BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013"

Transkript

1 BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013 Under 2013 fick totalt 162 avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen kansli har därefter kategoriserat samtliga av dessa projekt utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört. I denna bilaga redovisas kortfattat de projekt som bedömts tillhöra kategori 4. Det betyder att hela verksamheter lever vidare och finansieras varaktigt av organisationen själv eller av andra. Utöver dessa 49 projekt har ytterligare 34 projekt överlevt genom att erfarenheterna från projekten har levt vidare, dessa 34 projekt tillhör kategori Mo Gård Folkhögskoleförening. Utveckling av modeller för utbildning av personal som arbetar med personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscentrum för dövblindfrågor fattade redan under 2011 beslut om att permanenta verksamheten med kurser inom ramen för ordinarie uppdrag. Verksamheten erhåller statsbidrag och redovisar mot Socialstyrelsen. 2. Fryshuset. Passus. Syftet med projektet var att hjälpa unga män upp till 25 års ålder som vill lämna kriminella gäng samt att hjälpa dem att lägga grunden till en ny identitet och en konstruktiv tillvaro. Verksamheten drivs vidare med medel från bl.a. kriminalvården och socialtjänsten. 3. Fryshuset. Cides Centrum för destruktiva subkulturer. Fryshuset har fått i uppdrag av Ungdomsstyrelsen att driva ett nationellt resurscentrum för avhopparverksamhet inom ramen för CIDES. Centret ska fungera som en paraplyorganisation med syfte att knyta samman flera lokal verksamheter och/eller personer som organiserar och samordnar erfarenhetsutbyten. 4. HSO Skåne. Uppdrag Plushälsa. Organisationen har nu ett samarbetsavtal med Region Skåne som möjliggör att även efter projekttidens slut stötta de föreningar som vill fortsätta arbeta med hälsoaktiviteter för sina medlemmar. 5. Stiftelsen Spinalis. Livskompetens att åldras med funktionshinder. Projektet har utvecklat ett program för att förebygga och behandla de vanligaste fysiska problemen för personer med ryggmärgsskada. Projektet har också lagt stor vikt vid att utveckla och anpassa metoder för att stärka personernas psykologiska förmåga att hantera sina ändrade levnadsförhållanden. Projektet har tagit fram metoder inom områdena kognitiv terapi och filosofisk praxis. Ett konkret resultat av projektet är att det startats filosofiska caféer på Karolinska och Furuboda. 6. Ideella föreningen Dalbo. Tjejer emellan. Ett projekt i området Araby i Växjö med målsättningen att skapa en mötesplats öppen för flickor och med en verksamhet som är utformad utifrån målgruppens behov. Målsättningen är att fler unga flickor ska vara delaktiga i utvecklingen i sitt närområde och att bidra integration mellan olika etniska grupper. Verksamheten drivs sedan januari 2014 vidare i kommunens regi. 7. BRIS. BRIS-chatten. BRIS-chatten erbjuder barn och ungdomar en chatt-kontakt med en vuxen på BRIS. Kontakten är mellan ett barn och en vuxen och den är anonym. Barn och unga tar sig in på chatten genom ett personligt användarnamn och lösenord. Chatten ingår nu som en ordinarie del i BRIS stödverksamhet. 8. Hassela Solidaritet. Hassela Helpline. Projektet har etablerat en mångspråkig telefonoch internetjour kring frågor som rör kriminalitet och drogmissbruk bland barn och Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

2 ungdomar. Hassela Helpline vänder sig till föräldrar, syskon, kompisar, lärare och andra närstående som oroar sig för att ett barn, tonåring eller ung vuxen i sin närhet lever i riskzonen. Verksamheten drivs vidare med volontärer i föreningens regi. 9. HSO. Brukarpaneler En metod för brukarmedverkan vid produktutveckling. Projektet syftar till att utveckla metoder för brukarmedverkan vid framtagning av produkter, miljöer och tjänster för att dessa så långt möjligt ska bli tillgängliga för och kunna användas av alla. Målet med projektet är att etablera verksamhet med allsidigt sammansatta brukarpaneler. Projektet har tagit fram en databas med personer med olika typer av funktionsnedsättningar i samarbete med Unicum Nordisk Design för Alla Center. Unicum fortsätter göra tester. 10. Hälsans Natur. Hund i vården (vårdhundskolan). Syftet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador. Nu har 70 kommuner runt om i landet hundar i vården, en nationell standard för utbildningen har tagits fram, två skolor har kurser och Socialstyrelsen arbetar med en nationell vägledning. 11. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare RFS. Utbildning för gode män till ensamkommande asylsökande barn. Syftet med projektet är att utbilda gode män för ensamkommande asylsökande barn samt möjliggöra samverkan dem emellan för att säkerställa att barnens behov tillgodoses. Projektet har tagit fram en utbildning som genomförs i föreningens regi. Metoden som har tagits fram har legat till grund för det utbildningsmaterial som SKL och Migrationsverket tagit fram. 12. Coompanion Norrbotten år 1-2, Navet ek. förening Arbete på mina villkor. Tillsammans med lokala företag och den ekonomiska föreningen Navet har projektet arbetat med att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden. Modellen som prövats bygger på samarbete med offentlig sektor. Verksamheten lever vidare i föreningens regi. Kommunen och privata företag köper tjänster. 13. FC Växjö. VITAK. Tillsammans med kommunen och FUB har projektet utvecklat en helt ny typ av daglig verksamhet för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten drivs nu vidare i kommunens regi. 14. Rötter. StockTv. Projektet har skapat en för ung populär kultur nischad och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare. Verksamheten lever vidare i föreningens regi och finansieras med reklamintäkter. 15. Föreningen Annorlunda. Projekt Annorlunda. Syftet med projektet är att skapa varierande och meningsfull daglig sysselsättning (daglig verksamhet enligt LSS) för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Projektet har tagit fram en ny modell för dagligverksamhet för personer med utvecklingsstörning i Vellinge kommun. Verksamheten drivs vidare av ett assistansbolag och finansieras av kommunen. 16. Norrbottens Handikappidrottsförbund. Skaparkraft. Syftet med projektet är att ta fram en modell för att arbeta integrerat med kultur och idrott som riktar sig till personer med multifunktionsnedsättningar och barn i asylsökande familjer. Föreningen driver verksamheten vidare i två kommuner och fler kommuner är på gång att permanenta verksamheten. Kommunen finansierar. 17. Sensus Studieförbund. Jag ska bli barnorganist. Ett utvecklingsprojekt där barn får lära sig spela orgel utifrån en anpassad metod. En utbildning för pedagoger har tagits Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

3 fram och verksamheten finns nu i sju stift. Kyrkan kommer att ta över verksamheten under Folkuniversitetet i Karlstad. Ekonomiutbildning för arbetslösa ungdomar. I samarbete med målgruppen, Konsumentverket och Finansinspektionen har projektet utvecklat en modell inom vardagsekonomi för arbetslösa ungdomar. Modellen används och finansieras nu av bl.a. föreningen och Sparbankens stiftelser. 19. Psoriasisförbundet. Livsstilsfrågor för ökad livskvalitet för människor som lever med psoriasis. Syftet med projektet var att bygga upp en livsstilsskola/psoriasisskola som ska bygga på en helhetssyn med inriktning på kost, motion, rökavvänjning, stresshantering m.m. Projektet har tagit fram en kursplan för patienter och sjukvårdspersonal som nu används. Sjukvården, ABF och föreningen fortsätter att driva utbildningsverksamheten. 20. Hjälpmedelsinstitutet. IT-support för hemanvändare med funktionsnedsättning. Målgruppen är äldre med funktionsnedsättningar som upplever att de behöver få hjälp med datorn, digitalboxen eller telefonen. Projektet har utbildat personal om funktionsnedsättningar i tre försökskommuner. Hjälpmedelscentralen driver verksamheten vidare med medel från Post- och Telestyrelsen fram till maj Funktionen kommer eventuellt att bli en nationell tjänst. 21. Korpen Tyresö. Brännpunkt. Projektet har utvecklat en metod för att med utbildning, motiverande samtal och rörelserecept/rekommendation från bl.a. skolhälsovården, bistå unga med att uppleva rörelseglädje, hitta nya roliga fysiska aktiviteter, stärka självkänslan och minska osunda levnadsvanor. Målgruppen är barn och unga i Tyresös skolor med fokus på dem som har psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och de som är inte är föreningsaktiva. Föreningen driver verksamheten vidare och har anställt en person som arbetar vidare med detta. Tyresö kommun och landstinget finansierar. 22. Stiftelsen Stora Sköndal. Starta nytt fontänhus. Organisationen har utvecklat ett samarbete med brukarorganisationer för att bygga upp ett en verksamhet inom Stora Sköndals befintliga boenden. Projektet har etablerat en rehabiliteringsverksamhet för unga med psykisk ohälsa och samverkar med offentliga aktörer. Huset drivs nu vidare i föreningens egen regi och har avtal med landstinget, Tyresö och Nacka kommun samt får statsbidrag från Socialstyrelsen. 23. KFUMs Triangelförbund. Parkour. Organisationen vill stödja den unga parkourverksamheten genom att organisera den i 8 svenska städer. Projektet har erbjudit utbildning i ledarskap och säkerhet, samordnat och byggt upp träningslokaler inne och utomhus samt arrangerat kunskapsutbyten för utövarna. Parkourverksamhet finns nu i 17 städer och sprids inom KFUMs ordinarie verksamhet. Nu finns också en egen förening som arbetar med parkour. 24. Moliere- Ensemblen. De osynliga barnen. Projektet har omfattat åldersanpassade teaterföreställningar med efterföljande dramalekar/diskussioner/informationer för barn i förskole- och grundskoleåldrarna. Syftet med projektet var att synliggöra barn med psykiskt sjuka föräldrar genom att gestalta problematiken i specialskrivna föreställningar. Föreställningarna uppförs regelbundet i flera olika delar av landet. Skolor och landstinget köper tjänsten. 25. Stockholms Stadsmission. Mottagningen för unga män. Organisationen har startat en psykoterapimottagning med endast manliga terapeuter och erbjudit unga män behandling. Verksamheten drivs nu vidare inom Stadsmissions ordinarie verksamhet och bekostas med deras verksamhetsstöd samt andra fonder. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

4 26. Via Nova. FRISKVÅRDSKLUBBEN. Via Nova är ett socialt kooperativ för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med projektet var att vidareutveckla det EU-projekt som bedrivit Friskvårdsklubben till en egen brukarledd förening med temat friskvård. Projektet har bildat en egen förening och driver nu fysiska aktiviteter som leds av personer ur målgruppen. Verksamheten finansieras med medel från bl.a. Sociala resursnämnden i Göteborg och Socialstyrelsen. 27. IFS i Skellefteå. Föreningarnas hus i Skellefteå. Projektet har skapat ett föreningarnas hus i samverkan med andra föreningar, kommun och landsting. Kommunen driver nu verksamheten vidare. 28. RSMH. Öppna vägar till arbetsmarknaden. Syfte med projektet var att skapa en nationell utbildning för personer med psykisk ohälsa som syftar till återhämtning, studier och arbete. Föreningen har startat två återhämtningscenter, tagit fram ett coachutbildningsmaterial och samarbetar nu med Frösundavik. 29. Mäster Olofsgården. Dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Unga har själva producerar en film om hemlöshet. Filmen har använts och lett till att föreningen fått ökade anslag och kunnat fortsätta att utöka sin verksamhet. Föreningen har nu nio ateljéer där unga kan utöva olika konstformer som dans, film, kör m.m. 30. Föreningen Sveriges Dövblinda. Villa Smartbo smart boende för dövblinda. Föreningen Sveriges Dövblinda har i samarbete med Föreningen Fruktträdet och Mullsjö folkhögskola utrustat en visnings- och träningslägenhet med olika IT-lösningar speciellt anpassad för dövblinda i anslutning till folkhögskolan. Nu finns en visningslägenhet för dövblinda, framtagen med stor brukardelaktighet. Verksamheten finansieras av Mullsjö folkhögskola tillsammans med Föreningen Sveriges Dövblinda. Ca 200 personer besöker varje år och av dessa är dövblinda. 31. Föreningen Fanzingo. Radio Totalnormal. Syftet med projektet var att skapa en plattform för att personer med psykisk och social ohälsa ska kunna nå ut med tankar och idéer och berättelser i radio. Föreningen har samarbetat med Fountain House i Stockholm och Malmö och driver nu verksamheten vidare med stöd från bl.a. Socialstyrelsen. 32. SENSUS Studieförbund, Göteborg. Projektet Röst. Ungas röster har inom projektet presenterats i bokform och via flera vandringsutställningar. Utställningar är inbokade Föreningen samverkar med olika museum runt om i landet. En webbaserd plattform har tagits fram och drivs vidare i föreningens regi. Verksamheten finansieras av alla kommuner i Västra Götaland. En valstuga fylld med ungas åsikter, tanker och visioner om demokrati har tagits fram och drivs nu vidare av en ungdomsorganisation. 33. Stiftelsen Bräcke Diakoni. Stöd i transitionsprocessen till föräldrar och ungdomar vid Riksgymnasiet i Göteborg. Projektet har erbjudit grupper av föräldrar med ungdomar i gymnasiet träffar med stöd i föräldrarollen. Verksamheten lever vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten, men i något mindre omfattning än under projektet. 34. Kultur Ungdom Göteborg. Utopia. Syftet var att bygga upp en verksamhet i Göteborg där unga kan aktivera sig i konstnärligt utövande och där inte ursprung eller rullstol ska vara ett hinder. Verksamheten drivs vidare i föreningens regi och man anlitas som konsulter för tillgänglighet och håller föreläsningar. 35. Föreningen Hälsobro. Hälsobro. Syftet med projektet var att etablera ett centra för egenvård, livsstilsförändring, kost, hälsa osv. Verksamheten drivs nu vidare med finansiering av landstinget. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

5 36. HSO Jönköping. Fia med knuff. Syftet med projektet var att öka förutsättningarna för personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att komma ut i /tillbaka till arbetslivet. Under projektet har 70 personer medverkat och 30 % av dessa har fått en anställning. De flesta övriga har gått vidare till någon form av praktik eller arbetsträning. Föreningen driver vidare med medel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 37. Ersta Vändpunkten. Familjeintervention. Projektet har vidareutvecklat en metod för att kunna hjälpa familjer med missbruks- och drogproblem. Föreningen har nu införlivat metoden i den ordinarie verksamheten. 38. Röda Korset. Verksamhet för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress. Syftet var att förbättra situationen för barn som har föräldrar som upplever migrationsrelaterad stress. Verksamheten drivs vidare av Röda Korset med stöd från kommunen och landstinget. 39. Unga Kris. Tidig insats. Projektet har utvecklat och spridit en metod för kontaktmannaskap för att förebygga ungdomskriminalitet. Detta sker genom ett samarbete mellan ungdomsorganisationen, polis, häkte, frivård och socialtjänsten på olika orter i landet anpassade efter varje orts förutsättningar. Verksamheten lever vidare på flera orter och har spridit sig till än fler. Kommunerna skriver lokala överenskommelser och står för kostnaderna. Verksamheten har också organisationsstöd från Socialstyrelsen för drogförebyggande verksamhet. 40. Föreningen Fenix. Unga Fenix. Syftet med projektet var att skapa en mötesplats för alla generationer med fokus på unga vuxna. Aktiviteterna omfattar självhjälpsverksamhet, rådgivning och entreprenörskapsverksamhet och möjliggör för deltagare med psykisk ohälsa att växa. Verksamheten drivs vidare av föreningen Demokratipiloterna och finansieras av Stockholms stad och arbetsförmedlingen. 41. FSDB. Aktivitetshus för dövblinda. Föreningen har skapat en mötesplats för dövblinda i Stockholms län. Verksamheten drivs vidare av FSDB Stockholm och Gotlands länsförening. 42. Ädelfors Folkhögskola. En buss för alla. Syftet med projektet var att utveckla en buss tillgängliganpassad för alla typer av funktionsnedsättningar. Bussen ger möjlighet till avoch påstigning för rullstolsburna, har en rymlig toalett, hörselslingor m.m. Bussen finns nu och hyrs ut till funktionshinders- och pensionärsorganisationer. Bussen drivs av ett bussbolag och folkhögskolan administrerar resor och sprider information på mässor. Erfarenheterna från projektet används i YKB, som är en utbildning för yrkeschaufförer. 43. Fryshuset. Nätvandrarna. F.d. Glömda barnen. Syftet med projektet var att utbilda Nätvandrare inom projektet som via Internet ska komma i kontakt med barn och unga. Målet var att ge stöd till unga som befinner sig i ett utanförskap eller annan utsatt situation för att de, vid behov, ska kunna söka annan hjälp eller kunskap för att kunna förändra sin livssituation. Verksamheten drivs vidare med volontärer i Fryshusets regi. 44. Föreningen Hjälpkällan. Ung idag. Syftet med projektet var att utveckla ett befintligt kristeam av unga samt unga stödpersoner till hjälp för unga som vill lämna en manipulativ sekt. Hjälpkällan är nu en förening som med hjälp av volontärer arbetar med att hjälpa unga att bryta med sekter. Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen finansierar. 45. Intresseföreningen Mellanmålet. Matlådan. Syftet var att utveckla Café Matlådan till ett socialt arbetskooperativ för unga som drabbats av psykossjukdom. Föreningen driver Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

6 nu verksamheten vidare i samarbete med offentlig sektor Äldreförvaltningen i Haninge och Samordningsförbundet i Östra Södertörn. 46. RTP. Nationellt kunskapscentrum för bostadsanpassning. Syftet med projektet var att genom information och utbildning om bostadsanpassning underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt i en väl fungerade bostad. Projektet har tagit fram kurser och bildat en ekonomisk förening som nu tillhandahåller kurserna. 47. Botkyrka kommun. Hallunda Teaterprojektet Pralinen. Syftet var att utveckla, dokumentera och sprida en metodik inom teaterverksamhet med personer med utvecklingsstörning. Inom ramen för Hallunda dagliga verksamhet har man startat en teatergrupp och en webbportal. Kommunen finansierar. 48. Intressegruppen för Assistansberättigande. Lyssna! Om barns rätt till sin personliga assistans. Projektet har tagit fram en metod för att ge barn med svåra funktionsnedsättningar en röst. Föreningen ger utbildningar till assistenter, föräldrar och barn. Metoden används också av andra föreningar och av försäkringskassan. 49. Fryshuset. Barn till ensamma mammor. Projektet har utvecklat ett koncept med träffar och aktiviteter, familjecoacher och barnvaktspool. Därmed har projektet skapat förutsättningar för mammor och barn att utöka sitt sociala nätverk, öka möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och gett möjlighet tillpraktiskt stöd i vardagen. Verksamheten drivs vidare i organisationens regi. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Vad är social ekonomi? Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Vad gör en SOCIONOM. egentligen?

Vad gör en SOCIONOM. egentligen? Vad gör en SOCIONOM egentligen? Framtagen av Socionomsektionens styrelse 15/16 Uppdaterad HT2017 av styrelsen 17/18 www.socionomsektionenliu.se styrelsen@socionomsektionenliu.se Statligt arbete Det finns

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

Intresseföreningen. MellanMålet

Intresseföreningen. MellanMålet Intresseföreningen MellanMålet En förening vars syfte och målsättning är att underlätta rehabiliteringen för unga vuxna, 18-35 år, med psykoserfarenhet/psykisk ohälsa Besöksadress: Döbelnsgatan 24 (T-bana:

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) Dem vi är till för - Hur kan vi göra den enskildes röst mer tydlig? - Hur kan vi underlätta för den enskilde och dennes anhöriga? - Hur kan vi bidra till att öka den enskildes

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Vi samarbetar med kommuner i länet - skola, elevhälsa, socialtjänst, räddningstjänst, Landstingets psykiatri, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Scouterna, Röda korset, Rotary, Zonta m fl. Första hjälpen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Uppsökande verksamhet för människor i Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år - 1996 glesbyggd med psykiatriska problem Vänskap 2. Försök med regionombud av anställda RSMH Stockholm 1 år - 1997 och arbetsverksamma

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Två arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva-Charlotte Bernthson, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten i Sörmland 2011-11-17 HH-HOH10-064 PVN-HSF12-048 Överenskommelse angående ansvarsfördelning

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Vision Falkenbergs Fontänhus ska möta varje individ på den nivå som hon/han befinner sig på. Verksamheten ska anpassas efter de som använder den. Vi ska identifiera

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Agenda. Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor Utdelade medel innan och efter Arvsfondens besök

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Två arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Sammanfattande slutrapport för projekt: Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv- för dig med funktionsnedsättning ( )

Sammanfattande slutrapport för projekt: Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv- för dig med funktionsnedsättning ( ) Slutrapport Läs slutrapporten som pdf här >> Sammanfattande slutrapport för projekt: Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv- för dig med funktionsnedsättning (2011-2014) Prova på paddling

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Activas rikskonferens 161117 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Regeringsuppdraget Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer