Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF. GHIF samordnar och organiserar bland annat uppsökande verksamhet samt utbildnings- och tävlingsverksamhet för sina 28 föreningar. Totalt har GHIF ca 2000 medlemmar. På GHIF strävar efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, skolor, familjer, habiliteringarna samt med det övriga föreningslivet och på så sätt stötta de föreningar som är knutna till GHIF. GHIF jobbar främst med nyrekrytering med prioritet på barn och ungdomar, vi anordnar Prova På aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar, vi anordnar utbildningar, vi arbetar med tillgänglighetsfrågor, vi försöker initiera och leda projekt inom ramen för Idrottslyftet, vi arbetar med att utveckla våra föreningar, utbilda och kompetenshöja deras ledare och vi jobbar med integrering byggdes Pjäshallen, en av få handikappanpassade idrottshallar i Göteborgsområdet. Det gav oss nya möjligheter och en större närhet till flera av våra föreningar. I Pjäshallen bereds våra föreningar förtur när det gäller bokning av aktiviteter. Vi arbetar med en vision om ett integrerat Idrottscenter där handikappidrott och övrig idrott kan mötas och utvecklas. I Pjäshallen finns ett fullutrustat handikappanpassat gym och en konferenslokal som också erbjuds våra föreningar att hyra eller lösa gymkort i. Visionen är i ständig förändring men den börjar ta form och bli verkligenhet. Vi på GHIF sätter våra föreningar i fokus. Vi vill vara det stöd och den förlängda arm de behöver för att utveckla sin verksamhet, kompetenshöja sina ledare och nyrekrytera barn och ungdomar till handikappidrotten. GHIF:s styrelse och personal har under 2010 fortsatt arbetat med Värdegrunder, Visioner och Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera. GHIF står för ledorden respekt, utveckling och samarbete och Visionen är att GHIF skall bli Sveriges ledande Idrottsförbund.

4 Årsmöte & Styrelsens Arbete Årsmöte avhölls 24 mars 2010 på Idrottsmuseet, Kvibergs Idrottscenter. Nina Anyai, Ordförande i Västsvenska Idrottsförbundet, ledde årsmötesförhandlingarna. 32 röstberättigade ombud från 11 föreningar deltog. Svenska Handikappidrottsförbundet representerade under mötet genom Göteborgs Handikappidrottsförbunds fadder Annica Landström Walther som talade om Paralympics SHIF:s arbete. Mötet inleddes med att kassören Johan Bergek i NCC stiftelsen delade ut stipendium till 2009 års stipendiater års två stipendiater från distriktet var: Daniel Färnlund GRBK Utbildningsbidrag Ledare & Fredrik Karlsson Grunden BOIS Resebidrag Idrottande Ungdom. Efter stipendieutdelningen lämnades ordet till Anniela Forsell från Göteborg & Co som dels lämnade över en check till Göteborg Open kommitténs ordförande Jan Petersson och dels gjorde en dragning över projektet Dedicated to Sports. Efter Anniela tog GHIF:s Vice Ordförande över ordet. Han berättade om det Vision- och Värdegrundsarbet som Styrelsen och Personalen på Göteborgs Handikappidrottsförbund arbetat med under året och hur organisationen på GHIF ser ut. Under årsmötet antog föreningarna GHIF:s förslag om nya stadgar då ändamålsparagrafen behandlats under SHIF:s Förbundsmöte i Eskilstuna i maj Valberedningen hade till 2010 års Årsmöte förslagit att GHIF:s styrelse skulle bestå av Ordförande + 8 ledamöter. Föreningarna gick på det förslaget De 9 personerna i styrelsen representerar 7 olika föreningar i distriktet. Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har våra andra arbetsgrupper haft förberedande möten varje månad inför kommande styrelsemöten.

5 Årsmöte & Styrelsens Arbete Styrelsen har under året 2010 bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Hallberg Kicki Pernheim Johan Bergek Ida Rönnblad Claes Anneling Ola Lundberg Marie Nylander Anneling Kaj Andersson Tarja Jokinen Vice sekreterare: Anna-Carin Ahlquist (Av styrelsen adjungerad) Revisorer: Revisorssuppleant: Kjell Jonason Majvor Strömgren Valberedning: Teresé Antonsson (Sammankallande) Marica Hall Elin Forsgren Ekonomiutskott: Pjäshallsutskott: F o U: Personalansvarig: Utbildningsansvarig: Gymansvarig: Johan Bergek Kaj Andersson Anna-Carin Ahlquist Claes Anneling Ola Lundberg Kjell Rosén Kent Wisting Dick Stenberg Marie Nylander Anneling Kicki Pernheim Tarja Jokinen Ida Rönnblad Stina Wikström Jan Hallberg Stina Wikström Kent Wisting

6 Årsmöte & Styrelsens Arbete Hedersledamöter: Lennart Kanhede Ingemar Johansson Göteborg Open Kommittén: Ordförande Jan Peterson Göteborgs Handikappidrottsförbunds Tidning: IdrottsRhUSet Ansvarig Utgivare: Redaktör: Jan Hallberg Anna-Carin Ahlquist Fonder och Stipendier: Tomas Olssons Minnesfond Ordförande Ledamöter Revisorer Clas-Åke Johansson Claes Anneling Bo Andreasson Uno Lovasz Kjell Jonason Majvor Strömgren

7 Årsmöte & Styrelsens Arbete Benny Roséns Stipendiefond Ordförande Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Benny Rosén Lennart Kanhede Clas-Åke Johansson KG Åberg Marie Nylander Anneling Maud Willardsson-Engström Hans Coster Per Olsson NCC Stiftelsen Ordförande Kassör Clas-Åke Johansson Johan Bergek Göteborgs Handikappidrottsförbund (GHIF) är anslutet till: * Riksidrottsförbundet - RF * Svenska Handikappidrottsförbundet - SHIF * Västsvenska Idrottsförbundet - VSIF * Svensk Förening för Beteendevetenskaplig Idrottsforskning - SVEBI * Idrottsmusei Vänner Representation Förbundets styrelse och personal har haft följande engagemang/representation: Jan Hallberg på SHIF:s Ordförandekonferens i Luleå Claes Anneling i valberedningen till SHIF Marie Nylander Anneling i kommittén för Västra Götalandsregionens Handikappstipendium Dick Stenberg i SHIF:s samrådsgrupp Distriktsträffar med Västergötlands HIF och Bohuslän-Dals HIF I arbetet med Pjäshallen Dick Stenberg, Kent Wisting vid SHIF:s Konsulentkonferenser vår Claes Anneling i Kvibergs Intresseförening Jan Hallberg och Anna-Carin Ahlquist hos möten hos Idrott & Föreningsförvaltningen Anna-Carin Ahlquist i Referensgruppen för utveckling av ny hemsida för SHIF

8 Föreningar anslutna till Göteborg Handikappidrottsförbund per den 31 december 2010 BTK Linné Billdals Ridklubb (tillhör Ridsportförbundet) Epilepsiföreningen i Göteborg Frölunda Judoklubb FSBU Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar FUB Kungälv Fässbergs IF GHRK Göteborg Handikapp Ridklubb (tillhör Ridsportförbundet) GRBK Göteborgs Rullstolsbasketklubb (tillhör Basketbollförbundet) Grunden Bois GRIF Göteborgs Rullstolsidrottsförening IF Kville IK Västra Mölndal IK Ängemarken (tillhör Bowlingförbundet) Kungälvs BSK (tillhör Bågskytteförbundet) Landvetter Judoklubb MIS Motions- och Idrottsföreningen för Synskadade Göteborg Motoli IS RMT Mölndals ASS NHR Göteborg Partille Alpin Rehab Alpin Pomona Lions Simklubben S02 Storås Ridklubb (tillhör Ridsportförbundet) SUGI Synskadade Ungdomars GöteborgsIdrott 3V HIF Viljans IF Väst Alpin SK

9 Verksamheten på Göteborgs Handikappidrottsförbund Kansliet Förbundet har under Verksamhetsåret haft följande personal på kansliet: Anna-Carin Ahlquist tillsvidareanställd Kanslist Halvtid Stina Wikström tillsvidareanställd Idrottskonsulent Halvtid Dick Stenberg tillsvidareanställd Idrottskonsulent Halvtid Kjell Rosén tillsvidareanställd Vaktmästare Heltid Kent Wisting tillsvidareanställd Teknikansvarig Halvtid (Avslutad anställning per ) Inês Lopes tillsvidareanställd Idrottskonsulent Halvtid (Avslutad anställning per )

10 Vision- & Värdegrundsarbete och Föreningsträffar 2010 gjorde vi ett antal Vision- & Värdegrundsarbete och föreningsbesök. SHIF har under de senaste åren arbetat fram ett Visions- & Värdegrundsarbete för förbundet liksom GHIF. Göteborgs Handikappidrottsförbund har under många år arbetat med projektet Fika för Framtiden, en form av föreningsutveckling i samarbetet med SISU. Med GHIF som förebild ställde SHIF krav på alla SDF:en att genomföra ett Vision- & Värdegrundsarbete, en föreningsutveckling, med alla sina föreningar under 2010 i samarbete med SISU. GHIF har under 2010 fokuserat på de renodlade handikappidrottsföreningarna för att göra ett så grundligt arbete som möjligt med respektive förening. GHIF har under 2010 gjort Vision- & Värdegrundsarbete med 10 av sina föreningar: - FSBU 1 träff under GHRK 1 träff under GRBK 2 träffar under Göteborgs Rullstolsidrottsförening 1 träff under Landvetter Judoklubb 2 träffar under MASS 1 träff under MIS 2 träffar under Rehab Alpin 3 träffar under SUGI 1 träff under V HIF 1 träff under 2010 Genom flytten till Pjäshallen har vi också fått en helt annan närhet tillstånd, genom att vi träffar våra föreningar som tränar och har sina kanslier i hallen. Vi har under året haft en dialog om utveckling och bistått med stöd och hjälp ifrån förbundet till många utav våra föreningar. Vi har även under 2010 haft 2 träffar med FSBU i ledarskaps- och inspirationssyfte, Frölunda Judoklubb i samarbete med Synskadeläger, Storås Ridklubb i samband med IdrottsRhUS & GHRK i samband att försöka anordna Ridhandikappanpassade utbildningar och för att göra en ansökan om ett Utvecklingscenter till Lunna Gård. 10

11 Utbildning, Konferenser, Information, Rekrytering & Arrangemang Under 2011 väntar Visions- & Värdegrundsarbete med bland annat de föreningar som har handikappsektioner. - GHIF:s styrelse och personal har under 2010 fortsatt sitt arbete med Värdegrunder, Visioner och Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera. GHIF står för ledorden respekt, utveckling och samarbete. Visionen är att GHIF skall bli Sveriges ledande Idrottsförbund. Det här arbetet har pågått under hela året men särskilt vid två helgkonferenser samt vid två uppföljningstillfällen har hela GHIF:s styrelse och personal varit samlad för att utveckla arbetet. - I april 2010 deltog två av Göteborgs Handikappidrottsförbund personal på SHIF:s Konsulent Konferens. Den ena hölls i Stockholm. - GHIF:s ordförande deltog i oktober månad på i SHIF:s Ordförandekonferens i Luleå. - Idrottskonsulenterna har vid flera tillfällen varit ute på besök i olika skolor och informerat om funktionsnedsättningar och idrott. - Vi har haft besök av skolor från bland annat Talldungeskolan Öjersjö Brunn i Pjäshallen som provat på Goalball och rullstolskörning. - GHIF deltog i Habiliteringens Aktivitetsdag på Aktiviteten i Mölndal den 4 september. - GHIF har under 2010 bjudit in till två Utbildningshelger: en på våren och en på hösten. Till dessa utbildningar har inbjudningar gått ut till alla våra föreningar. Det har varit blandat intresse bland föreningarna men de har varit mycket uppskattade. I mars 2010 bjöd vi in till följande utbildningar: Ledarskapsutbildning / föreläsning - Framgång är ingen slump med Kristina Landgren Carestam Goalballdomarutbildning 13 deltagare från 5 olika föreningar deltog i utbildningehelgen. I oktober / november 2010 stod följande utbildningar på programmet: Mer grenspecifik klubbledarutbildning (judo & goalball) hölls under Synskadeidrottslägret i november Kost för prestation Plattformen i samarbete med SISU Inspirationsföreläsning av & med GHIF:s Anna-Carin Ahlquist 5 deltagare från 3 föreningar deltog i utbildningarna - Vid flera olika tillfällen har Göteborgs Handikappidrottsförbund arrangerat aktiviteter för konferenser. Vi tog också emot besök under 2010 från Fritidsförvaltningar från olika delar av Göteborg, Habiliteringar, Specialpedagogiska Institutet, Syncentraler, Folkhögskolor, assistansbolag samt organisationer så som Friends och Team Frösunda. Vid dessa tillfällen har våra idrottskonsulenter föreläst om handikappidrott, om projektet Pjäshallen samt arrangerat så att deltagarna fått Prova På bland annat Goalball och rullstolskörning och då ofta i samarbete med någon utav våra föreningar. - Under 2010 fortsatte Göteborgs Handikappidrottsförbund med den IdrottsRhUS verksamhet som man påbörjat under IdrottsRhUSen är aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ur grupperna Rörelsehindrade, Intellektuellt funktionshindrade och Synskadade i åldrarna 5-20år. IdrottsRhUSen är dagaktiviteter som under 2008 hölls under Sportlovet, Sommarlovet samt Höstlovet där barnen och ungdomarna fick möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter. IdrottsRhUsen är ett samarbete med våra föreningar där de aktiva och ledare hjälpt oss att demonstrera sina idrotter. 11

12 12

13 Utbildning, Konferenser, Information, Rekrytering & Arrangemang På grund av personalbyte hölls endast HöstlovsIdrottsRhUSet under Under Höstlovet bjöds barnen och ungdomarna att prova på Ridning, Dans Workshop & Bowling. - Den 20 mars och i Paralympics tider, bjöd Göteborgs Curling Klubb och Göteborgs Handikappidrottsförbund in alla rullstolsburna mellan år, i Göteborgs Distriktet, till en prova på dag med Is Curling i Lundbystrandshallen. - Idrottsskolan för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar startade 2009 som ett samarbete med vår föreningar så att de skall få möjlighet att presentera och marknadsföra sina idrotter och sina föreningar fortsatte GHIF att utveckla idén med Idrottsskolan och distriktets barn och ungdomar bjöds in till 10 tillfällen på våren och 10 tillfällen under hösten. Idrottsskolan har under 2010 bjudit på allt från bowling till bågskytte, bordtennis, rullstolsrugby, El-Hockey och mycket mycket mera. Distriktets föreningar har ställt upp med sin kompetens och sitt brinnande engagemang inom olika idrotter. Under 2011 kommer Idrottsskolan att fortsätta och vi kommer då att lägga ner mer tid och resurser för att marknadsföra Idrottsskolan så att vi når ännu fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom Göteborgs Distriktet. 13

14 Utbildning, Konferenser, Information, Rekrytering & Arrangemang - Under 2010 ingick GHIF i ett samverkansprojekt med Östergötlands HIF & Stockholms HIF. Projektet gällde gruppen med synnedsättningar och tanken var liksom 2009 att Göteborg, Stockholm och Linköping skulle stå som värd för var sitt synskadeläger under året. Göteborg valde i år att arrangerade synskadelägret i direkt anslutning till vår rekryteringstävling Göteborg Open november. Vi valde också att göra det till större och skickade inbjudan nationellt. Under fredag eftermiddag samlades 30 barn och ungdomar från olika delar av Sverige i Pjäshallen för att delta i helgens läger. Under helgen fick barnen och ungdomarna fått prova på goalball, judo, klättring, showdown, samarbetsövningar och lekar. Förutom GHIF:s idrottskonsulent Stina Wikström genomfördes alla aktiviteterna under helgen med hjälp av ledare ifrån Frölunda Judoklubb, FSBU, MIS, Sakura och Göteborg Open. Helgens aktiviteter avslutades med att man åkte till Lundbystrand för att delta i Judotävlingen på Göteborg Open. I maj arrangerades ett läger i Stockholm dit Göteborg tyvärr inte hade några aktiva att skicka. Vi bytte Idrottskonsulent under våren och arbetet med att bli varm i kläderna pågick som bäst under den tiden varför vår trupp till Stockholmslägret tyvärr blev lidande. Östergötlands läger blev tyvärr inställt på grund av för få deltagare. Göteborg hade en mindre trupp men totalt sett var de för få för att köra lägret.samverkansprojektet var ett positivt projekt för Göteborg och vi är otroligt glada för att uppslutningen blev så stor som den blev. Plan finns för att genomföra ett liknande läger under samma period under Under 2010 genomförde GHIF också ett Simprojekt. Projektet kom igång sent under 2010 och kommer därför att fortsätta in under Projektet är döpt till Utveckling av simning för särskoleelever i Göteborg och har syftet att i Steg 1 inventera simkunskaperna samt för eleverna inom Göteborgs Särskolor avlägga ett simkunnighetsprov i enlighet med kursplanen för Grundsärskolans krav på aktiviteten. Under 2011 kommer projektet att fortsätta med Steg 2 som innebär att vi erbjuder de inventerade skolorna någon form av träning / undervisning för att uppnå kursplanens mål. Det här projektet har varit väldigt spännande och det har tagits emot positivt av Särskolorna i Göteborg som skickat sina elever till oss. 14

15 Utvecklingscentrum för Synskadeidrott Under början av 2008 erhöll vi medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla ett Regionalt Integrerat idrotts- och utvecklingscentrum med inriktning på synskadeidrott i Pjäshallen. Göteborgs Handikappidrottsförbund påbörjade arbetet under 2008 med centrat genom att anställa en idrottskonsulent/ projektledare. En förstudie till att skapa ett utvecklingscenter gjordes och en del viktiga kontakter etablerades. Idén är att få till stånd ett Utvecklingscentrum för Synskadeidrott (UtvC SYN) och att etablera det bästa nätverket med spetskunskap inom idrott, pedagogik, tillgänglighet och medicin för personer med olika synnedsättningar. Ett huvudmål är att utveckla de olika idrotterna för personer med olika synnedsättningar inom träningsmetodik, teknik, ledarskap och träningslära, både för breddidrott och för dem som satsar på att bli elitidrottare inom ett större geografisk område. En annan viktig del med idén att skapa ett Utvecklingscentrum för personer med olika synnedsättningar är att skapa möten mellan idrottare inom ett större upptagningsområde och med det ge en möjlighet för homogena möten mellan idrottare. I Sverige finns det relativt få personer med funktionsnedsättningar och när man begränsar sig till att endast jobba med personer med olika synnedsättningar, så blir utbudet ännu färre. Rekryteringen försvåras också då det finns få personer i varje samhälle som eventuellt kan idrotta tillsammans. Därför skulle detta Utvecklingscentrum bli en viktig aktör för att få fler personer med olika förutsättningar att träffas på en samlad plats där de kan ta del av en verksamhet som ständigt kommer att förändras och utvecklas. Under 2009 gjordes en ansökan till SHIF, som behandlades under början av GHIF fick påpekanden på en del i ansökan som måste korrigeras och arbetas vidare på innan man kan få lov att driva ett Utvecklingscentrum för Syn i Pjäshallen. Man ansåg att ansökan var mer av en avsiktsförklaring än en ansökan utifrån de av SHIF/SPK:s styrelse fastställda kriterierna. För att SHIF / SPK:s styrelse skall kunna handlägga ansökan vidare behövs uppgift om vidtalade samarbetspartners, inte endast tilltänkta. Vidare behövs en finansieringsplan med tänkt startdatum och budget som sträcker sig över 3 år. Under 2010 har ett förslag till organisations- och verksamhetsplan har tagits fram. Man har tagit fram ett förslag för finansiering och inom vilka ämnesområden man vill bedriva forskning och utveckling. Man har också bjudit in tilltänkta samarbetspartners till Pjäshallen för möten och dessa har tagit med sig fråga till sina organisationer. I och med vårat arbete med Prova på läger för synskadeidrott växer intresset för ett Reginonalt Integrerat Utvecklingscenter för Synskadeidrott i Pjäshallen. Arbetet kommer att fortskrida under

16 Sportoteket Verksamheten med uthyrning av sport- och fritidshjälpmedel från Sportoteket har under 2010 liksom tidigare år främst bestått av de olika vinterutrustningar samt de nya El-Hockeystolarna som vi kan erbjuda. Under 2010 har det hyrts ut ett tiotal artiklar ur Sportoteket till Göteborg men även till andra delar av landet där det saknas den här typen av uthyrning. Vi har under 2010 arbetat med att gör mer reklam för vårt Sportotek och för att uppdatera bilderna på vår hemsida för att göra det mer synligt för Distriktets brukare. Det här är ett omfattande arbete som kommer att fortsätta under 2011 i och med att vi nu också har en ny hemsida. Vi kompletterade Sportoteket med ytterligare 2 El-Hockeystoilar under 2010 och GHIF kan nu erbjuda distriktets brukare 6 st El-Hockey stolar. De mest frekventa uthyrningarna rör: - El-Hockeystolarna - Dubbelskenor skridsko - Skicart - Skridskokälke - Slimskate - Goalballbollar - 2-ski - Åkpåsar Under 2010 flyttade vi även ut några av våra iskälkar från Isrinkarna runt om i Göteborg där de vanligtvis är placerade till evenemanget Is på Heden där man kan åka skridskor mitt i centrala Göteborg under vintern. 16

17 Tävlingar Särskolemästerskapen i friidrott Den 10 maj arrangerade Göteborgs Handikappidrottsförbund Särskolemästerskapen i friidrott på Angereds Idrottsområde i Göteborg. Över 100 elever från mellanstadiet och högstadiet deltog denna något kyliga dag i tävlingen som innehöll disciplinerna kula, längdhopp, höjdhopp, 60 meter, 100 meter och 400 meter. Det blev en fantastisk dag för alla inblandade med många skratt, glädje, kämparglöd och entusiasm. Att antalet deltagare hade fördubblats på grund av bättre framförhållning och planering från kansliets sida var för oss en stor glädje. Svenska Ungdomsspelen i Friidrott För andra gången skulle Svenska Ungdomsspelen, SUS, i friidrott hållas utanför huvudstaden och Värmlands HIF stod 2010 för värdskapet. Tävlingarna gick av stapeln på Sannerudsvallen i Kil och Göteborgs Handikappidrottsförbund hade i år med en trupp bestående av totalt 4 aktiva. En trupp som tyvärr var ganska mycket mindre än föregående år. Göteborg representerades 2010 av 1st klass Rörelsehindrade, 3st från klass U. Utöver de aktiva bestod truppen av idrottskonsulent Stina Wikström från GHIF, en förälder och en idrottslärare från Kungsladugårdsskolan. Vi är mycket nöjda och en rad fina individuella resultat presterades av de aktiva trots det bistra vädret. Totalt hade de aktiva 3 finalplatser och 1 silver samt fina förbättringar resultatmässigt från förra året. Vi på GHIF tar med oss till nästa SUS att vi måste arbeta hårdare och bättre när det gäller rekrytering av truppen. Vi måste jobba på att få med aktiva ifrån alla skadeklasserna samt fler aktiva av båda könen. Göteborg Open Sveriges Roligaste Rekryteringstävling gick som vanligt av stapeln den nästsista helgen i november, närmare bestämt den november hade vi en liten dipp i deltagarantalet som till vår stora glädje ökat markant Totalt var det över 280 anmälda till 2010 års upplaga av Göteborg Open som efter strykningar på grund av sjukdom blev 260 aktiva. Göteborg Open Kommitténs Ordförande Jan Peterson inledde Invigningsceremonin med att hälsa alla deltagarna välkomna tillsammans med Anniela Forsell ifrån Göteborg & Co. Efter Invigningen hade vi liksom tidigare år hjälp av Ida Rönnblad från Friskis & Svettis med att peppa alla deltagarna med musik och rörelser för att bli ordentligt uppvärmda innan tävlingarna satte igång. De idrotter som det fanns att välja mellan 2010 var Goalball, Boccia, Bordtennis, 5-kamp, Judo, Luftvapenskytte, Elektronskytte, Miniatyrcurling, Parallellslalom, Ridning, Rullstolsbasket, Rullstolsdans, Simning, 60m Löpning/ Rullstolskörning och El-Hockey. Flest deltagare hade som vanligt 5-kampen med 127 anmälda följt av 60m med 94 anmälda och boccian med 71 anmälda. Med totalt 15st olika idrotter att välja mellan i Lundbystrandshallen, på Lunna Gård, i Pjäshallen och på Valhallabadet befästes återigen Göteborg Open som Sveriges största och mest populära rekryterings tävling. Vi har, till vår stora glädje, genom ett mer aktivt arbete via e-post kunna nå fler aktiva och deras föreningar till Kvällseventet var i år flyttat till Universeum och blev på så vis till en härlig upplevelsekväll med guidning, disco och mat. Över 220 aktiva, föräldrar och assistenter deltog i kvällsarrangemanget. En nyhet 2009 var att alla anmälningar gjordes via Internet. Det här gjordes för att underlätta all administration och för att i framtiden kunna få fler deltagare till tävlingen. Anmälningsförfarandet fungerade bra för oss på kansliet och vi fick all information på ett enkelt sätt i Excel vilket gjorde det enkelt att skapa deltagarförteckningar och startlistor. 17

18 Tävlingar Anmälningsförfarandet skedde 2010 liksom föregående år via Internet. Vi arbetade mer aktivt för att via e-post kunna nå fler aktiva och deras föreningar till 2010 års upplaga av Göteborg Open. Vi uppdaterade 2010 vårt adressregister med bland annat alla deltagarna i 2009 års Göteborg Open, föreningar & SDF i Skåne, Halland, Småland, Västra Götaland, Östergötland, Värmland och Sörmland, samt alla idrottskommittéerna inom SHIF. Nackdelen med anmälningssystemet var att det uppfattas lite krångligt för de som gör anmälningarna. Vi arbetar för att utveckla ett ultimat anmälningssystem och vi hoppas kunna erbjuda ett bättre förfarande till 2011 års upplaga av Göteborg Open. Göteborg Open är ett samarrangemang mellan Göteborgs Handikappidrottsförbund, BTK Linné, FSBU, GHRK, GRBK, Landvetter JK, MASS, MIS och 3V HIF. Utan det engagemang som dessa 8 föreningar visar för Göteborg Open skulle vi aldrig lyckas så väl med detta arrangemang år efter år. Diagramjämförelse över Idrottsfördelningen i procent för Göteborg Open 2009 & Göteborg Open Blå Stapel visar Göteborg Open 2009 Röd Stapel visar Göteborg Open anmälda 301 anmälda 18

19 Pjäshallen Under 2010 har sex föreningar som är medlemmar i Göteborgs Handikappidrottsförbund bedrivit sin ordinarie träningsverksamhet i Pjäshallen. Utöver detta har bland annat flera nationella Handikappidrotts tävlingar arrangerats i hallen under våren och hösten februari arrangerades en SM omgång i Rullstolsrugby av Rehab Alpin, 3V-Cupen i boccia arrangerades av 3V HIF i oktober och 2 omgångar av Swedish Open i Rullstolsrugby arrangerades i november och december av Pomona Lions. Förutom all Handikappidrott som bedrivs i Pjäshallen hyr en rad olika skolor och idrottsföreningar träningstid här i hallen. Under dagtid hyrs hallen ut som gymnastiksal till 4 olika skolor och på helgerna hyrs hallen ut till dels föreningar och dels till arrangemang. Under 2010 har vi haft bland annat haft basketfestivaler, innebandycuper i Pjäshallen. Beläggning är mycket god men Göteborgs Handikappidrottsförbund ser noga till att verksamheten inte sker på bekostnad av förlorade träningsmöjligheter för idrottare med funktionsnedsättningar då tillgången på hallar är begränsade för denna målgrupp. Föreningar som tillhör Göteborgs Handikappidrottsförbund har förtur inför varje säsong vid bokning av tider i hallen. Under 2009 tog vi en rad beslut rörande Pjäshallen, vilka vi har förstärkts under det gångna året. För att kunna driva och få bäring i Pjäshallen krävs att vi måste försöka hyra ut hallen för mässor och arrangemang några gånger per år fattade dock styrelsen beslutet att endast hyra ut hallen för andra arrangemang, en gång på våren och en gång på hösten. Det här beslutet togs för att störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt. Ett policy beslut har också tagits, i enlighet med Idrott och föreningsförvaltningens policy, att hallen inte kan hyras för fester där alkohol serveras. Under 2010 hyrdes Pjäshallen ut till tre större arrangemang. Det var Göteborgs Symaskinsagentur som i februari och oktober hyrde hallen och gjorde om den till en symässa i fyra dagar. Evenemanget drog publik och utställare från när och fjärran. Utställningen blev välbesökt och arrangemanget lyckat. I september innan ordinarie verksamhet startat upp omvandlades Pjäshallen till ett blomsterhav då orkidéutställningen intog Pjäshallen för en helg. Utställningen var otroligt lyckad och välbesökt liksom då den hölls I juli månad hyrdes Pjäshallen ut för övernattningar i 2 dagar av Svenska Amerikanska Fotbollsförbundet. De här uthyrningarna visar på hur stor potential Pjäshallen faktiskt har och hur vi på ett ganska enkelt sätt och med små medel, kan få ekonomisk bäring i hallen. 19

20 Pjäshallen Under 2008 och 2009 utrustade Göteborgs Handikappidrottsförbund ett handikappanpassat gym i Pjäshallen. Under 2010 har arbetet med gymmet fortsatt och vi har idag ett fullutrustat handikappanpassat gym. Vid årsskiftet 2010/2011 hade vi 27 aktiva som löst gymkort. Priset för gymkortet är satt till 1000:-/halvår. För våra föreningar har vi en viss prisreducering om man är fler än 6 personer som löser gymkort vid samma tillfälle, då kostar gymkortet 800:-/ halvår. Om man vill ta med sig en vän eller en assistent som också vill träna kostar det 50:- / gång. Under 2010 har bland annat Aspero Idrottsgymnasium och Änglagårdsskolan hyrt gymmet vid en fast och regelbunden tid. Gymmet har då fortfarande varit öppet för våra vanliga gymaktiva. Under 2010 har flera av våra föreningar haft sina styrelsemöten, årsmöten och utbildningar i Pjäshallens konferensrum. Västsvenska Idrottsförbundet / SISU Idrottsutbildarna och Stadsdelsförvaltningen Bergsjön har också hyrt konferensrummet på både vardagar och helger. Priset för att hyra konferensrummet en halvdag är 500:- och en heldag 1000:-. Våra föreningar betalar 50:- / timma när de hyr konferensrummet. I Pjäshallen har två förbund och två föreningar sina kanslier. Förutom Göteborgs Handikappidrottsförbund hyr Svenska Frisbeeförbundet, FSBU och 3V HIF kansliyta i Pjäshallen. Det här ger också en annan närhet och kontakt med våra föreningar som vi tidigare saknat. Under 2010 har vi jobbat hårt med att hitta lösningar för förvaring och förråd. Vi har också jobbat hårt med underhållet i hallen. Arbetet med Pjäshallen är en spännande men arbetskrävande process i ständig förändring efter GHIF:s och våra hyresgästers önskemål. På fotot nedan ser man Pjäshallens Handikappanpassade gym 20

21 Fonder & Tidningen IdrottsRhUset Fonder GHIF har 3 olika stipendiefonder knutna till sig där det vanligtvis sker utdelning en gång om året: - Benny Roséns Stipendiefond - NCC Julstipendium - Tomas Olssons Minnesfond Utdelning har inte gjorts ur någon av fonderna under Problem finns med de olika fondernas utformning och stadgar. Under år som 2010 då ränteläget är dåligt, finns inga likvida medel att dela ut tyvärr. Många ansökningar kom in både till Benny Roséns Stipendiefond och till NCC Julstipendium. Just nu håller NCC styrelsen på att ändra stadgarna så att man skall kunna dela ut stipendier även under år som dessa. Eftersom stadgarna håller på att ändras släpar utdelningen av stipendierna från 2010 efter och kommer att delas ut vid ett senare tillfälle under GHIF:s styrelse har i 2010 års bokslut valt att avsätta medel för att inrätta en fond. Man har valt att avsätta dessa medel för att på så vis kunna premiera aktiva eller ledare som presterat bra och visat framfötterna inom Göteborgs Distriktet. Vi har många duktiga aktiva, ledare och eldsjälar som är värda att uppmärksammas och vi hoppas på detta sättet kunna uppmärksamma dessa och på så vis även höja värdet på handikappidrotten. Tidningen IdrottsRhUSet Tidningen har under år 2010 utkommit med 5 nummer. Ansvarig utgivare: Jan Hallberg Redaktör: Anna-Carin Ahlquist Tidningens syfte är att sprida information om verksamheten inom vårt distrikt. Det är ett av Göteborgs Handikappidrottsförbunds viktigaste marknadsföringsverktyg och det ekonomiska resultatet visar i år på ett resultat runt noll trots det bistra ekonomiska läget som vår annonsförsäljningsbyrå hanterat under Vi når ca 1000 prenumeranter med tidningen. Våra största målgrupper är Habiliteringar, Föreningar, Privatpersoner, Företag, Hjälpmedelscentraler och Bibliotek. Diagrammet nedan visar en jämförelse över annonsförsäljningen för tidningen IdrottsRhUset 2009 & Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 5 21 Blå stapel visar försäljningen 2009 Röd stapel visar försäljningen 2010

Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.

Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF. Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GÖTEBORGS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND 2008 Göteborgs Handikappidrottsförbunds styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2008. Styrelsen har under året bestått av: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Verksamhetsidé och Visioner Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbunds styrelse har under år 2010 skaffat sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 2 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Denna folder och ytterligare information finns på vår hemsida: www.handikappidrott.se/jamtland-harjedalen Vid frågor ring Jämtland-Härjedalens

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Idrotts- och utvecklingscentrum Kviberg. Beskrivning: 2007-07-30

Idrotts- och utvecklingscentrum Kviberg. Beskrivning: 2007-07-30 Idrotts- och utvecklingscentrum Kviberg 2007-07-30 Beskrivning: Ett investerings och anställningsbidrag på 1 000 000 kronor ges för att utveckla ett regionalt integrerat idrotts och utvecklingscentrum

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND ORGANISATIONSPLAN

HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND ORGANISATIONSPLAN HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND ORGANISATIONSPLAN STYRELSE ARBETSUTSKOTTET KANSLI REKRYTERING ORGANISATIONSUTVECKLING TILLGÄNGLIHET UTBILDNING/UTVECKLING MARKNAD/EKONOMI FÖRBUNDSTIDNINGEN FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.

Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF. o r id p p a k i d n a H r tt e ö G i b te g ro Informationsbroschyr GHIF.indd 1 2013-08-27 13:15:19 Informationsbroschyr GHIF.indd 2 2013-08-27 13:15:25 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Nicolina vann Tyska Öppna

Nicolina vann Tyska Öppna IdrottsRhUSet Nummer 1 2010 Vi gör det omöjliga möjligt! Nicolina vann Tyska Öppna Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund 1 Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AADAX Totallås Datavägen

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, onsdag den 20 februari 2013 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Anders Larsson, ordf, Malin Bergendahl, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Reviderad Mål- och verksamhetsplan för år 2014 Bildkollage på framsidan: Överst: Prova-på klättring med Bohusläns Klätterklubb och prova-på elektronskytte med Team

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan

Mål- och verksamhetsplan Mål- och verksamhetsplan 2013-2014 2 (6) Mål- och Verksamhetsplan 2013-2014 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) bildades 1992 och är ett av 21 specialidrotts-distrikts-förbund

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA

G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA RIKTLINJER (p.10) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Parasport Skåne Nutid och Framtid

Parasport Skåne Nutid och Framtid Parasport Skåne Nutid och Framtid 2016-2020 Raimo Dubbelman processledare SISU 40 års styrelsearbete i förbund och föreningar Baskettränare sedan 1972 Från elit till mikrobasket Elittränare Steg 4 INOM

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Styrelse Tore Nilsson Ordförande Kerstin Wiksén Gert Nilsson Bengt Olofsson Jonas Andersson Annika Hultqvist Börje Johansson Vice Ordförande (Suppleant) Kassör Sekreterare

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nicolina vann Tyska Öppna. Nummer 1 2011. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nicolina vann Tyska Öppna. Nummer 1 2011. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 1 2011 Vi gör det omöjliga möjligt! Nicolina vann Tyska Öppna Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AADAX Totallås Datavägen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Fyra distrikt en verksamhetsplan

Fyra distrikt en verksamhetsplan 2016 Fyra distrikt en verksamhetsplan Parasportförbundets distrikt runt Mälaren genomför 2016 ett ökat antal verksamheter gemensamt. Det gör vi för att på ett bättre sätt kunna ta ansvar för det som vi

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nummer. Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nummer. Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 3 2010 Vi gör det omöjliga möjligt! Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund 1 Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AB Tollor Box 8863 402 72 GÖTEBORG 031-55 15 50

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Stockholm Wado Karateklubb Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Klubbens stil Den karatestil vi tränar går under namnet Wado Ryu, vilket betyder fred och harmoni, som är karatens yttersta

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nummer 5 2010. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nummer 5 2010. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 5 2010 Vi gör det omöjliga möjligt! Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AB Gyllenhammar & Sahlin BOX 92 435 22 MÖLNLYCKE 0708-38

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 2(22) Verksamhetsberättelse 2012 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Omslag: Stångåloppet 24 augusti Skoltävlingar Innebandy Stångåloppet, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 18 mars 2015, kl. 18.30 Plats Föreningshuset

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nummer 4 2012. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nummer 4 2012. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 4 2012 Vi gör det omöjliga möjligt! Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AB Gyllenhammar & Sahlin BOX 92 435 22 MÖLNLYCKE 0708-38

Läs mer

H A L L A N D S PARASPORTFÖRBUNDs V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

H A L L A N D S PARASPORTFÖRBUNDs V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E H A L L A N D S PARASPORTFÖRBUNDs V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 6. 0 1. 0 1 2 0 1 6. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande: Ordförande Vice

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer!

Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer! Nr 9 dec-15 Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer! Tillsammans kan vi komma långt, det viktigaste är att ALLA spelar på sina villkor och har roligt! PINGIS i Nordvästra Götaland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi?

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé: I Luleå DF bedriver vi discgolf och övrig discsport tillsammans

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Fyra distrikt en plan för verksamheterna

Fyra distrikt en plan för verksamheterna 2016 Fyra distrikt en plan för verksamheterna Parasportförbundets distrikt runt Mälaren genomför 2016 ett ökat antal verksamheter gemensamt. Det ger oss bättre möjligheter att ta ansvar för det som vi

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer