sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil"

Transkript

1 sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Jill Söderwall, Göteborgs Hamn Så stärker du din miljöprofil

2 Jobbar lokalt och tänker globalt Avfalls- och återvinningsmarknaden förändras just nu kraftigt från lokal till alltmer global verksamhet. Wellpapp skickas från Halmstad till Piteå, mjölkkartonger till Holland, tidningar till Tyskland, metallskrot till Kina och många länder sänder i dag avfall till Sverige för att säkerställa en miljöriktig avfallsbehandling. Nationsgränserna är i dag inget hinder varken ekonomiskt eller miljömässigt för att avfall ska hitta rätt behandling. Renova diskuterar kontinuerligt utveck lingen av avfallsmarknaden och avfallsflöden ur både nationellt och europeiskt perspektiv tillsammans med svenska och utländska branschkollegor. Här avhandlas alla typer av frågor som inkluderar samtliga steg på den så kallade avfallstrappan (se illustration nedan), med målet att hitta nya och mer hållbara lösningar. Den viktigaste frågan på agendan såväl lokalt som globalt är hur vi ska kunna bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och avfallsökning. Ett viktigt syfte med dessa branschmöten är erfarenhets- och kunskapsutbyte. Målet för oss på Renova är att alltid finna de optimala lösningarna, både på kort och på lång sikt, för att kunna erbjuda alla våra kunder produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan. Renova efterfrågas allt oftare internationellt tack vare vår kunskap inom miljö riktig återvinning och avfallshantering, det som kallas den svenska modellen. Vi deltar i olika internationella seminarier och tar varje vecka emot utländska besök. Kan vi hjälpa andra länder till ökad kunskap för att skapa en mer lokal miljöriktig avfallsbehandling bidrar detta till en globalt hållbar samhällsutveckling. Förutom satsningen på miljöteknikexport, satsar vi stort på hemmaplan med en utökad utbildningsverksamhet för alla våra kund - grupper samtidigt som vi fortsätter att utveckla miljöriktiga behandlings metoder i kombination med hållbara transporter. På Renova finns i dag 850 medarbetare med gedigen erfarenhet och bred kunskap om miljöriktig avfallsbehandling som finns till för alla våra kunder i våra elva ägarkommuner. Läs mer om våra miljöutbildningar på sidan 10. Christian Baarlid, vd Renova det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar, som presenterades på årsmötet i Lund. Visionen är resultatet av det arbete, som inleddes vid årsmötet De långsiktiga målen för 2020 är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt ska brytas, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. Läs mer på: sorterat Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg, Telefon , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö, Redaktör: Anders Örtegren, Produktion Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens. Sorterat utkommer 4 ggr under sorterat #

3 Renova testar ny elbil I samarbete med Renault Trucks testar Renova en mindre lastbil som drivs helt med el. Utan farliga avgaser, noll utsläpp av växthus gaser och med en mycket låg ljudnivå är bilen mycket väl lämpad i bostadsområden och i stadsmiljö. Renova har därför valt att testa bilen inom sin Miljöserviceverksamhet. Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova: Om elbilen fungerar på ett effektivt sätt i vår verksamhet så skulle den kunna vara ett bra alternativ även för oss om och när den blir tillgänglig på den svenska marknaden. Renova har genom åren ofta varit snabbt framme med att testa nyheter när det gäller fordon och har även varit med att utveckla nya fordon för avfallshantering. Chalmers bidrar till miljöutvecklingen Genom ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola finns nu verktygen för att få fakta kring transporternas miljöbelastning och därmed bidra till att styra Renovas förbättringsarbete. Studien, som lades fram i våras, resulterade i en mjukvara som kan mäta och jämföra omfattande skillnader mellan olika fordons miljöpåverkan. Detta ger oss faktaunderlag för att gå vidare i utvecklingen av miljövänliga transporter, säger Renovas miljöchef Viktoria Edvardsson. [nova] nyheter från branschen Vill du ha snabb till gång till mer information om Renova i din mobil? Scanna QR-koden foto christian kallerdahl 100:e Samlaren på plats Att sortera för återvinning är i dag en självklarhet för många, men när det kommer till farligt avfall är det värre. En anledning är avsaknaden av enkla och nära inlämningsställen. I somras levererades den hundrade Samlaren, ett specialdesignat skåp för återvinning som utvecklats av Renova tillsammans med Chalmers och Kretsloppskontoret i Göteborg. En Samlare i butiken ligger helt i linje med vårt miljöarbete och vår avfallshantering. Vi har jobbat mycket med sorteringen i butiken och nu tar vi ännu ett steg och utökar vår service till våra kunder med ett bra sätt att sortera det farliga avfallet, säger Tina Beistorp, försäljningschef på ICA Kvantum i Frölunda (bilden).

4 Omkring kryssningsturister kommer att ha besökt Göteborg när året är till ända. 4 sorterat #

5 våra kunder Rekordsommar för kryssningsfartyg Göteborg har blivit ett hett mål för kryssningsrederierna. På tio år har antalet fartyg femdubblats. Göteborgs Hamn anlitar Renova för att hjälpa till med avfallshanteringen. I början av 2000-talet anlöpte runt tio kryssningsfartyg Göteborg per år. Förra året kom 41 fartyg kommer antalet ha ökat till minst 52 fartyg vid årets slut. Ökningen är ett resultat av ett flertal aktörers arbete inte minst Göteborgs Hamn och Göteborg & Co som driver ett gemensamt arbete för att marknadsföra staden och hamnen. Vi bearbetar kryssningsrederierna och besöker bland annat mässor gemensamt, säger Jill Söderwall, ansvarig för kryssning på Göteborgs Hamn. Det inger förtroende att hamnen och destinationen kan marknadsföra sig tillsammans. Dels måste resenärerna lockas av stadens attraktioner för ett stopp, dels måste rederierna få den service de kräver för fartygens stopp. Det kan handla om att kunna erbjuda service till passagerarna i form av turistinformation och lokala guider, men det handlar också sorterat # om att kunna erbjuda infrastruktur för avfallshantering, vattenförsörjning och hantering av avfallsvatten från fartyget, säger Jill Söderwall. Miljöfrågorna står ofta högt på dagordningen för rederierna och vi jobbar hårt för att ge rederierna den service de efterfrågar, fortsätter hon. Samarbetet med Renova sker på en daglig basis under högsäsong ett dygn innan fartyget kommer till kajen lämnar besättningen en deklaration till Göteborgs Hamn på vad för slags avfall de kommer att lämna. Vi måste kunna erbjuda en så god service som möjligt, i praktiken innebär det att se till att vi kan ta emot det avfall och återvinningsmaterial som fartygen lämnar, säger Anette Lundin, säljare på Renova. Fartygen stannar oftast inte längre än 6 8 timmar vid kaj och det är av största betydelse att de kan avlöpa i TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE Jill Söderwall, Göteborgs Hamn»Miljöfrågorna står ofta högt på dagordningen för rederierna«tid både för fartygets fortsatta rutt och planeringen i hamnen. Liselott Bjärving, produktionskoordinator på Göteborgs Hamn, berättar att sommaren har varit den mest hektiska hittills. Så många fartyg som i år har vi inte haft tidigare, inte heller med så täta anlöp. I vissa perioder avlöste de nästan varandra på kajen, säger hon. «5»

6 Aida Cara Lägger till i Frihamnen passagerare 370 personer i besättningen Nio passagerardäck, pool, teater för 540 åskådare 193 meter långt 27 meter brett ton 21 knop i toppfart Aida Cara är ett av 52 fartyg som är inbokade att besöka Göteborg under Göteborg & Co och Göteborgs Hamn samarbetar för att göra staden till en än mer attraktiv destination. våra kunder Växande verksamhet Göteborg ska växa ytterligare som kryssningsdestination. Vi satsar på att bli Sveriges största kryssningshamn efter Stockholm, säger Sara Eriksson på Göteborg & Co. Skärgård, shopping, kultur och restauranger i världsklass. Göteborg har mycket att erbjuda kryssningsturisten. Staden ligger också strategiskt placerad för kryssningsrutter både västerut och österut. Dessutom satsar Göteborg & Co och Göteborgs Hamn på att etablera julstaden Göteborg som ett begrepp även i kryssningssammanhang. I år räknar man med att turister anländer till Göteborg med kryssningsfartyg. Det är flest tyskar, britter och amerikaner som kommer. Enligt genomsnittet spenderar varje turist 900 Sara Eriksson, Göteborg & Co foto susanne hansson, göteborgs hamn Anette Lundin, Renova kronor vilket sammanlagt blir omkring 55 miljoner kronor, säger hon. Förutsättningarna för en ökad kryssningstrafik är goda, menar Sara Eriksson. Under 2009 invigdes en ny kryssningsterminal i Frihamnen och en kaj har gjorts i ordning för kryssningsanlöp i Arendal. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE Det goda samarbetet mellan alla inblandade aktörer i Göteborg ger utrymme för kryssningen att växa. Genom samarbetet med Göteborgs Hamn och Göteborg & Co bidrar även Renova till att öka Göteborgs attraktion som destination hos rederierna. Vi har erfarenheten att klara avfallslogistik i de mest skiftande fall. Vi har arbetat med Göteborgs Hamn i flera år vilket skapat goda relationer och utrymme för skräddarsydda lösningar. Samtidigt arbetar Renova med många av de event som utgör evenemangsstaden Göteborg, säger Anette Lundin. «6 sorterat #

7 FOTO Anders Örtegren och Lina Nyholm Sommar i orange Renovas orange färger syntes på flera folkfester i somras vi skötte avfallshanteringen på allt från idrottsevenemangen Göteborgsvarvet och Gothia Cup till musikfestivalerna West Coast Riot och Way Out West! sorterat #

8 våra kunder Förnyat förtroende Renova stärker samarbetet med Älvstranden Utveckling. Ett nytt treårigt avtal blev klart innan sommaren. Kundanpassning, kostnadstransparens, god kommunikation och ledande miljökunnande. Några av anledningarna till att Älvstranden Utveckling AB valde att fördjupa samarbetet med Renova. Vi gjorde en fullständig genomgång av avfallshanteringen i våra fastigheter med god hjälp av Renova och kom Thorbjörn Hotvedt, Älvstranden Utveckling AB TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE fram till ett bra samarbete, säger Glenn Johannesson, fastighetsförvaltare på Älvstranden Utveckling AB. Vi tittade bland annat över fastigheternas avfallsrum, tömningsschema, återvinningsfraktioner och kärl. Tillsammans med Renova utarbetades ett enhetligt koncept för avfallshanteringen i fastigheterna. Bland annat löste man pappersåtervinningen i kontorsfastigheterna med anpassade kärl som passar direkt i kontorens modulmöbler. Älvstranden Utveckling bestämde också att man skulle utnyttja Renovas Miljö service för städning, rengöring av kärl, hjälp till sortering och omhänder tagande av farligt avfall samt allmänt underhåll i avfallsrummen. Man kan ta in städservice från andra företag, men de som gör det bäst är Miljöservice. Renova erbjuder en helhetslösning, säger Glenn Johannesson. Älvstranden Utveckling AB har en tydlig miljöprofil i sin verksamhet. Från förvaltningen av fastighetsbeståndet till utvecklingsarbetet av Norra och Södra Älvstranden.»Nu har vi bra underlag och kontroll över kostnaderna«miljökunnande och engagemang för miljöförbättrande åtgärder väger in i valet av entreprenör. Men också Renovas ledningssystem för miljö och kvalitet. God kostnadskontroll och 8 sorterat #

9 Henrik Lundquist, Renova, och Glenn Johannesson, Älvstranden Utveckling AB, diskuterar möjligheterna att utveckla avfallshanteringen. kvalitetsuppföljning tillhör grundförutsättningarna, menar Glenn Johannesson. Nu har vi bra underlag och kontroll på kostnaderna. Uppgifter vi kan använda i vårt eget planerings- och budgetarbete, säger han. Ett exempel är utbildningar för hyresgästerna genom Renovas Miljöakademi (utbildningar inom miljöriktig avfallshantering). Ett annat är att avfallsrummen städas en gång extra när det flyttar in en ny hyresgäst. Det är det täta samarbetet med Renova som gör skillnaden. Är det rent och snyggt i avfallsrummen så lämnar hyresgästerna det också så, säger Thorbjörn Hotvedt, fastighetstekniker på Älvstranden Utveckling AB. «Vi är bland annat certifierade enligt ISO, och bedriver ett systematiskt förbättringsarbete, säger Henrik Lundqvist, säljare på Renova. Viktig är också förmågan att anpassa tjänst erna efter kundens behov. Jag brukar alltid fråga: Hur vill ni ha det? Älvstranden Utveckling AB Älvstranden Utveckling AB leder och driver utvecklingen av Göteborgs nya stadsrum Norra- och Södra Älvstranden. Det kommunala bolaget äger och förvaltar också ett stort fastighetsbestånd i bland annat Eriksberg, Frihamnen och Lindholmen. Fastigheterna har sedan 2010 miljömärkt fjärrvärme av förnybar biokraft och sedan 1999 miljömärkt el. sorterat #

10 renovas miljöakademi Vässa miljöprofilen Nu drar Renovas Miljöakademi igång höstterminen. Stärk miljöprofilen och miljökunskaperna i ditt företag eller din organisation. Välj inriktning och nivå i olika steg, eller låt Akademin anpassa utbildningen efter ditt behov. Få reda på de senaste rönen inom miljöriktig avfallshantering men även handfasta råd om hur du kan förbättra avfallshanteringen i den egna verksamheten. Hans Henriksson sprider kunskap genom Renovas Miljöakademi. Miljöutbildningen Grundkurs, steg 1 Grunderna inom sortering och återvinning av avfall Grundkurs, steg 2 Fördjupad kunskap inom avfall och återvinning. Genomgång av företagets egna och Renovas rutiner för miljöriktig avfallshantering. Utbildningarna riktar sig till företag, förvaltningar och organisationer både till personer som arbetar strategiskt med miljö- och avfallsfrågor och medarbetare på golvet. En stark och tydlig miljöprofil är en viktig konkurrensfaktor för företag och organisationer, vi kan erbjuda allt från grundläggande miljöutbildning till utbildningar om hur man behandlar farligt avfall, säger Hans Henriksson. Målet är att deltagarna ska få en god insikt i aktuella frågeställningar och även få en inblick i framtida utmaningar. Utbildningarna innehåller föreläsningar, diskussionsövningar och handfasta övningar med utgångspunkt TEXT jörgen tiger foto anders örtegren från egna rutiner för återvinning och avfall samt infrastruktur på arbetsplatsen. Vi går också igenom Renovas rutiner för avfallsbehandling som en jämförelse och för att visa på nya sätt att arbeta. Under hösten kommer Renovas Miljöakademi även att presentera en utbildning som är skräddarsydd för kommunala förvaltningar. Kraven ökar allt mer från kommunernas ledning att verksamheten ska vara miljöeffektiv och resurssnål. Vi berättar hur du kan koppla målsättningarna till förbättringar i den egna verksamheten, hur den enskilda medarbetaren kan göra för att hushålla med resurserna på sin arbetsplats. «Farligt avfall, teori och praktik Genomgång av säkerhet, lagstiftning och nödvändig dokumentation varvas med praktiska övningar hur farligt avfall ska sorteras. Vill du veta mer, kontakta Miljöakademin: sorterat # Läs mer på:

11 debatt»alla tjänar på samarbete«gemensamma planer hjälper oss att nå tuffa mål Jeanette Hartung avfallsingenjör Härryda kommun Härryda kommun har tillsammans med Göteborgsregionens tolv andra kommuner varit med och tagit fram en gemensam regional avfallsplan A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen. Genom att ha gemensamma mål kan vi ha högre ambitioner. Även om nuläget ser olika ut för kommunerna hoppas vi att alla lyckas nå de ganska tuffa mål vi har satt upp till år I det erfarenhetsutbyte som uppstår i samband med arbetet med avfallsplanen så kan vi ge och ta av varandras tips och idéer för att snabbare nå resultat. Förhoppningen är att vi skall kunna driva många projekt ihop under åren för att nå målen. Bland annat genom gemensamma informationskampanjer och aktiviteter så som Återvinningens dag. Ambitionen är också att ta fram en gemensam handlingsplan ett levande dokument för hur målen skall nås. Den stora fördelen med att ha en gemensam avfallsplan är att vi kan arbeta för att det skall bli så lika som möjligt i kommunerna. Detta för att förenkla för våra kunder, det skall inte skilja sig åt i en angränsande kommun. Min önskan är att vi tillsammans tar fram en gemensam sorteringsguide för kommunerna. En annan tanke är att vi kan jobba tillsammans med våra avfallsföreskrifter och på så sätt ha samma regler. Det i sin tur kan leda till att vi kan jobba mer med exempelvis arbetsmiljöfrågor och lyfta dessa ytterligare ett steg. Ett samarbete som redan har startat består av fem kommuner som har öppnat portarna för varandras invånare när det gäller besök på återvinningscentralerna. Härryda kommun ligger precis i startgropen för att börja med insamling av matavfall sorterat # Med gemensamma mål kan regionens kommuner ha högre ambitioner, skriver Jeanette Hartung, som är avfallsingenjör i Härryda kommun Härryda kommun Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Göteborgsregionen. Kommunen har invånare och växer stadigt. Mölnlycke är största orten. Närmast flygplatsen ligger Landvetter och den lilla orten Härryda. I öster finns Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. från hushåll. Detta är ett stort steg mot att nå ett av målen i den regionala avfallsplanen. Genom att sortera ut matavfallet tar vi ett steg högre upp i avfallshierarkin för matavfall och i stället för att elda upp det tillverkas biogas och jordförbättringsmedel. Vår förhoppning är att de flesta tycker att detta är ett bra och enkelt sätt att bli mer miljömedveten i sin vardag. «11

12 B-post Namn: Tatjana Kledzik Gör på Renova: Produktionschef för avdelning P2 Det bästa med mitt jobb: Att varje dag ställas inför en ny utmaning Gör på fritiden: Jag är en naturmänniska, tar gärna en utflykt i skärgården eller skogen med hunden. Umgås med familjen transportservice Hittar snabba lösningar Som ett åkeri med specialtjänster. För kunden och en förbättrad miljö. Tatjana Kledzik är chef för Renovas tyngsta transportavdelning. Min roll är att omsätta kundens önskemål till verkligheten, att säkerställa att tjänsten som kunden beställer blir utförd till full belåtenhet. Till sin hjälp har Tatjana 150 medarbetare och 100 lätta och tunga fordon. Området P2 omfattar allt från containertransporter, förrådshantering, miljöservice till kranlastväxlare och dragbilar med släp. Miljömedvetenhet, flexibilitet och kundfokus är centrala begrepp för avdelningen. Kunderna ska känna sig trygga med Renova. Samtidigt är det svårt att planera verksamheten i förväg P2:ans utmaning är att försöka förutse hur mycket avfall som behöver hämtas från dag till dag. Det är inte ovanligt att kunder ringer samma dag för en tömning av container, och det är normalt sett aldrig några problem. Vi kör alla dagar i veckan, från tidig morgon till sen kväll. Bra lagarbete med utrymme för egen planering är lösningen på ekvationen, menar Tatjana. Jag har fantastiskt duktiga medarbetare. De löser det mesta. TEXT jörgen tiger FOTO lars ardarve

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 sidan 2»Vi har en unik möjlighet att vara det sammanhållande navet«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 Gamlestadens fabriker Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs

Läs mer

sorterat Änglarna i nytt hus Biltvätta miljöriktigt Koll på evenemang Bostadsbolaget fick diplom en nyttig kundtidning från renova # 2 2012

sorterat Änglarna i nytt hus Biltvätta miljöriktigt Koll på evenemang Bostadsbolaget fick diplom en nyttig kundtidning från renova # 2 2012 sidan 2» nytänkande i kombination med ständiga förbättringar krävs «sorterat en nyttig kundtidning från renova # 2 2012 Kamratgården Änglarna i nytt hus Fredrik Abrahamsson försäljningschef IFK Göteborg

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga

sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga sidan 2»Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2012 Swedish Match Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Fynda lyxkryssning i vinter

Fynda lyxkryssning i vinter Kryssningsrederierna sjösätter nya lyxkryssare på löpande band. För att fylla fartygen med passagerare finns det gott om erbjudanden som innebär att du kan lyxkryssa till lågpris. Privata Affärer hjälper

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

sorterat Vård för Bioinformatörer från dörr till dörr Lovord över hybridsopbilen en nyttig kundtidning från renova # 4 2012 Blå Stjärnan

sorterat Vård för Bioinformatörer från dörr till dörr Lovord över hybridsopbilen en nyttig kundtidning från renova # 4 2012 Blå Stjärnan sidan 2»Forskning och utveckling inom avfallsbranschen blir allt mer intressant och intensiv«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2012 Blå Stjärnan Anna-Karin Jernberg, vice vd och administrativ

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

sorterat Ny silhuett med gröna byggkrav Första steget mot biogas Omlastning ger miljövinster en nyttig kundtidning från renova # 2 2010 skanska

sorterat Ny silhuett med gröna byggkrav Första steget mot biogas Omlastning ger miljövinster en nyttig kundtidning från renova # 2 2010 skanska sidan 2»Långsiktigt hållbara lösningar kommer alltid att prägla vårt arbete«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 2 2010 skanska Ny silhuett med gröna byggkrav Första steget mot biogas Omlastning

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-28 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rapport miljöarbetet 2009-2012 Sammanfattning I följande ärende kommer en beskrivning av vad som genomförts

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Johan Sundberg. Profu. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 1999 Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993) (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer