»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008"

Transkript

1

2 Årsbok 2009

3

4 »Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

5 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: Fax: E-post: Gåvogiro:

6 »Innehållsförteckning» Detta är Sjöräddningssällskapet i korthet 9 VD har ordet 11 Ändamål, vision och mål 13 Sjöräddningssällskapets verksamhet 16 Frivilliga sjöräddare 23 Sjöräddningssällskapets räddningsenheter 29 Vår omvärld 38 Gåvor och stöd till Sjöräddningssällskapet 43 Insamling 47 Tack för gåvor Årsredovisning Räddningsstationer, styrelse, medarbetare 105

7 Sedan starten 1907 har Sjöräddningssällskapet haft tre Höge Beskyddare: Kung Carl XVI Gustaf (1973 ), kung Gustav VI Adolf ( )* och drottning Victoria ( ) *(Mellan som kronprins Gustav Adolf)

8 »Detta är Sjöräddningssällskapet» Vi räddar liv till sjöss Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Tack vare frivilliga finns det alltid besättning som ställer upp, dygnet runt längs hela vår kust och i de stora sjöarna. Idag står Sjöräddningssällskapet för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några statliga bidrag. Därför är vi helt beroende av medlemskap, donationer, gåvor och frivilliga insatser. 7

9 : De frivilliga sjöräddarna på RS Hasslö tar emot Sjöräddningssällskapets tjugosjätte 12-metersbåt Rescue Michano. Donator är Michano AB och gudmor är landshövding Gunvor Engström. 2: Sjöräddningssällskapet utrustade 8 räddningsstationer under 2008 med miljöräddningssläp. Med vår korta inställelsetid kan vi förhindra spridning av ett utsläpp och istället möjliggöra sanering. Ytterligare 12 stationer utrustas med släp under : Under 2008 utbildades 44 nya frivilliga rescuerunnerförare. Utbildningen genomförs på RS Käringön. 4: Frivilliga medverkar vid PostkodLotteriets GrannYra i Visby.

10 »2008 i korthet» Året som gick Sjöräddningssällskapet växer. Nu har vi frivilliga som är beredda att rycka ut inom en kvart. Besättningen bor nära någon av de 64 räddningsstationerna och övar flera gånger i månaden. För att kunna rädda andra måste man ha rätt kompetens, vara trygg ombord och öva mycket. Utbildning och övning är ett fokuserat område för Sjöräddningssällskapet. Under 2008 genomförde de frivilliga besättningarna övningar och 197 frivilliga fullföljde en utbildning. Totalt utförde Sjöräddningssällskapet cirka aktiviteter under 2008 varav 680 sjöräddningslarm, 416 sjöambulanstransporter och förebyggande insatser. Tack vare generösa donationer har vi kunnat utöka flottan med femton nya avancerade, räddningsbåtar som är anpassade för våra farvatten. Antalet medlemmar uppgick till cirka vid årets slut. Medlemsintäkt erna utgör en väsentlig del av Sjöräddningssällskapets intäkter och täcker stora delar av driften av verksamheten. Sjöräddningssällskapet samlade totalt in 106 Mkr under

11 2 1 3 Foto: Volvo : Under sommaren pågick Volvo City Sailing runt om i Sverige. Sjöräddningssällskapet medverkade och mötte tusentals båt- och sjöintresserade. 2: Sjöräddningssällskapets tidning Trossen utsågs för tredje gången av Svenska Publishingpriset som bästa medlemstidning. Niklas Jendeby och Ken Niss från Tidningskompaniet mottog priset tillsammans med Sjöräddningssällskapets Helena Lind. 3: Vid nationaldagsfirandet på Skansen mottog frivilliga sjöräddare från RS Nynäshamn svenska fanan av Hans Majestät Konungens hand. 4: I september namngavs RS Hovås nya 12-metersbåt Rescue Hans Laurin. Donator, Hans och Agneta Laurin.

12 »VD har ordet» Framtidstro och klarsyn Tid räddar liv. Med den övertygelsen har Sjöräddningssällskapet utvecklats de senaste tio femton åren. Mot bakgrund av ett snabbt växande båt- och friluftsliv har vi anpassat organisationen för att möta nya utmaningar. Fokus har legat på att utveckla flottan och på att starta nya räddningsstationer. Antalet frivilliga har ökat från cirka 300 till drygt 1.800, antalet insatser per år har ökat från till 3.400, antalet räddningsstationer har fördubblats och medlemmarna har blivit tre gånger så många. Båtarna har blivit betydligt fler gick de snabbgående räddningskryssarna i 9 knop och hade en snittålder på 35 år. Idag har de en snittfart på 30 knop och medelåldern är 10 år går till historien med mörka ekonomiska orosmoln världen över. Trots detta har Sjöräddningssällskapet kunnat fortsätta att utveckla verksamheten i den takt vi planerat. Nu ligger fokus inom sjöräddningstjänsten på att utveckla människan, att säkerställa att våra frivilliga sjöräddare är utbildade och väl förberedda för de insatser de ska göra. Vi satsar också mer på att informera om sjöräddning och sjösäkerhet, allt i enlighet med vårt drygt 100-åriga ändamål: att vidmakthålla intresset för sjöräddning i Sverige. Kan vi genom olika förebyggande insatser minimera antalet olyckor till sjöss är mycket vunnet. Att vi hjälper våra medlemmar till sjöss innan läget är akut är vår främsta förebyggande åtgärd. En annan att vi tillsammans med bl a Livräddningssällskapet informerar skolbarn i år 1 3 i bad-, båt- och isvett. Vår erfarenhet och våra möjligheter att utveckla och testa ny utrustning och nya metoder ligger till grund för vårt tredje fokusområde. I jakten på att själva ha den mest ändamålsenliga utrustningen och att utföra vårt uppdrag på det effektivaste sättet har vi utvecklat båtar, utrustning och räddningstekniker. Just nu arbetar vi bland annat med att hitta lösningar på olyckor med många människor i vattnet. Ett problem som känns allt mer angeläget i takt 11

13 med att exempelvis kryssningsfartygen blir allt fler och allt större. Att bidra till uppbyggnad och utveckling av sjöräddning i världen är ett annat angeläget projekt som Sjöräddningssällskapet arbetar med. Redo för utmaningen Engagemanget hos våra frivilliga sjöräddare gör mig lycklig! Förutom att de har jour året om tar de dessutom ledigt, ibland flera veckor, från sina vanliga jobb för att utbilda sig till sjöräddare. Och ovanpå detta lägger de många timmar varje månad på att öva och ta hand om båt och utrustning. De frivilliga sjöräddarna är väl förberedda när larmet kommer. Jag vill också ge en eloge till den anställda personalen inom Sjöräddningssällskapet. Det är de som har spetskompetensen som gör det möjligt för oss att fortsätta utvecklas. 12 Rolf Westerström VD Sjöräddningssällskapet

14 »Ändamål, vision och mål» Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss och strävar hela tiden mot en nollvision Med kunniga och välutbildade frivilliga, båtar och utrustning som är anpassad för sjöräddning i våra farvatten, ett aktivt arbete för att förebygga sjöräddningsolyckor samt ett forsknings- och utvecklingsfokus kan Sjöräddningssällskapet framgångsrikt fortsätta att utföra sina ändamål. Sjöräddningssällskapets ändamål Att vidmakthålla intresset för sjöräddning. Att föreslå åtgärder att utveckla och effektivisera sjöräddning. Att handha den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna kring rikets kuster samt i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Sjöräddningssällskapets vision Noll döda till sjöss. Visionen är en drömbild av framtiden, som blir både mål och drivkraft. Att ha en tydlig vision är att vilja bestämma sin egen framtid. Vår ambition är att bli så duktiga, effektiva och snabba att vi alltid lyckas rädda den nödställde på plats eller genom förebyggande arbete. 13

15 Långsiktiga verksamhetsmål Att med 15 minuters beredskap nå en nödställd inom en timma efter larm under de flesta väderleksomständigheter överallt i svenskt sjöräddningsområde. Förebygga olyckor till sjöss genom att driva informationsoch samverkansprojekt med andra aktörer samt hjälpa våra medlemmar innan läget är akut. Öka kännedomen om Sjöräddningssällskapet bland allmänheten. Integrera forsknings- och utvecklingsverksamheten i organisationen. Långsiktiga finansiella mål Driften av Sjöräddningssällskapets båtar och stationer skall täckas av medlemsintäkter. För att möta behovet av verksamhetsutvecklingen ska insamlingsarbetet intensifieras. Öka kostnadsmedvetenheten. Sjöräddningssällskapet ska säkerställa driften av verksamheten genom sparkapital. Verksamhetsmål 2009 Fortsatt implementering av utbildnings- och övningsorganisation som skall kvalitetssäkra räddningstjänstkompetensen genom hela sjöräddningsorganisationen. Prioritera förebyggande arbete inom massevakuering och barnens livräddningsskola. Intensifiera kommunikations- och insamlingsarbetet. Etablera samarbete med högskola och universitet. Fördjupa vårt engagemang i tredje värden. Fokusera på vårt interna miljöarbete. 14

16 Värderingar Sjöräddningssällskapet har en stark historia. Den ger trygghet och stabilitet och bäddar för en fortsatt god utveckling. Vår drygt 100-åriga historia har format våra värderingar, den har byggt upp bilden av oss och den förpliktigar till att bära vårt namn och våra värderingar vidare. Sjöräddningssällskapet är den hjälpande handen för alla till sjöss. Vi är frivilliga men kvalificerade sjöräddare som till vardags har en annan yrkesroll. Vi gör vårt yttersta för att hjälpa en medmänniska i nöd. Sjöräddningssällskapet brinner för att skapa trygghet till sjöss. Vi värnar om individen och strävar efter att så få som möjligt ska råka illa ut, och de som ändå gör det ska snabbt få hjälp. Sjöräddningssällskapet har alltid haft lojala medlemmar och givare. Vi är oerhört angelägna om att behålla en god relation och att använda pengarna på ett ändamålsenligt sätt. Varje krona gör skillnad. Ju fler som stöder oss desto större skara ambassadörer har vi och desto mer kan vi göra för att rädda liv till sjöss. 15

17 »Sjöräddningssällskapets verksamhet» Tre fokusområden Sjöräddningssällskapets uppgift är att rädda liv till sjöss och vi strävar ständigt mot en nollvision. För att nå vårt mål har vi tre fokusområden; en förebyggande verksamhet, en forsknings- och utvecklingsverksamhet och en operativ verksamhet. Förebygga olyckor till sjöss Vårt främsta arbete för att förebygga olyckor till sjöss gör vi genom att erbjuda våra medlemmar möjligheten att kontakta oss innan läget blivit akut. Sommartid placerar vi våra enheter så att vi ännu snabbare kan vara på plats om det behövs och hjälper därigenom våra medlemmar att undvika en eventuell olyckssituation. Som ideell organisation har Sjöräddningssällskapet ett viktigt folkbildande uppdrag när det gäller sjösäkerhet och sjöräddning. Vi ser också som vårt uppdrag att utmana och fungera pådrivande för en ännu bättre sjöräddning totalt. Detta förutsätter samverkan med många olika målgrupper, myndigheter och organisationer. Inom verksamhetsområdet förebyggande arbete är utmaningarna under de närmsta åren att förebygga sjöräddning genom insatser riktade till skolbarn samt satsningar på information. Ett viktigt arbete som syftar till att höja säkerheten till sjöss för alla. Forsknings- och utveckling Forskning- och utvecklingsarbetet hänger naturligtvis tätt samman med både operativt och förebyggande arbete och har flera utmaningar. En av dem är att 16

18 stödja organisationen i att ta större hänsyn till miljön. Hav och sjöar är känsliga ekosystem som utsätts för kraftig påverkan. Här arbetar Sjöräddningssällskapet för att minimera miljöstörande effekter från våra räddningsstationer samt att utforma den nya generationens räddningsbåtar med miljön i åtanke. Sjöräddningssällskapet deltar också, tillsammans med andra räddningsorganisationer som verkar under liknande förhållanden, ständigt i forskning och utveckling av metoder och materiel för en säkrare räddningstjänst. Att verksamheten nu i allt högre grad sker året runt beror på att friluftslivet har ändrat karaktär och nya aktiviteter och sporter har tillkommit. Detta i sin tur ställer helt andra krav på sjöräddarnas utrustning än tidigare, något som Sjöräddningssällskapet måste anpassa sig till. Ett tredje forskningsområde rör massevakuering till sjöss. Inom detta område leder Sjöräddningssällskapet ett världsunikt projekt som utvecklar och testar nya metoder för ett olycksscenario som involverar stora passagerarfartyg. Ytterligare ett angeläget ämne är»sjöräddning i världen». Varje år drunknar människor i världen. Merparten av dem i fattiga länder. Sjöräddningssällskapet deltar bland annat i ett internationellt sjöräddningsprojekt i Viktoriasjön där det drunknar, uppskattningsvis, personer varje år. Sjöräddningssällskapets forsknings- och utvecklingsarbete syftar till att förbättra och effektivisera sjöräddningstjänsten samt att förbereda och rusta organisationen för framtidens utmaningar. Målet är en effektiv, säker och miljövänlig sjöräddningsorganisation som fungerar så väl att ingen behöver mista livet inom svenskt sjöräddningsområde. Sjöräddningstjänst Den operativa verksamheten omfattar Sjöräddningssällskapets fysiska räddningsinsatser som utförs av de frivilliga sjöräddare på de 64 räddningsstationerna. Räddningsstationens huvuduppgift är att passa jouren för att på 15 minuter kunna gå från kaj med en kompetent och rutinerad besättning. Att båt och utrustning är i bra skick är en förutsättning för en lyckad insats för såväl den nödställde som besättningen ombord, så det ingår också i stationsuppdraget. Huvudansvaret för den operativa verksamheten har Sjöräddningssällskapet centralt. 17

19 18 Den operativa verksamheten har de senaste tio femton åren i huvudsak haft två prioriterade utvecklingsområden. Det ena är att snabbt nå fram till en nödställde i hela det svenska sjöräddningsområdet. Detta har medfört ett intensivt utvecklingsarbete, många nystartade räddningsstationer och en växande skara frivilliga sjöräddare. Vilket i sin tur har lett till att behoven ser annorlunda ut och vi omorganiserar för att bättre möta dem. Det andra operativa utvecklingsområdet har varit nya moderna båtar byggda för sjöräddning. Våra stora räddningskryssare i 20-metersklassen (Rausing-klassen) är stationerade i sjötrafikintensiva områden med stora passagerarströmmar utefter Sveriges kuster och är även kapabla att verka under extrema väderförhållanden. De är utrustade för att hantera olyckor med många nödställda. Båtarna i 12-metersklassen (Victoria-klassen) är speciellt framtagna för insatser till havs, utefter Sveriges kuster och i våra omfattande skärgårdar. De kännetecknas av hög manöverbarhet och goda gångegenskaper som gör det möjligt att undsätta nödställda under alla väderförhållanden. Vår 8-metersklass (Gunnel Larson-klassen) är en öppen båt, tänkt för kustnära uppdrag. En specialutvecklad vattenskoter, Rescuerunnern, endast 20 cm djupgående, kan köra där inga andra båtar kommer åt och plocka upp en person ur vattnet på nolltid. De senaste åren har Sjöräddningssällskapet utökat verksamheten, vintertid, med svävare. En räddningsenhet som är bäst lämpad för insatser den tid då isen varken bär eller brister. Ett antal räddningsstationer har sedan ett par år tillbaka utrustats med miljöräddningssläp. Sjöräddningssällskapet har hög beredskap och kan vara snabbt på plats vid en olycka. Tanken är att de frivilliga ska inringa ett eventuellt utsläpp och förhindra spridning, tills sanerande insatser hinner fram. Det blir ett slags första förband på miljön.

20 : Ett av Sjöräddningssällskapets ändamål är att effektivisera sjöräddningstjänsten i Sverige. Nya tekniker för massevakuering är ett av områden vi tittar närmare på tillsammans med Stena Line. Grundtanken är att de fartyg som är närmast olyckan själva ska kunna rädda många människor ur vattnet. För att kunna göra det behövs adekvat utrustning och utbildning och det är detta som Sjöräddningssällskapet arbetar med. 19

21 1 20 1: Sjöräddningssällskapet satsar mycket på att utbilda de frivilliga sjöräddarna. Kursen Räddningsman Egensäkerhet fokuserar på kunskaper i att hjälpa sig själv, sina kamrater och på att ta hand om sin säkerhetsutrustning på bästa sätt. Hela kursen syftar till att man ska ha förmåga att maximera sina egna och besättningskamraters överlevnadschanser vid en allvarlig olycka.

22 2 3 2: Sjöräddningssällskapets utbildningsinstruktörer tränar att kapsejsa. Hur känns det? Hur tar mig sig upp på båten igen? Viktig erfarenhet, inte minst för att veta hur en nödställd kan reagera i ett utsatt och livsfarligt läge. 3: En viktig del av övningen är att reflektera och resonera kring vad som gick bra och vad som gick dåligt. Foto: Jens Samuelsson Foto: Jens Samuelsson 21

23 : Under 2008 utbildade sig 96 frivilliga sjöräddare från hela Sverige i Räddningsman egensäkerhet. Kursen har tre huvudområden; att kunna släcka och bekämpa bränder, att kunna ge första hjälpen under transport till mer kvalificerad sjukvård och att träna vattenvana, så att man kan hantera sin överlevnadsutrustning och bemästra en situation då man tvingas överge sitt fartyg.

24 »Frivilliga sjöräddare» De frivilligas engagemang är beundransvärt Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar och så har det förblivit i över hundra år. I början av 1900-talet var sjöräddningen i Sverige så dålig att den användes som ett internationellt skräckexempel. Till slut tog kustbor och engagerade privatpersoner saken i egna händer. De startade insamlingar för att själva bekosta båtar och räddningsstationer. En av eldsjälarna var ingenjören Albert Isakson. Med sin smittande entusiasm lade han grunden till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Föreningen startade Intresset var stort och medlemmar strömmade till. Med hjälp av många små gåvor och allt fler stora donationer kunde Sjöräddningssällskapet spridas längs hela den svenska kusten. Sedan dess har vi undsatt mer än fartyg och räddat över människor i sjönöd. Vår styrka är fortfarande våra många frivilliga sjöräddare. På fem år har de fördubblats och är idag drygt Till vardags jobbar de som snickare, kockar, it-konsulter, kirurger och allt möjligt. På sin fritid är de kvalificerade sjöräddare, beredda att rycka ut på 15 minuter. Drivkraften är att hjälpa medmänniskor i nöd, att faktiskt kunna göra skillnad. De frivilligas insats bidrar till ett bättre Sverige. I ett land med stora sjöar, 115 mil lång kust och närmare skärgårdsöar, skulle det vara svårt för staten att hålla den höga beredskap som vi har i dag tack vare alla frivilliga sjöräddare. De är beredda att ställa upp i alla väder, dygnet runt, året om. Om Sjöräddningssällskapet inte fanns skulle sjöräddningen i Sverige kosta staten 900 miljoner kronor extra varje år. Lågt räknat. Pengar som nu kan användas till andra välbehövliga ändamål. 23

25 Förtroende för havet Under forna tider då fiske och sjöfart var naturliga delar av vardagen och många kustbors näring, utvecklades sjömanskapet i vardagen hos kustbefolkningen. Man var ofta tvungen att trotsa hårt väder och i detta sammanhang är det lätt att förstå Sjöräddningssällskapets starka förankring i kustsamhällena. Kustbon var beroende av en fungerande sjöräddning. Det är på denna grund som frivilligheten att ställa upp och engagera sig för att rädda nödställda baseras. Det sjömanskap som utvecklades under det dagliga arbetet var direkt applicerbart på sjöräddning särskilt som dessa sjömän seglade årets alla isfria dagar. Idag har de som har sin näring i kustnära farvatten i stort sett försvunnit. Hemmafisket är borta och man tar bilen hela vägen ut till de yttersta öarna i skärgården. Dagens sjöräddare är inte sjöman i grunden. Han eller hon har ett vanligt arbete i land kombinerat med ett fritidsbåtsintresse och en drivkraft som gör att man är beredd att arbeta ideellt för ökad säkerhet till sjöss. Utbildning för framtidens sjöräddare Året om, dygnet runt har 300 frivilliga sjöräddare jouren. För att kvalificera sig som besättning måste man ha genomgått vissa utbildningar. Beroende på sin roll ombord krävs det olika behörigheter. De frivilliga sjöräddarna lägger mycket tid och engagemang på att utbilda sig. Från start till färdig befälhavare rör det sig om 360 utbildningstimmar, fördelat på 3 veckor/år i tre år. De frivilliga sjöräddarna övar dessutom flera gånger i månaden på att hantera båten, utrustningen och uppdraget. Det är viktigt att kunna samarbeta även under extrema förhållanden. Många gånger övar flera enheter från olika aktörer tillsammans. Vissa stationer övar dessutom kontinuerligt tillsammans med sjöräddningshelikoptern. Sjöräddningssällskapet deltar också i stora internationella samverkansövningar såsom Sarex, m fl. Sedan 2007 pågår arbetet med att bygga Sjöräddningssällskapets utbildningsorganisation för framtiden. De nu drygt frivilliga sjöräddarna gör behovet av utbildning och övning större än någonsin. Att den frivillige sjörädd aren idag oftare är sjuksköterska eller datatekniker än sjöbefäl eller fiskare ställer också nya och annorlunda krav på hur utbildningen utformas. 24

26 Utbildningsorganisationen ska kvalitetssäkra räddningstjänstkompetensen genom hela sjöräddningsorganisationen. Med rätt kompetens hos alla sjöräddare har vi möjlighet att rädda fler liv, samtidigt som våra egna risker minskar. Målet är en fullt utbyggd utbildnings- och övningsorganisation inom Sjöräddningssällskapet. Klar och implementerad Pilotkurser 2008 Räddningsman egensäkerhet utbildning i självskydd ombord. Rescuerunner Rescuerunnerutbildning. Dynamisk navigation praktiska övningar i navigation enligt fastställd metodik. Internutbildning övning i syfte att bygga expertis hos våra instruktörer Lokal färdighet övningsprogram utformat för den lokala räddningsstationen. Utbildningsorganisationen utarbetas tillsammans med de frivilliga sjöräddarna genom pilotkurser som utvärderas, justeras och fastslås. När detta är klart kommer vi successivt efter vad ekonomin tillåter att öka omfattningen tills vi kan nå alla frivilliga i besättningarna med adekvat träning. Stor del av utbildningarna och övningarna genomförs i respektive räddningsstations hemmavatten. Då kan man bättre anpassa moment och upplägg till lokala betingelser såsom kustlinje, väder och lokala aktörer. De mer kvalificerade utbildningarna och momenten kommer att genomföras i central regi. 25

27 : Med rätt kompetens hos alla sjöräddare har vi möjlighet att rädda fler liv, samtidigt som våra egna risker minskar. Målet är en fullt utbyggd utbildnings- och övningsorganisation implementerad 2012.

28 4 4: Kursen i Egensäkerhet är basen i Sjöräddningssällskapets utbildningsprogram och motsvarar praktikkraven för Fartygsbefäls klass VIII, men konceptet är vidareutvecklat av Sjöräddningssällkapets egna instruktörer. För att bli sjöräddare och ingå i stationens ordinarie besättning i framtiden måste man ha genomgått fyra utbildningssteg; Introduktionsutblidning, Förtrogenhetsutbildning, Räddningsman Egensäkerhet och Räddningsman SAR. Foto: Jens Samuelsson 27

29 Frivilliga sjöräddare har ordet Foto: Mats Erlandsson Foto: Stefan Persson Foto: Samir Soudah Tomas Lindgren, RS Västerås Frivillig sjöräddare sedan 1998 Ålder: 39 år Räddningsstation Västerås Yrke: Undersköterska Fritid: Sjöräddning, sjukvård och foto Det kändes så skönt att kunna bistå sina medmänniskor. Ett leende och orden tack för hjälpen, det kommer man långt på. Linda Persson, RS Strömstad Frivillig sjöräddare sedan 2001 Ålder: 30 år Räddningsstation Strömstad Yrke: Speditör Fritid: Sjöräddning, fotografering och resor Under en övning med vår Rescuerunner kund jag ensam plocka upp två killar ur vattnet. Den ene spelade medvetslös och den andra var ytbärgare. Tillsammans vägde de nästan 200 kilo. Med rätt teknik var det inga problem. Det är en stor drivkraft för mig att klara av saker som ibland kan verka omöjliga. Kristofer Dahl, RS Dalarö Frivillig sedan 2003 Ålder: 27 år Räddningsstation Dalarö Yrke: Marinteknikeritör Fritid: Sportfiske Vi har en svävare på stationen sedan ett par år. Vi har varit ute och övat mycket med den. Den går både på vatten och is, men snabbast är den när isen ligger. Nu kan vi hjälpa skridskoåkare i nöd också. 28

30 »Sjöräddningssällskapets räddningsenheter» Tekniskt avancerade räddningsbåtar helt anpassade för sjöräddning Sjöräddningssällskapet har 160 enheter beredda runt om de svenska kusterna och i de stora insjöarna. Eftersom tiden är avgörande för att rädda liv har vi under de senaste åren satsat på vår nya räddningsflotta genom att själva utveckla och bygga nya moderna räddningsbåtar, som kan gå i hög fart, även i grov sjö. Vår stora räddningskryssare i 20-metersklassen hanterar extrema förhållanden och är försedda med den allra senaste utrustningen. Båtarna i 12-metersklassen som vi också utvecklat själva, är räddningsbåtar med världsrykte. Vår 8-metersklass är en öppen båt, tänkt för främst kustnära insatser. Vår specialutvecklade vattenskoter, Rescuerunnern, med endast 20 cm djupgående kan köra där inga andra båtar kommer åt och plocka upp en person ur vattnet på nolltid. Slutligen gör svävaren det möjligt för oss att rädda liv även när isen lägger sig. Tekniken förenklar men ställer också krav Sjöräddningssällskapets moderna räddningsbåtar utgör idag, i händerna på en kompentent besättning ett kraftigt verktyg, helt utformat och konstruerat för att undsätta och rädda människor i nöd. Skrov, maskiner, navigations- och kommunikationsutrustning har bara ett syfte: att underlätta för de frivilliga sjöräddarna att hjälpa. Gamla tiders skrov i trä och stål har ersatts av lätta konstruktioner byggda i kompositmaterial. De råoljedrivna tändkulemotorerna har följts av fyrtakts utombordare och moderna inombords dieselmotorer. Inte för att de gamla är dåliga, utan för att det finns bättre och miljövänligare utrustning. Detta i sin tur gör att mer tid kan ägnas åt att öva och lära känna hemmavattnen, kunskaper som kan vara livsavgörande när olyckan är framme. 29

31 Ny, och framförallt enklare navigationsutrustning har med åren också kommit att underlätta och effektivisera arbetet när vi söker efter nödställda och säkerställa en säker gång under svåra förhållanden. Sist men inte minst så har utvecklingen inom kommunikationsområdet under de senaste decennierna helt kommit att förändra förutsättningarna till det bättre för en lycklig utgång av en insats. All ny teknik gör våra räddningsenheter säkrare, mer tillförlitliga och trygga för besättningen förutsatt att den behärskas. Att i 34 knops fart samtidigt behärska radar, GPS, papperssjökort, kommunikation med räddningsledare och övriga, joystick och vattenjet ställer krav på befälhavaren och besättningen. Tillbörlig utbildning och mycket övning är ett måste för våra frivilliga sjöräddare, och en rekommendation till alla fritidsbåtsägare med samma utrustning. Sex nybyggen per år på svenska varv Målet är att ingen av Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar skall vara äldre än 25 år, vilket innebär att vi behöver bygga sex nya båtar per år för att byta ut gammalt tonnage. Det är extra roligt att vi kan fortsätta att bygga våra räddningsbåtar på svenska varv. Större renoveringar och uppdateringar av flottan görs med jämna mellanrum. Det är ofta angeläget att arbetet utförs direkt, för att undvika att en båt är ur sjöräddningstjänst för länge, och då är det skönt att ha en god och inarbetad relation med varv, ingenjörsfirmor och leverantörer. 30

32 Rausing-klassen Antal: 3 båtar Längd: 19,6 meter Bredd: 5,1 meter Djupgående: 90 cm Material: byggd i divinycell Deplacement: 30 ton Motorer: 2x900 hk Scania DI 16M dieselmotorer drivande 2xRolls-Royce KaMeWa FF-jet 550 vattenjet Fart: 34 knop Aktionstid: ca 10 timmar Besättning: 3 6 personer Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet Nybyggnadskostnad: 20 mkr Utomskärs sjöräddningsbåt Sjöräddningsbåtarna i Rausing-klassen är Sjöräddningssällskapets största enheter. Dessa enheter är stationerade i sjötrafikintensiva områden med stora passagerarströmmar utefter Sveriges kuster och är även kapabla att verka under extrema väderförhållanden. De är försedda med vattenjetaggregat och utrustade för att hantera olyckor med många nödställda. För strandnära hjälpinsatser och i extremt grunda områden finns en Rescuerunner med ombord. Foto: Olle Bengtson, Olle & Dom Fotografi Rescue Björn Christer från RS Dalarö. 31

33 Victoria-klassen Antal: 28 båtar Längd: 11,95 meter Bredd: 4,2 meter Djupgående: 70 cm Material: byggd i divinycell Deplacement: 13 ton Motorer: 2x500 hk Scania eller Volvo Penta dieselmotorer, drivande 2xRolls-Royce KaMeWa FF-jet 375 vattenjet Fart: 34 knop Aktionstid: ca 10 timmar Besättning: 3 4 personer Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet Nybyggnadskostnad: 6,5 mkr Självrätande sjöräddningsbåt Sjöräddningsbåtarna i Sjöräddningssällskapets Victoria-klass är speciellt framtagna för insatser till havs, utefter Sveriges kuster och i våra omfattande skärgårdar. Alla enheterna i Victoria-klassen är självrätande, det vill säga att om olyckan skulle vara framme och båten slår runt under ett uppdrag så kan den själv genom sin konstruktion åter komma på rätt köl och fullfölja räddningsinsatsen. Victoria-klassen kännetecknas av hög manöverbarhet och goda gångegenskaper som gör det möjligt att undsätta nödställda under alla väderförhållanden. Foto: Henrik Trygg 32 Rescue Marc Wallenberg JR från RS Nynäshamn.

34 Gunnel Larson-klassen Antal: 26 båtar Längd: 8,4 meter Bredd: 2,7 meter Djupgående: 40 cm Material: byggd i divinycell Deplacement: 2,7 ton Motorer: en motor på hk, Yanmar eller Volvo Penta dieselmotorer, drivande en Rolls-Royce KaMeWa FF-jet 240 vattenjet Fart: 34 knop Aktionstid: ca 10 timmar Besättning: 2 3 personer Konstruktör: Profjord och Sjöräddningssällskapet Nybyggnadskostnad: 1,3 mkr Öppen sjöräddningsbåt Gunnel Larson-klassen är en öppen sjöräddningsbåt främst avsedd för insatser i skärgården och kustnära områden. Insatser där enhetens snabbhet, flexibilitet och manöverbarhet kan vara helt avgörande för utgången av en olycka. Alla enheter i Gunnel Larson-klassen har tagits fram med ergonomi för besättningen som en viktig aspekt. God ergonomi gör att besättningen på även en relativt liten sjöräddningsbåt med rätt utrustning kan genomföra krävande uppdrag under svåra väderförhållanden. Foto: Henrik Trygg Rescue Hedvig från RS Käringön. 33

Årsredovisning. Sjöräddningssällskapet

Årsredovisning. Sjöräddningssällskapet Årsredovisning för Sjöräddningssällskapet 857201-7179 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 857201-7179 2 (25) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, Sjöräddningssällskapet

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 årsbok 2010 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 årsbok 2011 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE FÖR TRYGGARE VATTEN

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE FÖR TRYGGARE VATTEN FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE FÖR TRYGGARE VATTEN text: Erik Gustafsson foto: Peter Gunnars 44 TRANSPORTMAGASINET 02 2016 Dag som natt vinter som sommar. När som helst står Sjöräddningssällskapet redo att rädda

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 Stockholms Hamnars hamnar Stockholms Hamnar i siffror 2012 Över 12 miljoner passagerare 8,6 miljoner ton gods 661 mkr omsättning 140 medarbetare Vision

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

HANDBOK FÖR SJÖRÄDDARE OCH SÄKERHETSORGANISATIONEN Kapitel: 4 Version: 4 Datum: Ansvarig: AA Ersätter version: 3 Sida: 1 av 10

HANDBOK FÖR SJÖRÄDDARE OCH SÄKERHETSORGANISATIONEN Kapitel: 4 Version: 4 Datum: Ansvarig: AA Ersätter version: 3 Sida: 1 av 10 Ansvarig: AA Ersätter version: 3 Sida: 1 av 10 Innehållsförteckning 4 Organisation, operativ jour, ansvar och befogenheter... 2 Sjöräddningssällskapets organisation... 2 Operativa gruppen... 3 Distriktssamordare

Läs mer

I sjöräddningsbåtarnas

I sjöräddningsbåtarnas I sjöräddningsbåtarnas vagga De klarar av hög sjö och hårda vindar. De kan manövreras i alla tänkbara situationer. De vänder sig rätt om de hamnar uppochner. Victoriaklassen är en av världens mest omtalade

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja NYTT FRÅN BÔXEKNUTEN NUMMER 20 Våren 2015 Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEET MINNENAS SURTE En fotografisk kulturskatt Ett urval bland

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.2 2011 Oj vad tiden går fort. Nu är det sommar och vårsäsongen bara svischade förbi. Många tävlingar har det blivit bl.a DM-sprint som gick i Rimbo. Tävlingen avgjordes en vardag kväll

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för andra här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen en del i helheten specialister i vardagen styrka när det behövs sjöpolisen i Nacka Strand Sjöpolisenheten

Läs mer

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland LEDNINGSKONTORET ASB-enheten Christer Stoltz, tfn 0498-263246 Ärendenr RS 2014/90 Handlingstyp Synpunkter Datum 18 februari 2014 1 (5) Kustbevakningen Region Ost Björn Meijer s synpunkter på eventuella

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Rapport sjösäkerhetskurs

Rapport sjösäkerhetskurs Arkösund 2015-05- 10 Rapport sjösäkerhetskurs 2015-05- 10 Östergötlands båtförbunds sjösäkerhetskurs som är den 8 ordningen sedan 2007 genomfördes söndagen den 10 maj 2015 i Arkösund. Tillsammans med de

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning 1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Cluster based curves : H40K. Post

Cluster based curves : H40K. Post Cluster based curves : HK.5 5 6 7 8 9 5 6.5.5.5.5.5.5 Mattias Allberg Ulf Karlsson Johan Ahlström Claes Turesson 5 Ilpo Viippola 6 Stefan Sandahl 7 Fredrik Nordström 8 Anders Håkansson 9 Henrik Lindblad

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 E-post: info@ssrs.se Hemsida:

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer