Lärdomar och konsekvenser av första världskriget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärdomar och konsekvenser av första världskriget"

Transkript

1 Lärdomar och konsekvenser av första världskriget av Andrew Korybko Hundraårsminnet av första världskriget är en tid för nykter reflektion och djup eftertänksamhet om orsakerna till och konsekvenserna av denna tragedi. Man brukar säga att det är lätt att vara efterklok, men i dagens polariserade värld råder istället närsynthet. Historien skrivs om, omtolkas, för kortsiktiga politiska poäng, men man glömmer det faktum att det brittiska syftet med den ursprungliga konflikten då var att göda den, utnyttja den för att effektiv rita om den europeiska kartan (på den tiden närmast "global"). Naturligtvis blev inte allt som tänkt, och okända kort kom att störa mycket av dessa noggrant utformade planer. Om än hundra år förflutit är de geostrategiska målen desamma och de nu aktiva krafterna utnyttjar alla medel och metoder (inklusive intriger och massiva bondeoffer) för att spela ut sitt kontinentala schackparti. Men första världskriget kastar kusliga skuggor från det förflutna över framtiden. 1. Teman Geopolitiskt formande Det sägs att "geografin är ödet", och i mycket är geografiskt läge en stark faktor i dessa händelseförlopp. Alfred Mahan och Halforth Mackinder förstod detta mycket väl för över hundra år sedan. Såsom Mahans "The Influence of Sea Power Upon History" från 1890, som hävdade att sjömakt är nyckeln till världsherravälde. Mackinder tog detta ett steg längre 1904, och skriver i " The Geopolitic Pivot of History" [kan det vara här Obama fått inspiration till sina aktuella pivots, i betydelsen hävstänger?] att sjömaktens uppenbara geografiska begränsningar kräver kontroll över centrala landmassan för att dominera Eurasien. Detta ursprungligen förstås menat Centralasien, men har skiftat över tid och rum. Varför det hade betydelse då Storbritanniens utrikesminister 1914, Sir Edward Grey, var en drivande kraft till första världskriget. Storbritannien och Tyskland var engagerade i en hård kapprustning av sjöstridskrafter fram till första världskriget Även om den brittiska flottan var suverän, utgjorde Tyskland helt klart ett ökande hot mot dess hegemoni. Dessutom styrde redan Tyskland och Österrike-Ungern över Centraleuropa och Ryssland

2 kontrollerade de centrala landområdena (i huvudsak "vinnare" av The Great Game, det stora geopolitiska spelet ). Ryske historikern Nikolaj Starikov hävdar briljant att Storbritannien, med hjälp av sin sekellånga diplomatiska expertis (och slughet) i stormaktspelet, anstiftade kriget på östfronten mellan Tyskland och Ryssland efter händelserna i Sarajevo, helt i avsikt att förinta sina två främsta fiender (på sina skilda eurasiska scener) i ett svep. Varför det är viktigt idag Brzezinski, i sin bok "The Grand Chessboard" från 1997, varnar amerikanska beslutsfattare för möjligheten (då avlägsen, i dag mer aktuell) av en tysk-rysk allians. En allians som skulle isolera Amerika från Europa och därmed kollapsa USA:s euroasiatiska strategi. Som motmedel till detta upplevda geopolitiska hot kan säkert mycket av dagens västerländska skuldmångleri härledas, strategisk propaganda för att permanenta Tyskland som förment anstiftare av första världskriget. Målet är förstås att hålla Tyskland och Ryssland isär och förhindra deras framtida politiska samordning. Ideliga färgrevolutioner syftar enbart till att tränga in i före detta Sovjets centralområden och få bort Ryssland ur stormaktsspelet. På den marina sidan, i östra Stilla havet, försöker nu USA, med hjälp av omtvistade maritima områden, locka in Kina i en katastrofal kollisionskurs mot sina asiatiska grannar. Lärdomar Kombinationen sjö- och landmakt, samordnad och tillämpad i hela Eurasien, är den grundläggande formeln för global styrning. En snabb blick på kartan över amerikanska utländska system av baser och militära insatser påvisar lätt det korrekta i Mahan och Mackinder teorier, utan ytterligare kommentarer. Eftersom geografin inte kan ändras, kommer dessa idéer att fortsätta styra USA och andra aspirerande globala hegemonikrafter. I dagens värld har USA fusionerat Brzezinskis eurasiska Balkan-koncept med [prisbelönte amerikanske statsvetarprofessorn] Gene Sharps massagitation för icke-våldsaktioner (underblåst av sociala medienätverk) för att med stöd av färgrevolutioner åstadkomma just detta. Hobbes allianssystem Länder ingår militärallianser med för någon form av upplevd gemensam nytta, som kan variera beroende på aktörer. Även om dessa allianser inte ger lagligt mandat till militära ingripanden, är den allmänna uppfattningen ändå den att det ändå medför en sådan förpliktelse. I synnerhet då parternas rykte och prestige kan stå på spel ifall de inte genomför sin förväntade skyldighet. Ju större ett allianssystem växer sig desto mer komplicerade blir de, för att slutligen snärjas av allt som vävts in i dess nät. Storskaliga krig kan därmed starta på grund av perifera händelser eller rena missbedömningar. Varför det hade betydelse då

3 Rysk affisch - "Entente cordiale", version med kvinnor symboliserande Frankrike, Ryssland och Storbritannien. I mitten höjs det ryskortodoxa korset (symbol för tro), Britannia till höger med ett ankare (med hänvisning till Storbritanniens flotta, men även symbol för hopp) och Marianne till vänster med ett hjärta (symbol för kärlek, möjligen med hänvisning till Sacré-Cœur) - "tro, hopp och kärlek" är de tre dygderna i bibliska Korintierbrevet, 13:13. Affischen påvisar sann rysk lojalitet gentemot sina "allierade" i första världskriget. Uppfattningar om det tvingande i allianser spelade en viktig roll för den långa stubinen som ledde till första världskriget. Som Starikov skriver att "fram till början av första världskriget var ententen som allians inte stadgad av fördrag!" Uppenbarligen ett "sätt att ta sig ur", för somliga men genom falsk brittisk diplomati (utvecklat av Starikov i sina verk), var situationen däremot noggrant stadgad för Tyskland och Ryssland, såsom om det inte fanns något alternativ. Väl aktiverad multiplicerades det trådiga allianskomplexet exponentiellt tills det mesta av kontinenten (och Mellanöstern via det ottomanska riket) uppslukades i totalt krig. En relativt banal händelse i ett större samtida politiskt sammanhang (ett politiskt mord i den kontinentala periferin) ledde till fullskalig storbrand i dess kärna. Varför det är viktigt nu Efter kalla kriget har Nato fortsatt att växa med oförminskad styrka och slukat resterna av Warszawapakten och en del av forna Jugoslavien och Sovjetunionen. Även om det ömsesidiga militära försvaret inte är juridiskt bindande i Nato (artikel 5 föreskriver inte uttryckligen militärt bistånd, utan lämnar till varje medlemsstat att fatta beslut på egen hand), är uppfattningen den att det är bindande. Det innebär att USA och dess kohorter kan farligt dras in i en regional konflikt för att rädda ansiktet. Till exempel Turkiets provokativa ansats i Syrien och dess misslyckade planer på en falsk flagg-attack där få varningsklockor att ringa i resten av världen. Det samma gäller Polen och Litauen, även dem Natomedlemmar, med sina planer på att skapa en gemensam brigad med icke-medlemmen Ukraina. Uppenbarligen kan en mindre makt i en storallians dra in resten av sina tjugosju (Nato)medlemmar i en katastrofal storkonflikt. Vid sidan av Nato har USA en ömsesidig överenskommelse om att försvara Japan, som man nu uppmuntrar att provocera Kina. USA:s säkerhetsgarantier gentemot Israel och Saudiarabien kan också enkelt suga in dem i ett regionalt krig mot Iran. Lärdomar

4 Militärallianser är en typ av närmast heliga överenskommelser som stater ingår, och med det sätter sin prestige och sina medborgares liv på spel för sina alliansvänner. De bör inte ingås som en form av övergripande politiskt uttalande. Ju större allianser, desto större risk för oavsiktliga utbrott av storkrig, desto större lockelse för enstaka aktörer att manipulera alliansen i stort. Det var helt oseriöst av Obama när han nyligen inför den senaste avgångskullen vid militärakademin i West Point stolt kungjorde att: "Från Europa till Asien utgör vi navet i en allians som är oöverträffad i världshistorien." Exceptionellt farliga är så kallade "defensiva" allianser som bara kan uppvisa en historia av offensiva militära åtgärder (t ex varje Natokrig). Allianser kan komplicera den politiska situationen precis lika mycket som de kan klargöra den. Manipulativ maktbalans på distans Maktbalans efter konceptet söndra och härska är lika gammal som historien själv, men lika gammal är kunskapen om att ju mer avlägset utövaren av dessa strategier befinner sig, desto mindre sannolikt påverkas han direkt av de negativa konsekvenserna av sina åtgärder. Detta gör dem desto mer beräknande och dödliga och ökar skadepotentialen. Kraften hos den manipulativt fjärrstyrande staten måste också tas med i beräkningen. Om en stark stat manipulerar svagare stater, ökar potentialen för negativa konsekvenser minskar; Likaså börjar en gång starka stater manipulera sina kamrater, ökar risken för negativa konsekvenser dramatiskt - även om staterna befinner sig långt ifrån varandra. Varför det hade betydelse då Storbritannien hade historiskt varit den primadonna av maktbalans och söndra och härska politik i Europa, och spelade denna roll perfekt i upptakten till första världskriget, som det beskrivs av Starikov. Storbritanniens utrikesminister Edward Grey spelade flitigt alla kontinentala krafter mot varandra för att hans land skulle kunna skörda de förväntade vinsterna med en kontinental konflikt á la Thomas Hobbes filosofi [om oinskränkt makt]. Följderna av kriget blev dock inte exakt som förväntat (som de sällan gör i alla stora strategiska utspel), men icke desto mindre viktigt är att notera Storbritanniens inblandning i krigets tillkomst. Deras vision om att balansera krafterna medels att söndra och härskarteknik bidrog direkt till tragedin, oavsett medvetet eller omedvetet. Varför det är viktigt nu USA har ersatt Storbritannien som världens globala balansmästare och utövare av söndra och härskateknik. Den nya politiken för Lead from Behind, att styra bakom kulisserna, är en omskrivning för dessa metoder. Den utser regionala allierade att genomföra vad som ska ses som ömsesidigt fördelaktig politik (till objektiv nytta för den amerikanska stora strategin, men endast till subjektiv nytta för sin allierade ), medan Washington övervakar och styr händelserna. Turkiet och Polen är de aktuella exemplen på denna politik praktiserad. Pentagon/CIA:s inflytande över juntan i Kiev är ytterligare en tillämpning av detta. Mer ondsint kan färgrevolutionernas ursprung också spåras till en (avlägsen) manipulativ makt som försöker hantera regionala händelser i eget intresse. Genom att globalt manipulera mängder av spelare samtidigt uppstår dock en kritisk punkt med risk för misskötsel och oavsiktliga konsekvenser. Detta desto mera apokalyptiskt i en värld av utvecklad militärteknik (kärnvapen, drönare, cyberkrigföring, etc.).

5 Lärdomar Manipulativ distansbalansering innebär paradoxalt nog både framsynthet och blindhet. Den har ett visst öga för hur önskvärd global eller regional ordning ska utformas, men för att få denna idé förverkligad måste många komplicerade drag göras i förväg. Blindheten stammar i det faktum att när riskfyllda speldrag med stora följder görs, brukar oavsiktliga konsekvenser snart följa, och mer än troligt, att dessa får katastrofala följder för de berörda parterna. Ju mer avlägsen och stark den manipulativa makten är, desto mer sannolikt styrs den av grandiosa (och farliga) visioner om hur framtiden ska se ut och kommer faktiskt att agera efter dessa önskedrömmar. Även om denna typ av aktör endast manipulerar en mindre makt, om det slutliga målet är en makt av samma eller liknande styrka är innebörden den samma som att försöka manipulera det utvalda målet direkt (t ex USA:s manipulation av Ukraina för att spela ut Ryssland). Detta leder aldrig till bestående fredliga och stabila förhållanden. 2. Konsekvenser Okända kort Dessa är de oavsiktliga konsekvenserna till följd av manipulationer och då storstilade planer går snett. De är omöjliga att exakt förutse och konsekvenserna kan mest bara betraktas i ett perspektiv av efterklokhet. Okända kort är de jokrar som överraskande förändrar hasardspelets hela dynamik och orsakar en förändring i de ursprungliga manipulativa planerna som inte alls varit avsikten. De kommer till synes från ingenstans, som en blixt från klar himmel. Varför det hade betydelse då Enligt Nikolaj Starikovs argument var Storbritanniens uppsåt att blåsa upp händelserna i Sarajevo till ett europeiskt storkrig för att samtidigt eliminera två av sina främsta rivaler, Tyskland och Ryssland. Med det förväntade sig London fria händer att diktera sin vilja över hela Eurasien, från Berlin till Bagdad, från Barents hav till Berings hav. Historien avlöpte emellertid inte på det sättet. Några beaktansvärda okända kort dök upp på scenen: USA:s insats i första världskriget gav dem möjlighet att påverka mellankrigstidens Europa efter sina intressen. [Wilsons fredsförhandlare satt på första parkett i Versailles främst för att driva in sina krigskrediter, pengar som behövdes för att kunna betala av sina inhemska krigsobligationer.]

6 Storbritannien var inte längre kontinentens obestridliga härskare och från den stunden och framöver fick se sitt globala inflytande minska, i takt med att USA:s globala makt ökade. Japan observerade från avstånd hur de europeiska brodermorden försvagade deras samlade kolonialmakt, övertog Tysklands Stillahavsområden och laddade upp för större panasiatiska erövringar mindre än två decennier senare. Ryssland reste sig ur askan, internt omvandlat till Sovjetunionen, externt i stort sett intakt inom sina traditionella tsarryska gränser. Turkarna förde vad man såg som ett självständighetskrig, stjälpte Sevresfördraget (som syftade till att skapa europeiska maktsfärer i Anatolien) och ersätta det med Lausannefördraget. Dessa fyra okända kort [dark horse på engelska; i Norstedts Pro även otippad segrare, en i sammanhanget inte alltför långsökt tolkning] var oförutsägbara 1914, men kom efter 1924 att definiera betydande delar av den internationella arenan. Varför det är viktigt nu Precis som det brittiska maktspelet att underblåsa första världskrigets inledande salvor ledde till uppkomsten av flera oväntade maktcentra, så gjorde även USA:s unipolära debacle efter kalla kriget. Kina, som USA allierat sig med för att motverka Sovjetunionen, upplevde den snabbaste ekonomiska uppgången i mänsklighetens historia, och kan med den takten komma att överträffa USAekonomin redan i år. Ryssland är åter på fötter. Under Putin återtar nu landet något av sin historiska stormaktsstatus efter 1990-talets nedgång. De facto kan både Ryssland och Kina nu avnjuta de bästa ömsesidiga relationerna i sin respektive historia. Detta har lett dem att samordna sin politik i FN, BRICS, APEC samt Mellanöstern och Nordafrika. Detta förstås inte som amerikanska politiska planerare förväntat sig sin "unipolära" värld då man skissade den I själva verket växer en multipolär framtid fram ur ett (kortlivat) unipolärt förflutet, en process som nu förefaller irreversibel. Lärdomar För att citera Donald Rumsfeld, "det finns okända okändheter", som gör det omöjligt att förutsäga konsekvenserna av vissa åtgärder. Ändå verkar det som om ju större åtagande, ju större aktörer, ju större mål, desto sannolikare dyker okända kort upp och desto mer komplicerade och betvingande är de. Det kan därför förutsättas att USA:s "slag om Eurasien" kan resultera i ett oräkneligt antal okända kort som helt kan vända upp och ned på den globala maktbalansen. Politiskt koppleri Stater av andra tredje rang (icke-stormakter) är alltid föremål för manipulation, men detta blir fullt klart först när en fjärrstyrande manipulativ makt bestämmer sig för att fullfölja sin strategiska vision. Dessa underordnade stater är garanterade offer när de befinner sig i stridsområdet, och deras utsatthet är till nytta för den manipulerande staten. Detta i form av regelrätt svek, då man backar från tidigare löften, och den underlydande staten tvingas ge upp sina egna ambitioner, av undergivenhet och mot sin vilja eller förväntan. Primära stater kan ursprungligen ha respektfulla relationer med dessa sina underordnade partners, men när de väl går till offensiv för att fullfölja sin (messianska) vision, blir dessa relationer omedelbart onödiga och försumbara politiska spelbrickor.

7 Varför det hade betydelse då Faisal ibn al-hussein ( ), kung av Irak från 1921 till sin död. Notera flaggan i arabiska kungariket Syrien, som krönte Faisal till sin kung i mars 1920, men som kollapsade under fransk invasion fyra månader senare. Två av de största problemen i Mellanöstern kan spåras tillbaka till denna period: Israel/Palestinafrågan och regionens artificiella koloniala gränser. Araberna manades resa sig mot turkarna, i utbyte mot självständighet efter kriget. Detta enligt den s k McMahon-Hussein-korrespondensen, men som inte kom att förverkligas. Medan Israel/ Palestinafrågan under denna tid är väl känd (genom Balfourdeklarationen), är sveket mot kungariket Syrien efter första världskriget mindre känt. Damaskus-protokollet 1914, efter den officiella korrespondensen åren , utgjorde grunden för överenskommelsen där gränserna för det framtida arabiska kungariket Syrien skulle fastställas. De kom att inkludera dagens Syrien, Libanon, Israel, det mesta av västra Jordanien och Irak samt delar av södra Turkiet. Britterna var samtidigt upptagna med sitt dubbelspel att konspirera med fransmännen för att dela upp Mellanöstern i koloniala zoner, enligt det som blev Sykes-Picot-avtalet. Tillsammans beslutade de sig för Balfour-avtalet 1917 (som överlappade territorier utlovat kungariket Syrien), vilket tydligt visar att man aldrig hade för avsikt att förverkliga sina löften om att godkänna en självständig arabisk statsbildning, centrerad kring Syrien. Frankrikes invasion av det arabiska kungariket Syrien redan 1920 dödade effektivt alla drömmar om syrisk självständighet, fram till Fast Frankrike hade då redan med våld brutit loss Libanon från Syrien. Man tvingades även ge upp Hatay till Turkiet 1939, trots att båda områdena historiskt, i århundraden, varit en del av den syriska civilisationen. Sveket mot Syrien efter första världskriget är ett skolexempel på politiskt koppleri, och dess arv är det sargade Mellanöstern av i dag. Varför det är viktigt nu

8 USA:s April Glaspie i möte med Saddam Hussein den 25 juli 1990, en vecka innan Irak invaderar Kuwait. Andra och tredje rangens stater är nu mer hotade än någonsin tidigare. Brzezinskis destruktiva Eurasien/Balkan-strategi riktar särskilt in sig på randstater, varav de flesta redan drabbats av färgrevolutioner, avsedda att skapa geopolitisk jordbävning som krossar dessa randstater och kollapsar huvudmotståndaren. Andra gånger används mer traditionell krigföring hand i hand med diplomatiskt bedrägeri. Det mest fantastiska fallet är Iraks militära ockupation av Kuwait April Glaspie, USA-ambassadör i Irak vid tiden, gav uppenbarligen Saddam "grönt ljus "för sin ockupation. Den provocerade ockupationen användes för att rättfärdiga USA:s militärinsatser i Saudiarabien och Gulfstaterna, första och andra Gulfkrigen, och de neokonservativas projekt för Ett Nytt Mellanöstern". Den s k arabiska våren är det senaste exemplet på USA: s stora strategiska planer för regionen, men hade det inte varit för det första Gulfkriget (till följd av vilseledande försäkringar om att USA inte skulle ingripa - i samma bedrägliga anda som britterna försäkrade tyskarna i upptakten till första världskriget), skulle inget av detta ha hänt, och över en miljon liv kunde ha sparats. Lärdomar Precis som araberna falskt lovades frihet för upproret mot turkarna och Saddam vilseleddes att tro att Kuwait var lovligt byte, utnyttjar avlägsna manipulativa krafter oftast andra och tredjerangsstater enbart för att främja sina egna strategiska mål. Mycket sällan förverkligar de sina löften eller bistår långsiktigt sina "allierade". De används för ett bredare syfte och glöms bort då de inte längre är användbara. Genom att förstå den rovgiriga naturen hos politiska hallickar likt Storbritannien och USA, skulle andra och tredjerangsstater kunna undgå det öde som drabbade det arabiska kungariket Syrien och senare Saddam Hussein.

9 Karta över Europa efter första världskriget till 1929 Farligt godtycke Användning av dubbla standarders kan enbart vara "stabilt" om det praktiseras i oöverträffat globalt övervälde - i annat fall skulle detta godtycke öppna en Pandoras ask med många okända kort. Oavsett stat (eller grupper av stater) som ser sig i en position av obegränsad makt och inflytande, tillåter sig gärna dubbelmoral av ren kortsynt politisk bekvämlighet. Det är lättare att tillämpa en standard för de besegrade och en annan för segrarna. Varför det hade betydelse då De dubbla normerna för självbestämmande och etnisk nationalism är kanske den farligaste hyckleri i det senaste århundradet. Efter första världskriget, segrarmakterna spelade en balansakt med etniskt blod. Deras dubbelmoral var avsedd att omforma Europas karta efter egen smak, ge vissa länder och folk fördelar och handikappa andra. Ironiskt nog kom vissa stater att få känna av båda dessa effekter. Detta föranleddes av att koppla och separera olika etniska grupper, förena några samtidigt skapa utflyttade ur andra. Etniska grupper som delades med våld: Tyskar (Versaillesfördraget) Ungrare (Trianonfördraget) Etniska grupper som tilläts förenas: Polacker Rumäner Fejkstat Tjeckoslovakien Tyskar och ungrare försökte ändra denna konstgjorda etniska fördelning, som faktiskt kom att bli bidragande orsak till andra världskriget. Polacker och rumäner, som faktiskt hade de allra flesta av sina etniska grupper inom sina gränser, hade dock betydande minoriteter; ukrainare och vitryssar i Polen, ungrare i Rumänien. De var "nationalstater" i den meningen att de dominerande nationaliteterna utgjordes av polacker och rumäner, men var inte "rena" nationalstater på grund av sina stora minoritetsgrupper. Tjeckoslovakien var något helt annat, ett

10 sammelsurium av tyskar, tjecker, slovaker och ungrare. Det var en onaturlig enhet som skapats enbart i politiska syften. Den godtycklighet varmed etnicitet bedömdes kom att gissla hela efterkrigstidens Europa, ett förhållande som så småningom skulle utlösa andra världskriget. Varför det är viktigt nu Än en gång har självbestämmande och etnisk nationalism släppts ur Pandoras ask, nu av USA och dess allierade. Med början i Kosovo, som deklarerats som "undantag" från regeln, med en folkgrupp som våldsamt agiterade för (och erhöll internationellt militärt stöd för) självständighet och ensidigt förklarade sin suveränitet år Redan då deklarerade Putin att " ett oberoende Kosovo är ett fruktansvärd prejudikat. I själva verket bryter detta upp hela system med internationella relationer, ett system som tagit inte bara årtionden utan århundraden att utveckla... tveklöst kan detta få en hel kedja av oförutsägbara konsekvenser." Han avslutade med: I slutänden är detta ett tveeggat svärd och den motsatta eggen kan träffa dem i huvudet någon gång". Vilket var precis vad som snart kom att hända med Sydossetien, Abchazien, nu senast Krim, och eventuellt Donbass och Novorossiya i sin helhet. Och det är ändå bara en början. Lärdomar Dubbla normer leder aldrig till stabilitet, och bär inom sig fröet och embryot till framtida konflikter. Frågan är hur lång tid det tar för dessa frön och embryon att mogna till ett fullskaligt problem, och vilken form och omfattning oppositionen till dessa dysfunktionella överenskommelser tar. Som kan ses av fall från Versaillesfredens Europa och den moderna världen, kan politiskt godtycke och dubbelmoral helt revolutionera internationell politik och kan ge de mest oförutsägbara utfall. De är säkra recept för kommande katastrofer. Avslutande tankar Teman och konsekvenserna av första världskriget är ännu kusligt aktuella. Skillnaden är dock att omfattningen av instabilitet och det potentiella insatsområdet spritts från Europa till hela Eurasien. Britterna var de främsta drivkrafterna i den maktbalans som rådde för hundra år sedan, en maktpolitik efter principen söndra och härska, som nu ärvts av USA, med sin Nato-allians. En pakt som länge vuxit ur sitt syfte, svällt ut med onödiga medlemmar och nu utgör en unikt instabil militärgruppering som mycket väl kan leda världen till storkrig genom felbedömning. Den geopolitiska kalkylen är densamma sjömakten (USA) och dess allierade kan inte tillåta en kombination av kontinentala stater (Ryssland, Kina, Iran och Indien) att förenas i att avvärja den från Eurasien. Brzezinskis krigslist för Eurasian/Balkan och Gene Sharps taktik har förenats för att skapa ett nytt farligt vapen för global krigföring med sina färgrevolutioner. Den kombination av låg/högintensiv krigföring gav Kosovo prejudikat, genomfört under ledning av USA/Natos "ledarskap", och har splittrat dagens internationella relationer med potentialen att utplåna alla de tankar på fred mellan stormakterna som rått i nästan 70 år. Andrew Korybko är forskningsstuderande vid Moskvauniversitetet, inst. Internationella relationer.

11 Översättning: Åke W Bergh källa: Oriental Review

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

Har EU och USA gemensamma värderingar?

Har EU och USA gemensamma värderingar? Har EU och USA gemensamma värderingar? En fråga om sammanfallande intressen av Ingolf Kiesow Abstract While Europe is generally regarded as a helper and an ally to the USA, voices are heard more often

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Perry Anderson: Två revolutioner

Perry Anderson: Två revolutioner 1 Perry Anderson: Två revolutioner [Ur New Left Review, nr 61, januari-februari 2010. Översättning från engelska, Göran Källqvist. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

Sedan det kalla krigets slut i början

Sedan det kalla krigets slut i början Supermakten och dess allianser HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 25 april 2006 av fil dr Mike Winnerstig Sedan det kalla krigets slut i början på 1990-talet har USA:s

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar 1 Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar [Intervjun gjordes av David Finkel, redaktör på Against the Current, den amerikanska organisationen Solidaritys tidning. Intervjun gjordes 6

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Sofia Uggla Så tystas De kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Så tystas de kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Per Berg Specialistläkare anestesi och intensivvård

Ledarskaps-ST 2009-2013 Per Berg Specialistläkare anestesi och intensivvård Ledarskaps-ST 2009-2013 Per Berg Specialistläkare anestesi och intensivvård Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i Ledarskaps-ST

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Till Ondine och Alicia

Till Ondine och Alicia Till Ondine och Alicia I samarbete med Federativs förlag Box 6113, 800 06 Gävle Pg 1399-5 (Federativs) www.federativsforlag.se Att läsa Kapitalet politiskt Harry Cleaver ISBN: 978-91-975797-1-1 Harry Cleaver

Läs mer

Mellan demokrati och diktatur. 12 Augusti, 2013

Mellan demokrati och diktatur. 12 Augusti, 2013 Mellan demokrati och diktatur Rapport till Kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel 12 Augusti, 2013 Staffan I. Lindberg Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo "Vem talar idag om folkmordet på armenierna?" 1. Detta välkända uttalande av Hitler gjordes inför chefsbefälhavare för de väpnade tyska styrkorna den 22 augusti

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se Fler EU-medlemmar önskas! av Walburga Habsburg Douglas www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Walburga Habsburg Douglas för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 Fler

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer