sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil"

Transkript

1 sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Jill Söderwall, Göteborgs Hamn Så stärker du din miljöprofil

2 Jobbar lokalt och tänker globalt Avfalls- och återvinningsmarknaden förändras just nu kraftigt från lokal till alltmer global verksamhet. Wellpapp skickas från Halmstad till Piteå, mjölkkartonger till Holland, tidningar till Tyskland, metallskrot till Kina och många länder sänder i dag avfall till Sverige för att säkerställa en miljöriktig avfallsbehandling. Nationsgränserna är i dag inget hinder varken ekonomiskt eller miljömässigt för att avfall ska hitta rätt behandling. Renova diskuterar kontinuerligt utveck lingen av avfallsmarknaden och avfallsflöden ur både nationellt och europeiskt perspektiv tillsammans med svenska och utländska branschkollegor. Här avhandlas alla typer av frågor som inkluderar samtliga steg på den så kallade avfallstrappan (se illustration nedan), med målet att hitta nya och mer hållbara lösningar. Den viktigaste frågan på agendan såväl lokalt som globalt är hur vi ska kunna bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och avfallsökning. Ett viktigt syfte med dessa branschmöten är erfarenhets- och kunskapsutbyte. Målet för oss på Renova är att alltid finna de optimala lösningarna, både på kort och på lång sikt, för att kunna erbjuda alla våra kunder produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan. Renova efterfrågas allt oftare internationellt tack vare vår kunskap inom miljö riktig återvinning och avfallshantering, det som kallas den svenska modellen. Vi deltar i olika internationella seminarier och tar varje vecka emot utländska besök. Kan vi hjälpa andra länder till ökad kunskap för att skapa en mer lokal miljöriktig avfallsbehandling bidrar detta till en globalt hållbar samhällsutveckling. Förutom satsningen på miljöteknikexport, satsar vi stort på hemmaplan med en utökad utbildningsverksamhet för alla våra kund - grupper samtidigt som vi fortsätter att utveckla miljöriktiga behandlings metoder i kombination med hållbara transporter. På Renova finns i dag 850 medarbetare med gedigen erfarenhet och bred kunskap om miljöriktig avfallsbehandling som finns till för alla våra kunder i våra elva ägarkommuner. Läs mer om våra miljöutbildningar på sidan 10. Christian Baarlid, vd Renova det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar, som presenterades på årsmötet i Lund. Visionen är resultatet av det arbete, som inleddes vid årsmötet De långsiktiga målen för 2020 är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt ska brytas, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. Läs mer på: sorterat Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg, Telefon , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö, Redaktör: Anders Örtegren, Produktion Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens. Sorterat utkommer 4 ggr under sorterat #

3 Renova testar ny elbil I samarbete med Renault Trucks testar Renova en mindre lastbil som drivs helt med el. Utan farliga avgaser, noll utsläpp av växthus gaser och med en mycket låg ljudnivå är bilen mycket väl lämpad i bostadsområden och i stadsmiljö. Renova har därför valt att testa bilen inom sin Miljöserviceverksamhet. Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova: Om elbilen fungerar på ett effektivt sätt i vår verksamhet så skulle den kunna vara ett bra alternativ även för oss om och när den blir tillgänglig på den svenska marknaden. Renova har genom åren ofta varit snabbt framme med att testa nyheter när det gäller fordon och har även varit med att utveckla nya fordon för avfallshantering. Chalmers bidrar till miljöutvecklingen Genom ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola finns nu verktygen för att få fakta kring transporternas miljöbelastning och därmed bidra till att styra Renovas förbättringsarbete. Studien, som lades fram i våras, resulterade i en mjukvara som kan mäta och jämföra omfattande skillnader mellan olika fordons miljöpåverkan. Detta ger oss faktaunderlag för att gå vidare i utvecklingen av miljövänliga transporter, säger Renovas miljöchef Viktoria Edvardsson. [nova] nyheter från branschen Vill du ha snabb till gång till mer information om Renova i din mobil? Scanna QR-koden foto christian kallerdahl 100:e Samlaren på plats Att sortera för återvinning är i dag en självklarhet för många, men när det kommer till farligt avfall är det värre. En anledning är avsaknaden av enkla och nära inlämningsställen. I somras levererades den hundrade Samlaren, ett specialdesignat skåp för återvinning som utvecklats av Renova tillsammans med Chalmers och Kretsloppskontoret i Göteborg. En Samlare i butiken ligger helt i linje med vårt miljöarbete och vår avfallshantering. Vi har jobbat mycket med sorteringen i butiken och nu tar vi ännu ett steg och utökar vår service till våra kunder med ett bra sätt att sortera det farliga avfallet, säger Tina Beistorp, försäljningschef på ICA Kvantum i Frölunda (bilden).

4 Omkring kryssningsturister kommer att ha besökt Göteborg när året är till ända. 4 sorterat #

5 våra kunder Rekordsommar för kryssningsfartyg Göteborg har blivit ett hett mål för kryssningsrederierna. På tio år har antalet fartyg femdubblats. Göteborgs Hamn anlitar Renova för att hjälpa till med avfallshanteringen. I början av 2000-talet anlöpte runt tio kryssningsfartyg Göteborg per år. Förra året kom 41 fartyg kommer antalet ha ökat till minst 52 fartyg vid årets slut. Ökningen är ett resultat av ett flertal aktörers arbete inte minst Göteborgs Hamn och Göteborg & Co som driver ett gemensamt arbete för att marknadsföra staden och hamnen. Vi bearbetar kryssningsrederierna och besöker bland annat mässor gemensamt, säger Jill Söderwall, ansvarig för kryssning på Göteborgs Hamn. Det inger förtroende att hamnen och destinationen kan marknadsföra sig tillsammans. Dels måste resenärerna lockas av stadens attraktioner för ett stopp, dels måste rederierna få den service de kräver för fartygens stopp. Det kan handla om att kunna erbjuda service till passagerarna i form av turistinformation och lokala guider, men det handlar också sorterat # om att kunna erbjuda infrastruktur för avfallshantering, vattenförsörjning och hantering av avfallsvatten från fartyget, säger Jill Söderwall. Miljöfrågorna står ofta högt på dagordningen för rederierna och vi jobbar hårt för att ge rederierna den service de efterfrågar, fortsätter hon. Samarbetet med Renova sker på en daglig basis under högsäsong ett dygn innan fartyget kommer till kajen lämnar besättningen en deklaration till Göteborgs Hamn på vad för slags avfall de kommer att lämna. Vi måste kunna erbjuda en så god service som möjligt, i praktiken innebär det att se till att vi kan ta emot det avfall och återvinningsmaterial som fartygen lämnar, säger Anette Lundin, säljare på Renova. Fartygen stannar oftast inte längre än 6 8 timmar vid kaj och det är av största betydelse att de kan avlöpa i TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE Jill Söderwall, Göteborgs Hamn»Miljöfrågorna står ofta högt på dagordningen för rederierna«tid både för fartygets fortsatta rutt och planeringen i hamnen. Liselott Bjärving, produktionskoordinator på Göteborgs Hamn, berättar att sommaren har varit den mest hektiska hittills. Så många fartyg som i år har vi inte haft tidigare, inte heller med så täta anlöp. I vissa perioder avlöste de nästan varandra på kajen, säger hon. «5»

6 Aida Cara Lägger till i Frihamnen passagerare 370 personer i besättningen Nio passagerardäck, pool, teater för 540 åskådare 193 meter långt 27 meter brett ton 21 knop i toppfart Aida Cara är ett av 52 fartyg som är inbokade att besöka Göteborg under Göteborg & Co och Göteborgs Hamn samarbetar för att göra staden till en än mer attraktiv destination. våra kunder Växande verksamhet Göteborg ska växa ytterligare som kryssningsdestination. Vi satsar på att bli Sveriges största kryssningshamn efter Stockholm, säger Sara Eriksson på Göteborg & Co. Skärgård, shopping, kultur och restauranger i världsklass. Göteborg har mycket att erbjuda kryssningsturisten. Staden ligger också strategiskt placerad för kryssningsrutter både västerut och österut. Dessutom satsar Göteborg & Co och Göteborgs Hamn på att etablera julstaden Göteborg som ett begrepp även i kryssningssammanhang. I år räknar man med att turister anländer till Göteborg med kryssningsfartyg. Det är flest tyskar, britter och amerikaner som kommer. Enligt genomsnittet spenderar varje turist 900 Sara Eriksson, Göteborg & Co foto susanne hansson, göteborgs hamn Anette Lundin, Renova kronor vilket sammanlagt blir omkring 55 miljoner kronor, säger hon. Förutsättningarna för en ökad kryssningstrafik är goda, menar Sara Eriksson. Under 2009 invigdes en ny kryssningsterminal i Frihamnen och en kaj har gjorts i ordning för kryssningsanlöp i Arendal. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE Det goda samarbetet mellan alla inblandade aktörer i Göteborg ger utrymme för kryssningen att växa. Genom samarbetet med Göteborgs Hamn och Göteborg & Co bidrar även Renova till att öka Göteborgs attraktion som destination hos rederierna. Vi har erfarenheten att klara avfallslogistik i de mest skiftande fall. Vi har arbetat med Göteborgs Hamn i flera år vilket skapat goda relationer och utrymme för skräddarsydda lösningar. Samtidigt arbetar Renova med många av de event som utgör evenemangsstaden Göteborg, säger Anette Lundin. «6 sorterat #

7 FOTO Anders Örtegren och Lina Nyholm Sommar i orange Renovas orange färger syntes på flera folkfester i somras vi skötte avfallshanteringen på allt från idrottsevenemangen Göteborgsvarvet och Gothia Cup till musikfestivalerna West Coast Riot och Way Out West! sorterat #

8 våra kunder Förnyat förtroende Renova stärker samarbetet med Älvstranden Utveckling. Ett nytt treårigt avtal blev klart innan sommaren. Kundanpassning, kostnadstransparens, god kommunikation och ledande miljökunnande. Några av anledningarna till att Älvstranden Utveckling AB valde att fördjupa samarbetet med Renova. Vi gjorde en fullständig genomgång av avfallshanteringen i våra fastigheter med god hjälp av Renova och kom Thorbjörn Hotvedt, Älvstranden Utveckling AB TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE fram till ett bra samarbete, säger Glenn Johannesson, fastighetsförvaltare på Älvstranden Utveckling AB. Vi tittade bland annat över fastigheternas avfallsrum, tömningsschema, återvinningsfraktioner och kärl. Tillsammans med Renova utarbetades ett enhetligt koncept för avfallshanteringen i fastigheterna. Bland annat löste man pappersåtervinningen i kontorsfastigheterna med anpassade kärl som passar direkt i kontorens modulmöbler. Älvstranden Utveckling bestämde också att man skulle utnyttja Renovas Miljö service för städning, rengöring av kärl, hjälp till sortering och omhänder tagande av farligt avfall samt allmänt underhåll i avfallsrummen. Man kan ta in städservice från andra företag, men de som gör det bäst är Miljöservice. Renova erbjuder en helhetslösning, säger Glenn Johannesson. Älvstranden Utveckling AB har en tydlig miljöprofil i sin verksamhet. Från förvaltningen av fastighetsbeståndet till utvecklingsarbetet av Norra och Södra Älvstranden.»Nu har vi bra underlag och kontroll över kostnaderna«miljökunnande och engagemang för miljöförbättrande åtgärder väger in i valet av entreprenör. Men också Renovas ledningssystem för miljö och kvalitet. God kostnadskontroll och 8 sorterat #

9 Henrik Lundquist, Renova, och Glenn Johannesson, Älvstranden Utveckling AB, diskuterar möjligheterna att utveckla avfallshanteringen. kvalitetsuppföljning tillhör grundförutsättningarna, menar Glenn Johannesson. Nu har vi bra underlag och kontroll på kostnaderna. Uppgifter vi kan använda i vårt eget planerings- och budgetarbete, säger han. Ett exempel är utbildningar för hyresgästerna genom Renovas Miljöakademi (utbildningar inom miljöriktig avfallshantering). Ett annat är att avfallsrummen städas en gång extra när det flyttar in en ny hyresgäst. Det är det täta samarbetet med Renova som gör skillnaden. Är det rent och snyggt i avfallsrummen så lämnar hyresgästerna det också så, säger Thorbjörn Hotvedt, fastighetstekniker på Älvstranden Utveckling AB. «Vi är bland annat certifierade enligt ISO, och bedriver ett systematiskt förbättringsarbete, säger Henrik Lundqvist, säljare på Renova. Viktig är också förmågan att anpassa tjänst erna efter kundens behov. Jag brukar alltid fråga: Hur vill ni ha det? Älvstranden Utveckling AB Älvstranden Utveckling AB leder och driver utvecklingen av Göteborgs nya stadsrum Norra- och Södra Älvstranden. Det kommunala bolaget äger och förvaltar också ett stort fastighetsbestånd i bland annat Eriksberg, Frihamnen och Lindholmen. Fastigheterna har sedan 2010 miljömärkt fjärrvärme av förnybar biokraft och sedan 1999 miljömärkt el. sorterat #

10 renovas miljöakademi Vässa miljöprofilen Nu drar Renovas Miljöakademi igång höstterminen. Stärk miljöprofilen och miljökunskaperna i ditt företag eller din organisation. Välj inriktning och nivå i olika steg, eller låt Akademin anpassa utbildningen efter ditt behov. Få reda på de senaste rönen inom miljöriktig avfallshantering men även handfasta råd om hur du kan förbättra avfallshanteringen i den egna verksamheten. Hans Henriksson sprider kunskap genom Renovas Miljöakademi. Miljöutbildningen Grundkurs, steg 1 Grunderna inom sortering och återvinning av avfall Grundkurs, steg 2 Fördjupad kunskap inom avfall och återvinning. Genomgång av företagets egna och Renovas rutiner för miljöriktig avfallshantering. Utbildningarna riktar sig till företag, förvaltningar och organisationer både till personer som arbetar strategiskt med miljö- och avfallsfrågor och medarbetare på golvet. En stark och tydlig miljöprofil är en viktig konkurrensfaktor för företag och organisationer, vi kan erbjuda allt från grundläggande miljöutbildning till utbildningar om hur man behandlar farligt avfall, säger Hans Henriksson. Målet är att deltagarna ska få en god insikt i aktuella frågeställningar och även få en inblick i framtida utmaningar. Utbildningarna innehåller föreläsningar, diskussionsövningar och handfasta övningar med utgångspunkt TEXT jörgen tiger foto anders örtegren från egna rutiner för återvinning och avfall samt infrastruktur på arbetsplatsen. Vi går också igenom Renovas rutiner för avfallsbehandling som en jämförelse och för att visa på nya sätt att arbeta. Under hösten kommer Renovas Miljöakademi även att presentera en utbildning som är skräddarsydd för kommunala förvaltningar. Kraven ökar allt mer från kommunernas ledning att verksamheten ska vara miljöeffektiv och resurssnål. Vi berättar hur du kan koppla målsättningarna till förbättringar i den egna verksamheten, hur den enskilda medarbetaren kan göra för att hushålla med resurserna på sin arbetsplats. «Farligt avfall, teori och praktik Genomgång av säkerhet, lagstiftning och nödvändig dokumentation varvas med praktiska övningar hur farligt avfall ska sorteras. Vill du veta mer, kontakta Miljöakademin: sorterat # Läs mer på:

11 debatt»alla tjänar på samarbete«gemensamma planer hjälper oss att nå tuffa mål Jeanette Hartung avfallsingenjör Härryda kommun Härryda kommun har tillsammans med Göteborgsregionens tolv andra kommuner varit med och tagit fram en gemensam regional avfallsplan A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen. Genom att ha gemensamma mål kan vi ha högre ambitioner. Även om nuläget ser olika ut för kommunerna hoppas vi att alla lyckas nå de ganska tuffa mål vi har satt upp till år I det erfarenhetsutbyte som uppstår i samband med arbetet med avfallsplanen så kan vi ge och ta av varandras tips och idéer för att snabbare nå resultat. Förhoppningen är att vi skall kunna driva många projekt ihop under åren för att nå målen. Bland annat genom gemensamma informationskampanjer och aktiviteter så som Återvinningens dag. Ambitionen är också att ta fram en gemensam handlingsplan ett levande dokument för hur målen skall nås. Den stora fördelen med att ha en gemensam avfallsplan är att vi kan arbeta för att det skall bli så lika som möjligt i kommunerna. Detta för att förenkla för våra kunder, det skall inte skilja sig åt i en angränsande kommun. Min önskan är att vi tillsammans tar fram en gemensam sorteringsguide för kommunerna. En annan tanke är att vi kan jobba tillsammans med våra avfallsföreskrifter och på så sätt ha samma regler. Det i sin tur kan leda till att vi kan jobba mer med exempelvis arbetsmiljöfrågor och lyfta dessa ytterligare ett steg. Ett samarbete som redan har startat består av fem kommuner som har öppnat portarna för varandras invånare när det gäller besök på återvinningscentralerna. Härryda kommun ligger precis i startgropen för att börja med insamling av matavfall sorterat # Med gemensamma mål kan regionens kommuner ha högre ambitioner, skriver Jeanette Hartung, som är avfallsingenjör i Härryda kommun Härryda kommun Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Göteborgsregionen. Kommunen har invånare och växer stadigt. Mölnlycke är största orten. Närmast flygplatsen ligger Landvetter och den lilla orten Härryda. I öster finns Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. från hushåll. Detta är ett stort steg mot att nå ett av målen i den regionala avfallsplanen. Genom att sortera ut matavfallet tar vi ett steg högre upp i avfallshierarkin för matavfall och i stället för att elda upp det tillverkas biogas och jordförbättringsmedel. Vår förhoppning är att de flesta tycker att detta är ett bra och enkelt sätt att bli mer miljömedveten i sin vardag. «11

12 B-post Namn: Tatjana Kledzik Gör på Renova: Produktionschef för avdelning P2 Det bästa med mitt jobb: Att varje dag ställas inför en ny utmaning Gör på fritiden: Jag är en naturmänniska, tar gärna en utflykt i skärgården eller skogen med hunden. Umgås med familjen transportservice Hittar snabba lösningar Som ett åkeri med specialtjänster. För kunden och en förbättrad miljö. Tatjana Kledzik är chef för Renovas tyngsta transportavdelning. Min roll är att omsätta kundens önskemål till verkligheten, att säkerställa att tjänsten som kunden beställer blir utförd till full belåtenhet. Till sin hjälp har Tatjana 150 medarbetare och 100 lätta och tunga fordon. Området P2 omfattar allt från containertransporter, förrådshantering, miljöservice till kranlastväxlare och dragbilar med släp. Miljömedvetenhet, flexibilitet och kundfokus är centrala begrepp för avdelningen. Kunderna ska känna sig trygga med Renova. Samtidigt är det svårt att planera verksamheten i förväg P2:ans utmaning är att försöka förutse hur mycket avfall som behöver hämtas från dag till dag. Det är inte ovanligt att kunder ringer samma dag för en tömning av container, och det är normalt sett aldrig några problem. Vi kör alla dagar i veckan, från tidig morgon till sen kväll. Bra lagarbete med utrymme för egen planering är lösningen på ekvationen, menar Tatjana. Jag har fantastiskt duktiga medarbetare. De löser det mesta. TEXT jörgen tiger FOTO lars ardarve

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

ATT ANGÖRA EN KAJ ELLER PASSERA EN Ö. Betydelsen av en kryssningskaj för kryssningstrafik och besökare till Gotland

ATT ANGÖRA EN KAJ ELLER PASSERA EN Ö. Betydelsen av en kryssningskaj för kryssningstrafik och besökare till Gotland ATT ANGÖRA EN KAJ ELLER PASSERA EN Ö Betydelsen av en kryssningskaj för kryssningstrafik och besökare till Gotland Thomas Westerberg, Terese Strenger, Ulf Johansson 1 Bakgrundsbild: Google bildbank Anlöp

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 sidan 2»Vi har en unik möjlighet att vara det sammanhållande navet«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 Gamlestadens fabriker Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Sortera 020 15 16 17 Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum och fokuserade på att hjälpa denne att

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD

2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD 2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD KÄLLSORTERING Avfall för materialåtervinning (plast, papper, metall och glas) Avfallet samlas in i en blandad fraktion, där vi sorterar den i efterhand.

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

sorterat Änglarna i nytt hus Biltvätta miljöriktigt Koll på evenemang Bostadsbolaget fick diplom en nyttig kundtidning från renova # 2 2012

sorterat Änglarna i nytt hus Biltvätta miljöriktigt Koll på evenemang Bostadsbolaget fick diplom en nyttig kundtidning från renova # 2 2012 sidan 2» nytänkande i kombination med ständiga förbättringar krävs «sorterat en nyttig kundtidning från renova # 2 2012 Kamratgården Änglarna i nytt hus Fredrik Abrahamsson försäljningschef IFK Göteborg

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen EMELIE HALLIN SID 1/4 UTREDARE/T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen Förslag

Läs mer

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Renhållningsordning Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-17 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

KÄRL, CONTAINRAR OCH ANNAN UTRUSTNING. för ditt avfall och återvinningsmaterial

KÄRL, CONTAINRAR OCH ANNAN UTRUSTNING. för ditt avfall och återvinningsmaterial KÄRL, CONTAINRAR OCH ANNAN UTRUSTNING för ditt avfall och återvinningsmaterial renova inhouse maj 2014 CONTAINRAR Containrar för baklastare T = täckt container Ö = öppen container T5 T8 kombi T10 1250

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Ett miljöföretag som arbetar för dig

Ett miljöföretag som arbetar för dig 2 3 Ett miljöföretag som arbetar för dig Avesta Vatten och Avfall AB är ett miljöföretag som ägs av Avesta kommun. Det är vi som ser till att du får rent vatten ur kranen och att avfallshanteringen sköts

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Allmänt om vårt miljöarbete

Allmänt om vårt miljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt miljöarbete Miljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Vi genomgår för närvarande miljöutbildning inom EIO-Q Ledningssystem och avser att certifiera oss

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Grundläggande miljöutbildning. Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

Grundläggande miljöutbildning. Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den? Miljöutbildning Miljöutbildning Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med CSR. Befinner ni er inte i Göteborg? Då

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer