PåHuGGeT Nr 430 Årgång 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12"

Transkript

1 PåHuGGeT Nr 430 Årgång 12 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: Administration: Stig Wolf Andersson Tel:+46-(0) Mobil:+46-(0) Fax:+46-(0) Webbplats: Adress: PåHuGGeT, Box 3414, Hässelby, Sweden Copyright: PåHuGGeT Rubriker den 6 oktober Tyska Förbundsrådet kräver ett enda svavelgränsvärde i hela EU Regeringen säger sig vilja genomföra IMO:s svavelbeslut men bara om exportindustrins konkurrenskraft bevaras Järnvägsflaskhalsarna kvar även efter trots alla miljarder Safmarine integreras med Maersk, ceo Dyrbye får gå Grimaldi inleder 8-dagarstrafik till Västafrika Ny snösmältningsmaskin ska hålla bangårdarna öppna i vinter Infrastrukturministern beställer snabbutredning om ERTMS Ford förlänger reservdelskontrakt med DHL Supply Chain Bilfrakt köper Nordisk Kyl Logistik Logent och Green Cargo i samarbete om bildistribution M3 Logistics ny logistikpartner till Odd Molly Jacob Engwall tar över som vd i Haegerstrands Ny vd utsedd i Jata Cargo i Malmö ISS terminalchef ny vd i NetRail Eddie Hansson går efter misslyckad fusion NordicGSA hämtar ny vd från North Air Logistics OBS: PH gör sedvanligt höstuppehåll och återkommer torsdag 20 oktober. PåHuGGeTs nyheter torsdag 6 oktober Tyska Bundesrat kräver ett och samma svavelgränsvärde i hela EU Det tyska Förbundsrådet eller Bundesrat, som är en tungviktig lagstiftande församling vid sidan av den tyska riksdagen (Bundestag), kräver ett för hela EU enhetligt gränsvärde för svavelhalten i fartygsbränsle. Med detta krav går Förbundsrådet emot IMO-beslutet att från 2015 införa ett svavelgränsvärde som, som bekant, är betydligt strängare för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön än för andra hav i EU. Förbundsrådets ställningstagande ger därmed infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ett starkt och mycket välkommet stöd i det nyligen påbörjade, svåra arbetet med att ändra eller skjuta upp IMO:s beslut. Samt extra slagkraft i den interna regeringsstriden om svavelfrågan med den centerpartistiska miljöministern.

2 2 Förbundsrådets enhälliga beslut är ett svar på en begäran eller motion från de tre tyska kustdelstaterna Niedersachsen, Hamburg och Schleswig Holstein, enligt ett uttalande från Mecklenburg-Vorpommerns trafikminister Schlotmann (SPD) i Schwerin och som välkomnar Förbundsrådets beslut. "Strängare gränsvärden för Östersjön och Nordsjön än för andra hav i EU skulle missgynna tyska hamnar", säger trafikminister Schlotmann. IMO har, som bekant, beslutat att svavelhalten i fartygsbränsle ska sänkas från nuvarande 1,0% till 0,1% från 2015 för fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön. På alla andra hav ska svavelgränsvärdet sänkas till 0,5% och först från år 2020, från nuvarande 4,5%. Trafikminister Schlotmann fruktar en förskjutning från sjötransporter till vägtransporter i Östersjöområdet om strängare svavelgränsvärden ökar kostnaderna för sjötransporter. En minskad svavelhalt i fartygsbränslet ska skydda Östersjöregionens miljö, ja. Men om i stället antalet lastbilstransporter ökar blir ju effekten den motsatta, säger Schlotmann. "Detta kan inte vara miljöpolitiskt vettigt ("Das könne nicht Sinn und Zweck von Umweltpolitik sein")", säger Mecklenburg-Vorpommerns trafikminister Schlotmann enligt Deutsche Pressagentur (dpa). För de svenska pappers- och stålexportföretagen, som under lång tid skarpt har kritiserat IMO-beslutet (och den svenska regeringens tidigare, och enligt industrin förhastade och icke analyserade beslut att stödja IMO:s nya gränsvärden), kommer det tyska beskedet som manna från himlen. Hittills har Finland (och sakta men säkert även Sverige) varit den ropandes röst i öknen i försöken att rucka på IMO:s och, sedan i somras, även EU-kommissionens till synes oomkullrunkeliga uppfattning att svavelgränsvärdet skall sänkas från 1,0% till 0,1% från En nyordning som enligt exportföretagen kommer att leda till en massiv överföring av gods från sjö till land och då i första hand till betydligt miljö-o-vänligare lastbilstransporter. (Forts )

3 Enligt Näringslivets Transportråds ordförande Stig Wiklund, tillika vice vd i Stora Enso Logistics (se PåHuGGeT 8/9) skulle ett svavelgränsvärde på 0,1% leda till ett lämmeltåg med ca svenska och finska lastbilstransporter per dygn genom Sverige till Tyskland. Samt årliga merkostnader för den svenska pappers- och stålindustrin på ca 30 miljarder kr. Enligt Stig Wiklund är Sveriges och Finlands ambitioner att "få med" Tyskland i arbetet med att ändra IMO:s beslut. Det verkar som om man blivit bönhörd fortare än någon kunnat ana, efter tyska Bundesrats ställningstagande i förra veckan. Samtidigt har den svenska regeringen, tydligt generad över sitt tidigare oförlåtligt passiva agerande (läs: brist på agerande) under förra infrastrukturministern Åsa Torstenssons (C) tid, fått en intern svavelhaltsstrid på halsen, sedan nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M), tillsammans med handelsminister Eva Björling (M), i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 september gick emot IMO:s svavelgränsvärde och EU:s nya svaveldirektiv: "Regeringen kan inte acceptera EU:s reviderade svaveldirektiv som det ser ut i dagsläget. (---) Därför arbetar regeringen nu för att ett årtal för genomförande av beslutet inte förs in i EU:s svaveldirektiv", skrev de två ministrarna. Vilket fick miljöminister Andreas Carlgren (C) att gå i det s k taket, eftersom det (minsann) var han som var ansvarigt statsråd för denna miljöfråga och inte infrastrukturministern och alltså Carlgren som skulle "ge regeringens besked i svavelfrågan". "Det är helt uppenbart att Sverige kommer att genomföra överenskommelsen i IMO samtidigt med och samordnat med övriga länder", sa (f d) miljöminister Carlgren. "Det är rättsligt bindande krav, och enskilda länder kan inte avvika från dem." Andreas Carlgrens åsikt bör här lämpligen vägas mot det lagstiftande tyska Bundesrats enhälliga uppfattning i frågan, att svavelgränsvärdet måste vara ett och detsamma i hela EU och således utan några diskriminerande lägre gränsvärden för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön. Hur och varför statsminister Reinfeldt tillät (?) Elmsäter-Svärd att göra detta utspel i svavelfrågan - som retade gallfeber på både miljöministern och Miljöpartiets nya språkrör Åsa Romson - finns ingen förklaring till. Carlgrens avgång har, möjligen, underlättat för regeringen att arbeta vidare efter infrastrukturministerns näringslivsvänliga linje, om nu inte nya miljöministern Lena Ek (C) sätter nya käppar i hjulen. Svavelgränsvärdet förblir hur som helst en het potatis i både den svenska exportindustrin och i regerings- och riksdagskorridorer, eftersom svavelfrågan kommer att debatteras i riksdagen den 25 oktober, sedan Vänsterpartiets Jens Holm interpellerat miljöministern (där Lena Ek alltså får svara, efter Carlgrens frånfälle): "Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att se till att svaveldirektivet 3

4 4 Efter att Andreas Carlgren (C) fått kicken som miljöminister har sannolikt infrastrukturminister Catha - rina Elmsäter-Svärd (M) stärkt sin position i sina försök att stoppa IMO:s och EU-kommissionens nya svavelgränsvärden. En kontakt med Mecklenburg-Vorpommerns trafikminister Schlotmann (SPD) i Schwerin, som kräver ett enda svavelgränsvärde i hela EU, kanske kan ge den svenska regeringen ytterligare råg i ryggen. träder i kraft snarast möjligt och med ambitiösa utsläppskrav? Vilka övriga åtgärder planerar miljöministern för att minska utsläppen av svavel?" Hur regeringen kommer att agera återstår att se. I den nyss framlagda Budgetpropositionen kan man, om man letar länge, på undanskymd plats i utgiftsområde nr 20 (av 27 utgiftsområden) 'Allmän miljö- och naturvård', på sidan 48 under mellanrubriken Åtgärder för förbättrad havs- och vattenmiljö, hitta 14 rader om den kontroversiella sänkta svavelhalten i fartygsbränslet, nämligen: "Undersökningar visar att sjöfartens utsläpp av bl a partiklar och svavel antas orsaka cirka förtida dödsfall per år i Europa och de bidrar till försurningen av miljön. Sverige satte svavelfrågan på den internationella kartan under 1970-talet och har drivit frågan även i den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Där togs 2008 ett historiskt beslut om att skärpa kraven på svavelinnehåll i fartygsbränslen, vilket kommer att ske stegvis. IMO:s beslut utgör ett mycket viktigt steg mot att minska sjöfartens utsläpp och kommer att leda till miljö- och hälsovinster för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen som utgör ett särskilt svavelkontrollområde på grund av regionens extra känslighet för svavelutsläpp. Sverige avser att genomföra IMO:s överenskommelse tillsammans med och koordinerat med övriga stater runt Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, så att genomförandet alltså sker på ett sådant sätt att svensk industris konkurrenskraft bevaras. Sverige ska verka för att berörda EU-länder och Ryssland genomför överenskommelsen." Den av PH fetstilsmarkerade meningen är ett slående exempel på den såphala politikersvenska som slår knut på sig själv när man samtidigt ska gå två helt motstridiga intressen till mötes - å ena sidan miljöintressena med miljöministern i spetsen, och å andra sidan näringslivets intressen med infrastrukturministern i spetsen. Eftersom det är utrett och klarlagt att IMO:s nya svavelgränsvärde kommer att medföra årliga merkostnader för den svenska exportindustrin på ca 30 miljarder kr, så kan rimligen inte sagda industris konkurrenskraft bevaras om det nya gränsvärdet införs. Om regeringen står för sin utfästelse om bevarad konkurrenskraft för industrin måste den således säga nej till IMO:s svavelbeslut och aktivt och offentligt verka för att riva upp, alternativt skjuta upp, detsamma på obestämd tid. Tvekar regeringen Reinfeldt kanske den kan, eller bör, skaffa sig en mäktig bundsförvant i tyska Bundesrat.

5 5 Många flaskhalsar består efter trots alla miljarder till järnvägen Kartorna visar Kapacitetsutredningens bedömda kapacitetsbegränsningar i järnvägsnätet 2015 (t v) respektive 2021 (t h). Röda markeringar betyder stora begränsningar, gula medelstora och gröna små eller inga begränsningar. Någon minskning av de rödmarkerade banorna kan inte spåras; tvärtom. "Situationen för järnvägens infrastruktur är i dag ansträngd. Järnvägssystemet har såväl punktlighets- som robusthets- och kapacitetsbrister. Trafikmängden är större än någonsin, och det körs tyngre, bredare, högre och längre tåg, vilket direkt påverkar underhållsbehovet. En effekt av det eftersatta underhållet i kombination med den höga kapacitetsanvändningen är att antalet störningar i trafiken i dag är stort." Denna dystra bild målas upp i en färsk delrapport från Trafikverket betitlad "Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren ". För att hålla järnvägsnätets ("anläggningens") åldrande stången begär Trafikverket en utökning av anslagen med 38 miljarder kr utöver det som beslutats i den Nationella planen, varav 11 miljarder kr kommer från verket genom effektivisering av verksamheten, säger Lena Erixon, vice vd i Trafikverket och som varit ansvarig för utredningen. Den utökade budgeten föreslås för åtgärder främst i Stockholmsområdet med Mälardalen, Göteborg, Skåne, godsstråken genom Bergslagen samt (forts )

6 6 Malmbanan. Samtidigt finns det ett antal sträckor som Trafikverket vill utreda vidare som Gävle Sundsvall och Gävle-Borlänge. Rapportens åtgärdsförslag syftar till att väsentligt förbättra punktlighets-, robusthets- och kapacitetssituationen i det svenska järnvägsnätet. Men trots dessa många nya miljarder (om nu regeringen säger ja till äskandena) kommer det ändå att 2021, alltså efter tio år, finnas kvar ett stort antal besvärliga kapacitetsbegränsande flaskhalsar över hela det svenska järnvägsnätet, varav de allvarligaste bristerna finns på följande banor: Kiruna Riksgränsen; Murjek Kiruna; Sundsvall Gävle; Gävle Storvik; Storvik Avesta Fagersta; Falun Borlänge; Ställdalen Frövi; Hallsberg Laxå; Hallsberg Degerön; Arlanda Skavstaby; Barkarby Tomteboda; Järna Gnesta; Norrköping Linköping; Kristinehamn Karlstad Arvika; Alingsås Göteborg; Älvängen Göteborg; Korsande tågvägar i Göteborg; Öxnered Vänersborg; Jönköping Nässjö; Åstorp Teckomatorp; Hässleholm Flackarp (söder om Lund); Kristianstad Hässleholm; Ängelholm Helsingborg (delvis utbyggt till 2021); Malmö Ystad; Malmö Trelleborg; Åstorp Ramlösa. PåHuGGeT återkommer mer detaljerat till de många flaskhalsar som under minst tio år kommer att bromsa trafiken i Bergslagen (inklusive Hallsberg-Mjölby), i Skåne, på Hamnbanan i Göteborg, Ostkustbanan, Norra stambanan och Malmbanan. Bästa receptet när konjunkturen bromsar in: Visa FlaGGeN i PåHuGGeT. Varje vecka. Mejla i dag till för Annonspriser och Höstens Utgivningsschema. PåHuGGeTs ANNONSÖRER som visar FlaGGeN i VECKANS NUMMER: Grimaldi Lines och Scandinavian Shipping & Logistics sid 1, Enter Logistics sid 2, Södertälje Hamn sid 3, Lindeberg Spedition sid 3, Katrineholms Logistikcentrum sid 4, St Peter Line sid 7, ESSE Logistics sid 8, Finnair Cargo sid 9, CB Richard Ellis sid 10, Dachser sid 11, Volvo Cars sid 11, Kuehne+Nagel sid 12, ITS sid 12, Tullverket sid 12, DHL Global Forwarding sid 13, DHL Supply Chain sid 14, North Air Logistics sid 14, Agility sid 16. PåHuGGeT - Logistik-Sveriges Marknadsföringskanal Nummer 1. Måndag. Tisdag. Onsdag. PåHuGGeT. Fredag.

7 7 Safmarine integreras i Maersk Line anställda plus ceo får gå 240 anställda förlorar sina jobb, inklusive ceo Tomas Dyrbye, när driften av Maersks systerrederi Safmarine integreras i Maersk Line. Tomas Dyrbye lämnade sommaren 2010 ett toppjobb som Maersks Nordeuropachef med placering i Göteborg. Containerrederiet Safmarines drift och ledning kommer att integreras i systerrederiet Maersk Line, varvid 240 anställda förlorar sina jobb, inklusive den i Logistik-Sverige välbekante ceo Tomas Dyrbye, som sommaren 2010 lämnade ett toppjobb som Maersks Nordeuropachef i Göteborg för det nya toppjobbet som ceo i Safmarine i Antwerpen. Integrationen av Safmarine i Maersk Line motiveras med behovet att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Safmarine seglar på Afrika, Mellanöstern och Indien med containerfartyg och styckegodsfartyg (multipurposefartyg). Rederiets huvudkontor i Antwerpen stängs, liksom de egna kontoren i Shanghai, Dubai, Kapstaden och Mumbai. Tomas Dyrbyes efterträdare utses inom kort. Safmarines starka varumärke ska behållas, säger Maersk Lines ceo Eivind Kolding, för att fortsätta spela en viktig roll i Maersks rederiverksamhet men inte som idag, då de två rederierna seglar parallellt och oberoende av varandra på de flesta av Safamarins huvudtrader. "It is our clear intention to strengthen the Safmarine brand. Over its long history it has become a force to be reckoned with in its markets, and customers value its distinctive approach to deep and lasting relationships", säger Kolding. Integrationen gäller Safmarines containertrafik, medan dess styckegodstrafik fortsätter som hittills med Antwerpen som hemmahamn. Utöver Safmarine arbetar Maersk med andra regionala varumärken som nya Seago Line i Europa och MCC i Asien. Grimaldi ökar turtätheten till Västafrika till var 8:e dag Grimaldi Lines har i dagarna satt in sitt sjätte nybyggda conrofartyg, Grande Sierra Leone, i sin trafik mellan Västeuropa och Västafrika och har samtidigt ökat turtätheten från 10-dagarstrafik till en segling var 8:e dag. I Grimaldis Southern Express Service betjänas Casablanca, Dakar, Conakry, Lome, Pointe Noire, Luanda och Douala från bland annat Hamburg, Amsterdam och Antwerpen. Grande Sierra Leone och hennes systerskepp lastar (till exempel) bilar, 800 teu och filmeter med rullande enheter/gods.

8 8 Världens största snösmältare ska klara vinterns bangårdsproblem Världens största snösmältningsmaskin på räls presenterades i tisdags på järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping. Maskinen, som utvecklats av Railcare i Skelleftehamn i samarbete med Trafikverket, kallas Snow Removal 700 och kan röja och smälta cm nyfallen snö på 700 meter spår på en dryg halvtimme. Den till vatten smälta snön samlas i en till röj- och smältningsmaskinen kopplad tankvagn som rymmer 50 kbm. Vattnet kan därefter tippas på utsedda platser eller ner i dagvattensystemet, vilket eliminerar dagens problem med upplagsplatser för röjd snö. Snösmältaren är byggd för att lösa de exceptionellt stora problem som mycket snö i förening med för lite personal och otillräckliga konventionella snöröjningsmaskiner orsakat de senaste åren på i första hand de stora godsbangårdarna och i olika järnvägsdepåer. "Vi har haft några tuffa vintrar och testar nu detta för att öka vår förmåga att hantera vintern och med hopp om att få nöjda resenärer och godstrafikkunder", säger Jan Pettersson, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll. Så här arbetar maskinen: Två sidoborstar sopar snön in mot mitten, max 2,5 m från spårmitt i båda riktningar; även gångbanor vid sidan av spåret blir fria från snö. Operatören, som sitter i en liten hytt på röjningsaggregatet, styr borstarnas räckvidd via två spakar. Huvudborsten borstar upp snön som sugs in ett smältkar med vatten som värms upp kontinuerligt, där snön smälter till vatten. Tyngre partiklar hamnar i ett "vattenlås" som enkelt kan tömmas och rengöras. I vinter ska maskinen i första hand köras i Stockholmsområdet vid Tomteboda, Värtan, Västberga, Södertälje samt i SL:s depåer. Maskinen utvärderas kontinuerligt gemensamt av Railcare och Trafikverket samt efter den första säsongen. Utvecklings - projektet har ett ordervärde på drygt 20 Mkr per år; avtalet mellan Railcare och Trafikverket löper i fem år. "Snösmältarmaskinen har stor potential även utanför Sverige i form av maskinförsäljning och export till andra länder med samma problem som vi haft i Sverige", säger Railcare Group AB:s vd Ulf Marklund. Fotnot. Railcare Group erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vaccumteknik, trumrenovering och specialtransporter samt hyr även ut lok, vagnar och personal för bland annat timmertransporter (till bland annat Hector Rail). Railcares omsättning uppgick 2010 till 190 Mkr med resultatet 5,6 Mkr. LBC Frakt tecknar treåriga pelletsavtal med Pemco LBC Frakt i Värmland har tecknat nya treåriga bulk- och logistikavtal dels med Pemco Träpellets AB i Säffle med en årsvolym om ca ton och med ett värde av 18 Mkr och dels med Pemco Trepellets AS i Norge. Med avtalen utökar LBC Frakt pelletsleveransområdet till Osloområdet samt öster ut mot den svenska gränsen.

9 9 Oroad infrastrukturminister beställer snabbutredning om ERTMS Är ett fortsatt införande av det omdiskuterade och starkt kritiserade järnvägs säkerhetssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) på väg att omprövas? Enligt vad PåHuGGeT erfar bjöd i onsdags i förra veckan infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in representanter för järnvägsföretagen för att diskutera och framföra synpunkter på ERTMS. I mötet, som initierats efter den försenade trafikstarten på Ådalsbanan, deltog bland andra Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Tågoperatörernas vd Peder Wadman, SJ:s ordförande Jan Sundling, Bombardier Transportations Klas Wåhlberg och Norrtågs Olle Tiderman. En allmän uppfattning var att det behövs en ny avspark med en ny tidplan för införandet av ERTMS i Sverige. Enligt flera av deltagarna i mötet föreföll infrastrukturministern och hennes departement "mottagliga" för de synpunkter som framfördes. På mötet fick också Gunnar Malm och Trafikverket i uppdrag av infrastrukturministern att i samråd med övriga branschföreträdare göra en snabbutredning som ska belysa komplexiteten vid införandet av ERTMS och som ska vara klar före jul. Ford förlänger reservdelskontrakt med DHL Supply Chain Med ett nytt treårsavtal har Ford förlängt DHL Supply Chains uppdrag att hantera Fords reservdelslogistik från DHL:s lager i Örebro samt ansvaret för kundsupport till Fords samtliga återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och Baltikum. Ca artikelnummer hanteras från lagret i Örebro. Utöver reservdelar ansvarar DHL även för en stor del av returhanteringen. I genomsnitt lossas tre trailrar per dag med reservdelar från Fords centrallager i Köln. Utgående hanterar DHL i snitt artikelnummer per dag i olika kvantiteter. Bilfrakt köper dagligvarutransportören NKL Bilfrakt.se i Skellefteå köper Nordisk Kyl Logistik AB (NKL) i Östersund, som är en ledande dagligvarutransportör i mellersta Norrland. "Med NKL kan vi nu erbjuda än mer effektiva och hållbara transport- och logistiklösningar till dagligvaruhandeln", säger Bilfrakts koncernchef Fredrik Persson. NKL har 75 anställda och omsatte i fjol 95 Mkr med ett resultat om 4,4 Mkr. NKL:s vd Fredrik Fjellström stannar efter köpet kvar i NKL som vd och delägare. Bilfrakt arbetar med dagligvaru-, anläggnings-, industri- och specialtransporter samt trä & bio i huvudsak i Västerbotten och Norrbotten. Företaget omsatte ,2 miljarder kr med resultatet 15,6 Mkr och har ca 100 anställda. Cargolux och Boeings fraktplansdispyt löst Cargolux och Boeing har löst tvisten om leveranserna av två nya fraktplan av typ Boeing 747-8F, sedan Cargolux anmärkt på för svag bränsleeffektivitet. Cargolux väntas nu ta leverans av ett första plan den 12 oktober. Enligt Akbar Al-Baker, ceo i Qatar Airways, som nyligen köpt in sig med 35% i Cargolux, har Cargolux dispyt med Boeing inget att göra med de förhandlingar som Qatar Airways fört med Boeing om kompensation för förseningar av Boeings nya passagerarplan 787.

10 10 Green Cargo och Logent inleder samarbete om bildistribution I ett nystartat bolag med namnet Logent Automotive Logistics AB inleder Logent och Green Cargo ett samarbete för att skapa, driva och sälja distributionslösningar till bilindustrin och där Green Cargos uppgift blir att svara för vagns- och tågdragningskapacitet för transporterna. Bolaget får säte i Göteborg och ägs av Logent som ett dotterbolag till Logent Ports & Terminals AB och med Green Cargo som deltagare i styrgruppsarbete. Rekrytering av vd, två säljare och en logistiker pågår; tills vd-n är på plats går Logent Gothenburg Car Terminals vd Michael Arvidsson in som vd. Övriga resurser tillskjuts från befintliga resurser hos Green Cargo och Logent. "Införsäljningen av trafiker har börjat, men leveransen av tågvagnarna kommer att ske successivt under 2012 med start i januari", säger Michael Arvidsson till PåHuGGeT. Trafiken kommer att starta på sträckan Göteborg - Stockholm - Norrland med ambitionen att relativt snart köra dagliga tåg samt att under året utöka trafiken till de större bilimporthamnarna i Malmö, Halmstad, Södertälje och Göteborg samt till inlandsterminaler i Norrland och Stockholm. "Med Logents logistikkompetens och Green Cargos resurser och kompetens inom tåglogistik kan kunderna vända sig till Logent Automotive Logistics för att få hjälp med hela flödet från fabrik till återförsäljare; vår erfarenhet är att det är detta kunderna efterfrågar", säger Green Cargos försäljningschef Richard Kirchner. Logent driver sedan tidigare bilterminalen i Göteborgs hamn och kombiterminalen i Sundsvall. Nya Logent Automotive Logistics ska emellertid arbeta oberoende mot marknaden och upphandla terminaltjänster, PDI och lastbilsdistribution efter kundernas behov. Via IT-system kan kunderna även följa bilarna genom hela flödet. Schenker köper 41 bränslesnåla Volvolastbilar Schenker Åkeri har köpt 41 nya Volvolastbilar med leverans före årsskiftet av 20 Volvo FL, 13 Volvo FM och 8 Volvo FH. "Vi föryngrar vår fordonsflotta så snabbt vi kan för att uppnå bästa möjliga miljöegenskaper och har valt Volvo för den låga bränsleförbrukningen", säger Schenker Åkeris fordonschef Rustan Eliasson. Schenker Åkeri ställer in alla hastighetsregulatorer på max 85 km/tim och maximerar farthållarna till 80 km/tim för att spara bränsle. "Detta kapar den onödiga förbrukningen, men kräver också lastbilar som ger bra moment och effekt i övrigt", säger Rustan Eliasson. Best Transport övertar Qvickly Budteam Bud- och logistikföretaget Best Transport har förvärvat stockholmsbaserade budföretaget Qvickly Budteam som ett led i sin långsiktiga expansionsstrategi. Qvicklys kunder kan nu använda Bests hela utbud av bud- och logistiktjänster, heter det. Qvickly omsatte i fjol 4,4 Mkr med ett resultat på 0,4 Mkr. Företaget har 5 fordon. Ingen anställd personal följer med i köpet, däremot ett par åkare, säger vd Peter Lennartsson. Efter försäljningen ska Qvicklys ägare Per Alveheim fokusera på systerbolaget Blomgrens Transport med nio anställda och en omsättning i fjol på ca 11 Mkr.

11 11 Green Cargo/PKP Cargo fördubblar kapaciteten till/från Polen Green Cargo har i ett avtal med PKP Cargo dubblat kapaciteten mellan Sverige och Polen med två färjor - Jan Sniadecki och Kopernik med vardera ca 600 rälsmeter för ca 30 järnvägsvagnar - som nu går sju dagar i veckan från både Ystad och Świnoujście. Green Cargo bjuder in fraktköparna till en kundträff om Polentrafiken i Stockholm den 27/10 med medverkan av PKP Cargo, NTR, Trade Trans och andra speditörer. Green Cargo har för flera år sedan officiellt deklarerat att man vill flytta Polentrafiken från Ystad till Trelleborg, vilket skulle bli "några miljoner billigare". Dessutom kan man samordna Polentrafiken med Green Cargos tågfärjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz. Inga beslut är dock tagna, och frågan vilar för närvarande. M3 Logistics ny logistikpartner för Odd Molly Klädföretaget Odd Molly International har utsett 3PL-företaget M3 Logistics i Stockholm till ny logistikpartner för företagets logistik världen över och där uppdraget inbegriper inleveranskontroll, lagring, plock & pack samt hantering av logistiken kring företagets nätförsäljning. Odd Molly har återförsäljare i 35 länder. Uppdraget till M3 Logistics löper på 3 år och kommer att sysselsätta fyra nyanställda samt ett tiotal extrapersonal. Nyckelkundsansvarig är Marie Båhlström, som tidigare varit i Bonver Logistics som operativt ansvarig för SF Videos distribution. M3 Logistics verksamhet bedrivs i lokaler med bland annat ett höglager på kvm med pallplatser ca 10 minuter från Globen. Just nu pågår omfattande implementerings- och inredningsarbeten i lokalerna. M3 ingår i MediaPlant Group som tillhandahåller produktion och efterbearbetning till optiska och tryckta media. Gruppen, där M3 Logistics ingår som en bifirma, omsatte 2010/11 38 Mkr med resultatet 0,8 Mkr och har 15 anställda. Vd är Robert Dawid. Ny chef för DB Schenkers globala sjöspedition DB Schenker Logistics har till ny chef för Global Ocean Freight, med placering på Schenkers huvudkontor i Essen, utsett Diederick de Vroet med ansvar för en total transportvolym på 1,6 miljoner teu. de Vroet har tidigare haft en rad chefsbefattningar i Asien och Europa. Diederick de Vroet efterträder Jochen Thewes, som flyttat till Singapore som ceo och regionchef för DB Schenker Logistics i Asia Pacific. Speditör - Transportledare sökes av DACHSER i Stockholm Läs mer på eller kontakta Speditionschef Anna-Stina Sundgren på telefon

12 12 With more than employees at 900 locations in over 100 countries, the Kuehne + Nagel Group is one of the world s leading logistics companies. Its strong market position lies in the seafreight, airfreight, contract logistics and overland businesses, with a clear focus on providing IT-based lead logistics solutions. In Sweden, Kuehne + Nagel operates in 5 locations, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Gothenburg and Malmo, with a workforce of 230 employees. For further information please visit KUEHNE + NAGEL i Malmö söker en Exportspeditör till bilavdelningen Du som söker kommer att vara en del av vårt Control Tower Team och ha huvudansvaret för några av våra kunder. Detta innebär att vara kundens förlängda arm och ordna kundens transporter på bästa möjliga sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med kunden där det gäller att vara serviceinriktad, noggrann, ta initiativ och hitta optimala lösningar. För tjänsten krävs också att du har erfarenhet av speditionsarbete, kunskaper i engelska samt har god datorvana. Har du frågor kring tjänsten kontaktar du Mats Gabrielsson på tel Din ansökan med CV skickar du till senast ITS Independent Transport & Shipping AB ITS AB är privatägt bolag som sedan starten 1986 haft en kontinuerlig tillväxt. Vi är idag ca 50 anställda på 4 kontor i Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors med en omsättning på ca 250 Mkr. Vi har specialiserade medarbetare inom sjö/flyg/bil/lager som brinner för alla slags import- och exportutmaningar samt distributionsbehov. Hos oss är alla en viktig länk, och varje speditör verkar inom hela transportkedjan. För mer information besök gärna Bil Import/Export Speditör Vi söker nu omgående ovanstående tjänst till vår bilavdelning i Göteborg. Vänligen mejla din ansökan med meritförteckning snarast till

13 13 DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik och har som s pecialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda lösningar. DHL erbjuder expertis inom express -, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHLs internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen med mer än medarbetare. DHL Global Forwarding i Helsingborg söker Area Sales Manager, Sjö Till den expansiva regionen runt Öresund och Helsingborg söker vi nu en Area Sales Manager med inriktning att sälja vår branschledande sjöprodukt. Helsingborg är en stad som ser ljust på framtiden kring näringsliv och företagande. Det finns stora möjligheter för kommunikationer, lokaler, nyetablering och nätverkande. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med omgående tillträde. Dina arbetsuppgifter: Arbeta fokuserat med att skapa tillväxt inom våra sjö- respektive flygprodukter samt att marknadsföra DHL-koncernen i sin helhet. Du förväntas att självständigt och aktivt arbeta med försäljning av våra tjänster samt vara delaktig i hela försäljningsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår både prospektering och nykundsbearbetning samt att vårda och stärka befintliga kundrelationer. Vem är du? Vi söker dig som är: En affärsinriktad person med stark drivkraft Självgående Bra på att såväl skapa som utveckla kundrelationer Lyhörd och kommunikativ Målfokuserad och angelägen om att göra avslut Har flera års erfarenhet ifrån logistikbranschen och produkten Sjö Har dokumenterad säljerfarenhet Du trivs med högt tempo och möta högt ställda krav. Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift är en förutsättning för denna tjänst. Körkort ett måste. Intresserad? Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att ringa Björn Pålsson, Sales Manager, på tel Ansökan Din ansökan - personligt brev och CV - vill vi ha senast den 14 oktober Du skickar den till vår HR-avdelning: - Varför finns 95 % av Logistik-Sveriges platsannonser i PåHuGGeT? Mejla idag till för priser och villkor.

14 14 North Air Logistics AB söker Sales Manager - Sweden Till vårt kontor i Arlandastad söker vi en person som gillar att ta ansvar och som tillsammans med övriga kollegor vill vara med och utveckla kontoret. Vi förväntar oss att du har tidigare säljerfarenhet från flygbolag, GSA eller flygspeditionsbranschen. Din Personliga profil Vi söker Dig som är driven, självständig men tycker om att arbeta i ett team. Du är noggrann, ordningsam och har en positiv livssyn. Vi värdesätter att du är en god gruppmedlem och att du är serviceinriktad mot både kunder och medarbetare. Du kan hantera många bollar i luften samtidigt och tycker om att göra affärer. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i både tal och skrift, och du är van IT-användare. Arbetsuppgifter Arbetet kommer primärt att bestå av kundbesök bland speditörerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt telefonförsäljning från vårt kontor på Söderbyvägen. Vidare kommer du också att ha en del nära kontakt med de flygbolag vi representerar. Kontakt Sänd in Din ansökan med personligt brev och CV märkt med "Ansökan" till Platschef Emil Pettersson, epost: tel , eller Henrik Spove, Regional Director Scandinavia & Finland, epost: tel North Air Logistics AB är en GSSA som sköter fraktförsäljningen för ett tiotal flygbolag i Sverige. Företaget har sitt Sverigekontor i Arlandastad. Företaget ingår i Air Lo gistics Groups nätverk och har även kontor i Köpenhamn och Helsingfors.

15 15 NyaPoster: Jacob Engwall ny vd i Haegerstrands Till ny vd i Haegerstrands i Gävle har från den 1 oktober utsetts Jacob Engwall (33), son till Haegerstrands hittillsvarande vd och ägare Torsten Engwall. Jacob Engwall (bilden), som började i Haegerstrands i maj i år, kommer att ta ett långsiktigt ansvar för bolaget, samtidigt som Torsten Engwall kommer att finnas kvar i en aktiv roll som arbetande styrelseordförande i Haegerstrands. Jacob Engwall kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats i Gävle, men kommer även att vara engagerad i Haegerstrands dotterbolag HML Shipping i Söderhamn. Jacob Engwall har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har varit anställd på investmentbanken Lazard i Stockholm och London sedan 2005, där han har arbetat med rådgivning inom företagsförvärv och fusioner. Han har även arbetat på SEB Enskilda i Stockholm samt på Svenska Handelskammaren i London och i Team Lines i Hamburg. Fotnot. AB P J Haegerstrand omsatte 2009/10 59,5 Mkr (45) med ett minusresultat på 0,1 Mkr (+1,3) och har tolv anställda. Bolaget är dotterbolag till Engco Invest AB som 2009/10 omsatte 92 Mkr (159) med resultatet 6,7 Mkr (-3) samt har 55 anställda. Ny vd i Jata Cargo i Malmö hämtas från DSV Till ny vd i Jata Cargo i Malmö har från 5 oktober utsetts Fredrik Persson (39), som närmast kommer från en befattning som distriktschef hos DSV i Helsingborg och dessförinnan var vd i ACi Transport & Spedition i Malmö. Fredrik Persson (bilden) efterträder Lars-Göran (Putte) Pehrson (64) som ska trappa ner sin verksamhet mot mera fritid men som förblir styrelseordförande i Jata Cargo och dess moderbolag Jata Cargo Invest AB. Bolagens ägare är Lars-Göran Pehrson och Roland Hansson. Jata Cargo AB omsatte ,6 Mkr (49) med resultatet 3,4 Mkr (3,8). Företaget har sex anställda. Ny importmedarbetare till Enter Global Logistics Som ny medarbetare på Enter Global Logistics sjöimportavdelning i Göteborg har från 28/9 anställts Anna Arvidsson, tidigare i APC Logistics och med över tio års erfarenheter från logistikbranschen. Enter Global Logistics ingår i STL Group. ISS terminalchef blir vd i NetRail i Helsingborg NetRail AB har från 3 oktober anställt Thomas Frej (50) som ny vd efter Jochum Ressel som återgår till vd-stolen i Ressel Invest AB, moderbolag till Ressel Rederi och NetRail AB. Thomas Frej kommer närmast från ISS Trafficare AB med ansvar för ISS kombiterminaler i Sverige och var innan dess i tio år i CargoNet som terminalchef i Årsta kombiterminal och för kombiterminalerna i Skåne. Frej är placerad i NetRails nya service- och kontorscenter i Påarp utanför Helsingborg. Söderhamns LBC:s vd går efter misslyckad fusion Söderhamns LBC:s vd Eddie Hansson slutar efter två år på posten sedan en majoritet av Söderhamns LBC:s ägare sagt nej till en fusion med Sundfrakt. Från årsskiftet blir vice vd Torbjörn Olsson t f vd. Eddie Hansson lämnar företaget utan något nytt jobb på fickan.

16 16 Ny vd i NordicGSA i Sverige Till ny vd i NordicGSA AB i Märsta har utsetts Anders Petter Pettersson, som tillträder efter årsskiftet och efterträder Ingela Berlin, som har valt att återvända till speditionsbranschen. Anders Petter Pettersson kommer närmast från befattningen som svensk försäljningschef i North Air Logistics och har tidigare varit i Lufthansa Cargo. NordicGSA AB omsatte Mkr med resultatet 14 Mkr; bolaget har tolv anställda. Företaget är dotterbolag till NordicGSA Holding med 39 anställda och (2010) en omsättning på 433 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 18,6 Mkr. NordicGSA ingår sedan tre år tillbaka i European Cargo Services med säte i Paris. ECS är en global GSA-organisation med ett 50-tal GSA/GSSA-företag i över 30 länder. Agility utser ny chef för distrikt Syd Agility har som ny chef för distrikt Sverige Syd anställt Caesar Ahlborn med ansvar för kontoren i Malmö och Helsingborg. Ahlborn kommer närmast från DB Schenker, där han varit storkundsansvarig med ansvar för utvecklingen av Trade Lane Indien och innan dess haft olika uppdrag inom marknad och försäljning. Alltid på hugget - med PåHuGGeT. Logistik-SverigesNyhetskanal Nummer 1. "PåHuGGeT har på ett enastående sätt identifierat logistikbranschens nyhets- och informationsbehov och har blivit det syre som hela logistiknäringen behöver för att överleva." Prenumerera på PåHuGGeT - det enda du behöver. Mejla din beställning i dag till: Pris 2012: SEK 2.800,00. Utlandet: SEK 2.800,00. PåHuGGeT utkommer torsdagar utom över jul/nyår, sommartid samt vissa helger. Måndag. Tisdag. Onsdag. PåHuGGeT. Fredag.

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 5 september 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Ljus i tunneln Ingvar Nilsson, vd DB Schenker, om branschen, konjunkturen och nya transportlösningar.

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013 Finansiell logistik Avslöjar Logents framgångsrecept De stora hamnkrigen Usla logistikavtal sänkte Northland Smarta nätverk Hans

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 logistik NR 1 MARS 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 Hemleverans av paket med tidningsbud

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 3 Juni 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor BUTIKSLOGISTIK Detaljhandeln logistikens nya förebild Hamnspecial Truckboomen

Läs mer

10 år. Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2014. E-handeln och logistiken. Framtidens affärssystem

10 år. Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2014. E-handeln och logistiken. Framtidens affärssystem Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2014 10 år E-handeln och logistiken I huvudet på H&Ms transportinköpare Framtidens affärssystem CSR behövs för transporter INKÖP LOGISTIK

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 februari 2014 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Heta fastigheter Eva Landén, vd i börsnoterade Corem, om en het logistikfastighetsmarknad. Trendspaning:

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014 Mutor i bemanningsbranschen Arbetsmiljöinvesteringar ger trefaldigt igen E-handelsvikingarna erövrar Europa Richard Wilding om den

Läs mer

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag logistik NR 4 DEC 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag Packa julklappen

Läs mer

Intelligent Logistik TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK. De svenska TPL-företagen vi har hela listan

Intelligent Logistik TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK. De svenska TPL-företagen vi har hela listan Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 6 November 2006 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK De svenska TPL-företagen vi har hela listan Intelligent logistik i Insjön

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

logistik Missing People söker och finner magasinet Vinjett grå Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination

logistik Missing People söker och finner magasinet Vinjett grå Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination logistik NR 1 MARS 2013 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Missing People söker och finner Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination Per Holst-Nielsen

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2012

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2012 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2012 Lönespecial Så mycket tjänar logistiker och inköpare Ljus arbetsmarknad för nyutbildade logistiker 2012 toppår för nya lager Volvochef

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Intelligent Logistik NUMMER 5 SEPTEMBER 2013 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Intelligent Logistik NUMMER 5 SEPTEMBER 2013 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Intelligent Logistik NUMMER 5 SEPTEMBER 2013 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lean@home Eva Jarlsdotter har skrivit en guidebok om lean i vardagen. Gurun med guran I 20 år har

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik a n n o n s Intelligent Logistik Nummer 1 2008 www.intelligentlogistik.se Nummer 5 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Ökade utsläpp från

Läs mer