Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm En hållbar resa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014 En hållbar resa

2 Kort om oss Taxi Stockholms 850 åkare är alla medlemmar i Taxi Trafikförening u.p.a, en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen är knutna till Taxi Stockholm genom ett transportöravtal och det är på föreningens stämma som styrelsen väljs. Serviceorganisationen arbetar på styrelsens uppdrag och tillhandahåller en beställningscentral och andra administrativa funktioner. Åkarna har tillsammans 4500 anställda förare och 1600 taxibilar som med taxitjänster servar Stockholmarna och deras gäster. Den här redovisningen gäller Taxi Stockholm AB. Nu höjer vi ribban ytterligare Vd-ord Våra kärnvärden Tillgänglighet Pålitlighet Service Seriositet Miljö Vision Vi ska markant skilja oss från våra konkurrenter genom att alltid överträffa kundens förväntan. Vi ska vara en ansvarsfull samhällsaktör med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Mission Vi tar ansvar Innehåll Stockholms Taxi Intresse AB Taxiutrustning i Stockholm AB Kort om oss... 2 VD-ord... 3 Vårt ansvar en hållbar resa... 4 I dialog med vår omvärld... 6 Taxi Special Stockholm TTF AB Medlemmar Taxi Trafikförening u.p.a Taxi Stockholm AB Värmdö Taxi AB Taxiteknik på Landsort AB % Ekeröbilarna AB Miljö... 8 Medarbetare Etik och bemötande Trygg och säker resa Svea Taxiallians AB ,5% När du reser med Taxi Stockholm får du GRI-Index Om hållbarhetsredovisningen Under året har vi tagit fram en hållbarhetsstrategi som ska vara vägledande i vårt fortsatta arbete för ett långsiktigt hållbart Taxi Stockholm. Även om vi länge haft ett aktivt arbete med miljö, etik och socialt ansvar fanns ett behov av att tydligare visa på hur de olika delarna hänger ihop och staka ut riktningen framåt. Strategin visar både på bredden i vårt hållbarhetsarbete och sätter ambitionsnivån; vi ska höja ribban ytterligare och fortsätta vara ledande i branschen vad gäller hållbar utveckling. Under 2013 genomförde vi stora organisationsförändringar och fattade många strategiska beslut. År 2014 har den nya organisationen landat och vi har fullföljt flertalet planerade projekt. Bland annat har vi antagit en uppförandekod för hur alla vi inom Taxi Stockholm ska agera och genomfört en utbildningssatsning. Våra 4700 medarbetare har utbildats med fokus på att höja servicen och kvaliteten ytterligare i vår tjänst. Vi är fast övertygade om att hållbara affärer är långsiktigt lönsamma affärer. Kollektivavtal är vi fortfarande ganska ensamma om i taxibranschen. Det är en kostnad här och nu men vi ser att förare, åkare och kunder vinner på en seriös och schysst taxi. Vi hoppas också att våra schyssta arbetsvillkor ska gynna oss när upphandlingar i högre grad ställer krav på socialt ansvar. Jag är också stolt över att vi fortsätter vara föregångare för miljöanpassade bränslen. Under 2014 tog vi in de första elbilarna i vår verksamhet, vilket har gett mycket positiv uppmärksamhet både internt och externt. Vi för dessutom en aktiv dialog med Stockholm stad och elbolagen för att vara med och driva utvecklingen av en infrastruktur för laddningsstolpar i staden. Det krävs kraftfulla åtgärder om samhället ska lyckas nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och vi vill bidra genom att skapa opinion kring nya drivmedel. Trygghet för kunden är en fundamental del i vår verksamhet. Förutom våra förebyggande insatser och olika säkerhetsåtgärder i bilarna, exempelvis Lars Strömberg, Vd alkolås och säkerhetskameror, tar vi Taxi Stockholm AB nu ett bredare grepp om frågan och tittar på hur vi med våra bilars närvaro kan bidra till ett tryggare nattliv i Stockholm. En utmaning för oss, och för branschen i stort, är mångfald vad gäller kön och vi arbetar för att få in fler kvinnliga förare. Det är glädjande att vi under året ökat antalet kvinnor i styrelsen och att vi fortfarande har en hög andel kvinnor i ledningsgruppen. Vi ser ett stort värde i att belysa framgångar och utmaningar i vårt arbete och i branschen. Därför hoppas vi att du vill läsa vår hållbarhetsredovisning. Och hör gärna av dig med frågor eller synpunkter. Jag önskar dig en trevlig läsning! 2 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

3 Vårt ansvar - en hållbar resa Hållbarhet och ansvarstagande är viktiga delar i vår vision, vår affärsidé och våra kärnvärden. Miljö och socialt ansvar är sedan länge väl integrerat i vår verksamhet och vi ser arbetet som en viktig grund för att vara en seriös och långsiktigt framgångsrik aktör på marknaden. och ansvarstagande är viktiga delar i vår vision, vår affärsidé och våra kärnvärden. Miljö och socialt ansvar är sedan länge väl integrerat i vår verksamhet och vi ser arbetet som en viktig grund för att vara en seriös och långsiktigt framgångsrik aktör på marknaden. Nytt strategiskt ramverk Vi vill visa att en hållbar verksamhet som hela tiden utvecklas är möjlig även i taxibranschen. För att behålla och utöka vårt försprång till våra konkurrenter har vi under 2014 tagit fram en tydligare strategi för hur vi ska arbeta med hållbarhetsfrågorna framåt. Viktiga ingångsvärden till strategin har varit vår faktiska påverkan på omvärlden, vår strategiska inriktning generellt och omvärldens förväntningar på oss. Nedan finns en sammanfattande översikt av det strategiska ramverket. Vi håller också på att prioritera centrala aktiviteter och mätbara mål för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi har även tillsatt en ny tjänst som ska koordinera vårt hållbarhetsarbete. Det ska bidra till att ytterligare förbättra kundernas och medarbetarnas helhetsupplevelse, för att det stärker vårt varumärke och vår långsiktiga lönsamhet. Fokusområde Strategiskt mål MILJÖ Vara Sveriges miljöbästa taxibolag och driva på utvecklingen av förnybara drivmedel i Stockholm. MEDARBETARE Erbjuda attraktiva arbetsplatser med schyssta villkor ETIK OCH BEMÖTANDE Agera ansvarsfullt i alla våra kontakter Kommunikation och utbildning Helhetsupplevelse: Trygga och nöjda medarbetare och kunder Stärkt varumärke och ökad lönsamhet TRYGG OCH SÄKER RESA Erbjuda en trygg och säker resa Hållbarhetsarbetet kan höja statusen för hela branschen Hur ser du på hållbarhetsarbetet inom taxibranschen? Jag tror att hållbarhetsarbetet kan höja statusen för hela branschen. Vi på Taxi Stockholm anser oss ligga i framkant när det gäller helhetsperspektivet. Många andra i branschen pratar mest miljö, men vi hoppas att fler ska följa efter oss även vad gäller de ekonomiska, sociala och etiska frågorna. Det vore jätteroligt om vi kunde bana väg för en mer hållbar taxibransch. Branschen har också en viktig roll i att arbeta mot regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till Vad ser du som Taxi Stockholms största utmaningar och möjligheter framåt inom hållbarhetsområdet? Vårt strategiska ramverk finns på plats, och det är bra, men det räcker inte med en plan. Den stora utmaningen för oss framåt handlar om hur vi ska nå ut och få med oss alla tusentals medarbetare inom Taxi Stockholm så att alla kan relatera till vad hållbarhet är i deras vardag. När vi har lyckats med det kommer vi ha en otrolig kraft i vårt hållbarhetsarbete. Det kommer att ge oss ännu nöjdare medarbetare och därmed en ännu mer framgångsrik och lönsam verksamhet. Tina Kolmskog, hållbarhetscontroller. 4 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 I dialog med vår omvärld Dialogen hjälper oss att utvecklas i takt med stadens och omvärldens förväntningar. I den här hållbarhetsredovisningen har vi valt att belysa vårt hållbarhetsarbete ur några intressenters perspektiv och vi berättar även hur vi arbetar med våra mest prioriterade frågor. Deras förväntningar har även varit ett ingångsvärde till vår hållbarhetsstrategi. I illustrationen finns en överblick över frågor som är särskilt viktiga för våra intressentgrupper. De är viktiga för oss eftersom de i stor utsträckning antingen påverkas av eller påverkar vår verksamhet. ÄGARE Lönsamhet Ansvar och hållbarhet KUNDER Trygg och prisvärd taxi Tillgänglighet Miljö MEDARBETARE Ersättning Trafiksituationen Bra arbetsvillkor ALLMÄNHET Miljö Stadsluft Etik Buller POLITIK Miljö Stadsluft Minska fusk i branschen Bra arbetsvillkor INTRESSE- ORGANISATIONER Trafiksäkerhet Miljö Bra arbetsvillkor MEDIA Prissättning i branschen LEVERANTÖRER Solida avtal Bra partnerskap Taxi Stockholm kan göra skillnad genom att ligga i framkant och visa på de alternativ som finns Hur ser du på Taxi Stockholms roll som samhällsaktör? En anledning till att jag tackade ja till styrelseuppdraget hos Taxi Stockholm är att de har visat att de vill vara ledande inom hållbarhetsområdet. De har också intresse av att bidra till att förbättra trafiksituationen och framkomligheten i Stockholmstrafiken. Det är viktigt att kommuner krokar arm med Taxi Stockholm i framkomlighetsarbetet, eftersom Taxi Stockholm sitter på massor med aktuell information och kunskap om vad som fungerar bra och dåligt i trafiken. Som borgarråd i Stockholm var jag med och startade Klimatpakten 2007 och Taxi Stockholm var bland de första som anslöt sig. Målet med nätverket var att erbjuda en arena för företag från olika branscher att träffas och utbyta erfarenheter kring miljöarbete. För att tillsammans, utifrån olika förutsättningar, jobba för att minska miljöpåverkan och på så sätt nå stadens miljömål. Den typen av gränsöverskridande möten bidrar till nya idéer, synergieffekter och skapar dynamik. Vad tycker du är allra viktigast att Taxi Stockholm arbetar med för att bidra till ett hållbart samhälle? För att även framöver vara en föregångare är det viktigt att våga satsa på till exempel nya bränslen och lösningar. Taxi Stockholm var tidigt ute med att gå över till biogas och dubbfritt och nu diskuteras inköp av fler elbilar. En stor aktör som Taxi Stockholm kan göra skillnad genom att ligga i framkant och visa på de alternativ som finns. Jag hoppas att offentliga beställare i större utsträckning tänker bredare än pris när de utformar upphandlingar. Som beställare kan du bidra till att tjänster utvecklas genom att utforma upphandlingen så att det inte bara handlar om en prislapp utan också om tjänsteinnehållet. Det skapar utrymme för ansvarstagande aktörer och att deras satsningar kommer till nytta. Vi har det mest hållbara varumärket i branschen I undersökningen Sustainable Brand Index 2014 har svenska konsumenter bedömt 253 företag utifrån upplevelsen om miljöarbete och socialt ansvarstagande. Där rankas Taxi Stockholm som det mest hållbara av Sveriges taxiföretag, detta för fjärde året i rad. Vi är mycket stolta över detta och vi vill arbeta aktivt för att förvalta och utöka försprånget. Vi hoppas även kunna förbättra vår position gentemot andra företag, oavsett bransch. En anledning till att jag tackade ja till styrelseuppdraget hos Taxi Stockholm är att de har visat att de vill vara ledande inom hållbarhetsområdet. Ulla Hamilton, Styrelseledamot i TTF och Taxi Stockholm AB 6 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

5 Miljö Utsläppt fossilt CO₂ g/km i snitt under året Andel miljöbilar % Taxi skapar tillsammans med den övriga kollektivtrafiken ett effektivt och miljöanpassat transportnät. Med sin flexibilitet kompletterar taxi den övriga kollektivtrafiken genom att erbjuda resor vid tidpunkter, platser och situationer där andra kollektiva transportsätt har sina begränsningar. Taxi Stockholm har sedan många år tillbaka prioriterat miljöfrågan, en fråga som är viktig för både kunder och medarbetare. g/km % Vision Fossilfri transporttjänst Utsläppen från våra bilar är vår största miljöpåverkan. Vår vision i miljöarbetet är en fossilfri transporttjänst och för att nå visionen sätter vi tuffa miljömål som vi arbetar systematiskt och hårt med att nå. Vårt övergripande mål till 2017 är att minska transporttjänstens utsläpp av fossilt CO₂ med 80 procent jämfört med år Vid slutet av år 2014 hade vi uppnått en minskning på 72 procent. Även om vi är nära så är det ett högt satt mål som kräver fortsatt fokuserat miljöarbete. Vi tankar miljöbränsle Vi följer kontinuerligt upp andelen tankat miljöbränsle, det är en viktig aspekt av vårt mål om minskade koldioxidutsläpp. Det gör vi genom att varje åkare redovisar totalt tankat bränsle och andel miljöbränsle. Detta kompletteras med interna revisioner två gånger per år. För att få hämta kunder på Arlanda har Swedavia, som äger och driver flygplatsen, krav på att till exempel biogasbilar måste tanka minst 80 procent miljöbränsle. Fördelning bilar med olika bränsleslag Vår bränslemix driver utvecklingen Taxi Stockholm vill fortsätta att driva utvecklingen av framtidens bränsle. Liksom för satsningen som gjordes på biogas har Taxi Stockholm en medveten och långsiktig strategi för elbilar. Förhoppningen är att vår satsning på elbilar ska driva på utbyggnaden av laddningsstolpar så att fler företag och privatpersoner ser fördelen med att välja en elbil. Ökad komplexitet på bränslemarknaden Antalet miljöanpassade bränslen och bilar blir allt fler på marknaden. Miljödiesel och elbilar är några exempel. Vår övergripande strategi för bilflottan framöver är att vi ska fortsätta ligga under gränsen för miljöbil, bland annat genom att fortsätta använda mycket biogas men också öka andelen elbilar och följa utvecklingen kring vätgas. Då även vissa bränslesnåla dieseldrivna bilmodeller numera uppfyller miljöbilsdefinitionen har dessa sedan 2014 blivit godkända i vår verksamhet. Även om dieselbilar går emot vår vision om en fossilfri transporttjänst tycker vi att det är viktigt att satsa på flera bränslen parallellt för att ligga i framkant och löpande utvärdera för- och nackdelar. Vilka bilar som godkänns att köpas in beslutas av styrelsen. Det är många parametrar att ta hänsyn till, exempelvis att säkerställa en hög nivå av komfort och kvalitet. Tuffa krav på miljöbilar nu och i framtiden 2014 släppte vi i snitt ut 56 gram fossilt CO₂ per körd kilometer, vilket är långt under den nya nationella gränsen som är 95 gram CO₂* för miljöbil. Vi är inte nöjda där utan vi arbetar vidare för att våra utsläpp av växthusgaser ska minska ytterligare. År 2014 hade vi 95 procent miljöbilar och 74 procent av totala fordonsflottan drevs med biogas. Under året tog vi ett nytt steg i valet av bilar när vi köpte in fyra elbilar. Den ökade andelen miljödieselbilar och det faktum att reduktionsvärdena för gas har sänkts gör att våra mätningar visar på högre utsläpp under En viktig del i arbetet mot våra mål hittills är att vi valt de bilar som har allra lägst koldioxidutsläpp och nu behöver vi hitta den mix av bilar som både kan ta oss framåt mot vårt miljömål och samtidigt ge våra åkare en bra lönsamhet. * Vid tjänstevikt på 1372 kg och fossilt drivmedel. 14% 4% 8% 74% Drivmedel Biogas E85 Hybrid Övriga El 74% 4% 14% 8% 0% 8 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 Vi måste ta vårt ansvar och gå före, våga bryta ny mark! Påbörjat arbete mot miljöcertifierad byggnad Taxi Stockholm äger den fastighet i centrala Stockholm där vi har vårt huvudkontor. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt leva som vi lär, därför har vi satt som mål att fastigheten ska certifieras enligt Green Building. Certifikatet Green Building har fokus på energieffektivisering och för att kunna ansöka om certifiering måste vi minska vår energianvändning med 25 procent. Arbetet är påbörjat och de första kalkylerna visar på att vi ska kunna nå målet om att vara certifierade inom något år. Dubbfria däck Positivt för närmiljön Sedan 2009 kör alla Taxi Stockholms bilar med dubbfria vinterdäck. Med dubbfria däck bidrar vi till att minska asfaltspartiklar i stadsluften som annars kan påverka hälsan negativt. Även om dubbdäck har kortare bromssträcka på blankis måste det vägas mot hur ofta sådant väglag förekommer i Stockholmsområdet vintertid. Taxi Stockholm har efter införandet av dubbfria däck inte sett någon generell ökning av sin olycksstatistik. Strukturerat miljöarbete Förutom att välja att köpa in miljöbilar, välja bilar som kan drivas med bränslen från förnybara källor och att faktiskt tanka förnybart bränsle så genomför vi många andra insatser i organisationen för att minska vår miljöpåverkan. Ett exempel är förarnas grundutbildning som innehåller utbildningsmoment i övergripande miljöfrågor. Förarna erbjuds också utbildning i sparsam körning. Vi säkerställer även att vårt miljö- och kvalitetsarbete är strukturerat och systematiskt genom att vi är certifierade enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO Hur började Taxi Stockholms elbilssatsning? Taxi Stockholm tog in två elbilar i april Det gjorde vi för att väcka en debatt i Stockholm och i Sverige om framtiden för bilar och bränslen. När vi tog in de första elbilarna fanns inte tillräckligt med laddningsstolpar, vilket gjorde det väldigt svårt att använda dem i taxidrift. Man fick ladda mycket hemma. Hur kommer det sig att styrelsen valt att ta in Tesla? Trots svårigheten med laddning var kundernas reaktioner på elbilarna fantastiska. Tesla är bra lämpad för taxiverksamhet avseende säkerhet, storlek och komfort och dessutom är räckvidden på cirka 40 mil oslagbar jämfört med andra elbilar. Det var därför ett bra nästa steg när vi skulle ta in fler elbilar. Responsen från kunderna har varit enorm och det går inte en dag utan att bilen fotograferas eller filmas. Förarna är också jätteglada över att köra Tesla eftersom det är helt tyst i bilen. Det gör arbetsmiljön mycket bättre. Det finns kunder som tycker att bilen verkar dyr men om man räknar ihop sparade bränslekostnader och servicekostnader ser vi att Teslan kan vara en vinstaffär för oss efter tre år. Men det viktigaste argumentet för elbilarna tycker jag är att om vi inte gör något för vår jord nu så kommer vi inte få en andra chans. Som den största aktören i taxibranschen måste vi ta vårt ansvar och gå före, våga bryta ny mark. Vad ser du som de största utmaningarna för elbilssatsningen framåt? Att få fler laddningsstolpar på strategiska och lättillgängliga platser och att priset för snabbladdning ska vara förmånligt så att det gynnar elen framför de fossila bränslena. Vi pratar mycket med Stockholm stad och elbolagen kring dessa frågor. Vi på Taxi Stockholm spelade en viktig roll för etableringen av biogasnätet i Stockholm och hoppas kunna ta samma pådrivande roll nu när det gäller infrastrukturen för el. Belan Bahram, åkare i Taxi Stockholm TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

7 Medarbetare Kollektivavtal ger schyssta villkor Det är attraktivt att köra för Taxi Stockholm. Det beror till stor del på våra schyssta villkor och att ersättningen är bra. Alla våra förare är anslutna till kollektivavtal, vilket är ovanligt i taxibranschen. Kollektivavtalet för förarna innebär bland annat anställningstrygghet, tjänstepension, sjuklön och efterlevandeskydd. På kort sikt medför det en ökad kostnad men vi ser schyssta villkor som en förutsättning för att vara en seriös och långsiktigt framgångsrik aktör på marknaden. För åkaren är det en viktig fördel med kollektivavtalet eftersom det visar att man är en seriös arbetsgivare. Det gör att de attraherar seriösa medarbetare och det leder i sin tur till bra kundmöten och goda affärer. Taxi Stockholm konkurrerar inte bara med pris utan erbjuder även andra mervärden, en högre kvalitet och en bättre tillgänglighet. Vi arbetar för att samhällsbetalda transporter, såsom färdtjänst och skolskjuts, ska väga in exempelvis kollektivavtal vid upphandling och inte bara utgå från priset. Under året har vi diskuterat frågan med politiker på riksnivå och med de ansvariga i landstinget. I taxibranschen finns utmaningar avseende arbetsvillkor och vi hoppas kunna vara en föregång are som påverkar i en positiv riktning. Att följa upp att alla åkare efterlever kollektivavtalet fullt ut är svårt eftersom åkarna är egna arbetsgivare. Om vi får indikation från en förare på att en åkare inte fullgjort sina förpliktelser enligt kollektivavtalet, exempelvis att en pensionsinbetalning uteblivit, ser vi alltid till att frågan utreds. Stöd för våra åkerier Våra cirka 850 åkare har många roller. De är både arbetsgivare, egenföretagare och medlemmar i en förening och måste vara insatta i och kunna hantera många olika frågeställningar. För att hjälpa anslutna åkerier erbjuder serviceorganisationen stöttning, information och utbildning kring ett brett spektrum av frågor- alltifrån vad man ska välja för bil och försäkringsärenden till personalfrågor. Åkarna utbildas också med fokus på ekonomi och arbetsledning. Trygghet i arbetet För oss är det viktigt att både kund och förare upplever trygghet i bilen. Därför arbetar vi även systematiskt för en god arbetsmiljö och ökad säkerhet för föraren. En taxichaufför möter många olika människor i olika situationer och vid olika tider på dygnet. Det gör att de riskerar att hamna i utsatta och hotfulla situationer. Det är viktigt att föraren kan agera på rätt sätt i dessa situationer och det övar förarna på i sin grundutbildning. Alla bilar har säkerhetsutrustning och om något händer i bilen så finns det väl inarbetade rutiner för hur det ska hanteras Arbete för ökad mångfald Taxi Stockholm är ett företag med stor etnisk mångfald vilket är en tillgång och leder till många möten mellan kulturer. Vi vill öka mångfalden avseende även andra dimensioner såsom kön och ålder. Av våra cirka 4500 förare är 134 stycken kvinnor. Vi arbetar aktivt för att få fler kvinnliga sökanden och försöker nå dem genom dekaler på bilarna och annonser som riktar sig specifikt till kvinnor. När det gäller ålder försöker vi öka mångfalden genom att uppmuntra studenter och pensionärer att söka till oss. För en fungerande välfärd kommer fler behöva jobba efter pensionsåldern och det är en samhällsfråga där vi gärna vill bidra. Taxiyrket medför en frihet och flexibilitet som vi tror passar både yngre och äldre. Könsfördelning i personalgrupperna förare, tjänstemän, ledning och styrelse Förare Tjänstemän 3% 68% Kvinnor Män 97% 32% Ledning 63% 37% Styrelse 10% 90% Åldersfördelning i förarkår och på huvudkontor Ålder < > Summa Förarkår Antal personer % % 4% 38% % Huvudkontor Antal personer % % 25% 42% Generellt är utmaningen i taxibranschen att många konkurrerar med löner och andra villkor för förarna vilket leder till prispress. Taxi Stockholm, som är vår största medlem i taxibranschen, ligger i framkant när det gäller anställningsvillkor och ersättning vilket gör att förare och åkare faktiskt kan försörja sig på att köra taxi. Sen tycker jag att ett förbättringsområde för Taxi Stockholm är att satsa mer på att agera föredömen i trafiken. Peter Jeppsson Vd Biltrafikens arbetsgivareförbund Ålder < > Antal personer % % 4% 38% Antal personer % % 25% 42% 12 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Summa TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

8 Etik och bemötande Vi vill att alla som reser med, eller på annat sätt kommer i kontakt med, Taxi Stockholm ska få en positiv upplevelse. Att våra värderingar lever i vardagen stärker både vårt erbjudande och stoltheten hos våra medarbetare. Service viktigt i urval och utbildning Det är populärt att köra för Taxi Stockholm och bland det stora antalet personer som söker till oss gör vi noggranna urval för att hitta dem som bland annat stämmer bäst in på våra krav gällande servicekänsla och attityd. Antagna förare får genomgå en introduktionsutbildning som innefattar service, kundfokus och policyfrågor. Extra fokus på bemötande under året Att förbättra service och bemötande har varit i fokus under Bland annat har vi antagit och kommunicerat en uppförandekod för hur man förväntas agera under varumärket Taxi Stockholm. Uppförandekoden ingår nu som en del i grundutbildningen vid nyanställning. Under året har vi också genomfört en stor utbildningssatsning, kallad Servicelyftet, för samtliga 4700 förare och medarbetare i serviceorganisationen. Fokus i utbildningen var hur vi ska utföra vår service för att särskilja oss mot andra i branschen och vad våra kärnvärden betyder i praktiken. Det handlar exempelvis om att vi ska vara vänliga, uppmärksamma, pålitliga och punktliga mot alla, alltid. Som en vidareutveckling av Servicelyftet ska vi under 2015 genomföra kontroller av alla 1600 bilar så att de är fräscha och har rätt utrustning och attribut. Förutom uppförandekoden får alla som börjar hos Taxi Stockholm en mer detaljerad vägledning kring vad som förväntas av medarbetarna utifrån deras respektive roller. Vi kallar det våra förpliktelser mot varumärket. Ambassadörer skapar trygghet och enhetlighet Vi har 18 stycken så kallade ambassadörer ute i verksamheten som har ett extra ansvar för att se till att vi lever enligt våra regler och värderingar. Ambassadörerna är åkare som är verksamma som förare och ska ge lite extra stöd och uppmärksamhet till sina kollegor. De ska också se till att exempelvis alla bildekaler och profilkläder är korrekta. Noggrant arbete med reklamationer för ständig förbättring Vi har ett väl fungerande system för att logga, analysera och följa upp reklamationer. Det är viktigt för att se hur väl vi lever efter våra kärnvärden och TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

9 för att ständigt kunna förbättra oss. Av de nästan 8 miljoner resor vi gjorde 2014 reklamerades cirka 0,0006 procent. Många av reklamationerna handlar om förarens attityd och körstil. Det är en orsak till att service och bemötande har varit en viktig satsning under året. Inkomna reklamationer som gäller en förare skickas till förarens arbetsgivare, åkaren, som ansvarar för att lyfta frågan med den berörda föraren. Enstaka reklamationer är mer allvarliga och kan i vissa fall leda till att en förare stängs av. Reklamationshanteringen sker enligt en tydlig och väl fungerande process. Arbete för en sund prissättning En del i ett schysst bemötande handlar för oss om att leverera en prisvärd tjänst. Frågan om prissättning i branschen är komplex. Det finns aktörer som dumpar priserna på grund av överetablering på marknaden. Vi anser att det är centralt att förarna får en skälig lön och konkurrerar därför inte bara med pris. Det finns även de som tar orimligt höga priser för en taxiresa. Det är möjligt eftersom marknaden är avreglerad och fri prissättning råder, så länge priset för en typresa står på en dekal på bilrutan. Det är tyvärr många turister och andra resenärer som missar denna information och kan tvingas betala flera tusen kronor för en resa som normalt kostar några hundralappar. En sund prissättning gynnar kunder, förare och förtroendet för hela branschen. Ansvaret sträcker sig utanför vår egen verksamhet Vi vill ta ansvar för den påverkan som sker även utanför vår verksamhet. Vi ställer idag krav på ett systematiskt arbete med miljö och kvalitet gentemot vissa av våra leverantörer, men här har vi en förbättringspotential. Vi behöver se över vårt arbete och hitta en tydligare systematik för att ställa -och följa upp krav. Vi kommer även utöka kraven till att även inkludera sociala aspekter. Hållbarhet avseende miljö, ekonomi och socialt ansvar är viktigt när vi väljer samarbetspartners. Vi vill att våra leverantörer skriver under på att de lever upp till våra etiska regler. Utöver det diskuterar vi alltid miljöförbättringar och samhällsansvar i våra upphandlingar. För ett taxibolag ser vi arbetet för goda arbetsvillkor och minskade koldioxidutsläpp som särskilt viktiga frågor. Vi upplever Taxi Stockholm som en föregångare i branschen inom dessa områden. Därför känns det bra att ha dem som leverantör av taxitjänster! Annica Wahlberg Purchasing Manager Sweden Scandic 16 17

10 En trygg och säker resa för våra kunder Att erbjuda trygga och säkra resor för alla resenärer är oerhört viktigt för oss på Taxi Stockholm. Trygghet innefattar många dimensioner och vi arbetar med frågan ur ett helhetsperspektiv. Vi har till exempel börjat titta närmare på hur vi kan bidra till ökad trygghet i Stockholms nattliv. Rätt förare Föraren spelar en viktig roll för kundens trygghet. Många personer söker till Taxi Stockholm och vi gör noggranna urval för att hitta personer med rätt kvalifikationer som är lämpade att utföra våra taxitjänster. Vi gör också utdrag ur belastningsregistret och under anställning görs dagliga kontroller av att förarna har giltiga körkort och taxiförarlegitimationer. Alla som antas till oss får utbildning i våra riktlinjer och värderingar för att kunna leva upp till dem i det dagliga arbetet. Kontroll av vilotidsrapportering Förarens arbetstider är en viktig parameter för en trygg och säker resa. Därför gör vi löpande kontroller av vilotidsrapporteringen för att se att dygnsvilan följer det som är angivet i kollektivavtalet. Reglerna i kollektivavtalet går utöver vad lagen kräver och anger att förarna ska ha elva timmars vila per dygn varav åtta ska vara sammanhängande. Även polisen utför stickprovskontroller av rapporterad vilotid. Vi håller nu på att planera införandet av ett automatiskt system som gör att det inte går att starta bilen om dygnsvilan är för kort. Säkerhetsutrustning i våra bilar Vi var tidigt ute med att införa flera olika säkerhetsåtgärder i våra bilar. Krockkuddar för passagerarna, säkerhetskameror och alkolås är standard i bilarna. De har också minst en barnkudde och många har bakåtvända bilbarnstolar som man kan beställa vid bokningen. Förarna är utbildade i att installera dessa på ett säkert sätt. Arbete för ökad trafiksäkerhet För att arbeta som taxiförare behövs en taxiförarlegitimation och för att få det krävs utbildning i trafiksäkerhet. Under Taxi Stockholms egen förarutbildning får alla förare dessutom kunskap om vår trafiksäkerhetspolicy. I vårt systematiska arbete med att logga och följa upp reklamationer ser vi att en stor andel av reklamationerna tyvärr handlar om förarnas körstil och det är ett område där vi ser stor förbättringspotential. Vi följer olycksstatistik och trender för våra bilar. En viktig iakttagelse är att vi inte ser någon ökning av olyckor sedan vi började köra dubbfritt. Den viktigaste faktorn ur trafiksäkerhetssynpunkt är att förarna anpassar hastighet och körstil efter väglag och rådande trafiksituation. Vi bidrar med hjärtstartare och HLR-kompetens Taxi Stockholm deltar i projekt SALSA (Saving Lives in Stockholm Area) som syftar till att göra hjärtstartare mer lättillgängliga i samhället och därmed öka överlevnaden vid hjärtstopp. Taxi Stockholm har 29 bilar med hjärtstartare och de är anslutna till Södersjukhusets system. Om det finns behov av hjärtstartare någonstans i staden går det ett sms till anslutna förare om detta. Ungefär varannan gång kommer någon med hjärtstartare fram före ambulansen. Vi har också förare som är utbildade i hjärt- och lugnräddning (HLR). Vi vill bidra till ett tryggare nattliv Vår viktigaste roll är självklart att se till så att resenärer tar sig tryggt hem i natten men vi vill även använda vår närvaro i Stockholms nattliv för att skapa trygghet ur ett bredare perspektiv. Man ska kunna känna sig trygg när det finns en taxibil i närheten, precis som man gör när man åker i den. På en helgkväll rör sig över av våra bilar runtom i staden. Målsättningen är att vår närvaro ska bidra till att öka tryggheten för människorna i vår omgivning och vi arbetar just nu med ett manifest kring hur vi ska arbeta med trygghet framåt. 18 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

11 Samarbete med Nattskiftet och Trädgården Under 2014 genomförde vi ett samarbete på prov med Nattskiftet, en frivilligorganisation som arbetar för att människor ska ta sig hem på ett tryggt och säkert sätt. Nattskiftet har personer ute på stan som identifierar folksamlingar utanför till exempel nattklubbar. Taxi Stockholm får informationen och kan skicka dit bilar. Ett första samarbete har gällt nattklubben Trädgården. Vi ser till att trygg och seriös taxi finns på plats och att logistiken fungerar, samtidigt som vi får körningar. Vi kommer att utöka samarbetet till ytterligare platser under nästa år och titta på hur vi ännu bättre kan samverka och lära av varandra. När du reser med Taxi Stockholm får du Nya projekt bidrar till trygghet Under 2014 har vi påbörjat flera projekt i mindre skala som också förbättrar tryggheten i nattlivet. Ett projekt handlar om prostitution och vi har i samarbete med Länsstyrelsen, polisen och Scandic, tagit fram en utbildningsfilm. Den visar på situationer som kan tyda på att prostitution förekommer och filmen visar hur man som taxiförare ska agera i de situationerna. Det är viktigt att ge förarna bra stöd eftersom det är situationer som ofta är svåra att bedöma. Dessutom har vi genomfört ett test med taxivärdar på stan. De har åkt runt kvälls- och nattetid för att identifiera folksamlingar som till exempel uppstår när en teaterföreställning slutat. Taxivärdarna gör en första bedömning av situationen, organiserar köer och har dialog med växeln. Det ger en lugnare situation, ett förbättrat logistikflöde och en ökad trygghet till förarna när de kommer fram. För att nå resultat behöver vi fortsätta samarbeta med andra aktörer i samhället, exempelvis polisen. Vi ser potentialen i båda dessa projekt och kommet att arbeta vidare med dem under Det bästa bemötandet En trygg och säker resa förare med schyssta villkor Dubbfritt för bättre stadsluft Ett bolag som bryr sig om Stockholm Låga koldioxidutsläpp ISOcertifiering enligt och 9001 En resa som ständigt utvecklas 20 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

12 GRI INDEX Taxi Stockholms hållbarhetsredovisning utgår från Global Reporting Initiatives riktlinjer, version G4, nivå Core. Nedan finns en översikt över obligatoriska GRI-indikatorer samt de för verksamheten relevanta aspekter och resultatindikatorer som vi har valt att redovisa, med sidhänvisning till var informationen finns att läsa. Mer om GRI och fullständig beskrivning av riktlinjer och indikatorer finns på ww.globalreporting.org. G4-34 STYRNING Bolagsstyrning. 2, samt GRI- INDIKATOR G4-1 G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 G4-14 G4-15 G4-16 G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33 Beskrivning Sidhänvisning / Kommentar STRATEGI OCH ANALYS Uttalande från Vd. ORGANISATIONSPROFIL Organisationens namn. De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna. Lokalisering av organisationens huvudkontor. Länder där organisationen är verksam. Ägarstruktur och företagsform. Marknader som organisationen är verksam på. Bolagets storlek och omfattning. Personalstyrkan uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, tillfälliga anställningar, säsongsvariationer samt kön och region. Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. Organisationens leverantörskedja. Väsentliga förändringar under redovisningsperioden. Organisationens tillämpning av försiktighetsprincipen. Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala principer eller andra initiativ som organisationen följer. Organisationens medlemskap. IDENTIFIERADE MATERIELLA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen samt om några av dessa inte ingår i hållbarhetsredovisningen. Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning. Materiella aspekter definierade i processen för att definiera innehåll. Avgränsning inom organisationen för varje materiell aspekt. Avgränsning utanför organisationen för varje materiell aspekt. Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar. Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller omfattning och avgränsning. INTRESSENTENGAGEMANG Intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Grund för identifiering och urval av intressenter för engagemang. Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. Viktiga frågor som lyfts via kommunikation med intressenter. RAPPORTERINGSPROFIL Redovisningsperiod. Datum för publicering av den senaste redovisningen. Redovisningscykel. Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. Vilket in accordance -val som organisationen gjort. Policy avseende extern granskning av redovisningen 3 Framsida , , , 11, 16 Inga förändringar 10 10, 19, , baksida 6, 23 Se sidhänvisning för respektive aspekt Se sidhänvisning för respektive aspekt Inga förändringar Baksidan, inga väsentliga förändringar 6 6 7, 12, 15-16, , 11, 13, Framsida Baksida Baksida Baksida 22 Ingen extern granskning Miljöbilsdefinition Taxi Stockholm använder den normalt förekommande nationella miljöbilsdefinitionen enligt vägtrafikskattelagen. G4-56 G4-EC7 G4-EN18 G4-EN19 G4-EN27 G4-EN32 G4-EN34 G4-LA8 G4-LA12 G4-SO1 G4-PR1 ETIK OCH INTEGRITET Organisationens värderingar, principer, standarder och normer för beteende, som exempelvis uppförandekoder. RESULTATINDIKATORER Ekonomi Indirekt ekonomisk påverkan Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster. Miljö Utsläpp till luft Intensitet avseende växthusgasutsläpp. Minskning av växthusgasutsläpp. Produkter och tjänster Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. Leverantörsutvärdering miljö Andel av nya leverantörer som utvärderats avseende miljö. Klagomålsmekanismer miljö Antal klagomål avseende miljöpåverkan som mottagits genom formella kanaler för klagomål. Arbetsförhållanden Hälsa och säkerhet i arbetet Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar. Mångfald och jämställdhet Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. Samhällsansvar Lokalsamhälle Andel av verksamheten med implementerade program för lokalt samhällsengagemang, utvärdering av påverkan och utveckling. Produktansvar Kundernas hälsa och säkerhet Andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som utvärderats avseende hälsa och säkerhet. Kompletterande GRI-information G % av alla anställda på huvudkontoret är tills-vidareanställda. Många som arbetar i växeln kombinerar jobbet med studier och annat och därför är endast 28% av alla på huvudkontoret heltidsanställda. När det gäller förare har vi inte uppgifter på anställningsvillkor eftersom de anställs av åkaren. Det är åkarna som har överblicken över både anställningsform och sysselsättningsgrad i sina åkerier. G4-16 För att bland annat utveckla våra strategiska samarbeten med andra intressenter i samhället är Taxi 3, 15, 20 DMA: 4-5, 8, 11 8,11 DMA: 4-5, DMA: 4-5, DMA: 4-5, DMA: 4-5, DMA: 4-5, 12-13, 17 12, 17 DMA: 4-5, , hemsida (se G4-34) DMA: 4-5, DMA: 4-5, 15-16, ,18-19 Stockholm medlem av följande organisationer; Klimatpakten, Svenskt Näringsliv, Svenska taxiförbundet, Sveriges Affärsreseförening, Suti standardiserat utbyte av transportinformation, Stockholm Visitors board, Stockholms handelskammare, Centrum för näringslivshistoria och Styrelseakademien. G4-EN34 Under 2014 inkom 140 reklamationer avseende miljö. De flesta avseende tomgångskörning och fortkörning. 22 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 TAXI STOCKHOLM HÅLLBARHETSREDOVISNING

13 Box 6576, Stockholm Besöksadress Luntmakargatan 64 Telefon Om hållbarhetsredovisningen Det här är vår andra hållbarhetsredovisning, vår första kom ut i maj 2014, och vi avser fortsätta hållbarhetsredovisa årligen. En huvudsaklig målgrupp för redovisningen är våra kunder, men vi riktar oss även till åkare och förare. Inför redovisningen har vi genomfört en väsentlighetsanalys för att identifiera vad som är allra viktigast att lägga fokus på. Analysen har bland annat gjorts utifrån tidigare redovisade nyckeltal, framtagen hållbarhetsstrategi och med input från våra säljare kring vad kunder ofta efterfrågar. Resultatet blev några mindre justeringar i urvalet av GRI-aspekter och indikatorer mot tidigare år för att ännu bättre matcha den information som våra kunder vill ha. Om du har frågor om redovisningen, vänligen kontakta Tina Kolmskog hållbarhetscontroller på telefon Tryckt på ett Svanenmärkt tryckeri och på ett FSC-certifierat papper i syfta att främja ansvarsfullt bruk av världens skogar. Klimatkompensation gjord för de CO₂-utsläpp produktion och transport medför.

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer