Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm En hållbar resa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014 En hållbar resa

2 Kort om oss Taxi Stockholms 850 åkare är alla medlemmar i Taxi Trafikförening u.p.a, en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen är knutna till Taxi Stockholm genom ett transportöravtal och det är på föreningens stämma som styrelsen väljs. Serviceorganisationen arbetar på styrelsens uppdrag och tillhandahåller en beställningscentral och andra administrativa funktioner. Åkarna har tillsammans 4500 anställda förare och 1600 taxibilar som med taxitjänster servar Stockholmarna och deras gäster. Den här redovisningen gäller Taxi Stockholm AB. Nu höjer vi ribban ytterligare Vd-ord Våra kärnvärden Tillgänglighet Pålitlighet Service Seriositet Miljö Vision Vi ska markant skilja oss från våra konkurrenter genom att alltid överträffa kundens förväntan. Vi ska vara en ansvarsfull samhällsaktör med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Mission Vi tar ansvar Innehåll Stockholms Taxi Intresse AB Taxiutrustning i Stockholm AB Kort om oss... 2 VD-ord... 3 Vårt ansvar en hållbar resa... 4 I dialog med vår omvärld... 6 Taxi Special Stockholm TTF AB Medlemmar Taxi Trafikförening u.p.a Taxi Stockholm AB Värmdö Taxi AB Taxiteknik på Landsort AB % Ekeröbilarna AB Miljö... 8 Medarbetare Etik och bemötande Trygg och säker resa Svea Taxiallians AB ,5% När du reser med Taxi Stockholm får du GRI-Index Om hållbarhetsredovisningen Under året har vi tagit fram en hållbarhetsstrategi som ska vara vägledande i vårt fortsatta arbete för ett långsiktigt hållbart Taxi Stockholm. Även om vi länge haft ett aktivt arbete med miljö, etik och socialt ansvar fanns ett behov av att tydligare visa på hur de olika delarna hänger ihop och staka ut riktningen framåt. Strategin visar både på bredden i vårt hållbarhetsarbete och sätter ambitionsnivån; vi ska höja ribban ytterligare och fortsätta vara ledande i branschen vad gäller hållbar utveckling. Under 2013 genomförde vi stora organisationsförändringar och fattade många strategiska beslut. År 2014 har den nya organisationen landat och vi har fullföljt flertalet planerade projekt. Bland annat har vi antagit en uppförandekod för hur alla vi inom Taxi Stockholm ska agera och genomfört en utbildningssatsning. Våra 4700 medarbetare har utbildats med fokus på att höja servicen och kvaliteten ytterligare i vår tjänst. Vi är fast övertygade om att hållbara affärer är långsiktigt lönsamma affärer. Kollektivavtal är vi fortfarande ganska ensamma om i taxibranschen. Det är en kostnad här och nu men vi ser att förare, åkare och kunder vinner på en seriös och schysst taxi. Vi hoppas också att våra schyssta arbetsvillkor ska gynna oss när upphandlingar i högre grad ställer krav på socialt ansvar. Jag är också stolt över att vi fortsätter vara föregångare för miljöanpassade bränslen. Under 2014 tog vi in de första elbilarna i vår verksamhet, vilket har gett mycket positiv uppmärksamhet både internt och externt. Vi för dessutom en aktiv dialog med Stockholm stad och elbolagen för att vara med och driva utvecklingen av en infrastruktur för laddningsstolpar i staden. Det krävs kraftfulla åtgärder om samhället ska lyckas nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och vi vill bidra genom att skapa opinion kring nya drivmedel. Trygghet för kunden är en fundamental del i vår verksamhet. Förutom våra förebyggande insatser och olika säkerhetsåtgärder i bilarna, exempelvis Lars Strömberg, Vd alkolås och säkerhetskameror, tar vi Taxi Stockholm AB nu ett bredare grepp om frågan och tittar på hur vi med våra bilars närvaro kan bidra till ett tryggare nattliv i Stockholm. En utmaning för oss, och för branschen i stort, är mångfald vad gäller kön och vi arbetar för att få in fler kvinnliga förare. Det är glädjande att vi under året ökat antalet kvinnor i styrelsen och att vi fortfarande har en hög andel kvinnor i ledningsgruppen. Vi ser ett stort värde i att belysa framgångar och utmaningar i vårt arbete och i branschen. Därför hoppas vi att du vill läsa vår hållbarhetsredovisning. Och hör gärna av dig med frågor eller synpunkter. Jag önskar dig en trevlig läsning! 2 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

3 Vårt ansvar - en hållbar resa Hållbarhet och ansvarstagande är viktiga delar i vår vision, vår affärsidé och våra kärnvärden. Miljö och socialt ansvar är sedan länge väl integrerat i vår verksamhet och vi ser arbetet som en viktig grund för att vara en seriös och långsiktigt framgångsrik aktör på marknaden. och ansvarstagande är viktiga delar i vår vision, vår affärsidé och våra kärnvärden. Miljö och socialt ansvar är sedan länge väl integrerat i vår verksamhet och vi ser arbetet som en viktig grund för att vara en seriös och långsiktigt framgångsrik aktör på marknaden. Nytt strategiskt ramverk Vi vill visa att en hållbar verksamhet som hela tiden utvecklas är möjlig även i taxibranschen. För att behålla och utöka vårt försprång till våra konkurrenter har vi under 2014 tagit fram en tydligare strategi för hur vi ska arbeta med hållbarhetsfrågorna framåt. Viktiga ingångsvärden till strategin har varit vår faktiska påverkan på omvärlden, vår strategiska inriktning generellt och omvärldens förväntningar på oss. Nedan finns en sammanfattande översikt av det strategiska ramverket. Vi håller också på att prioritera centrala aktiviteter och mätbara mål för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi har även tillsatt en ny tjänst som ska koordinera vårt hållbarhetsarbete. Det ska bidra till att ytterligare förbättra kundernas och medarbetarnas helhetsupplevelse, för att det stärker vårt varumärke och vår långsiktiga lönsamhet. Fokusområde Strategiskt mål MILJÖ Vara Sveriges miljöbästa taxibolag och driva på utvecklingen av förnybara drivmedel i Stockholm. MEDARBETARE Erbjuda attraktiva arbetsplatser med schyssta villkor ETIK OCH BEMÖTANDE Agera ansvarsfullt i alla våra kontakter Kommunikation och utbildning Helhetsupplevelse: Trygga och nöjda medarbetare och kunder Stärkt varumärke och ökad lönsamhet TRYGG OCH SÄKER RESA Erbjuda en trygg och säker resa Hållbarhetsarbetet kan höja statusen för hela branschen Hur ser du på hållbarhetsarbetet inom taxibranschen? Jag tror att hållbarhetsarbetet kan höja statusen för hela branschen. Vi på Taxi Stockholm anser oss ligga i framkant när det gäller helhetsperspektivet. Många andra i branschen pratar mest miljö, men vi hoppas att fler ska följa efter oss även vad gäller de ekonomiska, sociala och etiska frågorna. Det vore jätteroligt om vi kunde bana väg för en mer hållbar taxibransch. Branschen har också en viktig roll i att arbeta mot regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till Vad ser du som Taxi Stockholms största utmaningar och möjligheter framåt inom hållbarhetsområdet? Vårt strategiska ramverk finns på plats, och det är bra, men det räcker inte med en plan. Den stora utmaningen för oss framåt handlar om hur vi ska nå ut och få med oss alla tusentals medarbetare inom Taxi Stockholm så att alla kan relatera till vad hållbarhet är i deras vardag. När vi har lyckats med det kommer vi ha en otrolig kraft i vårt hållbarhetsarbete. Det kommer att ge oss ännu nöjdare medarbetare och därmed en ännu mer framgångsrik och lönsam verksamhet. Tina Kolmskog, hållbarhetscontroller. 4 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 I dialog med vår omvärld Dialogen hjälper oss att utvecklas i takt med stadens och omvärldens förväntningar. I den här hållbarhetsredovisningen har vi valt att belysa vårt hållbarhetsarbete ur några intressenters perspektiv och vi berättar även hur vi arbetar med våra mest prioriterade frågor. Deras förväntningar har även varit ett ingångsvärde till vår hållbarhetsstrategi. I illustrationen finns en överblick över frågor som är särskilt viktiga för våra intressentgrupper. De är viktiga för oss eftersom de i stor utsträckning antingen påverkas av eller påverkar vår verksamhet. ÄGARE Lönsamhet Ansvar och hållbarhet KUNDER Trygg och prisvärd taxi Tillgänglighet Miljö MEDARBETARE Ersättning Trafiksituationen Bra arbetsvillkor ALLMÄNHET Miljö Stadsluft Etik Buller POLITIK Miljö Stadsluft Minska fusk i branschen Bra arbetsvillkor INTRESSE- ORGANISATIONER Trafiksäkerhet Miljö Bra arbetsvillkor MEDIA Prissättning i branschen LEVERANTÖRER Solida avtal Bra partnerskap Taxi Stockholm kan göra skillnad genom att ligga i framkant och visa på de alternativ som finns Hur ser du på Taxi Stockholms roll som samhällsaktör? En anledning till att jag tackade ja till styrelseuppdraget hos Taxi Stockholm är att de har visat att de vill vara ledande inom hållbarhetsområdet. De har också intresse av att bidra till att förbättra trafiksituationen och framkomligheten i Stockholmstrafiken. Det är viktigt att kommuner krokar arm med Taxi Stockholm i framkomlighetsarbetet, eftersom Taxi Stockholm sitter på massor med aktuell information och kunskap om vad som fungerar bra och dåligt i trafiken. Som borgarråd i Stockholm var jag med och startade Klimatpakten 2007 och Taxi Stockholm var bland de första som anslöt sig. Målet med nätverket var att erbjuda en arena för företag från olika branscher att träffas och utbyta erfarenheter kring miljöarbete. För att tillsammans, utifrån olika förutsättningar, jobba för att minska miljöpåverkan och på så sätt nå stadens miljömål. Den typen av gränsöverskridande möten bidrar till nya idéer, synergieffekter och skapar dynamik. Vad tycker du är allra viktigast att Taxi Stockholm arbetar med för att bidra till ett hållbart samhälle? För att även framöver vara en föregångare är det viktigt att våga satsa på till exempel nya bränslen och lösningar. Taxi Stockholm var tidigt ute med att gå över till biogas och dubbfritt och nu diskuteras inköp av fler elbilar. En stor aktör som Taxi Stockholm kan göra skillnad genom att ligga i framkant och visa på de alternativ som finns. Jag hoppas att offentliga beställare i större utsträckning tänker bredare än pris när de utformar upphandlingar. Som beställare kan du bidra till att tjänster utvecklas genom att utforma upphandlingen så att det inte bara handlar om en prislapp utan också om tjänsteinnehållet. Det skapar utrymme för ansvarstagande aktörer och att deras satsningar kommer till nytta. Vi har det mest hållbara varumärket i branschen I undersökningen Sustainable Brand Index 2014 har svenska konsumenter bedömt 253 företag utifrån upplevelsen om miljöarbete och socialt ansvarstagande. Där rankas Taxi Stockholm som det mest hållbara av Sveriges taxiföretag, detta för fjärde året i rad. Vi är mycket stolta över detta och vi vill arbeta aktivt för att förvalta och utöka försprånget. Vi hoppas även kunna förbättra vår position gentemot andra företag, oavsett bransch. En anledning till att jag tackade ja till styrelseuppdraget hos Taxi Stockholm är att de har visat att de vill vara ledande inom hållbarhetsområdet. Ulla Hamilton, Styrelseledamot i TTF och Taxi Stockholm AB 6 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

5 Miljö Utsläppt fossilt CO₂ g/km i snitt under året Andel miljöbilar % Taxi skapar tillsammans med den övriga kollektivtrafiken ett effektivt och miljöanpassat transportnät. Med sin flexibilitet kompletterar taxi den övriga kollektivtrafiken genom att erbjuda resor vid tidpunkter, platser och situationer där andra kollektiva transportsätt har sina begränsningar. Taxi Stockholm har sedan många år tillbaka prioriterat miljöfrågan, en fråga som är viktig för både kunder och medarbetare. g/km % Vision Fossilfri transporttjänst Utsläppen från våra bilar är vår största miljöpåverkan. Vår vision i miljöarbetet är en fossilfri transporttjänst och för att nå visionen sätter vi tuffa miljömål som vi arbetar systematiskt och hårt med att nå. Vårt övergripande mål till 2017 är att minska transporttjänstens utsläpp av fossilt CO₂ med 80 procent jämfört med år Vid slutet av år 2014 hade vi uppnått en minskning på 72 procent. Även om vi är nära så är det ett högt satt mål som kräver fortsatt fokuserat miljöarbete. Vi tankar miljöbränsle Vi följer kontinuerligt upp andelen tankat miljöbränsle, det är en viktig aspekt av vårt mål om minskade koldioxidutsläpp. Det gör vi genom att varje åkare redovisar totalt tankat bränsle och andel miljöbränsle. Detta kompletteras med interna revisioner två gånger per år. För att få hämta kunder på Arlanda har Swedavia, som äger och driver flygplatsen, krav på att till exempel biogasbilar måste tanka minst 80 procent miljöbränsle. Fördelning bilar med olika bränsleslag Vår bränslemix driver utvecklingen Taxi Stockholm vill fortsätta att driva utvecklingen av framtidens bränsle. Liksom för satsningen som gjordes på biogas har Taxi Stockholm en medveten och långsiktig strategi för elbilar. Förhoppningen är att vår satsning på elbilar ska driva på utbyggnaden av laddningsstolpar så att fler företag och privatpersoner ser fördelen med att välja en elbil. Ökad komplexitet på bränslemarknaden Antalet miljöanpassade bränslen och bilar blir allt fler på marknaden. Miljödiesel och elbilar är några exempel. Vår övergripande strategi för bilflottan framöver är att vi ska fortsätta ligga under gränsen för miljöbil, bland annat genom att fortsätta använda mycket biogas men också öka andelen elbilar och följa utvecklingen kring vätgas. Då även vissa bränslesnåla dieseldrivna bilmodeller numera uppfyller miljöbilsdefinitionen har dessa sedan 2014 blivit godkända i vår verksamhet. Även om dieselbilar går emot vår vision om en fossilfri transporttjänst tycker vi att det är viktigt att satsa på flera bränslen parallellt för att ligga i framkant och löpande utvärdera för- och nackdelar. Vilka bilar som godkänns att köpas in beslutas av styrelsen. Det är många parametrar att ta hänsyn till, exempelvis att säkerställa en hög nivå av komfort och kvalitet. Tuffa krav på miljöbilar nu och i framtiden 2014 släppte vi i snitt ut 56 gram fossilt CO₂ per körd kilometer, vilket är långt under den nya nationella gränsen som är 95 gram CO₂* för miljöbil. Vi är inte nöjda där utan vi arbetar vidare för att våra utsläpp av växthusgaser ska minska ytterligare. År 2014 hade vi 95 procent miljöbilar och 74 procent av totala fordonsflottan drevs med biogas. Under året tog vi ett nytt steg i valet av bilar när vi köpte in fyra elbilar. Den ökade andelen miljödieselbilar och det faktum att reduktionsvärdena för gas har sänkts gör att våra mätningar visar på högre utsläpp under En viktig del i arbetet mot våra mål hittills är att vi valt de bilar som har allra lägst koldioxidutsläpp och nu behöver vi hitta den mix av bilar som både kan ta oss framåt mot vårt miljömål och samtidigt ge våra åkare en bra lönsamhet. * Vid tjänstevikt på 1372 kg och fossilt drivmedel. 14% 4% 8% 74% Drivmedel Biogas E85 Hybrid Övriga El 74% 4% 14% 8% 0% 8 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 Vi måste ta vårt ansvar och gå före, våga bryta ny mark! Påbörjat arbete mot miljöcertifierad byggnad Taxi Stockholm äger den fastighet i centrala Stockholm där vi har vårt huvudkontor. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt leva som vi lär, därför har vi satt som mål att fastigheten ska certifieras enligt Green Building. Certifikatet Green Building har fokus på energieffektivisering och för att kunna ansöka om certifiering måste vi minska vår energianvändning med 25 procent. Arbetet är påbörjat och de första kalkylerna visar på att vi ska kunna nå målet om att vara certifierade inom något år. Dubbfria däck Positivt för närmiljön Sedan 2009 kör alla Taxi Stockholms bilar med dubbfria vinterdäck. Med dubbfria däck bidrar vi till att minska asfaltspartiklar i stadsluften som annars kan påverka hälsan negativt. Även om dubbdäck har kortare bromssträcka på blankis måste det vägas mot hur ofta sådant väglag förekommer i Stockholmsområdet vintertid. Taxi Stockholm har efter införandet av dubbfria däck inte sett någon generell ökning av sin olycksstatistik. Strukturerat miljöarbete Förutom att välja att köpa in miljöbilar, välja bilar som kan drivas med bränslen från förnybara källor och att faktiskt tanka förnybart bränsle så genomför vi många andra insatser i organisationen för att minska vår miljöpåverkan. Ett exempel är förarnas grundutbildning som innehåller utbildningsmoment i övergripande miljöfrågor. Förarna erbjuds också utbildning i sparsam körning. Vi säkerställer även att vårt miljö- och kvalitetsarbete är strukturerat och systematiskt genom att vi är certifierade enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO Hur började Taxi Stockholms elbilssatsning? Taxi Stockholm tog in två elbilar i april Det gjorde vi för att väcka en debatt i Stockholm och i Sverige om framtiden för bilar och bränslen. När vi tog in de första elbilarna fanns inte tillräckligt med laddningsstolpar, vilket gjorde det väldigt svårt att använda dem i taxidrift. Man fick ladda mycket hemma. Hur kommer det sig att styrelsen valt att ta in Tesla? Trots svårigheten med laddning var kundernas reaktioner på elbilarna fantastiska. Tesla är bra lämpad för taxiverksamhet avseende säkerhet, storlek och komfort och dessutom är räckvidden på cirka 40 mil oslagbar jämfört med andra elbilar. Det var därför ett bra nästa steg när vi skulle ta in fler elbilar. Responsen från kunderna har varit enorm och det går inte en dag utan att bilen fotograferas eller filmas. Förarna är också jätteglada över att köra Tesla eftersom det är helt tyst i bilen. Det gör arbetsmiljön mycket bättre. Det finns kunder som tycker att bilen verkar dyr men om man räknar ihop sparade bränslekostnader och servicekostnader ser vi att Teslan kan vara en vinstaffär för oss efter tre år. Men det viktigaste argumentet för elbilarna tycker jag är att om vi inte gör något för vår jord nu så kommer vi inte få en andra chans. Som den största aktören i taxibranschen måste vi ta vårt ansvar och gå före, våga bryta ny mark. Vad ser du som de största utmaningarna för elbilssatsningen framåt? Att få fler laddningsstolpar på strategiska och lättillgängliga platser och att priset för snabbladdning ska vara förmånligt så att det gynnar elen framför de fossila bränslena. Vi pratar mycket med Stockholm stad och elbolagen kring dessa frågor. Vi på Taxi Stockholm spelade en viktig roll för etableringen av biogasnätet i Stockholm och hoppas kunna ta samma pådrivande roll nu när det gäller infrastrukturen för el. Belan Bahram, åkare i Taxi Stockholm TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

7 Medarbetare Kollektivavtal ger schyssta villkor Det är attraktivt att köra för Taxi Stockholm. Det beror till stor del på våra schyssta villkor och att ersättningen är bra. Alla våra förare är anslutna till kollektivavtal, vilket är ovanligt i taxibranschen. Kollektivavtalet för förarna innebär bland annat anställningstrygghet, tjänstepension, sjuklön och efterlevandeskydd. På kort sikt medför det en ökad kostnad men vi ser schyssta villkor som en förutsättning för att vara en seriös och långsiktigt framgångsrik aktör på marknaden. För åkaren är det en viktig fördel med kollektivavtalet eftersom det visar att man är en seriös arbetsgivare. Det gör att de attraherar seriösa medarbetare och det leder i sin tur till bra kundmöten och goda affärer. Taxi Stockholm konkurrerar inte bara med pris utan erbjuder även andra mervärden, en högre kvalitet och en bättre tillgänglighet. Vi arbetar för att samhällsbetalda transporter, såsom färdtjänst och skolskjuts, ska väga in exempelvis kollektivavtal vid upphandling och inte bara utgå från priset. Under året har vi diskuterat frågan med politiker på riksnivå och med de ansvariga i landstinget. I taxibranschen finns utmaningar avseende arbetsvillkor och vi hoppas kunna vara en föregång are som påverkar i en positiv riktning. Att följa upp att alla åkare efterlever kollektivavtalet fullt ut är svårt eftersom åkarna är egna arbetsgivare. Om vi får indikation från en förare på att en åkare inte fullgjort sina förpliktelser enligt kollektivavtalet, exempelvis att en pensionsinbetalning uteblivit, ser vi alltid till att frågan utreds. Stöd för våra åkerier Våra cirka 850 åkare har många roller. De är både arbetsgivare, egenföretagare och medlemmar i en förening och måste vara insatta i och kunna hantera många olika frågeställningar. För att hjälpa anslutna åkerier erbjuder serviceorganisationen stöttning, information och utbildning kring ett brett spektrum av frågor- alltifrån vad man ska välja för bil och försäkringsärenden till personalfrågor. Åkarna utbildas också med fokus på ekonomi och arbetsledning. Trygghet i arbetet För oss är det viktigt att både kund och förare upplever trygghet i bilen. Därför arbetar vi även systematiskt för en god arbetsmiljö och ökad säkerhet för föraren. En taxichaufför möter många olika människor i olika situationer och vid olika tider på dygnet. Det gör att de riskerar att hamna i utsatta och hotfulla situationer. Det är viktigt att föraren kan agera på rätt sätt i dessa situationer och det övar förarna på i sin grundutbildning. Alla bilar har säkerhetsutrustning och om något händer i bilen så finns det väl inarbetade rutiner för hur det ska hanteras Arbete för ökad mångfald Taxi Stockholm är ett företag med stor etnisk mångfald vilket är en tillgång och leder till många möten mellan kulturer. Vi vill öka mångfalden avseende även andra dimensioner såsom kön och ålder. Av våra cirka 4500 förare är 134 stycken kvinnor. Vi arbetar aktivt för att få fler kvinnliga sökanden och försöker nå dem genom dekaler på bilarna och annonser som riktar sig specifikt till kvinnor. När det gäller ålder försöker vi öka mångfalden genom att uppmuntra studenter och pensionärer att söka till oss. För en fungerande välfärd kommer fler behöva jobba efter pensionsåldern och det är en samhällsfråga där vi gärna vill bidra. Taxiyrket medför en frihet och flexibilitet som vi tror passar både yngre och äldre. Könsfördelning i personalgrupperna förare, tjänstemän, ledning och styrelse Förare Tjänstemän 3% 68% Kvinnor Män 97% 32% Ledning 63% 37% Styrelse 10% 90% Åldersfördelning i förarkår och på huvudkontor Ålder < > Summa Förarkår Antal personer % % 4% 38% % Huvudkontor Antal personer % % 25% 42% Generellt är utmaningen i taxibranschen att många konkurrerar med löner och andra villkor för förarna vilket leder till prispress. Taxi Stockholm, som är vår största medlem i taxibranschen, ligger i framkant när det gäller anställningsvillkor och ersättning vilket gör att förare och åkare faktiskt kan försörja sig på att köra taxi. Sen tycker jag att ett förbättringsområde för Taxi Stockholm är att satsa mer på att agera föredömen i trafiken. Peter Jeppsson Vd Biltrafikens arbetsgivareförbund Ålder < > Antal personer % % 4% 38% Antal personer % % 25% 42% 12 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Summa TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

8 Etik och bemötande Vi vill att alla som reser med, eller på annat sätt kommer i kontakt med, Taxi Stockholm ska få en positiv upplevelse. Att våra värderingar lever i vardagen stärker både vårt erbjudande och stoltheten hos våra medarbetare. Service viktigt i urval och utbildning Det är populärt att köra för Taxi Stockholm och bland det stora antalet personer som söker till oss gör vi noggranna urval för att hitta dem som bland annat stämmer bäst in på våra krav gällande servicekänsla och attityd. Antagna förare får genomgå en introduktionsutbildning som innefattar service, kundfokus och policyfrågor. Extra fokus på bemötande under året Att förbättra service och bemötande har varit i fokus under Bland annat har vi antagit och kommunicerat en uppförandekod för hur man förväntas agera under varumärket Taxi Stockholm. Uppförandekoden ingår nu som en del i grundutbildningen vid nyanställning. Under året har vi också genomfört en stor utbildningssatsning, kallad Servicelyftet, för samtliga 4700 förare och medarbetare i serviceorganisationen. Fokus i utbildningen var hur vi ska utföra vår service för att särskilja oss mot andra i branschen och vad våra kärnvärden betyder i praktiken. Det handlar exempelvis om att vi ska vara vänliga, uppmärksamma, pålitliga och punktliga mot alla, alltid. Som en vidareutveckling av Servicelyftet ska vi under 2015 genomföra kontroller av alla 1600 bilar så att de är fräscha och har rätt utrustning och attribut. Förutom uppförandekoden får alla som börjar hos Taxi Stockholm en mer detaljerad vägledning kring vad som förväntas av medarbetarna utifrån deras respektive roller. Vi kallar det våra förpliktelser mot varumärket. Ambassadörer skapar trygghet och enhetlighet Vi har 18 stycken så kallade ambassadörer ute i verksamheten som har ett extra ansvar för att se till att vi lever enligt våra regler och värderingar. Ambassadörerna är åkare som är verksamma som förare och ska ge lite extra stöd och uppmärksamhet till sina kollegor. De ska också se till att exempelvis alla bildekaler och profilkläder är korrekta. Noggrant arbete med reklamationer för ständig förbättring Vi har ett väl fungerande system för att logga, analysera och följa upp reklamationer. Det är viktigt för att se hur väl vi lever efter våra kärnvärden och TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

9 för att ständigt kunna förbättra oss. Av de nästan 8 miljoner resor vi gjorde 2014 reklamerades cirka 0,0006 procent. Många av reklamationerna handlar om förarens attityd och körstil. Det är en orsak till att service och bemötande har varit en viktig satsning under året. Inkomna reklamationer som gäller en förare skickas till förarens arbetsgivare, åkaren, som ansvarar för att lyfta frågan med den berörda föraren. Enstaka reklamationer är mer allvarliga och kan i vissa fall leda till att en förare stängs av. Reklamationshanteringen sker enligt en tydlig och väl fungerande process. Arbete för en sund prissättning En del i ett schysst bemötande handlar för oss om att leverera en prisvärd tjänst. Frågan om prissättning i branschen är komplex. Det finns aktörer som dumpar priserna på grund av överetablering på marknaden. Vi anser att det är centralt att förarna får en skälig lön och konkurrerar därför inte bara med pris. Det finns även de som tar orimligt höga priser för en taxiresa. Det är möjligt eftersom marknaden är avreglerad och fri prissättning råder, så länge priset för en typresa står på en dekal på bilrutan. Det är tyvärr många turister och andra resenärer som missar denna information och kan tvingas betala flera tusen kronor för en resa som normalt kostar några hundralappar. En sund prissättning gynnar kunder, förare och förtroendet för hela branschen. Ansvaret sträcker sig utanför vår egen verksamhet Vi vill ta ansvar för den påverkan som sker även utanför vår verksamhet. Vi ställer idag krav på ett systematiskt arbete med miljö och kvalitet gentemot vissa av våra leverantörer, men här har vi en förbättringspotential. Vi behöver se över vårt arbete och hitta en tydligare systematik för att ställa -och följa upp krav. Vi kommer även utöka kraven till att även inkludera sociala aspekter. Hållbarhet avseende miljö, ekonomi och socialt ansvar är viktigt när vi väljer samarbetspartners. Vi vill att våra leverantörer skriver under på att de lever upp till våra etiska regler. Utöver det diskuterar vi alltid miljöförbättringar och samhällsansvar i våra upphandlingar. För ett taxibolag ser vi arbetet för goda arbetsvillkor och minskade koldioxidutsläpp som särskilt viktiga frågor. Vi upplever Taxi Stockholm som en föregångare i branschen inom dessa områden. Därför känns det bra att ha dem som leverantör av taxitjänster! Annica Wahlberg Purchasing Manager Sweden Scandic 16 17

10 En trygg och säker resa för våra kunder Att erbjuda trygga och säkra resor för alla resenärer är oerhört viktigt för oss på Taxi Stockholm. Trygghet innefattar många dimensioner och vi arbetar med frågan ur ett helhetsperspektiv. Vi har till exempel börjat titta närmare på hur vi kan bidra till ökad trygghet i Stockholms nattliv. Rätt förare Föraren spelar en viktig roll för kundens trygghet. Många personer söker till Taxi Stockholm och vi gör noggranna urval för att hitta personer med rätt kvalifikationer som är lämpade att utföra våra taxitjänster. Vi gör också utdrag ur belastningsregistret och under anställning görs dagliga kontroller av att förarna har giltiga körkort och taxiförarlegitimationer. Alla som antas till oss får utbildning i våra riktlinjer och värderingar för att kunna leva upp till dem i det dagliga arbetet. Kontroll av vilotidsrapportering Förarens arbetstider är en viktig parameter för en trygg och säker resa. Därför gör vi löpande kontroller av vilotidsrapporteringen för att se att dygnsvilan följer det som är angivet i kollektivavtalet. Reglerna i kollektivavtalet går utöver vad lagen kräver och anger att förarna ska ha elva timmars vila per dygn varav åtta ska vara sammanhängande. Även polisen utför stickprovskontroller av rapporterad vilotid. Vi håller nu på att planera införandet av ett automatiskt system som gör att det inte går att starta bilen om dygnsvilan är för kort. Säkerhetsutrustning i våra bilar Vi var tidigt ute med att införa flera olika säkerhetsåtgärder i våra bilar. Krockkuddar för passagerarna, säkerhetskameror och alkolås är standard i bilarna. De har också minst en barnkudde och många har bakåtvända bilbarnstolar som man kan beställa vid bokningen. Förarna är utbildade i att installera dessa på ett säkert sätt. Arbete för ökad trafiksäkerhet För att arbeta som taxiförare behövs en taxiförarlegitimation och för att få det krävs utbildning i trafiksäkerhet. Under Taxi Stockholms egen förarutbildning får alla förare dessutom kunskap om vår trafiksäkerhetspolicy. I vårt systematiska arbete med att logga och följa upp reklamationer ser vi att en stor andel av reklamationerna tyvärr handlar om förarnas körstil och det är ett område där vi ser stor förbättringspotential. Vi följer olycksstatistik och trender för våra bilar. En viktig iakttagelse är att vi inte ser någon ökning av olyckor sedan vi började köra dubbfritt. Den viktigaste faktorn ur trafiksäkerhetssynpunkt är att förarna anpassar hastighet och körstil efter väglag och rådande trafiksituation. Vi bidrar med hjärtstartare och HLR-kompetens Taxi Stockholm deltar i projekt SALSA (Saving Lives in Stockholm Area) som syftar till att göra hjärtstartare mer lättillgängliga i samhället och därmed öka överlevnaden vid hjärtstopp. Taxi Stockholm har 29 bilar med hjärtstartare och de är anslutna till Södersjukhusets system. Om det finns behov av hjärtstartare någonstans i staden går det ett sms till anslutna förare om detta. Ungefär varannan gång kommer någon med hjärtstartare fram före ambulansen. Vi har också förare som är utbildade i hjärt- och lugnräddning (HLR). Vi vill bidra till ett tryggare nattliv Vår viktigaste roll är självklart att se till så att resenärer tar sig tryggt hem i natten men vi vill även använda vår närvaro i Stockholms nattliv för att skapa trygghet ur ett bredare perspektiv. Man ska kunna känna sig trygg när det finns en taxibil i närheten, precis som man gör när man åker i den. På en helgkväll rör sig över av våra bilar runtom i staden. Målsättningen är att vår närvaro ska bidra till att öka tryggheten för människorna i vår omgivning och vi arbetar just nu med ett manifest kring hur vi ska arbeta med trygghet framåt. 18 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

11 Samarbete med Nattskiftet och Trädgården Under 2014 genomförde vi ett samarbete på prov med Nattskiftet, en frivilligorganisation som arbetar för att människor ska ta sig hem på ett tryggt och säkert sätt. Nattskiftet har personer ute på stan som identifierar folksamlingar utanför till exempel nattklubbar. Taxi Stockholm får informationen och kan skicka dit bilar. Ett första samarbete har gällt nattklubben Trädgården. Vi ser till att trygg och seriös taxi finns på plats och att logistiken fungerar, samtidigt som vi får körningar. Vi kommer att utöka samarbetet till ytterligare platser under nästa år och titta på hur vi ännu bättre kan samverka och lära av varandra. När du reser med Taxi Stockholm får du Nya projekt bidrar till trygghet Under 2014 har vi påbörjat flera projekt i mindre skala som också förbättrar tryggheten i nattlivet. Ett projekt handlar om prostitution och vi har i samarbete med Länsstyrelsen, polisen och Scandic, tagit fram en utbildningsfilm. Den visar på situationer som kan tyda på att prostitution förekommer och filmen visar hur man som taxiförare ska agera i de situationerna. Det är viktigt att ge förarna bra stöd eftersom det är situationer som ofta är svåra att bedöma. Dessutom har vi genomfört ett test med taxivärdar på stan. De har åkt runt kvälls- och nattetid för att identifiera folksamlingar som till exempel uppstår när en teaterföreställning slutat. Taxivärdarna gör en första bedömning av situationen, organiserar köer och har dialog med växeln. Det ger en lugnare situation, ett förbättrat logistikflöde och en ökad trygghet till förarna när de kommer fram. För att nå resultat behöver vi fortsätta samarbeta med andra aktörer i samhället, exempelvis polisen. Vi ser potentialen i båda dessa projekt och kommet att arbeta vidare med dem under Det bästa bemötandet En trygg och säker resa förare med schyssta villkor Dubbfritt för bättre stadsluft Ett bolag som bryr sig om Stockholm Låga koldioxidutsläpp ISOcertifiering enligt och 9001 En resa som ständigt utvecklas 20 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

12 GRI INDEX Taxi Stockholms hållbarhetsredovisning utgår från Global Reporting Initiatives riktlinjer, version G4, nivå Core. Nedan finns en översikt över obligatoriska GRI-indikatorer samt de för verksamheten relevanta aspekter och resultatindikatorer som vi har valt att redovisa, med sidhänvisning till var informationen finns att läsa. Mer om GRI och fullständig beskrivning av riktlinjer och indikatorer finns på ww.globalreporting.org. G4-34 STYRNING Bolagsstyrning. 2, samt GRI- INDIKATOR G4-1 G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 G4-14 G4-15 G4-16 G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33 Beskrivning Sidhänvisning / Kommentar STRATEGI OCH ANALYS Uttalande från Vd. ORGANISATIONSPROFIL Organisationens namn. De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna. Lokalisering av organisationens huvudkontor. Länder där organisationen är verksam. Ägarstruktur och företagsform. Marknader som organisationen är verksam på. Bolagets storlek och omfattning. Personalstyrkan uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, tillfälliga anställningar, säsongsvariationer samt kön och region. Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. Organisationens leverantörskedja. Väsentliga förändringar under redovisningsperioden. Organisationens tillämpning av försiktighetsprincipen. Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala principer eller andra initiativ som organisationen följer. Organisationens medlemskap. IDENTIFIERADE MATERIELLA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen samt om några av dessa inte ingår i hållbarhetsredovisningen. Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning. Materiella aspekter definierade i processen för att definiera innehåll. Avgränsning inom organisationen för varje materiell aspekt. Avgränsning utanför organisationen för varje materiell aspekt. Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar. Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller omfattning och avgränsning. INTRESSENTENGAGEMANG Intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Grund för identifiering och urval av intressenter för engagemang. Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. Viktiga frågor som lyfts via kommunikation med intressenter. RAPPORTERINGSPROFIL Redovisningsperiod. Datum för publicering av den senaste redovisningen. Redovisningscykel. Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. Vilket in accordance -val som organisationen gjort. Policy avseende extern granskning av redovisningen 3 Framsida , , , 11, 16 Inga förändringar 10 10, 19, , baksida 6, 23 Se sidhänvisning för respektive aspekt Se sidhänvisning för respektive aspekt Inga förändringar Baksidan, inga väsentliga förändringar 6 6 7, 12, 15-16, , 11, 13, Framsida Baksida Baksida Baksida 22 Ingen extern granskning Miljöbilsdefinition Taxi Stockholm använder den normalt förekommande nationella miljöbilsdefinitionen enligt vägtrafikskattelagen. G4-56 G4-EC7 G4-EN18 G4-EN19 G4-EN27 G4-EN32 G4-EN34 G4-LA8 G4-LA12 G4-SO1 G4-PR1 ETIK OCH INTEGRITET Organisationens värderingar, principer, standarder och normer för beteende, som exempelvis uppförandekoder. RESULTATINDIKATORER Ekonomi Indirekt ekonomisk påverkan Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster. Miljö Utsläpp till luft Intensitet avseende växthusgasutsläpp. Minskning av växthusgasutsläpp. Produkter och tjänster Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. Leverantörsutvärdering miljö Andel av nya leverantörer som utvärderats avseende miljö. Klagomålsmekanismer miljö Antal klagomål avseende miljöpåverkan som mottagits genom formella kanaler för klagomål. Arbetsförhållanden Hälsa och säkerhet i arbetet Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar. Mångfald och jämställdhet Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. Samhällsansvar Lokalsamhälle Andel av verksamheten med implementerade program för lokalt samhällsengagemang, utvärdering av påverkan och utveckling. Produktansvar Kundernas hälsa och säkerhet Andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som utvärderats avseende hälsa och säkerhet. Kompletterande GRI-information G % av alla anställda på huvudkontoret är tills-vidareanställda. Många som arbetar i växeln kombinerar jobbet med studier och annat och därför är endast 28% av alla på huvudkontoret heltidsanställda. När det gäller förare har vi inte uppgifter på anställningsvillkor eftersom de anställs av åkaren. Det är åkarna som har överblicken över både anställningsform och sysselsättningsgrad i sina åkerier. G4-16 För att bland annat utveckla våra strategiska samarbeten med andra intressenter i samhället är Taxi 3, 15, 20 DMA: 4-5, 8, 11 8,11 DMA: 4-5, DMA: 4-5, DMA: 4-5, DMA: 4-5, DMA: 4-5, 12-13, 17 12, 17 DMA: 4-5, , hemsida (se G4-34) DMA: 4-5, DMA: 4-5, 15-16, ,18-19 Stockholm medlem av följande organisationer; Klimatpakten, Svenskt Näringsliv, Svenska taxiförbundet, Sveriges Affärsreseförening, Suti standardiserat utbyte av transportinformation, Stockholm Visitors board, Stockholms handelskammare, Centrum för näringslivshistoria och Styrelseakademien. G4-EN34 Under 2014 inkom 140 reklamationer avseende miljö. De flesta avseende tomgångskörning och fortkörning. 22 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

13 Box 6576, Stockholm Besöksadress Luntmakargatan 64 Telefon Om hållbarhetsredovisningen Det här är vår andra hållbarhetsredovisning, vår första kom ut i maj 2014, och vi avser fortsätta hållbarhetsredovisa årligen. En huvudsaklig målgrupp för redovisningen är våra kunder, men vi riktar oss även till åkare och förare. Inför redovisningen har vi genomfört en väsentlighetsanalys för att identifiera vad som är allra viktigast att lägga fokus på. Analysen har bland annat gjorts utifrån tidigare redovisade nyckeltal, framtagen hållbarhetsstrategi och med input från våra säljare kring vad kunder ofta efterfrågar. Resultatet blev några mindre justeringar i urvalet av GRI-aspekter och indikatorer mot tidigare år för att ännu bättre matcha den information som våra kunder vill ha. Om du har frågor om redovisningen, vänligen kontakta Tina Kolmskog hållbarhetscontroller på telefon Tryckt på ett Svanenmärkt tryckeri och på ett FSC-certifierat papper i syfta att främja ansvarsfullt bruk av världens skogar. Klimatkompensation gjord för de CO₂-utsläpp produktion och transport medför.

Hållbarhetsredovisning. Taxi Stockholm 2013 En hållbar resa

Hållbarhetsredovisning. Taxi Stockholm 2013 En hållbar resa Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2013 En hållbar resa TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 1 Innehåll Ansvar som mervärde 2 VD har ordet 3 Samarbete och dialog för hållbar utveckling 4 Etik

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2015 Kort om oss Taxi Stockholms 880 åkare är alla medlemmar i Taxi Trafikförening u.p.a, en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen är knutna till Taxi Stockholm

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Tillsynsmyndigheter var förr den viktigaste omvärldsintressenten. Att följa lagen var (och är) ett minimikrav. Efterhand som intresse och engagemang för miljöfrågor ökat har flera intressenter tillkommit

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer