Framtidens hållbara meny

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens hållbara meny"

Transkript

1 2014 Framtidens hållbara meny

2 För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin & Serveras hållbarhetsredovisning 2014.

3 4 Martin & Serveras vd har ordet 6 Martin & Servera affärsidé och organisation 8 Långsiktigt lönsam verksamhet 10 Ledstjärnor för hållbart arbete 12 Dialog för en hållbar framtid 14 Hållbart erbjudande 20 Resurseffektiv verksamhet 26 Hållbar produktion 30 God arbetsgivare 34 Kvalitet och matsäkerhet 38 Att lyssna på omvärlden 40 GRI-index

4 VD HAR ORDET För en hållbar framtid Martin & Serveras kunder finns i Sverige, men som företag är vi en del av den globala marknaden. Vi handlar råvaror och livsmedelsprodukter, i Sverige, Europa och andra delar av världen. en av martin & serveras viktiga utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter kundernas efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. Livsmedelsproduktion har stor miljöpåverkan. Klimathot, vattenbrist, minskande biologisk mångfald, svält, fattigdom och antibiotikaresistens är några av de globala utmaningar som påverkas av branschens och vårt företags val. Martin & Serveras ledande ställning i branschen ger oss möjligheter att påverka i positiv riktning. En viktig del av våra strategier är att minska de negativa konsekvenser på miljön som Martin & Serveras verksamhet orsakar. Våra prioriterade områden är transporternas miljöpåverkan, energiförbrukning, avfallshantering och svinn. Jag anser att hållbarhet och långsiktig lönsamhet går hand i hand. Vi bygger helt enkelt vårt långsiktiga ekonomiska värde genom att låta hållbarhetsfrågorna vara en integrerad del i verksamheten. Med smartare transporter sparar både vi och kunderna pengar och det gör att miljöbelastningen minskar. Att vi ökade vårt snittleveransvärde med 3,2 procent jämfört med 2013 är ett viktigt mått på att vi blivit mer effektiva i logistiken. När vi minskar antalet reklamationer sparar vi också in på onödiga transporter och får dessutom mer nöjda kunder. När svinnet i våra lager minskar får det positiva miljöeffekter genom att det inte produceras varor som aldrig konsumeras. Utfallet 2014 visade på en högre andel svinn än för Här har vi en utmaning att jobba vidare med. Bygger vi mer energieffektiva Hållbart företagande är en viktig och naturlig del av vårt dagliga jobb och självförsörjande lagerhus minskar energikostnaderna. Under 2014 tog styrelsen ett viktigt framtidsbeslut genom att investera i ny och energieffektiv lageranläggning i Umeå. Ett mått på vår energieffektivitet är hur många kg varor vi hanterar per förbrukad kwh hanterade vi 11,5 kg varor per kwh, vilket var samma resultat som året innan. När vi ställer krav på fler hållbara produkter från våra leverantörer ökar antalet ekologiska produkter för restauranger. Jag kan med glädje konstatera att omvärldens eko-fokus plus våra egna satsningar på ekologiskt, fick effekter och under 2014 var 10,7 procent av Martin & Serveras försäljning eko- och miljömärkta produkter. Det överträffade med råge det mål vi satte på 9,5 procent. En av våra framtida utmaningar är att säkra tillgången på ekologiska produkter för att möta den ökade efterfrågan. En annan utmaning för Martin & Serveras hållbarhetsarbete framåt är att hålla engagemanget levande hos kunder,

5 En av Martin & Serveras viktiga utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter kundernas efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. Håkan Åkerström leverantörer och andra intressenter. Ett viktigt arbete som påverkar hållbarhetsfrågorna framåt är den nya regeringens livsmedelsstrategi som ska formuleras under Martin & Servera kommer att aktivt delta i det arbetet. Våra kunder är olika och representerar hela den mångfald som Sverige består av. Jag är övertygad om att vårt arbete för lika möjligheter för kvinnor och män och för människor med olika bakgrund skapar både bättre affärer och ett bättre samhälle. Under 2014 införde vi en långsiktig handlingsplan som prioriterar mångfaldsarbetet. Detta är första året som Martin & Servera gör en hållbarhetsredovisning. Redovisningen 2014 avser endast Martin & Servera Restaurangdistribution. Vår avsikt är att samtliga dotterbolag under 2016 ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Det finns utmaningar i form av politiska beslut, tillgången på hållbara produkter inom vissa sortimentsområden, fortsatt ökning av antibiotikaresistens och mycket annat, men det finns också en mängd positiva signaler i omvärlden. Fler kunder engagerar sig för minskat matsvinn, mer ekologiskt och minskad miljöbelast ning. Leverantörsledet är aktiva i arbetet för en mer hållbar produktion. Martin & Serveras ägare, ledning och medarbetare är engagerade i hållbarhetsarbetet. Frågan om en hållbar framtid är vår tids största utmaning och något vi på Martin & Servera känner ansvar för. Vi kommer att fortsätta driva utveckling på området. Det lovar jag. Håkan Åkerström, vd, Martin & Servera 5

6 AFFÄRSIDÉ & ORGANISATION Affärsidé och organisation Martin & Servera är Sveriges ledande grossist och en affärspartner till både små och stora restauranger över hela Sverige. martin & servera ab är ett svenskt familjeägt företag, som ägs gemensamt av Axel Johnson AB (70 procent) och familjen Oldmark (30 procent). Axel Johnson AB har arbetat med handel sedan 1873 och familjen Oldmark sedan Martin & Servera bildades den 1 januari 2012, som ett resultat av fusionen mellan Martin Olsson och Servera R&S. Hållbarhetsredovisningen avser Martin & Servera Restaurangdistribution, exklusive dotterbolag. Vi levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över restauranger, restaurangkedjor, kaféer, snabbmatsställen, skolor och sjukhus runt om i hela Sverige. Som affärspartner hjälper vi också till med service, tjänster och utbildningar via bland annat Premiumportalen, MOR Online samt GastroMerit. Martin & Serveras omsättning var under ,5 miljarder kr (12,1 miljarder kr). Martin & Servera Restaurangdistribution omsatte under ,6 miljarder kr (10,4 miljarder kr). Våra dotterbolag Martin Olsson Cashar, Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött och RP Frukt är specialister inom respektive område förstärktes verksamheten med förvärv av dryckesgrossisten Galatea. MARTIN & SERVERAS FÖRETAGSLEDNING Ansvaret för övergripande strategier, mål och åtgärder samt uppföljning ligger hos Martin & Serveras företagsledning samt direktören för hållbarhet och kvalitet. VD / Koncernchef VD-assistent HR-direktör Direktör Affärsutveckling IT-direktör vvd / CFO Hållbarhets- och Kvalitetsdirektör Ekonomi- och Finansdirektör Försäljnings direktör Privat Försäljnings direktör Kontrakt Inköpsdirektör Marknadsdirektör Logistikdirektör

7 MARTIN & SERVERAS SÄLJKONTOR Luleå Martin & Severas huvudkontor ligger i Årsta utanför Stockholm. Våra lager finns i Halmstad, Norrköping, Västerås, Årsta och Umeå. Martin & Serveras många olika kunder Uddevalla Göteborg Halmstad Malmö Östersund Mora Västerås Jönköping Sundsvall Vi har medarbetare och 13 säljkontor Umeå Stockholm Norrköping Vår affärsidé Martin & Servera förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras ska Martin & Servera vara det självklara valet. Vårt varumärkeslöfte Kunskap som utvecklar din affär. Vår affärsidé, vår vision och vårt varumärkeslöfte gäller för alla våra verksamheter. De sätter de övergripande ramarna och grunden för hur vi som koncern ska agera, och omfattar alla verksamheter, varumärken och målgrupper. Lunchrestauranger Kvarterskrogar Vägrestauranger Personalrestauranger A la carte-restauranger Golfrestauranger Hotell och konferensanläggningar Gatukök Kaféer och coffee shops Smörgås- och salladsrestauranger Bagerier Butiker MARTIN & SERVERAS ORGANISATIONS- OCH BOLAGSSTRUKTUR Martin & Servera Restaurangdistribution Martin & Servera Martin Olsson Cashar Galatea Spirits Specialistföretag Skolor Förskolor Vårdhem Sjukhus Äldreboende Fängelser Försvar Produktionskök Grönsakshallen Sorunda Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött, Martin Olsson Cashar och Galatea Spirits. De enskilda dotterbolagen har det operativa ansvaret för det egna hållbarhetsarbetet. Denna hållbarhetsredovisning avser enbart Martin & Servera Restaurangdistribution. Fällmans Kött RP Frukt Rederier och färjetrafik Pizzerior Pubar och barer Cateringverksamheter Evenemang 7

8 EKONOMISKT VÄRDE Långsiktigt lönsam verksamhet Martin & Serveras medarbetare och ägare, men också företagets kunder och leverantörer, har ett stort intresse av att vår verksamhet är lönsam.

9 MARTIN & SERVERA RESTAURANGDISTRIBUTION, OMSÄTTNING Miljarder kronor 10 5 Martin & Serveras omsättning ökade under 2014 med 2 % jämfört med föregående år för att martin & servera ska kunna agera i enlighet med våra hållbarhetsmål är det viktigt med en effektiv, kostnadsmedveten verksamhet och ett stabilt ekonomiskt resultat. Med en lönsam kärnverksamhet kan vi driva hållbarhetsfrågor, investera i ny teknik och skapa en trygg arbetssituation. Därför är vi övertygade om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Hållbara företagsstrategier och investeringar kostar ibland lite mer, men det säkrar vår långsiktiga överlevnad. Grossistbranschen kännetecknas vanligtvis av relativt låga marginaler. Därför är omsättningsutvecklingen viktig. Martin & Serveras omsättning har växt stadigt sedan 2008 (se diagram ovan). I kombination med att vinstmarginalen också ökat, med undantag för något år, skapas förutsättningar för att utveckla verksamheten. Fördelningen av kostnader (se diagram nedan) visar att löner och sociala avgifter står för cirka 11 procent. De största posterna i företagets rörelsekostnader (88 procent) är varulager och driftskostnader för lager och distribution. För medarbetarna handlar det om trygga jobb och möjligheten att utvecklas via utbildning och nya arbetsuppgifter. För ägarna om att Martin & Servera är på rätt väg vad gäller det avkastningskrav de ställer på verksamheten. Martin & Serveras lönsamhet är viktig också för företagets kunder och leverantörer. De vill ha en samarbetspartner som har ett långsiktigt engagemang i marknaden. De föredrar att samarbeta med ett företag som utvecklas och som kan driva utveckling också för branschen. Våra ägare pratar ofta om det goda företaget. Det är en affärsvision som handlar om att Axel Johnson vill bidra positivt till det samhälle där deras bolag verkar. Det sitter djupt i vår ryggrad. För Martin & Servera är det helt självklart att hållbarhetsfokus är en starkt bidragande faktor till lönsamheten. Och tvärtom. I vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med uppföljningar, analyser och slutsatser för att på kort och lång sikt kunna fatta korrekta beslut. Vårt långsiktiga och stabila resultat stärker vår förmåga att arbeta med hållbarhetsperspektiv i samspel med våra intressenter. Det bidrar också till att skapa värde till våra ägare. FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE Rörelsekostnader 88 % Löner och ersättningar (inkl sociala avgifter och pensioner) 11 % Betalningar till finansiärer 0,1 % Betalningar till offentlig sektor 1 % Behållet ekonomiskt värde (tkr) Intäkter Fördelat ekonomiskt värde Totalt behållet ekonomiskt värde

10 VÅRA LEDSTJÄRNOR Martin & Serveras ledstjärnor är ett sätt att definiera och göra våra medarbetare delaktiga i vårt arbete med hållbarhetsfrågor. I respektive område definierar vi våra mål och det hjälper oss att styra vårt hållbarhetsarbete åt rätt håll. Ledstjärnor för hållbart arbete martin & serveras företagsledning ansvarar för övergripande strategier, målsättningar samt uppföljning av beslutade åtgärder och budgeterade mål. Respektive funktion har det operativa ansvaret och leds av en funktionsdirektör som också sitter i företagets ledning. Ytterst ansvarig är vd, med stöd av vice vd som också är företagets ekonomi- och finansdirektör. Det operativa arbetet gällande hållbarhet och kvalitet finns ute i verksamheten, men leds av funktionen för Hållbarhet och Kvalitet. Martin & Servera är miljö- och kvalitetscertifierade (ISO och ISO 9001) och har därmed ledningssystem som styr detta arbete. Det innebär också att företaget och dess riktlinjer och rutiner regelbundet granskas av externa revisorer (från DNV GL). Martin & Serveras ledstjärnor visar på vilka företagets prioriterade hållbarhetsfrågor är Hållbart erbjudande, Resurseffektiv verksamhet, Hållbar produktion, God arbetsgivare samt Kvalitet och Matsäkerhet. Inom varje område finns prioriterade åtgärder som löpande följs upp via nyckeltal och andra mätningar.

11 Martin & Serveras hållbarhetsarbete utgår från våra fem ledstjärnor. Här beskrivs våra viktiga frågor samt hur vi styr och följer upp dem. Ledstjärna Väsentliga frågor Styrning Uppföljning Hållbart erbjudande Brett sortiment av hållbara produkter och tjänster till dagens medvetna restauranger. Främjande av tillgången på ekologiska produkter Kravställan på leverantörer enligt upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav Tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser Miljö- och kvalitetspolicy Policyer för fisk och skaldjur, gödkalv, palmolja, GMO Krav i avtal Martin & Serveras uppförandekod Certifikat för MSC, ASC, KRAV Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbarhetsredovisning Djuromsorg Motverka korruption och mutor Resurseffektiv verksamhet Avfall och matsvinn Energianvändning Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar Ledningssystem enligt ISO 1400 och ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy Policy för transportinköp Internrevision Externrevision Hållbarhetsredovisning Effektiv användning av energi och resurser i vår egen verksamhet. Långsiktigt lönsam kärnverksamhet Rutiner för datuminventeringar, utförsäljningar och inköpsverktyg Hållbar produktion Varor som är producerade med omsorg om människor, djur och natur. Kravställan enligt uppförandekoden på leverantörer Leverantörsuppföljning och dialog gällande ställda krav Djuromsorg Ekologisk produktion Martin & Serveras uppförandekod Policyer för soja, palmolja, fisk och skaldjur, GMO Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbarhetsredovisning God arbetsgivare Anställda som utvecklas och trivs och en arbetsplats som lockar till sig kompetenta medarbetare. Nöjda medarbetare Mångfald Trygg och säker arbetsmiljö Affärsidé, vision och värderingar Mångfaldspolicy Handlingsplan för ökad mångfald Policyer för Arbetsmiljö och hälsa samt Alkohol och narkotika Handlingsplan för arbetsmiljö Avvikelsehantering Internrevisioner Externa revisioner Hållbarhetsredovisning Nöjd medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Samverkan med facket Arbetsmiljökommittémöten Kollektivavtal Rekryteringsprocessen Kvalitet och matsäkerhet Trygg och säker varuförsörjning från råvara till servering. Trygg och effektiv samarbetspartner Restauranggästernas hälsa och säkerhet Ledningssystem enligt ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy BRC-certifiering av lagret i Halmstad Rutiner vid matlarm Hygienriktlinjer Utbildning av medarbetare Internrevision Externa revisioner Hållbarhetsredovisning Laboratorietester, stickprovskontroller, kontroll av produktmärkningar och löpande produkttemperaturmätningar av inkommande leveranser 11

12 VÅRT HÅLLBARHETSPROGRAM Martin & Servera har under många år aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor. Genom arbetet med vår första hållbarhetsredovisning strukturerade vi tillsammans med intressenter och ledning våra viktigaste frågor för en hållbar framtid. Dialog för en hållbar framtid

13 DIALOG MED VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER De viktigaste intressenterna är de som har en väsentlig påverkan på Martin & Serveras verksamhet och de som vår verksamhet påverkar allra mest. Tabellen visar de områden inom vilka vi fört dialog med respektive intressentgrupp. Intressenter Exempel på dialog Exempel på aktiviteter 2014 Ägare Medarbetare Hållbarhet, mångfald, långsiktigt lönsam kärnverksamhet, effektiv resurshantering, antibiotikaanvändning i djuruppfödning Nöjda medarbetare, trygg arbetsmiljö, tydliga ställningstaganden, trygg och säker arbetsmiljö, ökad mångfald Ökad lönsam kärnverksamhet Medverkan i projektet Axelerate för ökad mångfald i ledande positioner Medverkan i koncernprojekt kring antibiotika Lansering av intranät Arbete med värdegrunder Ny policy för intern kommunikation Leverantörer Kunder, offentliga och privata Bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter Upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav, tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser, motverka korruption, djuromsorg Minska avfall och matsvinn, djuromsorg, främjande av tillgången på ekologiska produkter, värna om restauranggästernas hälsa och säkerhet, minska utsläpp och energi Djuromsorg, ekologiskt, matsvinn, motverka korruption, matsäkerhet, utsläpp och energianvändning Sojadialogen Ny fisk- och skaldjurspolicy Beslut om att ta bort gödkalv Egen fisklista Sojadialogen, ny fisk- och skaldjurspolicy, beslut om att ta bort gödkalv, egen fisklista, Miljöstyrningsrådets projekt kring uppföljning och nya kriterier, konsumentundersökning om ekologiskt, Utmaningen 2014 Utmaningen 2014, rundabordssamtal i Almedalen, löpande kontakter med myndigheter, organisationer och politiker det är viktigt att rätt frågor prioriteras, så att vårt arbete verkligen bidrar till ett hållbart samhälle. För att säkerställa detta bad vi våra intressenter om hjälp och genomförde en väsentlighetsanalys. Det innebär att vi tillsammans har diskuterat de olika hållbarhetsfrågorna i workshops, genom enkäter och vid djupintervjuer. Resultatet av väsentlighetsanalysen, de väsentliga hållbarhetsaspekterna, som vi redovisar återfinns i GRI-index, se sidan 40. Martin & Servera har löpande dialog med våra ägare genom bland annat styrelse- och koncernövergripande möten. Genom exempelvis konferenser, interntidning, månadsbrev och intranät kommunicerar vi med våra medarbetare. Martin & Servera har regelbundna leverantörsmöten och kontakt med våra leverantörer. Vi möter våra kunder bland annat på mässor och genom kundträffar. Martin & Servera samverkar med bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter i specifika projekt och genom närvaro vid debatter och möten. Martin & Serveras branschsamarbeten Vi samverkar i Organic Sweden för ökad produktion och försäljning av ekologiska livsmedel. Vi medverkar i branschinitiativet Sojadialogen. Vi deltar i Kost & Närings referensgrupp om upphandling. Vi samarbetar med Konkurrensverkets upphandlingsstöd kring hållbar upp handling. 13

14 HÅLLBART ERBJUDANDE Brett sortiment för medvetna val

15 många av martin & serveras kunder bedriver själva ett ambitiöst hållbarhetsarbete, inte minst avseende livsmedel. Därför är det naturligt att det här blir viktiga frågor även för oss. En av våra stora utmaningar är att tillgodose efterfrågeökningen från kunderna. Just nu är det framför allt ekologiska produkter gärna svenska som efterfrågas allt mer och där finns problem med tillgången på vissa produkter. Under 2015 intensifierar vi samarbetet med våra leverantörer för att bredda sortimentet och säkra tillgången på produkter. Kristina Ossmark, marknadsdirektör, Martin & Servera Martin & Servera vill bidra till en hållbar framtid och ge kunderna ökade möjligheter att göra medvetna och väl - informerade val, till exempel bland våra ekologiska, etiskt producerade och miljömärkta produkter. UTVECKLING AV ANDELEN EKOLOGISK OCH MILJÖMÄRKT FÖRSÄLJNING 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 12,5% Martin & Serveras mål 2015 är att öka andelen ekologiskt och miljömärkt försäljning till 12,5 % av det totala sortimentet Eftersom livsmedelsproduktion har stor påverkan på såväl miljö, människa och samhälle, både i Sverige och globalt, är hållbarhetsfrågor kopplade till det sortiment som vi erbjuder extra viktigt. Ekologiska och miljömärkta produkter Martin & Servera har som mål att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Vi startade 2008 med ett mål på 4 procent (av försäljningsvolym). Målet för 2014 var 9,5 procent, vilket uppnåddes redan efter sex månader. Den slutliga andelen för 2014 blev 10,73 procent. Martin & Servera har ekologiska och miljö märkta produkter i sitt sortiment. De miljömärkningar som Vi tar ställning mot oetiska och miljöskadliga produkter är godkända av Martin & Servera är tredjepartscertifieringar, exempelvis KRAV, EU-ekologiskt, Svanen, Bra Miljöval, MSC och ASC samt EU-blomman. Under 2014 ökade efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor från både privata och offentliga kunder. Ökningen har varit särskilt tydlig vad gäller animaliska produkter. Efterfrågan på ekologiskt är störst från skolor och förskolor. Andelen ekologiskt bland offentliga kunder var 22 procent 2014, medan privata restauranger endast nådde en andel på 6 procent. 15

16 HÅLLBART ERBJUDANDE Martin & Servera stödjer Organic Sweden Martin & Servera stöttar Organic Sweden, som är en intresseorganisation för företag, organisationer, lantbrukare, kockar, forskare, matälskare och alla andra som vill samverka för en kraftfullt ökad försäljning, produktion och export av ekologiska livsmedel. Organisationens mål är att försäljningen av ekologiska livsmedel ska motsvara 20 procent av den totala livsmedelsförsäljningen år 2020.

17 HÅLLBART ERBJUDANDE Martin & Servera Utmaningen en tävling för kunder och leverantörer Sedan 2010 har Martin & Servera arrangerat tävlingen Utmaningen under olika teman, bland annat socialt ansvar och hållbart företagande. Mer än 100 restauranger, storkök och leverantörer deltog i Utmaningen 2014, som handlade om att öka andelen ekologiska och miljömärkta produkter. Läs mer på martinservera.se. En ökad efterfrågan resulterar ibland i bristsituationer eftersom producenterna inte hinner med att ställa om produktionen till ekologiskt i samma takt som efterfrågan ökar. Ställningstagande kring oetiska och miljöskadliga produkter Vi är övertygade om att framtidens måltid produceras med omsorg om människor, djur och miljö. Martin & Servera har därför tydliga policyer som reglerar ställningstagandet gällande oetiska och miljöskadliga produkter. Fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera vill aktivt bidra till levande hav och Vi vill bidra till levande hav och sjöar sjöar och ett hållbart och välskött fiske. Därför väljer vi att aktivt marknadsföra fiskoch skaldjurs produkter med miljömärkning, som till exempel MSC (vildfångat), ASC (odlat) och KRAV. Under 2014 har Martin & Servera utvecklat sin fisk- och skaldjurspolicy och beslutat att enbart sälja fisk och skaldjur från hållbart fiske. Jätteräkor och ål som inte är märkt med ASC eller MSC går till exempel inte längre att köpa hos Martin & Servera. Grunden för besluten baseras på information från bland annat ICES (International Council for the Exploration of the Sea), HaV (Havs- och Vattenmyndigheten), WWF (Världsnaturfonden) och Naturskyddsföreningen. Gödkalv Martin & Servera har länge haft dialog med de leverantörer företaget köper kalvkött från, i syfte att kunna erbjuda våra kunder hållbart producerat kött. I produktionen av gödkalv används dock stora mängder antibiotika i både förebyggande och behandlande syfte av hela djurbesättningar. Därför beslutade Martin & Servera under 2014 att ta bort gödkalv ur sortimentet. AKTIVITETER 2014 Utvecklad fisk- och skaldjurspolicy inklusive egen fisklista. Beslut om att inte sälja gödkalv. Marknadsundersökning om svenskarnas syn på ekologiskt. RESULTAT ekologiska och miljömärkta produkter i sortimentet. Ekologiskt och miljömärkt stod för 10,7 % av den totala försäljningen i kr. Försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter ökade med 24 %. PRIORITERING ,5 % av den totala försäljningen i kr ska vara ekologiska och miljömärkta produkter. Säkrad tillgång av ekologiska produkter från svenska producenter. Bidra i arbetet med den nya svenska livsmedelsstrategin. 24 % Martin & Servera ökade försäljningen av ekologiskt och miljömärkt med cirka 24 procent under miljoner glasflaskor elimineras årligen Över 15 miljoner glasflaskor kolsyrat vatten per år elimineras på restauranger och kaféer runt om i Sverige tack vare Martin & Serveras vattenkoncept HTVÅO, som skapar kolsyrat eller stilla vatten av restaurangens eget kranvatten. Över 800 HTVÅO enheter finns idag installerade i Sverige. 17

18 HÅLLBART ERBJUDANDE i vår dagliga kontakt med kunderna på den offentliga marknaden, ser vi att det på många håll finns en stor okunskap kring grossistens roll och verksamhet. Det gäller i viss mån tjänstemännen men framför allt lokala politiker och andra påverkare. Just nu är exempelvis frågan om samordnad varudistribution aktuell i många kommuner. Därför är det viktigt för Martin & Servera att poängtera att det inte finns någon motsättning mellan de hållbarhetsbehov kommunerna uttrycker och inköpen från en grossist. De argument som ofta lyfts i sammanhanget är minskad miljöbelastning med färre leveranser, minskad administration via e-handel och möjlighet att köpa varor från lokala producenter. Och det är mål som kan nås oavsett om de handlar av en grossist eller startar egen distributionsverksamhet i kommunen. Det här faller naturligtvis också tillbaka på oss själva. Vi och våra konkurrenter har helt enkelt inte varit tillräckligt duktiga på att berätta vad vi gör och hur vi gör det. Det hoppas jag att den här hållbarhetsredovisningen delvis ska råda bot på. Stefan Calrell, försäljningschef offentlig marknad södra Sverige, Martin & Servera Martin & Serveras miljö- och kvalitetscertifikat Martin & Servera har flera miljö- och kvalitets certifikat. Certifieringarna är viktiga, de visar att det finns fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att mat säkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten. Miljö- och kvalitetscertifikaten betyder också att Martin & Servera regelbundet kontrolleras av externa granskare. Dessa revisioner bidrar med experthjälp, hjälp till självhjälp och strukturskapande. Under 2014 genomförde vårt certifieringsorgan, DNV GL, en kombinerad revision mot standarderna ISO 9001, ISO och MSC/ ASC Chain of Custody Standard. Martin & Serveras miljö- och kvalitetscertifikat bidrar också till bättre affärer, genom att de tydligt signalerar att Martin & Servera tar kvalitets- och hållbarhetsfrågor på allvar. Effektiva rutiner bidrar också till sänkta kostnader. Martin & Serveras kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

19 ISO 9001 Kvalitetsledningssystem. ISO Miljöledningssystem. MSC Chain of Custody Spårbarhet vildfångad fisk och skaldjur från hållbara bestånd och med hållbara fiskemetoder. BRC Storage & Distribution Ledningssystem för matsäkerhet, kvalitet och legalitet som omfattar lager och distribution i Halmstad samt hantering av leverantörer och egna märkesvaror för hela bolaget. KRAV Regler för KRAV-certifierad produktion. ASC Chain of Custody Spårbarhet odlad fisk och skaldjur från hållbar produktion. 19

20 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET Att hushålla med jordens resurser

21 en självklar del av ett hållbart företagande är att tära så lite som möjligt på jordens resurser. För Martin & Servera handlar det bland annat om att minska matsvinnet, minska miljöbelastningen av våra transporter och minska energiförbrukningen i våra lager. Vi har koll på våra processer och gör rätt prioriteringar. Smart logistik, effektiv ruttplanering för våra transporter och välfyllda bilar är en självklarhet. Vår policy för transportinköp ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet, vilket vi följer upp genom löpande revisioner. Stefan Bergström Hedmark, logistikdirektör, Martin & Servera Martin & Servera arbetar systematiskt och kontinuerligt för att minska den negativa miljöpåverkan som energiförbrukning, transporter och svinn medför. Ett långsiktigt arbete med goda rutiner och förebyggande åtgärder bidrar till ständiga förbättringar. ENERGIANVÄNDNING 2014 (MWh) Förnybar energi Icke förnybar energi Elektricitet Fjärrvärme Bränsle (egna godstransporter) Bränsle (köpta godstransporter) Icke förnybar energi Förnybar energi Energieffektivisering Martin & Servera arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar. Under 2014 gjordes en översyn av några av företagets värmeväxlare som gör Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar att värmen som företagets fem stora kyl- och frysanläggningar genererar kan användas för att värma upp andra lokaler. Martin & Servera arbetar också med att successivt byta ut belysning till energisnål LED-belysning och har installerat rörelsevakter. Den obrutna kylkedjan för våra livsmedel är viktig. Därför ser vi kontinuerligt över vädertätningar vid lastluckor och har under 2014 satt in en del nya tätningar. Martin & Servera ansvarar, tillsammans med hyresvärden, för fastigheternas energipre standa. Under 2014 har företaget satsat på kompetenshöjning, dels genom att skapa en samverkan mellan fastighetscheferna, dels genom utbildningsinsatser. All inköpt el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och sol. Den indirekta energianvändningen (el och fjärrvärme) uppgick 2014 till MWh och 262 kwh per kvadratmeteryta. Martin & Servera investerar nu i ett nytt lager i Umeå. I slutet av 2015 kommer det att bli färdigt för inflyttning. Det nya lagret konstrueras för att uppnå mycket god energiprestanda. Vi planerar 21

22 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET

23 UTSLÄPP TILL LUFT 2014 (CO 2 OCH CO 2 EKV) Scope 1 (direkta utsläpp) Egna godstransporter, ton, 24,6 % Köldmedia, 65 ton, 0,3 % Scope 2 (indirekta utsläpp) Fjärrvärme, 222 ton, 1,1 % El, 0 ton, 0 % Scope 3 (övriga indirekta utsläpp) Köpta godstransporter, ton, 73,9 % också att installera solceller på taket. Uppskattningsvis kan energibehovet i Umeå sänkas med procent. Planeringen av byggprojektet genomfördes En stor utmaning på energiområdet är att få god energiprestanda i de befintliga äldre fastigheterna i Norrköping och Västerås, genom att skapa en effektivare fastighetsdrift. Ett effektivt sätt att förbättra energiprestandan är att öka volymen, det vill säga hantera en större mängd varor utan att öka energianvändningen. Martin & Servera har en energiförbrukning på hanterad varumängd som 2014 uppgick till 11,48 kg per kwh. Om vi kan hantera mer volym på samma energiförbrukning medför detta en effektivisering. Martin & Servera har ett par hundra tjänstebilar. Under 2014 påbörjades ett nytt samarbete för tjänstebilar med bra miljöprestanda. I det nya avtalet ingår bland annat miljöbilar och laddhybrider. Utsläpp till luft Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Våra transporter (egna och inhyrda) körde under 2014 ungefär 340 varv runt jorden. Minskning av bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp från de egna transporterna är en prioriterad fråga. En fjärdedel av transporterna mellan Martin & Serveras lager och ut till kunder sköts i egen regi, och hanteras inom ramen för företagets miljöledningssystem. Övriga tre fjärdedelar av transporterna utförs av anlitade entreprenörer där Martin & Servera ställer tydliga krav på miljöansvar till exempel systematiskt miljöarbete med mål och uppföljning, typ av motor och däck, val av bränsle samt trafiksäkerhet och kvalitet. Under 2014 har Martin & Servera bytt ut och omförhandlat avtal med transportörer och Vi testar gärna ny teknik och nya innovationer för att minska koldioxidutsläppen därmed fasat ut ett tjugotal gamla fordon till förmån för nya med betydligt bättre miljöprestanda. Totala CO 2 -utsläpp är ton. Övriga utsläpp till luft från transporter se tabell sidan 43. Martin & Servera testar gärna ny teknik och nya innovationer för att minska koldioxidutsläppen. Under 2014 inledde Martin & Servera ett treårigt samarbete med ett åkeri som använder bilar drivna av det fossilfria bränslet HVO. HVO, hydrogenererade vegetabiliska oljor, är ett fossilfritt biobränsle som tillverkas av slakteriavfall eller olja från raps. Bruket av HVO-bränsle vid transporter gör att koldioxidutsläppen minskar drastiskt, upp till 90 procent. Revisioner av transportörer Martin & Servera har sedan 2012 ett system för avtalsrevision av transportörer. På plats hos transportören kontrolleras hur de jobbar med bland annat kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Från och med 2015 kommer även uppföljning av sociala krav ingå. Under 2014 genomfördes revisioner hos tjugo av våra totalt femtio transportörer. Resultatet var positivt, våra samarbetspartners är seriösa aktörer som har god styrning av sin verksamhet. 23

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 Innehåll Översikt 2012 3 Vd-ord 4 Koncernöversikt Hållbarhetsredovisning 6 Strategi för hållbar utveckling 7 Hållbart sortiment

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Resultat 2008 2 Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Viktiga framsteg

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer