Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Halland Årsredovisning"

Transkript

1 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

2 Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal 18 Kapitalförvaltning 19 Miljö 21 Samhällsengagemang 22 Samverkan 24 Bolagsstyrningsrapport 28 Förvaltningsberättelse Kort om Länsförsäkringar Halland Foto: Finansiell rapportering 33 Femårsöversikt 34 Resultaträkning 35 Resultatanalys 36 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 39 Kassaflödesanalys 40 Noter 63 Revisionsberättelse och granskningsrapport 64 Styrelse och revisorer 65 Ledningsgrupp 66 Fullmäktigeledamöter Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 25 mars på Hotel Tylösand. Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna, vilket flera undersökningar också bekräftar att vi har. Sedan 1889 har Länsförsäkringar Halland varit hallänningarnas försäkringsbolag. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot bränder. Sedan dess har bolaget utvecklats och breddats i takt med människors förändrade levnadssätt. Idag erbjuder bolaget inte bara sakförsäkringar, utan även liv- och pensionsförsäkringar, banktjänster samt fastighetsförmedling. Fyra sinsemellan samverkande affärsområden under ett och samma tak, vilket är en styrka i sig. En annan styrka är att Länsförsäkringar Halland är ett av 24 lokala och självständiga bolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. Det ger det lilla bolagets närhet och det stora bolagets finansiella muskler. Bolaget har 20 kontor på elva orter över hela Halland. Foto: MalmöBild AB, Patrik Leonardsson, Magnus Karlsson, Bo Johansson (omslag)

3 År 2009 i korthet 5 År 2009 i korthet Nyckeltal Resultat före dispositioner och skatt, Mkr Balansomslutning, Mkr Konsolideringsgrad, % Totalavkastning kapitalförvaltning, % Medelantal anställda Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr Tekniskt resultat, Mkr Totalkostnadsprocent Antal kunder Länsförsäkringar Halland har under året mottagit ett flertal utmärkelser inte minst avseende nöjda kunder. Bank Länsförsäkringar Hallands resultat för kärnverksamheten, det vill säga sakförsäkring, livförsäkring och bank var 42 Mkr. Resultatet inklusive kapitalförvaltningen uppgick till 166 Mkr. Christian Bille blev bolagets nya vd våren var året då Länsförsäkringar Halland firade sin 120-årsdag. Drygt hallänningar deltog aktivt i firandet på sex olika aktivitetsplatser runt om i länet. Den första butiken för Länshem Fastighetsförmedling öppnade i Halland. Etableringen är strategiskt viktig för bolagets satsning att erbjuda kunderna en ekonomisk helhet. Marknadsmässigt har bolaget arbetat vidare på Förmånskundskonceptet för privatkunderna. Andelen kunder med den högsta rabattsatsen har ökat med 17 procent. Styrelsen beslutade att betala ut 20 Mkr i delägarbonus till bolagets kunder. Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Utlåning Hypotek, Mkr Antal kunder Marknadsvärde Fonder, Mkr Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder

4 6 Vd-kommentar Vd-kommentar: Fortsatt fokus på lönsam tillväxt 2009 inleddes med en stor osäkerhet kring hur finansmarknaden och konjunkturen skulle utvecklas. Börsfall, osäkerhet och finanskris var ord som dominerade tidningsrubrikerna. Utvecklingen har därefter successivt förbättrats. Centralbanker och stater har genom sänkta räntor och olika stimulansåtgärder på ett aktivt sätt bidragit till att förbättra konjunkturen. Men fortfarande finns många frågetecken om utvecklingen framöver. Hallands län har klarat sig förhållandevis bra så här långt. Det beror framför allt på att näringslivet är uppbyggt på mindre och medelstora företag inte bara ett fåtal dominerande företag. Fokus på tillväxt Länsförsäkringar Halland har haft en god utveckling under året. Konjunkturen till trots har vi haft möjlighet att ha fortsatt fokus på tillväxt. Våra tre kärnaffärer sak, bank och liv har samtliga utvecklats väl. Som marknadsledare utsätts vi för en tuff konkurrens, men vi har på ett framgångsrikt sätt försvarat vår position inom sakförsäkringar. Efterfrågan på våra banktjänster är fortsatt hög. Med facit i hand kan vi konstatera att 2009 blev ett rekordår avseende affärsvolym. Försäljningen av våra livprodukter har också gått bra, även om den svaga konjunkturen påverkat och gjort att en del företagare varit mer restriktiva med sina pensionsavsättningar. Börsuppgången under året har varit kraftig, vilket inneburit att värdet på våra placeringstillgångar har ökat. Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till 166 Mkr. En vinnande vision Länsförsäkringar Hallands vision är Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att skapa ekonomisk och social trygghet för våra kunder är den ledstjärna vi arbetar efter. Som kundägt företag kan vi hela tiden ha ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet. De överskott som genereras i verksamheten stannar i Halland och kommer våra kunder till del. 120 år Länsförsäkringar Halland är ett bolag med en lång och spännande historia. Bolaget har alltid på ett skickligt sätt anpassat verksamheten till vad kunderna efterfrågar. Detta arv ska vi förvalta väl även i framtiden genom att vara fortsatt lyhörda för våra kunder och göra de anpassningar som behövs. Länshem I september etablerades vårt första Länshem Fastighetsförmedlingskontor i Halmstad, vilket innebär att vi nu även kan erbjuda våra tjänster vid köp och försäljning av bostäder. Det är ett strategiskt viktigt steg i bolagets satsning på att kunna erbjuda kunderna en helhet inom ekonomisk trygghet. Etableringen har utvecklats väl och under de närmaste åren avser vi att starta ett antal nya Länshemskontor i Halland. Ny organisation För att ännu bättre ta hand om våra kunder har vi under året gjort vissa organisatoriska förändringar. Vi arbetar nu efter hur våra kundgrupper ser ut inom Privat, Företag och Lantbruk. Genom detta kan vi erbjuda våra kunder helheten på ett tydligare och enklare sätt. En förutsättning för att vi ska nå fortsatta framgångar är att våra kunder är nöjda med oss och det vi har att erbjuda. Vi har under året fått ett antal utmärkelser som bekräftar att så är fallet. Men det går inte att luta sig tillbaka mot detta. Nöjda kunder är något man dagligen måste förtjäna. Delägarbonus Glädjande nog är årets resultat så bra att styrelsen beslutat att vi under 2010 betalar ut 20 miljoner kronor till våra kunder. Framtiden Vi har mycket bra förutsättningar att klara framtida utmaningar: Engagerade och kompetenta medarbetare Nöjda kunder Starkt varumärke Kundägda Stark marknadsposition Lokal närvaro Finansiell styrka Med dessa förutsättningar ska vi fortsätta utveckla verksamheten så att de kommande 120 åren blir minst lika framgångsrika! Slutligen vill jag passa på att tacka alla duktiga medarbetare och styrelsen för ett stimulerande och framgångsrikt Christian Bille Verkställande direktör

5 Länshem 7 Länshem Fastighetsförmedlings första butik i Halland är ett faktum. Uppstarten i Halmstad var första steget, i början av 2010 är det dags för Laholm och på några års sikt ska Länsförsäkringar Halland ha butiker i hela länet. Etableringen är strategiskt viktig för bolagets satsning att erbjuda kunderna en ekonomisk helhet. Ante, Peter, Jonas, Claes-Göran, Kalle, Henric, Marita, Nina och Mari. Första Länshemsbutiken i Halland Den 1 september 2009 öppnade den första Länshemsbutiken i Halland på Norra Station i Halmstad. Därmed blev Länsförsäkringar Halland det 24:e och sista länsförsäkringsbolaget som gick in i Länshem Fastighetsförmedling. Länshem är en del av Länsförsäkringar och har närmare 100 bobutiker från Ystad i söder till Haparanda i norr. Länshem Fastighetsförmedling är Sveriges fjärde största fastighetsförmedlarkedja. Målet är att vara tredje störst Länsförsäkringar Hallands beslut att gå in i Länshem är strategiskt viktigt och en naturlig utveckling i arbetet att se till kundernas hela ekonomiska situation spara, låna, försäkra och betala. Länsförsäkringar Halland har tecknat avtal med några av Halmstads mest framgångsrika fastighetsmäklare som franchiseföretagare för Länshem. De är Jonas Johnsson, Peter Johnsson och Andreas Nilsson samt deras anställda, som tidigare arbetade med Larssons & Kattegatt. Genom flera av varandra oberoende undersökningar konstateras att helkunder/förmånskunder är mer nöjda med Länsförsäkringar Halland än de som bara har enstaka produkter. Länshem kommer att leda till fler affärer, fler hel-/ förmånskunder, fler nöjda kunder och en ännu bättre lönsamhet för Länsförsäkringar Halland. Uppstarten i Halmstad är första steget, i början av 2010 är det dags för etablering i Laholm och på några års sikt ska bolaget ha Länshemsbutiker i hela länet. Länshem Fastighetsförmedling växer snabbt över hela landet och gjorde i slutet av 2009 cirka bostadsaffärer per månad. Kunderna får tillgång till ett komplett utbud av ekonomi- och försäkringstjänster i samband med bostadsaffären. Detta leder till att närmare 30 procent av de bostadsaffärer som görs av Länshem leder till att lån tas hos Länsförsäkringar. 1 januari 2010 byter Länshem Fastighetsförmedling namn till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Namnändringen är en del av integrationen av fastighetsförmedlingen i vår övriga verksamhet. Syftet är att skapa en effektivare kommunikation och en samordning med övrigt utvecklingsarbete i länsförsäkringsgruppen.

6

7 120-års firande 9 Under 2009 firade Länsförsäkringar Halland 120-årsjubileum. Det uppmärksammades på en rad olika sätt bland kunder, i media och i bolaget. Drygt hallänningar deltog aktivt i firandet. Ett tryggt Halland i 120 år Under året fyllde Länsförsäkringar Halland 120 år. Bolagets utveckling i länet är en riktig framgångssaga. Från en tuff och jobbig start med besvärlig ekonomi till marknadsledande inom sakförsäkring och en bankverksamhet som år efter år har branschens nöjdaste kunder. Redan från början av året uppmärksammade bolaget jubileumet genom en omfattande kommunikation i dagspress, skyltfönster, Internet och mail. Detta följdes upp med en massiv marknadsföring inför jubileumsdagen 9 maj, då bolaget arrangerade ett brett program av aktiviteter på sex olika orter i länet. Omkring personer besökte aktivitetsplatserna och tog där del av tävlingar, informationsmaterial, erbjudanden, utställningar, byggplaner, föredrag, antikrundor, ponnyridning och ansiktsmålning för barnen samt musikunderhållning och trolleri. Livräddarna berättade om sin verksamhet och Länsförsäkringar Larm slog ett slag för ökad säkerhet i hemmet. Som sig bör serverades det under jubileumsdagen kaffe och tårta på samtliga aktivitetsplatser. 670 personer lämnade in en tipsrad om Länsförsäkringar Halland med möjlighet att vinna brandsläckare. 870 personer tackade ja till ett erbjudande om att köpa en brandsläckare för 120 kronor. Uppskattat var lyckohjulet där bolaget på varje ort två gånger i timmen lottade ut biobiljetter. Dagen till ära hade bolaget tagit fram ett specialproducerat korsord om bolaget och dess jubileum. Så långt lagret räckte fick besökarna också en kasse med en liten present, information och kontaktkort. Kortfakta Hallands Läns Brandstodsbolag startades av ett antal lantbrukare i södra Halland Huvudkontoret fanns i Laholm fram till 1968 då det flyttade till Halmstad blev bolaget länstäckande och samtidigt etablerades namnet Länsförsäkringar Halland. Omdömen från kunder och personal var mycket positiva. Stämningen var god och allt fungerade som planerat. Firandet fortsatte med en 120-årsmiddag för fullmäktigeledamöter och samarbetspartners 10 september. Även detta blev ett mycket uppskattat inslag bland företrädarna för kunderna. Jubileumsåret avslutades med en julfest på 120-årstema för personalen på Heagård i Halmstad. Antalet anställda 1969 var 20 personer och premieintäkterna uppgick till 2,5 Mkr. Idag är drygt 150 personer anställda i bolaget och premieintäkterna uppgick 2009 till 489 Mkr.

8

9 privatmarknad 11 Privatkunderna inom bank och försäkring finns på en rörlig marknad där det hela tiden gäller att ligga steget före. Flera nya och hårt nischade aktörer tar sig in på marknaden och befintliga konkurrenter finslipar sitt utbud. Länsförsäkringar Halland har under året stått sig väl i konkurrensen. Bolaget har kvar sin marknadsledande position inom privat sakförsäkring samtidigt som bankens starka tillväxt fortsätter och marknadsandelarna på livsidan ökar. Privatmarknad 2009 tog Länsförsäkringar Halland steget att gå från produkt- till kundorientering genom att organisera hela bolaget efter kundernas behov av ekonomisk trygghet istället för efter de enskilda produkterna. För att lyckas med detta delades Privat upp i tre delar Privatsäljare, Privatrådgivare och Marknadssupport Privat. Dessutom ingår en administrativ stödenhet, distriktssäljarorganisationen och Länshem Fastighetsförmedling. Den övergripande utgångspunkten för affärsområde Privat är att jobba aktivt med helheten i kundmötet. Förmånskund I varje kundmöte eftersträvar bolaget att inhämta kundernas behov av ekonomiska tjänster och att erbjuda förmånliga paketlösningar. Ju fler bank- och försäkringstjänster kunden samlar hos bolaget desto bättre rabatt på försäkringarna och enklare överblick av den ekonomiska helheten konceptet går under namnet Förmånskund. Förmånskund bygger på att kunden har sitt boende försäkrat i Länsförsäkringar Halland och kopplar på ytterligare försäkrings- och/eller banktjänster. Som mest kan kunden få 15 procent rabatt på hushållets samlade sakförsäkringar. Antalet kunder med högsta rabatten har under året ökat med 17 procent. Marknadssupport Privat Internets betydelse som försäljningskanal fortsätter att öka för varje år. Varje månad har Länsförsäkringar Hallands Internetbutik drygt besökare. Såväl offerter som tecknade bil- och boendeförsäkringar ökar och i slutet av 2009 stod internetförsäljningen för åtta procent. Många av besökarna visar även stort intresse för Internetsidorna som handlar om lån och fondsparande. För att behålla en hög marknadsandel räcker det inte bara med att ha en bra nyförsäljning utan också om att värna om och behålla befintliga kunder. Därför startade under hösten en ny enhet inom Privat Marknadssupport Privat. Uppdraget är att förstärka bolagets kontakter med befintliga kunder i syfte att behålla och utöka deras engagemang. Fler försäkringar Nyförsäljningen under året uppgick till cirka privata sakförsäkringar. Detta tack vare en bra försäljning inom alla säljkanaler, där franchisetagarna Distriktssäljarna AB fortsatte att utmärka sig. Totalt ökade sakförsäkringsbeståndet inom Privat med dryga försäkringar under året. Tillväxten var störst inom olycksfalls- och motorfordonsförsäkring. Banken växer Länsförsäkringar Bank är en fullsortimentsbank för privatpersoner. Den starka tillväxten för banken fortsatte under 2009, vilket också blev det starkaste året hittills gällande ökning av affärsvolym. Privatkonton, navet i bankhjulet, ökade med (+15 procent). Även bolånen har under året haft en mycket stark ökning på grund av ett gynnsamt ränteläge och en hög kundtillströmning från affärsbankerna. Bolånen ökade med 700 Mkr (+21 procent). Länsförsäkringar Bank hade under 2009 för femte året de mest nöjda bankkunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Livförsäkring Länsförsäkringar Halland räknar med en ökad efterfrågan på pensionssparande. Medvetenheten bland kunderna om individens eget ansvar och behov av rådgivning för att trygga pensionen ökar. Länsförsäkringar utnämndes under året för femte gången till bästa svenska pensionsförvaltare av den ledande branschtidningen Investment & Pensions Europe (IPE). Under hösten 2008 gjordes en omröstning bland alla kunder med så kallad traditionell förvaltning i Länsförsäkringar Liv. Frågan gällde ombildning av livbolaget till ett vinstutdelande försäkringsbolag från 1 januari Kunderna gav klartecken att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen, som godkände alla punkter utom en - hur livbolagets tillgångar skulle fördelas mellan kunder och ägare. Efter intern analys och fortsatt dialog med Finansinspektionen kom Länsförsäkringar Liv i slutet av året till en samsyn i frågan om ombildning. Fördröjningen gjorde dock att ombildningen måste skjutas upp. En ny tidplan kommer att presenteras under våren Under hösten lanserade Länsförsäkringar Liv den nya produkten Individuellt PensionsSparande (IPS). Säljstart var 16 november.

10

11 Företagsmarknad 13 Länsförsäkringar Halland har känt av ett allt kärvare företagsklimat i rådande lågkonjunktur, samt en kraftig premiepress från flera nya aktörer på försäkringsmarknaden. Det har gjort att såväl antalet försäkringskunder som premievolymen inom Företagsmarknaden har minskat något under Men marknadspositionen är fortsatt mycket stark. Drygt var tredje företag i Halland är försäkrat i bolaget. Företagsmarknad Under året var Länsförsäkringar Halland trots tuff konkurrens försäkringsgivare till fem av sex kommuner i länet. Däremot tappade bolaget Landstinget Halland som försäkringstagare. Den hårda konkurrensen gör att premie- och villkorspressen vid offentlig upphandling ibland är hårfin det kan skilja endast något tusental kronor mellan offerterna. Vad gäller privata företag har vi ungefär samma marknadsandel som tidigare 34,8 procent. Skadeförebygg Länsförsäkringar Halland arbetar stän-digt med ett aktivt riskurval och skadeförebyggande arbete. Bolagets riskingenjörer gör besiktningar av alla större objekt och skadeförebyggarna arbetar bland annat aktivt med lås och larm. Det skadeförebyggande arbetet har gett resultat i färre antal inbrott bland annat på byggarbetsplatserna. Fordon Företagsmotor har gett ett bra resultat genom lägre skadekostnader, ett aktivt riskurval samt skadeförebyggande insatser. Under året arrangerades för första gången en gemensam och mycket uppskattad Transportdag för transportbranschen genom ett samarbete mellan Länsförsäkringar Halland och Sveriges Åkeriföretag Halland. Sakförsäkring Länsförsäkringar Halland drabbades 2009 av två större skador inom tvätteribranschen och en större skolbrand, men trots detta har bolaget ett resultat som ligger i nivå med uppsatta mål. Försäljningen av sjukvårdsförsäkringar har ökat bland annat genom en förenklad försäljningsprocess i samband med nyteckning. Bank Satsningen på Länsförsäkringar Hallands småföretagarbank har varit framgångsrik under året. Det finns ett stort intresse bland företagen och antalet kunder är nu cirka 900. Under året har det också tillkommit flera nya tjänster i banken, bland annat ett företagarkort. Under 2010 kommer processerna inom företagsbanken att förenklas ytterligare. Livförsäkring Trots finanskris och lågkonjunktur har försäljningen på livsidan varit på samma nivå som föregående år. Totalt var försäljningsvärdet 534 Mkr. Premieinkomsten ökade med 22 Mkr till 330 Mkr.

12

13 Lantbruksmarknad 15 Framgångarna för Länsförsäkringar Hallands Lantbruksmarknad fortsatte under Länsförsäkringar Halland har 75 procent av lantbruken försäkrade i länet och den höga marknadsandelen har bidragit till en stark tillväxt på Bank Lantbruk under året. Lantbruksmarknad Bank Lantbruk har haft en mycket stark utveckling under 2009 med en utlåning på drygt 500 Mkr till länets lantbrukare. Bottenlån i egen regi, som startades under 2008, har nu en volym av en miljard kronor, vilket gör att Länsförsäkringar Halland med god marginal tagit sin andel av den samlade lantbruksmarknaden i landet. Bolagets bank integrerades i nya affärsområdet Lantbruk 1 oktober 2009, vilket leder till ett starkare helhetserbjudande som gynnar bolagets lantbrukskunder. Förmånskund Lantbruk Ett utökat Förmånskundskoncept för lantbrukskunderna arbetades fram under året. Från och med 1 januari 2010 kommer förutom boendet även rörelsedelen i lantbruksförsäkringen att räknas som rabattgrundande för Förmånskunder. Det innebär dels att fler räknas in som Förmånskunder, dels att den som redan är Förmånskund får ännu högre rabatt. Den som har lantbruksförsäkring, aktivt rörelsekonto med kort och pensionssparande får 15 procent rabatt på alla sina sakförsäkringar. Säker Gård och Säker häst Samarbetet med LRF inom Säker Gård och Säker Häst är fortsatt framgångsrikt. Syftet med dessa koncept är en säkrare miljö för personer och djur som vistas på de godkända gårdarna. Inom delmarknaden Agria hästförsäkring är Länsförsäkringar Halland på första plats i gruppen avseende beståndsförändring. Endast en skada över 1 Mkr, drabbade bolagets lantbruksmarknad under Nya produkter Under hösten 2009 lanserade Länsförsäkringsgruppen förbättrade och mer kundanpassade försäkringar för lantbrukare och skogsägare. En av produkterna riktar sig till lantbruk med liten eller ingen verksamhet på gården och den andra till de som driver lantbruksverksamhet. Genom ett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund kunde lantbrukare under året teckna försäkringar för biverksamheter i sin vanliga lantbruksförsäkring.

14

15 Skadesevice präglades av ett antal mycket stora brandskador. Skadorna är inte fler än året innan men kostnaden för att återställa dem är betydligt högre. Skadeservice Under 2009 hade Länsförsäkringar Halland ett antal mycket stora brandskador. Antalet storskador är samma som under 2008 men kostnaden är i år 143 Mkr mot 91 Mkr året innan. Med storskador avses skador över kr. Två tvätterier drabbades under året av brand. I ena fallet är det en totalskada och i andra fallet en betydande delskada. Ekonomiskt sett är dessa bland de två enskilt största skadorna i bolagets historia. En annan av årets skador är den stora branden på Vallåsskolan i Halmstad. Genom en anlagd brand fick skolan omfattande skador där bland annat kök, matsal och personalutrymmen blev totalförstörda. Även förra gången Vallåskolan brann i december 1981 var Länsförsäkringar Halland försäkringsgivare och den gången förstördes hela skolan. I Laholm anlades ytterligare en brand den här gången på ett daghem. Länsförsäkringar Halland har alla Bygdegårdar och Hembygdsgårdar i Sverige försäkrade. Under året har två bygdegårdar brunnit ner. Det totala antalet skador har inte ökat under året men på följande områden kan vi se förändringar: Inbrott i villa Under den senaste treårsperioden har antalet inbrott i bostäder nära nog fördubblats. I de flesta fall är gärningsmännen ute efter smycken, vilket gör att kostnaderna för inbrotten har ökat i samma takt. Fortfarande är det sällsynt med anmälningar om inbrott i larmade villor. Reseskador Hallänningar, både unga och äldre, reser mycket och det gör att bolaget även har en ökning av antalet reseskador. Att bli sjuk utomlands och behöva vård och transport hem innebär stora kostnader, ibland miljonbelopp. Motorskador Antalet motorskador har minskat något. Det är skadorna på personbilar som minskat och framförallt stöldskador där bolaget har en betydande minskning. Bilarnas förändrade konstruktion med integrerad elektronisk utrustning innebär att de förr så vanligt förekommande stölderna av musikutrustning nu är mycket få. Genom säkrare fordon och vägar fortsätter även personskador i samband med trafikolyckor att minska. Vattenskador Vattenskadorna ökar något i antal, men framförallt i kostnader. Nya byggregler gör att kostnaden för att återställa efter en vattenskada ökar både vad gäller material och arbetstid. Länsförsäkringar Halland har en kontinuerlig upphandling och uppföljning av sina entreprenörer och med ett effektivt arbetssätt lyckas bolaget hålla en låg medelkostnad för dessa skador jämfört med andra bolag. Effektivare skadeprocesser Under de senaste åren har Länsförsäkringar Halland arbetat intensivt med att digitalisera pappershanteringen i skadeprocesserna. Dels för att förenkla kommunikation med kunder och samarbetspartners och dels för att minska pappersförbrukning och behovet av lagringsutrymmen. Motorskador har under året tagit steget fullt ut vad gäller att arbeta digitalt. En stor effektivisering är också att våra verkstäder fakturerar digitalt, vilket innebär att inga fakturor behöver hanteras manuellt. Möte med kund En viktig strävan för Länsförsäkringar Halland är att ha en bra kommunikation med kunderna. Under året har varje medarbetare på skadeservice genomgått en tredagars utbildning i kundkommunikation. På detta sätt arbetar vi med ständiga förbättringar mot vårt mål att ha nöjda kunder.

16 18 Personal Länsförsäkringar Halland är och vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Därigenom får bolaget behålla duktiga medarbetare och kan även attrahera nya från arbetsmarknaden. I en nyligen genomförd medarbetarundersökning skattas lusten att arbeta i företaget mycket högt. Personal Bolaget lägger vikt vid att vårda och utveckla sitt varumärke som arbetsgivare genom att delta i högskoleaktiviteter och samarbeta med studentkåren. Bolaget erbjuder praktikplatser och möjlighet att utföra examensuppgifter. Regelbundet erbjuds även traineeprogram inom Länsförsäkringar. Programmen pågår i ett år och varvar utbildning med projekt- och utredningsarbete. Under 2009 avslutades ett traineeprogram och bolaget har nu förstärkt sin företagssatsning med denna kompetens. Generationsväxling Under de kommande åren kommer generationsväxlingen att bidra till en period med något högre personalomsättning jämfört med tidigare. Vikten av att vårda varumärket som arbetsgivare blir därför allt viktigare i konkurrensen om den kompetenta arbetskraften. Intresset för Länsförsäkringar Halland som arbetsgivare är fortsatt stort bland arbetssökande och studerande. En aktiv intern arbetsmarknad bidrar samtidigt till att behålla värdefulla medarbetare som söker nya utmaningar. Sammantaget har bolaget med gott resultat kunnat slutföra de sju rekryteringar som påbörjats under året. Av dessa tillsattes fyra av externa kandidater. Under hösten rekryterades en ny chef, Ola Andersson, för Bank och Lantbruk. Han tillträder i januari skapa ett personligt engagemang och uppmuntra till god hälsa samt av att medarbetarna känner stolthet för sin arbetsplats. För att undersöka om arbetsvillkoren stämmer överens med ambitionen genomförde bolaget en medarbetarundersökning under hösten. 83 procent av medarbetarna besvarande undersökningen som visade att lusten att arbeta i företaget liksom lojalitet och stolthet för Länsförsäkringar Halland skattades mycket högt. Nya medarbetare 2009 Kompetensutveckling Sedan två år tillbaka har en organisatorisk förändring skett för att med hög tillgänglighet och bred kompetens kunna erbjuda helhetslösningar inom bank och försäkring i mötet med privatkunderna. Denna förändring har nu även genomförts inom affärsområdena Lantbruk och Företag. För varje medarbetare i organisationen innebär förändringen en möjlighet till kompetens- och erfarenhetsutveckling. Genom kollegialt samarbete och bred kompetens kan bolaget möta de behov och krav som kunderna ställer. Låg sjukfrånvaro Hälsoläget bland personalen i bolaget är fortsatt gott, vilket tar sig uttryck bland annat i mycket låg sjukfrånvaro. Länsförsäkringar Halland erbjuder ett utbud av förmåner som syftar till att främja hälsa och välbefinnande, vilka utnyttjas av merparten av personalen. Genom gruppsjukvårdsförsäkring får sjuka medarbetare ett snabbt och professionellt omhändertagande, vilket bidrar till ett snabbare tillfrisknande och tidigare återgång i arbete. Bolaget övervakar hälsoläget och sätter in rehabiliterande insatser så tidigt som möjligt. De hälsoundersökningar som genomförs årligen liksom enkätundersökningar bekräftar bilden av en arbetsplats med hög andel upplevd god hälsa. Medarbetarundersökning Arbetsplatsen ska kännetecknas av att vara utvecklande, ge delaktighet, Carl-Axel Renmarker Christian Bille Fredrik Janson Maria Jahn

17

18 20 KapitALFÖRVALTNING Med 2009 i mål kan vi lägga ett fantastiskt bra börsår bakom oss var ett av de bästa åren någonsin med en uppgång i Sverige på 44 procent. Som exempel på uppgången i den globala ekonomin kan Ryssland med 126, Brasilien med 82, Indien med 81 och USA med 24 procent nämnas. Kapitalförvaltning Börsåret 2009 inleddes med en nedgång på 15 procent i januari och februari orsakad av fortsatt fokusering på finanskrisens härjningar. Men 9 mars vände det tvärt, trots att det inte fanns några konjunkturnyheter som motiverade det dramatiska omslaget från pessimism till optimism. Under året har den globala konjunkturen stärkts och BNP-utfallen för 2009 blev bättre än förväntat. Det är framförallt de massiva stimulansåtgärderna i form av stödpaket kombinerat med låg räntenivå som stabiliserat världsekonomin. När risken för depression försvann återkom investeringsviljan, vilket ledde till snabba kursuppgångar. Tillväxtmarknader som Brasilien, Ryssland och Kina är länder vars aktiemarknader uppvisat högst avkastning under året. Det är bland de asiatiska länderna med Kina i spetsen som den ekonomiska återhämtningen är som starkast och pågår för fullt. I övrigt är det stor spridning i återhämtning mellan utvecklingsländerna och de utvecklade länderna. Under årets sista kvartal fick vi åter uppleva turbulens på kreditmarknaden. Det startade med företaget Dubai World och dess problem med återbetalningar av obligationslån och späddes på med den grekiska ekonomin som uppvisade massivt underskott med sänkt kreditbetyg som följd. Under det sista kvartalet tappade börserna styrka och låga volymer präglade handeln. Trots svagare period satte svenska OMXS30 nytt årshögsta 23:e november då nivån 975,5 nåddes utan att nya volymer kom in på marknaden. Skuldsättningen i statsekonomier och privatekonomier kvarstår och dessa obalanser kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen framöver. Det innebär en fördröjning i den privata konsumtionsutvecklingen, samtidigt som många stater har behov av att konsolidera den offentliga budgeten. För ett år sen var ovissheten om framtiden stor. Världens finansiella system var i gungning och utsikterna för sysselsättning och företag var minst sagt osäkra. Vi kan nu skönja allt tydligare signaler på en internationell vändning och många prognoser tyder nu på att vi får tillväxt i världsekonomin Bolagets kapitalförvaltning har under året avkastat 9,8 procent och det förvaltade kapitalet uppgår nu till Mkr. Vi har under året påbörjat en omstöpning av portföljen som på sikt ska innebära att vi koncentrerar våra innehav, både i aktie- och ränteportföljen. Vi omfördelar inom de globala aktieinnehaven från tillväxtmarknader till mogna marknader och framförallt Nordamerika. Vi minskar också våra innehav i hedgefonder och aktieindexobligationer.

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2010 Innehåll Innehåll 3 År 2010 i korthet 4 Vd-kommentar 6 Delägarbonus 8 Ung i Halland 10 Kundombudsman 12 Kundnöjdhet 14 Privat 16 Företag/Lantbruk 18 Skadeservice

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

2009 Länsförsäkringar Jämtland Årsredovisning

2009 Länsförsäkringar Jämtland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Jämtland Årsredovisning 1 Länsförsäkringar Jämtland en aktör med lokalt engagemang Länsförsäkringar Jämtland engagerar sig i det lokala samhället för att det ska bli tryggare och

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ( Skandia ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 15.00

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg 2009 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring 460,7 (-363,6) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 28,5 (115,7)

Läs mer

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv Michael Lundin Helen Kramer Division Liv Länsförsäkringar 24 lokala, självständiga och kundägda Länsförsäkringsbolag Huvudansvar för

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 noterat om 2012 Vattenskador, dyrt och vanligt Under flera år har länet drabbats av stränga vintrar som fört med sig dyra frys- och vattenskador för

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer