Här är vi idag. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här är vi idag. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag."

Transkript

1 //www.scouterna. se en offertförfrågan från Scouterna

2 hej! Det är vi som är Scouterna. I höst lanserar vi vår nya webbplats, en multisajtlösning med drygt tusen sajter och flera tusen redaktörer, och vi skulle vilja att ni hjälper oss att bygga den. Scouterna är en av världens största ungdomsrörelser, vi är 38 miljoner scouter över hela världen och bara i Sverige har vi omkring medlemmar. Scouterna har gjort unga redo för livet i över hundra år, men idag är vi mer aktuella än någonsin. Scouterna samlar unga som vill utvecklas och ha roligt, vi möts i små grupper där alla får plats utan konkurrens och utan att någon är bättre än någon annan. I Scouterna är alla lika mycket värda. Det vi gör inom Scouterna är unikt, alla aktiviteter är till för att unga ska utvecklas och för att lära att leda sig själv och andra. Vi gillar att vara utomhus och vi rör oss ofta i naturen. Men i Scouterna finns inga regler om rätt och fel, vi lär oss genom att göra, vi söker utmaningar och provar oss fram till vi når målet. Scouterna finns över hela jorden och tillsammans med andra scouter får alla chansen att delta i möten med olika kulturer och lära sig se världen ur nya perspektiv. Vi diskuterar gärna värderingar och livsåskådning, men det viktigaste är att alla får chans att hitta sin egen tro. Vi gillar och respekterar olikheter och deltar i arbetet för fred, demokrati och miljö på alla nivåer. Hos oss är man aldrig ensam och vi jobbar alltid för att våra möten ska vara fria från alla sorters övergrepp. I över hundra år har unga hittat sig själva och sin egen väg genom Scouterna, med nya scouterna.se hoppas vi kunna göra det även i framtiden.

3 Vi vill hit! Vid Scouternas stämma den november 2012 lanserar vi scouterna.se, i och med stämman blir också Sveriges fem scoutförbund en gemensam riksorganisation - Scouterna. Vår nya webbplats är en gemensam mötesplats för hela den svenska scoutrörelsen, det är vårt kraftfullaste verktyg för rekrytering, men det är också hit våra medlemmar vänder sig när de söker inspiration och stöd i verksamheten. Det främsta målet med vår nya webbplats är att rekrytera nya medlemmar. Det tror vi att vi gör genom att låta scouter själva beskriva vilken bra verksamhet vi bedriver, med filmklipp, texter och fotografier. En andra viktig uppgift för vår nya sajt är att erbjuda ett stöd till scoutledare som vill vara med och skapa bra verksamhet. Innehållet på webbplasten ska både kunna locka scouter att gå med i en scoutkår, och på en djupare nivå inspirera scoutledare till nya utmanande aktiviteter. Vi vill också att webbplatsen ska tillhandahålla ett servicestöd så att scouter, föräldrar och ledare alltid ska ha en plats att vända sig till när de behöver anmälningsblanketter, terminsprogram och årsmötesprotokoll. Här blir det också viktigt för oss att vi centralt skapar en bra plattform som enskilda scoutkårer också kan dra nytta av, dels för att vi inser att det är viktigt att även scouter lokalt har ett bra webbstöd, men också för att vi vill ha möjlighet att sprida vårt centrala material ut till potentiellt tusental kårhemsidor. Läs mer om hur våra nuvarande sajter ser ut, Bilaga 1, hur vi specificerat våra tekniska krav, Bilaga 2, samt vad vi tänker oss för tidsramar, Bilaga 3.

4 Här är vi idag Scouterna har idag webbplatser på flera domäner och under flera publiceringsystem, ett antal av dessa måste på ett smidigt sätt sammanfogas till en webbplats. En av våra webbplatser är också en multisajt. Eftersom hela scoutrörelsen just nu går igenom en strukturomvandling måste även webbplatsstrukturen följa med i förändringen. Scouterna har, tillsammans med webbanalysföretaget DUMA, gjort en förstudie som visar att besökare har svårt att orientera sig mellan Scouternas olika webbplatser. Mycket av innehållet är otydligt och svårtillgängligt, det är svårt att få en snabb överblick om vad vi gör i Scouterna och varför man ska vara medlem. Det finns också stora behov av att kommunicera med de som redan är engagerade i Scouterna och vi har inte riktigt hittat strukturen för att göra detta på ett bra sätt. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag.

5 Vår vision Scouternas primära mål är att rekrytera fler scouter. Nya scouter och deras föräldrar (till 8-10 åringar) är vår primära målgrupp för den nya webbplatsen. Vi vet att webben ofta är första mötet med Scouterna och vi vill att våra webbplatser med tydlighet ska visa upp vår verksamhet och att sajterna ska göra det enkelt att bli medlem. Vår sekundära målgrupp är våra aktiva scoutledare, vi vill öka kvalitén i vår verksamhet genom att ge stöd och service för att genomföra aktiviteter och utveckla Scouterna. Målbilden är att det visuella uttrycket får ta större plats, vi vill i stor utstäckning använda filmklipp för att visa upp vad vi gör i Scouterna. Vi vill att hemsidan ska fyllas med personliga avsändare, man ska inte få känslan av att organisationen informerar, utan snarare känslan av att en scout talar till en blivande scout och berättar om hur roligt de har i Scouterna. För att lyckas med ett genuint tilltal vill vi möjliggöra för scouterna att själva ladda upp filmklipp där de berättar vad de gör. Vi vill skapa en tätare koppling mellan vår webbutik, Aktivitetsbanken och det vi faktiskt gör i Scouterna. Tittar en besökare på en film om hur scouter lär sig att elda ska man direkt exponeras för annonser för varor i webbshoppen och fler förslag på roliga aktiviteter ur Aktivitetsbanken. Googlar man på sovsäckar och landar i Scouternas webbshop ska man också kunna se artiklar och filmer med koppling till sovsäckar, hur en scoutgrupp gjorde på senaste hajken eller vad som är viktigt att tänka på när man ska sova utomhus. För att stödja de lokala kårerna i deras webbarbete vill vi ge dem möjlighet att importera objekt till sina lokala sidor. Innehållet i dessa kan vara material med specifikt innehåll för att rekrytera nya scouter eller aktiviteter och utbildningar för de som redan är engagerade i Scouterna. Målet är att skapa material som är lättillgängligt och begripligt för den som vill bli scout, men sajterna kommer även att innehålla en stor del fördjupande material för den som redan är aktiv scout. Även om det här materialet inte exponeras på förstasidan är det viktigt att det är lätt att söka sig till.

6 Vår webbstrategi Kommunikativa utgångspunkter för vår digitala kommunikation Vi visar upp en hög social drivkraft man blir scout för att träffa andra. Vi arbetar med personliga avsändare för att nå fram till mottagaren. Vi tydliggör den lokala verksamheten. Vi berättar inte. Vi visar verksamheten skildras med videoklipp snarare än text. Strategiska mål för webbkonceptet Att vi rekryterar nya scouter genom webbplatsen. Att vi har en centraliserad funktion för att bli medlem samt en möjlighet att visa upp vad andra scouter gör och vad som händer inom Scouternas intressesfär. Vi använder video för att visa upp aktiviteter och sociala kontakter i syfte att rekrytera scouter. En rekryterande webbshopsstrategi - prylar och utrustning kan vara ett steg mot medlemskap. Generös strategi mot lokala kårsajter med stöd till kårer når vi också ut med våra budskap. Vi ger service åt scoutledaren på så vis ökar vi också kvaliteten i verksamheten. Målgrupper Vi vill bli fler scouter genom att nå målgruppen föräldrar till 8-10 åringar. Vi vill också öka kvalitén i vår verksamhet genom att service till våra scoutledare. Vi ser att våra målgrupper har olika drivkrafter och genom att möta dessa ser vi att vi kommer att anpassa vårt innehåll efter detta.

7 Design Scouterna har en egen designansvarig AD, vårt önskemål är att han fungerar som bollplank och kommer med input till era designansvariga. Teknisk kravspecifikation Vi har utarbetat en detaljerad teknisk kravspecifikation på hur vi ser på scouterna.se, vi är dock öppna vad gäller CMS och flera andra tekniska lösningar, vi ser gärna att ni kommer med förslag på hur ni skulle lösa våra krav i er offert. För den detaljerade kravspecifikationen, se Bilaga 2. Förvaltning Vi tror på ett långsiktigt samarbete kring vår nya webblösning. Vi vill gärna veta hur ni ser på att aktivt vara med och utvärdera, förvalta, underhålla och vidareutveckla vår webbsatsning. Scouterna har idag flera samarbetspartners som stöder oss med tjänster inom deras specialområden, vi diskuterar gärna tänkbara samarbetsformer. Kontakt Projektledare och webbansvarig på Scouterna Karin Sannerud

8 Bilaga 1 Våra nuvarande webbplatser Utgångspunkten för offertförfrågan är att scouterna idag har webbplatser på flera domäner och under flera publiceringssystem där ett antal av dessa ska på ett lämpligt sätt sammanfogas till en webbplats. Då scouterna nu ändrar struktur på rörelsen som helhet så behövs även webbplatsstrukturen följa med i förändringen. Exempel på scouternas webbplatser idag Paraplyorganisation Joomla 1.5 Svenska Scoutrådets hemsida som används för att sprida information kring aktuella händelser och arrangemang samt för att rekrytera blivande scouter. Vi upplever idag problem med tillgänglighet och möjlighet att uppdatera. Scoutförbund EPiServer 4 Webbplats för Svenska Scoutförbundet som idag täcker upp för både lokala webbsidor, distriktswebbsidor och ett antal arrangemangssidor. Här hittar man också formella beslut och interninformation för scoutkårer, scouter, distriktsstyrelser och anställda. Idag är redaktörsläget föråldrat och det fungerar inte i nya webbläsare. Scoutförbund Joomla 1.5 KFUK-KFUM:s scoutförbunds hemsida. Scoutdistrikt underwebbplats pål ssf.scout.se Scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet har haft möjlighet att ha en egen webbplats samt hämta upp nyheter från förbundet. Enskilda scoutkårer Även enskilda kårer har möjlighet att använda samma lösning som distrikten i Svenska Scoutförbundet Engångsarrangemang Exempel på en hemsida skapad för ett specifikt arrangemang. I det här fallet en wordpressajt gjord internt av arbetsgruppen för lägret Återkommande arrangemang/projekt Ett av Scouternas största årliga arrangemang, domänen är en direktlänk till undersida hos Svenska Scoutförbundets hemsida.

9 Övriga sidor som scouterna sköter administrationen för och kan komma att rymmas i en framtida version av lösningen Joomla 1.5 Webbplats för att rekrytera samt ge en möjlighet att hitta scoutkårer. Samlar kontaktuppgifter från samtliga scoutkårer i Sverige. MediaWiki 1.16 Scouternas supportsida för ledare, scouter och externa som behöver tips och idéer till lekar, arrangemang, andakter, sånger och aktiviteter. Magento Scouternas egna webbutik, för scoutskjortor och friluftsutrustning. scoutnet.ssf.scout.se Internt system Scouternas medlemsregister, kommer erbjuda någon sorts e-postlistorsystem samt json webbservices.

10 Bilaga 2 Kravspecifikation Detta är ett underlag för ni ska kunna ge Scouterna ett lösningsförslag och en offert som möter vårt behov för webbpublicering. Offerten/förslaget ska förklara vilket/vilka CMS som föreslås samt hur kraven och önskemålen i detta dokument uppfylls. Offerten ska också beskriva hur ert arbetssätt och er projektplan ser ut. Frågor till er som leverantör Arbetssätt hur går ni till väga i ert arbetssätt, i relation till nedanstående områden? Kompetens Vilka referenser har ni i relation till nedanstående och till vilken typ av organisation Scouterna är? Arbetsgrupp Hur är er arbetsgrupp tillsatt och vilken kompetens och referenser har ni inom dessa områden? Pris Hur beskriver ni er prissättning på era tjänster? Alla priser anges inklusive moms. Hur förhåller ni er till följande områden: Interaktionsdesign, formgivning och användbarhet Kunskapsåtervinning Sökmotoroptimering Tillgänglighet Mobilitet Systemutveckling, kvalitetssäkring och säkerhet Förvaltning & support Intern sökfunktionalitet Målsättning för vår webblösning Webblösning, som fungerar i alla nivåer inom Scouterna Verktyg för att enkelt publicera information och återvinna information inom rörelsen Systemet ska kunna användas för: Rekrytering (blivande scouter och föräldrar), informationsspridning inom organisationen, informationsspridning utanför organisationen, kampanjer, lokala organisationer i storleken 50 scouter till 4000 scouter (scoutkårer, scoutdistrikt).

11 Krav på webblösningen Browseroberoende för besök Mobilt anpassad, med responsive design Sträva mot att följa WCAG:s riktlinjer WCAG 2.0 AA. Sökmotoranpassad Kapacitet att hantera minst 1000 subsajter (kårer, distrikt arrangemang etc.) Möjlighet till lokalt intranät (inloggning krävs för att se utvalda sidor/delar av sajt) Korrekt implementering av Google Analytics (t.ex. eventspårning) Vänliga URL:er som förklarar innehållet och strukturen. Möjlighet till flera domäner med olika inriktning på innehåll. Utveckling med hänsyn till OWASPs råd eller liknande för säkra webbplatser ( https://www.owasp.org/index.php/owasp_top_ten_cheat_sheet ) Leverantörskrav Har ett ramverk i valt system som ständigt uppdateras av alla kunders projekt. Har ett gränssnittsramverk som uppdateras och underhålls. Har ett förvaltningssystem/supportsystem. Bör ha minst en Google Analytics-certifierad utvecklare Om Episerver väljs, ha minst två Episerver-certifierade utvecklare i projektteamet Har levererat webbramverkslösningar som är återvinningsbara, t.ex. stödjer egen del av sajten anpassning med css för den delen av webbplatsen. Systemadministration Möjlighet att skapa användargrupper som kan styra rättigheter Möjlighet för administratörer att kringgå vissa säkerhetsfunktioner Möjlighet att enkelt se vem som har behörighet till en viss sida Möjlighet att enkelt se vilka sidor en användare har behörighet till Enkelt att sätta och dra tillbaka redaktörers behörigheter till specifika sidor

12 Kontohantering Skapa konto Ansök om konto Skicka nytt lösenordfunktion Krypterade och saltade lösenord Redaktion Ska klara av tusentals redaktörer Ska klara av gruppering av redaktörer Ska klara att sätta unika rättigheter för redaktörerna på delar av webbplatsen Redigering Redigering i de flesta OS och större webbläsare, (Safari, IE9, Firefox, Chrome) En redaktör ska ha möjlighet att redigera flera sajter. Gör det enkelt att få redaktören att arbeta semantiskt. Sidor ska ha versionshantering med möjlighet till återställning Funktioner som underlättar för webbredaktörer, t.ex. youtubelänk blir spelare. WYSIWYG-editor En anpassad manual skall tas fram Funktionskrav HTML- & CSS-koden ska validera felfritt (http://validator.w3.org/) Utskriftsanpassad CSS Redaktörsgrässnittet ska erbjuda en möjlighet att skapa upp en väl strukturerad semantisk webbsida Redaktören ska hindras från att av misstag ta med tidigare kod, exempelvis fonttaggar från Word. Redaktören ska kunna jobba från valfritt operativsystem i någon av de större webbmotorerna. Webbplatsen ska kunna ha olika teman, färger, och till viss del även form.

13 Logotyp, sidhuvud och sidfot ska vara möjligt att ändra innehåll på för den lokala redaktören. Redaktören ska kunna välja på att få redaktörsgränssnittet presenterat på svenska, franska och engelska och gärna ett antal språk till. Stöd för att styra separata, namn på sidan, titel och rubrik. Möjlighet att skapa egna formulär för anmälningar med mera som sparas i databas samt ska kunna e-postas till mottagare. Formulären ska också kunna skicka formaterade bekräftelser med datainnehållet till besökaren. Inbyggd sökfunktion med filteringsmöjligheter och inbyggd hjälp för rättstavning Möjlighet till egna söksidor med filtrerat resultat från del av webbplatsen Möjlighet att kommentera sida. inklusive hantering av spam, samt moderna kommentarer Möjlighet att stänga av kommentarer på sidor Enklare funktioner för bildredigering, t.ex. ändra storlek. Versionshantering och ändringsspårning av innehållsändringar Daglig backup av allt innehåll Spamskydd via t.ex Akismet Kalenderfunktion Möjlighet till inloggningsskyddat innehåll Startsida Möjlighet att lägga dit moduler med olika funktioner Innehållssnurra Högerspalt med fritextfält samt moduler Automatisk webbkarta från vald plats i strukturen Bildspelsfunktion Automatisk omskalning av bilder beroende på placering Nyhetsfunktion som automatiskt lägger in nyheter i en datumstruktur t.ex. 2012/12/artikelnamn Basnyhetsfunktion som kan publiceras på flera sajter Nyhetslistan kan välja flertalet källor/kategorier Dela -funktioner, facebook mm Blogg ska kunna skapas på valfri plats

14 Starta om menyn från funktion Ansvarig för sidan Generell läsare av xml/json/atom/rss för visning av informationsflöden. Exponera sidor som RSS-flöde Visa twitterflöde/sökning Progressive enhancement Google Mapsstöd Personlistning Person sida Möjlighet att styra fav.ico per sida/site Stöd för att lägga in annonskod, Google analyticsspårning av event. Stöd för videopresentation t.ex. via Vimeo, Youtube, Bambuser Relaterat innehåll, per automatik & av redaktören utsett material Interna länkar till sidor och dokument uppdateras vid flytt av sidor och dokument Filhantering Möjlighet att ladda upp filer som visas på en sida Möjlighet att referera till uppladdade filer från flera sidor Möjlighet att lägga upp filer via drag and drop Möjlighet att flytta filer men länkar till filen uppdateras autmatiskt Sökmotorn ska stödja sökningar i filens data och metadata Utvecklingsmiljö All kod ska förvaltas av leverantören men erbjuda full tillgång och ägandeskap till scouterna för ev intern ideell vidareutveckling Utvecklingsmetod ska definieras

15 Versionshanterad webbplatskod Leverantören ska ha en testserver Migrering av gamla data Plan ska erbjudas med förslag på hur befintliga webbplatser konverteras. Aktiv 404->301 hantering ska erbjudas som hanterar gamla sökvägar Drift Leverantören ska ge ett förslag på en hållbar driftlösning Leverantören ska kunna fortsätta underhålla scouternas sidor i åtminstone ett år Systemuppdateringar Plan för hur uppdateringar av publiceringssystemet ska implementeras Nuläge drift Egen drift samt hos hostingpartner

16 Bilaga 3 Förslag till tidplan Det här är vårt förslag till tidplan. Den beskriver utvecklingen ur ett tekniskt perspektiv, men planen är flexibel och vi ser gärna att tidplanen anpassas och justeras efter behov och önskemål från er som leverantör. Presentationen den 23/11 kan dock inte ändras, scouterna.se ska lanseras vi denna tidpunkt. Maj Offertförfarande Juni 1 Utvecklingsstart Fastställande av detaljerad kravspecifikation i samarbete mellan leverantör och Scouterna Uppstart av test- och utvecklingsmiljö Definiera grundläggande formgivning, innehåll och struktur Juli hela Utveckling/semester Augusti 1 Första leverans med publicering av skarp information Grundläggande formgivning klar September 1 Aktivera testkårer/distrikt/arrangemang (ej publika sidor) 1 Aktivera ideell utvecklingsgrupp 1 Detaljerad kravspecifikation för formgivning klar Oktober 1 Material till centrala sidor

17 November 1 Leverans klar för produktion i skarp miljö Redaktörsassistenter lägger in centrala sidor Reklam och informationsmaterial klart 23 Lansering på Scouternas Demokratijamboree Intresseanmälan från kårer December Urval av kårer skapar sajter Utbildningsmaterial klart Aktivering av supportorganisation, utbilda support Aktivera utbildningsorgansiation, utbilda utbildare Skapa siter för alla kårer (placeholders, reservera namn för subdomäner) Januari 1 Publik öppning för för subsajter (kårer, distrikt, arrangemang) Migrera kårer Våren Utbildning

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Anslagstavlan 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Anslagstavlan 4 Sponsorlogga 4 Klickbar logga 5 Youtube film 7 Facebook gilla knapp 9 2 2 Skriv ej ut manualen! För att

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

2011 Prislista. Din resa börjar här! www.escape360.com

2011 Prislista. Din resa börjar här! www.escape360.com 0 Prislista www.escape0.com Din resa börjar här! När det gäller resor är webben en överlägsen källatill information och inspiration. På ESCAPE 0º samlar vi de hetaste nyheterna och de bästa tipsen för

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT LICHRON BAKGRUND Via kravspec har Lichron klargjort att man önskar en ny webbplats som presenterar Lichronbolagen - Lichron AB som arbetar med försäljning av maskiner

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt.

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt. WORKSHOP 1 Chalmers Fysik 17/5 2001 NÄRVARANDE: Kate Larsson - projektledare Ann-Britt Olsson Sektionssekreterare Stig-Arne Nordin Fysik Göteborg Peter Jönsson WWW/Info Fysik Jane Johansson - Fysikbiblioteket

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

Föreningens effektiva webbplats

Föreningens effektiva webbplats Föreningens effektiva webbplats Planering Introduktion, information och inspiration kring hemsidan i IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna. Jessica

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inloggning...3 Navigering... 4 Navigering 1. Globala menyn...5 Navigering 2. Verktygsfältet...5 Navigering 3. Navigeringsfönster...6 Navigering 4. Innehållsområdet...6 Navigering 5.

Läs mer

Riktlinjer för skolans webbplats i Polopoly

Riktlinjer för skolans webbplats i Polopoly Informationsansvarig Mars 2012 Riktlinjer för skolans webbplats i Polopoly 1. Bakgrund och syfte KTH:s gemensamma webbinnehåll publiceras och administreras genom innehållshanteringssystemet Polopoly. Systemet

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-02-10 Lathund Anslagstavlan 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2014-03-18 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Inlämningsuppgift 2. DA156A - Introduktion till webbutveckling Teknik och samhälle, Malmö högskola Oktober 2012

Inlämningsuppgift 2. DA156A - Introduktion till webbutveckling Teknik och samhälle, Malmö högskola Oktober 2012 Oktober 2012 Uppgiften går ut på att redovisa dina kunskaper kring JavaScript, liksom din förmåga att skapa en CSS-baserad layout. Detta gör du genom att lämna in ett resultat som följer specifikationerna

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2015-03-18 Presentera företaget på eventwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på eventwebben. Många av dina kunder

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Importera medlemmar via Excel 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010 Kryssarklubbens Webbprojekt Kryssarklubbsdagarna 2010 Insikter till grund för webbarbetet 1. Vi stärker lusten för långfärder till sjöss men inte på webben. 2. Vi har 6000 medlemmar under 25 år men har

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund SVEA Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida när du behöver

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2013-12-03 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Kommunikationsstaben, Ny webbplats, nya innehållsstrategier utmaningar och ständiga förbättringar

Kommunikationsstaben, Ny webbplats, nya innehållsstrategier utmaningar och ständiga förbättringar Ny webbplats, nya innehållsstrategier utmaningar och ständiga förbättringar Ett webbprojekt, två delar Webbprojektet bestod av två delar: Flytta patientnära information från www.vll.se > 1177.se 1177.se

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Dokumentation för editering av sl.se

Dokumentation för editering av sl.se Version: 1 Datum: 2014-03-24 evry.com Redaktörsdokumentation Redaktörsdokumentation Dokumentation för editering av sl.se Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av 1 2014-03-24

Läs mer

RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD. www.appsales.se

RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD. www.appsales.se RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD www.appsales.se RMAD OÄNDLIGA MÖJLIGHETER Rapid Mobile App Development är effektivt, kvalitetssäkrat och prisvärt med stor flexibilitet.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer