Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch!"

Transkript

1 Konfidentiellt! Säker Trafik Sverige AB från NGO till professionell och kommersiell aktör i en nyskapad bransch! BRÅTTOM!!! Utdrag ur affärsplan antagen i Säker Trafiks styrelse 20 maj 2011 och NTF:s styrelse 14 juni

2 NTF:s ekonomi på lite sikt. VV och N-Dept Mkr TRV (-30%/år) År = Mkr Säker Trafik (en offensiv satsning) Mkr

3 Bakgrund Varför bildades bolaget? Saxat ur ägardirektivet NTF startar konsultverksamhet NTF har som svar på de i grunden ändrade förutsättningarna för verksamhetens finansiering bedrivit ett genomgripande förändringsarbete under 2008, NTF i Utveckling. I detta arbete har verksamhetsidén finputsats och fem prioriterade roller för NTF fastslagits. En av dessa roller är konsultrollen. Vidare har övergipande och kommersiella målbilder för de kommande tre åren beslutats. För att efterkomma denna nya inriktning av NTF har vi beslutat ett antal strategiska initiativ. Ett av dessa är att starta en kvalificerad konsultverksamhet inom trafiksäkerhetsområdet. I en ambition att snabbare komma igång med denna verksamhet är strategin att förvärva ett redan etablerat och väl ansett konsultföretag utifrån vilket vi kan bygga vidare vår satsning. Det är viktigt att ett framtida NTF- gemensamt ägt bolag ges goda förutsättningar att agera på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt är det av yttersta vikt att ägarna ges inflytande, kontroll- och styrmandat. Säker Trafik AB s verksamhetsinriktning Det nya företaget ska användas för att utveckla, marknadsföra och genomföra konsultinsatser inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige. Itra-Onex kompetens, rykte, koncept, kundkontakter och kontrakterade uppdrag ska användas som grundsten i NTF:s ambition, att på några års sikt, bygga upp en substantiell verksamhet inom området. Vidare vill NTF nyttja Itra-Onex nätverk och andra kanaler till externa konsulter som kan komma att vara intressanta för att komplettera NTF:s erbjudande. Bolaget ska vara verksamt inom hela Sverige och ha sitt säte i Stockholm. Bolaget ska med egna resurser, NTFförbundens och NTF's gemensamma resurser samt genom sitt konsultnätverk bedriva en kvalificerad och kvalitativt säkerställd konsultverksamhet. Uppdragen ska rymmas inom eller komplettera NTF's övergripande ambitioner om en säkrare trafik i Sverige.

4 Från 0 till 78 kunder på 27 månader! AA Logistik AA Tank Ahréns Åkeri ALI Frakt ASA Transporter ATA Timber Autoplan (Swedbank) Bellmans Åkeri Best transport Bilda Botkyrka Buss BPJ Transport Busslink BYA Carlsberg DHL Freight Eijab Eka Chemicals Ernst Express Foria Fortverket Fraktkedjan G4S Gamla Uppsala Buss GB Glace/Varsego Green Cargo Gävle Taxi Götene Kyltransporter Halléns Transport Haninge Åkeri Håby Buss Jede Jetpak Jordbruksverket Jula Postorder Koppartaxi Börje Liljedahls Åkeri Lillebil Loomis LRF Skåne Lundby Åkeri M4 Nobina Netlink Närke Frakt Schenker Schwanborgs Assistans Securitas Setra Group Skogsåkarna Mellansverige Skånes Nordost Kooperativ Spånga Mälarö LBC Stora Holms Trafikövningsplats Svensk Bevakningstjänst Svensk Markservice Swebus Serviceresor Taxi Västerås Taxi Västjämtland TNT Trafikverket Transportstyrelsen Tunabergs Taxi TYA Träfrakt Uppsala Taxi Vattenfall Mark & Skog Vattenfall Power Consultants Vattenfall Service Nordic Veolia Buss VSV-frakt VTG Kramfors Värmlandstrafiken Värmlands Schakt Västtrafik Västerås Lokaltrafik Wasa Kredit WSP Analys & Strategi YIT

5 En offensiv och långsiktig affärsplan Säker Trafik har på sina två första år bevisat att det finns en intressant marknad för konsult- och utbildningstjänster inom trafiksäkerhet, med kunder som har betalningsvilja. Vi har påvisat värdet av insatser på trafiksäkerhetsområdet ur flera perspektiv för våra kunder; det är bra för varumärket, ekonomin, miljön och ur de anställdas perspektiv. Vi skapar win-win-win-win! I hela världen satsas det på trafiksäkerhet. I Sverige går alla siffror åt rätt håll. Dock utvecklas inte Yrkestrafiken på samma sätt. Det handlar om såväl kompetens - som kulturutveckling. NTF:s traditionella marknad som NGO riskerar att erodera då samhällets och politikernas vilja att understödja finansiellt snabbt avtar. För 5 år sedan hade organisationen tillgång till 50 Mkr per år, idag är det cirka 25 Mkr per år och vi förutser en minskning med dessa anslag av i storleksordningen 30% per år från För att ta tillvara NTF:s möjligheter i den nya marknaden ska Säker Trafik Sverige AB utvecklas till en stark aktör med målet att bli den självklara marknadsledaren. Vi ser även möjligheter att föra ut de tjänster och verksamheter som Säker Trafik Sverige AB skapar till en internationell marknad då Sverige idag anses världsbäst på trafiksäkerhetsinsatser. Denna affärsplan beskriver möjligheter och förutsättningar för bolaget nu och på 5 års sikt.

6 Vår vision position - ambition Om fem år är vi; Marknadsledare i Sverige Och en viktig partner och förebild för aktörer i andra länder

7 Vår affärsidé Vi hjälper nyttotrafikföretagens ledningar att öka värdet av sina företag genom att göra dem mer trafiksäkra!

8 Vår målbild Perioden Omsättning 6,4 Mkr 62Mkr 201 Mkr Inköpta tjänster 4,4 Mkr 24 Mkr 82 Mkr Överskott -3,2 Mkr 18 Mkr 31 Mkr VM före avskrivn -50% 29% 16% Avkastning investerat kapital inkl nyemission 365%

9 Hur stor är marknaden? Segment Totalt antal företag Vår potential Åkerier Buss Taxi Bud Assistansföretag Varuägare Kommuner Energibolag Montörer/hantverkare Bilföretag Industriföretag Summa (7,7%)

10 Vår målbild intäkter 2016 omsätter vi 62 Mkr fördelat på utbildning 35 Mkr, Konsult 20 Mkr och Internationellt 7 Mkr (35% royalty av bruttoomsättning 20 Mkr). Total trafiksäkerhetspåverkande omsättning är 75Mkr. Hypotes om snittintäkt i Sverige per kund på kr per år 1250 potentiella svenska kunder Målsättning i Sverigemarknaden är 55 Mkr per år fördelat på; Traditionell utbildning YKB fortbildning Konsultverksamhet baserat på Indextjänster 5 Mkr 30 Mkr 10 Mkr Kvalificerat konsultarbete 10 Mkr Då krävs affärer med cirka 550 kunder (44% av 7,7% = 3,4%)

11 Våra ESS SHI Svenskt HastighetsIndex (registrerat varumärke) SSI Svenskt SkadeIndex (registrerat varumärke) TSK Trafiksäker och sparsam körning BSA Bilen som säker arbetsplats YKB - Yrkeskompetensbevis

12 Drivkrafter i omvärlden Staten drar sig ur som finansiär Myndigheter i omstöpning Konsumenter och transportköpare mer medvetna om säkerhet och miljö Järnvägsutveckling och - underhåll eftersatt Lagar och förordningar Ökad medvetenhet i andra länder om Sverige som föregångsland inom TS IT- och teknikutvecklingen in i våra fordon Konsolidering i åkeribranschen

13 Hur ser marknaden ut? Första marknad - Vårt fokus är på företag och organisationer som har vägen som sin arbetsplats Andra marknad de myndigheter och andra samhällsfunktioner som påverkar förutsättningarna för vår primärgrupp Tredje marknad de som köper vår målgrupps tjänster Viktiga segment är åkeri, buss, taxi, budbilar, varuägare, kommuner, energibolag, montörer/hantverkare, bilföretag, firmabilar, in i SIS-systemet Övriga Transportupphandlingskonsulter, kedjeföretag (ICA, KF etc.), ADR-utbildning, ISO arbete, Riskutbildning C & D- körkort

14 Konkurrentanalys Tjänst Konkurrent Kommentar SHI TrV, Vectura Aktörssamverkan SSI? Trygg Hansa? Försäkringsbolagen intresserade TSK BSA? YKB Allmänt STR / Ecodriving STR,TYA, BR, SÅ, Volvo och Scania, Företagen själva M, NTF, m fl av dagens MO ÅF, WSP Ett 50-tal stora och små utbildare har licens Påverkas av den nya situationen för finansiering av branschen

15 Organisationsplan VD Affärsutveckling Internationalisering Försäljning Administration Ekonomi Utbildningscenter TS, Mariestad Utbildningscenter YKB, Falun Indextjänster Konsulttjänster, Stockholm Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners Brun Strategiska resurser, lång sikt Grön Profit centers med fullt resultatansvar ett år i taget Blå Interna profit centers, levererar all verksamhet via Grön Röd Internt Service center, värderas mot bästa kostnad

16 Ormsättning 62 Mkr vid periodens slut VD 7(20) Mkr Affärsutveckling Internationalisering Försäljning Administration Ekonomi 5 Mkr 30 Mkr 10 Mkr 10 Mkr Utbildningscenter TS Utbildningscenter YKB Indextjänster Konsulttjänster Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners 24 Mkr

17 Organisation vid periodens slut VD Affärsutveckling Internationalisering 1 2 Försäljning 5 Administration Ekonomi 1 Utbildningscenter TS 1,5 Utbildningscenter YKB 1,5 Indextjänster 2 Konsulttjänster 7 Inköpt produktion av certifierad personal vid NTFförbund, MO och externa partners

18 Exempel på verksamheter i de olika butikerna VD elearning TS allmänt elearning portal/partners ecertifiering Bilhandeln Affärsutveckling Internationalisering Citroen Polska Vägverket Ragn-Sells Miljökonsult EDTS Utbildningscenter TS Utbildningscenter YKB Indextjänster Konsulttjänster Autoplan BYA Fortverket JetPak Jordbruksverket Vattenfall Kommuner Nobina Veolia 14Mkr i offerter 45 kunder SHI SSI smyglanserat Nobina Keolis QIII TNT Diverse små uppdrag

19 Utbildningsverksamheten Nationellt kvalitetssäkrade utbildare och instruktörer NTF-medarbetare kommer att erbjudas möjligheten att kvalificera sig Ny affärsmodell med rakare timbaserad ersättning för leverans Leverantörsavtal med förbund och MO Nöjd Kunduppföljning (strategi) TSK Trafiksäker och sparsam körning Instruktörsutbildning i egen regi Merarbeten i form av TS-policies, bilpolicies, coaching, uppföljande träning BSA Bilen som säker arbetsplats Instruktörsutbildning i egen regi Merarbeten i form av TS-policies, Bilpolicies mm YKB Yrkeskompetensbevis Instruktörsutbildning genom TYA Merarbeten i form av årlig träning i sparsamt körsätt

20 Resursbehov fullt utbyggd verksamhet Säker Trafiks Utbildningscenter specialiserat på YKB Verksamhetschef på heltid från 2013 Utbildningsadministratör 0,25 person under 2012, därefter 0,5 Säker Trafiks Center specialiserat på Trafiksäkerhet Verksamhetschef på halvtid från hösten 2011 Utbildningsadministratör 0,25 person från 2012, därefter 0,5 Produktion i uppdragen köps av NTF-förbund, MO och ev externa partners. Försäljning och ekonomi genom ST centralt

21 NTF koncernregler i relationen till Säker Trafik All verksamhet utifrån konceptet beskrivet i aktieägaravtalet ska prissättas, genomföras och debiteras av Säker Trafik. Ersättning för interna leveransresurser enligt avtal. Hittillsvarande affärsmodell ersätts med en rakare leveransersättningsmodell. Uppdragstimmar ersätts med 400 eller 600 kr beroende på kvalifikationsgrad. Alla som utför uppdrag ska vara av bolaget certifierade. Certifiering ska hållas levande för att vara giltig. Avtal om leveransuppdragen tecknas mellan aktuella parter. Säker Trafik ansvarar för all försäljning. Förbund/MO och andra intressenter som ger försäljningstips belönas med 5% av uppnådd försäljning ex moms och utlägg (år 1). Förbund som vill sköta hela leveranskedjan mot en kund ( t ex kommunen) ska likväl hålla sig till Säker Trafiks prissättning och koncept och den som levererar ska vara certifierad. Ersättning utgår i sådant fall för säljarbetet med 20% av uppnådd försäljning exkl moms och utlägg. Förbundet betalar royalty till Säker Trafik. Alla avsteg mot detta ska godkännas av VD i Säker Trafik innan överenskommelse träffas med kunden. Brott mot dessa regler innebär, om inte åtgärder vidtas, avbrutet leveransavtal och förlorad certifiering.

22 Bedömt behov av leveranskapacitet hösten 2011 (OPL maj 2011) BSA 2 per region 12 personer TSK 3 per region 18 personer YKB 2 per region 12 personer SHI, teknik, adm, mätansvar 1 per län 20 personer Avtalsuppföljning/ TS-policy 1 per region 6 personer Skadeinspektion/ brandinspektioner 1 per region 6 personer Säker Trafik skriver avtal med regionerna (eller förbunden?) om dessa resurser. Samliga funktionärer ska ha en för uppgiften god kompetens och vara certifierade av Säker trafik. För att behålla skall man ha löpande uppdrag inom verksamheten. Funktionär som inte genomfört verksamhet på två år måste omcertifieras. Säker Trafik tar fram och genomför certifieringsutbildningar löpande. Vid behov arbetas dessa utbildningar om och certifierade funktionärer orienteras om nya krav, metoder, innehåll mm som tillkommit eller strukits. Vi arbetar utifrån Ständig förbättring för våra koncept och arbetsmetoder

23 Konsultverksamheten Vi följer STJÄRNFÖRETAGEN och ger grönt ljus till de bästa!

24 Fem nyckeltal som ger stjärnstatus certifiering * SRI SHI Hastighetsefterlevnad Resultateffektivitet SSI Skadekostnad * SPI Social miljökostnad * STI Trafikens miljökostnad * Skisserade nya index

25 Konsultverksamhetens affärsprocess Långsiktigt arbete med ständig förbättring Det övergripande målet är att få kunden till Stjärnstatus i Trafiksäkerhet Steg 1 Gå med i någon av våra instegsprodukter Steg 2 Skapa insikt om utgångsläge och relativ förmåga Steg 3 arbeta med förbättring utifrån en helhetssyn Steg 4 utveckla ledning och styrsystem Steg 5 komplettera med kompetensutveckling och träning (Uppföljning av varje steg = loop)

26 Konsultverksamhetens organisation Verksamheten bedrivs i eget affärsområde Centralt placerade resurser som agerar över hela landet Seniora konsulter med eget försäljnings- och affärsansvar Specialistkonsulter och konsulter för att jämna ut beläggningstoppar via externt nätverk Stark koppling till NTF:s Trafiksäkerhetschef och Vetenskapliga rådet Strategiska samarbeten med Transportgruppen och Sveriges Åkeriföretag samt Almega och Bussbranschen Konsulterna stöd i utveckling och igångsättning av internationella partners Utbilda partners/agenter från andra länder

27 Resursbehov fullt utbyggd verksamhet En verksamhetschef på halvtid 2012 och därefter heltid, driver all indexrelaterad verksamhet, sköter det operativa arbetet med alla de olika indexen och vid varje mätaktivitet. Konsulterna tar vid när rapporterna publicerats. Konsultgruppen inkl verksamhetschef består av 2 personer från 2012 och når 7 personer under Konsulterna ska driva förändringsprocesser hos våra kunder med syftet att hjälpa dem bli framgångsrika i sitt TS-arbete och goda förebilder i samhället. För samtliga indextjänster skapas ett administrativt center. Här finns server, databaser, rapportgenereringsverktyg och kundsupport. 1 person på halvtid 2012 och därefter heltid Alla indextjänsterna har behov av datainsamling, mätning och inrapportering. Detta sker med arvoderade resurser från NTF-förbunden och MO samt med tekniska lösningar För SSI gäller att datainsamling och inspektioner sker antingen av kunden själv eller med arvoderade resurser som hämtas från förbunden och MO. För STI gäller att datasamling sker i samarbete med fordons- IT leverantörerna

28 Internationalisering tillsammans med partners/franschisetagare Av ST utsedda partners bedriver den operativa verksamheten i egen regi på villkor typ franchise. En projektledare på heltid från 2012 och ytterligare en från 2014 driver processen med att identifiera partners, kontraktera dem, sörja för know how transfer och övrig utbildning samt levererar löpande stöd samt uppföljning. ST ansvarar för operativ back up av varje partner. Årligen träffas ST och partners för uppföljning, lärande och vidare utveckling.

29 En internationell marknad i samarbete med partners Land SHI SSI TSK BSA YKB Sverige X X X X X Norge X X X X Danmark X X X X Finland X X X X Benelux X X Tyskland X X Frankrike X X Övr EU X X Östeuropa X X Ska utvecklas mer

30 Bemanningsplan Ledn. Affärs Utv. Inter Natl. Adm Sälj UC TS UC YKB Index Kons ult ,8 0,5 0 0,25 1,5 0,45 0 0,5 1 5 totalt , ,25 3 0,75 0,25 1 2,5 11, , ,5 2 4,5 17, ,5 1, ,5 1, ,5 1,

31 SWOT Styrkor NTF varumärke 77 års erfarenhet av TS-frågor Kundbas Proof of concept SHI Professionell styrelse Kompetent ledning Personliga nätverk Lokal närvaro Etablerad relation med Exportrådet Fler än 75 kunder/samarbetspartners Möjligheter Vi har ett försprång i en ny marknad Kan bli marknadsledare Utveckla ett nytt varumärke inom NTF-familjen Hitta kapital inom NTF-familjen och/eller från andra intressenter Marknadspotential i Sverige Potential för tjänstexport Värdebaserad prissättning för ökad lönsamhet Tekniklösningar ADR-utbildning Haka på lansering av ISO Svagheter NTF ej kommersiellt uppbyggt NTF:s kulturella bakgrund NTF dåligt affärsmannaskap Bräcklig ekonomi Liten organisation Ej säkerställd produktionsförmåga och kvalitet Kunderna har upplevt marknaden som gratis Låga priser i den nya marknaden Hot Ekonomi Utebliven finansiering Bristande uthållighet NTF-förbundens intresse och kompetens för medverkan i bolaget Bristande leveransförmåga med interna resurser Nya aktörer med mer muskler Tekniklösningar Trafikverkets aktörssamverkan Jävsproblematik i NTF-styrelserna

32 KFF Kritiska Framgångs Faktorer Snabbt nå en större marknad Tillgång till leveranskompetens och -kapacitet TS-arbete blir en mer naturlig del i företagens verksamhet Strategisk kompetens om kundernas situation och behov Attraktiva och unika erbjudanden Tillgång till kapital Fortsatt tillgång till NTF:s varumärke Få marknaden att förstå NTF:s och TrV:s ekonomiska realiteter Få marknaden att värdera TS-arbete som professionella tjänster Tillgång till strategiska nätverk Teknikmässig framkant

33 Finansiering genom en nyemission 1. 5 MSEK i nyemission är identifierat behov 2. NTF Förlag och NTF Dalarna garanterar nyemissionen 3. Alla delägare erbjuds teckna enligt nuvarande ägarfördelning (Förlag 54%, Förbund 46%) 4. För ett NTF-förbund med 2% av aktierna idag är insatsen om kr 5. Teckningstid fram till 15 september 6. De aktier som inte tecknas av förbunden Köps då in av nyemissionens garanter 7. Förbund som avstår nyemission har efter emissionen cirka 0,2% av aktierna 8. Leverans av Säker Trafiks tjänster påverkas inte av storleken på aktieägandet. Leveransavtal och kvalifikation är grunden för detta.

34 Finansiella partners, övrigt Dialog inledd med följande; Skyltfonden, Trafikverket Sökta medel SHI-utveckling Länsförsäkringar SSI-samarbete, propå Vinnova/Scania Internationalisering Index 1 till 2 Mkr Andra nya källor för finansiering Partnersamarbeten Östersjöpengar från SIDA ALMI

35 Affärsplan Strategier och huvudaktiviteter Under arbete

36 Våra strategier Huvudstrategier ska finnas inom följande områden; Sälj- och marknad Produktion Finansiering Produkt/tjänster Varumärke Kompetens Internationalisering Partners

37 Sälj- och marknad Konkurrentanalys Marknadsanalys Definiera valda marknader Marknadskommunikation/Profilering (inkl internkommunikation) Budskap Profilering Presentationsmaterial Hemsida Marknadsföringsplan Utveckla en strukturerad säljmetodik Kundbearbetning Klassificering Prioritering Plan per kundgrupp Förstärka/Förbättra affärsmannaskapet och kundorienteringen Nyrekrytering av säljresurser Kompetensutveckling av befintlig personal/säljytor (leveranspersonal) Utveckla metod för uppföljning/rapportering Alternativa försäljningskanaler

38 Produktion Fastställ kompetensprofiler per AO Kartlägg nuvarande produktionsresurser inom NTF Kartlägg möjliga externa produktionsresurser Fastställ produktionsbehovet över tid Fastställ inriktning Egna vs upphandlade resurser Definiera framtida produktionsorganisationen Ta fram plan för uppbyggnad av 2 Säker Trafik Utbildningscenter, fokus trafiksäkerhet respektive YKB

39 Finansiering (under genomförande) Kvantifiera genomförandet av Affärsplanen i monetära termer (Business Case i separat excel-fil) Fastställ finansieringsbehovet över tid Koppla finansieringsbehovet till Affärsplanen i en nyemission Identifierade finansieringspartners kontaktade Genomför nyemission Ta in kapital

40 Produkt/tjänster Definiera marknadsbehov per delmarknad Beskriv och paketera dagens tjänster Definiera prissättningsmodeller och rabattnivåer Definiera teknikanvändning i dagens och framtida tjänster Definiera tjänsteutvecklingsprocessen Utveckla nya tjänster drivna av marknadsbehov enligt definierad process

41 Varumärke Definiera möjliga varumärken vi har tillgång till Värdering Definiera vad våra varumärken skall förmedla Mission Tagline Välj varumärke samt definiera hur resp varumärke ska kommuniceras Ta fram kommunikationsplan Kanaler Intressenter etc

42 Kompetens Fastställ önskat kompetensläge stegvis under perioden Kartlägg och dokumentera dagens situation avseende tillgänglig kompetens i befintliga nätverk samt inom NTF-sfären Fokus på produktion samt ledning GAP-analys Definiera och fastställ organisation Fastställ rekryteringsbehov Utveckla plan för löpande kompetensutveckling av befintliga resurser

43 Internationalisering Genomför marknadsanalys i Skandinavien samt Europa Vad finns i respektive land av våra tjänster? Prioritera vilka länder som skall bearbetas initialt Definiera vilka tjänster som skall innefattas Definiera affärsmodell samt avtal Definiera lämpliga partners på respektive marknad Definiera process för utrullning Stegvis utrullning av valda tjänster

44 Partners Identifiera områden där vi behöver/önskar strategiska partnerskap Identifiera prioriterade partners inom respektive områden Definiera önskad affärsmodell för partnerskap Inled diskussioner/förhandlingar med respektive partner Teckna avtal med partners

45 Risker Fullfölja löften, leverera Om vi väljer att sluta/gå ur marknaden, kan ej återkomma Tunn organisation Tillräckliga resurser och kompetens inom NTF-förbunden för leverans Säker Trafik avstjälpningsplats för övertalighet NTF Mkt stort beroende av ett fåtal personer Styrkan av NTF-organisationen eroderar Affärsidén håller inte (marknaden alt. Säker Trafik utvecklas inte) Ytterligare kapitalbehov

46 Affärsplan Finansiering

47 Finansiering av nyemissionen garanterad av NTF Förlag och NTF Dalarna 5 MSEK i nyemission, alla delägare erbjuds teckna enligt nuvarande ägarfördelning (Förlag 54%, Förbund 2% vardera) - NTF Förlag tecknar sin andel - NTF Dalarna tecknar sin andel. - NTF Dalarna garanterar upp till 1 Mkr av resterande aktier som förbunden ej tecknar sig för. Dalarna erbjuder även NTF Förlag ett villkorat lån på 1,5 Mkr för att köpa upp utestående aktier.

48 Finansiella partners, övrigt Dialog inledd med följande; Skyltfonden, Trafikverket Sökta medel SHI-utveckling Länsförsäkringar SSI-samarbete, propå Vinnova/Scania Internationalisering Index 1 till 2 Mkr Andra nya källor för finansiering Partnersamarbeten Östersjöpengar från SIDA ALMI

49 Samarbetspartners kring verksamheten Följande sonderingar pågår Ragn Sells Miljökonsult Starkare miljöprofil samt tillgång till miljötjänster SÅ/Transportgruppen/Allmega Starkare argument för medverkan Stjärnstatus SÅ Samverkan YKB Centrigo/eBuilder Bättre IT-lösningar EDTS Drogtestverksamhet

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Strategiplan NTF Skåne 2011

Strategiplan NTF Skåne 2011 Strategiplan NTF Skåne 2011 1. Nuläge Nollvisionen är basen för NTF Skånes verksamhet. Arbete sker med hänsyn taget till de miljövinster som sker i samband med lugna säkra transporter av såväl personer

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsstämma. Stockholm 16 juni 2017

Årsstämma. Stockholm 16 juni 2017 Årsstämma Stockholm 16 juni 2017 2016 - Ett händelserikt år Ett omställningsår VIKTIGA HÄNDELSER 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Aktien återförs till ordinarie lista på Aktietorget Förvärvar 100% av L.O. Smith Konverterar

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2004 Rapport 0403 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2006 Rapport 07 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2007 Kjell Cronvall December 2007 2007 Rapport 09 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Beskrivning av Ulyss nya verksamhet

Beskrivning av Ulyss nya verksamhet 2009-11-30 Beskrivning av Ulyss nya verksamhet På Ulyss årsstämma i oktober fattades beslut om förvärv av inkråmet i Y.C.O Business Partners, som blir Ulyss nya verksamhet. På stämman beslutades även att

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållen fortsatt pessimistiska Detaljhandeln uppvisar negativ tillväxt för första kvartalet Kostnadsbesparingar

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015 2017 för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015-2017 för Motormännen-koncernen Beslutad av styrelsen för Motormännens Riksförbund 2014-10-21 Vision M 2020-150 000 medlemmar Mission Bilistens

Läs mer

Projekt CLEAN Export Mälardalen

Projekt CLEAN Export Mälardalen Bakgrund Förstudie om miljöteknikkluster i region Östra Mellansverige Intresse för samordnad utbildning samt teknikprodukt- och affärsutveckling och export Inblandade parter Mälardalens högskola Sustainable

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Vill du också öka lönsamheten?

Vill du också öka lönsamheten? Vill du också öka lönsamheten? Affärsidé Vad är FS Evolution? FS Evolution FS = Financial Services (företrädesvis krediter, försäkringar & in blanco-lån) 25-års erfarenhet av krediter, låneverksamhet &

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal Mats Vikholm Pininfarina Sverige AB Uddevalla 2009-09-02 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni 2009 Textförfattare:

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer