Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2012

2 Året i korthet 2012»Föreningens resultat är fortsatt starkt«årets MEDLEMSMÖTE Genomfördes på Folkets Hus där 900 personer deltog i ett intressant seminarium. Hudnära ett möte om kosmetika. Förhoppningar, trender och vetenskap»fortsatt stort intresse för KfS Släng inte maten, har sett KfS filmer om matsvinn, besök på kampanjsajten, stort engagemang på Facebook och för lärarmaterialet. Kampanjen Större text, tack har förbättrat läsbarheten på livsmedelsförpackningarna.« Nya medlemmar medlemmar Lill-Skansen - en succé Nya Lill-Skansen kunde inte ha fått en bättre start. Personalen talar om succé sedan det öppnade 31 mars Att Skansen återigen slog besöksrekord tillskrivs Lill-Skansen till stor del. JULKONSERTEN PÅ GLOBEN Show of Christmas genomfördes den 7 december. Med många kända artister såsom Louise Hoffsten, Loreen, Salem Al Fakir, Niklas Strömstedt och Nisse Hellberg samt Danny Saucedo. Presentatör var en änglalik Mark Levengood. Nyckeltal Antal Medlemmar Tusen Soliditet % Tillgångar Mkr n ÖVERVÄRDEN I AKTIER utöver bokfört värde. 2

3 Innehåll Året i korthet Vd har ordet... 4 KfS organisation... 6 Fusionsarbete med Norrort... 7 Röster från förtroendevalda... 8 Medlemserbjudanden. 9 Lill-Skansen 10 The Show of Christmas. 12 Konsument & Miljö 14 Butiksutveckling 17 KfS aktiviteter 18 Mentor Sverige. 21 RNB nu med i MedMera-kortet 22 Återbetalning till medlemmarna 23 Skytteholm 24 Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 26 Avkastningen möjliggör verksamheten 28 Finansiell redovisning Ekonomisk översikt 32 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Noter och bokslutskommentarer 39 Revisionsberättelse 42 Styrelse 44 Ledningsgrupp 45 Distrikten 46 3

4 Vd har ordet När jag tillträdde som vd för Konsumentföreningen Stockholm den 1 mars 2012 väntade ett antal utmaningar, trots att den tidigare ledningen lämnade över en välskött förening. Inte minst gällde det att forma en ny ledningsorganisation för KfS, eftersom ett antal nyckelpersoner gick i pension under första kvartalet Mitt första uppdrag var därför att bygga en helt ny ledningsstruktur och jag är mycket nöjd med utfallet. Efter nyrekrytering av såväl finansdirektör, ansvarig för medlemsverksamheten samt en bolagsjurist, har vi nu ett team som fungerar oerhört väl ihop. Dessutom hade föreningen redan 2009 inlett arbetet med att planera för en förnyelse av hela verksamheten och den medlemsdemokratiska organisationen genom Projekt Vision. Vi har också genomfört nyrekryteringar på flera andra tjänster, bland annat den person som svarar för medlemserbjudanden och sponsring. Att öka medlemsnyttan och medlemserbjudandena är ett prioriterat område för mig och styrelsen, liksom sättet att kommunicera ut detta. Antalet aktiviteter och erbjudanden har ökat rejält under det gångna året, likaså har antalet medlemmar som har utnyttjat våra erbjudanden vuxit. Ett exempel på lyckade satsningar är samarbetet med Millesgården, där vi tog fram ett medlemserbjudande för utställningen Astri och Evert Taubes konst, liksom med Svensk Hemslöjd med medlemserbjudanden till Liljevalchs, Nordiska Museet och Waldemarsudde. Bland mer inarbetade erbjudanden fanns Familjedagen på Skansen i år kom cirka personer. Ett stort dragplåster på Skansen har naturligtvis varit Lill-Skansen, KfS största sponsorsatsning någonsin, som invigdes i mars. Den nya anläggningen har väsentligt ökat besökssiffrorna för Skansen, eftersom det är en uppskattad aktivitet för barnfamiljer. Tack vare sponsringen kan vi erbjuda våra medlemmar flera dagar med fri entré varje år. Ett av våra mer traditionsenliga evenemang är The Show of Christmas på Globen, som även i år drog fullt hus med namnkunniga artister. Vår intention är att fortsätta att utöka antalet samarbetspartner kring olika erbjudanden, inte minst när det gäller förmåner riktade till barnfamiljer.»det gällde att forma en ny ledningsorganisation för KfS«Ett stort arbete har lagts ner på att få programmet för medlemsåterbäring i RNB Retail and Brands butiker på plats. Glädjande nog kunde vi gå ut med denna satsning precis då julhandeln tog fart. Nu erbjuds KfS medlemmar genom sitt MedMera-kort återbäring på sina köp hos JC, Polarn O. Pyret samt Brothers & Sisters. De preliminära siffrorna visar på ett mycket stort intresse. Den medlemsnytta vi erbjuder bygger på KfS starka finansiella ställning, och kräver en fortsatt god förvaltning av våra tillgångar. Vårt portföljinnehav i balansräkningen har ökat i marknadsvärde med cirka 400 miljoner kronor, framför allt tack vare en förstärkt kurs i Atrium Ljungberg-aktien. Däremot har värdet av vårt aktieinnehav i RNB minskat. Glädjande nog kan vi presentera en vinst före skatt och bokslutsdispositioner om 154 miljoner kronor. Vår ägarroll i KF ger oss vårt huvuduppdrag, eftersom det berör alla Coop-butiker och de inköp som medlemmarna gör i dessa butiker. Frågan om nyetableringar i Stockholmsregionen har varit central under året. Jag gläds åt att samarbetet mellan oss och Coop Butiksutveckling i vår egenskap av ägare har förbättrats avsevärt när det gäller strategiska planer för nyetableringar i Stockholmsområdet. Under sommaren nyinvigdes Coop Extra i Åkersberga och har sedan dess kunnat presentera fantastiska försäljningsresultat. Dessutom har en stor och mycket lyckad ombyggnation av butiken vid Östermalmstorg ägt rum. Att det även sker och kommer att ske vissa butiksnedläggningar av butiker som under flera år visat olönsamhet är oundvikligt. Desto viktigare är det att fatta sådana beslut i god tid för att möjliggöra resurser för mer marknadsanpassade nyetableringar. Det är även glädjande att se ett allt bättre samarbete mellan KfS och Coops driftsorganisation vad gäller aktiviteter i butik. 4

5 Vi har också tillsammans med de övriga stora ägarföreningarna i KF under det första halvåret 2012 haft en dialog om att integrera butiksdriften i en central driftsorganisation i hela landet. Det är ingen hemlighet att KfS har drivit på denna fråga under flera år. Tyvärr fanns det även denna gång ett alltför stort motstånd från de detaljhandelsdrivande föreningarna. Vår ambition är dock fortfarande att hålla denna ägardialog levande. Under året har vi också ökat våra förlagsinsatser i KF genom en placering på 137 Mkr i syfte att stärka KF. En viktig del av KfS arbete sker genom våra engagerade förtroendevalda. Under våren påbörjade vi en medlemsdemokratisk dialog tillsammans med våra nio distriktsstyrelser i föreningen för att söka förbättringsåtgärder och bygga framtidens förtroendemannaorganisation. Dialogen kommer att fortsätta under Vi har också under året tillsatt en valgrupp, bestående av representanter från distriktsstyrelserna. Deras uppdrag var att titta på hur vi ska effektivisera och utveckla processen kring valen av förtroendevalda och hur vi ska marknadsföra valen på ett bättre sätt. Valgruppens förändringsförslag kommer att synas i valarbetet Under 2012 inledde vi en diskussion med konsumentföreningen i Norrort om en fusion. Våra respektive styrelser har nu inlett arbetet med att genomföra en föreningssammanslagning. Jag räknar med att beslut kommer att fattas under 2013 och konstaterar med tillfredsställelse att förutsättningarna för en sådan fusion nu är mycket goda. Ytterligare en fråga med tyngd under 2012 har rört Skytteholm, KfS herrgårds- och konferensanläggning på Ekerö. Styrelsen beslutade under året att genomföra en plan för en konceptutveckling av hela anläggningen. När den slutliga planen är framtagen under 2013 kommer beslut om igångsättning av om- och tillbyggnation att fattas. Målet är att skapa en modern konferensanläggning med god konkurrenskraft på den svenska konferensmarknaden. Förutsättningarna är goda; vi ska dra nytta av de natursköna omgivningarna, det historiska arvet kring herrgården och även addera andra spännande möjligheter. Konsument- och miljöfrågor utgör en viktig del av KfS vittförgrenade verksamhet. Genom hårt arbete under många år har vi lyckats bli en starkt opinionsbildande röst. Under året har vi fortsatt aktiviteterna kring det uppmärksammade Släng inte maten-projektet, som gett många ringar på vattnet. Naturligtvis har vi även engagerat oss i ett antal nya konsumentfrågor, som till exempel frågan om hormonstörande ämnen i olika produkter. För att ytterligare utveckla vår dialog med medlemmarna i konsument- och miljöfrågor har vi under året arbetat med att ta fram nya kommunikationsverktyg. Under 2013 kommer vi att kunna presentera flera nya mobilappar, bland annat en motsvarighet till Märkesguiden. Dessutom har vi arbetat med att ta fram en tillsatsapp. Den ska underlätta för konsumenterna att på plats i butikerna kunna se alla varubeteckningar med E-nummer och få information om vad de står för. De kommer att finnas nedladdningsbara för Android och iphone. Sist men inte minst kan vi glädja oss åt att medlemsantalet i KfS stadigt ökar. Stockholm 7 februari 2013 Lars Ericson 5

6 Så hänger KfS, KF och Coop ihop Med drygt medlemmar är KfS en av Kooperativa Förbundets (KF) största ägare (20 procent). KF är ett förbund för landets 39 konsumentföreningar och samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. KfS verksamhetsidé Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening som ska: Skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar Verka för att medlemmarna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Konsumentföreningen Stockholm Medlemmar Distrikt Valberedning Medlemsmöten Distriktsstyrelse Övriga konsumentföreningar Föreningsstämma Medlemsråd Styrelse Revisorer Valberedning Vd Äger 20 procent KF ekonomisk förening Dagligvarugruppen Coop Butiker och Stormarknader Fastighetsgruppen Investgruppen Övriga bolag Mediegruppen 6

7 Fusionsarbete med Coop Medlem Norrort KfS och konsumentföreningen Coop Medlem Norrort har inlett en diskussion om en fusion av de två föreningarna i syfte att kunna stärka de båda föreningarnas inflytande på driften. Coop Medlem Norrort har cirka medlemmar och Konsumentföreningen Stockholm har drygt medlemmar. Båda föreningarna verkar i Storstockholmsregionen och överlät sin butiksverksamhet till KF på 90-talet. Det gör att de har ett gemensamt intresse av att följa hur butiksdriften sköts i området. Planen är att få fram en fusionsplan som ska undertecknas gemensamt i februari Coop Medlem Norrorts årsstämma i maj ska godkänna fusionen med KfS och sker detta kan föreningarna fusioneras med verkan vid årsskiftet 2013/2014. KfS håller för närvarande på att se över hela den medlemsdemokratiska organisationen. Utvecklingsprocessen sker genom en dialog med förtroendevalda på alla nivåer. Syftet är att kunna modernisera och utveckla den medlemsdemokratiska organisationen, som idag är indelad i nio distrikt. I varje distrikt väljs en distriktsstyrelse som arbetar för ett aktivt medlemsliv i distriktet och utser medlemsråd som ska genomföra olika medlemsaktiviteter i lokala butiker. Idéerna är många; bland annat diskuteras möjligheterna till en effektivare distriktsindelning, förenklade valrutiner och hur man ska åstadkomma större intresse bland medlemmarna för att delta i valen. Ett allmänt önskemål är också att skapa en föryngring av de förtroendevalda i dag är medelåldern hög. Att det går att motivera yngre medlemmar att arbeta aktivt i verksamheten visar bland annat projektet med ungdomar som jobbar engagerat som eko- eller Fairtrade-ambassadörer. Nästa steg blir att fånga ungdomarnas intresse för den mer parlamentariska verksamheten. 7

8 Röster från två förtroendevalda: Ann-Marie Mannerstål är medlemsråd och medlem i distriktsstyrelsen för Huddinge. - Jag valdes in i distriktsstyrelsen efter att ha varit medlemsråd i många år. I distriktsstyrelsen har vi möten cirka 8 gånger om året. Då går vi igenom vad som ska göras och diskuterar det som händer inom Coop. Vi är också med på föreningsstämmorna där vi behandlar motioner. Jag har även suttit med i en arbetsgrupp för fusion Norrort. Hon påpekar att det är många som har de dubbla rollerna som styrelsemedlem och medlemsråd. - Det är ett väldigt trevligt arbete. Som medlemsråd är man länken mellan kunder och butik och demonstrerar olika produkter särskilt ekologiska och Änglamarks. I arbetet ingår också att informera om de budskap som butiken vill ha fram och att värva nya medlemmar med MedMerakortet. Det kan också handla om aktiviteter i butik. I höstas gjorde vi en uppskattad aktivitet för barn i Coop i Stuvsta en förenklad variant av KfS Ekostigen, som vi kallade Ekokul. Jag trivs jättebra med det här, har hållit på i säkert tio år! Ann-Marie Mannerstål Anita Hägg är distriktsordförande i distrikt 8, som består av Nynäshamn, Haninge och Tyresö. Hon är också medlemsråd. Detta trots att hon arbetar heltid och är fritidspolitiker och har svårt att få tiden att räcka till ibland. Vad är det som har skapat hennes engagemang? -Den demokratiska tanken med Coop, att det är medlemsägt, tilltalar mig. Men framför allt känner jag varmt för det arbete som KfS bedriver inom miljö, hälsa och socialt engagemang. Sen går självklart en stor del av arbetet ut på att hålla sig informerad om vad som händer inom Coop och Konsumentföreningen Stockholm. Jag försöker att vara med på de flesta av de utbildningar och möten som erbjuds för en distriktsordförande. anita hägg En viktig uppgift som distriktsordförande är att inspirera och stötta medlemsråden i deras roll och i mötet med människor. -Jag fungerar som en länk mellan butikschefen och medlemsråden och vill underlätta för dem att göra ett bra jobb. 8

9 Medlemserbjudanden Nytt rekord! Under året kunde KfS för första gången räkna in mer än medlemmar. Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att skapa nytta för sina medlemmar. Under 2012 har KfS ordnat 89 medlemserbjudanden och mer än har utnyttjat dem. Alla medlemmar i Sverige får återbäring på det de handlar hos Coop och Coop MedMeras partner. För KfS medlemmar innebar det kronor i återbäring under Därtill kommer medlemspriser i Coops butiker, hotellrabatter och lägre pris till olika rese- och nöjesarrangemang. Den som är medlem i Stockholm erbjuds ännu fler förmåner såsom medlemspris till The Show of Christmas i Globen och fritt inträde på Skansen några dagar per år. The Show of Christmas gästades i år av Eurovisionsschlagervinnaren Loreen, och av Danny Saucedo, Niklas Strömstedt med flera. Intresset var stort och de biljetterna sålde slut i rask takt. Den årliga familjedagen på Skansen, med en mängd aktiviteter för främst barnfamiljer, lockade lika många besökare. Förutom fritt inträde den här dagen får medlemmarna 10 procents rabatt i Skansenbutiken och 20 procent i Lill-Skansens butik hela året. Några gånger per år bjuds medlemmarna in till seminarier med spännande föredragshållare. Det årliga medlemsmötet och seminariet handlade i år om smink och hudvård. Mentor, vars vision är att alla unga ska få växa upp och utvecklas hälsosamt och drogfritt, höll också flera kurser och seminarier för tonårsföräldrar. En annan kurs i första hjälpen vid barnolycksfall väckte så stort intresse att erbjudandet fick upprepas flera gånger. KfS medverkade även i år på mässan UnderBARA BARN och för första gången deltog KfS med Ekostigen även på mässan Nordiska Trädgårdar. Ekostigen är en mycket uppskattad aktivitet som lär barn om miljö och hållbarhet. Barnen får känna på hur det är att mjölka en ko, lära sig var äggen kommer från och får följa naturens kretslopp. Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, höll två välbesökta föredrag på temat Släng inte maten. MedMera-kortet gav rabatt på inträdet till båda mässorna. Medlemspris har också gällt till flera teaterföreställningar, motionslopp, tidningsprenumerationer, museer, Sturebadet Haga, Bergianska trädgården och till julbord på Skytteholm på Ekerö. När det gäller Kläppen Ski Resort har rabatten varit 20 procent på logi hela säsongen. På Millesgården har medlemmar kunnat gå två för en till utställningen Astri och Evert om kärleken till konsten. En utställning som lockade fulla hus. Fotbollsintresserade har kunnat titta på sina favoritlag på elitnivå och segelfartyget Tre Kronor af Stockholm har tagit med medlemmar på örn- och sälsafari till rabatterat pris. En matkurs på temat Street Food med Sander Johansson, tidigare matmästare hos Coop, genomfördes och under musikfestivalen Reearth som gick i miljöns tecken i Finnhamn, sponsrade KfS arrangemanget och kunde ge medlemmarna rabatt på ett tvådagarspass inklusive camping. Alla aktuella erbjudanden finns på KfS webbplats men de står också i medlemsbladet Medlem Stockholm, i det månatliga e-utskicket och på Facebook. Informationen finns också på Medlemspunkten i butikerna. 9

10 Lill-Skansen Nya Lill-Skansen kunde inte ha fått en bättre start. Personalen talar om succé sedan det öppnade i mars Att Skansen återigen slog besöksrekord tillskrivs Lill-Skansen till stor del. Publikrekordet 1,42 miljoner från 2011 överträffades redan i november. - Det är enormt bra jämfört med andra besöksmål i Sverige som liksom Skansen har himlen som tak, säger Cecilia Urwitz, sponsoransvarig på Skansen. Planerna på ett nytt Lill-Skansen hade funnits länge. Barnens favoritplats på Skansen var sliten, med för små utrymmen och gamla hägn och endast öppet sommartid. Tack vare bidrag från Konsumentföreningen Stockholm kunde en ny modern anläggning bli verklighet. - När vi hittade samarbetet med KfS föll allt på plats. Att vi delar många värderingar kring miljö och hållbarhet gör det hela extra bra. Lill-Skansen är den största kultursponsorinsatsen i Sverige hittills. Numera kan Skansens små gäster bekanta sig med djur och natur året om. I en specialritad träbyggnad ryms ett 20-tal olika arter från den nordiska faunan. Små vilda och tama djur från grönfläckiga paddor och kackerlackor till katter och tamhöns som lever i ett äventyrligt och lekfullt landskap. - Att vädret är ruggigt spelar inte längre någon roll. Det har varit väldigt uppskattat att kunna värma sig med tak över huvudet och samtidigt titta på djuren. Under sommarhalvåret var några av djuren utomhus. Då kryllade det av barn som ville klappa dvärggetterna i kontakthagen, krypa i gångarna där kaninerna bor, åka i ormrutschbanan och titta på fiskarna i den nya dammen. Allt medan minigrisarna bökade omkring nära barnens lek-lada. Så länge det var varmt ute var också fågelvoljären fylld av vackra Lorifåglar. - Grundtanken när vi gick in i samarbetet med KfS var att utveckla arbetet kring frågor som förenar oss, säger Cecilia Urwitz. Var kommer maten ifrån?, är en sådan viktig fråga som vi båda vill belysa. På Lill- Skansen får du lära dig massor om djurhållning och ekologiskt odlat. 10

11 Utmaningen har varit att på ett pedagogiskt men ändå lekfullt sätt förmedla kunskap om djuren och de miljöer de lever i. Tidigare var det fokus på nordiska smådjur i allmänhet. Nu finns det också sällskapsdjur och lantbruksdjur på Lill- Skansen. Undervisningspaketen utvecklas hela tiden. Numera erbjuds lektioner från förskolan upp till nionde klass. De som undervisar är erfarna pedagoger med bakgrund från skolan, övriga visningar på Skansen eller djurvårdaryrket. - Det har varit ett enormt tryck på att boka skolsalen, säger Cecilia Urwitz. Lärarna har fått material i förväg för att förbereda klasserna på det aktuella ämnet. Kanske om gnagare och reptiler eller om ägget och mjölkens väg till kartongerna i affären, eller något annat spännande. En populär nyhet under sommarmånaderna var teaterföreställningarna där barnen själva fick vara med och agera. En pjäs har handlat om Lilla Kott, Lill-Skansens egen figur som går att lära känna närmare på hemsidan lillskansen.se. Det är barnen själva som har varit med och utvecklat hemsidan som hösten 2012 vann Publishingpriset i kategorin Barn- och ungdomswebbplatser. Här kan man bland annat på ett lekfullt sätt lära sig hur man sköter om sina husdjur. Självklart kan barnen fortfarande lämna sina uttjänta nappar hos katterna på Lill-Skansen. Den nya specialbyggda Nappomaten har använts flitigt under året. För KfS medlemmar är det fritt inträde på Skansen vid tre tillfällen under året. Under den så kallade Familjedagen den 2 september var det extra mycket aktiviteter på Lill-Skansen. KfS ambassadörer tog med sig barnen på Ekostigen och den omtyckte barnprogramledaren Jonas Leksell visade runt bland djuren. Året runt har KfS-medlemmarna 20 procent rabatt i butiken på Lill-Skansen.»Succé för Lill-Skansen, publikrekordet från förra året har överträffats«11

12 Salem Al Fakir Rock N Pop Circus I år var undertiteln Rock N Pop Circus och det bekräftades bland annat av de två akrobater som mjukt och vackert svingade sig i två långa tygstycken som hängde ner från taket inne i arenan. The Show of Christmas Den 7 december var det dags för den 7:e The Show of Christmas, den stjärnspäckade showen i Globen som Konsumentföreningen Stockholm bjudit sina medlemmar på sedan Det har blivit en mycket uppskattad tradition där alla 14 ooo biljetterna går åt de närmaste veckorna efter biljettsläppet den 18 augusti. För det musikaliska gunget stod Danny Saucedo, Louise Hoffsten, Nisse Hellberg, Niklas Strömstedt, Salem Al Fakir och Loreen. Mark Levengood guidade med sin varma, trygga uppenbarelse och han lät publiken möta hans alter ego ÄnglaMark, en finsk tomte samt tomtemor som var misstänkt lik skådespelaren Pia Johansson. KfS nye vd, Lars Ericson, hälsade välkommen och gjorde sin premiär i den namnlika Ericsson Globe Arena med hjälp av en reklamfilm som började på Coop Extra i Danderyd och slutade på scenen i Globen. Trots radiovågsstörningar var det en mycket uppskattad föreställning. En eldshow visades utomhus där föreningen bjöd på pepparkakor och glögg under tiden besökarna strömmade till. I Matkampen i entrén fick barnen kasta bollar på en kökskuliss och träffade de något av hålen vann de ekologiskt godis. Och en del tursamma medlemmar kunde gå hem med välfyllda kassar med Änglamarkprodukter, som lottats ut på platsbiljetten och kassarna kunde hämtas ut under granen. 12

13 Louise Hoffsten»En änglalik Mark Levengood presenterade bland andra Louise Hoffsten och Loreen«Mark Levengood Loreen Vd Lars Ericson 13

14 Angelägna projekt för Konsument & Miljö Att uppmärksamma, informera och stötta sina medlemmar till kloka val i köpdjungeln är ett av Konsumentföreningen Stockholms viktigaste uppdrag. Övergripande handlar arbetet om att bidra till en hållbar utveckling för människor, djur och natur. Konsument & Miljö hos KfS har vitt förgrenade kontakter med företag, myndigheter och organisationer och bedriver ett mycket aktivt opinionsarbete. Här är några av de projekt som man arbetat med under Känner du till skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt? KfS har gjort en enkät för att få en uppfattning om hur många som känner till att kunden, enligt ny EU-lagstiftning, har reklamationsrätt i tre år efter köpet. Den ska inte förväxlas med garantin, som är ett frivilligt åtagande från företagens sida. Bara 14 procent svarade att de kände till detta. Företagen bemöter ofta kundernas klagomål med argument om att garantitiden gått ut eller att de får använda sin hemförsäkring Om garantitiden har gått ut har konsumenten alltid möjlighet att utnyttja reklamationsrätten, dvs. meddela säljaren att man inte godtar varan på grund av ett visst fel. Under de första sex månaderna efter köpet åligger det säljaren att bevisa att felet inte fanns från början. Därefter är det köparens sak att bevisa att varan var felaktig vid köpet. Såvida man inte varit oaktsam med varan och själv orsakat ett fel, ska butiken/säljaren alltid reparera skadan. En mobiltelefon ska ha minst tre års hållbarhet om den inte utsatts för någon yttre skada, likaså exempelvis en spisplatta och en kylskåpsdörr. KfS har skrivit om frågan i såväl Medlem Stockholm som tidningen Mersmak. Svt har även gjort ett inslag i Rapport. Kosmetika var temat för medlemsmötets seminarium, som ägde rum den 26 mars 2012, och även för ett seminarium i Almedalen på Gotland. Marknadsföringen av antirynkkrämer, smink och hårvårdsprodukter lockar med förskönande resultat, men hur stor är egentligen effekten? Vad får man lova i en annons innan den anses vilseledande? Olika föredragshållare gav en mängd aspekter. Kemikalier i hygien- och kosmetikaprodukter diskuteras internationellt just nu, samtidigt som en stark trend är råvaror med ursprung i naturen. KfS belyste vikten 14

15 av ett säkert innehåll, bland annat genom att visa på resultatet av en enkät, där det framkommit att många barn och föräldrar är okunniga om att ungdomar inte bör färga håret om de är under 16 år. KfS har lyft frågan om hormonstörande ämnen, som kan finnas i exempelvis hudvårdsprodukter, leksaker och livsmedelsförpackningar. En hypotes är att mycket små halter av vissa ämnen kan verka hormonstörande och att de även skulle kunna påverka stora folksjukdomar som diabetes och fetma. Detta väcker oro inte minst hos föräldrar och KfS anordnade därför en tematräff i frågan i november. Seminariet blev överfullt. Deltagarna ställde frågor till Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms Universitet och internationell expert samt till toxikologen Ing-Marie Olsson från Kemikalieinspektionen. KfS arbetar naturligtvis också vidare med redan etablerade projekt. I förra årets projekt Större text tack kritiserades olika livsmedelsföretag för den usla läsbarheten på en del förpackningar. Nu har en uppföljning gjorts för att se om förpackningstexterna blivit mer lättlästa. Den visar att många av företagen har tagit till sig kritiken och ändrat eller håller på att ändra till tydligare text och kontrast på förpackningarna. KfS har nu gått vidare med att granska hud- och hårvårdsprodukter och annan kosmetika. När antalet kemikalier och allergiker ökar blir det ännu viktigare att kunna läsa innehållet på förpackningarna. Arbetet med KfS hjärtefråga om onödigt matsvinn har bedrivits i flera år, men föreningen fortsätter jakten på mat som slängs helt i onödan. Under året har KfS uppmärksammat att mängder av prima ägg slängs på grund av en missvisande EU-regel. Den stipulerar att bäst före-datum på ägg ska sättas 28 dagar efter värpdagen. Dessutom får butikerna inte sälja äggen senare än sju dagar före bäst före-datumet. Även konsumenterna slänger mängder av ägg i hemmen, på grund av att bäst föredatum är satt på helt felaktiga grunder. Pausmingel från KfS Medlemsmöte på Folkets Hus. I bild nedan: Gunnar Guzikowski, Läkemedelsverket, Sissi Petros, Stockholms Universitet, Jean Pierre Barda, stylist by Barda och Louise Ungerth, KfS, i diskussion om män, barn och smink. 15

16 KfS är representerat i följande sammanhang för konsumentoch miljöfrågor: Jordbruksverkets konsumentråd Livsmedelsverkets samverkansgrupp för konsumentfrågor Konsumentverkets insynsråd Reklamombudsmannen, RO Statliga utredningen för säker hantering av nanomaterial, referensgrupp SIS standardiseringskommitté för nanoteknik SÄL säkerhet och beredskap i livsmedelskedjan FOI/SLV Framtidens lantbruk, referensgrupp SLU Ekologisk produktion och konsumtion, EPOK, SLU Samverkansgruppen för minskat matavfall, SaMMa Mistra Future Fashion, referensgrupp konsumentbeteenden Nätverket för återvinning och återanvändning av textil, Borås Högskola Änglamarksprisets nomineringskommitté Det finns nämligen en avgörande skillnad mellan Sverige och många andra EU-länder. Vi förvarar de flesta ägg i kyldiskar i butikerna eller i kylskåpen hemma och ägg som hålls i kyla har en bra kvalitet minst en månad efter bäst före-datum. I många EU-länder förvaras äggen däremot i rumstemperatur och man har haft en hel del livsmedelsskandaler med salmonellabakterier i ägg. Tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel har KfS uppmanat Livsmedelsverket att försöka få till stånd en ändring av regelverket. Sverige bör beviljas ett undantag som möjliggör ett förlängt bäst före-datum på ägg. KfS ursprungliga projekt Släng inte maten har gett många spin-off-effekter. Regeringen har gett 12 miljoner kronor till Livsmedelsverket för att minska matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan. Internationellt har EU-parlamentet antagit en resolution som innebär att matsvinnet ska halveras fram till Men det blir också allt vanligare med initiativ i hela livsmedelskedjan. Bland annat ger Coop Konsum genom ett pilotprojekt i Göteborg överbliven mat till välgörenhetsorganisationer och kyrkor. För Coops del handlar det om att varor med korta datum, felmärkning eller trasiga förpackningar distribueras till utsatta människor. Även 7-Eleven i Göteborg, Abba Seafood och Findus skänker sin överskottsproduktion. Sammantaget ger det hundratusentals måltider för människor på härbärgen, flyktingboenden, kvinnojourer och andra behövande. Andra företag har valt egna lösningar. Måltidsleverantören Fazer jobbar mot minskat tallrikssvinn, bland annat med ett projekt som samkörs med skolorna under namnet Mata inte sopmonstret. Bryggerijätten Spendrup har satsat på en egen anläggning för biobränsle där så kallat drav från öltillverkningen tas tillvara och ersätter olja som energikälla en beräknad minskning av bryggeriets koldioxidutsläpp med upp till 85 procent. Hamburgerkedjan Max har planer på att göra biogas av pappers- och matavfall från sina restauranger. De goda initiativens lista kan göras mycket längre med exempel både internationellt och här i Sverige. 16

17 »Det är viktigt att hitta nya bra butikslägen som följer utvecklingen av vårt samhälle.«butiksutveckling är ständigt pågående Föreningen för en nära diskussion med Coop Butiksutveckling runt utvecklingen och förändringar av butiker inom de olika koncepten som ligger inom föreningens område. Butikerna ägs och sköts av Coop. Under 2012 har KfS deltagit vid öppningen av den nya Coop Extra-butiken i Åkersberga. Coop Konsum vid Östermalmstorg har byggts om och haft nyinvigning. KF har förvärvat tre tidigare Vi-butiker. I centrum på Lidingö pågår en ombyggnad och sammanslagning av Coop Konsum och Skeppet till Coop Extra. Den nya butiken beräknas öppna i mars Butiken kommer att likna Coop Extra-butiken i Enebyberg. Även butiken på Norrtullsgatan har byggts om till Coop Konsum. Exempel på andra butiker som kommer att förändras under 2013 är Coop Forum Värmdö och Daglivs vid Fleminggatan/Sankt Eriksgatan som blir Coop Daglivs. På Centralstationen och i Älvsjö kommer nya Coop Konsum-butiker att öppnas under våren. Coop har också tecknat avtal om att öppna en butik i Hötorgets tunnelbanestation. Det är nödvändigt att ständigt göra en översyn och utvärdering av butikerna och deras lönsamhet. Dessutom är det viktigt att hitta nya bra butikslägen som följer av utvecklingen av vårt samhälle. Detta innebär att det både tillkommer nya butiker men också att det tyvärr ibland måste avvecklas butiker, säger Per Thunell, ekonomi- och finansdirektör på KfS. Avvecklingen av butiker under 2012 har bland annat skett av Östra Ban, Slussen och Gärdet. 17

18 KfS aktiviteter Under året har förtroendevalda och ambassadörer hållit i omkring 500 olika aktiviteter i butiker, på gator och torg, vid mässor, idrottsevenemang och olika former av familjearrangemang. Extra mycket krut har lagts på att lära ut hur Medlemspunkten fungerar. Genom att finnas på plats i butiken kan förtroendevalda hjälpa till att visa hur man drar medlemskortet och loggar in på Medlemspunkten. Där går det enkelt att kontrollera saldo och återbäring samt lokala medlemserbjudanden. För den som önskar finns det hundratals recept att söka upp i databanken och skriva ut på plats. Ett annat alternativ är att göra i ordning inköpslistan på coop.se därhemma för att sedan hämta upp den i affären. - Vi har fått mycket positiva kommentarer från de som har börjat använda Medlemspunkten, säger Anders Engström, projektledare på KfS. På skärmen finns det samtidigt mycket annan information för medlemmarna. KfS brukar till exempel göra reklam för olika medlemsförmåner. Det kan till exempel handla om The Show of Christmas, Familjedagen på Skansen eller att det är dags att rösta fram sina förtroendevalda. I butik har förtroendevalda också passat på att berätta om möjligheten att själv scanna in varorna. ShopExpress heter tjänsten som erbjuds i några av de större butikerna. Det har handlat om att instruera folk hur de ska göra för att registrera sitt kort. - När allt är registrerat och klart kan medlem- 18

19 »Satsningen på KfS ambassadörsprojekt har fått de yngre medlemmarna att engagera sig«men använda ShopExpress överallt i Sverige där tjänsten finns, berättar Anders Engström. Inom systemet för ShopExpress sker slumpmässiga kontroller. På vissa butiker finns även självscanningskassor där medlemmen själv kan checka ut genom att scanna vara för vara, för att sedan dra sitt medlemskort och betalkort. Under året har många av KfS ambassadörer varit igång. Bland annat har de varit med på Familjedagen på Skansen och kört Fairtradehjulet. Där får vem som helst delta kostnadsfritt och det är vinst varje gång, till exempel Fairtrade- 19

20 Lars Ericson inviger Coop Konsum Östermalmstorg märkt dryck eller choklad. Det blir ett sätt att locka till samtal om ett viktigt ämne, och den som vill veta ännu mer får gärna plocka med sig olika produktblad och broschyrer. Ambassadörerna var även på plats vid nyöppningen av butiken vid Östermalmstorg. Där hade de delar av Ekostigen med sig. De yngre besökarna fick möjlighet att prova på att mjölka en träko som för dagen hade vatten i spenarna. Längs med väggen ruvade hönor på ägg, vilket lockade till prat om djurhållning och ekologi kontra konventionell odling. Ekostigen fanns också med när ambassadörerna deltog vid de bägge mässorna UnderBARA BARN och Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan. 20» Släng inte maten går som på räls«förtroendevalda och ambassadörer har dessutom hjälpts åt att informera om kampanjen Släng inte maten. I samband med detta har man delat ut broschyrer och recept, samt haft avsmakningar av olika maträtter, gjorda på restprodukter. Inför jul och påsk har de varit i butiken för att dela ut särskilda inköpslistor med ekologiska och Fairtrade-märkta produkter. Vid andra tillfällen har det handlat om att upplysa om Bistånd på köpet, Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Vidare har de passat på att prata med medlemmarna om mängden socker i olika produkter och om Änglamarkssortimentet. Ofta har det skett i samband med att de har bjudit medlemmarna på något gott, gärna ekologiskt eller Fairtrade-märkt.

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsernas ordföranden Gunilla Skoglund Född 1935 Distrikt 1 Araghi Parvin Född 1955 Distrikt 3 Ulf Runström Född 1937 Distrikt 5 Ingemar

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll 3 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 Året i korthet Vd har ordet Så hänger KfS, KF och Coop ihop KfS går in som aktiv ägare i Coop Sverige

Läs mer

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

MEDLEM STOCKHOLM För dig som har Coop MedMera och är medlem i Konsumentföreningen Stockholm.

MEDLEM STOCKHOLM För dig som har Coop MedMera och är medlem i Konsumentföreningen Stockholm. MEDLEM STOCKHOLM För dig som har Coop MedMera och är medlem i Konsumentföreningen Stockholm. Nr 5 215 Barnen minskar matsvinnet med hjälp av Kapten Reko Visste du att vi slänger 81 kg matavfall per person

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag Motioner 2013 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2013. Efter varje

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 Innehåll Översikt 2012 3 Vd-ord 4 Koncernöversikt Hållbarhetsredovisning 6 Strategi för hållbar utveckling 7 Hållbart sortiment

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG Innehållsförteckning Vår verksamhet 2 Vår särart/vår verksamhetsidé 3 Här finns vi 3 Korta fakta 4 Händelser 2014 6 Personal 8 Nya Coop MedMera 9 Medlemsnytta - Coop

Läs mer

Motionshanteringen. Beslutsförslag I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts:

Motionshanteringen. Beslutsförslag I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts: Motioner 2012 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2012. Efter varje

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund Vår verksamhet 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Vd har ordet...7 Året i korthet...9 Så fungerar ICA i Sverige... 10 Ny butik i väglöst land...12 Så blir du

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer