Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch!"

Transkript

1 Konfidentiellt! Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch! BRÅTTOM!!! Utdrag ur affärsplan antagen i Säker Trafiks styrelse 20 maj 2011 och NTF:s styrelse 14 juni

2 NTF:s ekonomi på lite sikt. VV och N-Dept Mkr TRV (-30%/år) År = Mkr Säker Trafik (en offensiv satsning) Mkr

3 Bakgrund Varför bildades bolaget? Saxat ur ägardirektivet NTF startar konsultverksamhet NTF har som svar på de i grunden ändrade förutsättningarna för verksamhetens finansiering bedrivit ett genomgripande förändringsarbete under 2008, NTF i Utveckling. I detta arbete har verksamhetsidén finputsats och fem prioriterade roller för NTF fastslagits. En av dessa roller är konsultrollen. Vidare har övergipande och kommersiella målbilder för de kommande tre åren beslutats. För att efterkomma denna nya inriktning av NTF har vi beslutat ett antal strategiska initiativ. Ett av dessa är att starta en kvalificerad konsultverksamhet inom trafiksäkerhetsområdet. I en ambition att snabbare komma igång med denna verksamhet är strategin att förvärva ett redan etablerat och väl ansett konsultföretag utifrån vilket vi kan bygga vidare vår satsning. Det är viktigt att ett framtida NTF- gemensamt ägt bolag ges goda förutsättningar att agera på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt är det av yttersta vikt att ägarna ges inflytande, kontroll- och styrmandat. Säker Trafik AB s verksamhetsinriktning Det nya företaget ska användas för att utveckla, marknadsföra och genomföra konsultinsatser inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige. Itra-Onex kompetens, rykte, koncept, kundkontakter och kontrakterade uppdrag ska användas som grundsten i NTF:s ambition, att på några års sikt, bygga upp en substantiell verksamhet inom området. Vidare vill NTF nyttja Itra-Onex nätverk och andra kanaler till externa konsulter som kan komma att vara intressanta för att komplettera NTF:s erbjudande. Bolaget ska vara verksamt inom hela Sverige och ha sitt säte i Stockholm. Bolaget ska med egna resurser, NTFförbundens och NTF's gemensamma resurser samt genom sitt konsultnätverk bedriva en kvalificerad och kvalitativt säkerställd konsultverksamhet. Uppdragen ska rymmas inom eller komplettera NTF's övergripande ambitioner om en säkrare trafik i Sverige.

4 Från 0 till 78 kunder på 27 månader! AA Logistik AA Tank Ahréns Åkeri ALI Frakt ASA Transporter ATA Timber Autoplan (Swedbank) Bellmans Åkeri Best transport Bilda Botkyrka Buss BPJ Transport Busslink BYA Carlsberg DHL Freight Eijab Eka Chemicals Ernst Express Foria Fortverket Fraktkedjan G4S Gamla Uppsala Buss GB Glace/Varsego Green Cargo Gävle Taxi Götene Kyltransporter Halléns Transport Haninge Åkeri Håby Buss Jede Jetpak Jordbruksverket Jula Postorder Koppartaxi Börje Liljedahls Åkeri Lillebil Loomis LRF Skåne Lundby Åkeri M4 Nobina Netlink Närke Frakt Schenker Schwanborgs Assistans Securitas Setra Group Skogsåkarna Mellansverige Skånes Nordost Kooperativ Spånga Mälarö LBC Stora Holms Trafikövningsplats Svensk Bevakningstjänst Svensk Markservice Swebus Serviceresor Taxi Västerås Taxi Västjämtland TNT Trafikverket Transportstyrelsen Tunabergs Taxi TYA Träfrakt Uppsala Taxi Vattenfall Mark & Skog Vattenfall Power Consultants Vattenfall Service Nordic Veolia Buss VSV-frakt VTG Kramfors Värmlandstrafiken Värmlands Schakt Västtrafik Västerås Lokaltrafik Wasa Kredit WSP Analys & Strategi YIT

5 En offensiv och långsiktig affärsplan Säker Trafik har på sina två första år bevisat att det finns en intressant marknad för konsult- och utbildningstjänster inom trafiksäkerhet, med kunder som har betalningsvilja. Vi har påvisat värdet av insatser på trafiksäkerhetsområdet ur flera perspektiv för våra kunder; det är bra för varumärket, ekonomin, miljön och ur de anställdas perspektiv. Vi skapar win-win-win-win! I hela världen satsas det på trafiksäkerhet. I Sverige går alla siffror åt rätt håll. Dock utvecklas inte Yrkestrafiken på samma sätt. Det handlar om såväl kompetens - som kulturutveckling. NTF:s traditionella marknad som NGO riskerar att erodera då samhällets och politikernas vilja att understödja finansiellt snabbt avtar. För 5 år sedan hade organisationen tillgång till 50 Mkr per år, idag är det cirka 25 Mkr per år och vi förutser en minskning med dessa anslag av i storleksordningen 30% per år från För att ta tillvara NTF:s möjligheter i den nya marknaden ska Säker Trafik Sverige AB utvecklas till en stark aktör med målet att bli den självklara marknadsledaren. Vi ser även möjligheter att föra ut de tjänster och verksamheter som Säker Trafik Sverige AB skapar till en internationell marknad då Sverige idag anses världsbäst på trafiksäkerhetsinsatser. Denna affärsplan beskriver möjligheter och förutsättningar för bolaget nu och på 5 års sikt.

6 Vår vision position - ambition Om fem år är vi; Marknadsledare i Sverige Och en viktig partner och förebild för aktörer i andra länder

7 Vår affärsidé Vi hjälper nyttotrafikföretagens ledningar att öka värdet av sina företag genom att göra dem mer trafiksäkra!

8 Vår målbild Perioden Omsättning 6,4 Mkr 62Mkr 201 Mkr Inköpta tjänster 4,4 Mkr 24 Mkr 82 Mkr Överskott -3,2 Mkr 18 Mkr 31 Mkr VM före avskrivn -50% 29% 16% Avkastning investerat kapital inkl nyemission 365%

9 Hur stor är marknaden? Segment Totalt antal företag Vår potential Åkerier Buss Taxi Bud Assistansföretag Varuägare Kommuner Energibolag Montörer/hantverkare Bilföretag Industriföretag Summa (7,7%)

10 Vår målbild intäkter 2016 omsätter vi 62 Mkr fördelat på utbildning 35 Mkr, Konsult 20 Mkr och Internationellt 7 Mkr (35% royalty av bruttoomsättning 20 Mkr). Total trafiksäkerhetspåverkande omsättning är 75Mkr. Hypotes om snittintäkt i Sverige per kund på kr per år 1250 potentiella svenska kunder Målsättning i Sverigemarknaden är 55 Mkr per år fördelat på; Traditionell utbildning YKB fortbildning Konsultverksamhet baserat på Indextjänster 5 Mkr 30 Mkr 10 Mkr Kvalificerat konsultarbete 10 Mkr Då krävs affärer med cirka 550 kunder (44% av 7,7% = 3,4%)

11 Våra ESS SHI Svenskt HastighetsIndex (registrerat varumärke) SSI Svenskt SkadeIndex (registrerat varumärke) TSK Trafiksäker och sparsam körning BSA Bilen som säker arbetsplats YKB - Yrkeskompetensbevis

12 Drivkrafter i omvärlden Staten drar sig ur som finansiär Myndigheter i omstöpning Konsumenter och transportköpare mer medvetna om säkerhet och miljö Järnvägsutveckling och - underhåll eftersatt Lagar och förordningar Ökad medvetenhet i andra länder om Sverige som föregångsland inom TS IT- och teknikutvecklingen in i våra fordon Konsolidering i åkeribranschen

13 Hur ser marknaden ut? Första marknad - Vårt fokus är på företag och organisationer som har vägen som sin arbetsplats Andra marknad de myndigheter och andra samhällsfunktioner som påverkar förutsättningarna för vår primärgrupp Tredje marknad de som köper vår målgrupps tjänster Viktiga segment är åkeri, buss, taxi, budbilar, varuägare, kommuner, energibolag, montörer/hantverkare, bilföretag, firmabilar, in i SIS-systemet Övriga Transportupphandlingskonsulter, kedjeföretag (ICA, KF etc.), ADR-utbildning, ISO arbete, Riskutbildning C & D- körkort

14 Konkurrentanalys Tjänst Konkurrent Kommentar SHI TrV, Vectura Aktörssamverkan SSI? Trygg Hansa? Försäkringsbolagen intresserade TSK BSA? YKB Allmänt STR / Ecodriving STR,TYA, BR, SÅ, Volvo och Scania, Företagen själva M, NTF, m fl av dagens MO ÅF, WSP Ett 50-tal stora och små utbildare har licens Påverkas av den nya situationen för finansiering av branschen

15 Organisationsplan VD Affärsutveckling Internationalisering Försäljning Administration Ekonomi Utbildningscenter TS, Mariestad Utbildningscenter YKB, Falun Indextjänster Konsulttjänster, Stockholm Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners Brun Strategiska resurser, lång sikt Grön Profit centers med fullt resultatansvar ett år i taget Blå Interna profit centers, levererar all verksamhet via Grön Röd Internt Service center, värderas mot bästa kostnad

16 Ormsättning 62 Mkr vid periodens slut VD 7(20) Mkr Affärsutveckling Internationalisering Försäljning Administration Ekonomi 5 Mkr 30 Mkr 10 Mkr 10 Mkr Utbildningscenter TS Utbildningscenter YKB Indextjänster Konsulttjänster Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners 24 Mkr

17 Organisation vid periodens slut VD Affärsutveckling Internationalisering 1 2 Försäljning 5 Administration Ekonomi 1 Utbildningscenter TS 1,5 Utbildningscenter YKB 1,5 Indextjänster 2 Konsulttjänster 7 Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners

18 Exempel på verksamheter i de olika butikerna VD elearning TS allmänt elearning portal/partners ecertifiering Bilhandeln Affärsutveckling Internationalisering Citroen Polska Vägverket Ragn-Sells Miljökonsult EDTS Utbildningscenter TS Utbildningscenter YKB Indextjänster Konsulttjänster Autoplan BYA Fortverket JetPak Jordbruksverket Vattenfall Kommuner Nobina Veolia 14Mkr i offerter 45 kunder SHI SSI smyglanserat Nobina Keolis QIII TNT Diverse små uppdrag

19 Utbildningsverksamheten Nationellt kvalitetssäkrade utbildare och instruktörer NTF-medarbetare kommer att erbjudas möjligheten att kvalificera sig Ny affärsmodell med rakare timbaserad ersättning för leverans Leverantörsavtal med förbund och MO Nöjd Kunduppföljning (strategi) TSK Trafiksäker och sparsam körning Instruktörsutbildning i egen regi Merarbeten i form av TS-policies, bilpolicies, coaching, uppföljande träning BSA Bilen som säker arbetsplats Instruktörsutbildning i egen regi Merarbeten i form av TS-policies, Bilpolicies mm YKB Yrkeskompetensbevis Instruktörsutbildning genom TYA Merarbeten i form av årlig träning i sparsamt körsätt

20 Resursbehov fullt utbyggd verksamhet Säker Trafiks Utbildningscenter specialiserat på YKB Verksamhetschef på heltid från 2013 Utbildningsadministratör 0,25 person under 2012, därefter 0,5 Säker Trafiks Center specialiserat på Trafiksäkerhet Verksamhetschef på halvtid från hösten 2011 Utbildningsadministratör 0,25 person från 2012, därefter 0,5 Produktion i uppdragen köps av NTF-förbund, MO och ev externa partners. Försäljning och ekonomi genom ST centralt

21 NTF koncernregler i relationen till Säker Trafik All verksamhet utifrån konceptet beskrivet i aktieägaravtalet ska prissättas, genomföras och debiteras av Säker Trafik. Ersättning för interna leveransresurser enligt avtal. Hittillsvarande affärsmodell ersätts med en rakare leveransersättningsmodell. Uppdragstimmar ersätts med 400 eller 600 kr beroende på kvalifikationsgrad. Alla som utför uppdrag ska vara av bolaget certifierade. Certifiering ska hållas levande för att vara giltig. Avtal om leveransuppdragen tecknas mellan aktuella parter. Säker Trafik ansvarar för all försäljning. Förbund/MO och andra intressenter som ger försäljningstips belönas med 5% av uppnådd försäljning ex moms och utlägg (år 1). Förbund som vill sköta hela leveranskedjan mot en kund ( t ex kommunen) ska likväl hålla sig till Säker Trafiks prissättning och koncept och den som levererar ska vara certifierad. Ersättning utgår i sådant fall för säljarbetet med 20% av uppnådd försäljning exkl moms och utlägg. Förbundet betalar royalty till Säker Trafik. Alla avsteg mot detta ska godkännas av VD i Säker Trafik innan överenskommelse träffas med kunden. Brott mot dessa regler innebär, om inte åtgärder vidtas, avbrutet leveransavtal och förlorad certifiering.

22 Bedömt behov av leveranskapacitet hösten 2011 (OPL maj 2011) BSA 2 per region 12 personer TSK 3 per region 18 personer YKB 2 per region 12 personer SHI, teknik, adm, mätansvar 1 per län 20 personer Avtalsuppföljning/ TS-policy 1 per region 6 personer Skadeinspektion/ brandinspektioner 1 per region 6 personer Säker Trafik skriver avtal med regionerna (eller förbunden?) om dessa resurser. Samliga funktionärer ska ha en för uppgiften god kompetens och vara certifierade av Säker trafik. För att behålla skall man ha löpande uppdrag inom verksamheten. Funktionär som inte genomfört verksamhet på två år måste omcertifieras. Säker Trafik tar fram och genomför certifieringsutbildningar löpande. Vid behov arbetas dessa utbildningar om och certifierade funktionärer orienteras om nya krav, metoder, innehåll mm som tillkommit eller strukits. Vi arbetar utifrån Ständig förbättring för våra koncept och arbetsmetoder

23 Konsultverksamheten Vi följer STJÄRNFÖRETAGEN och ger grönt ljus till de bästa!

24 Fem nyckeltal som ger stjärnstatus certifiering * SRI SHI Hastighetsefterlevnad Resultateffektivitet SSI Skadekostnad * SPI Social miljökostnad * STI Trafikens miljökostnad * Skisserade nya index

25 Konsultverksamhetens affärsprocess Långsiktigt arbete med ständig förbättring Det övergripande målet är att få kunden till Stjärnstatus i Trafiksäkerhet Steg 1 Gå med i någon av våra instegsprodukter Steg 2 Skapa insikt om utgångsläge och relativ förmåga Steg 3 arbeta med förbättring utifrån en helhetssyn Steg 4 utveckla ledning och styrsystem Steg 5 komplettera med kompetensutveckling och träning (Uppföljning av varje steg = loop)

26 Konsultverksamhetens organisation Verksamheten bedrivs i eget affärsområde Centralt placerade resurser som agerar över hela landet Seniora konsulter med eget försäljnings- och affärsansvar Specialistkonsulter och konsulter för att jämna ut beläggningstoppar via externt nätverk Stark koppling till NTF:s Trafiksäkerhetschef och Vetenskapliga rådet Strategiska samarbeten med Transportgruppen och Sveriges Åkeriföretag samt Almega och Bussbranschen Konsulterna stöd i utveckling och igångsättning av internationella partners Utbilda partners/agenter från andra länder

27 Resursbehov fullt utbyggd verksamhet En verksamhetschef på halvtid 2012 och därefter heltid, driver all indexrelaterad verksamhet, sköter det operativa arbetet med alla de olika indexen och vid varje mätaktivitet. Konsulterna tar vid när rapporterna publicerats. Konsultgruppen inkl verksamhetschef består av 2 personer från 2012 och når 7 personer under Konsulterna ska driva förändringsprocesser hos våra kunder med syftet att hjälpa dem bli framgångsrika i sitt TS-arbete och goda förebilder i samhället. För samtliga indextjänster skapas ett administrativt center. Här finns server, databaser, rapportgenereringsverktyg och kundsupport. 1 person på halvtid 2012 och därefter heltid Alla indextjänsterna har behov av datainsamling, mätning och inrapportering. Detta sker med arvoderade resurser från NTF-förbunden och MO samt med tekniska lösningar För SSI gäller att datainsamling och inspektioner sker antingen av kunden själv eller med arvoderade resurser som hämtas från förbunden och MO. För STI gäller att datasamling sker i samarbete med fordons- IT leverantörerna

28 Internationalisering tillsammans med partners/franschisetagare Av ST utsedda partners bedriver den operativa verksamheten i egen regi på villkor typ franchise. En projektledare på heltid från 2012 och ytterligare en från 2014 driver processen med att identifiera partners, kontraktera dem, sörja för know how transfer och övrig utbildning samt levererar löpande stöd samt uppföljning. ST ansvarar för operativ back up av varje partner. Årligen träffas ST och partners för uppföljning, lärande och vidare utveckling.

29 En internationell marknad i samarbete med partners Land SHI SSI TSK BSA YKB Sverige X X X X X Norge X X X X Danmark X X X X Finland X X X X Benelux X X Tyskland X X Frankrike X X Övr EU X X Östeuropa X X Ska utvecklas mer

30 Bemanningsplan Ledn. Affärs Utv. Inter Natl. Adm Sälj UC TS UC YKB Index Kons ult ,8 0,5 0 0,25 1,5 0,45 0 0,5 1 5 totalt , ,25 3 0,75 0,25 1 2,5 11, , ,5 2 4,5 17, ,5 1, ,5 1, ,5 1,

31 SWOT Styrkor NTF varumärke 77 års erfarenhet av TS-frågor Kundbas Proof of concept SHI Professionell styrelse Kompetent ledning Personliga nätverk Lokal närvaro Etablerad relation med Exportrådet Fler än 75 kunder/samarbetspartners Möjligheter Vi har ett försprång i en ny marknad Kan bli marknadsledare Utveckla ett nytt varumärke inom NTF-familjen Hitta kapital inom NTF-familjen och/eller från andra intressenter Marknadspotential i Sverige Potential för tjänstexport Värdebaserad prissättning för ökad lönsamhet Tekniklösningar ADR-utbildning Haka på lansering av ISO Svagheter NTF ej kommersiellt uppbyggt NTF:s kulturella bakgrund NTF dåligt affärsmannaskap Bräcklig ekonomi Liten organisation Ej säkerställd produktionsförmåga och kvalitet Kunderna har upplevt marknaden som gratis Låga priser i den nya marknaden Hot Ekonomi Utebliven finansiering Bristande uthållighet NTF-förbundens intresse och kompetens för medverkan i bolaget Bristande leveransförmåga med interna resurser Nya aktörer med mer muskler Tekniklösningar Trafikverkets aktörssamverkan Jävsproblematik i NTF-styrelserna

32 KFF Kritiska Framgångs Faktorer Snabbt nå en större marknad Tillgång till leveranskompetens och -kapacitet TS-arbete blir en mer naturlig del i företagens verksamhet Strategisk kompetens om kundernas situation och behov Attraktiva och unika erbjudanden Tillgång till kapital Fortsatt tillgång till NTF:s varumärke Få marknaden att förstå NTF:s och TrV:s ekonomiska realiteter Få marknaden att värdera TS-arbete som professionella tjänster Tillgång till strategiska nätverk Teknikmässig framkant

33 Finansiering genom en nyemission 1. 5 MSEK i nyemission är identifierat behov 2. NTF Förlag och NTF Dalarna garanterar nyemissionen 3. Alla delägare erbjuds teckna enligt nuvarande ägarfördelning (Förlag 54%, Förbund 46%) 4. För ett NTF-förbund med 2% av aktierna idag är insatsen om kr 5. Teckningstid fram till 15 september 6. De aktier som inte tecknas av förbunden Köps då in av nyemissionens garanter 7. Förbund som avstår nyemission har efter emissionen cirka 0,2% av aktierna 8. Leverans av Säker Trafiks tjänster påverkas inte av storleken på aktieägandet. Leveransavtal och kvalifikation är grunden för detta.

34 Finansiella partners, övrigt Dialog inledd med följande; Skyltfonden, Trafikverket Sökta medel SHI-utveckling Länsförsäkringar SSI-samarbete, propå Vinnova/Scania Internationalisering Index 1 till 2 Mkr Andra nya källor för finansiering Partnersamarbeten Östersjöpengar från SIDA ALMI

35 Affärsplan Strategier och huvudaktiviteter Under arbete

36 Våra strategier Huvudstrategier ska finnas inom följande områden; Sälj- och marknad Produktion Finansiering Produkt/tjänster Varumärke Kompetens Internationalisering Partners

37 Sälj- och marknad Konkurrentanalys Marknadsanalys Definiera valda marknader Marknadskommunikation/Profilering (inkl internkommunikation) Budskap Profilering Presentationsmaterial Hemsida Marknadsföringsplan Utveckla en strukturerad säljmetodik Kundbearbetning Klassificering Prioritering Plan per kundgrupp Förstärka/Förbättra affärsmannaskapet och kundorienteringen Nyrekrytering av säljresurser Kompetensutveckling av befintlig personal/säljytor (leveranspersonal) Utveckla metod för uppföljning/rapportering Alternativa försäljningskanaler

38 Produktion Fastställ kompetensprofiler per AO Kartlägg nuvarande produktionsresurser inom NTF Kartlägg möjliga externa produktionsresurser Fastställ produktionsbehovet över tid Fastställ inriktning Egna vs upphandlade resurser Definiera framtida produktionsorganisationen Ta fram plan för uppbyggnad av 2 Säker Trafik Utbildningscenter, fokus trafiksäkerhet respektive YKB

39 Finansiering (under genomförande) Kvantifiera genomförandet av Affärsplanen i monetära termer (Business Case i separat excel-fil) Fastställ finansieringsbehovet över tid Koppla finansieringsbehovet till Affärsplanen i en nyemission Identifierade finansieringspartners kontaktade Genomför nyemission Ta in kapital

40 Produkt/tjänster Definiera marknadsbehov per delmarknad Beskriv och paketera dagens tjänster Definiera prissättningsmodeller och rabattnivåer Definiera teknikanvändning i dagens och framtida tjänster Definiera tjänsteutvecklingsprocessen Utveckla nya tjänster drivna av marknadsbehov enligt definierad process

41 Varumärke Definiera möjliga varumärken vi har tillgång till Värdering Definiera vad våra varumärken skall förmedla Mission Tagline Välj varumärke samt definiera hur resp varumärke ska kommuniceras Ta fram kommunikationsplan Kanaler Intressenter etc

42 Kompetens Fastställ önskat kompetensläge stegvis under perioden Kartlägg och dokumentera dagens situation avseende tillgänglig kompetens i befintliga nätverk samt inom NTF-sfären Fokus på produktion samt ledning GAP-analys Definiera och fastställ organisation Fastställ rekryteringsbehov Utveckla plan för löpande kompetensutveckling av befintliga resurser

43 Internationalisering Genomför marknadsanalys i Skandinavien samt Europa Vad finns i respektive land av våra tjänster? Prioritera vilka länder som skall bearbetas initialt Definiera vilka tjänster som skall innefattas Definiera affärsmodell samt avtal Definiera lämpliga partners på respektive marknad Definiera process för utrullning Stegvis utrullning av valda tjänster

44 Partners Identifiera områden där vi behöver/önskar strategiska partnerskap Identifiera prioriterade partners inom respektive områden Definiera önskad affärsmodell för partnerskap Inled diskussioner/förhandlingar med respektive partner Teckna avtal med partners

45 Risker Fullfölja löften, leverera Om vi väljer att sluta/gå ur marknaden, kan ej återkomma Tunn organisation Tillräckliga resurser och kompetens inom NTF-förbunden för leverans Säker Trafik avstjälpningsplats för övertalighet NTF Mkt stort beroende av ett fåtal personer Styrkan av NTF-organisationen eroderar Affärsidén håller inte (marknaden alt. Säker Trafik utvecklas inte) Ytterligare kapitalbehov

46 Affärsplan Finansiering

47 Finansiering av nyemissionen garanterad av NTF Förlag och NTF Dalarna 5 MSEK i nyemission, alla delägare erbjuds teckna enligt nuvarande ägarfördelning (Förlag 54%, Förbund 2% vardera) - NTF Förlag tecknar sin andel - NTF Dalarna tecknar sin andel. - NTF Dalarna garanterar upp till 1 Mkr av resterande aktier som förbunden ej tecknar sig för. Dalarna erbjuder även NTF Förlag ett villkorat lån på 1,5 Mkr för att köpa upp utestående aktier.

48 Finansiella partners, övrigt Dialog inledd med följande; Skyltfonden, Trafikverket Sökta medel SHI-utveckling Länsförsäkringar SSI-samarbete, propå Vinnova/Scania Internationalisering Index 1 till 2 Mkr Andra nya källor för finansiering Partnersamarbeten Östersjöpengar från SIDA ALMI

49 Samarbetspartners kring verksamheten Följande sonderingar pågår Ragn Sells Miljökonsult Starkare miljöprofil samt tillgång till miljötjänster SÅ/Transportgruppen/Allmega Starkare argument för medverkan Stjärnstatus SÅ Samverkan YKB Centrigo/eBuilder Bättre IT-lösningar EDTS Drogtestverksamhet

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Strategiplan NTF Skåne 2011

Strategiplan NTF Skåne 2011 Strategiplan NTF Skåne 2011 1. Nuläge Nollvisionen är basen för NTF Skånes verksamhet. Arbete sker med hänsyn taget till de miljövinster som sker i samband med lugna säkra transporter av såväl personer

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Beskrivning av Ulyss nya verksamhet

Beskrivning av Ulyss nya verksamhet 2009-11-30 Beskrivning av Ulyss nya verksamhet På Ulyss årsstämma i oktober fattades beslut om förvärv av inkråmet i Y.C.O Business Partners, som blir Ulyss nya verksamhet. På stämman beslutades även att

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg

Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Trädde i kraft 1/12

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on A box of AB CVplay - Skills in mo0on Affärsidé Problem: CV är e5 trubbigt verktyg a5 visa den samlade bilden av begåvning, personlighet och kunskap. Lösning: E5 ny5 virtuellt format som ny5jar senaste

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Vill du också öka lönsamheten?

Vill du också öka lönsamheten? Vill du också öka lönsamheten? Affärsidé Vad är FS Evolution? FS Evolution FS = Financial Services (företrädesvis krediter, försäkringar & in blanco-lån) 25-års erfarenhet av krediter, låneverksamhet &

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt.

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt. Pernilla Eriksson ADRESS Kungsbäcksvägen 7 802 66 GÄVLE MOBIL +46 7064 789 24 EMAIL pernilla@byilo.se FÖDELSEÅR 1969 CIVILSTÅND Sambo Utveckla. Förändra. Göra nytt. En marknad. Ett företag. Eller kanske

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer