sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil"

Transkript

1 sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Jill Söderwall, Göteborgs Hamn Så stärker du din miljöprofil

2 Jobbar lokalt och tänker globalt Avfalls- och återvinningsmarknaden förändras just nu kraftigt från lokal till alltmer global verksamhet. Wellpapp skickas från Halmstad till Piteå, mjölkkartonger till Holland, tidningar till Tyskland, metallskrot till Kina och många länder sänder i dag avfall till Sverige för att säkerställa en miljöriktig avfallsbehandling. Nationsgränserna är i dag inget hinder varken ekonomiskt eller miljömässigt för att avfall ska hitta rätt behandling. Renova diskuterar kontinuerligt utveck lingen av avfallsmarknaden och avfallsflöden ur både nationellt och europeiskt perspektiv tillsammans med svenska och utländska branschkollegor. Här avhandlas alla typer av frågor som inkluderar samtliga steg på den så kallade avfallstrappan (se illustration nedan), med målet att hitta nya och mer hållbara lösningar. Den viktigaste frågan på agendan såväl lokalt som globalt är hur vi ska kunna bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och avfallsökning. Ett viktigt syfte med dessa branschmöten är erfarenhets- och kunskapsutbyte. Målet för oss på Renova är att alltid finna de optimala lösningarna, både på kort och på lång sikt, för att kunna erbjuda alla våra kunder produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan. Renova efterfrågas allt oftare internationellt tack vare vår kunskap inom miljö riktig återvinning och avfallshantering, det som kallas den svenska modellen. Vi deltar i olika internationella seminarier och tar varje vecka emot utländska besök. Kan vi hjälpa andra länder till ökad kunskap för att skapa en mer lokal miljöriktig avfallsbehandling bidrar detta till en globalt hållbar samhällsutveckling. Förutom satsningen på miljöteknikexport, satsar vi stort på hemmaplan med en utökad utbildningsverksamhet för alla våra kund - grupper samtidigt som vi fortsätter att utveckla miljöriktiga behandlings metoder i kombination med hållbara transporter. På Renova finns i dag 850 medarbetare med gedigen erfarenhet och bred kunskap om miljöriktig avfallsbehandling som finns till för alla våra kunder i våra elva ägarkommuner. Läs mer om våra miljöutbildningar på sidan 10. Christian Baarlid, vd Renova det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar, som presenterades på årsmötet i Lund. Visionen är resultatet av det arbete, som inleddes vid årsmötet De långsiktiga målen för 2020 är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt ska brytas, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. Läs mer på: sorterat Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg, Telefon , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö, Redaktör: Anders Örtegren, Produktion Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens. Sorterat utkommer 4 ggr under sorterat #

3 Renova testar ny elbil I samarbete med Renault Trucks testar Renova en mindre lastbil som drivs helt med el. Utan farliga avgaser, noll utsläpp av växthus gaser och med en mycket låg ljudnivå är bilen mycket väl lämpad i bostadsområden och i stadsmiljö. Renova har därför valt att testa bilen inom sin Miljöserviceverksamhet. Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova: Om elbilen fungerar på ett effektivt sätt i vår verksamhet så skulle den kunna vara ett bra alternativ även för oss om och när den blir tillgänglig på den svenska marknaden. Renova har genom åren ofta varit snabbt framme med att testa nyheter när det gäller fordon och har även varit med att utveckla nya fordon för avfallshantering. Chalmers bidrar till miljöutvecklingen Genom ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola finns nu verktygen för att få fakta kring transporternas miljöbelastning och därmed bidra till att styra Renovas förbättringsarbete. Studien, som lades fram i våras, resulterade i en mjukvara som kan mäta och jämföra omfattande skillnader mellan olika fordons miljöpåverkan. Detta ger oss faktaunderlag för att gå vidare i utvecklingen av miljövänliga transporter, säger Renovas miljöchef Viktoria Edvardsson. [nova] nyheter från branschen Vill du ha snabb till gång till mer information om Renova i din mobil? Scanna QR-koden foto christian kallerdahl 100:e Samlaren på plats Att sortera för återvinning är i dag en självklarhet för många, men när det kommer till farligt avfall är det värre. En anledning är avsaknaden av enkla och nära inlämningsställen. I somras levererades den hundrade Samlaren, ett specialdesignat skåp för återvinning som utvecklats av Renova tillsammans med Chalmers och Kretsloppskontoret i Göteborg. En Samlare i butiken ligger helt i linje med vårt miljöarbete och vår avfallshantering. Vi har jobbat mycket med sorteringen i butiken och nu tar vi ännu ett steg och utökar vår service till våra kunder med ett bra sätt att sortera det farliga avfallet, säger Tina Beistorp, försäljningschef på ICA Kvantum i Frölunda (bilden).

4 Omkring kryssningsturister kommer att ha besökt Göteborg när året är till ända. 4 sorterat #

5 våra kunder Rekordsommar för kryssningsfartyg Göteborg har blivit ett hett mål för kryssningsrederierna. På tio år har antalet fartyg femdubblats. Göteborgs Hamn anlitar Renova för att hjälpa till med avfallshanteringen. I början av 2000-talet anlöpte runt tio kryssningsfartyg Göteborg per år. Förra året kom 41 fartyg kommer antalet ha ökat till minst 52 fartyg vid årets slut. Ökningen är ett resultat av ett flertal aktörers arbete inte minst Göteborgs Hamn och Göteborg & Co som driver ett gemensamt arbete för att marknadsföra staden och hamnen. Vi bearbetar kryssningsrederierna och besöker bland annat mässor gemensamt, säger Jill Söderwall, ansvarig för kryssning på Göteborgs Hamn. Det inger förtroende att hamnen och destinationen kan marknadsföra sig tillsammans. Dels måste resenärerna lockas av stadens attraktioner för ett stopp, dels måste rederierna få den service de kräver för fartygens stopp. Det kan handla om att kunna erbjuda service till passagerarna i form av turistinformation och lokala guider, men det handlar också sorterat # om att kunna erbjuda infrastruktur för avfallshantering, vattenförsörjning och hantering av avfallsvatten från fartyget, säger Jill Söderwall. Miljöfrågorna står ofta högt på dagordningen för rederierna och vi jobbar hårt för att ge rederierna den service de efterfrågar, fortsätter hon. Samarbetet med Renova sker på en daglig basis under högsäsong ett dygn innan fartyget kommer till kajen lämnar besättningen en deklaration till Göteborgs Hamn på vad för slags avfall de kommer att lämna. Vi måste kunna erbjuda en så god service som möjligt, i praktiken innebär det att se till att vi kan ta emot det avfall och återvinningsmaterial som fartygen lämnar, säger Anette Lundin, säljare på Renova. Fartygen stannar oftast inte längre än 6 8 timmar vid kaj och det är av största betydelse att de kan avlöpa i TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE Jill Söderwall, Göteborgs Hamn»Miljöfrågorna står ofta högt på dagordningen för rederierna«tid både för fartygets fortsatta rutt och planeringen i hamnen. Liselott Bjärving, produktionskoordinator på Göteborgs Hamn, berättar att sommaren har varit den mest hektiska hittills. Så många fartyg som i år har vi inte haft tidigare, inte heller med så täta anlöp. I vissa perioder avlöste de nästan varandra på kajen, säger hon. «5»

6 Aida Cara Lägger till i Frihamnen passagerare 370 personer i besättningen Nio passagerardäck, pool, teater för 540 åskådare 193 meter långt 27 meter brett ton 21 knop i toppfart Aida Cara är ett av 52 fartyg som är inbokade att besöka Göteborg under Göteborg & Co och Göteborgs Hamn samarbetar för att göra staden till en än mer attraktiv destination. våra kunder Växande verksamhet Göteborg ska växa ytterligare som kryssningsdestination. Vi satsar på att bli Sveriges största kryssningshamn efter Stockholm, säger Sara Eriksson på Göteborg & Co. Skärgård, shopping, kultur och restauranger i världsklass. Göteborg har mycket att erbjuda kryssningsturisten. Staden ligger också strategiskt placerad för kryssningsrutter både västerut och österut. Dessutom satsar Göteborg & Co och Göteborgs Hamn på att etablera julstaden Göteborg som ett begrepp även i kryssningssammanhang. I år räknar man med att turister anländer till Göteborg med kryssningsfartyg. Det är flest tyskar, britter och amerikaner som kommer. Enligt genomsnittet spenderar varje turist 900 Sara Eriksson, Göteborg & Co foto susanne hansson, göteborgs hamn Anette Lundin, Renova kronor vilket sammanlagt blir omkring 55 miljoner kronor, säger hon. Förutsättningarna för en ökad kryssningstrafik är goda, menar Sara Eriksson. Under 2009 invigdes en ny kryssningsterminal i Frihamnen och en kaj har gjorts i ordning för kryssningsanlöp i Arendal. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE Det goda samarbetet mellan alla inblandade aktörer i Göteborg ger utrymme för kryssningen att växa. Genom samarbetet med Göteborgs Hamn och Göteborg & Co bidrar även Renova till att öka Göteborgs attraktion som destination hos rederierna. Vi har erfarenheten att klara avfallslogistik i de mest skiftande fall. Vi har arbetat med Göteborgs Hamn i flera år vilket skapat goda relationer och utrymme för skräddarsydda lösningar. Samtidigt arbetar Renova med många av de event som utgör evenemangsstaden Göteborg, säger Anette Lundin. «6 sorterat #

7 FOTO Anders Örtegren och Lina Nyholm Sommar i orange Renovas orange färger syntes på flera folkfester i somras vi skötte avfallshanteringen på allt från idrottsevenemangen Göteborgsvarvet och Gothia Cup till musikfestivalerna West Coast Riot och Way Out West! sorterat #

8 våra kunder Förnyat förtroende Renova stärker samarbetet med Älvstranden Utveckling. Ett nytt treårigt avtal blev klart innan sommaren. Kundanpassning, kostnadstransparens, god kommunikation och ledande miljökunnande. Några av anledningarna till att Älvstranden Utveckling AB valde att fördjupa samarbetet med Renova. Vi gjorde en fullständig genomgång av avfallshanteringen i våra fastigheter med god hjälp av Renova och kom Thorbjörn Hotvedt, Älvstranden Utveckling AB TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE fram till ett bra samarbete, säger Glenn Johannesson, fastighetsförvaltare på Älvstranden Utveckling AB. Vi tittade bland annat över fastigheternas avfallsrum, tömningsschema, återvinningsfraktioner och kärl. Tillsammans med Renova utarbetades ett enhetligt koncept för avfallshanteringen i fastigheterna. Bland annat löste man pappersåtervinningen i kontorsfastigheterna med anpassade kärl som passar direkt i kontorens modulmöbler. Älvstranden Utveckling bestämde också att man skulle utnyttja Renovas Miljö service för städning, rengöring av kärl, hjälp till sortering och omhänder tagande av farligt avfall samt allmänt underhåll i avfallsrummen. Man kan ta in städservice från andra företag, men de som gör det bäst är Miljöservice. Renova erbjuder en helhetslösning, säger Glenn Johannesson. Älvstranden Utveckling AB har en tydlig miljöprofil i sin verksamhet. Från förvaltningen av fastighetsbeståndet till utvecklingsarbetet av Norra och Södra Älvstranden.»Nu har vi bra underlag och kontroll över kostnaderna«miljökunnande och engagemang för miljöförbättrande åtgärder väger in i valet av entreprenör. Men också Renovas ledningssystem för miljö och kvalitet. God kostnadskontroll och 8 sorterat #

9 Henrik Lundquist, Renova, och Glenn Johannesson, Älvstranden Utveckling AB, diskuterar möjligheterna att utveckla avfallshanteringen. kvalitetsuppföljning tillhör grundförutsättningarna, menar Glenn Johannesson. Nu har vi bra underlag och kontroll på kostnaderna. Uppgifter vi kan använda i vårt eget planerings- och budgetarbete, säger han. Ett exempel är utbildningar för hyresgästerna genom Renovas Miljöakademi (utbildningar inom miljöriktig avfallshantering). Ett annat är att avfallsrummen städas en gång extra när det flyttar in en ny hyresgäst. Det är det täta samarbetet med Renova som gör skillnaden. Är det rent och snyggt i avfallsrummen så lämnar hyresgästerna det också så, säger Thorbjörn Hotvedt, fastighetstekniker på Älvstranden Utveckling AB. «Vi är bland annat certifierade enligt ISO, och bedriver ett systematiskt förbättringsarbete, säger Henrik Lundqvist, säljare på Renova. Viktig är också förmågan att anpassa tjänst erna efter kundens behov. Jag brukar alltid fråga: Hur vill ni ha det? Älvstranden Utveckling AB Älvstranden Utveckling AB leder och driver utvecklingen av Göteborgs nya stadsrum Norra- och Södra Älvstranden. Det kommunala bolaget äger och förvaltar också ett stort fastighetsbestånd i bland annat Eriksberg, Frihamnen och Lindholmen. Fastigheterna har sedan 2010 miljömärkt fjärrvärme av förnybar biokraft och sedan 1999 miljömärkt el. sorterat #

10 renovas miljöakademi Vässa miljöprofilen Nu drar Renovas Miljöakademi igång höstterminen. Stärk miljöprofilen och miljökunskaperna i ditt företag eller din organisation. Välj inriktning och nivå i olika steg, eller låt Akademin anpassa utbildningen efter ditt behov. Få reda på de senaste rönen inom miljöriktig avfallshantering men även handfasta råd om hur du kan förbättra avfallshanteringen i den egna verksamheten. Hans Henriksson sprider kunskap genom Renovas Miljöakademi. Miljöutbildningen Grundkurs, steg 1 Grunderna inom sortering och återvinning av avfall Grundkurs, steg 2 Fördjupad kunskap inom avfall och återvinning. Genomgång av företagets egna och Renovas rutiner för miljöriktig avfallshantering. Utbildningarna riktar sig till företag, förvaltningar och organisationer både till personer som arbetar strategiskt med miljö- och avfallsfrågor och medarbetare på golvet. En stark och tydlig miljöprofil är en viktig konkurrensfaktor för företag och organisationer, vi kan erbjuda allt från grundläggande miljöutbildning till utbildningar om hur man behandlar farligt avfall, säger Hans Henriksson. Målet är att deltagarna ska få en god insikt i aktuella frågeställningar och även få en inblick i framtida utmaningar. Utbildningarna innehåller föreläsningar, diskussionsövningar och handfasta övningar med utgångspunkt TEXT jörgen tiger foto anders örtegren från egna rutiner för återvinning och avfall samt infrastruktur på arbetsplatsen. Vi går också igenom Renovas rutiner för avfallsbehandling som en jämförelse och för att visa på nya sätt att arbeta. Under hösten kommer Renovas Miljöakademi även att presentera en utbildning som är skräddarsydd för kommunala förvaltningar. Kraven ökar allt mer från kommunernas ledning att verksamheten ska vara miljöeffektiv och resurssnål. Vi berättar hur du kan koppla målsättningarna till förbättringar i den egna verksamheten, hur den enskilda medarbetaren kan göra för att hushålla med resurserna på sin arbetsplats. «Farligt avfall, teori och praktik Genomgång av säkerhet, lagstiftning och nödvändig dokumentation varvas med praktiska övningar hur farligt avfall ska sorteras. Vill du veta mer, kontakta Miljöakademin: sorterat # Läs mer på:

11 debatt»alla tjänar på samarbete«gemensamma planer hjälper oss att nå tuffa mål Jeanette Hartung avfallsingenjör Härryda kommun Härryda kommun har tillsammans med Göteborgsregionens tolv andra kommuner varit med och tagit fram en gemensam regional avfallsplan A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen. Genom att ha gemensamma mål kan vi ha högre ambitioner. Även om nuläget ser olika ut för kommunerna hoppas vi att alla lyckas nå de ganska tuffa mål vi har satt upp till år I det erfarenhetsutbyte som uppstår i samband med arbetet med avfallsplanen så kan vi ge och ta av varandras tips och idéer för att snabbare nå resultat. Förhoppningen är att vi skall kunna driva många projekt ihop under åren för att nå målen. Bland annat genom gemensamma informationskampanjer och aktiviteter så som Återvinningens dag. Ambitionen är också att ta fram en gemensam handlingsplan ett levande dokument för hur målen skall nås. Den stora fördelen med att ha en gemensam avfallsplan är att vi kan arbeta för att det skall bli så lika som möjligt i kommunerna. Detta för att förenkla för våra kunder, det skall inte skilja sig åt i en angränsande kommun. Min önskan är att vi tillsammans tar fram en gemensam sorteringsguide för kommunerna. En annan tanke är att vi kan jobba tillsammans med våra avfallsföreskrifter och på så sätt ha samma regler. Det i sin tur kan leda till att vi kan jobba mer med exempelvis arbetsmiljöfrågor och lyfta dessa ytterligare ett steg. Ett samarbete som redan har startat består av fem kommuner som har öppnat portarna för varandras invånare när det gäller besök på återvinningscentralerna. Härryda kommun ligger precis i startgropen för att börja med insamling av matavfall sorterat # Med gemensamma mål kan regionens kommuner ha högre ambitioner, skriver Jeanette Hartung, som är avfallsingenjör i Härryda kommun Härryda kommun Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Göteborgsregionen. Kommunen har invånare och växer stadigt. Mölnlycke är största orten. Närmast flygplatsen ligger Landvetter och den lilla orten Härryda. I öster finns Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. från hushåll. Detta är ett stort steg mot att nå ett av målen i den regionala avfallsplanen. Genom att sortera ut matavfallet tar vi ett steg högre upp i avfallshierarkin för matavfall och i stället för att elda upp det tillverkas biogas och jordförbättringsmedel. Vår förhoppning är att de flesta tycker att detta är ett bra och enkelt sätt att bli mer miljömedveten i sin vardag. «11

12 B-post Namn: Tatjana Kledzik Gör på Renova: Produktionschef för avdelning P2 Det bästa med mitt jobb: Att varje dag ställas inför en ny utmaning Gör på fritiden: Jag är en naturmänniska, tar gärna en utflykt i skärgården eller skogen med hunden. Umgås med familjen transportservice Hittar snabba lösningar Som ett åkeri med specialtjänster. För kunden och en förbättrad miljö. Tatjana Kledzik är chef för Renovas tyngsta transportavdelning. Min roll är att omsätta kundens önskemål till verkligheten, att säkerställa att tjänsten som kunden beställer blir utförd till full belåtenhet. Till sin hjälp har Tatjana 150 medarbetare och 100 lätta och tunga fordon. Området P2 omfattar allt från containertransporter, förrådshantering, miljöservice till kranlastväxlare och dragbilar med släp. Miljömedvetenhet, flexibilitet och kundfokus är centrala begrepp för avdelningen. Kunderna ska känna sig trygga med Renova. Samtidigt är det svårt att planera verksamheten i förväg P2:ans utmaning är att försöka förutse hur mycket avfall som behöver hämtas från dag till dag. Det är inte ovanligt att kunder ringer samma dag för en tömning av container, och det är normalt sett aldrig några problem. Vi kör alla dagar i veckan, från tidig morgon till sen kväll. Bra lagarbete med utrymme för egen planering är lösningen på ekvationen, menar Tatjana. Jag har fantastiskt duktiga medarbetare. De löser det mesta. TEXT jörgen tiger FOTO lars ardarve

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Går i land med miljöarbetet

Går i land med miljöarbetet SYSAV En tidning om avfall och miljöarbete från sysav 2.12 Maria Wetterstrand vill gärna provocera Sysav belönade studenter Simrishamns varv: Går i land med miljöarbetet på experimentstadiet På den välbesökta

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen

Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen SYSAV 2.13 sysavstipendiater brinner för avfall nobina: Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen ett steg i taget På den välbesökta Sysavdagen togs besökarna stegvis upp för avfallstrappan.

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer