Lärdomar och konsekvenser av första världskriget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärdomar och konsekvenser av första världskriget"

Transkript

1 Lärdomar och konsekvenser av första världskriget av Andrew Korybko Hundraårsminnet av första världskriget är en tid för nykter reflektion och djup eftertänksamhet om orsakerna till och konsekvenserna av denna tragedi. Man brukar säga att det är lätt att vara efterklok, men i dagens polariserade värld råder istället närsynthet. Historien skrivs om, omtolkas, för kortsiktiga politiska poäng, men man glömmer det faktum att det brittiska syftet med den ursprungliga konflikten då var att göda den, utnyttja den för att effektiv rita om den europeiska kartan (på den tiden närmast "global"). Naturligtvis blev inte allt som tänkt, och okända kort kom att störa mycket av dessa noggrant utformade planer. Om än hundra år förflutit är de geostrategiska målen desamma och de nu aktiva krafterna utnyttjar alla medel och metoder (inklusive intriger och massiva bondeoffer) för att spela ut sitt kontinentala schackparti. Men första världskriget kastar kusliga skuggor från det förflutna över framtiden. 1. Teman Geopolitiskt formande Det sägs att "geografin är ödet", och i mycket är geografiskt läge en stark faktor i dessa händelseförlopp. Alfred Mahan och Halforth Mackinder förstod detta mycket väl för över hundra år sedan. Såsom Mahans "The Influence of Sea Power Upon History" från 1890, som hävdade att sjömakt är nyckeln till världsherravälde. Mackinder tog detta ett steg längre 1904, och skriver i " The Geopolitic Pivot of History" [kan det vara här Obama fått inspiration till sina aktuella pivots, i betydelsen hävstänger?] att sjömaktens uppenbara geografiska begränsningar kräver kontroll över centrala landmassan för att dominera Eurasien. Detta ursprungligen förstås menat Centralasien, men har skiftat över tid och rum. Varför det hade betydelse då Storbritanniens utrikesminister 1914, Sir Edward Grey, var en drivande kraft till första världskriget. Storbritannien och Tyskland var engagerade i en hård kapprustning av sjöstridskrafter fram till första världskriget Även om den brittiska flottan var suverän, utgjorde Tyskland helt klart ett ökande hot mot dess hegemoni. Dessutom styrde redan Tyskland och Österrike-Ungern över Centraleuropa och Ryssland

2 kontrollerade de centrala landområdena (i huvudsak "vinnare" av The Great Game, det stora geopolitiska spelet ). Ryske historikern Nikolaj Starikov hävdar briljant att Storbritannien, med hjälp av sin sekellånga diplomatiska expertis (och slughet) i stormaktspelet, anstiftade kriget på östfronten mellan Tyskland och Ryssland efter händelserna i Sarajevo, helt i avsikt att förinta sina två främsta fiender (på sina skilda eurasiska scener) i ett svep. Varför det är viktigt idag Brzezinski, i sin bok "The Grand Chessboard" från 1997, varnar amerikanska beslutsfattare för möjligheten (då avlägsen, i dag mer aktuell) av en tysk-rysk allians. En allians som skulle isolera Amerika från Europa och därmed kollapsa USA:s euroasiatiska strategi. Som motmedel till detta upplevda geopolitiska hot kan säkert mycket av dagens västerländska skuldmångleri härledas, strategisk propaganda för att permanenta Tyskland som förment anstiftare av första världskriget. Målet är förstås att hålla Tyskland och Ryssland isär och förhindra deras framtida politiska samordning. Ideliga färgrevolutioner syftar enbart till att tränga in i före detta Sovjets centralområden och få bort Ryssland ur stormaktsspelet. På den marina sidan, i östra Stilla havet, försöker nu USA, med hjälp av omtvistade maritima områden, locka in Kina i en katastrofal kollisionskurs mot sina asiatiska grannar. Lärdomar Kombinationen sjö- och landmakt, samordnad och tillämpad i hela Eurasien, är den grundläggande formeln för global styrning. En snabb blick på kartan över amerikanska utländska system av baser och militära insatser påvisar lätt det korrekta i Mahan och Mackinder teorier, utan ytterligare kommentarer. Eftersom geografin inte kan ändras, kommer dessa idéer att fortsätta styra USA och andra aspirerande globala hegemonikrafter. I dagens värld har USA fusionerat Brzezinskis eurasiska Balkan-koncept med [prisbelönte amerikanske statsvetarprofessorn] Gene Sharps massagitation för icke-våldsaktioner (underblåst av sociala medienätverk) för att med stöd av färgrevolutioner åstadkomma just detta. Hobbes allianssystem Länder ingår militärallianser med för någon form av upplevd gemensam nytta, som kan variera beroende på aktörer. Även om dessa allianser inte ger lagligt mandat till militära ingripanden, är den allmänna uppfattningen ändå den att det ändå medför en sådan förpliktelse. I synnerhet då parternas rykte och prestige kan stå på spel ifall de inte genomför sin förväntade skyldighet. Ju större ett allianssystem växer sig desto mer komplicerade blir de, för att slutligen snärjas av allt som vävts in i dess nät. Storskaliga krig kan därmed starta på grund av perifera händelser eller rena missbedömningar. Varför det hade betydelse då

3 Rysk affisch - "Entente cordiale", version med kvinnor symboliserande Frankrike, Ryssland och Storbritannien. I mitten höjs det ryskortodoxa korset (symbol för tro), Britannia till höger med ett ankare (med hänvisning till Storbritanniens flotta, men även symbol för hopp) och Marianne till vänster med ett hjärta (symbol för kärlek, möjligen med hänvisning till Sacré-Cœur) - "tro, hopp och kärlek" är de tre dygderna i bibliska Korintierbrevet, 13:13. Affischen påvisar sann rysk lojalitet gentemot sina "allierade" i första världskriget. Uppfattningar om det tvingande i allianser spelade en viktig roll för den långa stubinen som ledde till första världskriget. Som Starikov skriver att "fram till början av första världskriget var ententen som allians inte stadgad av fördrag!" Uppenbarligen ett "sätt att ta sig ur", för somliga men genom falsk brittisk diplomati (utvecklat av Starikov i sina verk), var situationen däremot noggrant stadgad för Tyskland och Ryssland, såsom om det inte fanns något alternativ. Väl aktiverad multiplicerades det trådiga allianskomplexet exponentiellt tills det mesta av kontinenten (och Mellanöstern via det ottomanska riket) uppslukades i totalt krig. En relativt banal händelse i ett större samtida politiskt sammanhang (ett politiskt mord i den kontinentala periferin) ledde till fullskalig storbrand i dess kärna. Varför det är viktigt nu Efter kalla kriget har Nato fortsatt att växa med oförminskad styrka och slukat resterna av Warszawapakten och en del av forna Jugoslavien och Sovjetunionen. Även om det ömsesidiga militära försvaret inte är juridiskt bindande i Nato (artikel 5 föreskriver inte uttryckligen militärt bistånd, utan lämnar till varje medlemsstat att fatta beslut på egen hand), är uppfattningen den att det är bindande. Det innebär att USA och dess kohorter kan farligt dras in i en regional konflikt för att rädda ansiktet. Till exempel Turkiets provokativa ansats i Syrien och dess misslyckade planer på en falsk flagg-attack där få varningsklockor att ringa i resten av världen. Det samma gäller Polen och Litauen, även dem Natomedlemmar, med sina planer på att skapa en gemensam brigad med icke-medlemmen Ukraina. Uppenbarligen kan en mindre makt i en storallians dra in resten av sina tjugosju (Nato)medlemmar i en katastrofal storkonflikt. Vid sidan av Nato har USA en ömsesidig överenskommelse om att försvara Japan, som man nu uppmuntrar att provocera Kina. USA:s säkerhetsgarantier gentemot Israel och Saudiarabien kan också enkelt suga in dem i ett regionalt krig mot Iran. Lärdomar

4 Militärallianser är en typ av närmast heliga överenskommelser som stater ingår, och med det sätter sin prestige och sina medborgares liv på spel för sina alliansvänner. De bör inte ingås som en form av övergripande politiskt uttalande. Ju större allianser, desto större risk för oavsiktliga utbrott av storkrig, desto större lockelse för enstaka aktörer att manipulera alliansen i stort. Det var helt oseriöst av Obama när han nyligen inför den senaste avgångskullen vid militärakademin i West Point stolt kungjorde att: "Från Europa till Asien utgör vi navet i en allians som är oöverträffad i världshistorien." Exceptionellt farliga är så kallade "defensiva" allianser som bara kan uppvisa en historia av offensiva militära åtgärder (t ex varje Natokrig). Allianser kan komplicera den politiska situationen precis lika mycket som de kan klargöra den. Manipulativ maktbalans på distans Maktbalans efter konceptet söndra och härska är lika gammal som historien själv, men lika gammal är kunskapen om att ju mer avlägset utövaren av dessa strategier befinner sig, desto mindre sannolikt påverkas han direkt av de negativa konsekvenserna av sina åtgärder. Detta gör dem desto mer beräknande och dödliga och ökar skadepotentialen. Kraften hos den manipulativt fjärrstyrande staten måste också tas med i beräkningen. Om en stark stat manipulerar svagare stater, ökar potentialen för negativa konsekvenser minskar; Likaså börjar en gång starka stater manipulera sina kamrater, ökar risken för negativa konsekvenser dramatiskt - även om staterna befinner sig långt ifrån varandra. Varför det hade betydelse då Storbritannien hade historiskt varit den primadonna av maktbalans och söndra och härska politik i Europa, och spelade denna roll perfekt i upptakten till första världskriget, som det beskrivs av Starikov. Storbritanniens utrikesminister Edward Grey spelade flitigt alla kontinentala krafter mot varandra för att hans land skulle kunna skörda de förväntade vinsterna med en kontinental konflikt á la Thomas Hobbes filosofi [om oinskränkt makt]. Följderna av kriget blev dock inte exakt som förväntat (som de sällan gör i alla stora strategiska utspel), men icke desto mindre viktigt är att notera Storbritanniens inblandning i krigets tillkomst. Deras vision om att balansera krafterna medels att söndra och härskarteknik bidrog direkt till tragedin, oavsett medvetet eller omedvetet. Varför det är viktigt nu USA har ersatt Storbritannien som världens globala balansmästare och utövare av söndra och härskateknik. Den nya politiken för Lead from Behind, att styra bakom kulisserna, är en omskrivning för dessa metoder. Den utser regionala allierade att genomföra vad som ska ses som ömsesidigt fördelaktig politik (till objektiv nytta för den amerikanska stora strategin, men endast till subjektiv nytta för sin allierade ), medan Washington övervakar och styr händelserna. Turkiet och Polen är de aktuella exemplen på denna politik praktiserad. Pentagon/CIA:s inflytande över juntan i Kiev är ytterligare en tillämpning av detta. Mer ondsint kan färgrevolutionernas ursprung också spåras till en (avlägsen) manipulativ makt som försöker hantera regionala händelser i eget intresse. Genom att globalt manipulera mängder av spelare samtidigt uppstår dock en kritisk punkt med risk för misskötsel och oavsiktliga konsekvenser. Detta desto mera apokalyptiskt i en värld av utvecklad militärteknik (kärnvapen, drönare, cyberkrigföring, etc.).

5 Lärdomar Manipulativ distansbalansering innebär paradoxalt nog både framsynthet och blindhet. Den har ett visst öga för hur önskvärd global eller regional ordning ska utformas, men för att få denna idé förverkligad måste många komplicerade drag göras i förväg. Blindheten stammar i det faktum att när riskfyllda speldrag med stora följder görs, brukar oavsiktliga konsekvenser snart följa, och mer än troligt, att dessa får katastrofala följder för de berörda parterna. Ju mer avlägsen och stark den manipulativa makten är, desto mer sannolikt styrs den av grandiosa (och farliga) visioner om hur framtiden ska se ut och kommer faktiskt att agera efter dessa önskedrömmar. Även om denna typ av aktör endast manipulerar en mindre makt, om det slutliga målet är en makt av samma eller liknande styrka är innebörden den samma som att försöka manipulera det utvalda målet direkt (t ex USA:s manipulation av Ukraina för att spela ut Ryssland). Detta leder aldrig till bestående fredliga och stabila förhållanden. 2. Konsekvenser Okända kort Dessa är de oavsiktliga konsekvenserna till följd av manipulationer och då storstilade planer går snett. De är omöjliga att exakt förutse och konsekvenserna kan mest bara betraktas i ett perspektiv av efterklokhet. Okända kort är de jokrar som överraskande förändrar hasardspelets hela dynamik och orsakar en förändring i de ursprungliga manipulativa planerna som inte alls varit avsikten. De kommer till synes från ingenstans, som en blixt från klar himmel. Varför det hade betydelse då Enligt Nikolaj Starikovs argument var Storbritanniens uppsåt att blåsa upp händelserna i Sarajevo till ett europeiskt storkrig för att samtidigt eliminera två av sina främsta rivaler, Tyskland och Ryssland. Med det förväntade sig London fria händer att diktera sin vilja över hela Eurasien, från Berlin till Bagdad, från Barents hav till Berings hav. Historien avlöpte emellertid inte på det sättet. Några beaktansvärda okända kort dök upp på scenen: USA:s insats i första världskriget gav dem möjlighet att påverka mellankrigstidens Europa efter sina intressen. [Wilsons fredsförhandlare satt på första parkett i Versailles främst för att driva in sina krigskrediter, pengar som behövdes för att kunna betala av sina inhemska krigsobligationer.]

6 Storbritannien var inte längre kontinentens obestridliga härskare och från den stunden och framöver fick se sitt globala inflytande minska, i takt med att USA:s globala makt ökade. Japan observerade från avstånd hur de europeiska brodermorden försvagade deras samlade kolonialmakt, övertog Tysklands Stillahavsområden och laddade upp för större panasiatiska erövringar mindre än två decennier senare. Ryssland reste sig ur askan, internt omvandlat till Sovjetunionen, externt i stort sett intakt inom sina traditionella tsarryska gränser. Turkarna förde vad man såg som ett självständighetskrig, stjälpte Sevresfördraget (som syftade till att skapa europeiska maktsfärer i Anatolien) och ersätta det med Lausannefördraget. Dessa fyra okända kort [dark horse på engelska; i Norstedts Pro även otippad segrare, en i sammanhanget inte alltför långsökt tolkning] var oförutsägbara 1914, men kom efter 1924 att definiera betydande delar av den internationella arenan. Varför det är viktigt nu Precis som det brittiska maktspelet att underblåsa första världskrigets inledande salvor ledde till uppkomsten av flera oväntade maktcentra, så gjorde även USA:s unipolära debacle efter kalla kriget. Kina, som USA allierat sig med för att motverka Sovjetunionen, upplevde den snabbaste ekonomiska uppgången i mänsklighetens historia, och kan med den takten komma att överträffa USAekonomin redan i år. Ryssland är åter på fötter. Under Putin återtar nu landet något av sin historiska stormaktsstatus efter 1990-talets nedgång. De facto kan både Ryssland och Kina nu avnjuta de bästa ömsesidiga relationerna i sin respektive historia. Detta har lett dem att samordna sin politik i FN, BRICS, APEC samt Mellanöstern och Nordafrika. Detta förstås inte som amerikanska politiska planerare förväntat sig sin "unipolära" värld då man skissade den I själva verket växer en multipolär framtid fram ur ett (kortlivat) unipolärt förflutet, en process som nu förefaller irreversibel. Lärdomar För att citera Donald Rumsfeld, "det finns okända okändheter", som gör det omöjligt att förutsäga konsekvenserna av vissa åtgärder. Ändå verkar det som om ju större åtagande, ju större aktörer, ju större mål, desto sannolikare dyker okända kort upp och desto mer komplicerade och betvingande är de. Det kan därför förutsättas att USA:s "slag om Eurasien" kan resultera i ett oräkneligt antal okända kort som helt kan vända upp och ned på den globala maktbalansen. Politiskt koppleri Stater av andra tredje rang (icke-stormakter) är alltid föremål för manipulation, men detta blir fullt klart först när en fjärrstyrande manipulativ makt bestämmer sig för att fullfölja sin strategiska vision. Dessa underordnade stater är garanterade offer när de befinner sig i stridsområdet, och deras utsatthet är till nytta för den manipulerande staten. Detta i form av regelrätt svek, då man backar från tidigare löften, och den underlydande staten tvingas ge upp sina egna ambitioner, av undergivenhet och mot sin vilja eller förväntan. Primära stater kan ursprungligen ha respektfulla relationer med dessa sina underordnade partners, men när de väl går till offensiv för att fullfölja sin (messianska) vision, blir dessa relationer omedelbart onödiga och försumbara politiska spelbrickor.

7 Varför det hade betydelse då Faisal ibn al-hussein ( ), kung av Irak från 1921 till sin död. Notera flaggan i arabiska kungariket Syrien, som krönte Faisal till sin kung i mars 1920, men som kollapsade under fransk invasion fyra månader senare. Två av de största problemen i Mellanöstern kan spåras tillbaka till denna period: Israel/Palestinafrågan och regionens artificiella koloniala gränser. Araberna manades resa sig mot turkarna, i utbyte mot självständighet efter kriget. Detta enligt den s k McMahon-Hussein-korrespondensen, men som inte kom att förverkligas. Medan Israel/ Palestinafrågan under denna tid är väl känd (genom Balfourdeklarationen), är sveket mot kungariket Syrien efter första världskriget mindre känt. Damaskus-protokollet 1914, efter den officiella korrespondensen åren , utgjorde grunden för överenskommelsen där gränserna för det framtida arabiska kungariket Syrien skulle fastställas. De kom att inkludera dagens Syrien, Libanon, Israel, det mesta av västra Jordanien och Irak samt delar av södra Turkiet. Britterna var samtidigt upptagna med sitt dubbelspel att konspirera med fransmännen för att dela upp Mellanöstern i koloniala zoner, enligt det som blev Sykes-Picot-avtalet. Tillsammans beslutade de sig för Balfour-avtalet 1917 (som överlappade territorier utlovat kungariket Syrien), vilket tydligt visar att man aldrig hade för avsikt att förverkliga sina löften om att godkänna en självständig arabisk statsbildning, centrerad kring Syrien. Frankrikes invasion av det arabiska kungariket Syrien redan 1920 dödade effektivt alla drömmar om syrisk självständighet, fram till Fast Frankrike hade då redan med våld brutit loss Libanon från Syrien. Man tvingades även ge upp Hatay till Turkiet 1939, trots att båda områdena historiskt, i århundraden, varit en del av den syriska civilisationen. Sveket mot Syrien efter första världskriget är ett skolexempel på politiskt koppleri, och dess arv är det sargade Mellanöstern av i dag. Varför det är viktigt nu

8 USA:s April Glaspie i möte med Saddam Hussein den 25 juli 1990, en vecka innan Irak invaderar Kuwait. Andra och tredje rangens stater är nu mer hotade än någonsin tidigare. Brzezinskis destruktiva Eurasien/Balkan-strategi riktar särskilt in sig på randstater, varav de flesta redan drabbats av färgrevolutioner, avsedda att skapa geopolitisk jordbävning som krossar dessa randstater och kollapsar huvudmotståndaren. Andra gånger används mer traditionell krigföring hand i hand med diplomatiskt bedrägeri. Det mest fantastiska fallet är Iraks militära ockupation av Kuwait April Glaspie, USA-ambassadör i Irak vid tiden, gav uppenbarligen Saddam "grönt ljus "för sin ockupation. Den provocerade ockupationen användes för att rättfärdiga USA:s militärinsatser i Saudiarabien och Gulfstaterna, första och andra Gulfkrigen, och de neokonservativas projekt för Ett Nytt Mellanöstern". Den s k arabiska våren är det senaste exemplet på USA: s stora strategiska planer för regionen, men hade det inte varit för det första Gulfkriget (till följd av vilseledande försäkringar om att USA inte skulle ingripa - i samma bedrägliga anda som britterna försäkrade tyskarna i upptakten till första världskriget), skulle inget av detta ha hänt, och över en miljon liv kunde ha sparats. Lärdomar Precis som araberna falskt lovades frihet för upproret mot turkarna och Saddam vilseleddes att tro att Kuwait var lovligt byte, utnyttjar avlägsna manipulativa krafter oftast andra och tredjerangsstater enbart för att främja sina egna strategiska mål. Mycket sällan förverkligar de sina löften eller bistår långsiktigt sina "allierade". De används för ett bredare syfte och glöms bort då de inte längre är användbara. Genom att förstå den rovgiriga naturen hos politiska hallickar likt Storbritannien och USA, skulle andra och tredjerangsstater kunna undgå det öde som drabbade det arabiska kungariket Syrien och senare Saddam Hussein.

9 Karta över Europa efter första världskriget till 1929 Farligt godtycke Användning av dubbla standarders kan enbart vara "stabilt" om det praktiseras i oöverträffat globalt övervälde - i annat fall skulle detta godtycke öppna en Pandoras ask med många okända kort. Oavsett stat (eller grupper av stater) som ser sig i en position av obegränsad makt och inflytande, tillåter sig gärna dubbelmoral av ren kortsynt politisk bekvämlighet. Det är lättare att tillämpa en standard för de besegrade och en annan för segrarna. Varför det hade betydelse då De dubbla normerna för självbestämmande och etnisk nationalism är kanske den farligaste hyckleri i det senaste århundradet. Efter första världskriget, segrarmakterna spelade en balansakt med etniskt blod. Deras dubbelmoral var avsedd att omforma Europas karta efter egen smak, ge vissa länder och folk fördelar och handikappa andra. Ironiskt nog kom vissa stater att få känna av båda dessa effekter. Detta föranleddes av att koppla och separera olika etniska grupper, förena några samtidigt skapa utflyttade ur andra. Etniska grupper som delades med våld: Tyskar (Versaillesfördraget) Ungrare (Trianonfördraget) Etniska grupper som tilläts förenas: Polacker Rumäner Fejkstat Tjeckoslovakien Tyskar och ungrare försökte ändra denna konstgjorda etniska fördelning, som faktiskt kom att bli bidragande orsak till andra världskriget. Polacker och rumäner, som faktiskt hade de allra flesta av sina etniska grupper inom sina gränser, hade dock betydande minoriteter; ukrainare och vitryssar i Polen, ungrare i Rumänien. De var "nationalstater" i den meningen att de dominerande nationaliteterna utgjordes av polacker och rumäner, men var inte "rena" nationalstater på grund av sina stora minoritetsgrupper. Tjeckoslovakien var något helt annat, ett

10 sammelsurium av tyskar, tjecker, slovaker och ungrare. Det var en onaturlig enhet som skapats enbart i politiska syften. Den godtycklighet varmed etnicitet bedömdes kom att gissla hela efterkrigstidens Europa, ett förhållande som så småningom skulle utlösa andra världskriget. Varför det är viktigt nu Än en gång har självbestämmande och etnisk nationalism släppts ur Pandoras ask, nu av USA och dess allierade. Med början i Kosovo, som deklarerats som "undantag" från regeln, med en folkgrupp som våldsamt agiterade för (och erhöll internationellt militärt stöd för) självständighet och ensidigt förklarade sin suveränitet år Redan då deklarerade Putin att " ett oberoende Kosovo är ett fruktansvärd prejudikat. I själva verket bryter detta upp hela system med internationella relationer, ett system som tagit inte bara årtionden utan århundraden att utveckla... tveklöst kan detta få en hel kedja av oförutsägbara konsekvenser." Han avslutade med: I slutänden är detta ett tveeggat svärd och den motsatta eggen kan träffa dem i huvudet någon gång". Vilket var precis vad som snart kom att hända med Sydossetien, Abchazien, nu senast Krim, och eventuellt Donbass och Novorossiya i sin helhet. Och det är ändå bara en början. Lärdomar Dubbla normer leder aldrig till stabilitet, och bär inom sig fröet och embryot till framtida konflikter. Frågan är hur lång tid det tar för dessa frön och embryon att mogna till ett fullskaligt problem, och vilken form och omfattning oppositionen till dessa dysfunktionella överenskommelser tar. Som kan ses av fall från Versaillesfredens Europa och den moderna världen, kan politiskt godtycke och dubbelmoral helt revolutionera internationell politik och kan ge de mest oförutsägbara utfall. De är säkra recept för kommande katastrofer. Avslutande tankar Teman och konsekvenserna av första världskriget är ännu kusligt aktuella. Skillnaden är dock att omfattningen av instabilitet och det potentiella insatsområdet spritts från Europa till hela Eurasien. Britterna var de främsta drivkrafterna i den maktbalans som rådde för hundra år sedan, en maktpolitik efter principen söndra och härska, som nu ärvts av USA, med sin Nato-allians. En pakt som länge vuxit ur sitt syfte, svällt ut med onödiga medlemmar och nu utgör en unikt instabil militärgruppering som mycket väl kan leda världen till storkrig genom felbedömning. Den geopolitiska kalkylen är densamma sjömakten (USA) och dess allierade kan inte tillåta en kombination av kontinentala stater (Ryssland, Kina, Iran och Indien) att förenas i att avvärja den från Eurasien. Brzezinskis krigslist för Eurasian/Balkan och Gene Sharps taktik har förenats för att skapa ett nytt farligt vapen för global krigföring med sina färgrevolutioner. Den kombination av låg/högintensiv krigföring gav Kosovo prejudikat, genomfört under ledning av USA/Natos "ledarskap", och har splittrat dagens internationella relationer med potentialen att utplåna alla de tankar på fred mellan stormakterna som rått i nästan 70 år. Andrew Korybko är forskningsstuderande vid Moskvauniversitetet, inst. Internationella relationer.

11 Översättning: Åke W Bergh källa: Oriental Review

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Optimism och pessimism. Mellan de lägena har relationen. En fientlig symbios

Optimism och pessimism. Mellan de lägena har relationen. En fientlig symbios Skymning för Pax Americana? En fientlig symbios De kan inte leva varken med eller utan den andre. Tätt sammanflätande i en ekonomisk symbios måste Kina och USA hitta ett sätt att förhålla sig till varandra.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Krigets idéer, 7.5 hp ht 2013, halvfart distans Schema med läs- och uppgiftsanvisningar

Krigets idéer, 7.5 hp ht 2013, halvfart distans Schema med läs- och uppgiftsanvisningar Krigets idéer, 7.5 hp ht 2013, halvfart distans Schema med läs- och uppgiftsanvisningar Tema 1 V. 38-39: Den militära statens etablering och upplysningens genomslag Registrering: Lärandemål tema 1: Från

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

FRÄMRE ORIENTEN. INFÖR VÄRLDsKONFLIKTEN. Av VISITOR

FRÄMRE ORIENTEN. INFÖR VÄRLDsKONFLIKTEN. Av VISITOR FRÄMRE ORIENTEN INFÖR VÄRLDsKONFLIKTEN Av VISITOR D EN 19 oktober 1939 undertecknades i Ankara en tremaktspakt mellan Turkiet, England och Frankrike. Den åsyftade ömsesidigt bistånd i händelse av en angreppshandling

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser Hybrider hotar de bärbara företagsdatorernas dominans i Europa Trots att man trodde att surfplattorna skulle revolutionera

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Första världskrigets resultat

Första världskrigets resultat Första världskrigets resultat 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 Bokförlaget thales svar till bauhn & demirbag-sten Torbjörn Tännsjö i vårt forskningsprojekt kring hedersrelaterat våld, och de problem sådant ger upphov

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK 1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. 2. Kryssfråga (5 poäng) Vad är sociala medier? 1. Personliga inlägg på bloggar. 2. När flera

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Fredspolitik och försvarspolitik

Fredspolitik och försvarspolitik Fredspolitik och försvarspolitik av Hans Blix självfallet har vi liksom andra länder full frihet att välja vår säkerhetspolitik och eventuella militära anknytningar. Ryssland har inget veto över våra val

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk Världsstrategispelet 2004 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 020414538102 S T R I D S H A N D B O

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer