Här är vi idag. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här är vi idag. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag."

Transkript

1 //www.scouterna. se en offertförfrågan från Scouterna

2 hej! Det är vi som är Scouterna. I höst lanserar vi vår nya webbplats, en multisajtlösning med drygt tusen sajter och flera tusen redaktörer, och vi skulle vilja att ni hjälper oss att bygga den. Scouterna är en av världens största ungdomsrörelser, vi är 38 miljoner scouter över hela världen och bara i Sverige har vi omkring medlemmar. Scouterna har gjort unga redo för livet i över hundra år, men idag är vi mer aktuella än någonsin. Scouterna samlar unga som vill utvecklas och ha roligt, vi möts i små grupper där alla får plats utan konkurrens och utan att någon är bättre än någon annan. I Scouterna är alla lika mycket värda. Det vi gör inom Scouterna är unikt, alla aktiviteter är till för att unga ska utvecklas och för att lära att leda sig själv och andra. Vi gillar att vara utomhus och vi rör oss ofta i naturen. Men i Scouterna finns inga regler om rätt och fel, vi lär oss genom att göra, vi söker utmaningar och provar oss fram till vi når målet. Scouterna finns över hela jorden och tillsammans med andra scouter får alla chansen att delta i möten med olika kulturer och lära sig se världen ur nya perspektiv. Vi diskuterar gärna värderingar och livsåskådning, men det viktigaste är att alla får chans att hitta sin egen tro. Vi gillar och respekterar olikheter och deltar i arbetet för fred, demokrati och miljö på alla nivåer. Hos oss är man aldrig ensam och vi jobbar alltid för att våra möten ska vara fria från alla sorters övergrepp. I över hundra år har unga hittat sig själva och sin egen väg genom Scouterna, med nya scouterna.se hoppas vi kunna göra det även i framtiden.

3 Vi vill hit! Vid Scouternas stämma den november 2012 lanserar vi scouterna.se, i och med stämman blir också Sveriges fem scoutförbund en gemensam riksorganisation - Scouterna. Vår nya webbplats är en gemensam mötesplats för hela den svenska scoutrörelsen, det är vårt kraftfullaste verktyg för rekrytering, men det är också hit våra medlemmar vänder sig när de söker inspiration och stöd i verksamheten. Det främsta målet med vår nya webbplats är att rekrytera nya medlemmar. Det tror vi att vi gör genom att låta scouter själva beskriva vilken bra verksamhet vi bedriver, med filmklipp, texter och fotografier. En andra viktig uppgift för vår nya sajt är att erbjuda ett stöd till scoutledare som vill vara med och skapa bra verksamhet. Innehållet på webbplasten ska både kunna locka scouter att gå med i en scoutkår, och på en djupare nivå inspirera scoutledare till nya utmanande aktiviteter. Vi vill också att webbplatsen ska tillhandahålla ett servicestöd så att scouter, föräldrar och ledare alltid ska ha en plats att vända sig till när de behöver anmälningsblanketter, terminsprogram och årsmötesprotokoll. Här blir det också viktigt för oss att vi centralt skapar en bra plattform som enskilda scoutkårer också kan dra nytta av, dels för att vi inser att det är viktigt att även scouter lokalt har ett bra webbstöd, men också för att vi vill ha möjlighet att sprida vårt centrala material ut till potentiellt tusental kårhemsidor. Läs mer om hur våra nuvarande sajter ser ut, Bilaga 1, hur vi specificerat våra tekniska krav, Bilaga 2, samt vad vi tänker oss för tidsramar, Bilaga 3.

4 Här är vi idag Scouterna har idag webbplatser på flera domäner och under flera publiceringsystem, ett antal av dessa måste på ett smidigt sätt sammanfogas till en webbplats. En av våra webbplatser är också en multisajt. Eftersom hela scoutrörelsen just nu går igenom en strukturomvandling måste även webbplatsstrukturen följa med i förändringen. Scouterna har, tillsammans med webbanalysföretaget DUMA, gjort en förstudie som visar att besökare har svårt att orientera sig mellan Scouternas olika webbplatser. Mycket av innehållet är otydligt och svårtillgängligt, det är svårt att få en snabb överblick om vad vi gör i Scouterna och varför man ska vara medlem. Det finns också stora behov av att kommunicera med de som redan är engagerade i Scouterna och vi har inte riktigt hittat strukturen för att göra detta på ett bra sätt. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag.

5 Vår vision Scouternas primära mål är att rekrytera fler scouter. Nya scouter och deras föräldrar (till 8-10 åringar) är vår primära målgrupp för den nya webbplatsen. Vi vet att webben ofta är första mötet med Scouterna och vi vill att våra webbplatser med tydlighet ska visa upp vår verksamhet och att sajterna ska göra det enkelt att bli medlem. Vår sekundära målgrupp är våra aktiva scoutledare, vi vill öka kvalitén i vår verksamhet genom att ge stöd och service för att genomföra aktiviteter och utveckla Scouterna. Målbilden är att det visuella uttrycket får ta större plats, vi vill i stor utstäckning använda filmklipp för att visa upp vad vi gör i Scouterna. Vi vill att hemsidan ska fyllas med personliga avsändare, man ska inte få känslan av att organisationen informerar, utan snarare känslan av att en scout talar till en blivande scout och berättar om hur roligt de har i Scouterna. För att lyckas med ett genuint tilltal vill vi möjliggöra för scouterna att själva ladda upp filmklipp där de berättar vad de gör. Vi vill skapa en tätare koppling mellan vår webbutik, Aktivitetsbanken och det vi faktiskt gör i Scouterna. Tittar en besökare på en film om hur scouter lär sig att elda ska man direkt exponeras för annonser för varor i webbshoppen och fler förslag på roliga aktiviteter ur Aktivitetsbanken. Googlar man på sovsäckar och landar i Scouternas webbshop ska man också kunna se artiklar och filmer med koppling till sovsäckar, hur en scoutgrupp gjorde på senaste hajken eller vad som är viktigt att tänka på när man ska sova utomhus. För att stödja de lokala kårerna i deras webbarbete vill vi ge dem möjlighet att importera objekt till sina lokala sidor. Innehållet i dessa kan vara material med specifikt innehåll för att rekrytera nya scouter eller aktiviteter och utbildningar för de som redan är engagerade i Scouterna. Målet är att skapa material som är lättillgängligt och begripligt för den som vill bli scout, men sajterna kommer även att innehålla en stor del fördjupande material för den som redan är aktiv scout. Även om det här materialet inte exponeras på förstasidan är det viktigt att det är lätt att söka sig till.

6 Vår webbstrategi Kommunikativa utgångspunkter för vår digitala kommunikation Vi visar upp en hög social drivkraft man blir scout för att träffa andra. Vi arbetar med personliga avsändare för att nå fram till mottagaren. Vi tydliggör den lokala verksamheten. Vi berättar inte. Vi visar verksamheten skildras med videoklipp snarare än text. Strategiska mål för webbkonceptet Att vi rekryterar nya scouter genom webbplatsen. Att vi har en centraliserad funktion för att bli medlem samt en möjlighet att visa upp vad andra scouter gör och vad som händer inom Scouternas intressesfär. Vi använder video för att visa upp aktiviteter och sociala kontakter i syfte att rekrytera scouter. En rekryterande webbshopsstrategi - prylar och utrustning kan vara ett steg mot medlemskap. Generös strategi mot lokala kårsajter med stöd till kårer når vi också ut med våra budskap. Vi ger service åt scoutledaren på så vis ökar vi också kvaliteten i verksamheten. Målgrupper Vi vill bli fler scouter genom att nå målgruppen föräldrar till 8-10 åringar. Vi vill också öka kvalitén i vår verksamhet genom att service till våra scoutledare. Vi ser att våra målgrupper har olika drivkrafter och genom att möta dessa ser vi att vi kommer att anpassa vårt innehåll efter detta.

7 Design Scouterna har en egen designansvarig AD, vårt önskemål är att han fungerar som bollplank och kommer med input till era designansvariga. Teknisk kravspecifikation Vi har utarbetat en detaljerad teknisk kravspecifikation på hur vi ser på scouterna.se, vi är dock öppna vad gäller CMS och flera andra tekniska lösningar, vi ser gärna att ni kommer med förslag på hur ni skulle lösa våra krav i er offert. För den detaljerade kravspecifikationen, se Bilaga 2. Förvaltning Vi tror på ett långsiktigt samarbete kring vår nya webblösning. Vi vill gärna veta hur ni ser på att aktivt vara med och utvärdera, förvalta, underhålla och vidareutveckla vår webbsatsning. Scouterna har idag flera samarbetspartners som stöder oss med tjänster inom deras specialområden, vi diskuterar gärna tänkbara samarbetsformer. Kontakt Projektledare och webbansvarig på Scouterna Karin Sannerud

8 Bilaga 1 Våra nuvarande webbplatser Utgångspunkten för offertförfrågan är att scouterna idag har webbplatser på flera domäner och under flera publiceringssystem där ett antal av dessa ska på ett lämpligt sätt sammanfogas till en webbplats. Då scouterna nu ändrar struktur på rörelsen som helhet så behövs även webbplatsstrukturen följa med i förändringen. Exempel på scouternas webbplatser idag Paraplyorganisation Joomla 1.5 Svenska Scoutrådets hemsida som används för att sprida information kring aktuella händelser och arrangemang samt för att rekrytera blivande scouter. Vi upplever idag problem med tillgänglighet och möjlighet att uppdatera. Scoutförbund EPiServer 4 Webbplats för Svenska Scoutförbundet som idag täcker upp för både lokala webbsidor, distriktswebbsidor och ett antal arrangemangssidor. Här hittar man också formella beslut och interninformation för scoutkårer, scouter, distriktsstyrelser och anställda. Idag är redaktörsläget föråldrat och det fungerar inte i nya webbläsare. Scoutförbund Joomla 1.5 KFUK-KFUM:s scoutförbunds hemsida. Scoutdistrikt underwebbplats pål ssf.scout.se Scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet har haft möjlighet att ha en egen webbplats samt hämta upp nyheter från förbundet. Enskilda scoutkårer Även enskilda kårer har möjlighet att använda samma lösning som distrikten i Svenska Scoutförbundet Engångsarrangemang Exempel på en hemsida skapad för ett specifikt arrangemang. I det här fallet en wordpressajt gjord internt av arbetsgruppen för lägret Återkommande arrangemang/projekt Ett av Scouternas största årliga arrangemang, domänen är en direktlänk till undersida hos Svenska Scoutförbundets hemsida.

9 Övriga sidor som scouterna sköter administrationen för och kan komma att rymmas i en framtida version av lösningen Joomla 1.5 Webbplats för att rekrytera samt ge en möjlighet att hitta scoutkårer. Samlar kontaktuppgifter från samtliga scoutkårer i Sverige. MediaWiki 1.16 Scouternas supportsida för ledare, scouter och externa som behöver tips och idéer till lekar, arrangemang, andakter, sånger och aktiviteter. Magento Scouternas egna webbutik, för scoutskjortor och friluftsutrustning. scoutnet.ssf.scout.se Internt system Scouternas medlemsregister, kommer erbjuda någon sorts e-postlistorsystem samt json webbservices.

10 Bilaga 2 Kravspecifikation Detta är ett underlag för ni ska kunna ge Scouterna ett lösningsförslag och en offert som möter vårt behov för webbpublicering. Offerten/förslaget ska förklara vilket/vilka CMS som föreslås samt hur kraven och önskemålen i detta dokument uppfylls. Offerten ska också beskriva hur ert arbetssätt och er projektplan ser ut. Frågor till er som leverantör Arbetssätt hur går ni till väga i ert arbetssätt, i relation till nedanstående områden? Kompetens Vilka referenser har ni i relation till nedanstående och till vilken typ av organisation Scouterna är? Arbetsgrupp Hur är er arbetsgrupp tillsatt och vilken kompetens och referenser har ni inom dessa områden? Pris Hur beskriver ni er prissättning på era tjänster? Alla priser anges inklusive moms. Hur förhåller ni er till följande områden: Interaktionsdesign, formgivning och användbarhet Kunskapsåtervinning Sökmotoroptimering Tillgänglighet Mobilitet Systemutveckling, kvalitetssäkring och säkerhet Förvaltning & support Intern sökfunktionalitet Målsättning för vår webblösning Webblösning, som fungerar i alla nivåer inom Scouterna Verktyg för att enkelt publicera information och återvinna information inom rörelsen Systemet ska kunna användas för: Rekrytering (blivande scouter och föräldrar), informationsspridning inom organisationen, informationsspridning utanför organisationen, kampanjer, lokala organisationer i storleken 50 scouter till 4000 scouter (scoutkårer, scoutdistrikt).

11 Krav på webblösningen Browseroberoende för besök Mobilt anpassad, med responsive design Sträva mot att följa WCAG:s riktlinjer WCAG 2.0 AA. Sökmotoranpassad Kapacitet att hantera minst 1000 subsajter (kårer, distrikt arrangemang etc.) Möjlighet till lokalt intranät (inloggning krävs för att se utvalda sidor/delar av sajt) Korrekt implementering av Google Analytics (t.ex. eventspårning) Vänliga URL:er som förklarar innehållet och strukturen. Möjlighet till flera domäner med olika inriktning på innehåll. Utveckling med hänsyn till OWASPs råd eller liknande för säkra webbplatser ( https://www.owasp.org/index.php/owasp_top_ten_cheat_sheet ) Leverantörskrav Har ett ramverk i valt system som ständigt uppdateras av alla kunders projekt. Har ett gränssnittsramverk som uppdateras och underhålls. Har ett förvaltningssystem/supportsystem. Bör ha minst en Google Analytics-certifierad utvecklare Om Episerver väljs, ha minst två Episerver-certifierade utvecklare i projektteamet Har levererat webbramverkslösningar som är återvinningsbara, t.ex. stödjer egen del av sajten anpassning med css för den delen av webbplatsen. Systemadministration Möjlighet att skapa användargrupper som kan styra rättigheter Möjlighet för administratörer att kringgå vissa säkerhetsfunktioner Möjlighet att enkelt se vem som har behörighet till en viss sida Möjlighet att enkelt se vilka sidor en användare har behörighet till Enkelt att sätta och dra tillbaka redaktörers behörigheter till specifika sidor

12 Kontohantering Skapa konto Ansök om konto Skicka nytt lösenordfunktion Krypterade och saltade lösenord Redaktion Ska klara av tusentals redaktörer Ska klara av gruppering av redaktörer Ska klara att sätta unika rättigheter för redaktörerna på delar av webbplatsen Redigering Redigering i de flesta OS och större webbläsare, (Safari, IE9, Firefox, Chrome) En redaktör ska ha möjlighet att redigera flera sajter. Gör det enkelt att få redaktören att arbeta semantiskt. Sidor ska ha versionshantering med möjlighet till återställning Funktioner som underlättar för webbredaktörer, t.ex. youtubelänk blir spelare. WYSIWYG-editor En anpassad manual skall tas fram Funktionskrav HTML- & CSS-koden ska validera felfritt (http://validator.w3.org/) Utskriftsanpassad CSS Redaktörsgrässnittet ska erbjuda en möjlighet att skapa upp en väl strukturerad semantisk webbsida Redaktören ska hindras från att av misstag ta med tidigare kod, exempelvis fonttaggar från Word. Redaktören ska kunna jobba från valfritt operativsystem i någon av de större webbmotorerna. Webbplatsen ska kunna ha olika teman, färger, och till viss del även form.

13 Logotyp, sidhuvud och sidfot ska vara möjligt att ändra innehåll på för den lokala redaktören. Redaktören ska kunna välja på att få redaktörsgränssnittet presenterat på svenska, franska och engelska och gärna ett antal språk till. Stöd för att styra separata, namn på sidan, titel och rubrik. Möjlighet att skapa egna formulär för anmälningar med mera som sparas i databas samt ska kunna e-postas till mottagare. Formulären ska också kunna skicka formaterade bekräftelser med datainnehållet till besökaren. Inbyggd sökfunktion med filteringsmöjligheter och inbyggd hjälp för rättstavning Möjlighet till egna söksidor med filtrerat resultat från del av webbplatsen Möjlighet att kommentera sida. inklusive hantering av spam, samt moderna kommentarer Möjlighet att stänga av kommentarer på sidor Enklare funktioner för bildredigering, t.ex. ändra storlek. Versionshantering och ändringsspårning av innehållsändringar Daglig backup av allt innehåll Spamskydd via t.ex Akismet Kalenderfunktion Möjlighet till inloggningsskyddat innehåll Startsida Möjlighet att lägga dit moduler med olika funktioner Innehållssnurra Högerspalt med fritextfält samt moduler Automatisk webbkarta från vald plats i strukturen Bildspelsfunktion Automatisk omskalning av bilder beroende på placering Nyhetsfunktion som automatiskt lägger in nyheter i en datumstruktur t.ex. 2012/12/artikelnamn Basnyhetsfunktion som kan publiceras på flera sajter Nyhetslistan kan välja flertalet källor/kategorier Dela -funktioner, facebook mm Blogg ska kunna skapas på valfri plats

14 Starta om menyn från funktion Ansvarig för sidan Generell läsare av xml/json/atom/rss för visning av informationsflöden. Exponera sidor som RSS-flöde Visa twitterflöde/sökning Progressive enhancement Google Mapsstöd Personlistning Person sida Möjlighet att styra fav.ico per sida/site Stöd för att lägga in annonskod, Google analyticsspårning av event. Stöd för videopresentation t.ex. via Vimeo, Youtube, Bambuser Relaterat innehåll, per automatik & av redaktören utsett material Interna länkar till sidor och dokument uppdateras vid flytt av sidor och dokument Filhantering Möjlighet att ladda upp filer som visas på en sida Möjlighet att referera till uppladdade filer från flera sidor Möjlighet att lägga upp filer via drag and drop Möjlighet att flytta filer men länkar till filen uppdateras autmatiskt Sökmotorn ska stödja sökningar i filens data och metadata Utvecklingsmiljö All kod ska förvaltas av leverantören men erbjuda full tillgång och ägandeskap till scouterna för ev intern ideell vidareutveckling Utvecklingsmetod ska definieras

15 Versionshanterad webbplatskod Leverantören ska ha en testserver Migrering av gamla data Plan ska erbjudas med förslag på hur befintliga webbplatser konverteras. Aktiv 404->301 hantering ska erbjudas som hanterar gamla sökvägar Drift Leverantören ska ge ett förslag på en hållbar driftlösning Leverantören ska kunna fortsätta underhålla scouternas sidor i åtminstone ett år Systemuppdateringar Plan för hur uppdateringar av publiceringssystemet ska implementeras Nuläge drift Egen drift samt hos hostingpartner

16 Bilaga 3 Förslag till tidplan Det här är vårt förslag till tidplan. Den beskriver utvecklingen ur ett tekniskt perspektiv, men planen är flexibel och vi ser gärna att tidplanen anpassas och justeras efter behov och önskemål från er som leverantör. Presentationen den 23/11 kan dock inte ändras, scouterna.se ska lanseras vi denna tidpunkt. Maj Offertförfarande Juni 1 Utvecklingsstart Fastställande av detaljerad kravspecifikation i samarbete mellan leverantör och Scouterna Uppstart av test- och utvecklingsmiljö Definiera grundläggande formgivning, innehåll och struktur Juli hela Utveckling/semester Augusti 1 Första leverans med publicering av skarp information Grundläggande formgivning klar September 1 Aktivera testkårer/distrikt/arrangemang (ej publika sidor) 1 Aktivera ideell utvecklingsgrupp 1 Detaljerad kravspecifikation för formgivning klar Oktober 1 Material till centrala sidor

17 November 1 Leverans klar för produktion i skarp miljö Redaktörsassistenter lägger in centrala sidor Reklam och informationsmaterial klart 23 Lansering på Scouternas Demokratijamboree Intresseanmälan från kårer December Urval av kårer skapar sajter Utbildningsmaterial klart Aktivering av supportorganisation, utbilda support Aktivera utbildningsorgansiation, utbilda utbildare Skapa siter för alla kårer (placeholders, reservera namn för subdomäner) Januari 1 Publik öppning för för subsajter (kårer, distrikt, arrangemang) Migrera kårer Våren Utbildning

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Anders Jonasson mars 2015 Webbansvarig webbutvecklare

Anders Jonasson mars 2015 Webbansvarig webbutvecklare Anders Jonasson mars 2015 Webbansvarig webbutvecklare Under våren 2013 bekräftades att Nybro kommuns webbplats nybro.se och tillhörande undersajter var i behov av förnyelse. Dels för de senaste årens ändringar

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer