molekylär diagnostik rdna av Aspergillus target för PCR

41 PCR PCR ingår inte i EORTC definition av sannolik IFI diagnos Standardisering av metodik behövs In house Få kommersiella metoder Europeisk initiativ ISHAM: Olika PCR metoder Detektion ok DNA extraktion fungerar sämre

42 PCR Kvarvarande frågor: Optimal provmaterial Serum/plasma: fritt DNA Helblod: cell-associerad DNA Huddinge analyserar både plasma och cellfraktion Likvor: både fritt och cell-ass. DNA Biopsier (färska prov) Bal: fördel att svamp (jäst, conidia ell. hyfer) finns Kinetik av Aspergillus DNAemia i blodet Tidpunkt för provtagning

Gott Nytt År önskar Läkemedelsverket

Gott Nytt År önskar Läkemedelsverket ÅRGÅNG 12 F R Å N NR 7/8 DECEMBER 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Handläggning av Cytomegalvirusinfektioner Rekommendationen ger riktlinjer bland annat för behandling och profylax av transplanterade

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter

Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter Alliss 2013, Hässleholm Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter Lennart Larsson Inst f labmedicin, Lund Univ lennart.larsson@med.lu.se Disposition 1. Kvalitativa samband: Fukt/mögel inomhus och

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Validering av en multiplex realtids-pcr för direkt detektion av Herpes simplex virus och Varicella zoster virus

Validering av en multiplex realtids-pcr för direkt detektion av Herpes simplex virus och Varicella zoster virus Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin Program: Biomedicinsk analytikerprogrammet Kurs: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete Datum: 2015-05-23

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Svensk Förening för Transfusionsmedicin Version 1.3. Handbok för Blodcentraler Datum 2002-02-01 KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA

Svensk Förening för Transfusionsmedicin Version 1.3. Handbok för Blodcentraler Datum 2002-02-01 KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA Revision av kap 14, version 1.2. utgiven 2001-02-21 Version Datum Avsnitt Ändringar Ansvarig 1.3. 2002-02-01 Hela kapitlet Indelning i numrerade avsnitt BE 12, syfilis

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar reviderad 2014 Bilagan består av två avsnitt. Det första rör de vanligaste måtten och metoderna för att bedöma validitet och tillförlitlighet i

Läs mer

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta

Läs mer

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter Sållningstest av blodgivare Kunskapsunderlag från experter Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

IFM-Kongress 2011 My Dahling

IFM-Kongress 2011 My Dahling IFM-Kongress 2011 My Dahling Vi kommer alla av ett och samma ursprung, ifrån en liten region i Afrika. Forskning har påvisat att vi är avkomma efter 600 individer från början. Genom evolutionen har vi

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion Läkemedelsbehandling av borreliainfektion ny rekommendation Sammanfattning I mars 2009 arrangerade en två dagar lång workshop om diagnostik och behandling av borreliainfektion hos vuxna och barn. Klinisk

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4

Läs mer

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2007

Epidemiologisk årsrapport 2007 Epidemiologisk årsrapport 27 Sorkfeber ökade dramatiskt 27 till 2 195 rapporterade fall, vilket är en tiodubbling jämfört med året innan. Sjukdomen är en zoonos som smittar människor via skogssork. Att

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt D - Utredning och behandling BAKGRUND Jordnötsallergi förekommer hos 0,6-3 % av befolkningen beroende på undersökning och land. I USA har prevalensen av jordnötsallergi ökat från 0,4 % 1997 till 1,4 %

Läs mer

Nr 3 2011 Volym 15. Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro

Nr 3 2011 Volym 15. Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro Nr 3 2011 Volym 15 Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer