NR Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010"

Transkript

1 NR Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening Härmed inbjudes alla medlemmar i Svanetorps Villaförening att närvara vid årsmötet torsdagen den 18 november 2010, klockan Platsen blir Dalslundsskolan, sal 12. Gå in genom huvudingången (bredvid biblioteket) och tag till vänster. Vi sätter upp skyltar så att ni hittar. Vi i styrelsen hoppas på stor uppslutning. Här har ni medlemmar möjlighet att framföra synpunkter på styrelsens arbete, framföra förslag, önskemål, etc. Vi bjuder på kaffe och kaka. Verksamhets- och Kassaberättelse kommer att läggas ut på hemsidan samt att kunna hämtas i tryckt version hos Ordförande Ola Göransson, Päronvägen 8, senast en vecka innan årsmötet. Varmt välkomna 18 november. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november Mötets öppnade 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 3 Val av sekreterare vid förhandlingarna 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5 Fastställande av röstlängd 6 Fastställande av dagordning 7 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning 8 Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse 9 Revisorernas berättelse 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Fastställande av årsavgift 12 Fastställande av arvoden 13 Val av ordförande för en tid av ett år 14 Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år 15 Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 16 Val av två revisorer för en tid av ett år 17 Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år 18 Val av valberedning 19 Till årsmötet inkomna motioner 20 Övriga frågor 21 Mötets avslutande

2 Ordförande har ordet! Ett år går fort. Nu närmar vi oss slutet på villaföreningsåret. Den 18 november håller vi årsmöte och då är alla medlemmar hjärtligt välkomna. Det är ett utmärkt tillfälle att föra fram synpunkter och åsikter, tankar och idéer. Skriv in i kalendern redan nu. Styrelsen har under det gångna året bland annat tagit upp frågan med hastighetsbegränsning till 30 km/h, med kommunen. En fråga vi tagit upp vid ett flertal tillfällen men som aldrig mötts med förståelse från kommunen. Frågan engagerar många. Våra grannar i Karstorps villaförening, som vi delar Bågevägen med, har också haft 30 km/h på sin agenda under många år. Enskilda hushåll inom Svanetorpsområdet har också tagit upp saken med kommunen och föreslagit fartdämpande gupp eller hinder på Bågevägen. Kommunen är fortsatt kallsinnig och menar att det är främst vi som bor här som använder Bågevägen, så det är upp till oss att dämpa farten. Det finns många barnfamiljer i vårt område, vi har dagis och lågstadieskola alldeles i anslutning till Bågevägen, det rör sig mycket barn i området, inte bara vid skolan utan i hela området. Därför är det viktigt att vi tar det lugnt när vi kör bil, motorcykel eller moped i området. Eftersom vi troligen inte kommer att få vare sig hastighetsbegränsning till 30 km/h eller några farthinder så är det upp till oss själva att tillsammans skapa en trygg och säker gatumiljö. Jag har gjort en liten mätning och den maximala tidsvinsten man kan göra om man kör 50 längs hela Bågevägen (utom vid skolan där det är 30), istället för att köra 30 hela sträckan, är 20 sekunder! 20 ynka sekunder! Inte mycket att orda om, alltså. TACK FÖR ATT NI DÄMPAR FARTEN! I detta nummer kan ni återigen läsa en del om järnvägen. Professor Erik Skärbäck har författat en artikel till Svanetorparen, som är mycket intressant läsning. I artikeln finns några hemsideslänkar som kan vara lite jobbiga att skriva in i webbläsaren. Länkarna finns även på under fliken Allmänt. Där är det bara att klicka på länkarna. Även Bengt Dagstam återkommer i sin artikel till järnvägen. Plus en massa annat intressant och läsvärt, bland annat om dammrensningen och grannsamverkan. Dessutom finns i detta nummer lite tänkvärt inför Halloween att ta del av. Missa inte det. Välkomna till ett fullspäckat nummer av Svanetorparen! Hälsningar Ola Göransson, Ordförande Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Jan-Eric Persson Lavendelvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Gordon Persson Tistelvägen Revisorer: Jane Arildsson Erna Jönsson 2

3 Halloween En trevlig fest i höstmörkret eller bristande respekt av Allhelgonahelgen? 3 Alla har nog en åsikt vad gäller det importerade Halloweenfirandet. Den svenska seden denna helg är tillägnad de avlidna. En tanke har i alla tider gått till nära och anhöriga som inte längre finns hos oss. Vi går till kyrkogården och vårdar om våra käras gravar eller tänder ett ljus på minneslunden. Det är vackert, det är stämningsfullt och det är en helg som vi ser fram emot med vördnad. Allhelgonahelgen är för många, speciellt våra äldre en stund av eftertanke, längtan och kanske även sorg. Halloween har sin härkomst från Irland men traditionerna har genom historien förändrats till det firande vi ser idag. De influenser som kommit till Sverige har man mest tagit från det amerikanska firandet. Barn klär ut sig till monster, spöken, djävular och andra hemska väsen för att skrämmas och busa med de vuxna. Många svenskar upplever den nya halloweentraditionen som kränkande och som brist på respekt för den vördnadsfulla helg som den svenska traditionen gör gällande. Jag har full förståelse för detta. Själv tycker jag som småbarnsförälder att Halloween kommer som en befrielse i höstmörkret. Våren har så många fester att bjuda på, men hösten blir lång, mörk och tråkig. Halloween är ett tillfälle att göra något kul med sina barn. Man kan göra pumpagubbar, spindlar och andra spännande pyssel. Det är en anledning att samla kompisar och göra något spännande tillsammans. Går det att kombinera dessa två så olika högtider? I USA lyckas man och varför skulle vi vara sämre? Förra året kom det spöken, skelett och häxor flera kvällar i rad till vårt hem. Det är inte ok! Hur länge ska man ha godis hemma för att inte riskera diverse buståg när det rings på dörren? Halloween firas den 31e oktober. Det är denna kväll som barnen enligt tradition klär ut sig, knackar på dörren och frågar om Godis eller bus?. Så i år funderar jag på att skriva en lapp och sätta på dörren: Spöken och andra väsen är välkomna att ringa på dörren den 31e oktober, andra dagar kommer dörren hållas stängd. Vad riskerar man om man inte har godis hemma när någon ringer på dörren? Förhoppningsvis en remsa med toalettpapper i en liten buske eller lite konfetti slängt på marken. Föräldrar. TA ERT AN- SVAR! Det är inte bus att rispa bilar, punktera däck, sparka sönder brevlådor, sätta fällsnören utanför dörren mm. Detta är vandalism och ska polisanmälas vare sig det är en vanlig helg eller Halloween. Ta reda på vad era barn gör och låt dem berätta för er vilka bus de har tänkt. Litar ni inte på dem, så klarar de uppenbarligen inte ansvaret att gå själva. Följ med dem. Sen är det så klart omöjligt att sätta en åldersgräns på dörrknackning Men min personliga åsikt är att det är ganska patetiskt när tonåringar ränner runt och tigger godis. Men vad gör jag då om jag inte vill vara med på detta firande? Kanske sitter jag hemma och sörjer en nära anhörig som nyligen gått bort eller så tycker jag helt enkelt inte om att det ringer på dörren den sena timmen. Vårt samhälle är hårt och det är många som sitter ensamma och helt enkelt inte vågar öppna sin dörr. I USA har man löst detta på ett bra sätt. Är ytterbelysningen släckt betyder det att man inte vill vara med och leka. Detta är något jag kommer att lära min son när han blir stor nog att vilja gå ut på Halloween. Är ytterbelysningen släckt ringer man helt enkelt inte på. Då får alla välja! Så inför kommande Halloween önskar jag att man respekterar att det är den 31e oktober Halloween firas och vill man inte ha någon springandes hos sig ska man inte behöva det heller! Vi är alla olika och visst kan vi Svanetorpare visa varandra den respekten? Karin Ph Walder

4 Järnvägsbreddningen genom Åkarp 4 Nu ligger Banverkets tillåtlighetsansökan om 4-spårsutbyggnaden på regeringens bord, och beslut väntas under hösten. Informationen till remissinstanser och kommunerna har varit vilseledande. Banverkets handlingar är svåra att genomskåda. Det redovisas prognossiffror för framtiden, men några rader på sid 5 i ansökan (sid 8 och sid 211 i mitt yttrande - skriv in nedanstående länk i din webbläsare) avslöjar att detta snarast är villospår: Det finns inte nu underlag för att bedöma vilka förändringar i tågtrafiken som inträffar efter Det är därför varken ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att nu vidta bullerskyddande åtgärder för den tiden (Sid 5, 6e stycket i Banverkets ansökan). Den avtalade järnvägslösningen är alltså helt enkelt inte dimensionerad för framtiden, vilket är helt fel enligt reglerna. År 2020 är 4-spårsutbyggnaden till Flackarp just färdig, men inte in till Lund. Banverket gör alltså osäkerheten om när 4-spårsutbyggnaden in i Lund skall fortsätta till ursäkt för att man inte behöver bullerdimensionera alls för mer trafik än vad som kommer att gå Ingen tror att 4-spåren kommer att stanna på åkern utanför Lund. Det är helt emot reglerna för Miljöbalken, men smart för att dölja ett annat fel att man inte alls uppdaterar järnvägsutredningen i övrigt från 2005, trots att alla vet (även BV) att den gamla prognosen var alldeles för låg och behöver uppdateras. I dag vet man på Banverket själv att prognosen 2005 betydligt underskattade utvecklingen. Prognosen idag antar betydligt större resande och godsvolymer (se sid 36). Man har heller inte refererat professor Mattssons och tekn dr Thorssons utredningar om markinversionens påverkan på bullerutbredningen och deras slutsatser att man använt bullerberäkningsmodellen fel. Den blir fel inte bara pga markinversionen utan även pga att trafikprognosen räknar för lågt och för kortsiktigt. Mattssons och Thorsons senaste rapport kom i maj 2009, efter avtalet. Den redovisar hur bullerspridningen går till se länken nedan: Rapport_7_2009.pdf Ej heller någon annan av Burlövs kommuns övriga anlitade experter (prof Eliasson, KTH (samhällsekonomi), prof Berglund, KI (buller/hälsa) och prof Kihlman, Chalmers (buller, internationella regler) har refererats i ansökan. De lämnades också helt utan kommentar i remissen i vintras. Remissinstanserna har alltså inte fått deras information, och nu inte heller Regeringen. Det är allvarligt, eftersom Burlövs kommunfullmäktige reserverade sig mot avtalet med begäran att Miljöprövningen måste ske på vetenskaplig grund. Att den avtalade lösningen inte är dimensionerad för mer buller än vad som gäller direkt efter färdigställandet år 2020 informerades inte kommunledningen om när avtalet förhandlades. Det finns bara en förklaring till Banverkets agerande. Om Banverket hade använt mer realistiska siffror i sin prognos och bullerberäkning, så hade det bekräftat prof Jonas Eliassons samhällsekonomiska kalkyl, att tunnelalternativet är lönsamt med mkr. Skånetrafiken räknar med 5-6 % årlig ökning av resandet till år Banverket räknar med bara 1,3 %. Inte sedan 1992 har den årliga ökningen varit under 3,9 % på denna bandel, vilket också kan läsas om i länken, yttrandet. Från 2020 till fullt utnyttjande i framtiden kommer ekvivalentbullret att öka med omkring 5-6 db(a), 3-4-dubbelt mer än vad som kommer att

5 Uthyrningsobjekt Villaföreningen har följande objekt till uthyrning: Högtryckstvätt Kontakta Ola Göransson, Päronv. 8, tel Häcksax Kontakta Jan-Eric Persson, Lavendelv. 2, tel gälla år Vem skall stå för dessa bullerskydd i framtiden? Är det kommunen? Det kan krävas en höjning av bullerskärmarna från 2 till 7-8 meter utmed 1,4 km på båda sidor dvs totalt 2,8 km, när anslutande järnvägsnät är färdigbyggt. Nuvarande förslag, det nedsänkta alternativet, blir snabbt oacceptabelt ur stadsbyggnadssynpunkt. Tunnel (eller modifierat till en serie överdäckningar med mellanliggande väl skyddade kraftigt bullerdämpade öppningar för utrymning) skulle bli det mest prioriterade alternativet med rätt uppdaterat beräkningsunderlag. Och sträckan från Burlövsbadet mot Åkarp bör också få nedsänkt. Vem skall betala för de framtida bullerskydden för Arlöv? Hur skall Burlövs kommun inrikta sin framtida planering när Banverket mörkar om framtiden? Dessa frågor kan man nu hoppas att kommunen tillskriver Miljödepartementet om. Antingen bör Miljödepartementet uppdra åt en oberoende expert att granska Banverkets utredning. Men eftersom alla stora konsulter i Sverige redan har uppdrag åt Banverket/Trafikverket, så går det knappast att finna någon oberoende i Sverige som inte är uppbunden av jäv. Eller alternativt så gör departementets egna experter med sin sakkunskap denna analys, baserad på allt underlag och förelägger Banverket om t ex en serie överdäckningar. Det finns domslut på att en trafikanläggning redan från början skall byggas med tillräckligt bullerskydd för anläggningens fulla framtida nyttjande. Det är självklart anläggningens ägare (här: Banverket) som har det fulla betalningsansvaret för att tillgodose standarden enligt riktvärdena med rätt beräkningsunderlag. När väl anläggningen är byggd blir det de anslutande fastigheterna som ansvarar för att bullret inte blir ohälsosamt vid nyexploatering. Synpunkter i ärendet Södra stambanan Arlöv- Flackarp kan mailas till miljöministern via denna länk Erik Skärbäck Professor i Översiktlig planering inriktning konsekvensanalys Internetlänkarna i denna artikel finns också på vår hemsida: under fliken Allmänt. Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Stege Kontakta Annika Jönsson, Kjellsons v. 14, Partytält, 6x3 m, med lösa väggar Kontakta Ola Göransson, Päronv. 8, tel

6 Lite av varje... Valet är nu över. Många blev glada, andra blev besvikna. Före valet överöstes vi med en mängd information och valbroschyrer, för att vi skulle få en uppfattning om hur väl respektive parti vill sina väljare. Även om det är på riksplanet som de stora frågorna behandlas, är det ju på det lokala planet vi närmast berörs. Miljön är ju en fråga som varit uppe i stora sammanhang såväl på det globala planet, där klimatförändringar är det stora hotet men även i det lilla där exempelvis markanvändning, hushållning med energi, matvanor och sophantering varit frågor som lyfts fram alltmer, för att vi skall få en bättre värld att leva i. Vad hade då våra lokala politiker att erbjuda för att skapa ett samhälle med livskvalitet? Vi skrev ju i förra SVANE- TORPAREN om de höga sjuktalen i kommunen, att Burlöv beträffande nöjda medborgare låg på plats 163 av 190 deltagande kommuner samt att kommuninvånarnas möjlighet till inflytande låg under gränsen för godkänt i en SCB-undersökning. Sådana fakta är ju nedslående för Burlövsborna och knappast meriterande för att locka nya invånare till kommunen, speciellt inte höginkomsttagare, som våra politiker så gärna vill se fler av. Vid en genomgång av allt material som erhållits, kunde vi bara se ett par partiprogram som berörde någon av ovanstående frågor. Visst hade man önskat att samtliga partier som sin främsta målsättning var att åtgärda ovanstående brister. I Broschyren för Socialdemokraterna i Burlöv kan vi till exempel läsa att vårt kommunalråd Katja Larsson vill utforma ett Burlöv för alla i samarbete med kommuninvånarna. Vidare vill hon öka samarbetet med andra kommuner, för att få kompetens på alla områden (kompetens är ju grunden till alla framsteg). Häri kan vi bara instämma och hoppas att hon får med sig alla sina politiker och tjänstemän som tycker att medbestämmande är besvärligt. Förhoppningsvis tas då inkomna förslag och önskningar på allvar beträffande utformningen av Burlöv. Att få mer kompetens på alla områden kanske också kan inge hopp om att vi får ett Burlöv där livskvaliteten står i centrum. Vi har ju tidigare skrivit om hur Kävlinge kommun i samarbete med kommuninvånarna drog upp riktlinjerna för hur gamla SCAN-området borde utformas. För ett tag sedan kunde vi i Spegeln Stortidningen läsa om hur man i Staffanstorps kommun gått från högljudda protester till en konstruktiv och bra dialog beträffande planerna för framtidens Hjärup. Kanske en kontakt med dessa kommuner kan öppna upp för 6 en dialog med kommuninvånarna även i vår kommun beträffande ett framtida Burlöv. Den 28 augusti kunde vi i Sydsvenskan läsa en intervju med Jolanta Monsert, en person som är engagerad i föreningsliv och ungdomars fritid i vår kommun. Hon hade många kloka tankar att dela med sig av. Bland annat tycker hon att politikerna borde lägga partipolitiken åt sidan mellan valåren och samarbeta mer för Burlövs bästa. Vidare tycker hon att kommunpolitikerna i Burlöv är dåliga på att samverka med föreningslivet. Tänk, säger hon, om några politiker ville komma till seriestarten eller någon av våra klubbdagar och presentera sig och prata med folk. Då hade vi fått en tvåvägskommunikation och ett utbyte av erfarenheter och synpunkter. Vi kan bara instämma i detta och lägga till att utöver föreningslivet är även vi övriga kommuninvånare angelägna att få en tvåvägskommunikation. Visst är det på ett sådant sätt (genom dialog med samhällsmedborgarna) som en konstruktiv politik skall bedrivas? Jolanta ställer även frågan till de politiska partierna När och hur ska Kronetorpsområdet byggas ut? De flesta svaren hon får är ganska likartade, medan Allianspartiet och Kristdemokraterna är de partier som trycker mest på behovet av grönområden. Några partier har så många prioriteringar på området, att de skulle behöva mer än dubbla ytan för att få plats med alla sina förslag. Sibirien har, som många av oss uppmärksammat, fått en rejäl ansiktslyftning genom att dammarna rensats. Visserligen infann sig viss oro för flora och fauna i samband med röjningsarbetet. Bakgrunden till denna oro var, att det vid en sen hundrastningsrunda uppmärksammades ett antal knytnävsstora grodor/paddor som förskrämda hoppade omkring på gångstigen genom parkområdet. Frågan uppstod då Har någon inventering gjorts beträffande flora och fauna för att eventuellt rädda några rariteter från grävskoporna och trädfällarna innan rensningen satte igång? Synpunkter som om det var nödvändigt att fälla en så stor mängd träd som nu skett i samband med rensningen har också hörts på byn. Vi lät frågorna gå vidare till kommunens miljöenhet som svarade att en rensning var nödvändig för att få bättre vattenflöde genom att rensa från sediment och diverse skräp. Någon total inventering av hur många individer det finns av varje art avseende faunan har inte gjorts, men att man sedan tidigare artinventeringar vet, att det finns ett rikt djurliv i parken och dammen. Rensningen av dammen utförs därför vid den tid där djurlivet tar minst skada utifrån möjligheterna att utföra rens-

7 ning. Floran kring själva dammen kommer inte att påverkas, utan till nästa säsong kommer det åter att vara grönt, även om det kan ta något längre tid. Entreprenören har under projektets gång sett till att det hela tiden har funnits djuphålor med vatten, för att de vattenlevande djuren ska kunna överleva. De grodor/paddor som uppmärksammats kommer med stor sannolikhet att återvända till dammen, så snart den åter är fylld med vatten. I samband med rensningen av dammen utförs även nedtagning av döda och dåliga träd, när vi nu har möjlighet att göra detta på ett enklare sätt. Nedtagningen omfattar även träd som vi ansett behöver tas ned inom en ganska snar framtid. 7 Grannsamverkan är ju något vi levt med sedan ett flertal år tillbaka. Lyckligtvis har vi inom vårt verksamhetsområde varit relativt förskonade från objudna gäster. Risken blir då att vi kanske inte är lika alerta som när projektet startade. (Vi hade visserligen en liten puff härom i förra SVANETOR- PAREN inför semestern). För att vårt område skall vara mindre attraktivt för inkräktare kan vi på ett enkelt sätt genom att vara artiga heja även på främlingar och om någon ser bortkommen ut kan vi fråga om vi kan vara till någon hjälp. Då känner sig inkräktare uppmärksammade och söker sig till säkrare områden. Även registreringsnumret på mystiska bilar kan vara till hjälp, när olagligheter inträffat. Här kan en historia som Kenneth Johansson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar, berättat vara av intresse. Det var en äldre dam som uppmärksammade en bil som inte hörde hemma i hennes kvarter. Ett par personer satt dessutom i bilen, vilket spädde på misstänksamheten. Handlingskraftig som hon var, ringde hon polisen och berättade om sina iakttagelser. Vid närmare undersökning visade det sig, att det var civilspanande poliser hon sett. Kanske kändes det snopet med ett sådant klarläggande, men hon fick en blomma av polisen som tack för sin uppmärksamhet. Det skall alltid löna sig att agera! Tveka därför aldrig att ringa polisen! Många har installerat larm för att minska risken för inbrott. Tjuvar är lata och vill arbeta i ro och inte stressas av larm och söker sig därför i första hand till olarmade villor. Nu har emellertid larmade villor blivit så många, att även dessa drabbas av tjuvar. Då gäller det att grannsamverkan fungerar, så vi verkligen kollar upp om det är falsklarm eller om det är skarpt läge. Om du drabbats av inbrott rusa då inte omkring i bostaden för att kolla upp vad det är som stulits, då förstörs eventuella spår och en polishund kanske börjar leta efter dig istället för tjuven. Det första du därför skall göra är att ringa polisen, som förhoppningsvis har någon som tar hand om ärendet. Vi går nu mot den mörkare och kallare årstiden. Då är det bra om du ber grannen tända upp i din bostad och gärna variera belysningen, så det inte upplevs som att det är en timer som styr. Låt gärna grannen parkera sin bil på din uppfart och om det är snö att det skottas, så det syns att här finns liv. För en tid sedan fick vi i våra brevlådor en skrift TRYGGA SKÅNINGAR, där diverse tips finns samt en talong GRANNLAPPEN som kan lämnas till den som ser till din bostad under din bortavaro. Klimatvardag är ett projekt där cirka 170 skånska hushåll försöker leva så klimatsmart som möjligt under ett års tid. Projektet drivs av den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne, men finansieras med allmänna medel genom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen samt ett antal kommuner. Syftet med projektet är att få folk att leva mer miljövänligt. I Burlövs kommun är vi ett tiotal personer som samlats på Kommunhuset några gånger under våren och fortsätter under hösten med samlingar fram till jul, då projektet upphör. På senaste mötet gjorde gruppen ett studiebesök i forts. nästa sida

8 energihuset uppe på Karstorp. Storföreläsningar på Malmö högskola ingår också i projektet där grupperna från närliggande kommuner samlas. Storföreläsningar sker även i Hässleholm och Ystad. Vad är det då för kunskaper projektet vill förmedla? Målet är att på olika sätt minska miljöbelastningen exempelvis genom att dra ner på bilkörningen och istället åka kollektivt eller cykla. Att äta mer vegetariskt och gärna närodlat, vilket är nyttigt både för kropp och miljö. Att producera kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker. Vi har fått veta att om vi är köttälskare bör vi hålla oss till kyckling, lamm eller gris. Nötkött förbrukar nämligen mycket energi och orsakar störst koldioxidutsläpp. Köp av buteljerat vatten är en onödig lyx. Drick istället vårt goda kranvatten. På senaste storföreläsningen gavs det även utrymme för grupparbeten. Här gällde det bland annat att göra rätt sopsortering, vilket vi alla trodde att vi behärskade. Ett dricksglas lade vi exempelvis i glasåtervinningen. Dricksglas är ju inte en förpackning som fabrikanten betalar returavgift för, så där blev det en felsortering. Chipspåsen såg ut som aluminiumfolie och hamnade därför i metallåtervinningen, men om vi läst på förpackningen, hade vi sett att det var en plastförpackning. Snart får vi kanske en sophantering där vi får betala efter vikt. Det har visat sig att där sådan taxa införts, har avfallsmängden minskat drastiskt, bland annat genom att återvinningsstationerna för tidningar, glas plast och metall använts i en större omfattning. Storföreläsningarna har även förmedlat kunskap om ekokörning, där vi fått tips (och erbjudanden om körlektioner, men på egen bekostnad) om på hur man minskar bränsleförbrukningen på ett enkelt sätt vid bilkörningen. Lågenergilampor är väl i stort sett den enda typ av lampor som får säljas idag. Även om du har kvar glödlampor av den gamla typen, lönar det sig att skruva i lågenergilampor (som drar en fjärdedel av vad en glödlampa tar). Vår energirådgivare i kommunen säger, att om han fick vanliga glödlampor gratis, skulle han inte ta emot dem, för det skulle medföra onödiga kostnader. Även om energin blir allt dyrare kan vi (om vi inte redan har gjort det) sänka energiförbrukningen på ett enkelt sätt, där t ex en vattenkokare istället för en gryta på spisen är ojämförligt effektivare. Genom att byta till snålspolande duschmunstycke kan (varm-)vattenmängden minska upp till 40 procent. Under den kallare årstiden bör spisfläkten användas minimalt, då mängder av varmluft annars sugs ut till kråkorna. Skulle vi via SVANETORPAREN förmedla alla spartips vi fått, skulle sidantalet ökat drastiskt. Att det finns mycket att göra för att skapa en bättre värld att leva i, är vi övertygade om. Därför är det klokt att tänka till redan nu, för snart blir det kanske tvingande regler eller blir kostnaderna så höga, att vi tvingas till åtgärder antingen vi vill eller ej. Detta blev mycket om lite av varje beträffande miljön och ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Sammantaget kan alla något därför bli riktigt mycket. Elpriset kan bli det högsta genom tiderna enligt en artikel i tidningen Metro i början av månaden och veckan tidigare hade man en artikel om att kommande vinter spås bli den kallaste i Europa på tusen år! Vidare, fortsätter man, kan vintermånaderna bli väldigt dyra, åtminstone för den tredjedel av landets elkunder som tecknat ett avtal om rörligt elpris med sin leverantör. I veckan har Aftonbladet varit inne på samma tema och även i RAPPORT (den 12/10) belystes farhågorna om kraftigt höjda elpriser inför vintern. Förra årets höga elpriser berodde utöver kylan på att knappast hälften av kärnkraftens kapacitet utnyttjades och just nu ser det likadant ut berättar Tommy Jansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Trenden har också varit att allt fler väljer rörligt pris, men efter förra vintern har ökningen blivit långsammare. Då var kilowattpriset i februari 93 öre på Nord Pool att jämföra med 42 öre samma period 2009 och 28 öre Även om rörligt pris skall bli det billigaste alternativet i längden verkar det nästan som om växthuseffekten kommit av sig. Trågalternativet var ju det alternativ vår kommun fick acceptera i samband med järnvägsutbyggnaden genom Åkarp. Vi har ju tidigare skrivit om att tråget till vissa delar skall vara övertäckt och att Burlövs kommun och Region Skåne tillsammans satsat 150 miljoner kronor för att få en längre sträcka övertäckt än den av Banverket erbjudna. Något slutgiltigt förslag på var övertäckningarna kommer att finnas har vi i skrivande stund inte sett, men när arbetet med utbyggnaden kommer igång, är det viktigt att övertäckningen sker där den ur bullersynpunkt gör bäst nytta. Här är en kommunikation med de närboende av största vikt. Konstruktionen på tråget är enligt uppgift sådan, att övertäckning kan ske i en större omfattning än den nu presenterade, vilket skulle resultera i en reducering av tågbullret. I förra SVANETORPAREN skrev vi att buller är en hälsofråga av stora mått och att kostnaden för bullerskador är betydande. Järnvägsutbyggnaden och allt vad den innebär är en så pass stor fråga, att vi försöker få fram material härom till årsmötet, så det kan bli en av punkterna på dagordningen. Vid tangenterna Bengt Dagstam

Så var då hösten äntligen här...

Så var då hösten äntligen här... NR 6 2006 Så var då hösten äntligen här... Glöm inte årsmötet! Dagordning mm, i detta nummer. Ordförande har ordet! Ännu ett verksamhetsår har gått och det är dags att summera verksamheten. Som brukligt

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Rickeby samfällighetsförening Årsmöte 2008. Årsmöte 2008-03-31

Rickeby samfällighetsförening Årsmöte 2008. Årsmöte 2008-03-31 Årsmöte 2008-03-31 Vi vill påminna er om att årsmöte för Rickeby samfällighet kommer att hållas måndag den 31 mars klockan 19.00 i Åbybergskyrkan enligt tidigare kallelse. Från klockan 18.30 serveras kaffe

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande 1 (s) Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats Församlingshemmet, Myggenäs $l Mötets öppnande fusmötet lorklarades öppnat av ordföranden $2 Mötets stadgeenliga utlysande Ärsmötet

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET

HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET SAMFÄLLIGHETEN Protokoll fört vid Harakärrs Samfällighets årsstämma Datum: 28 april 2015 kl. 19.00 Plats: Lindhaga, Åkarp Närvarande vid stämman: Se bilaga 1 Lämnade fullmakter:

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Styrelsen BVVF 2011 Ordförande Lennart Lindh Kassör Vlademir Mijatovic Trafikchef Yngve Nordström Sekreterare

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer