PåHuGGeT Nr 430 Årgång 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12"

Transkript

1 PåHuGGeT Nr 430 Årgång 12 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: Administration: Stig Wolf Andersson Tel:+46-(0) Mobil:+46-(0) Fax:+46-(0) Webbplats: Adress: PåHuGGeT, Box 3414, Hässelby, Sweden Copyright: PåHuGGeT Rubriker den 6 oktober Tyska Förbundsrådet kräver ett enda svavelgränsvärde i hela EU Regeringen säger sig vilja genomföra IMO:s svavelbeslut men bara om exportindustrins konkurrenskraft bevaras Järnvägsflaskhalsarna kvar även efter trots alla miljarder Safmarine integreras med Maersk, ceo Dyrbye får gå Grimaldi inleder 8-dagarstrafik till Västafrika Ny snösmältningsmaskin ska hålla bangårdarna öppna i vinter Infrastrukturministern beställer snabbutredning om ERTMS Ford förlänger reservdelskontrakt med DHL Supply Chain Bilfrakt köper Nordisk Kyl Logistik Logent och Green Cargo i samarbete om bildistribution M3 Logistics ny logistikpartner till Odd Molly Jacob Engwall tar över som vd i Haegerstrands Ny vd utsedd i Jata Cargo i Malmö ISS terminalchef ny vd i NetRail Eddie Hansson går efter misslyckad fusion NordicGSA hämtar ny vd från North Air Logistics OBS: PH gör sedvanligt höstuppehåll och återkommer torsdag 20 oktober. PåHuGGeTs nyheter torsdag 6 oktober Tyska Bundesrat kräver ett och samma svavelgränsvärde i hela EU Det tyska Förbundsrådet eller Bundesrat, som är en tungviktig lagstiftande församling vid sidan av den tyska riksdagen (Bundestag), kräver ett för hela EU enhetligt gränsvärde för svavelhalten i fartygsbränsle. Med detta krav går Förbundsrådet emot IMO-beslutet att från 2015 införa ett svavelgränsvärde som, som bekant, är betydligt strängare för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön än för andra hav i EU. Förbundsrådets ställningstagande ger därmed infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ett starkt och mycket välkommet stöd i det nyligen påbörjade, svåra arbetet med att ändra eller skjuta upp IMO:s beslut. Samt extra slagkraft i den interna regeringsstriden om svavelfrågan med den centerpartistiska miljöministern.

2 2 Förbundsrådets enhälliga beslut är ett svar på en begäran eller motion från de tre tyska kustdelstaterna Niedersachsen, Hamburg och Schleswig Holstein, enligt ett uttalande från Mecklenburg-Vorpommerns trafikminister Schlotmann (SPD) i Schwerin och som välkomnar Förbundsrådets beslut. "Strängare gränsvärden för Östersjön och Nordsjön än för andra hav i EU skulle missgynna tyska hamnar", säger trafikminister Schlotmann. IMO har, som bekant, beslutat att svavelhalten i fartygsbränsle ska sänkas från nuvarande 1,0% till 0,1% från 2015 för fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön. På alla andra hav ska svavelgränsvärdet sänkas till 0,5% och först från år 2020, från nuvarande 4,5%. Trafikminister Schlotmann fruktar en förskjutning från sjötransporter till vägtransporter i Östersjöområdet om strängare svavelgränsvärden ökar kostnaderna för sjötransporter. En minskad svavelhalt i fartygsbränslet ska skydda Östersjöregionens miljö, ja. Men om i stället antalet lastbilstransporter ökar blir ju effekten den motsatta, säger Schlotmann. "Detta kan inte vara miljöpolitiskt vettigt ("Das könne nicht Sinn und Zweck von Umweltpolitik sein")", säger Mecklenburg-Vorpommerns trafikminister Schlotmann enligt Deutsche Pressagentur (dpa). För de svenska pappers- och stålexportföretagen, som under lång tid skarpt har kritiserat IMO-beslutet (och den svenska regeringens tidigare, och enligt industrin förhastade och icke analyserade beslut att stödja IMO:s nya gränsvärden), kommer det tyska beskedet som manna från himlen. Hittills har Finland (och sakta men säkert även Sverige) varit den ropandes röst i öknen i försöken att rucka på IMO:s och, sedan i somras, även EU-kommissionens till synes oomkullrunkeliga uppfattning att svavelgränsvärdet skall sänkas från 1,0% till 0,1% från En nyordning som enligt exportföretagen kommer att leda till en massiv överföring av gods från sjö till land och då i första hand till betydligt miljö-o-vänligare lastbilstransporter. (Forts )

3 Enligt Näringslivets Transportråds ordförande Stig Wiklund, tillika vice vd i Stora Enso Logistics (se PåHuGGeT 8/9) skulle ett svavelgränsvärde på 0,1% leda till ett lämmeltåg med ca svenska och finska lastbilstransporter per dygn genom Sverige till Tyskland. Samt årliga merkostnader för den svenska pappers- och stålindustrin på ca 30 miljarder kr. Enligt Stig Wiklund är Sveriges och Finlands ambitioner att "få med" Tyskland i arbetet med att ändra IMO:s beslut. Det verkar som om man blivit bönhörd fortare än någon kunnat ana, efter tyska Bundesrats ställningstagande i förra veckan. Samtidigt har den svenska regeringen, tydligt generad över sitt tidigare oförlåtligt passiva agerande (läs: brist på agerande) under förra infrastrukturministern Åsa Torstenssons (C) tid, fått en intern svavelhaltsstrid på halsen, sedan nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M), tillsammans med handelsminister Eva Björling (M), i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 september gick emot IMO:s svavelgränsvärde och EU:s nya svaveldirektiv: "Regeringen kan inte acceptera EU:s reviderade svaveldirektiv som det ser ut i dagsläget. (---) Därför arbetar regeringen nu för att ett årtal för genomförande av beslutet inte förs in i EU:s svaveldirektiv", skrev de två ministrarna. Vilket fick miljöminister Andreas Carlgren (C) att gå i det s k taket, eftersom det (minsann) var han som var ansvarigt statsråd för denna miljöfråga och inte infrastrukturministern och alltså Carlgren som skulle "ge regeringens besked i svavelfrågan". "Det är helt uppenbart att Sverige kommer att genomföra överenskommelsen i IMO samtidigt med och samordnat med övriga länder", sa (f d) miljöminister Carlgren. "Det är rättsligt bindande krav, och enskilda länder kan inte avvika från dem." Andreas Carlgrens åsikt bör här lämpligen vägas mot det lagstiftande tyska Bundesrats enhälliga uppfattning i frågan, att svavelgränsvärdet måste vara ett och detsamma i hela EU och således utan några diskriminerande lägre gränsvärden för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön. Hur och varför statsminister Reinfeldt tillät (?) Elmsäter-Svärd att göra detta utspel i svavelfrågan - som retade gallfeber på både miljöministern och Miljöpartiets nya språkrör Åsa Romson - finns ingen förklaring till. Carlgrens avgång har, möjligen, underlättat för regeringen att arbeta vidare efter infrastrukturministerns näringslivsvänliga linje, om nu inte nya miljöministern Lena Ek (C) sätter nya käppar i hjulen. Svavelgränsvärdet förblir hur som helst en het potatis i både den svenska exportindustrin och i regerings- och riksdagskorridorer, eftersom svavelfrågan kommer att debatteras i riksdagen den 25 oktober, sedan Vänsterpartiets Jens Holm interpellerat miljöministern (där Lena Ek alltså får svara, efter Carlgrens frånfälle): "Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att se till att svaveldirektivet 3

4 4 Efter att Andreas Carlgren (C) fått kicken som miljöminister har sannolikt infrastrukturminister Catha - rina Elmsäter-Svärd (M) stärkt sin position i sina försök att stoppa IMO:s och EU-kommissionens nya svavelgränsvärden. En kontakt med Mecklenburg-Vorpommerns trafikminister Schlotmann (SPD) i Schwerin, som kräver ett enda svavelgränsvärde i hela EU, kanske kan ge den svenska regeringen ytterligare råg i ryggen. träder i kraft snarast möjligt och med ambitiösa utsläppskrav? Vilka övriga åtgärder planerar miljöministern för att minska utsläppen av svavel?" Hur regeringen kommer att agera återstår att se. I den nyss framlagda Budgetpropositionen kan man, om man letar länge, på undanskymd plats i utgiftsområde nr 20 (av 27 utgiftsområden) 'Allmän miljö- och naturvård', på sidan 48 under mellanrubriken Åtgärder för förbättrad havs- och vattenmiljö, hitta 14 rader om den kontroversiella sänkta svavelhalten i fartygsbränslet, nämligen: "Undersökningar visar att sjöfartens utsläpp av bl a partiklar och svavel antas orsaka cirka förtida dödsfall per år i Europa och de bidrar till försurningen av miljön. Sverige satte svavelfrågan på den internationella kartan under 1970-talet och har drivit frågan även i den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Där togs 2008 ett historiskt beslut om att skärpa kraven på svavelinnehåll i fartygsbränslen, vilket kommer att ske stegvis. IMO:s beslut utgör ett mycket viktigt steg mot att minska sjöfartens utsläpp och kommer att leda till miljö- och hälsovinster för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen som utgör ett särskilt svavelkontrollområde på grund av regionens extra känslighet för svavelutsläpp. Sverige avser att genomföra IMO:s överenskommelse tillsammans med och koordinerat med övriga stater runt Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, så att genomförandet alltså sker på ett sådant sätt att svensk industris konkurrenskraft bevaras. Sverige ska verka för att berörda EU-länder och Ryssland genomför överenskommelsen." Den av PH fetstilsmarkerade meningen är ett slående exempel på den såphala politikersvenska som slår knut på sig själv när man samtidigt ska gå två helt motstridiga intressen till mötes - å ena sidan miljöintressena med miljöministern i spetsen, och å andra sidan näringslivets intressen med infrastrukturministern i spetsen. Eftersom det är utrett och klarlagt att IMO:s nya svavelgränsvärde kommer att medföra årliga merkostnader för den svenska exportindustrin på ca 30 miljarder kr, så kan rimligen inte sagda industris konkurrenskraft bevaras om det nya gränsvärdet införs. Om regeringen står för sin utfästelse om bevarad konkurrenskraft för industrin måste den således säga nej till IMO:s svavelbeslut och aktivt och offentligt verka för att riva upp, alternativt skjuta upp, detsamma på obestämd tid. Tvekar regeringen Reinfeldt kanske den kan, eller bör, skaffa sig en mäktig bundsförvant i tyska Bundesrat.

5 5 Många flaskhalsar består efter trots alla miljarder till järnvägen Kartorna visar Kapacitetsutredningens bedömda kapacitetsbegränsningar i järnvägsnätet 2015 (t v) respektive 2021 (t h). Röda markeringar betyder stora begränsningar, gula medelstora och gröna små eller inga begränsningar. Någon minskning av de rödmarkerade banorna kan inte spåras; tvärtom. "Situationen för järnvägens infrastruktur är i dag ansträngd. Järnvägssystemet har såväl punktlighets- som robusthets- och kapacitetsbrister. Trafikmängden är större än någonsin, och det körs tyngre, bredare, högre och längre tåg, vilket direkt påverkar underhållsbehovet. En effekt av det eftersatta underhållet i kombination med den höga kapacitetsanvändningen är att antalet störningar i trafiken i dag är stort." Denna dystra bild målas upp i en färsk delrapport från Trafikverket betitlad "Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren ". För att hålla järnvägsnätets ("anläggningens") åldrande stången begär Trafikverket en utökning av anslagen med 38 miljarder kr utöver det som beslutats i den Nationella planen, varav 11 miljarder kr kommer från verket genom effektivisering av verksamheten, säger Lena Erixon, vice vd i Trafikverket och som varit ansvarig för utredningen. Den utökade budgeten föreslås för åtgärder främst i Stockholmsområdet med Mälardalen, Göteborg, Skåne, godsstråken genom Bergslagen samt (forts )

6 6 Malmbanan. Samtidigt finns det ett antal sträckor som Trafikverket vill utreda vidare som Gävle Sundsvall och Gävle-Borlänge. Rapportens åtgärdsförslag syftar till att väsentligt förbättra punktlighets-, robusthets- och kapacitetssituationen i det svenska järnvägsnätet. Men trots dessa många nya miljarder (om nu regeringen säger ja till äskandena) kommer det ändå att 2021, alltså efter tio år, finnas kvar ett stort antal besvärliga kapacitetsbegränsande flaskhalsar över hela det svenska järnvägsnätet, varav de allvarligaste bristerna finns på följande banor: Kiruna Riksgränsen; Murjek Kiruna; Sundsvall Gävle; Gävle Storvik; Storvik Avesta Fagersta; Falun Borlänge; Ställdalen Frövi; Hallsberg Laxå; Hallsberg Degerön; Arlanda Skavstaby; Barkarby Tomteboda; Järna Gnesta; Norrköping Linköping; Kristinehamn Karlstad Arvika; Alingsås Göteborg; Älvängen Göteborg; Korsande tågvägar i Göteborg; Öxnered Vänersborg; Jönköping Nässjö; Åstorp Teckomatorp; Hässleholm Flackarp (söder om Lund); Kristianstad Hässleholm; Ängelholm Helsingborg (delvis utbyggt till 2021); Malmö Ystad; Malmö Trelleborg; Åstorp Ramlösa. PåHuGGeT återkommer mer detaljerat till de många flaskhalsar som under minst tio år kommer att bromsa trafiken i Bergslagen (inklusive Hallsberg-Mjölby), i Skåne, på Hamnbanan i Göteborg, Ostkustbanan, Norra stambanan och Malmbanan. Bästa receptet när konjunkturen bromsar in: Visa FlaGGeN i PåHuGGeT. Varje vecka. Mejla i dag till för Annonspriser och Höstens Utgivningsschema. PåHuGGeTs ANNONSÖRER som visar FlaGGeN i VECKANS NUMMER: Grimaldi Lines och Scandinavian Shipping & Logistics sid 1, Enter Logistics sid 2, Södertälje Hamn sid 3, Lindeberg Spedition sid 3, Katrineholms Logistikcentrum sid 4, St Peter Line sid 7, ESSE Logistics sid 8, Finnair Cargo sid 9, CB Richard Ellis sid 10, Dachser sid 11, Volvo Cars sid 11, Kuehne+Nagel sid 12, ITS sid 12, Tullverket sid 12, DHL Global Forwarding sid 13, DHL Supply Chain sid 14, North Air Logistics sid 14, Agility sid 16. PåHuGGeT - Logistik-Sveriges Marknadsföringskanal Nummer 1. Måndag. Tisdag. Onsdag. PåHuGGeT. Fredag.

7 7 Safmarine integreras i Maersk Line anställda plus ceo får gå 240 anställda förlorar sina jobb, inklusive ceo Tomas Dyrbye, när driften av Maersks systerrederi Safmarine integreras i Maersk Line. Tomas Dyrbye lämnade sommaren 2010 ett toppjobb som Maersks Nordeuropachef med placering i Göteborg. Containerrederiet Safmarines drift och ledning kommer att integreras i systerrederiet Maersk Line, varvid 240 anställda förlorar sina jobb, inklusive den i Logistik-Sverige välbekante ceo Tomas Dyrbye, som sommaren 2010 lämnade ett toppjobb som Maersks Nordeuropachef i Göteborg för det nya toppjobbet som ceo i Safmarine i Antwerpen. Integrationen av Safmarine i Maersk Line motiveras med behovet att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Safmarine seglar på Afrika, Mellanöstern och Indien med containerfartyg och styckegodsfartyg (multipurposefartyg). Rederiets huvudkontor i Antwerpen stängs, liksom de egna kontoren i Shanghai, Dubai, Kapstaden och Mumbai. Tomas Dyrbyes efterträdare utses inom kort. Safmarines starka varumärke ska behållas, säger Maersk Lines ceo Eivind Kolding, för att fortsätta spela en viktig roll i Maersks rederiverksamhet men inte som idag, då de två rederierna seglar parallellt och oberoende av varandra på de flesta av Safamarins huvudtrader. "It is our clear intention to strengthen the Safmarine brand. Over its long history it has become a force to be reckoned with in its markets, and customers value its distinctive approach to deep and lasting relationships", säger Kolding. Integrationen gäller Safmarines containertrafik, medan dess styckegodstrafik fortsätter som hittills med Antwerpen som hemmahamn. Utöver Safmarine arbetar Maersk med andra regionala varumärken som nya Seago Line i Europa och MCC i Asien. Grimaldi ökar turtätheten till Västafrika till var 8:e dag Grimaldi Lines har i dagarna satt in sitt sjätte nybyggda conrofartyg, Grande Sierra Leone, i sin trafik mellan Västeuropa och Västafrika och har samtidigt ökat turtätheten från 10-dagarstrafik till en segling var 8:e dag. I Grimaldis Southern Express Service betjänas Casablanca, Dakar, Conakry, Lome, Pointe Noire, Luanda och Douala från bland annat Hamburg, Amsterdam och Antwerpen. Grande Sierra Leone och hennes systerskepp lastar (till exempel) bilar, 800 teu och filmeter med rullande enheter/gods.

8 8 Världens största snösmältare ska klara vinterns bangårdsproblem Världens största snösmältningsmaskin på räls presenterades i tisdags på järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping. Maskinen, som utvecklats av Railcare i Skelleftehamn i samarbete med Trafikverket, kallas Snow Removal 700 och kan röja och smälta cm nyfallen snö på 700 meter spår på en dryg halvtimme. Den till vatten smälta snön samlas i en till röj- och smältningsmaskinen kopplad tankvagn som rymmer 50 kbm. Vattnet kan därefter tippas på utsedda platser eller ner i dagvattensystemet, vilket eliminerar dagens problem med upplagsplatser för röjd snö. Snösmältaren är byggd för att lösa de exceptionellt stora problem som mycket snö i förening med för lite personal och otillräckliga konventionella snöröjningsmaskiner orsakat de senaste åren på i första hand de stora godsbangårdarna och i olika järnvägsdepåer. "Vi har haft några tuffa vintrar och testar nu detta för att öka vår förmåga att hantera vintern och med hopp om att få nöjda resenärer och godstrafikkunder", säger Jan Pettersson, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll. Så här arbetar maskinen: Två sidoborstar sopar snön in mot mitten, max 2,5 m från spårmitt i båda riktningar; även gångbanor vid sidan av spåret blir fria från snö. Operatören, som sitter i en liten hytt på röjningsaggregatet, styr borstarnas räckvidd via två spakar. Huvudborsten borstar upp snön som sugs in ett smältkar med vatten som värms upp kontinuerligt, där snön smälter till vatten. Tyngre partiklar hamnar i ett "vattenlås" som enkelt kan tömmas och rengöras. I vinter ska maskinen i första hand köras i Stockholmsområdet vid Tomteboda, Värtan, Västberga, Södertälje samt i SL:s depåer. Maskinen utvärderas kontinuerligt gemensamt av Railcare och Trafikverket samt efter den första säsongen. Utvecklings - projektet har ett ordervärde på drygt 20 Mkr per år; avtalet mellan Railcare och Trafikverket löper i fem år. "Snösmältarmaskinen har stor potential även utanför Sverige i form av maskinförsäljning och export till andra länder med samma problem som vi haft i Sverige", säger Railcare Group AB:s vd Ulf Marklund. Fotnot. Railcare Group erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vaccumteknik, trumrenovering och specialtransporter samt hyr även ut lok, vagnar och personal för bland annat timmertransporter (till bland annat Hector Rail). Railcares omsättning uppgick 2010 till 190 Mkr med resultatet 5,6 Mkr. LBC Frakt tecknar treåriga pelletsavtal med Pemco LBC Frakt i Värmland har tecknat nya treåriga bulk- och logistikavtal dels med Pemco Träpellets AB i Säffle med en årsvolym om ca ton och med ett värde av 18 Mkr och dels med Pemco Trepellets AS i Norge. Med avtalen utökar LBC Frakt pelletsleveransområdet till Osloområdet samt öster ut mot den svenska gränsen.

9 9 Oroad infrastrukturminister beställer snabbutredning om ERTMS Är ett fortsatt införande av det omdiskuterade och starkt kritiserade järnvägs säkerhetssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) på väg att omprövas? Enligt vad PåHuGGeT erfar bjöd i onsdags i förra veckan infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in representanter för järnvägsföretagen för att diskutera och framföra synpunkter på ERTMS. I mötet, som initierats efter den försenade trafikstarten på Ådalsbanan, deltog bland andra Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Tågoperatörernas vd Peder Wadman, SJ:s ordförande Jan Sundling, Bombardier Transportations Klas Wåhlberg och Norrtågs Olle Tiderman. En allmän uppfattning var att det behövs en ny avspark med en ny tidplan för införandet av ERTMS i Sverige. Enligt flera av deltagarna i mötet föreföll infrastrukturministern och hennes departement "mottagliga" för de synpunkter som framfördes. På mötet fick också Gunnar Malm och Trafikverket i uppdrag av infrastrukturministern att i samråd med övriga branschföreträdare göra en snabbutredning som ska belysa komplexiteten vid införandet av ERTMS och som ska vara klar före jul. Ford förlänger reservdelskontrakt med DHL Supply Chain Med ett nytt treårsavtal har Ford förlängt DHL Supply Chains uppdrag att hantera Fords reservdelslogistik från DHL:s lager i Örebro samt ansvaret för kundsupport till Fords samtliga återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och Baltikum. Ca artikelnummer hanteras från lagret i Örebro. Utöver reservdelar ansvarar DHL även för en stor del av returhanteringen. I genomsnitt lossas tre trailrar per dag med reservdelar från Fords centrallager i Köln. Utgående hanterar DHL i snitt artikelnummer per dag i olika kvantiteter. Bilfrakt köper dagligvarutransportören NKL Bilfrakt.se i Skellefteå köper Nordisk Kyl Logistik AB (NKL) i Östersund, som är en ledande dagligvarutransportör i mellersta Norrland. "Med NKL kan vi nu erbjuda än mer effektiva och hållbara transport- och logistiklösningar till dagligvaruhandeln", säger Bilfrakts koncernchef Fredrik Persson. NKL har 75 anställda och omsatte i fjol 95 Mkr med ett resultat om 4,4 Mkr. NKL:s vd Fredrik Fjellström stannar efter köpet kvar i NKL som vd och delägare. Bilfrakt arbetar med dagligvaru-, anläggnings-, industri- och specialtransporter samt trä & bio i huvudsak i Västerbotten och Norrbotten. Företaget omsatte ,2 miljarder kr med resultatet 15,6 Mkr och har ca 100 anställda. Cargolux och Boeings fraktplansdispyt löst Cargolux och Boeing har löst tvisten om leveranserna av två nya fraktplan av typ Boeing 747-8F, sedan Cargolux anmärkt på för svag bränsleeffektivitet. Cargolux väntas nu ta leverans av ett första plan den 12 oktober. Enligt Akbar Al-Baker, ceo i Qatar Airways, som nyligen köpt in sig med 35% i Cargolux, har Cargolux dispyt med Boeing inget att göra med de förhandlingar som Qatar Airways fört med Boeing om kompensation för förseningar av Boeings nya passagerarplan 787.

10 10 Green Cargo och Logent inleder samarbete om bildistribution I ett nystartat bolag med namnet Logent Automotive Logistics AB inleder Logent och Green Cargo ett samarbete för att skapa, driva och sälja distributionslösningar till bilindustrin och där Green Cargos uppgift blir att svara för vagns- och tågdragningskapacitet för transporterna. Bolaget får säte i Göteborg och ägs av Logent som ett dotterbolag till Logent Ports & Terminals AB och med Green Cargo som deltagare i styrgruppsarbete. Rekrytering av vd, två säljare och en logistiker pågår; tills vd-n är på plats går Logent Gothenburg Car Terminals vd Michael Arvidsson in som vd. Övriga resurser tillskjuts från befintliga resurser hos Green Cargo och Logent. "Införsäljningen av trafiker har börjat, men leveransen av tågvagnarna kommer att ske successivt under 2012 med start i januari", säger Michael Arvidsson till PåHuGGeT. Trafiken kommer att starta på sträckan Göteborg - Stockholm - Norrland med ambitionen att relativt snart köra dagliga tåg samt att under året utöka trafiken till de större bilimporthamnarna i Malmö, Halmstad, Södertälje och Göteborg samt till inlandsterminaler i Norrland och Stockholm. "Med Logents logistikkompetens och Green Cargos resurser och kompetens inom tåglogistik kan kunderna vända sig till Logent Automotive Logistics för att få hjälp med hela flödet från fabrik till återförsäljare; vår erfarenhet är att det är detta kunderna efterfrågar", säger Green Cargos försäljningschef Richard Kirchner. Logent driver sedan tidigare bilterminalen i Göteborgs hamn och kombiterminalen i Sundsvall. Nya Logent Automotive Logistics ska emellertid arbeta oberoende mot marknaden och upphandla terminaltjänster, PDI och lastbilsdistribution efter kundernas behov. Via IT-system kan kunderna även följa bilarna genom hela flödet. Schenker köper 41 bränslesnåla Volvolastbilar Schenker Åkeri har köpt 41 nya Volvolastbilar med leverans före årsskiftet av 20 Volvo FL, 13 Volvo FM och 8 Volvo FH. "Vi föryngrar vår fordonsflotta så snabbt vi kan för att uppnå bästa möjliga miljöegenskaper och har valt Volvo för den låga bränsleförbrukningen", säger Schenker Åkeris fordonschef Rustan Eliasson. Schenker Åkeri ställer in alla hastighetsregulatorer på max 85 km/tim och maximerar farthållarna till 80 km/tim för att spara bränsle. "Detta kapar den onödiga förbrukningen, men kräver också lastbilar som ger bra moment och effekt i övrigt", säger Rustan Eliasson. Best Transport övertar Qvickly Budteam Bud- och logistikföretaget Best Transport har förvärvat stockholmsbaserade budföretaget Qvickly Budteam som ett led i sin långsiktiga expansionsstrategi. Qvicklys kunder kan nu använda Bests hela utbud av bud- och logistiktjänster, heter det. Qvickly omsatte i fjol 4,4 Mkr med ett resultat på 0,4 Mkr. Företaget har 5 fordon. Ingen anställd personal följer med i köpet, däremot ett par åkare, säger vd Peter Lennartsson. Efter försäljningen ska Qvicklys ägare Per Alveheim fokusera på systerbolaget Blomgrens Transport med nio anställda och en omsättning i fjol på ca 11 Mkr.

11 11 Green Cargo/PKP Cargo fördubblar kapaciteten till/från Polen Green Cargo har i ett avtal med PKP Cargo dubblat kapaciteten mellan Sverige och Polen med två färjor - Jan Sniadecki och Kopernik med vardera ca 600 rälsmeter för ca 30 järnvägsvagnar - som nu går sju dagar i veckan från både Ystad och Świnoujście. Green Cargo bjuder in fraktköparna till en kundträff om Polentrafiken i Stockholm den 27/10 med medverkan av PKP Cargo, NTR, Trade Trans och andra speditörer. Green Cargo har för flera år sedan officiellt deklarerat att man vill flytta Polentrafiken från Ystad till Trelleborg, vilket skulle bli "några miljoner billigare". Dessutom kan man samordna Polentrafiken med Green Cargos tågfärjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz. Inga beslut är dock tagna, och frågan vilar för närvarande. M3 Logistics ny logistikpartner för Odd Molly Klädföretaget Odd Molly International har utsett 3PL-företaget M3 Logistics i Stockholm till ny logistikpartner för företagets logistik världen över och där uppdraget inbegriper inleveranskontroll, lagring, plock & pack samt hantering av logistiken kring företagets nätförsäljning. Odd Molly har återförsäljare i 35 länder. Uppdraget till M3 Logistics löper på 3 år och kommer att sysselsätta fyra nyanställda samt ett tiotal extrapersonal. Nyckelkundsansvarig är Marie Båhlström, som tidigare varit i Bonver Logistics som operativt ansvarig för SF Videos distribution. M3 Logistics verksamhet bedrivs i lokaler med bland annat ett höglager på kvm med pallplatser ca 10 minuter från Globen. Just nu pågår omfattande implementerings- och inredningsarbeten i lokalerna. M3 ingår i MediaPlant Group som tillhandahåller produktion och efterbearbetning till optiska och tryckta media. Gruppen, där M3 Logistics ingår som en bifirma, omsatte 2010/11 38 Mkr med resultatet 0,8 Mkr och har 15 anställda. Vd är Robert Dawid. Ny chef för DB Schenkers globala sjöspedition DB Schenker Logistics har till ny chef för Global Ocean Freight, med placering på Schenkers huvudkontor i Essen, utsett Diederick de Vroet med ansvar för en total transportvolym på 1,6 miljoner teu. de Vroet har tidigare haft en rad chefsbefattningar i Asien och Europa. Diederick de Vroet efterträder Jochen Thewes, som flyttat till Singapore som ceo och regionchef för DB Schenker Logistics i Asia Pacific. Speditör - Transportledare sökes av DACHSER i Stockholm Läs mer på eller kontakta Speditionschef Anna-Stina Sundgren på telefon

12 12 With more than employees at 900 locations in over 100 countries, the Kuehne + Nagel Group is one of the world s leading logistics companies. Its strong market position lies in the seafreight, airfreight, contract logistics and overland businesses, with a clear focus on providing IT-based lead logistics solutions. In Sweden, Kuehne + Nagel operates in 5 locations, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Gothenburg and Malmo, with a workforce of 230 employees. For further information please visit KUEHNE + NAGEL i Malmö söker en Exportspeditör till bilavdelningen Du som söker kommer att vara en del av vårt Control Tower Team och ha huvudansvaret för några av våra kunder. Detta innebär att vara kundens förlängda arm och ordna kundens transporter på bästa möjliga sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med kunden där det gäller att vara serviceinriktad, noggrann, ta initiativ och hitta optimala lösningar. För tjänsten krävs också att du har erfarenhet av speditionsarbete, kunskaper i engelska samt har god datorvana. Har du frågor kring tjänsten kontaktar du Mats Gabrielsson på tel Din ansökan med CV skickar du till senast ITS Independent Transport & Shipping AB ITS AB är privatägt bolag som sedan starten 1986 haft en kontinuerlig tillväxt. Vi är idag ca 50 anställda på 4 kontor i Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors med en omsättning på ca 250 Mkr. Vi har specialiserade medarbetare inom sjö/flyg/bil/lager som brinner för alla slags import- och exportutmaningar samt distributionsbehov. Hos oss är alla en viktig länk, och varje speditör verkar inom hela transportkedjan. För mer information besök gärna Bil Import/Export Speditör Vi söker nu omgående ovanstående tjänst till vår bilavdelning i Göteborg. Vänligen mejla din ansökan med meritförteckning snarast till

13 13 DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik och har som s pecialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda lösningar. DHL erbjuder expertis inom express -, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHLs internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen med mer än medarbetare. DHL Global Forwarding i Helsingborg söker Area Sales Manager, Sjö Till den expansiva regionen runt Öresund och Helsingborg söker vi nu en Area Sales Manager med inriktning att sälja vår branschledande sjöprodukt. Helsingborg är en stad som ser ljust på framtiden kring näringsliv och företagande. Det finns stora möjligheter för kommunikationer, lokaler, nyetablering och nätverkande. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med omgående tillträde. Dina arbetsuppgifter: Arbeta fokuserat med att skapa tillväxt inom våra sjö- respektive flygprodukter samt att marknadsföra DHL-koncernen i sin helhet. Du förväntas att självständigt och aktivt arbeta med försäljning av våra tjänster samt vara delaktig i hela försäljningsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår både prospektering och nykundsbearbetning samt att vårda och stärka befintliga kundrelationer. Vem är du? Vi söker dig som är: En affärsinriktad person med stark drivkraft Självgående Bra på att såväl skapa som utveckla kundrelationer Lyhörd och kommunikativ Målfokuserad och angelägen om att göra avslut Har flera års erfarenhet ifrån logistikbranschen och produkten Sjö Har dokumenterad säljerfarenhet Du trivs med högt tempo och möta högt ställda krav. Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift är en förutsättning för denna tjänst. Körkort ett måste. Intresserad? Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att ringa Björn Pålsson, Sales Manager, på tel Ansökan Din ansökan - personligt brev och CV - vill vi ha senast den 14 oktober Du skickar den till vår HR-avdelning: - Varför finns 95 % av Logistik-Sveriges platsannonser i PåHuGGeT? Mejla idag till för priser och villkor.

14 14 North Air Logistics AB söker Sales Manager - Sweden Till vårt kontor i Arlandastad söker vi en person som gillar att ta ansvar och som tillsammans med övriga kollegor vill vara med och utveckla kontoret. Vi förväntar oss att du har tidigare säljerfarenhet från flygbolag, GSA eller flygspeditionsbranschen. Din Personliga profil Vi söker Dig som är driven, självständig men tycker om att arbeta i ett team. Du är noggrann, ordningsam och har en positiv livssyn. Vi värdesätter att du är en god gruppmedlem och att du är serviceinriktad mot både kunder och medarbetare. Du kan hantera många bollar i luften samtidigt och tycker om att göra affärer. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i både tal och skrift, och du är van IT-användare. Arbetsuppgifter Arbetet kommer primärt att bestå av kundbesök bland speditörerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt telefonförsäljning från vårt kontor på Söderbyvägen. Vidare kommer du också att ha en del nära kontakt med de flygbolag vi representerar. Kontakt Sänd in Din ansökan med personligt brev och CV märkt med "Ansökan" till Platschef Emil Pettersson, epost: tel , eller Henrik Spove, Regional Director Scandinavia & Finland, epost: tel North Air Logistics AB är en GSSA som sköter fraktförsäljningen för ett tiotal flygbolag i Sverige. Företaget har sitt Sverigekontor i Arlandastad. Företaget ingår i Air Lo gistics Groups nätverk och har även kontor i Köpenhamn och Helsingfors.

15 15 NyaPoster: Jacob Engwall ny vd i Haegerstrands Till ny vd i Haegerstrands i Gävle har från den 1 oktober utsetts Jacob Engwall (33), son till Haegerstrands hittillsvarande vd och ägare Torsten Engwall. Jacob Engwall (bilden), som började i Haegerstrands i maj i år, kommer att ta ett långsiktigt ansvar för bolaget, samtidigt som Torsten Engwall kommer att finnas kvar i en aktiv roll som arbetande styrelseordförande i Haegerstrands. Jacob Engwall kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats i Gävle, men kommer även att vara engagerad i Haegerstrands dotterbolag HML Shipping i Söderhamn. Jacob Engwall har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har varit anställd på investmentbanken Lazard i Stockholm och London sedan 2005, där han har arbetat med rådgivning inom företagsförvärv och fusioner. Han har även arbetat på SEB Enskilda i Stockholm samt på Svenska Handelskammaren i London och i Team Lines i Hamburg. Fotnot. AB P J Haegerstrand omsatte 2009/10 59,5 Mkr (45) med ett minusresultat på 0,1 Mkr (+1,3) och har tolv anställda. Bolaget är dotterbolag till Engco Invest AB som 2009/10 omsatte 92 Mkr (159) med resultatet 6,7 Mkr (-3) samt har 55 anställda. Ny vd i Jata Cargo i Malmö hämtas från DSV Till ny vd i Jata Cargo i Malmö har från 5 oktober utsetts Fredrik Persson (39), som närmast kommer från en befattning som distriktschef hos DSV i Helsingborg och dessförinnan var vd i ACi Transport & Spedition i Malmö. Fredrik Persson (bilden) efterträder Lars-Göran (Putte) Pehrson (64) som ska trappa ner sin verksamhet mot mera fritid men som förblir styrelseordförande i Jata Cargo och dess moderbolag Jata Cargo Invest AB. Bolagens ägare är Lars-Göran Pehrson och Roland Hansson. Jata Cargo AB omsatte ,6 Mkr (49) med resultatet 3,4 Mkr (3,8). Företaget har sex anställda. Ny importmedarbetare till Enter Global Logistics Som ny medarbetare på Enter Global Logistics sjöimportavdelning i Göteborg har från 28/9 anställts Anna Arvidsson, tidigare i APC Logistics och med över tio års erfarenheter från logistikbranschen. Enter Global Logistics ingår i STL Group. ISS terminalchef blir vd i NetRail i Helsingborg NetRail AB har från 3 oktober anställt Thomas Frej (50) som ny vd efter Jochum Ressel som återgår till vd-stolen i Ressel Invest AB, moderbolag till Ressel Rederi och NetRail AB. Thomas Frej kommer närmast från ISS Trafficare AB med ansvar för ISS kombiterminaler i Sverige och var innan dess i tio år i CargoNet som terminalchef i Årsta kombiterminal och för kombiterminalerna i Skåne. Frej är placerad i NetRails nya service- och kontorscenter i Påarp utanför Helsingborg. Söderhamns LBC:s vd går efter misslyckad fusion Söderhamns LBC:s vd Eddie Hansson slutar efter två år på posten sedan en majoritet av Söderhamns LBC:s ägare sagt nej till en fusion med Sundfrakt. Från årsskiftet blir vice vd Torbjörn Olsson t f vd. Eddie Hansson lämnar företaget utan något nytt jobb på fickan.

16 16 Ny vd i NordicGSA i Sverige Till ny vd i NordicGSA AB i Märsta har utsetts Anders Petter Pettersson, som tillträder efter årsskiftet och efterträder Ingela Berlin, som har valt att återvända till speditionsbranschen. Anders Petter Pettersson kommer närmast från befattningen som svensk försäljningschef i North Air Logistics och har tidigare varit i Lufthansa Cargo. NordicGSA AB omsatte Mkr med resultatet 14 Mkr; bolaget har tolv anställda. Företaget är dotterbolag till NordicGSA Holding med 39 anställda och (2010) en omsättning på 433 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 18,6 Mkr. NordicGSA ingår sedan tre år tillbaka i European Cargo Services med säte i Paris. ECS är en global GSA-organisation med ett 50-tal GSA/GSSA-företag i över 30 länder. Agility utser ny chef för distrikt Syd Agility har som ny chef för distrikt Sverige Syd anställt Caesar Ahlborn med ansvar för kontoren i Malmö och Helsingborg. Ahlborn kommer närmast från DB Schenker, där han varit storkundsansvarig med ansvar för utvecklingen av Trade Lane Indien och innan dess haft olika uppdrag inom marknad och försäljning. Alltid på hugget - med PåHuGGeT. Logistik-SverigesNyhetskanal Nummer 1. "PåHuGGeT har på ett enastående sätt identifierat logistikbranschens nyhets- och informationsbehov och har blivit det syre som hela logistiknäringen behöver för att överleva." Prenumerera på PåHuGGeT - det enda du behöver. Mejla din beställning i dag till: Pris 2012: SEK 2.800,00. Utlandet: SEK 2.800,00. PåHuGGeT utkommer torsdagar utom över jul/nyår, sommartid samt vissa helger. Måndag. Tisdag. Onsdag. PåHuGGeT. Fredag.

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa Globalt nätverk Proffs på kylt och fryst På väg med Arla Foods Så kontaktar du Schenker Vi levererar kyla, smakupplevelser och den

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Skräddarsydda transporter

Skräddarsydda transporter DB SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk DB SCHENKERconcepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

2012-09-12 Nytt avtal med Fortum Unite har tecknat ett nytt avtal med Fortum på 1 + 1 år gällande transporter av biobränslen.

2012-09-12 Nytt avtal med Fortum Unite har tecknat ett nytt avtal med Fortum på 1 + 1 år gällande transporter av biobränslen. Arkiv Nyheter 2012-01-03 Christer Svensson Christer Svensson har nu börjat i rollen som Affärsområdeschef för Unite Logistics. Christer övertar samtliga tidigare arbetsuppgifter som Jonas Lilja haft. Samtliga

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Mer tid och energi för fokus på. kärnverksamheten. Delårsrapport Q2, januari-juni 2013. VD-kommentar

Mer tid och energi för fokus på. kärnverksamheten. Delårsrapport Q2, januari-juni 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q2, januari-juni 2013 Mer tid och energi för fokus på kärnverksamheten Nettoomsättning för perioden uppgick till 79,0 (95,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,3 (1,6) MSEK

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer