Verkar för ökad rättssäkerhet för företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkar för ökad rättssäkerhet för företagare"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Verkar för ökad rättssäkerhet för företagare FYRA OLIKA SKATTEFALL FYRA STORA KATASTROFER FYRA SKÄL TILL EN SKATTO SÅ BLEV SVENSK SKATT BLAND DE HÖGSTA I VÄRLDEN

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Därför behövs det en skatteombudsman - en SkattO Företagsråd för samarbete KOMMENTAR Leif Alvgard är övertygad om att det finns ett stort mörkertal av företagare som råkat illa ut av Skattemyndighetens sätt att agera. Men som inte orkat stå emot. Det vill han ändra på. Så välkommen till SkattO Skatteombudsmannen. Och namnet Alvgard, visst har vi hört det förut i nån skattehärva TEXT OCH FOTO: ANDERS OLOW Längre fram i tidningen (på sidan 6) berättar vi historien om Halvar Alvgard, bilhandlaren i Vimmerby som i början av 80-talet blev känd i hela Sverige och utpekad som skattefuskare av stora mått av mediedrevet. Leif Alvgard är Halvars son och följde pappas hjälplösa utsatthet på nära håll. Men också hans upprättelse. Jag är övertygad om att han inte är den ende som blivit drabbad av statens godtycklighet, säger Leif Alvgard. Han är förvissad om att det finns ett stort mörkertal av företagare som hamnat i liknade situationer. Halvar Alvgard blev själv kontaktad av flera företagare som på olika sätt berättade om kränkningar från myndigheterna men som inte kunnat driva sin sak fullt ut. Under Halvar Alvgards prövosamma år hade Företagarförbundet arbetat för hans sak. Där började nu sonen Leif att engagera sig och där föddes också den vision som i dag står som grund för Företagare in Action och SkatteOmbudsmannen Halvar Alvgards stiftelse. Många företagare är hjälplösa mot Skattevrket Isin linda hade Leif en önskan om att på något sätt få ägna sig åt att hjälpa företagare på heltid så att han eller hon inte skulle behöva hamna i situationer likt den hans far så tragiskt fått erfara. Undan för undan utkristalliserade sig idén om att bygga upp ett starkt nätverk av företagare. Att koppla ihop alla de företagare som önskade påverka företagarklimatet och på ett positivt sätt skapa en plattform för nya affärskontakter och inte minst, verka för god företagaranda. Några år senare startade Leif och hans far även Stiftelsen Företagarlyftet, numera SkatteOmbudsmannen, SkattO Halvar Alvgards stiftelse med inriktining på att hjälpa företagare som upplevt hjälplöshet gentemot Skatteverket. En småföretagare har i dag mycket liten chans att stå emot Skatteverkets tjänstemän, säger Leif Alvgard. Oddsen är som Davids mot Goliat och det omvända rättsbegreppet är en upprörande gåta. Vi är inte en ny företagarorganisation, förklarar Leif Alvgard. Vi är egentligen en insamlingsstiftelse med tre syften: 1. SkattO vill samla in pengar som ska utgöra en finansiell grund för att kunna driva ett tydligt prejudicerande skattecase. Ett fall som kan vara alltför typiskt för en företagare och vars utgång kan få stor betydelse av lättnad för många. Att driva ett sådant fall kostar mycket pengar och kan bli en rejält utdragen historia, säger Leif Alvgard. Men det kan också få stora principiella positiva konsekvenser för svenska företagare. 2. SkattO kommer att granska Skatteverket. Vi vill inte vara en omöjlig motpart, men gärna göra företagarens röst hörd. Få Skatteverket att se vad det innebär att driva ett företag. Att 99,9 procent av företagarna är seriöst hårt arbetande människor som vill förverkliga sina visioner, och göra rätt för sig utan krångligheter och utan rädsla för att göra ett misstag i bokföringen. 3. SkattO vill också efter förmåga stötta företagare med information och samlad kunskap i principiella skattefrågor. En småföretagare har i dag en mycket liten chans att stå emot Skatteverkets tjänstemän, säger Leif Alvgard. Oddsen är som Davids mot Goliat och det omvända rättsbegreppet är en upprörande gåta. Ett företag kan bli utsatt för en skatterevision och tvingas betala både eftertaxering och skattetillägg innan ens slutlig dom fallit. Det blir företagarens uppgift att motbevisa den anklagelse han ställs inför. De regler och förordningar som i dag styr en företagares verksamhet kräver sidor för att beskrivas, och de flesta företagare har ingen som helst önskan att också vara jurister. Vi är inte emot skatter, och vi ser hur Skatteverket många gånger faktiskt anstränger sig för att skapa en samarbetsanda för att bli av med fogdebilden, säger Leif Alvgard. Men samtidigt finns det en skapad misstänksamhet mot företagare som per definition inte förväntas ha rent mjöl i påsen. Leif Alvgard är själv ett entreprenörsbarn och driver företag. Men erfarenheterna från pappans hjälplöshet gentemot skattemyndigheten och de många företagare som så väl känner igen sig men som inte har kraften att stå emot, har gjort SkattO nödvändigt. Det visar inte minst exemplen i den här tidningen. Välkommen till Skatteombudsmannen. Hör gärna av dig och fråga om möjligheterna att bli stödmedlem. TEXT: ANDERS OLOW I en tidning som denna skulle det kunna uppfattas som att SkattO Skatteombudsmannen, enbart vill göra livet surt för Skatteverket. Så är det naturligtvis inte. Det är sant att SkattO vill skapa opinion mot en skattepolitik som vill sätta åt Sveriges företagare, men vi vill helst nå en kommunikation med de lokala skattekontorens tjänstemän i syfte att skapa en större förståelse för en företagares vardag. Ett sådant kontor finns till exempel i Malmö. Där skapade man för ca tre år sedan ett företagsråd på initiativ av regionsskattechefen. Syftet med rådet var att i ett utifrån och in perspektiv ta reda på vad de mindre och medelstora företagen inom regionen hade för synpunkter, önskemål och förväntningar på Skatteverkets arbete, så att man kunde förbättra sin verksamhet. Samarbetet har redan lett till bland annat ett gemensamt projekt som vill underlätta för dem som vill starta nya företag. Ett annat område är att komma till rätta med en oseriös konkurrens från företag som inte uppfyller de krav som seriösa företag måste. Företagsrådet, som består av representanter för Svenskt Näringslivs SME-kommitté (Small Medium Enterprises), Företagarna, LRF och medarbertare från Skatteverket, har sedan starten träffats ungefär tre till fyra gånger årligen. Genom kontakter i företagsrådet kom till exempel Skatteverket att delta i projektet Vem vill ta över? som genomfördes av Företagarna för ett par år sedan och som syftade till att ge kvalificerad information till de företagare som står inför ett ägarskifte. Vi får anledning att komma tillbaka och spegla mer av det positiva samarbetet. SkattO vill arbeta i samspel, inte i konflikt. PÅ INTERNET Skatteombudsmannen är en ideell och politiskt obunden organisation som verkar för att öka rättssäkerheten för företagare. SkattO arbetar aktivt med att sprida information om skattebetalarnas rättigheter, så att företagare lär sig att själva ta tillvara sin rätt. SkattO:s uppgift är också att granska Skatteverkets agerande för att motverka godtyckligt förfarande, då det idag saknas en offentlig instans som sköter detta. SkattO är en ideell stiftelse som drivs av företagare för företagare. Vid frågor om innehållet kontakta Leif Alvgard. Tel: Internet: E-post: PRODUKTION tidningsdesign i ord & bild OMSLAGSBILD: Riber Hansson. GRAFISK FORM: Anders Olow. TRYCK: STC, Vällingby. April 2007.

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS 3 I fejd med Skatteverket När Lena Erixson upptäckte ett fel i den bokföring som hon och hennes mans företag lagt ut på en revisionsbyrå, berättade hon det för Skatteverket. Det tog myndigheten som en larmklocka och nu har en skattefejd med konkurser, skattetillägg, domstolar och sjukskrivningar hållit på i snart åtta år. Och fejden fortsätter SKATTEJURIDIK Makarna Erixson startade 1996 ett företag i städbranschen, anlitade en bokföringsbyrå för att sköta bokföringen, och en auktoriserad revisor som gjorde bokslut. När makarna vid en kontroll av bokslutet för 1998 upptäckte att lönen för en anställd upptagits med ett högre belopp än vad som var riktigt kontaktades bokföringsbyrån. Det visade sig att kontrolluppgiften var riktig, men inte bokföringen. När Erixson kontrollerade resten av bokföringen, upptäcktes en hel del andra fel, bland annat hade privata räkningar blandats in i företagets bokföring. Makarna tog kontakt med Skatteverket, förklarade felen och frågade hur man skulle göra för att rätta till det. Paret uppmanades att bokföra om, men att låta alla papper sitta kvar, använda en annan penna och göra noteringar. Detta gjordes tillsammans med en ny revisor som gick igenom alla papper och nya årsredovisningar upprättades. Vad makarna inte visste var att larmklockan gått hos skatteverket som i februari 2000 fattar beslut om revision. Vi kände en viss lättnad, säger Lena Erixson. Nu skulle alla eventuella fel kunna upptäckas och rättas till. I 16 månader utreder Skatteverket bolagets bokföring, och i juni 2001 kommer beslutet: Skatteverket eftertaxerar makarna och bolaget för åren ERIXSONS EFTERTAXERAS för inkomst av tjänst med ett högre belopp än vad bolaget dragit in brutto, plus att bolaget eftertaxeras med ca en miljon kronor. Till detta kommer skattetillägg på 40 procent. Jag kan inte förstå hur Skatteverket kan få ihop den matematiken, säger hon. Att bolaget skulle ha betalat privata räkningar med pengar som inte ens fanns som brutto i företaget. Trots Skatteverkets beslut kände man ändå en viss lättnad över Skatteverket agerar både utredare, beslutsfattare, anståndsfattare, åklagare, domstol och polis!, säger Lena Erixson. det faktum att det gick att överklaga till Länsrätten. Anstånd söktes för skattebetalningarna och överklagan lämnades in. Något anstånd beviljades inte, men makarna oroades inte över det eftersom en överklagan till Länsrätten nu var inskickad. Man antog att det måste finnas ett domstolsbeslut innan Skatteverket kan kräva in skattebeloppen, det här var ju en pågående tvist Men så enkelt fungerar det inte. Medan maskineriet i Länsrätten drog ut på tiden fortsatte Skatteverket, med kronofogdens hjälp, att försöka driva in skulderna. I juni 2002 drog Skatteverket in F- skatten för bolaget och kort därefter försattes bolaget i konkurs. Skatteverket agerar både utredare, beslutsfattare, anståndsfattare, åklagare, domstol och polis!, säger Lena Erixson. I september 2003 lämnar Skatteverket också in en konkursansökan på makarna, vilka försattes i konkurs. Två familjeförsörjande privatpersoner i samma hushåll försätts alltså i konkurs för en skatteskuld som är tvistig, och som dessutom inte hunnit prövats av Länsrätten. I december 2003 kommer Länsrätten dom; makarna förlorade. ERIXSONS ÖVERKLAGAR då till Kammarrätten som i januari 2006 upphäver Länsrättens dom och återvisar målet tillbaka till Länsrätten. Domen från Kammarrätten är tydlig; Länsrätten har inte själva utrett skatteverkets beslut. Omläxa alltså. I april 2007 återkommer Länsrätten med en ny dom, som i själva verket är en kopia av deras tidigare beslut. Inte heller denna gång har de utrett någonting på egen hand, utan endast omformulerat beslutet. Och nu sitter hon där igen med en ny överklagan till Kammarrätten. I ÅTTA ÅR HAR fejden hållit på, och under lång tid har Lena Erixson varit sjukskriven på grund av all den här påfrestningen. Hennes kreditvärdighet är som en svart bok, och flera kunder har lämnat. Jag har själv tidigare tänkt att ingen rök utan eld när skattesmitare har förts på tal, nu vet jag hur det kan vara i verkligheten, säger Lena. Nu kan jag inte ens byta elleverantör efter en sedvanlig kreditkontroll! Det här är inget mindre än mental psykisk misshandel. Nu är det bara att vänta på Kammarrättens nya beslut, under tiden försöker Lena ta sig tillbaka till ett värdigt liv med jobb och fritid. Hur lång tid det kommer att ta? Vem vet. Hur ska man värdera de redan gångna åtta åren, frågar hon. Vilken prislapp har myndighetsmissbruk mot det enskilda företaget eller den enskilde? Du som stödjer SkattO får rabatt hos OKQ8. Du som är stödföretagare till Stiftelsen Skatteombudsmannen erbjuds möjlighet att tanka förmånligt med OKQ8 Företagskort. Förutom rabatten till dig som kund för varje liter du tankar, skänker vi dessutom en del till SkattO, säger Eric Billter, regionschef i OKQ8. Vi är inte emot Skatteverket, men om en företagare kommer i kläm är det bra med en skatteombudsman. Nedan ser du rabatterna som gäller tills vidare på bemannad station: Bensin öre/liter Diesel öre/liter Etanol öre/liter Automattvätt % Trafikprodukter % Smörjolja (butiksförpackad)....10% Tillbehör % Beställ ansökan idag från Skatteombudsmannen: E-post: Tel

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Sänkt skatt ger fler jobb åt unga Det blir många nya arbetstillfällen i Sverige till följd av en del av skatteförslagen som den nya regeringen har lagt. I alla fall om man ska tro landets småföretagare. ARBETE & POLITIK Det blir nya jobb för unga och det finns unga arbetslösa. Hälften av småföretagarna tänker anlita någon för hjälp i hemmet så att de hinner vara mer med familjen och få mer fritid. Många småföretagare kommer att vara mindre oroliga att anställa när sjuklöneansvaret minskar. Öhrlings PricewaterhouseCoo- Vi är inte billigast men vi ger dig den bästa av världar. Har tanken slagit dig att du ska kunna hantera alla dina elektroniska affärer i ett och samma system? SAVEA ger dig möjligheten att snabbt och säkert göra affärer via Internet eller kombinerar detta med annan försäljning. Vill du ha en sökmotoroptimerad webbshop som bland annat hanterar produktvariationer, kundrecensioner och har en flexibel design? Vill du kunna själv välja samt avgöra vilka betalsätt dina kunder ska använda? Säkra kortbetalningar, faktura, postförskott eller annan finansiell betalning? Vill du kunna hantera order, lager, betalningar/fakturor, produkt- och kundregister, prislistor, rabatter och kundrelationer? Vill du ha färdiga lösningar och kopplingar för lager samt leverans med Postens logistisk lösningar? KAMPANJPRIS Start- och uppsättningsavgift: ,- Alla priser är exkl.moms och gäller vid tecknande av 12 månaders avtal. Kampanjen gäller till 31 maj Komplett e-handel för 1 595,- per månad För mer information besök savea.se eller kontakta oss på NETPROSALE SAVEA pers gjorde, strax efter den borgerliga alliansens valseger i höstas, en undersökning bland landets småföretagare för att se vilka konsekvenser ett urval av skattereformerna får för småföretagare. I undersökningen ingick 700 småföretag från regioner i hela landet med mellan 10 och 100 anställda. [Det finns cirka sådana företag i Sverige]. Undersökningen tog fasta på förslagen inom områdena arbetsgivaravgifter, sjuklöneansvaret och sänkt skatt för hushållsnära tjänster och på vilket sätt de påverkar småföretagaren och vilka åtgärder de leder till. Undersökningen visade bland annat att: Det med stor sannolikhet blir En produkt utvecklad av: NetProSale i Kalmar AB Svensknabbevägen 24, Kalmar netprosale.se fler arbetstillfällen i småföretagen i landet tack vare regeringens olika förslag på skattesänkningar. Störst effekt på anställningsvilligheten skulle dock en allmän sänkning av arbetsgivaravgiften ha haft. Småföretagarna i Sverige kommer att anställa ungefär unga i åldern nästa år när arbetsgivaravgiften för den gruppen sänks. Nära hälften av småföretagarna i Sverige kommer att använda sig av möjligheten att anlita någon för hushållsnära tjänster. FLER ÄN SEX AV TIO, 64 procent, av dem som planerar att köpa hushållsnära tjänster kommer att använda tiden som de därmed vinner på att vara mer med familjen och ha mer fritid. EN AV FEM småföretagare kommer att anställa personer som är över 65 nästa år när arbetsgivaravgiften för den gruppen sänks. Fyra av tio småföretagare tycker att sänkta skatter och avgifter för att underlätta anställningar är det som är viktigast. Sju av tio av landets småföretagare uppger att de är mindre oroliga att anställa när sjuklöneansvaret efter den andra veckan tas bort från företagen. Det blir ungefär nystartsjobb i småföretag i Sverige nästa år när arbetsgivaravgiften för nystartsjobb försvinner. Vi finns alltid nära. Cap Urval rekryterar chefer och nyckelpersoner till näringsliv och offentlig sektor. Välkommen att höra av dig, vare sig du ska rekrytera eller vill rekryteras. Läs mer på Mikael Wokander, skattmasen som fick nog av sin arbetsgivare. Skattmasens manifest skakar om TEXT: ANDERS OLOW Mikael Wokander är skattmasen som hoppade av. I nästan 40 år hade han sin arbetsplats inom skatteverket, på olika nivåer och i olika funktioner. Bland annat som specialist på myndighetens rättsenhet. Men en dag fick han nog, slutade och skrev sitt manifest; En 150-sidig bok om en politiserad skattemyndighet vars taxeringar är långt ifrån likformiga eller rättvisa. Om förföljelse av företagare och märkliga rättsövergrepp. Både moraliskt och juridiskt sett. Men han är inte emot skatter. Skatter är absolut nödvändiga, säger han. Men drömmen om den absolut rättvisa fördelningen av skattebördan tycks ha bleknat i samma takt som de linjära skatterna ökade; kommunalskatten, arbetsgivaravgifterna, punktskatterna och momsen. Det borde nu vara dags att gå vidare mot en schablonisering av taxeringen. Mikael Wokander menar att mycket av rättsosäkerheten i skattehanteringen beror på den individuella lönesättningen för Skatteverkets tjänstemän. Det leder till att enskilda tjänstemän måste visa upp sig, säger han och därför överagerar. Rättssäkerheten vann på den reglerade lönesättningen som fanns fram till 80-talet. Mikael Wokander tror att Skatteverket skulle behöva genomgå samma imageförändring som Kronofogden har gjort. Från en myndighet som bara jagar medborgaren till en som istället hjälper. Jag tror man ser det här på central nivå inom Skatteverket, men det tar tid innan det når ut i organisationen. I dag arbetar Mikael Wokander som konsult åt människor som hamnat i ett skattenät som få begriper knutarna i. Alla skattefall är långdragna, säger han. Normalfallet är minst två år och kan skada den som är utsatt oerhört. Oavsett om han får rätt i slutänden.

5 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS 5 Överheten bär icke svärdet förgäves Klas var bilhandlare i Värmland och tog råd av skattemyndigheten när han skulle importera begagnade bilar. Råd som skulle visa sig väldigt kostbara. Skatteexperten Mikael Wokander [presentation här intill] skriver här om ett fall som hände i mitten av 90-talet, men som fortfarande väntar på en avgörande rättegång. TEXT: MIKAEL WOKANDER Imitten av 90-talet var klas bilhandlare i Värmland. När det blev enklare att importera begagnade bilar efter EU-inträdet tog också han chansen. Eftersom det var oklart hur man skulle behandla momsen tog han kontakt med sitt skattekontor och frågade. Han lämnade alla behövliga uppgifter och fick ett svar som han följde. Det gick bra några år men så blev det skatterevision och han blev påförd moms och skattetillägg. Klas och hans sambo Ingela ilsknade till och de satte sig och ringde runt till en mängd skattekontor och ställde på nytt frågan om hur momsen skulle redovisas och de fick samma svar som första gången! Då ska man komma ihåg att det hade gått mer än tre år sedan de frågade först och rimligen borde kunskaperna inom förvaltningen ha blivit bättre under den tiden. Klas och Ingela var nu så förutseende att de spelade in samtalen med skattetjänstemännen och inspelningarna presenterade de för regionskattechefen. Regionskattechefen gjorde då något ovanligt, hon gick in som ordförande i den skattenämnd som skulle behandla frågan om skattetillägget för Klas och nämnden beslutade att inte ta ut skattetillägg. Klas hade ju följt råden som skattetjänstemännen hade lämnat och det ansåg nämnden var skäl nog att ta bort skattetillägget. Detta hände sig vid årsskiftet 1998/99. * * * Några år senare lämnade skattechefen sin tjänst och strax därefter lämnade skattemyndigheten in en åtalsanmälan mot Klas för skattebrott och bokföringsbrott (momsfelen som uppdagats vid skatterevisionen). Ska det bli straffbart att följa Skatteverkets egna råd? Åtalsanmälan kom in till åklagaren den 23 april 2001 och blev liggande där till sommaren Under hösten 2004 och vintern 2005 hölls några förhör med Klas men så blev det stilla igen. I slutet av 2006 väckte åklagaren åtal mot Klas, någon vecka innan ärendet skulle preskriberas. JO har kritiserat åklagaren för hans långsamma handläggning [den som vill kan gå in på och ta fram beslutet ]. På en punkt hade åklagaren agerat blixtsnabbt men det framgår inte av JO:s beslut. Klas hade försökt få kontakt med den tjänsteman som ursprungligen hade lämnat de felaktiga uppgifterna men Skatteverket vägrade att lämna ut tjänstemannens adress. Åklagaren hotade dessutom Klas att han kunde bli anhållen som misstänkt för övergrepp i rättssak om han försökte få kontakt med tjänstemannen! Man kan undra varför inte åklagaren lade ner utredningen när det fanns tydliga tecken på att Klas hade fått felaktiga råd. Förklaringen kom när förundersökningen blev offentlig i samband med att åtalet väcktes. Åklagarens trumfkort var ett förhör med Klas egen revisor. Han anlitade vid den tiden en av våra största revisionsfirmor och revisorn påstår i förhören att firman hade upplyst Klas om att han gjorde fel med momsredovisningen. Vad åklagaren och revisorn då inte visste var att Klas också hade gjort en inspelning av ett samtal med revisorn. Inspelningen visar klart att den auktoriserade revisorn inte hade en aning om hur momsen skulle ha redovisats. Inspelningen av det samtalet gjordes efter det att skattenämnden hade fattat sitt beslut och då Klas skulle överklaga till länsrätten. Nu ser vi alla med spänning fram mot rättegången. Klas har begärt att få förhöra fem vittnen, den förra skattechefen och fyra av de tjänstemän som gett honom felaktiga svar. En del av de felaktiga svaren har till och med lämnats efter det att en momsexpert gått ut med en riktig beskrivning av hur redovisningen ska göras och en varning för att Klas ringde runt till olika kontor och spelade in samtalen. Den varningen lämnades på Skatteverkets interna datasystem och det förutsätts att alla tjänstemän läser sådana upplysningar. Åklagaren sätter sig nu emot att Klas ska få kalla in vittnen något som tingsrätten nu har funderat på i mer än sex veckor. En rolig detalj i det sammanhanget är att den aktuelle åklagaren kallade nyligen själv in 17 vittnen i ett annat mål om skattebrott! Utgången i målet är intressant. kan det vara straffbart att göra fel i en momsredovisning när man följt de råd som lämnats av Skatteverkets egna anställda? Är kraven på företagarna så höga att de måste kunna tolka lagen bättre än de tjänstemän som är satta för att utöva den? Om svaret på de frågorna skulle vara ja så undrar man varför Skatteverket har en servicepanel. Det skulle ju vara mer lönsamt för verket att bara säga vi vet inte hur det ska vara, men vi sätter åt er om ni gör fel. Skulle Klas i slutändan bli friad uppstår det en intressant fråga om skadestånd, både Skatteverket och revisionsfirman har ju lämnat felaktiga råd och Klas har stoppats som företagare. * * * Åter till JO:s kritik av Skatteverket och åklagaren. Skatteverket fick erkänna att man hade misskött sin diarieföring och båda myndigheterna försvarade sin långa handläggning med att de hade så hemskt mycket att göra och så få som kunde göra något. Den klassiska ursäkten alltså och den klassiska lösningen på det problemet är prioritering. Finns det mer arbetsuppgifter än resurser ska resurserna sättas in där de gör bäst nytta. Eftersom prioritering är ett välkänt begrepp i offentlig verksamhet får vi anta att den redan hade gjorts och att Klas brott bedömts så allvarligt att det måste föras till domstol för att statuera exempel och höja rättsmedvetandet trots att Skatteverket inte hade ansett det möjligt att påföra skattetillägg. * * * Med vi väntar på rättegången och tingsrättens avgörande kan jag bara rekommendera alla att spela in telefonsamtalen med myndigheterna eller att använda e- post. När affärer blir en konstart.

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Så startade SkattO Historien om bilhandlaren i Vimmerby Skatteombudsmannen, har sin upprinnelse i fallet Halvar Alvgard, den riksbekante bilhandlaren från Vimmerby som blev oskyldigt anklagad för skattebrott. Halvars företag drabbades av stora förluster trots att myndigheterna inte kunde bevisa att Alvgard gjort något fel. BAKGRUND Allt började med ett oväntat besök den 2 mars 1981 när bilhandlare Halvar Alvgard som vanligt var i sin bilaffär Alvgards Bil AB. Plötsligt kom två tjänstemän från revisionsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar på besök. De skulle göra revision på företaget men betedde sig enligt Halvar Alvgard mycket otrevligt. Halvar Alvgard hade drivit sin bilfirma i 40-talet år och betalat sin skatt utan någon anmärkning. Han hade ett gott anseende. Däremot hade företaget under en period några år före denna händelse tappat ordentligt i omsättning. Orsakerna var flera: Dels hade sonen under en längre period legat allvarligt sjuk på Kärnsjukhuset i Skövde och Halvar med fru hade prioriterat att stötta och finnas vid hans sida. Dessutom hade han själv drabbats av njursten, vilket medfört att han inte kunnat arbeta i samma utsträckning som tidigare. Till råga på allt hade han tvingats permittera en del av personalen på grund av kommunens beslut att DIN EKONOMIPARTNER bygga södra infarten till Vimmerby på bilhallens tomt. REVISIONSENHETENS besök visade sig föranledas av misstankar om att vd och huvudaktieägare Halvar Alvgard undanhållit skatt i miljonbelopp. Här begicks det stora misstaget. Utan att först noga kontrollera sanningshalten i sina misstankar lämnade Länsstyrelsens revisorer in en polisanmälan gällande grovt skattebedrägeri. Vilket i sin tur satte både polis- och åklagarmyndighet i arbete. Tillsammans med Länsåklagaren reste flera poliser till Vimmerby för att beslagta bolagets tillgångar, bokföring och anhålla Halvar Alvgard. Halvar låstes in i en cell på Vimmerby polishus, eftersom man ansåg att det fanns risk att han skulle kunna försvåra polisens utredning, varpå Länsåklagaren kallade till presskonferens. Till pressen utlämnades beskyllningar om grova skattebedrägerier som skulle kunna resultera i upp till sex års fängelse. Dagen efter basunerade löpsedlarna ut att man anhållit Kalmar läns största skatteförbrytare och att han nu hölls inlåst i en cell på Vimmerby polishus. Bolagets bokföring och kundfodringar beslagtogs och fördes till Kalmar. Halvars bolag fick en betalningssäkran på kronor. Flera andra åtgärder vidtogs som sammantaget medförde att all verksamhet ströps. Halvar Alvgard, bilhandlaren i Vimmerby, målades i media ut som en riktig skatteskurk av värsta sort, men senare kom upprättelsen. ÅTTA MÅNADER SENARE återlämnades bokföringen till bilfirman, i svarta sopsäckar som polisen slängde i ett hörn på kontoret med kommentaren Nu är det så hoprört att vidare utredning är omöjlig. När Halvar återfått bokföringen beställde han själv en fullständig revision som utfördes av en auktoriserad revisionsbyrå i Oskarshamn. Under revisionen uppdagades en rad häpnadsväckande misstag. Det visade sig att Länsstyrelsen upprättat felaktiga kalkyler för bolaget och att det utförts en mängd felaktiga sammanställningar av olika konton när bokföringen varit inlämnad till Länsstyrelsens revisionsbyrå. De nya bevisen fick Länsåklagaren att lägga ner sitt åtal och Länsrätten att avskriva betalningssäkringen. Revisionen, som Halvar bekostat för kronor, ansåg lagman Bendorf vid Tingsrätten i Västervik att staten var skyldig att betala med motiveringen: Denna utredning visade klart att några skattebrott ej var begångna. Staten betalade och därmed ansåg man detta rättsövergrepp som ett avslutat kapitel. För Halvar Alvgard började en hård kamp för rättvisa. Han hade blivit utsatt för ett enormt rättsövergrepp, på olika sätt kränkt av myndigheterna och dessutom uthängd och dömd i massmedia. Nu ville han ha upprättelse. HALVAR BESLÖT ATT SKICKA ett skadeståndskrav på kronor till Justitiekanslern. Efter lång väntan kom kronor i ersättning från staten. Ett hån, tyckte Halvar och beslöt sig för att stämma staten inför domstol i hopp om en skälig ersättning. I samverkan med Företagarförbundet, som uppmärksammat hans fall, lämnade Halvar in en stämning på staten den 19 augusti Vid denna tid var det näst intill omöjligt att få ersättning av staten i skatteärenden. Lagen var skriven för staten och för medborgaren värdelös, knappt värd trycksvärtan. Ett avgörande uttalande kom från hovrättspresident Carl Perti, som i media menade att lagen måste ändras så att det fanns möjlighet att utdöma skadestånd. Ärendet överlämnades så till riksdag och regering. Där visade det sig att man hade samma åsikt, även över partigränserna. Politikerna ansåg att så här får det inte gå till i ett demokratiskt samhälle. En enig Riksdag och Regering beslöt att staten skulle ge Halvar ekonomisk ersättning för lidna förluster. Han fick själv vara med i Sveriges Riksdag när beslutet om lagtexten i Lex Alvgard klubbades igenom. Denna lagtext hade som huvudsyfte att till stora delar återinföra tjänstemannaansvaret. Den 17 oktober 1991 mottog Halvar Alvgard en miljon kronor skattefritt, på Regeringskansliet i Stockholm av dåvarande statsminister Carl Bildt. Vad hela rättsövergreppet och dess konsekvenser kostat honom i realiteten är en helt annan historia med helt andra summor, men att han fick sin heder tillbaka och att en lagförändring kom till stånd, var ändå det viktigaste för honom. Därmed avslutades fallet. Efter att ha pågått i 10 år och 8 månader.

7 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS 7 Hennes strid för rätt blev skatteroman Svenskarnas förlorade förmögenheter BOKTIPS Det är inte ofta en fejd med Skatteverket leder till bildandet av ett nytt svenskt bokförlag. Men Efron & Dotter är just ett sådant. Första boken är en svidande kritik av skattemyndigheten i romanform. TEXT: ANDERS OLOW SKATTEJURIDIK På onsdag den 2 maj, dagen D som i Deklaration, kommer en liten späd rysk kvinna att stå vid skatteskrapan i Stockholm och dela ut sin bok Aktiebolaget Rysk Roulette. Men ingen må låta sig luras av fysiken, Vera Efron är en kvinna med skarpt intellekt och en vass tunga. Hon räds inte att hävda det hon tycker är rätt. Till exempel i skattefrågor. HENNES BOK HANDLAR just om det och kom ut i sin första upplaga för fyra år sedan. Boken börjar med orden: Den 15 juni 2001 anlände ett mycket tjockt brunt kuvert med posten. Jag tog det blytunga paketet i händerna och tittade nyfiket på avsändaren: Skattemyndigheten Stockholm. Ett så stort brev hade jag aldrig fått tidigare Därefter tar hon oss med på en nästan 300 sidor osannolik resa genom det förtryckarsovjet hon tvingats lämna och det skattesverige hon hamnat mitt i. HON ANVÄNDER FAKTA men skriver i skönlitterär form. Björn Tarras-Wahlberg, under många år vd i Skattebetalarnas förening, läste manus och häpnade: Efter att ha jagats av KGB och undkommit till Sverige förföljs de ryska tvillingsystrarna Vera och Lena av den svenska skattemyndigheten med formuleringar som skrämmer och påminner om Sovjet. Och med metoder som är kränkande för individer. Han kallar boken för en unik nutidskildring av de mörka sidorna av diktaturen i öst och byråkratin hos oss. Vera Efron har i romanform skrivit en vass uppgörelse med skattemyndigheten. Nu kommer boken i en andra upplaga. Den svenska Rikskriminalen läste också boken och namngav Vera Efron i en rapport som en del av hotbilden mot Sverige. Anledningen var att hon i boken beskrev en tjänsteman på Skatteverket på ett sätt som inte var passande. Visserligen hade hon fingerat namnet, men det är lätt att identifiera tjänstemannen. Namngivandet av Vera Efron i rapporten ledde till en tryckfrihetsdiskussion, och hennes namn togs senare bort. Trots att det tjocka kuvertet från Skattemyndigheten kom för nästan sex år sedan är fejden med Skatteverket inte över. VISSERLIGEN AVSKREV Länsrätten 50 procent av beloppet hon påstods vara skyldig, men Vera Efron fortsätter sin kamp och filar just nu på detaljerna i ett överklagande till Kammarrätten, och hon upprörs över den omvända bevisbördan. Först ska du betala den skuld de påstår du har, sedan är det upp till dig att bevisa att du är oskyldig. Tjänstemannen på Skatteverket är kvar, men för mig har den här historien varit en stor personlig tragedi, säger hon. Och nu kommer boken i en andra upplaga. radhusproletärer och ombudskapitalister. om svenskarnas förlorade förmögenheter. FÖRFATTARE: DICK KLING, TIMBRO. Du äger en andel i de statliga företagen som är värd minst kr och en del av de statliga AP-fonderna som är värd minst kr. Kanske tillhör du de lyckliga som också äger en del av de miljarder kr som avsatts för avtalspensioner. Om du är en genomsnittlig svensk har du dock inte mer än kr i egen förmögenhet om man nu kan kalla det en förmögenhet. Den självägande svensken behöver återupprättas, skriver Dick Kling i sin bok. I statliga företag, AP-fonder och andra pensionsfonder ligger stora kollektiviserade förmögenheter. En vanlig svensk har en andel i dessa förmögenheter som är värd flera hundra tusen kronor. Det finns goda möjligheter att återföra dessa pengar till enskilt ägande. Vår verksamhet är dokumenthantering, de senaste utrustningarna, de bästa hanteringssystemen och de skräddarsydda lösningarna ett heltäckande utbud till konkurrenskraftiga villkor. Allt inom ljud, bild och styrsystem. Från lilla konferensrummet till stora hörsalar. Vi levererar, installerar och utför service. Ett oemotståndligt erbjudande Låt oss göra enanalys av er dokumenthantering! Och vi bjuder på en färglaser Phaser 6110 Vi gör en analys av er totala dokumenthantering och kommer med förslag till förbättringar. Erbjudandet gäller i Jönköpings län t.o.m Du är välkommen att kontakta Göran Kohl för ytterligare information, telefon , LB Kontor AB, Batterigatan 19, Box 705, Jönköping Telefon , Fax

8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS I mitten av 1960-talet steg Sveriges skattetryck till bland de högsta i världen Dan Johansson är filosofie doktor i nationalekonomi och vice vd för Ratio, näringslivets forskningsinsitut. Han har skrivit flera rapporter om svensk ekonomi och det svenska skattesystemet. I uppsatsen Skatternas utveckling, omfattning och fördelning från 2004 har Dan Johansson studerat det svenska skattesystemet och de svenska skatternas utveckling från början av 1900-talet fram till i dag. Iuppsatsen konstaterar han att skattetrycket har ökat kraftigt, från under 10 procent av BNP vid periodens början, till över 50 procent vid periodens slut. En allt större andel av skatteintäkterna kommer från så kallade osynliga skatter, det vill säga skatter som skattebetalaren inte inser att han/hon bär. Skatterna på arbete och konsumtion dominerar dock, och tillsammans står de i dagsläget för ca 90 procent av de totala skatteintäkterna. Förmögenhets respektive arvs- och gåvoskatten är försumbara. En orsak till skattetryckets expansion är det socialdemokratiska partiets maktövertagande och långa maktinnehav, vilket ledde till en radikalisering av politiken där omfattande sociala reformer skulle finansieras via skattesystemet och där skatterna skulle användas för att omfördela inkomster och förmögenheter. I rapporten definieras skatten som ett tvångsbidrag till det allmänna (stat, primärkommun eller landstingskommun) utan direkt motprestation, och han beskriver hur skattens syfte förändrats under 1900-talet, från att enbart finansiera utgifterna, till att även omfatta socialpolitiska, stabiliseringspolitiska, tillväxtpolitiska och fördelningspolitiska mål. I takt med expansionen av det offentligas verksamhetsområden har beskattningen ökat. I början av talet var skattetrycket under 10 procent av BNP. En snabb expansion av skatterna inleddes i och med socialdemokraternas makttillträde Trots detta var Sverige länge ett lågskatteland. Det var först i början av 1960-talet som skattetrycket steg över 30 procent och först i mitten av 1960-talet som Sveriges skattetryck steg till det högsta, för att förbli det högsta eller bland de högsta, i den demokratiska världen. En kraftig höjning av skattetrycket skedde under talet, speciellt då skattetrycket steg 5 procentenheter på ett år. Skattetrycket nådde sin högsta nivå i modern tid i slutet av 1980-talet, ca 56 procent. Sedan dess har det sjunkit något och uppgick till ca 51 procent (motsvarande ca miljarder kronor) år Skatten är ett tvångsbidrag till det allmänna Mer än två tredjedelar av skatteintäkterna (ca 770 miljarder kronor) härrör från skatter på arbete den kommunala inkomstskatten, den statliga inkomstskatten för fysiska personer och socialavgifterna. Skatt på konsumtion mervärdesskatten och punktskatterna stod för en fjärdedel (ca 300 miljarder kronor) av skatteintäkterna. Tillsammans stod skatt på arbete och konsumtion för närmare 90 procent av de totala skatteintäkterna. Skatt på kapital gav ca 6 procent (77 miljarder kronor) av skatteintäkterna. Den kommunala inkomstskatten var den enskilt största skatten och genererade en tredjedel av de totala skatteintäkterna (ca 380 miljarder kronor). Socialavgifterna och mervärdesskatten kom därefter och inbringade nära 30 procent (354 miljarder kronor) respektive 17 procent (210 miljarder kronor) av skatteintäkterna. Den statliga inkomstskatten för fysiska personer inbringade något under 3 procent av skatteintäkterna (ca 34 miljarder kronor). Förmögenhetsskatten gav 0,43 procent av skatteintäkterna. En rad faktorer förklarar skattetryckets höjd och skattesystemets utformning, till exempel maktförhållande mellan olika samhällsklasser, den ideologiska och ekonomiska synen på staten och statens roll, möjligheten att beskatta individer uttryckt som det minsta motståndets lag (flexibilitetens princip) och den politiska processens egen dynamik (det som brukar kallas för public choice förklaringar). Arbetarklassens framväxt och maktövertagande ledde till en radikalisering av politiken och krav på statliga reformer för att öka den sociala tryggheten. Ett annat politiskt mål var det klasslösa samhället, vilket ledde till krav på hög progressivitet i inkomst-, förmögenhets-, arvs- och gåvoskatterna. Keynesianismen och socialismen, en ekonomisk skolbildning respektive ideologi som kom att få stort inflytande under 1900-talet, förespråkade statlig inblandning i ekonomin av bland annat effektivitetsskäl. Bland skattebetalarna finns det dock ett mer eller mindre stort motstånd mot ökade skatter. Politikerna tvingas därför att vara flexibla och ta ut skatter där de mötte minst motstånd. Motståndet påverkas av skatternas elasticitet, synlighet och uppbördsförfarandet.

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! FOTO: SCANPIX/FREDRIK SANDBERG

Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! FOTO: SCANPIX/FREDRIK SANDBERG STEFAN GRUDIN/STOLT MEN ÄNDÅ NÖJD för entreprenörskap 2002 Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! Nu över 210.000 ex. Patrik Engellau: Slopa fåmansbolagsreglerna SIDAN 3 Var med och påverka

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Skatteverket brister i rättssäkerhet

Skatteverket brister i rättssäkerhet Skatteverket brister i rättssäkerhet Den Nya Välfärden 1 Box 5625, 114 86 Stockholm 08-545 038 10 www.dnv.se Stiftelsen Den Nya Välfärden 2 Skatteverket brister i rättssäkerhet Innehåll Förord 5 Skatteverket

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Om författaren Lisa Magnusson är frilansjournalist och samhällsdebattör.

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

SKATTEPROCESSEN. Vad varje företagare bör veta

SKATTEPROCESSEN. Vad varje företagare bör veta SKATTEPROCESSEN Vad varje företagare bör veta Skatteprocessen vad varje företagare bör veta Den Nya Välfärden 1 Box 5625, 114 86 Stockholm 08-545 038 10 www.dnv.se Stiftelsen Den Nya Välfärden 2 Skatteprocessen

Läs mer

Åtgärder mot svartarbete

Åtgärder mot svartarbete Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Malena Andén Maria Nilsson Åtgärder mot svartarbete - verktyg för ommålning från svart till vitt Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2006 Företrädaransvar - enligt Skattebetalningslagen 12:6 Författare: Malin Mälarstig Handledare: Stephan Alm Förord

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

SLOPA VÄRNSKATTEN. Dina pengar slösas bort! Lars Calmfors, professor i nationalekonomi. Framgång för Skattebetalarna.

SLOPA VÄRNSKATTEN. Dina pengar slösas bort! Lars Calmfors, professor i nationalekonomi. Framgång för Skattebetalarna. NR 3, SEPTEMBER 2013 PRIS 70 KR SKATTEBETALARNA.SE TEMA Sambo eller gift? Skillnaden är stor. SLOPA VÄRNSKATTEN Lars Calmfors, professor i nationalekonomi Framgång för Skattebetalarna. Dubbelbestraffningen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer