»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008"

Transkript

1

2 Årsbok 2009

3

4 »Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

5 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: Fax: E-post: Gåvogiro:

6 »Innehållsförteckning» Detta är Sjöräddningssällskapet i korthet 9 VD har ordet 11 Ändamål, vision och mål 13 Sjöräddningssällskapets verksamhet 16 Frivilliga sjöräddare 23 Sjöräddningssällskapets räddningsenheter 29 Vår omvärld 38 Gåvor och stöd till Sjöräddningssällskapet 43 Insamling 47 Tack för gåvor Årsredovisning Räddningsstationer, styrelse, medarbetare 105

7 Sedan starten 1907 har Sjöräddningssällskapet haft tre Höge Beskyddare: Kung Carl XVI Gustaf (1973 ), kung Gustav VI Adolf ( )* och drottning Victoria ( ) *(Mellan som kronprins Gustav Adolf)

8 »Detta är Sjöräddningssällskapet» Vi räddar liv till sjöss Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Tack vare frivilliga finns det alltid besättning som ställer upp, dygnet runt längs hela vår kust och i de stora sjöarna. Idag står Sjöräddningssällskapet för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några statliga bidrag. Därför är vi helt beroende av medlemskap, donationer, gåvor och frivilliga insatser. 7

9 : De frivilliga sjöräddarna på RS Hasslö tar emot Sjöräddningssällskapets tjugosjätte 12-metersbåt Rescue Michano. Donator är Michano AB och gudmor är landshövding Gunvor Engström. 2: Sjöräddningssällskapet utrustade 8 räddningsstationer under 2008 med miljöräddningssläp. Med vår korta inställelsetid kan vi förhindra spridning av ett utsläpp och istället möjliggöra sanering. Ytterligare 12 stationer utrustas med släp under : Under 2008 utbildades 44 nya frivilliga rescuerunnerförare. Utbildningen genomförs på RS Käringön. 4: Frivilliga medverkar vid PostkodLotteriets GrannYra i Visby.

10 »2008 i korthet» Året som gick Sjöräddningssällskapet växer. Nu har vi frivilliga som är beredda att rycka ut inom en kvart. Besättningen bor nära någon av de 64 räddningsstationerna och övar flera gånger i månaden. För att kunna rädda andra måste man ha rätt kompetens, vara trygg ombord och öva mycket. Utbildning och övning är ett fokuserat område för Sjöräddningssällskapet. Under 2008 genomförde de frivilliga besättningarna övningar och 197 frivilliga fullföljde en utbildning. Totalt utförde Sjöräddningssällskapet cirka aktiviteter under 2008 varav 680 sjöräddningslarm, 416 sjöambulanstransporter och förebyggande insatser. Tack vare generösa donationer har vi kunnat utöka flottan med femton nya avancerade, räddningsbåtar som är anpassade för våra farvatten. Antalet medlemmar uppgick till cirka vid årets slut. Medlemsintäkt erna utgör en väsentlig del av Sjöräddningssällskapets intäkter och täcker stora delar av driften av verksamheten. Sjöräddningssällskapet samlade totalt in 106 Mkr under

11 2 1 3 Foto: Volvo : Under sommaren pågick Volvo City Sailing runt om i Sverige. Sjöräddningssällskapet medverkade och mötte tusentals båt- och sjöintresserade. 2: Sjöräddningssällskapets tidning Trossen utsågs för tredje gången av Svenska Publishingpriset som bästa medlemstidning. Niklas Jendeby och Ken Niss från Tidningskompaniet mottog priset tillsammans med Sjöräddningssällskapets Helena Lind. 3: Vid nationaldagsfirandet på Skansen mottog frivilliga sjöräddare från RS Nynäshamn svenska fanan av Hans Majestät Konungens hand. 4: I september namngavs RS Hovås nya 12-metersbåt Rescue Hans Laurin. Donator, Hans och Agneta Laurin.

12 »VD har ordet» Framtidstro och klarsyn Tid räddar liv. Med den övertygelsen har Sjöräddningssällskapet utvecklats de senaste tio femton åren. Mot bakgrund av ett snabbt växande båt- och friluftsliv har vi anpassat organisationen för att möta nya utmaningar. Fokus har legat på att utveckla flottan och på att starta nya räddningsstationer. Antalet frivilliga har ökat från cirka 300 till drygt 1.800, antalet insatser per år har ökat från till 3.400, antalet räddningsstationer har fördubblats och medlemmarna har blivit tre gånger så många. Båtarna har blivit betydligt fler gick de snabbgående räddningskryssarna i 9 knop och hade en snittålder på 35 år. Idag har de en snittfart på 30 knop och medelåldern är 10 år går till historien med mörka ekonomiska orosmoln världen över. Trots detta har Sjöräddningssällskapet kunnat fortsätta att utveckla verksamheten i den takt vi planerat. Nu ligger fokus inom sjöräddningstjänsten på att utveckla människan, att säkerställa att våra frivilliga sjöräddare är utbildade och väl förberedda för de insatser de ska göra. Vi satsar också mer på att informera om sjöräddning och sjösäkerhet, allt i enlighet med vårt drygt 100-åriga ändamål: att vidmakthålla intresset för sjöräddning i Sverige. Kan vi genom olika förebyggande insatser minimera antalet olyckor till sjöss är mycket vunnet. Att vi hjälper våra medlemmar till sjöss innan läget är akut är vår främsta förebyggande åtgärd. En annan att vi tillsammans med bl a Livräddningssällskapet informerar skolbarn i år 1 3 i bad-, båt- och isvett. Vår erfarenhet och våra möjligheter att utveckla och testa ny utrustning och nya metoder ligger till grund för vårt tredje fokusområde. I jakten på att själva ha den mest ändamålsenliga utrustningen och att utföra vårt uppdrag på det effektivaste sättet har vi utvecklat båtar, utrustning och räddningstekniker. Just nu arbetar vi bland annat med att hitta lösningar på olyckor med många människor i vattnet. Ett problem som känns allt mer angeläget i takt 11

13 med att exempelvis kryssningsfartygen blir allt fler och allt större. Att bidra till uppbyggnad och utveckling av sjöräddning i världen är ett annat angeläget projekt som Sjöräddningssällskapet arbetar med. Redo för utmaningen Engagemanget hos våra frivilliga sjöräddare gör mig lycklig! Förutom att de har jour året om tar de dessutom ledigt, ibland flera veckor, från sina vanliga jobb för att utbilda sig till sjöräddare. Och ovanpå detta lägger de många timmar varje månad på att öva och ta hand om båt och utrustning. De frivilliga sjöräddarna är väl förberedda när larmet kommer. Jag vill också ge en eloge till den anställda personalen inom Sjöräddningssällskapet. Det är de som har spetskompetensen som gör det möjligt för oss att fortsätta utvecklas. 12 Rolf Westerström VD Sjöräddningssällskapet

14 »Ändamål, vision och mål» Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss och strävar hela tiden mot en nollvision Med kunniga och välutbildade frivilliga, båtar och utrustning som är anpassad för sjöräddning i våra farvatten, ett aktivt arbete för att förebygga sjöräddningsolyckor samt ett forsknings- och utvecklingsfokus kan Sjöräddningssällskapet framgångsrikt fortsätta att utföra sina ändamål. Sjöräddningssällskapets ändamål Att vidmakthålla intresset för sjöräddning. Att föreslå åtgärder att utveckla och effektivisera sjöräddning. Att handha den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna kring rikets kuster samt i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Sjöräddningssällskapets vision Noll döda till sjöss. Visionen är en drömbild av framtiden, som blir både mål och drivkraft. Att ha en tydlig vision är att vilja bestämma sin egen framtid. Vår ambition är att bli så duktiga, effektiva och snabba att vi alltid lyckas rädda den nödställde på plats eller genom förebyggande arbete. 13

15 Långsiktiga verksamhetsmål Att med 15 minuters beredskap nå en nödställd inom en timma efter larm under de flesta väderleksomständigheter överallt i svenskt sjöräddningsområde. Förebygga olyckor till sjöss genom att driva informationsoch samverkansprojekt med andra aktörer samt hjälpa våra medlemmar innan läget är akut. Öka kännedomen om Sjöräddningssällskapet bland allmänheten. Integrera forsknings- och utvecklingsverksamheten i organisationen. Långsiktiga finansiella mål Driften av Sjöräddningssällskapets båtar och stationer skall täckas av medlemsintäkter. För att möta behovet av verksamhetsutvecklingen ska insamlingsarbetet intensifieras. Öka kostnadsmedvetenheten. Sjöräddningssällskapet ska säkerställa driften av verksamheten genom sparkapital. Verksamhetsmål 2009 Fortsatt implementering av utbildnings- och övningsorganisation som skall kvalitetssäkra räddningstjänstkompetensen genom hela sjöräddningsorganisationen. Prioritera förebyggande arbete inom massevakuering och barnens livräddningsskola. Intensifiera kommunikations- och insamlingsarbetet. Etablera samarbete med högskola och universitet. Fördjupa vårt engagemang i tredje värden. Fokusera på vårt interna miljöarbete. 14

16 Värderingar Sjöräddningssällskapet har en stark historia. Den ger trygghet och stabilitet och bäddar för en fortsatt god utveckling. Vår drygt 100-åriga historia har format våra värderingar, den har byggt upp bilden av oss och den förpliktigar till att bära vårt namn och våra värderingar vidare. Sjöräddningssällskapet är den hjälpande handen för alla till sjöss. Vi är frivilliga men kvalificerade sjöräddare som till vardags har en annan yrkesroll. Vi gör vårt yttersta för att hjälpa en medmänniska i nöd. Sjöräddningssällskapet brinner för att skapa trygghet till sjöss. Vi värnar om individen och strävar efter att så få som möjligt ska råka illa ut, och de som ändå gör det ska snabbt få hjälp. Sjöräddningssällskapet har alltid haft lojala medlemmar och givare. Vi är oerhört angelägna om att behålla en god relation och att använda pengarna på ett ändamålsenligt sätt. Varje krona gör skillnad. Ju fler som stöder oss desto större skara ambassadörer har vi och desto mer kan vi göra för att rädda liv till sjöss. 15

17 »Sjöräddningssällskapets verksamhet» Tre fokusområden Sjöräddningssällskapets uppgift är att rädda liv till sjöss och vi strävar ständigt mot en nollvision. För att nå vårt mål har vi tre fokusområden; en förebyggande verksamhet, en forsknings- och utvecklingsverksamhet och en operativ verksamhet. Förebygga olyckor till sjöss Vårt främsta arbete för att förebygga olyckor till sjöss gör vi genom att erbjuda våra medlemmar möjligheten att kontakta oss innan läget blivit akut. Sommartid placerar vi våra enheter så att vi ännu snabbare kan vara på plats om det behövs och hjälper därigenom våra medlemmar att undvika en eventuell olyckssituation. Som ideell organisation har Sjöräddningssällskapet ett viktigt folkbildande uppdrag när det gäller sjösäkerhet och sjöräddning. Vi ser också som vårt uppdrag att utmana och fungera pådrivande för en ännu bättre sjöräddning totalt. Detta förutsätter samverkan med många olika målgrupper, myndigheter och organisationer. Inom verksamhetsområdet förebyggande arbete är utmaningarna under de närmsta åren att förebygga sjöräddning genom insatser riktade till skolbarn samt satsningar på information. Ett viktigt arbete som syftar till att höja säkerheten till sjöss för alla. Forsknings- och utveckling Forskning- och utvecklingsarbetet hänger naturligtvis tätt samman med både operativt och förebyggande arbete och har flera utmaningar. En av dem är att 16

18 stödja organisationen i att ta större hänsyn till miljön. Hav och sjöar är känsliga ekosystem som utsätts för kraftig påverkan. Här arbetar Sjöräddningssällskapet för att minimera miljöstörande effekter från våra räddningsstationer samt att utforma den nya generationens räddningsbåtar med miljön i åtanke. Sjöräddningssällskapet deltar också, tillsammans med andra räddningsorganisationer som verkar under liknande förhållanden, ständigt i forskning och utveckling av metoder och materiel för en säkrare räddningstjänst. Att verksamheten nu i allt högre grad sker året runt beror på att friluftslivet har ändrat karaktär och nya aktiviteter och sporter har tillkommit. Detta i sin tur ställer helt andra krav på sjöräddarnas utrustning än tidigare, något som Sjöräddningssällskapet måste anpassa sig till. Ett tredje forskningsområde rör massevakuering till sjöss. Inom detta område leder Sjöräddningssällskapet ett världsunikt projekt som utvecklar och testar nya metoder för ett olycksscenario som involverar stora passagerarfartyg. Ytterligare ett angeläget ämne är»sjöräddning i världen». Varje år drunknar människor i världen. Merparten av dem i fattiga länder. Sjöräddningssällskapet deltar bland annat i ett internationellt sjöräddningsprojekt i Viktoriasjön där det drunknar, uppskattningsvis, personer varje år. Sjöräddningssällskapets forsknings- och utvecklingsarbete syftar till att förbättra och effektivisera sjöräddningstjänsten samt att förbereda och rusta organisationen för framtidens utmaningar. Målet är en effektiv, säker och miljövänlig sjöräddningsorganisation som fungerar så väl att ingen behöver mista livet inom svenskt sjöräddningsområde. Sjöräddningstjänst Den operativa verksamheten omfattar Sjöräddningssällskapets fysiska räddningsinsatser som utförs av de frivilliga sjöräddare på de 64 räddningsstationerna. Räddningsstationens huvuduppgift är att passa jouren för att på 15 minuter kunna gå från kaj med en kompetent och rutinerad besättning. Att båt och utrustning är i bra skick är en förutsättning för en lyckad insats för såväl den nödställde som besättningen ombord, så det ingår också i stationsuppdraget. Huvudansvaret för den operativa verksamheten har Sjöräddningssällskapet centralt. 17

19 18 Den operativa verksamheten har de senaste tio femton åren i huvudsak haft två prioriterade utvecklingsområden. Det ena är att snabbt nå fram till en nödställde i hela det svenska sjöräddningsområdet. Detta har medfört ett intensivt utvecklingsarbete, många nystartade räddningsstationer och en växande skara frivilliga sjöräddare. Vilket i sin tur har lett till att behoven ser annorlunda ut och vi omorganiserar för att bättre möta dem. Det andra operativa utvecklingsområdet har varit nya moderna båtar byggda för sjöräddning. Våra stora räddningskryssare i 20-metersklassen (Rausing-klassen) är stationerade i sjötrafikintensiva områden med stora passagerarströmmar utefter Sveriges kuster och är även kapabla att verka under extrema väderförhållanden. De är utrustade för att hantera olyckor med många nödställda. Båtarna i 12-metersklassen (Victoria-klassen) är speciellt framtagna för insatser till havs, utefter Sveriges kuster och i våra omfattande skärgårdar. De kännetecknas av hög manöverbarhet och goda gångegenskaper som gör det möjligt att undsätta nödställda under alla väderförhållanden. Vår 8-metersklass (Gunnel Larson-klassen) är en öppen båt, tänkt för kustnära uppdrag. En specialutvecklad vattenskoter, Rescuerunnern, endast 20 cm djupgående, kan köra där inga andra båtar kommer åt och plocka upp en person ur vattnet på nolltid. De senaste åren har Sjöräddningssällskapet utökat verksamheten, vintertid, med svävare. En räddningsenhet som är bäst lämpad för insatser den tid då isen varken bär eller brister. Ett antal räddningsstationer har sedan ett par år tillbaka utrustats med miljöräddningssläp. Sjöräddningssällskapet har hög beredskap och kan vara snabbt på plats vid en olycka. Tanken är att de frivilliga ska inringa ett eventuellt utsläpp och förhindra spridning, tills sanerande insatser hinner fram. Det blir ett slags första förband på miljön.

20 : Ett av Sjöräddningssällskapets ändamål är att effektivisera sjöräddningstjänsten i Sverige. Nya tekniker för massevakuering är ett av områden vi tittar närmare på tillsammans med Stena Line. Grundtanken är att de fartyg som är närmast olyckan själva ska kunna rädda många människor ur vattnet. För att kunna göra det behövs adekvat utrustning och utbildning och det är detta som Sjöräddningssällskapet arbetar med. 19

21 1 20 1: Sjöräddningssällskapet satsar mycket på att utbilda de frivilliga sjöräddarna. Kursen Räddningsman Egensäkerhet fokuserar på kunskaper i att hjälpa sig själv, sina kamrater och på att ta hand om sin säkerhetsutrustning på bästa sätt. Hela kursen syftar till att man ska ha förmåga att maximera sina egna och besättningskamraters överlevnadschanser vid en allvarlig olycka.

22 2 3 2: Sjöräddningssällskapets utbildningsinstruktörer tränar att kapsejsa. Hur känns det? Hur tar mig sig upp på båten igen? Viktig erfarenhet, inte minst för att veta hur en nödställd kan reagera i ett utsatt och livsfarligt läge. 3: En viktig del av övningen är att reflektera och resonera kring vad som gick bra och vad som gick dåligt. Foto: Jens Samuelsson Foto: Jens Samuelsson 21

23 : Under 2008 utbildade sig 96 frivilliga sjöräddare från hela Sverige i Räddningsman egensäkerhet. Kursen har tre huvudområden; att kunna släcka och bekämpa bränder, att kunna ge första hjälpen under transport till mer kvalificerad sjukvård och att träna vattenvana, så att man kan hantera sin överlevnadsutrustning och bemästra en situation då man tvingas överge sitt fartyg.

24 »Frivilliga sjöräddare» De frivilligas engagemang är beundransvärt Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar och så har det förblivit i över hundra år. I början av 1900-talet var sjöräddningen i Sverige så dålig att den användes som ett internationellt skräckexempel. Till slut tog kustbor och engagerade privatpersoner saken i egna händer. De startade insamlingar för att själva bekosta båtar och räddningsstationer. En av eldsjälarna var ingenjören Albert Isakson. Med sin smittande entusiasm lade han grunden till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Föreningen startade Intresset var stort och medlemmar strömmade till. Med hjälp av många små gåvor och allt fler stora donationer kunde Sjöräddningssällskapet spridas längs hela den svenska kusten. Sedan dess har vi undsatt mer än fartyg och räddat över människor i sjönöd. Vår styrka är fortfarande våra många frivilliga sjöräddare. På fem år har de fördubblats och är idag drygt Till vardags jobbar de som snickare, kockar, it-konsulter, kirurger och allt möjligt. På sin fritid är de kvalificerade sjöräddare, beredda att rycka ut på 15 minuter. Drivkraften är att hjälpa medmänniskor i nöd, att faktiskt kunna göra skillnad. De frivilligas insats bidrar till ett bättre Sverige. I ett land med stora sjöar, 115 mil lång kust och närmare skärgårdsöar, skulle det vara svårt för staten att hålla den höga beredskap som vi har i dag tack vare alla frivilliga sjöräddare. De är beredda att ställa upp i alla väder, dygnet runt, året om. Om Sjöräddningssällskapet inte fanns skulle sjöräddningen i Sverige kosta staten 900 miljoner kronor extra varje år. Lågt räknat. Pengar som nu kan användas till andra välbehövliga ändamål. 23

25 Förtroende för havet Under forna tider då fiske och sjöfart var naturliga delar av vardagen och många kustbors näring, utvecklades sjömanskapet i vardagen hos kustbefolkningen. Man var ofta tvungen att trotsa hårt väder och i detta sammanhang är det lätt att förstå Sjöräddningssällskapets starka förankring i kustsamhällena. Kustbon var beroende av en fungerande sjöräddning. Det är på denna grund som frivilligheten att ställa upp och engagera sig för att rädda nödställda baseras. Det sjömanskap som utvecklades under det dagliga arbetet var direkt applicerbart på sjöräddning särskilt som dessa sjömän seglade årets alla isfria dagar. Idag har de som har sin näring i kustnära farvatten i stort sett försvunnit. Hemmafisket är borta och man tar bilen hela vägen ut till de yttersta öarna i skärgården. Dagens sjöräddare är inte sjöman i grunden. Han eller hon har ett vanligt arbete i land kombinerat med ett fritidsbåtsintresse och en drivkraft som gör att man är beredd att arbeta ideellt för ökad säkerhet till sjöss. Utbildning för framtidens sjöräddare Året om, dygnet runt har 300 frivilliga sjöräddare jouren. För att kvalificera sig som besättning måste man ha genomgått vissa utbildningar. Beroende på sin roll ombord krävs det olika behörigheter. De frivilliga sjöräddarna lägger mycket tid och engagemang på att utbilda sig. Från start till färdig befälhavare rör det sig om 360 utbildningstimmar, fördelat på 3 veckor/år i tre år. De frivilliga sjöräddarna övar dessutom flera gånger i månaden på att hantera båten, utrustningen och uppdraget. Det är viktigt att kunna samarbeta även under extrema förhållanden. Många gånger övar flera enheter från olika aktörer tillsammans. Vissa stationer övar dessutom kontinuerligt tillsammans med sjöräddningshelikoptern. Sjöräddningssällskapet deltar också i stora internationella samverkansövningar såsom Sarex, m fl. Sedan 2007 pågår arbetet med att bygga Sjöräddningssällskapets utbildningsorganisation för framtiden. De nu drygt frivilliga sjöräddarna gör behovet av utbildning och övning större än någonsin. Att den frivillige sjörädd aren idag oftare är sjuksköterska eller datatekniker än sjöbefäl eller fiskare ställer också nya och annorlunda krav på hur utbildningen utformas. 24

26 Utbildningsorganisationen ska kvalitetssäkra räddningstjänstkompetensen genom hela sjöräddningsorganisationen. Med rätt kompetens hos alla sjöräddare har vi möjlighet att rädda fler liv, samtidigt som våra egna risker minskar. Målet är en fullt utbyggd utbildnings- och övningsorganisation inom Sjöräddningssällskapet. Klar och implementerad Pilotkurser 2008 Räddningsman egensäkerhet utbildning i självskydd ombord. Rescuerunner Rescuerunnerutbildning. Dynamisk navigation praktiska övningar i navigation enligt fastställd metodik. Internutbildning övning i syfte att bygga expertis hos våra instruktörer Lokal färdighet övningsprogram utformat för den lokala räddningsstationen. Utbildningsorganisationen utarbetas tillsammans med de frivilliga sjöräddarna genom pilotkurser som utvärderas, justeras och fastslås. När detta är klart kommer vi successivt efter vad ekonomin tillåter att öka omfattningen tills vi kan nå alla frivilliga i besättningarna med adekvat träning. Stor del av utbildningarna och övningarna genomförs i respektive räddningsstations hemmavatten. Då kan man bättre anpassa moment och upplägg till lokala betingelser såsom kustlinje, väder och lokala aktörer. De mer kvalificerade utbildningarna och momenten kommer att genomföras i central regi. 25

27 : Med rätt kompetens hos alla sjöräddare har vi möjlighet att rädda fler liv, samtidigt som våra egna risker minskar. Målet är en fullt utbyggd utbildnings- och övningsorganisation implementerad 2012.

28 4 4: Kursen i Egensäkerhet är basen i Sjöräddningssällskapets utbildningsprogram och motsvarar praktikkraven för Fartygsbefäls klass VIII, men konceptet är vidareutvecklat av Sjöräddningssällkapets egna instruktörer. För att bli sjöräddare och ingå i stationens ordinarie besättning i framtiden måste man ha genomgått fyra utbildningssteg; Introduktionsutblidning, Förtrogenhetsutbildning, Räddningsman Egensäkerhet och Räddningsman SAR. Foto: Jens Samuelsson 27

29 Frivilliga sjöräddare har ordet Foto: Mats Erlandsson Foto: Stefan Persson Foto: Samir Soudah Tomas Lindgren, RS Västerås Frivillig sjöräddare sedan 1998 Ålder: 39 år Räddningsstation Västerås Yrke: Undersköterska Fritid: Sjöräddning, sjukvård och foto Det kändes så skönt att kunna bistå sina medmänniskor. Ett leende och orden tack för hjälpen, det kommer man långt på. Linda Persson, RS Strömstad Frivillig sjöräddare sedan 2001 Ålder: 30 år Räddningsstation Strömstad Yrke: Speditör Fritid: Sjöräddning, fotografering och resor Under en övning med vår Rescuerunner kund jag ensam plocka upp två killar ur vattnet. Den ene spelade medvetslös och den andra var ytbärgare. Tillsammans vägde de nästan 200 kilo. Med rätt teknik var det inga problem. Det är en stor drivkraft för mig att klara av saker som ibland kan verka omöjliga. Kristofer Dahl, RS Dalarö Frivillig sedan 2003 Ålder: 27 år Räddningsstation Dalarö Yrke: Marinteknikeritör Fritid: Sportfiske Vi har en svävare på stationen sedan ett par år. Vi har varit ute och övat mycket med den. Den går både på vatten och is, men snabbast är den när isen ligger. Nu kan vi hjälpa skridskoåkare i nöd också. 28

30 »Sjöräddningssällskapets räddningsenheter» Tekniskt avancerade räddningsbåtar helt anpassade för sjöräddning Sjöräddningssällskapet har 160 enheter beredda runt om de svenska kusterna och i de stora insjöarna. Eftersom tiden är avgörande för att rädda liv har vi under de senaste åren satsat på vår nya räddningsflotta genom att själva utveckla och bygga nya moderna räddningsbåtar, som kan gå i hög fart, även i grov sjö. Vår stora räddningskryssare i 20-metersklassen hanterar extrema förhållanden och är försedda med den allra senaste utrustningen. Båtarna i 12-metersklassen som vi också utvecklat själva, är räddningsbåtar med världsrykte. Vår 8-metersklass är en öppen båt, tänkt för främst kustnära insatser. Vår specialutvecklade vattenskoter, Rescuerunnern, med endast 20 cm djupgående kan köra där inga andra båtar kommer åt och plocka upp en person ur vattnet på nolltid. Slutligen gör svävaren det möjligt för oss att rädda liv även när isen lägger sig. Tekniken förenklar men ställer också krav Sjöräddningssällskapets moderna räddningsbåtar utgör idag, i händerna på en kompentent besättning ett kraftigt verktyg, helt utformat och konstruerat för att undsätta och rädda människor i nöd. Skrov, maskiner, navigations- och kommunikationsutrustning har bara ett syfte: att underlätta för de frivilliga sjöräddarna att hjälpa. Gamla tiders skrov i trä och stål har ersatts av lätta konstruktioner byggda i kompositmaterial. De råoljedrivna tändkulemotorerna har följts av fyrtakts utombordare och moderna inombords dieselmotorer. Inte för att de gamla är dåliga, utan för att det finns bättre och miljövänligare utrustning. Detta i sin tur gör att mer tid kan ägnas åt att öva och lära känna hemmavattnen, kunskaper som kan vara livsavgörande när olyckan är framme. 29

31 Ny, och framförallt enklare navigationsutrustning har med åren också kommit att underlätta och effektivisera arbetet när vi söker efter nödställda och säkerställa en säker gång under svåra förhållanden. Sist men inte minst så har utvecklingen inom kommunikationsområdet under de senaste decennierna helt kommit att förändra förutsättningarna till det bättre för en lycklig utgång av en insats. All ny teknik gör våra räddningsenheter säkrare, mer tillförlitliga och trygga för besättningen förutsatt att den behärskas. Att i 34 knops fart samtidigt behärska radar, GPS, papperssjökort, kommunikation med räddningsledare och övriga, joystick och vattenjet ställer krav på befälhavaren och besättningen. Tillbörlig utbildning och mycket övning är ett måste för våra frivilliga sjöräddare, och en rekommendation till alla fritidsbåtsägare med samma utrustning. Sex nybyggen per år på svenska varv Målet är att ingen av Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar skall vara äldre än 25 år, vilket innebär att vi behöver bygga sex nya båtar per år för att byta ut gammalt tonnage. Det är extra roligt att vi kan fortsätta att bygga våra räddningsbåtar på svenska varv. Större renoveringar och uppdateringar av flottan görs med jämna mellanrum. Det är ofta angeläget att arbetet utförs direkt, för att undvika att en båt är ur sjöräddningstjänst för länge, och då är det skönt att ha en god och inarbetad relation med varv, ingenjörsfirmor och leverantörer. 30

32 Rausing-klassen Antal: 3 båtar Längd: 19,6 meter Bredd: 5,1 meter Djupgående: 90 cm Material: byggd i divinycell Deplacement: 30 ton Motorer: 2x900 hk Scania DI 16M dieselmotorer drivande 2xRolls-Royce KaMeWa FF-jet 550 vattenjet Fart: 34 knop Aktionstid: ca 10 timmar Besättning: 3 6 personer Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet Nybyggnadskostnad: 20 mkr Utomskärs sjöräddningsbåt Sjöräddningsbåtarna i Rausing-klassen är Sjöräddningssällskapets största enheter. Dessa enheter är stationerade i sjötrafikintensiva områden med stora passagerarströmmar utefter Sveriges kuster och är även kapabla att verka under extrema väderförhållanden. De är försedda med vattenjetaggregat och utrustade för att hantera olyckor med många nödställda. För strandnära hjälpinsatser och i extremt grunda områden finns en Rescuerunner med ombord. Foto: Olle Bengtson, Olle & Dom Fotografi Rescue Björn Christer från RS Dalarö. 31

33 Victoria-klassen Antal: 28 båtar Längd: 11,95 meter Bredd: 4,2 meter Djupgående: 70 cm Material: byggd i divinycell Deplacement: 13 ton Motorer: 2x500 hk Scania eller Volvo Penta dieselmotorer, drivande 2xRolls-Royce KaMeWa FF-jet 375 vattenjet Fart: 34 knop Aktionstid: ca 10 timmar Besättning: 3 4 personer Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet Nybyggnadskostnad: 6,5 mkr Självrätande sjöräddningsbåt Sjöräddningsbåtarna i Sjöräddningssällskapets Victoria-klass är speciellt framtagna för insatser till havs, utefter Sveriges kuster och i våra omfattande skärgårdar. Alla enheterna i Victoria-klassen är självrätande, det vill säga att om olyckan skulle vara framme och båten slår runt under ett uppdrag så kan den själv genom sin konstruktion åter komma på rätt köl och fullfölja räddningsinsatsen. Victoria-klassen kännetecknas av hög manöverbarhet och goda gångegenskaper som gör det möjligt att undsätta nödställda under alla väderförhållanden. Foto: Henrik Trygg 32 Rescue Marc Wallenberg JR från RS Nynäshamn.

34 Gunnel Larson-klassen Antal: 26 båtar Längd: 8,4 meter Bredd: 2,7 meter Djupgående: 40 cm Material: byggd i divinycell Deplacement: 2,7 ton Motorer: en motor på hk, Yanmar eller Volvo Penta dieselmotorer, drivande en Rolls-Royce KaMeWa FF-jet 240 vattenjet Fart: 34 knop Aktionstid: ca 10 timmar Besättning: 2 3 personer Konstruktör: Profjord och Sjöräddningssällskapet Nybyggnadskostnad: 1,3 mkr Öppen sjöräddningsbåt Gunnel Larson-klassen är en öppen sjöräddningsbåt främst avsedd för insatser i skärgården och kustnära områden. Insatser där enhetens snabbhet, flexibilitet och manöverbarhet kan vara helt avgörande för utgången av en olycka. Alla enheter i Gunnel Larson-klassen har tagits fram med ergonomi för besättningen som en viktig aspekt. God ergonomi gör att besättningen på även en relativt liten sjöräddningsbåt med rätt utrustning kan genomföra krävande uppdrag under svåra väderförhållanden. Foto: Henrik Trygg Rescue Hedvig från RS Käringön. 33

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 årsbok 2010 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 årsbok 2011 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 E-post: info@ssrs.se Hemsida:

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Årsmöte Stegeborgs båtklubb Den 30 mars 2014 genomfördes Stegeborg båtklubbs årsmöte. Mötet hölls i Rambobergets bostadsrättförenings samlingslokal närmare bestämt Rambogatan 401. Till möte hade det samlas

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer