Miljökrav vid upphandling av godstransporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökrav vid upphandling av godstransporter"

Transkript

1 Miljökrav vid upphandling av godstransporter Verktyg, tillämpning och effekt Material till Regionförbundet Örebros projekt Utveckling av Grönare logistiktjänster Ecoplan

2 Innehåll Grön logistik hur definiera? Transportmarknaden hur ser den ut idag och i framtiden? Struktur och utveckling Transportköpet hur går det till? Vilka modeller och verktyg för miljökrav och uppföljning finns? Innehåll och omfattning Vilka klimateffekter kan miljökrav och hållbara affärsupplägg leda till? Vilka goda exempel på hållbara affärsupplägg/logistikeffektivisering finns att peka på?

3 Grön logistik Tillgängliga resurser och tillgänglig teknik utnyttjas på ett sätt som innebär att företagen i sitt logistikarbete strävar efter att få så liten negativ miljöpåverkan och användning av naturresurser som möjligt Detta kan ske t.ex. genom: Bättre fordonsutnyttjande Förändrat ordersystem Lagerstyrning Körsätt Ny teknik Nya bränslen Källa Miljöåtgärder för godstransporter Chalmers 2006

4 Transportmarknaden hur ser den ut idag och i framtiden?

5 Källa: Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken år 2012, Trafikverket

6 Källa: Godstransporter i Östra mellansverige KTH Järnvägsgrupp på uppdrag av Trafikverket, 2013

7 Källa: Godstransporter i Östra mellansverige KTH Järnvägsgrupp på uppdrag av Trafikverket, 2013 T= Örebro län

8 Antal lätta och tunga lastbilar per län Källa Godstransporter i Sverige, Trafikanalys Rapport 2012:7

9 Jord, sten, grus och sand dominerar lastbilstransporterna Källa Godstransporter i Sverige, Trafikanalys Rapport 2012:7

10 Trafikverkets kapacitetsutredning Kraftig ökning av godstransporter till år 2050 Brister idag i transportsystemet Inom järnväg och väg Främst i storstadsområden Potentialer Sjöfart Samverkan mellan trafikslag Effektivare användning av nuvarande system

11 Trafikverkets kapacitetsutredning Kraftig ökning av godstransporter till år 2050 Brister idag i transportsystemet Inom järnväg och väg Främst i storstadsområden Potentialer Sjöfart Samverkan mellan trafikslag Effektivare användning av nuvarande system

12 Godstransporter Trafikverkets kapacitetsutredning Behöver effektiviseras genom logistikutveckling Förstärkningar behövs inom utpekade vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler Klimatmål kan nås genom: Teknikutveckling Styrmedel Fysisk planering Investeringar i främst järnväg

13 Trafikverkets kapacitetsutredning Rekommendationer: Inrikta planeringen av transportsystem mot en ökad samordning med bebyggelseplaneringen Använd styrmedel för ökad energieffektivitet och för ökad konkurrenskraft hos klimateffektiva transportsätt Genomför en kraftfull satsning på att öka kapacitet i järnvägsnätet samt på åtgärder som möjliggör längre, tyngre, bredare godståg med minskade transporttider och genom även åtgärder som möjliggör större andel transporter med sjöfart.

14 Trafikverkets kapacitetsutredning Rekommendationer: Peka ut lämpligt vägnät för längre och tyngre lastbilstransporter. Utred möjligheterna till elektrifiering av vägnät Genomför insatser för ökad effektiv samordning av varutransporter i städerna med på sikt elektrifierade fordon Åtgärder för mer konkurrenskraftig sjöfart exempelvis muddring för möjlighet att ta in större båtar i hamnar

15 Godstrafiken på svenska järnvägar kan öka radikalt, säger KTH-forskare som bland annat föreslår två kilometer långa tåg. Längre tåg, högre hastighet och tyngre lastade vagnar är de tre viktigaste förslagen i en forskningsrapport från Järnvägsgruppen vid Stockholms tekniska högskola KTH. Rapporten visar enligt Ny teknik att mängden gods som transporteras på järnväg har goda möjligheter att växa, trots att godstågen i dag får allt mindre utrymme på spåren i takt med att persontrafiken ökar. Längre godståg är mest effektivt, men vi föreslår även högre hastigheter och större axellast, säger forskaren Oskar Fröidh på KTH till tidningen. Källa: Miljöaktuellt

16 Transportmarknadens struktur Består generellt av en köpare, en mellanhand och en utförare. Finns idag drygt 600 st transportsäljande företag i Sverige och dessa kan delas upp enligt följande: Transportförmedlingsföretag, speditionsföretag Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler/ åkericentraler Enskilt ägda medelstora och större åkeriföretag Specialtransportföretag till exempel inom skogs- och lantbrukssektorn

17 Försäljning av transporter Transportsäljande företag säljer transporttjänster åt åkerier Medelstora och stora åkeriföretag Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler åkerier Transportförmedlare, speditörer Källa: Sveriges Åkeriföretag

18 Källa: Sveriges Åkeriföretag Åkeriföretagens verksamhet

19 Förmedlare LBC ca 100 stycken Speditörer, exv AA International, Airlog, APC, Begoma, Bring, CombiTrans, Conroute, Crosseurope, Dachser, DanCargo, DHL, DSV, Ecotrans, Euroglobe, Geodis Wilson, Green Cargo, Hofstedts, Hoyer, Ingstad, Itella, Lehnkering, Leman, Lindeberg, MTAB, Nordicfreight, Nordprotekt, NTEX, OnRoad, OntimeLogistics, PGF, Posten Logistik, Scan Global Logistics, Scanlink, Scanmar, Schenker, TransFargo, UTI.

20 Förmedlare Mellansverige Skogsåkarna Mellansverige ALI Frakt Närkefrakt TMR Logistics Jardlers Logistik AB Bröderna Engströms entreprenadmaskiner AB

21 Tågfraktare CargoNet Green Cargo Hector Rail Intercontainer Midcargo SCT Tågfrakt Tågåkeriet Bergslagen Vänerexpressen och Mälarpendeln TM Rail AB

22 Utveckling de senaste åren Kraftig ökning av firmabilar, under 3,5 ton Antalet tunga fordon har ökat Antalet åkerier och LBC minskar Färre och större aktörer Mer internationell konkurrens Mer just in time och mer centrala lager Mer strategiska inköp - en del av produktionsprocessen

23 Vilket betyder Mer komplicerade transportaffärer generellt Transportens kvalitet har större betydelse, särskilt för tillverkande industri Färre och starkare säljare att göra affären med Affärer görs även med internationella säljare Ökad konkurrens mellan säljare och firmabilar för kortare transporter

24 Transportköpet hur går det till?

25 Viktiga faktorer som styr köpet Godsets attribut: tex fast/flytande, kylvara, ömtåligt gods, behov av ökad säkerhet Transporttid Punktlighet Frekvens (turtäthet) Kostnad Transportsäkerhet

26 Hur organiseras transportköparna? Transportköp oftast inte en prioriterad del av verksamheten inte kärnverksamhet Ligger i inköpsorganisationen och/eller logistikorganisationen, på riktigt stora företag ofta i egna bolag (SCA, Volvo, Ericson etc) Enskilda inköpare har mandat att förhandla om villkor, men mäts efter hur de presterar ekonomiskt

27 Villkoren, var kommer de ifrån? Ekonomiavdelningen Produktion (tillverkande företag) Logistikorganisationen Miljö och kvalitetsorganisationen Tillverkning Produktionschef Kalle Karlsson VD Sälj & marknad Marknadschef Stabsfunktioner Personal & information Ekonomi Miljö & kvalitet Inköp Planering & logistik Tillverkning

28 Maktbalans! Balansen mellan köpare - mellanhand - utförare ser olika ut! Beror på: Hur mycket köparen köper för Hur stort utbud det finns av säljare (detta begränsar köparen bla genom sina krav) Hur säljaren säljer; hur bred är affären? Hur nära samarbetet är mellan köpare och säljare

29 Köpare-speditör-åkeri-förare

30 Modeller och verktyg för miljökrav

31 Information Krav, önskemål eller information? Bara för att få veta hur det ligger till För att kommunicera vad man är intresserad av Önskemål Skulle helst vara krav men kan inte följas upp eller ger inte utrymme för flera leverantörer att förhandla med Krav Villkor som är knutna till konsekvenser Går att följa upp

32 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

33 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

34 Förhandling Förhandla med de bästa: Måste vara tillräckligt många för att konkurrens ska råda. Rangordna leverantörer: Kopplas till beställningarna när avtal tecknats Sålla bort de sämsta: Viktigt kommunicera detta till de som blir valda och inte valda. Särskilt om det inte framgår i avtal sen. Ofta blir det underförstådda krav.

35 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

36 Avtal Krav i avtal: Gör tydligt vad som är önskemål och vad som är krav. Om hävningsklausul finns, sitter kunden sällan i sitsen att de kan häva avtalet i praktiken. Hänvisning till leverantörsförfrågan i avtalet, men inget specifikt i avtalet: LFU inte alltid tydlig med vad som är krav, informationsinsamling respektive önskemål. Inga krav i avtalet: Om sållning skett via LFU, viktigt med kommunikationen vilken kvalitet som avtalats.

37 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

38 Uppföljning Enkät eller egenkontroll: Informationen används till nästa avtalsperiod eller som underlag för vidare samtal. Kan visa på intresse hos kunden om återkoppling sker. Kan hamna fel hos leverantören, vilket gör att intressesignalen inte går fram. Utan kontroll av svaren kan det gynna leverantörer som glider på sanningen Uppföljningsmöte med leverantören Agenda med miljö och TS på. Kräver intresse och kunskap hos den som genomför samtalet, samt samarbetsinställning hos leverantören. Revisioner på plats Helst periodiskt för alla men några varje gång. Stickprov bra om det kommuniceras till alla

39 Att ställa krav olika modeller Straffklausul Hävning av avtal Förhandla med de bästa Koppla avtal till delar av eller hela LFU Samtal / uppföljningsmöten med kund Leverantören får färre eller fler körningar Förfrågningsunderlag (LFU) Leverantörsvärdering/ -bedömning Rangordning av leverantörer Avtal utan krav Kontroller på plats hos leverantör Krav på åtgärdsplan Sålla bort de sämsta Specifika krav i avtal Enkät / egenkontroll Information som går in i nästa leverantörsvärdering Förhandling Avtal Uppföljning Konsekvens

40 Konsekvens Hävning av avtal Ovanligt. I så fall även knutet till andra brister. Åtgärdsplan Leverantören får chans att bättra sig. Bra med samarbete, men kräver konsekvenser i andra ändan. Ytterligare stöd till de som inte klarar det förekommer. Minska beställningarna Effektivt om det kommuniceras. Inga konsekvenser under avtalsperioden, utan nästa Svagt instrument, särskilt vid långa avtal och nära samarbete

41 Konsekvenser vid avvikelser Dialog Skriftlig avvikelse -notering Om avvikelser Hålla inne betalning/ prisavdrag/ vite Om inte rättelse sker inom tidsfrist Ändra rangordningen/ ge färre beställningar till leverantörer som inte håller avtal Ingen förlängning av kontrakt Om leverantören inte klarar kraven Hävning Vid extrema avtalsbrot

42 Inget verktyg passar alla! Olika faser i upphandlingsprocessen Olika marknader; offentlig/privat Olika transportstruktur; åkeri helchartrat speditör globalt nationellt

43 Verktyg för godstransportköpare Q3 Forum för hållbara transporter Q308, tre olika LFU som även används till uppföljning Q312, krav och metodhandledning, (bygger på ISO26000, 18001, och 14001) Systole, helt digitalt, köpare och säljares framtida krav NTM NTMCalc Beräkningsverktyg (Gods/resor som advanced respektive basic) NTMEcap - Leverantörskrav med revision samt enkäter NTMDelta Goda exempel på förbättringsarbete Clean Shipping index Miljöutvärdering och rankning av fartyg Miljöstyrningsrådets kravspecifikationer Trafikverket och storstädernas krav på entreprenader

44 Verktyg riktat främst till offentlig sektor Miljöstyrningsrådets kriterier Trafikverkets och storstädernas miljökrav för anläggnings- och driftsentreprenader

45 Miljöstyrningsrådet MSR Bolag som ägs gemensamt av svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Har kriterier för bland annat Godstransporter, Drivmedel, Fordon, Däck. Används av de flesta kommuner och landsting även om godstransportdelen är mycket begränsad eftersom fritt levererat är vanligt med liten möjlighet att ställa krav i offentlig upphandling.

46 Trafikverkets och storstädernas gemensamma krav entreprenader Används i anläggnings- och driftsentreprenader. Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö har tagit fram kraven gemensamt och har erfarenhetsutbyte. Många andra använder kraven helt eller delvis. Omfattar krav på miljöplan, fordon och kemiska produkter

47 Q3 NTM Verktyg riktat främst till näringslivet Clean Shipping

48 Förening som ägs av sina medlemmar, ett 90-tal aktörer (köpare, säljare, branschorg. och tjänsteleverantörer) Verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vid tunga vägtransporter Tillhandahåller tre upphandlingsverktyg till sina medlemmar: Q308 och Q312 mest etablerade Systole : har en mindre grupp användare som dock är mycket stora transportköpare

49 Nätverket för Transporter och Miljön Bildades 1993 av ett flertal aktörer Ideell förening, ca 160 medlemmar bland både transportutförare och köpare Syfte: främja och utveckla transportsektorns miljöarbete genom att verka för erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner NTM Calc - Metoden är framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan. Utgör branschstandard idag.

50 NTM erbjuder: Nätverket för Transporter och Miljön Kalkylverktyg, beräkningsmetoder och aktuella miljödata Verktyg för leverantörsbedömning inkluderande prestandanivåer samt förbättringsarbete Exempel på förbättringsåtgärder Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan

51 Clean Shipping Index Miljöbedömning och rankning av fartyg Internationellt, icke vinstdrivande Fartygsföretag presenterar sin miljöprofil, transportköpare räknar ut miljöpåverkan Revisionsfirma inkopplad för att bedöma fartyg Flertalet stora transportköpare från olika branscher är anslutna

52 Verktygens genomslag Q3 Hundratals användare Medelstora till stora företag NTM NTMCalc (verktyg, data eller metoder) används av många företag och andra organisationer Leverantörsenkäter med metodkrav har tidigare varit mycket använda NTMEcap syftar till att överge metodkrav till förmån för ett system byggt på nivåkrav Clean Shipping index I stort sett alla större svenska varuägande företag är anslutna Miljöstyrningsrådets kravspecifikationer Dominerande i offentlig sektor Trafikverket och storstädernas krav på entreprenader Tongivande i hela offentlig sektor

53 Sveriges Åkeriföretags beräkningsverktyg SÅmiljöcalc 2012 SÅmiljöcalc är ett program för att beräkna klimatpåverkan vid lastbilstransporter. Enkla beräkningar kan göras för enstaka transporter men programmet kan också användas för betydligt mer omfattande redovisningar.

54 Det tar tid Förfrågan Avtal Uppföljning Konsekvens År 1 År 2 År 3

55 Går det att tillverka företagets produkt smartare? CO 2 1. Tillverkning Var händer det? Kan produkten anpassas bättre för transport? Ska vi tillverka i Kina, montera och paketera i Turkiet? Kan våra inköpare bli bättre så vi slipper ta in gods med flyg och hinner ta båt istället? Välja charterbil eller slingbil med annat gods? Kan alternativa lastbärare eller förpackningar väljas? 2. Produktutveckling 3. Fysisk struktur 4. Inköpsmönster 5. Distribution 6. Transporten Varuägaren Förmedlaren Åkeriet Kör förarna bränsleeffektivt? Miljöfordon? CO 2

56 Förvänta dig rätt saker! GODSÄGARE SPEDITÖR UTFÖRARE Information Information Information Påverkansarbete Påverkansarbete Påverkansarbete Ändrade attityder Ändrade attityder Ändrade attityder Handling: - TS och miljö i transportköps-affärerna genom exv frågeenkäter, leverantörs-bedömningar och transportavtal. - Uppföljning av ställda krav. Handling: - Kunna säkerställa att transporterna sker lagligt och klara de krav som ställs från kunderna, även i underleverantörsled. - Sälja och köpa transporter med miljö och TS som en viktig faktor. Handling: - Systematiskt arbete med TS och miljö genom exv bränslebesparingar, lagefterlevnad och alkolås.

57 Vilka klimateffekter kan miljökrav och hållbara affärsupplägg leda till?

58

59 Effektivare logistik=potential för koldioxidbesparingar Effektivare logistik har av KNEG identifierats som ett område med väsentlig potential för koldioxidbesparingar t ex ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre fordon och ökad intermodalitet/ överflyttning av gods Svårt, bromsas ofta av regleringar, avsaknad av affärsmodeller, tillgänglig information om gods och godsflöden eller efterfrågan från transportköpare

60 Effekter miljökrav Krav kan ha marginell effekt men också stor effekt Varierar i olika branscher Bedömning måste göras från fall till fall För att kunna mäta effekten måste kraven följas upp ordentligt

61 Effekter hållbart affärsupplägg Logistikcentrum eller omlastningspunkter Syftar till att överföra lastbilstrafik till järnväg (kombitrafik) Bättre samordning av transporterna Minskat antal fordon och mindre körsträcka Ökad andel järnväg ger potential för minskad energianvändning

62 Effekter hållbart affärsupplägg Fyllnadsgrad Mångfacetterat begrepp Ovanligt med högre fyllnadsgrad än 50 % Högre kapacitet genom t ex längre lastbilar kan leda till högre fyllnadsgrad i transportsystemet Kontinuerligt arbete med ökad fyllnadsgrad kan leda till stora förbättringar på sikt

63 Goda Exempel Exempel på hållbart affärsupplägg offentlig beställare Halmstad samordnad varudistribution Exempel på byte av transportsätt från bil till tåg Stadium Exempel på klimatsmart citydistribution i Göteborg

64

65

66

67

68

69 VAD ÄR KLIMATSMART CITYDISTRIBUTION? Klimatsmart citydistribution är ett samarbetsprojekt inom hållbara transporter som leds av Business Region Göteborg, med stöd från Västra Götalandsregionen. Partners i projektet är Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Preem, Fordonsgas, Renova, Posten, DB Schenker, DHL, GLC och Fraktkedjan. Projektets syfte är att, med en bred ansats, utveckla effektivare och klimatvänligare lösningar för citydistribution. MÅL MED PROJEKTET Projektets huvudsakliga övergripande mål är att demonstrera lösningar för att reducera klimatpåverkan från distribution i Göteborg med 50%. I detta arbete har ett antal olika fordonstyper och drivmedel använts. Miljöpåverkan från de drivmedel som används inom de medverkande företagens verksamheter redovisas i nästa diagram.

70 RESULTAT De medverkande transportföretagen har uppnått minskningar av CO2-utsläppen på mellan 16 och 65 procent utslaget på samtliga 393 fordon som används i Göteborgsområdet. Genomsnitt för samtliga företag är 30%. Av dessa 393 fordon utgörs i dagsläget 48 av lätta gasdrivna fordon, 44 av tunga metandieselfordon och 4 av tunga hybridfordon.

71 Källhänvisningar Miljöåtgärder för godstransporter Chalmers 2006 Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken år 2012, Trafikverket Godstransporter i Östra mellansverige KTH Järnvägsgrupp på uppdrag av Trafikverket, 2013 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 Sammanfattning huvudrapport. Trafikverket, publikationsnummer: 2012:101 Så kan godstågen bli effektivare Artikel i Miljöaktuellt Åkerihandboken 2013 från Sveriges åkeriföretag Godstransporter i Sverige, Trafikanalys Rapport 2012:7 Godstransportköpares attityder, värderingar, intentioner och faktiska beteende. GU Handelshögskolan 2010 Tänk om och optimera kapitel 4 Effektivisera genomförandet av resor och transporter - Trafikverket version Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Resultatrapport KNEG 2012 Underlagsrapport Upphandling till utredningen Fossilfri fordonsflotta, Ecoplan 2013

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Utveckling av grönare logistiktjänster

Utveckling av grönare logistiktjänster Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1 Örebroregionen ska

Läs mer

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen!

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen! Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011 5 november 2014 Slutkonferens för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster Välkommen! Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan Moderator Trådlöst nätverk

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen 1 Inrikes godstransporter transporterad godsmängd Järnväg 70 Sjöfart 25 Järnväg 54 Sjöfart 18 Lastbil 530 Lastbil 382 1970 totalt: 625 miljoner ton 1980 totalt: 454 miljoner ton

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3.

KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3. KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020 Session 3. Hållbara transporter 2011 Moderator Jonas Fejes, IVL Svenska Miljöinstitutet Hållbara transporter 2011 Ordförande

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter?

Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter? Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter? Professor Helena Forslund Grönare logistiktjänster, 5 november 2014 Mätning och mätsamverkan Mätning = att ta ut en riktning och säkerställa att den

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Malmös nya godstrafikprogram

Malmös nya godstrafikprogram Malmös nya godstrafikprogram Trafikkonferens i Lund Linda Dalundh 2015-06-03 Anders Nilsson Max Hanander Styrgrupp Magnus Fahl, GK (ordf.) Linda Dalundh/Joakim Florén, GK Christian Röder, FK Johan Emanuelsson,

Läs mer

TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA?

TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA? TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA? Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Fyra skäl till en ny syn på transporter Production, Gboe/a PEAK-OIL: OLJEPRODUKTIONSTOPPEN

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Klimateffektivare godstransporter vad levereras och vad kan bli bättre Samarbete ger minskad klimatpåverkan från godstransporter

Klimateffektivare godstransporter vad levereras och vad kan bli bättre Samarbete ger minskad klimatpåverkan från godstransporter Klimateffektivare godstransporter vad levereras och vad kan bli bättre Samarbete ger minskad klimatpåverkan från godstransporter KNEG Resultatrapport 2013 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det?

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? (Klimatforum 2013) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi. en marknadsstudie

Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi. en marknadsstudie Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi en marknadsstudie Uppdragsbeskrivning Uppdraget består i att arbeta fram ett förslag på kombi transporter för regionens aktörer inom Skåne och Blekinge

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Klimateffektiva godstransporter. Regional handlingsplan för örebroregionen. regional handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 1

Klimateffektiva godstransporter. Regional handlingsplan för örebroregionen. regional handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 1 Klimateffektiva godstransporter Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 1 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Syfte och bakgrund 5 1.1 Syftet

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket:

Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket: 1 Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket: Bakgrund: Före jul presenterade Naturvårdsverket Färdplan 2050 en nationell färdplan för ett koldioxidneutralt

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer