ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM"

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2

3 INNEHÅLL Året i korthet...3 Föreningsfakta...6 VD-ord...9 Tre aspekter av hållbarhet...11 Bostadsbyggande Samhällsbyggande...15 Medlemskapet fokus...19 Verksamhet...23 Fem år i sammandrag...34 Förvaltningsberättelse...35 Resultaträkning...36 Balansräkning...37 Kassaflödesanalys...39 Tilläggsupplysningar...40 Noter...42 Styrelsens försäkran...51 Revisionsberättelse...52 Redovisning koldioxidutsläpp...54 Föreningsstyrningsrapport...56 Styrelsen...60 Ledningsgruppen...61 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

4 4 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

5 ÅRET I KORTHET Avtal slöts med Järfälla kommun, Folkets Hus-föreningen i Kallhäll och HSB Bostad om nytt Folkets Hus. Med detta går planeringen för cirka 300 nya bostäder i Kallhäll vidare. Slutfört förnyelse av skyltprogram, skärmtak med mera på egna fastigheter i Kallhäll cent rum. Fortsatt planering för Brf Enen i Viksjö, Brf Engelbrektshöjden, Brf Kvarnstugan i Jakobsberg och Fyrklövern i Väsby centrum, med totalt cirka 300 bostäder. Ny och förstärkt förvaltningsorganisation, nu med fyra tydliga affärsområden och lokalt verksamma kundteam i alla våra kommuner. Ett nytt effektivt systemstöd för förvaltningens kund- och kundärendehantering infördes. Överenskommelse med Järfälla kommun om fortsatt satsning på Konstnedslaget. Genom nyemission tillfört HSB Bostad kapital, i syfte att möjliggöra en ytterligare ökad nyproduktion. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

6 FÖRENINGSFAKTA HSB NORRA STOR-STOCKHOLM VI LÅTER VINSTEN GÅ TILLBAKA TILL BOENDET HSB är Sveriges största bostadskooperativa organisation, där HSB Norra Stor-Stockholm är en regionförening med drygt medlemmar. Vi är ett modernt, framgångsrikt företag med lång erfarenhet av bostadsbyggande och förvaltning av fastigheter. Vi bygger och säljer bostäder. Vi tillhandahåller kvalificerade förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vi erbjuder medlemsskap med attraktiva fördelar. Upplands-Bro Järfälla Upplands Väsby Sollentuna Vår verksamhet bedrivs i fyra kommuner med en sammanlagd befolkning på invånare Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och Upplands-Bro. Stockholm city Läs mer om oss på FYRA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖRVALTNINGSTJÄNSTER MEDLEMSVERKSAMHET NYPRODUKTION EGNA FASTIGHETER Förvaltning fastighet Fastighetsdrift Ekonomisk förvaltning Energi och Projekt Medlemsverksamhet för boende och bosparande medlemmar Medlemsverksamhet för bostads rättsföreningar Nyproduktion av bostäder bedrivs i HSB Bostad AB, ett företag som ägs gemensamt av HSB-föreningar i Stockholms län Pressaren, Järfälla, 34 lägenheter Gjutaren, Järfälla, 60 lägenheter Margaretavägen, Järfälla, 58 lägenheter Gjutarplan, Järfälla, 16 lägenheter HSB-kontoret, Järfälla, samt 1 lägenhet 6 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

7 FÖRENINGSFAKTA I SIFFROR HSB Norra Stor-Stockholm bildades anställda medlemmar Har förvaltningsavtal med 105 bostads rättsföreningar motsvarande lägenheter samt uppdrag för ytterligare ett tjugotal bostadsrättsföreningar och andra kunder Har ett eget lägenhetsbestånd med 169 hyresrätter VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED 105 BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR MOTSVARANDE LÄGENHETER 76 MEDLEMSFÖRENINGAR Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm och antal lägenheter: Järfälla Rondellen 276 Sture 62 Västerby 467 Västerby Svetsaren 294 Vålberga 276 Emaljeraren 276 Sagoängen 382 Allmogen 240 Wibbla Äng 218 Norrby 90 Trollberget 294 Fågelsången 184 Eken 270 Boken 282 Aspnäs 530 Granen 433 Kvarnen 287 Vattmyra 41 Kolarängen 319 Fjället 113 Orgona 183 Dalen 142 Nydal 163 Spinnrocken 134 Vävstolen 40 Ängslyckan 102 Fransborg 42 Högby 56 Beckasinen 128 Pinjen 24 Källtorp 96 Tallen 29 Kopparskölden 56 Trehöjden 83 Mälarängen 34 Rönnen 59 Jakobsberg 34 Ynglingen 34 Lilla Torget 31 Sollentuna Härden 34 Annelund 66 Solrosen 18 Bagarby 107 Nålen 102 Kärrdal 182 Sjöberg 250 Hagen 164 Sjöhästen 256 Ängstorp 114 Edsbacka 188 Vitlöken 70 Viden 25 Vitmåran 28 Hästskon 32 Engelbrekt 59 Traversen 59 Allboda 37 Upplands Väsby Vilunda 404 Herrgården 207 Hjorten 136 Hackspetten 241 Smedby 539 Terrassen 305 Övre Runby 211 Prästgården 68 Runby Backe 50 Runby Höjd 44 Bollstanäs 318 Optimus 70 Violen 3 68 Odenslunda 27 Dragonen 53 Upplands-Bro Kungsängen 30 Norrhöjden 143 Utsiktshöjden 135 Övriga bostadsrättsföreningar i Upplands-Bro är organiserade till HSB Stockholm. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

8 VD-ORD

9 Brf Gjutarmästaren under uppförande i maj VD-ORD VI VÄXER OCH BYGGER NÄR 2014 SUMMERAS STÅR det klart att HSB Norra Stor- Stockholm fortsätter att utvecklas positivt. Vårt ekonomiska läge innebär stabilitet i nuet, och möjligheter att sikta framåt: Årets resultat är 6,2 miljoner kronor Avkastningen på eget kapital är 3,8 procent Soliditeten är 36 procent Övervärdet på egna fastigheter är 40 miljoner kronor Avräkningslikviditeten är 98 procent STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER. Det gör även bostadsbristen. Att hitta en bra bostad till ett rimligt pris är ett reellt problem, inte minst för ungdomar. Det här skapar oro och otrygghet. På sikt kan den positiva utvecklingen i vår del av landet hämmas. Därför är bostadsbyggandet centralt för oss. Försäljningen av nya bostäder går mycket bra, och vi har för närvarande knappt några osålda lägenheter i de projekt som är på gång. Under 2014 genomfördes en nyemission i HSB Bostad. Därigenom säkerställer vi en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att bygga bostäder i länet. Vi har nybyggnadsprojekt på gång i flertalet av våra kommuner. Den lokala närvaron och förankringen är en stor tillgång. Ett konkret uttryck är vårt engagemang i förnyelsen av Kallhäll centrum. Här har vi varit pådrivande för att skapa en attraktiv centrummiljö, med nya bostäder och mötesplatser. Under 2014 togs viktiga steg framåt för att förverkliga planerna. Som kooperativt företag utgår vi alltid från våra drygt medlemmars intressen, men inte enbart i ett kortsiktigt perspektiv. Aktiv medverkan i lokal samhällsutveckling är en god investering, både för medlemmarnas ekonomi och livskvalitet. HSB Norra Stor-Stockholm hade under året förvaltningsavtal med över 100 bostadsrättsföreningar. Kontakten med de förtroendevalda hör till det mest inspirerande i mitt arbete. Under 2014 sjösattes vår nya förvaltningsorganisation med geografiskt baserade kundteam, som just tar sikte på kundernas behov och önskemål. Responsen har varit positiv. Våra utbildningar, nätverk och informationsträffar är också uppskattade. För medlemsföreningarna är HSB-ledamoten ett viktigt stöd i styrelsens arbete. BYGGANDE, EKONOMI OCH FÖRVALTNING är viktiga kuggar för att få HSB Norra Stor-Stockholm att förbli framgångs rikt. Och mitt i allt detta finns människorna. Det är för bluffande ofta som det goda mötet är vägen till framgång. Engagemang, lyhördhet och arbetsglädje ser jag dagligen bland våra medarbetare. En sådan god stämning sprider sig. Vi har ett gott rykte, och många vill arbeta hos oss. HSB är ett medlemsägt företag med en stark, levande värdegrund. I ett pluralistiskt samhälle är detta vår allra viktigaste tillgång. Vi välkomnar alla och alla är lika mycket värda. Håkan Berg, VD HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

10 10 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

11 Hållbarhet, med tanke på de kommande generationerna. TRE ASPEKTER AV HÅLLBARHET TRE ASPEKTER AV HÅLLBARHET Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillsammans formar detta en helhetssyn på begreppet hållbarhet. HSB Norra Stor-Stockholm står för hållbarhet, ett aktivt ställningstagande som påverkar våra beslut och handlingar i vardagen. SOCIAL HÅLLBARHET Bostadsrätten som boendeform är i sig ett uttryck för social hållbarhet. I landets alla bostadsrättsföreningar engageras människor i sitt eget boende och tar gemensamt ansvar för sin närmiljö. HSBs stöd till bostadsrättsföre ningar handlar, i ett större sammanhang, om att bevara och utveckla det goda boende och den sociala sammanhållning som kan växa fram i en väl fungerande bostadsrättsförening. HSB verkar också för social sammanhållning i det omgivande samhället genom exempelvis med verkan i stadsförnyelsearbete, konstnärlig utsmyckning och stöd till verksamhet som bidrar till social hållbarhet. Vi vill bygga långvariga och förtroendefulla relationer med våra kunder. Varje dag under året möter våra medarbetare förtroendevalda och boende i bostadsrättsföreningarna. Kontakterna handlar ofta om konkreta frågor och råd kring förvaltning, ekonomi och fastighetsdrift men också om hur styrelsen kan engagera fler av de boende i föreningens verksamhet. En engagerad föreningsstämma var huvudtema för den styrelsekonferens som genomfördes i mars 2014 med drygt 100 förtroendevalda från 35 olika bostadsrättsföreningar. Här gavs mängder av råd och tips om hur man planerar och genomför en bra årsstämma i bostadsrättsföreningen för att stärka sammanhållningen och öka delaktigheten. EKOLOGISK HÅLLBARHET Ekologisk hållbarhet handlar i grunden om att bidra till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Som en av de största aktörerna på bostadsmarknaden har vi inom HSB ett betydande ansvar för att möta de växande klimathoten och på olika sätt bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Vi möter också ett stadigt ökat intresse från kunderna för att minska energiförbrukningen i fastigheterna. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

12 KUNDTEAM för ökad närhet och tillgänglighet Många bostadsrättsföreningar är igång med omfattande projekt för energieffektivisering. Det gäller exempelvis så kallade FTX, ett ventilationssystem där varm luft genom frånluftsventiler filtreras och återförs till lägenheten i stället för att släppas ut. Vårt affärsområde Energi och Projekt, som inrättades 2013, medverkar aktivt för att stödja bostadsrättsföreningarna i deras förnyelsearbete, utifrån deras behov och önskemål. Inte minst gäller det att följa med i den tekniska utvecklingen som går mycket snabbt, och där det är svårt för enskilda bostadsrättsföreningar att själva skaffa sig överblick. Energinätverket, med cirka 100 medlemmar från bostadsrättsföreningarna, är i detta sammanhang ett mycket uppskattat forum. Förra året genomfördes fyra träffar för att lära mer och diskutera olika aspekter av energieffektivisering. EKONOMISK HÅLLBARHET Många bostadsrättsföreningar har en omsättning som kan liknas vid ett mindre företag. Att sitta i en styrelse är ett ansvarsfullt uppdrag. För styrelserna är det framför allt viktigt med en långsiktig ekonomisk planering som leder till en stabil ekonomisk utveckling, utan obehagliga överraskningar. Under 2014 har vi fått flera nya kunder för ekonomisk förvaltning. På HSB arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning för att underlätta för styrelserna att alltid ha tillgång till aktuell och relevant information som påverkar bostadsrättsföreningarnas ekonomi. En sådan fråga under 2014 har varit de förändrade reglerna kring avskrivningar. Vi har löpande informerat föreningarna om detta. HSB Portalen har fortsatt att utvecklas och är ett viktigt digitalt verktyg för bostadsrättsföreningarna, inte minst kopplat till ekonomiska frågor. UNDER 2014 FÖRÄNDRADES förvaltningsorganisationen och tre kundteam knutna till våra geografiska områden bildades, ett team för Jakobsberg/Viksjö/Barkarby/Skälby, ett för Kallhäll/Kungsängen och ett för Sollentuna/ Upplands Väsby. I varje kundteam arbetar förvaltare, fastighetsskötare, ekonomer, hyresadministratörer och koordinatorer. Förändringen är ett uttryck för behovet av närhet, tillgänglighet och långsiktighet, som kunderna gett uttryck för. De som ingår i teamet får bättre överblick och kan planera arbetet effektivt. Beslutsvägarna blir korta och smidiga, samtidigt som teamets kunskap om och närhet till bostadsrättsföreningarna kan öka avsevärt. När något händer i en förening, stort som smått, finns hela teamet berett att ta tag i ärendet och snabbt se till att arbetet blir gjort. Samtidigt kan teamet proaktivt hålla koll på nya möjligheter för föreningen, exempelvis föreslå energibesparingar eller annat som sparar pengar åt föreningen eller förbättrar boendet. Andra fördelar är mindre känslighet för om någon slutar eller vid tillfällig frånvaro. Kunskapen och kundkännedomen finns kvar hos övriga teamet. I slutet av augusti inbjöds alla bostadsrättsföreningar att träffa sitt kundteam. Gensvaret var mycket stort. Sammanlagt kom över 300 föreningsrepresentanter till träffarna för att lära känna sitt team och ställa frågor. 12 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

13 HSBs GEMENSAMMA VÄRDEGRUND ETHOS HSBs värdegrund ETHOS Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan ska genomsyra allt i HSBs verksamheter. Värdegrunden har en tydlig koppling till hållbarhetens sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.!? KUND- UNDERSÖKNING Kunniga och pålitliga. Det är två positiva omdömen om HSB Norra Stor-Stockholm, enligt den kundundersökning (NKI) som genomfördes under Av kunderna anser 93 procent att HSB överlag motsvarar deras förväntningar bra eller mycket bra. På 67 procent av de frågor som ställdes gavs bättre betyg än vid förra mätningen år Det som kunderna anser behöver förbättras är enklare kontaktvägar och snabbare återkoppling vid frågor eller uppdrag. BRA OFFERT OCH NÄRHET gjorde att Brf Nybergshöjden valde HSB Brf Nybergshöjden med 36 lägenheter är en ny bostadsrättsförening i Jakobsberg och blev under 2014 kund hos HSB för den ekonomiska förvaltningen. Per Svensson är ordförande i Brf Nybergshöjden. Hur kom det sig att valet föll på HSB? Vi tog in offerter från fyra ekonomiska förvaltare. Vi jämförde pris och innehåll. Som ny är det svårt att tolka alla dessa paragrafer och punkter. Vad som egentligen ingår är inte helt enkelt att förstå. HSB presentation i offerten stack ut på ett bra sätt. Vi blev också inbjudna att träffa dem och gick igenom punkt för punkt. Priset var inte lägst, men helt okej. Vi var helt eniga i styrelsen om att välja HSB. Något mer som avgjorde? Närheten. Vi har ju fem minuters promenad ner till HSB. Det blir enkelt! En förening här i närheten, Frihetshöjden, har även anlitat HSB, och de var nöjda. Det betydde också en hel del när vi valde. Vad har du för förväntningar på HSB? Vi är nybörjare och inga styrelseproffs. Därför ville vi ha en ekonomisk förvaltare som vi vet behärskar jobbet. Det är mycket att sätta sig in i och jag hoppas att vi kommer att lära oss en hel del. Utbildningarna som HSB har verkar intressanta. Nu ska vi få en halvdags utbildning för hela styrelsen, och det har vi tackat ja till. Alla i styrelsen klappade händerna när de fick höra det. Hur länge har du varit ordförande? Vi var bland de första som flyttade in Det andra huset blev klart nu Sedan 2012 har jag gått här som en hustomte kan man väl kalla det. Grannarna har lärt känna mig och jag dem. Har föreningen kommit igång på ett bra sätt? Det var svårt att få ihop en styrelse. Vi var två stycken som fick gå runt och knacka dörr och då gick det lättare. Vi har en stor styrelse med fem ledamöter och fyra suppleanter. Vi tänkte att det är bra att engagera så många som möjligt i en ny bostadsrättsförening. Vi som sitter i styrelsen nu ska ju inte sitta där för evigt HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

14

15 HSB Norra Stor-Stockholm har cirka 600 lägenheter i pågående och planerade projekt. BOSTADSBYGGANDE SAMHÄLLSBYGGANDE BOSTADSBYGGANDE SAMHÄLLSBYGGANDE HSB Norra Stor-Stockholm verkar i kommunerna Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro. Den lokala förankringen är stark och en tillgång för oss som ett ansvarstagande kooperativt företag. Vi är kända i våra kommuner, bland kunder och medlemmar, av kommunernas tjänstemän och politiker och i samhället. Att bygga nya bra bostäder, främst bostadsrätter, är en central uppgift för oss, inte minst utifrån det ansträngda läget på bostadsmarknaden i Storstockholmsområdet, där behovet av bostäder är mycket stort. Under 2014 uppgick pågående och planerade byggprojekt till cirka 600 lägenheter. Den lokala förankringen gör oss inte enbart till bostadsbyggare. Vi är, och vill vara, delaktiga i samhällsliv och framtidsplanering på många olika områden kultur, infrastruktur, miljö och social utveckling. Det här är ett uttryck för HSBs grundvärderingar, som ett kooperativt företag med tydligt samhällsengagemang. Insatserna har direkt koppling till våra medlemmars intressen. En attraktiv centrummiljö bidrar till att fler människor vill leva och bo i dess närhet. Och därmed höjs värdet på våra medlemmars bostäder. Förnyelse av Kallhäll centrum Under flera år har HSB Norra Stor-Stockholm varit pådrivande för centrumförnyelse i Kallhäll. Nu håller planerna på att förverkligas. Ett stort steg togs under 2014 genom att ett förslag till detaljplan presenterades. Det utgår från det förslag som HSB tagit fram. Den nuvarande Folkets Hus-byggnaden ersätts av ett nytt Folkets Hus på torget med plats för kafé och samlingssal/biograf. Bolindermuseet och biblioteket som i dag finns i nuvarande Folkets Hus flyttar in i de redan tomställda butikslokalerna vid torget. Levande stadsmiljö Totalt planeras för uppemot 300 nya bostäder i Kallhäll, varav HSB bygger merparten. Bostadsbyggandet innebär en förtätning i och intill centrumområdet. Med fler boende skapas bättre förutsättningar för butiker och annan service i centrum och en mer levande stadsdel. HSB har redan gjort en ansiktslyftning av centrumstråket med förnyat skärmtak, belysning och skyltning. Ambitionen är att förvandla Kallhäll centrum till en levande och vacker stadsmiljö, med attraktiva bostäder och omgivningar som lockar till möten mellan människor. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

16 INGRID SER FRAMÅT och flyttar in i Gjutarmästaren i Kallhäll Strax före midsommar bryter Ingrid Westin upp från radhuset i Skälby, där hon bott i trettio år. Ett steg som känns en aning skrämmande, men mest spännande. Det är lite nervöst. Jag lämnar många minnen bakom mig, men det ska också bli skönt att komma till något helt nytt, säger hon. Beslutet att flytta har växt fram långsamt. Efter att Ingrids make hastigt avled för några år sedan, och med de två barnen utflugna, kändes radhuset alldeles för stort. Det var dags att vända blad. Funderingarna tog ett stort steg framåt när hon i en annons fick syn på Brf Gjutarmästaren i Kallhäll. Nyproduktion, varför inte? tänkte jag. Jag klarar inte av budgivningar där man måste bestämma sig på ett dygn. Många års bosparande i HSB gjorde att Ingrid kunde välja och beslutet togs efter kort betänketid. Strax före jul fick hon för första gången se tvåan på 64 kvadrat. Den var ju inte färdiginredd men såg fin ut. Fast det kändes lite smått, säger hon, väl medveten om skillnaden mellan två och fem rum. Det betyder att utrensning av prylar nu pågår hemma i Skälby. Samtidigt väcks många minnen till liv. Men jag vill försöka se framåt. Och nya möbler väntar jag med att köpa tills jag har flyttat in. Om storleken på bostaden är ett frågetecken finns också många plus. Lägenheten är ljus och fräsch och 16 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

17 BOSTADSBYGGANDE SAMHÄLLSBYGGANDE»Jag kan mycket väl engagera mig i föreningen, jag har ju erfarenhet. Men först ska jag flytta in.«ingrid Westin nu kan Ingrid påverka inredningen. Det korta avståndet till pendeltåget gör att hon snabbt tar sig vart hon vill. En annan fördel är närheten till naturen. Ingrid är friluftsmänniska som gärna följer med på turer med Stockholms Vandrare förening. Jag gillar friluftsliv och att kunna se vatten, och Kallhäll är ju nära Mälaren. Ingrid är 69 år, och arbetar fortfarande, bland annat i det egna konsultföretaget, med korrekturläsning och textredigering åt olika bolag. Hon vill hålla sig aktiv och har tidigare suttit i styrelsen för Brf Orgona, där hon nu bor. Jag kan mycket väl engagera mig i den nya föreningen, jag har ju erfarenhet. Men först ska jag flytta in. HSB Brf Gjutarmästaren I Kallhäll byggs av HSB Norra Stor-Stockholm. Det är ett tio vånings punkthus med 34 bostadsrätter, 2 4 rum och kök. STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG GENOM MEDLEMSKAPET i Fairtrade Sverige, bidrag till We Effect och engagemanget i Earth Hour tydliggörs vårt stöd till aktörer och initiativ som verkar för hållbar utveckling. VI ÄR ÄVEN DELAKTIGA i olika satsningar i de kommuner där vi verkar, till exempel ungdomssatsningen Nova-stipendiet i Järfälla och stöd till Väsby Promotion. Varje dag passerar tusentals människor förbi skulpturen Pojken i Jakobsbergs centrum, tillkommen på vårt initiativ, genom det så kallade Konstnedslaget. Under 2014 har vi fortsatt driva frågan om konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet och ett nytt Konstnedslag är på gång. ANSÖKAN NOVASTIPENDIET 2015 Texta gärna! Sökande Här anges namn på t ex förening, förskola, skola, fritidsgård, församling, m m. Namn: Kontaktperson Här anges namn på kontaktperson (måste vara över 18 år) järfälla ungkulturstipendium NOVASTIPENDIET N Ansökningsblankett_3 sid 2015 Claes Thunblad, kommunalråd, Järfälla: HSBs engagemang mycket positivt Gör gärna en tidsplan. Claes Thunblad HSB gör ett mycket gott jobb i kommunen, säger Claes Thunblad, kommunalråd (s) i Järfälla. Järfälla beräknas växa med cirka invånare de närmaste 15 åren. Då behövs många nya bostäder men också en livsmiljö som göra att människor trivs och känner hemkänsla. Namn: Adress: Telnr: E-post: Jag uppfattar att HSB vill ta samhällsansvar, inte bara som bostadsbyggare, utan genom att aktivt vara med och skapa attraktiva miljöer för Järfällaborna. Claes Thunblad beskriver att Järfälla gör en resa mot mer av urbanitet. Bebyggelse och samhällsplanering måste svara upp mot människors behov, och Mobilnr: Beskrivning av projektet Här beskrivs idén ni söker ekonomiskt stöd till. Sätt ett namn på projektet. Projektnamn: här finns en tydlig utveckling mot att slitna förortscentrum ersätts av mer urbana miljöer med mötesplatser, kultur och folkliv. HSBs engagemang för att omskapa Kallhäll centrum är i det perspektivet mycket positivt, säger Claes Thunblad. Projektet riktar sig till: Ge exempel på vilka ni vill nå ut till, t ex åldersgrupp och antal. Ange födelseår på deltagarna i projektet: Projektet beräknas vara klart: Ange datum och år. Projektet måste vara klart senast i maj Projektet redovisas: Ange ev ytterligare tillfällen än under Ungkulturfestivalen, tid och plats. Skriv gärna på separat papper om ni behöver mer utrymme. Blanketten fortsätter på nästa sida. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

18 18 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

19 HSB en kooperativ medlemsorganisation där vinsten återinvesteras i verksamheten. MEDLEMSKAPET I FOKUS MEDLEMSKAPET I FOKUS HSB är en kooperativ medlemsorganisation. Den kooperativa idén innebär att medlemmarna äger HSB och att vinsten återinvesteras i verksamheten. HSB Norra Stor-Stockholm har 76 bostadsrättsföreningar och drygt personer som medlemmar. Medlemskapet i HSB ger många fördelar och förmåner. Bostadsrättsföreningarnas styrelser har en nyckelroll för att skapa ett tryggt boende i välskötta fastigheter. Medlemskapet i HSB bidrar till detta. HSB-ledamoten i varje styrelse tillför stabilitet och kunskap inför besluten. Medlemskapet ger tillgång till kunskap och information. Det här är viktigt både för nybildade bostadsrättsföreningar, där erfarenhet ibland saknas och föreningar i äldre fastigheter, som kanske står inför omfattande renoveringar som kräver stora investeringar. Medlemskapet i HSB Norra Stor-Stockholm och därmed i hela HSB-rörelsen ger tillgång till nätverk och expertkunskap som underlättar arbetet i bostadsrättsföreningen. Genom både formella och informella kanaler kan kunskap och goda idéer få spridning. Varje år, även under 2014, anordnar HSB Norra Stor-Stockholm konferenser, nätverksträffar och seminarier. Detta är välbesökta och uppskattade mötesplatser, där kontakter knyts och viktig kunskap sprids vidare. Kunniga styrelseledamöter är en viktig framgångsfaktor för varje bostadsrättsförening. Därför satsar HSB Norra Stor-Stockholm på ett brett utbildningprogram som varje år presenteras i vår kurskatalog. De flesta utbildningar är öppna för alla våra kunder, med rabatterat pris för de bostadsrättsföreningar som är medlemmar. Utvecklingen under senare år har gått mot mer av utbildningar direkt anpassade efter enskilda bostadsrättsföreningars behov och förutsättningar. Dessa skräddarsydda kurser blir samtidigt ett sätt att svetsa samman och hitta väl fungerande arbetssätt i styrelsen. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

20 MEDLEMSKAPET I FOKUS HSB-LEDAMOT MEDLEMSFÖRMÅN ETT UPPSKATTAT UPPDRAG Vi är en länk mellan HSB och bostadsrättsföreningen. Vi ska veta lite om mycket, säger Lotta Lindström, 34. Jag ser mig som backup så att inte föreningarna fattar förhastade beslut, säger Conny Jonsson, 68. Lotta och Conny är båda HSB-ledamöter i HSB Norra Stor- Stockholm. Lotta i Brf Vilunda i Upplands Väsby och Brf Sjöberg i Sollentuna. Till vardags jobbar hon som assistent på HSB Norra Stor-Stockholm. Även Conny har ett förflutet som anställd i HSB, men är numera pensionär, fullt engagerad i kolonilotten och barnbarnen. Han är HSBledamot i Brf Boken i Viksjö och Brf Svetsaren i Kallhäll. HSB-ledamoten är en unik medlemsförmån i HSB. Varje bostadsrättsförening får möjlighet till en extra ledamot i styrelsen från HSB. Det här kan först väcka lite förundran. Vad ska HSB i vår styrelse att göra? Men det brukar inte dröja länge förrän de inser fördelarna. HSB-ledamoten är en av de mest uppskattade medlemsförmånerna. Jag ser mig som en erfarenhetsbank, särskilt när det är många nya i en styrelse, säger Lotta. Stöd och råd HSB-ledamoten är en fullvärdig ledamot i styrelsen. Deras roll är att stödja och ge råd, utan att dominera i styrelsen. 20 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

21 HSB-LEDAMOT ETT ROLIGT OCH VIKTIGT UPPDRAG 1 MEDLEMSKAPET I FOKUS Konsten är att hålla balansen, och Conny menar att det gäller att vara tydlig med vad man anser, men undvika konflikter. Jag brukar förespråka att bra underlag tas fram innan beslut fattas. Och det måste nästan alltid göras innan mötet. Som inbiten föreningsräv vill han också slå ett slag för de demokratiska frågorna. Ibland får man påminna om att styrelsen ska se till alla medlemmars bästa, att stadgarna följs och att vi får lite struktur på mötena. Lyhördhet är nog den viktigaste egenskapen för en HSB-ledamot, menar Lotta. Det gäller att kunna ta olika slags människor. Du måste vinna deras förtroende. När man har gjort det och kan bidra med något viktigt och nyttigt, då känns det bra. Arbetsgrupper är bäst Både Lotta och Conny har varit med på insidan i flera styrelser. När fungerar det då en bostadsrättsförening som bäst? När det finns arbetsgrupper, säger båda med en mun. Lotta förklarar att de föreningar som har arbetsgrupper, till exempel för trädgård, energi eller fritidsaktiviteter, är mindre sårbara och mer aktiva. Flera boende än styrelsen engagerar sig och tar ansvar. Grannar lär känna varandra och det brukar det vara lättare att få in nya krafter i styrelsen. Lotta och Conny gillar att vara HSB-ledamöter. De behövs och lär sig hela tiden nya saker själva både om människor och om fastigheter. Jag var lite rädd i början och tänkte att jag kunde för lite, säger Lotta. Men du behöver inte kunna svara på allt genast. Dessutom, att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är väldigt meriterande. Bra att ha med i sitt CV. Medlemsfördelar Några fördelar som medlemskapet ger för BOSTADS RÄTTSFÖRENINGEN: HSB-LEDAMOT Ledamot i styrelsen utsedd av HSB för stöd och råd i styrelsearbetet. UTBILDNINGAR Ett brett utbildningsprogram om bland annat styrelsearbete, ekonomi, juridik och kommunikation. AKTUELL INFORMATION Nyheter och kunskap via nyhetsbrevet NorrNytt, HSB Portalen och tidningen Uppdraget. JURIDISK RÅDGIVNING Juridisk rådgivning för styrelseledamöter från HSBs jurister. EGEN HEMSIDA Möjlighet till bostadsrättsföreningens egen hemsida under portalen hsb.se. SAMORDNADE UPPHANDLINGAR Möjlighet att ta del av samordnade upphandlingar av olika tjänster. Några fördelar och förmåner för ENSKILDA MEDLEMMAR: MEDLEMSTIDNINGEN HEMMA I HSB Inspiration och praktiska tips om hem och bostad. Utkommer 6 nr/år. HSB-LEDAMOT ETT ROLIGT OCH VIKTIGT UPPDRAG Skriften HSB-ledamot ett roligt och viktigt uppdrag, innehåller det mesta en ny HSB-ledamot behöver veta. Alla nya HSB-ledamöter får delta i utbildning på HSB Norra Stor-Stockholm. MEDLEMSRABATTER Rabatt på många varor och tjänster som rör boendet. NY BOSTAD Tillgång till utbudet av nya bostäder i hela landet. Möjlighet att hyra HSB-ägda hyreslägenheter. HEMFÖRSÄKRING Skräddarsydd hemförsäkring till låg kostnad. JURIDISK OCH FAMILJERÄTTSLIG RÅDGIVNING Kostnadsfri rådgivning från experter. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

22

23 VERKSAMHET FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Förvaltning fastighet Fastighetsdrift Ekonomisk förvaltning Energi och Projekt MEDLEMSTJÄNSTER NYPRODUKTION EGNA FASTIGHETER FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING OCH HÅLLBARHET MEDARBETARE HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

24 VERKSAMHET FÖRVALTNINGSTJÄNSTER HSB Norra Stor-Stockholm har förvaltningsuppdrag för cirka 125 bostadsrättsföreningar, varav 105 med avtal, och andra kunder i Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och i Kungsängen i Upplands-Bro. Med lång erfarenhet och fokus på våra kunders behov nu och i framtiden erbjuder HSB Norra Stor-Stockholm ett brett utbud av service och tjänster. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med ständigt förbättrad kvalitet som ledstjärna. Vi ska göra varje möte till en referens varje gång. För att möta behoven genomfördes en större omorganisation under Nu har vi fyra tydliga affärsområden: Förvaltning Fastighet Fastighetsdrift Ekonomisk Förvaltning Energi och Projekt Geografiskt organiserar vi arbetet i tre kundteam: Järfälla/Viksjö/Barkarby/Skälby Kallhäll/Kungsängen Sollentuna/Upplands Väsby Parallellt med omorganisationen infördes ett nytt effektivt systemstöd för förvaltningens ärendehantering. Under 2014 har våra kunder bjudits in till flera olika arrangemang. Bland annat ett välbesökt informationsmöte om nya avskrivningsregler, lokala träffar med respektive kundteam samt lokala kvällsmingel där vi presenterat förvaltningen och våra tjänster för befintliga och nya kunder. FÖRVALTNING FASTIGHET Löpande förvaltningsarbete Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog och avstämning kring pågående och framtida insatser i fastigheten. Förvaltaren bevakar löpande när och hur olika insatser ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhållsbesiktning och hantering av olika former av fastighetsskador. Underhållsplanen ett viktigt styrinstrument En bra underhållsplan behövs för alla fastigheter. Vi arbetar ständigt för att förbättra planens utformning och innehåll, för att möta varje kunds behov på bästa sätt. Utgångspunkten är att planen ska upprättas i samarbete med kunden och uppdateras varje år, vilket ska ge en god 24 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! SID 12-14 KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA SID 20-21 HSB KONVENTET 2011 I BILDER SID 22-23 HSB - där möjligheterna

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77 Årsredovisning 2011 Innehåll Det senaste året 1 VD har ordet 2 SBC i korthet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 SBC Förvaltning 7 Marknad 10 Bostadsrätten och styrelsearbete 12 Vår Brf 16 Ekonomisk

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening INNEHÅLL Vd har ordet... 4 HSB Sydost... 5 Ekonomisk översikt koncernen... 10 Föreningsstyrningsrapport... 11 Förvaltningsberättelse... 14 Förslag till

Läs mer

nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne

nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne 1 NYA PERSPEKTIV 2014 var året då vi på HSB Skåne verkligen försökte betrakta vår tillvaro och verksamhet ur nya perspektiv. På en rad områden utmanade vi normer

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2009

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen till HSB Södertälje HSB består av 32 självständiga ekonomiska föreningar i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. HSB Södertälje är en av dessa. HSB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer