NR Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010"

Transkript

1 NR Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening Härmed inbjudes alla medlemmar i Svanetorps Villaförening att närvara vid årsmötet torsdagen den 18 november 2010, klockan Platsen blir Dalslundsskolan, sal 12. Gå in genom huvudingången (bredvid biblioteket) och tag till vänster. Vi sätter upp skyltar så att ni hittar. Vi i styrelsen hoppas på stor uppslutning. Här har ni medlemmar möjlighet att framföra synpunkter på styrelsens arbete, framföra förslag, önskemål, etc. Vi bjuder på kaffe och kaka. Verksamhets- och Kassaberättelse kommer att läggas ut på hemsidan samt att kunna hämtas i tryckt version hos Ordförande Ola Göransson, Päronvägen 8, senast en vecka innan årsmötet. Varmt välkomna 18 november. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november Mötets öppnade 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 3 Val av sekreterare vid förhandlingarna 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5 Fastställande av röstlängd 6 Fastställande av dagordning 7 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning 8 Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse 9 Revisorernas berättelse 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Fastställande av årsavgift 12 Fastställande av arvoden 13 Val av ordförande för en tid av ett år 14 Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år 15 Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 16 Val av två revisorer för en tid av ett år 17 Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år 18 Val av valberedning 19 Till årsmötet inkomna motioner 20 Övriga frågor 21 Mötets avslutande

2 Ordförande har ordet! Ett år går fort. Nu närmar vi oss slutet på villaföreningsåret. Den 18 november håller vi årsmöte och då är alla medlemmar hjärtligt välkomna. Det är ett utmärkt tillfälle att föra fram synpunkter och åsikter, tankar och idéer. Skriv in i kalendern redan nu. Styrelsen har under det gångna året bland annat tagit upp frågan med hastighetsbegränsning till 30 km/h, med kommunen. En fråga vi tagit upp vid ett flertal tillfällen men som aldrig mötts med förståelse från kommunen. Frågan engagerar många. Våra grannar i Karstorps villaförening, som vi delar Bågevägen med, har också haft 30 km/h på sin agenda under många år. Enskilda hushåll inom Svanetorpsområdet har också tagit upp saken med kommunen och föreslagit fartdämpande gupp eller hinder på Bågevägen. Kommunen är fortsatt kallsinnig och menar att det är främst vi som bor här som använder Bågevägen, så det är upp till oss att dämpa farten. Det finns många barnfamiljer i vårt område, vi har dagis och lågstadieskola alldeles i anslutning till Bågevägen, det rör sig mycket barn i området, inte bara vid skolan utan i hela området. Därför är det viktigt att vi tar det lugnt när vi kör bil, motorcykel eller moped i området. Eftersom vi troligen inte kommer att få vare sig hastighetsbegränsning till 30 km/h eller några farthinder så är det upp till oss själva att tillsammans skapa en trygg och säker gatumiljö. Jag har gjort en liten mätning och den maximala tidsvinsten man kan göra om man kör 50 längs hela Bågevägen (utom vid skolan där det är 30), istället för att köra 30 hela sträckan, är 20 sekunder! 20 ynka sekunder! Inte mycket att orda om, alltså. TACK FÖR ATT NI DÄMPAR FARTEN! I detta nummer kan ni återigen läsa en del om järnvägen. Professor Erik Skärbäck har författat en artikel till Svanetorparen, som är mycket intressant läsning. I artikeln finns några hemsideslänkar som kan vara lite jobbiga att skriva in i webbläsaren. Länkarna finns även på under fliken Allmänt. Där är det bara att klicka på länkarna. Även Bengt Dagstam återkommer i sin artikel till järnvägen. Plus en massa annat intressant och läsvärt, bland annat om dammrensningen och grannsamverkan. Dessutom finns i detta nummer lite tänkvärt inför Halloween att ta del av. Missa inte det. Välkomna till ett fullspäckat nummer av Svanetorparen! Hälsningar Ola Göransson, Ordförande Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Jan-Eric Persson Lavendelvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Gordon Persson Tistelvägen Revisorer: Jane Arildsson Erna Jönsson 2

3 Halloween En trevlig fest i höstmörkret eller bristande respekt av Allhelgonahelgen? 3 Alla har nog en åsikt vad gäller det importerade Halloweenfirandet. Den svenska seden denna helg är tillägnad de avlidna. En tanke har i alla tider gått till nära och anhöriga som inte längre finns hos oss. Vi går till kyrkogården och vårdar om våra käras gravar eller tänder ett ljus på minneslunden. Det är vackert, det är stämningsfullt och det är en helg som vi ser fram emot med vördnad. Allhelgonahelgen är för många, speciellt våra äldre en stund av eftertanke, längtan och kanske även sorg. Halloween har sin härkomst från Irland men traditionerna har genom historien förändrats till det firande vi ser idag. De influenser som kommit till Sverige har man mest tagit från det amerikanska firandet. Barn klär ut sig till monster, spöken, djävular och andra hemska väsen för att skrämmas och busa med de vuxna. Många svenskar upplever den nya halloweentraditionen som kränkande och som brist på respekt för den vördnadsfulla helg som den svenska traditionen gör gällande. Jag har full förståelse för detta. Själv tycker jag som småbarnsförälder att Halloween kommer som en befrielse i höstmörkret. Våren har så många fester att bjuda på, men hösten blir lång, mörk och tråkig. Halloween är ett tillfälle att göra något kul med sina barn. Man kan göra pumpagubbar, spindlar och andra spännande pyssel. Det är en anledning att samla kompisar och göra något spännande tillsammans. Går det att kombinera dessa två så olika högtider? I USA lyckas man och varför skulle vi vara sämre? Förra året kom det spöken, skelett och häxor flera kvällar i rad till vårt hem. Det är inte ok! Hur länge ska man ha godis hemma för att inte riskera diverse buståg när det rings på dörren? Halloween firas den 31e oktober. Det är denna kväll som barnen enligt tradition klär ut sig, knackar på dörren och frågar om Godis eller bus?. Så i år funderar jag på att skriva en lapp och sätta på dörren: Spöken och andra väsen är välkomna att ringa på dörren den 31e oktober, andra dagar kommer dörren hållas stängd. Vad riskerar man om man inte har godis hemma när någon ringer på dörren? Förhoppningsvis en remsa med toalettpapper i en liten buske eller lite konfetti slängt på marken. Föräldrar. TA ERT AN- SVAR! Det är inte bus att rispa bilar, punktera däck, sparka sönder brevlådor, sätta fällsnören utanför dörren mm. Detta är vandalism och ska polisanmälas vare sig det är en vanlig helg eller Halloween. Ta reda på vad era barn gör och låt dem berätta för er vilka bus de har tänkt. Litar ni inte på dem, så klarar de uppenbarligen inte ansvaret att gå själva. Följ med dem. Sen är det så klart omöjligt att sätta en åldersgräns på dörrknackning Men min personliga åsikt är att det är ganska patetiskt när tonåringar ränner runt och tigger godis. Men vad gör jag då om jag inte vill vara med på detta firande? Kanske sitter jag hemma och sörjer en nära anhörig som nyligen gått bort eller så tycker jag helt enkelt inte om att det ringer på dörren den sena timmen. Vårt samhälle är hårt och det är många som sitter ensamma och helt enkelt inte vågar öppna sin dörr. I USA har man löst detta på ett bra sätt. Är ytterbelysningen släckt betyder det att man inte vill vara med och leka. Detta är något jag kommer att lära min son när han blir stor nog att vilja gå ut på Halloween. Är ytterbelysningen släckt ringer man helt enkelt inte på. Då får alla välja! Så inför kommande Halloween önskar jag att man respekterar att det är den 31e oktober Halloween firas och vill man inte ha någon springandes hos sig ska man inte behöva det heller! Vi är alla olika och visst kan vi Svanetorpare visa varandra den respekten? Karin Ph Walder

4 Järnvägsbreddningen genom Åkarp 4 Nu ligger Banverkets tillåtlighetsansökan om 4-spårsutbyggnaden på regeringens bord, och beslut väntas under hösten. Informationen till remissinstanser och kommunerna har varit vilseledande. Banverkets handlingar är svåra att genomskåda. Det redovisas prognossiffror för framtiden, men några rader på sid 5 i ansökan (sid 8 och sid 211 i mitt yttrande - skriv in nedanstående länk i din webbläsare) avslöjar att detta snarast är villospår: Det finns inte nu underlag för att bedöma vilka förändringar i tågtrafiken som inträffar efter Det är därför varken ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att nu vidta bullerskyddande åtgärder för den tiden (Sid 5, 6e stycket i Banverkets ansökan). Den avtalade järnvägslösningen är alltså helt enkelt inte dimensionerad för framtiden, vilket är helt fel enligt reglerna. År 2020 är 4-spårsutbyggnaden till Flackarp just färdig, men inte in till Lund. Banverket gör alltså osäkerheten om när 4-spårsutbyggnaden in i Lund skall fortsätta till ursäkt för att man inte behöver bullerdimensionera alls för mer trafik än vad som kommer att gå Ingen tror att 4-spåren kommer att stanna på åkern utanför Lund. Det är helt emot reglerna för Miljöbalken, men smart för att dölja ett annat fel att man inte alls uppdaterar järnvägsutredningen i övrigt från 2005, trots att alla vet (även BV) att den gamla prognosen var alldeles för låg och behöver uppdateras. I dag vet man på Banverket själv att prognosen 2005 betydligt underskattade utvecklingen. Prognosen idag antar betydligt större resande och godsvolymer (se sid 36). Man har heller inte refererat professor Mattssons och tekn dr Thorssons utredningar om markinversionens påverkan på bullerutbredningen och deras slutsatser att man använt bullerberäkningsmodellen fel. Den blir fel inte bara pga markinversionen utan även pga att trafikprognosen räknar för lågt och för kortsiktigt. Mattssons och Thorsons senaste rapport kom i maj 2009, efter avtalet. Den redovisar hur bullerspridningen går till se länken nedan: Rapport_7_2009.pdf Ej heller någon annan av Burlövs kommuns övriga anlitade experter (prof Eliasson, KTH (samhällsekonomi), prof Berglund, KI (buller/hälsa) och prof Kihlman, Chalmers (buller, internationella regler) har refererats i ansökan. De lämnades också helt utan kommentar i remissen i vintras. Remissinstanserna har alltså inte fått deras information, och nu inte heller Regeringen. Det är allvarligt, eftersom Burlövs kommunfullmäktige reserverade sig mot avtalet med begäran att Miljöprövningen måste ske på vetenskaplig grund. Att den avtalade lösningen inte är dimensionerad för mer buller än vad som gäller direkt efter färdigställandet år 2020 informerades inte kommunledningen om när avtalet förhandlades. Det finns bara en förklaring till Banverkets agerande. Om Banverket hade använt mer realistiska siffror i sin prognos och bullerberäkning, så hade det bekräftat prof Jonas Eliassons samhällsekonomiska kalkyl, att tunnelalternativet är lönsamt med mkr. Skånetrafiken räknar med 5-6 % årlig ökning av resandet till år Banverket räknar med bara 1,3 %. Inte sedan 1992 har den årliga ökningen varit under 3,9 % på denna bandel, vilket också kan läsas om i länken, yttrandet. Från 2020 till fullt utnyttjande i framtiden kommer ekvivalentbullret att öka med omkring 5-6 db(a), 3-4-dubbelt mer än vad som kommer att

5 Uthyrningsobjekt Villaföreningen har följande objekt till uthyrning: Högtryckstvätt Kontakta Ola Göransson, Päronv. 8, tel Häcksax Kontakta Jan-Eric Persson, Lavendelv. 2, tel gälla år Vem skall stå för dessa bullerskydd i framtiden? Är det kommunen? Det kan krävas en höjning av bullerskärmarna från 2 till 7-8 meter utmed 1,4 km på båda sidor dvs totalt 2,8 km, när anslutande järnvägsnät är färdigbyggt. Nuvarande förslag, det nedsänkta alternativet, blir snabbt oacceptabelt ur stadsbyggnadssynpunkt. Tunnel (eller modifierat till en serie överdäckningar med mellanliggande väl skyddade kraftigt bullerdämpade öppningar för utrymning) skulle bli det mest prioriterade alternativet med rätt uppdaterat beräkningsunderlag. Och sträckan från Burlövsbadet mot Åkarp bör också få nedsänkt. Vem skall betala för de framtida bullerskydden för Arlöv? Hur skall Burlövs kommun inrikta sin framtida planering när Banverket mörkar om framtiden? Dessa frågor kan man nu hoppas att kommunen tillskriver Miljödepartementet om. Antingen bör Miljödepartementet uppdra åt en oberoende expert att granska Banverkets utredning. Men eftersom alla stora konsulter i Sverige redan har uppdrag åt Banverket/Trafikverket, så går det knappast att finna någon oberoende i Sverige som inte är uppbunden av jäv. Eller alternativt så gör departementets egna experter med sin sakkunskap denna analys, baserad på allt underlag och förelägger Banverket om t ex en serie överdäckningar. Det finns domslut på att en trafikanläggning redan från början skall byggas med tillräckligt bullerskydd för anläggningens fulla framtida nyttjande. Det är självklart anläggningens ägare (här: Banverket) som har det fulla betalningsansvaret för att tillgodose standarden enligt riktvärdena med rätt beräkningsunderlag. När väl anläggningen är byggd blir det de anslutande fastigheterna som ansvarar för att bullret inte blir ohälsosamt vid nyexploatering. Synpunkter i ärendet Södra stambanan Arlöv- Flackarp kan mailas till miljöministern via denna länk Erik Skärbäck Professor i Översiktlig planering inriktning konsekvensanalys Internetlänkarna i denna artikel finns också på vår hemsida: under fliken Allmänt. Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Stege Kontakta Annika Jönsson, Kjellsons v. 14, Partytält, 6x3 m, med lösa väggar Kontakta Ola Göransson, Päronv. 8, tel

6 Lite av varje... Valet är nu över. Många blev glada, andra blev besvikna. Före valet överöstes vi med en mängd information och valbroschyrer, för att vi skulle få en uppfattning om hur väl respektive parti vill sina väljare. Även om det är på riksplanet som de stora frågorna behandlas, är det ju på det lokala planet vi närmast berörs. Miljön är ju en fråga som varit uppe i stora sammanhang såväl på det globala planet, där klimatförändringar är det stora hotet men även i det lilla där exempelvis markanvändning, hushållning med energi, matvanor och sophantering varit frågor som lyfts fram alltmer, för att vi skall få en bättre värld att leva i. Vad hade då våra lokala politiker att erbjuda för att skapa ett samhälle med livskvalitet? Vi skrev ju i förra SVANE- TORPAREN om de höga sjuktalen i kommunen, att Burlöv beträffande nöjda medborgare låg på plats 163 av 190 deltagande kommuner samt att kommuninvånarnas möjlighet till inflytande låg under gränsen för godkänt i en SCB-undersökning. Sådana fakta är ju nedslående för Burlövsborna och knappast meriterande för att locka nya invånare till kommunen, speciellt inte höginkomsttagare, som våra politiker så gärna vill se fler av. Vid en genomgång av allt material som erhållits, kunde vi bara se ett par partiprogram som berörde någon av ovanstående frågor. Visst hade man önskat att samtliga partier som sin främsta målsättning var att åtgärda ovanstående brister. I Broschyren för Socialdemokraterna i Burlöv kan vi till exempel läsa att vårt kommunalråd Katja Larsson vill utforma ett Burlöv för alla i samarbete med kommuninvånarna. Vidare vill hon öka samarbetet med andra kommuner, för att få kompetens på alla områden (kompetens är ju grunden till alla framsteg). Häri kan vi bara instämma och hoppas att hon får med sig alla sina politiker och tjänstemän som tycker att medbestämmande är besvärligt. Förhoppningsvis tas då inkomna förslag och önskningar på allvar beträffande utformningen av Burlöv. Att få mer kompetens på alla områden kanske också kan inge hopp om att vi får ett Burlöv där livskvaliteten står i centrum. Vi har ju tidigare skrivit om hur Kävlinge kommun i samarbete med kommuninvånarna drog upp riktlinjerna för hur gamla SCAN-området borde utformas. För ett tag sedan kunde vi i Spegeln Stortidningen läsa om hur man i Staffanstorps kommun gått från högljudda protester till en konstruktiv och bra dialog beträffande planerna för framtidens Hjärup. Kanske en kontakt med dessa kommuner kan öppna upp för 6 en dialog med kommuninvånarna även i vår kommun beträffande ett framtida Burlöv. Den 28 augusti kunde vi i Sydsvenskan läsa en intervju med Jolanta Monsert, en person som är engagerad i föreningsliv och ungdomars fritid i vår kommun. Hon hade många kloka tankar att dela med sig av. Bland annat tycker hon att politikerna borde lägga partipolitiken åt sidan mellan valåren och samarbeta mer för Burlövs bästa. Vidare tycker hon att kommunpolitikerna i Burlöv är dåliga på att samverka med föreningslivet. Tänk, säger hon, om några politiker ville komma till seriestarten eller någon av våra klubbdagar och presentera sig och prata med folk. Då hade vi fått en tvåvägskommunikation och ett utbyte av erfarenheter och synpunkter. Vi kan bara instämma i detta och lägga till att utöver föreningslivet är även vi övriga kommuninvånare angelägna att få en tvåvägskommunikation. Visst är det på ett sådant sätt (genom dialog med samhällsmedborgarna) som en konstruktiv politik skall bedrivas? Jolanta ställer även frågan till de politiska partierna När och hur ska Kronetorpsområdet byggas ut? De flesta svaren hon får är ganska likartade, medan Allianspartiet och Kristdemokraterna är de partier som trycker mest på behovet av grönområden. Några partier har så många prioriteringar på området, att de skulle behöva mer än dubbla ytan för att få plats med alla sina förslag. Sibirien har, som många av oss uppmärksammat, fått en rejäl ansiktslyftning genom att dammarna rensats. Visserligen infann sig viss oro för flora och fauna i samband med röjningsarbetet. Bakgrunden till denna oro var, att det vid en sen hundrastningsrunda uppmärksammades ett antal knytnävsstora grodor/paddor som förskrämda hoppade omkring på gångstigen genom parkområdet. Frågan uppstod då Har någon inventering gjorts beträffande flora och fauna för att eventuellt rädda några rariteter från grävskoporna och trädfällarna innan rensningen satte igång? Synpunkter som om det var nödvändigt att fälla en så stor mängd träd som nu skett i samband med rensningen har också hörts på byn. Vi lät frågorna gå vidare till kommunens miljöenhet som svarade att en rensning var nödvändig för att få bättre vattenflöde genom att rensa från sediment och diverse skräp. Någon total inventering av hur många individer det finns av varje art avseende faunan har inte gjorts, men att man sedan tidigare artinventeringar vet, att det finns ett rikt djurliv i parken och dammen. Rensningen av dammen utförs därför vid den tid där djurlivet tar minst skada utifrån möjligheterna att utföra rens-

7 ning. Floran kring själva dammen kommer inte att påverkas, utan till nästa säsong kommer det åter att vara grönt, även om det kan ta något längre tid. Entreprenören har under projektets gång sett till att det hela tiden har funnits djuphålor med vatten, för att de vattenlevande djuren ska kunna överleva. De grodor/paddor som uppmärksammats kommer med stor sannolikhet att återvända till dammen, så snart den åter är fylld med vatten. I samband med rensningen av dammen utförs även nedtagning av döda och dåliga träd, när vi nu har möjlighet att göra detta på ett enklare sätt. Nedtagningen omfattar även träd som vi ansett behöver tas ned inom en ganska snar framtid. 7 Grannsamverkan är ju något vi levt med sedan ett flertal år tillbaka. Lyckligtvis har vi inom vårt verksamhetsområde varit relativt förskonade från objudna gäster. Risken blir då att vi kanske inte är lika alerta som när projektet startade. (Vi hade visserligen en liten puff härom i förra SVANETOR- PAREN inför semestern). För att vårt område skall vara mindre attraktivt för inkräktare kan vi på ett enkelt sätt genom att vara artiga heja även på främlingar och om någon ser bortkommen ut kan vi fråga om vi kan vara till någon hjälp. Då känner sig inkräktare uppmärksammade och söker sig till säkrare områden. Även registreringsnumret på mystiska bilar kan vara till hjälp, när olagligheter inträffat. Här kan en historia som Kenneth Johansson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar, berättat vara av intresse. Det var en äldre dam som uppmärksammade en bil som inte hörde hemma i hennes kvarter. Ett par personer satt dessutom i bilen, vilket spädde på misstänksamheten. Handlingskraftig som hon var, ringde hon polisen och berättade om sina iakttagelser. Vid närmare undersökning visade det sig, att det var civilspanande poliser hon sett. Kanske kändes det snopet med ett sådant klarläggande, men hon fick en blomma av polisen som tack för sin uppmärksamhet. Det skall alltid löna sig att agera! Tveka därför aldrig att ringa polisen! Många har installerat larm för att minska risken för inbrott. Tjuvar är lata och vill arbeta i ro och inte stressas av larm och söker sig därför i första hand till olarmade villor. Nu har emellertid larmade villor blivit så många, att även dessa drabbas av tjuvar. Då gäller det att grannsamverkan fungerar, så vi verkligen kollar upp om det är falsklarm eller om det är skarpt läge. Om du drabbats av inbrott rusa då inte omkring i bostaden för att kolla upp vad det är som stulits, då förstörs eventuella spår och en polishund kanske börjar leta efter dig istället för tjuven. Det första du därför skall göra är att ringa polisen, som förhoppningsvis har någon som tar hand om ärendet. Vi går nu mot den mörkare och kallare årstiden. Då är det bra om du ber grannen tända upp i din bostad och gärna variera belysningen, så det inte upplevs som att det är en timer som styr. Låt gärna grannen parkera sin bil på din uppfart och om det är snö att det skottas, så det syns att här finns liv. För en tid sedan fick vi i våra brevlådor en skrift TRYGGA SKÅNINGAR, där diverse tips finns samt en talong GRANNLAPPEN som kan lämnas till den som ser till din bostad under din bortavaro. Klimatvardag är ett projekt där cirka 170 skånska hushåll försöker leva så klimatsmart som möjligt under ett års tid. Projektet drivs av den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne, men finansieras med allmänna medel genom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen samt ett antal kommuner. Syftet med projektet är att få folk att leva mer miljövänligt. I Burlövs kommun är vi ett tiotal personer som samlats på Kommunhuset några gånger under våren och fortsätter under hösten med samlingar fram till jul, då projektet upphör. På senaste mötet gjorde gruppen ett studiebesök i forts. nästa sida

8 energihuset uppe på Karstorp. Storföreläsningar på Malmö högskola ingår också i projektet där grupperna från närliggande kommuner samlas. Storföreläsningar sker även i Hässleholm och Ystad. Vad är det då för kunskaper projektet vill förmedla? Målet är att på olika sätt minska miljöbelastningen exempelvis genom att dra ner på bilkörningen och istället åka kollektivt eller cykla. Att äta mer vegetariskt och gärna närodlat, vilket är nyttigt både för kropp och miljö. Att producera kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker. Vi har fått veta att om vi är köttälskare bör vi hålla oss till kyckling, lamm eller gris. Nötkött förbrukar nämligen mycket energi och orsakar störst koldioxidutsläpp. Köp av buteljerat vatten är en onödig lyx. Drick istället vårt goda kranvatten. På senaste storföreläsningen gavs det även utrymme för grupparbeten. Här gällde det bland annat att göra rätt sopsortering, vilket vi alla trodde att vi behärskade. Ett dricksglas lade vi exempelvis i glasåtervinningen. Dricksglas är ju inte en förpackning som fabrikanten betalar returavgift för, så där blev det en felsortering. Chipspåsen såg ut som aluminiumfolie och hamnade därför i metallåtervinningen, men om vi läst på förpackningen, hade vi sett att det var en plastförpackning. Snart får vi kanske en sophantering där vi får betala efter vikt. Det har visat sig att där sådan taxa införts, har avfallsmängden minskat drastiskt, bland annat genom att återvinningsstationerna för tidningar, glas plast och metall använts i en större omfattning. Storföreläsningarna har även förmedlat kunskap om ekokörning, där vi fått tips (och erbjudanden om körlektioner, men på egen bekostnad) om på hur man minskar bränsleförbrukningen på ett enkelt sätt vid bilkörningen. Lågenergilampor är väl i stort sett den enda typ av lampor som får säljas idag. Även om du har kvar glödlampor av den gamla typen, lönar det sig att skruva i lågenergilampor (som drar en fjärdedel av vad en glödlampa tar). Vår energirådgivare i kommunen säger, att om han fick vanliga glödlampor gratis, skulle han inte ta emot dem, för det skulle medföra onödiga kostnader. Även om energin blir allt dyrare kan vi (om vi inte redan har gjort det) sänka energiförbrukningen på ett enkelt sätt, där t ex en vattenkokare istället för en gryta på spisen är ojämförligt effektivare. Genom att byta till snålspolande duschmunstycke kan (varm-)vattenmängden minska upp till 40 procent. Under den kallare årstiden bör spisfläkten användas minimalt, då mängder av varmluft annars sugs ut till kråkorna. Skulle vi via SVANETORPAREN förmedla alla spartips vi fått, skulle sidantalet ökat drastiskt. Att det finns mycket att göra för att skapa en bättre värld att leva i, är vi övertygade om. Därför är det klokt att tänka till redan nu, för snart blir det kanske tvingande regler eller blir kostnaderna så höga, att vi tvingas till åtgärder antingen vi vill eller ej. Detta blev mycket om lite av varje beträffande miljön och ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Sammantaget kan alla något därför bli riktigt mycket. Elpriset kan bli det högsta genom tiderna enligt en artikel i tidningen Metro i början av månaden och veckan tidigare hade man en artikel om att kommande vinter spås bli den kallaste i Europa på tusen år! Vidare, fortsätter man, kan vintermånaderna bli väldigt dyra, åtminstone för den tredjedel av landets elkunder som tecknat ett avtal om rörligt elpris med sin leverantör. I veckan har Aftonbladet varit inne på samma tema och även i RAPPORT (den 12/10) belystes farhågorna om kraftigt höjda elpriser inför vintern. Förra årets höga elpriser berodde utöver kylan på att knappast hälften av kärnkraftens kapacitet utnyttjades och just nu ser det likadant ut berättar Tommy Jansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Trenden har också varit att allt fler väljer rörligt pris, men efter förra vintern har ökningen blivit långsammare. Då var kilowattpriset i februari 93 öre på Nord Pool att jämföra med 42 öre samma period 2009 och 28 öre Även om rörligt pris skall bli det billigaste alternativet i längden verkar det nästan som om växthuseffekten kommit av sig. Trågalternativet var ju det alternativ vår kommun fick acceptera i samband med järnvägsutbyggnaden genom Åkarp. Vi har ju tidigare skrivit om att tråget till vissa delar skall vara övertäckt och att Burlövs kommun och Region Skåne tillsammans satsat 150 miljoner kronor för att få en längre sträcka övertäckt än den av Banverket erbjudna. Något slutgiltigt förslag på var övertäckningarna kommer att finnas har vi i skrivande stund inte sett, men när arbetet med utbyggnaden kommer igång, är det viktigt att övertäckningen sker där den ur bullersynpunkt gör bäst nytta. Här är en kommunikation med de närboende av största vikt. Konstruktionen på tråget är enligt uppgift sådan, att övertäckning kan ske i en större omfattning än den nu presenterade, vilket skulle resultera i en reducering av tågbullret. I förra SVANETORPAREN skrev vi att buller är en hälsofråga av stora mått och att kostnaden för bullerskador är betydande. Järnvägsutbyggnaden och allt vad den innebär är en så pass stor fråga, att vi försöker få fram material härom till årsmötet, så det kan bli en av punkterna på dagordningen. Vid tangenterna Bengt Dagstam

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer.

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. NR 1 2011 GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Presentation av villaföreningen Presentationen av vår villaförening som följer här är främst skriven för

Läs mer

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön NR 1 2007 www.svanetorp.se Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön Ordförande har ordet! Välkomna till ännu ett nummer av vår

Läs mer

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt! NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt

Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt 1 Har ingenting med svensk kultur eller tradition att göra. Ett sätt för handeln att tjäna pengar. 2 Jag och mina barn tycker att det är superkul med

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

AXPLOGG BOTKYRKAPARTIET

AXPLOGG BOTKYRKAPARTIET AXPLOGG BOTKYRKAPARTIET Valda delar från BP:s bloggar som skrivits under mandatperioden från valåret 2006 och fram till sept. 2009. Smått och stort som hänt! 2 Politiska loggar = plogg! Detta kallar vi

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer