Ragn-Sells på väg in i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragn-Sells på väg in i framtiden"

Transkript

1 Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg

2 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

3 Vilken miljö vill vi skapa för våra barn? Kretsloppsarbete måste göras på lång sikt för att även kommande generationer ska ha tillgång till naturresurserna. Det är med tanke på framtiden som vi ständigt gör stora investeringar i forskning, teknik och kompetensutveckling.

4 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

5 Förord Vår framtid vilar på vår historia Det är med stor glädje jag kan konstatera att denna publikation är klar samma höst som vi flyttar in i vår nygamla kontorsanläggning på Väderholmen. En gård där jag lekte som barn hos min farmor och som under en längre tid har fungerat både som regionkontor och säte för delar av ledningen, bland annat för mig. Att vi nu samlar flera av företagets tidigare utspridda verksamheter till ett ställe markerar en milstolpe i vår historia. Anledningarna till detta är flera. Den största orsaken är den snabba tillväxten och utvecklingen av vår verksamhet. En rad nya viktiga funktioner och kompetenser har tillkommit den senaste tiden och behovet av en enkel kommunikation och snabba beslut främjas av att samla ihop de olika funktionerna. Kreativiteten ökar, mycket av arbetet blir enklare och sist, men inte minst finns det en tanke att hålla Väderholmen levande ur en rent traditionsstärkande synvinkel. Jag representerar den tredje generationen Sellberg i den familjeägda verksamhet som startades av min farfar. Vi har arbetat i samma bransch genom tre sekler och jag törs säga att vi har en större erfarenhet av avfalls- och restprodukthantering än någon av våra branschkollegor i Skandinavien. Vi har varit med om alla växlingar och med vår erfarenhet som grund har vi också haft goda förutsättningar att följa och leda utvecklingen framåt. Genom åren har vi upplevt stora förändringar både internt, på kundsidan och i branschen rent generellt. Ragn-Sells har vuxit från en liten aktör till en koncern med förgreningar i fem länder utanför Sverige. Men familjeföretagets goda principer lever vidare i det jag fortfarande upplever som det kompletta lilla företaget med muskler för de stora uppdragen. Och även om vi idag har vuxit ska vi fortsätta att agera som det lilla företaget, med omsorg och intimitet gentemot våra kunder och vår personal, med en stark entreprenörsanda, och med blicken riktad framåt, ständigt nyfikna på framtiden.

6 Väderholmens Gård Väl förvaltad tradition. Det arbete vi utför har förändrats radikalt och från att ha varit ett utpräglat transportföretag kan vi nu till stora delar betrakta oss som ett miljöföretag. Det finns naturligtvis något positivt i detta att bidra till att ge folk en bättre värld att leva och verka i. Vetskapen om att det vi gör idag kommer att sätta spår långt in i framtiden. Men det finns något jag känner mig ännu mer stolt över och glad för, något som också hänger ihop med det vi gör. Det är att vi i alla tider och genom stora förändringar i företaget lyckats behålla detta som vi kallar för Ragn-Sellsandan. Ett sätt att arbeta som härstammar från den gamla gårdsandan där alla hjälpte till med allt även om man var överkvalificerad. En anda där man inte backade för svårigheter utan jobbade tillsammans vidare mot de utsatta målen. Detta är en anda som genomsyrat Ragn-Sells genom tiderna. Något som man inte formulerar utan som man upplever. Ett förhållningsätt man förmedlar genom sitt sätt att vara mer än i det man säger bland annat genom att skapa motivation, uppmuntra positiva beteenden och bromsa negativa. Ragn-Sellsandan vilar på en djupt humanistisk grund där man har samma grundvärderingar och mål men i övrigt tillåter olikheter och därigenom skapar något som kan beskrivas som en homogen blandning av olika människor och karaktärer. Det viktiga både ur mellanmänsklig och företagsmässig synvinkel är att alla har en serviceanda i botten. Man skapar nöjda kunder genom att göra det kunderna förväntar sig, och så ofta man kan lite till. Ofta är det de små sakerna som skapar intimitet, den där extra kaffekoppen, en mazarin till kaffet, den lilla spontana pratstunden I ett stort och växande företag är det svårare att behålla den här andan. Det kan också vara svårt när man arbetar på distans. Sitter man ensam i en bil är det desto viktigare att man känner att man kan vara med och påverka sitt jobb, inte så mycket vad man gör, utan hur man gör det. Då utför man sina sysslor med större glädje och känner en stolthet i jobbet vilket i sin tur skapar nöjdare kunder. Det är inte vi i företagsledningen som skapar den här atmosfären. Vi ger förutsättningarna, sedan är det upp till individen att använda sig av dem. Ragn-Sellsandan har sitt ursprung på fältet och det är viktigt att man tar den med sig uppåt i organisationen när man avancerar, och att man förmedlar den till alla nyanställda. Något som kan bidra till detta är att tänka att vi alla är med och skapar det där bättre samhället vare sig vi står

7 Erik Sellberg har upplevt familjens naturintresse genom tre generationer. vid ett band och sorterar mjölkförpackningar eller arbetar i vita rockar i ett laboratorium. Vi har ju vuxit internationellt de senaste åren och när det gäller att kommunicera Ragn-Sellsandan över gränserna är det viktigt att just visa vad den handlar om genom sitt sätt att vara. I språket går så många nyanser förlorade, men att föregå med gott exempel är ett beteende som har en förmåga att överbrygga de flesta språkbarriärer. När det gäller att förmedla företagets anda och inställning till kommande generationer räcker det inte med att bara finnas till. Vi måste kommunicera på andra sätt. Genom små enkla budskap som En del av kretsloppet, eller med några vänliga ord till barnen ute på fältet. Vi ska också fortsätta att vara nyfikna, visa mänsklig omtanke och respekt både för kunder och arbetskamrater och genom att dela med oss av vår kunskap. En kunskap som bygger på seklers erfarenhet. Min förhoppning är att denna skrift som ni nu håller i handen har kraft att, inte bara ge en glimt av företagets styrka och själ, utan också förmedla en del av Ragn-Sellsandan. En anda som jag innerligen hoppas ska leva vidare hos kommande generationer och som jag personligen kommer att anstränga mig för att hålla levande här i den nya spännande och samtidigt anrika miljön på Väderholmen. Den plats där jag lekt som barn, arbetet som vuxen och där jag nu i sällskap av en rad entusiastiska och inspirerande medarbetare får nöjet att ta nya steg mot framtiden en framtid som både här på Väderholmen och i företaget i stort vilar på en stabil historisk grund. Tack för att du tog dig tid att läsa! Erik Sellberg

8 Växande insikter skapar tillväxt Det händer väldigt mycket inom miljösektorn just nu. Medvetenheten ökar på alla plan och fokus ligger på det hållbara samhället. Den expansiva branschen erbjuder stora 8 möjligheter till utveckling både för individen och företaget. Sidan: Vi skapar ett bättre samhälle På ett eller annat sätt har det Ragn-Sells gjort alltid bidragit till samhällsnyttan. Ett långsiktigt perspektiv och en nyfikenhet på framtiden gör idag detta samhällsinriktade arbete extra intressant. Sidan: 14 Vår framtid är väl förankrad Ragn-Sells har varit verksamma genom tre sekler. Genom åren har man byggt upp en omfattande erfarenhetsbank som saknar motstycke i branschen. Något som borgar för en fortsatt marknadsledande position. 22 Sidan:

9 Ragn-Sells - partner i kretsloppet De tjänster Ragn-Sells erbjuder bygger idag i allt större grad på ett partnerskap. Arbetet präglas av en helhetssyn med tillräckliga resurser för att ta ansvar för avfallshanteringen genom hela kretsloppet. Sidan: 32 Framtiden - ett rent himmelrike Hoten mot miljön har aldrig varit större än idag. Samtidigt har vi aldrig haft bättre förutsättningar att lösa problemen. Experterna är eniga; framtidens miljö är något vi alla är med och skapar redan idag. Sidan: 52

10 10 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

11 Växande insikter skapar tillväxt Samtidigt som miljömedvetandet ökat och miljön blivit en global fråga har hela synen på avfallshanteringen förändrats radikalt på kort tid. Från att vi tidigare länge haft en rak avfallskedja där vi lagt på hög det som vi inte använt har återanvändning, återvinning och energiutvinning blivit självklara begrepp i branschen. Idag talar man allt oftare om avfallet som en växande resurs i stället för ett växande problem. Men den ständigt ökande medvetenheten har också lett till att avfallshanteringen blivit allt mer komplex med bland annat nya materialslag, en annan bedömning av befintliga material och nya användningsområden för det återvunna. "En växande bransch" Vi jobbar i en bransch som växer stadigt i storlek och betydelse. I stället för att som vissa andra sektorer utvecklas i bubblor, som riskerar att spricka. Arne Redelius, VD och Koncernchef Ragn-Sells. En utveckling som kräver större resurser, mer kunskap, högre kompetens och bättre anpassade tekniker. Det är också här som tillväxten finns i branschen. Ragn-Sells roll i denna utveckling styr alltmer mot att stå till tjänst med specialkompetens, utbildning, forskning och uppföljning av materialet genom hela kedjan. Samtidigt finns grundverksamheten kvar i både kommuner och företag i form av insamling och sortering av restprodukter och avfall. Men även här sker en utveckling genom ökad källsortering och nya system för kontroll och logistik. Lagstiftning och medvetenhet har lett till förfinad källsortering hos företag och allmänhet. Farliga avfall har hamnat alltmer i fokus och måste fasas ut. Med andra ord är avfallshanteringen inne i en expansiv utvecklingsfas där den allt mer får karaktären av ett miljöarbete med allt vad det innebär av nya spännande arbetsuppgifter och tjänster. Det hållbara samhällets tid är nu Det hållbara samhället är ett begrepp som blir alltmer aktuellt i takt med att tillgången på jungfruliga material, som till exempel olja, Varje svensk innevånare genererar i snitt ca 470 kg sopor per år. 11 9

12 "Vi kommer försöka skapa sammanhang" I framtiden kommer vi att i allt större omfattning försöka att skapa sammanhang, såväl i våra egna liv som i vår strävan att bygga det hållbara samhället. I den processen kommer miljöfrågor och avfallsfrågor att vävas in i ett bredare samhällsperspektiv och inte leva sina egna liv. Björn Frostell, Docent industriell ekologi vid KTH. metall och trä, minskar. Kravet på resurshushållning ökar och vi blir mer och mer medvetna om det farliga avfallets miljöpåverkan. Vi måste ta vårt ansvar nu, ju längre vi väntar desto dyrare och svårare blir det att nå fram till det hållbara samhället. Det gäller att snabbt anpassa sig till nya situationer och samtidigt långsiktigt arbeta för ett väl fungerande kretslopp. Man måste helt enkelt ha beredskap för att ta snabba beslut, och resurser för att vidta åtgärder som leder till förändring. Ökad kunskap ställer högre krav Vår kunskap om olika materials egenskaper och miljöpåverkan samt följderna av denna miljöpåverkan ökar ständigt i takt med nya forskningsresultat och nya tekniker. Möjligheterna att återanvända och återvinna blir större och kunskapen om farliga material växer. En ökande samordning av forskningsresurser kommer att ge snabbare resultat. Bättre kontroll för kunden. On line - dygnet runt. Inom Ragn-Sells pågår en ständig dialog i syfte att informera och uppdatera personalen. Alla nyanställda får dessutom en grundutbildning i miljökunskap. "Den hållbara utvecklingen står på tre ben" Arbetet för en hållbar utveckling vilar på tre ben - ekologi, ekonomi och sociala aspekter. Avfallshanteringen har traditionellt varit inriktad på teknik, miljö och ekonomi. Det sociala perspektivet måste ges ett större utrymme. Den framtida avfallshanteringen måste på ett bättre sätt utgå från en helhetssyn där vi sätter in avfallsfrågan i ett större sammanhang. Peter Wenster, Geolog och miljöexpert på Kommunförbundet. Bättre kontroll över materialflöden och förbättrad logistik kombinerat med förfinade metoder för dokumentation bidrar till att öka takten. Även företagens krav liksom konkurrens är pådrivande faktorer. Kort sagt; ökade insikter genererar ökad kunskap. Detta ställer högre krav på tillverkare, distributörer, användare och alla som arbetar med omhändertagandet av restprodukter och avfall. Både piskor och morötter behövs för att nya myndighetskrav och regelverk ska följas. Här finns 12

13 Utvecklingen av avfallshanteringen och det generella miljöarbetet är i snabb acceleration. Något som i sin tur kräver förbättrad och förnyad specialistkompetens över hela linjen. Miljöanpassade och specialutrustade fordon, förfinad sorteringsteknik, avancerad IT-utrustning och funktionsanpassade behandlingsanläggningar ställer krav på förare, maskinskötare och annan personal. Stora företag med uttalad miljöpolicy har behov av information, dokumentation, anpassade tjänster och specialkompetens. Här krävs kontinuerlig utbildning och uppdatering. Ragn-Sells ger alla nyanställda en grundutbildning i miljökunskap och det sker sedan en regelbunden vidareutbildning. Många nya yrkesgrupper har kommit till på senare tid och ytterligare nya befattningar är att vänta, både i löpande produktion samt på forsknings- och utbildningssidan. Målsättningen är att Ragn-Sells inte bara ska följa utvecklingen utan fortsätta leda den. "Kamratskapet finns med både på kontoret och ute på fältet". Jeanette Winter, Geokemist på Ragn-Sells. ett stort behov av information och motivation, men också ett krav på utveckling av nya förbättrade tekniker och metoder för återvinning. Snabb utveckling kräver ny kompetens "Jaha, Vårvägen 27. Er behållare med 48 kg tömdes idag kl " "Intelligent logistik" Hämtningen av avfallet genomgår stora förändringar med avancerad datateknik i fordonen. Med hjälp av GPS-navigering och inrapportering via GSM-nätet kan föraren hålla reda på en hel kommuns samtliga hushållskärl i sin bildator. Lars-Erik Andersson, Driftområdeschef Ragn-Sells Renhållning. 13

14 Större behov av service större tillväxt I och med att miljösektorn blir alltmer komplex och kunskapskraven ökar stiger också investeringskostnaderna. Allt fler företag och kommuner väljer därför att köpa in de tjänster där de själva saknar nödvändig kompetens och /eller teknisk utrustning. Så kallad Facility management blir allt vanligare. Det vill säga att större företag väljer att lägga alla resurser på kärnverksamheten och låter andra sköta löpande service av fastigheter, uppdatering av maskinell utrustning, renhållning med mera. Fler och fler företag växer upp som erbjuder Facility Management i stor skala. Vare sig de större företagen väljer att lägga ut avfallshanteringen direkt på en branschorienterad aktör, eller köper in tjänsten via ett Facility-företag, står Ragn-Sells redo som en komplett och kompetent kretsloppspartner. Något som i sin Kundanpassade miljöstationer. Organiskt avfall blir allt intressantare. "Vi kommer närmare kunden" Vi kommer in på ett tidigare stadium och kan effektivisera källsorteringen och har därför flyttat vår verksamhet i större grad in i kundföretagen. Det är där tillväxten finns för Ragn-Sells i att integrera vårt erbjudande i kundernas dagliga verksamhet. Göran Bergander, Chef Ragn-Sells Industri & Näringsliv. Avfallshanteringen flyttar in hos kunden. Intresset för "Facility Management" ökar hos företagen. 14

15 tur genererar trygghet, effektivitet och optimalt användande av resurserna för kunden och därmed tillväxt för båda parter. Omtanke om miljön morgondagens konkurrensmedel Att ligga väl framme med sitt miljöarbete och ha en uttalad miljöpolicy kan betyda stora konkurrensfördelar både för större och mindre företag samt kommuner. Större företag och offentliga inköpare ställer allt oftare miljökrav på underleverantörer. Ett aktuellt exempel på hur konsumenten med hjälp av myndigheterna kan styra in större företag mot mer miljöriktiga produkter är att fler och fler bilköpare väljer miljöbilar för att kunna köra på subventionerat bränsle och få gratis parkering. Något som i sin tur gynnar de biltillverkare som kan erbjuda dessa fordon. I USA har tillverkare av ekologiska produkter blivit stora aktörer på marknaden. Utmärkande för dessa är just att de ställer stenhårda krav på sina leverantörer och partners. En trend som också börjar bli synlig i Sverige. Även i det lilla påverkar den enskilda konsumentens ökade medvetenhet valet av olika produkter - till exempel vad gäller miljöanpassade förpackningar. Ragn- Sells hjälper sina kunder att skapa optimala förutsättningar för miljörelaterade konkurrensfördelar. "Vi är alltid uppdaterade" Ragn-Sells är det enda återvinningsföretaget i Sverige som satsar på professionell konsultverksamhet i miljöfrågor, exempelvis tillståndsärenden och miljötekniska undersökningar. Vi är alltid uppdaterade på nya miljölagar och EU-direktiv. Här kan vi ge våra kunder konsultation och utbildning. Göran Svensson, VD Ragn-Sells Miljökonsult. 15

16 16 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

17 Vi skapar ett bättre samhälle Det är numera uppenbart att det krävs stora insatser för miljön om vi ska klara av att lämna efter oss en bättre värld och ett ekologiskt hållbart samhälle till nästa generation. Att värna miljön är ett globalt ansvar som berör alla. Inom EU är miljöarbetet en prioriterad fråga. De politiska partierna i Sverige är överens om att återanvändning och återvinning måste öka. Organisationer och institutioner som Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, fackföreningarna, Svenskt Näringsliv, Återvinningsindustrierna samt universitet och högskolor arbetar alla aktivt för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt miljöarbete. Idag finns komplicerade regelverk för hur vi ska hantera avfallet och det börjar höjas röster som säger att vi inte behöver fler regler utan måste lära oss att följa dem som finns. "Miljöarbetet är färskvara" Vi måste hålla uppe debatten och lobbyverksamheten så att allmänheten hela tiden påminns om att värna miljön. Annika Helker-Lundström, VD Återvinningsindustrierna. När det gäller företag, kommuner och den enskilda individen krävs det att man skapar hållbara incitament för prioritering av miljöarbetet och få in det i ett naturligt socialt sammanhang. Här är beteendevetenskap lika viktig "Vi försöker göra det där lilla extra varje dag". Stefan Petäjävaara, Ragn-Sells Produktionsmedarbetare i Pajala. som kunskap om hanteringen. Kunskapen och tekniken finns, nu måste vi lära oss att använda den. Sverige ligger väl framme och kan vara med och påverka och göra sin röst hörd i till exempel EU och FN. Här har Ragn-Sells med sin gedigna erfarenhet och kunskap en stor möjlighet att hjälpa till genom att informera, delta i samhällsdebatten, bilda opinion och tillföra sina erfarenheter från fältet. Detta samtidigt som man via en kontinuerlig dialog hjälper kunderna att utveckla och förbättra avfallshanteringen. 17

18 Man skulle kunna säga att Ragn-Sells alltid arbetat för att skapa ett bättre samhälle. Att ta hand om det avfall som produceras är i grunden ett samhällsnyttigt arbete. Idag kan varje del av företagets verksamhet härledas till samhällsnytta. Exemplen är många. En korrekt fastighetsrenhållning minskar risken för spridandet av oönskade bakterier och sjukdomar. Insamling, sortering och behandling i återanvändnings- och återvinningssyfte sparar resurser och energi. Omhändertagande av farligt avfall minskar risken för negativ påverkan på människor och miljö. Deponiverksamhetens syfte är att med högsta hänsyn till miljön förvara och förvalta sådant material som inte kan behandlas på annat sätt. Ur deponierna utvinns biogas som minskar behovet av övrig miljöpåverkande energiråvara. Jordar som förorenats av tidigare generationer återförs efter behandling till lämpliga projekt som till exempel vägbyggen eller golfbanor. Och sist men inte minst bidrar forskning och utbildning till ökad kompetens och högre medvetandegrad som i sin tur genererar ännu mer samhällsnytta. Källsortering blir allt oftare ett naturligt inslag i skolmiljön. Vi måste skapa balans Balans är ett genomgående begrepp i miljöarbetet och då framför allt vad gäller ekologin. Det måste råda balans både i flora och fauna för att naturen ska må bra. Det måste vara balans mellan olika ämnen i vatten och jordar. Ur ett globalt perspektiv måste konsumtionen samt uttaget av råvaror och resurser balanseras. Men det måste även råda en ekonomisk och materiell balans i hanteringen av avfallet för att det ska fungera. Tillgången på återvunnet råmaterial måste vara jämn och hålla rätt Forskning inom olika kompetensområden får allt större betydelse. "Inte fler regler" Vi behöver i nuläget inte fler regler utan måste se till att de som finns efterföljs. Gunnar Fredriksson, Enhetschef Naturvårdsverket. 18

19 kvalitet för att ett företag ska kunna använda det i sin kontinuerliga produktion. Dessutom måste avfallshanteringen hela tiden sträva mot att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Här har Ragn-Sells stor erfarenhet och resurser vad gäller materialkunskap och tillgång, logistik, kundanpassning samt geografisk täckning. Sinande resurser kräver kretslopp Ragn-Sells har länge arbetat under devisen En del av kretsloppet som myntades Återanvändning, återvinning, förbränning, energiutvinning, deponi, utfasning, destruktion - allt detta handlar i grund och botten om hushållning av resurser på bästa sätt efter vissa givna förutsättningar. Det gäller helt enkelt att få in så mycket som möjligt av det avfall vi "Global hantering av elektronik" Producentansvaret har bland annat inneburit att vi skapat system och integrerade samarbeten med företag inom IT- och elektronikbranschen. Där tar vi hand om produkter som tagits ur drift och ska återvinnas. I vissa fall kan det även vara aktuellt med återanvändning. Till exempel datorer som kontinuerligt byts ut hos större företag och som skall säljas vidare på en begagnatmarknad som spänner över stora delar av världen. Örjan Thönners, Marknadschef Ragn-Sells Elektronikåtervinning. producerar i ett ur miljösynpunkt försvarbart system där vi kan nyttiggöra maximal mängd innan vi kasserar materialen. Ett bra och effektivt kretslopp kan bara uppnås genom att arbeta långsiktigt och ha god framförhållning. Det vill säga genom att ta ett ekologiskt och ekonomiskt ansvar längs hela kedjan, från utvinning av råmaterial till produktion, konsumtion och avfallshantering. För Ragn-Sells del gäller sanningen att om man är försiktig med utgifterna så är man också försiktig med miljön. Man lever som man lär även på det företagsekonomiska planet. Vinsterna går tillbaka in i företaget för att skapa ännu bättre förutsättningar för ett bra miljöarbete samt för att motivera och utveckla anställda. Andra bidrag till utvecklingen är finansiering av doktorandutbildningar samt stöd till ett flertal ideella miljöprojekt. Hans Majestät Kung Carl Gustaf är högste beskyddare av Svensk Våtmarksfond. Ragn-Sells är med och stöder fonden och har instiftat ett Våtmarkstipendium som delas ut årligen. "Kompetens för export" I Sverige ligger vi i framkant med en väl utvecklad avfallshantering och kan exportera vår effektiva teknik och stora kompetens till andra länder. Stefan Edman, Biolog och Miljödebattör 19

20 Det som är farligt måste bort Det farliga avfallet har alltid varit en het potatis i miljödebatten. Idag används allt mindre farligt avfall. Substitutionsprincipen, det vill säga att hitta ämnen och material som kan ersätta det farliga, har visat sig fungera bra. Men samtidigt tillkommer nya produkter och material som klassas som farligt avfall och som vi måste lära oss att ta hand om, exempelvis hushållens snabbt ökande flora av el-produkter och det växande IT-avfallet. Elektronikutvecklingen accelererar. Livsmönster förändras. Vår ökade import från lågprisländer som till exempel Kina, gör att det kan vara svårt att kontrollera vad som innehåller farligt avfall. Integrerade batterier i bland annat leksaker kan vara svåra att spåra och besvärliga att separera från övrigt material. Ett annat exempel är att mycket av sjukvården flyttat in i hemmen. Farligt avfall som sprutor och mediciner kan av okunskap eller på grund av bristande resurser hamna i avloppen eller kastas med hushållsavfall. "Vi kan erbjuda marknadens bästa behandlingslösningar" I samma takt som nya produkter ser dagens ljus på marknaden så följer nya typer av farligt avfall. För att kunna behålla och stärka vår marknadsposition gäller därför att vi är flexibla och kan erbjuda marknadens bästa behandlingslösningar. Jonny Brändewall, Utbildning och kommunikation Ragn-Sells Specialavfall. Mobil hämtning av farligt avfall ökar motivationen och skapar förståelse för materialen. När det gäller omhändertagande, separation och återvinning av material från olika produkter har Ragn-Sells hög kompetens. Kontinuerligt arbetar man med att forska fram och skapa bra förutsättningar och metoder för en korrekt hantering av det nya farliga avfallet. Idag ligger man till exempel väl framme vad gäller att separera det farliga och återvinna stora delar av det övriga materialet. Kretslopp kräver bra planering Ett framgångsrikt kretsloppsarbete kräver en helhetssyn från insamlig och källsortering, till återvinning och vidareanvändning. Något som i sin tur kräver bra planering. Till exempel gäller det att korta avstånden från insamling till behandling, minimera miljöpåverkande transporter, lägga upp effektiva rutter och 20

21 skapa fler lokala kretslopp. Men det handlar även om planering inom företaget för att dra nytta av synergier mellan affärsområden och dotterbolag i Sverige och utlandet. I det här sammanhanget är det viktigt att vara nära kunden, och därför är Ragn-Sells rikstäckande i Sverige, Estland och i samverkan med andra företag även i Danmark. I Norge är företaget på god väg mot samma position. Medan det i Lettland och Polen kommer att ta lite tid att uppnå detta mål. Ragn-Sells är dessutom Skandinaviens största aktör inom området avfall och restprodukter, och en stark aktör i Nordeuropa när det gäller att ge service åt "Ökad status för ekologiska produkter" I USA har ekologiska produkter på senare tid fått mycket hög status hos konsumenterna. Göran Adlén, Trendanalytiker och författare. 21

22 multinationella företag med producentansvar och/eller tydligt uttalad miljöpolicy. Kommunens roll i den framtida miljön Kommunerna är en av Ragn-Sells största och av tradition absolut viktigaste kundgrupper. Men de är också några av företagets största konkurrenter. Idag är utvecklingen sådan att många enskilda kommuner har svårt att klara alla lagar och regelverk med egna resurser. Några högaktuella exempel är avslutningen eller moderniseringen av gamla deponier och byggandet av effektiva värmeverk med avfall som bränsle. Här finns två möjligheter - att gå samman med andra kommuner eller skaffa sig en kompetent och resursstark partner utanför den kommunala sfären. Vilket val kommunerna än gör kan Ragn-Sells, med sin spets- och specialkompetens och sin långa erfarenhet av just den hushållsnära avfallshanteringen, fungera som en trygg och kunnig samarbetspartner. Idag debatteras rollerna mellan fristående entreprenörer och kommuner. Många menar att de kommunala monopolen måste avskaffas till förmån för fri konkurrens på lika villkor. Detta för att på bästa sätt möta hushållens behov - med god ekonomi och utvecklad återvinning. "Alltid nya skattepengar" Ett problem med det kommunala monopolet är att det aldrig blir några större konsekvenser om något går fel. Det finns alltid nya skattepengar att rätta till saker med. Marie Wahlgren, Riksdagsledamot Folkpartiet. "Inom Ragn-Sells måste vi ha en gemensam värdegrund som vi förvaltar genom ett målstyrt och kvalitetssäkrat arbetssätt". Christina Lindbäck, Miljöchef på Ragn-Sells. En levande debatt måste följas av handling Få saker berör så många så mycket som miljön. Debatten pågår ständigt, globalt, i EU, på regeringsnivå, i organisationer och föreningar, bland företag, i media och mellan gemene man. Men ord utan handling leder ingenstans. 22

23 Idag är miljösektorn mer komplex än någonsin. Vi omgärdas av detaljerade regelverk och lagar och fler är att vänta. Här gäller det att vara förutseende. Att veta vad som är på gång innan det händer - att vara väl förberedd helt enkelt. Kommuner och företag riskerar annars att tas på sängen och hamna i svårbemästrade lägen. Det är till exempel inte alltid som de politiska besluten är i fas med den verkligheten som råder hos dem som ska efterleva påbuden. För att de olika lagarna och förordningarna gällande bland annat materialslag och behandling ska efterlevas krävs en effektiv tillsyn. Här måste myndigheterna få bättre resurser och ett kompetensuppsving. Idag har till exempel länsstyrelserna inte fått ökade resurser för tillsynsfrågorna och dignar under en enorm arbetsbörda. Ragn-Sells är alltid uppdaterade vad gäller det som är på gång i branschen. Företaget deltar i debatten, påverkar besluten och har resurserna som krävs för att följa upp i handling. Med sin stora bredd har Ragn-Sells utmärkta förutsättningar att fungera som en kompetent remissinstans för myndigheter och beslutsfattare. att genom utbildning och information skapa förutsättningar för en högre medvetandenivå hos kommande generationer. För Ragn-Sells är miljöarbetet också en generationsfråga på ett annat plan. Idag är det den tredje generationen Sellberg som äger företaget och leder verksamheten med Erik Sellberg i spetsen som styrelseordförande. Det har alltid funnits ett starkt miljöengagemang i familjen och inom Ragn-Sells. Därför är det en självklarhet att man tar ansvar för miljön ur ett generationsperspektiv. I det ansvaret ingår även att föra kunskap och engagemang vidare till kommande släkten. Som familjeföretag arbetar Ragn- Sells långsiktigt mot hållbara mål. Siktet är inte inställt på nästa kvartalsrapport - blicken är riktad mycket längre framåt. Miljön en generationsfråga Det är viktigt att tänka på att vi inte bara tar hand om miljön för vår egen del utan också förvaltar den åt våra barn. Vårt ansvar är inte bara att lämna efter oss en bättre värld på väg mot ett hållbart samhälle utan också 23

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring.

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring. RAGN-SELLS LILLA GRÖNA En cirkulär programförklaring. VI SER EN BÖRJAN DÄR ANDRA SER ETT SLUT På Ragn-Sells hanterar vi blandat, skitigt och osorterat avfall. Det rör sig om 5 miljoner ton avfall från

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sätra Gård Jordmån för Utbildning, Utveckling och Upplevelser

Sätra Gård Jordmån för Utbildning, Utveckling och Upplevelser Sätra Gård Jordmån för Utbildning, Utveckling och Upplevelser På Sätra Gård är allt möjligt Några mil från Stockholm i naturskön miljö ligger Sätra Gård, mitt i Ragn-Sellsland. Granne med Högbytorps behandlingsanläggning

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Sortera 020 15 16 17 Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum och fokuserade på att hjälpa denne att

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen!

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! Viveke Ihd, miljöstrateg Ragnsells RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 700 anställda 5,7 mdr SEK oms 4+

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Ragn-Sells kloka system för källsortering i bostäder

Ragn-Sells kloka system för källsortering i bostäder Ragn-Sells kloka system för källsortering i bostäder Vårt mål är maximal återvinning Hur ser era mål ut? Vår kretsloppsfilosofi Återanvändning i största möjliga mån Återvinning av det som inte kan återanvändas

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

Ragn-Sells en enda kontakt för komplett cisternkontroll

Ragn-Sells en enda kontakt för komplett cisternkontroll Ragn-Sells en enda kontakt för komplett cisternkontroll Cisterner som inte underhålls utgör en miljöfara och det är ägarens ansvar Cisterner som innehåller brandfarlig vätska måste kontrolleras med jämna

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Stadigt ökande avfallsmängder

Stadigt ökande avfallsmängder Stadigt ökande avfallsmängder Johan Sundberg, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mattias Olofsson, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mikael Johnsson, Profu Trots alla nya

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer