ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM"

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2

3 INNEHÅLL Året i korthet...3 Föreningsfakta...6 VD-ord...9 Tre aspekter av hållbarhet...11 Bostadsbyggande Samhällsbyggande...15 Medlemskapet fokus...19 Verksamhet...23 Fem år i sammandrag...34 Förvaltningsberättelse...35 Resultaträkning...36 Balansräkning...37 Kassaflödesanalys...39 Tilläggsupplysningar...40 Noter...42 Styrelsens försäkran...51 Revisionsberättelse...52 Redovisning koldioxidutsläpp...54 Föreningsstyrningsrapport...56 Styrelsen...60 Ledningsgruppen...61 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

4 4 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

5 ÅRET I KORTHET Avtal slöts med Järfälla kommun, Folkets Hus-föreningen i Kallhäll och HSB Bostad om nytt Folkets Hus. Med detta går planeringen för cirka 300 nya bostäder i Kallhäll vidare. Slutfört förnyelse av skyltprogram, skärmtak med mera på egna fastigheter i Kallhäll cent rum. Fortsatt planering för Brf Enen i Viksjö, Brf Engelbrektshöjden, Brf Kvarnstugan i Jakobsberg och Fyrklövern i Väsby centrum, med totalt cirka 300 bostäder. Ny och förstärkt förvaltningsorganisation, nu med fyra tydliga affärsområden och lokalt verksamma kundteam i alla våra kommuner. Ett nytt effektivt systemstöd för förvaltningens kund- och kundärendehantering infördes. Överenskommelse med Järfälla kommun om fortsatt satsning på Konstnedslaget. Genom nyemission tillfört HSB Bostad kapital, i syfte att möjliggöra en ytterligare ökad nyproduktion. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

6 FÖRENINGSFAKTA HSB NORRA STOR-STOCKHOLM VI LÅTER VINSTEN GÅ TILLBAKA TILL BOENDET HSB är Sveriges största bostadskooperativa organisation, där HSB Norra Stor-Stockholm är en regionförening med drygt medlemmar. Vi är ett modernt, framgångsrikt företag med lång erfarenhet av bostadsbyggande och förvaltning av fastigheter. Vi bygger och säljer bostäder. Vi tillhandahåller kvalificerade förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vi erbjuder medlemsskap med attraktiva fördelar. Upplands-Bro Järfälla Upplands Väsby Sollentuna Vår verksamhet bedrivs i fyra kommuner med en sammanlagd befolkning på invånare Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och Upplands-Bro. Stockholm city Läs mer om oss på FYRA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖRVALTNINGSTJÄNSTER MEDLEMSVERKSAMHET NYPRODUKTION EGNA FASTIGHETER Förvaltning fastighet Fastighetsdrift Ekonomisk förvaltning Energi och Projekt Medlemsverksamhet för boende och bosparande medlemmar Medlemsverksamhet för bostads rättsföreningar Nyproduktion av bostäder bedrivs i HSB Bostad AB, ett företag som ägs gemensamt av HSB-föreningar i Stockholms län Pressaren, Järfälla, 34 lägenheter Gjutaren, Järfälla, 60 lägenheter Margaretavägen, Järfälla, 58 lägenheter Gjutarplan, Järfälla, 16 lägenheter HSB-kontoret, Järfälla, samt 1 lägenhet 6 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

7 FÖRENINGSFAKTA I SIFFROR HSB Norra Stor-Stockholm bildades anställda medlemmar Har förvaltningsavtal med 105 bostads rättsföreningar motsvarande lägenheter samt uppdrag för ytterligare ett tjugotal bostadsrättsföreningar och andra kunder Har ett eget lägenhetsbestånd med 169 hyresrätter VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED 105 BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR MOTSVARANDE LÄGENHETER 76 MEDLEMSFÖRENINGAR Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm och antal lägenheter: Järfälla Rondellen 276 Sture 62 Västerby 467 Västerby Svetsaren 294 Vålberga 276 Emaljeraren 276 Sagoängen 382 Allmogen 240 Wibbla Äng 218 Norrby 90 Trollberget 294 Fågelsången 184 Eken 270 Boken 282 Aspnäs 530 Granen 433 Kvarnen 287 Vattmyra 41 Kolarängen 319 Fjället 113 Orgona 183 Dalen 142 Nydal 163 Spinnrocken 134 Vävstolen 40 Ängslyckan 102 Fransborg 42 Högby 56 Beckasinen 128 Pinjen 24 Källtorp 96 Tallen 29 Kopparskölden 56 Trehöjden 83 Mälarängen 34 Rönnen 59 Jakobsberg 34 Ynglingen 34 Lilla Torget 31 Sollentuna Härden 34 Annelund 66 Solrosen 18 Bagarby 107 Nålen 102 Kärrdal 182 Sjöberg 250 Hagen 164 Sjöhästen 256 Ängstorp 114 Edsbacka 188 Vitlöken 70 Viden 25 Vitmåran 28 Hästskon 32 Engelbrekt 59 Traversen 59 Allboda 37 Upplands Väsby Vilunda 404 Herrgården 207 Hjorten 136 Hackspetten 241 Smedby 539 Terrassen 305 Övre Runby 211 Prästgården 68 Runby Backe 50 Runby Höjd 44 Bollstanäs 318 Optimus 70 Violen 3 68 Odenslunda 27 Dragonen 53 Upplands-Bro Kungsängen 30 Norrhöjden 143 Utsiktshöjden 135 Övriga bostadsrättsföreningar i Upplands-Bro är organiserade till HSB Stockholm. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

8 VD-ORD

9 Brf Gjutarmästaren under uppförande i maj VD-ORD VI VÄXER OCH BYGGER NÄR 2014 SUMMERAS STÅR det klart att HSB Norra Stor- Stockholm fortsätter att utvecklas positivt. Vårt ekonomiska läge innebär stabilitet i nuet, och möjligheter att sikta framåt: Årets resultat är 6,2 miljoner kronor Avkastningen på eget kapital är 3,8 procent Soliditeten är 36 procent Övervärdet på egna fastigheter är 40 miljoner kronor Avräkningslikviditeten är 98 procent STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER. Det gör även bostadsbristen. Att hitta en bra bostad till ett rimligt pris är ett reellt problem, inte minst för ungdomar. Det här skapar oro och otrygghet. På sikt kan den positiva utvecklingen i vår del av landet hämmas. Därför är bostadsbyggandet centralt för oss. Försäljningen av nya bostäder går mycket bra, och vi har för närvarande knappt några osålda lägenheter i de projekt som är på gång. Under 2014 genomfördes en nyemission i HSB Bostad. Därigenom säkerställer vi en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att bygga bostäder i länet. Vi har nybyggnadsprojekt på gång i flertalet av våra kommuner. Den lokala närvaron och förankringen är en stor tillgång. Ett konkret uttryck är vårt engagemang i förnyelsen av Kallhäll centrum. Här har vi varit pådrivande för att skapa en attraktiv centrummiljö, med nya bostäder och mötesplatser. Under 2014 togs viktiga steg framåt för att förverkliga planerna. Som kooperativt företag utgår vi alltid från våra drygt medlemmars intressen, men inte enbart i ett kortsiktigt perspektiv. Aktiv medverkan i lokal samhällsutveckling är en god investering, både för medlemmarnas ekonomi och livskvalitet. HSB Norra Stor-Stockholm hade under året förvaltningsavtal med över 100 bostadsrättsföreningar. Kontakten med de förtroendevalda hör till det mest inspirerande i mitt arbete. Under 2014 sjösattes vår nya förvaltningsorganisation med geografiskt baserade kundteam, som just tar sikte på kundernas behov och önskemål. Responsen har varit positiv. Våra utbildningar, nätverk och informationsträffar är också uppskattade. För medlemsföreningarna är HSB-ledamoten ett viktigt stöd i styrelsens arbete. BYGGANDE, EKONOMI OCH FÖRVALTNING är viktiga kuggar för att få HSB Norra Stor-Stockholm att förbli framgångs rikt. Och mitt i allt detta finns människorna. Det är för bluffande ofta som det goda mötet är vägen till framgång. Engagemang, lyhördhet och arbetsglädje ser jag dagligen bland våra medarbetare. En sådan god stämning sprider sig. Vi har ett gott rykte, och många vill arbeta hos oss. HSB är ett medlemsägt företag med en stark, levande värdegrund. I ett pluralistiskt samhälle är detta vår allra viktigaste tillgång. Vi välkomnar alla och alla är lika mycket värda. Håkan Berg, VD HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

10 10 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

11 Hållbarhet, med tanke på de kommande generationerna. TRE ASPEKTER AV HÅLLBARHET TRE ASPEKTER AV HÅLLBARHET Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillsammans formar detta en helhetssyn på begreppet hållbarhet. HSB Norra Stor-Stockholm står för hållbarhet, ett aktivt ställningstagande som påverkar våra beslut och handlingar i vardagen. SOCIAL HÅLLBARHET Bostadsrätten som boendeform är i sig ett uttryck för social hållbarhet. I landets alla bostadsrättsföreningar engageras människor i sitt eget boende och tar gemensamt ansvar för sin närmiljö. HSBs stöd till bostadsrättsföre ningar handlar, i ett större sammanhang, om att bevara och utveckla det goda boende och den sociala sammanhållning som kan växa fram i en väl fungerande bostadsrättsförening. HSB verkar också för social sammanhållning i det omgivande samhället genom exempelvis med verkan i stadsförnyelsearbete, konstnärlig utsmyckning och stöd till verksamhet som bidrar till social hållbarhet. Vi vill bygga långvariga och förtroendefulla relationer med våra kunder. Varje dag under året möter våra medarbetare förtroendevalda och boende i bostadsrättsföreningarna. Kontakterna handlar ofta om konkreta frågor och råd kring förvaltning, ekonomi och fastighetsdrift men också om hur styrelsen kan engagera fler av de boende i föreningens verksamhet. En engagerad föreningsstämma var huvudtema för den styrelsekonferens som genomfördes i mars 2014 med drygt 100 förtroendevalda från 35 olika bostadsrättsföreningar. Här gavs mängder av råd och tips om hur man planerar och genomför en bra årsstämma i bostadsrättsföreningen för att stärka sammanhållningen och öka delaktigheten. EKOLOGISK HÅLLBARHET Ekologisk hållbarhet handlar i grunden om att bidra till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Som en av de största aktörerna på bostadsmarknaden har vi inom HSB ett betydande ansvar för att möta de växande klimathoten och på olika sätt bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Vi möter också ett stadigt ökat intresse från kunderna för att minska energiförbrukningen i fastigheterna. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

12 KUNDTEAM för ökad närhet och tillgänglighet Många bostadsrättsföreningar är igång med omfattande projekt för energieffektivisering. Det gäller exempelvis så kallade FTX, ett ventilationssystem där varm luft genom frånluftsventiler filtreras och återförs till lägenheten i stället för att släppas ut. Vårt affärsområde Energi och Projekt, som inrättades 2013, medverkar aktivt för att stödja bostadsrättsföreningarna i deras förnyelsearbete, utifrån deras behov och önskemål. Inte minst gäller det att följa med i den tekniska utvecklingen som går mycket snabbt, och där det är svårt för enskilda bostadsrättsföreningar att själva skaffa sig överblick. Energinätverket, med cirka 100 medlemmar från bostadsrättsföreningarna, är i detta sammanhang ett mycket uppskattat forum. Förra året genomfördes fyra träffar för att lära mer och diskutera olika aspekter av energieffektivisering. EKONOMISK HÅLLBARHET Många bostadsrättsföreningar har en omsättning som kan liknas vid ett mindre företag. Att sitta i en styrelse är ett ansvarsfullt uppdrag. För styrelserna är det framför allt viktigt med en långsiktig ekonomisk planering som leder till en stabil ekonomisk utveckling, utan obehagliga överraskningar. Under 2014 har vi fått flera nya kunder för ekonomisk förvaltning. På HSB arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning för att underlätta för styrelserna att alltid ha tillgång till aktuell och relevant information som påverkar bostadsrättsföreningarnas ekonomi. En sådan fråga under 2014 har varit de förändrade reglerna kring avskrivningar. Vi har löpande informerat föreningarna om detta. HSB Portalen har fortsatt att utvecklas och är ett viktigt digitalt verktyg för bostadsrättsföreningarna, inte minst kopplat till ekonomiska frågor. UNDER 2014 FÖRÄNDRADES förvaltningsorganisationen och tre kundteam knutna till våra geografiska områden bildades, ett team för Jakobsberg/Viksjö/Barkarby/Skälby, ett för Kallhäll/Kungsängen och ett för Sollentuna/ Upplands Väsby. I varje kundteam arbetar förvaltare, fastighetsskötare, ekonomer, hyresadministratörer och koordinatorer. Förändringen är ett uttryck för behovet av närhet, tillgänglighet och långsiktighet, som kunderna gett uttryck för. De som ingår i teamet får bättre överblick och kan planera arbetet effektivt. Beslutsvägarna blir korta och smidiga, samtidigt som teamets kunskap om och närhet till bostadsrättsföreningarna kan öka avsevärt. När något händer i en förening, stort som smått, finns hela teamet berett att ta tag i ärendet och snabbt se till att arbetet blir gjort. Samtidigt kan teamet proaktivt hålla koll på nya möjligheter för föreningen, exempelvis föreslå energibesparingar eller annat som sparar pengar åt föreningen eller förbättrar boendet. Andra fördelar är mindre känslighet för om någon slutar eller vid tillfällig frånvaro. Kunskapen och kundkännedomen finns kvar hos övriga teamet. I slutet av augusti inbjöds alla bostadsrättsföreningar att träffa sitt kundteam. Gensvaret var mycket stort. Sammanlagt kom över 300 föreningsrepresentanter till träffarna för att lära känna sitt team och ställa frågor. 12 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

13 HSBs GEMENSAMMA VÄRDEGRUND ETHOS HSBs värdegrund ETHOS Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan ska genomsyra allt i HSBs verksamheter. Värdegrunden har en tydlig koppling till hållbarhetens sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.!? KUND- UNDERSÖKNING Kunniga och pålitliga. Det är två positiva omdömen om HSB Norra Stor-Stockholm, enligt den kundundersökning (NKI) som genomfördes under Av kunderna anser 93 procent att HSB överlag motsvarar deras förväntningar bra eller mycket bra. På 67 procent av de frågor som ställdes gavs bättre betyg än vid förra mätningen år Det som kunderna anser behöver förbättras är enklare kontaktvägar och snabbare återkoppling vid frågor eller uppdrag. BRA OFFERT OCH NÄRHET gjorde att Brf Nybergshöjden valde HSB Brf Nybergshöjden med 36 lägenheter är en ny bostadsrättsförening i Jakobsberg och blev under 2014 kund hos HSB för den ekonomiska förvaltningen. Per Svensson är ordförande i Brf Nybergshöjden. Hur kom det sig att valet föll på HSB? Vi tog in offerter från fyra ekonomiska förvaltare. Vi jämförde pris och innehåll. Som ny är det svårt att tolka alla dessa paragrafer och punkter. Vad som egentligen ingår är inte helt enkelt att förstå. HSB presentation i offerten stack ut på ett bra sätt. Vi blev också inbjudna att träffa dem och gick igenom punkt för punkt. Priset var inte lägst, men helt okej. Vi var helt eniga i styrelsen om att välja HSB. Något mer som avgjorde? Närheten. Vi har ju fem minuters promenad ner till HSB. Det blir enkelt! En förening här i närheten, Frihetshöjden, har även anlitat HSB, och de var nöjda. Det betydde också en hel del när vi valde. Vad har du för förväntningar på HSB? Vi är nybörjare och inga styrelseproffs. Därför ville vi ha en ekonomisk förvaltare som vi vet behärskar jobbet. Det är mycket att sätta sig in i och jag hoppas att vi kommer att lära oss en hel del. Utbildningarna som HSB har verkar intressanta. Nu ska vi få en halvdags utbildning för hela styrelsen, och det har vi tackat ja till. Alla i styrelsen klappade händerna när de fick höra det. Hur länge har du varit ordförande? Vi var bland de första som flyttade in Det andra huset blev klart nu Sedan 2012 har jag gått här som en hustomte kan man väl kalla det. Grannarna har lärt känna mig och jag dem. Har föreningen kommit igång på ett bra sätt? Det var svårt att få ihop en styrelse. Vi var två stycken som fick gå runt och knacka dörr och då gick det lättare. Vi har en stor styrelse med fem ledamöter och fyra suppleanter. Vi tänkte att det är bra att engagera så många som möjligt i en ny bostadsrättsförening. Vi som sitter i styrelsen nu ska ju inte sitta där för evigt HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

14

15 HSB Norra Stor-Stockholm har cirka 600 lägenheter i pågående och planerade projekt. BOSTADSBYGGANDE SAMHÄLLSBYGGANDE BOSTADSBYGGANDE SAMHÄLLSBYGGANDE HSB Norra Stor-Stockholm verkar i kommunerna Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro. Den lokala förankringen är stark och en tillgång för oss som ett ansvarstagande kooperativt företag. Vi är kända i våra kommuner, bland kunder och medlemmar, av kommunernas tjänstemän och politiker och i samhället. Att bygga nya bra bostäder, främst bostadsrätter, är en central uppgift för oss, inte minst utifrån det ansträngda läget på bostadsmarknaden i Storstockholmsområdet, där behovet av bostäder är mycket stort. Under 2014 uppgick pågående och planerade byggprojekt till cirka 600 lägenheter. Den lokala förankringen gör oss inte enbart till bostadsbyggare. Vi är, och vill vara, delaktiga i samhällsliv och framtidsplanering på många olika områden kultur, infrastruktur, miljö och social utveckling. Det här är ett uttryck för HSBs grundvärderingar, som ett kooperativt företag med tydligt samhällsengagemang. Insatserna har direkt koppling till våra medlemmars intressen. En attraktiv centrummiljö bidrar till att fler människor vill leva och bo i dess närhet. Och därmed höjs värdet på våra medlemmars bostäder. Förnyelse av Kallhäll centrum Under flera år har HSB Norra Stor-Stockholm varit pådrivande för centrumförnyelse i Kallhäll. Nu håller planerna på att förverkligas. Ett stort steg togs under 2014 genom att ett förslag till detaljplan presenterades. Det utgår från det förslag som HSB tagit fram. Den nuvarande Folkets Hus-byggnaden ersätts av ett nytt Folkets Hus på torget med plats för kafé och samlingssal/biograf. Bolindermuseet och biblioteket som i dag finns i nuvarande Folkets Hus flyttar in i de redan tomställda butikslokalerna vid torget. Levande stadsmiljö Totalt planeras för uppemot 300 nya bostäder i Kallhäll, varav HSB bygger merparten. Bostadsbyggandet innebär en förtätning i och intill centrumområdet. Med fler boende skapas bättre förutsättningar för butiker och annan service i centrum och en mer levande stadsdel. HSB har redan gjort en ansiktslyftning av centrumstråket med förnyat skärmtak, belysning och skyltning. Ambitionen är att förvandla Kallhäll centrum till en levande och vacker stadsmiljö, med attraktiva bostäder och omgivningar som lockar till möten mellan människor. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

16 INGRID SER FRAMÅT och flyttar in i Gjutarmästaren i Kallhäll Strax före midsommar bryter Ingrid Westin upp från radhuset i Skälby, där hon bott i trettio år. Ett steg som känns en aning skrämmande, men mest spännande. Det är lite nervöst. Jag lämnar många minnen bakom mig, men det ska också bli skönt att komma till något helt nytt, säger hon. Beslutet att flytta har växt fram långsamt. Efter att Ingrids make hastigt avled för några år sedan, och med de två barnen utflugna, kändes radhuset alldeles för stort. Det var dags att vända blad. Funderingarna tog ett stort steg framåt när hon i en annons fick syn på Brf Gjutarmästaren i Kallhäll. Nyproduktion, varför inte? tänkte jag. Jag klarar inte av budgivningar där man måste bestämma sig på ett dygn. Många års bosparande i HSB gjorde att Ingrid kunde välja och beslutet togs efter kort betänketid. Strax före jul fick hon för första gången se tvåan på 64 kvadrat. Den var ju inte färdiginredd men såg fin ut. Fast det kändes lite smått, säger hon, väl medveten om skillnaden mellan två och fem rum. Det betyder att utrensning av prylar nu pågår hemma i Skälby. Samtidigt väcks många minnen till liv. Men jag vill försöka se framåt. Och nya möbler väntar jag med att köpa tills jag har flyttat in. Om storleken på bostaden är ett frågetecken finns också många plus. Lägenheten är ljus och fräsch och 16 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

17 BOSTADSBYGGANDE SAMHÄLLSBYGGANDE»Jag kan mycket väl engagera mig i föreningen, jag har ju erfarenhet. Men först ska jag flytta in.«ingrid Westin nu kan Ingrid påverka inredningen. Det korta avståndet till pendeltåget gör att hon snabbt tar sig vart hon vill. En annan fördel är närheten till naturen. Ingrid är friluftsmänniska som gärna följer med på turer med Stockholms Vandrare förening. Jag gillar friluftsliv och att kunna se vatten, och Kallhäll är ju nära Mälaren. Ingrid är 69 år, och arbetar fortfarande, bland annat i det egna konsultföretaget, med korrekturläsning och textredigering åt olika bolag. Hon vill hålla sig aktiv och har tidigare suttit i styrelsen för Brf Orgona, där hon nu bor. Jag kan mycket väl engagera mig i den nya föreningen, jag har ju erfarenhet. Men först ska jag flytta in. HSB Brf Gjutarmästaren I Kallhäll byggs av HSB Norra Stor-Stockholm. Det är ett tio vånings punkthus med 34 bostadsrätter, 2 4 rum och kök. STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG GENOM MEDLEMSKAPET i Fairtrade Sverige, bidrag till We Effect och engagemanget i Earth Hour tydliggörs vårt stöd till aktörer och initiativ som verkar för hållbar utveckling. VI ÄR ÄVEN DELAKTIGA i olika satsningar i de kommuner där vi verkar, till exempel ungdomssatsningen Nova-stipendiet i Järfälla och stöd till Väsby Promotion. Varje dag passerar tusentals människor förbi skulpturen Pojken i Jakobsbergs centrum, tillkommen på vårt initiativ, genom det så kallade Konstnedslaget. Under 2014 har vi fortsatt driva frågan om konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet och ett nytt Konstnedslag är på gång. ANSÖKAN NOVASTIPENDIET 2015 Texta gärna! Sökande Här anges namn på t ex förening, förskola, skola, fritidsgård, församling, m m. Namn: Kontaktperson Här anges namn på kontaktperson (måste vara över 18 år) järfälla ungkulturstipendium NOVASTIPENDIET N Ansökningsblankett_3 sid 2015 Claes Thunblad, kommunalråd, Järfälla: HSBs engagemang mycket positivt Gör gärna en tidsplan. Claes Thunblad HSB gör ett mycket gott jobb i kommunen, säger Claes Thunblad, kommunalråd (s) i Järfälla. Järfälla beräknas växa med cirka invånare de närmaste 15 åren. Då behövs många nya bostäder men också en livsmiljö som göra att människor trivs och känner hemkänsla. Namn: Adress: Telnr: E-post: Jag uppfattar att HSB vill ta samhällsansvar, inte bara som bostadsbyggare, utan genom att aktivt vara med och skapa attraktiva miljöer för Järfällaborna. Claes Thunblad beskriver att Järfälla gör en resa mot mer av urbanitet. Bebyggelse och samhällsplanering måste svara upp mot människors behov, och Mobilnr: Beskrivning av projektet Här beskrivs idén ni söker ekonomiskt stöd till. Sätt ett namn på projektet. Projektnamn: här finns en tydlig utveckling mot att slitna förortscentrum ersätts av mer urbana miljöer med mötesplatser, kultur och folkliv. HSBs engagemang för att omskapa Kallhäll centrum är i det perspektivet mycket positivt, säger Claes Thunblad. Projektet riktar sig till: Ge exempel på vilka ni vill nå ut till, t ex åldersgrupp och antal. Ange födelseår på deltagarna i projektet: Projektet beräknas vara klart: Ange datum och år. Projektet måste vara klart senast i maj Projektet redovisas: Ange ev ytterligare tillfällen än under Ungkulturfestivalen, tid och plats. Skriv gärna på separat papper om ni behöver mer utrymme. Blanketten fortsätter på nästa sida. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

18 18 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

19 HSB en kooperativ medlemsorganisation där vinsten återinvesteras i verksamheten. MEDLEMSKAPET I FOKUS MEDLEMSKAPET I FOKUS HSB är en kooperativ medlemsorganisation. Den kooperativa idén innebär att medlemmarna äger HSB och att vinsten återinvesteras i verksamheten. HSB Norra Stor-Stockholm har 76 bostadsrättsföreningar och drygt personer som medlemmar. Medlemskapet i HSB ger många fördelar och förmåner. Bostadsrättsföreningarnas styrelser har en nyckelroll för att skapa ett tryggt boende i välskötta fastigheter. Medlemskapet i HSB bidrar till detta. HSB-ledamoten i varje styrelse tillför stabilitet och kunskap inför besluten. Medlemskapet ger tillgång till kunskap och information. Det här är viktigt både för nybildade bostadsrättsföreningar, där erfarenhet ibland saknas och föreningar i äldre fastigheter, som kanske står inför omfattande renoveringar som kräver stora investeringar. Medlemskapet i HSB Norra Stor-Stockholm och därmed i hela HSB-rörelsen ger tillgång till nätverk och expertkunskap som underlättar arbetet i bostadsrättsföreningen. Genom både formella och informella kanaler kan kunskap och goda idéer få spridning. Varje år, även under 2014, anordnar HSB Norra Stor-Stockholm konferenser, nätverksträffar och seminarier. Detta är välbesökta och uppskattade mötesplatser, där kontakter knyts och viktig kunskap sprids vidare. Kunniga styrelseledamöter är en viktig framgångsfaktor för varje bostadsrättsförening. Därför satsar HSB Norra Stor-Stockholm på ett brett utbildningprogram som varje år presenteras i vår kurskatalog. De flesta utbildningar är öppna för alla våra kunder, med rabatterat pris för de bostadsrättsföreningar som är medlemmar. Utvecklingen under senare år har gått mot mer av utbildningar direkt anpassade efter enskilda bostadsrättsföreningars behov och förutsättningar. Dessa skräddarsydda kurser blir samtidigt ett sätt att svetsa samman och hitta väl fungerande arbetssätt i styrelsen. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

20 MEDLEMSKAPET I FOKUS HSB-LEDAMOT MEDLEMSFÖRMÅN ETT UPPSKATTAT UPPDRAG Vi är en länk mellan HSB och bostadsrättsföreningen. Vi ska veta lite om mycket, säger Lotta Lindström, 34. Jag ser mig som backup så att inte föreningarna fattar förhastade beslut, säger Conny Jonsson, 68. Lotta och Conny är båda HSB-ledamöter i HSB Norra Stor- Stockholm. Lotta i Brf Vilunda i Upplands Väsby och Brf Sjöberg i Sollentuna. Till vardags jobbar hon som assistent på HSB Norra Stor-Stockholm. Även Conny har ett förflutet som anställd i HSB, men är numera pensionär, fullt engagerad i kolonilotten och barnbarnen. Han är HSBledamot i Brf Boken i Viksjö och Brf Svetsaren i Kallhäll. HSB-ledamoten är en unik medlemsförmån i HSB. Varje bostadsrättsförening får möjlighet till en extra ledamot i styrelsen från HSB. Det här kan först väcka lite förundran. Vad ska HSB i vår styrelse att göra? Men det brukar inte dröja länge förrän de inser fördelarna. HSB-ledamoten är en av de mest uppskattade medlemsförmånerna. Jag ser mig som en erfarenhetsbank, särskilt när det är många nya i en styrelse, säger Lotta. Stöd och råd HSB-ledamoten är en fullvärdig ledamot i styrelsen. Deras roll är att stödja och ge råd, utan att dominera i styrelsen. 20 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

21 HSB-LEDAMOT ETT ROLIGT OCH VIKTIGT UPPDRAG 1 MEDLEMSKAPET I FOKUS Konsten är att hålla balansen, och Conny menar att det gäller att vara tydlig med vad man anser, men undvika konflikter. Jag brukar förespråka att bra underlag tas fram innan beslut fattas. Och det måste nästan alltid göras innan mötet. Som inbiten föreningsräv vill han också slå ett slag för de demokratiska frågorna. Ibland får man påminna om att styrelsen ska se till alla medlemmars bästa, att stadgarna följs och att vi får lite struktur på mötena. Lyhördhet är nog den viktigaste egenskapen för en HSB-ledamot, menar Lotta. Det gäller att kunna ta olika slags människor. Du måste vinna deras förtroende. När man har gjort det och kan bidra med något viktigt och nyttigt, då känns det bra. Arbetsgrupper är bäst Både Lotta och Conny har varit med på insidan i flera styrelser. När fungerar det då en bostadsrättsförening som bäst? När det finns arbetsgrupper, säger båda med en mun. Lotta förklarar att de föreningar som har arbetsgrupper, till exempel för trädgård, energi eller fritidsaktiviteter, är mindre sårbara och mer aktiva. Flera boende än styrelsen engagerar sig och tar ansvar. Grannar lär känna varandra och det brukar det vara lättare att få in nya krafter i styrelsen. Lotta och Conny gillar att vara HSB-ledamöter. De behövs och lär sig hela tiden nya saker själva både om människor och om fastigheter. Jag var lite rädd i början och tänkte att jag kunde för lite, säger Lotta. Men du behöver inte kunna svara på allt genast. Dessutom, att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är väldigt meriterande. Bra att ha med i sitt CV. Medlemsfördelar Några fördelar som medlemskapet ger för BOSTADS RÄTTSFÖRENINGEN: HSB-LEDAMOT Ledamot i styrelsen utsedd av HSB för stöd och råd i styrelsearbetet. UTBILDNINGAR Ett brett utbildningsprogram om bland annat styrelsearbete, ekonomi, juridik och kommunikation. AKTUELL INFORMATION Nyheter och kunskap via nyhetsbrevet NorrNytt, HSB Portalen och tidningen Uppdraget. JURIDISK RÅDGIVNING Juridisk rådgivning för styrelseledamöter från HSBs jurister. EGEN HEMSIDA Möjlighet till bostadsrättsföreningens egen hemsida under portalen hsb.se. SAMORDNADE UPPHANDLINGAR Möjlighet att ta del av samordnade upphandlingar av olika tjänster. Några fördelar och förmåner för ENSKILDA MEDLEMMAR: MEDLEMSTIDNINGEN HEMMA I HSB Inspiration och praktiska tips om hem och bostad. Utkommer 6 nr/år. HSB-LEDAMOT ETT ROLIGT OCH VIKTIGT UPPDRAG Skriften HSB-ledamot ett roligt och viktigt uppdrag, innehåller det mesta en ny HSB-ledamot behöver veta. Alla nya HSB-ledamöter får delta i utbildning på HSB Norra Stor-Stockholm. MEDLEMSRABATTER Rabatt på många varor och tjänster som rör boendet. NY BOSTAD Tillgång till utbudet av nya bostäder i hela landet. Möjlighet att hyra HSB-ägda hyreslägenheter. HEMFÖRSÄKRING Skräddarsydd hemförsäkring till låg kostnad. JURIDISK OCH FAMILJERÄTTSLIG RÅDGIVNING Kostnadsfri rådgivning från experter. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

22

23 VERKSAMHET FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Förvaltning fastighet Fastighetsdrift Ekonomisk förvaltning Energi och Projekt MEDLEMSTJÄNSTER NYPRODUKTION EGNA FASTIGHETER FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING OCH HÅLLBARHET MEDARBETARE HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

24 VERKSAMHET FÖRVALTNINGSTJÄNSTER HSB Norra Stor-Stockholm har förvaltningsuppdrag för cirka 125 bostadsrättsföreningar, varav 105 med avtal, och andra kunder i Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och i Kungsängen i Upplands-Bro. Med lång erfarenhet och fokus på våra kunders behov nu och i framtiden erbjuder HSB Norra Stor-Stockholm ett brett utbud av service och tjänster. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med ständigt förbättrad kvalitet som ledstjärna. Vi ska göra varje möte till en referens varje gång. För att möta behoven genomfördes en större omorganisation under Nu har vi fyra tydliga affärsområden: Förvaltning Fastighet Fastighetsdrift Ekonomisk Förvaltning Energi och Projekt Geografiskt organiserar vi arbetet i tre kundteam: Järfälla/Viksjö/Barkarby/Skälby Kallhäll/Kungsängen Sollentuna/Upplands Väsby Parallellt med omorganisationen infördes ett nytt effektivt systemstöd för förvaltningens ärendehantering. Under 2014 har våra kunder bjudits in till flera olika arrangemang. Bland annat ett välbesökt informationsmöte om nya avskrivningsregler, lokala träffar med respektive kundteam samt lokala kvällsmingel där vi presenterat förvaltningen och våra tjänster för befintliga och nya kunder. FÖRVALTNING FASTIGHET Löpande förvaltningsarbete Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog och avstämning kring pågående och framtida insatser i fastigheten. Förvaltaren bevakar löpande när och hur olika insatser ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhållsbesiktning och hantering av olika former av fastighetsskador. Underhållsplanen ett viktigt styrinstrument En bra underhållsplan behövs för alla fastigheter. Vi arbetar ständigt för att förbättra planens utformning och innehåll, för att möta varje kunds behov på bästa sätt. Utgångspunkten är att planen ska upprättas i samarbete med kunden och uppdateras varje år, vilket ska ge en god 24 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2013 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Föreningsfakta...4 VD-ord...7 Nybyggt...9 Lokalt samhällsengagemang...12 Förening i fokus...15 Medarbetare...18 Verksamhet...21 Fem år i sammandrag...32

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING - VAD INNEBÄR DET? Bostadsrätt innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar lägenheter, hus och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2011 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Foto: Simon Klang INNEHÅLL Föreningsfakta...4 VD-ord...6 Förändringsarbete...8 Miljö... 10 Verksamhet...12 Förening i fokus...18 5 år i sammandrag...20 Förvaltningsberättelse...21

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2016 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Året i korthet...4 VD-ord...9 Värdegrund till vardags...11 Vi har fått förtroende...15 Innovation...19 Verksamhet...23 Fem år i sammandrag...34 Förvaltningsberättelse...35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kistalunden (769625-3942) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006 HSB Norra Stor-Stockholm

Årsredovisning 2006 HSB Norra Stor-Stockholm Årsredovisning 2006 HSB Norra Stor-Stockholm HSB Norra Stor-Stockholm Box 162, 177 23 Järfälla. Besöksadress Vasaplatsen 4. Telefon 08-580 897 00. Fax 08-580 897 50. www.hsb.se ÅRET I KORTHET HSB är Sveriges

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM. hsb norra stor-stockholm årsredovisning

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM. hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 1 2 hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 Skulpturen Lille prins av Mats Åberg utanför Brf Tallen i Viksjö.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer