Framtidens hållbara meny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens hållbara meny"

Transkript

1 2014 Framtidens hållbara meny

2 För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin & Serveras hållbarhetsredovisning 2014.

3 4 Martin & Serveras vd har ordet 6 Martin & Servera affärsidé och organisation 8 Långsiktigt lönsam verksamhet 10 Ledstjärnor för hållbart arbete 12 Dialog för en hållbar framtid 14 Hållbart erbjudande 20 Resurseffektiv verksamhet 26 Hållbar produktion 30 God arbetsgivare 34 Kvalitet och matsäkerhet 38 Att lyssna på omvärlden 40 GRI-index

4 VD HAR ORDET För en hållbar framtid Martin & Serveras kunder finns i Sverige, men som företag är vi en del av den globala marknaden. Vi handlar råvaror och livsmedelsprodukter, i Sverige, Europa och andra delar av världen. en av martin & serveras viktiga utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter kundernas efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. Livsmedelsproduktion har stor miljöpåverkan. Klimathot, vattenbrist, minskande biologisk mångfald, svält, fattigdom och antibiotikaresistens är några av de globala utmaningar som påverkas av branschens och vårt företags val. Martin & Serveras ledande ställning i branschen ger oss möjligheter att påverka i positiv riktning. En viktig del av våra strategier är att minska de negativa konsekvenser på miljön som Martin & Serveras verksamhet orsakar. Våra prioriterade områden är transporternas miljöpåverkan, energiförbrukning, avfallshantering och svinn. Jag anser att hållbarhet och långsiktig lönsamhet går hand i hand. Vi bygger helt enkelt vårt långsiktiga ekonomiska värde genom att låta hållbarhetsfrågorna vara en integrerad del i verksamheten. Med smartare transporter sparar både vi och kunderna pengar och det gör att miljöbelastningen minskar. Att vi ökade vårt snittleveransvärde med 3,2 procent jämfört med 2013 är ett viktigt mått på att vi blivit mer effektiva i logistiken. När vi minskar antalet reklamationer sparar vi också in på onödiga transporter och får dessutom mer nöjda kunder. När svinnet i våra lager minskar får det positiva miljöeffekter genom att det inte produceras varor som aldrig konsumeras. Utfallet 2014 visade på en högre andel svinn än för Här har vi en utmaning att jobba vidare med. Bygger vi mer energieffektiva Hållbart företagande är en viktig och naturlig del av vårt dagliga jobb och självförsörjande lagerhus minskar energikostnaderna. Under 2014 tog styrelsen ett viktigt framtidsbeslut genom att investera i ny och energieffektiv lageranläggning i Umeå. Ett mått på vår energieffektivitet är hur många kg varor vi hanterar per förbrukad kwh hanterade vi 11,5 kg varor per kwh, vilket var samma resultat som året innan. När vi ställer krav på fler hållbara produkter från våra leverantörer ökar antalet ekologiska produkter för restauranger. Jag kan med glädje konstatera att omvärldens eko-fokus plus våra egna satsningar på ekologiskt, fick effekter och under 2014 var 10,7 procent av Martin & Serveras försäljning eko- och miljömärkta produkter. Det överträffade med råge det mål vi satte på 9,5 procent. En av våra framtida utmaningar är att säkra tillgången på ekologiska produkter för att möta den ökade efterfrågan. En annan utmaning för Martin & Serveras hållbarhetsarbete framåt är att hålla engagemanget levande hos kunder,

5 En av Martin & Serveras viktiga utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter kundernas efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. Håkan Åkerström leverantörer och andra intressenter. Ett viktigt arbete som påverkar hållbarhetsfrågorna framåt är den nya regeringens livsmedelsstrategi som ska formuleras under Martin & Servera kommer att aktivt delta i det arbetet. Våra kunder är olika och representerar hela den mångfald som Sverige består av. Jag är övertygad om att vårt arbete för lika möjligheter för kvinnor och män och för människor med olika bakgrund skapar både bättre affärer och ett bättre samhälle. Under 2014 införde vi en långsiktig handlingsplan som prioriterar mångfaldsarbetet. Detta är första året som Martin & Servera gör en hållbarhetsredovisning. Redovisningen 2014 avser endast Martin & Servera Restaurangdistribution. Vår avsikt är att samtliga dotterbolag under 2016 ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Det finns utmaningar i form av politiska beslut, tillgången på hållbara produkter inom vissa sortimentsområden, fortsatt ökning av antibiotikaresistens och mycket annat, men det finns också en mängd positiva signaler i omvärlden. Fler kunder engagerar sig för minskat matsvinn, mer ekologiskt och minskad miljöbelast ning. Leverantörsledet är aktiva i arbetet för en mer hållbar produktion. Martin & Serveras ägare, ledning och medarbetare är engagerade i hållbarhetsarbetet. Frågan om en hållbar framtid är vår tids största utmaning och något vi på Martin & Servera känner ansvar för. Vi kommer att fortsätta driva utveckling på området. Det lovar jag. Håkan Åkerström, vd, Martin & Servera 5

6 AFFÄRSIDÉ & ORGANISATION Affärsidé och organisation Martin & Servera är Sveriges ledande grossist och en affärspartner till både små och stora restauranger över hela Sverige. martin & servera ab är ett svenskt familjeägt företag, som ägs gemensamt av Axel Johnson AB (70 procent) och familjen Oldmark (30 procent). Axel Johnson AB har arbetat med handel sedan 1873 och familjen Oldmark sedan Martin & Servera bildades den 1 januari 2012, som ett resultat av fusionen mellan Martin Olsson och Servera R&S. Hållbarhetsredovisningen avser Martin & Servera Restaurangdistribution, exklusive dotterbolag. Vi levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över restauranger, restaurangkedjor, kaféer, snabbmatsställen, skolor och sjukhus runt om i hela Sverige. Som affärspartner hjälper vi också till med service, tjänster och utbildningar via bland annat Premiumportalen, MOR Online samt GastroMerit. Martin & Serveras omsättning var under ,5 miljarder kr (12,1 miljarder kr). Martin & Servera Restaurangdistribution omsatte under ,6 miljarder kr (10,4 miljarder kr). Våra dotterbolag Martin Olsson Cashar, Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött och RP Frukt är specialister inom respektive område förstärktes verksamheten med förvärv av dryckesgrossisten Galatea. MARTIN & SERVERAS FÖRETAGSLEDNING Ansvaret för övergripande strategier, mål och åtgärder samt uppföljning ligger hos Martin & Serveras företagsledning samt direktören för hållbarhet och kvalitet. VD / Koncernchef VD-assistent HR-direktör Direktör Affärsutveckling IT-direktör vvd / CFO Hållbarhets- och Kvalitetsdirektör Ekonomi- och Finansdirektör Försäljnings direktör Privat Försäljnings direktör Kontrakt Inköpsdirektör Marknadsdirektör Logistikdirektör

7 MARTIN & SERVERAS SÄLJKONTOR Luleå Martin & Severas huvudkontor ligger i Årsta utanför Stockholm. Våra lager finns i Halmstad, Norrköping, Västerås, Årsta och Umeå. Martin & Serveras många olika kunder Uddevalla Göteborg Halmstad Malmö Östersund Mora Västerås Jönköping Sundsvall Vi har medarbetare och 13 säljkontor Umeå Stockholm Norrköping Vår affärsidé Martin & Servera förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras ska Martin & Servera vara det självklara valet. Vårt varumärkeslöfte Kunskap som utvecklar din affär. Vår affärsidé, vår vision och vårt varumärkeslöfte gäller för alla våra verksamheter. De sätter de övergripande ramarna och grunden för hur vi som koncern ska agera, och omfattar alla verksamheter, varumärken och målgrupper. Lunchrestauranger Kvarterskrogar Vägrestauranger Personalrestauranger A la carte-restauranger Golfrestauranger Hotell och konferensanläggningar Gatukök Kaféer och coffee shops Smörgås- och salladsrestauranger Bagerier Butiker MARTIN & SERVERAS ORGANISATIONS- OCH BOLAGSSTRUKTUR Martin & Servera Restaurangdistribution Martin & Servera Martin Olsson Cashar Galatea Spirits Specialistföretag Skolor Förskolor Vårdhem Sjukhus Äldreboende Fängelser Försvar Produktionskök Grönsakshallen Sorunda Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött, Martin Olsson Cashar och Galatea Spirits. De enskilda dotterbolagen har det operativa ansvaret för det egna hållbarhetsarbetet. Denna hållbarhetsredovisning avser enbart Martin & Servera Restaurangdistribution. Fällmans Kött RP Frukt Rederier och färjetrafik Pizzerior Pubar och barer Cateringverksamheter Evenemang 7

8 EKONOMISKT VÄRDE Långsiktigt lönsam verksamhet Martin & Serveras medarbetare och ägare, men också företagets kunder och leverantörer, har ett stort intresse av att vår verksamhet är lönsam.

9 MARTIN & SERVERA RESTAURANGDISTRIBUTION, OMSÄTTNING Miljarder kronor 10 5 Martin & Serveras omsättning ökade under 2014 med 2 % jämfört med föregående år för att martin & servera ska kunna agera i enlighet med våra hållbarhetsmål är det viktigt med en effektiv, kostnadsmedveten verksamhet och ett stabilt ekonomiskt resultat. Med en lönsam kärnverksamhet kan vi driva hållbarhetsfrågor, investera i ny teknik och skapa en trygg arbetssituation. Därför är vi övertygade om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Hållbara företagsstrategier och investeringar kostar ibland lite mer, men det säkrar vår långsiktiga överlevnad. Grossistbranschen kännetecknas vanligtvis av relativt låga marginaler. Därför är omsättningsutvecklingen viktig. Martin & Serveras omsättning har växt stadigt sedan 2008 (se diagram ovan). I kombination med att vinstmarginalen också ökat, med undantag för något år, skapas förutsättningar för att utveckla verksamheten. Fördelningen av kostnader (se diagram nedan) visar att löner och sociala avgifter står för cirka 11 procent. De största posterna i företagets rörelsekostnader (88 procent) är varulager och driftskostnader för lager och distribution. För medarbetarna handlar det om trygga jobb och möjligheten att utvecklas via utbildning och nya arbetsuppgifter. För ägarna om att Martin & Servera är på rätt väg vad gäller det avkastningskrav de ställer på verksamheten. Martin & Serveras lönsamhet är viktig också för företagets kunder och leverantörer. De vill ha en samarbetspartner som har ett långsiktigt engagemang i marknaden. De föredrar att samarbeta med ett företag som utvecklas och som kan driva utveckling också för branschen. Våra ägare pratar ofta om det goda företaget. Det är en affärsvision som handlar om att Axel Johnson vill bidra positivt till det samhälle där deras bolag verkar. Det sitter djupt i vår ryggrad. För Martin & Servera är det helt självklart att hållbarhetsfokus är en starkt bidragande faktor till lönsamheten. Och tvärtom. I vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med uppföljningar, analyser och slutsatser för att på kort och lång sikt kunna fatta korrekta beslut. Vårt långsiktiga och stabila resultat stärker vår förmåga att arbeta med hållbarhetsperspektiv i samspel med våra intressenter. Det bidrar också till att skapa värde till våra ägare. FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE Rörelsekostnader 88 % Löner och ersättningar (inkl sociala avgifter och pensioner) 11 % Betalningar till finansiärer 0,1 % Betalningar till offentlig sektor 1 % Behållet ekonomiskt värde (tkr) Intäkter Fördelat ekonomiskt värde Totalt behållet ekonomiskt värde

10 VÅRA LEDSTJÄRNOR Martin & Serveras ledstjärnor är ett sätt att definiera och göra våra medarbetare delaktiga i vårt arbete med hållbarhetsfrågor. I respektive område definierar vi våra mål och det hjälper oss att styra vårt hållbarhetsarbete åt rätt håll. Ledstjärnor för hållbart arbete martin & serveras företagsledning ansvarar för övergripande strategier, målsättningar samt uppföljning av beslutade åtgärder och budgeterade mål. Respektive funktion har det operativa ansvaret och leds av en funktionsdirektör som också sitter i företagets ledning. Ytterst ansvarig är vd, med stöd av vice vd som också är företagets ekonomi- och finansdirektör. Det operativa arbetet gällande hållbarhet och kvalitet finns ute i verksamheten, men leds av funktionen för Hållbarhet och Kvalitet. Martin & Servera är miljö- och kvalitetscertifierade (ISO och ISO 9001) och har därmed ledningssystem som styr detta arbete. Det innebär också att företaget och dess riktlinjer och rutiner regelbundet granskas av externa revisorer (från DNV GL). Martin & Serveras ledstjärnor visar på vilka företagets prioriterade hållbarhetsfrågor är Hållbart erbjudande, Resurseffektiv verksamhet, Hållbar produktion, God arbetsgivare samt Kvalitet och Matsäkerhet. Inom varje område finns prioriterade åtgärder som löpande följs upp via nyckeltal och andra mätningar.

11 Martin & Serveras hållbarhetsarbete utgår från våra fem ledstjärnor. Här beskrivs våra viktiga frågor samt hur vi styr och följer upp dem. Ledstjärna Väsentliga frågor Styrning Uppföljning Hållbart erbjudande Brett sortiment av hållbara produkter och tjänster till dagens medvetna restauranger. Främjande av tillgången på ekologiska produkter Kravställan på leverantörer enligt upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav Tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser Miljö- och kvalitetspolicy Policyer för fisk och skaldjur, gödkalv, palmolja, GMO Krav i avtal Martin & Serveras uppförandekod Certifikat för MSC, ASC, KRAV Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbarhetsredovisning Djuromsorg Motverka korruption och mutor Resurseffektiv verksamhet Avfall och matsvinn Energianvändning Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar Ledningssystem enligt ISO 1400 och ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy Policy för transportinköp Internrevision Externrevision Hållbarhetsredovisning Effektiv användning av energi och resurser i vår egen verksamhet. Långsiktigt lönsam kärnverksamhet Rutiner för datuminventeringar, utförsäljningar och inköpsverktyg Hållbar produktion Varor som är producerade med omsorg om människor, djur och natur. Kravställan enligt uppförandekoden på leverantörer Leverantörsuppföljning och dialog gällande ställda krav Djuromsorg Ekologisk produktion Martin & Serveras uppförandekod Policyer för soja, palmolja, fisk och skaldjur, GMO Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbarhetsredovisning God arbetsgivare Anställda som utvecklas och trivs och en arbetsplats som lockar till sig kompetenta medarbetare. Nöjda medarbetare Mångfald Trygg och säker arbetsmiljö Affärsidé, vision och värderingar Mångfaldspolicy Handlingsplan för ökad mångfald Policyer för Arbetsmiljö och hälsa samt Alkohol och narkotika Handlingsplan för arbetsmiljö Avvikelsehantering Internrevisioner Externa revisioner Hållbarhetsredovisning Nöjd medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Samverkan med facket Arbetsmiljökommittémöten Kollektivavtal Rekryteringsprocessen Kvalitet och matsäkerhet Trygg och säker varuförsörjning från råvara till servering. Trygg och effektiv samarbetspartner Restauranggästernas hälsa och säkerhet Ledningssystem enligt ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy BRC-certifiering av lagret i Halmstad Rutiner vid matlarm Hygienriktlinjer Utbildning av medarbetare Internrevision Externa revisioner Hållbarhetsredovisning Laboratorietester, stickprovskontroller, kontroll av produktmärkningar och löpande produkttemperaturmätningar av inkommande leveranser 11

12 VÅRT HÅLLBARHETSPROGRAM Martin & Servera har under många år aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor. Genom arbetet med vår första hållbarhetsredovisning strukturerade vi tillsammans med intressenter och ledning våra viktigaste frågor för en hållbar framtid. Dialog för en hållbar framtid

13 DIALOG MED VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER De viktigaste intressenterna är de som har en väsentlig påverkan på Martin & Serveras verksamhet och de som vår verksamhet påverkar allra mest. Tabellen visar de områden inom vilka vi fört dialog med respektive intressentgrupp. Intressenter Exempel på dialog Exempel på aktiviteter 2014 Ägare Medarbetare Hållbarhet, mångfald, långsiktigt lönsam kärnverksamhet, effektiv resurshantering, antibiotikaanvändning i djuruppfödning Nöjda medarbetare, trygg arbetsmiljö, tydliga ställningstaganden, trygg och säker arbetsmiljö, ökad mångfald Ökad lönsam kärnverksamhet Medverkan i projektet Axelerate för ökad mångfald i ledande positioner Medverkan i koncernprojekt kring antibiotika Lansering av intranät Arbete med värdegrunder Ny policy för intern kommunikation Leverantörer Kunder, offentliga och privata Bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter Upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav, tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser, motverka korruption, djuromsorg Minska avfall och matsvinn, djuromsorg, främjande av tillgången på ekologiska produkter, värna om restauranggästernas hälsa och säkerhet, minska utsläpp och energi Djuromsorg, ekologiskt, matsvinn, motverka korruption, matsäkerhet, utsläpp och energianvändning Sojadialogen Ny fisk- och skaldjurspolicy Beslut om att ta bort gödkalv Egen fisklista Sojadialogen, ny fisk- och skaldjurspolicy, beslut om att ta bort gödkalv, egen fisklista, Miljöstyrningsrådets projekt kring uppföljning och nya kriterier, konsumentundersökning om ekologiskt, Utmaningen 2014 Utmaningen 2014, rundabordssamtal i Almedalen, löpande kontakter med myndigheter, organisationer och politiker det är viktigt att rätt frågor prioriteras, så att vårt arbete verkligen bidrar till ett hållbart samhälle. För att säkerställa detta bad vi våra intressenter om hjälp och genomförde en väsentlighetsanalys. Det innebär att vi tillsammans har diskuterat de olika hållbarhetsfrågorna i workshops, genom enkäter och vid djupintervjuer. Resultatet av väsentlighetsanalysen, de väsentliga hållbarhetsaspekterna, som vi redovisar återfinns i GRI-index, se sidan 40. Martin & Servera har löpande dialog med våra ägare genom bland annat styrelse- och koncernövergripande möten. Genom exempelvis konferenser, interntidning, månadsbrev och intranät kommunicerar vi med våra medarbetare. Martin & Servera har regelbundna leverantörsmöten och kontakt med våra leverantörer. Vi möter våra kunder bland annat på mässor och genom kundträffar. Martin & Servera samverkar med bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter i specifika projekt och genom närvaro vid debatter och möten. Martin & Serveras branschsamarbeten Vi samverkar i Organic Sweden för ökad produktion och försäljning av ekologiska livsmedel. Vi medverkar i branschinitiativet Sojadialogen. Vi deltar i Kost & Närings referensgrupp om upphandling. Vi samarbetar med Konkurrensverkets upphandlingsstöd kring hållbar upp handling. 13

14 HÅLLBART ERBJUDANDE Brett sortiment för medvetna val

15 många av martin & serveras kunder bedriver själva ett ambitiöst hållbarhetsarbete, inte minst avseende livsmedel. Därför är det naturligt att det här blir viktiga frågor även för oss. En av våra stora utmaningar är att tillgodose efterfrågeökningen från kunderna. Just nu är det framför allt ekologiska produkter gärna svenska som efterfrågas allt mer och där finns problem med tillgången på vissa produkter. Under 2015 intensifierar vi samarbetet med våra leverantörer för att bredda sortimentet och säkra tillgången på produkter. Kristina Ossmark, marknadsdirektör, Martin & Servera Martin & Servera vill bidra till en hållbar framtid och ge kunderna ökade möjligheter att göra medvetna och väl - informerade val, till exempel bland våra ekologiska, etiskt producerade och miljömärkta produkter. UTVECKLING AV ANDELEN EKOLOGISK OCH MILJÖMÄRKT FÖRSÄLJNING 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 12,5% Martin & Serveras mål 2015 är att öka andelen ekologiskt och miljömärkt försäljning till 12,5 % av det totala sortimentet Eftersom livsmedelsproduktion har stor påverkan på såväl miljö, människa och samhälle, både i Sverige och globalt, är hållbarhetsfrågor kopplade till det sortiment som vi erbjuder extra viktigt. Ekologiska och miljömärkta produkter Martin & Servera har som mål att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Vi startade 2008 med ett mål på 4 procent (av försäljningsvolym). Målet för 2014 var 9,5 procent, vilket uppnåddes redan efter sex månader. Den slutliga andelen för 2014 blev 10,73 procent. Martin & Servera har ekologiska och miljö märkta produkter i sitt sortiment. De miljömärkningar som Vi tar ställning mot oetiska och miljöskadliga produkter är godkända av Martin & Servera är tredjepartscertifieringar, exempelvis KRAV, EU-ekologiskt, Svanen, Bra Miljöval, MSC och ASC samt EU-blomman. Under 2014 ökade efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor från både privata och offentliga kunder. Ökningen har varit särskilt tydlig vad gäller animaliska produkter. Efterfrågan på ekologiskt är störst från skolor och förskolor. Andelen ekologiskt bland offentliga kunder var 22 procent 2014, medan privata restauranger endast nådde en andel på 6 procent. 15

16 HÅLLBART ERBJUDANDE Martin & Servera stödjer Organic Sweden Martin & Servera stöttar Organic Sweden, som är en intresseorganisation för företag, organisationer, lantbrukare, kockar, forskare, matälskare och alla andra som vill samverka för en kraftfullt ökad försäljning, produktion och export av ekologiska livsmedel. Organisationens mål är att försäljningen av ekologiska livsmedel ska motsvara 20 procent av den totala livsmedelsförsäljningen år 2020.

17 HÅLLBART ERBJUDANDE Martin & Servera Utmaningen en tävling för kunder och leverantörer Sedan 2010 har Martin & Servera arrangerat tävlingen Utmaningen under olika teman, bland annat socialt ansvar och hållbart företagande. Mer än 100 restauranger, storkök och leverantörer deltog i Utmaningen 2014, som handlade om att öka andelen ekologiska och miljömärkta produkter. Läs mer på martinservera.se. En ökad efterfrågan resulterar ibland i bristsituationer eftersom producenterna inte hinner med att ställa om produktionen till ekologiskt i samma takt som efterfrågan ökar. Ställningstagande kring oetiska och miljöskadliga produkter Vi är övertygade om att framtidens måltid produceras med omsorg om människor, djur och miljö. Martin & Servera har därför tydliga policyer som reglerar ställningstagandet gällande oetiska och miljöskadliga produkter. Fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera vill aktivt bidra till levande hav och Vi vill bidra till levande hav och sjöar sjöar och ett hållbart och välskött fiske. Därför väljer vi att aktivt marknadsföra fiskoch skaldjurs produkter med miljömärkning, som till exempel MSC (vildfångat), ASC (odlat) och KRAV. Under 2014 har Martin & Servera utvecklat sin fisk- och skaldjurspolicy och beslutat att enbart sälja fisk och skaldjur från hållbart fiske. Jätteräkor och ål som inte är märkt med ASC eller MSC går till exempel inte längre att köpa hos Martin & Servera. Grunden för besluten baseras på information från bland annat ICES (International Council for the Exploration of the Sea), HaV (Havs- och Vattenmyndigheten), WWF (Världsnaturfonden) och Naturskyddsföreningen. Gödkalv Martin & Servera har länge haft dialog med de leverantörer företaget köper kalvkött från, i syfte att kunna erbjuda våra kunder hållbart producerat kött. I produktionen av gödkalv används dock stora mängder antibiotika i både förebyggande och behandlande syfte av hela djurbesättningar. Därför beslutade Martin & Servera under 2014 att ta bort gödkalv ur sortimentet. AKTIVITETER 2014 Utvecklad fisk- och skaldjurspolicy inklusive egen fisklista. Beslut om att inte sälja gödkalv. Marknadsundersökning om svenskarnas syn på ekologiskt. RESULTAT ekologiska och miljömärkta produkter i sortimentet. Ekologiskt och miljömärkt stod för 10,7 % av den totala försäljningen i kr. Försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter ökade med 24 %. PRIORITERING ,5 % av den totala försäljningen i kr ska vara ekologiska och miljömärkta produkter. Säkrad tillgång av ekologiska produkter från svenska producenter. Bidra i arbetet med den nya svenska livsmedelsstrategin. 24 % Martin & Servera ökade försäljningen av ekologiskt och miljömärkt med cirka 24 procent under miljoner glasflaskor elimineras årligen Över 15 miljoner glasflaskor kolsyrat vatten per år elimineras på restauranger och kaféer runt om i Sverige tack vare Martin & Serveras vattenkoncept HTVÅO, som skapar kolsyrat eller stilla vatten av restaurangens eget kranvatten. Över 800 HTVÅO enheter finns idag installerade i Sverige. 17

18 HÅLLBART ERBJUDANDE i vår dagliga kontakt med kunderna på den offentliga marknaden, ser vi att det på många håll finns en stor okunskap kring grossistens roll och verksamhet. Det gäller i viss mån tjänstemännen men framför allt lokala politiker och andra påverkare. Just nu är exempelvis frågan om samordnad varudistribution aktuell i många kommuner. Därför är det viktigt för Martin & Servera att poängtera att det inte finns någon motsättning mellan de hållbarhetsbehov kommunerna uttrycker och inköpen från en grossist. De argument som ofta lyfts i sammanhanget är minskad miljöbelastning med färre leveranser, minskad administration via e-handel och möjlighet att köpa varor från lokala producenter. Och det är mål som kan nås oavsett om de handlar av en grossist eller startar egen distributionsverksamhet i kommunen. Det här faller naturligtvis också tillbaka på oss själva. Vi och våra konkurrenter har helt enkelt inte varit tillräckligt duktiga på att berätta vad vi gör och hur vi gör det. Det hoppas jag att den här hållbarhetsredovisningen delvis ska råda bot på. Stefan Calrell, försäljningschef offentlig marknad södra Sverige, Martin & Servera Martin & Serveras miljö- och kvalitetscertifikat Martin & Servera har flera miljö- och kvalitets certifikat. Certifieringarna är viktiga, de visar att det finns fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att mat säkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten. Miljö- och kvalitetscertifikaten betyder också att Martin & Servera regelbundet kontrolleras av externa granskare. Dessa revisioner bidrar med experthjälp, hjälp till självhjälp och strukturskapande. Under 2014 genomförde vårt certifieringsorgan, DNV GL, en kombinerad revision mot standarderna ISO 9001, ISO och MSC/ ASC Chain of Custody Standard. Martin & Serveras miljö- och kvalitetscertifikat bidrar också till bättre affärer, genom att de tydligt signalerar att Martin & Servera tar kvalitets- och hållbarhetsfrågor på allvar. Effektiva rutiner bidrar också till sänkta kostnader. Martin & Serveras kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

19 ISO 9001 Kvalitetsledningssystem. ISO Miljöledningssystem. MSC Chain of Custody Spårbarhet vildfångad fisk och skaldjur från hållbara bestånd och med hållbara fiskemetoder. BRC Storage & Distribution Ledningssystem för matsäkerhet, kvalitet och legalitet som omfattar lager och distribution i Halmstad samt hantering av leverantörer och egna märkesvaror för hela bolaget. KRAV Regler för KRAV-certifierad produktion. ASC Chain of Custody Spårbarhet odlad fisk och skaldjur från hållbar produktion. 19

20 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET Att hushålla med jordens resurser

21 en självklar del av ett hållbart företagande är att tära så lite som möjligt på jordens resurser. För Martin & Servera handlar det bland annat om att minska matsvinnet, minska miljöbelastningen av våra transporter och minska energiförbrukningen i våra lager. Vi har koll på våra processer och gör rätt prioriteringar. Smart logistik, effektiv ruttplanering för våra transporter och välfyllda bilar är en självklarhet. Vår policy för transportinköp ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet, vilket vi följer upp genom löpande revisioner. Stefan Bergström Hedmark, logistikdirektör, Martin & Servera Martin & Servera arbetar systematiskt och kontinuerligt för att minska den negativa miljöpåverkan som energiförbrukning, transporter och svinn medför. Ett långsiktigt arbete med goda rutiner och förebyggande åtgärder bidrar till ständiga förbättringar. ENERGIANVÄNDNING 2014 (MWh) Förnybar energi Icke förnybar energi Elektricitet Fjärrvärme Bränsle (egna godstransporter) Bränsle (köpta godstransporter) Icke förnybar energi Förnybar energi Energieffektivisering Martin & Servera arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar. Under 2014 gjordes en översyn av några av företagets värmeväxlare som gör Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar att värmen som företagets fem stora kyl- och frysanläggningar genererar kan användas för att värma upp andra lokaler. Martin & Servera arbetar också med att successivt byta ut belysning till energisnål LED-belysning och har installerat rörelsevakter. Den obrutna kylkedjan för våra livsmedel är viktig. Därför ser vi kontinuerligt över vädertätningar vid lastluckor och har under 2014 satt in en del nya tätningar. Martin & Servera ansvarar, tillsammans med hyresvärden, för fastigheternas energipre standa. Under 2014 har företaget satsat på kompetenshöjning, dels genom att skapa en samverkan mellan fastighetscheferna, dels genom utbildningsinsatser. All inköpt el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och sol. Den indirekta energianvändningen (el och fjärrvärme) uppgick 2014 till MWh och 262 kwh per kvadratmeteryta. Martin & Servera investerar nu i ett nytt lager i Umeå. I slutet av 2015 kommer det att bli färdigt för inflyttning. Det nya lagret konstrueras för att uppnå mycket god energiprestanda. Vi planerar 21

22 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET

23 UTSLÄPP TILL LUFT 2014 (CO 2 OCH CO 2 EKV) Scope 1 (direkta utsläpp) Egna godstransporter, ton, 24,6 % Köldmedia, 65 ton, 0,3 % Scope 2 (indirekta utsläpp) Fjärrvärme, 222 ton, 1,1 % El, 0 ton, 0 % Scope 3 (övriga indirekta utsläpp) Köpta godstransporter, ton, 73,9 % också att installera solceller på taket. Uppskattningsvis kan energibehovet i Umeå sänkas med procent. Planeringen av byggprojektet genomfördes En stor utmaning på energiområdet är att få god energiprestanda i de befintliga äldre fastigheterna i Norrköping och Västerås, genom att skapa en effektivare fastighetsdrift. Ett effektivt sätt att förbättra energiprestandan är att öka volymen, det vill säga hantera en större mängd varor utan att öka energianvändningen. Martin & Servera har en energiförbrukning på hanterad varumängd som 2014 uppgick till 11,48 kg per kwh. Om vi kan hantera mer volym på samma energiförbrukning medför detta en effektivisering. Martin & Servera har ett par hundra tjänstebilar. Under 2014 påbörjades ett nytt samarbete för tjänstebilar med bra miljöprestanda. I det nya avtalet ingår bland annat miljöbilar och laddhybrider. Utsläpp till luft Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Våra transporter (egna och inhyrda) körde under 2014 ungefär 340 varv runt jorden. Minskning av bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp från de egna transporterna är en prioriterad fråga. En fjärdedel av transporterna mellan Martin & Serveras lager och ut till kunder sköts i egen regi, och hanteras inom ramen för företagets miljöledningssystem. Övriga tre fjärdedelar av transporterna utförs av anlitade entreprenörer där Martin & Servera ställer tydliga krav på miljöansvar till exempel systematiskt miljöarbete med mål och uppföljning, typ av motor och däck, val av bränsle samt trafiksäkerhet och kvalitet. Under 2014 har Martin & Servera bytt ut och omförhandlat avtal med transportörer och Vi testar gärna ny teknik och nya innovationer för att minska koldioxidutsläppen därmed fasat ut ett tjugotal gamla fordon till förmån för nya med betydligt bättre miljöprestanda. Totala CO 2 -utsläpp är ton. Övriga utsläpp till luft från transporter se tabell sidan 43. Martin & Servera testar gärna ny teknik och nya innovationer för att minska koldioxidutsläppen. Under 2014 inledde Martin & Servera ett treårigt samarbete med ett åkeri som använder bilar drivna av det fossilfria bränslet HVO. HVO, hydrogenererade vegetabiliska oljor, är ett fossilfritt biobränsle som tillverkas av slakteriavfall eller olja från raps. Bruket av HVO-bränsle vid transporter gör att koldioxidutsläppen minskar drastiskt, upp till 90 procent. Revisioner av transportörer Martin & Servera har sedan 2012 ett system för avtalsrevision av transportörer. På plats hos transportören kontrolleras hur de jobbar med bland annat kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Från och med 2015 kommer även uppföljning av sociala krav ingå. Under 2014 genomfördes revisioner hos tjugo av våra totalt femtio transportörer. Resultatet var positivt, våra samarbetspartners är seriösa aktörer som har god styrning av sin verksamhet. 23

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Kontroll och kunskap ger säker mat

Kontroll och kunskap ger säker mat Kontroll och kunskap ger säker mat Matsäkerhet hör till Martin & Serveras viktigaste arbetsuppgifter. Rutiner, kontroller och uppföljningar är en del av vårt dagliga jobb. Du ska alltid känna dig trygg

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen Välkommen till oss! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Sveriges ledande restaurang-

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Vår affärsidé: Vårt löfte:

Vår affärsidé: Vårt löfte: Välkommen till oss! Vår affärsidé: Att hjälpa restauranger och storkök med de varor, tjänster och den kunskap de behöver för att driva och utveckla sin verksamhet. Vårt löfte: Vi bryr oss om din verksamhet.

Läs mer

Martin & Servera Företagspresentation 2015

Martin & Servera Företagspresentation 2015 Martin & Servera Företagspresentation 2015 Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi hjälper alla som jobbar på restauranger och storkök med de varor, de tjänster och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29%

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29% Välkommen! Axel Johnson AB Axel Johnson International Axfood Ägarandel ca. 50% Axstores Martin & Servera Ägarandel 70% Mekonomen Ägarandel ca. 29% Novax Axel Johnson AB:s affärsidé är att bygga och utveckla

Läs mer

/2016. Företagspresentation

/2016. Företagspresentation /2016 Företagspresentation 1 Välkommen till! Håkan Åkerström, vd och koncernchef, Oavsett om våra kunder driver en restaurang, ett bageri, är en skolrestaurang i kommunal regi eller representerar en rikstäckande

Läs mer

Bättre upphandling av livsmedel

Bättre upphandling av livsmedel Bättre upphandling av livsmedel Upphandling 24 seminarie 29/11 2012 Nils Berntsson, Marknadsdirektör Martin&Servera 1 Martin & Servera: Mat, dryck, utrustning, koncept och tjänster Martin & Servera är

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

2012 Företagspresentation

2012 Företagspresentation 2012 Företagspresentation 3 Martin & Servera 4 Martin & Servera-gruppen 6 Ansvarsfullt företagande 8 Handplockat ur marknadens bredaste sortiment 10 Här finns vi! 12 Kontaktuppgifter Martin & Servera är

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Martin & Servera: Vår fisk- och skaldjurspolicy

Martin & Servera: Vår fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera: Vår fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Några nedslag Exempel: Coop Sverige Medborgarna är drivkraften! Att handla hållbart ställer

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet Bring Frigo, Maria Jönsson Välkommen till Bring Frigo! Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Beter Tomorrow Plan Vi är!

Beter Tomorrow Plan Vi är! Better Tomorrow Plan Vi är! Sodexos plan för en hållbar framtid Better Tomorrow Plan Institutioner Lokal närvaro Leverantörer Konsumenter Välbalanserade måltider, hälsa och friskvård Vi är Vi gör Miljö

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer