FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg"

Transkript

1 FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku fordon och infrastruktur för godsde och persontransporter. viktigaste Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter. Funktionella forskningsområden FS TrEf Transportbehov Transportflöden, person- och godsflöden GRFC City mo Transport och logistik Funktionella forskningsområden Transportbehov Transportflöden, person- och 4 godsflöden Förarens roll i transportsystemet Service och underhåll Horisontella områden Infrastruktur Maxi Policys - DU cube ETT O2 x Lagar och lagkrav Samhällsbyggnad Tysta El tra- City Samhälls- nsp och dist infrastruktur Policys portupp- draget Lagar och lagkravsecurity för föraren Infrastruktur Trafikstyrning, info mellan åkeri och förare IS/IT IQ- V2 BIFI fleet Det intelligenta transportsystemet I- ½ tråstyrn Affären E- eff d- anl- M- mask Affärsmodellen syst Transport och logistik Linjenät T ex gröna korridorer IQ- fleet Lastbärare och multimodalitet Citylogistik Värdeskapande C i Förutsättningar City / y El t GRFC dist möjliggörare Distr m F- tåg o b il i Pay Per Lasta och lossa gods Horisontella områden Tysta transp Security för trans- IS/IT Affären Scania, Anders Johnson Samhällsbyggnad Samhälls- och infrastruktur Förarens åkeri och roll i transportsystemet förare Arbetsmiljö och trafikledning Föraren i systemet Det intelligenta transportsystemet Affärsmodellen Styrn anl- mask SET Linjenät T ex gröna korridorer Depen d E- eff nav Fjärrdiagnos, Trafikkoncept Citylogistik Värdeskapande Förutsättningar / möjliggörare Service och underhåll Service och undehållslös ningar Lasta och lossa gods Data mod Fj Re OT SIGYN1/ ärr- m ESP E- Diag- 2 ot eff nos e F- dia ko Security för transportupp- Fjärrdiagnos, Trafikkoncept Fordonskoncept Fordonet Maxi DU - ETT O2 cube x Tysta El transp City dist Distr F- tåg IQ- fleet E- Maxi cube TCO TOE eff M- DUO Security för föraren Arbetsmiljö och trafikledning Föraren i systemet draget Trafikstyrning, info mellan Service och undehållslös ningar Scania, Anders Johnson

2 FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 6 PÅGÅENDE PROJEKT Remote Diagnostic Tools and Services Depend- utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd DUO 2 Energieffektiva fordonskombinationer Open transport effectiveness Service platform (OTESP) Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos IQ- fleet intelligent styrning av fordon och flottor Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer Tystare transporter för effektivare distribution INNOMERGE Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner PayPer Vett5: Iris Distribuerad reglering av fordonståg II Vett 5 bantad Learning Fleet DUO2: Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system Feasability study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 3

4 Optimerad masstransport i dynamiska miljöer FFI safe roadtrains for efficient transports Avslutade projekt Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter; En trave till, steg Sigyn II (förstudie) Energieffektiva fordonskombinationer Maxi- Cube, steg Distribuerad reglering av fordonståg Förstudie Transporteffektivitet Förstudie kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida SET Säkra Effektiva Transporter Green road Freight Corridors SIGYN II Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Effektiva och integrerade transportprocesser Vett, steg Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BIFI 1) Energieffektiv Navigation för tung trafik ETTE tekniska möjliggörare för effektiva transporter Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 4

5 Vett, steg Duo trailer Bifi 2 (Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet) Förstudie, real- time video streaming over VANETs for increased road traffi efficiency and safety FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 5

6 Förord I föreliggande projektkatalog återfinns alla projekt sm finansierats inom FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem sedan år Projekten är uppdelade efter om de är pågående eller avslutade projekt. En kort statistisk beskrivning inleder katalogen. Alla uppgifter om projekten i katalogen är offentliga och kontrollerade med respektive projektledare. Katalogen är tillgänglig för intresserade. Katalogen uppdateras efter varje rådsgruppsmöte, som vanligtvis genomförs fyra gånger per år. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 6

7 PÅGÅENDE PROJEKT Diarenr Projekt Part Start Slut Projekt- Bidrag från budget (kr) FFI (kr) Remote Diagnostic Tools and Services Volvo AB 2009 april 2013 dec Depend- utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd DUO 2 Energieffektiva fordonskombinationer Open transport effectiveness Service platform (OTESP) Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos IQ- fleet intelligent styrning av fordon och flottor Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer (affärsmodeller) Tystare transporter för effektivare distribution INNOMERGE (affärsmodeller) Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Scania 2010 dec 2014 juli Volvo AB 2010 maj 2013 juni Volvo AB 2011 jan 2014 mars Scania 2011 feb 2014 sep Scania 2011 juli 2014 jan Internationella högskolan i Jönköping, Scania 2012 mars 2015 sept Volvo AB 2011 sept 2014 dec Volvo AB 2012 mars 2014 dec Volvo Construction 2013 jan 2015 juli PayPer Volvo Technology 2012 nov 2015 juli Vett5:2 Volvo Technology 2013 april 2013 dec Iris Scania 2012 nov 2017 okt Distribuerad reglering av fordonståg II Scania 2013 mars 2014 mars Vett 5 bantad Volvo Technology 2012 nov 2013 dec Learning Fleet Volvo Technology 2013 mars 2015 dec Förstudie, real- time video streaming over VANETs for increased road trafik efficiency and safety Volvo Technology 2013 april 2013 sept FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 7

8 Diarenr Projekt Part Start Slut Projekt- Bidrag från budget (kr) FFI (kr) DUO2:2 Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology 2013 juli 2015 juni Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system Feasability study of the elctrification of the urban goods distribution transport system, part FFI safe roadtrains for efficient transports Elektrisk bergtäkt, förstudie Chalmers 2013 sep 2014 maj Volvo technology 2013 nov 2015 april Volvo Technology 2013 dec 2017 dec Volvo Construction In4 Uptime Volvo technology 2014 jan 2014 juli FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 8

9 Remote Diagnostic Tools and Services Dnr: Projektstart: 2009 jan Projektavslut: 2013 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Group Trucks Technology ((Henrik Kaijser) Niclas Karlsson), Högskolan i Halmstad Doktorander: 3 (Rune Prytz Andersson, Asif Akram, Soumitra Chowdhury) Koppling till andra projekt: Dnr Projektbeskrivning Feldetektering och diagnostik ombord på fordon under drift är möjliggörande tekniker för att uppnå högre tillgänglighet, tillförlitlighet för kommersiella fordon och effektivare transporter. Trots flera års forskning på området har det inte, tills helt nyligen, funnits någon realistiskt metod för feldetektering och diagnostik ombord på fordon i realtid, för en rimlig kostnad. Volvo Technology och Högskolan i Halmstad har tillsammans utvecklat en effektiv metod för feldetektering ombord. Metoden bygger på självorganiserande algoritmer på fordonen som koordineras över en telematiklänk. Metoden har fungerat väldigt bra i tester. Målet med projektet är att ta två viktiga nästa steg mot att uppnå målet med ökad fordonstillgänglighet och tillförlitlighet med prediktivt underhåll: att kombinera feldetekteringen med diagnosmetoder och att utveckla och utforska möjliga tjänster som kan bygga på tekniken. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 9

10 Depend-utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd Dnr: Projektstart: 2010 Projektavslut: 2013 sep Projektbudget: kr Bidrag från FFI: Deltagare: Scania (Linus Bredberg), Linköpings universitet, VTI Antal doktorander: 1 Projektbeskrivning Utvecklingen av fordonsintegrerade förarstöd har hittills fokuserat till stor del på trafiksäkerhetsrelaterade system. Under senare år har dock utvecklingen av miljörelaterade förarstöd, t.ex. ECO-driving support, tagit fart. Oavsett mål och syfte med förarstödet så behöver dess effekt m a p trafiksäkerhet, miljöpåverkan och framkomlighet för enskilda förare och trafiksystemet som helhet utvärderas innan det implementeras i vägtrafiksystemet. Det är viktigt att tidigt kunna bedöma vilken potential ett nytt förarstöd har. Syftet med projektet är att utveckla en forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd. Plattformen ska utvecklas genom att koppla samman modeller och verktyg för förarbeteendestudier (körsimulatorer, fältprov, acceptansstudier, etc.), trafiksimulering samt bränsleförbrukning och emissioner. Plattformen som projektet levererar kommer att utgöra ett kraftfullt verktyg i industrins utvecklingsprocess för att på ett effektivt sätt kunna utvärdera potentialen och acceptansen hos nyutvecklade förarstöd. I valideringssyfte kommer plattformen i detta projekt användas för att utvärdera potentialen för miljörelaterade förarstöd som utifrån information om topologin framför fordonet, autonomt anpassar hastigheten ur ett bränslebesparingsperspektiv. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 10

11 DUO 2 Energieffektiva fordonskombinationer Dnr: Projektstart: 2010 Projektavslut: 2013 juni Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Tech (Lennart Cider), Epsilon, VBG truck, Wabco, Kallebäcks transport, SSAB tunnplåt, Schenker Tidigare projekt: Energieffektiva fordonskombinationer (dr nr ) MaxiCube steg 1 (dnr ) ETT-projektet (dnr ) Doktorander: 0 Projektbeskrivning Det industriella problem som skall lösas Att möta Sveriges mål att kraftigt minska CO2 utsläppen från landsvägstransporter, minska trängsel samt förbättra möjligheten för co-modalitet. Syftet med DUO2-projektet Att utveckla och testa fordonskombinationerna dubbelkärran (lastbil-kärra-kärra) och dubbeltrailer (dragbil-semitrailer-dolly-semitrailer) samt driva fältprov med dessa fordonskombinationer på sträckan Göteborg-Malmö, och förberedelse för Malmö-Stockholm, då båda dessa ingår i Gröna korridorers sträckningar i Sverige. Projektet är även en forskningsplattform för VTIs studie Sam-modalitet i praktiken som kommer att utvärdera samhällsnyttan med att i större skala tillåta fordonskombinationer av dessa slag. Projektet förväntas åstadkomma följande Kraftigt minskade CO2 utsläpp räknat per m3km med 15 %, Ökad förar-/fordonseffektivitet, upp till 40 % mer m3km per förare/fordon. Minskad trängsel med 30 %. Vi avser att göra detta med bibehållen/ökad säkerhet och utan ökat vägslitage. Volvo, VBG, WABCO, Norrborns Industri och SKAB kommer att bygga två fordonsekipage. Samarbete kring transportlösningar samt fältprov kommer drivas ihop med Schenker och Kallebäcks Transport. Parter Huvudsökande är AB Volvo genom Volvo Technology AB. Övriga partners är Epsilon UC FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 11

12 Väst AB, VBG Group AB, WABCO Automotive AB, SSAB Tunnplåt AB, Schenker AB och Kallebäcks Transport AB. Övriga intressenter: Trafikverket, Transportstyrelsen, Norrborns Industri AB, Specialkarosser AB, VTI, Bilprovningen, Sveriges Åkeriföretag, Högskolor och Universitet. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 12

13 Open transport effectiveness Service platform (OTESP) Dnr: Projektstart: 2011 jan Projektavslut: 2013 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Fredrik Cederstav), Volvo Lastvagnar Doktorander: 0 Projektbeskrivning Vehicle services depending on an end-to-end telematics service delivery platform are rapidly becoming a reality. Commercial systems are already available that solves the individual service deliverable but the open service platform for robust and secure automotive services has not yet been realised, taking both the rapid development of mobile devices and the slower development of automotive systems into consideration. During the recent year also the developments of mobile applications, called apps have increased dramatically. The demand for services is also increasing for automotive, transport and logistics business and with that the expectations on quality assured professional services. This highlights the need to explore and develop and validate business services for increased transport efficiency identifying the needs for competences, processes, methods, tools, components and architectures that will meet future needs of end-to-end services product development. Of key importance for future service development and deployment is securing robust and dependable delivery of third party services, together with in-house services shared on the same platform to save costs. Examples of third-party professional services could be navigation, traffic information, transport and goods management and logistics. These services should co-exist in the services delivery system together with vehicle and driver management services developed in-house at OEMs. Enabling third party service development and deployment requires external software development kit (SDK), guidelines and referens implementation. Additional to this, there is a strong need for certification of service applications which are aimed to be studied in this project. The overall project is expected to run during a period of three years where the interaction of the transport user needs is continuously matched against the services delivery system capability. Overall Project Objectives; FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 13

14 This project will identify, develop and demonstrate ITS-services for increased effectiveness within the area of emission, real-time transport optimization, cost reduction for completed transport missions, and CO2 reporting enabled by the Open Services and Online Services Store concepts. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 14

15 Public funding will be used to Strengthen the development of viable business models for transport effective services The project will through working with the transport and logistics operators and forwarders investigate the potential of the open services concept for professional users. This will combine the need for low-cost tailor made transport effective services development supplied through a service platform built on international standards. Strengthen the development of industrial services The project will strengthen the already strong Swedish area of telematics and bring the results closer to industrialisation. The project will form the base platform to cross-fertilize the automotive industry needs with the rapid development of mobile applications to secure growth for third-party service development meeting automotive requirements on dependable and robust service delivery. Strengthen the academic competences of open service delivery Extend the competence build- up in the important area of open service delivery. Earlier projects such as ROBUST in the Vehicle ICT program and CVIS in the European FP6 program, has created the fundaments for the service delivery platform. This project will extend this competence and broaden the integrating or end user needs into the service development. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 15

16 Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Dnr: Projektstart: 2011 feb Projektavslut: 2014 sep Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Scania (Mattias Nyberg), Linköpings universitet Doktorander:? Projektbeskrivning To cope with the challenges of increased system complexity and increased frequency of new and changed systems, it will become necessary to have a computerized troubleshooting support system with guided diagnostics to help the mechanic. The current project will investigate how such guided diagnostics should be built for heavy-vehicle workshops. Previous studies have been based on an optimization of repair time and cost of spare parts. However, for the driver and vehicle owner, costs related to uptime are also important or even supersedes the actual workshop costs. The consequence is that the troubleshooting problem can not be isolated to the workshop. Instead we need to consider the whole chain, ranging from that a fault is detected on-board the vehicle, to that the vehicle is repaired and leaves the workshop. Thus, to maximize uptime and minimize the workshop costs, the guided diagnostics should recommend not only mechanic workshop actions, but also, via remote diagnostics, driver actions. In this way we obtain a guided integrated remote and workshop diagnostics. The project contains a research part and a prototyping part. The research part is mainly a continuation of ongoing PhD-projects for two PhD students in collaboration with Linköping University. Research will be conducted on methodologies for modeling the vehicle such that a diagnostic model suitable for guided diagnostics can be created. Also, research will be conducted on methodologies for optimal planning in the context of remote and workshop diagnostics. The prototyping part aims to apply all of the project results to a real system and build a demonstration system with the purpose of being a major input to an industrialization of the results. The main applicant is Scania CV AB and Linköping University is the only other party. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 16

17 IQ-fleet intelligent styrning av fordon och flottor Dnr: Projektstart: 2011 juli Projektavslut: 2014 jan Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Scania (Anders W Johansson, Samuel Wikström), KTH, VTI Doktorander 4 Projektbeskrivning Projetet avser att bidra till ett mer uthålligt transportsystem genom att minska bränsleförbrukning och CO2 för tunga godstransporter på väg. Platooning kommer provas i större skala i en grön korridor (E4an Södertälje-Helsingborg). Effekter på energiåtgång, transportplanering, övrig trafik samt förarupplevelse kommer att undersökas. Projektet innehåller också en större satsning på ny forskning inom ITS-området. Fyra nya doktorander på KTH kommer att forska på hur hur fordon kan regleras mer energieffektivt samt hur omgivande trafikmiljöer kan predikteras. Detta stärker samarbetet mellan industri och akademi och grundlägger framtida kompentensförsörjning för svensk fordonsindustri. This project consists of two parts; evaluation of the concept of platooning in a green corridor together with extended traffic research through four new PhD students at KTH. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 17

18 Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer Dnr: Projektstart: 2011 mars Projektavslut: 2015 sept Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr, Projektet är delvis finansierat av FFI styrelse ( kr) och delvis av FFI Transporteffektivitet. Medel avseende 2012 och 2013 kommer från styrelsen medan medel för åren 2014 och 2015 kommer från FFI Transporteffektivitet. Deltagare: Scania, Jönköpings internationella högskola (Leif-Magnus Jensen) Doktorander: 1 (Veronika Pereseina) Projektbeskrivning In Swedish industries value based business models offering customers an extended services package rather than just a product are increasingly important. For Swedish firms this represents a business opportunity. Diffusion to new customers and new markets can be difficult, however, since the customer must recognize and exploit the additional value and choose these over simpler and initially lower cost alternatives. In the vehicle industry the Swedish market has provided opportunities to develop effective and efficient vehicles and innovative business models involving extended service commitments on the side of manufacturers. We are specifically interested in one example of such business model namely the Total Operating Economy (TOE) model offered by the Swedish vehicle manufacturer Scania. Gaining acceptance for and increasing the understanding of extended service models such as the TOE will not only increase the competitiveness of the Swedish vehicle manufacturing industry but has a number of benefits for the specific customer and the market.the main benefits are related to a) efficiency, b) environment and c) safety. (a) It will increase overall transport efficiency since such models focus on uptime and efficient use of a smaller number of vehicles than more basic vehicle use. (b) more fuel efficient vehicles have a positive environmental impact, as does using fewer vehicles with more uptime compared to a larger fleet of less reliable vehicles. (c) high quality vehicles with a high standard of maintenance leads to improved traffic safety. These benefits are even more pronounced in the large emerging markets where the majority of vehicles are of a more basic type and, old without significant supporting services. Despite the benefits of the package, companies in emerging markets seem to focus on the product and its price rather than the extended service offering. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 18

19 China is one of the world s largest and fastest growing markets for transportation vehicles and offers huge potential for vehicle manufacturers that are able to identify and appropriately target relevant customer segments. The Chinese market is in many ways different to the Swedish market for transportation vehicles, however. In particular, vehicle buyers tend to emphasize low vehicle price rather than life-cycle value. Although there is a growing awareness of quality differences between vehicles from different manufacturers, extended business models such as the TOE concept have attracted little interest. However, other markets such as Poland are gradually adopting the high-value business models demonstrating that the model can be transplanted to economies changing from a planned to a more market driven economy. Arguably, the key to understanding the potential of extended service business models in China lies in understanding its adoption in similar markets. In this project we focus on the market for trucks in particular, and analyze implementation of high-value business models building in the Swedish, Polish, Taiwanese and mainland Chinese markets. It is a collaborative strategic project between the Centre of Logistics and Supply Chain Management and Scania. In a three-year project, four international case studies of high-value business models implementation are planned. Results will be relevant to diffusion and sales of extended service concepts in different types of markets, and consequently to efficiency, environmental impact and traffic safety. The process of gaining acceptance for high-value business models is relevant to many industries in Sweden, in particular as many suppliers act as problem-solvers rather than providers of goods. Thereby, the results are expected to generate specific interest and will be spread in open as well as transport industry-specific seminars. The collaboration is a unique international mix of local academics and practitioners engaged in the case studies. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 19

20 Tystare transporter för effektivare distribution Dnr: Projektstart: 2011 (ept Projektavslut: 2014 (ec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Tech (Krister Fredriksson), Volvo Lastvagnar, YKI kemiska institutet, Jaba group, Chalmers Doktorander: 1 (Penny Bergman) Projektbeskrivning Den tunga fordonsindustrin har sedan 60-talet kontinuerligt haft fokus på NVH området (NVH: Noise, Vibration and Harschness) för att förbättra miljön både för föraren men även för att minska belastningen på samhället. Man vet även idag att ljud är en hälsorisk och att det har en inverkan på säkerheten och är därmed en del av nollvisionen. Samtidigt som fordonen har utvecklats till att ha en mycket lägre inverkan på samhället har mängden fordon idag ökat till en nivå att man för en diskussion om att ändra flödet för vissa typer av gods. En frågeställning är hur man kan effektivisera godsleveranser till tätbebyggda områden utanför vanlig arbetstid med mycket låg samhällspåverkan. Kan man göra så att godsflödet till tex livsmedelsaffärer kan skötas nattetid skulle det innebära en stor vinst för samhället och för åkerinäringen. Genom att trafikflödena är betydligt lägre nattetid spar man restid, minskar bränsleförbrukningen och avgasemissionerna, samt att man ökar trafiksäkerheten. För att kunna ställa om godsflöden till andra tider på dygnet behöver man dels en mer samlad bild av vilken kravbild som behöver ställas på ett sådant tungt fordon och dels en mer holistisk uppfattning över vilka andra förändringar i samhället som krävs för en sådan förändring. För nästa generation motorer (Emissionskrav Euro 6) förväntas skärpta bullerkrav och en ny mätmetod för fordon och det är en del i utvecklingen. Man vill även införa ett PIEK krav för i och urlastningspunkter nattetid, men för att möjliggöra nattdistribution behöver man utöver dessa två kommande krav göra en mer djupgående analys av fordonets ljudinverkan på samhället. Denna analys behöver resultera i en kartläggning av vilka krav man behöver ställa på ett fordon i olika zoner i tätbebyggda områden, definiera hur ett körkollektiv ser ut för dessa zoner och skapa en lämplig kravbild för en körcykel samt att även definiera mätmetoder för den cykeln. För att komma ner till de nya låga ljudnivåerna behövs även en analys av nya dämpmaterial, möjligheter att utnyttja mer sofistikerade funktioner för styrning av drivlinan, samt att FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 20

21 analysera hur man kan utnyttja ny funktionalitet så som GPS information för styrning av ljudnivån. ). FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 21

22 INNOMERGE Dnr: Projektstart: 2011 (ars Projektavslut: 2014 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr (varav kr från styrelsen). Deltagare: Volvo Technology (Daniel Zachrisson, Atul Yadav), Chalmers, Högskolan i Halmstad, Andreassons åkeri i Veddinge Doktorander:? Projektbeskrivning This project addresses the challenges related to the major growth opportunities expected to be found in emerging markets of South America, Africa, India and East Asia for Swedish truck OEMs. The local transport industry in these markets is typically entrepreneurial and innovative, but also fragmented and with very high expectation on short return on investment time. Many of the premium brand solutions successfully developed for the mature markets will need a re-design both in terms of technology content but also, and perhaps more important, of the way these solutions are offered to market by new and innovative business models based on a profound understanding of the business conditions in emerging markets. The main focus of the project will be on understanding the business conditions for uptime offerings (maintenance and service concepts, business models etc) and subsequently develop and adapt them to the requirements of the local end customers. The connections to the emerging markets will be done through the Volvo-Eischer Truck joint-venture in India and by engaging local academia through the cooperation between Chalmers and Indian Institute of Technology in Dehli and correspondingly for China with Volvo-Linggong and Chalmers/Tongy university in Shanghai. The main objective of the project are: Building knowledge on how advanced technologies and business models can be transferred to an emerging market context in order to speed up the adoption of more sustainable truck solutions (environment and traffic safety) In more detail, the project will use uptime and traffic safety as the main application areas and will include the development and testing of business models and technology for on-board diagnostics Develop a Process for reverse innovation, i.e. how innovations can be transferred back to more mature markets Develop cooperation with Swedish, Indian and Chines academia FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 22

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Utvärdering av MERA-programmet

Utvärdering av MERA-programmet 2008-11-16 Utvärdering av MERA-programmet Evaluation of the MERA Programme Tomas Åström Tommy Jansson Lars Niklasson Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter VTI rapport 683 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter Förstudie Inge Vierth Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:04 UTAN NÄT. Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:04 UTAN NÄT. Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:04 UTAN NÄT Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt Titel: Utan nät - Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och

Läs mer