Marco Smedberg. Första världskriget. historiska media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marco Smedberg. Första världskriget. historiska media"

Transkript

1 Marco Smedberg Första världskriget historiska media

2 Historiska Media Box Lund Historiska Media och författaren 2014 Omslag: Jacob Wiberg Omslagsbild: Brittiska soldater ur regementet East Yorkshire vid Frezenburg under slaget om Passendale, även kallat det tredje slaget om Ypern, i september Foto: Mary Evans/IBL Bildbyrå Kartor: Lönegård & Co Sättning: Frederic Täckström, Tryck: ScandBook, Falun 2014 Tryckning: ISBN:

3 Innehåll Inledning 9 Prolog Stormvarning 19 Vägen mot krig 19 Arméstridskrafter 28 Marin kapprustning 34 Tidsandan Offensiver Genom Belgien 46 Vågspel i väster 53 Ryssarna kommer 61 Österrikisk-ungerska motgångar 67 Flygstridskrafterna 71 Medelhavet och Östersjön 73 Nordsjön och ubåtshotet Dödläge Skyttegravskriget 88 Offensiver på västfronten 94 Luftkriget 99 Östfronten 103 Sjökrig runt Storbritannien 113 Gallipoli Kraftmätningar Verdun 132 Skagerrak 142 Brusilovoffensiven 151 Somme 158

4 5. Vändpunkter Myteri 169 Revolutioner 176 Gyttja och stridsvagnar 186 Luftkrig över Flandern 198 Oinskränkt ubåtskrig 202 Amerikanerna kommer Fjärran fronter 216 Kina 216 Afrika 219 Mesopotamien 226 Mellanöstern 229 Kaukasus 235 Persien 240 Sjöfartskrig Andra fronter i Europa 252 Balkan 252 Alpfronten 261 Medelhavet och Östersjön 269 Luftkrig över Storbritannien 279 Hemmafronterna Avgörandet Tyska offensiver 294 Bulgarien besegras 305 Osmanska riket ger upp 309 Österrike-Ungerns kollaps 313 Tysklands sammanbrott Efterspel 332 En förlorad fred 332 Spanska sjukan 338 Arvet 339

5 Bilagor 353 Bilaga 1 Arméförband 353 Bilaga 2 Fältartilleri 354 Bilaga 3 Förluster 356 Bilaga 4 Flygförband 358 Bilaga 5 Romaner och filmer 358 Främmande ord och förkortningar 363 Kronologi 365 Noter 373 Källor och litteratur 379 Register 387 Kartförteckning Europa 1914 Främre pärmens insida Schlieffenplanen och plan XVII 24 Marne Tannenberg Goeben och Breslau i Medelhavet Västfronten Östfronten Gallipoli Verdun Skagerrak Brusilovoffensiven Somme Nivelleoffensiven Världen Passendale Cambrai Tyska zoner för ubåtskrig 205 Brittiska minspärrar och konvojrutter 207 Tyska Östafrika Mellanöstern

6 Kaukasus Tyska Östasiatiska eskadern Kryssaren Emden i Indiska Oceanen Serbien Rumänien Italien Ösel Västfronten våren Salonikifronten Mellanöstern Italien Västfronten hösten Europa 1923 Bakre pärmens insida

7 Krig är alldeles för viktigt för att skötas av militärer. Georges Tigern Clemenceau, fransk konseljpresident och krigsminister Inledning Löjtnant Willi Bachmann från Ostpreussen var artillerist och deltog i första världskriget. Våren 1917 var han hemma på permission i den lilla staden Nikolaiken (nu Mikolajki i Polen). Tillbaka på västfronten valde han att gå den sista biten fram till sitt förband över några fält. Men han kom aldrig fram, så småningom fann man honom död. Han hade träffats i huvudet av ett granatsplitter från fientlig störningseld som sköts mot frontens bakre område. Det är möjligt att han i en mental zon mellan hemma och fronten inte riktigt hann ställa om sig och fokusera på de risker och de varningssignaler som utgjorde skillnaden mellan liv och död. Eller så hade han bara otur. Ödet att stupa i kriget delade han med tio miljoner andra soldater. Att intressera sig för första världskriget är ett sätt att hedra deras minne. I den lilla stadens kyrka hänger fortfarande en tavla med överskriften: Den Heldentod für das Vaterland im Weltkrieg * Sedan följer 53 namn i bokstavsordning på de tyskar från Nikolaiken som stupade under kriget. Willi Bachmann, som står överst på listan, var min mormors bror. En annan anledning att bry sig om första världskriget är dess allmänhistoriska betydelse. Det senaste århundradets dramatiska historia är en direkt följd av de omtumlande händelser som först i efterhand fått etiketten det första världskriget. På den tiden sade man det stora kriget eller det stora världskriget. Benämningen det första började användas * Hjältedöden för fäderneslandet i världskriget

8 första världskriget först när nästa världskrig bröt ut Som ett resultat av första världskriget försvann fyra imperier och Mellanöstern förändrades radikalt. Och utan världskriget hade vi knappast fått Lenin och Hitler och allt vad de förde med sig. Man kan mycket väl betrakta kampen om Europas hegemoni som olika ronder där första och andra världskriget utgjorde rond ett och två medan det kalla kriget blev en avgörande rond tre. Ett tredje skäl att studera första världskriget är att det utgjorde en militärhistorisk brytpunkt. Det är visserligen känt som ett stelt skyttegravskrig, åtminstone på västfronten, men påfallande mycket var också nytt. Flygplan, stridsgas, stridsvagnar och ubåtar var helt nya vapensystem som prövades och utvecklades. Nu var det slut med den klassiska krigskonsten som kännetecknades av att fältherrarna kunde överblicka sina förband från någon kulle och där krigsmål och insatser ofta var begränsade. Istället blev första världskriget något helt nytt ett totalt krig där nationers samlade resurser ställdes till militärens förfogande. När det pågick betraktades kriget som en folkslakt som både drabbade soldaterna vid fronten och civilbefolkningen. Även om det blev ännu värre under nästa världskrig var det illa nog med flyktingströmmar, övergrepp mot civilbefolkningen, folkmord på armenierna, flyganfall mot städer, oinskränkt ubåtskrig, ett hårt drabbat Östafrika och en förödande pandemi i krigets spår. Trots alla försök att beskriva och förklara första världskriget är viktiga delar svåra att förstå. Samtidigt gör mångsidigheten och det svårgripbara att dramat fortfarande är intressant. Man trodde att det skulle bli ett kort och käckt krig med pojkarna hemma till jul. Istället fastnade man i skyttegravar på västfronten eller spreds ut på mycket avlägsna slagfält. Det gör att vi nu efteråt ställs inför ett antal frågor: Hur kunde det bli så fel, hur orkade manskapet stå ut, hur kunde befälen fortsätta att beordra anfall trots alla misslyckanden och hur förvandlades konflikten från ett europeiskt storkrig till ett världskrig? Jag försöker besvara dessa frågeställningar utifrån den kunskap om kriget som finns idag. Mellan 1918 och 1939 skrevs det väldigt mycket om första världskriget. Men därefter har intresset för andra världskriget dominerat, vilket märks både på antalet nya boktitlar och på försäljningsvolymerna. Denna bok är också ett försök att råda bot på denna obalans lagom till hundraårsminnet av krigsutbrottet Mitt intresse för första världskriget började tidigt, några av de källor jag citerar här 10

9 inledning läste jag redan för drygt fyrtio år sedan. Sedan dess har jag alltid fascinerats av detta stora krig. Resultatet föreligger nu och bygger till viss del också på omarbetat material från artiklar och böcker jag skrivit tidigare. Samtliga översättningar, utom de ryska, är gjorda av författaren och i flera fall har ålderdomligt språk bearbetats. Ett stort tack till Lennart Hedstigen och Erik Lindholm på redaktionen för tidskriften Militär Historia för allt stöd, till Richard Areschoug, Henrik Klackenberg, David Potter, Harald Sonesson och Kenneth Wase för initierad faktagranskning och till Bengt Liljegren, Anders Oltorp samt Jan-Olof Smedberg för kloka synpunkter på olika delar av manuskriptet. Tack också till Gustav Nilsson för översättningar från ryska, till Olle Sjökvist för tolkningar av två dikter och till bibliotekarie Barbro Raustorp Nielsen som letade fram många ögonvittneskällor. Avslutningsvis ett varmt tack till förläggare Lena Amurén och redaktör Christina Sejte på förlaget Historiska Media för ett gott samarbete. Eventuella återstående fel är mina egna. Röstånga, Flandern och (före detta) Ostpreussen, hösten 2013 Marco Smedberg 11

10 Prolog Bara några dagar efter att Storbritannien gått med i kriget i augusti 1914 anmälde sig den nittonårige Robert Graves till officersutbildningen vid det anrika infanteriregementet Royal Welch Fusiliers. Han hoppades att kriget skulle pågå länge nog för att han skulle slippa börja studera vid Oxford, där höstterminen började i oktober. Graves räknade inte med att hamna i strid. Han trodde att han skulle göra garnisonstjänst i England medan de reguljära styrkorna sattes in i Frankrike. Men det blev inte som han hade tänkt sig. Tjänsten i utbildningsdepån var tråkig och Graves började längta till fronten i Frankrike. Dit skickades han som underlöjtnant*1915 och blev sedan plutonchef i regementets 2. bataljon på A-kompaniet. Slaget vid Loos började lördagen den 25 september Det var den brittiska arméns andra och Graves första offensiv på västfronten. I sina memoarer Goodbye to All That berättar Graves om sina upplevelser. Varje natt körde nya artilleribatterier och lastbilskolonner med ammunition fram på vägen från Bétume mot La Bassée. Andra synliga förberedelser var grävandet av nya skyttegravar närmare tyskarna. Dessutom tömdes fältsjukhus, kavalleriförband och nyuppsatta armédivisioner dök upp samt nya vapen delades ut. Officerare ur ingenjörtrupperna övervakade grävandet av särskilda värn längs frontlinjen. De hade tystnadsplikt men vi visste att värnen var avsedda för gascylindrar. Lastbilar körde också fram stegar som vi skulle använda för att komma upp ur våra skyttegravar. 1 Efter en kort permission i England kom Graves tillbaka till fronten strax innan slaget började. Anfallsförbanden utgjordes av 1. armén under befäl av generallöjtnant Douglas Haig. Förutom Graves division fanns ytterligare tre divisioner samt en kavallerikår i reserv. En vecka före själva anfallet inleddes artilleribeskjutningen mot de tyska linjerna, vilket Graves upplevde: * Lägsta officersgrad i Sverige fram till 1926, fänrik var då en utbildningsgrad. 12

11 prolog Skyttegravarna skakade och stora krevadmoln dolde de tyska ställningarna. Granaterna passerade över våra huvuden i en jämn ström och vi fick skrika för att göra oss hörda. Artillerielden minskade något på nätterna för att öka när det blev ljust, lite mer för varje dag. Inte fan kan någon överleva det där, tänkte vi. Tyskt artilleri sköt visserligen tillbaka men inte särskilt mycket. Man sade till oss att merparten av deras tyngre pjäser hade förts över till östfronten. Graves nämner att inte mindre än 50 man och tre officerare skadades av splitter från egna granater. Detta var innan stålhjälmar infördes, de hade troligen skyddat mot en del av dessa skador. Själv fick Graves två mindre sår på handen, vilket han såg som ett gott tecken. På morgonen den 23 september delade hans kompanichef, kapten Thomas, ut kartor och anteckningsblock till Graves och de fem andra plutoncheferna på A-kompaniet varpå ordergivningen började: I morgon skall vi gå tillbaka och lägga ifrån oss trosspackning och övrig utrustning i Béthume. Nästa dag, på lördag den 25, anfaller vi. Det var det första definitiva beskedet vi fått och vi blev både överraskade och lättade. Jag har fortfarande kvar kartan och ordern som jag skrev ner med vårt första-, andra- och tredjehandsmål. Oss emellan, fortsatte Thomas, måste ni vara försiktiga och inte låta männen veta att vi bara skall göra ett avledande anfall. Ingen understöder oss. Vi skall bara gå över och uppehålla fienden medan den riktiga attacken sker till höger om oss. Ni kanske märker att vår artillerield är mycket intensivare där. Thomas gick så långt som att antyda att han var skeptisk till hela anfallet. En av plutoncheferna frågade då om Thomas trodde på de här märkliga tillbehören. Britterna var uttryckligen förbjudna att säga gas trots att cylindrarna redan var på plats längs deras främre skyttegravar och till och med den franska civilbefolkningen kände till dem. Thomas svarade: Det är förbannat och inte soldatmässigt att använda det även om det var tyskarna som började. Det är orent och kommer att ge oss otur. Vi kommer säkert att klanta till det. De här nya gaskompanierna ursäkta mig tillbehörskompanierna får mig att skälva. Några kemister från Londons universitet, andra grabbar direkt från skolbänkarna. 13

12 första världskriget Med få erfarna underbefäl och bara tre veckors samövning kommer det säkert att misslyckas. Men låt oss vara hoppfulla. Därpå förklarade Thomas stridsplanen. Anfallet skulle inledas med ett 40 minuter långt gasutsläpp. I den lucka om meter som gasen borde åstadkomma skulle britterna anfalla direkt för att ta sitt förstahandsmål. Vidare gav Thomas order om att alla soldater skulle orienteras och varje underbefäl skulle veta exakt vad som väntades av honom och vem som skulle ta över befälet vid förluster. Om någon kom bort skulle han haka på närmaste förband och fortsätta. Männen skulle också varnas för att stanna för länge i erövrade skyttegravar där gasen kunde ligga kvar. Thomas fortsatte med att gå igenom extrautrustningen. Varje man tar 200 patroner, handgranatskastarna tar 50 och rapportkarlar 150, regnskydd, sandsäckspåse, första förband, nödranson och skyddsmask. Tunga verktyg bärs i remmar av de starkaste. Taggtrådsgrupperna medför så många avbitartänger som möjligt och handskar. En man per pluton som inte bär verktyg skall ha en skärm för att signalera till artilleriet. Övrig utrustning lägger vi ifrån oss. Ingen får ha några skisser eller anteckningar som kan utnyttjas av fienden. Det var allt. Om vi kommer igenom tyskarnas taggtråd är jag nöjd. Våra kanoner verkar inte ha skjutit sönder den ännu. Kanske sker det sist i bombardemanget. Några frågor? På eftermiddagen orienterade Graves sin pluton. Natten ägnades åt att reparera skyttegravar. I gryningen avlöstes Graves bataljon och marscherade tillbaka till Béthume där soldaterna lade ifrån sig all övrig utrustning i baracker. Bataljonens officerare åt sedan middag i ett närliggande slott. Där fanns också staben från en division i krigsminister lord Kitcheners nya armé som började organiseras vintern 1914/15 och som skulle delta i anfallet. Graves beskrev den gemensamma måltiden: Någon påpekade att det liknande en brutal kopia av den sista nattvarden. Vid mitten av det långa bordet satt våra två pseudo-kristusgestalter, vår överste och divisionens general. Alla drack rejält. Subalternerna, som nu tilläts dricka whisky, blev högljudda och började skåla. Bara kompanicheferna såg bekymrade ut. Jag kommer ihåg C-kompaniets chef som bet på sin tumme och vägrade delta i upphetsningen. Jag tror det var B-kompaniets chef som sade: Senaste gången vårt regemente var i de här trakterna var det med en skicklig 14

13 prolog chef. Gamle Marlborough [tidigt 1700-tal] hade mer vett än att anfalla La Bassée frontalt utan gjorde en kringgång. Under natten marscherade Graves A-kompani sedan fram igen. Männen var vid gott mod och sjöng käcka sånger trots att vägen var fullproppad med förband, kanoner och transporter. För att överhuvudtaget komma fram tvingades kompaniet marschera en stor omväg och hind rades ändå flera gånger av eget kavalleri. Ett annat hinder utgjordes av en förbandsplats som upprättats tvärs över ett vägskäl som redan låg under fientlig eld. När Graves och hans män nådde sitt slutmål i en bakre skyttegrav hade de marscherat nära tre mil. De fick nu veta att Middlesex bataljon skulle anfalla först, med understöd av Graves bataljon. Längre till vänster skulle en bataljon ur The Second Argyll and Sutherland Highlanders anfalla med understöd av en bataljon ur The Queen s Own Cameron Highlanders. Några av Graves kollegor klagade högljutt över att inte Royal Welch fick äran av att gå först eftersom regementet stod före de andra i rullan. En 800 meter lång förbindelsegrav skilde nu Graves kompani från den främs ta linjen. Gasen skulle släppas ut klockan och det hade börjat regna. Männen var frusna, modstulna och trötta och inte alls på stridshumör. Hukande i förbindelsegraven försökte de sova. Graves skildrade anfallsdagen: Till sist kom en grå och vattnig gryning krypande över de tyska linjerna. Vår förvånansvärt svaga artillerield ökade något. Varför skjuter de inte mer? undrade någon. Brist på granater, det var väntat, svarade kapten Thomas lakoniskt. Efteråt fick vi höra att ett tyskt flygplan bombat vårt största förråd av artilleriammunition som sprängdes i luften. Därför sköt vårt artilleri mindre jämfört med tidigare. Thomas såg trött och sliten ut och sade: Det är dags att de förbannade tillbehören sätter igång, jag undrar vad de håller på med. I efterhand hade jag problem med att komma underfund med vad som hände och det var ännu svårare på plats. Allt vi hörde var avlägsna hurrarop, förvirrad eldgivning, skrik, granatnedslag i vår främsta linje, mera rop och skrik samt kulsprutornas oavbrutna knattrande. Efter några minuter kom lätt sårade män från Middlesexbataljonen snavande i förbindelsevärnet på väg mot förbandsplat- 15

14 första världskriget sen. Jag frågade dem hur det hade gått. Ett djävla kaos, var det mest detaljerade svaret jag fick. De sårade började transporteras tillbaka. De med gula ansikten som kippade efter andan var skadade av gas. Sedan kom de svårt sårade. I den smala förbindelsegången hade bårbärarna svårt att komma fram och tyskarna sköt dessutom med tungt artilleri. Kapten Thomas gick tillbaka genom artillerielden till bataljonsstaben för att be om vidare order. Samlingen av skyddsrum i reservlinjen syntes tydligt från luften och avslöjade att det var frågan om en stab. Precis innan Thomas kom fram briserade fem granater och stabsmedlemmarna kastade sig i skydd åt olika håll. En granat slog in i sambandscentralen, dödade några man och förstörde telefonen. Graves bataljonchef sårades i handen och anslöt sig till strömmen av sårade. Bataljonens adjutant övertog befälet. Det framkom i efterhand att en timme innan gasen skulle släppas ut ringde den ansvarige tekniske chefen till divisionsstaben. Han anmälde att det var helt vindstilla och därför olämpligt att använda gasen, men han fick ändå order om att sätta igång. Graves och hans officerskollegors farhågor besannades. Flertalet fasta nycklar som skulle användas för att öppna gascylindrarna passade inte. Betjäningarna rusade omkring och letade efter skiftnycklar samtidigt som de lyckades öppna ett fåtal cylindrar. Gasen pyste ut, bildade ett tjockt moln några meter ut i ingenmansland och drev sedan tillbaka över britternas skyttegravar samtidigt som tyskt artilleri öppnade eld. Röran i britternas främre skyttegravar blev total. Flera gascylindrar fick direktträffar, skyttegravarna fylldes med gas och gaskompanierna flydde i panik. Inga order kom fram från divisionsstaben eftersom telefonförbindelserna var avbrutna. Anfallsförbandens chefer tvingades snabbt fatta beslut. Två av Middlesex kompanier väntade inte de 40 minuter som gasen skulle verka eller på ytterligare artilleriunderstöd utan anföll direkt. De hejdades av taggtråd som brittiskt artilleri inte lyckats förstöra. Till det behövdes massor med spränggranater men man hade bara skjutit kartescher [se bilaga 2]. De anfallande soldaterna stupade. Det påstods att en pluton hittade en lucka och nådde fram till tyskarnas skyttegravar men det fanns inga överlevande som kunde bekräfta det. Längre till vänster anföll en bataljon ur Argyll and Sutherland Highlanders. Två kompanier anföll inte direkt utan rusade tillbaka från sina 16

15 prolog gasfyllda anfallsvärn till en bakre skyttegrav för att sedan anfalla därifrån. Stressade glömde de bort att brittisk taggtråd som skyddade de nya värnen inte tagits bort, varpå de fastnade mellan britternas linjer och mejades ner. Deras två andra kompanier lyckades inte bättre. Graves skildrar fortsättningen: Vi försökte ta oss fram längs förbindelsegraven. Eftersom tyskarna besköt oss med artilleri tvingades vi rusa fram och tillbaka och man hörde rop som: Framåt tillbaka era djävlar gas ner med huvudena spring tillbaka grabbar vems order vad händer framåt gas bakåt. Samtidigt försökte lätt sårade och bårbärare med svårt sårade ta sig bakåt. Hela tiden tog vi på och av oss våra skyddsmasker vilket förvärrade det hela. På många ställen hade förbindelsevärnet dessutom rasat, så vi tvingades klättra upp och exponera oss. Framför vårt A-kompani hade bara 50 man ur B-kompaniet lyckats ta sig fram till sitt utgångsläge. Bataljonsadjutanten mötte B-kompaniets chef och frågade honom om han var redo. Det var första gången den kompanichefen var i strid och han beslöt sig för att anfalla trots att han saknade många män och blåste i sin visselpipa varpå det decimerade B-kompaniet anföll. De hejdades omgående av tyskarnas eld och kompanichefen dog av en hjärtattack. Bataljonens andra kompanier gjorde ytterligare anfall som också hejdades medan A-kompaniet hölls i reserv. Mitt i kaoset tog bataljonsadjutanten beslutet att inte anfalla utan nya order från staben. En rapportkarl skickades iväg. Man väntade sedan ytterligare några timmar innan det slutligen gavs order om att anfallen skulle avbrytas. Följande natt rådde närmast vapenvila. Tyskarna sköt inte när britterna hämtade sina sårade i ingenmansland. Argyll and Sutherland Highlanders hade förlorat 700 man stupade och sårade; av sexton officerare hade fjorton stupat. Middlesex hade förlorat 550 man, inklusive elva officerare. I Graves bataljon återstod bara sex officerare och nästa morgon sköts kapten Thomas ihjäl av en prickskytt. Notera att Graves skriver: I efterhand hade jag problem med att komma underfund med vad som hände och det var ännu svårare på plats. Detta gäller i det närmaste alla ögonvittnen som försöker komma ihåg stridsmoment, vilket inte är så konstigt med tanke på den extrema 17

16 första världskriget stressen. Vidare är det lätt att missuppfatta sakförhållanden eller att få fel information. I Graves fall är det exempelvis inte säkert att det verkligen var ett tyskt bombplan som förstörde deras ammunitionsförråd. Rykten uppstår lätt i sådana sammanhang och uppfattas sedan som sanning utan att vara det. Graves skrev dessutom ner sina minnen i litterär form flera år senare, vilket både är en fara och en fördel. Faran är att han kan ha blandat ihop eller friserat händelserna, fördelen är att han har ansträngt sig att förklara så att vi skall förstå. Detta är hur som helst Graves sanning. Även om han kan ha fel i detaljer ger han oss en tydlig och sammanhängande beskrivning av en offensiv och det helvete som kallas skyttegravskriget på västfronten. 18

17 1 Stormvarning Efter Napoleonkrigens slut och Wienkongressen 1815 vilade Europas säkerhet på ett system av stater och pakter som interagerade i en ömtålig balans. Allianserna var inte statiska, gammal fiendskap kunde begravas och nya kombinationer såg dagens ljus. Storbritannien och Frankrike hade länge bittert kämpat mot varandra för att sedan strida tillsammans mot Ryssland i Krimkriget innan dessa tre länder långsamt slöt sig samman. I en strävan att ena tyskarna hade Preussen besegrat Österrike 1866 varefter de två länderna blev bundsförvanter. Trippelalliansen uppstod Den utgjordes av ett dominerande Tyskland, ett svagare Österrike-Ungern, även kallat dubbelmonarkin, samt ett avvaktande Italien. När det sistnämnda landet sedan förklarade sig neutralt vid krigsutbrottet 1914 omvandlades trippelalliansen till centralmakterna. Det andra förbundet utgjordes först av Frankrike och Ryssland som slöt en pakt Storbritannien, som kände sig hotat av att Tyskland började bygga upp en stark flotta, allierade sig med Frankrike 1904 och med Ryssland så sent som 1907 i vad som kallades ententen (efter det franska ordet för samförstånd) eller de allierade. Tiden kring förra sekelskiftet präglades mycket av de europeiska stormakternas koloniala ambitioner. När dessa kolliderade uppstod ett antal kriser som man dock lyckades hantera med hjälp av olika internationella konferenser. Denna i sig positiva utveckling innebar också att samarbetet inom respektive allians förstärktes samtidigt som misstron mellan allianserna ökade. Vägen mot krig På Balkan, som också kallades för Europas krutdurk, gjorde sig ryska, osmanska (turkiska) och österrikiska ambitioner ständigt påminda och innebar en latent krigsrisk. Att Bosnien-Hercegovina, som tidigare 19

18 första världskriget varit turkiskt område, först administrerades och sedan annekterades av Öster rike-ungern 1908 var ett streck i räkningen för serbiska nationalister. De sporrades av att Ryssland stödde slaverna på Balkan och ville att Bosnien-Hercegovina skulle bli serbiskt. I de därpå följande två Balkankrigen respektive 1913 bröts slutligen den osmanska dominansen på Balkan och Serbien växte sig starkare. Chef för den serbiska generalstabens underrättelsetjänst var överste Dragutin Dimitrijevic. Han var dessutom ledare för den hemliga rörelsen Svarta handen som bildats för att skapa ett storserbiskt rike och inlemma de serbiska minoriteterna i Bosnien och Kroatien. Dimitrijevic planerade att mörda Österrike-Ungerns kejsare Franz Joseph 1911, vilket inte blev av. Istället inriktades mordplanerna mot tronföljaren Franz Ferdinand som ville vitalisera dubbelmonarkin genom att ge slaviska folkgrupper inom riket ett ökat självstyre för att balansera ungrarnas starka inflytande. En sådan utveckling gick stick i stäv mot de storserbiska ambitionerna. När Svarta handen fick veta att tronföljaren tillsammans med sin maka, den böhmiska hertiginnan Sophie von Chotek, skulle inspektera en österrikisk militärmanöver och sedan besöka Sarajevo den 28 juni 1914 beslöt de sig för att sätta mordplanerna i verket. Att välja detta datum för besöket uppfattades av serberna som en förolämpning. Sankt Vitusdagen är årsdagen av deras stora nederlag mot turkarna 1389 i slaget vid Kosovo polje, eller Trastfältet, som ledde till att Serbien ockuperades av turkarna. Söndagen den 28 juni fanns sju bosnisk-serbiska attentatsmän i Sarajevo längs kortegevägen som gick från stationen till rådhuset. Staden bevakades av bara 120 poliser. Märkligt nog hade inga österrikiska trupper kommenderats in till Sarajevo för att bilda häck, trots att militärmanövern var avslutad och det fanns gott om förband i närheten. En anledning kan ha varit att österrikarna inte ville provocera serberna. Ett annat tänkbart motiv är att den ansvarige provinsguvernören, general Oskar Potiorek, inte ville bryta mot det rigida österrikiska hovprotokollet; kejsar Franz Joseph var nämligen av uppfattningen att då hertiginnan Sophie inte var av kunglig börd skulle hon inte hedras med en parad. Efter att Franz Ferdinand och hans gemål med svit anlänt med tåg till stationen i Sarajevo körde en kortege med sex öppna bilar förbi den första attentatsmannen som inte agerade. En annan attentatsman kastade en bomb mot bil nummer tre i vilken ärkehertigen åkte. Bomben 20

19 stormvarning studsade dock ner på gatan och exploderade under nästa bil, varvid ett tjugotal civila och en officer ur ärkehertigens stab skadades. Bombkastaren svalde gift, men det var verkningslöst och han greps. Kortegen ökade farten och körde till rådhuset utan ytterligare incidenter. Efter en mottagning i rådhuset föreslog man att ärkehertigen skulle lämna staden, eftersom den inte längre upplevdes som säker. Men Franz Ferdinand insisterade på att först åka till sjukhuset för att besöka de skadade offren. På vägen dit körde hans bil fel och stannade för att vända. Det råkade ske rakt framför attentatsmannen Gavrilo Princip. Han steg ut i gatan, drog fram sin pistol och sköt ihjäl tronföljarparet med två skott. Kringstående officerare grep och misshandlade Princip. Därefter arresterades också resten av attentatsmännen samt några medhjälpare. Bara timmar efter mordet inleddes antiserbiska demonstrationer i Sarajevo och på andra platser, varvid de österrikiska trupperna fick återställa ordningen. I de följande förhören kunde den österrikiska polisen inte bevisa attentatsmännens koppling till den serbiska statsledningen. Princip, som dömdes till 20 års fängelse, beklagade att han dödat hertiginnan eftersom han förutom ärkehertigen hellre skulle ha velat döda general Potiorek. I själva verket var den serbiska ledningen via sin generalstab och Svarta handen mer skyldig än vad österrikarna misstänkte, den serbiske premiärministern var medveten om attentatsplanerna. Om detta hade blivit känt är det möjligt att de internationella reaktionerna hade blivit annorlunda. Nu tyckte man att österrikarna överreagerade och utnyttjade mordet för att ge sig på Serbien. För ledningen i Wien var mordet emellertid en svår provokation. Man fruktade att uteblivna reaktioner skulle uppfattas som ett svaghetstecken, vilket skulle kunna leda till ytterligare incidenter och hot mot det multietniskt känsliga imperiet. Den österrikiska militärledningen sökte tyskt stöd för att en gång för alla kuva Serbien. I Berlin gav kejsar Wilhelm II och hans utrikesminister den 5 juli också sitt medgivande till att österrikarna tog i med hårdhandskarna. Läget ansågs dock inte allvarligare än att den tyske kejsaren gav sig ut på en sommarkryssning i de norska farvattnen, där han var svår att nå. Man lät dessutom den tyska generalstabschefen fortsätta sin semester. Den 23 juli sändes ett ultimatum från Wien till Serbien med långtgående krav, som Serbien två dagar senare till mångas förvåning accepterade. I Wien hade dock den österrikiska generalstabschefen övertalat 21

20 första världskriget kejsar Franz Joseph att det nu gällde att slutligt göra upp med Serbien. Österrike-Ungern bröt de diplomatiska förbindelserna och förklarade krig mot Serbien den 28 juli. Det var dock inte detsamma som ett storkrig och eftersom det skulle ta veckor för dubbelmonarkin att bli krigsberedd fanns det fortfarande tid att förhandla. Men den tiden skulle snabbt rinna undan när mobiliseringen började övergå i att transportera fram stridsberedda förband. Trupptransporterna var i sin tur beroende av järnvägsnätet som ut - ökades kraftigt i Europa åren före krigsutbrottet. Järnvägen hade blivit en viktig militär faktor genom att olika tänkta krigsscenarion planerades utifrån noggrant uppgjorda och mycket komplicerade tågtidtabeller som skulle styra flödet av förband och underhåll till olika fronter. Av den anledningen var stormakternas militärledningar rädda för att börja mobilisera för sent och komma i efterhand, vilket vore samma sak som att ge motståndarna fördelen av att bli klara först. Den tyska militärledningens mardrömsscenario var att hamna i krig på flera fronter mot numerärt överlägsna motståndare. År 1891 blev general Alfred von Schlieffen ny generalstabschef. Hela hans fortsatta tjänstgöring präglades av planeringen för hur de tyska militära resurserna bäst skulle utnyttjas om det blev krig. Att armén kunde mobilisera snabbt medan särskilt ryssarna bedömdes behöva mer tid ville Schlieffen utnyttja till att kraftsamla västerut och försöka slå ut Frankrike. Landet sågs som en självklar motståndare i och med dess strävan att återerövra territorium som det förlorat i kriget Schlieffen planerade därför en väldig omfattning genom Belgien mot Paris i ett försök att upprepa det framgångsrika fälttåget Av manöverskäl planerade Schlieffen också att invadera Holland, vilket dock senare ströks ur planen. Tidsfaktorn var avgörande. Planen byggde på de tyska förbandens höga stridsvärde och på att fälttåget i väster skulle klaras av på sex veckor, samma tid som man bedömde att det skulle ta för ryssarna att mobilisera klart. Endast en tiondel av armén skulle inledningsvis skydda Tyskland i öster. Hösten 1905 skadades Schlieffen svårt när han under en morgonritt sparkades av en annan ryttares häst. Han efterträddes av general Helmuth von Moltke. Denne Moltke var brorson till en annan general Helmuth von Moltke som lett den preussiska armén under 1800-talet 22

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo "Vem talar idag om folkmordet på armenierna?" 1. Detta välkända uttalande av Hitler gjordes inför chefsbefälhavare för de väpnade tyska styrkorna den 22 augusti

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING av Kalle Güettler, lärare, författare, skolbibliotekspedagog Illustrationer av Helle

Läs mer

John Reed. Tio dagar som skakade världen

John Reed. Tio dagar som skakade världen John Reed Tio dagar som skakade världen Inledning Den amerikanske journalisten och socialisten/kommunisten John Reeds Tio dagar som skakade världen är en riktig klassiker, en ögonvittnesskildring som på

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Perry Anderson: Två revolutioner

Perry Anderson: Två revolutioner 1 Perry Anderson: Två revolutioner [Ur New Left Review, nr 61, januari-februari 2010. Översättning från engelska, Göran Källqvist. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i

Läs mer

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Förord Historien lär oss att vi inget lär av historien Friedrich Hegel, 1770-1831 Det går såklart att känna sympati för ovanstående

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer