3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 30 november 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 3 TUNGA FORDON 3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET Sparsam körning Skona miljön och minska er bränslekostnad Lönsam logistik Höj värdet för kunderna med smarta lösningar FOTO: VOLVO YKB-utbildning Obligatorisk utbildning för alla yrkeschaufförer Smartare service Håll din lastbil på vägen med framförhållning FÅ JÄRNKOLL PÅ DINA TRANSPORTER GPS-positionering: Gör din fordonsflotta mer effektiv och få detaljerad information om alla fordon. ÅKARE HAR DET INTE SÅ LÄTT Åkare och chaufförer brukar vara duktigt folk. De löser problem i alla tänkbara branscher och vet att lastbilar är nödvändiga för att Sverige ska fungera. Tyvärr är åkarna inte lika duktiga på att ta betalt. Även under goda tider är lönsamheten ofta pinsamt låg. Det beror på oschysta konkurrensvillkor. Slapp kontroll, gränslös trafik, låglönekonkurrens och allmänt fiffel håller priserna nere. Och en fattig åkare kan inte bära långsiktigt ansvar för miljö, löner och klok logistik. Det krävs politiskt stöd för att komma ur eländet. Men regeringen har inte lyft ett finger för att lösa branschens problem. Transport kräver en rejäl översyn av flertalet regelverk, och ett system där transportköparna tvingas ta ansvar.

2 2 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Åkeribranschen förändras. Föryngring, konsolidering och ett ökande behov av transporter gör framtiden ljus trots dålig lönsamhet och allt fler lagar och regler att följa. En bransch i förvandling VI REKOMMENDERAR SIDA 14 Anders Åberg Vd, Säker Trafi k Sverige AB Som grädde på moset förbättrar man företagets och varumärkets image. Åkeribranschen har gamla rötter Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och det är en väldigt konservativ bransch. Det som händer nu är att kunder, samhälle och politiker börjar ställa stora krav på branschen som i sin tur kommer att ställas inför stora utmaningar för att säkra den svenska åkerinäringens överlevnad. Som tur är så pågår samtidigt ett, vad gäller omfattning, unikt generationsskifte bland de åkerier som finns. I dag är den absoluta majoriteten små- och medelstora familjeföretag där son eller dotter nu tar över. Förvandling på gång Det skapas nu ett stort utrymme för förändring i en bransch som omsätter fyra procent av Sveriges BNP. Ett exempel är att andelen kvinnor ökar i snabb takt när det gäller anställda chaufförer. Men samtidigt från en riktigt låg nivå på omkring två procent. Också medelåldern sjunker kraftigt både när det gäller åkare och chaufförer. Ett nytt affärstänk är på väg in och den accelererande konsolideringen i branschen gör att andelen åkerier minskar med cirka 400 per år, medan antalet bilar ökar samtidigt. En ljus framtid till mötes således. Kostnaden för arbetskraft har inte ökat dramatiskt, dieselpriserna har inte ökat särskilt, inte heller några av de fasta kostnaderna. Dålig lönsamhet Ändå säger en tredjedel av alla åkeriföretagare att de lider av dålig lönsamhet. Och detta säger man nu, precis när efterfrågan tagit fart på allvar. Samtidigt är det något som inte stämmer. Naturligtvis är det så enkelt att priserna inte hängt med uppåt. Som de borde enligt alla ekonomiska modeller. Något är ruttet i logistikbranschen. Beror det på den lagliga/olagliga utländska konkurrensen? Sämre förhandlingsstyrka? Överetablering? Dåligt affärsmannaskap? Säkert en kombination av alla dessa faktorer. Ett steg bakåt Det står klart att näringen befinner sig i ett mycket känsligt och just nu utsatt läge där påfrestningar i form av nya regler, skatter, avgifter och så vidare skadar lönsamheten ytterligare och åkerier riskerar konkurs. Johan Lindström Vd, Sveriges Åkeriföretag Det har alltid setts som enkelt att beskatta handel och saker som rör sig över gränser. Sju av tio lagar och regler som rör denna överreglerade näring beslutas i Bryssel. Nivåerna på avgifter och skatter avgörs dock ofta på hemmafronten. Det har alltid setts som enkelt att beskatta handel och saker som rör sig över gränser. Handel på varor har man nu undantagit från tull i EU (själva idén), och nu söker man av diverse olika själ ge sig på ökad beskattning av själva transporten. Ett steg bakåt i ett Europa där mobilitet är själva förutsättningen för handel och välstånd. Vår erfarenhet de senaste åren är att intresset i Sverige för transportfrågor bland politiker och myndigheter är jämförelsevis lågt om man drar en parallell med övriga EU. Detta trots att åkerinäringen enskilt är en av de viktigaste branscherna att samarbeta med om man önskar en hållbar tillväxt framöver. En framtidsbransch Trots alla pessimistiska tongångar finns dock en positiv kunskap. Vägtransporter kommer alltid att behövas. Grunden för ett välmående samhälle är att varor och gods kan transporteras dit där de behövs. Åkerinäringen kommer att även framledes vara en framtidsbransch. GPS-tracker 5 Se till att åkeriets fordonspark fl yter smidigare med hjälp av GPS-trackers. Rätt lastvikt 6 Säker vägning skapar både förenklade rutiner och bättre kontroll. Vi får våra läsare att lyckas! TUNGA FORDON NR 3, NOVEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Söderblom Layout: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Max Fjellström Tel: E-post: Distribution: Göteborgs-Posten, november 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Söderblom Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Vehco, nordens mest framgångsrika leverantör av mobildata till transportbranschen. I Sverige har många av de ledande lastbilscentralerna och åkerierna effektiviserat sina verksamheter med hjälp av Vehcos fordonsdatorer bl.a. har Fraktkedjan i Mölnlycke och GLC (Göteborgs Lastbilscentral) digitaliserat hela ledet från ordermottagande till fakturering efter installation av Vehcos fordonsdatorer. Effektiviseringar som leder till stora besparingar. Vehco har också varit pionjären inom ECO-driving för transportbranschen, genom sitt unika erbjudande av stöd via fordonsdatorn till chauffören. Många gånger resulterande i besparingar på 8-12% bränsle. Ett av de senaste företag att framgångsrikt implementera ECO-driving i sina fordon är Keolis som driver delar av Göteborgs busstrafik. Med kontor i Sverige, Danmark och Tyskland och en stark produktportfölj ser vi positivt på framtiden. Målsättningen är att bli en av de största leverantörerna av mobila datasystem till transportsektorn i Europa. Det ämnar vi uppnå genom att satsa kraftfullt på produktutveckling och fokusera på att upprätthålla och stärka vår ledande position i Sverige. Vehco AB Tel: E-post:

4 4 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FÅ FULL KOLL PÅ TRANSPORTERNA MED GPS-TRACKER 1TIPS FÅ BÄTTRE TRE KOLL PÅ FORDONEN Fråga: Hur blir din fordonsfl otta mer effektiv och överskådlig? Svar: Genom GPS-positionering går det att hålla koll på både hastighet och hela körningens rutt. Många åkerier i Sverige har kanske inte den optimala översikten över var deras fordon befinner sig efter att de skickats ut i landet för leverans. Det finns bra system som visar hur mycket paketen väger, vilken streckkod som tillhör paketet, vem som skickat, vilken kostnad det har och när det ska vara framme. Men under paketets livslängd så har åkerierna bara geografisk översikt under 20 procent av leveranstiden. Med så kallad GPS-positionering går det att få reda på var lastbilen är samtidigt som kunden vet exakt på vilken lastbil paketet ligger. Det går till exempel att säga att ett paket är i en viss ort i 84 kilometer i timmen i stället för att paketet passerade en destination på vägen för ett antal timmar sedan. Minskar bränslekostnaderna Fördelar med att använda ett system för spårning av ditt fordon är bland annat detaljerad information om alla fordon som lämnas på tomgångskörning vid hållplatser eller trafiksignaler. Informationen gör det också möjligt att minska bränsle- och underhållsräkningar. De flesta försäkringsbolag erbjuder rejäl rabatt på fordon med ett GPS-tracker system. Installationen är enkel och består av en liten svart låda i fordonet med tre uttag för inkoppling. Produktiviteten av arbetskraften kan dessutom ökas genom att hålla koll på chaufförernas lunchraster. Utvärderandet av övertiden för föraren bidrar också till att förhindra alla omotiverade stopp. Exakta positioner Verksamheten blir också mer kundvänlig eftersom GPS-enheter ger den exakta platsen för fordonet och med hjälp av detta kan en ungefärlig tid ges till kunden för leverans. De fl esta försäkringsbolag erbjuder rejäl rabatt på fordon med ett GPS-tracker system. FOTO: SHUTTERSTOCK Kostnaderna kan automatiskt minska tack vare att du ser var bilarna är eftersom underlaget blir bättre för planering och samordning av verksamheten. Om 50 bilar skickas ut på morgonen utan en sammantagen bild hur rutterna ser ut försvåras direkt jobbet och blir onödigt ineffektivt. Om du däremot kan följa allt på en karta så avslöjar du om flera åker åt samma håll på samma väg. Då kan man försöka lägga om rutterna för att optimera användningen av sin vagnspark. Lättare att föravisera Det finns även möjlighet att applicera en inbyggd sms- och mailfunktion i systemet som gör det lättare att föravisera när en lastbil närmar sig sin vagnpark, omlastningsterminal eller kund. Mottagaren kan få reda på när det är så lite som fyra mil kvar innan den nya terminalen nås för att plocka upp en ny sändning och kan därmed förbereda lastplatsen för att tidseffektivisera överlämningen. GPS-spårning av fordon är ett system som snabbt vuxit fram som ett viktigt verktyg för åkerier och vagnparksförvaltare. En installation av ett spårningssystem kan i förlängningen bli ett sätt att förbättra produktiviteten och effektiviteten hos sina anställda och kunder. FREDRIK SÖDERLUND

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER FÅ FULL KONTROLL Med GPS-positionering går det att få reda på var lastbilen är samtidigt som kunden vet exakt på vilken lastbil paketet ligger. FOTO: SHUTTERSTOCK Utnyttja fordonsfl ottan maximalt Med en medföljande GPStracker kan ett åkeri vara säkert på att deras fordon kommer till rätt plats i rätt tid. För att vara helt säker på att ens paket kommer till rätt adress och kund finns så kallade GPS-trackers. Det är en produkt som är framtagen för åkerier och vagnparksägare som förflyttar paket och vill veta exakt var deras skickade gods finns. Proceduren är enkel. Leverantören lägger med GPS-trackern med godset i ett returemballage och kan själv via en webbportal följa var kollit befinner sig. Paketet kan kontrolleras i realtid och underlättar därmed planeringen för omlastning och mottagning av gods eftersom kunden kan veta på minuten när försändelsen kommer. När kollit sedan kommit fram skickar mottagaren tillbaka trackern i en vadderad påse som kan användas på nytt. GPS-trackers fungerar dessutom lite som sändare. Skulle paketet försvinna eller bli stulet på vägen så leds man direkt till tjuvarna eftersom trackern alltid åker med paketen i den dolda påsen. Billigare teknik Tidigare har liknande teknik varit förbehållet större åkerier, värdetransportföretag, polis och räddningstjänst. Priset har varit en tröskel att ta sig över för mindre aktörer på grund av höga månadskostnader. I dag kostar knappt GPRS-trafiken någonting längre. GPS-trackers blir också smartare med tiden i takt med att priset går ner. Nu är de nere på cirka 500 kronor i månaden per fordon, det vill säga cirka 15 kronor per dag. Med tanke på hur mycket diesel och tid som spills i onödan så är det små kostnader i förhållande till vad som sparas ur både miljö och kostnadssynpunkt. Den nya prisnivån gör att trackern kan vara tillgängligt för alla, vare sig det är budfirmor, mindre åkerier, grävmaskiner. Alltså inte bara för de största instanserna. Helpaketslösning GPS-trackers blir en allt vanligare variant av Fleet management, det vill säga en helpaketslösning för att åkeriers fordonspark ska flyta smidigare. Du slipper dessutom pappersarbete och rundringningar eftersom fordonen hela tiden rapporterar in var de är, mellan vilka tider de kör, vilka tider de arbetar och om motorn går på tomgång. Åkerierna fungerar automatiskt även som ett rapportcentrum med statistik där man med hjälp av resultatet kan dra slutsatser och optimera sin fordonspark, helt enkelt driva det så effektivt som möjligt. I stället för att lägga ner onödig tid på att kontrollera var lastbilarna är, kan man i stället använda sig av GPS-assisterad fordonslogistik för att bättra på sin leveransprecision. Då kan mer tid läggas på kunder och kundkontakter. FREDRIK SÖDERLUND LASTBILENS FÖRSTA DECENIER På 1900-talet kommer de första riktiga lastbilarna. Bilarna har tagits fram endast för att transportera tung last. De första lastbilarna är utrustade med tunga och långsamma explosionsmotorer, koppling med flera lameller, en rejäl växellåda, dubbla bromssystem och en mycket spartansk förarhytt. De rullar långsamt framåt Vid krigslutet finns det ett överskott på bilar till försäljning. Priserna rasar och blir överkomliga. Lastbilschaufför blir ett nytt yrke med lovande framtidsutsikter speciellt för de chaufförer och mekaniker som utbildats av armén och nu gick ut i det civila. Berliet lanserar 1914 det första löpande bandet och tillverkar upp till 40 lastbilar om dagen. Det gör att produktionskostnaderna och priset minskar. Trots att lastbilstransporterna på 1920 talet blir mycket mer ekonomiska än hästtransporter utgör de bara sex procent av all transport Införandet av dieselmotorn gör att transportpriserna rasar. Dieseloljan är så mycket som fem gånger billigare än bensinen. Varje tillverkare börjar framställa sin egen version av denna motor som tysken Rodolphe Diesel hade uppfunnit 30 år tidigare. KÄLLA: Enkla lösningar för transportledning och positionering TelliQ FleetTracker är verktyget som snabbt hjälper dig till en effektivare verksamhet, ökad kvalitet och lägre kostnader

6 6 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS SLARVA INTE MED SERVICEN FOTO: SHUTTERSTOCK NYHETER I KORTHET Ha framförhållning och minimera kostnaderna Fråga: Hur gör man för att minimera kostnaderna för reparationer? Svar: Var ute i god tid och slarva inte med servicen, säger Ted Kokolj, verkstadschef på Caretia. SHOWCASE Planering, planering, planering! Så lyder Ted Kokoljs råd till åkerier och vagnparksägare. Med lite framförhållning och logistik skulle det gå att få bort en stor del av alla de timmar som lastbilar tvingas stå stilla. Ringer du verkstan så fort du upptäcker att något krånglar kan vi ju rätta till det i samband med servicen, säger verkstadschef Ted Kokolj. Vet man inte vad felet är kan det vara en bra lösning att svänga förbi för en enkel felsökning några dagar innan bilen ska in så att vi vet vilka delar vi behöver beställa. Undersök marknaden Så länge bilen är ny och omfattas av garantitiden väljer förstås de flesta åkerier att anlita de verkstäder som tillverkaren valt. Därefter kan det vara bra att undersöka marknaden en smula och gärna anlita någon med bred kompetens. Kan du både få reparationer utförda, däcken bytta och färdskrivaren avläst vid ett och samma besök slipper du en hel del stillastående. Ett annat råd är att samordna chaufförernas dygnsvila med besöket på verkstaden. Det kan tyckas som en självklarhet, men Ted Kokolj ser ofta exempel på att så inte görs. Investera i utbildning Ted tvivlar inte på att de större åkerierna i branschen har insett hur FAKTA Satsa på logistiken. Planerar du in verkstadsbesöket med god framförhållning och ser till att det sammanfaller med att chaufförerna får sin dygnsvila blir det ett mindre antal timmar som går till spillo. Välj verkstad med omsorg. Du slipper flänga till olika ställen om du hittar en verkstad som till exempel kan byta däck, reparera glasskador och släcka färdskrivaren vid ett och samma besök. Det har förstås också stor betydelse om du slipper köra extramil för att ta dig till verkstan. Ha kommunikation med Om chaufförerna inte stressar är chanserna större att de reagerar när motorn kanske börjar låta annorlunda. Ted Kokolj Verkstadschef på Caretia mycket pengar det går att tjäna på att ha en fungerande logistik. Däremot ser han ofta att planeringen brister hos åkerier med upp till tjugo bilar. Att satsa pengar på att utbilda sina chaufförer är också en god investering. Ekodriving är inte bara bra för verkstaden. Vet verkstadspersonalen om vad som behöver åtgärdas är det lättare att ha rätt reservdelar hemma. Glöm inte bort personalvården. Anställda som trivs och inte stressar är bättre på att ta hand om lastbilen vilket förlänger livslängden. Reagerar man snabbt på ett ljud från motorrummet kan det reducera reparationskostnaderna med flera hundra tusen kronor. Att skicka personalen på utbildning i ecodriving kan vara en god idé. Det tjänar både miljön och företaget på. UNDERSÖK MARKNADEN Se till att få reparationer utförda, däcken bytta och färdskrivaren avläst vid ett och samma verkstadsbesök så undviker du en hel del stillastående. FOTO: SHUTTERSTOCK miljön, det är också en stor ekonomisk besparing, säger han. Överhuvudtaget lönar det sig att dra ner på tempot en smula och satsa på personalvård. Om chaufförerna inte stressar är chanserna större att de reagerar när motorn kanske börjar låta annorlunda. Reagerar man snabbt kan det skilja stora summor i reparationskostnader. Även om det kan tyckas onödigt att lägga tid och pengar på att serva en bil som verkar fungera prickfritt, så är det väl använda pengar, menar Ted Kokolj. Man ska helt enkelt följa tillverkarnas rekommendationer. Minimera kostnaderna En annan orsak till att det ibland kan ta tid på verkstan är bristen på reservdelar. Många gånger måste dessa skickas efter från stora centrallager nere i Europa. Ted menar att de flesta verkstäder är väl medvetna om hur dyrt det är för åkerierna att ha sina bilar stående. På verkstadssidan gör man också vad man kan för att minimera kostnaderna och har ofta dubbla, eller till och med tredubbla skift för att leva upp till kundernas önskemål om snabba reparationer. Bristen på arbetskraft är ett stort bekymmer, berättar Ted. Det är svårt att få tag på kunnig personal i dag, men oftast så löser vi det ändå. BENEDIKTA CAVALLIN VÄGNING Öka resultaten med rätt lastvikt Säker vägning skapar både förenklade rutiner och bättre kontroll. När man säger ordet vägning tänker de flesta på badrumsvågen där hemma som man alltid tycker väger fel eller också så tänker man på kontroll av lastvikt. Detta är bara två användningsområden som finns, men i dag kan man åstadkomma så mycket mer genom att ha koll på sina olika laster. Inom transportsektorn har många gånger historiskt bristen på kontroll av lastvikter inneburit att överlast blivit en faktor som man räknat med i sina kalkyler och en förutsättning för att få en acceptabel lönsamhet. Även kunderna, i många fall stora internationella företag, har tyst accepterat situationen eftersom de till en lägre kostnad fått in betydligt mer gods. På senare tid har denna fråga uppmärksammats och allt fler beställare av transporttjänster kräver att transportföretagen skall garantera att man inte kör med överlast. Dessa krav och hot om böter har inneburit att åkerierna inte fullt ut utnyttjar sin totalvikt därför att man har svårt att veta sin lastvikt. Därför finns i dag enkla viktindikeringssystem som kan användas på lastbilar för att undvika över- eller underlast. Dessa system kan monteras på ekipage med luft och/eller parabelfjädring. Antag att man kan minimera underlasterna med kilo per ekipage och körning så kan detta ge 2,5 procent i ökat resultat på sista raden. Sker detta regelbundet är det för många nära nog skillnaden mellan vinst eller förlust. Spetsar man till det skulle man kunna säga att ingen i dag skall behöva köra med felaktig lastvikt om man tar till sig av tillgänglig teknik.

7 Yrkesförare nu är det dags! Vänd er till STR-YKB för den obligatoriska fortbildningen i yrkesförarkompetens STR det självklara valet vid all förar utbildning! Sveriges Trafikskolors Riksförbund är en branschorganisation för trafikskolor som bedriver yrkesmässig körkorts- och yrkes förarutbildning. STR har godkända utbildare över hela Sverige som erbjuder helhets lösningar för yrkesförarnas fortbildnings kurser Hedin Bil års Jubileum 2010 Den man älskar den vårdar man Det finns en anledning till att du kör Mercedes-Benz. Visst kan man prata om komfort, kvalitet, prestanda, lastkapacitet, driftsäkerhet, god totalekonomi men det räcker inte. Den där speciella känslan som kommer av att köra Mercedes-Benz är svår att förklara, men viktig att bevara. Som auktoriserad märkesverkstad förstår vi på Hedin Bil varför du valt just detta bilmärke och vi har kunskapen att ta hand om och serva din bil på bästa sätt. Välutbildade och erfarna mekaniker som uppdateras kontinuerligt på just Mercedes-Benz, originaldelar, de rätta verktygen, ett starkt engagemang, ja, det är bara några av de fördelar som vi kan erbjuda dig. Vi hjälper dig helt enkelt att hålla värdet på din investering uppe och ser till att du får ett smidigt bilägande. Välkommen till oss på Hedin Bil Helsingborg Försäljning Service Garnisonsgatan 5 Tobias Martinsson Kristianstad Försäljning Service Blekingevägen 104 Marcus Evertsson Halmstad Försäljning Service Orkangatan 1 Anders Ekström Borås Försäljning Service Druveforsvägen 32 Jonas Hjalmarsson Hising Kärra Försäljning Service Orrekulla Industrigata 18 Tommy Wahll Dragan Sagebring Uddevalla Försäljning Service Brunegårdsvägen 5 (Fröland) Björn Göthberg Jönköping Försäljning Service Porfyrvägen 2 Michael Sundqvist Uppsala Försäljning Service Bolandsgatan 18 Erik Ehn Björn Ahlinder Linköping Service Åsbjörnsgatan

8 8 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur minskar du dina bränslekostnader samtidigt som du skonar miljön? Svar: Genom sparsam körning kan du hålla koll genom en personlig profil. Öka lönsamheten med sparsam körning LEDARE TILL LEDARE BRÄNSLEKOSTNADER Genom att lära chaufförer att köra på rätt sätt ökar lönsamheten hos många av Sveriges åkerier. Sparsam körning och installerandet av ett specifikt dataprogram i fordonen, som mäter vad du kan förbättra i ditt sätt att köra, gör att du automatiskt sparar på både bränsleförbrukning och miljöutsläpp. Med hjälp av en liten svart låda i bilen kan åkeriet fånga upp körprofilen under dagen. Den mäter allting och gör en analys av hela ditt körsätt. Profilen delas sedan upp i olika delar som investering, hur mycket chauffören gasar och bromsar, hastighet, utrullning och tomgångskörning. Positiv förändring Jessica Gunnarsson är åkeridelägare och har använt dataprogrammet i tre år. Tidigare kunde de bara se dieselförbrukningen men det nya verktyget har inneburit en positiv och snabb förändring. Fördelen är att det mäter allt och att vi kan jämföra resultatet med miljoner andra förarprofiler. Programmet tar fram vad du kan förbättra eftersom chauffören loggar in i bilen varje dag och får en profil. De jämförs med good practise som är på noll. Förarna får hela tiden en procent som de kan förbättra sig mot. Öka vinstmarginalen För ett medelstort åkeri idag så ligger vinstmarginalen på mellan 3 och 5 procent. Med hjälp av sparsam körning skulle marginalen kunna öka med minst 1,5 procent. Oavsett hur många chaufförer åkeriet har så blir det en stor förbättring i slutändan. Lönsamhet och investering beror till stor del på fordonsvalet, vilket även påverkar driftskostnaderna. Valet avgör i stor utsträckning också hur mycket energi och pengar man sparar och hur miljön påverkas. Att ha rätt fordon är en viktig del i sammanhanget. För att minska på utsläpp och få en mer ekonomisk körning ska du inte ha större motorer i bilarna än vad körningen kräver. Ett förändrat körsätt och verktyg för tätare kontakt med åkerierna gör också att du kan tjäna upp till 20 procent i bränsleförbrukning, säger Jessica Gunnarsson. En annan viktig faktor är vilken typ av däck som används. Däckets formförändring bildar rullmotståndet på kontaktytan mellan vägbanan och däcket vilket i stor grad avgör energiförbrukningen. Däckens livslängd beror på om lufttrycket är rätt. PROFIL Jessica Gunnarsson Ålder: 38. Gör: Delägare i ett åkeri där hon har jobbat i 20 år. Hon började som lastbilschaufför när hon var 18, men i dag tar hon framför allt hand om de administrativa frågorna som lön, uppföljning av körningar och personalfrågor. Många pratar om miljömotorer hit och dit men det viktigaste är hur du använder bilen. Gasar och bromsar du för mycket spelar det ingen roll om du har miljömotor. Det väsentliga är hur man kör bilen, helt enkelt. Det är förarens påverkan som är den stora vinsten, säger Gunnarsson. Flera åkerier tror tyvärr att man inte kan spara på sparsam körning. Ett medelåkeri som börjar med systemet har runt 15 procent i förbättringspotential. Vi gick direkt ner till 8 procent och stannade där, tills vi införde ett bonussystem där chaufförerna som kör under fem procent får ta del av en bonus som stegras ju närmare noll de kommer. Minskade dieselkostnader hamnar ju dessutom på understa raden i bokslutet. Smidigare transporter Det är framför allt tunga fordon och åkerier som inte har den ekonomiska typen av transport som de skulle kunna ha i dagsläget. Att börja med sparsam körning ställer andra krav på förarna men de får igen mycket samtidigt som transporterna flyter smidigare. Första motargumentet från chaufförer är att de inte har tid att köra på ett visst sätt. Stress bidrar till gasen i botten och tvärnitar. Körsättet kräver mer planering som att rulla fram till korsningar och stort engagemang från föraren. Men i längden smittar det av sig på allt de gör. Stressen lägger sig när körsättet blir lugnare. Sedan vi började med det här systemet har vi till exempel minskat våra godsskador rejält, säger Jessica Gunnarsson. Få med förarna Att försöka föra fram idén om sparsam körning på åkerier beror mycket på ett initialt och brinnande engagemang, men också att de anställda smittas av entusiasmen. Det som krävs för att lyckas är att du som företagsledare tror på det och vågar. Det gäller att ligga på och få med förarna på tänket, menar Jessica Gunnarsson. På frågan vilka som behöver sparsam körning mest i dag är Jessica snabb på att svara. Alla tunga fordon och åkerier borde köra på det här viset. Kan du påverka bränsleförbrukningen så ska du ju göra det. Det finns inte ett enda argument att inte köra så ekonomiskt och miljövänligt som möjligt. FREDRIK SÖDERLUND Många av våra kunder har bytt lastbil otaliga gånger i sitt yrkesliv. Men aldrig skåpleverantör.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER OLIKA DRIVMEDEL Metanol och etanol Metanol och etanol är alkoholer. Metanol framställs genom att biomassa förgasas och etanol genom jäsning av socker- eller stärkelserika grödor. De går att blanda i bensin och finns redan att köpa. Biogas Består främst av kolvätet metan. Kan utvinnas i reningsverk, på soptippar och andra platser där biologiskt nedbrytbart material finns. Kan även framställas genom att biomassa förgasas. Vätgas Framställs genom omvandling av kolväten med värme och ånga, förgasning av tunga kolväten eller biomassa eller elektrolys av vatten. Förbränningen eller den elektrokemiska reaktionen (bränslecellen) är nästan utsläppsfri. Vätgasen kan även blandas med biogas i låga koncentrationer. Syntetisk diesel Är en blandning av syntetiskt producerade kolväten som framställts genom förgasning av biomassa. Den går att blanda med konventionellt dieselbränsle. DME dimetyleter Ger den bästa totala energieffektiviteten av alla alternativa bränslen som diskuteras. Det kan framställas ur både fossila och förnybara råmaterial och kan användas i dieselmotorer utan större justeringar. FÖRÄNDRA KÖRSÄTTET För att minska på utsläpp och få en mer ekonomisk körning ska du inte ha större motorer i bilarna än vad körningen kräver, berättar Jessica Gunnarsson. FOTO: SHUTTERSTOCK Biodiesel Är ett förnybart bränsle som kan framställas ur en rad olika biologiska råmaterial. Elhybridbilar Kombinerar en elmotor och en förbränningsmotor. KÄLLA: AB VOLVO Marknadsför Drivec

10 10 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS SMARTA LOGISTIK- LÖSNINGAR NYHETER I KORTHET Per-Arne Nilsson Kriminalkommissarie på länskriminalpolisens stab i Västra Götaland VIKTIGT MED KUNSKAP Logistik är inte någon raketforskning, men är relativt komplex och kan ha stor påverkan för ett bolags kvalitet, image och resultat, säger Lars Gurfeldt. FOTO: SHUTTERSTOCK Lönsam logistik är A till B för företaget Fråga: Finns det något särskilt jag ska tänka på vid val av logistikleverantör? Svar: Ja, men det beror på typen av verksamhet du bedriver och var du har din produktion respektive din marknad. SÅ LYCKAS DU LOGISTIK Förutsättningarna för hur arbetet med logistik och dess effektivitet och lönsamhets påverkan varierar stort mellan olika bolag, dels branschmässigt men framför allt storleks och kompetensmässigt. De stora bolagen har ofta egna logistikavdelningar med hög kompetens och erfarenhet, medan de mindre har andra förutsättningar och ett större beroende av rådgiv ande partners, menar Lars Gurfeldt på Posten Logistik. Ingen raketforskning Många mindre, ofta nystartade bolag, har en bra affärsidé, stort kunnande inom marknadsföring och/eller produktion, är innovativa och så vidare. Men de flesta har även ett stort beroende av lönsam och smart logistik för att lyckas och där kan det vara svårare att ha en bra kunskap som underhålls och utvecklas inom bolaget. Därför ökar betydelsen och kan vara avgörande för framgång att de har rätt logistik leverantör/ partner. Logistik är inte någon raketforskning, men är relativt komplex och kan ha stor påverkan för ett bolags kvalitet, image och resultat. FAKTA Logistiken blir allt mer betydelsefullt i många företags affärsverksamhet. Att utveckla smarta logistiklösningar är ett sätt att höja värdet för kunderna på produkter och tjänster, och kan ge goda möjligheter till merförsäljning. Vid val av logistikpartner står leveranssäkerheten i centrum för de flesta. Leveranser i tid är en viktig faktor liksom leverantörens tillgänglighet. Pris jämte leveranssäkerhet och tillgänglighet utgör grunden i logistikköparnas krav på sina leverantörer. Testa din logistikleverantör hur mycket bidrag de kan ge till helheten och utmana med önskan om alternativa lösningar. Lars Gurfeldt Posten Logistik Ska man ha ett eget lager? Vad ska beaktas vid val av leverantör och upplägg kring logistiken? Det varierar givetvis på typ av verksamhet och var produktion sker i förhållande till marknaden. Men generellt finns det några viktiga frågor som; hur stor blir kostnaden för mina transporter? Vilken ledtid behöver vi ha för att serva marknaden och hur påverkar det valet av lokalisering av produktions anläggning och lager? Vilken ledtid kan vi acceptera och vilken kostnad? Hur stor kapitalbindning i lager är rimligt och kan finansieras? Ska det vara ett eget Många kunder vill ha möjlighet att följa sina beställningar. Det ställer höga krav på företagens förmåga att kontrollera sina flöden. Klimatfrågan tillmäts stor vikt. Granskningen av logistikbranschen utifrån ett miljö- och klimatperspektiv är viktig för dess utveckling. Miljöeffektivitet i såväl produktion som transport är en viktig del av konkurrenskraften. Den logistikleverantör som kombinerar miljöeffektivitet med låg transportkostnad och hög leveransprecision bidrar tydligt till sin kunds konkurrenskraft. lager eller outsourcas? Hur kan vi paketera våra produkter smart för att hålla ned kostnader för emballage och undvika transportskador? Hur säkerställer jag att få betalt för mina varor vid leverans till kund? Vilka leveransvillkor ska användas och varför? Ansvar för och hur försäkras varorna på bästa sätt? Testa din logistikleverantör Så vad är rådet till ett bolag för att se över sin lönsamhet och kvalitet relaterat till logistiken? Det finns flera duktiga logistikbolag såväl för nationella som internationella logistiklösningar och naturligt är att bjuda in några för att de ska presentera sina lösningar och idéer baserat på en öppen behovsbeskrivning. Eventuellt använda sig av en logistikkonsult för att göra flödesanalys och assistera med upphandlingsunderlag. Viktigt är att bygga en långsiktig relation med en logistikleverantör som ger förtroende och kan ge olika alternativa lösningar för alla de delar som nämnts ovan. Det är också viktigt att lönsamhet och resultatpåverkan ses i ett större sammanhang än rent kilopris för huvudtransporten. Mycket kostnader finns i förpackningsmaterial, kapitalbindning, lagerhållning, eventuell inkurans och så vidare. Testa din logistikleverantör hur mycket bidrag de kan ge till helheten och utmana med önskan om alternativa lösningar, avslutar Lars Gurfeldt. LASSE LAGERHOLM BROTTSLIGHET Schampo i topp på stöldgodslistan Stölderna på rastplatser längs med våra vägar är viktiga att stoppa. Det är en del av den organiserade brottsligheten i landet och vi vill spränga brottslingarnas infrastruktur, men vi behöver hjälp av transportnäringen, säger Per-Arne Nilsson, som är kriminalkommissarie på länskriminalpolisens stab i Västra Götaland. Förra året fick polisen i Västra Götaland in anmälningar som rörde dieselstölder, ändå är drivmedlet inte det som är mest stöldbegärligt. Hemelektronik, livsmedel, schampo och rakhyvlar, förbrukningsvaror som är lätta att sälja vidare, toppar listan över det som stjäls mest i trailers och långtradare längs med vägarna. Och det är ofta lätt att komma åt godset. Åker man runt med högvärdigt gods i olåsta bilar, kapelltrailers eller med en plombering som enda lås, ja, då kommer stölderna att fortsätta, säger han. Polisens intresse av stölderna bottnar alltså i att man vill komma åt den organiserade brottsligheten och dess infrastruktur. I Sverige räknar man med att hanteringen av stöldgods kostar två miljarder om året. Att åkeribranschen är så drabbad beror på flera orsaker. Godset passerar många led och bilarna står stilla vid rastplatserna. Att inte köra med säkrat gods är en medveten och onödig risk. Fast att köra säkert kostar. Per- Arne Nilsson säger att man gjort undersökningar som visar att hälften av chaufförerna i dag är utländska och att deras löner är låga. Det gör att insiderproblematiken blir intressant. Polisen har intervjuat utländska chaufförer som tjänar kronor i månaden. Det säger sig självt att det inte går att överleva på det. Han är noga med att inte peka ut chaufförer som det enskilt största problemet, snarare hoppas han att alla ska ta sitt ansvar i frågan. Vi måste möta verkligheten och hoppas på att vi tillsammans ska kunna minska stölderna. Det tjänar alla på i slutändan. ANNELI ABRAHAMSSON

11 TYA skapar mervärde för transportbranschen När mjölken står i kylen i butiken och när taxin hämtar dig för transport till semesterflyget har en viktig del av grunden lagts av en av Sveriges mest anonyma viktiga organisationer. Vi utbildar drygt personer i våra egna kurser per år och TYAs cirka 600 truck- och maskininstruktörer Bill Rehn, vd för TYA. ytterligare och vi lägger ner mycket arbete på och har också en viktig roll i att påverka samhällets utbud av utbildning för transportbranschen, berättar Bill Rehn som är vd för TYA. Inte minst genom arbetet i våra åtta regionala utbildningsråd runt om i landet. Inom gymnasieskolan utbildas för närvarande förare per år och genom arbetsförmedlingen lika mycket. Varje år behövs mellan till nya förare. Förare är ett ständigt bristyrke. Nu har vi dessutom nya inriktningar som kompletterar de traditionella. Terminal- och lagerhantering och flygmekanik är nya inriktningar i gymnasieskolan inför 2011, säger Bill Rehn. TYA startades 1975 och är ett ty piskt lyckat svenskt samarbetsprojekt där arbetsmarknadens parter hjälps åt. TYA står för Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd vilket är ett samarbetsorgan som ägs av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Vad många inte vet är att transportbranschens företag tar ett stort ansvar för arbetsmiljö, utbildning och rekrytering av unga till branschens utbildningar genom att de själva finansierar vår verksamhet. Bland uppdragen ingår även att ge småföretag tillgång till lagstadgade utbildningar som annars bara stora aktörer kan klara av och man vänder sig i första hand till kollektivanställda personer men även till arbetsledare och tjänste män. På det sättet är denna anonyma men viktiga grund i samhällets struktur även en garant för att det finns konkurrens på transportmarknaden. En annan mycket viktig del av verksamheten är att man bedriver projekt för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön för alla anställda inom området. Det man pysslar med är alltså dels att se till att den viktiga transportnäringen har en stadig försörjning av chaufförer och förare för alla fordon som behövs för att alla självklara vardagsfunktioner ska rulla på och fungera hela tiden. Dels ska man se till att alla dessa förare också får den fortbildning de ska ha. Nu gäller från och med i år ett nytt viktigt EU-direktiv inom transportområdet, berättar Bill Rehn. Varje förare ska genomgå minst fem dagars fortbildning vart femte år. För att få ge den utbildningen måste man då som utbildare vara godkänd av Transportstyrelsen, den nya myndigheten som startade vid årsskiftet. Det finns cirka yrkesförare bara för godstransporter i Sverige som berörs av de nya kraven och TYA kommer att ha en viktig roll inte bara genom den egna kursverksamheten utan även som utbildare av utbildare i de nya kraven. NU TÄCKER EUROMASTER HELA GÖTEBORG! Efter premiären i Hissings Backa i oktober finns vi nu på fyra platser i Göteborg. Vi ökar servicen och drar ifrån. Vi kommer att ha en servicebil i Göteborgsregionen från och med Välkommen till oss och dra ifrån du också! SKAGERACK SKANDIAHAMNEN TEL GULLBERGS STRANDG. 34 TEL MÖLNDAL ÅGATAN 34 TEL HISINGS BACKA EXPORTGATAN 47 TEL

12 12 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Obligatorisk utbildning gör tung trafi k säkrare Fråga: Alla yrkeschaufförer i tung trafi k måste skaffa yrkeskompetensbevis, varför? Svar: YKB förbättrar både arbetsmiljön och trafi ksäkerheten, säger Ted Montaigne, utredare på Transportstyrelsen. 10 september 2008 började lagen om yrkesförarkompetens att tilllämpas. Från det datumet måste alla som skaffar sig busskort (Dkörkort) även genomgå en utbildning på minst 140 timmar, beroende på personens ålder, för att få lov att arbeta som busschaufför. Ett år senare infördes samma regler för lastbilsförare. Ted Montaigne jämför YKB med en taxilegitimation. Körkortet ger dig bara rätt att köra fordonet, säger han. Men det är yrkeskompetensbeviset som ska garantera att du har rätt kompetens för att utöva ditt yrke. De förare som redan hade C/CEeller D/DE-körkort när lagen började tillämpas kunde dock hänvisa till hävdvunnen rätt. När de hämtade ut sitt körkort fanns det inte krav på någon ytterligare utbildning i själva yrket, därför kunde de fortsätta att köra utan YKB ett tag till. Däremot är de tvungna att gå en vidareutbildning på 35 timmar. Fördjupning inom området Fortbildningen fokuserar på nyheter samt fördjupning inom förarens verksamhetsområde, säger Ted Montaigne. Kör man styckegods behöver man knappast läsa på om nya regler för skogs- eller tanktransporter, exempelvis. Vidareutbildningen ska annars innehålla BÄTTRE SÄKERHET. Yrkeskompetensbeviset ska garantera att du har rätt kompetens för att utöva ditt yrke, säger Ted Montaigne på Transportstyrelsen. samma ämnen som grundutbildningen fast i förkortad form. Det är först när fortbildningen är genomförd som föraren får ut sitt YKB, ett litet platskort, som liknar det vanliga körkortet. FAKTA Större delen av landets chaufförer i tung trafik har alltså inte behövt bry sig om de nya bestämmelserna ännu. Men så är det bara fram till 10 september 2015 (för busschaufförer) och 2016 (för YKB, eller Yrkeskompetensbevis är en obligatorisk utbildning för alla yrkeschaufförer i tung trafik blev det lag på att busschaufförer skulle ha genom gått utbildningen utökades lagen till att även gälla yrkeschaufförer i tung trafik. Alla som skaffar sig bussförarkort, eller lastbilskort måste numera även gå en utbildning på minst 140 timmar och avlägga ett godkänt teoriprov för att få sitt yrkeskompetensbevis. (280 timmar om man är under 21 år.) Bakgrunden är ett EU-direktiv från 2003 och syftet med lagen är att förbättra kompetensen hos förarna, samt höja statusen på yrket. I utbildningen ingår bland annat kunskap om lagar och regler, olika fordon och olika typer av transporter, service, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och logistik. De förare som redan hade behörigheterna C/CE och D/DE när lagen trädde i kraft omfattades inte av bestämmelserna. Däremot måste de gå en vidareutbildning på 35 timmar inom sju år för att få ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset måste förnyas vart femte år. FOTO: SHUTTERSTOCK lastbilschaufförer). Därefter måste alla ha både körkort och YKB i plånboken för att få arbeta med tung trafik. Ansvaret ligger hos förarna Det är förarnas ansvar att se till att skaffa sig ett YKB, säger Ted Montaigne, men det är också arbetsgivarnas ansvar att kontrollera att de har ett. Lever de inte upp till det kan de få böter. Det har funnits ett par kritiska röster om YKB och den vanligaste invändningen är att det blir dyrt för företagen som själva måste bekosta vidareutbildningen av chaufförerna. De flesta aktörer i branschen är dock positiva till lagen. Bland annat tros den kunna underlätta rekryteringen och höja statusen på yrket. Uppdelad i tre block Utbildningen är uppdelad i tre block där det första har fått benämningen: Avancerad träning i rationell körning. Målsättningen med det är att föraren ska bli bättre på att utnyttja fordonet samtidigt som han eller hon lever upp till kraven på miljöhänsyn och trafiksäkerhet. Det andra blocket handlar om regler och bestämmelser i branschen och det tredje fokuserar på service, logistik och hälsa. I dag finns uppemot ett hundratal aktörer som arrangerar utbildningen. Några av dessa är trafikskolor, andra är gymnasieskolor och Komvux-utbildningar, branschorganisationer och enskilda företag. BENEDIKTA CAVALLIN Emma Kjellson StageIT AB SIMULERING Spara bränsle med simulator Det finns mycket att vinna med EcoDriving-träning i simulator jämfört med träning i riktigt fordon ute i trafiken. Framför allt blir det inga utsläpp och man låser inte upp någon bil. Flera personer kan utbildas parallellt, säger Emma Kjellson vid StageIT AB, vars simulator består av en dator, ratt, pedaler och växel spak. Företaget bedriver inte utbildning självt utan levererar verktyget till olika utbildare. Bilen, bussen eller lastbilen kan användas som vanligt trots att en del förare sitter på skolbänken. Det går inte åt något bränsle, vilket sparar både utsläpp och pengar. Utbildningen sker inte i trafiken, vilket minskar risken för olyckor. Utbildningen kan genomföras när personalen har tid, det blir inga onödiga stopp i den dagliga rutinen. En lärare kan instruera och vägleda flera elever samtidigt, vilket också minskar lärarkostnaden. Inlärningen i bränslesnål körning uppges vara enklare i simulator, när fokus läggs på inlärning och inte på trafiken, vilket också sparar tid. Finns det inga nackdelar med simulatorträningen? Jo, att cirka 50 procent av eleverna är negativa innan de tränat i simulatorn. Branschen är inte riktigt redo för den här typen av träning. Men nästan alla är nöjda användare efteråt. GÖSTA LÖFSTRÖM Grönlunds erbjuder idag YKB-kurser på nio fasta orter; Göteborg, Malmö, Örebro, Enköping, Södertälje, Haninge, Solna, Uppsala och Gävle. Grönlunds erbjuder också våra kunder utbildning på den egna orten.

13 Yrkeskompetensbevis För lastbilsoch bussförare Fortbildning och grundutbildning Yrkesförarcentrum Göteborgs erbjuder kunskap vars resultat ska ge direkt a ärsny a för företaget. Våra utbildningar ger förarna den kunskap som är nödvändiga för a utveckla företaget in i fram den! Yrkesförarcentrum Raka vägen ll yrkeskompetens mer info på Utbildning Testverksamhet Event

14 14 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Det är dem som är först som vinner mest. Det gäller inte minst nyttotrafikföretag som tar till sig nya idéer i ett tidigt skede. Vi i Säker Trafik i Sverige AB har nyligen presenterat vår tjänst Svenskt HastighetsIndex (SHI) som bland annat ger säkrare trafik, lägre bränsleåtgång, mindre miljöpåverkan och en förbättrad arbetsmiljö. Win-Win-Win-Win med Svenskt HastighetsIndex 5 POSITIVA EFFEKTER AV ATT HÅLLA HASTIGHETEN NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, har i mer än 75 år arbetat för en säkrare trafik. Vem minns inte Barnens Trafikklubb eller Anita och Televinken. Nu tar vi ett nytt steg för att aktivt hjälpa nyttotrafikföretag att spara pengar, få färre skador, bidra till mindre miljöpåverkan men också ge de anställda förarna en förbättrad trafikmiljö. Således en win-win-win-win-situation. NTF:s bolag Säker Trafik Sverige AB erbjuder nyttotrafikföretag att mäta sina hastigheter på ett sätt som underlättar en framgångsrik och vinstgenererande verksamhet. I alla delar av Sverige mäter vi hastigheten på företagens fordon och bidrar därigenom med ett mycket enkelarbetat ledningsinstrument. Nyttotrafikföretaget får en kontinuerlig, företagsunik och konfidentiell, redovisning samt en anonymiserad analys av hur man står sig gentemot kollegor. Genom att jämföra sina egna resultat över tiden får man också ett konkret instrument i det företagsspecifika arbetet med ständiga förbättringar. Påverka omvärlden Det är många som har uppfattningar om vägtransporter. Givetvis finns det de som förstår värdet av de som har vägen som arbetsplats och bland annat förflyttar gods. Som inser att godstransporterna de facto är samhällets blodomlopp. Ett blodomlopp som gör att maten kommer till affärens varuhyllor, som löser uppgiften att få insatsvaror till industrin och som gör att vårt moderna samhälle över huvud taget fungerar. Men det finns också de som tycker att vägtransporter mest är av ondo. Att de genererar allehanda negativa effekter när det gäller miljö, buller och trafikolyckor. Inte minst för dem är det också viktigt att visa att det finns seriösa nyttotrafikföretag som gör vad de kan för att minimera dessa effekter. Företag som visar att de bryr sig och vill förbättra situationen vinner mycket på det. Att arbeta aktivt för att hålla hastighetsgränser ger mycket goodwill. Att det samtidigt ger mer klirr i företagets kassa och nöjdare kunder samt anställda är ju ingen nackdel. Tvärtom. Enkelt och effektivt verktyg Ett nyttotrafikföretag som prenumererar på tjänsten Svenskt HastighetsIndex får ett mycket verkningsfullt hjälpmedel i arbetet med att uppnå alla fördelarna som följer av ett trafiksäkert uppträdande och utförande av sina uppdrag. Företaget får flera gånger om året en redovisning av hur fordonen, enskild och sammantaget, uppträder när det gäller hastigheter. Företaget kan också jämföra hur man står sig i förhållande till INSIKT Anders Åberg Vd, Säker Trafi k Sverige AB Att arbeta aktivt för att hålla hastighetsgränser ger mycket goodwill. Att det samtidigt ger mer klirr i företagets kassa och nöjdare kunder samt anställda är ju ingen nackdel. kollegor i samma trafikslag. Såväl lokalt som nationellt. De som tillhör de bästa omnämns vid de generella redovisningar som vi presenterar. De får också beräkningar av vilka positiva miljöeffekter som de själva och vi alla tillsammans har uppnått. Utöver detta går det att komplettera med allehanda tilläggstjänster. Allt ifrån så kallade direktlarm vid enskilda, stora hastighetsöverträdelser till mer allmänna stödinsatser i företagsledningens arbete med att vidareutveckla företaget när det gäller trafiksäkerhets- och miljöområdena. Tillhör vinnarna Det finns de som har som inställningen att anpassa sig till köparnas krav. Och att vare sig göra mindre eller mer. Denna typ av företag hamnar sällan i översta delen av kreditinstitutens ratingar. I näringslivet brukar däremot de framgångsrika sträva efter att ligga steget före och själva försöka ta initiativ till så kallade win-win åtgärder. Att det blir resultatet när det gäller lagliga hastigheter lär ingen betvivla. Fast på detta område kan man rada upp win-situationer i parti och minut. Lägre bränsleförbrukning ger lägre kostnader och mindre miljöskadliga utsläpp. Det ger också färre skador och en bättre arbetsmiljö. Som grädde på moset förbättrar man företagets och varumärkets image. Hur många win-situationer vågar du gå miste om? Du räddar liv 1 För varje km/tim för hög hastighet ökar risken för att en olycka inträffar. Risken för att någon skadas eller dödas vid olyckan ökar flera gånger om. Du förbättrar miljön Den som kör för fort gör av med mer bränsle per 2 sträcka än den som kör lagligt. De anställda mår bättre 3 Stressen minskar liksom sjukfrånvaron och hälsoriskerna. Det blir samtidigt mindre personalomsättning och lättare att rekrytera duktiga medarbetare. Slitaget minskar 4 Slitaget på fordonen minskar. Kostnaden för underhåll, däck med mera blir mindre. Premierna sänks 5 Försäkringspremierna sänks. Lägre hastigheter ger färre olyckor och i förlängningen lägre försäkringspremier. FLERA AV NORDENS MEST FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG VÄLJER SYSTEAM UTVECKLA DIN FRAMTID MED OSS! SYSteam effektiviserar din produktion med MES (Manufacturing Execution System) genom vår mångåriga produktionserfarenhet i samarbete med Rockwell Automations programsvit Factory Talk. SYSteam säkerställer effektiv produktframtagning/ konstruktion genom ledande kompetens och produkter inom PLM/PDM. SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden, har drygt anställda och ägs av norska ErgoGroup.

15 Mellan väg och järnväg, cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar För den som vill flytta gods eller ta sig från en plats till en annan är det inte färdmedlet som är det intressanta. Det är behovet av en rörelse som är effektiv och som samspelar oavsett om det gäller godstransporter eller arbetspendling. Vectura är experter på transportslagsövergripande lösningar. Vi rör oss mellan hamn och flygplats, mellan väg och järnväg, mellan cykelbanor och bussfiler, och vi länkar samman dem för att hitta de mest effektiva och hållbara transportsystemen. Hur kan transportsystemen utvecklas i din region? Läs mer på Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1100 konsulter och finns på 40 orter i Sverige samt i Köpenhamn.

16

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * * HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år 2005. Av inrikes godstransporter

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 13 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED YNNOR & TJÄNSTEBILSFAKTA ANNONS TJÄNSTEBILEN FOTO:

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING UPPTÄCK FÖRDELARNA MED FACTORING

LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING UPPTÄCK FÖRDELARNA MED FACTORING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 1 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING Finansiering Leasa det ni

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Mot en hållbar utveckling

Mot en hållbar utveckling Södertörns Högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi Vårterminen 2013 Mot en hållbar utveckling Vad motiverar företag att arbeta för en bättre miljö? Av: Niklas

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer

Läs mer

TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR

TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR DET BEHÖVS VERKLIGEN UTBILDNING! Atlet UniCarriers beläget i Mölnlycke har ett stort utbud av truckförarutbildningar i Göteborg och runt om i landet, bland annat i Stockholm,

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer