Framtidens hållbara meny

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens hållbara meny"

Transkript

1 2014 Framtidens hållbara meny

2 För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin & Serveras hållbarhetsredovisning 2014.

3 4 Martin & Serveras vd har ordet 6 Martin & Servera affärsidé och organisation 8 Långsiktigt lönsam verksamhet 10 Ledstjärnor för hållbart arbete 12 Dialog för en hållbar framtid 14 Hållbart erbjudande 20 Resurseffektiv verksamhet 26 Hållbar produktion 30 God arbetsgivare 34 Kvalitet och matsäkerhet 38 Att lyssna på omvärlden 40 GRI-index

4 VD HAR ORDET För en hållbar framtid Martin & Serveras kunder finns i Sverige, men som företag är vi en del av den globala marknaden. Vi handlar råvaror och livsmedelsprodukter, i Sverige, Europa och andra delar av världen. en av martin & serveras viktiga utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter kundernas efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. Livsmedelsproduktion har stor miljöpåverkan. Klimathot, vattenbrist, minskande biologisk mångfald, svält, fattigdom och antibiotikaresistens är några av de globala utmaningar som påverkas av branschens och vårt företags val. Martin & Serveras ledande ställning i branschen ger oss möjligheter att påverka i positiv riktning. En viktig del av våra strategier är att minska de negativa konsekvenser på miljön som Martin & Serveras verksamhet orsakar. Våra prioriterade områden är transporternas miljöpåverkan, energiförbrukning, avfallshantering och svinn. Jag anser att hållbarhet och långsiktig lönsamhet går hand i hand. Vi bygger helt enkelt vårt långsiktiga ekonomiska värde genom att låta hållbarhetsfrågorna vara en integrerad del i verksamheten. Med smartare transporter sparar både vi och kunderna pengar och det gör att miljöbelastningen minskar. Att vi ökade vårt snittleveransvärde med 3,2 procent jämfört med 2013 är ett viktigt mått på att vi blivit mer effektiva i logistiken. När vi minskar antalet reklamationer sparar vi också in på onödiga transporter och får dessutom mer nöjda kunder. När svinnet i våra lager minskar får det positiva miljöeffekter genom att det inte produceras varor som aldrig konsumeras. Utfallet 2014 visade på en högre andel svinn än för Här har vi en utmaning att jobba vidare med. Bygger vi mer energieffektiva Hållbart företagande är en viktig och naturlig del av vårt dagliga jobb och självförsörjande lagerhus minskar energikostnaderna. Under 2014 tog styrelsen ett viktigt framtidsbeslut genom att investera i ny och energieffektiv lageranläggning i Umeå. Ett mått på vår energieffektivitet är hur många kg varor vi hanterar per förbrukad kwh hanterade vi 11,5 kg varor per kwh, vilket var samma resultat som året innan. När vi ställer krav på fler hållbara produkter från våra leverantörer ökar antalet ekologiska produkter för restauranger. Jag kan med glädje konstatera att omvärldens eko-fokus plus våra egna satsningar på ekologiskt, fick effekter och under 2014 var 10,7 procent av Martin & Serveras försäljning eko- och miljömärkta produkter. Det överträffade med råge det mål vi satte på 9,5 procent. En av våra framtida utmaningar är att säkra tillgången på ekologiska produkter för att möta den ökade efterfrågan. En annan utmaning för Martin & Serveras hållbarhetsarbete framåt är att hålla engagemanget levande hos kunder,

5 En av Martin & Serveras viktiga utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter kundernas efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. Håkan Åkerström leverantörer och andra intressenter. Ett viktigt arbete som påverkar hållbarhetsfrågorna framåt är den nya regeringens livsmedelsstrategi som ska formuleras under Martin & Servera kommer att aktivt delta i det arbetet. Våra kunder är olika och representerar hela den mångfald som Sverige består av. Jag är övertygad om att vårt arbete för lika möjligheter för kvinnor och män och för människor med olika bakgrund skapar både bättre affärer och ett bättre samhälle. Under 2014 införde vi en långsiktig handlingsplan som prioriterar mångfaldsarbetet. Detta är första året som Martin & Servera gör en hållbarhetsredovisning. Redovisningen 2014 avser endast Martin & Servera Restaurangdistribution. Vår avsikt är att samtliga dotterbolag under 2016 ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Det finns utmaningar i form av politiska beslut, tillgången på hållbara produkter inom vissa sortimentsområden, fortsatt ökning av antibiotikaresistens och mycket annat, men det finns också en mängd positiva signaler i omvärlden. Fler kunder engagerar sig för minskat matsvinn, mer ekologiskt och minskad miljöbelast ning. Leverantörsledet är aktiva i arbetet för en mer hållbar produktion. Martin & Serveras ägare, ledning och medarbetare är engagerade i hållbarhetsarbetet. Frågan om en hållbar framtid är vår tids största utmaning och något vi på Martin & Servera känner ansvar för. Vi kommer att fortsätta driva utveckling på området. Det lovar jag. Håkan Åkerström, vd, Martin & Servera 5

6 AFFÄRSIDÉ & ORGANISATION Affärsidé och organisation Martin & Servera är Sveriges ledande grossist och en affärspartner till både små och stora restauranger över hela Sverige. martin & servera ab är ett svenskt familjeägt företag, som ägs gemensamt av Axel Johnson AB (70 procent) och familjen Oldmark (30 procent). Axel Johnson AB har arbetat med handel sedan 1873 och familjen Oldmark sedan Martin & Servera bildades den 1 januari 2012, som ett resultat av fusionen mellan Martin Olsson och Servera R&S. Hållbarhetsredovisningen avser Martin & Servera Restaurangdistribution, exklusive dotterbolag. Vi levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över restauranger, restaurangkedjor, kaféer, snabbmatsställen, skolor och sjukhus runt om i hela Sverige. Som affärspartner hjälper vi också till med service, tjänster och utbildningar via bland annat Premiumportalen, MOR Online samt GastroMerit. Martin & Serveras omsättning var under ,5 miljarder kr (12,1 miljarder kr). Martin & Servera Restaurangdistribution omsatte under ,6 miljarder kr (10,4 miljarder kr). Våra dotterbolag Martin Olsson Cashar, Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött och RP Frukt är specialister inom respektive område förstärktes verksamheten med förvärv av dryckesgrossisten Galatea. MARTIN & SERVERAS FÖRETAGSLEDNING Ansvaret för övergripande strategier, mål och åtgärder samt uppföljning ligger hos Martin & Serveras företagsledning samt direktören för hållbarhet och kvalitet. VD / Koncernchef VD-assistent HR-direktör Direktör Affärsutveckling IT-direktör vvd / CFO Hållbarhets- och Kvalitetsdirektör Ekonomi- och Finansdirektör Försäljnings direktör Privat Försäljnings direktör Kontrakt Inköpsdirektör Marknadsdirektör Logistikdirektör

7 MARTIN & SERVERAS SÄLJKONTOR Luleå Martin & Severas huvudkontor ligger i Årsta utanför Stockholm. Våra lager finns i Halmstad, Norrköping, Västerås, Årsta och Umeå. Martin & Serveras många olika kunder Uddevalla Göteborg Halmstad Malmö Östersund Mora Västerås Jönköping Sundsvall Vi har medarbetare och 13 säljkontor Umeå Stockholm Norrköping Vår affärsidé Martin & Servera förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras ska Martin & Servera vara det självklara valet. Vårt varumärkeslöfte Kunskap som utvecklar din affär. Vår affärsidé, vår vision och vårt varumärkeslöfte gäller för alla våra verksamheter. De sätter de övergripande ramarna och grunden för hur vi som koncern ska agera, och omfattar alla verksamheter, varumärken och målgrupper. Lunchrestauranger Kvarterskrogar Vägrestauranger Personalrestauranger A la carte-restauranger Golfrestauranger Hotell och konferensanläggningar Gatukök Kaféer och coffee shops Smörgås- och salladsrestauranger Bagerier Butiker MARTIN & SERVERAS ORGANISATIONS- OCH BOLAGSSTRUKTUR Martin & Servera Restaurangdistribution Martin & Servera Martin Olsson Cashar Galatea Spirits Specialistföretag Skolor Förskolor Vårdhem Sjukhus Äldreboende Fängelser Försvar Produktionskök Grönsakshallen Sorunda Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött, Martin Olsson Cashar och Galatea Spirits. De enskilda dotterbolagen har det operativa ansvaret för det egna hållbarhetsarbetet. Denna hållbarhetsredovisning avser enbart Martin & Servera Restaurangdistribution. Fällmans Kött RP Frukt Rederier och färjetrafik Pizzerior Pubar och barer Cateringverksamheter Evenemang 7

8 EKONOMISKT VÄRDE Långsiktigt lönsam verksamhet Martin & Serveras medarbetare och ägare, men också företagets kunder och leverantörer, har ett stort intresse av att vår verksamhet är lönsam.

9 MARTIN & SERVERA RESTAURANGDISTRIBUTION, OMSÄTTNING Miljarder kronor 10 5 Martin & Serveras omsättning ökade under 2014 med 2 % jämfört med föregående år för att martin & servera ska kunna agera i enlighet med våra hållbarhetsmål är det viktigt med en effektiv, kostnadsmedveten verksamhet och ett stabilt ekonomiskt resultat. Med en lönsam kärnverksamhet kan vi driva hållbarhetsfrågor, investera i ny teknik och skapa en trygg arbetssituation. Därför är vi övertygade om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Hållbara företagsstrategier och investeringar kostar ibland lite mer, men det säkrar vår långsiktiga överlevnad. Grossistbranschen kännetecknas vanligtvis av relativt låga marginaler. Därför är omsättningsutvecklingen viktig. Martin & Serveras omsättning har växt stadigt sedan 2008 (se diagram ovan). I kombination med att vinstmarginalen också ökat, med undantag för något år, skapas förutsättningar för att utveckla verksamheten. Fördelningen av kostnader (se diagram nedan) visar att löner och sociala avgifter står för cirka 11 procent. De största posterna i företagets rörelsekostnader (88 procent) är varulager och driftskostnader för lager och distribution. För medarbetarna handlar det om trygga jobb och möjligheten att utvecklas via utbildning och nya arbetsuppgifter. För ägarna om att Martin & Servera är på rätt väg vad gäller det avkastningskrav de ställer på verksamheten. Martin & Serveras lönsamhet är viktig också för företagets kunder och leverantörer. De vill ha en samarbetspartner som har ett långsiktigt engagemang i marknaden. De föredrar att samarbeta med ett företag som utvecklas och som kan driva utveckling också för branschen. Våra ägare pratar ofta om det goda företaget. Det är en affärsvision som handlar om att Axel Johnson vill bidra positivt till det samhälle där deras bolag verkar. Det sitter djupt i vår ryggrad. För Martin & Servera är det helt självklart att hållbarhetsfokus är en starkt bidragande faktor till lönsamheten. Och tvärtom. I vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med uppföljningar, analyser och slutsatser för att på kort och lång sikt kunna fatta korrekta beslut. Vårt långsiktiga och stabila resultat stärker vår förmåga att arbeta med hållbarhetsperspektiv i samspel med våra intressenter. Det bidrar också till att skapa värde till våra ägare. FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE Rörelsekostnader 88 % Löner och ersättningar (inkl sociala avgifter och pensioner) 11 % Betalningar till finansiärer 0,1 % Betalningar till offentlig sektor 1 % Behållet ekonomiskt värde (tkr) Intäkter Fördelat ekonomiskt värde Totalt behållet ekonomiskt värde

10 VÅRA LEDSTJÄRNOR Martin & Serveras ledstjärnor är ett sätt att definiera och göra våra medarbetare delaktiga i vårt arbete med hållbarhetsfrågor. I respektive område definierar vi våra mål och det hjälper oss att styra vårt hållbarhetsarbete åt rätt håll. Ledstjärnor för hållbart arbete martin & serveras företagsledning ansvarar för övergripande strategier, målsättningar samt uppföljning av beslutade åtgärder och budgeterade mål. Respektive funktion har det operativa ansvaret och leds av en funktionsdirektör som också sitter i företagets ledning. Ytterst ansvarig är vd, med stöd av vice vd som också är företagets ekonomi- och finansdirektör. Det operativa arbetet gällande hållbarhet och kvalitet finns ute i verksamheten, men leds av funktionen för Hållbarhet och Kvalitet. Martin & Servera är miljö- och kvalitetscertifierade (ISO och ISO 9001) och har därmed ledningssystem som styr detta arbete. Det innebär också att företaget och dess riktlinjer och rutiner regelbundet granskas av externa revisorer (från DNV GL). Martin & Serveras ledstjärnor visar på vilka företagets prioriterade hållbarhetsfrågor är Hållbart erbjudande, Resurseffektiv verksamhet, Hållbar produktion, God arbetsgivare samt Kvalitet och Matsäkerhet. Inom varje område finns prioriterade åtgärder som löpande följs upp via nyckeltal och andra mätningar.

11 Martin & Serveras hållbarhetsarbete utgår från våra fem ledstjärnor. Här beskrivs våra viktiga frågor samt hur vi styr och följer upp dem. Ledstjärna Väsentliga frågor Styrning Uppföljning Hållbart erbjudande Brett sortiment av hållbara produkter och tjänster till dagens medvetna restauranger. Främjande av tillgången på ekologiska produkter Kravställan på leverantörer enligt upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav Tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser Miljö- och kvalitetspolicy Policyer för fisk och skaldjur, gödkalv, palmolja, GMO Krav i avtal Martin & Serveras uppförandekod Certifikat för MSC, ASC, KRAV Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbarhetsredovisning Djuromsorg Motverka korruption och mutor Resurseffektiv verksamhet Avfall och matsvinn Energianvändning Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar Ledningssystem enligt ISO 1400 och ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy Policy för transportinköp Internrevision Externrevision Hållbarhetsredovisning Effektiv användning av energi och resurser i vår egen verksamhet. Långsiktigt lönsam kärnverksamhet Rutiner för datuminventeringar, utförsäljningar och inköpsverktyg Hållbar produktion Varor som är producerade med omsorg om människor, djur och natur. Kravställan enligt uppförandekoden på leverantörer Leverantörsuppföljning och dialog gällande ställda krav Djuromsorg Ekologisk produktion Martin & Serveras uppförandekod Policyer för soja, palmolja, fisk och skaldjur, GMO Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbarhetsredovisning God arbetsgivare Anställda som utvecklas och trivs och en arbetsplats som lockar till sig kompetenta medarbetare. Nöjda medarbetare Mångfald Trygg och säker arbetsmiljö Affärsidé, vision och värderingar Mångfaldspolicy Handlingsplan för ökad mångfald Policyer för Arbetsmiljö och hälsa samt Alkohol och narkotika Handlingsplan för arbetsmiljö Avvikelsehantering Internrevisioner Externa revisioner Hållbarhetsredovisning Nöjd medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Samverkan med facket Arbetsmiljökommittémöten Kollektivavtal Rekryteringsprocessen Kvalitet och matsäkerhet Trygg och säker varuförsörjning från råvara till servering. Trygg och effektiv samarbetspartner Restauranggästernas hälsa och säkerhet Ledningssystem enligt ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy BRC-certifiering av lagret i Halmstad Rutiner vid matlarm Hygienriktlinjer Utbildning av medarbetare Internrevision Externa revisioner Hållbarhetsredovisning Laboratorietester, stickprovskontroller, kontroll av produktmärkningar och löpande produkttemperaturmätningar av inkommande leveranser 11

12 VÅRT HÅLLBARHETSPROGRAM Martin & Servera har under många år aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor. Genom arbetet med vår första hållbarhetsredovisning strukturerade vi tillsammans med intressenter och ledning våra viktigaste frågor för en hållbar framtid. Dialog för en hållbar framtid

13 DIALOG MED VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER De viktigaste intressenterna är de som har en väsentlig påverkan på Martin & Serveras verksamhet och de som vår verksamhet påverkar allra mest. Tabellen visar de områden inom vilka vi fört dialog med respektive intressentgrupp. Intressenter Exempel på dialog Exempel på aktiviteter 2014 Ägare Medarbetare Hållbarhet, mångfald, långsiktigt lönsam kärnverksamhet, effektiv resurshantering, antibiotikaanvändning i djuruppfödning Nöjda medarbetare, trygg arbetsmiljö, tydliga ställningstaganden, trygg och säker arbetsmiljö, ökad mångfald Ökad lönsam kärnverksamhet Medverkan i projektet Axelerate för ökad mångfald i ledande positioner Medverkan i koncernprojekt kring antibiotika Lansering av intranät Arbete med värdegrunder Ny policy för intern kommunikation Leverantörer Kunder, offentliga och privata Bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter Upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav, tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser, motverka korruption, djuromsorg Minska avfall och matsvinn, djuromsorg, främjande av tillgången på ekologiska produkter, värna om restauranggästernas hälsa och säkerhet, minska utsläpp och energi Djuromsorg, ekologiskt, matsvinn, motverka korruption, matsäkerhet, utsläpp och energianvändning Sojadialogen Ny fisk- och skaldjurspolicy Beslut om att ta bort gödkalv Egen fisklista Sojadialogen, ny fisk- och skaldjurspolicy, beslut om att ta bort gödkalv, egen fisklista, Miljöstyrningsrådets projekt kring uppföljning och nya kriterier, konsumentundersökning om ekologiskt, Utmaningen 2014 Utmaningen 2014, rundabordssamtal i Almedalen, löpande kontakter med myndigheter, organisationer och politiker det är viktigt att rätt frågor prioriteras, så att vårt arbete verkligen bidrar till ett hållbart samhälle. För att säkerställa detta bad vi våra intressenter om hjälp och genomförde en väsentlighetsanalys. Det innebär att vi tillsammans har diskuterat de olika hållbarhetsfrågorna i workshops, genom enkäter och vid djupintervjuer. Resultatet av väsentlighetsanalysen, de väsentliga hållbarhetsaspekterna, som vi redovisar återfinns i GRI-index, se sidan 40. Martin & Servera har löpande dialog med våra ägare genom bland annat styrelse- och koncernövergripande möten. Genom exempelvis konferenser, interntidning, månadsbrev och intranät kommunicerar vi med våra medarbetare. Martin & Servera har regelbundna leverantörsmöten och kontakt med våra leverantörer. Vi möter våra kunder bland annat på mässor och genom kundträffar. Martin & Servera samverkar med bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter i specifika projekt och genom närvaro vid debatter och möten. Martin & Serveras branschsamarbeten Vi samverkar i Organic Sweden för ökad produktion och försäljning av ekologiska livsmedel. Vi medverkar i branschinitiativet Sojadialogen. Vi deltar i Kost & Närings referensgrupp om upphandling. Vi samarbetar med Konkurrensverkets upphandlingsstöd kring hållbar upp handling. 13

14 HÅLLBART ERBJUDANDE Brett sortiment för medvetna val

15 många av martin & serveras kunder bedriver själva ett ambitiöst hållbarhetsarbete, inte minst avseende livsmedel. Därför är det naturligt att det här blir viktiga frågor även för oss. En av våra stora utmaningar är att tillgodose efterfrågeökningen från kunderna. Just nu är det framför allt ekologiska produkter gärna svenska som efterfrågas allt mer och där finns problem med tillgången på vissa produkter. Under 2015 intensifierar vi samarbetet med våra leverantörer för att bredda sortimentet och säkra tillgången på produkter. Kristina Ossmark, marknadsdirektör, Martin & Servera Martin & Servera vill bidra till en hållbar framtid och ge kunderna ökade möjligheter att göra medvetna och väl - informerade val, till exempel bland våra ekologiska, etiskt producerade och miljömärkta produkter. UTVECKLING AV ANDELEN EKOLOGISK OCH MILJÖMÄRKT FÖRSÄLJNING 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 12,5% Martin & Serveras mål 2015 är att öka andelen ekologiskt och miljömärkt försäljning till 12,5 % av det totala sortimentet Eftersom livsmedelsproduktion har stor påverkan på såväl miljö, människa och samhälle, både i Sverige och globalt, är hållbarhetsfrågor kopplade till det sortiment som vi erbjuder extra viktigt. Ekologiska och miljömärkta produkter Martin & Servera har som mål att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Vi startade 2008 med ett mål på 4 procent (av försäljningsvolym). Målet för 2014 var 9,5 procent, vilket uppnåddes redan efter sex månader. Den slutliga andelen för 2014 blev 10,73 procent. Martin & Servera har ekologiska och miljö märkta produkter i sitt sortiment. De miljömärkningar som Vi tar ställning mot oetiska och miljöskadliga produkter är godkända av Martin & Servera är tredjepartscertifieringar, exempelvis KRAV, EU-ekologiskt, Svanen, Bra Miljöval, MSC och ASC samt EU-blomman. Under 2014 ökade efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor från både privata och offentliga kunder. Ökningen har varit särskilt tydlig vad gäller animaliska produkter. Efterfrågan på ekologiskt är störst från skolor och förskolor. Andelen ekologiskt bland offentliga kunder var 22 procent 2014, medan privata restauranger endast nådde en andel på 6 procent. 15

16 HÅLLBART ERBJUDANDE Martin & Servera stödjer Organic Sweden Martin & Servera stöttar Organic Sweden, som är en intresseorganisation för företag, organisationer, lantbrukare, kockar, forskare, matälskare och alla andra som vill samverka för en kraftfullt ökad försäljning, produktion och export av ekologiska livsmedel. Organisationens mål är att försäljningen av ekologiska livsmedel ska motsvara 20 procent av den totala livsmedelsförsäljningen år 2020.

17 HÅLLBART ERBJUDANDE Martin & Servera Utmaningen en tävling för kunder och leverantörer Sedan 2010 har Martin & Servera arrangerat tävlingen Utmaningen under olika teman, bland annat socialt ansvar och hållbart företagande. Mer än 100 restauranger, storkök och leverantörer deltog i Utmaningen 2014, som handlade om att öka andelen ekologiska och miljömärkta produkter. Läs mer på martinservera.se. En ökad efterfrågan resulterar ibland i bristsituationer eftersom producenterna inte hinner med att ställa om produktionen till ekologiskt i samma takt som efterfrågan ökar. Ställningstagande kring oetiska och miljöskadliga produkter Vi är övertygade om att framtidens måltid produceras med omsorg om människor, djur och miljö. Martin & Servera har därför tydliga policyer som reglerar ställningstagandet gällande oetiska och miljöskadliga produkter. Fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera vill aktivt bidra till levande hav och Vi vill bidra till levande hav och sjöar sjöar och ett hållbart och välskött fiske. Därför väljer vi att aktivt marknadsföra fiskoch skaldjurs produkter med miljömärkning, som till exempel MSC (vildfångat), ASC (odlat) och KRAV. Under 2014 har Martin & Servera utvecklat sin fisk- och skaldjurspolicy och beslutat att enbart sälja fisk och skaldjur från hållbart fiske. Jätteräkor och ål som inte är märkt med ASC eller MSC går till exempel inte längre att köpa hos Martin & Servera. Grunden för besluten baseras på information från bland annat ICES (International Council for the Exploration of the Sea), HaV (Havs- och Vattenmyndigheten), WWF (Världsnaturfonden) och Naturskyddsföreningen. Gödkalv Martin & Servera har länge haft dialog med de leverantörer företaget köper kalvkött från, i syfte att kunna erbjuda våra kunder hållbart producerat kött. I produktionen av gödkalv används dock stora mängder antibiotika i både förebyggande och behandlande syfte av hela djurbesättningar. Därför beslutade Martin & Servera under 2014 att ta bort gödkalv ur sortimentet. AKTIVITETER 2014 Utvecklad fisk- och skaldjurspolicy inklusive egen fisklista. Beslut om att inte sälja gödkalv. Marknadsundersökning om svenskarnas syn på ekologiskt. RESULTAT ekologiska och miljömärkta produkter i sortimentet. Ekologiskt och miljömärkt stod för 10,7 % av den totala försäljningen i kr. Försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter ökade med 24 %. PRIORITERING ,5 % av den totala försäljningen i kr ska vara ekologiska och miljömärkta produkter. Säkrad tillgång av ekologiska produkter från svenska producenter. Bidra i arbetet med den nya svenska livsmedelsstrategin. 24 % Martin & Servera ökade försäljningen av ekologiskt och miljömärkt med cirka 24 procent under miljoner glasflaskor elimineras årligen Över 15 miljoner glasflaskor kolsyrat vatten per år elimineras på restauranger och kaféer runt om i Sverige tack vare Martin & Serveras vattenkoncept HTVÅO, som skapar kolsyrat eller stilla vatten av restaurangens eget kranvatten. Över 800 HTVÅO enheter finns idag installerade i Sverige. 17

18 HÅLLBART ERBJUDANDE i vår dagliga kontakt med kunderna på den offentliga marknaden, ser vi att det på många håll finns en stor okunskap kring grossistens roll och verksamhet. Det gäller i viss mån tjänstemännen men framför allt lokala politiker och andra påverkare. Just nu är exempelvis frågan om samordnad varudistribution aktuell i många kommuner. Därför är det viktigt för Martin & Servera att poängtera att det inte finns någon motsättning mellan de hållbarhetsbehov kommunerna uttrycker och inköpen från en grossist. De argument som ofta lyfts i sammanhanget är minskad miljöbelastning med färre leveranser, minskad administration via e-handel och möjlighet att köpa varor från lokala producenter. Och det är mål som kan nås oavsett om de handlar av en grossist eller startar egen distributionsverksamhet i kommunen. Det här faller naturligtvis också tillbaka på oss själva. Vi och våra konkurrenter har helt enkelt inte varit tillräckligt duktiga på att berätta vad vi gör och hur vi gör det. Det hoppas jag att den här hållbarhetsredovisningen delvis ska råda bot på. Stefan Calrell, försäljningschef offentlig marknad södra Sverige, Martin & Servera Martin & Serveras miljö- och kvalitetscertifikat Martin & Servera har flera miljö- och kvalitets certifikat. Certifieringarna är viktiga, de visar att det finns fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att mat säkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten. Miljö- och kvalitetscertifikaten betyder också att Martin & Servera regelbundet kontrolleras av externa granskare. Dessa revisioner bidrar med experthjälp, hjälp till självhjälp och strukturskapande. Under 2014 genomförde vårt certifieringsorgan, DNV GL, en kombinerad revision mot standarderna ISO 9001, ISO och MSC/ ASC Chain of Custody Standard. Martin & Serveras miljö- och kvalitetscertifikat bidrar också till bättre affärer, genom att de tydligt signalerar att Martin & Servera tar kvalitets- och hållbarhetsfrågor på allvar. Effektiva rutiner bidrar också till sänkta kostnader. Martin & Serveras kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

19 ISO 9001 Kvalitetsledningssystem. ISO Miljöledningssystem. MSC Chain of Custody Spårbarhet vildfångad fisk och skaldjur från hållbara bestånd och med hållbara fiskemetoder. BRC Storage & Distribution Ledningssystem för matsäkerhet, kvalitet och legalitet som omfattar lager och distribution i Halmstad samt hantering av leverantörer och egna märkesvaror för hela bolaget. KRAV Regler för KRAV-certifierad produktion. ASC Chain of Custody Spårbarhet odlad fisk och skaldjur från hållbar produktion. 19

20 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET Att hushålla med jordens resurser

21 en självklar del av ett hållbart företagande är att tära så lite som möjligt på jordens resurser. För Martin & Servera handlar det bland annat om att minska matsvinnet, minska miljöbelastningen av våra transporter och minska energiförbrukningen i våra lager. Vi har koll på våra processer och gör rätt prioriteringar. Smart logistik, effektiv ruttplanering för våra transporter och välfyllda bilar är en självklarhet. Vår policy för transportinköp ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet, vilket vi följer upp genom löpande revisioner. Stefan Bergström Hedmark, logistikdirektör, Martin & Servera Martin & Servera arbetar systematiskt och kontinuerligt för att minska den negativa miljöpåverkan som energiförbrukning, transporter och svinn medför. Ett långsiktigt arbete med goda rutiner och förebyggande åtgärder bidrar till ständiga förbättringar. ENERGIANVÄNDNING 2014 (MWh) Förnybar energi Icke förnybar energi Elektricitet Fjärrvärme Bränsle (egna godstransporter) Bränsle (köpta godstransporter) Icke förnybar energi Förnybar energi Energieffektivisering Martin & Servera arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar. Under 2014 gjordes en översyn av några av företagets värmeväxlare som gör Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar att värmen som företagets fem stora kyl- och frysanläggningar genererar kan användas för att värma upp andra lokaler. Martin & Servera arbetar också med att successivt byta ut belysning till energisnål LED-belysning och har installerat rörelsevakter. Den obrutna kylkedjan för våra livsmedel är viktig. Därför ser vi kontinuerligt över vädertätningar vid lastluckor och har under 2014 satt in en del nya tätningar. Martin & Servera ansvarar, tillsammans med hyresvärden, för fastigheternas energipre standa. Under 2014 har företaget satsat på kompetenshöjning, dels genom att skapa en samverkan mellan fastighetscheferna, dels genom utbildningsinsatser. All inköpt el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och sol. Den indirekta energianvändningen (el och fjärrvärme) uppgick 2014 till MWh och 262 kwh per kvadratmeteryta. Martin & Servera investerar nu i ett nytt lager i Umeå. I slutet av 2015 kommer det att bli färdigt för inflyttning. Det nya lagret konstrueras för att uppnå mycket god energiprestanda. Vi planerar 21

22 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET

23 UTSLÄPP TILL LUFT 2014 (CO 2 OCH CO 2 EKV) Scope 1 (direkta utsläpp) Egna godstransporter, ton, 24,6 % Köldmedia, 65 ton, 0,3 % Scope 2 (indirekta utsläpp) Fjärrvärme, 222 ton, 1,1 % El, 0 ton, 0 % Scope 3 (övriga indirekta utsläpp) Köpta godstransporter, ton, 73,9 % också att installera solceller på taket. Uppskattningsvis kan energibehovet i Umeå sänkas med procent. Planeringen av byggprojektet genomfördes En stor utmaning på energiområdet är att få god energiprestanda i de befintliga äldre fastigheterna i Norrköping och Västerås, genom att skapa en effektivare fastighetsdrift. Ett effektivt sätt att förbättra energiprestandan är att öka volymen, det vill säga hantera en större mängd varor utan att öka energianvändningen. Martin & Servera har en energiförbrukning på hanterad varumängd som 2014 uppgick till 11,48 kg per kwh. Om vi kan hantera mer volym på samma energiförbrukning medför detta en effektivisering. Martin & Servera har ett par hundra tjänstebilar. Under 2014 påbörjades ett nytt samarbete för tjänstebilar med bra miljöprestanda. I det nya avtalet ingår bland annat miljöbilar och laddhybrider. Utsläpp till luft Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Våra transporter (egna och inhyrda) körde under 2014 ungefär 340 varv runt jorden. Minskning av bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp från de egna transporterna är en prioriterad fråga. En fjärdedel av transporterna mellan Martin & Serveras lager och ut till kunder sköts i egen regi, och hanteras inom ramen för företagets miljöledningssystem. Övriga tre fjärdedelar av transporterna utförs av anlitade entreprenörer där Martin & Servera ställer tydliga krav på miljöansvar till exempel systematiskt miljöarbete med mål och uppföljning, typ av motor och däck, val av bränsle samt trafiksäkerhet och kvalitet. Under 2014 har Martin & Servera bytt ut och omförhandlat avtal med transportörer och Vi testar gärna ny teknik och nya innovationer för att minska koldioxidutsläppen därmed fasat ut ett tjugotal gamla fordon till förmån för nya med betydligt bättre miljöprestanda. Totala CO 2 -utsläpp är ton. Övriga utsläpp till luft från transporter se tabell sidan 43. Martin & Servera testar gärna ny teknik och nya innovationer för att minska koldioxidutsläppen. Under 2014 inledde Martin & Servera ett treårigt samarbete med ett åkeri som använder bilar drivna av det fossilfria bränslet HVO. HVO, hydrogenererade vegetabiliska oljor, är ett fossilfritt biobränsle som tillverkas av slakteriavfall eller olja från raps. Bruket av HVO-bränsle vid transporter gör att koldioxidutsläppen minskar drastiskt, upp till 90 procent. Revisioner av transportörer Martin & Servera har sedan 2012 ett system för avtalsrevision av transportörer. På plats hos transportören kontrolleras hur de jobbar med bland annat kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Från och med 2015 kommer även uppföljning av sociala krav ingå. Under 2014 genomfördes revisioner hos tjugo av våra totalt femtio transportörer. Resultatet var positivt, våra samarbetspartners är seriösa aktörer som har god styrning av sin verksamhet. 23

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Martin & Servera Företagspresentation 2015

Martin & Servera Företagspresentation 2015 Martin & Servera Företagspresentation 2015 Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi hjälper alla som jobbar på restauranger och storkök med de varor, de tjänster och

Läs mer

2012 Företagspresentation

2012 Företagspresentation 2012 Företagspresentation 3 Martin & Servera 4 Martin & Servera-gruppen 6 Ansvarsfullt företagande 8 Handplockat ur marknadens bredaste sortiment 10 Här finns vi! 12 Kontaktuppgifter Martin & Servera är

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

delikat Svenskarnas syn på ekologisk mat _ Martin& Servera-rapporten 2014

delikat Svenskarnas syn på ekologisk mat _ Martin& Servera-rapporten 2014 delikat Svenskarnas syn på ekologisk mat Martin& Servera-rapporten 2014 Innehåll Vår ekologiska vision 3 Några siffror ur undersökningen 4 Ekoprodukter är mycket viktiga enligt svenska folket 5 Rapporten

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Den viktiga skolmåltiden. Martin& Servera-rapporten 2013

Den viktiga skolmåltiden. Martin& Servera-rapporten 2013 Den viktiga skolmåltiden Martin& Servera-rapporten 2013 Innehåll Vår skolmåltidsvision 3 Skolmåltiden en viktig politisk fråga 4 Skolmåltiden viktig enligt föräldrarna 5 Att lyssna på våra kunder och ha

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Eko-mat i offentlig sektor Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Försäljning av EKO sortiment en viktig del i Serveras strategi Stark utveckling andel eko* av total

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Välkommen till oss! Framtidens grossist är specialist.

Välkommen till oss! Framtidens grossist är specialist. Välkommen till oss! Framtidens grossist är specialist. Martin & Servera är Sveriges ledande restaurangoch storköksspecialist. Vi hjälper dig som jobbar på restauranger och storkök med de varor, de tjänster

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer