NR Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010"

Transkript

1 NR Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening Härmed inbjudes alla medlemmar i Svanetorps Villaförening att närvara vid årsmötet torsdagen den 18 november 2010, klockan Platsen blir Dalslundsskolan, sal 12. Gå in genom huvudingången (bredvid biblioteket) och tag till vänster. Vi sätter upp skyltar så att ni hittar. Vi i styrelsen hoppas på stor uppslutning. Här har ni medlemmar möjlighet att framföra synpunkter på styrelsens arbete, framföra förslag, önskemål, etc. Vi bjuder på kaffe och kaka. Verksamhets- och Kassaberättelse kommer att läggas ut på hemsidan samt att kunna hämtas i tryckt version hos Ordförande Ola Göransson, Päronvägen 8, senast en vecka innan årsmötet. Varmt välkomna 18 november. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november Mötets öppnade 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 3 Val av sekreterare vid förhandlingarna 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5 Fastställande av röstlängd 6 Fastställande av dagordning 7 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning 8 Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse 9 Revisorernas berättelse 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Fastställande av årsavgift 12 Fastställande av arvoden 13 Val av ordförande för en tid av ett år 14 Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år 15 Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 16 Val av två revisorer för en tid av ett år 17 Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år 18 Val av valberedning 19 Till årsmötet inkomna motioner 20 Övriga frågor 21 Mötets avslutande

2 Ordförande har ordet! Ett år går fort. Nu närmar vi oss slutet på villaföreningsåret. Den 18 november håller vi årsmöte och då är alla medlemmar hjärtligt välkomna. Det är ett utmärkt tillfälle att föra fram synpunkter och åsikter, tankar och idéer. Skriv in i kalendern redan nu. Styrelsen har under det gångna året bland annat tagit upp frågan med hastighetsbegränsning till 30 km/h, med kommunen. En fråga vi tagit upp vid ett flertal tillfällen men som aldrig mötts med förståelse från kommunen. Frågan engagerar många. Våra grannar i Karstorps villaförening, som vi delar Bågevägen med, har också haft 30 km/h på sin agenda under många år. Enskilda hushåll inom Svanetorpsområdet har också tagit upp saken med kommunen och föreslagit fartdämpande gupp eller hinder på Bågevägen. Kommunen är fortsatt kallsinnig och menar att det är främst vi som bor här som använder Bågevägen, så det är upp till oss att dämpa farten. Det finns många barnfamiljer i vårt område, vi har dagis och lågstadieskola alldeles i anslutning till Bågevägen, det rör sig mycket barn i området, inte bara vid skolan utan i hela området. Därför är det viktigt att vi tar det lugnt när vi kör bil, motorcykel eller moped i området. Eftersom vi troligen inte kommer att få vare sig hastighetsbegränsning till 30 km/h eller några farthinder så är det upp till oss själva att tillsammans skapa en trygg och säker gatumiljö. Jag har gjort en liten mätning och den maximala tidsvinsten man kan göra om man kör 50 längs hela Bågevägen (utom vid skolan där det är 30), istället för att köra 30 hela sträckan, är 20 sekunder! 20 ynka sekunder! Inte mycket att orda om, alltså. TACK FÖR ATT NI DÄMPAR FARTEN! I detta nummer kan ni återigen läsa en del om järnvägen. Professor Erik Skärbäck har författat en artikel till Svanetorparen, som är mycket intressant läsning. I artikeln finns några hemsideslänkar som kan vara lite jobbiga att skriva in i webbläsaren. Länkarna finns även på under fliken Allmänt. Där är det bara att klicka på länkarna. Även Bengt Dagstam återkommer i sin artikel till järnvägen. Plus en massa annat intressant och läsvärt, bland annat om dammrensningen och grannsamverkan. Dessutom finns i detta nummer lite tänkvärt inför Halloween att ta del av. Missa inte det. Välkomna till ett fullspäckat nummer av Svanetorparen! Hälsningar Ola Göransson, Ordförande Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Jan-Eric Persson Lavendelvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Gordon Persson Tistelvägen Revisorer: Jane Arildsson Erna Jönsson 2

3 Halloween En trevlig fest i höstmörkret eller bristande respekt av Allhelgonahelgen? 3 Alla har nog en åsikt vad gäller det importerade Halloweenfirandet. Den svenska seden denna helg är tillägnad de avlidna. En tanke har i alla tider gått till nära och anhöriga som inte längre finns hos oss. Vi går till kyrkogården och vårdar om våra käras gravar eller tänder ett ljus på minneslunden. Det är vackert, det är stämningsfullt och det är en helg som vi ser fram emot med vördnad. Allhelgonahelgen är för många, speciellt våra äldre en stund av eftertanke, längtan och kanske även sorg. Halloween har sin härkomst från Irland men traditionerna har genom historien förändrats till det firande vi ser idag. De influenser som kommit till Sverige har man mest tagit från det amerikanska firandet. Barn klär ut sig till monster, spöken, djävular och andra hemska väsen för att skrämmas och busa med de vuxna. Många svenskar upplever den nya halloweentraditionen som kränkande och som brist på respekt för den vördnadsfulla helg som den svenska traditionen gör gällande. Jag har full förståelse för detta. Själv tycker jag som småbarnsförälder att Halloween kommer som en befrielse i höstmörkret. Våren har så många fester att bjuda på, men hösten blir lång, mörk och tråkig. Halloween är ett tillfälle att göra något kul med sina barn. Man kan göra pumpagubbar, spindlar och andra spännande pyssel. Det är en anledning att samla kompisar och göra något spännande tillsammans. Går det att kombinera dessa två så olika högtider? I USA lyckas man och varför skulle vi vara sämre? Förra året kom det spöken, skelett och häxor flera kvällar i rad till vårt hem. Det är inte ok! Hur länge ska man ha godis hemma för att inte riskera diverse buståg när det rings på dörren? Halloween firas den 31e oktober. Det är denna kväll som barnen enligt tradition klär ut sig, knackar på dörren och frågar om Godis eller bus?. Så i år funderar jag på att skriva en lapp och sätta på dörren: Spöken och andra väsen är välkomna att ringa på dörren den 31e oktober, andra dagar kommer dörren hållas stängd. Vad riskerar man om man inte har godis hemma när någon ringer på dörren? Förhoppningsvis en remsa med toalettpapper i en liten buske eller lite konfetti slängt på marken. Föräldrar. TA ERT AN- SVAR! Det är inte bus att rispa bilar, punktera däck, sparka sönder brevlådor, sätta fällsnören utanför dörren mm. Detta är vandalism och ska polisanmälas vare sig det är en vanlig helg eller Halloween. Ta reda på vad era barn gör och låt dem berätta för er vilka bus de har tänkt. Litar ni inte på dem, så klarar de uppenbarligen inte ansvaret att gå själva. Följ med dem. Sen är det så klart omöjligt att sätta en åldersgräns på dörrknackning Men min personliga åsikt är att det är ganska patetiskt när tonåringar ränner runt och tigger godis. Men vad gör jag då om jag inte vill vara med på detta firande? Kanske sitter jag hemma och sörjer en nära anhörig som nyligen gått bort eller så tycker jag helt enkelt inte om att det ringer på dörren den sena timmen. Vårt samhälle är hårt och det är många som sitter ensamma och helt enkelt inte vågar öppna sin dörr. I USA har man löst detta på ett bra sätt. Är ytterbelysningen släckt betyder det att man inte vill vara med och leka. Detta är något jag kommer att lära min son när han blir stor nog att vilja gå ut på Halloween. Är ytterbelysningen släckt ringer man helt enkelt inte på. Då får alla välja! Så inför kommande Halloween önskar jag att man respekterar att det är den 31e oktober Halloween firas och vill man inte ha någon springandes hos sig ska man inte behöva det heller! Vi är alla olika och visst kan vi Svanetorpare visa varandra den respekten? Karin Ph Walder

4 Järnvägsbreddningen genom Åkarp 4 Nu ligger Banverkets tillåtlighetsansökan om 4-spårsutbyggnaden på regeringens bord, och beslut väntas under hösten. Informationen till remissinstanser och kommunerna har varit vilseledande. Banverkets handlingar är svåra att genomskåda. Det redovisas prognossiffror för framtiden, men några rader på sid 5 i ansökan (sid 8 och sid 211 i mitt yttrande - skriv in nedanstående länk i din webbläsare) avslöjar att detta snarast är villospår: Det finns inte nu underlag för att bedöma vilka förändringar i tågtrafiken som inträffar efter Det är därför varken ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att nu vidta bullerskyddande åtgärder för den tiden (Sid 5, 6e stycket i Banverkets ansökan). Den avtalade järnvägslösningen är alltså helt enkelt inte dimensionerad för framtiden, vilket är helt fel enligt reglerna. År 2020 är 4-spårsutbyggnaden till Flackarp just färdig, men inte in till Lund. Banverket gör alltså osäkerheten om när 4-spårsutbyggnaden in i Lund skall fortsätta till ursäkt för att man inte behöver bullerdimensionera alls för mer trafik än vad som kommer att gå Ingen tror att 4-spåren kommer att stanna på åkern utanför Lund. Det är helt emot reglerna för Miljöbalken, men smart för att dölja ett annat fel att man inte alls uppdaterar järnvägsutredningen i övrigt från 2005, trots att alla vet (även BV) att den gamla prognosen var alldeles för låg och behöver uppdateras. I dag vet man på Banverket själv att prognosen 2005 betydligt underskattade utvecklingen. Prognosen idag antar betydligt större resande och godsvolymer (se sid 36). Man har heller inte refererat professor Mattssons och tekn dr Thorssons utredningar om markinversionens påverkan på bullerutbredningen och deras slutsatser att man använt bullerberäkningsmodellen fel. Den blir fel inte bara pga markinversionen utan även pga att trafikprognosen räknar för lågt och för kortsiktigt. Mattssons och Thorsons senaste rapport kom i maj 2009, efter avtalet. Den redovisar hur bullerspridningen går till se länken nedan: Rapport_7_2009.pdf Ej heller någon annan av Burlövs kommuns övriga anlitade experter (prof Eliasson, KTH (samhällsekonomi), prof Berglund, KI (buller/hälsa) och prof Kihlman, Chalmers (buller, internationella regler) har refererats i ansökan. De lämnades också helt utan kommentar i remissen i vintras. Remissinstanserna har alltså inte fått deras information, och nu inte heller Regeringen. Det är allvarligt, eftersom Burlövs kommunfullmäktige reserverade sig mot avtalet med begäran att Miljöprövningen måste ske på vetenskaplig grund. Att den avtalade lösningen inte är dimensionerad för mer buller än vad som gäller direkt efter färdigställandet år 2020 informerades inte kommunledningen om när avtalet förhandlades. Det finns bara en förklaring till Banverkets agerande. Om Banverket hade använt mer realistiska siffror i sin prognos och bullerberäkning, så hade det bekräftat prof Jonas Eliassons samhällsekonomiska kalkyl, att tunnelalternativet är lönsamt med mkr. Skånetrafiken räknar med 5-6 % årlig ökning av resandet till år Banverket räknar med bara 1,3 %. Inte sedan 1992 har den årliga ökningen varit under 3,9 % på denna bandel, vilket också kan läsas om i länken, yttrandet. Från 2020 till fullt utnyttjande i framtiden kommer ekvivalentbullret att öka med omkring 5-6 db(a), 3-4-dubbelt mer än vad som kommer att

5 Uthyrningsobjekt Villaföreningen har följande objekt till uthyrning: Högtryckstvätt Kontakta Ola Göransson, Päronv. 8, tel Häcksax Kontakta Jan-Eric Persson, Lavendelv. 2, tel gälla år Vem skall stå för dessa bullerskydd i framtiden? Är det kommunen? Det kan krävas en höjning av bullerskärmarna från 2 till 7-8 meter utmed 1,4 km på båda sidor dvs totalt 2,8 km, när anslutande järnvägsnät är färdigbyggt. Nuvarande förslag, det nedsänkta alternativet, blir snabbt oacceptabelt ur stadsbyggnadssynpunkt. Tunnel (eller modifierat till en serie överdäckningar med mellanliggande väl skyddade kraftigt bullerdämpade öppningar för utrymning) skulle bli det mest prioriterade alternativet med rätt uppdaterat beräkningsunderlag. Och sträckan från Burlövsbadet mot Åkarp bör också få nedsänkt. Vem skall betala för de framtida bullerskydden för Arlöv? Hur skall Burlövs kommun inrikta sin framtida planering när Banverket mörkar om framtiden? Dessa frågor kan man nu hoppas att kommunen tillskriver Miljödepartementet om. Antingen bör Miljödepartementet uppdra åt en oberoende expert att granska Banverkets utredning. Men eftersom alla stora konsulter i Sverige redan har uppdrag åt Banverket/Trafikverket, så går det knappast att finna någon oberoende i Sverige som inte är uppbunden av jäv. Eller alternativt så gör departementets egna experter med sin sakkunskap denna analys, baserad på allt underlag och förelägger Banverket om t ex en serie överdäckningar. Det finns domslut på att en trafikanläggning redan från början skall byggas med tillräckligt bullerskydd för anläggningens fulla framtida nyttjande. Det är självklart anläggningens ägare (här: Banverket) som har det fulla betalningsansvaret för att tillgodose standarden enligt riktvärdena med rätt beräkningsunderlag. När väl anläggningen är byggd blir det de anslutande fastigheterna som ansvarar för att bullret inte blir ohälsosamt vid nyexploatering. Synpunkter i ärendet Södra stambanan Arlöv- Flackarp kan mailas till miljöministern via denna länk Erik Skärbäck Professor i Översiktlig planering inriktning konsekvensanalys Internetlänkarna i denna artikel finns också på vår hemsida: under fliken Allmänt. Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Stege Kontakta Annika Jönsson, Kjellsons v. 14, Partytält, 6x3 m, med lösa väggar Kontakta Ola Göransson, Päronv. 8, tel

6 Lite av varje... Valet är nu över. Många blev glada, andra blev besvikna. Före valet överöstes vi med en mängd information och valbroschyrer, för att vi skulle få en uppfattning om hur väl respektive parti vill sina väljare. Även om det är på riksplanet som de stora frågorna behandlas, är det ju på det lokala planet vi närmast berörs. Miljön är ju en fråga som varit uppe i stora sammanhang såväl på det globala planet, där klimatförändringar är det stora hotet men även i det lilla där exempelvis markanvändning, hushållning med energi, matvanor och sophantering varit frågor som lyfts fram alltmer, för att vi skall få en bättre värld att leva i. Vad hade då våra lokala politiker att erbjuda för att skapa ett samhälle med livskvalitet? Vi skrev ju i förra SVANE- TORPAREN om de höga sjuktalen i kommunen, att Burlöv beträffande nöjda medborgare låg på plats 163 av 190 deltagande kommuner samt att kommuninvånarnas möjlighet till inflytande låg under gränsen för godkänt i en SCB-undersökning. Sådana fakta är ju nedslående för Burlövsborna och knappast meriterande för att locka nya invånare till kommunen, speciellt inte höginkomsttagare, som våra politiker så gärna vill se fler av. Vid en genomgång av allt material som erhållits, kunde vi bara se ett par partiprogram som berörde någon av ovanstående frågor. Visst hade man önskat att samtliga partier som sin främsta målsättning var att åtgärda ovanstående brister. I Broschyren för Socialdemokraterna i Burlöv kan vi till exempel läsa att vårt kommunalråd Katja Larsson vill utforma ett Burlöv för alla i samarbete med kommuninvånarna. Vidare vill hon öka samarbetet med andra kommuner, för att få kompetens på alla områden (kompetens är ju grunden till alla framsteg). Häri kan vi bara instämma och hoppas att hon får med sig alla sina politiker och tjänstemän som tycker att medbestämmande är besvärligt. Förhoppningsvis tas då inkomna förslag och önskningar på allvar beträffande utformningen av Burlöv. Att få mer kompetens på alla områden kanske också kan inge hopp om att vi får ett Burlöv där livskvaliteten står i centrum. Vi har ju tidigare skrivit om hur Kävlinge kommun i samarbete med kommuninvånarna drog upp riktlinjerna för hur gamla SCAN-området borde utformas. För ett tag sedan kunde vi i Spegeln Stortidningen läsa om hur man i Staffanstorps kommun gått från högljudda protester till en konstruktiv och bra dialog beträffande planerna för framtidens Hjärup. Kanske en kontakt med dessa kommuner kan öppna upp för 6 en dialog med kommuninvånarna även i vår kommun beträffande ett framtida Burlöv. Den 28 augusti kunde vi i Sydsvenskan läsa en intervju med Jolanta Monsert, en person som är engagerad i föreningsliv och ungdomars fritid i vår kommun. Hon hade många kloka tankar att dela med sig av. Bland annat tycker hon att politikerna borde lägga partipolitiken åt sidan mellan valåren och samarbeta mer för Burlövs bästa. Vidare tycker hon att kommunpolitikerna i Burlöv är dåliga på att samverka med föreningslivet. Tänk, säger hon, om några politiker ville komma till seriestarten eller någon av våra klubbdagar och presentera sig och prata med folk. Då hade vi fått en tvåvägskommunikation och ett utbyte av erfarenheter och synpunkter. Vi kan bara instämma i detta och lägga till att utöver föreningslivet är även vi övriga kommuninvånare angelägna att få en tvåvägskommunikation. Visst är det på ett sådant sätt (genom dialog med samhällsmedborgarna) som en konstruktiv politik skall bedrivas? Jolanta ställer även frågan till de politiska partierna När och hur ska Kronetorpsområdet byggas ut? De flesta svaren hon får är ganska likartade, medan Allianspartiet och Kristdemokraterna är de partier som trycker mest på behovet av grönområden. Några partier har så många prioriteringar på området, att de skulle behöva mer än dubbla ytan för att få plats med alla sina förslag. Sibirien har, som många av oss uppmärksammat, fått en rejäl ansiktslyftning genom att dammarna rensats. Visserligen infann sig viss oro för flora och fauna i samband med röjningsarbetet. Bakgrunden till denna oro var, att det vid en sen hundrastningsrunda uppmärksammades ett antal knytnävsstora grodor/paddor som förskrämda hoppade omkring på gångstigen genom parkområdet. Frågan uppstod då Har någon inventering gjorts beträffande flora och fauna för att eventuellt rädda några rariteter från grävskoporna och trädfällarna innan rensningen satte igång? Synpunkter som om det var nödvändigt att fälla en så stor mängd träd som nu skett i samband med rensningen har också hörts på byn. Vi lät frågorna gå vidare till kommunens miljöenhet som svarade att en rensning var nödvändig för att få bättre vattenflöde genom att rensa från sediment och diverse skräp. Någon total inventering av hur många individer det finns av varje art avseende faunan har inte gjorts, men att man sedan tidigare artinventeringar vet, att det finns ett rikt djurliv i parken och dammen. Rensningen av dammen utförs därför vid den tid där djurlivet tar minst skada utifrån möjligheterna att utföra rens-

7 ning. Floran kring själva dammen kommer inte att påverkas, utan till nästa säsong kommer det åter att vara grönt, även om det kan ta något längre tid. Entreprenören har under projektets gång sett till att det hela tiden har funnits djuphålor med vatten, för att de vattenlevande djuren ska kunna överleva. De grodor/paddor som uppmärksammats kommer med stor sannolikhet att återvända till dammen, så snart den åter är fylld med vatten. I samband med rensningen av dammen utförs även nedtagning av döda och dåliga träd, när vi nu har möjlighet att göra detta på ett enklare sätt. Nedtagningen omfattar även träd som vi ansett behöver tas ned inom en ganska snar framtid. 7 Grannsamverkan är ju något vi levt med sedan ett flertal år tillbaka. Lyckligtvis har vi inom vårt verksamhetsområde varit relativt förskonade från objudna gäster. Risken blir då att vi kanske inte är lika alerta som när projektet startade. (Vi hade visserligen en liten puff härom i förra SVANETOR- PAREN inför semestern). För att vårt område skall vara mindre attraktivt för inkräktare kan vi på ett enkelt sätt genom att vara artiga heja även på främlingar och om någon ser bortkommen ut kan vi fråga om vi kan vara till någon hjälp. Då känner sig inkräktare uppmärksammade och söker sig till säkrare områden. Även registreringsnumret på mystiska bilar kan vara till hjälp, när olagligheter inträffat. Här kan en historia som Kenneth Johansson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar, berättat vara av intresse. Det var en äldre dam som uppmärksammade en bil som inte hörde hemma i hennes kvarter. Ett par personer satt dessutom i bilen, vilket spädde på misstänksamheten. Handlingskraftig som hon var, ringde hon polisen och berättade om sina iakttagelser. Vid närmare undersökning visade det sig, att det var civilspanande poliser hon sett. Kanske kändes det snopet med ett sådant klarläggande, men hon fick en blomma av polisen som tack för sin uppmärksamhet. Det skall alltid löna sig att agera! Tveka därför aldrig att ringa polisen! Många har installerat larm för att minska risken för inbrott. Tjuvar är lata och vill arbeta i ro och inte stressas av larm och söker sig därför i första hand till olarmade villor. Nu har emellertid larmade villor blivit så många, att även dessa drabbas av tjuvar. Då gäller det att grannsamverkan fungerar, så vi verkligen kollar upp om det är falsklarm eller om det är skarpt läge. Om du drabbats av inbrott rusa då inte omkring i bostaden för att kolla upp vad det är som stulits, då förstörs eventuella spår och en polishund kanske börjar leta efter dig istället för tjuven. Det första du därför skall göra är att ringa polisen, som förhoppningsvis har någon som tar hand om ärendet. Vi går nu mot den mörkare och kallare årstiden. Då är det bra om du ber grannen tända upp i din bostad och gärna variera belysningen, så det inte upplevs som att det är en timer som styr. Låt gärna grannen parkera sin bil på din uppfart och om det är snö att det skottas, så det syns att här finns liv. För en tid sedan fick vi i våra brevlådor en skrift TRYGGA SKÅNINGAR, där diverse tips finns samt en talong GRANNLAPPEN som kan lämnas till den som ser till din bostad under din bortavaro. Klimatvardag är ett projekt där cirka 170 skånska hushåll försöker leva så klimatsmart som möjligt under ett års tid. Projektet drivs av den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne, men finansieras med allmänna medel genom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen samt ett antal kommuner. Syftet med projektet är att få folk att leva mer miljövänligt. I Burlövs kommun är vi ett tiotal personer som samlats på Kommunhuset några gånger under våren och fortsätter under hösten med samlingar fram till jul, då projektet upphör. På senaste mötet gjorde gruppen ett studiebesök i forts. nästa sida

8 energihuset uppe på Karstorp. Storföreläsningar på Malmö högskola ingår också i projektet där grupperna från närliggande kommuner samlas. Storföreläsningar sker även i Hässleholm och Ystad. Vad är det då för kunskaper projektet vill förmedla? Målet är att på olika sätt minska miljöbelastningen exempelvis genom att dra ner på bilkörningen och istället åka kollektivt eller cykla. Att äta mer vegetariskt och gärna närodlat, vilket är nyttigt både för kropp och miljö. Att producera kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker. Vi har fått veta att om vi är köttälskare bör vi hålla oss till kyckling, lamm eller gris. Nötkött förbrukar nämligen mycket energi och orsakar störst koldioxidutsläpp. Köp av buteljerat vatten är en onödig lyx. Drick istället vårt goda kranvatten. På senaste storföreläsningen gavs det även utrymme för grupparbeten. Här gällde det bland annat att göra rätt sopsortering, vilket vi alla trodde att vi behärskade. Ett dricksglas lade vi exempelvis i glasåtervinningen. Dricksglas är ju inte en förpackning som fabrikanten betalar returavgift för, så där blev det en felsortering. Chipspåsen såg ut som aluminiumfolie och hamnade därför i metallåtervinningen, men om vi läst på förpackningen, hade vi sett att det var en plastförpackning. Snart får vi kanske en sophantering där vi får betala efter vikt. Det har visat sig att där sådan taxa införts, har avfallsmängden minskat drastiskt, bland annat genom att återvinningsstationerna för tidningar, glas plast och metall använts i en större omfattning. Storföreläsningarna har även förmedlat kunskap om ekokörning, där vi fått tips (och erbjudanden om körlektioner, men på egen bekostnad) om på hur man minskar bränsleförbrukningen på ett enkelt sätt vid bilkörningen. Lågenergilampor är väl i stort sett den enda typ av lampor som får säljas idag. Även om du har kvar glödlampor av den gamla typen, lönar det sig att skruva i lågenergilampor (som drar en fjärdedel av vad en glödlampa tar). Vår energirådgivare i kommunen säger, att om han fick vanliga glödlampor gratis, skulle han inte ta emot dem, för det skulle medföra onödiga kostnader. Även om energin blir allt dyrare kan vi (om vi inte redan har gjort det) sänka energiförbrukningen på ett enkelt sätt, där t ex en vattenkokare istället för en gryta på spisen är ojämförligt effektivare. Genom att byta till snålspolande duschmunstycke kan (varm-)vattenmängden minska upp till 40 procent. Under den kallare årstiden bör spisfläkten användas minimalt, då mängder av varmluft annars sugs ut till kråkorna. Skulle vi via SVANETORPAREN förmedla alla spartips vi fått, skulle sidantalet ökat drastiskt. Att det finns mycket att göra för att skapa en bättre värld att leva i, är vi övertygade om. Därför är det klokt att tänka till redan nu, för snart blir det kanske tvingande regler eller blir kostnaderna så höga, att vi tvingas till åtgärder antingen vi vill eller ej. Detta blev mycket om lite av varje beträffande miljön och ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Sammantaget kan alla något därför bli riktigt mycket. Elpriset kan bli det högsta genom tiderna enligt en artikel i tidningen Metro i början av månaden och veckan tidigare hade man en artikel om att kommande vinter spås bli den kallaste i Europa på tusen år! Vidare, fortsätter man, kan vintermånaderna bli väldigt dyra, åtminstone för den tredjedel av landets elkunder som tecknat ett avtal om rörligt elpris med sin leverantör. I veckan har Aftonbladet varit inne på samma tema och även i RAPPORT (den 12/10) belystes farhågorna om kraftigt höjda elpriser inför vintern. Förra årets höga elpriser berodde utöver kylan på att knappast hälften av kärnkraftens kapacitet utnyttjades och just nu ser det likadant ut berättar Tommy Jansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Trenden har också varit att allt fler väljer rörligt pris, men efter förra vintern har ökningen blivit långsammare. Då var kilowattpriset i februari 93 öre på Nord Pool att jämföra med 42 öre samma period 2009 och 28 öre Även om rörligt pris skall bli det billigaste alternativet i längden verkar det nästan som om växthuseffekten kommit av sig. Trågalternativet var ju det alternativ vår kommun fick acceptera i samband med järnvägsutbyggnaden genom Åkarp. Vi har ju tidigare skrivit om att tråget till vissa delar skall vara övertäckt och att Burlövs kommun och Region Skåne tillsammans satsat 150 miljoner kronor för att få en längre sträcka övertäckt än den av Banverket erbjudna. Något slutgiltigt förslag på var övertäckningarna kommer att finnas har vi i skrivande stund inte sett, men när arbetet med utbyggnaden kommer igång, är det viktigt att övertäckningen sker där den ur bullersynpunkt gör bäst nytta. Här är en kommunikation med de närboende av största vikt. Konstruktionen på tråget är enligt uppgift sådan, att övertäckning kan ske i en större omfattning än den nu presenterade, vilket skulle resultera i en reducering av tågbullret. I förra SVANETORPAREN skrev vi att buller är en hälsofråga av stora mått och att kostnaden för bullerskador är betydande. Järnvägsutbyggnaden och allt vad den innebär är en så pass stor fråga, att vi försöker få fram material härom till årsmötet, så det kan bli en av punkterna på dagordningen. Vid tangenterna Bengt Dagstam

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas. 1 150305 INBJUDAN! Välkommen till årsmöte i Karstorps Villaförening tisdagen den 24/3 kl 18.30. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen1, Åkarp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till

Läs mer

Så var då hösten äntligen här...

Så var då hösten äntligen här... NR 6 2006 Så var då hösten äntligen här... Glöm inte årsmötet! Dagordning mm, i detta nummer. Ordförande har ordet! Ännu ett verksamhetsår har gått och det är dags att summera verksamheten. Som brukligt

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

INBJUDAN! Välkommen till möte om vad som händer i Åkarp och till årsmöte i Karstorps Villaförening torsdagen den 31/3.

INBJUDAN! Välkommen till möte om vad som händer i Åkarp och till årsmöte i Karstorps Villaförening torsdagen den 31/3. 1 160315 INBJUDAN! Välkommen till möte om vad som händer i Åkarp och till årsmöte i Karstorps Villaförening torsdagen den 31/3. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen 1, Åkarp. 1) 17:30 För de som hinner och

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 1 Årsmötets öppnande Mötesdeltagarna hälsades välkomna av OTF:s ordförande 2 Dagordningens fastställande Mötet fastställde dagordningen.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Tillsammans gör vi det bättre

Tillsammans gör vi det bättre Tillsammans gör vi det bättre Verksamhetsberättelse för Bärnstenens Samfällighetsförening 2015 2016 Styrelsen för Bärnstenens samfällighetsförening, Umeå får härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Den magiska dörren. Författare Deni saeed

Den magiska dörren. Författare Deni saeed Den magiska dörren Författare Deni saeed Kap1 Hej jag heter Kristian. Jag är 10 år. Jag har en kompis, men han är inte riktigt min vän, jag är bara hans kompis för hans farsa är miljonär. Jag är lite rädd

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt.

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt. Den här artikeln skrev jag till Svenska kooikerhondjeklubbens medlemstidning. I tidningsnumret innan så skrev Felicia på kennel Rantafejs en liten artikel om uppfödning och så blev jag tillfrågad att skriva

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Nyhetsbrev 3 2015 Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Varför ska vi ha Grannsamverkan? Svaret är att vi tillsammans vill minska brottsligheten i vårt bostadsområde. Att Grannsamverkan har

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Blixten och hans Vänner kapitel 12

Blixten och hans Vänner kapitel 12 Kapitel 12 Blixten och hans Vänner kapitel 12 I vilket vännerna behöver hjälp När museet öppnade lyckades Vännerna smyga sig ut och upp till sophögen utan att bli upptäckta. "Det är där hon är", sa Blixten

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 17 JULI 2004 I BRUKSGÅRDEN

PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 17 JULI 2004 I BRUKSGÅRDEN PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 17 JULI 2004 I BRUKSGÅRDEN 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande för mötet Årsmötet

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

GSF: Göteborgs Skateboardförening

GSF: Göteborgs Skateboardförening Styrelsemöte: 2011-08-04, PROTOKOLL 1. Mötet öppnas Föreningens ordförande Johanna Jonstrand hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet: Johanna Jonstrand Martin Ohldin Joakim

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11 Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Rosa Författare: Iben Harboe Vem handlar böckerna om? Rosa är en liten tjej som bor tillsammans med sin stressade mamma och sin busiga storebror Max. Rosa har sköldpaddan

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Björn Bylund Bengt Fagerström Daniel Jansson Ordförande Vice ordförande Ledamot Lars Lindfeldt Sekreterare Maria Åkerblom

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Bärby Hage egnahemsförening

Bärby Hage egnahemsförening Bärby Hage egnahemsförening Årsmötesprotokoll 2009-03-31 1 Årsmötet öppnas Ordförande Anders Lindblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Det konstateras, att

Läs mer

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER?

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Vem bestämmer? En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb.

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb. Medlemsbrev oktober 2016 Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb. Nu är vi strax inne i oktober månad och förberedelserna inför kommande säsong är i full gång. Våra anmälningar till samtliga våra verksamheter

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Följande områden har drabbats av inbrott i maj: SAMMANFATTNING maj

Följande områden har drabbats av inbrott i maj: SAMMANFATTNING maj Kommunpolis Anna Schelin Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! Nu närmar vi oss semestertider och det är många som reser bort från sina bostäder. Kom ihåg att det är viktigare än någonsin att prata

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Chapmangården Klockan: 13.30 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående mötes

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Öka trevligheten i och kring Juneporten. Nämndens svar

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer