Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Halland Årsredovisning"

Transkript

1 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

2 Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal 18 Kapitalförvaltning 19 Miljö 21 Samhällsengagemang 22 Samverkan 24 Bolagsstyrningsrapport 28 Förvaltningsberättelse Kort om Länsförsäkringar Halland Foto: Finansiell rapportering 33 Femårsöversikt 34 Resultaträkning 35 Resultatanalys 36 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 39 Kassaflödesanalys 40 Noter 63 Revisionsberättelse och granskningsrapport 64 Styrelse och revisorer 65 Ledningsgrupp 66 Fullmäktigeledamöter Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 25 mars på Hotel Tylösand. Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna, vilket flera undersökningar också bekräftar att vi har. Sedan 1889 har Länsförsäkringar Halland varit hallänningarnas försäkringsbolag. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot bränder. Sedan dess har bolaget utvecklats och breddats i takt med människors förändrade levnadssätt. Idag erbjuder bolaget inte bara sakförsäkringar, utan även liv- och pensionsförsäkringar, banktjänster samt fastighetsförmedling. Fyra sinsemellan samverkande affärsområden under ett och samma tak, vilket är en styrka i sig. En annan styrka är att Länsförsäkringar Halland är ett av 24 lokala och självständiga bolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. Det ger det lilla bolagets närhet och det stora bolagets finansiella muskler. Bolaget har 20 kontor på elva orter över hela Halland. Foto: MalmöBild AB, Patrik Leonardsson, Magnus Karlsson, Bo Johansson (omslag)

3 År 2009 i korthet 5 År 2009 i korthet Nyckeltal Resultat före dispositioner och skatt, Mkr Balansomslutning, Mkr Konsolideringsgrad, % Totalavkastning kapitalförvaltning, % Medelantal anställda Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr Tekniskt resultat, Mkr Totalkostnadsprocent Antal kunder Länsförsäkringar Halland har under året mottagit ett flertal utmärkelser inte minst avseende nöjda kunder. Bank Länsförsäkringar Hallands resultat för kärnverksamheten, det vill säga sakförsäkring, livförsäkring och bank var 42 Mkr. Resultatet inklusive kapitalförvaltningen uppgick till 166 Mkr. Christian Bille blev bolagets nya vd våren var året då Länsförsäkringar Halland firade sin 120-årsdag. Drygt hallänningar deltog aktivt i firandet på sex olika aktivitetsplatser runt om i länet. Den första butiken för Länshem Fastighetsförmedling öppnade i Halland. Etableringen är strategiskt viktig för bolagets satsning att erbjuda kunderna en ekonomisk helhet. Marknadsmässigt har bolaget arbetat vidare på Förmånskundskonceptet för privatkunderna. Andelen kunder med den högsta rabattsatsen har ökat med 17 procent. Styrelsen beslutade att betala ut 20 Mkr i delägarbonus till bolagets kunder. Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Utlåning Hypotek, Mkr Antal kunder Marknadsvärde Fonder, Mkr Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder

4 6 Vd-kommentar Vd-kommentar: Fortsatt fokus på lönsam tillväxt 2009 inleddes med en stor osäkerhet kring hur finansmarknaden och konjunkturen skulle utvecklas. Börsfall, osäkerhet och finanskris var ord som dominerade tidningsrubrikerna. Utvecklingen har därefter successivt förbättrats. Centralbanker och stater har genom sänkta räntor och olika stimulansåtgärder på ett aktivt sätt bidragit till att förbättra konjunkturen. Men fortfarande finns många frågetecken om utvecklingen framöver. Hallands län har klarat sig förhållandevis bra så här långt. Det beror framför allt på att näringslivet är uppbyggt på mindre och medelstora företag inte bara ett fåtal dominerande företag. Fokus på tillväxt Länsförsäkringar Halland har haft en god utveckling under året. Konjunkturen till trots har vi haft möjlighet att ha fortsatt fokus på tillväxt. Våra tre kärnaffärer sak, bank och liv har samtliga utvecklats väl. Som marknadsledare utsätts vi för en tuff konkurrens, men vi har på ett framgångsrikt sätt försvarat vår position inom sakförsäkringar. Efterfrågan på våra banktjänster är fortsatt hög. Med facit i hand kan vi konstatera att 2009 blev ett rekordår avseende affärsvolym. Försäljningen av våra livprodukter har också gått bra, även om den svaga konjunkturen påverkat och gjort att en del företagare varit mer restriktiva med sina pensionsavsättningar. Börsuppgången under året har varit kraftig, vilket inneburit att värdet på våra placeringstillgångar har ökat. Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till 166 Mkr. En vinnande vision Länsförsäkringar Hallands vision är Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att skapa ekonomisk och social trygghet för våra kunder är den ledstjärna vi arbetar efter. Som kundägt företag kan vi hela tiden ha ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet. De överskott som genereras i verksamheten stannar i Halland och kommer våra kunder till del. 120 år Länsförsäkringar Halland är ett bolag med en lång och spännande historia. Bolaget har alltid på ett skickligt sätt anpassat verksamheten till vad kunderna efterfrågar. Detta arv ska vi förvalta väl även i framtiden genom att vara fortsatt lyhörda för våra kunder och göra de anpassningar som behövs. Länshem I september etablerades vårt första Länshem Fastighetsförmedlingskontor i Halmstad, vilket innebär att vi nu även kan erbjuda våra tjänster vid köp och försäljning av bostäder. Det är ett strategiskt viktigt steg i bolagets satsning på att kunna erbjuda kunderna en helhet inom ekonomisk trygghet. Etableringen har utvecklats väl och under de närmaste åren avser vi att starta ett antal nya Länshemskontor i Halland. Ny organisation För att ännu bättre ta hand om våra kunder har vi under året gjort vissa organisatoriska förändringar. Vi arbetar nu efter hur våra kundgrupper ser ut inom Privat, Företag och Lantbruk. Genom detta kan vi erbjuda våra kunder helheten på ett tydligare och enklare sätt. En förutsättning för att vi ska nå fortsatta framgångar är att våra kunder är nöjda med oss och det vi har att erbjuda. Vi har under året fått ett antal utmärkelser som bekräftar att så är fallet. Men det går inte att luta sig tillbaka mot detta. Nöjda kunder är något man dagligen måste förtjäna. Delägarbonus Glädjande nog är årets resultat så bra att styrelsen beslutat att vi under 2010 betalar ut 20 miljoner kronor till våra kunder. Framtiden Vi har mycket bra förutsättningar att klara framtida utmaningar: Engagerade och kompetenta medarbetare Nöjda kunder Starkt varumärke Kundägda Stark marknadsposition Lokal närvaro Finansiell styrka Med dessa förutsättningar ska vi fortsätta utveckla verksamheten så att de kommande 120 åren blir minst lika framgångsrika! Slutligen vill jag passa på att tacka alla duktiga medarbetare och styrelsen för ett stimulerande och framgångsrikt Christian Bille Verkställande direktör

5 Länshem 7 Länshem Fastighetsförmedlings första butik i Halland är ett faktum. Uppstarten i Halmstad var första steget, i början av 2010 är det dags för Laholm och på några års sikt ska Länsförsäkringar Halland ha butiker i hela länet. Etableringen är strategiskt viktig för bolagets satsning att erbjuda kunderna en ekonomisk helhet. Ante, Peter, Jonas, Claes-Göran, Kalle, Henric, Marita, Nina och Mari. Första Länshemsbutiken i Halland Den 1 september 2009 öppnade den första Länshemsbutiken i Halland på Norra Station i Halmstad. Därmed blev Länsförsäkringar Halland det 24:e och sista länsförsäkringsbolaget som gick in i Länshem Fastighetsförmedling. Länshem är en del av Länsförsäkringar och har närmare 100 bobutiker från Ystad i söder till Haparanda i norr. Länshem Fastighetsförmedling är Sveriges fjärde största fastighetsförmedlarkedja. Målet är att vara tredje störst Länsförsäkringar Hallands beslut att gå in i Länshem är strategiskt viktigt och en naturlig utveckling i arbetet att se till kundernas hela ekonomiska situation spara, låna, försäkra och betala. Länsförsäkringar Halland har tecknat avtal med några av Halmstads mest framgångsrika fastighetsmäklare som franchiseföretagare för Länshem. De är Jonas Johnsson, Peter Johnsson och Andreas Nilsson samt deras anställda, som tidigare arbetade med Larssons & Kattegatt. Genom flera av varandra oberoende undersökningar konstateras att helkunder/förmånskunder är mer nöjda med Länsförsäkringar Halland än de som bara har enstaka produkter. Länshem kommer att leda till fler affärer, fler hel-/ förmånskunder, fler nöjda kunder och en ännu bättre lönsamhet för Länsförsäkringar Halland. Uppstarten i Halmstad är första steget, i början av 2010 är det dags för etablering i Laholm och på några års sikt ska bolaget ha Länshemsbutiker i hela länet. Länshem Fastighetsförmedling växer snabbt över hela landet och gjorde i slutet av 2009 cirka bostadsaffärer per månad. Kunderna får tillgång till ett komplett utbud av ekonomi- och försäkringstjänster i samband med bostadsaffären. Detta leder till att närmare 30 procent av de bostadsaffärer som görs av Länshem leder till att lån tas hos Länsförsäkringar. 1 januari 2010 byter Länshem Fastighetsförmedling namn till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Namnändringen är en del av integrationen av fastighetsförmedlingen i vår övriga verksamhet. Syftet är att skapa en effektivare kommunikation och en samordning med övrigt utvecklingsarbete i länsförsäkringsgruppen.

6

7 120-års firande 9 Under 2009 firade Länsförsäkringar Halland 120-årsjubileum. Det uppmärksammades på en rad olika sätt bland kunder, i media och i bolaget. Drygt hallänningar deltog aktivt i firandet. Ett tryggt Halland i 120 år Under året fyllde Länsförsäkringar Halland 120 år. Bolagets utveckling i länet är en riktig framgångssaga. Från en tuff och jobbig start med besvärlig ekonomi till marknadsledande inom sakförsäkring och en bankverksamhet som år efter år har branschens nöjdaste kunder. Redan från början av året uppmärksammade bolaget jubileumet genom en omfattande kommunikation i dagspress, skyltfönster, Internet och mail. Detta följdes upp med en massiv marknadsföring inför jubileumsdagen 9 maj, då bolaget arrangerade ett brett program av aktiviteter på sex olika orter i länet. Omkring personer besökte aktivitetsplatserna och tog där del av tävlingar, informationsmaterial, erbjudanden, utställningar, byggplaner, föredrag, antikrundor, ponnyridning och ansiktsmålning för barnen samt musikunderhållning och trolleri. Livräddarna berättade om sin verksamhet och Länsförsäkringar Larm slog ett slag för ökad säkerhet i hemmet. Som sig bör serverades det under jubileumsdagen kaffe och tårta på samtliga aktivitetsplatser. 670 personer lämnade in en tipsrad om Länsförsäkringar Halland med möjlighet att vinna brandsläckare. 870 personer tackade ja till ett erbjudande om att köpa en brandsläckare för 120 kronor. Uppskattat var lyckohjulet där bolaget på varje ort två gånger i timmen lottade ut biobiljetter. Dagen till ära hade bolaget tagit fram ett specialproducerat korsord om bolaget och dess jubileum. Så långt lagret räckte fick besökarna också en kasse med en liten present, information och kontaktkort. Kortfakta Hallands Läns Brandstodsbolag startades av ett antal lantbrukare i södra Halland Huvudkontoret fanns i Laholm fram till 1968 då det flyttade till Halmstad blev bolaget länstäckande och samtidigt etablerades namnet Länsförsäkringar Halland. Omdömen från kunder och personal var mycket positiva. Stämningen var god och allt fungerade som planerat. Firandet fortsatte med en 120-årsmiddag för fullmäktigeledamöter och samarbetspartners 10 september. Även detta blev ett mycket uppskattat inslag bland företrädarna för kunderna. Jubileumsåret avslutades med en julfest på 120-årstema för personalen på Heagård i Halmstad. Antalet anställda 1969 var 20 personer och premieintäkterna uppgick till 2,5 Mkr. Idag är drygt 150 personer anställda i bolaget och premieintäkterna uppgick 2009 till 489 Mkr.

8

9 privatmarknad 11 Privatkunderna inom bank och försäkring finns på en rörlig marknad där det hela tiden gäller att ligga steget före. Flera nya och hårt nischade aktörer tar sig in på marknaden och befintliga konkurrenter finslipar sitt utbud. Länsförsäkringar Halland har under året stått sig väl i konkurrensen. Bolaget har kvar sin marknadsledande position inom privat sakförsäkring samtidigt som bankens starka tillväxt fortsätter och marknadsandelarna på livsidan ökar. Privatmarknad 2009 tog Länsförsäkringar Halland steget att gå från produkt- till kundorientering genom att organisera hela bolaget efter kundernas behov av ekonomisk trygghet istället för efter de enskilda produkterna. För att lyckas med detta delades Privat upp i tre delar Privatsäljare, Privatrådgivare och Marknadssupport Privat. Dessutom ingår en administrativ stödenhet, distriktssäljarorganisationen och Länshem Fastighetsförmedling. Den övergripande utgångspunkten för affärsområde Privat är att jobba aktivt med helheten i kundmötet. Förmånskund I varje kundmöte eftersträvar bolaget att inhämta kundernas behov av ekonomiska tjänster och att erbjuda förmånliga paketlösningar. Ju fler bank- och försäkringstjänster kunden samlar hos bolaget desto bättre rabatt på försäkringarna och enklare överblick av den ekonomiska helheten konceptet går under namnet Förmånskund. Förmånskund bygger på att kunden har sitt boende försäkrat i Länsförsäkringar Halland och kopplar på ytterligare försäkrings- och/eller banktjänster. Som mest kan kunden få 15 procent rabatt på hushållets samlade sakförsäkringar. Antalet kunder med högsta rabatten har under året ökat med 17 procent. Marknadssupport Privat Internets betydelse som försäljningskanal fortsätter att öka för varje år. Varje månad har Länsförsäkringar Hallands Internetbutik drygt besökare. Såväl offerter som tecknade bil- och boendeförsäkringar ökar och i slutet av 2009 stod internetförsäljningen för åtta procent. Många av besökarna visar även stort intresse för Internetsidorna som handlar om lån och fondsparande. För att behålla en hög marknadsandel räcker det inte bara med att ha en bra nyförsäljning utan också om att värna om och behålla befintliga kunder. Därför startade under hösten en ny enhet inom Privat Marknadssupport Privat. Uppdraget är att förstärka bolagets kontakter med befintliga kunder i syfte att behålla och utöka deras engagemang. Fler försäkringar Nyförsäljningen under året uppgick till cirka privata sakförsäkringar. Detta tack vare en bra försäljning inom alla säljkanaler, där franchisetagarna Distriktssäljarna AB fortsatte att utmärka sig. Totalt ökade sakförsäkringsbeståndet inom Privat med dryga försäkringar under året. Tillväxten var störst inom olycksfalls- och motorfordonsförsäkring. Banken växer Länsförsäkringar Bank är en fullsortimentsbank för privatpersoner. Den starka tillväxten för banken fortsatte under 2009, vilket också blev det starkaste året hittills gällande ökning av affärsvolym. Privatkonton, navet i bankhjulet, ökade med (+15 procent). Även bolånen har under året haft en mycket stark ökning på grund av ett gynnsamt ränteläge och en hög kundtillströmning från affärsbankerna. Bolånen ökade med 700 Mkr (+21 procent). Länsförsäkringar Bank hade under 2009 för femte året de mest nöjda bankkunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Livförsäkring Länsförsäkringar Halland räknar med en ökad efterfrågan på pensionssparande. Medvetenheten bland kunderna om individens eget ansvar och behov av rådgivning för att trygga pensionen ökar. Länsförsäkringar utnämndes under året för femte gången till bästa svenska pensionsförvaltare av den ledande branschtidningen Investment & Pensions Europe (IPE). Under hösten 2008 gjordes en omröstning bland alla kunder med så kallad traditionell förvaltning i Länsförsäkringar Liv. Frågan gällde ombildning av livbolaget till ett vinstutdelande försäkringsbolag från 1 januari Kunderna gav klartecken att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen, som godkände alla punkter utom en - hur livbolagets tillgångar skulle fördelas mellan kunder och ägare. Efter intern analys och fortsatt dialog med Finansinspektionen kom Länsförsäkringar Liv i slutet av året till en samsyn i frågan om ombildning. Fördröjningen gjorde dock att ombildningen måste skjutas upp. En ny tidplan kommer att presenteras under våren Under hösten lanserade Länsförsäkringar Liv den nya produkten Individuellt PensionsSparande (IPS). Säljstart var 16 november.

10

11 Företagsmarknad 13 Länsförsäkringar Halland har känt av ett allt kärvare företagsklimat i rådande lågkonjunktur, samt en kraftig premiepress från flera nya aktörer på försäkringsmarknaden. Det har gjort att såväl antalet försäkringskunder som premievolymen inom Företagsmarknaden har minskat något under Men marknadspositionen är fortsatt mycket stark. Drygt var tredje företag i Halland är försäkrat i bolaget. Företagsmarknad Under året var Länsförsäkringar Halland trots tuff konkurrens försäkringsgivare till fem av sex kommuner i länet. Däremot tappade bolaget Landstinget Halland som försäkringstagare. Den hårda konkurrensen gör att premie- och villkorspressen vid offentlig upphandling ibland är hårfin det kan skilja endast något tusental kronor mellan offerterna. Vad gäller privata företag har vi ungefär samma marknadsandel som tidigare 34,8 procent. Skadeförebygg Länsförsäkringar Halland arbetar stän-digt med ett aktivt riskurval och skadeförebyggande arbete. Bolagets riskingenjörer gör besiktningar av alla större objekt och skadeförebyggarna arbetar bland annat aktivt med lås och larm. Det skadeförebyggande arbetet har gett resultat i färre antal inbrott bland annat på byggarbetsplatserna. Fordon Företagsmotor har gett ett bra resultat genom lägre skadekostnader, ett aktivt riskurval samt skadeförebyggande insatser. Under året arrangerades för första gången en gemensam och mycket uppskattad Transportdag för transportbranschen genom ett samarbete mellan Länsförsäkringar Halland och Sveriges Åkeriföretag Halland. Sakförsäkring Länsförsäkringar Halland drabbades 2009 av två större skador inom tvätteribranschen och en större skolbrand, men trots detta har bolaget ett resultat som ligger i nivå med uppsatta mål. Försäljningen av sjukvårdsförsäkringar har ökat bland annat genom en förenklad försäljningsprocess i samband med nyteckning. Bank Satsningen på Länsförsäkringar Hallands småföretagarbank har varit framgångsrik under året. Det finns ett stort intresse bland företagen och antalet kunder är nu cirka 900. Under året har det också tillkommit flera nya tjänster i banken, bland annat ett företagarkort. Under 2010 kommer processerna inom företagsbanken att förenklas ytterligare. Livförsäkring Trots finanskris och lågkonjunktur har försäljningen på livsidan varit på samma nivå som föregående år. Totalt var försäljningsvärdet 534 Mkr. Premieinkomsten ökade med 22 Mkr till 330 Mkr.

12

13 Lantbruksmarknad 15 Framgångarna för Länsförsäkringar Hallands Lantbruksmarknad fortsatte under Länsförsäkringar Halland har 75 procent av lantbruken försäkrade i länet och den höga marknadsandelen har bidragit till en stark tillväxt på Bank Lantbruk under året. Lantbruksmarknad Bank Lantbruk har haft en mycket stark utveckling under 2009 med en utlåning på drygt 500 Mkr till länets lantbrukare. Bottenlån i egen regi, som startades under 2008, har nu en volym av en miljard kronor, vilket gör att Länsförsäkringar Halland med god marginal tagit sin andel av den samlade lantbruksmarknaden i landet. Bolagets bank integrerades i nya affärsområdet Lantbruk 1 oktober 2009, vilket leder till ett starkare helhetserbjudande som gynnar bolagets lantbrukskunder. Förmånskund Lantbruk Ett utökat Förmånskundskoncept för lantbrukskunderna arbetades fram under året. Från och med 1 januari 2010 kommer förutom boendet även rörelsedelen i lantbruksförsäkringen att räknas som rabattgrundande för Förmånskunder. Det innebär dels att fler räknas in som Förmånskunder, dels att den som redan är Förmånskund får ännu högre rabatt. Den som har lantbruksförsäkring, aktivt rörelsekonto med kort och pensionssparande får 15 procent rabatt på alla sina sakförsäkringar. Säker Gård och Säker häst Samarbetet med LRF inom Säker Gård och Säker Häst är fortsatt framgångsrikt. Syftet med dessa koncept är en säkrare miljö för personer och djur som vistas på de godkända gårdarna. Inom delmarknaden Agria hästförsäkring är Länsförsäkringar Halland på första plats i gruppen avseende beståndsförändring. Endast en skada över 1 Mkr, drabbade bolagets lantbruksmarknad under Nya produkter Under hösten 2009 lanserade Länsförsäkringsgruppen förbättrade och mer kundanpassade försäkringar för lantbrukare och skogsägare. En av produkterna riktar sig till lantbruk med liten eller ingen verksamhet på gården och den andra till de som driver lantbruksverksamhet. Genom ett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund kunde lantbrukare under året teckna försäkringar för biverksamheter i sin vanliga lantbruksförsäkring.

14

15 Skadesevice präglades av ett antal mycket stora brandskador. Skadorna är inte fler än året innan men kostnaden för att återställa dem är betydligt högre. Skadeservice Under 2009 hade Länsförsäkringar Halland ett antal mycket stora brandskador. Antalet storskador är samma som under 2008 men kostnaden är i år 143 Mkr mot 91 Mkr året innan. Med storskador avses skador över kr. Två tvätterier drabbades under året av brand. I ena fallet är det en totalskada och i andra fallet en betydande delskada. Ekonomiskt sett är dessa bland de två enskilt största skadorna i bolagets historia. En annan av årets skador är den stora branden på Vallåsskolan i Halmstad. Genom en anlagd brand fick skolan omfattande skador där bland annat kök, matsal och personalutrymmen blev totalförstörda. Även förra gången Vallåskolan brann i december 1981 var Länsförsäkringar Halland försäkringsgivare och den gången förstördes hela skolan. I Laholm anlades ytterligare en brand den här gången på ett daghem. Länsförsäkringar Halland har alla Bygdegårdar och Hembygdsgårdar i Sverige försäkrade. Under året har två bygdegårdar brunnit ner. Det totala antalet skador har inte ökat under året men på följande områden kan vi se förändringar: Inbrott i villa Under den senaste treårsperioden har antalet inbrott i bostäder nära nog fördubblats. I de flesta fall är gärningsmännen ute efter smycken, vilket gör att kostnaderna för inbrotten har ökat i samma takt. Fortfarande är det sällsynt med anmälningar om inbrott i larmade villor. Reseskador Hallänningar, både unga och äldre, reser mycket och det gör att bolaget även har en ökning av antalet reseskador. Att bli sjuk utomlands och behöva vård och transport hem innebär stora kostnader, ibland miljonbelopp. Motorskador Antalet motorskador har minskat något. Det är skadorna på personbilar som minskat och framförallt stöldskador där bolaget har en betydande minskning. Bilarnas förändrade konstruktion med integrerad elektronisk utrustning innebär att de förr så vanligt förekommande stölderna av musikutrustning nu är mycket få. Genom säkrare fordon och vägar fortsätter även personskador i samband med trafikolyckor att minska. Vattenskador Vattenskadorna ökar något i antal, men framförallt i kostnader. Nya byggregler gör att kostnaden för att återställa efter en vattenskada ökar både vad gäller material och arbetstid. Länsförsäkringar Halland har en kontinuerlig upphandling och uppföljning av sina entreprenörer och med ett effektivt arbetssätt lyckas bolaget hålla en låg medelkostnad för dessa skador jämfört med andra bolag. Effektivare skadeprocesser Under de senaste åren har Länsförsäkringar Halland arbetat intensivt med att digitalisera pappershanteringen i skadeprocesserna. Dels för att förenkla kommunikation med kunder och samarbetspartners och dels för att minska pappersförbrukning och behovet av lagringsutrymmen. Motorskador har under året tagit steget fullt ut vad gäller att arbeta digitalt. En stor effektivisering är också att våra verkstäder fakturerar digitalt, vilket innebär att inga fakturor behöver hanteras manuellt. Möte med kund En viktig strävan för Länsförsäkringar Halland är att ha en bra kommunikation med kunderna. Under året har varje medarbetare på skadeservice genomgått en tredagars utbildning i kundkommunikation. På detta sätt arbetar vi med ständiga förbättringar mot vårt mål att ha nöjda kunder.

16 18 Personal Länsförsäkringar Halland är och vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Därigenom får bolaget behålla duktiga medarbetare och kan även attrahera nya från arbetsmarknaden. I en nyligen genomförd medarbetarundersökning skattas lusten att arbeta i företaget mycket högt. Personal Bolaget lägger vikt vid att vårda och utveckla sitt varumärke som arbetsgivare genom att delta i högskoleaktiviteter och samarbeta med studentkåren. Bolaget erbjuder praktikplatser och möjlighet att utföra examensuppgifter. Regelbundet erbjuds även traineeprogram inom Länsförsäkringar. Programmen pågår i ett år och varvar utbildning med projekt- och utredningsarbete. Under 2009 avslutades ett traineeprogram och bolaget har nu förstärkt sin företagssatsning med denna kompetens. Generationsväxling Under de kommande åren kommer generationsväxlingen att bidra till en period med något högre personalomsättning jämfört med tidigare. Vikten av att vårda varumärket som arbetsgivare blir därför allt viktigare i konkurrensen om den kompetenta arbetskraften. Intresset för Länsförsäkringar Halland som arbetsgivare är fortsatt stort bland arbetssökande och studerande. En aktiv intern arbetsmarknad bidrar samtidigt till att behålla värdefulla medarbetare som söker nya utmaningar. Sammantaget har bolaget med gott resultat kunnat slutföra de sju rekryteringar som påbörjats under året. Av dessa tillsattes fyra av externa kandidater. Under hösten rekryterades en ny chef, Ola Andersson, för Bank och Lantbruk. Han tillträder i januari skapa ett personligt engagemang och uppmuntra till god hälsa samt av att medarbetarna känner stolthet för sin arbetsplats. För att undersöka om arbetsvillkoren stämmer överens med ambitionen genomförde bolaget en medarbetarundersökning under hösten. 83 procent av medarbetarna besvarande undersökningen som visade att lusten att arbeta i företaget liksom lojalitet och stolthet för Länsförsäkringar Halland skattades mycket högt. Nya medarbetare 2009 Kompetensutveckling Sedan två år tillbaka har en organisatorisk förändring skett för att med hög tillgänglighet och bred kompetens kunna erbjuda helhetslösningar inom bank och försäkring i mötet med privatkunderna. Denna förändring har nu även genomförts inom affärsområdena Lantbruk och Företag. För varje medarbetare i organisationen innebär förändringen en möjlighet till kompetens- och erfarenhetsutveckling. Genom kollegialt samarbete och bred kompetens kan bolaget möta de behov och krav som kunderna ställer. Låg sjukfrånvaro Hälsoläget bland personalen i bolaget är fortsatt gott, vilket tar sig uttryck bland annat i mycket låg sjukfrånvaro. Länsförsäkringar Halland erbjuder ett utbud av förmåner som syftar till att främja hälsa och välbefinnande, vilka utnyttjas av merparten av personalen. Genom gruppsjukvårdsförsäkring får sjuka medarbetare ett snabbt och professionellt omhändertagande, vilket bidrar till ett snabbare tillfrisknande och tidigare återgång i arbete. Bolaget övervakar hälsoläget och sätter in rehabiliterande insatser så tidigt som möjligt. De hälsoundersökningar som genomförs årligen liksom enkätundersökningar bekräftar bilden av en arbetsplats med hög andel upplevd god hälsa. Medarbetarundersökning Arbetsplatsen ska kännetecknas av att vara utvecklande, ge delaktighet, Carl-Axel Renmarker Christian Bille Fredrik Janson Maria Jahn

17

18 20 KapitALFÖRVALTNING Med 2009 i mål kan vi lägga ett fantastiskt bra börsår bakom oss var ett av de bästa åren någonsin med en uppgång i Sverige på 44 procent. Som exempel på uppgången i den globala ekonomin kan Ryssland med 126, Brasilien med 82, Indien med 81 och USA med 24 procent nämnas. Kapitalförvaltning Börsåret 2009 inleddes med en nedgång på 15 procent i januari och februari orsakad av fortsatt fokusering på finanskrisens härjningar. Men 9 mars vände det tvärt, trots att det inte fanns några konjunkturnyheter som motiverade det dramatiska omslaget från pessimism till optimism. Under året har den globala konjunkturen stärkts och BNP-utfallen för 2009 blev bättre än förväntat. Det är framförallt de massiva stimulansåtgärderna i form av stödpaket kombinerat med låg räntenivå som stabiliserat världsekonomin. När risken för depression försvann återkom investeringsviljan, vilket ledde till snabba kursuppgångar. Tillväxtmarknader som Brasilien, Ryssland och Kina är länder vars aktiemarknader uppvisat högst avkastning under året. Det är bland de asiatiska länderna med Kina i spetsen som den ekonomiska återhämtningen är som starkast och pågår för fullt. I övrigt är det stor spridning i återhämtning mellan utvecklingsländerna och de utvecklade länderna. Under årets sista kvartal fick vi åter uppleva turbulens på kreditmarknaden. Det startade med företaget Dubai World och dess problem med återbetalningar av obligationslån och späddes på med den grekiska ekonomin som uppvisade massivt underskott med sänkt kreditbetyg som följd. Under det sista kvartalet tappade börserna styrka och låga volymer präglade handeln. Trots svagare period satte svenska OMXS30 nytt årshögsta 23:e november då nivån 975,5 nåddes utan att nya volymer kom in på marknaden. Skuldsättningen i statsekonomier och privatekonomier kvarstår och dessa obalanser kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen framöver. Det innebär en fördröjning i den privata konsumtionsutvecklingen, samtidigt som många stater har behov av att konsolidera den offentliga budgeten. För ett år sen var ovissheten om framtiden stor. Världens finansiella system var i gungning och utsikterna för sysselsättning och företag var minst sagt osäkra. Vi kan nu skönja allt tydligare signaler på en internationell vändning och många prognoser tyder nu på att vi får tillväxt i världsekonomin Bolagets kapitalförvaltning har under året avkastat 9,8 procent och det förvaltade kapitalet uppgår nu till Mkr. Vi har under året påbörjat en omstöpning av portföljen som på sikt ska innebära att vi koncentrerar våra innehav, både i aktie- och ränteportföljen. Vi omfördelar inom de globala aktieinnehaven från tillväxtmarknader till mogna marknader och framförallt Nordamerika. Vi minskar också våra innehav i hedgefonder och aktieindexobligationer.

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring -17,6 (100,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 76,6 (-83,6)

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002

Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002 Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002 Strukturer och arbetssätt Samverkan inom Länsförsäkringar bygger på en stark tilltro till kundnärhet. Lokal beslutskraft i kombination med gemensam styrka är nycklar

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm 1. Fastställande av dagordningen 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer