Marco Smedberg. Första världskriget. historiska media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marco Smedberg. Första världskriget. historiska media"

Transkript

1 Marco Smedberg Första världskriget historiska media

2 Historiska Media Box Lund Historiska Media och författaren 2014 Omslag: Jacob Wiberg Omslagsbild: Brittiska soldater ur regementet East Yorkshire vid Frezenburg under slaget om Passendale, även kallat det tredje slaget om Ypern, i september Foto: Mary Evans/IBL Bildbyrå Kartor: Lönegård & Co Sättning: Frederic Täckström, Tryck: ScandBook, Falun 2014 Tryckning: ISBN:

3 Innehåll Inledning 9 Prolog Stormvarning 19 Vägen mot krig 19 Arméstridskrafter 28 Marin kapprustning 34 Tidsandan Offensiver Genom Belgien 46 Vågspel i väster 53 Ryssarna kommer 61 Österrikisk-ungerska motgångar 67 Flygstridskrafterna 71 Medelhavet och Östersjön 73 Nordsjön och ubåtshotet Dödläge Skyttegravskriget 88 Offensiver på västfronten 94 Luftkriget 99 Östfronten 103 Sjökrig runt Storbritannien 113 Gallipoli Kraftmätningar Verdun 132 Skagerrak 142 Brusilovoffensiven 151 Somme 158

4 5. Vändpunkter Myteri 169 Revolutioner 176 Gyttja och stridsvagnar 186 Luftkrig över Flandern 198 Oinskränkt ubåtskrig 202 Amerikanerna kommer Fjärran fronter 216 Kina 216 Afrika 219 Mesopotamien 226 Mellanöstern 229 Kaukasus 235 Persien 240 Sjöfartskrig Andra fronter i Europa 252 Balkan 252 Alpfronten 261 Medelhavet och Östersjön 269 Luftkrig över Storbritannien 279 Hemmafronterna Avgörandet Tyska offensiver 294 Bulgarien besegras 305 Osmanska riket ger upp 309 Österrike-Ungerns kollaps 313 Tysklands sammanbrott Efterspel 332 En förlorad fred 332 Spanska sjukan 338 Arvet 339

5 Bilagor 353 Bilaga 1 Arméförband 353 Bilaga 2 Fältartilleri 354 Bilaga 3 Förluster 356 Bilaga 4 Flygförband 358 Bilaga 5 Romaner och filmer 358 Främmande ord och förkortningar 363 Kronologi 365 Noter 373 Källor och litteratur 379 Register 387 Kartförteckning Europa 1914 Främre pärmens insida Schlieffenplanen och plan XVII 24 Marne Tannenberg Goeben och Breslau i Medelhavet Västfronten Östfronten Gallipoli Verdun Skagerrak Brusilovoffensiven Somme Nivelleoffensiven Världen Passendale Cambrai Tyska zoner för ubåtskrig 205 Brittiska minspärrar och konvojrutter 207 Tyska Östafrika Mellanöstern

6 Kaukasus Tyska Östasiatiska eskadern Kryssaren Emden i Indiska Oceanen Serbien Rumänien Italien Ösel Västfronten våren Salonikifronten Mellanöstern Italien Västfronten hösten Europa 1923 Bakre pärmens insida

7 Krig är alldeles för viktigt för att skötas av militärer. Georges Tigern Clemenceau, fransk konseljpresident och krigsminister Inledning Löjtnant Willi Bachmann från Ostpreussen var artillerist och deltog i första världskriget. Våren 1917 var han hemma på permission i den lilla staden Nikolaiken (nu Mikolajki i Polen). Tillbaka på västfronten valde han att gå den sista biten fram till sitt förband över några fält. Men han kom aldrig fram, så småningom fann man honom död. Han hade träffats i huvudet av ett granatsplitter från fientlig störningseld som sköts mot frontens bakre område. Det är möjligt att han i en mental zon mellan hemma och fronten inte riktigt hann ställa om sig och fokusera på de risker och de varningssignaler som utgjorde skillnaden mellan liv och död. Eller så hade han bara otur. Ödet att stupa i kriget delade han med tio miljoner andra soldater. Att intressera sig för första världskriget är ett sätt att hedra deras minne. I den lilla stadens kyrka hänger fortfarande en tavla med överskriften: Den Heldentod für das Vaterland im Weltkrieg * Sedan följer 53 namn i bokstavsordning på de tyskar från Nikolaiken som stupade under kriget. Willi Bachmann, som står överst på listan, var min mormors bror. En annan anledning att bry sig om första världskriget är dess allmänhistoriska betydelse. Det senaste århundradets dramatiska historia är en direkt följd av de omtumlande händelser som först i efterhand fått etiketten det första världskriget. På den tiden sade man det stora kriget eller det stora världskriget. Benämningen det första började användas * Hjältedöden för fäderneslandet i världskriget

8 första världskriget först när nästa världskrig bröt ut Som ett resultat av första världskriget försvann fyra imperier och Mellanöstern förändrades radikalt. Och utan världskriget hade vi knappast fått Lenin och Hitler och allt vad de förde med sig. Man kan mycket väl betrakta kampen om Europas hegemoni som olika ronder där första och andra världskriget utgjorde rond ett och två medan det kalla kriget blev en avgörande rond tre. Ett tredje skäl att studera första världskriget är att det utgjorde en militärhistorisk brytpunkt. Det är visserligen känt som ett stelt skyttegravskrig, åtminstone på västfronten, men påfallande mycket var också nytt. Flygplan, stridsgas, stridsvagnar och ubåtar var helt nya vapensystem som prövades och utvecklades. Nu var det slut med den klassiska krigskonsten som kännetecknades av att fältherrarna kunde överblicka sina förband från någon kulle och där krigsmål och insatser ofta var begränsade. Istället blev första världskriget något helt nytt ett totalt krig där nationers samlade resurser ställdes till militärens förfogande. När det pågick betraktades kriget som en folkslakt som både drabbade soldaterna vid fronten och civilbefolkningen. Även om det blev ännu värre under nästa världskrig var det illa nog med flyktingströmmar, övergrepp mot civilbefolkningen, folkmord på armenierna, flyganfall mot städer, oinskränkt ubåtskrig, ett hårt drabbat Östafrika och en förödande pandemi i krigets spår. Trots alla försök att beskriva och förklara första världskriget är viktiga delar svåra att förstå. Samtidigt gör mångsidigheten och det svårgripbara att dramat fortfarande är intressant. Man trodde att det skulle bli ett kort och käckt krig med pojkarna hemma till jul. Istället fastnade man i skyttegravar på västfronten eller spreds ut på mycket avlägsna slagfält. Det gör att vi nu efteråt ställs inför ett antal frågor: Hur kunde det bli så fel, hur orkade manskapet stå ut, hur kunde befälen fortsätta att beordra anfall trots alla misslyckanden och hur förvandlades konflikten från ett europeiskt storkrig till ett världskrig? Jag försöker besvara dessa frågeställningar utifrån den kunskap om kriget som finns idag. Mellan 1918 och 1939 skrevs det väldigt mycket om första världskriget. Men därefter har intresset för andra världskriget dominerat, vilket märks både på antalet nya boktitlar och på försäljningsvolymerna. Denna bok är också ett försök att råda bot på denna obalans lagom till hundraårsminnet av krigsutbrottet Mitt intresse för första världskriget började tidigt, några av de källor jag citerar här 10

9 inledning läste jag redan för drygt fyrtio år sedan. Sedan dess har jag alltid fascinerats av detta stora krig. Resultatet föreligger nu och bygger till viss del också på omarbetat material från artiklar och böcker jag skrivit tidigare. Samtliga översättningar, utom de ryska, är gjorda av författaren och i flera fall har ålderdomligt språk bearbetats. Ett stort tack till Lennart Hedstigen och Erik Lindholm på redaktionen för tidskriften Militär Historia för allt stöd, till Richard Areschoug, Henrik Klackenberg, David Potter, Harald Sonesson och Kenneth Wase för initierad faktagranskning och till Bengt Liljegren, Anders Oltorp samt Jan-Olof Smedberg för kloka synpunkter på olika delar av manuskriptet. Tack också till Gustav Nilsson för översättningar från ryska, till Olle Sjökvist för tolkningar av två dikter och till bibliotekarie Barbro Raustorp Nielsen som letade fram många ögonvittneskällor. Avslutningsvis ett varmt tack till förläggare Lena Amurén och redaktör Christina Sejte på förlaget Historiska Media för ett gott samarbete. Eventuella återstående fel är mina egna. Röstånga, Flandern och (före detta) Ostpreussen, hösten 2013 Marco Smedberg 11

10 Prolog Bara några dagar efter att Storbritannien gått med i kriget i augusti 1914 anmälde sig den nittonårige Robert Graves till officersutbildningen vid det anrika infanteriregementet Royal Welch Fusiliers. Han hoppades att kriget skulle pågå länge nog för att han skulle slippa börja studera vid Oxford, där höstterminen började i oktober. Graves räknade inte med att hamna i strid. Han trodde att han skulle göra garnisonstjänst i England medan de reguljära styrkorna sattes in i Frankrike. Men det blev inte som han hade tänkt sig. Tjänsten i utbildningsdepån var tråkig och Graves började längta till fronten i Frankrike. Dit skickades han som underlöjtnant*1915 och blev sedan plutonchef i regementets 2. bataljon på A-kompaniet. Slaget vid Loos började lördagen den 25 september Det var den brittiska arméns andra och Graves första offensiv på västfronten. I sina memoarer Goodbye to All That berättar Graves om sina upplevelser. Varje natt körde nya artilleribatterier och lastbilskolonner med ammunition fram på vägen från Bétume mot La Bassée. Andra synliga förberedelser var grävandet av nya skyttegravar närmare tyskarna. Dessutom tömdes fältsjukhus, kavalleriförband och nyuppsatta armédivisioner dök upp samt nya vapen delades ut. Officerare ur ingenjörtrupperna övervakade grävandet av särskilda värn längs frontlinjen. De hade tystnadsplikt men vi visste att värnen var avsedda för gascylindrar. Lastbilar körde också fram stegar som vi skulle använda för att komma upp ur våra skyttegravar. 1 Efter en kort permission i England kom Graves tillbaka till fronten strax innan slaget började. Anfallsförbanden utgjordes av 1. armén under befäl av generallöjtnant Douglas Haig. Förutom Graves division fanns ytterligare tre divisioner samt en kavallerikår i reserv. En vecka före själva anfallet inleddes artilleribeskjutningen mot de tyska linjerna, vilket Graves upplevde: * Lägsta officersgrad i Sverige fram till 1926, fänrik var då en utbildningsgrad. 12

11 prolog Skyttegravarna skakade och stora krevadmoln dolde de tyska ställningarna. Granaterna passerade över våra huvuden i en jämn ström och vi fick skrika för att göra oss hörda. Artillerielden minskade något på nätterna för att öka när det blev ljust, lite mer för varje dag. Inte fan kan någon överleva det där, tänkte vi. Tyskt artilleri sköt visserligen tillbaka men inte särskilt mycket. Man sade till oss att merparten av deras tyngre pjäser hade förts över till östfronten. Graves nämner att inte mindre än 50 man och tre officerare skadades av splitter från egna granater. Detta var innan stålhjälmar infördes, de hade troligen skyddat mot en del av dessa skador. Själv fick Graves två mindre sår på handen, vilket han såg som ett gott tecken. På morgonen den 23 september delade hans kompanichef, kapten Thomas, ut kartor och anteckningsblock till Graves och de fem andra plutoncheferna på A-kompaniet varpå ordergivningen började: I morgon skall vi gå tillbaka och lägga ifrån oss trosspackning och övrig utrustning i Béthume. Nästa dag, på lördag den 25, anfaller vi. Det var det första definitiva beskedet vi fått och vi blev både överraskade och lättade. Jag har fortfarande kvar kartan och ordern som jag skrev ner med vårt första-, andra- och tredjehandsmål. Oss emellan, fortsatte Thomas, måste ni vara försiktiga och inte låta männen veta att vi bara skall göra ett avledande anfall. Ingen understöder oss. Vi skall bara gå över och uppehålla fienden medan den riktiga attacken sker till höger om oss. Ni kanske märker att vår artillerield är mycket intensivare där. Thomas gick så långt som att antyda att han var skeptisk till hela anfallet. En av plutoncheferna frågade då om Thomas trodde på de här märkliga tillbehören. Britterna var uttryckligen förbjudna att säga gas trots att cylindrarna redan var på plats längs deras främre skyttegravar och till och med den franska civilbefolkningen kände till dem. Thomas svarade: Det är förbannat och inte soldatmässigt att använda det även om det var tyskarna som började. Det är orent och kommer att ge oss otur. Vi kommer säkert att klanta till det. De här nya gaskompanierna ursäkta mig tillbehörskompanierna får mig att skälva. Några kemister från Londons universitet, andra grabbar direkt från skolbänkarna. 13

12 första världskriget Med få erfarna underbefäl och bara tre veckors samövning kommer det säkert att misslyckas. Men låt oss vara hoppfulla. Därpå förklarade Thomas stridsplanen. Anfallet skulle inledas med ett 40 minuter långt gasutsläpp. I den lucka om meter som gasen borde åstadkomma skulle britterna anfalla direkt för att ta sitt förstahandsmål. Vidare gav Thomas order om att alla soldater skulle orienteras och varje underbefäl skulle veta exakt vad som väntades av honom och vem som skulle ta över befälet vid förluster. Om någon kom bort skulle han haka på närmaste förband och fortsätta. Männen skulle också varnas för att stanna för länge i erövrade skyttegravar där gasen kunde ligga kvar. Thomas fortsatte med att gå igenom extrautrustningen. Varje man tar 200 patroner, handgranatskastarna tar 50 och rapportkarlar 150, regnskydd, sandsäckspåse, första förband, nödranson och skyddsmask. Tunga verktyg bärs i remmar av de starkaste. Taggtrådsgrupperna medför så många avbitartänger som möjligt och handskar. En man per pluton som inte bär verktyg skall ha en skärm för att signalera till artilleriet. Övrig utrustning lägger vi ifrån oss. Ingen får ha några skisser eller anteckningar som kan utnyttjas av fienden. Det var allt. Om vi kommer igenom tyskarnas taggtråd är jag nöjd. Våra kanoner verkar inte ha skjutit sönder den ännu. Kanske sker det sist i bombardemanget. Några frågor? På eftermiddagen orienterade Graves sin pluton. Natten ägnades åt att reparera skyttegravar. I gryningen avlöstes Graves bataljon och marscherade tillbaka till Béthume där soldaterna lade ifrån sig all övrig utrustning i baracker. Bataljonens officerare åt sedan middag i ett närliggande slott. Där fanns också staben från en division i krigsminister lord Kitcheners nya armé som började organiseras vintern 1914/15 och som skulle delta i anfallet. Graves beskrev den gemensamma måltiden: Någon påpekade att det liknande en brutal kopia av den sista nattvarden. Vid mitten av det långa bordet satt våra två pseudo-kristusgestalter, vår överste och divisionens general. Alla drack rejält. Subalternerna, som nu tilläts dricka whisky, blev högljudda och började skåla. Bara kompanicheferna såg bekymrade ut. Jag kommer ihåg C-kompaniets chef som bet på sin tumme och vägrade delta i upphetsningen. Jag tror det var B-kompaniets chef som sade: Senaste gången vårt regemente var i de här trakterna var det med en skicklig 14

13 prolog chef. Gamle Marlborough [tidigt 1700-tal] hade mer vett än att anfalla La Bassée frontalt utan gjorde en kringgång. Under natten marscherade Graves A-kompani sedan fram igen. Männen var vid gott mod och sjöng käcka sånger trots att vägen var fullproppad med förband, kanoner och transporter. För att överhuvudtaget komma fram tvingades kompaniet marschera en stor omväg och hind rades ändå flera gånger av eget kavalleri. Ett annat hinder utgjordes av en förbandsplats som upprättats tvärs över ett vägskäl som redan låg under fientlig eld. När Graves och hans män nådde sitt slutmål i en bakre skyttegrav hade de marscherat nära tre mil. De fick nu veta att Middlesex bataljon skulle anfalla först, med understöd av Graves bataljon. Längre till vänster skulle en bataljon ur The Second Argyll and Sutherland Highlanders anfalla med understöd av en bataljon ur The Queen s Own Cameron Highlanders. Några av Graves kollegor klagade högljutt över att inte Royal Welch fick äran av att gå först eftersom regementet stod före de andra i rullan. En 800 meter lång förbindelsegrav skilde nu Graves kompani från den främs ta linjen. Gasen skulle släppas ut klockan och det hade börjat regna. Männen var frusna, modstulna och trötta och inte alls på stridshumör. Hukande i förbindelsegraven försökte de sova. Graves skildrade anfallsdagen: Till sist kom en grå och vattnig gryning krypande över de tyska linjerna. Vår förvånansvärt svaga artillerield ökade något. Varför skjuter de inte mer? undrade någon. Brist på granater, det var väntat, svarade kapten Thomas lakoniskt. Efteråt fick vi höra att ett tyskt flygplan bombat vårt största förråd av artilleriammunition som sprängdes i luften. Därför sköt vårt artilleri mindre jämfört med tidigare. Thomas såg trött och sliten ut och sade: Det är dags att de förbannade tillbehören sätter igång, jag undrar vad de håller på med. I efterhand hade jag problem med att komma underfund med vad som hände och det var ännu svårare på plats. Allt vi hörde var avlägsna hurrarop, förvirrad eldgivning, skrik, granatnedslag i vår främsta linje, mera rop och skrik samt kulsprutornas oavbrutna knattrande. Efter några minuter kom lätt sårade män från Middlesexbataljonen snavande i förbindelsevärnet på väg mot förbandsplat- 15

14 första världskriget sen. Jag frågade dem hur det hade gått. Ett djävla kaos, var det mest detaljerade svaret jag fick. De sårade började transporteras tillbaka. De med gula ansikten som kippade efter andan var skadade av gas. Sedan kom de svårt sårade. I den smala förbindelsegången hade bårbärarna svårt att komma fram och tyskarna sköt dessutom med tungt artilleri. Kapten Thomas gick tillbaka genom artillerielden till bataljonsstaben för att be om vidare order. Samlingen av skyddsrum i reservlinjen syntes tydligt från luften och avslöjade att det var frågan om en stab. Precis innan Thomas kom fram briserade fem granater och stabsmedlemmarna kastade sig i skydd åt olika håll. En granat slog in i sambandscentralen, dödade några man och förstörde telefonen. Graves bataljonchef sårades i handen och anslöt sig till strömmen av sårade. Bataljonens adjutant övertog befälet. Det framkom i efterhand att en timme innan gasen skulle släppas ut ringde den ansvarige tekniske chefen till divisionsstaben. Han anmälde att det var helt vindstilla och därför olämpligt att använda gasen, men han fick ändå order om att sätta igång. Graves och hans officerskollegors farhågor besannades. Flertalet fasta nycklar som skulle användas för att öppna gascylindrarna passade inte. Betjäningarna rusade omkring och letade efter skiftnycklar samtidigt som de lyckades öppna ett fåtal cylindrar. Gasen pyste ut, bildade ett tjockt moln några meter ut i ingenmansland och drev sedan tillbaka över britternas skyttegravar samtidigt som tyskt artilleri öppnade eld. Röran i britternas främre skyttegravar blev total. Flera gascylindrar fick direktträffar, skyttegravarna fylldes med gas och gaskompanierna flydde i panik. Inga order kom fram från divisionsstaben eftersom telefonförbindelserna var avbrutna. Anfallsförbandens chefer tvingades snabbt fatta beslut. Två av Middlesex kompanier väntade inte de 40 minuter som gasen skulle verka eller på ytterligare artilleriunderstöd utan anföll direkt. De hejdades av taggtråd som brittiskt artilleri inte lyckats förstöra. Till det behövdes massor med spränggranater men man hade bara skjutit kartescher [se bilaga 2]. De anfallande soldaterna stupade. Det påstods att en pluton hittade en lucka och nådde fram till tyskarnas skyttegravar men det fanns inga överlevande som kunde bekräfta det. Längre till vänster anföll en bataljon ur Argyll and Sutherland Highlanders. Två kompanier anföll inte direkt utan rusade tillbaka från sina 16

15 prolog gasfyllda anfallsvärn till en bakre skyttegrav för att sedan anfalla därifrån. Stressade glömde de bort att brittisk taggtråd som skyddade de nya värnen inte tagits bort, varpå de fastnade mellan britternas linjer och mejades ner. Deras två andra kompanier lyckades inte bättre. Graves skildrar fortsättningen: Vi försökte ta oss fram längs förbindelsegraven. Eftersom tyskarna besköt oss med artilleri tvingades vi rusa fram och tillbaka och man hörde rop som: Framåt tillbaka era djävlar gas ner med huvudena spring tillbaka grabbar vems order vad händer framåt gas bakåt. Samtidigt försökte lätt sårade och bårbärare med svårt sårade ta sig bakåt. Hela tiden tog vi på och av oss våra skyddsmasker vilket förvärrade det hela. På många ställen hade förbindelsevärnet dessutom rasat, så vi tvingades klättra upp och exponera oss. Framför vårt A-kompani hade bara 50 man ur B-kompaniet lyckats ta sig fram till sitt utgångsläge. Bataljonsadjutanten mötte B-kompaniets chef och frågade honom om han var redo. Det var första gången den kompanichefen var i strid och han beslöt sig för att anfalla trots att han saknade många män och blåste i sin visselpipa varpå det decimerade B-kompaniet anföll. De hejdades omgående av tyskarnas eld och kompanichefen dog av en hjärtattack. Bataljonens andra kompanier gjorde ytterligare anfall som också hejdades medan A-kompaniet hölls i reserv. Mitt i kaoset tog bataljonsadjutanten beslutet att inte anfalla utan nya order från staben. En rapportkarl skickades iväg. Man väntade sedan ytterligare några timmar innan det slutligen gavs order om att anfallen skulle avbrytas. Följande natt rådde närmast vapenvila. Tyskarna sköt inte när britterna hämtade sina sårade i ingenmansland. Argyll and Sutherland Highlanders hade förlorat 700 man stupade och sårade; av sexton officerare hade fjorton stupat. Middlesex hade förlorat 550 man, inklusive elva officerare. I Graves bataljon återstod bara sex officerare och nästa morgon sköts kapten Thomas ihjäl av en prickskytt. Notera att Graves skriver: I efterhand hade jag problem med att komma underfund med vad som hände och det var ännu svårare på plats. Detta gäller i det närmaste alla ögonvittnen som försöker komma ihåg stridsmoment, vilket inte är så konstigt med tanke på den extrema 17

16 första världskriget stressen. Vidare är det lätt att missuppfatta sakförhållanden eller att få fel information. I Graves fall är det exempelvis inte säkert att det verkligen var ett tyskt bombplan som förstörde deras ammunitionsförråd. Rykten uppstår lätt i sådana sammanhang och uppfattas sedan som sanning utan att vara det. Graves skrev dessutom ner sina minnen i litterär form flera år senare, vilket både är en fara och en fördel. Faran är att han kan ha blandat ihop eller friserat händelserna, fördelen är att han har ansträngt sig att förklara så att vi skall förstå. Detta är hur som helst Graves sanning. Även om han kan ha fel i detaljer ger han oss en tydlig och sammanhängande beskrivning av en offensiv och det helvete som kallas skyttegravskriget på västfronten. 18

17 1 Stormvarning Efter Napoleonkrigens slut och Wienkongressen 1815 vilade Europas säkerhet på ett system av stater och pakter som interagerade i en ömtålig balans. Allianserna var inte statiska, gammal fiendskap kunde begravas och nya kombinationer såg dagens ljus. Storbritannien och Frankrike hade länge bittert kämpat mot varandra för att sedan strida tillsammans mot Ryssland i Krimkriget innan dessa tre länder långsamt slöt sig samman. I en strävan att ena tyskarna hade Preussen besegrat Österrike 1866 varefter de två länderna blev bundsförvanter. Trippelalliansen uppstod Den utgjordes av ett dominerande Tyskland, ett svagare Österrike-Ungern, även kallat dubbelmonarkin, samt ett avvaktande Italien. När det sistnämnda landet sedan förklarade sig neutralt vid krigsutbrottet 1914 omvandlades trippelalliansen till centralmakterna. Det andra förbundet utgjordes först av Frankrike och Ryssland som slöt en pakt Storbritannien, som kände sig hotat av att Tyskland började bygga upp en stark flotta, allierade sig med Frankrike 1904 och med Ryssland så sent som 1907 i vad som kallades ententen (efter det franska ordet för samförstånd) eller de allierade. Tiden kring förra sekelskiftet präglades mycket av de europeiska stormakternas koloniala ambitioner. När dessa kolliderade uppstod ett antal kriser som man dock lyckades hantera med hjälp av olika internationella konferenser. Denna i sig positiva utveckling innebar också att samarbetet inom respektive allians förstärktes samtidigt som misstron mellan allianserna ökade. Vägen mot krig På Balkan, som också kallades för Europas krutdurk, gjorde sig ryska, osmanska (turkiska) och österrikiska ambitioner ständigt påminda och innebar en latent krigsrisk. Att Bosnien-Hercegovina, som tidigare 19

18 första världskriget varit turkiskt område, först administrerades och sedan annekterades av Öster rike-ungern 1908 var ett streck i räkningen för serbiska nationalister. De sporrades av att Ryssland stödde slaverna på Balkan och ville att Bosnien-Hercegovina skulle bli serbiskt. I de därpå följande två Balkankrigen respektive 1913 bröts slutligen den osmanska dominansen på Balkan och Serbien växte sig starkare. Chef för den serbiska generalstabens underrättelsetjänst var överste Dragutin Dimitrijevic. Han var dessutom ledare för den hemliga rörelsen Svarta handen som bildats för att skapa ett storserbiskt rike och inlemma de serbiska minoriteterna i Bosnien och Kroatien. Dimitrijevic planerade att mörda Österrike-Ungerns kejsare Franz Joseph 1911, vilket inte blev av. Istället inriktades mordplanerna mot tronföljaren Franz Ferdinand som ville vitalisera dubbelmonarkin genom att ge slaviska folkgrupper inom riket ett ökat självstyre för att balansera ungrarnas starka inflytande. En sådan utveckling gick stick i stäv mot de storserbiska ambitionerna. När Svarta handen fick veta att tronföljaren tillsammans med sin maka, den böhmiska hertiginnan Sophie von Chotek, skulle inspektera en österrikisk militärmanöver och sedan besöka Sarajevo den 28 juni 1914 beslöt de sig för att sätta mordplanerna i verket. Att välja detta datum för besöket uppfattades av serberna som en förolämpning. Sankt Vitusdagen är årsdagen av deras stora nederlag mot turkarna 1389 i slaget vid Kosovo polje, eller Trastfältet, som ledde till att Serbien ockuperades av turkarna. Söndagen den 28 juni fanns sju bosnisk-serbiska attentatsmän i Sarajevo längs kortegevägen som gick från stationen till rådhuset. Staden bevakades av bara 120 poliser. Märkligt nog hade inga österrikiska trupper kommenderats in till Sarajevo för att bilda häck, trots att militärmanövern var avslutad och det fanns gott om förband i närheten. En anledning kan ha varit att österrikarna inte ville provocera serberna. Ett annat tänkbart motiv är att den ansvarige provinsguvernören, general Oskar Potiorek, inte ville bryta mot det rigida österrikiska hovprotokollet; kejsar Franz Joseph var nämligen av uppfattningen att då hertiginnan Sophie inte var av kunglig börd skulle hon inte hedras med en parad. Efter att Franz Ferdinand och hans gemål med svit anlänt med tåg till stationen i Sarajevo körde en kortege med sex öppna bilar förbi den första attentatsmannen som inte agerade. En annan attentatsman kastade en bomb mot bil nummer tre i vilken ärkehertigen åkte. Bomben 20

19 stormvarning studsade dock ner på gatan och exploderade under nästa bil, varvid ett tjugotal civila och en officer ur ärkehertigens stab skadades. Bombkastaren svalde gift, men det var verkningslöst och han greps. Kortegen ökade farten och körde till rådhuset utan ytterligare incidenter. Efter en mottagning i rådhuset föreslog man att ärkehertigen skulle lämna staden, eftersom den inte längre upplevdes som säker. Men Franz Ferdinand insisterade på att först åka till sjukhuset för att besöka de skadade offren. På vägen dit körde hans bil fel och stannade för att vända. Det råkade ske rakt framför attentatsmannen Gavrilo Princip. Han steg ut i gatan, drog fram sin pistol och sköt ihjäl tronföljarparet med två skott. Kringstående officerare grep och misshandlade Princip. Därefter arresterades också resten av attentatsmännen samt några medhjälpare. Bara timmar efter mordet inleddes antiserbiska demonstrationer i Sarajevo och på andra platser, varvid de österrikiska trupperna fick återställa ordningen. I de följande förhören kunde den österrikiska polisen inte bevisa attentatsmännens koppling till den serbiska statsledningen. Princip, som dömdes till 20 års fängelse, beklagade att han dödat hertiginnan eftersom han förutom ärkehertigen hellre skulle ha velat döda general Potiorek. I själva verket var den serbiska ledningen via sin generalstab och Svarta handen mer skyldig än vad österrikarna misstänkte, den serbiske premiärministern var medveten om attentatsplanerna. Om detta hade blivit känt är det möjligt att de internationella reaktionerna hade blivit annorlunda. Nu tyckte man att österrikarna överreagerade och utnyttjade mordet för att ge sig på Serbien. För ledningen i Wien var mordet emellertid en svår provokation. Man fruktade att uteblivna reaktioner skulle uppfattas som ett svaghetstecken, vilket skulle kunna leda till ytterligare incidenter och hot mot det multietniskt känsliga imperiet. Den österrikiska militärledningen sökte tyskt stöd för att en gång för alla kuva Serbien. I Berlin gav kejsar Wilhelm II och hans utrikesminister den 5 juli också sitt medgivande till att österrikarna tog i med hårdhandskarna. Läget ansågs dock inte allvarligare än att den tyske kejsaren gav sig ut på en sommarkryssning i de norska farvattnen, där han var svår att nå. Man lät dessutom den tyska generalstabschefen fortsätta sin semester. Den 23 juli sändes ett ultimatum från Wien till Serbien med långtgående krav, som Serbien två dagar senare till mångas förvåning accepterade. I Wien hade dock den österrikiska generalstabschefen övertalat 21

20 första världskriget kejsar Franz Joseph att det nu gällde att slutligt göra upp med Serbien. Österrike-Ungern bröt de diplomatiska förbindelserna och förklarade krig mot Serbien den 28 juli. Det var dock inte detsamma som ett storkrig och eftersom det skulle ta veckor för dubbelmonarkin att bli krigsberedd fanns det fortfarande tid att förhandla. Men den tiden skulle snabbt rinna undan när mobiliseringen började övergå i att transportera fram stridsberedda förband. Trupptransporterna var i sin tur beroende av järnvägsnätet som ut - ökades kraftigt i Europa åren före krigsutbrottet. Järnvägen hade blivit en viktig militär faktor genom att olika tänkta krigsscenarion planerades utifrån noggrant uppgjorda och mycket komplicerade tågtidtabeller som skulle styra flödet av förband och underhåll till olika fronter. Av den anledningen var stormakternas militärledningar rädda för att börja mobilisera för sent och komma i efterhand, vilket vore samma sak som att ge motståndarna fördelen av att bli klara först. Den tyska militärledningens mardrömsscenario var att hamna i krig på flera fronter mot numerärt överlägsna motståndare. År 1891 blev general Alfred von Schlieffen ny generalstabschef. Hela hans fortsatta tjänstgöring präglades av planeringen för hur de tyska militära resurserna bäst skulle utnyttjas om det blev krig. Att armén kunde mobilisera snabbt medan särskilt ryssarna bedömdes behöva mer tid ville Schlieffen utnyttja till att kraftsamla västerut och försöka slå ut Frankrike. Landet sågs som en självklar motståndare i och med dess strävan att återerövra territorium som det förlorat i kriget Schlieffen planerade därför en väldig omfattning genom Belgien mot Paris i ett försök att upprepa det framgångsrika fälttåget Av manöverskäl planerade Schlieffen också att invadera Holland, vilket dock senare ströks ur planen. Tidsfaktorn var avgörande. Planen byggde på de tyska förbandens höga stridsvärde och på att fälttåget i väster skulle klaras av på sex veckor, samma tid som man bedömde att det skulle ta för ryssarna att mobilisera klart. Endast en tiondel av armén skulle inledningsvis skydda Tyskland i öster. Hösten 1905 skadades Schlieffen svårt när han under en morgonritt sparkades av en annan ryttares häst. Han efterträddes av general Helmuth von Moltke. Denne Moltke var brorson till en annan general Helmuth von Moltke som lett den preussiska armén under 1800-talet 22

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Uppdragstaktik 1805 1945

Uppdragstaktik 1805 1945 Uppdragstaktik 1805 1945 Preussisk seger Det var inte strängare disciplin och hårdare drill som lade grunden till Preussens framgångar. Istället premierades egna initiativ och officerarna fick uppdrag,

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Krigsdagbok Normandie

Krigsdagbok Normandie Krigsdagbok Normandie Del 9 13 juni 1944 Segrar och nederlag 13 juni 1944 Segrar och nederlag Den 12 juni hade 17. SS-divisionen beslutat sig för att angripa Carentan och amerikanerna börjat bryta igenom

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET Efter mordet så dröjde det en hel månad till Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien (28 juli 1914). I samband med denna krigsförklaring så mobiliserade Ryssland

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Här avgjordes invasionens öde

Här avgjordes invasionens öde omaha Beach Här avgjordes invasionens öde Det var försvarets dröm och de invaderandes mardröm. Från höga brinkar kunde tyskarna prickskjuta på de breda stränderna som de allierade försökte ta sig över.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk Världsstrategispelet 2004 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 020414538102 S T R I D S H A N D B O

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Ett regn av bomber funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar

Ett regn av bomber funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ett regn av bomber funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Världskrigens tid Sammanfattning.

Världskrigens tid Sammanfattning. Världskrigens tid Sammanfattning. Första världskriget: Orsaker till första världskriget: Nationalism o Länderna som uppstod på 1800- talet hade rubbat maktbalansen. o Italien 1860 o Tyskland 1871. o Tysk-

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

SLAGET OM NORDAFRIKA. av Carl-Henrik Larsson

SLAGET OM NORDAFRIKA. av Carl-Henrik Larsson På detta frimärke från Marshallöarna är Bernard Montgomery (t.v.) och Erwin Rommel (t.h.) avbildade. I bakgrunden ser man brittiska stridsvagnar och infanteri rycka fram under striderna vid el-alamein.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944

Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944 Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944 Kommer du ihåg de ödesmättade kodnamnen: UTAH, OMAHA, GOLD, JUNO och SWORD? Eller är du född långt efter andra världskrigets

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

galleri jens olof lasthein från öst

galleri jens olof lasthein från öst galleri jens olof lasthein pa n o r a m a foto gr a fier från öst Resorna i den del av Europa som förut var spärrad av järnridån har gett frilansfotografen Jens Olof Lasthein minnen för livet. Han ser

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Första världskrigets resultat

Första världskrigets resultat Första världskrigets resultat 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor

Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor Framåtlutad med underarmarna vilande mot sina knän blåste Franz eftertänksamt ut den blå cigarettröken. Vi satt i depåboxen vid det som är startplatsen

Läs mer

Ett fruktat vapen av stål

Ett fruktat vapen av stål svenskt militärhistoriskt bibliotek presenterar överraskande krigshistoriska fakta augusti 2012 tigern Ett fruktat vapen av stål Text: Anders Frankson, militärhistorisk författare Den 27 augusti 1942 öppnar

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget

Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget Medlemmar i Landstormen i Kårsta. T v Erik Edlind, Eriksdal och Bernhard Ahlgren Ekskogen i närkamp med gevär. Båda har landstormshattar

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer