Miljökrav vid upphandling av godstransporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökrav vid upphandling av godstransporter"

Transkript

1 Miljökrav vid upphandling av godstransporter Verktyg, tillämpning och effekt Material till Regionförbundet Örebros projekt Utveckling av Grönare logistiktjänster Ecoplan

2 Innehåll Grön logistik hur definiera? Transportmarknaden hur ser den ut idag och i framtiden? Struktur och utveckling Transportköpet hur går det till? Vilka modeller och verktyg för miljökrav och uppföljning finns? Innehåll och omfattning Vilka klimateffekter kan miljökrav och hållbara affärsupplägg leda till? Vilka goda exempel på hållbara affärsupplägg/logistikeffektivisering finns att peka på?

3 Grön logistik Tillgängliga resurser och tillgänglig teknik utnyttjas på ett sätt som innebär att företagen i sitt logistikarbete strävar efter att få så liten negativ miljöpåverkan och användning av naturresurser som möjligt Detta kan ske t.ex. genom: Bättre fordonsutnyttjande Förändrat ordersystem Lagerstyrning Körsätt Ny teknik Nya bränslen Källa Miljöåtgärder för godstransporter Chalmers 2006

4 Transportmarknaden hur ser den ut idag och i framtiden?

5 Källa: Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken år 2012, Trafikverket

6 Källa: Godstransporter i Östra mellansverige KTH Järnvägsgrupp på uppdrag av Trafikverket, 2013

7 Källa: Godstransporter i Östra mellansverige KTH Järnvägsgrupp på uppdrag av Trafikverket, 2013 T= Örebro län

8 Antal lätta och tunga lastbilar per län Källa Godstransporter i Sverige, Trafikanalys Rapport 2012:7

9 Jord, sten, grus och sand dominerar lastbilstransporterna Källa Godstransporter i Sverige, Trafikanalys Rapport 2012:7

10 Trafikverkets kapacitetsutredning Kraftig ökning av godstransporter till år 2050 Brister idag i transportsystemet Inom järnväg och väg Främst i storstadsområden Potentialer Sjöfart Samverkan mellan trafikslag Effektivare användning av nuvarande system

11 Trafikverkets kapacitetsutredning Kraftig ökning av godstransporter till år 2050 Brister idag i transportsystemet Inom järnväg och väg Främst i storstadsområden Potentialer Sjöfart Samverkan mellan trafikslag Effektivare användning av nuvarande system

12 Godstransporter Trafikverkets kapacitetsutredning Behöver effektiviseras genom logistikutveckling Förstärkningar behövs inom utpekade vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler Klimatmål kan nås genom: Teknikutveckling Styrmedel Fysisk planering Investeringar i främst järnväg

13 Trafikverkets kapacitetsutredning Rekommendationer: Inrikta planeringen av transportsystem mot en ökad samordning med bebyggelseplaneringen Använd styrmedel för ökad energieffektivitet och för ökad konkurrenskraft hos klimateffektiva transportsätt Genomför en kraftfull satsning på att öka kapacitet i järnvägsnätet samt på åtgärder som möjliggör längre, tyngre, bredare godståg med minskade transporttider och genom även åtgärder som möjliggör större andel transporter med sjöfart.

14 Trafikverkets kapacitetsutredning Rekommendationer: Peka ut lämpligt vägnät för längre och tyngre lastbilstransporter. Utred möjligheterna till elektrifiering av vägnät Genomför insatser för ökad effektiv samordning av varutransporter i städerna med på sikt elektrifierade fordon Åtgärder för mer konkurrenskraftig sjöfart exempelvis muddring för möjlighet att ta in större båtar i hamnar

15 Godstrafiken på svenska järnvägar kan öka radikalt, säger KTH-forskare som bland annat föreslår två kilometer långa tåg. Längre tåg, högre hastighet och tyngre lastade vagnar är de tre viktigaste förslagen i en forskningsrapport från Järnvägsgruppen vid Stockholms tekniska högskola KTH. Rapporten visar enligt Ny teknik att mängden gods som transporteras på järnväg har goda möjligheter att växa, trots att godstågen i dag får allt mindre utrymme på spåren i takt med att persontrafiken ökar. Längre godståg är mest effektivt, men vi föreslår även högre hastigheter och större axellast, säger forskaren Oskar Fröidh på KTH till tidningen. Källa: Miljöaktuellt

16 Transportmarknadens struktur Består generellt av en köpare, en mellanhand och en utförare. Finns idag drygt 600 st transportsäljande företag i Sverige och dessa kan delas upp enligt följande: Transportförmedlingsföretag, speditionsföretag Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler/ åkericentraler Enskilt ägda medelstora och större åkeriföretag Specialtransportföretag till exempel inom skogs- och lantbrukssektorn

17 Försäljning av transporter Transportsäljande företag säljer transporttjänster åt åkerier Medelstora och stora åkeriföretag Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler åkerier Transportförmedlare, speditörer Källa: Sveriges Åkeriföretag

18 Källa: Sveriges Åkeriföretag Åkeriföretagens verksamhet

19 Förmedlare LBC ca 100 stycken Speditörer, exv AA International, Airlog, APC, Begoma, Bring, CombiTrans, Conroute, Crosseurope, Dachser, DanCargo, DHL, DSV, Ecotrans, Euroglobe, Geodis Wilson, Green Cargo, Hofstedts, Hoyer, Ingstad, Itella, Lehnkering, Leman, Lindeberg, MTAB, Nordicfreight, Nordprotekt, NTEX, OnRoad, OntimeLogistics, PGF, Posten Logistik, Scan Global Logistics, Scanlink, Scanmar, Schenker, TransFargo, UTI.

20 Förmedlare Mellansverige Skogsåkarna Mellansverige ALI Frakt Närkefrakt TMR Logistics Jardlers Logistik AB Bröderna Engströms entreprenadmaskiner AB

21 Tågfraktare CargoNet Green Cargo Hector Rail Intercontainer Midcargo SCT Tågfrakt Tågåkeriet Bergslagen Vänerexpressen och Mälarpendeln TM Rail AB

22 Utveckling de senaste åren Kraftig ökning av firmabilar, under 3,5 ton Antalet tunga fordon har ökat Antalet åkerier och LBC minskar Färre och större aktörer Mer internationell konkurrens Mer just in time och mer centrala lager Mer strategiska inköp - en del av produktionsprocessen

23 Vilket betyder Mer komplicerade transportaffärer generellt Transportens kvalitet har större betydelse, särskilt för tillverkande industri Färre och starkare säljare att göra affären med Affärer görs även med internationella säljare Ökad konkurrens mellan säljare och firmabilar för kortare transporter

24 Transportköpet hur går det till?

25 Viktiga faktorer som styr köpet Godsets attribut: tex fast/flytande, kylvara, ömtåligt gods, behov av ökad säkerhet Transporttid Punktlighet Frekvens (turtäthet) Kostnad Transportsäkerhet

26 Hur organiseras transportköparna? Transportköp oftast inte en prioriterad del av verksamheten inte kärnverksamhet Ligger i inköpsorganisationen och/eller logistikorganisationen, på riktigt stora företag ofta i egna bolag (SCA, Volvo, Ericson etc) Enskilda inköpare har mandat att förhandla om villkor, men mäts efter hur de presterar ekonomiskt

27 Villkoren, var kommer de ifrån? Ekonomiavdelningen Produktion (tillverkande företag) Logistikorganisationen Miljö och kvalitetsorganisationen Tillverkning Produktionschef Kalle Karlsson VD Sälj & marknad Marknadschef Stabsfunktioner Personal & information Ekonomi Miljö & kvalitet Inköp Planering & logistik Tillverkning

28 Maktbalans! Balansen mellan köpare - mellanhand - utförare ser olika ut! Beror på: Hur mycket köparen köper för Hur stort utbud det finns av säljare (detta begränsar köparen bla genom sina krav) Hur säljaren säljer; hur bred är affären? Hur nära samarbetet är mellan köpare och säljare

29 Köpare-speditör-åkeri-förare

30 Modeller och verktyg för miljökrav

31 Information Krav, önskemål eller information? Bara för att få veta hur det ligger till För att kommunicera vad man är intresserad av Önskemål Skulle helst vara krav men kan inte följas upp eller ger inte utrymme för flera leverantörer att förhandla med Krav Villkor som är knutna till konsekvenser Går att följa upp

32 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

33 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

34 Förhandling Förhandla med de bästa: Måste vara tillräckligt många för att konkurrens ska råda. Rangordna leverantörer: Kopplas till beställningarna när avtal tecknats Sålla bort de sämsta: Viktigt kommunicera detta till de som blir valda och inte valda. Särskilt om det inte framgår i avtal sen. Ofta blir det underförstådda krav.

35 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

36 Avtal Krav i avtal: Gör tydligt vad som är önskemål och vad som är krav. Om hävningsklausul finns, sitter kunden sällan i sitsen att de kan häva avtalet i praktiken. Hänvisning till leverantörsförfrågan i avtalet, men inget specifikt i avtalet: LFU inte alltid tydlig med vad som är krav, informationsinsamling respektive önskemål. Inga krav i avtalet: Om sållning skett via LFU, viktigt med kommunikationen vilken kvalitet som avtalats.

37 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

38 Uppföljning Enkät eller egenkontroll: Informationen används till nästa avtalsperiod eller som underlag för vidare samtal. Kan visa på intresse hos kunden om återkoppling sker. Kan hamna fel hos leverantören, vilket gör att intressesignalen inte går fram. Utan kontroll av svaren kan det gynna leverantörer som glider på sanningen Uppföljningsmöte med leverantören Agenda med miljö och TS på. Kräver intresse och kunskap hos den som genomför samtalet, samt samarbetsinställning hos leverantören. Revisioner på plats Helst periodiskt för alla men några varje gång. Stickprov bra om det kommuniceras till alla

39 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

40 Konsekvens Hävning av avtal Ovanligt. I så fall även knutet till andra brister. Åtgärdsplan Leverantören får chans att bättra sig. Bra med samarbete, men kräver konsekvenser i andra ändan. Ytterligare stöd till de som inte klarar det förekommer. Minska beställningarna Effektivt om det kommuniceras. Inga konsekvenser under avtalsperioden, utan nästa Svagt instrument, särskilt vid långa avtal och nära samarbete

41 Konsekvenser vid avvikelser Dialog Skriftlig avvikelse -notering Om avvikelser Hålla inne betalning/ prisavdrag/ vite Om inte rättelse sker inom tidsfrist Ändra rangordningen/ ge färre beställningar till leverantörer som inte håller avtal Ingen förlängning av kontrakt Om leverantören inte klarar kraven Hävning Vid extrema avtalsbrot

42 Inget verktyg passar alla! Olika faser i upphandlingsprocessen Olika marknader; offentlig/privat Olika transportstruktur; åkeri helchartrat speditör globalt nationellt

43 Verktyg för godstransportköpare Q3 Forum för hållbara transporter Q308, tre olika LFU som även används till uppföljning Q312, krav och metodhandledning, (bygger på ISO26000, 18001, och 14001) Systole, helt digitalt, köpare och säljares framtida krav NTM NTMCalc Beräkningsverktyg (Gods/resor som advanced respektive basic) NTMEcap - Leverantörskrav med revision samt enkäter NTMDelta Goda exempel på förbättringsarbete Clean Shipping index Miljöutvärdering och rankning av fartyg Miljöstyrningsrådets kravspecifikationer Trafikverket och storstädernas krav på entreprenader

44 Verktyg riktat främst till offentlig sektor Miljöstyrningsrådets kriterier Trafikverkets och storstädernas miljökrav för anläggnings- och driftsentreprenader

45 Miljöstyrningsrådet MSR Bolag som ägs gemensamt av svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Har kriterier för bland annat Godstransporter, Drivmedel, Fordon, Däck. Används av de flesta kommuner och landsting även om godstransportdelen är mycket begränsad eftersom fritt levererat är vanligt med liten möjlighet att ställa krav i offentlig upphandling.

46 Trafikverkets och storstädernas gemensamma krav entreprenader Används i anläggnings- och driftsentreprenader. Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö har tagit fram kraven gemensamt och har erfarenhetsutbyte. Många andra använder kraven helt eller delvis. Omfattar krav på miljöplan, fordon och kemiska produkter

47 Q3 NTM Verktyg riktat främst till näringslivet Clean Shipping

48 Förening som ägs av sina medlemmar, ett 90-tal aktörer (köpare, säljare, branschorg. och tjänsteleverantörer) Verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vid tunga vägtransporter Tillhandahåller tre upphandlingsverktyg till sina medlemmar: Q308 och Q312 mest etablerade Systole : har en mindre grupp användare som dock är mycket stora transportköpare

49 Nätverket för Transporter och Miljön Bildades 1993 av ett flertal aktörer Ideell förening, ca 160 medlemmar bland både transportutförare och köpare Syfte: främja och utveckla transportsektorns miljöarbete genom att verka för erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner NTM Calc - Metoden är framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan. Utgör branschstandard idag.

50 NTM erbjuder: Nätverket för Transporter och Miljön Kalkylverktyg, beräkningsmetoder och aktuella miljödata Verktyg för leverantörsbedömning inkluderande prestandanivåer samt förbättringsarbete Exempel på förbättringsåtgärder Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan

51 Clean Shipping Index Miljöbedömning och rankning av fartyg Internationellt, icke vinstdrivande Fartygsföretag presenterar sin miljöprofil, transportköpare räknar ut miljöpåverkan Revisionsfirma inkopplad för att bedöma fartyg Flertalet stora transportköpare från olika branscher är anslutna

52 Verktygens genomslag Q3 Hundratals användare Medelstora till stora företag NTM NTMCalc (verktyg, data eller metoder) används av många företag och andra organisationer Leverantörsenkäter med metodkrav har tidigare varit mycket använda NTMEcap syftar till att överge metodkrav till förmån för ett system byggt på nivåkrav Clean Shipping index I stort sett alla större svenska varuägande företag är anslutna Miljöstyrningsrådets kravspecifikationer Dominerande i offentlig sektor Trafikverket och storstädernas krav på entreprenader Tongivande i hela offentlig sektor

53 Sveriges Åkeriföretags beräkningsverktyg SÅmiljöcalc 2012 SÅmiljöcalc är ett program för att beräkna klimatpåverkan vid lastbilstransporter. Enkla beräkningar kan göras för enstaka transporter men programmet kan också användas för betydligt mer omfattande redovisningar.

54 Det tar tid Förfrågan Avtal Uppföljning Konsekvens År 1 År 2 År 3

55 Går det att tillverka företagets produkt smartare? CO 2 1. Tillverkning Var händer det? Kan produkten anpassas bättre för transport? Ska vi tillverka i Kina, montera och paketera i Turkiet? Kan våra inköpare bli bättre så vi slipper ta in gods med flyg och hinner ta båt istället? Välja charterbil eller slingbil med annat gods? Kan alternativa lastbärare eller förpackningar väljas? 2. Produktutveckling 3. Fysisk struktur 4. Inköpsmönster 5. Distribution 6. Transporten Varuägaren Förmedlaren Åkeriet Kör förarna bränsleeffektivt? Miljöfordon? CO 2

56 Förvänta dig rätt saker! GODSÄGARE SPEDITÖR UTFÖRARE Information Information Information Påverkansarbete Påverkansarbete Påverkansarbete Ändrade attityder Ändrade attityder Ändrade attityder Handling: - TS och miljö i transportköps-affärerna genom exv frågeenkäter, leverantörs-bedömningar och transportavtal. - Uppföljning av ställda krav. Handling: - Kunna säkerställa att transporterna sker lagligt och klara de krav som ställs från kunderna, även i underleverantörsled. - Sälja och köpa transporter med miljö och TS som en viktig faktor. Handling: - Systematiskt arbete med TS och miljö genom exv bränslebesparingar, lagefterlevnad och alkolås.

57 Vilka klimateffekter kan miljökrav och hållbara affärsupplägg leda till?

58

59 Effektivare logistik=potential för koldioxidbesparingar Effektivare logistik har av KNEG identifierats som ett område med väsentlig potential för koldioxidbesparingar t ex ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre fordon och ökad intermodalitet/ överflyttning av gods Svårt, bromsas ofta av regleringar, avsaknad av affärsmodeller, tillgänglig information om gods och godsflöden eller efterfrågan från transportköpare

60 Effekter miljökrav Krav kan ha marginell effekt men också stor effekt Varierar i olika branscher Bedömning måste göras från fall till fall För att kunna mäta effekten måste kraven följas upp ordentligt

61 Effekter hållbart affärsupplägg Logistikcentrum eller omlastningspunkter Syftar till att överföra lastbilstrafik till järnväg (kombitrafik) Bättre samordning av transporterna Minskat antal fordon och mindre körsträcka Ökad andel järnväg ger potential för minskad energianvändning

62 Effekter hållbart affärsupplägg Fyllnadsgrad Mångfacetterat begrepp Ovanligt med högre fyllnadsgrad än 50 % Högre kapacitet genom t ex längre lastbilar kan leda till högre fyllnadsgrad i transportsystemet Kontinuerligt arbete med ökad fyllnadsgrad kan leda till stora förbättringar på sikt

63 Goda Exempel Exempel på hållbart affärsupplägg offentlig beställare Halmstad samordnad varudistribution Exempel på byte av transportsätt från bil till tåg Stadium Exempel på klimatsmart citydistribution i Göteborg

64

65

66

67

68

69 VAD ÄR KLIMATSMART CITYDISTRIBUTION? Klimatsmart citydistribution är ett samarbetsprojekt inom hållbara transporter som leds av Business Region Göteborg, med stöd från Västra Götalandsregionen. Partners i projektet är Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Preem, Fordonsgas, Renova, Posten, DB Schenker, DHL, GLC och Fraktkedjan. Projektets syfte är att, med en bred ansats, utveckla effektivare och klimatvänligare lösningar för citydistribution. MÅL MED PROJEKTET Projektets huvudsakliga övergripande mål är att demonstrera lösningar för att reducera klimatpåverkan från distribution i Göteborg med 50%. I detta arbete har ett antal olika fordonstyper och drivmedel använts. Miljöpåverkan från de drivmedel som används inom de medverkande företagens verksamheter redovisas i nästa diagram.

70 RESULTAT De medverkande transportföretagen har uppnått minskningar av CO2-utsläppen på mellan 16 och 65 procent utslaget på samtliga 393 fordon som används i Göteborgsområdet. Genomsnitt för samtliga företag är 30%. Av dessa 393 fordon utgörs i dagsläget 48 av lätta gasdrivna fordon, 44 av tunga metandieselfordon och 4 av tunga hybridfordon.

71 Källhänvisningar Miljöåtgärder för godstransporter Chalmers 2006 Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken år 2012, Trafikverket Godstransporter i Östra mellansverige KTH Järnvägsgrupp på uppdrag av Trafikverket, 2013 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 Sammanfattning huvudrapport. Trafikverket, publikationsnummer: 2012:101 Så kan godstågen bli effektivare Artikel i Miljöaktuellt Åkerihandboken 2013 från Sveriges åkeriföretag Godstransporter i Sverige, Trafikanalys Rapport 2012:7 Godstransportköpares attityder, värderingar, intentioner och faktiska beteende. GU Handelshögskolan 2010 Tänk om och optimera kapitel 4 Effektivisera genomförandet av resor och transporter - Trafikverket version Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Resultatrapport KNEG 2012 Underlagsrapport Upphandling till utredningen Fossilfri fordonsflotta, Ecoplan 2013

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Trender inom transportbranschen

Trender inom transportbranschen Trender inom transportbranschen Anders Karlsson VD, Mantorp Media & Konferens AB Chefredaktör, Transport & Logistik Idag/Transportnet Redaktör, Trailer Magazine Webbredaktör, Trailer.se Förändringar bland

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen!

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen! Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011 5 november 2014 Slutkonferens för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster Välkommen! Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan Moderator Trådlöst nätverk

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet henrik.palsson@plog.lth.se Involverade organisationer Arbetsgrupp: Lunds universitet (koordinator)

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Utveckling av grönare logistiktjänster

Utveckling av grönare logistiktjänster Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1 Örebroregionen ska

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

Transporter, miljö och klimathot

Transporter, miljö och klimathot Transporter, miljö och klimathot Logistik och samhällsutveckling Jönköping, 18-1919 mars 29 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (presenterat

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 KNEG har via Demoskop undersökt transportköpares kunskap om hur miljöpåverkan från transporter bäst kan minskas. Undersökningen vände sig mot fyra

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Agenda Samordning Vilka har varit med? Hur har vi arbetat? Vilka lärdomar har vi dragit av arbetet hittills?

Läs mer

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014 Dialogmöte 4 Program, workshopmaterial och presentation uppföljning 12 mars 2014 Apropå Samordnad Varudistribution. Samlastning möjliggör lokal upphandling Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

MILJÖASPEKT KLIMATFAKTORER

MILJÖASPEKT KLIMATFAKTORER MILJÖASPEKT KLIMATFAKTORER Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Begreppet klimatfaktorer definieras som begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Varför styra godstransporter?

Varför styra godstransporter? 1 2 Varför styra godstransporter? Några orsaker: Antalet transporter ökar Konkurrensen om utrymmet ökar Konflikter mellan trafikantgrupper ökar Effektiviteten minskar 3 Aktörer 4 Hur kan man styra? Påverka

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3.

KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3. KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020 Session 3. Hållbara transporter 2011 Moderator Jonas Fejes, IVL Svenska Miljöinstitutet Hållbara transporter 2011 Ordförande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Alesia Israilava Energimyndigheten 31 maj 2017 Båstad Agenda Samordning: Vilka? Hur? Omställning: Principer?

Läs mer

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan *

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan * Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan 2012-11-26 2013-12-31 * Energimyndigheten 2013-11-19 David Ljungberg Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan Livsmedel

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN 1 KÖP HÅLLBARA TRANSPORTER DU OCKSÅ 2 GÖR BÄTTRE UPPHANDLINGAR Det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter?

Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter? Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter? Professor Helena Forslund Grönare logistiktjänster, 5 november 2014 Mätning och mätsamverkan Mätning = att ta ut en riktning och säkerställa att den

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Om kapacitetsutredningen Sven Hunhammar,

Om kapacitetsutredningen Sven Hunhammar, Om kapacitetsutredningen Sven Hunhammar, 2012-03-09 Regeringens mål Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter.

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. KNEG resultatrapport 2012 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 7 HUR SER MÅLBILDEN

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg Klimatneutrala godstransporter på väg 3 december 2008 Ingvar Nilsson CEO Schenker North DB AG har tre starka ben på transportmarknaden 1) DB AG fungerar som Management Holding Nr 2 på passagerartrafik

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan

energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan Trafikverkets arbete för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan Begränsad klimatpåverkan 2 Arbetet med energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan hjälper en målgrupp som har svårt att

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Fossilfria godstransporter idag och i morgon Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Tanktransportdagarna 2015 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer