Lärdomar och konsekvenser av första världskriget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärdomar och konsekvenser av första världskriget"

Transkript

1 Lärdomar och konsekvenser av första världskriget av Andrew Korybko Hundraårsminnet av första världskriget är en tid för nykter reflektion och djup eftertänksamhet om orsakerna till och konsekvenserna av denna tragedi. Man brukar säga att det är lätt att vara efterklok, men i dagens polariserade värld råder istället närsynthet. Historien skrivs om, omtolkas, för kortsiktiga politiska poäng, men man glömmer det faktum att det brittiska syftet med den ursprungliga konflikten då var att göda den, utnyttja den för att effektiv rita om den europeiska kartan (på den tiden närmast "global"). Naturligtvis blev inte allt som tänkt, och okända kort kom att störa mycket av dessa noggrant utformade planer. Om än hundra år förflutit är de geostrategiska målen desamma och de nu aktiva krafterna utnyttjar alla medel och metoder (inklusive intriger och massiva bondeoffer) för att spela ut sitt kontinentala schackparti. Men första världskriget kastar kusliga skuggor från det förflutna över framtiden. 1. Teman Geopolitiskt formande Det sägs att "geografin är ödet", och i mycket är geografiskt läge en stark faktor i dessa händelseförlopp. Alfred Mahan och Halforth Mackinder förstod detta mycket väl för över hundra år sedan. Såsom Mahans "The Influence of Sea Power Upon History" från 1890, som hävdade att sjömakt är nyckeln till världsherravälde. Mackinder tog detta ett steg längre 1904, och skriver i " The Geopolitic Pivot of History" [kan det vara här Obama fått inspiration till sina aktuella pivots, i betydelsen hävstänger?] att sjömaktens uppenbara geografiska begränsningar kräver kontroll över centrala landmassan för att dominera Eurasien. Detta ursprungligen förstås menat Centralasien, men har skiftat över tid och rum. Varför det hade betydelse då Storbritanniens utrikesminister 1914, Sir Edward Grey, var en drivande kraft till första världskriget. Storbritannien och Tyskland var engagerade i en hård kapprustning av sjöstridskrafter fram till första världskriget Även om den brittiska flottan var suverän, utgjorde Tyskland helt klart ett ökande hot mot dess hegemoni. Dessutom styrde redan Tyskland och Österrike-Ungern över Centraleuropa och Ryssland

2 kontrollerade de centrala landområdena (i huvudsak "vinnare" av The Great Game, det stora geopolitiska spelet ). Ryske historikern Nikolaj Starikov hävdar briljant att Storbritannien, med hjälp av sin sekellånga diplomatiska expertis (och slughet) i stormaktspelet, anstiftade kriget på östfronten mellan Tyskland och Ryssland efter händelserna i Sarajevo, helt i avsikt att förinta sina två främsta fiender (på sina skilda eurasiska scener) i ett svep. Varför det är viktigt idag Brzezinski, i sin bok "The Grand Chessboard" från 1997, varnar amerikanska beslutsfattare för möjligheten (då avlägsen, i dag mer aktuell) av en tysk-rysk allians. En allians som skulle isolera Amerika från Europa och därmed kollapsa USA:s euroasiatiska strategi. Som motmedel till detta upplevda geopolitiska hot kan säkert mycket av dagens västerländska skuldmångleri härledas, strategisk propaganda för att permanenta Tyskland som förment anstiftare av första världskriget. Målet är förstås att hålla Tyskland och Ryssland isär och förhindra deras framtida politiska samordning. Ideliga färgrevolutioner syftar enbart till att tränga in i före detta Sovjets centralområden och få bort Ryssland ur stormaktsspelet. På den marina sidan, i östra Stilla havet, försöker nu USA, med hjälp av omtvistade maritima områden, locka in Kina i en katastrofal kollisionskurs mot sina asiatiska grannar. Lärdomar Kombinationen sjö- och landmakt, samordnad och tillämpad i hela Eurasien, är den grundläggande formeln för global styrning. En snabb blick på kartan över amerikanska utländska system av baser och militära insatser påvisar lätt det korrekta i Mahan och Mackinder teorier, utan ytterligare kommentarer. Eftersom geografin inte kan ändras, kommer dessa idéer att fortsätta styra USA och andra aspirerande globala hegemonikrafter. I dagens värld har USA fusionerat Brzezinskis eurasiska Balkan-koncept med [prisbelönte amerikanske statsvetarprofessorn] Gene Sharps massagitation för icke-våldsaktioner (underblåst av sociala medienätverk) för att med stöd av färgrevolutioner åstadkomma just detta. Hobbes allianssystem Länder ingår militärallianser med för någon form av upplevd gemensam nytta, som kan variera beroende på aktörer. Även om dessa allianser inte ger lagligt mandat till militära ingripanden, är den allmänna uppfattningen ändå den att det ändå medför en sådan förpliktelse. I synnerhet då parternas rykte och prestige kan stå på spel ifall de inte genomför sin förväntade skyldighet. Ju större ett allianssystem växer sig desto mer komplicerade blir de, för att slutligen snärjas av allt som vävts in i dess nät. Storskaliga krig kan därmed starta på grund av perifera händelser eller rena missbedömningar. Varför det hade betydelse då

3 Rysk affisch - "Entente cordiale", version med kvinnor symboliserande Frankrike, Ryssland och Storbritannien. I mitten höjs det ryskortodoxa korset (symbol för tro), Britannia till höger med ett ankare (med hänvisning till Storbritanniens flotta, men även symbol för hopp) och Marianne till vänster med ett hjärta (symbol för kärlek, möjligen med hänvisning till Sacré-Cœur) - "tro, hopp och kärlek" är de tre dygderna i bibliska Korintierbrevet, 13:13. Affischen påvisar sann rysk lojalitet gentemot sina "allierade" i första världskriget. Uppfattningar om det tvingande i allianser spelade en viktig roll för den långa stubinen som ledde till första världskriget. Som Starikov skriver att "fram till början av första världskriget var ententen som allians inte stadgad av fördrag!" Uppenbarligen ett "sätt att ta sig ur", för somliga men genom falsk brittisk diplomati (utvecklat av Starikov i sina verk), var situationen däremot noggrant stadgad för Tyskland och Ryssland, såsom om det inte fanns något alternativ. Väl aktiverad multiplicerades det trådiga allianskomplexet exponentiellt tills det mesta av kontinenten (och Mellanöstern via det ottomanska riket) uppslukades i totalt krig. En relativt banal händelse i ett större samtida politiskt sammanhang (ett politiskt mord i den kontinentala periferin) ledde till fullskalig storbrand i dess kärna. Varför det är viktigt nu Efter kalla kriget har Nato fortsatt att växa med oförminskad styrka och slukat resterna av Warszawapakten och en del av forna Jugoslavien och Sovjetunionen. Även om det ömsesidiga militära försvaret inte är juridiskt bindande i Nato (artikel 5 föreskriver inte uttryckligen militärt bistånd, utan lämnar till varje medlemsstat att fatta beslut på egen hand), är uppfattningen den att det är bindande. Det innebär att USA och dess kohorter kan farligt dras in i en regional konflikt för att rädda ansiktet. Till exempel Turkiets provokativa ansats i Syrien och dess misslyckade planer på en falsk flagg-attack där få varningsklockor att ringa i resten av världen. Det samma gäller Polen och Litauen, även dem Natomedlemmar, med sina planer på att skapa en gemensam brigad med icke-medlemmen Ukraina. Uppenbarligen kan en mindre makt i en storallians dra in resten av sina tjugosju (Nato)medlemmar i en katastrofal storkonflikt. Vid sidan av Nato har USA en ömsesidig överenskommelse om att försvara Japan, som man nu uppmuntrar att provocera Kina. USA:s säkerhetsgarantier gentemot Israel och Saudiarabien kan också enkelt suga in dem i ett regionalt krig mot Iran. Lärdomar

4 Militärallianser är en typ av närmast heliga överenskommelser som stater ingår, och med det sätter sin prestige och sina medborgares liv på spel för sina alliansvänner. De bör inte ingås som en form av övergripande politiskt uttalande. Ju större allianser, desto större risk för oavsiktliga utbrott av storkrig, desto större lockelse för enstaka aktörer att manipulera alliansen i stort. Det var helt oseriöst av Obama när han nyligen inför den senaste avgångskullen vid militärakademin i West Point stolt kungjorde att: "Från Europa till Asien utgör vi navet i en allians som är oöverträffad i världshistorien." Exceptionellt farliga är så kallade "defensiva" allianser som bara kan uppvisa en historia av offensiva militära åtgärder (t ex varje Natokrig). Allianser kan komplicera den politiska situationen precis lika mycket som de kan klargöra den. Manipulativ maktbalans på distans Maktbalans efter konceptet söndra och härska är lika gammal som historien själv, men lika gammal är kunskapen om att ju mer avlägset utövaren av dessa strategier befinner sig, desto mindre sannolikt påverkas han direkt av de negativa konsekvenserna av sina åtgärder. Detta gör dem desto mer beräknande och dödliga och ökar skadepotentialen. Kraften hos den manipulativt fjärrstyrande staten måste också tas med i beräkningen. Om en stark stat manipulerar svagare stater, ökar potentialen för negativa konsekvenser minskar; Likaså börjar en gång starka stater manipulera sina kamrater, ökar risken för negativa konsekvenser dramatiskt - även om staterna befinner sig långt ifrån varandra. Varför det hade betydelse då Storbritannien hade historiskt varit den primadonna av maktbalans och söndra och härska politik i Europa, och spelade denna roll perfekt i upptakten till första världskriget, som det beskrivs av Starikov. Storbritanniens utrikesminister Edward Grey spelade flitigt alla kontinentala krafter mot varandra för att hans land skulle kunna skörda de förväntade vinsterna med en kontinental konflikt á la Thomas Hobbes filosofi [om oinskränkt makt]. Följderna av kriget blev dock inte exakt som förväntat (som de sällan gör i alla stora strategiska utspel), men icke desto mindre viktigt är att notera Storbritanniens inblandning i krigets tillkomst. Deras vision om att balansera krafterna medels att söndra och härskarteknik bidrog direkt till tragedin, oavsett medvetet eller omedvetet. Varför det är viktigt nu USA har ersatt Storbritannien som världens globala balansmästare och utövare av söndra och härskateknik. Den nya politiken för Lead from Behind, att styra bakom kulisserna, är en omskrivning för dessa metoder. Den utser regionala allierade att genomföra vad som ska ses som ömsesidigt fördelaktig politik (till objektiv nytta för den amerikanska stora strategin, men endast till subjektiv nytta för sin allierade ), medan Washington övervakar och styr händelserna. Turkiet och Polen är de aktuella exemplen på denna politik praktiserad. Pentagon/CIA:s inflytande över juntan i Kiev är ytterligare en tillämpning av detta. Mer ondsint kan färgrevolutionernas ursprung också spåras till en (avlägsen) manipulativ makt som försöker hantera regionala händelser i eget intresse. Genom att globalt manipulera mängder av spelare samtidigt uppstår dock en kritisk punkt med risk för misskötsel och oavsiktliga konsekvenser. Detta desto mera apokalyptiskt i en värld av utvecklad militärteknik (kärnvapen, drönare, cyberkrigföring, etc.).

5 Lärdomar Manipulativ distansbalansering innebär paradoxalt nog både framsynthet och blindhet. Den har ett visst öga för hur önskvärd global eller regional ordning ska utformas, men för att få denna idé förverkligad måste många komplicerade drag göras i förväg. Blindheten stammar i det faktum att när riskfyllda speldrag med stora följder görs, brukar oavsiktliga konsekvenser snart följa, och mer än troligt, att dessa får katastrofala följder för de berörda parterna. Ju mer avlägsen och stark den manipulativa makten är, desto mer sannolikt styrs den av grandiosa (och farliga) visioner om hur framtiden ska se ut och kommer faktiskt att agera efter dessa önskedrömmar. Även om denna typ av aktör endast manipulerar en mindre makt, om det slutliga målet är en makt av samma eller liknande styrka är innebörden den samma som att försöka manipulera det utvalda målet direkt (t ex USA:s manipulation av Ukraina för att spela ut Ryssland). Detta leder aldrig till bestående fredliga och stabila förhållanden. 2. Konsekvenser Okända kort Dessa är de oavsiktliga konsekvenserna till följd av manipulationer och då storstilade planer går snett. De är omöjliga att exakt förutse och konsekvenserna kan mest bara betraktas i ett perspektiv av efterklokhet. Okända kort är de jokrar som överraskande förändrar hasardspelets hela dynamik och orsakar en förändring i de ursprungliga manipulativa planerna som inte alls varit avsikten. De kommer till synes från ingenstans, som en blixt från klar himmel. Varför det hade betydelse då Enligt Nikolaj Starikovs argument var Storbritanniens uppsåt att blåsa upp händelserna i Sarajevo till ett europeiskt storkrig för att samtidigt eliminera två av sina främsta rivaler, Tyskland och Ryssland. Med det förväntade sig London fria händer att diktera sin vilja över hela Eurasien, från Berlin till Bagdad, från Barents hav till Berings hav. Historien avlöpte emellertid inte på det sättet. Några beaktansvärda okända kort dök upp på scenen: USA:s insats i första världskriget gav dem möjlighet att påverka mellankrigstidens Europa efter sina intressen. [Wilsons fredsförhandlare satt på första parkett i Versailles främst för att driva in sina krigskrediter, pengar som behövdes för att kunna betala av sina inhemska krigsobligationer.]

6 Storbritannien var inte längre kontinentens obestridliga härskare och från den stunden och framöver fick se sitt globala inflytande minska, i takt med att USA:s globala makt ökade. Japan observerade från avstånd hur de europeiska brodermorden försvagade deras samlade kolonialmakt, övertog Tysklands Stillahavsområden och laddade upp för större panasiatiska erövringar mindre än två decennier senare. Ryssland reste sig ur askan, internt omvandlat till Sovjetunionen, externt i stort sett intakt inom sina traditionella tsarryska gränser. Turkarna förde vad man såg som ett självständighetskrig, stjälpte Sevresfördraget (som syftade till att skapa europeiska maktsfärer i Anatolien) och ersätta det med Lausannefördraget. Dessa fyra okända kort [dark horse på engelska; i Norstedts Pro även otippad segrare, en i sammanhanget inte alltför långsökt tolkning] var oförutsägbara 1914, men kom efter 1924 att definiera betydande delar av den internationella arenan. Varför det är viktigt nu Precis som det brittiska maktspelet att underblåsa första världskrigets inledande salvor ledde till uppkomsten av flera oväntade maktcentra, så gjorde även USA:s unipolära debacle efter kalla kriget. Kina, som USA allierat sig med för att motverka Sovjetunionen, upplevde den snabbaste ekonomiska uppgången i mänsklighetens historia, och kan med den takten komma att överträffa USAekonomin redan i år. Ryssland är åter på fötter. Under Putin återtar nu landet något av sin historiska stormaktsstatus efter 1990-talets nedgång. De facto kan både Ryssland och Kina nu avnjuta de bästa ömsesidiga relationerna i sin respektive historia. Detta har lett dem att samordna sin politik i FN, BRICS, APEC samt Mellanöstern och Nordafrika. Detta förstås inte som amerikanska politiska planerare förväntat sig sin "unipolära" värld då man skissade den I själva verket växer en multipolär framtid fram ur ett (kortlivat) unipolärt förflutet, en process som nu förefaller irreversibel. Lärdomar För att citera Donald Rumsfeld, "det finns okända okändheter", som gör det omöjligt att förutsäga konsekvenserna av vissa åtgärder. Ändå verkar det som om ju större åtagande, ju större aktörer, ju större mål, desto sannolikare dyker okända kort upp och desto mer komplicerade och betvingande är de. Det kan därför förutsättas att USA:s "slag om Eurasien" kan resultera i ett oräkneligt antal okända kort som helt kan vända upp och ned på den globala maktbalansen. Politiskt koppleri Stater av andra tredje rang (icke-stormakter) är alltid föremål för manipulation, men detta blir fullt klart först när en fjärrstyrande manipulativ makt bestämmer sig för att fullfölja sin strategiska vision. Dessa underordnade stater är garanterade offer när de befinner sig i stridsområdet, och deras utsatthet är till nytta för den manipulerande staten. Detta i form av regelrätt svek, då man backar från tidigare löften, och den underlydande staten tvingas ge upp sina egna ambitioner, av undergivenhet och mot sin vilja eller förväntan. Primära stater kan ursprungligen ha respektfulla relationer med dessa sina underordnade partners, men när de väl går till offensiv för att fullfölja sin (messianska) vision, blir dessa relationer omedelbart onödiga och försumbara politiska spelbrickor.

7 Varför det hade betydelse då Faisal ibn al-hussein ( ), kung av Irak från 1921 till sin död. Notera flaggan i arabiska kungariket Syrien, som krönte Faisal till sin kung i mars 1920, men som kollapsade under fransk invasion fyra månader senare. Två av de största problemen i Mellanöstern kan spåras tillbaka till denna period: Israel/Palestinafrågan och regionens artificiella koloniala gränser. Araberna manades resa sig mot turkarna, i utbyte mot självständighet efter kriget. Detta enligt den s k McMahon-Hussein-korrespondensen, men som inte kom att förverkligas. Medan Israel/ Palestinafrågan under denna tid är väl känd (genom Balfourdeklarationen), är sveket mot kungariket Syrien efter första världskriget mindre känt. Damaskus-protokollet 1914, efter den officiella korrespondensen åren , utgjorde grunden för överenskommelsen där gränserna för det framtida arabiska kungariket Syrien skulle fastställas. De kom att inkludera dagens Syrien, Libanon, Israel, det mesta av västra Jordanien och Irak samt delar av södra Turkiet. Britterna var samtidigt upptagna med sitt dubbelspel att konspirera med fransmännen för att dela upp Mellanöstern i koloniala zoner, enligt det som blev Sykes-Picot-avtalet. Tillsammans beslutade de sig för Balfour-avtalet 1917 (som överlappade territorier utlovat kungariket Syrien), vilket tydligt visar att man aldrig hade för avsikt att förverkliga sina löften om att godkänna en självständig arabisk statsbildning, centrerad kring Syrien. Frankrikes invasion av det arabiska kungariket Syrien redan 1920 dödade effektivt alla drömmar om syrisk självständighet, fram till Fast Frankrike hade då redan med våld brutit loss Libanon från Syrien. Man tvingades även ge upp Hatay till Turkiet 1939, trots att båda områdena historiskt, i århundraden, varit en del av den syriska civilisationen. Sveket mot Syrien efter första världskriget är ett skolexempel på politiskt koppleri, och dess arv är det sargade Mellanöstern av i dag. Varför det är viktigt nu

8 USA:s April Glaspie i möte med Saddam Hussein den 25 juli 1990, en vecka innan Irak invaderar Kuwait. Andra och tredje rangens stater är nu mer hotade än någonsin tidigare. Brzezinskis destruktiva Eurasien/Balkan-strategi riktar särskilt in sig på randstater, varav de flesta redan drabbats av färgrevolutioner, avsedda att skapa geopolitisk jordbävning som krossar dessa randstater och kollapsar huvudmotståndaren. Andra gånger används mer traditionell krigföring hand i hand med diplomatiskt bedrägeri. Det mest fantastiska fallet är Iraks militära ockupation av Kuwait April Glaspie, USA-ambassadör i Irak vid tiden, gav uppenbarligen Saddam "grönt ljus "för sin ockupation. Den provocerade ockupationen användes för att rättfärdiga USA:s militärinsatser i Saudiarabien och Gulfstaterna, första och andra Gulfkrigen, och de neokonservativas projekt för Ett Nytt Mellanöstern". Den s k arabiska våren är det senaste exemplet på USA: s stora strategiska planer för regionen, men hade det inte varit för det första Gulfkriget (till följd av vilseledande försäkringar om att USA inte skulle ingripa - i samma bedrägliga anda som britterna försäkrade tyskarna i upptakten till första världskriget), skulle inget av detta ha hänt, och över en miljon liv kunde ha sparats. Lärdomar Precis som araberna falskt lovades frihet för upproret mot turkarna och Saddam vilseleddes att tro att Kuwait var lovligt byte, utnyttjar avlägsna manipulativa krafter oftast andra och tredjerangsstater enbart för att främja sina egna strategiska mål. Mycket sällan förverkligar de sina löften eller bistår långsiktigt sina "allierade". De används för ett bredare syfte och glöms bort då de inte längre är användbara. Genom att förstå den rovgiriga naturen hos politiska hallickar likt Storbritannien och USA, skulle andra och tredjerangsstater kunna undgå det öde som drabbade det arabiska kungariket Syrien och senare Saddam Hussein.

9 Karta över Europa efter första världskriget till 1929 Farligt godtycke Användning av dubbla standarders kan enbart vara "stabilt" om det praktiseras i oöverträffat globalt övervälde - i annat fall skulle detta godtycke öppna en Pandoras ask med många okända kort. Oavsett stat (eller grupper av stater) som ser sig i en position av obegränsad makt och inflytande, tillåter sig gärna dubbelmoral av ren kortsynt politisk bekvämlighet. Det är lättare att tillämpa en standard för de besegrade och en annan för segrarna. Varför det hade betydelse då De dubbla normerna för självbestämmande och etnisk nationalism är kanske den farligaste hyckleri i det senaste århundradet. Efter första världskriget, segrarmakterna spelade en balansakt med etniskt blod. Deras dubbelmoral var avsedd att omforma Europas karta efter egen smak, ge vissa länder och folk fördelar och handikappa andra. Ironiskt nog kom vissa stater att få känna av båda dessa effekter. Detta föranleddes av att koppla och separera olika etniska grupper, förena några samtidigt skapa utflyttade ur andra. Etniska grupper som delades med våld: Tyskar (Versaillesfördraget) Ungrare (Trianonfördraget) Etniska grupper som tilläts förenas: Polacker Rumäner Fejkstat Tjeckoslovakien Tyskar och ungrare försökte ändra denna konstgjorda etniska fördelning, som faktiskt kom att bli bidragande orsak till andra världskriget. Polacker och rumäner, som faktiskt hade de allra flesta av sina etniska grupper inom sina gränser, hade dock betydande minoriteter; ukrainare och vitryssar i Polen, ungrare i Rumänien. De var "nationalstater" i den meningen att de dominerande nationaliteterna utgjordes av polacker och rumäner, men var inte "rena" nationalstater på grund av sina stora minoritetsgrupper. Tjeckoslovakien var något helt annat, ett

10 sammelsurium av tyskar, tjecker, slovaker och ungrare. Det var en onaturlig enhet som skapats enbart i politiska syften. Den godtycklighet varmed etnicitet bedömdes kom att gissla hela efterkrigstidens Europa, ett förhållande som så småningom skulle utlösa andra världskriget. Varför det är viktigt nu Än en gång har självbestämmande och etnisk nationalism släppts ur Pandoras ask, nu av USA och dess allierade. Med början i Kosovo, som deklarerats som "undantag" från regeln, med en folkgrupp som våldsamt agiterade för (och erhöll internationellt militärt stöd för) självständighet och ensidigt förklarade sin suveränitet år Redan då deklarerade Putin att " ett oberoende Kosovo är ett fruktansvärd prejudikat. I själva verket bryter detta upp hela system med internationella relationer, ett system som tagit inte bara årtionden utan århundraden att utveckla... tveklöst kan detta få en hel kedja av oförutsägbara konsekvenser." Han avslutade med: I slutänden är detta ett tveeggat svärd och den motsatta eggen kan träffa dem i huvudet någon gång". Vilket var precis vad som snart kom att hända med Sydossetien, Abchazien, nu senast Krim, och eventuellt Donbass och Novorossiya i sin helhet. Och det är ändå bara en början. Lärdomar Dubbla normer leder aldrig till stabilitet, och bär inom sig fröet och embryot till framtida konflikter. Frågan är hur lång tid det tar för dessa frön och embryon att mogna till ett fullskaligt problem, och vilken form och omfattning oppositionen till dessa dysfunktionella överenskommelser tar. Som kan ses av fall från Versaillesfredens Europa och den moderna världen, kan politiskt godtycke och dubbelmoral helt revolutionera internationell politik och kan ge de mest oförutsägbara utfall. De är säkra recept för kommande katastrofer. Avslutande tankar Teman och konsekvenserna av första världskriget är ännu kusligt aktuella. Skillnaden är dock att omfattningen av instabilitet och det potentiella insatsområdet spritts från Europa till hela Eurasien. Britterna var de främsta drivkrafterna i den maktbalans som rådde för hundra år sedan, en maktpolitik efter principen söndra och härska, som nu ärvts av USA, med sin Nato-allians. En pakt som länge vuxit ur sitt syfte, svällt ut med onödiga medlemmar och nu utgör en unikt instabil militärgruppering som mycket väl kan leda världen till storkrig genom felbedömning. Den geopolitiska kalkylen är densamma sjömakten (USA) och dess allierade kan inte tillåta en kombination av kontinentala stater (Ryssland, Kina, Iran och Indien) att förenas i att avvärja den från Eurasien. Brzezinskis krigslist för Eurasian/Balkan och Gene Sharps taktik har förenats för att skapa ett nytt farligt vapen för global krigföring med sina färgrevolutioner. Den kombination av låg/högintensiv krigföring gav Kosovo prejudikat, genomfört under ledning av USA/Natos "ledarskap", och har splittrat dagens internationella relationer med potentialen att utplåna alla de tankar på fred mellan stormakterna som rått i nästan 70 år. Andrew Korybko är forskningsstuderande vid Moskvauniversitetet, inst. Internationella relationer.

11 Översättning: Åke W Bergh källa: Oriental Review

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA för

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Neorealism. Marco Nilsson

Neorealism. Marco Nilsson Neorealism Marco Nilsson Neorealism (staternas agerande kan förklaras av andra omständigheter, inte människans natur) Viktiga teoretiker Kenneth Waltz. Theory of International Politics 1979 Robert Gilpin.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England)

USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England) Efterkrigstiden 1945 USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England) 1948-49 Berlinblockaden Sovjet

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten Medvedev och den nya europeiska säkerheten Sedan Dmitrij Medvedev blev president i maj 2008 har hans förslag om ett nytt europeiskt säkerhetsavtal blivit en central fråga i rysk utrikespolitik. Förslaget

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Perspektiv och teorier i internationell politik

Perspektiv och teorier i internationell politik Risk och räddningsprogrammet Internationella relationer Perspektiv och teorier i internationell politik Varför måste vi läsa om teorier? Teorier är vägkartorna som tillåter oss att få ett begrepp om den

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 4. Internationell säkerhet, maktbalans och kollektiv säkerhet Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Att definiera säkerhet Ett i grunden omstritt begrepp. Konsensus kring

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

ONSDAG 23 JULI ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera.

ONSDAG 23 JULI ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera. ONSDAG 23 JULI 2003 Vad ska vi minnas, vad måste vi glömma? Vad är Europa i dag? Och hur ser framtiden ut? Vi har bett några svenska och internationella skribenter att, mycket fritt, formulera svar på

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

Repliker. Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Natomedlemsskap

Repliker. Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Natomedlemsskap 1 Repliker. Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Natomedlemsskap En väg att minska spänningen i Östersjöområdet och oron hos svenska folket är att tydligt klargöra hur värdlandsavtalet med Nato inte

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Världens viktigaste fråga idag är freden.

Världens viktigaste fråga idag är freden. Thage G. Petersons anförande vid manifestationen mot Värdlandsavtalet med Nato den 21 maj 016 på Sergels torg, Stockholm Världens viktigaste fråga idag är freden. 1 Men vi når inte freden med nya arméer

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Irak en västerländsk konstruktion

Irak en västerländsk konstruktion Irak en västerländsk konstruktion En klump ondska på två ben. Så utmålas Saddam Hussein och den bilden är bra nära sanningen. Men både hans regim och hans land är i viss utsträckning skapade av västvärlden.

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2016 BAKOMLIGGANDE ORSAKER OMEDELBARA ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2016 BAKOMLIGGANDE ORSAKER OMEDELBARA ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2016 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA för

Läs mer

Maktbalans och alliansfrihet

Maktbalans och alliansfrihet NILS ANDRÉN Maktbalans och alliansfrihet Svensk utrikespolitik under 1900-talet NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Till läsaren 11 UTRIKESPOLITIK 13 Förutsättningar 13 Perspektiv på utrikespolitik 14 Realism och

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

en hållbar utrikes och försvarspolitik

en hållbar utrikes och försvarspolitik en hållbar utrikes och försvarspolitik stämmoprogram Partistämman 2015 En hållbar utrikes- och försvarspolitik Världen har blivit bättre Den arabiska våren inleddes 2010 i Tunisien och spred sig till flera

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

Israel och dess fiender

Israel och dess fiender Israel och dess fiender Israel och dess fiender Copyright 2013 Holger Nilsson Ansvarig utgivare: Holger Nilsson Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-637-4457-0 Israel och dess fiender Holger

Läs mer

DiVA, http://fhs.diva-portal.org/

DiVA, http://fhs.diva-portal.org/ DiVA, http://fhs.diva-portal.org/ This is an author produced version of a paper published in Vårt Försvar. Citation for the published paper: Lars Wedin Gemensam säkerhets- och försvarspolitik en vision

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

STATER OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER. Internationella relationer ROS14

STATER OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER. Internationella relationer ROS14 STATER OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Internationella relationer ROS14 STATER Centralt innehåll Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Handledning för EU-temaserien

Handledning för EU-temaserien Handledning för EU-temaserien Under 90-talet och 2000-talet gjorde Utbildningsradion en mängd filmer och radioprogram om EU. En del av detta material har nu omvandlats till en temaserie bestående av tolv

Läs mer

2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562)

2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562) Det kalla kriget för SM2. 1. Onsdag 4 april, Introduktion, Tidslinje. 2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562) 3. Onsdag 18 april. Kalla kriget orsak,

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9. 1 Bakgrunden till andra världskriget 11

INNEHÅLL. Förord 9. 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Förord 9 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Arvet från första världskriget 11 Versaillesfreden 13 Locarnopakten 1925 16 Nationernas Förbunds problem 17 Den ekonomiska världskrisen drabbar Europa 18

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

Internationella relationer

Internationella relationer Ulf Bjereld Ann-Marie Ekengren Christina Lilja Internationella relationer analyser, teorier & óvningar Innehall 1 Krig eller fred? 10 Kriget i Kosovo 11 Varfór bombade Nato? 12 Olika teorier ger olika

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Momentguide: Kalla kriget

Momentguide: Kalla kriget Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten

Läs mer

Erfarenheten visar att små stater gör klokt i att inte lita på stormakter. Det gäller inte bara USA och de övriga västmakterna utan även Ryssland.

Erfarenheten visar att små stater gör klokt i att inte lita på stormakter. Det gäller inte bara USA och de övriga västmakterna utan även Ryssland. 1 UKRAINA, POLITIKEN OCH VÅLDSFÖRBUDET Erfarenheten visar att små stater gör klokt i att inte lita på stormakter. Det gäller inte bara USA och de övriga västmakterna utan även Ryssland. Västsidan, under

Läs mer

Det stora Ukraina Herdefolket

Det stora Ukraina Herdefolket Vad är demokrati? Anna-Lena Laurén: Frihetens pris är okänt. Om demokratiska revolutioner i Georgien, Ukraina och Kirgizistan Schildts & Söderströms/Atlantis. 213 sidor. Illustrerad Anna-Lena Laurén (f.

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA Adam Hochschild Aldrig mera krig Lojalitet och motstånd 1914 1918 Översättning av Stefan Lindgren Ordfront Det finns vissa förhoppningar att människan ska lära

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999 BALKANKONFLIKTEN KRIGEN 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien (1991-1995) 3. Bosnien - Hercegovina(1992-1995) Övrigt: Kosovo (1998-1999) Bombningar av Nato1995, 1999 DEN MODERNA HISTORIEN 1980 1989 1991-92 1995

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Europa som utrikespolitisk aktör:

Europa som utrikespolitisk aktör: NO X NO 6 17 May 2011 Published by The Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Europa som utrikespolitisk aktör: Framgångar och misslyckanden 2010 Jan Joel Andersson och Fredrik Doeser forskare

Läs mer

Israel - Palestina Konflikten

Israel - Palestina Konflikten NA15-2016-05-22 Israel - Palestina Konflikten Innehåll 1. Förenta Nationerna 3 1.1 Huvudorganen. 3 2. Mänskliga Rättigheter 4 2.1 Medborgerliga Rättigheterna... 4 2.2 Politiska Rättigheterna 4 2.3 Ekonomiska,

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget 1939 1 sept. Tyskland angriper Polen. 3 sept. Frankrike och Storbritannien förklarar Tyskland krig. 17 sept. Sovjetunionen angriper Polen. Tyskarna bombar Warszawa

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Oljan, gasen och geopolitiken i Europa

Oljan, gasen och geopolitiken i Europa Oljan, gasen och geopolitiken i Europa 14 juni 2016 Samuel Ciszuk 1 Marknadsutbredning styr förutsättningar för hantering, intressen, politiknivå jan-1970 jun-1972 nov-1974 apr-1977 sep-1979 feb-1982 jul-1984

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN )- DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN B ER GET har fött en råtta och Geneve en anda. Den anda som efter många år av kallt krig skulle förbereda den fredliga samlevnaden mellan det västliga och östliga maktblocket

Läs mer