Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch!"

Transkript

1 Konfidentiellt! Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch! BRÅTTOM!!! Utdrag ur affärsplan antagen i Säker Trafiks styrelse 20 maj 2011 och NTF:s styrelse 14 juni

2 NTF:s ekonomi på lite sikt. VV och N-Dept Mkr TRV (-30%/år) År = Mkr Säker Trafik (en offensiv satsning) Mkr

3 Bakgrund Varför bildades bolaget? Saxat ur ägardirektivet NTF startar konsultverksamhet NTF har som svar på de i grunden ändrade förutsättningarna för verksamhetens finansiering bedrivit ett genomgripande förändringsarbete under 2008, NTF i Utveckling. I detta arbete har verksamhetsidén finputsats och fem prioriterade roller för NTF fastslagits. En av dessa roller är konsultrollen. Vidare har övergipande och kommersiella målbilder för de kommande tre åren beslutats. För att efterkomma denna nya inriktning av NTF har vi beslutat ett antal strategiska initiativ. Ett av dessa är att starta en kvalificerad konsultverksamhet inom trafiksäkerhetsområdet. I en ambition att snabbare komma igång med denna verksamhet är strategin att förvärva ett redan etablerat och väl ansett konsultföretag utifrån vilket vi kan bygga vidare vår satsning. Det är viktigt att ett framtida NTF- gemensamt ägt bolag ges goda förutsättningar att agera på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt är det av yttersta vikt att ägarna ges inflytande, kontroll- och styrmandat. Säker Trafik AB s verksamhetsinriktning Det nya företaget ska användas för att utveckla, marknadsföra och genomföra konsultinsatser inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige. Itra-Onex kompetens, rykte, koncept, kundkontakter och kontrakterade uppdrag ska användas som grundsten i NTF:s ambition, att på några års sikt, bygga upp en substantiell verksamhet inom området. Vidare vill NTF nyttja Itra-Onex nätverk och andra kanaler till externa konsulter som kan komma att vara intressanta för att komplettera NTF:s erbjudande. Bolaget ska vara verksamt inom hela Sverige och ha sitt säte i Stockholm. Bolaget ska med egna resurser, NTFförbundens och NTF's gemensamma resurser samt genom sitt konsultnätverk bedriva en kvalificerad och kvalitativt säkerställd konsultverksamhet. Uppdragen ska rymmas inom eller komplettera NTF's övergripande ambitioner om en säkrare trafik i Sverige.

4 Från 0 till 78 kunder på 27 månader! AA Logistik AA Tank Ahréns Åkeri ALI Frakt ASA Transporter ATA Timber Autoplan (Swedbank) Bellmans Åkeri Best transport Bilda Botkyrka Buss BPJ Transport Busslink BYA Carlsberg DHL Freight Eijab Eka Chemicals Ernst Express Foria Fortverket Fraktkedjan G4S Gamla Uppsala Buss GB Glace/Varsego Green Cargo Gävle Taxi Götene Kyltransporter Halléns Transport Haninge Åkeri Håby Buss Jede Jetpak Jordbruksverket Jula Postorder Koppartaxi Börje Liljedahls Åkeri Lillebil Loomis LRF Skåne Lundby Åkeri M4 Nobina Netlink Närke Frakt Schenker Schwanborgs Assistans Securitas Setra Group Skogsåkarna Mellansverige Skånes Nordost Kooperativ Spånga Mälarö LBC Stora Holms Trafikövningsplats Svensk Bevakningstjänst Svensk Markservice Swebus Serviceresor Taxi Västerås Taxi Västjämtland TNT Trafikverket Transportstyrelsen Tunabergs Taxi TYA Träfrakt Uppsala Taxi Vattenfall Mark & Skog Vattenfall Power Consultants Vattenfall Service Nordic Veolia Buss VSV-frakt VTG Kramfors Värmlandstrafiken Värmlands Schakt Västtrafik Västerås Lokaltrafik Wasa Kredit WSP Analys & Strategi YIT

5 En offensiv och långsiktig affärsplan Säker Trafik har på sina två första år bevisat att det finns en intressant marknad för konsult- och utbildningstjänster inom trafiksäkerhet, med kunder som har betalningsvilja. Vi har påvisat värdet av insatser på trafiksäkerhetsområdet ur flera perspektiv för våra kunder; det är bra för varumärket, ekonomin, miljön och ur de anställdas perspektiv. Vi skapar win-win-win-win! I hela världen satsas det på trafiksäkerhet. I Sverige går alla siffror åt rätt håll. Dock utvecklas inte Yrkestrafiken på samma sätt. Det handlar om såväl kompetens - som kulturutveckling. NTF:s traditionella marknad som NGO riskerar att erodera då samhällets och politikernas vilja att understödja finansiellt snabbt avtar. För 5 år sedan hade organisationen tillgång till 50 Mkr per år, idag är det cirka 25 Mkr per år och vi förutser en minskning med dessa anslag av i storleksordningen 30% per år från För att ta tillvara NTF:s möjligheter i den nya marknaden ska Säker Trafik Sverige AB utvecklas till en stark aktör med målet att bli den självklara marknadsledaren. Vi ser även möjligheter att föra ut de tjänster och verksamheter som Säker Trafik Sverige AB skapar till en internationell marknad då Sverige idag anses världsbäst på trafiksäkerhetsinsatser. Denna affärsplan beskriver möjligheter och förutsättningar för bolaget nu och på 5 års sikt.

6 Vår vision position - ambition Om fem år är vi; Marknadsledare i Sverige Och en viktig partner och förebild för aktörer i andra länder

7 Vår affärsidé Vi hjälper nyttotrafikföretagens ledningar att öka värdet av sina företag genom att göra dem mer trafiksäkra!

8 Vår målbild Perioden Omsättning 6,4 Mkr 62Mkr 201 Mkr Inköpta tjänster 4,4 Mkr 24 Mkr 82 Mkr Överskott -3,2 Mkr 18 Mkr 31 Mkr VM före avskrivn -50% 29% 16% Avkastning investerat kapital inkl nyemission 365%

9 Hur stor är marknaden? Segment Totalt antal företag Vår potential Åkerier Buss Taxi Bud Assistansföretag Varuägare Kommuner Energibolag Montörer/hantverkare Bilföretag Industriföretag Summa (7,7%)

10 Vår målbild intäkter 2016 omsätter vi 62 Mkr fördelat på utbildning 35 Mkr, Konsult 20 Mkr och Internationellt 7 Mkr (35% royalty av bruttoomsättning 20 Mkr). Total trafiksäkerhetspåverkande omsättning är 75Mkr. Hypotes om snittintäkt i Sverige per kund på kr per år 1250 potentiella svenska kunder Målsättning i Sverigemarknaden är 55 Mkr per år fördelat på; Traditionell utbildning YKB fortbildning Konsultverksamhet baserat på Indextjänster 5 Mkr 30 Mkr 10 Mkr Kvalificerat konsultarbete 10 Mkr Då krävs affärer med cirka 550 kunder (44% av 7,7% = 3,4%)

11 Våra ESS SHI Svenskt HastighetsIndex (registrerat varumärke) SSI Svenskt SkadeIndex (registrerat varumärke) TSK Trafiksäker och sparsam körning BSA Bilen som säker arbetsplats YKB - Yrkeskompetensbevis

12 Drivkrafter i omvärlden Staten drar sig ur som finansiär Myndigheter i omstöpning Konsumenter och transportköpare mer medvetna om säkerhet och miljö Järnvägsutveckling och - underhåll eftersatt Lagar och förordningar Ökad medvetenhet i andra länder om Sverige som föregångsland inom TS IT- och teknikutvecklingen in i våra fordon Konsolidering i åkeribranschen

13 Hur ser marknaden ut? Första marknad - Vårt fokus är på företag och organisationer som har vägen som sin arbetsplats Andra marknad de myndigheter och andra samhällsfunktioner som påverkar förutsättningarna för vår primärgrupp Tredje marknad de som köper vår målgrupps tjänster Viktiga segment är åkeri, buss, taxi, budbilar, varuägare, kommuner, energibolag, montörer/hantverkare, bilföretag, firmabilar, in i SIS-systemet Övriga Transportupphandlingskonsulter, kedjeföretag (ICA, KF etc.), ADR-utbildning, ISO arbete, Riskutbildning C & D- körkort

14 Konkurrentanalys Tjänst Konkurrent Kommentar SHI TrV, Vectura Aktörssamverkan SSI? Trygg Hansa? Försäkringsbolagen intresserade TSK BSA? YKB Allmänt STR / Ecodriving STR,TYA, BR, SÅ, Volvo och Scania, Företagen själva M, NTF, m fl av dagens MO ÅF, WSP Ett 50-tal stora och små utbildare har licens Påverkas av den nya situationen för finansiering av branschen

15 Organisationsplan VD Affärsutveckling Internationalisering Försäljning Administration Ekonomi Utbildningscenter TS, Mariestad Utbildningscenter YKB, Falun Indextjänster Konsulttjänster, Stockholm Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners Brun Strategiska resurser, lång sikt Grön Profit centers med fullt resultatansvar ett år i taget Blå Interna profit centers, levererar all verksamhet via Grön Röd Internt Service center, värderas mot bästa kostnad

16 Ormsättning 62 Mkr vid periodens slut VD 7(20) Mkr Affärsutveckling Internationalisering Försäljning Administration Ekonomi 5 Mkr 30 Mkr 10 Mkr 10 Mkr Utbildningscenter TS Utbildningscenter YKB Indextjänster Konsulttjänster Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners 24 Mkr

17 Organisation vid periodens slut VD Affärsutveckling Internationalisering 1 2 Försäljning 5 Administration Ekonomi 1 Utbildningscenter TS 1,5 Utbildningscenter YKB 1,5 Indextjänster 2 Konsulttjänster 7 Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners

18 Exempel på verksamheter i de olika butikerna VD elearning TS allmänt elearning portal/partners ecertifiering Bilhandeln Affärsutveckling Internationalisering Citroen Polska Vägverket Ragn-Sells Miljökonsult EDTS Utbildningscenter TS Utbildningscenter YKB Indextjänster Konsulttjänster Autoplan BYA Fortverket JetPak Jordbruksverket Vattenfall Kommuner Nobina Veolia 14Mkr i offerter 45 kunder SHI SSI smyglanserat Nobina Keolis QIII TNT Diverse små uppdrag

19 Utbildningsverksamheten Nationellt kvalitetssäkrade utbildare och instruktörer NTF-medarbetare kommer att erbjudas möjligheten att kvalificera sig Ny affärsmodell med rakare timbaserad ersättning för leverans Leverantörsavtal med förbund och MO Nöjd Kunduppföljning (strategi) TSK Trafiksäker och sparsam körning Instruktörsutbildning i egen regi Merarbeten i form av TS-policies, bilpolicies, coaching, uppföljande träning BSA Bilen som säker arbetsplats Instruktörsutbildning i egen regi Merarbeten i form av TS-policies, Bilpolicies mm YKB Yrkeskompetensbevis Instruktörsutbildning genom TYA Merarbeten i form av årlig träning i sparsamt körsätt

20 Resursbehov fullt utbyggd verksamhet Säker Trafiks Utbildningscenter specialiserat på YKB Verksamhetschef på heltid från 2013 Utbildningsadministratör 0,25 person under 2012, därefter 0,5 Säker Trafiks Center specialiserat på Trafiksäkerhet Verksamhetschef på halvtid från hösten 2011 Utbildningsadministratör 0,25 person från 2012, därefter 0,5 Produktion i uppdragen köps av NTF-förbund, MO och ev externa partners. Försäljning och ekonomi genom ST centralt

21 NTF koncernregler i relationen till Säker Trafik All verksamhet utifrån konceptet beskrivet i aktieägaravtalet ska prissättas, genomföras och debiteras av Säker Trafik. Ersättning för interna leveransresurser enligt avtal. Hittillsvarande affärsmodell ersätts med en rakare leveransersättningsmodell. Uppdragstimmar ersätts med 400 eller 600 kr beroende på kvalifikationsgrad. Alla som utför uppdrag ska vara av bolaget certifierade. Certifiering ska hållas levande för att vara giltig. Avtal om leveransuppdragen tecknas mellan aktuella parter. Säker Trafik ansvarar för all försäljning. Förbund/MO och andra intressenter som ger försäljningstips belönas med 5% av uppnådd försäljning ex moms och utlägg (år 1). Förbund som vill sköta hela leveranskedjan mot en kund ( t ex kommunen) ska likväl hålla sig till Säker Trafiks prissättning och koncept och den som levererar ska vara certifierad. Ersättning utgår i sådant fall för säljarbetet med 20% av uppnådd försäljning exkl moms och utlägg. Förbundet betalar royalty till Säker Trafik. Alla avsteg mot detta ska godkännas av VD i Säker Trafik innan överenskommelse träffas med kunden. Brott mot dessa regler innebär, om inte åtgärder vidtas, avbrutet leveransavtal och förlorad certifiering.

22 Bedömt behov av leveranskapacitet hösten 2011 (OPL maj 2011) BSA 2 per region 12 personer TSK 3 per region 18 personer YKB 2 per region 12 personer SHI, teknik, adm, mätansvar 1 per län 20 personer Avtalsuppföljning/ TS-policy 1 per region 6 personer Skadeinspektion/ brandinspektioner 1 per region 6 personer Säker Trafik skriver avtal med regionerna (eller förbunden?) om dessa resurser. Samliga funktionärer ska ha en för uppgiften god kompetens och vara certifierade av Säker trafik. För att behålla skall man ha löpande uppdrag inom verksamheten. Funktionär som inte genomfört verksamhet på två år måste omcertifieras. Säker Trafik tar fram och genomför certifieringsutbildningar löpande. Vid behov arbetas dessa utbildningar om och certifierade funktionärer orienteras om nya krav, metoder, innehåll mm som tillkommit eller strukits. Vi arbetar utifrån Ständig förbättring för våra koncept och arbetsmetoder

23 Konsultverksamheten Vi följer STJÄRNFÖRETAGEN och ger grönt ljus till de bästa!

24 Fem nyckeltal som ger stjärnstatus certifiering * SRI SHI Hastighetsefterlevnad Resultateffektivitet SSI Skadekostnad * SPI Social miljökostnad * STI Trafikens miljökostnad * Skisserade nya index

25 Konsultverksamhetens affärsprocess Långsiktigt arbete med ständig förbättring Det övergripande målet är att få kunden till Stjärnstatus i Trafiksäkerhet Steg 1 Gå med i någon av våra instegsprodukter Steg 2 Skapa insikt om utgångsläge och relativ förmåga Steg 3 arbeta med förbättring utifrån en helhetssyn Steg 4 utveckla ledning och styrsystem Steg 5 komplettera med kompetensutveckling och träning (Uppföljning av varje steg = loop)

26 Konsultverksamhetens organisation Verksamheten bedrivs i eget affärsområde Centralt placerade resurser som agerar över hela landet Seniora konsulter med eget försäljnings- och affärsansvar Specialistkonsulter och konsulter för att jämna ut beläggningstoppar via externt nätverk Stark koppling till NTF:s Trafiksäkerhetschef och Vetenskapliga rådet Strategiska samarbeten med Transportgruppen och Sveriges Åkeriföretag samt Almega och Bussbranschen Konsulterna stöd i utveckling och igångsättning av internationella partners Utbilda partners/agenter från andra länder

27 Resursbehov fullt utbyggd verksamhet En verksamhetschef på halvtid 2012 och därefter heltid, driver all indexrelaterad verksamhet, sköter det operativa arbetet med alla de olika indexen och vid varje mätaktivitet. Konsulterna tar vid när rapporterna publicerats. Konsultgruppen inkl verksamhetschef består av 2 personer från 2012 och når 7 personer under Konsulterna ska driva förändringsprocesser hos våra kunder med syftet att hjälpa dem bli framgångsrika i sitt TS-arbete och goda förebilder i samhället. För samtliga indextjänster skapas ett administrativt center. Här finns server, databaser, rapportgenereringsverktyg och kundsupport. 1 person på halvtid 2012 och därefter heltid Alla indextjänsterna har behov av datainsamling, mätning och inrapportering. Detta sker med arvoderade resurser från NTF-förbunden och MO samt med tekniska lösningar För SSI gäller att datainsamling och inspektioner sker antingen av kunden själv eller med arvoderade resurser som hämtas från förbunden och MO. För STI gäller att datasamling sker i samarbete med fordons- IT leverantörerna

28 Internationalisering tillsammans med partners/franschisetagare Av ST utsedda partners bedriver den operativa verksamheten i egen regi på villkor typ franchise. En projektledare på heltid från 2012 och ytterligare en från 2014 driver processen med att identifiera partners, kontraktera dem, sörja för know how transfer och övrig utbildning samt levererar löpande stöd samt uppföljning. ST ansvarar för operativ back up av varje partner. Årligen träffas ST och partners för uppföljning, lärande och vidare utveckling.

29 En internationell marknad i samarbete med partners Land SHI SSI TSK BSA YKB Sverige X X X X X Norge X X X X Danmark X X X X Finland X X X X Benelux X X Tyskland X X Frankrike X X Övr EU X X Östeuropa X X Ska utvecklas mer

30 Bemanningsplan Ledn. Affärs Utv. Inter Natl. Adm Sälj UC TS UC YKB Index Kons ult ,8 0,5 0 0,25 1,5 0,45 0 0,5 1 5 totalt , ,25 3 0,75 0,25 1 2,5 11, , ,5 2 4,5 17, ,5 1, ,5 1, ,5 1,

31 SWOT Styrkor NTF varumärke 77 års erfarenhet av TS-frågor Kundbas Proof of concept SHI Professionell styrelse Kompetent ledning Personliga nätverk Lokal närvaro Etablerad relation med Exportrådet Fler än 75 kunder/samarbetspartners Möjligheter Vi har ett försprång i en ny marknad Kan bli marknadsledare Utveckla ett nytt varumärke inom NTF-familjen Hitta kapital inom NTF-familjen och/eller från andra intressenter Marknadspotential i Sverige Potential för tjänstexport Värdebaserad prissättning för ökad lönsamhet Tekniklösningar ADR-utbildning Haka på lansering av ISO Svagheter NTF ej kommersiellt uppbyggt NTF:s kulturella bakgrund NTF dåligt affärsmannaskap Bräcklig ekonomi Liten organisation Ej säkerställd produktionsförmåga och kvalitet Kunderna har upplevt marknaden som gratis Låga priser i den nya marknaden Hot Ekonomi Utebliven finansiering Bristande uthållighet NTF-förbundens intresse och kompetens för medverkan i bolaget Bristande leveransförmåga med interna resurser Nya aktörer med mer muskler Tekniklösningar Trafikverkets aktörssamverkan Jävsproblematik i NTF-styrelserna

32 KFF Kritiska Framgångs Faktorer Snabbt nå en större marknad Tillgång till leveranskompetens och -kapacitet TS-arbete blir en mer naturlig del i företagens verksamhet Strategisk kompetens om kundernas situation och behov Attraktiva och unika erbjudanden Tillgång till kapital Fortsatt tillgång till NTF:s varumärke Få marknaden att förstå NTF:s och TrV:s ekonomiska realiteter Få marknaden att värdera TS-arbete som professionella tjänster Tillgång till strategiska nätverk Teknikmässig framkant

33 Finansiering genom en nyemission 1. 5 MSEK i nyemission är identifierat behov 2. NTF Förlag och NTF Dalarna garanterar nyemissionen 3. Alla delägare erbjuds teckna enligt nuvarande ägarfördelning (Förlag 54%, Förbund 46%) 4. För ett NTF-förbund med 2% av aktierna idag är insatsen om kr 5. Teckningstid fram till 15 september 6. De aktier som inte tecknas av förbunden Köps då in av nyemissionens garanter 7. Förbund som avstår nyemission har efter emissionen cirka 0,2% av aktierna 8. Leverans av Säker Trafiks tjänster påverkas inte av storleken på aktieägandet. Leveransavtal och kvalifikation är grunden för detta.

34 Finansiella partners, övrigt Dialog inledd med följande; Skyltfonden, Trafikverket Sökta medel SHI-utveckling Länsförsäkringar SSI-samarbete, propå Vinnova/Scania Internationalisering Index 1 till 2 Mkr Andra nya källor för finansiering Partnersamarbeten Östersjöpengar från SIDA ALMI

35 Affärsplan Strategier och huvudaktiviteter Under arbete

36 Våra strategier Huvudstrategier ska finnas inom följande områden; Sälj- och marknad Produktion Finansiering Produkt/tjänster Varumärke Kompetens Internationalisering Partners

37 Sälj- och marknad Konkurrentanalys Marknadsanalys Definiera valda marknader Marknadskommunikation/Profilering (inkl internkommunikation) Budskap Profilering Presentationsmaterial Hemsida Marknadsföringsplan Utveckla en strukturerad säljmetodik Kundbearbetning Klassificering Prioritering Plan per kundgrupp Förstärka/Förbättra affärsmannaskapet och kundorienteringen Nyrekrytering av säljresurser Kompetensutveckling av befintlig personal/säljytor (leveranspersonal) Utveckla metod för uppföljning/rapportering Alternativa försäljningskanaler

38 Produktion Fastställ kompetensprofiler per AO Kartlägg nuvarande produktionsresurser inom NTF Kartlägg möjliga externa produktionsresurser Fastställ produktionsbehovet över tid Fastställ inriktning Egna vs upphandlade resurser Definiera framtida produktionsorganisationen Ta fram plan för uppbyggnad av 2 Säker Trafik Utbildningscenter, fokus trafiksäkerhet respektive YKB

39 Finansiering (under genomförande) Kvantifiera genomförandet av Affärsplanen i monetära termer (Business Case i separat excel-fil) Fastställ finansieringsbehovet över tid Koppla finansieringsbehovet till Affärsplanen i en nyemission Identifierade finansieringspartners kontaktade Genomför nyemission Ta in kapital

40 Produkt/tjänster Definiera marknadsbehov per delmarknad Beskriv och paketera dagens tjänster Definiera prissättningsmodeller och rabattnivåer Definiera teknikanvändning i dagens och framtida tjänster Definiera tjänsteutvecklingsprocessen Utveckla nya tjänster drivna av marknadsbehov enligt definierad process

41 Varumärke Definiera möjliga varumärken vi har tillgång till Värdering Definiera vad våra varumärken skall förmedla Mission Tagline Välj varumärke samt definiera hur resp varumärke ska kommuniceras Ta fram kommunikationsplan Kanaler Intressenter etc

42 Kompetens Fastställ önskat kompetensläge stegvis under perioden Kartlägg och dokumentera dagens situation avseende tillgänglig kompetens i befintliga nätverk samt inom NTF-sfären Fokus på produktion samt ledning GAP-analys Definiera och fastställ organisation Fastställ rekryteringsbehov Utveckla plan för löpande kompetensutveckling av befintliga resurser

43 Internationalisering Genomför marknadsanalys i Skandinavien samt Europa Vad finns i respektive land av våra tjänster? Prioritera vilka länder som skall bearbetas initialt Definiera vilka tjänster som skall innefattas Definiera affärsmodell samt avtal Definiera lämpliga partners på respektive marknad Definiera process för utrullning Stegvis utrullning av valda tjänster

44 Partners Identifiera områden där vi behöver/önskar strategiska partnerskap Identifiera prioriterade partners inom respektive områden Definiera önskad affärsmodell för partnerskap Inled diskussioner/förhandlingar med respektive partner Teckna avtal med partners

45 Risker Fullfölja löften, leverera Om vi väljer att sluta/gå ur marknaden, kan ej återkomma Tunn organisation Tillräckliga resurser och kompetens inom NTF-förbunden för leverans Säker Trafik avstjälpningsplats för övertalighet NTF Mkt stort beroende av ett fåtal personer Styrkan av NTF-organisationen eroderar Affärsidén håller inte (marknaden alt. Säker Trafik utvecklas inte) Ytterligare kapitalbehov

46 Affärsplan Finansiering

47 Finansiering av nyemissionen garanterad av NTF Förlag och NTF Dalarna 5 MSEK i nyemission, alla delägare erbjuds teckna enligt nuvarande ägarfördelning (Förlag 54%, Förbund 2% vardera) - NTF Förlag tecknar sin andel - NTF Dalarna tecknar sin andel. - NTF Dalarna garanterar upp till 1 Mkr av resterande aktier som förbunden ej tecknar sig för. Dalarna erbjuder även NTF Förlag ett villkorat lån på 1,5 Mkr för att köpa upp utestående aktier.

48 Finansiella partners, övrigt Dialog inledd med följande; Skyltfonden, Trafikverket Sökta medel SHI-utveckling Länsförsäkringar SSI-samarbete, propå Vinnova/Scania Internationalisering Index 1 till 2 Mkr Andra nya källor för finansiering Partnersamarbeten Östersjöpengar från SIDA ALMI

49 Samarbetspartners kring verksamheten Följande sonderingar pågår Ragn Sells Miljökonsult Starkare miljöprofil samt tillgång till miljötjänster SÅ/Transportgruppen/Allmega Starkare argument för medverkan Stjärnstatus SÅ Samverkan YKB Centrigo/eBuilder Bättre IT-lösningar EDTS Drogtestverksamhet

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning Bilprovningen 2010 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2010 var ett omvälvande år för Bilprovningen. Genomgripande förändringar gjordes, både organisatoriskt och kostnadsmässigt, och erbjudandet

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Design: Brand Direction. Original och tryck: In Time. Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2012 i korthet 4 Ökade andelar

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer