ÅRSREDOVISNING MR GREEN & CO AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ)

2 INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling... 8 Portföljbolag Bolagsstyrningsrapport Aktien och ägare Tvåårsöversikt, proforma Förvaltningsberättelse...18 Koncernens resultaträkningar Koncernens rapport över totalresultat Koncernens balansräkningar Koncernens kassaflödesanalys Förändringar i koncernens eget kapital Moderbolagets resultaträkningar Moderbolagets balansräkningar Moderbolagets kassaflödesanalys Förändringar i moderbolagets eget kapital Noter Revisionsberättelse Styrelse, revisor och ledning Årsstämma och övrig information... 48

3 2013 I SAMMANDRAG Den nuvarande koncernstrukturen bildades och Mr Green & Co AB (publ) godkändes för listning på den svenska handelsplatsen AktieTorget. Handeln av aktien inleddes den 28 juni under beteckningen MRG. PROFORMA SPELÖVERSKOTT, % + 52,0 Nätkasinot Mr Green lanserade en ny version av mobilkasinot för smartphones och surfplattor. Norden står för 65 procent av det totala spelöverskottet under 2013 jämfört med 77 procent under 2012, motsvarande siffra för Övriga Europa har stigit från 22 procent 2012 till 35 procent Övriga världen står oförändrat för 0,2 procent av spelöverskottet. SPELÖVERSKOTT, MSEK 483,5 Mr Green fortsätter att växa snabbare än marknaden vilket är ett resultat av starkt fokus på spelupplevelsen. Portföljbolaget Social Thrills lanserade under året en betaversion av Facebook-kasinot Spin Tower Casino. Aktiekursen steg med 26,8 procent under året till ett aktievärde på 35,50 SEK årets sista handelsdag. Det motsvarade ett marknadsvärde av bolaget vid årets slut på 1 272,7 miljoner svenska kronor. AKTIEKURS, ÖKNING, %: + 26,8 SLUTKURS, 30/12: SEK 35,50 DSRPTV Gaming Ventures Ltd, som Mr Green & Co AB har en option att förvärva samtliga aktier av, lanserade spelsajten Garbo. Garbo har ett kvinnligare varumärke riktat mot den mobila spelmarknaden. Nätkasinot Mr Green utsågs 2013 till världens bästa nätkasino av International Gaming Awards samt uppmärksammades för sjätte året i rad i tidskriften Internetworlds Topp 100-lista över Sveriges bästa sajter. 3

4 BOLAGSBESKRIVNING Mr Green & Co AB investerar i bolag inom nätspelsektorn. Kärninvestering är nätkasinobolaget Mr Green Ltd. VISION Visionen för Mr Green & Co är att vara en ledande global investerare i snabbväxande internetspelbolag. UPPDRAG Bolagets uppdrag är att investera i bolag med unika möjligheter och ytterligare öka konkurrenskraften för att skapa ett långsiktigt värde för aktieägarna. MÅL Målet för Mr Green & Co är att generera långsiktig tillväxt och lönsamhet för att ge aktieägarna bästa möjliga avkastning. STRATEGISK PLAN Mr Green & Co och dess dotterbolag skall växa organiskt eller genom förvärv på den globala marknaden. GRÖNT SPEL Grönt spel handlar om mer än ett ansvarsfullt spelande. Vi anser att kasinospel på nätet handlar om underhållning och respekt i en säker och pålitlig miljö. 4

5 MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN Mr Green & Co AB (publ) har haft ett mycket spännande år. Bolaget har visat en kraftig tillväxt genom sitt kärninnehav, det maltesiska nätkasinot Mr Green, vars spelöverskott för helåret ökade med 52 procent jämfört med 2012 och uppgick till 483,5 MSEK. Det har skett en intressant produktutveckling i alla portföljbolagen och Mr Green & Co AB listades på AktieTorget. (Siffror inom parentes härrör till föregående år.) Under 2013 redovisade Mr Green & Co AB (publ) i sitt huvudinnehav det maltesiska nätkasinot Mr Green Ltd en hög tillväxt för såväl spelöverskott som rörelsevinst. Spelöverskottet för helåret 2013 ökade med 52 procent jämfört med 2012 och uppgick till 483,5 MSEK. Rörelsevinsten för 2013 uppgick till 102,2 (47,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 117 procent jämfört med året före, vilket placerar Mr Green i topp bland noterade konkurrenterna. VARUMÄRKE SOM STICKER UT Det finns flera anledningar till att nätkasinot Mr Green har lyckats med snabb tillväxt av spelöverskott och vinst. Ett viktigt skäl är vårt fokus på spelutveckling, vilket vi redan på prototypstadiet för snart sju år sedan identifierade som ett prioriterat område. I och med att nätkasinot endast erbjuder en kasinolösning och inte övriga produkter inom segmentet (sportbok, bingo och poker exempelvis) kan utvecklingsresurserna koncentreras för att skapa en spelupplevelse utöver det vanliga på såväl traditionella datorer som smartphones och surfplattor. Vi har även tidigt satsat på att utveckla ett varumärke som sticker ut i konkurrensen. Vi är inte en av otaliga aktörer som lanserar någonting med bet i namnet utan har en rejäl varumärkesplattform med ett skarpt och tydligt erbjudande och laddning. Vi vet allt om karaktären Mr Green, utom möjligen vilka som var hans föräldrar (han lämnades utanför ett barnhem, i och för sig i en exklusiv vagn och med fina kläder, men hans föräldrar förblir ändå okända). Det gör att vi lätt kan stå ut i konkurrensen och skapa lojalitet. Att vi lyckats skapa en bra spelupplevelse har även resulterat i utmärkelser, förutom våra återkommande kunder. Nätkasinot Mr Green utsågs 2013 (för andra året i rad) till världens bästa nätkasino av International Gaming Awards. Mr Green har även uppmärksammats i svenska tidskriften Internetworlds Topp 100-lista för sjätte året i rad. ANSVARSFULLT SPELANDE Vi tar ett stort ansvar för spelandet och vår satsning på Grönt Spel fortsätter. Redan när kunden registrerar sig ber vi kunden sätta sina egna gränser för de risker vederbörande är beredd att ta i sitt spelande. Det är bra såväl kommersiellt som för vår nattsömn. Mr Green står för säker underhållning i en trivsam miljö och Grönt Spel är en väldigt viktig del av detta. INVESTERAR I MOBIL PLATTFORM Nätkasinot Mr Greens mobila kasino har börjat ta ordentlig fart. Vi släppte under 2013 en ny version av mobilkasinot för smartphones och surfplattor och ser nu ökad effektivitet i plattformen. Investeringarna i den mobila plattformen är betydande och kommer att fortsätta vara substantiella under hela Vi bedömer området som helt avgörande för en fortsatt framgångsrik expansion av nätkasinot Mr Green. Under 2013 har vi arbetat med att, dels bredda våra investeringar, dels att på strategisk nivå stimulera geografisk expansion i vårt kärninnehav nätkasinot Mr Green. I januari 2014 tillträdde Bo Wänghammar som ny VD för Mr Green Ltd, med bland annat erfarenhet från Lensway och Bwin. MINSKAT BEROENDE AV NORDEN Mr Green & Co kan berätta att Norden står för 65 (77) procent av det totala spelöverskottet, att övriga Europa står för 35 (22) procent av spelöverskottet och att övriga världen står för 0,2 (0,2) procent av spelöverskottet. Det betyder att vi nu minskar vårt beroende av Norden vilket vi bedömer som ett strategiskt egenvärde. Vi har hittills växt helt och hållet organiskt, men vill därmed inte utesluta andra vägar till tillväxt eller expansion. Ett minskat beroende av enskilda marknader gör att vi minskar vår sårbarhet för regulatoriska förändringar eller 5

6 förändringar i konkurrensen. Vi eftersträvar i vår geografiska portföljstrategi en bukett av marknader med stora såväl som små länder med lite olika förutsättningar. Vi vill vara på omreglerade marknader såväl som marknader som saknar särskilda licensvillkor för att erbjuda gruppens produkter. Vår första omreglerade marknad beräknas bli England, där spellicenser införs i december Vi har även börjat undersöka möjligheterna att ta Mr Green utanför Europa. Vi bedömer dock inte att sådana marknader kommer att ge något positivt bidrag under När vi nu angriper fler nya länder kommer andelen marknadsföring av spel överskottet under en kort tid att öka. Vi har för avsikt att hålla en aggressiv tillväxttakt så länge vi ser de trendmässiga resultat vi sett hittills. I varje nytt land vi lanserar har vi strategin att bygga kännedom initialt, vilket gör att marknadsföringen är mindre effektiv än vad den blir på en mer mogen marknad. Vi kommer även fortsatt att arbeta med att expandera till nya territorier och satsa på att organiskt ta fler länder, vilket gör att man bör räkna med att den här typen av effekter kan uppstå till och från. BREDDANDET AV INVESTERINGAR När det gäller breddandet av investeringarna så har vi nu investeringar utöver kärninnehaven i Mr Green även i det Facebook-baserade sociala kasinot Spin Tower Casino (bolag: Social Thrills AB) och i det nya varumärket nätkasinot Garbo (bolag: DS- RPTV Gaming Ventures Ltd). Mr Green & Co har en option att förvärva samtliga aktier i nätkasinot Garbo, som löper fram till april Mr Green & Co AB har som vision att vara en ledande global investerare i snabbväxande i-gaming-bolag och vi har i år börjat leverera på den visionen. Spin Tower Casino släpptes under 2013 i betaversion...att fortsätta produktutvecklingen, särskilt inom det mobila fältet, och ta nätkasinot till nya länder gör att vi har goda förutsättningar att växa snabbare än marknaden. som en Facebook-app. Produkten saknar licenskrav och kan därmed erbjudas över hela världen. Den är närliggande vårt kärninnehav, men är samtidigt väsensskild då det går att köpa sig fördelar i spelet, men aldrig att vinna pengar. Konkurrensen ligger därmed närmare aktörer såsom Zynga och King.com än nätkasinot Mr Green. Det finns en del kvar att göra inom Spin Tower Casino fram tills produkten är redo för en skarp lansering. Vi bedömer området som högintressant, dock med många väldigt framgångsrika konkurrenter. NYTT KASINO RIKTAT MOT KVINNOR Garbo är ett nytt varumärke med ett kasino i första hand utvecklat för mobila plattformar. Det riktar sig företrädesvis mot kvinnor som vill spela kasinospel i surfplattor eller mobilen. Kasinot lanserades i oktober 2013 och har haft en mycket stark inledning. En 41-årig kvinna är medelspelaren på Internet. Ändå har få initiativ gjorts för att ge henne ett bra erbjudande inom nätspelande. Med Garbo har vi skapat ett spännande och intressant varumärke som torde kunna attrahera den här målgruppen i en trygg och säker spelmiljö. Garbo är en stark och spännande karaktär med fart, fläkt och ett modedrivet designspråk. Garbo drivs från Malta av nätkasinot Mr Greens förra VD Marcus Nylén. Vår bedömning är att kärninnehavet nätkasinot Mr Greens strategi att fortsatt satsa på såväl produktutveckling, särskilt inom det mobila fältet, som att ta nätkasinot till nya länder gör att vi har goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD 6

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR PROFORMA* Koncernen Koncernen (tusen kronor) Not Spelintäkter (gamewin) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Inkomstskatt PERIODENS RESULTAT Antal aktier Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,65 0,85 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,65 0,85 SPELÖVERSKOTTET PER REGION PROFORMA* (tusen kronor) Norden Övriga Europa Övriga världen SUMMA SPELÖVERSKOTT * Proformaupplysningar ges utöver IFRS-redovisningen och denna information skiljer sig från IFRS-informationen på så sätt att den finansiella informationen redovisas som om förvärvet av GGG och nyemission i samband med detta förvärv skulle ha ägt rum den 31 december

8 MARKNADSUTVECKLING Marknaden för kasinospelandet på nätet växer. Det beror bland annat på att användningen av internet fortsätter att öka starkt över hela världen och förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar, liksom tilltron till nätbetalningar. 8 Mr Greens bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl globalt som inom EU. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av internet fortsätter att öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt på Internet-området. På den mobila sidan är ökningen explosions artad och snabbare i länder där Internet-penetrationen sedan tidigare är hög och dataplaner för användningen finns. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer som barer och kasinon till internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, som gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade som voucher-system där användaren kan köpa kuponger i tobaksaffärer och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av spelande mobilt i dess breda bemärkelse (surfplattor och smartphones) är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. MOBILT SPELANDE ÖKAR Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital (januari 2014) kommer marknaden att växa med cirka 10 procent i Europa under Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 177 procent (H2GC, april 2013). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, november 2013). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer att generera 19 miljarder euro i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 44 procent av allt interaktivt spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen i både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Snittspenderandet via mobilt spelande per vuxen beräknas öka från strax över 1 euro år 2010 till över 17 euro år Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten av det mobila spelandet enligt H2GC med över 75 procent av det mobila spelandet. Övriga spelformer (kasino) har varit långsammare på mobila enheter på grund av att dessa spelformer kräver mer i form av upplevelse såsom grafik och oavbrutet spelande. Mobilt spelande drivs för i-gaming efter erfarenhet, medan vadslagningssidan drivs av bekvämlighet. Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spelande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning. INVESTERAR I PRODUKTUTVECKLING Mr Green gör väsentliga investeringar i produktveckling för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta växa snabbare än marknaden även på detta område. STARK KONKURRENS Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är fragmenterad

9 och det finns inga aktörer som är dominerande på hela den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en större marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer fortsätta på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer att påverka konkurrensläget. Spelöverskott från spel på mobiltelefoner i procent av totalt spelöverskott, västeuropa, * 2015* 2016* 2017* * Uppskattat värde Källa: Juniper Research Spelöverskott från spel på läsplattor i procent av totalt spelöverskott, västeuropa, * 2014* 2015* 2016* 2017* * Uppskattat värde Källa: Juniper Research Gobalt spelöverskott, mobila plattformar, (miljoner USD), MOBILTELEFONER LÄSPLATTOR * 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* * Uppskattat värde Källa: Juniper Research Andel av spelöverskott, procent, västeuropa, MOBILTELEFONER LÄSPLATTOR * 2014* 2015* 2016* 2017* * Uppskattat värde Källa: Juniper Research 9

10 PORTFÖLJBOLAG Mr Green & Co AB investerar i företag som bygger unika kapaciteter inom i-gaming. Kärnan i Mr Green & Cos investeringar är nätkasinobolaget Mr Green Ltd. 10 MR GREEN Ltd Nätkasinobolaget Mr Green Ltd, som är baserat i Malta, är helägt av Mr Green & Co. Nätkasinot grundades 2008 av tre barndomsvänner: Fredrik Sidfalk, Henrik Bergquist och Mikael Pawlo. Tanken var att skapa ett nätkasino utifrån ett helt nytt koncept att erbjuda samma stämning som på ett av Monte Carlos berömda kasinon. Detta uppnåddes genom en grafisk design där man skapade en miljö med en helt ny atmosfär och ett varumärke som innebar något helt nytt i spelvärlden. I dag är Mr Green ett av de mest snabbväxande bolagen i branschen och har cirka 90 anställda. I nuläget kan spelarna välja mellan ungefär 200 spel, som finns tillgängliga på sju språk. Sedan starten har Mr Green samlat cirka registrerade kunder, och webbplatsen är också tillgänglig för spel via surfplattor och smarta telefoner. Nätkasinot Mr Green har fått erkännanden från oberoende källor och har vunnit ett antal utmärkelser för sitt innovativa tänkande. Bland annat har Mr Green i sex år varit det högst rankade nätkasinot i Internetworlds rankning av Sveriges 100 bästa webbplatser. Dessutom har Mr Green fått utmärkelsen Socially Responsible Operator of the Year 2012 av brittiska E-Gaming Review samt Online Casino Operator of the Year 2013 och 2014 vid International Gaming Awards-galan i London. I januari 2014 utnämndes Bo Wänghammar till VD för Mr Green Ltd.

11 DSRPTV GAMING VENTURES Ltd Spelbolaget DSRPTV Gaming Ventures Ltd lanserade sin spelplattform Garbo under Garbo är den första webbplatsen med ett mer feminint varumärke inriktat på marknaden för mobilt spelande. I januari 2014 utnämndes Marcus Nylén till VD för bolaget, som är baserat i Malta. Mr Green & Co har investerat euro i det nya spelbolaget, och har också en option att förvärva samtliga aktier i DSRPTV Ltd för euro plus årliga licensintäkter baserat på framtida intäkter. Optionen löper till SOCIAL THRILLS AB Det närstående företaget Social Thrills AB ägs till 41,85 procent av Mr Green & Co. Social Thrills släppte sitt första spel för Facebook i november 2013, Spin Tower Casino. I Spin Tower Casino förekommer en virtuell valuta som enbart kan användas för fortsatt spel. Spel i sociala medier handlar helt och hållet om underhållning inte om vinster. Spelaren betalar inte för själva spelandet, men det är däremot möjligt att köpa nivåuppgraderingar. Hittills har Mr Green investerat 18,9 miljoner kronor i Social Holdings Ltd, som äger Social Thrills AB. Två av grundarna av Mr Green Ltd, Henrik Bergquist och Fredrik Sidfalk, har varit med och grundat Social Thrills och har även utvecklat Spin Towerkonceptet. Anna Magnusson är VD för Social Thrills AB. 11

12 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Med Bolagsstyrning avses hur rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning handlar om systemen för beslutsfattande och om den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Detta är första gången Bolaget avger en bolagsstyrningsrapport, eftersom det är första året Mr Green & Co AB verkar som ett publikt bolag. 12 Mr Green & Co AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på AktieTorget i Stockholm. Mr Green & Co AB lämnar här sin bolagsstyrningsrapport avseende EXTERNA REGELVERK Svensk aktiebolagslag Svensk och internationell redovisningslag AktieTorgets regler för emittenter INTERNA REGELVERK Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instruktion Attestordning Koncernpolicy ANSVARSFÖRDELNING Aktieägarna utövar sitt inflytande över Mr Green & Co AB på årsstämman och på övriga bolagsstämmor. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, AktieTorgets regler för emittenter, bolags ordningen och styrelsens interna styr instrument. AKTIEÄGARE Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget den 28 juni Bolaget hade vid årets utgång ägare. Totala antalet aktier är Största ägare var Hans Fajerson med bolag 20,71 procent, Henrik Berg quist med bolag 18,79 procent samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,33 procent av kapitalet och rösterna. Information till aktieägarna återfinns på Mr Green & Co ABs webbplats BOLAGSORDNING I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse skall ske till årsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma skall hållas. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en årsstämma. Nu gällande bolagsordning, som antogs av extra bolagsstämman den 12 juni Ansvarsfördelning VALBEREDNING ERSÄTTNINGS UTSKOTT AKTIEÄGARE BOLAGSSTÄMMOR STYRELSE VD DOTTERBOLAG OPERATIVA STYRELSER 2013, återfinns på bolagets hemsida: ÅRSSTÄMMA Det är på årsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet. Årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av årets vinst eller förlust och beslut om utdelning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Vidare väljs styrelse och ledamöternas arvode fastställs. I förekommande fall väljs revisorer och årsstämman beslutar om deras arvode. Därtill behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Härutöver fattas det REVISOR REVISIONS UTSKOTT

13 beslut om andra förslag från styrelsen och aktieägare. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud. ÅRSSTÄMMA 2013 Ordinarie årsstämma 2013 ägde rum den 22 mars Bolaget var vid detta tillfälle fortfarande helägt dotterbolag till Transferator AB (publ). Bolagets namn var Iacta Management AB. Till stämmans ordförande valdes Tommy Trollborg. Några av de beslut som stämman fattade var följande: Bolaget skulle vara publikt. Bolagets firma skulle vara Mr Green & Co AB (publ). Aktiekapitalet skulle ökas med kr genom en fondemission. Henrik Bergquist, Hans Fajerson och Fredrik Sidfalk valdes till nya styrelseledamöter och Tommy Trollborg omvaldes till styrelseordförande. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller om utgivande av konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för av bolaget beslutat aktiekapital och antal aktier. ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman i Mr Green & Co AB (publ) hålls den 24 april i Stockholm. För ytterligare information om årsstämman 2014 hänvisas till bolagets hemsida VALBEREDNING I enlighet med beslut vid årsstämman 2013 uppdrogs åt styrelsens ordförande att vara sammankallande vid bolagets nomineringsarbete samt att be företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter och majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara anställda eller ledamöter i styrelsen. I valberedningens arbetsuppgifter ingår att: Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete Nominera till stämman avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande Nominera de externa revisorerna då detta är aktuellt Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse, styrelseutskott och revisor Valberedningen inför årsstämman 2014 består av: Dimitrij Titov, representerande Hans Fajerson och bolag med totalt 20,71 procent av rösterna, Eva Lindkvist, representerande Henrik Bergqvist och bolag, med totalt 18,79 procent av rösterna samt Fredrik Sidfalk och bolag, med totalt 12,33 procent av rösterna, Tommy Trollborg, styrelseordförande i Mr Green & Co och sammankallande i valberedningen, med ett eget ägande av 2,83 procent av rösterna. Valberedningen representerar ett ägarintresse som per årsskiftet uppgick till 54,66 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen har haft tre möten samt ett antal mail- och telefonkontakter. En viktig källa till information för valberedningens arbete är styrelseutvärderingen som kommer att genomföras årligen. Valberedningen söker nomineringar som tillsammans med befintliga ledamöter har möjlighet att utgöra en styrelse med lämplig sammansatt kompetens. Valberedningen erhåller information från styrelsens ordförande och verkställande direktör om bolagets framtida strategiska inriktning. Utifrån den informationen bedömer valberedningen de kompetenser som behövs i styrelsen som helhet samt utvärderar de nuvarande styrelseledamöternas kompetenser. Valberedningens fullständiga förslag och motiveringar inför årsstämman 2014 kommer att presenteras på bolagets hemsida www. mrgco.se i god tid innan årsstämman äger rum. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller via post till bolagets huvudkontor. För att valberedningen skall ha möjlighet att ta hänsyn till inkomna synpunkter i sina förslag till årsstämman, skall förslagen till valberedning vara inlämnade senast två månader före årsstämman. STYRELSEN OCH DESS ARBETE Styrelsen ansvarar för Mr Green & Co ABs organisation och förvaltning. Styrelsen skall ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning som innehåller regler och riktlinjer för arbetet. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Mr Green & Co:s styrelse består av fyra av årsstäm- 13

14 man valda ledamöter utan suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Vid årsstämman 2013 nyvaldes styrelseledamöterna Henrik Bergquist, Hans Fajerson och Fredrik Sidfalk. Tommy Trollborg omvaldes till ordförande. Styrelsen presenteras på sidorna Koncernens verkställande direktör Mikael Pawlo deltar som föredragande i samtliga styrelsemöten. Koncernens CFO, Marjatta Skogh, deltar dels som föredragande, dels som sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar över tiden i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Enligt AktieTorgets definition uppgår antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget till fyra (100 procent av ledamöterna). Antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större ägare till en (25 procent), där alla uppfyller AktieTorgets krav på erfarenhet. Ledamöterna Henrik Bergquist, Hans Fajerson och Fredrik Sidfalk äger var för sig med bolag över 10 procent av rösterna och är därmed inte att betrakta som oberoende mot bolagets större ägare. Valberedningen har som uppgift att föreslå ytterligare styrelseledamot som är oberoende mot bolagets större ägare. Med denna sammansättning uppfyller Mr Green & Co AB:s styrelse Aktie- Torgets regler för noterade bolag, där krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått AktieTorgets utbildning i börsregler. STYRELSEMÖTEN Styrelsen har efter senaste årsstämma hållit femton protokollerade möten, varav två per telefon och fyra per capsulammöten. Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor, notering på Aktie- Torget samt frågor kring förvärv, internkontroll och större investeringsärenden. Ledamöternas närvaro i procent framgår nedan. Tommy Trollborg, ordförande 100 Henrik Bergquist, ledamot 100 Hans Fajerson, ledamot 93 Fredrik Sidfalk, ledamot 80 INFORMATION TILL STYRELSEN Styrelsens arbete följer arbetsordningen och styrelsen erhåller information från ledningen i form av verksamhetsrapporter i enlighet med VD-instruktionen. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Styrelsen använder sig av arbetsordningar samt instruktioner för sitt och verkställande direktörens arbete i syfte att uppnå en effektiv hantering av verksamhetens risker. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till verkställande direktören. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att korrekt information distribueras till marknaden. REVISIONSUTSKOTTET Revisionsutskottet har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen efterlevs. Med hänvisning till att styrelsen består av fyra ledamöter, har inte ett särskilt Revisionsutskott utsetts utan hela styrelsen utgör Revisionsutskottet. Koncernens revisorer samt koncernens CFO är föredragande inför revisionsutskottet. ERSÄTTNINGSUTSKOTTET Ersättningsutskottets har som huvudsaklig uppgift att ansvara för löner, pensionsersättningar, bonusprogram samt andra förmåner för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Utskottet skall också behandla och ge råd gällande långsiktiga incitamentsprogram. Med hänvisning till att styrelsen består av fyra ledamöter, har inte ett särskilt Ersättningsutskott utsetts utan hela styrelsen utgör Ersättningsutskottet. VERKSTÄLLANDE LEDNING Koncernens verkställande ledning består av verkställande direktören (VD) samt finansdirektör (CFO), information om koncernens verkställande ledning finns på sidan 47 i denna årsredovisning. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktören (VD) ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Detta exkluderar beslutsfattande i frågor kring operativ speldrift. Verkställande direktören leder moderbolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Bolagets verksamhet består av att förvalta och administrera dess 14

15 investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar av verksamhetsgrenar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, genom det helägda dotterbolaget Green Gaming Group Plc, med en egen styrelse och under en operativ ledningsgrupp, som hanterar operationella beslut i Mr Greens spelverksamhet. För de verkställande direktörerna i de helägda dotterbolagen har upprättats VD-instruktioner vilka är i överensstämmelse med moderbolagets VD-instruktion. ERSÄTTNINGAR Styrelsens arvode samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses två personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Mr Green & Co AB skall erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. REVISION Vid årsstämman 2013 omvaldes auktoriserade revisorn Per Nilsson från Baker Tilly Stint AB som huvudansvarig revisor. Per Nilsson har varit auktoriserad revisor sedan 1989 och har ytterligare uppdrag i bland annat Taxi Stockholm och Transferator AB (publ). Granskning av årsbokslut görs under januari februari. Granskning av årsredovisning sker under mars. I samband med bolagets delårsrapporter genomförs även översiktliga granskningar. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens VD, CFO och styrelse. Mr Green & Co har utöver revisionsuppdraget använt Baker Tilly Stint AB för konsultationsuppdrag i redovisningsfrågor och utredningar inför bolagets notering. Därutöver har KPMG bistått Mr Green & Co med konsultationsuppdrag gällande redovisningsfrågor och skatter. INTERNREVISION Gruppen har under sitt första verksamhetsår inte haft en separat internrevisionsfunktion. Delar av styrelsen samt CFO:n har ägnat särskild uppmärksamhet åt dessa frågor. INVESTOR RELATIONS Bolagets VD ansvarar för kontakterna med aktieägarna. Mr Green & Co informerar aktieägarna via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt bolagets hemsida. Dessutom har bolaget deltagit i ett antal investerarträffar och andra IR-aktiviteter. 15

16 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Aktierna i Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget, Stockholm, den 28 juni Från noteringen till årsslutet steg aktiepriset med 26,8 procent. Per balansdagen uppgick aktiepriset till 35,50 kronor, vilket innebär att marknadsvärdet för Mr Green & Co AB uppgick till 1 272,7 miljoner kronor. Sammanlagt 10,2 miljoner aktier har bytt ägare från och med datumet för noteringen fram till årets utgång. Per den 31 december 2013 hade Mr Green & Co AB aktier. 16 Aktierna i Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget, Stockholm, den 28 juni 2013, under koden MRG. Per den 31 december 2013 hade Mr Green & Co aktier. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst. Samtliga aktier ger lika rättigheter till tillgångar och vinster i Mr Green & Co. ÄGARSTRUKTUR Vid årets utgång uppgick antalet aktieägare i Mr Green & Co till Andelen utländska aktieägare uppgick till 4,4 procent, vilka då ägde 32,5 procent av aktiekapitalet och rösterna. Andelen aktieägare som var privatpersoner var 91,7 procent och andelen aktier som innehades av privatpersoner uppgick till 20,5 procent av aktiekapitalet och rösterna. AKTIENS LIKVIDITET Sammanlagt har 10,2 miljoner aktier bytt ägare från och med listningen den 28 juni 2013 och fram till årets utgång. Det är 56,5 procent av det genomsnittliga antalet utestående aktier. I genomsnitt bytte aktier ägare varje dag, och antalet transaktioner låg i genomsnitt på 134 per handelsdag. AKTIEPRISETS UTVECKLING SAMT OMSÄTTNING Från noteringen till årsslutet steg aktiepriset med 26,80 procent. Det senast betalade aktiepriset per balansdagen uppgick till 35,50 kronor, vilket innebär ett marknadsvärde om 1 272,7 miljoner kronor. Den högsta kursnoteringen under perioden sedan listningen var 54,75 kronor den 6 november, och den lägsta noteringen var 23,30 kronor den 28 juni. Det genomsnittliga aktiepriset under perioden uppgick till 39,48 kronor. Den totala aktieomsättningen sedan den 28 juni 2013 fram till årets utgång var 383,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 3,0 miljoner kronor per handelsdag och i genomsnitt kronor per transaktion. UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLAGEN UTDELNING Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en överföring om 1,30 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram, vilket motsvarar totalt 46,6 miljoner kronor. Beloppet följer Mr Green & Co:s utdelningspolicy, som anger att utdelning får göras med upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde om inte de likvida medlen anses nödvändiga för att uppfylla bolagets strategi, eller behövs för att säkerställa extra reserver om förhållandena på kapitalmarknaden så kräver. Det totala antalet utestående aktier är och inlösenbeloppet motsvarar 1,30 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att överföringen till aktieägarna skall göras i form av ett automatiskt inlösenprogram, vilket innebär att ingen utdelning i traditionell mening kommer att ges. Största aktieägarna per den 31 december 2013 % Hans Fajerson och bolag Henrik Bergquist och bolag Fredrik Sidfalk och bolag Martin Trollborg och bolag 5.15 Mikael Pawlo och bolag 5.05 Euroclear Bank 4.72 Försäkringsbolaget Avanza Pension 4.29 Övriga SUMMA Fördelning av aktieinnehav Aktieinnehav Antal aktieägare Antal aktier Aktier i % , , , , ,09 SUMMA ,00

17 TVÅÅRSÖVERSIKT PROFORMA* Beloppen i miljoner kronor om inget annat anges. RESULTATRÄKNING Koncern Koncern Intäkter 483,9 318,5 EBITDA 102,2 47,0 EBIT 64,8 33,8 Resultat efter skatt 59,3 30,3 BALANSRÄKNING** Immateriella anläggningstillgångar 790,6 - Materiella anläggningstillgångar 6,2 - Finansiella anläggningstillgångar 23,2 - Kortfristiga fordringar 16,1 - Likvida medel 11,2 - SUMMA TILLGÅNGAR 947,4 - Eget kapital 743,8 - Uppskjuten skatteskuld 109,0 - Kortfristiga skulder 94,6 - SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 947,4 - KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,5 - Kassaflöde från investeringsverksamheten 34,0 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,7 - SUMMA KASSAFLÖDE 108,8 - INTÄKTER PER REGION Norden 313,6 246,3 Övriga Europa 168,8 71,0 Övriga världen 1,1 0,5 SUMMA 483,5 317,8 * Proformaupplysningar ges utöver IFRS-redovisningen och denna information skiljer sig från IFRS-informationen på så sätt att den finansiella informationen redovisas som om förvärvet av GGG och nyemission i samband med detta förvärv skulle ha ägt rum den 31 december ** Enligt IFRS. Koncern Koncern ANTAL KUNDER Antal registrerade kunder (i tusental) 827,0 608,4 Antal aktiva kunder (i tusental) 152,7 104,9 INSÄTTNINGAR Insättningar från kunder (MSEK) 1 043,0 630,3 LÖNSAMHET OCH FINANSIELL STÄLLNING EBITDA-marginal (%) 21,1 14,8 Avkastning på eget kapital (%) 8,0 - Soliditet (%) 78,5 - INVESTERINGAR Investeringar 40,9 35,0 PERSONAL Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets utgång AKTIEN Aktiekapital (MSEK) 35,8 35,8 Antal aktier utestående vid årets utgång (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) Antal registrerade aktieägare N/A Genomsnittligt aktiepris (SEK) sedan 28 juni ,37 N/A Aktiepris vid årets utgång (SEK) 35,50 N/A Börsvärde vid årets utgång 1 272,7 N/A Resultat per aktie (SEK) 1,65 0,85 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,65 0,85 Eget kapital per aktie (SEK) 20,75 N/A Utdelning eller motsvarande per aktie (SEK)*** 1,30 N/A *** Utdelningen för 2013 härrör från det föreslagna programmet för aktieinlösen vilket, under förutsättning att antalet utestående aktier förblir oförändrat, uppgår till 1,30 kronor per aktie. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Mr Green & Co AB (publ), organisationsnummer , med huvudkontor på Sibyllegatan 17, Stockholm, avlägger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2013 för moderbolaget och koncernen. Den formella årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, återfinns på sidorna 12 15, samt Detta är den första årsredovisningen och de första finansiella rapporterna som har upprättats i enlighet med IFRS. Under tidigare redovisningsperioder utgjorde Mr Green & Co AB (då under namnet Iacta Management AB) ett dotterbolag till Transferator AB. Mr Green & Co AB (Iacta Management AB) upprättade då inte någon egen koncernredovisning utan hänvisade till de koncernredovisningar som Transferator upprättade. Eftersom tidigare koncernredovisningar inte har upprättats, i enlighet med god redovisningssed i Sverige, kan förklaringar och avstämningar vad gäller övergången till att tillämpa IFRS för koncernredovisningen inte lämnas. Årets verksamhetsresultat och finansiella ställning för moderbolaget och koncernen redovisas i förvaltningsberättelsen och i efterföljande resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser samt redovisningar av förändringar i eget kapital, med tillhörande noter och kommentarer. Rapportvaluta för moderbolaget och koncernen är svenska kronor (SEK). Koncernresultaträkningen och balansräkningen samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att presenteras för godkännande av årsstämman den 24 april BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Mr Green & Co AB är koncernens holdingbolag. Den största och för närvarande viktigaste av Mr Green & Co ABs innehav är nätkasinot Mr Green (Mr Green Ltd). Mr Green & Co:s uppdrag är att investera i företag med unika möjligheter och ytterligare öka konkurrenskraften för att skapa ett långsiktigt värde för aktieägarna. Utöver Mr Green Ltd har bolaget också börjat utforska andra möjligheter inom i-gamingbranschen genom initiativ som omfattar investeringar i ett koncept med spel via sociala medier, Spin Tower Casino, och ett nytt varumärke inom kasinobranschen, Garbo.com. Även om den nuvarande nyckeltillgången är internetkasinot Mr Green, söker bolaget ständigt efter nya möjligheter inom branschen som ligger nära specialområdet i-gaming. KONCERNENS INTÄKTER OCH RESULTAT PROFORMA Koncernens intäkter uppgick till 483,9 (318,5) miljoner kronor för helåret 2013, vilket var en uppgång med 51,9 procent på jämförbar årsbasis. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 102,2 (47,0) miljoner kronor. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 59,3 (30,3) miljoner kronor. Resultatet påverkades av kostnader av engångskaraktär om 4,7 miljoner kronor från noteringen på AktieTorget. Kostnaderna hänförliga till nyemissionen uppgick till 1,7 miljoner kronor och bokfördes direkt mot eget kapital. Kostnad för sålda produkter under året uppgick till 84,2 (59,5) miljoner kronor. Dessa kostnader motsvarar 17,4 procent av intäkterna för perioden, jämfört med 18,7 procent föregående år. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 197,1 (135,0) miljoner kronor, vilket var 40,7 (42,4) procent av intäkterna för perioden. Övriga kostnader uppgick till 100,4 (77,1) miljoner kronor. Här ingår kostnader om 4,7 miljoner kronor för noteringen på AktieTorget. Exklusive dessa kostnader av engångskaraktär utgjorde övriga kostnader 19,8 (24,2) procent av intäkterna. KONCERNENS INTÄKTER OCH RESULTAT IFRS Koncernens intäkter uppgick till 349,8 (36,6) miljoner kronor för helåret Rörelseresultatet (EBIT- DA) uppgick till 68,4 (0,2) miljoner kronor. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 34,2 (0,0) miljoner kronor. Resultatet påverkades av kostnader av engångskaraktär om 4,7 miljoner kronor från noteringen på AktieTorget. Kostnaderna hänförliga till nyemissionen uppgick till 1,7 miljoner kronor och 18

19 bokfördes direkt mot eget kapital. Kostnad för sålda produkter under året uppgick till 57,6 (0,0) miljoner kronor. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 139,9 (-) miljoner kronor, vilket var 40,0 (-) procent av intäkterna för perioden. Övriga kostnader uppgick till 84,0 (36,4) miljoner kronor. Här ingår kostnader om 4,7 miljoner kronor för noteringen på AktieTorget. KUNDER PROFORMA Under 2013 hade Mr Green Ltd ( ) aktiva kunder, en ökning med 45,6 procent jämfört med föregående år. För en definition av aktiva kunder, se not 2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 Förvärv av Green Gaming Group I december 2012 förvärvade Mr Green & Co 17,2 procent av aktierna i Green Gaming Group Plc, Malta (hädanefter kallat GGG ). I slutet av april 2013 förvärvade Mr Green & Co ytterligare 54,2 procent av aktierna i GGG. I och med denna transaktion blev GGG ett konsoliderat dotterbolag inom Mr Green & Co-koncernen. I slutet av juni 2013 förvärvade Mr Green & Co samtliga återstående aktier i GGG som då blev ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co. För upplysningar rörande justering av verkligt värde och beräkning av goodwill, se not 4. De finansiella rapporterna från Mr Green & Co återspeglar skeendet som har beskrivits ovan. För att tillhandahålla en uppdaterad beskrivning av utvecklingen av koncernens verksamhet presenteras en proformaredovisning på sidan 7. Mr Green & Co kommer att presentera både en proformaredovisning samt en redovisning som följer IFRS under hela Notering på Aktietorget Bolagets aktie noterades på AktieTorget, Stockholm, med beteckningen MRG den 28 juni INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR PROFORMA Under året uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till totalt 40,9 (35,0) miljoner kronor, varav samtliga var hänförliga till aktiverade utvecklingskostnader för spelplattformen. För samma period uppgick avskrivningarna för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal till 37,3 (13,2) miljoner kronor. EGET KAPITAL Per den 31 december 2013 uppgick eget kapital för koncernen till 743,8 (122,1) miljoner kronor, vilket motsvarar 20,75 kronor per aktie. FINANSIERING, LIKVIDA MEDEL, KASSAFLÖDE OCH SKULDER TILL KUNDER Verksamheten i Mr Green & Co finansieras genom bolagets resurser. Vid utgången av 2013 uppgick soliditeten till 78,5 procent. Förvärvet av GGG finansierades genom en nyemission. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,5 miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 34,0 miljoner kronor, inklusive likvida medel om 62,0 miljoner kronor från förvärvet av GGG. Kassa och bank uppgick vid årets slut till 111,2 miljoner kronor. Skulder till kunder, inklusive avsättningar för ackumulerade jackpot uppgick vid års slutet till 21,3 miljoner kronor. PERSONAL Vid årets utgång hade koncernen 114 anställda, varav 80 personer har tillkommit genom förvärvet av Green Gaming Group, Plc, Malta. Medeltalet heltidsanställda under året uppgick till 109 personer i koncernen, varav 84 personer på Malta. Vidare hade koncernen avtal med 27 konsulter på heltidsbasis, varav 12 personer arbetade utanför Sverige. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Följande väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdagen: Bo Wänghammar utnämndes till VD för Mr Green Ltd. Marcus Nylén utnämndes till VD för DSRPTV Gaming Ventures Ltd. Mr Green Ltd utsågs till bästa nätkasino-operatören av International Gaming Awards, i London den 3:e februari Den extra bolagsstämman i Mr Green & Co, som hölls den 19:e mars 2014, fattade beslut om att emittera högst teckningsoptioner. MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget, Mr Green & Co AB (publ), är främst fokuserad på ledning och administration. Bolaget tillhandahåller och säljer finansiella och administrativa tjänster samt ledningstjänster till övriga bolag i koncernen. Moderbolagets omsättning för helåret uppgick till 4,4 (3,5) miljoner kronor, och resultat före skatt uppgick till 49,8 miljoner kronor (-). Finansiella poster netto omfattade 62,0 miljoner kronor (-) avseende förväntad utdelning från dotterföretagen. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 0,1 miljoner kronor (-). Likvida medel uppgick till totalt 0,1 (0,4) miljon kronor. 19

20 Varken moderbolaget eller koncernen har några krediter från banker. PROGNOS FÖR 2014 Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt, både globalt och inom EU. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital kommer marknaden växa med cirka 10 procent i Europa under 2014 (januari 2014). Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 177 procent (H2GC, april 2013). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan 30 procent av det totala nätspelandet i världen (H2GC, april 2013). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer generera 19 miljarder euro i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 44 procent av allt interaktivt spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Styrelsen anser att koncernens bolag är väl positionerade för att kunna delta i denna marknadsexpansion och fortsätta växa snabbare än marknaden. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Mr Green & Co:s verksamhet finansieras genom koncernens resurser, och koncernens finansiella policy kännetecknas av den låga risknivån. De finansiella riskerna beskrivs i not 25. JURIDISKA RISKER Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer håller på och utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras är det sannolikt att koncernen kommer att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen fortlöpande och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte mrgreen.com i USA. Bolaget godtar inte heller spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. ÖVRIGA RISKER Mr Green & Co är känsligt både för säsongsvariationer och svängningar i det ekonomiska klimatet samt andra händelser. Säsongsvariationer kan på ett väsentligt sätt påverka koncernens verksamhet under perioder av en lägre nivå av spelande. Den nuvarande ekonomiska situationen har hittills inte påverkat verksamheten i någon större utsträckning. Koncernens verksamhet exponeras löpande för olika valutor. Förändringar i valutakurserna påverkar koncernens resultat. Koncernen arbetar för att minska valutaexponeringen genom en effektiv likviditetshantering och valutasäkring. Koncernen kommer emellertid även fortsättningsvis att vara exponerad för fluktuationer i valutakurserna. TVISTER Mr Green & Co har inte varit inblandade i några kända betydande tvister under TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER Bolaget och dess dotterbolag har tecknat tjänsteavtal med flera företag som kontrolleras av styrelseledamöter eller VD. Transaktionerna med närstående parter har prissatts marknadsmässigt. Den totala kostnaden för erhållna tjänster under perioden uppgick till 7,6 miljoner kronor. Utestående saldo 2013 var noll. Samtliga av dessa tjänsteavtal upphörde i slutet av Lån till ett intressebolag, Social Holdings Ltd, uppgår till 0,7 MSEK. Lånet skall återbetalas inom sex månader efter uppsägning. FORSKNING OCH UTVECKLING Mr Green & Co bedriver endast utvecklingsverksamhet. Kostnader hänförliga till utvecklingen av spelplattformar samt integrationen av spel och betalningslösningar aktiveras i den utsträckning som kostnaderna förväntas kunna ge framtida finansiella fördelar. MILJÖ Mr Green & Co bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd eller registrering i enlighet med miljöbalken. FÖRSLAG TILL RIKTLINJER GÄLLANDE LÖNER OCH ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses två personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. 20

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL Bolagsbeskrivning... 4 2014 i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämman den 26 september 2016 kl. 15.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet Delårsrapport januari september 2013 Vänligen notera! Sidorna 1 8 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat eftersom

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN

MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, ) Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2016

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer