Näringsliv och innovationer i Norrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsliv och innovationer i Norrland"

Transkript

1 SKIDSPORT I RIKSGRÄNSEN RYMDVERKSAMHET, ISHOTELL norrstyrelsen ENERGIPRODUKTION FRÅN VATTENKRAFT I DE FLESTA NORRLANDSÄLVAR SKIDSPORT OCH FRILUFTSLIV I ÅREFJÄLLEN ÅRE KROKOM BERG SKIDSPORT I HÄRJE- HÄRJEDALEN DALSFJÄLLEN FRILUFTSLIV OCH VANDRING I LAPPLANDS- FJÄLLEN RENNÄRING I HELA FJÄLLOMRÅDET VILHELMINA DOROTEA BILTESTANLÄGGNINGAR JOKKMOKK I ARJEPLOG STORUMAN SORSELE SÅGVERK OCH TRÄINDU- ÅSELE STRI I INLANDET STRÖMSUND BRÄCKE ÅNGE LJUSDAL RAGUNDA SOLLEFTEÅ LYCKSELE MALÅ ÖRNSKÖLDSVIK ARVIDSJAUR NORSJÖ VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS KIRUNA GÄLLIVARE ARJEPLOG OCH ARVIDSJAUR ÄLVSBYN PITEÅ SKELLEFTEÅ GRUVOR I BOLIDENOM- RÅDET UMEÅ ROBERTSFORS GRUVOR I KIRUNA, GÄLLIVARE, MALM- BERGET BODEN PAJALA ÖVERKALIX LULEÅ KALIX HAPARA NDA STÅLVERK I LULEÅ SÅGVERK, MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI I PITEÅ VERKSTADSINDUSTRI I SKELLEFTEÅ GULD- KOPPAR- OCH ZINKPRODUKTION I RÖNNSKÄRSVERKEN MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI I UMEÅ UNIVERSITET OCH UNIVERSITETSSJUK- HUS I UMEÅ SKOGS- OCH VERKSTADSINDUSTRI I ÖRNSKÖLDSVIK SKOGS- PROCESS- VERKSTADS- OCH METALLINDUSTRI I SUNDS HANDEL I HAPARANDA RAPPORT 2009:7 Näringsliv och innovationer i Norrland HANDEL, KONFERENSER OCH NÖJEN I SUNDS SKOGSINDUSTRI I IGGESUND Kartläggning av näringslivets historia och nuläge samt näringslivs- och innovationsstödsystem SKOGS- LIVSMEDELSINDUSTRI OCH HANDEL I GÄVLE, METALLINDUSTRI I SANDVIKEN OCH HOFORS ÖVER- TORNEÅ NORD- MALING ÖSTER- SUND KRAM- FORS HÄRNÖ SAND TIMRÅ SUNDS- NORDAN- STIG HUDIKS- OVANÅKER BOLLNÄS SÖDER- HAMN OCKELBO SAND- VIKEN GÄVLE HOFORS Rapport 6 april 2009

2 Norrstyrelsens arbetsgrupp för Näringsliv och Innovationer Lennart Gustavsson (V) Malå, Ordförande Lennart Holmlund (S), Umeå Agneta Lundberg (S), Örnsköldsvik Kenneth Stålnacke (S), Kiruna Björn Lundkvist (SJVP), Kiruna Philip Cohen (FP), Skellefteå Maria Kristoffersson (C), Vilhelmina Margareta Törelid Haapaniemi (KD), Övertorneå Mattias Karlsson (M), Luleå Kristina Enholm (MP), Töre BILD 1

3 Tjänstemannagruppen Hans Gillgren, Landstinget Västernorrland (huvudsekreterare) Johan Sjökvist, Norrbottens läns landsting Martina Johansson, Norrbottens läns landsting Maria Bergman, Luleå kommun Hans Strandberg, repr ALMI Företagspartner Nord och Mitt Anders Almberg, Region Västerbotten Thomas Westerberg, Region Västerbotten Margitha Andersson, Lycksele kommun Peter Holmquist, Örnsköldsviks kommun Åsa Bjelkeby, Landstinget Västernorrland Jan Sahlén, Landstinget Västernorrland BILD 2

4 Näringsliv och Innovationer i Norrland Kartläggning av näringslivets historia och nuläge samt näringslivs- och innovationsstödsystem Innehåll Det norrländska näringslivets historiska framväxt Det norrländska näringslivet idag Det norrländska näringslivets framtidsperspektiv Regionala stödsystem för näringslivet Lokala stödsystem för näringslivet Innovationssituationen i Norrland Slutsatser och nyckelfrågor för fortsatt arbete BILD 3

5 Det norrländska näringslivets historia och särdrag ÅRE KROKOM BERG HÄRJEDALEN Rennäring i fjällen VILHELMINA DOROTEA STRÖMSUND BRÄCKE ÅNGE LJUSDAL OVANÅKER RAGUNDA BOLLNÄS OCKELBO ARJEPLOG STORUMAN SOLLEFTEÅ SORSELE ÅSELE LYCKSELE NORD- MALING ÖSTER- SUND KRAM- FORS HÄRNÖ SAND TIMRÅ SUNDS- NORDAN- STIG HUDIKS- SÖDER- HAMN SAND- VIKEN GÄVLE HOFORS MALÅ ÖRNSKÖLDSVIK JOKKMOKK ARVIDSJAUR NORSJÖ VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS ÖVER- TORNEÅ KIRUNA GÄLLIVARE ÄLVSBYN PITEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ ROBERTSFORS BODEN PAJALA ÖVERKALIX LULEÅ KALIX HAPARA NDA Jordbruk längs kust och älvdalar JORDBRUK HANDELSVÄGAR RENSKÖTSEL En översiktlig historik För att ge en bakgrund till en diskussion om framtida inriktning av stöd för näringslivsutvecklingen i Norrland har en ytterst summarisk genomgång gjorts av det norrländska näringslivets historia. Det har skett i form av ett antal kartor och punkter med sikte på att ringa in de karakteristiska dragen och särskilt de särdrag Norrland visar upp i förhållande till övriga landet. NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS HISTORIK 1. FÖRE 1600 Jordbruk, jakt och fiske längs kusten, älvdalarna och i sjöbygderna När det landområde som idag är Norrland befolkades efter inlandsisens tillbakadragande för c:a år sedan skedde det troligen söderifrån och möjligen också österifrån längs Östersjö- och Atlantkusterna. Jakt och fiske och så småningom jordbruk längs kusten och älvdalarna och runt sjöbygderna var de huvudsakliga näringarna. Renskötsel i fjällen och skogslandet Fjällområdena befolkades tidigt av renskötande samer som utnyttjade skogslandet för vinterbete. Småskalig järnframställning från myrmalm Småskalig gruvbrytning och samlande av myrmalm med framställning av järn förekom både i skogslandet och i fjälltrakterna från järnåldern och framåt. Sågade trävaror för eget bruk och avsalu Under medeltiden växte ett antal grovbladiga vattensågar fram som svarade för såväl husbehovssågning som för avsalu på export till städer i södra Sverige och utomlands. Handel med päls, tjära, trävaror, järn Tidigt utvecklades handel med norrländska produkter som efterfrågades i södra Sverige och utomlands. Pälsverk, trätjära, järn och olika slags trävaror fraktades längs älvarna ner till kusten och lastades på segelfartyg. Norrlands struktur läggs tidigt fast Handelsstråk och bosättningsmönster kom av topografiska skäl att följa älvdalarna från kusten till skogslandet och fjällen. Det har givit en näringsekonomisk och kulturell struktur som i stora stycken lever kvar än idag. NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

6 Gruvbrytning i Lapplandsfjällen Nybyggande i inlandet Gruvbrytning och järnbruk i Jämtlands- och Härjedalsfjällen Vattensågar vid älvarna och skeppsvarv vid kusten Järnbruk längs kusten NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS HISTORIK Etablering av järnbruk längs kusten och inlandet på grund av skogs- och koltillgång Den första vågen av industrialisering av Norrland inleddes under 1600-talet. Järnbruken i Bergslagen och norra Uppland började lida brist på ved för järnframställningsprocessen och man flyttade därför järnbruken till det skogrika Norrland. Istället för att frakta den skrymmande veden söderut fraktades malmen norrut längs kusten och ett antal järnbruk anlades. Gruvbrytning i fjällen av silver- och järnmalm, järnbruk i Jämtland och Härjedalen Några tidiga gruvbrytningsprojekt öppnades i Lapplands- och Jämtlandsfjällen, flera utan några större framgångar. Kolonisering genom nybyggande av Norrlands inland Under 1700-talet uppmuntrades ytterligare nyodling av Norrlands inland genom skattefrihet under ett antal år. Vattensågar längs älvarnas biflöden för export av sågade trävaror Genom teknisk utveckling av finbladiga vattensågar längs älvarnas biflöden kunde en ökad export ske av sågade varor. Det sågade virket buntflottades ner till kusten, tvättades och torkades för att sen lastas på fartyg. Skeppsvarv etableras för utskeppning av trävaror och försäljning av fartyg Den ökande exporten av trävaror till Europas industrialiserade områden, bl.a England, krävde fartyg. Det ledde till ett etablerande av skeppsvarv längs hela norrlandskusten då båtarna dessutom ofta såldes på destinationsorten NYODLING GRUVBRYTNING JÄRNBRUK VATTENSÅGAR SKEPPSVARV NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

7 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS HISTORIK ÅRE SAND- VIKEN GÄVLE HOFORS Timmerflottning på älvarna KROKOM BERG HÄRJEDALEN VILHELMINA DOROTEA STRÖMSUND BRÄCKE ÅNGE LJUSDAL RAGUNDA Järnvägar byggs ARJEPLOG STORUMAN SOLLEFTEÅ SORSELE ÅSELE LYCKSELE MALÅ ÖRNSKÖLDSVIK JOKKMOKK ARVIDSJAUR NORSJÖ VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS KIRUNA GÄLLIVARE ÄLVSBYN PITEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ ROBERTSFORS BODEN PAJALA ÖVERKALIX LULEÅ KALIX HAPARA NDA Ångsågar längs kusten Ångsågar etableras vid kusten Under senare halvan av 1800-talet leder Europas starka industrialisering och stadstillväxt till stor efterfrågan på sågade trävaror. Ångdrivna sågverk som etableras vid kusten kan leverera virke av högre kvalitet än det vattensågade och är oberoende av vårflod och vattenflöden. Istället för sågade varor börjar nu timmer flottas på älvarna som iordningställs för att frakta stora timmermängder. Fram till 1870-talet levereras fortfarande mest vattensågade varor, men sen tar ångsågarna över. Denna utveckling blir en industriell boom för hela Norrland och främst längs kusterna där stor invandring och befolkningstillväxt sker. Flera stora stadsbränder gynnar byggverksamhet och handel Förutom Europas stadsutbyggnad sker en rad stora stadsbränder som ytterligare gynnar träindustri, byggande och handel. Umeå och Sundsvall brinner samma dag 25 juni 1888 och återuppbyggs snabbt, men på helt skilda sätt. Umeå förblir en trästad under det att Sundsvall bygger en storstadsmässig stenstad. Norra stambanan, tvärbanan till Trondheim och malmbanan byggs Det sena 1800-talet är järnvägsbyggandets stora epok i Sverige. Norra stambanan färdigställs under och 90-talet, tvärbanan till Trondheim likaså. Malmbanan till Narvik färdigställs Vattensågarna konkurreras ut Ångsågarnas högre kvalitet och säsongsoberoende gör att vattensågarna successivt konkurreras ut mot slutet av seklet. Skeppsvarven läggs ner Även de många skeppsvarvens tid är förbi under senare hälften av 1800-talet. Järnbruken avvecklas successivt Likaså järnbruken försvinner under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet när större anläggningar kommer till, t.ex i Luleå 1915 OVANÅKER FLOTTNINGSLEDER ÖVER- TORNEÅ NORD- MALING ÖSTER- SUND KRAM- FORS HÄRNÖ SAND TIMRÅ SUNDS- NORDAN- STIG HUDIKS- BOLLNÄS SÖDER- HAMN OCKELBO ÅNGSÅGAR JÄRNVÄG NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

8 Verkstadsindustri byggs ut i de flesta städer Inlandsbanan och flera tvärbanor byggs på 1920-talet Ny kolonisationsvåg av inlandet genom järnvägsutbyggnaden och ökat skogsbruk Tjänstenäringarna växer fram som komplement till handeln ÅRE Vattenkraftutbyggnad i älvarna KROKOM BERG HÄRJEDALEN VILHELMINA DOROTEA STRÖMSUND BRÄCKE ÅNGE LJUSDAL OVANÅKER RAGUNDA BOLLNÄS OCKELBO SÖDER- HAMN SAND- VIKEN ARJEPLOG STORUMAN SOLLEFTEÅ SORSELE ÅSELE LYCKSELE NORD- MALING ÖSTER- SUND KRAM- FORS HÄRNÖ SAND TIMRÅ SUNDS- NORDAN- STIG HUDIKS- GÄVLE MALÅ ÖRNSKÖLDSVIK JOKKMOKK ARVIDSJAUR NORSJÖ VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS ÖVER- TORNEÅ KIRUNA GÄLLIVARE ÄLVSBYN PITEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ Gruvbrytning i malmfälten ROBERTSFORS BODEN PAJALA ÖVERKALIX LULEÅ KALIX HAPARA NDA Massa- och processindustri längs kusten GRUVBRYTNING MASSAINDUSTRI METALLINDUSTRI KEMISK INDUSTRI MEKANISK INDUSTRI NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS HISTORIK Massafabriker etableras , större enheter från 1930 Som komplement till sågverken etableras i början av 1900-talet sulfit- och sulfatfabriker för tillverkning av pappersmassa. De lokaliseras mestadels till kusten för närheten till sjötransporter. Sågverksindustrin strukturomvandlas till större och färre enheter Kriserna för sågverksindustrin under och 20-talen leder till många nedläggningar. Några verk blir kvar och byggs ut, bl.a annat landets första ångsåg Tunadal. Träförädling genom plywood och fiberskivor startas Efterfrågan på släta moderna material som masonite och olika slags boardskivor samt plywood leder till en ökad förädlingsgrad och nyetablering av fabriker. Gruvindustrin etableras i Lappland, Kiruna byggs och Malmberget kommer till Ny teknik att hantera fosforhaltig järnmalm ledde till Malmfältens exploatering från 1890 när LKAB bildades. Grundandet av Kiruna 1900 öppnade en ny epok i Norrlands näringsliv. Stålverk i Luleå byggs Malmen från Kiruna transporterades för utskeppning till Narvik och Luleå. Men 1915 grundades det första stålverket i Luleå öppnade Norrbottens Järnverk en betydligt större anläggning på Svartölandet. Bolidenfältet exploateras, Rönnskärsverken byggs En guldfyndighet 1924 i Boliden lade grunden för gruvbrytning i Skellefteåfältet och etablerandet av Rönnskärsverken Vattenkraften byggs ut i norrlandsälvarna byggdes de första vattenkraftverken i norrlandsälvarna, med bl.a Älvkarleby i Dalälven och Porjus i Stora Lule älv. Ett av syftena med Porjus var att elektrifiera Malmbanan. Kemisk-tekniska industrier byggs intill vattenkraftverken före växelströmmen Superfosfatfabriken i Ljungaverk och Alby klorat i Alby vid Ljungan anläggs på 1910-talet för att dra nytta av den svårtransporterade likströmmen. HOFORS VATTENKRAFT NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

9 Rymdteknik och ishotell i Kiruna NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS HISTORIK Alpin turism och vandring i fjällen ÅRE KROKOM BERG HÄRJEDALEN SAND- VIKEN GÄVLE HOFORS Vintertestverksamhet i inlandet ARJEPLOG MALÅ VILHELMINA tjänster LYCKSELE i alla DOROTEA STRÖMSUND BRÄCKE ÅNGE LJUSDAL OVANÅKER SORSELE Expansion STORUMAN av offentlliga kommuner RAGUNDA BOLLNÄS OCKELBO SOLLEFTEÅ ÅSELE NORD- MALING ÖSTER- SUND KRAM- FORS HÄRNÖ SAND TIMRÅ SUNDS- NORDAN- STIG HUDIKS- SÖDER- HAMN ÖRNSKÖLDSVIK JOKKMOKK ARVIDSJAUR NORSJÖ VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS ÖVER- TORNEÅ KIRUNA GÄLLIVARE ÄLVSBYN PITEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ ROBERTSFORS BODEN PAJALA ÖVERKALIX LULEÅ KALIX HAPARA NDA Utbildning och handel expanderar i de större städerna OFFENTLIGA TJÄNSTE PRIVATA TJÄNSTER ALPIN TURISM NATURTURISM RYMDTEKNIK TESTVERKSAMHET SNÖ- OCH ISUPPLEVE HANDEL, STORKÖP VERKSTADSINDUSTR UTBILDNING OCH FO - Strukturomvandling inom sågverks-, massa- och pappersindustrin till färre och större enheter - Mekanisering, automatisering och datorisering ökar produktiviteten inom industrin och leder till färre anställda - Mekaniseringen inom jordbruket ökar produktiviteten - Utveckling av verkstadsindustrin - Stark tillväxt av offentlig vård, omsorg och samhällsservice - Utveckling av besöksnäringen, utbyggnad av alpina anläggningar i fjällen och på andra ställen, fritidshusutbyggnad - Expansion av högre utbildning och forskning, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå Tekniska Universitet - Utveckling av medicinteknik i Umeå - Utveckling av rymdteknisk anläggning i Kiruna - Regional lokalisering av statliga verksamheter och privat industri - Expansion av tjänsteproduktion, utlokalisering av tjänsteföretag - Nya vinterklimatbaserade verksamheter, t.ex biltestanläggningar, ishotell mm - Lokalt producerade matspecialiteter utvecklas, som ost, bröd, renkött mm - Tjänster inom data- och informations- och kommunikationsteknik växer fram NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

10 Det norrländska näringslivet idag Det norrländska näringslivet idag beskrivs på två sätt. Den första delen består av valda delar av den Systemanalys av de fyra norrlandslänen som ÅF Infraplan utarbetat under 2008 på uppdrag av Länsstyrelserna i de fyra länen. För mer fullständiga uppgifter hänvisas till denna rapport. Den andra delen består av en redovisning av de 20 största arbetsgivarna i samtliga kommuner i de fyra nordliga länen. INDUSTRIELLT PRODUKTIONSVÄRDE GRUVRELATERA- DE NÄRINGAR NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

11 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG SKOGSBASERADE NÄRINGAR $-;9) 97<8 $-:3)9F :E/=-93 $-;9) 97<8 4D//: 6-9 #74.: :E/ 7+0 0>= / $ %15*-9 <63:<6, 7, "1;-E $-;9) 97<8 $-;9) 97<8 )4E F= "? 5? #!" $ %15*-9 ' ):E/-6 )9;16:76: :E/ >/,:142<5 $3-44-.;-E '16, :37/ (77, 897,<+;: C:;)=)44 $13E:!+3-1::57.79:! ""!! # " " # # " " $ %15*-9 #<6,=13::E/-6 $ %15*-9 D5;4)5-44 $ %15*-9 744:;)*9<3 )44)6: %9D? 5? 5 $ %15*-9 %<6),)4 %2D96=13: %9D "97,<3;176:=74>5.F9 :E/=-93 A/) $ 355%!/ 3+6>+%52%,%5 3'/ 6< 31 *%77%2() 9)5/ 6%1,)7 - <+) 679-/!>9%5 ;'/ 6)0) 3', +2>6 <+) 3',!>9%5 >5 () 67=567% 453 (8/ 7-326)2,)7)52% 1 )( 5)64)/ 7-9) / 8&-/ 1 )7)5 ) 2>51 %67) <5)2 40%2)5%5 355%!/ 3+6>+%52% -29)67)5-2+%5 4< )5 / <978)=D/ #13:=D/ D96=D/ $-;9) 97<8 C=91/) B 6.9)84)6 79, 53(8/ 7-32)2 3', >+%2() <+9)5/ 6-2(8675-2,%5 2<+37 67=55) 645-(2-2+.>1 *=57 1 )( 1 %66% 3', 4%44)56-2(8675-2! 69%5%5 *=5 2>51 %5),>0*7)2 %9 () 67=55) 6<+9)5/ )26 453(8/ 7-32!)75% %5%5 *=5 ) ()0 %9 453(8/ 7-32)2-355&377)2 3', $ >67)5&377)2 D44F $E/! $ %15*-9 745:<6,::E/-6 F/4)6,: $E/ 7+0 >= ,:;), $E/=-93 >= # " $ # " % # # " "! )00%2 >1 70%2( 3', 2356/ % "5=2()0%+ 6/ )5 6)(%2 1 <2+% <5 6%1 9)5/ % / 3+62>5-2+)2 >1 70%2( 67<5 *=5 9-/ 7-+% ()0%5 %9 5<9%58*=56= / % 6/ 3+6-2(8675-)5 9-( "532(,) <, )94:*79/:=-93-6 $;79) 6:7? ;76 #-)4? ;76 -;:D 7;61) $;79) 6:7 $ ")+3)/16/ <63:<6, $5<9.1; )88) F= $F,9) )? ;76? ;76 79:3- $37/ #-)4 $=-91/- #-)4 <:<5 "-;-9: *7)9, 76,1 ")+3)/16/ 76,1 >6D: $ ")+3)/16/!**74) ()431 (1:) &" > :2F )* :2F #7;;6-97: &;)6:2F 9<3 $ 9)801+ $<6,:=)44 C:;9)6, %159E $5<9.1; )88) $ $5<9.1; )88) #-)4 C=91/) : -;:D 7;61) : '74>5<88/1.; :)36): <978)=D/ #13:=D/ D96=D/ -;:D #-)4 7;61) : $;79) 6:7 $;79) 6:7 : $ 9)801+ $<6,:=)44!9;=13-6 "97,<3;176:=74>5.F9 5)::) 8)88-9:16,<:;91 79:3) :3) 16, A/) ;76 B 6.9)84)6 79,! )%0 3',!1 85A7 %44% 67<5 *=5 453')27 %9 1 %66% 3', 4%44)56-2( (8/ )+-32)2 %&5-/ )52% A226 *5> %0-: -7)<!/ )00)*7)< # 1 )< 35(1 % (9-/ ',?526/ =0(69-/ 5%1 *356!82(69%00 3', " -1 5< #-)4 $;79) 6:7 #-)4 #-)4 356/ )!/ 3+ -!/ 3+2 >5 1 )( )2 453(8/ 7-326/ %4%'-7)7 4< 732 ()2 67=567% 453(8')27)2 %9 7-(2-2+64%44)5-35+) =5)7% +)7,%5 6735% +3(6B=()2 *5<2 7-00!9)5-+) 9-%!7350-)2 4< 9-%!/ %0678+)9>+)2 3', 9-% )5</ )56 &%2%2-5/ % %66% 9)( 3', (9-5/ ) "5>B )5%6 <50-+)2 *5<2 >1 70%2( 3', $ >67)523550%2( / )!/ 3+6 4%44)56&58/ -!/ ( 3',!C5 "5C2()0% )5%5 <50-+)2 '% 732 6/ 3+ *5<2 >1 70%2( >00% 357, %67 %5+3-2/ " "! NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

12 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG BESÖKSNÄRINGEN Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp år Norrland Gävleborgs län 31 Målgrupp Affärsresenärer 51 Konferensdeltagare Gruppresenärer 8 Fritidsresenärer Västernorrlands län Jämtlands län Norrland Stock- Övriga Riket holms Sverige län Västerbottens län Norrbottens län - Fjällen och de större städerna dominerar besöksnäringen - Affärsgäster dominerar totalt och i städerna - Fritidsgäster dominerar i fjällen NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

13 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Norrbotten 1 Gällivare- Gruvbrytning, tele, instrument GÄLLIVARE KOMMUN LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING BOLIDEN MINERAL AB METSO MINERALS (KIRUNA) AKTIEBOLAG KONSUM MALMFÄLTEN EKONOMISK FÖRENING MALMTRANSPORTER I NORRLAND AB PAASANNE AKTIEBOLAG GÄLLIVARE PHOTOVOLTAIC AKTIEBOLAG J.U.C. VÄRMETEKNIK AKTIEBOLAG GÖRAN ERIKSSON MASKINTJÄNST AKTIEBOLAG RIKSPOLISSTYRELSEN SAMHALL AKTIEBOLAG AIMPOINT SWEDEN AKTIEBOLAG BANVERKET TOP BOSTÄDER AB ERIKSSON CENTER I GÄLLIVARE AB GEMA INDUSTRI AKTIEBOLAG (PUBL.) GÄLLIVARE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MULTIPARTNER AB Kiruna Gruvbrytning, rymd, ishotell Arbetsgivare Bransch Storleksklass KIRUNA KOMMUN LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING PERSONAL CARE I KIRUNA AB SVENSKA RYMDAKTIEBOLAGET MALMTRAFIK I KIRUNA AB KIRUNABOSTÄDER AKTIEBOLAG KONSUM MALMFÄLTEN EKONOMISK FÖRENING SAMHALL AKTIEBOLAG ICEHOTEL AKTIEBOLAG TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AKTIEBOLAG CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN BANVERKET BRÖDERNA LINDMARK ENTR O TRANSPORT AB NCC AKTIEBOLAG RIKSPOLISSTYRELSEN POSTEN MEDDELANDE AB RADIOTJÄNST I KIRUNA AKTIEBOLAG INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK LANTMÄTERIVERKET Jokkmokk Vattenkraft, samekultur JOKKMOKKS KOMMUN VATTENFALL SERVICE NORD AKTIEBOLAG NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SAMHALL AKTIEBOLAG VATTENFALL AKTIEBOLAG AJTTE, SVENSKT FJÄLL- & SAMEMUSEUM PICAB PRODUKTION AB KALIX TELE 24 AKTIEBOLAG LAPPLANDS ELTJÄNST AKTIEBOLAG LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN HEDINS HJULGRÄVMASKINER AB STIFTELSEN SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA BDL BYGG & DEKORLIST AKTIEBOLAG JOKKMOKKS FÖRSAMLING SAMESKOLSTYRELSEN LIKO TEXTIL AKTIEBOLAG KONSUM MALMFÄLTEN EKONOMISK FÖRENING SPARBANKEN NORD HOTELL JOKKMOKK AKTIEBOLAG SAREK STÄD AB Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Källa: SCB Arjeplog Biltest ARJEPLOGS KOMMUN TJINTOKK KOMMANDITBOLAG (Biltest) VÄGVERKET TJINTOKK AKTIEBOLAG ARJEPLOG HOTEL SILVERHATTEN AB NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING ARJEPLOG TEST MANAGEMENT AB ICEMAKERS AB COLMIS AKTIEBOLAG ARJEPLOG SKELLEFTEÅ ENERGI UNDERHÅLL HANDELSBOLAG OK NORRBOTTEN EK FÖR KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING FIXAR N I ARJEPLOG AB VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK CASSIMIR LINDBERGS ENTREPRENAD AKTIEBOLAG ARJEPLOG KÖTT AKTIEBOLAG AKTIEBOLAGET WIDMANS GRÄV ARJEPLOGS FÖRSAMLING CARTEST I ARJEPLOG AKTIEBOLAG 70 7 TJINTOK FÖRVALTNING AKTIEBOLAG 74 7 Arvidsjaur Försvar, biltest, turism ARVIDSJAURS KOMMUN FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS MATERIELVERK SAMHALL AKTIEBOLAG NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING LUNDBERGS TRÄ AB KONSUM NORRBOTTEN ARVIDSJAUR FLYGPLATS AB PLUSSHUS AKTIEBOLAG EKLUNDS ÅKERI MOSKOSEL AB SECURITAS SVERIGE AB ARVIDSJAURS FÖRSAMLING NORRFOG SÅG AB POSTEN MEDDELANDE AB ARVIDSJAUR RENSLAKT AB FIRST RENT A CAR AB LAPONIA HOTELL & KONFERENS AB RIKSPOLISSTYRELSEN GK DOOR AKTIEBOLAG AB HOTELL EDSTRÖM NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

14 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Norrbotten 2 Övertorneå Industriservice, transporter ÖVERTORNEÅ KOMMUN UTBILDNING NORD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SAMHALL AKTIEBOLAG BR SOL OCH TANKSYSTEM AB SLÄP OCH LASTBILSPÅBYGGNADER I ÖVERTORNEÅ AB JAXAL AKTIEBOLAG ÖVERTORNEÅ FÖRSAMLING BRÖDERNA JUNTTIS ÅKERI AB PROFFSMAT I ÖVERTORNEÅ AKTIEBOLAG POLCIRKELNS ÅKERI AKTIEBOLAG KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING MAGNUS & ROBERTS TRANSPORT AB HIETANIEMI FRISKOLEFÖRENING KABLIA AKTIEBOLAG WÄLIMAAS TAXI OCH BUSS AKTIEBOLAG NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG STIFTELSEN TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA LARSSONS GLAS I TORNEDALEN AB MAAHERRAS ÅKERI AKTIEBOLAG Pajala Småindustri PAJALA KOMMUN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING AKTIEBOLAGET KREKULA & LAURIS SÅG SAMHALL AKTIEBOLAG MIKROMAKARNA AKTIEBOLAG POLARFÖNSTER AKTIEBOLAG PAJALA FÖRSAMLING KERO LEATHER AKTIEBOLAG SVETSTEKNIK I PAJALA AKTIEBOLAG NYA JUTOS TIMBER AB KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING KANGOS KULTUR OCH EKOLOGISKOLA SWEDBANK AB OK NORRBOTTEN EK FÖR ARBETSMARKNADSVERKET BRÖDERNA FREDRICKSONS GRÄV & TRAKTOR AB PAJALABOSTÄDER AKTIEBOLAG T.T. KUOPPAS SKOGSMASKINER AB PAJALAHALLEN AKTIEBOLAG ERKHEIKKI NATURSKOLA Överkalix Industri, hotell ÖVERKALIX KOMMUN ISOLAMIN AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SWEDEN ARCTIC MANAGEMENT AB LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AKTIEBOLAG ALLSÅNS ÅKERI AKTIEBOLAG BRÖDERNA OLOFSSONS BAGERI AKTIEBOLAG KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING ROLAND & CONRAD JOHANSSON ÅKERI AB TORGVÄGEN LIVS AB VÄGVERKET NORR MÅLERI AKTIEBOLAG ÖVERKALIX FÖRSAMLING KOMATSU SWELOG HANDELSBOLAG OK NORRBOTTEN EK FÖR MEK & MASKIN I ÖVERKALIX AB APOTEKET AKTIEBOLAG (PUBL) ISAKSSONS TERRÄNGTRANSPORT I ÖVERKALIX AB ÖVERKALIX KULTUR- OCH MILJÖSKOLA 80 7 Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Källa: SCB Kalix Skogsindustri, teleservice KALIX KOMMUN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING BILLERUD KARLSBORG AKTIEBOLAG PARTBYGGEN I KALIX AB SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG KALIX TELE 24 AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG MY LIFE HANDELSBOLAG ROLFS SÅG & HYVLERI AB FÖRSÄKRINGSKASSAN FAZER AMICA AB H.T. SVARV I KALIX AKTIEBOLAG BORÖ-PANNAN AKTIEBOLAG KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING TALLINK SILJA AB BYGGMÄSTARE S A ENGLUND KOMMANDITBOLAG STK PLÅT I KALIX AB MEDHELP AB STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE POSTEN MEDDELANDE AB Haparanda Handel, service HAPARANDA KOMMUN IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING POLARICA AB ELBYRÅN BERTGREN & CO AB SETRA TRÄVAROR AB SAMHALL AKTIEBOLAG D-LINK AKTIEBOLAG STRÅLIND FELT MONTAGE AB STORBUTIKEN I HAPARANDA AB SKATTEVERKET SVERIGEFINSKA FOLKHÖGSKOLAN CAREMA ÄLDREOMSORG AKTIEBOLAG PIPELIFE HAFAB AKTIEBOLAG VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB KRIMINALVÅRDEN RIKSPOLISSTYRELSEN HAPARANDA TEKNIK OCH FASTIGHETS AB UMEÅ UNIVERSITET KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

15 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Norrbotten 3 Boden Försvar, järnväg, service BODENS KOMMUN FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING INRE KRAFT I NORR AB BANVERKET SILENTIUM CONTACT AB VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB TEXTILSERVICE I BODEN AB KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING SAMHALL AKTIEBOLAG APOTEKET AKTIEBOLAG (PUBL) POSTEN MEDDELANDE AB GREEN CARGO AB MIGRATIONSVERKET RIKSPOLISSTYRELSEN HÅKAN OLOFSSONS FÖRVALTNING AKTIEBOLAG FORTIFIKATIONSVERKET VITTJÄRVSHUS AB ASP CENTER AB T ERIXON ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Luleå Stål, försvar, förvaltning Arbetsgivare Bransch Storleksklass LULEÅ KOMMUN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SSAB TUNNPLÅT AKTIEBOLAG LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET FÖRSVARSMAKTEN FERRUFORM AKTIEBOLAG GESTAMP HARDTECH AKTIEBOLAG TELIASONERA SVERIGE AKTIEBOLAG ISS FACILITY SERVICES AB KONSUM NORRBOTTEN SAMHALL AKTIEBOLAG VÄGVERKET LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN BANVERKET ARBETSMARKNADSVERKET RIKSPOLISSTYRELSEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TIDNINGSTJÄNST AKTIEBOLAG PLANNJA AKTIEBOLAG EUROMAINT RAIL AB Älvsbyn Bröd, hus ÄLVSBYNS KOMMUN POLARBRÖD AKTIEBOLAG ÄLVSBYHUS AB NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB SAMHALL AKTIEBOLAG STIFTELSEN KARLSDAL MED ÄLVSBY FOLKHÖGSK KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING GRANBERGS BUSS AKTIEBOLAG STORFORSEN HOTELL AKTIEBOLAG BRÖDERNA ÖHMAN AB ÄLVSBY FÖRSAMLING ÄLVSBY PÄRLAN AB IL RECYCLING SERVICE AB ÄLVSBY TRAKTOR AKTIEBOLAG VISTTRÄSK SLIPSERVICE AKTIEBOLAG POSTEN MEDDELANDE AB ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING U P A OK NORRBOTTEN EK FÖR E&M ENTREPRENAD OCH FÖRSÄLJNING AB Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Piteå Telefonservice, skogsind, turism PITEÅ KOMMUN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ AKTIEBOLAG SCA PACKAGING MUNKSUND AKTIEBOLAG ADITRO CUSTOMER SERVICES SWEDEN AB ABB AB PITE HAVSBAD AB SWEDBANK AB KONSUM NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING NORDEA BANK AB SCA TIMBER AB LINDBÄCKS BYGG AKTIEBOLAG SETRA TRÄVAROR AB AKTIEBOLAGET INFJÄRDENS VÄRME SPARBANKEN NORD SAMHALL AKTIEBOLAG BOTTENVIKENS STUVERI AKTIEBOLAG STENS TRÄ AKTIEBOLAG LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET BURMANS LASTMASKINER & ÅKERI AB Källa: SCB NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

16 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Västerbotten 1 Sorsele Gruvbrytning, småindustri Arbetsgivare Bransch Storleksklass SORSELE KOMMUN BLAIKENGRUVAN AB VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SAMHALL AKTIEBOLAG GARGNÄS PRODUCTION LINK AB TELEKRETS PRODUKTION AKTIEBOLAG GARGNÄS SNICKERI AKTIEBOLAG GLUETEC AKTIEBOLAG SIMON ROBERTSSON ÅKERI I SORSELE AB SORSELE FÖRSAMLING DE ROBS ELEKTRONIK AB AKTIEBOLAGET ROB. LIDÉNS JÄRNHANDEL BASECO GOLV AKTIEBOLAG NALOHALLEN AKTIEBOLAG 52 7 SORSELE RIVER HOTEL AB 55 7 SORSELESTUGAN AKTIEBOLAG 20 7 POSTEN MEDDELANDE AB 64 7 SORSELE FILADELFIAFÖRSAMLING 91 7 GARGNÄS KROSS AKTIEBOLAG 26 7 SKOGSRO AKTIEBOLAG 85 7 Lycksele Gruvbrytn, skog Arbetsgivare Bransch Storleksklass LYCKSELE KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING BOLIDEN MINERAL AB SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG HEDLUNDA INDUSTRI AKTIEBOLAG SCA SKOG AB PLYMOVENT AKTIEBOLAG SVANSELE PRODUKTION AB TEXOR AKTIEBOLAG NORRA SKOGSÄGARNA EK. FÖR KONSUM NORD EK FÖR HOTELL LAPPLAND AKTIEBOLAG ASSA OEM AB LYCKSELE FÖRSAMLING INFOSCANDIC AB FÖRSÄKRINGSKASSAN SKATTEVERKET GÄVLE VÄGTRUMMOR AKTIEBOLAG CARTESIA GIS AB Storuman Turism,skogsmask, gruv Arbetsgivare Bransch Storleksklass STORUMANS KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING STRÖMMA FJÄLL & AKTIVITET AB ROTTNE-SMV AB SAMHALL AKTIEBOLAG VATTENFALL SERVICE NORD FASTIGHETSAB UMLUSPEN DRAGON MINING (SWEDEN) AB STORUMANS INDUSTRI AB KJIN SCHAKT AKTIEBOLAG TÄRNA VILT AB STORUMAN ENERGI AB RENEN LIVSMEDEL AB KONSUM NORD EK FÖR STORUMANS FLYGPLATS AB POSTEN MEDDELANDE AB RÅSUNDA MEKANISKA VERKSTAD HOTELL TOPPEN I STORUMAN AB E. LINDQVIST ÅKERI AKTIEBOLAG STORUMANS METALLINDUSTRI Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Vilhelmina Skogsind, resor Arbetsgivare Bransch Storleksklass VILHELMINA KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SCA TIMBER AB VILHELMINA TAXI - LAPPLANDSBUSS AB SAMHALL AKTIEBOLAG GRANEN LIVS I VILHELMINA AB KONSUM NORD EK FÖR FRITIDSRESOR AB STENSELE-VILHELMINA KYRKLIGA SAMF INPIPE SWEDEN AKTIEBOLAG VILHELMINA INGENJÖRSBYRÅ AB AMMARNÄS VILT AKTIEBOLAG MOBILETT AB RIKSPOLISSTYRELSEN BOTTNIA KROSS AKTIEBOLAG POSTEN MEDDELANDE AB GRUV-GRUS-BERG MEK VERKSTAD AB SKOG ÅKERI AKTIEBOLAG VILHELMINA BOSTÄDER AKTIEBOLAG VILHELMINA FOLKETS HUSFÖRENING UPA Dorotea Husvagnar, småind Arbetsgivare Bransch Storleksklass DOROTEA KOMMUN SOLIFERPOLAR AB DOROTEA INREDNINGSSNICKERI AB SAMHALL AKTIEBOLAG VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SVENSKA TÄLT I DOROTEA AKTIEBOLAG KONSUM NORD EK FÖR DOROTEA MEKANISKA AKTIEBOLAG S. KAROSSER AKTIEBOLAG ELBK SVARV AKTIEBOLAG BORGAFJÄLLEN HOTELL AB OK VÄSTERBOTTEN EK FÖR DOROTEA-RISBÄCKS FÖRSAMLING SPECIALKONSTRUKTIONER I DOROTEA AB DOROTEAHUS I DOROTEA AKTIEBOLAG DOROTEA WÄRDSHUS AB TOMMY BJÖRKMAN TRAKTORARBETEN AB 45 7 SYDPORTENS LIVS AKTIEBOLAG 52 7 MARCUSSONS BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG 60 7 VIEWSERVE AB 74 7 Åsele Småindustri Arbetsgivare Bransch Storleksklass ÅSELE KOMMUN ÅMV PRODUCTION AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ARECK AKTIEBOLAG INLANDSFRAKT AKTIEBOLAG GAFSELE GÅRD AKTIEBOLAG TELECENTER I ÅSELE AB ÅSELE LIVS AB AB BRÖDERNA EDSTRÖMS ÅKERI KONSUM NORD EK FÖR TRAILER INDUSTRIER I ÅSELE AB ENERSTEDTS ÅKERI AKTIEBOLAG ÅSELE-FREDRIKA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET POSTEN MEDDELANDE AB ÅSELE VARMFÖRZINKNING AKTIEBOLAG VÄGVERKET 45 7 ALF OLOFSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG 60 7 ÅKAB NÄT OCH SKOG AKTIEBOLAG 74 7 MARKTJÄNST I FREDRIKA AKTIEBOLAG 02 7 Källa: SCB NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

17 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Västerbotten 2 Malå Gruvbrytning, skog MALÅ KOMMUN SETRA TRÄVAROR AB HULTDIN SYSTEM AKTIEBOLAG VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG NORRFOG AKTIEBOLAG MALÅ GEOSCIENCE AKTIEBOLAG BOLIDEN MINERAL AB MABINI LIVSMEDEL AB RYDÉNS I MALÅ AB NORRKOMPONENTER AKTIEBOLAG GOOD LIFE I ÖRNSKÖLDSVIK AB ARCTIC BUS SWEDEN AKTIEBOLAG SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING MALÅ FÖRSAMLING TAIGA EXPLORATION DRILLING AB KONSUM NORD EK FÖR EMGEVE REGUMMERING AKTIEBOLAG MALÅ HOTELL OCH SKICAMP AB 55 7 PERSSON BÅT AKTIEBOLAG 35 7 Skellefteå Metall- och verkstadsind, IT SKELLEFTEÅ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING BOLIDEN MINERAL AB ISS FACILITY SERVICES AB ALIMAK AKTIEBOLAG MARTINSONS SÅG AKTIEBOLAG WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING AB TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS AB KONSUM NORD EK FÖR SAMHALL AKTIEBOLAG BERGTEAMET AB FRANKE FUTURUM AKTIEBOLAG SKELLEFTEÅ KRAFTAKTIEBOLAG METSO MINERALS (WEAR PROTECTION) AB SKELLEFTEBUSS AKTIEBOLAG LÖVÅNGER ELEKTRONIK AKTIEBOLAG INDUSTRITEKNIK NORD AKTIEBOLAG FÖRSÄKRINGSKASSAN NORRA SKOGSÄGARNA EK. FÖR UTTERN BÅTAR AKTIEBOLAG Norsjö Träind, mat NORSJÖ KOMMUN NORSJÖFÖNSTER AB SSC TRÄTRAPPOR AB SETRA TRÄVAROR AB SKELLEFTEBUSS AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG BOLIDEN MINERAL AB VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING TOPP-CHARK AKTIEBOLAG EXTENA AB NORSJÖ BETONG AB SKELLEFTEÅ ENERGI UNDERHÅLL HB ÅKERI AB MARTIN WIKSTRÖM O SÖNER INLANDSENTREPRENAD AB NORSJÖ FÖRSAMLING INLANDSBYGG AB SCANDINAVIAN DESIGN NORSJÖ AB KONSUM NORD EK FÖR NORSJÖHALLEN AKTIEBOLAG SKELLEFTEÅ KRAFT ELNÄT AB Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Robertsfors Verkstadsind, mejeri ROBERTSFORS KOMMUN ELEMENT SIX AKTIEBOLAG VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING JIT MECH SE PRODUKTION AKTIEBOLAG DUROC TOOLING I ROBERTSFORS AKTIEBOLAG NORRLANDSGJUTERIET AKTIEBOLAG BYGDEÅ FÖRSAMLING SAINT-GOBAIN ADVANCED CERAMICS AB DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA OK VÄSTERBOTTEN EK FÖR GLADH TRANSPORT AB DIAMANTEN LIVSMEDEL AKTIEBOLAG BOTTNIA IT AB TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG NORRMEJERIER EK.FÖR ALUMAN INTERTRADE AB TELECENTER I BYGDEÅ AB SVENSKA DYNOR AB CUE DEE PRODUKTER AKTIEBOLAG AKTIEBOLAGET TIANS TAXI Källa: SCB NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

18 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Västerbotten 3 Vindeln Verkstadsind, skog, mat Arbetsgivare Bransch Storleksklass VINDELNS KOMMUN INDEXATOR AKTIEBOLAG CRANAB AB VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING TECTEL I VINDELN AKTIEBOLAG PROTAB I SLIPSTENSSJÖN AKTIEBOLAG STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE AB HÄLLNÄS HANDELSTRÄDGÅRD MARTINSONS SÅG AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG KONSUM NORD EK FÖR FAHLGRENS ÅKERI I VINDELN AB POSTEN MEDDELANDE AB VINDELNS FÖRSAMLING SIJONA LIVS AKTIEBOLAG LILLSELE TRANSPORT AKTIEBOLAG SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET VINDELNS TRAFIKSKOLA AB BRÖDERNA SJÖGRENS TRAFIK AB VIMEK I VINDELN AKTIEBOLAG Umeå Förvaltning, utbildning, sjukvård, fordon UMEÅ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING UMEÅ UNIVERSITET VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG POSTEN MEDDELANDE AB KONSUM NORD EK FÖR SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB KOMATSU FOREST AB APOTEKET AKTIEBOLAG (PUBL) LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN SCA PACKAGING OBBOLA AKTIEBOLAG SVENSK MORGONDISTRIBUTION FÖRSÄKRINGSKASSAN ÅLÖ AKTIEBOLAG RIKSPOLISSTYRELSEN VATTENFALL KUNDSERVICE AKTIEBOLAG MANPOWER AKTIEBOLAG VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB NORRMEJERIER EK.FÖR Bjurholm Skog, småind Arbetsgivare Bransch Storleksklass BJURHOLMS KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ENGMANS SKOGSMASKINER I ÅKERNÄS AB CHIP & CIRCUIT NORD AB E G NYBERGS BUSSTRAFIK AB TR ISAKSSON ÅKERI AB BR JOHANSSONS SKOGSMASKINER KB ÅKERIAB O.E. HEDMAN & SÖNER POSTEN MEDDELANDE AB 64 7 NORRLANDS VERKTYGSINDUSTRI AB 25 7 BIRGER WENNBERGS ÅKERI AB 60 7 BJURHOLMS FÖRSAMLING 91 7 NORRA SKOGSÄGARNA EK. FÖR LANDSTRÖM, BERT 90 7 SIONFÖRSAMLINGEN 91 7 XTM UMEÅ AB 74 7 STRINNHOLMS SKOGSAVVERKNINGAR AB 02 7 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 65 7 DAHLIN SKOG AB 01 7 AGNÄSBACKEN AKTIEBOLAG 92 7 Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Källa: SCB Nordmaling Träindustri, pepparkakor NORDMALINGS KOMMUN SCA TIMBER AB OLOFSFORS AKTIEBOLAG MASONITE AKTIEBOLAG AKTIEBOLAGET NYÅKERS PEPPARKAKOR PUMPEX PRODUCTION AB VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING MASONITE BEAMS AB P. O. GLAAS ÅKERI AKTIEBOLAG ABRAMSSONS BUSS AKTIEBOLAG NORDMALINGS FÖRSAMLING POSTEN MEDDELANDE AB LAMIROC COMPONENT SWEDEN AB SJÖBERGS LIVSMEDEL I NORDMALING IWAN WIKMANS ÅKERI AKTIEBOLAG VISION AF SVERIGE AB MIKAEL ABRAHAMSSON ÅKERI AB NORDMALINGS CAMPING AKTIEBOLAG RUNDVIKS SVETS AKTIEBOLAG BYGG-TEMA SÖREN JOHANSSON AKTIEBOLAG Vännäs Järnväg, transporter, träind VÄNNÄS KOMMUN GREEN CARGO AB DOORIA VÄNNÄS AB KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG BANVERKET VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB EUROMAINT RAIL AB VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VÄNNÄSHALLEN AB N K LUNDSTRÖMS TRÄVAROR AB KONSUM NORD EK FÖR TREJON FÖRSÄLJNING AKTIEBOLAG VMF NORD EKONOMISK FÖRENING HOTELL VÄNNÄS AB VÄNNÄS FÖRSAMLING VÄNNÄS PLÅT AKTIEBOLAG AGRISERA AKTIEBOLAG AKTIEBOLAGET VÄNNÄSBYGGARNA POSTEN MEDDELANDE AB KL JOHANSSON MASKIN FÖRSÄLJNING AB NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

19 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Västernorrland 1 Sollefteå Kraft, service, järnväg SOLLEFTEÅ KOMMUN VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING ANTHILL CUSTOMER SERVICES SOLLEFTEÅ AB E.ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG SOLATUM HUS&HEM AB TMD FRICTION SWEDEN AB TEXTILIA TVÄTT & TEXTILSERVICE AB GERDINS NORDKOMPONENT AB ES ELEKTROSANDBERG AB RIKSARKIVET APOTEKET AKTIEBOLAG (PUBL) KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN KONSUM NORD EK FÖR VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB POSTEN MEDDELANDE AB RIKSPOLISSTYRELSEN VATTENFALL SERVICE NORD AKTIEBOLAG BANVERKET IRIS HUNDSKOLAN AB Örnsköldsvik Skogs- o mek ind, service ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING M-REAL SVERIGE AB BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS AKTIEBOLAG HÄGGLUNDS DRIVES AKTIEBOLAG DOMSJÖ FABRIKER AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG SANMINA-SCI AB OUTOKUMPU STAINLESS TUBULAR PRODUCTS AB AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS AB SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SVERIGE AB KONSUM NORD EK FÖR MACGREGOR (SWE) AB BOTNIABANAN AB (PUBL) HOLMEN SKOG AKTIEBOLAG YIT SVERIGE AB POSTEN MEDDELANDE AB BOTNIA PRODUCTION AKTIEBOLAG POLARBRÖD AKTIEBOLAG AKTIEBOLAGET HÖGLANDS SÅG & HYVLERI Kramfors Skogsind, mek ind, bröd KRAMFORS KOMMUN MONDI PACKAGING DYNÄS AB FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING SCA TIMBER AB NORDHYDRAULIC AB SAMHALL AKTIEBOLAG ELPRESS AKTIEBOLAG STATENS RÄDDNINGSVERK KRAMBO BOSTADS AKTIEBOLAG CABLAGE TEAM MJÄLLOM AKTIEBOLAG SCA SKOG AB KONSUM NORD EK FÖR SKIDSTA HUS PRODUKTIONS AB NORRSKOG EK FÖR POLARBRÖD AKTIEBOLAG BYBERG & NORDINS BUSSTRAFIK AB VMF NORD EKONOMISK FÖRENING RIKSPOLISSTYRELSEN GERDINS CUTTING TECHNOLOGY AB Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Härnösand Förvaltn, skolor, säljservice HÄRNÖSANDS KOMMUN VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING COM HEM AKTIEBOLAG LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN VÄGVERKET KRIMINALVÅRDEN MITTUNIVERSITETET SVENSK MORGONDISTRIBUTION KB UTANSJÖ BRUK AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB VENDATOR RESULTAT CONTACT CENTER AB FÖRSÄKRINGSKASSAN SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN (SPM) STIFTELSEN LÄNSMUSEET VÄSTERNORRLAND ALLEHANDA MEDIA ÅNGERMANLAND AB KONSUM NORD EK FÖR SKOLFÖRENINGEN HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA RIKSARKIVET FRÖLANDER ENTREPRENAD KB Källa: SCB NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING - RAPPORT 6 APRIL

20 NORRLÄNDSKA NÄRINGSLIVET IDAG STÖRSTA ARBETSGIVARE I KOMMUNER Västernorrland 2 Ånge Järnväg, post, processind, skog Arbetsgivare Bransch Storleksklass ÅNGE KOMMUN SJ AB PERMASCAND AKTIEBOLAG POSTEN LOGISTIK AB BANVERKET EKA CHEMICALS AB NORRSKOG WOOD PRODUCTS AB GREEN CARGO AB ELKAPSLING AKTIEBOLAG VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING KRIMINALVÅRDEN BPM TRANSPORT AB CALLANS TRÄ AKTIEBOLAG RIKSARKIVET KONSUM NORD EK FÖR VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB TELAB CONTACT CENTER AB VÄSTERNORRLANDS LÄNS TRAFIK BUDBILEN I ÅNGE AB ÅNGE FASTIGHETS AB(ÅFA) Största arbetsgivare i kommunen efter antalet anställda i storleksklass år 2007 Rödmarkerade är sådana arbetsgivare som driver huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Timrå Skogs- och mek ind, sport, service TIMRÅ KOMMUN SCA GRAPHIC SUNDS AKTIEBOLAG M-REAL SVERIGE AB LUFTFARTSVERKET PERMOBIL AKTIEBOLAG SAMHALL AKTIEBOLAG KONSUM NORD EK FÖR PACWIRE AKTIEBOLAG FROMELLS VIP-TEKNIK AKTIEBOLAG TIMRÅ IK SCHENKER AB AIAB ENERGY ASKLUNDS INDUSTRI AB CERIS RESOR AKTIEBOLAG ENGBERGS TRANSPORTSYSTEM AB NYA TIMRÅ INDUSTRISERVICE AB MOMENTA I BERGEFORSEN AKTIEBOLAG PREMICARE PRIMÄRVÅRD AB BJÖRCKS ENTREPRENAD-KONSULT AKTIEBOLAG SUNDS - TIMRÅ RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND STÄLLNINGSMONTAGE OCH INDUSTRITJÄNST AB Sundsvall Förvaltn, skogsind, service, handel SUNDSS KOMMUN VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING SCA GRAPHIC SUNDS AKTIEBOLAG FÖRSÄKRINGSKASSAN METSO PAPER SUNDS AKTIEBOLAG ISS FACILITY SERVICES AB BOLAGSVERKET KUBIKENBORG ALUMINIUM AB TELIASONERA SVERIGE AKTIEBOLAG STATENS PENSIONSVERK CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN POSTEN MEDDELANDE AB EKA CHEMICALS AB MITTUNIVERSITETET FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) IF SKADEFÖRSÄKRING AB (PUBL) RIKSPOLISSTYRELSEN PEAB SVERIGE AB EMHART GLASS SWEDEN AB SVENSK MORGONDISTRIBUTION KB Källa: SCB NÄRINGSLIV OCH INNOVATIONER I NORRLAND - KARTLÄGGNING RAPPORT 30 MARS

En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för näringsliv och innovation. Näringsliv och innovation i Region Norrland

En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för näringsliv och innovation. Näringsliv och innovation i Region Norrland rapport 2009: 7 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för näringsliv och innovation Näringsliv och innovation i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer

Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer P R E S S M E D D E L A N D E 2 0 0 8-0 4-0 7 Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer För första gången på tre år tar sig Bilbolaget Nord AB in på tio-i-topp listan över de mest

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin

Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin Bättr e produ kte r Jäm nar e kvalitet Hög r e e ffe ktivitet Ett långsiktigt samarbete inom Massa- och pappersindustrin Massa- och pappersindustrin

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Sysselsättningsbidrag

Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidrag Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag ny personal? Då kanske sysselsättningsbidrag kan delfinansiera nyanställningarna. Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidraget

Läs mer

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige Informationsblad 1: Uppfattningar om i livsvillkor i norra Sverige Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige De som bor i landsändans största kommuner är överlag mer

Läs mer

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden RAPPORT 2010:2 Göran Ericsson, Camilla Sandström, Jonas Kindberg, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU www.vfm.slu.se Anna Zachrisson,

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2007:181 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver att 1 kap.

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige.

Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige. Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige. Tabell 1: Tabellen visar Bottenhavets åtgärdsområden och berörda kommuner per åtgärdsområde. I kartan

Läs mer

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar. Regionalt investeringsstöd Regionalt

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik

Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik RAPPORT 2009:1 Camilla Sandström och Göran Ericsson Institutionen för vilt, fisk och miljö, www.vfm.slu.se SLU 901 83 Umeå 27 november 2009 EN

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Handelsplatsen i norr

Handelsplatsen i norr Handelsplatsen i norr En stad, två länder Bakgrundsfakta Haparanda kommun Invånare: 10 041 (varav 6 582 i tätorten) Antal företag: 940 Största arbetsgivare: Haparanda stad, IKEA + Tornion kaupunki Invånare:

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största företag 2005

Göteborgsregionens 100. största företag 2005 Göteborgsregionens 100 största företag 2005 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 och 10 största företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Vision och mål för näringsliv och innovation i Region Norrland. Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för näringsliv och innovation

Vision och mål för näringsliv och innovation i Region Norrland. Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för näringsliv och innovation rapport 2009: 24 Vision och mål för näringsliv och innovation i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för näringsliv och innovation Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Arbetsskador 2015 län och kommun. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter

Arbetsskador 2015 län och kommun. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015

Läs mer

ÅTERVINNING DET ENKLA SÄTTET

ÅTERVINNING DET ENKLA SÄTTET RAGN-SELLS STORSÄCK ÅTERVINNING DET ENKLA SÄTTET 0L m m Välj en i passande storlek. Fyll säcken till bredden. MIN, m MIN m MAX m Placera säcken så vi kommer åt att hämta den med kranbil, max meter från

Läs mer

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur Underhållskontrakt Väg från 2015-09-01 rev. 2015-08-19 ARJEPLOG 2012-09-01--2016-08-31 SVEVIA AB, Box 50, 930 90 Arjeplog Ulf Lundqvist Telefon 010-476 14 45 ulf.lundqvist@svevia.se Projektledare Lotta

Läs mer

Regionråd med konferenser 8-9 april 2014

Regionråd med konferenser 8-9 april 2014 Kallelse till Regionråd med konferenser 8-9 april 2014 Unionen Västerbotten hälsar dig som är ombud i regionrådet varmt välkommen till två innehållsrika dagar på Medlefors folkhögskola i Skellefteå. Förutom

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

2011 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2012-01-01

2011 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2012-01-01 2011 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2012-01-01 Lars Norlin Enheten gruvnäring mars 2012 SGU-rapport 2012:11 Dnr 432-2036/2011 Vattenklöver är vanlig i kärr och myrar. Bildar en stark rotfilt

Läs mer

Välkommen ProcessIT 2009

Välkommen ProcessIT 2009 Välkommen ProcessIT 2009 Sida: 1 2009-03-19 ProcessIT Innovations LTU UmU www.processitinnovations.se 09:00 Välkommen Anders OE Johansson och Per Levén ProcessIT 09:10 ProcessIT idag och ProcessITs projektportfölj

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

N2016/05385/FJR

N2016/05385/FJR Remiss 2016-08-25 N2016/05385/FJR Näringsdepartementet Enheten för fiske, jakt och rennäring Bilge Tekin Befrits Telefon 08-405 28 37 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27) Remissinstanser:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Finansiell profil Piteå kommun 2003 2005

Finansiell profil Piteå kommun 2003 2005 Finansiell profil Piteå kommun 00 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Övre Norrland 00 00 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund MÖTESPLATS 2009 En arena full med möjligheter 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund Det blåser positiva vindar! Aldrig tidigare har det blåst så positiva vindar i norrlands inland! Stora

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande: Skrivelse 2014-11-12 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation Det har genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord Rapport 2014 11 11 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord 2 Innehåll 1. UPPDRAGET... 3 1.1. Inriktningsbeslut... 3 1.2 Beslut om huvuddragen

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2009 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Informationsträff Näsåker

Informationsträff Näsåker Informationsträff Näsåker Mats Hörnberg VD, FORSCA Magus Ringlöv Projektledare Henrik Eriksson SCA Agenda!!Information - Sollefteå kommun!!information om företagen Fred Olsen Renewables och SCA!!Information

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

Trafikförändringar

Trafikförändringar Information från Länstrafiken i Västerbotten Trafikförändringar 2012-12-09 Detta är ett dokument som beskriver trafikförändringar i regionala busstrafiken från den 9 december 2012. Alla tidsjusteringar

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Lycksele. Skellefteå

Lycksele. Skellefteå Klass 4 2150cc 401 417 Lycksele 2016-06-11 2016-07-10 Skellefteå Piteå 2016-07-13 Kalix 2016-07-16 Vännäs 2016-08-20 Luleå 2016-09-10 Älvsbyn 2016-09-24 Totalt poäng Jens Olofsson Team ML Motor Lycksele

Läs mer

Finansiell profil. Piteå kommun

Finansiell profil. Piteå kommun Finansiell profil Piteå kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Övre Norrland 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige.

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Hållpunkter Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Möjligheter för företagen i regionen. Egna reflektioner Globala

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Regionalfonden. Magnus Karlsson

Regionalfonden. Magnus Karlsson Regionalfonden Magnus Karlsson 20151030 Regionalfonden Projektägare Ansökan Medfinansiär Medfin intyg Tillväxtverket Handläggning Beslut Länsstyrelse/ Regionförbund Yttrande Strukturfondspartnerskap Till

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad Sida: 1 ( 9 ) 2401 2480094 Umeå tätorts centrum utom cityområdena 2480095 Umeå tätorts yttre cityområde 2480096 Umeå tätorts inre cityområde 2480098 Umeå tätorts inre delar utom city- och centrumområdena

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

NSM /6 Precision

NSM /6 Precision NSM 2009 26-28/6 Precision Resultat Jun-precision NSM 2009 1 Cecilia Pohl Grovskyttarna LU 313 444 Resultat Dam-precision NSM 2009 1 Veronica Ferden Luleå PK 324 460 B 2 Liz Blomberg A4 SKF 323 457 B 3

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer