Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 9, 2012 Innehåll: Världssjöfartens Dag den 27 september sista anmälningsdag 20 september! Ökad användning och tillgång till LNG, maritima notiser, kartläggning av det maritima klustret, foldrar att ladda ner Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

2 Välkommen till Världssjöfartens Dag sista anmälningsdag 20 september Temat för i år, 100 år efter Titanic, handlar i sjösäkerhet och sjöräddning. Konferensen äger rum på Lindholmen Science Park i Göteborg. Anmälan till Ökad användning och tillgång till LNG I takt med skärpta miljökrav till sjöss ökar användningen av LNG (Liquified Natural Gas) som drivmedel för fartyg. LNG är naturgas som är nedkyld och kondenserad till flytande form för att kunna lagras och transporteras. Tekniken möjliggör att naturgasen kan nå kunder som idag inte har tillgång till ett naturgasnät. Swedegas och holländska Royal Vopak har skrivit ett intentionsavtal om en förstudie för att få igång en LNGterminal i Göteborgs Hamn senast Studien skall vara klar senast i slutet av året. Planerna avser en anläggning på kubikmeter som ska förse såväl sjöfart som industri med gas. Norge, med stor tillgång på naturgas, ligger i framkant. Där drivs redan idag ett tiotal vägfärjor och flera fartyg i offshoreverksamhet med LNG. I Sverige utreder Gotlandsbolaget möjligheten att byta från olja till gasdrift för sina fartyg. Viking Line har träffat avtal med AGA om leveranser av LNG för sitt nya fartyg, Viking Grace, som kommer att gå i trafik på Östersjön från och med början av Skangass AS och Gävle Hamn AB har påbörjat en studie med syfte att utreda möjligheten till att etablera en framtida LNG terminal i Gävle. En LNG terminal består av utrustning för import och lossning av LNG från specialbyggt fartyg till en isolerad lagringstank som skall byggas inom Gävle Hamns område. Skangass AS bygger för närvarande en motsvarande LNG terminal i Lysekil i anslutning till Preem raffinaderi, som beräknas bli färdig i slutet av EU satsar 30 miljoner kronor för att utreda förutsättningarna för att bygga ut en fungerande infrastruktur för LNG drivna fartyg i Östersjöregionen. Helsingborgs Hamn får fem miljoner kronor för att koordinera projektet där ytterligare sju hamnar deltar. Projektet skall redovisas hösten Övriga hamnar är Århus, Helsingfors, Riga, Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Tallinn och Åbo. Fakta om LNG: Läs mer om Gotlandsbolaget: Läs mer om Gävle hamn: port.se/nyheter/read/91 Läs mer om Göteborgs hamn: investerareutreder LNG terminal i Goteborgs Hamn/ En helt emissionsfri färja på gång i EU Den första emissionfria färjan, Wadden Sea, håller på att utvecklas av Becker Maritime Systems och Ingenieurbüro für Schiffstechnik Inge Schlüter GmbH & Co KG. Färjan kommer att sättas i trafik 2013 och är helt och hållet driven av naturgas, LNG. Den kommer att kunna ta 250 passagerare och 50 bilar och gå i 11 knops fart.

3 och en inlandspråm med dual fuel är tagen i drift Argonon är den första inlandspråmen i Europa som seglar med dual fuel, en mix av 80 procent LNG och 20 procent diesel. Fartyget, som byggts av holländska Deen Shipping tillsammans med ett antal partners på Trico Shipyard levererades förra året. Pråmen är en inlandspråm för oljetransporter. Vinsten är inte bara de avsevärt lägre emissionsnivåerna utan också lägre operationskostnader. Maritima notiser: Cypern ser till EUs hållbara utnyttjande av vattnets resurser Från och med den 1 juli är d Cypern som har ordförandeklubban i EU. I sin programförklaring åtar sig det nya presidiet att fortsätta arbetet mot en hållbar utveckling och effektivt resursutnyttjande. Eftersom 2012 har utnämnts till Vattnets år kommer en del av presidiets arbete at fokusera på ett hållbart utnyttjande av vattnets resurser. En nylansering av EU:s integrerade maritima policy och revideringen av regelverket för Trans European Transport Networks (TEN T) är viktiga punkter på programmet, liksom levnadsvillkoren för de som arbetar till sjöss. Läs mer: news 1815 june july 2012&catid=35&Itemid=93#article10 Från land till sjö norsk rapport med konkreta förslag Den 15 juni tog den norska regeringen emot en rapport från stortingsledamoten Else May Botten om hur mer gods kan överföras från landsväg till sjötransport. Underlaget till rapporten är hämtat från Bottens kontakter med olika branschaktörer. Hela rapporten omfattar 13 sidor och ger konkreta förslag till förändringar och projekt som ska få fart på omläggningen av transporter från land till sjö. Läs mer: ns+%c3%b8nskeliste Finland utreder sjöfartens konkurrenskraft Det finska kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att förbereda en strategi för att stärka finsk sjöfart. Målet är att skapa en helhetsuppfattning av hur funktionsdugligheten hos sjötransporter och havsnäringar i Finland kan garanteras i framtiden. Man utreder sjötransporter, konkurrenskraft och miljöfrågor liksom utbildning och sysselsättning för branschen, vintersjöfart, hamnpolitik, sjöfartsstöd, sjösäkerhet och internationellt samarbete. Målet är att skapa en strategi för sjötrafiken som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och som beaktar nya miljönormer. Läs mer: htttp://www.transportnet.se/iuware.aspx?pageid=4912&ssoid= Mer pengar till järnvägen Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg Borås samt investeringar i drift och underhåll. Den samlade infrastruktursatsningen kommer att presenteras i budgetpropositionen den 20 september och i infrastrukturpropositionen senare i höst. Läs mer:

4 Närmare 65 miljoner euro i Marco Polo programmet EU:s särskilda program för utveckling av nya transportlösningar, framför allt minskad andel transporter på Europas överbelastade vägnät till förmån för transporter på järnväg eller vatten, heter Marco Polo. Under 2012 finns 64,6 miljoner euro till förfogande för olika projekt. Ansökningstiden har dessutom förlängts till den 19 oktober Läs mer om Marco Polo och om ansökningsförfarandet: funds/application packs/2012/index_en.htm Göteborgs Hamn utökar med ny kryssningsterminal Kryssningstrafiken i Göteborg har ökat kraftigt. I år väntas 67 fartyg och över passagerare. De största fartygen kan inte ta sig under Älvsborgsbron till kryssningsterminalen i Frihamnen. Göteborgs Hamn har därför byggt ytterligare en terminal i Arendalshamnen. Terminalen är på 200 kvadratmeter med souvenirshop och väntrum. Foto: Göteborgs Hamn. Läs mer: goteborgshamn.se/nyhetsrummet/nyhetsartiklar/ny kryssningsterminal i Arendal/ samt ny skogsterminal Den 15 juni invigdes den nya skogsterminalen i Arendal i anslutning till Göteborgs hamn. Terminalen drivs av RPG Logistics. Den kvadratmeter stora terminalen har kapacitet att hantera 1,5 miljoner ton papper och andra skogsprodukter per år. och roro terminalen rustas Älsvborg Roro ABs nya ägare satsar 65 miljoner i terminalen genom investering i nya maskiner, förstärkta terminalytor och IT system. Läs mer: av Alvsborg Roro/ Helsingborg och Köpenhamn/Malmö utreder gemensamt hamnbolag I maj tecknade Helsingborgs Hamn och Copenhagen Malmö Port en avsiktsförklaring om att utreda ett gemensamt hamnbolag. Målet är att skapa en ny stark hamnaktör i Öresundsregionen med ett bredare produktutbud och därmed ett bättre kunderbjudande. Läs mer: Ökad närsjöfart Maersk Line startar veckotrafik till Halmstad Världens största containerrederi, Maersk Line, etablerar sig i Halmstad Hamn med veckotrafik på rutten Bremerhaven Halmstad Bremenhaven. Hamnens strategiska läge mellan Göteborg och Malmö, goda inlandsförbindelser och stora lagerytor i direkt anslutning till kaj var starka argument när Maersk Line valde att etablera sig där. Läs mer: s4%2f205 och öppnar ny direktlinje till Asien från Göteborg Maersk Line har också beslutat att utöka sin trafik från Göteborgs Hamn med en andra direktlinje till Kina och andra länder i Asien och Mellanöstern. Den nya linjen kommer att anlöpa Göteborgs Hamn en gång i veckan. Läs mer:

5 Broströms lämnar Göteborg Göteborgsrederiet Broströms, som sedan 2009 ingår i Maersk koncernen, lämnar Göteborg och flyttar till Köpenhamn. 41 anställda berörs av flytten. Läs mer: Kraftigt höjda tillsynsavgifter för skärgårdstrafiken föreslås Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning föreslår en fast årlig avgift som skulle innebära kraftigt höjda tillsynsavgifter för rederier med certifierade passagerarfartyg. Branschorganisationen Skärgårdsredarna är starkt kritiska till den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Läs mer: Första statligt finansierade farledsprojektet Farleden in till Gävle behöver förbättras och göras säkrare. Sjöfartsverket har skrivit kontrakt för muddringsoch utmärkningsarbete som planeras pågå från hösten 2012 till och med I slutet av juni i år fattade riksdagen ett avgörande beslut som innebär att farledsprojekt i likhet med vägar och järnvägar kan finansieras via Trafikverkets anslag och tack vare det kan arbetet i Gävle påbörjas. Det innebär att det inte längre är handelssjöfarten själv som finansierar investeringar i den statliga infrastrukturen, vilket är ett viktigt led i att uppnå en ökad konkurrensneutralitet mellan transportslagen, säger Noomi Eriksson, ekonomidirektör och ställföreträdande generaldirektör vid Sjöfartsverket. Foto: Gävle kommun. Läs mer: med att forbattra inseglingen till Gavle Hamn kanpaborjas/ Ny EU fond för infrastrukturprojekt EU kommissionen föreslår att en ny fond för stöd till finansiering av gränsöverskridande infrastrukturprojekt, Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Vid ett rådsmöte i Luxemburg den 7 8 juni enades EU:s transportministrar kring delar av förslaget. Ministrarna diskuterade också hur man ska fortsätta arbetet med att skapa en inre europeisk transportmarknad genom åtgärder på sjöfartsområdet. Läs mer: Miljöprojekt för minskad bränsleförbrukning Miljöförbättrande åtgärder inom sjöfarten ökar hela tiden. Under sommaren har Ressel Rederi AB startat ett miljöprojekt ombord på fartyget Silverö, med målet är att minska bränsleförbrukningen med procent. Styrsöbolaget som trafikerar Göteborgs skärgård för Västtrafik använder samma system. Läs mer: Somaliska piratattacker minskar Västafrika ökar Totalt rapporterades 177 piratattacker till International Maritime Bureaus Piracy Reporting Centre under första halvåret i år. Det är en klar minskning jämfört med 266 attacker under motsvarande period förra året. Det är framförallt de somaliska piratattackerna som minskat, från 163 rapporter under första halvan 2011 till 69 de första sex månaderna i år. I Västafrika går det åt andra hållet. 32 attacker, sju fler än första halvåret 2011, har rapporterats, varav fem kapningar. Framförallt ökar det i nigerianska vatten, totalt 17 rapporter mot sex förra året, där 3 fartyg kapades och 61 besättningsmän togs som gisslan. Läs mer: ccs.org/piracy reporting centre/piracynewsafigures

6 Stor landströmsanläggning i Ystad Den 14 september inviger Ystad hamn världens största anläggning för landström. Satsningen är ett led i ambitionen att skapa en grönare hamn och innebär en investering på cirka 35 miljoner kronor. Läs mer: och nu finns en ny internationell standard för landanslutning av fartyg International Electrotechnical Commission, IEC, där bland annat Svensk Elstandard ingår, tar fram en ny internationell standard för att ansluta fartyg till landelnät i hamn. Enligt IEC blir det allt vanligare med att fartyg önskar landanslutning för att kunna stänga av hjälpmaskineriet i hamn av miljöskäl. Läs mer: 1.htm Godstransporter nu även med cykel Åkeriet MoveByBike erbjuder snabba och miljövänliga godstransporter med cykelvagnar inom en radie av fem kilometer från Malmös stadkärna. Cykelvagnarna är specialbyggda i USA och kan lasta upp till 300 kg eller tre kubikmeter. Företagets mål är att inom ett par år bli ett etablerat transportalternativ för citydistribution. Läs mer: Kartläggning av särregler för inre vattenvägar Nu finns rapporten Särregler vid implementering av EU direktiv 2006/87 i svensk lag? Kartläggning av särregler för inre vattenvägar i fem EU länder. Rapporten utgör en del av en handlingsplan för kommersiell sjöfart på Vänern och är framtagen av Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av projektet Waterways Forward. Rapporten finns att läsa och ladda ner: vidimplementering av EU direktiv.pdf Tioårsjubilerande MAST i Malmö september Den september arrangerar MAST Europé (Maritime Systems and Technology) en konferens med utställning på Stadionmässan i Malmö. Tema för arrangemanget är maritimt försvar och säkerhet i ett globalt perspektiv. Läs mer: Konferens om hamnarnas logistik och infrastruktur Effektiva godsflöden, logistik och infrastruktur i hamnar är rubriken för den konferens som IBC Euroforum arrangerar i Stockholm den september. Konferensen arrangeras i samarbete med Lloyd s List och Sveriges Hamnar. Läs mer: Marine business show i Paris Euromaritime the marine business show äger rum i mässhallarna vid Port de Versailles utanför Paris den 4 6 februari Mässan arrangeras av branschtidningen Le Marin och branschorganisationen GICAN i samarbete med det franska maritima klustret. Läs mer: Kartläggning av det maritima klustret Är ditt företag en del av de marina eller maritima näringarna, utan att vara med i någon marin eller maritim branschorganisation eller listade under specifikt marina eller maritima SNI koder?

7 Lighthouse (www.lighthouse.nu) genomför, på uppdrag av VINNOVA, tillsammans med Sjöfartsforum (www.maritimeforum.se), Svenskt Marintekniskt t Forum (www.smtf.se) och Västra Götalandsregionenn (www.vgregion.se), en kartläggning av de marinaa och maritimaa näringarna i Sverige. Syftet är att skapaa en fördjupadd helhetsbild, något som kan bidra till näringslivets och offentliga organs o kontinuerliga omvärldsanalys av branschen och desss utveckling. Kartläggningen n genomförs genom att samla in data från officiell statistik, såsom SNI och CFAR databaser, men också via hjälp från näringens olika branschorganisationer. Dessutom behövs ytterligare hjälp att identifiera de företagg som anser sig vara en del av de marina och maritimaa näringarna, men som inte är medlemmar i någonn branschorganisation, ellerr som inte är listade under specifikt marina eller maritima SNI koder. Om denna beskrivning stämmer på ert företag ber om er medverkan. Följ denna länk (http://bit. ly/jgwfky) och fyll i ert företags kontaktuppgifter. Därmed inkluderas även ert företag f i kartläggningen, vars resultat kommer att presenteras under hösten För mer information kontakta Foldrar att laddaa ner frånn vår webbplats Nu finns fem foldrar att ladda ner från Sjöfartsforumss webbplats: Närsjöfart och kustsjöfart, EU klassad inlandssjöfart, Intermodalitet, Konkurrensvillkor samt Maritim informationsteknik. Ytterligare två foldrar kommer i höst. Med vänlig hälsning Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Som komplement till våra nyhetsbrev, följ osss på Facebookk och få korta,, snabba nyheter. Gilla oss också och öka spridningen avv den maritim informationen Eller följ de senaste inläggen och deltaa i Sjöfartsforums diskusionsgrupp på LinkedIn Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Med vänlig hälsning, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum, Sjöfartsforum, af Pontins väg 6, Stockholm, tel ,

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2013 INNEHÅLL Sjöfartsforums årsstämma Minikonferens CSR lyx eller nödvändighet samt besök på Visual Arena Lindholmen efter stämman Riksdagens Maritima Nätverk startar Maritima

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03 Rapport 2010:03 Sveriges sjöfartssektor En viktig del i en svensk maritim strategi Transporter på vattenvägar spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt sker en kontinuerlig

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet matton Omni ommodis demped estrunt repedignisit lame natur samet aut im esequi ius audae nitioss equibus necabor ibusciisci a con porum quam, conserem

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 1 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Nya älvpendeln i göteborg döpt HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA Ordföranden har ordet

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi NR 3 2013 VOLYM 75 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi Skärgårdsredaren 3-13 1 Ordförande har ordet!

Läs mer

Nya Visingsöfärjan döpt Sabella rederi Porträttet: Kent Krusell OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2014 VOLYM 77 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:-

Nya Visingsöfärjan döpt Sabella rederi Porträttet: Kent Krusell OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2014 VOLYM 77 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- NR 1 2014 VOLYM 77 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Nya Visingsöfärjan döpt Sabella rederi Porträttet: Kent Krusell Skärgårdsredaren 1-14 1 Ordförande har ordet! BROAR BRUKAR

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Rapportering av uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Ostersjöregionen och dess handlingspian

Rapportering av uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Ostersjöregionen och dess handlingspian «It t~) SJOFARTSVERKET Avdelning Sainlialle Handläggate, di,ekl{elcfon Narine Svensson, OK) 478 4909 Daluni 2011 07 01 Er datum Näringsdepartementet Ulf Savbäck 10333 Stockholm 1 beteckning 05031 1-09-03622

Läs mer