Låt dig inspireras skaffa ny kunskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låt dig inspireras skaffa ny kunskap!"

Transkript

1 Västsvenska kommunikationskarnevalsmässan 1 2 juni 2015 Låt dig inspireras skaffa ny kunskap! Välkommen till en alldeles gratis mässa med det bästa inom kommunikationshjälpmedel. Samtidigt pågår 15:e Västsvenska kommunikationskarnevalen och konferensens tema i år är AKK och flerspråkighet. Läs mer om konferensen på. Måndag 1 juni Tisdag 2 juni Ta med kolleger, student- och föreningskamrater, anhöriga och vänner. Vimla och träffa utställare. Gå på miniseminarier. Utställningen är på Radisson Blu Hotell. Adressen är Södra Hamngatan 59, Göteborg och utställningen är placerad i entréplanet.

2 Utställare Abilia Abilia är leverantör av hjälpmedel inom kommunikation, kognition, omgivningskontroll och larm för personer med funktionsnedsättningar. Abilia bildades 2009 och vi finns i Sverige, Norge och Danmark och via återförsäljare finns produkterna representerade i större delen av Europa. Vår vision är att ge människor samma förutsättningar att leva sina liv fullt ut, oavsett funktionsnedsättning. Autism- och Aspergerföreningens distrikt Göteborg ww.autism.se Föreningen arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Medlemmar i föreningen är personer med funktionsnedsättningen, anhöriga och andra intresserade. Föreningen sprider kännedom och kunskap om funktionsnedsättningen för att öka förståelsen. Föreningen arbetar aktivt som påtryckningsgrupp och verkar bland annat för anpassad undervisning, boende och arbete/ sysselsättning. Föreningen anordnar föreläsningar och aktiviteter. Comai AB Comai utvecklar hjälpmedel till personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar. Vi levererar produkter och tjänster till landsting, kommuner och arbetsförmedlingar. Comai står för COMmunication AND Interactive. Våra hjälpmedel möjliggör ökad kommunikation och interaktion för individen i samhället. Vi använder smartphones och surfplattor som plattform för våra hjälpmedel. Nyhet! Lansering av Dialog Bas ger möjligheten att skapa en dialog på ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av brickor/bilder. Dialog Bas vänder sig till personer med afasi, dysartri eller andra kommunikationssvårigheter samt personer som behöver stöd i val, förtydliga val och minne. Välkommen till vår monter och titta på bland annat Premium Comai, Multi Comai och Dialog Comai. Dalheimers hus Dalheimers hus är byggt och anpassat för personer med fysiska funktionsnedsättningar. I första hand erbjuder vi stöd till personer i Göteborg genom att erbjuda daglig verksamhet, korttidsboende, friskvård och annat stöd. Det är också ett hus där alla med eller utan funktionsnedsättningar är välkomna. I vårt hus hittar du också konferenslokaler, restaurang, gym, bassäng och bibliotek. Allt i fräscha och tillgängliga lokaler. Vår strävan är att livskvalité och välbefinnande ska genomsyra alla verksamheter. Välkommen till ett hus att mötas i! Dalheimers hus är en del av Göteborgs Stad och tillhör Social resursförvaltning. DART Är ett kommunikations- och dataresurscenter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen. DART erbjuder bland annat utredning, utbildning samt forskning kring kommunikation, kommunikationsstöd och datorbaserade hjälpmedel. DHB Västra döva, hörselskadade och språkstörda barn i Västra Sverige Är en ideell intresseorganisation och vi vänder oss till familjer med döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar. Vi verkar för våra barns rätt till kommunikation och bevakar utveckling, forskning samt beslutsfattare inom olika instanser som rör våra målgrupper. Vi arrangerar familjeaktiviteter, teckenspråkskurser, tecken som stödkurser, föreläsningar och lägerverksamhet. Vi arbetar för att ge våra målgrupper de verktyg som behövs för att ge dem en så bra och trygg framtid som möjligt.

3 Eldorado Är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcenter för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Vi tar emot besökare i olika aktiviteter samt erbjuder utbildning och handledning till närstående och personal, i bland annat kommunikation och aktivitet. Eldorados målsättning är att skapa ökade möjligheter till egen aktivitet, delaktighet och möjlighet att själv kunna påverka den egna livssituationen. Eldorado är en del av Göteborgs Stad och tillhör Social resursförvaltning. Evantia-koncernen Evantia är ett finskt företag, som erbjuder mångsidiga produkter och tjänster kring kommunikation. Rätten att kommunicera tillhör alla. Fortfarande tycker vi att individen har rätten att få personliga kommunikationshjälpmedel, som bäst motsvarar hens behov och funktionsområde. Evantias moderna och lätthanterliga kommunikationspärmar (Junior, Teen, Adult och Senior) är tillverkade för olika åldersgrupper med ett innehåll som utöver standard innehållet kan komplett anpassas för varje individ. Alla våra pärmar skapas med hjälp av ChatAble kommunikationsappen och är tillgängliga på olika språk (svenska, finska, engelska osv.) Vårt produkturval omfattar också de mångsidigt prisbelönade kommunikationsapparna ChatAble och Predictable, som har utvecklats för Apple-apparaterna. Apparna tillsammans med ipad-apparaternas tekniska egenskaper möjliggör en snabb och lätt uppdatering av både apparnas och pärmarnas innehåll. Frölunda Data AB Ny teknik gör att världen kommer närmare och blir enklare att hantera Frölunda Data jobbar för att göra den nya tekniken tillgänglig. Vi vet att alla, oavsett funktionsförmåga och oavsett vilken uppgift de ger sig i kast med, kan lyckas ännu bättre med rätt hjälpmedel. För varje uppgift finns ett verktyg och hos oss hittar du lösningen som gör det möjligt att tala, skriva, surfa, läsa, spela, arbeta eller bara leka utan att hindras av funktionsnedsättningar. Vi har till exempel produkter för AKK, Läs & Skriv, Talsyntes, ipad-anpassningar samt alternativa inmatnings- och styrsätt. Frölundaskolan Bräcke Vi är en skola för elever med rörelsehinder och kommunikationssvårigheter. Vi finns sedan höstterminen 2010 i Frölundaskolan. Där går eleverna med andra grundskoleelever i stadsdelen. Vi tycker det är viktigt att se varje elev samt utgå från individuella förutsättningar i skolarbetet. Skolan är en kommunal grundskola, men många av våra elever läser enligt någon av särskolans kursplaner. Vi har även möjlighet att erbjuda elever skolgång hos oss viss del av veckan för till exempel extra kommunikationsträning. Frölundaskolan Bräcke erbjuder Fritids/LSS-fritids i anslutning till skolans lokaler med stor möjlighet att skapa goda heldagslösningar för varje individ. Föreningen JAG (Jämlikhet, Assistans och Gemenskap) Vi är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor och med bästa tänkbara, personligt anpassade, assistans. Som påtryckarorganisation kämpar Föreningen JAG för att framtidssäkra assistansen för personer med de största funktionsnedsättningarna. Rätten till en god man som man känner väl och kan kommunicera med är föreningen JAG:s viktigaste rättvisefråga. Gerdtsson & Andersson HB Vi utvecklar lättbegripliga och lättanvända hjälpmedel för att kunna göra sig förstådd och påverka. Med hjälp av våra produkter kan man kommunicera, göra val, styra TV, radio och dator, sköta omgivningskontroll, spela spel med mera, även om rörelseförmågan är mycket begränsad. Eftersom produkterna är så lätta att förstå är de utmärkta för personer med förvärvade skador eller snabbt progredierande sjukdomar.

4 Hargdata Hos Hargdata kan du titta på våra välkända produkter för kommunikation och bildstöd med Widgitsymboler. Vi visar vår app Widgit Go SE för ipad och Android, som bland annat kan användas för att stödja kommunikation, språkutveckling och struktur i vardagen. I Widgit Go SE finns också möjligheten att för olika syften kunna skriva enkla dokument från förberedda symboltavlor. Du kan också titta på datorprogrammen In Print, SymWriter, By Choice och First Keys 3. Snart kommer SymWriter 2, kom förbi och titta på nyheterna. Välkommen att titta på och ställa dina frågor om symbolstöd i appen och datorprogrammen! Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft lokalföreningen Göteborg med omnejd verkar för effektiv rehabilitering arbetar för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående arbetar förebyggande stimulerar forskning och utveckling ICAP AB Vi är ett kunskapsföretag som sätter fokus på individen. Vi utbildar och tar fram IT-lösningar för individer med funktionsnedsättning. I vår monter hittar du hjälpmedel och exempel på smarta lösningar inom områdena Läs & Skriv, Rörelsehinder och Kognition. Har du ännu inte hört talas om det nya talsyntesprogrammet TorTalk eller undrar hur långt man kan komma med ögonen och rösten för att slippa mus och tangentbord? Kom för en visning i vår monter! Iris hjälpmedel Iris Hjälpmedel tillhandahåller gränsöverskridande hjälpmedel inom kognition, kommunikation och syn. Med utgångspunkt från individens behov tar vi fram anpassade lösningar runt struktur och planering, tid och minne, koncentration och fokus samt läs och skriv. Vi strävar efter att våra produkter ska vara enkla och smarta, det är bra för alla men nödvändigt för en del. Följ oss gärna på Facebook! ISAAC Sverige ISAAC, International Society for Augmentative and Alternative Communication, är en ideell internationell förening. Genom ISAAC kan både brukare och professionella skapa yrkesmässiga kontakter, kunskaper och erfarenheter samt arbeta för AKK och rätten till kommunikation. Lystra Assistans Lystra personlig assistans bygger på erfarenhet, kunskap, medvetenhet och trygghet. Genom att handplocka personal och samarbetspartners med unik kompetens skapar Lystra den trygghet som ger förutsättningar för en kvalitativ personlig assistans. Vi vet att personalen är vår största och viktigaste resurs. Vi skapar kvalitet genom att respektera varandra och varandras värderingar. Som kund hos Lystra är det viktigt att vår grundsyn på assistansen överensstämmer för att vår personal ska ha förutsättningar att bidra till ett bättre liv för våra kunder.

5 me too me too legger tilrette for symbolspråk (AKK) for barn. Det har vi gjort siden 2008, og har fulgt mange barn i deres vei til et rikt og godt språk med symboler. Vi fokuserer på språkopplæring med symboler etter strategier som gjør at det blir lettest mulig å bygge et kreativt språk av ordene i en kommunikasjonsbok. Det er viktig for barn å lære både sitt morsmål og språket i barnehage/skole. Vi har oversatt våre permer med symboler til svensk, samisk, norsk, dansk, polsk, tysk, spansk, engelsk, amerikansk, somali, urdu og arabisk. Vi ønsker å bidra til at barn som trenger symbolspråk på flere språk lett skal ha tilgjengelig språkopplæring på sine språk. Mo gård Mo gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättningar. Med en helhetssyn på människan i ett livsperspektiv och med en unik kompetens inom området samspel och kommunikation erbjuder Mo gård ett varierat utbud av tjänster i olika delar av landet. Boende enligt SoL och LSS samt individuellt utformat stöd i eget boende Sysselsättning varierat utbud av daglig verksamhet, arbete och praktik Utbildning individuellt utformad utbildning med egen gymnasiesärskola och folkhögskola samt utbildning på uppdrag Fritid möjligheter till en aktiv fritid utifrån individuella behov och önskemål Passal Vi är ett kundnära kunskapsföretag inom personlig assistans med hög servicegrad och lokal närvaro. Med vår arbetsmetodik, långvariga relationer och fokus på kundernas behov och drömmar, skapar Passal kvalitativa assistanslösningar. Passal är en aktör som värnar om assistansens utveckling och hållbarhet, för att skapa ett bättre samhälle för alla. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Det stöd SPSM erbjuder kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunens, förskolornas och skolornas resurser. Timagine Timagine utvecklar användarvänliga och lekfulla hjälpmedelsappar för barn. Vi är ett litet företag med stort hjärta och mycket energi. Det är viktigt för oss att barnets perspektiv hela tiden ligger i fokus. Därför är våra appar visuellt inspirerande för att locka barnet till användning. Vi vill även att barnets vuxne ledsagare lätt ska kunna ta sig an apparna utan alltför mycket instruk tioner, därför är utformningen lättillgänglig även för dem. Pratkort En kommunikationsapp för barnet som nyss börjat använda kommunikationshjälpmedel. Prata En kommunikationsapp för barn som vill uttrycka sig i meningsform. Språkkista En app för flerspråkighetsinlärning riktad mot barn i förskoleåldern.

6 Riksgymnasiet i Göteborg för ungdomar med rörelsehinder Riksgymnasiet i Göteborg för ungdomar med rörelsehinder, är ett av fyra i landet. Här anpassas studierna efter varje elevs individuella behov och studietiden är därför vanligtvis fyra år. Eleverna får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina behov och önskemål. Det finns också ett elevhem i anslutning till skolan. För de elever som använder alternativ kommunikation anpassas kurserna efter behov. Det finns också möjlighet att delta i kurser där vi arbetar med att stärka elevens kommunikation. Picomed AB Picomed är leverantör av hjälpmedel inom: Kommunikation Alternativa styrsätt för datorer/surfplattor/telefoner Omgivningskontroll Monteringssystem Vi kommer att visa en ny serie samtalsdatorer GridPad i storlekarna 8 /10, 8 /18, med och utan ögonstyrning. Nytt för i år är också Picomeds egenutvecklade IR-sändare, Pico4, Pico8 och Pico16. Vi visar även vår populära app GridPlayer och PC-programmet The Grid 2 samt ett stort sortiment av fästen och tillbehör för ios och Android-enheter. Välkommen till vår monter för att se ett urval av vad vi kan erbjuda! Språkbussen AB Språkbussen utvecklar och tillverkar material för att underlätta att prata känslor och skapa tecknande miljöer. Material som lockar till lärande. Puffarna Nya appar för att prata om känslor. Välj om du vill visa instruktionerna med tecken (TAKK). Känslomattor Ett nytt sätt att prata om känslor. Låt barnen fysiskt ta ställning till en känsla genom att ställa sig på den mattan som uttrycker känslan ett aktivt lärande. Teckenplanscher Fyra teckenplanscher som hjälper till att skapa tecknande miljöer. Planscherna visar teckenmeningar för de vanligaste fraserna i fyra olika miljöer på förskolan/skolan. De stora planscherna som är 100x50 cm sätts upp i det rum där tecknen behövs. Allt är tillverkat av ett slitstarkt material. Therapy Box Therapy Box is an award winning app that specialises in augmentative communication and therapy apps for people of all ages and abilities. They seek to apply the latest innovations in app development to meet the needs of those who have communication difficulties due to a range of disabilities arising from cerebral palsy, motor neurone disease, autism, brain injuries and other neurological and developmental disorders. Our communication apps, Predictable and ChatAble have already made a huge impact on the AAC industry all over the world. Therapy Box also provide ipad Bundles, communication accessories, thus offering an end to end AAC solution. The aim of Therapy Box is to supply the best means of communication possible to customers to enable them to express themselves with their family, friends and colleagues in a whole range of environments. At the Communication Carnival in Gothenburg you will be able to view the latest updates of the apps: Predictable Svensk 4, ChatAble Svensk 2 and Scene & Heard 3.0 with exciting new features. Tobii Dynavox Tobii Dynavox är världsledande inom området Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), kommunikationshjälpmedel med tillhörande mjukvara för ögonstyrning och pekanvändning (touch). Tobii Dynavox är även världsledande inom området för datoraccess, ögonstyrning som ett alternativt styrsätt av dator ett ergonomiskt, effektivt och skonsamt sätt att styra en dator för personer med bland annat begränsad rörelseförmåga. Med våra lösningar kan människor leva ett rikare och mer självständigt liv.

7 PROGRAM MINISEMINARIER MÅN 1 JUNI Miniseminarier Alla seminarier hålls på entréplanet. Följ skyltarna! På mässan kan du som besökare delta i kostnadsfria seminarier, där du får veta mer om utställarnas produkter och har möjlighet att diskutera vilken nytta och hjälp deras produkter kan bidra med. Måndag 1 juni PODD Äntligen på Svenska! PODD är ett kommunikationshjälpmedel och en kommunikationsmetod som utgår från normal språkutveckling, språkets funktion och att språket utvecklas genom användning. Vi visar hur PODD på svenska är uppbyggt och hur enkelt det är att individanpassa och komma igång med PODD. Föreläsare: Jenny Persson, Kommunikationspedagog, Abilia Cutting Edge Communication Apps Therapy Box is an award winning app development company that specialises in communication and therapy apps for people of all ages and abilities. Their aim is to supply the best means of communication possible to customers to enable them to express themselves with their family, friends and colleagues in a whole range of environments. In this seminar Therapy Box will present updates on their three apps: Predictable Svensk, ChatAble Svensk and Scene & Heard. You will be taken through the apps, their new amazing features and endless possibilities. We also have exciting news for you: join Therapy Box seminar and get a chance to win a free copy of ChatAble Svensk, Predictable Svensk or Scene & Heard! Seminariet presenteras av Therapy Box Marketing, och hålls på engelska Widgit Go SE Presentation av Widgit Go SE, en app med symbolstöd för ipad/android. Vi visar exempel på upplägg som används för olika syften och med olika utseende/design. Under presentationen går vi också igenom hur du enkelt skapar och lägger in eget innehåll i ett upplägg och vi visar också de vanligaste funktionerna för redigering i Widgit Go SE. Seminariet presenteras av Hargdata

8 PROGRAM MINISEMINARIER TIS 2 JUNI Talsyntesprogrammet SpeakApp eller Läsmaskinen i-reader För den som har svårt att hålla fokus när man ska läsa och skriva, kan ett talsyntesprogram vara till stor hjälp. Men för personer som inte kan hantera en dator finns andra alternativ. Med Läsmaskinen i-reader kan du få tryckt text uppläst snabbt och enkelt. Ansluter man en skärm till läsmaskinen kan man även följa med i texten med markörmedfölje. Evalena Habel från Iris Hjälpmedel visar och jämför SpeakApp och i-reader. Iris Hjälpmedel AB håller i seminariet Hanne, 13 år, snakker med øynene symboler på norsk og symboler på engelsk gir mange muligheter! NAV i Norge lagde en film «Hanne snakker med øynene» for snart fem år siden (YouTube). Hanne hadde fått mange gode muligheter og bruker dem i enda større grad nå. Hun har et kreativt og rikt språk som lar henne delta på mange arenaer i sin hverdag. Ettersom hun har sin kommunikasjonsbok oversatt til engelsk er det mulig hun vil dele litt av det hun vil si, også på engelsk. Hanne vil vise hvor enkelt og gøy det kan være med symbolspråk (AKK). Hun scorer helt i øverste del av normalområdet på språkforståelse, uten å kunne si et ord. Kommunikasjonsboken hennes er en ordbok, ikke en snakkebok. Med me too metoden har mange barn fått et rikt ordforråd med symbolspråk. Seminariet presenteras av me too. Tisdag 2 juni Där den vanliga skolan inte räcker till Specialpedagog Agneta Wickenberg och hennes kolleger från resursskolan Frölundaskolan Bräcke med inriktning rörelsehinder och kommunikation berättar om sin verksamhet TorTalk uppläsningsstöd med rätt fokus Simon Sjöholm jobbar med hjälpmedel och arbetsplatsanpassningar på ICAP i Stockholm. Med egen erfarenhet av att leva med diagnosen språkstörning och dyslexi berättar han om vikten av bra läshjälpmedel. Simon ger sin bild av talsyntesprogrammet TorTalk där han själv varit delaktig i utvecklingsarbetet. Seminariet presenteras av ICAP PODD Äntligen på Svenska! PODD är ett kommunikationshjälpmedel och en kommunikationsmetod som utgår från normal språkutveckling, språkets funktion och att språket utvecklas genom användning. Vi visar hur PODD på svenska är uppbyggt och hur enkelt det är att individanpassa och komma igång med PODD. Föreläsare: Jenny Persson, Kommunikationspedagog, Abilia Rätten till kommunikation Välkomna att möta Marika Cederholm och Krister Müller. Med hjälp av sin kommunikationskarta berättar Marika om sina erfarenheter som AKK-användare,. Marika förmedlar också ett budskap om rätten till kommunikation och vad som är viktigt för dig att tänka på när du möter personer som använder AKK. Under våren har Marika utbildat assistent och assistanssamordnare, föreläst på IFA-projekt och på seminarier i DARTs regi. Någon av åhörarna kanske vill prova att tolka Marika med hjälp av hennes kommunikationskarta? Marika är kund på assistansbolaget Passal AB. Krister jobbar som assistanskoordinator på Passal

Låt dig inspireras skaffa ny kunskap!

Låt dig inspireras skaffa ny kunskap! Den 12:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 6 7 maj 2013 Låt dig inspireras skaffa ny kunskap! Välkommen till en alldeles gratis mässa med det bästa inom kommunikationshjälpmedel i samband med den 12:e

Läs mer

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 KOM RÄTT! En konferens om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus. Två dagar om funktionsnedsättningar och

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Alternativ telefoni med ny teknik

Alternativ telefoni med ny teknik Alternativ telefoni med ny teknik Slutrapport för försöksverksamhet i Västerbotten Alternativ telefoni - från särlösning till lösning [september 2012] Signe Rejdvik, Marcus Eriksson Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Alternativ kommunikation - för alla barn. - En studie om uppfattningar av alternativ kommunikation bland verksamma pedagoger inom tre förskoleverksamheter.

Läs mer

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv En rapport inom programmet IT för funktionshindrade och äldre Vinnova och Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2004 Författare: Bitte Rydeman & Gerd Zachrisson

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

En marknadsöversikt för innovatörer

En marknadsöversikt för innovatörer En marknadsöversikt för innovatörer N E W S Guidens syfte och målgrupp Den här översikten riktar sig till innovatörer av it-lösningar som är ämnade att underlätta vardagen för människor med funktionsnedsättningar.

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Samhällets stöd till personer med dövblindhet

Samhällets stöd till personer med dövblindhet Samhällets stöd till personer med dövblindhet En lagöversikt med fokus på personer med dövblindhet framtagen av Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och Dövblindteamet i Stockholm. Nationellt Kunskapscenter

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser

SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 195 SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer