Verkar för ökad rättssäkerhet för företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkar för ökad rättssäkerhet för företagare"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Verkar för ökad rättssäkerhet för företagare FYRA OLIKA SKATTEFALL FYRA STORA KATASTROFER FYRA SKÄL TILL EN SKATTO SÅ BLEV SVENSK SKATT BLAND DE HÖGSTA I VÄRLDEN

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Därför behövs det en skatteombudsman - en SkattO Företagsråd för samarbete KOMMENTAR Leif Alvgard är övertygad om att det finns ett stort mörkertal av företagare som råkat illa ut av Skattemyndighetens sätt att agera. Men som inte orkat stå emot. Det vill han ändra på. Så välkommen till SkattO Skatteombudsmannen. Och namnet Alvgard, visst har vi hört det förut i nån skattehärva TEXT OCH FOTO: ANDERS OLOW Längre fram i tidningen (på sidan 6) berättar vi historien om Halvar Alvgard, bilhandlaren i Vimmerby som i början av 80-talet blev känd i hela Sverige och utpekad som skattefuskare av stora mått av mediedrevet. Leif Alvgard är Halvars son och följde pappas hjälplösa utsatthet på nära håll. Men också hans upprättelse. Jag är övertygad om att han inte är den ende som blivit drabbad av statens godtycklighet, säger Leif Alvgard. Han är förvissad om att det finns ett stort mörkertal av företagare som hamnat i liknade situationer. Halvar Alvgard blev själv kontaktad av flera företagare som på olika sätt berättade om kränkningar från myndigheterna men som inte kunnat driva sin sak fullt ut. Under Halvar Alvgards prövosamma år hade Företagarförbundet arbetat för hans sak. Där började nu sonen Leif att engagera sig och där föddes också den vision som i dag står som grund för Företagare in Action och SkatteOmbudsmannen Halvar Alvgards stiftelse. Många företagare är hjälplösa mot Skattevrket Isin linda hade Leif en önskan om att på något sätt få ägna sig åt att hjälpa företagare på heltid så att han eller hon inte skulle behöva hamna i situationer likt den hans far så tragiskt fått erfara. Undan för undan utkristalliserade sig idén om att bygga upp ett starkt nätverk av företagare. Att koppla ihop alla de företagare som önskade påverka företagarklimatet och på ett positivt sätt skapa en plattform för nya affärskontakter och inte minst, verka för god företagaranda. Några år senare startade Leif och hans far även Stiftelsen Företagarlyftet, numera SkatteOmbudsmannen, SkattO Halvar Alvgards stiftelse med inriktining på att hjälpa företagare som upplevt hjälplöshet gentemot Skatteverket. En småföretagare har i dag mycket liten chans att stå emot Skatteverkets tjänstemän, säger Leif Alvgard. Oddsen är som Davids mot Goliat och det omvända rättsbegreppet är en upprörande gåta. Vi är inte en ny företagarorganisation, förklarar Leif Alvgard. Vi är egentligen en insamlingsstiftelse med tre syften: 1. SkattO vill samla in pengar som ska utgöra en finansiell grund för att kunna driva ett tydligt prejudicerande skattecase. Ett fall som kan vara alltför typiskt för en företagare och vars utgång kan få stor betydelse av lättnad för många. Att driva ett sådant fall kostar mycket pengar och kan bli en rejält utdragen historia, säger Leif Alvgard. Men det kan också få stora principiella positiva konsekvenser för svenska företagare. 2. SkattO kommer att granska Skatteverket. Vi vill inte vara en omöjlig motpart, men gärna göra företagarens röst hörd. Få Skatteverket att se vad det innebär att driva ett företag. Att 99,9 procent av företagarna är seriöst hårt arbetande människor som vill förverkliga sina visioner, och göra rätt för sig utan krångligheter och utan rädsla för att göra ett misstag i bokföringen. 3. SkattO vill också efter förmåga stötta företagare med information och samlad kunskap i principiella skattefrågor. En småföretagare har i dag en mycket liten chans att stå emot Skatteverkets tjänstemän, säger Leif Alvgard. Oddsen är som Davids mot Goliat och det omvända rättsbegreppet är en upprörande gåta. Ett företag kan bli utsatt för en skatterevision och tvingas betala både eftertaxering och skattetillägg innan ens slutlig dom fallit. Det blir företagarens uppgift att motbevisa den anklagelse han ställs inför. De regler och förordningar som i dag styr en företagares verksamhet kräver sidor för att beskrivas, och de flesta företagare har ingen som helst önskan att också vara jurister. Vi är inte emot skatter, och vi ser hur Skatteverket många gånger faktiskt anstränger sig för att skapa en samarbetsanda för att bli av med fogdebilden, säger Leif Alvgard. Men samtidigt finns det en skapad misstänksamhet mot företagare som per definition inte förväntas ha rent mjöl i påsen. Leif Alvgard är själv ett entreprenörsbarn och driver företag. Men erfarenheterna från pappans hjälplöshet gentemot skattemyndigheten och de många företagare som så väl känner igen sig men som inte har kraften att stå emot, har gjort SkattO nödvändigt. Det visar inte minst exemplen i den här tidningen. Välkommen till Skatteombudsmannen. Hör gärna av dig och fråga om möjligheterna att bli stödmedlem. TEXT: ANDERS OLOW I en tidning som denna skulle det kunna uppfattas som att SkattO Skatteombudsmannen, enbart vill göra livet surt för Skatteverket. Så är det naturligtvis inte. Det är sant att SkattO vill skapa opinion mot en skattepolitik som vill sätta åt Sveriges företagare, men vi vill helst nå en kommunikation med de lokala skattekontorens tjänstemän i syfte att skapa en större förståelse för en företagares vardag. Ett sådant kontor finns till exempel i Malmö. Där skapade man för ca tre år sedan ett företagsråd på initiativ av regionsskattechefen. Syftet med rådet var att i ett utifrån och in perspektiv ta reda på vad de mindre och medelstora företagen inom regionen hade för synpunkter, önskemål och förväntningar på Skatteverkets arbete, så att man kunde förbättra sin verksamhet. Samarbetet har redan lett till bland annat ett gemensamt projekt som vill underlätta för dem som vill starta nya företag. Ett annat område är att komma till rätta med en oseriös konkurrens från företag som inte uppfyller de krav som seriösa företag måste. Företagsrådet, som består av representanter för Svenskt Näringslivs SME-kommitté (Small Medium Enterprises), Företagarna, LRF och medarbertare från Skatteverket, har sedan starten träffats ungefär tre till fyra gånger årligen. Genom kontakter i företagsrådet kom till exempel Skatteverket att delta i projektet Vem vill ta över? som genomfördes av Företagarna för ett par år sedan och som syftade till att ge kvalificerad information till de företagare som står inför ett ägarskifte. Vi får anledning att komma tillbaka och spegla mer av det positiva samarbetet. SkattO vill arbeta i samspel, inte i konflikt. PÅ INTERNET Skatteombudsmannen är en ideell och politiskt obunden organisation som verkar för att öka rättssäkerheten för företagare. SkattO arbetar aktivt med att sprida information om skattebetalarnas rättigheter, så att företagare lär sig att själva ta tillvara sin rätt. SkattO:s uppgift är också att granska Skatteverkets agerande för att motverka godtyckligt förfarande, då det idag saknas en offentlig instans som sköter detta. SkattO är en ideell stiftelse som drivs av företagare för företagare. Vid frågor om innehållet kontakta Leif Alvgard. Tel: Internet: E-post: PRODUKTION tidningsdesign i ord & bild OMSLAGSBILD: Riber Hansson. GRAFISK FORM: Anders Olow. TRYCK: STC, Vällingby. April 2007.

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS 3 I fejd med Skatteverket När Lena Erixson upptäckte ett fel i den bokföring som hon och hennes mans företag lagt ut på en revisionsbyrå, berättade hon det för Skatteverket. Det tog myndigheten som en larmklocka och nu har en skattefejd med konkurser, skattetillägg, domstolar och sjukskrivningar hållit på i snart åtta år. Och fejden fortsätter SKATTEJURIDIK Makarna Erixson startade 1996 ett företag i städbranschen, anlitade en bokföringsbyrå för att sköta bokföringen, och en auktoriserad revisor som gjorde bokslut. När makarna vid en kontroll av bokslutet för 1998 upptäckte att lönen för en anställd upptagits med ett högre belopp än vad som var riktigt kontaktades bokföringsbyrån. Det visade sig att kontrolluppgiften var riktig, men inte bokföringen. När Erixson kontrollerade resten av bokföringen, upptäcktes en hel del andra fel, bland annat hade privata räkningar blandats in i företagets bokföring. Makarna tog kontakt med Skatteverket, förklarade felen och frågade hur man skulle göra för att rätta till det. Paret uppmanades att bokföra om, men att låta alla papper sitta kvar, använda en annan penna och göra noteringar. Detta gjordes tillsammans med en ny revisor som gick igenom alla papper och nya årsredovisningar upprättades. Vad makarna inte visste var att larmklockan gått hos skatteverket som i februari 2000 fattar beslut om revision. Vi kände en viss lättnad, säger Lena Erixson. Nu skulle alla eventuella fel kunna upptäckas och rättas till. I 16 månader utreder Skatteverket bolagets bokföring, och i juni 2001 kommer beslutet: Skatteverket eftertaxerar makarna och bolaget för åren ERIXSONS EFTERTAXERAS för inkomst av tjänst med ett högre belopp än vad bolaget dragit in brutto, plus att bolaget eftertaxeras med ca en miljon kronor. Till detta kommer skattetillägg på 40 procent. Jag kan inte förstå hur Skatteverket kan få ihop den matematiken, säger hon. Att bolaget skulle ha betalat privata räkningar med pengar som inte ens fanns som brutto i företaget. Trots Skatteverkets beslut kände man ändå en viss lättnad över Skatteverket agerar både utredare, beslutsfattare, anståndsfattare, åklagare, domstol och polis!, säger Lena Erixson. det faktum att det gick att överklaga till Länsrätten. Anstånd söktes för skattebetalningarna och överklagan lämnades in. Något anstånd beviljades inte, men makarna oroades inte över det eftersom en överklagan till Länsrätten nu var inskickad. Man antog att det måste finnas ett domstolsbeslut innan Skatteverket kan kräva in skattebeloppen, det här var ju en pågående tvist Men så enkelt fungerar det inte. Medan maskineriet i Länsrätten drog ut på tiden fortsatte Skatteverket, med kronofogdens hjälp, att försöka driva in skulderna. I juni 2002 drog Skatteverket in F- skatten för bolaget och kort därefter försattes bolaget i konkurs. Skatteverket agerar både utredare, beslutsfattare, anståndsfattare, åklagare, domstol och polis!, säger Lena Erixson. I september 2003 lämnar Skatteverket också in en konkursansökan på makarna, vilka försattes i konkurs. Två familjeförsörjande privatpersoner i samma hushåll försätts alltså i konkurs för en skatteskuld som är tvistig, och som dessutom inte hunnit prövats av Länsrätten. I december 2003 kommer Länsrätten dom; makarna förlorade. ERIXSONS ÖVERKLAGAR då till Kammarrätten som i januari 2006 upphäver Länsrättens dom och återvisar målet tillbaka till Länsrätten. Domen från Kammarrätten är tydlig; Länsrätten har inte själva utrett skatteverkets beslut. Omläxa alltså. I april 2007 återkommer Länsrätten med en ny dom, som i själva verket är en kopia av deras tidigare beslut. Inte heller denna gång har de utrett någonting på egen hand, utan endast omformulerat beslutet. Och nu sitter hon där igen med en ny överklagan till Kammarrätten. I ÅTTA ÅR HAR fejden hållit på, och under lång tid har Lena Erixson varit sjukskriven på grund av all den här påfrestningen. Hennes kreditvärdighet är som en svart bok, och flera kunder har lämnat. Jag har själv tidigare tänkt att ingen rök utan eld när skattesmitare har förts på tal, nu vet jag hur det kan vara i verkligheten, säger Lena. Nu kan jag inte ens byta elleverantör efter en sedvanlig kreditkontroll! Det här är inget mindre än mental psykisk misshandel. Nu är det bara att vänta på Kammarrättens nya beslut, under tiden försöker Lena ta sig tillbaka till ett värdigt liv med jobb och fritid. Hur lång tid det kommer att ta? Vem vet. Hur ska man värdera de redan gångna åtta åren, frågar hon. Vilken prislapp har myndighetsmissbruk mot det enskilda företaget eller den enskilde? Du som stödjer SkattO får rabatt hos OKQ8. Du som är stödföretagare till Stiftelsen Skatteombudsmannen erbjuds möjlighet att tanka förmånligt med OKQ8 Företagskort. Förutom rabatten till dig som kund för varje liter du tankar, skänker vi dessutom en del till SkattO, säger Eric Billter, regionschef i OKQ8. Vi är inte emot Skatteverket, men om en företagare kommer i kläm är det bra med en skatteombudsman. Nedan ser du rabatterna som gäller tills vidare på bemannad station: Bensin öre/liter Diesel öre/liter Etanol öre/liter Automattvätt % Trafikprodukter % Smörjolja (butiksförpackad)....10% Tillbehör % Beställ ansökan idag från Skatteombudsmannen: E-post: Tel

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Sänkt skatt ger fler jobb åt unga Det blir många nya arbetstillfällen i Sverige till följd av en del av skatteförslagen som den nya regeringen har lagt. I alla fall om man ska tro landets småföretagare. ARBETE & POLITIK Det blir nya jobb för unga och det finns unga arbetslösa. Hälften av småföretagarna tänker anlita någon för hjälp i hemmet så att de hinner vara mer med familjen och få mer fritid. Många småföretagare kommer att vara mindre oroliga att anställa när sjuklöneansvaret minskar. Öhrlings PricewaterhouseCoo- Vi är inte billigast men vi ger dig den bästa av världar. Har tanken slagit dig att du ska kunna hantera alla dina elektroniska affärer i ett och samma system? SAVEA ger dig möjligheten att snabbt och säkert göra affärer via Internet eller kombinerar detta med annan försäljning. Vill du ha en sökmotoroptimerad webbshop som bland annat hanterar produktvariationer, kundrecensioner och har en flexibel design? Vill du kunna själv välja samt avgöra vilka betalsätt dina kunder ska använda? Säkra kortbetalningar, faktura, postförskott eller annan finansiell betalning? Vill du kunna hantera order, lager, betalningar/fakturor, produkt- och kundregister, prislistor, rabatter och kundrelationer? Vill du ha färdiga lösningar och kopplingar för lager samt leverans med Postens logistisk lösningar? KAMPANJPRIS Start- och uppsättningsavgift: ,- Alla priser är exkl.moms och gäller vid tecknande av 12 månaders avtal. Kampanjen gäller till 31 maj Komplett e-handel för 1 595,- per månad För mer information besök savea.se eller kontakta oss på NETPROSALE SAVEA pers gjorde, strax efter den borgerliga alliansens valseger i höstas, en undersökning bland landets småföretagare för att se vilka konsekvenser ett urval av skattereformerna får för småföretagare. I undersökningen ingick 700 småföretag från regioner i hela landet med mellan 10 och 100 anställda. [Det finns cirka sådana företag i Sverige]. Undersökningen tog fasta på förslagen inom områdena arbetsgivaravgifter, sjuklöneansvaret och sänkt skatt för hushållsnära tjänster och på vilket sätt de påverkar småföretagaren och vilka åtgärder de leder till. Undersökningen visade bland annat att: Det med stor sannolikhet blir En produkt utvecklad av: NetProSale i Kalmar AB Svensknabbevägen 24, Kalmar netprosale.se fler arbetstillfällen i småföretagen i landet tack vare regeringens olika förslag på skattesänkningar. Störst effekt på anställningsvilligheten skulle dock en allmän sänkning av arbetsgivaravgiften ha haft. Småföretagarna i Sverige kommer att anställa ungefär unga i åldern nästa år när arbetsgivaravgiften för den gruppen sänks. Nära hälften av småföretagarna i Sverige kommer att använda sig av möjligheten att anlita någon för hushållsnära tjänster. FLER ÄN SEX AV TIO, 64 procent, av dem som planerar att köpa hushållsnära tjänster kommer att använda tiden som de därmed vinner på att vara mer med familjen och ha mer fritid. EN AV FEM småföretagare kommer att anställa personer som är över 65 nästa år när arbetsgivaravgiften för den gruppen sänks. Fyra av tio småföretagare tycker att sänkta skatter och avgifter för att underlätta anställningar är det som är viktigast. Sju av tio av landets småföretagare uppger att de är mindre oroliga att anställa när sjuklöneansvaret efter den andra veckan tas bort från företagen. Det blir ungefär nystartsjobb i småföretag i Sverige nästa år när arbetsgivaravgiften för nystartsjobb försvinner. Vi finns alltid nära. Cap Urval rekryterar chefer och nyckelpersoner till näringsliv och offentlig sektor. Välkommen att höra av dig, vare sig du ska rekrytera eller vill rekryteras. Läs mer på Mikael Wokander, skattmasen som fick nog av sin arbetsgivare. Skattmasens manifest skakar om TEXT: ANDERS OLOW Mikael Wokander är skattmasen som hoppade av. I nästan 40 år hade han sin arbetsplats inom skatteverket, på olika nivåer och i olika funktioner. Bland annat som specialist på myndighetens rättsenhet. Men en dag fick han nog, slutade och skrev sitt manifest; En 150-sidig bok om en politiserad skattemyndighet vars taxeringar är långt ifrån likformiga eller rättvisa. Om förföljelse av företagare och märkliga rättsövergrepp. Både moraliskt och juridiskt sett. Men han är inte emot skatter. Skatter är absolut nödvändiga, säger han. Men drömmen om den absolut rättvisa fördelningen av skattebördan tycks ha bleknat i samma takt som de linjära skatterna ökade; kommunalskatten, arbetsgivaravgifterna, punktskatterna och momsen. Det borde nu vara dags att gå vidare mot en schablonisering av taxeringen. Mikael Wokander menar att mycket av rättsosäkerheten i skattehanteringen beror på den individuella lönesättningen för Skatteverkets tjänstemän. Det leder till att enskilda tjänstemän måste visa upp sig, säger han och därför överagerar. Rättssäkerheten vann på den reglerade lönesättningen som fanns fram till 80-talet. Mikael Wokander tror att Skatteverket skulle behöva genomgå samma imageförändring som Kronofogden har gjort. Från en myndighet som bara jagar medborgaren till en som istället hjälper. Jag tror man ser det här på central nivå inom Skatteverket, men det tar tid innan det når ut i organisationen. I dag arbetar Mikael Wokander som konsult åt människor som hamnat i ett skattenät som få begriper knutarna i. Alla skattefall är långdragna, säger han. Normalfallet är minst två år och kan skada den som är utsatt oerhört. Oavsett om han får rätt i slutänden.

5 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS 5 Överheten bär icke svärdet förgäves Klas var bilhandlare i Värmland och tog råd av skattemyndigheten när han skulle importera begagnade bilar. Råd som skulle visa sig väldigt kostbara. Skatteexperten Mikael Wokander [presentation här intill] skriver här om ett fall som hände i mitten av 90-talet, men som fortfarande väntar på en avgörande rättegång. TEXT: MIKAEL WOKANDER Imitten av 90-talet var klas bilhandlare i Värmland. När det blev enklare att importera begagnade bilar efter EU-inträdet tog också han chansen. Eftersom det var oklart hur man skulle behandla momsen tog han kontakt med sitt skattekontor och frågade. Han lämnade alla behövliga uppgifter och fick ett svar som han följde. Det gick bra några år men så blev det skatterevision och han blev påförd moms och skattetillägg. Klas och hans sambo Ingela ilsknade till och de satte sig och ringde runt till en mängd skattekontor och ställde på nytt frågan om hur momsen skulle redovisas och de fick samma svar som första gången! Då ska man komma ihåg att det hade gått mer än tre år sedan de frågade först och rimligen borde kunskaperna inom förvaltningen ha blivit bättre under den tiden. Klas och Ingela var nu så förutseende att de spelade in samtalen med skattetjänstemännen och inspelningarna presenterade de för regionskattechefen. Regionskattechefen gjorde då något ovanligt, hon gick in som ordförande i den skattenämnd som skulle behandla frågan om skattetillägget för Klas och nämnden beslutade att inte ta ut skattetillägg. Klas hade ju följt råden som skattetjänstemännen hade lämnat och det ansåg nämnden var skäl nog att ta bort skattetillägget. Detta hände sig vid årsskiftet 1998/99. * * * Några år senare lämnade skattechefen sin tjänst och strax därefter lämnade skattemyndigheten in en åtalsanmälan mot Klas för skattebrott och bokföringsbrott (momsfelen som uppdagats vid skatterevisionen). Ska det bli straffbart att följa Skatteverkets egna råd? Åtalsanmälan kom in till åklagaren den 23 april 2001 och blev liggande där till sommaren Under hösten 2004 och vintern 2005 hölls några förhör med Klas men så blev det stilla igen. I slutet av 2006 väckte åklagaren åtal mot Klas, någon vecka innan ärendet skulle preskriberas. JO har kritiserat åklagaren för hans långsamma handläggning [den som vill kan gå in på och ta fram beslutet ]. På en punkt hade åklagaren agerat blixtsnabbt men det framgår inte av JO:s beslut. Klas hade försökt få kontakt med den tjänsteman som ursprungligen hade lämnat de felaktiga uppgifterna men Skatteverket vägrade att lämna ut tjänstemannens adress. Åklagaren hotade dessutom Klas att han kunde bli anhållen som misstänkt för övergrepp i rättssak om han försökte få kontakt med tjänstemannen! Man kan undra varför inte åklagaren lade ner utredningen när det fanns tydliga tecken på att Klas hade fått felaktiga råd. Förklaringen kom när förundersökningen blev offentlig i samband med att åtalet väcktes. Åklagarens trumfkort var ett förhör med Klas egen revisor. Han anlitade vid den tiden en av våra största revisionsfirmor och revisorn påstår i förhören att firman hade upplyst Klas om att han gjorde fel med momsredovisningen. Vad åklagaren och revisorn då inte visste var att Klas också hade gjort en inspelning av ett samtal med revisorn. Inspelningen visar klart att den auktoriserade revisorn inte hade en aning om hur momsen skulle ha redovisats. Inspelningen av det samtalet gjordes efter det att skattenämnden hade fattat sitt beslut och då Klas skulle överklaga till länsrätten. Nu ser vi alla med spänning fram mot rättegången. Klas har begärt att få förhöra fem vittnen, den förra skattechefen och fyra av de tjänstemän som gett honom felaktiga svar. En del av de felaktiga svaren har till och med lämnats efter det att en momsexpert gått ut med en riktig beskrivning av hur redovisningen ska göras och en varning för att Klas ringde runt till olika kontor och spelade in samtalen. Den varningen lämnades på Skatteverkets interna datasystem och det förutsätts att alla tjänstemän läser sådana upplysningar. Åklagaren sätter sig nu emot att Klas ska få kalla in vittnen något som tingsrätten nu har funderat på i mer än sex veckor. En rolig detalj i det sammanhanget är att den aktuelle åklagaren kallade nyligen själv in 17 vittnen i ett annat mål om skattebrott! Utgången i målet är intressant. kan det vara straffbart att göra fel i en momsredovisning när man följt de råd som lämnats av Skatteverkets egna anställda? Är kraven på företagarna så höga att de måste kunna tolka lagen bättre än de tjänstemän som är satta för att utöva den? Om svaret på de frågorna skulle vara ja så undrar man varför Skatteverket har en servicepanel. Det skulle ju vara mer lönsamt för verket att bara säga vi vet inte hur det ska vara, men vi sätter åt er om ni gör fel. Skulle Klas i slutändan bli friad uppstår det en intressant fråga om skadestånd, både Skatteverket och revisionsfirman har ju lämnat felaktiga råd och Klas har stoppats som företagare. * * * Åter till JO:s kritik av Skatteverket och åklagaren. Skatteverket fick erkänna att man hade misskött sin diarieföring och båda myndigheterna försvarade sin långa handläggning med att de hade så hemskt mycket att göra och så få som kunde göra något. Den klassiska ursäkten alltså och den klassiska lösningen på det problemet är prioritering. Finns det mer arbetsuppgifter än resurser ska resurserna sättas in där de gör bäst nytta. Eftersom prioritering är ett välkänt begrepp i offentlig verksamhet får vi anta att den redan hade gjorts och att Klas brott bedömts så allvarligt att det måste föras till domstol för att statuera exempel och höja rättsmedvetandet trots att Skatteverket inte hade ansett det möjligt att påföra skattetillägg. * * * Med vi väntar på rättegången och tingsrättens avgörande kan jag bara rekommendera alla att spela in telefonsamtalen med myndigheterna eller att använda e- post. När affärer blir en konstart.

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS Så startade SkattO Historien om bilhandlaren i Vimmerby Skatteombudsmannen, har sin upprinnelse i fallet Halvar Alvgard, den riksbekante bilhandlaren från Vimmerby som blev oskyldigt anklagad för skattebrott. Halvars företag drabbades av stora förluster trots att myndigheterna inte kunde bevisa att Alvgard gjort något fel. BAKGRUND Allt började med ett oväntat besök den 2 mars 1981 när bilhandlare Halvar Alvgard som vanligt var i sin bilaffär Alvgards Bil AB. Plötsligt kom två tjänstemän från revisionsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar på besök. De skulle göra revision på företaget men betedde sig enligt Halvar Alvgard mycket otrevligt. Halvar Alvgard hade drivit sin bilfirma i 40-talet år och betalat sin skatt utan någon anmärkning. Han hade ett gott anseende. Däremot hade företaget under en period några år före denna händelse tappat ordentligt i omsättning. Orsakerna var flera: Dels hade sonen under en längre period legat allvarligt sjuk på Kärnsjukhuset i Skövde och Halvar med fru hade prioriterat att stötta och finnas vid hans sida. Dessutom hade han själv drabbats av njursten, vilket medfört att han inte kunnat arbeta i samma utsträckning som tidigare. Till råga på allt hade han tvingats permittera en del av personalen på grund av kommunens beslut att DIN EKONOMIPARTNER bygga södra infarten till Vimmerby på bilhallens tomt. REVISIONSENHETENS besök visade sig föranledas av misstankar om att vd och huvudaktieägare Halvar Alvgard undanhållit skatt i miljonbelopp. Här begicks det stora misstaget. Utan att först noga kontrollera sanningshalten i sina misstankar lämnade Länsstyrelsens revisorer in en polisanmälan gällande grovt skattebedrägeri. Vilket i sin tur satte både polis- och åklagarmyndighet i arbete. Tillsammans med Länsåklagaren reste flera poliser till Vimmerby för att beslagta bolagets tillgångar, bokföring och anhålla Halvar Alvgard. Halvar låstes in i en cell på Vimmerby polishus, eftersom man ansåg att det fanns risk att han skulle kunna försvåra polisens utredning, varpå Länsåklagaren kallade till presskonferens. Till pressen utlämnades beskyllningar om grova skattebedrägerier som skulle kunna resultera i upp till sex års fängelse. Dagen efter basunerade löpsedlarna ut att man anhållit Kalmar läns största skatteförbrytare och att han nu hölls inlåst i en cell på Vimmerby polishus. Bolagets bokföring och kundfodringar beslagtogs och fördes till Kalmar. Halvars bolag fick en betalningssäkran på kronor. Flera andra åtgärder vidtogs som sammantaget medförde att all verksamhet ströps. Halvar Alvgard, bilhandlaren i Vimmerby, målades i media ut som en riktig skatteskurk av värsta sort, men senare kom upprättelsen. ÅTTA MÅNADER SENARE återlämnades bokföringen till bilfirman, i svarta sopsäckar som polisen slängde i ett hörn på kontoret med kommentaren Nu är det så hoprört att vidare utredning är omöjlig. När Halvar återfått bokföringen beställde han själv en fullständig revision som utfördes av en auktoriserad revisionsbyrå i Oskarshamn. Under revisionen uppdagades en rad häpnadsväckande misstag. Det visade sig att Länsstyrelsen upprättat felaktiga kalkyler för bolaget och att det utförts en mängd felaktiga sammanställningar av olika konton när bokföringen varit inlämnad till Länsstyrelsens revisionsbyrå. De nya bevisen fick Länsåklagaren att lägga ner sitt åtal och Länsrätten att avskriva betalningssäkringen. Revisionen, som Halvar bekostat för kronor, ansåg lagman Bendorf vid Tingsrätten i Västervik att staten var skyldig att betala med motiveringen: Denna utredning visade klart att några skattebrott ej var begångna. Staten betalade och därmed ansåg man detta rättsövergrepp som ett avslutat kapitel. För Halvar Alvgard började en hård kamp för rättvisa. Han hade blivit utsatt för ett enormt rättsövergrepp, på olika sätt kränkt av myndigheterna och dessutom uthängd och dömd i massmedia. Nu ville han ha upprättelse. HALVAR BESLÖT ATT SKICKA ett skadeståndskrav på kronor till Justitiekanslern. Efter lång väntan kom kronor i ersättning från staten. Ett hån, tyckte Halvar och beslöt sig för att stämma staten inför domstol i hopp om en skälig ersättning. I samverkan med Företagarförbundet, som uppmärksammat hans fall, lämnade Halvar in en stämning på staten den 19 augusti Vid denna tid var det näst intill omöjligt att få ersättning av staten i skatteärenden. Lagen var skriven för staten och för medborgaren värdelös, knappt värd trycksvärtan. Ett avgörande uttalande kom från hovrättspresident Carl Perti, som i media menade att lagen måste ändras så att det fanns möjlighet att utdöma skadestånd. Ärendet överlämnades så till riksdag och regering. Där visade det sig att man hade samma åsikt, även över partigränserna. Politikerna ansåg att så här får det inte gå till i ett demokratiskt samhälle. En enig Riksdag och Regering beslöt att staten skulle ge Halvar ekonomisk ersättning för lidna förluster. Han fick själv vara med i Sveriges Riksdag när beslutet om lagtexten i Lex Alvgard klubbades igenom. Denna lagtext hade som huvudsyfte att till stora delar återinföra tjänstemannaansvaret. Den 17 oktober 1991 mottog Halvar Alvgard en miljon kronor skattefritt, på Regeringskansliet i Stockholm av dåvarande statsminister Carl Bildt. Vad hela rättsövergreppet och dess konsekvenser kostat honom i realiteten är en helt annan historia med helt andra summor, men att han fick sin heder tillbaka och att en lagförändring kom till stånd, var ändå det viktigaste för honom. Därmed avslutades fallet. Efter att ha pågått i 10 år och 8 månader.

7 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS 7 Hennes strid för rätt blev skatteroman Svenskarnas förlorade förmögenheter BOKTIPS Det är inte ofta en fejd med Skatteverket leder till bildandet av ett nytt svenskt bokförlag. Men Efron & Dotter är just ett sådant. Första boken är en svidande kritik av skattemyndigheten i romanform. TEXT: ANDERS OLOW SKATTEJURIDIK På onsdag den 2 maj, dagen D som i Deklaration, kommer en liten späd rysk kvinna att stå vid skatteskrapan i Stockholm och dela ut sin bok Aktiebolaget Rysk Roulette. Men ingen må låta sig luras av fysiken, Vera Efron är en kvinna med skarpt intellekt och en vass tunga. Hon räds inte att hävda det hon tycker är rätt. Till exempel i skattefrågor. HENNES BOK HANDLAR just om det och kom ut i sin första upplaga för fyra år sedan. Boken börjar med orden: Den 15 juni 2001 anlände ett mycket tjockt brunt kuvert med posten. Jag tog det blytunga paketet i händerna och tittade nyfiket på avsändaren: Skattemyndigheten Stockholm. Ett så stort brev hade jag aldrig fått tidigare Därefter tar hon oss med på en nästan 300 sidor osannolik resa genom det förtryckarsovjet hon tvingats lämna och det skattesverige hon hamnat mitt i. HON ANVÄNDER FAKTA men skriver i skönlitterär form. Björn Tarras-Wahlberg, under många år vd i Skattebetalarnas förening, läste manus och häpnade: Efter att ha jagats av KGB och undkommit till Sverige förföljs de ryska tvillingsystrarna Vera och Lena av den svenska skattemyndigheten med formuleringar som skrämmer och påminner om Sovjet. Och med metoder som är kränkande för individer. Han kallar boken för en unik nutidskildring av de mörka sidorna av diktaturen i öst och byråkratin hos oss. Vera Efron har i romanform skrivit en vass uppgörelse med skattemyndigheten. Nu kommer boken i en andra upplaga. Den svenska Rikskriminalen läste också boken och namngav Vera Efron i en rapport som en del av hotbilden mot Sverige. Anledningen var att hon i boken beskrev en tjänsteman på Skatteverket på ett sätt som inte var passande. Visserligen hade hon fingerat namnet, men det är lätt att identifiera tjänstemannen. Namngivandet av Vera Efron i rapporten ledde till en tryckfrihetsdiskussion, och hennes namn togs senare bort. Trots att det tjocka kuvertet från Skattemyndigheten kom för nästan sex år sedan är fejden med Skatteverket inte över. VISSERLIGEN AVSKREV Länsrätten 50 procent av beloppet hon påstods vara skyldig, men Vera Efron fortsätter sin kamp och filar just nu på detaljerna i ett överklagande till Kammarrätten, och hon upprörs över den omvända bevisbördan. Först ska du betala den skuld de påstår du har, sedan är det upp till dig att bevisa att du är oskyldig. Tjänstemannen på Skatteverket är kvar, men för mig har den här historien varit en stor personlig tragedi, säger hon. Och nu kommer boken i en andra upplaga. radhusproletärer och ombudskapitalister. om svenskarnas förlorade förmögenheter. FÖRFATTARE: DICK KLING, TIMBRO. Du äger en andel i de statliga företagen som är värd minst kr och en del av de statliga AP-fonderna som är värd minst kr. Kanske tillhör du de lyckliga som också äger en del av de miljarder kr som avsatts för avtalspensioner. Om du är en genomsnittlig svensk har du dock inte mer än kr i egen förmögenhet om man nu kan kalla det en förmögenhet. Den självägande svensken behöver återupprättas, skriver Dick Kling i sin bok. I statliga företag, AP-fonder och andra pensionsfonder ligger stora kollektiviserade förmögenheter. En vanlig svensk har en andel i dessa förmögenheter som är värd flera hundra tusen kronor. Det finns goda möjligheter att återföra dessa pengar till enskilt ägande. Vår verksamhet är dokumenthantering, de senaste utrustningarna, de bästa hanteringssystemen och de skräddarsydda lösningarna ett heltäckande utbud till konkurrenskraftiga villkor. Allt inom ljud, bild och styrsystem. Från lilla konferensrummet till stora hörsalar. Vi levererar, installerar och utför service. Ett oemotståndligt erbjudande Låt oss göra enanalys av er dokumenthantering! Och vi bjuder på en färglaser Phaser 6110 Vi gör en analys av er totala dokumenthantering och kommer med förslag till förbättringar. Erbjudandet gäller i Jönköpings län t.o.m Du är välkommen att kontakta Göran Kohl för ytterligare information, telefon , LB Kontor AB, Batterigatan 19, Box 705, Jönköping Telefon , Fax

8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skatteombudsmannen SkattO ANNONS I mitten av 1960-talet steg Sveriges skattetryck till bland de högsta i världen Dan Johansson är filosofie doktor i nationalekonomi och vice vd för Ratio, näringslivets forskningsinsitut. Han har skrivit flera rapporter om svensk ekonomi och det svenska skattesystemet. I uppsatsen Skatternas utveckling, omfattning och fördelning från 2004 har Dan Johansson studerat det svenska skattesystemet och de svenska skatternas utveckling från början av 1900-talet fram till i dag. Iuppsatsen konstaterar han att skattetrycket har ökat kraftigt, från under 10 procent av BNP vid periodens början, till över 50 procent vid periodens slut. En allt större andel av skatteintäkterna kommer från så kallade osynliga skatter, det vill säga skatter som skattebetalaren inte inser att han/hon bär. Skatterna på arbete och konsumtion dominerar dock, och tillsammans står de i dagsläget för ca 90 procent av de totala skatteintäkterna. Förmögenhets respektive arvs- och gåvoskatten är försumbara. En orsak till skattetryckets expansion är det socialdemokratiska partiets maktövertagande och långa maktinnehav, vilket ledde till en radikalisering av politiken där omfattande sociala reformer skulle finansieras via skattesystemet och där skatterna skulle användas för att omfördela inkomster och förmögenheter. I rapporten definieras skatten som ett tvångsbidrag till det allmänna (stat, primärkommun eller landstingskommun) utan direkt motprestation, och han beskriver hur skattens syfte förändrats under 1900-talet, från att enbart finansiera utgifterna, till att även omfatta socialpolitiska, stabiliseringspolitiska, tillväxtpolitiska och fördelningspolitiska mål. I takt med expansionen av det offentligas verksamhetsområden har beskattningen ökat. I början av talet var skattetrycket under 10 procent av BNP. En snabb expansion av skatterna inleddes i och med socialdemokraternas makttillträde Trots detta var Sverige länge ett lågskatteland. Det var först i början av 1960-talet som skattetrycket steg över 30 procent och först i mitten av 1960-talet som Sveriges skattetryck steg till det högsta, för att förbli det högsta eller bland de högsta, i den demokratiska världen. En kraftig höjning av skattetrycket skedde under talet, speciellt då skattetrycket steg 5 procentenheter på ett år. Skattetrycket nådde sin högsta nivå i modern tid i slutet av 1980-talet, ca 56 procent. Sedan dess har det sjunkit något och uppgick till ca 51 procent (motsvarande ca miljarder kronor) år Skatten är ett tvångsbidrag till det allmänna Mer än två tredjedelar av skatteintäkterna (ca 770 miljarder kronor) härrör från skatter på arbete den kommunala inkomstskatten, den statliga inkomstskatten för fysiska personer och socialavgifterna. Skatt på konsumtion mervärdesskatten och punktskatterna stod för en fjärdedel (ca 300 miljarder kronor) av skatteintäkterna. Tillsammans stod skatt på arbete och konsumtion för närmare 90 procent av de totala skatteintäkterna. Skatt på kapital gav ca 6 procent (77 miljarder kronor) av skatteintäkterna. Den kommunala inkomstskatten var den enskilt största skatten och genererade en tredjedel av de totala skatteintäkterna (ca 380 miljarder kronor). Socialavgifterna och mervärdesskatten kom därefter och inbringade nära 30 procent (354 miljarder kronor) respektive 17 procent (210 miljarder kronor) av skatteintäkterna. Den statliga inkomstskatten för fysiska personer inbringade något under 3 procent av skatteintäkterna (ca 34 miljarder kronor). Förmögenhetsskatten gav 0,43 procent av skatteintäkterna. En rad faktorer förklarar skattetryckets höjd och skattesystemets utformning, till exempel maktförhållande mellan olika samhällsklasser, den ideologiska och ekonomiska synen på staten och statens roll, möjligheten att beskatta individer uttryckt som det minsta motståndets lag (flexibilitetens princip) och den politiska processens egen dynamik (det som brukar kallas för public choice förklaringar). Arbetarklassens framväxt och maktövertagande ledde till en radikalisering av politiken och krav på statliga reformer för att öka den sociala tryggheten. Ett annat politiskt mål var det klasslösa samhället, vilket ledde till krav på hög progressivitet i inkomst-, förmögenhets-, arvs- och gåvoskatterna. Keynesianismen och socialismen, en ekonomisk skolbildning respektive ideologi som kom att få stort inflytande under 1900-talet, förespråkade statlig inblandning i ekonomin av bland annat effektivitetsskäl. Bland skattebetalarna finns det dock ett mer eller mindre stort motstånd mot ökade skatter. Politikerna tvingas därför att vara flexibla och ta ut skatter där de mötte minst motstånd. Motståndet påverkas av skatternas elasticitet, synlighet och uppbördsförfarandet.

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Övergripande kommentarer Högre Revisorsexamen Max poäng Genomsnittspoäng Antal tentander 75 100 77,0 (77,0 %) 28 (72 %) 28 tentander av 39 (72 %) har

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket Överklagandeguiden Så överklagar man beslut från Skatteverket Inledning En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Om du har varit omhändertagen för samhällsvård och blivit utsatt

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer