Labbdagarna Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!"

Transkript

1 Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation Förbättringskultur och innovation genom medarbetardelaktighet Den analytiska cirkeln provtagningens inverkan på dataanalysen Provtagning på ett av världens effektivaste reningsverk Kontroll av restsubstanser i djur och animaliska produkter Håll dig stark på labbet med aktiv ergonomi Moderator Tom M Pettersson, LeanLabMed Talare Tom M Pettersson LeanLabMed Åsa Björkenor Unilabs Anna Karlsson Equalis Elias Hakalehto Finnoflag Claes Trägårdh Arbetsmiljöverket Bosse Rosén Balansverkstan Erik Alm Smittskyddsinstitutet Dervisa Karat Käppalaverket Joakim Engman Livsmedelsverket Anna-Lena Lindström Landstinget i Jönköpings län Linda Åkerberg Petronio Holmen Paper u 5-6 december 2012, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 5 december Löpande registrering med smörgås och thé/kaffe Konferensen inleds av moderator Tom M Pettersson Tom Petterson har över 30 års erfarenhet inom laboratoriemedicin. Han har stor erfarenhet av utformning av effektiva servicelaboratorier i både offentlig och privat regi. Idag arbetar han som konsult inom verksamhetsutveckling, med fokus på implementering av Lean och ständiga förbättringar i bl.a. laboratoriemiljöer A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation Prestationsfokus i såväl industriella som serviceverksamheter inriktar sig allt mer på värde för kund. Kundvärdet omfattar snabbhet i leveranser och felfria produkter till lägsta möjliga kostnad. Framgång bygger på design och anpassning av verksamhetsprocesserna till resurseffektivare och optimalare flöden i en medarbetardriven förbättringskultur. Anpassningsförmågan i komplexa biologiska system kan tjäna som modell för design av en effektiv organisation och samverkande processer - särskilt användbar i design av sjukvårdens komplexa system. Evolution eller revolution hur fungerar ett komplext biologiskt system? Processkvalitet för produktkvalitet en designutmaning Fostra motivation och kreativitet genom delaktighet och teamarbete Lean, Six Sigma och ISO synkronisering för värdefokus och ständig anpassningsbarhet Ledarskap för samordnad besluts- och verksamhetsprocess Tom M Pettersson, Klinisk Biokemist, Lean Facilitator, Innovationskonsult, LeanLabMed Bensträckare Förbättringskultur och innovation genom medarbetardelaktighet Beslut inom hälso- och sjukvården bygger till ca 80 % på diagnostikresultat. Utveckling av nya metoder, liksom vårdens ökade krav, kräver snabba och stora anpassningar av de laboratoriemedicinska processerna. Utmaningen ligger i att ersätta gamla processer med nya för att fullt utnyttja potentialen i ny teknik och involvera alla medarbetare i det ständiga förbättringsarbetet - detta med bibehållen hög kvalitet och patientsäkerhet. Från nuläget till ett framtida läge genom innovation att göra en vision konkret. Hur eliminerar man inte värdeskapande processinslag? Exempel från att utveckla en ny bakeriologiprocess Åsa Björkenor, Kvalitetschef, Unilabs laboratoriemedicin Lunch Sampling and methodological challenges in future bacteriology processing The complete mapping of the human genome has transformed the understanding of metabolic processing from a reductionist approach to system thinking. Focus is now transferred to the microbiome to disclose the extensive role of bacteria in human health and disease as well as their extensive importance in balancing ecosystems and protecting environment. Old procedures in bacteriology must be questioned. In the future real-time information of microbial metabolic reactions needs to be collected. This can be achieved with both pure and mixed cultures and various samples. Role of bacteria in the biotope BIB (Bacterial Intestinal Balance) and its contribution to our health The importance of sampling can it be improved? Avoid the time consuming cultivation on solid phase - Simulation of microscale biological functions in biotopes Design of a simplified continuous flow process for fast results with constant overall control of hospital entities Choosing among multiple testing alternatives including characterization of the strains besides the identification Elias Hakalehto, Adjunct Professor in Biotechnical Microbe Analytics, University of Eastern Finland, CEO, Finnoflag OY Kompetensprövningar för nationell standardisering och resultatharmonisering Analysmetoder utvecklar sig allt mer mot precis kvantifiering och resultatöverförbarhet genom standardisering. Verksamhet i regionala och globala nätverk kräver rutiner för övervakning av jämförbarhet av analysresultat. Equalis erbjuder ett stort antal externa kvalitetsprövningar för analys av allt från varierande biologiska vätskor och odlingar till vävnadsanalyser. Arbetet bedrivs idag under ackrediterade former. Det medicinska behovet av analysmetodstandardisering - disciplinvariation Hur hantera komplexa biologiska provmaterial? konsekvenser för medicinsk diagnostik Framtida utmaningar ur ett kompetensprövningsperspektiv Hur stödjer ackreditering ständiga förbättringar? Anna Karlsson, Kvalitetschef, Equalis Presentationen är på engelska.

3 Konferensprogram Torsdag 6 december Eftermiddagspaus Nya föreskrifter för Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden De nya föreskrifterna gäller fr.o.m. 1 juli I samband med att de nya föreskrifterna trädde ikraft, upphörde bland annat föreskrifterna om Laboratoriearbete med kemikalier. Så ser förändringarna ut i de nya föreskrifterna för Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden! Hur påverkas du och din laboratorieverksamhet av förändringarna? Säkerhetstänk vid hantering av kemikalier Förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna en viktig del av kvalitetsarbetet Claes Trägårdh, Avdelningsdirektör, Arbetsmiljöverket Håll dig stark på labbet med aktiv ergonomi Laboratoriemiljön kan vara påfrestande med tunga lyft, monotona arbetsmoment och knepiga arbetsställningar. Många drabbas också av besvär från rygg, nacke och armar. Men många av besvären kan förebyggas med genomtänkt arbetsteknik och bra återhämtning. Under den här föreläsningen får du massor av konkreta tips på hur du kan göra för att hålla dig stark på jobbet. Stabil hållning stå och sitt på ett sätt som gör dig starkare Pauser, mikropauser och variation så får du kroppen att hålla längre Bra återhämtning hämta kraft på fyra sekunder Sköna pausövningar som får dig att hitta ny kraft Känn efter lär dig tolka tidiga tecken på överbelastning Smygträna på jobbet skapa bra vanor Bosse Rosén, Balansverkstan Bosse Rosén är legitimerad sjukgymnast med utbildning i belastningsergonomi. Bosse driver Balansverkstan som hjälper människor och företag att bli starkare genom utbildningar i ergonomi, träning och återhämtning Konferensen första dag avslutas Middag och stand-up comedy på Norra Brunn Träffa dina kollegor under det uppskattade kvällarrangemanget OBS! Separat anmälan Nya föreskrifter Konferensens andra dag inleds av moderatorn Den analytiska cirkeln provtagningens inverkan på dataanalysen Inom många laboratorieverksamheter ser man ofta provtagning och dataanalys som två ytterligheter, två ändar av en analytisk kedja. När man kvalitetssäkrar sitt system ser man till att varje länk i denna kedja är så nära ofelbar man kan komma, men man glömmer lätt att kedjan egentligen är en cirkel. Dataanalysen kopplar tillbaka till provtagningen på ett så pass intimt sätt att dessa delar kan ses som en enda enhet som kräver en gemensam vision och djup förståelse för den andra sidan. Analytisk kemiska grundbegrepp: Den analytiska kedjan, noggrannhet, precision, kalibrering och felfortplantning. Genomgång av några dataanalytiska metoder som förekommer på svenska laboratorier Hur knyter dessa metoder an till provtagningen, vilka krav ställs på provtagningens upplägg och kvalitet? Hur kan man få en helhetssyn i fall där provtagningen sker externt? Erik Alm, Bioinformatiker, Smittskyddsinstitutet Erik Alm är bioinformatiker på Smittskyddsinstitutet där han jobbar med analys av genomisk data från kliniska prover insamlade från sjukhus i hela Sverige. Han har under flera år föreläst om experimentell design och multivariata dataanalysmetoder för kemister på Stockholms Universitet och har där även disputerat inom Analytisk Kemi Förmiddagspaus med kaffe/thé och smörgås Provtagning på ett av världens effektivaste reningsverk Dagligen renar Käppalaverket avloppsvatten från en halv miljon människor i elva kommuner. Genom mekanisk, biologisk och kemisk rening tar reningsverket bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet innan vattnet når Östersjön. Provtagning på Miljö- & Vattenlaboratoriet Vilka metoder och utrustning använder vi vid provtagning av avloppsvatten? Hur utförs provtagningen samt hur hanteras och konserveras proverna innan analys? Fördelar och nackdelar med våra metoder i samband med provtagningsprocessen! Vad är viktigast att tänka på vid provtagningen - vad gör vi om det blir fel och hur rapporteras detta? Hur blir vi ännu bättre på provtagning och analys för att säkerställa vattenkvaliteten?

4 Dervisa Karat, Gruppledare laboratoriet, Käppalaverket Kontroll av restsubstanser i djur och animaliska produkter Inom ramen för Livsmedelsverkets kontrollprogram för att garantera livsmedelssäkerheten till konsumenterna, sker årligen över 5000 provtagningar på levande djur och animaliska produkter. Syftet är att säkerställa att våra livsmedel inte innehåller spår av läkemedelsrester, främmande ämnen, miljögifter och bekämpningsmedel. Ta del av våra metoder och utrustning vid kontroll på levande djur och animaliska produkter! Så ser riskerna och svårigheterna ut i samband med provtagning på djur! Hur undviker vi felaktiga provtagningar och problem vid kontrollerna? Joakim Engman, Kemist, Livsmedelsverket Lunch Kvalitetssäkring av blodprovtagning inom sjukvården Laboratoriemedicin i Jönköpings län utför över laboratorieanalyser per dygn. Det finns 29 provtagningsställen inom primärvården som bemannas av Biomedicinska analytiker, BMA, från laboratoriemedicin, men de flesta provtagningar sker på andra platser i vården av annan sjukvårdspersonal. Genomförande av en blodprovtagning Problematik risker och fallgropar vid provtagning Hur minimerar vi felkällorna? Provtagning på Livsmedelslaboratoriet Anna-Lena Lindström, laboratorieinstruktör, Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län Laboratoriemedicin Jönköping Hur ser processen ut och hur styr vi processen? Ta del av metoder och utrustning vi använder vid online-mätning och provtagning! Vilka fallgropar, osäkerheter och problematik finns det vid vår provtagning? Hur säkerställer vi att produkten uppfyller kvalitetskraven? Linda Åkerberg Petronio, Gruppchef Lab, Holmen Paper Eftermiddagspaus med kaffe/thé och fika Measurement uncertainty arising from sampling Eurachems vägledningsdokument för provtagning Eurachem är ett nätverk av organisationer och internationellt forum för analytisk kemi, med målsättningen att skapa ett system för spårbarhet för mätningar och förbättra mätkvaliteten. Eurachem ger ut guidelines inom analytisk kemi och här får du en översikt av vägledningsdokumentet för provtagning. Ta del av innehåll och användningsområde för provtagningsdokumentet Hur kan du använda dokumentet? Lär dig hur du kan använda dig av de praktiska exemplen i guiden! Joakim Engman, Sekreterare, Eurachem, kemist Livsmedelsverket Resumé Vad har vi lärt oss under årets konferens? Tom M Pettersson knyter ihop och sammanfattar Labbdagarna 2012! Konferensen avslutas Provtagning som säkerställer papperskvaliteten Provtagning på processindustrilaboratoriet Laboratorieverksamheten på Holmen Paper Bravikens Pappersbruk omfattar både miljökontroll med tyngdpunkt på provtagning på vattenrening av egen dricksvattentillverkning och utsläpp till recipient, samt provtagning på massaprodukten, pappersprodukten och vattnet i processen för att säkerställa att produktkvaliteten uppfylls.

5 Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! För 7:e året i rad erbjuder vi dig den främsta mötesplatsen och kunskapsforumet för dig inom laborativ verksamhet. Årets konferens erbjuder två fullspäckade dagar med ny kunskap, inspiration och tips för att du ska bli ännu bättre i ditt dagliga laboratoriearbete och utveckla ett effektivare laboratorium. Fokus kommer att ligga på kvaliteten i verksamhetsprocesserna och hur slutprodukten påverkas av processkvaliteten. Du får insikt i vad som krävs för att en verksamhet ska bli framgångsrik och i slutändan producera kundvärde och kvalitet. Ta del av metoder, ledarskap och arbetssätt som genererar resurseffektivare flöden och utvecklar plattformen för en medarbetardriven förbättringskultur. Ett system där alla processer samverkar och samarbetar har de bästa förutsättningarna för att lyckas A Biology of Business. Du och dina processer måste också vårdas och utvecklas, därför får du under det sista passet konkreta tips på hur du kan göra för att hålla dig stark på jobbet med aktiv ergonomi. Temat under den andra dagen är provtagning. Vi inleder med att lyfta några dataanalytiska metoder och hur dessa knyter an till provtagningen. Vilka krav ställs på provtagningens upplägg och kvalitet? Kan man få en helhetssyn i fall där provtagningen sker externt? Under fyra praktikfall från olika verksamheter får du ta del av och bekanta dig med det praktiska arbetet vid provtagning hos Laboratoriemedicin i Jönköpings län, processindustrilabbet på Holmen Paper, miljö- och vattenlaboratoriet på Käppalaverket samt Livsmedelsverket. Lär dig vilka provtagningsmetoder och vilken utrustning som används vid provtagning och mätning. Vilka krav, problematik och risker förekommer i det dagliga laboratoriearbetet? Vad är viktigast att tänka på vid provtagningen och hur säkerställer vi att produkten uppfyller kvalitetskraven? Du får en jämförelse på hur arbetet skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Ta även del av innehåll, användningsområde samt praktiska exempel ur Eurachems vägledningsdokument för provtagning. Dessutom har du möjlighet att umgås med dina kollegor under det uppskattade kvällsarrangemanget på Norra Brunn under onsdagen. 3-rätters middag serveras samtidigt som du möter några av Sveriges främsta komiker. Missa inte Labbdagarna 2012! Välkommen! Karl-Fredrik Atterhög Projektledare och civilingenjör Teknologisk Institut UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder dig en av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva lösningar mot en specifik kundgrupp, som utställare under våra konferenser. Du får givande möten med nya, etablerade och framförallt rätt kunder. Vill du marknadsföra dig under Labbdagarna 2012? Kontakta oss på för mer information om priser och paket. Målgrupp Laboratoriedagarna riktar sig till kemister, laboranter, kvalitetsansvariga, laboratorieassistenter, laboratorietekniker, laboratoriechefer, biomedicinska analytiker och andra som arbetar i en laboratoriemiljö. Konferensen utvecklar dig i din yrkesroll och ger dig ny kunskap, insikt och energi. Du träffar kollegor från hela landet och olika verksamheter som du kan utbyta erfarenheter med.

6 Porto betalt Sverige Labbdagarna 2012 TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! datum och plats Konferens 5-6 december 2012 (3508) Birger Jarl Konferens Tulegatan 8, Stockholm Buss och tunnelbana Närmaste T-banestation är Rådmansgatan (gröna linjen). Buss 2 och 43, hållplats Tegnérgatan Kontakt Birger Jarl Konferens Telefon: Webben: Hotell i närheten med avtal: Hotell Birger Jarl Telefon: Hotell Tegnérlunden Telefon: Hotell Lilla Rådmannen Telefon: För rabatt ange bokningskod: Teknologisk Institut Norra Brunn Konferensmiddag med Stand-up Comedy på Norra Brunn OBS! Separat anmälan. När: 5 december kl. 19:30. Var: Surbrunnsgatan 33. Pris: 900 kr exkl. moms I priset ingår entré, tre rätter, två glas vin eller öl samt kaffe ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta oss på eller maila Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Pris Ordinarie pris Boka 3 eller fler - grupprabatt Konferens kr kr Middag på Norra Brunn 900 kr - I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Säkerhetsdatablad n Metodvalidering n Jämförelse mellan laboratorier n Provtagning i dricksvatten n Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp n Klassificering och märkning av kemiska produkter n Tillämpning av REACH n Kemi för icke-kemister n Retorik för kvinnor n Effektiv projektledning Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Labbdagarna 2016 Kvalitetssäkring Välmående i laboratoriet - Framtidsfokus

Labbdagarna 2016 Kvalitetssäkring Välmående i laboratoriet - Framtidsfokus Få en bättre arbetsmiljö och högre kvalitet på laboratoriet Labbdagarna 2016 Kvalitetssäkring Välmående i laboratoriet - Framtidsfokus Framtidens laboratoriemiljöer flexibilitet och automation Säkrare

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Labbdagarna 2017 NU MED TVÅ SPÅR! Kvalitetssäkring Ökad effektivitet Bättre arbetsmiljö. Stockholm, 7-8 februari

Labbdagarna 2017 NU MED TVÅ SPÅR! Kvalitetssäkring Ökad effektivitet Bättre arbetsmiljö. Stockholm, 7-8 februari NU MED TVÅ SPÅR! Labbdagarna 2017 Kvalitetssäkring Ökad effektivitet Bättre arbetsmiljö Risker på laboratorium så gör du bra riskbedömningar Driva förändrings- och förbättringsarbeten i laboratorier framgångsfaktorer

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 februari 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Högre lönsamhet kräver tydlig prioritering och styrning Sapa Profiles WORKSHOP PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Förstå

Läs mer

Cisterndagarna 2012. 7-8 februari 2012, Stockholm

Cisterndagarna 2012. 7-8 februari 2012, Stockholm Årets branschmötesplats Cisterndagarna 2012 Äntligen! De nya cisternföreskrifterna Peak Oil En framtid med mindre olja Hälsoeffekter i samband med långvarig drivmedelshantering Så blir vi bättre på att

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Norrbottens Läns Landsting Primärvården Västra Götalandsregionen Karin Andersson Vad krävs för att lyckas med Lean? ering Nöjdare

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Per Webb Luleå tekniska universitet Bengt Klefsjö SKF Mekan Gunnar Bergstedt Styrning och mätning för högre kvalitet i produktionsprocessen

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Labb i fokus 2016. några av våra föreläsare

Labb i fokus 2016. några av våra föreläsare Labb i fokus 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdaterade favoriter från Labb i fokus 2015 varvas med nya efterfrågade föreläsningar för ett säkert och framgångsrikt laboratoriearbete Maximera nyttan

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Effektivisera din resursfördelning Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Maximera din begränsade budget Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 lär dig

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Effektiv dagvattenhantering 2011

Effektiv dagvattenhantering 2011 Effektiv dagvattenhantering 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 TALARE FRÅN Vattenmyndigheten Helena Segervall 40 års erfarenhet av arbete med dagvatten Nordvästra Skånes Vatten

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 PRAKTIKFALL Nordea Cards Linda Bengts Salus Ansvar Eva Roth GoExcellent Maria Andersson Ann-Kristin Sjöström Martin Schneider Lean som stöd för:

Läs mer

Laboratoriediagnostik 2017

Laboratoriediagnostik 2017 Laboratoriediagnostik 2017 kunskap utveckling inspiration Öka din kunskap och förståelse för bakgrunden till analyser öva med patientfall! Följ arbetskedjan för provsvar på KKF vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

CHEFSDAGARNA ÄLDREBOENDEN

CHEFSDAGARNA ÄLDREBOENDEN inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 januari 2013 EXPERTER Kerstin Wennberg Biträdande studierektor Lotta Henriksson Universitetsadjunkt Petra Brask & Partners Petra Brask Effektivitetskonsult

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE EY Victor Mannerholm Hammar Nordea Niklas Jönsson Head of Business Support & Strategy, IFM Contract Director Tetra Pak Carolin Malmsten

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Möt utmaningarna: Skapa en effektiv vårdkedja

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1 (H 340) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

MÄT OCH STYR MED NYCKELTAL I VÅRDEN

MÄT OCH STYR MED NYCKELTAL I VÅRDEN inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2012 VÅRA EXPERTER SKL Stefan Ackerby Bitr. chefsekonom Socialstyrelsen Mona Heurgren Enhetschef Öppna jämförelser Anders Johrén Medförfattare till

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Labb i fokus några av våra föreläsare

Labb i fokus några av våra föreläsare Labb i fokus 2017 kunskap utveckling inspiration Riskbedömningar beakta viktiga parametrar och utför bedömningarna på rätt sätt Så kvalitetssäkrar du dina mätningar Uppdatera kunskaperna för bättre skydd

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Linda Bernlind Koncernredovisningschef Cecilia Sjögren Transformationsansvarig Finance

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 juni 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Skatteverket Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer