MASTERING THE FUTURE CHALLENGES OF HEALTHCARE oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTERING THE FUTURE CHALLENGES OF HEALTHCARE 20-21 oktober 2009"

Transkript

1 20-21 oktober 2009 TALARE Key note speaker Marius Buiting Senior Quality Manager The Dutch Institute for Healthcare Improvement & Former President European Society for Quality in Healthcare Anders Knape Ordförande Sveriges kommuner och landsting SPECIELLT INBJUDEN TALARE Vill du träffa andra som arbetar med samma frågor som du? Här möter du: Sjukhusledning Kvalitets- och utvecklingsansvariga Vårdanalytiker och strateger Tjänstemän och politiker inom landsting Ekonomiansvariga Jens Otto Jeppesen General Hospital Director Odense University Hospital Stefan Schoultz Ekonomidirektör Landstinget i Jönköpings län Jag kommer. Kommer du? Catarina Elmsäter Svärd Ordförande landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting

2 20-21 oktober 2009 Hälso- och sjukvården genomgår just nu betydande förändringar. Alla vet att stora utmaningar står för dörren när det gäller hälso- och sjukvården, men vad krävs för att stå beredd? Sjukvården måste skapa nya arbetssätt och hitta nya ledningsstrukturer för att möta dessa utmaningar. Målet är en mer rationell, kostnadseffektiv och säkrare vård. Styrning och utveckling av en vårdorganisation är ett komplext företag som ställer krav på stor insikt om möjligheter. Morgondagens utmaningar löses här och nu. Är du redo? Konferensen Mastering the future challenges of healthcare presenterar framgångsrika initiativ och arbetssätt och några av de främsta experterna och representanterna för svensk och europeisk vård. Syftet är att ge dig ökad kunskap om utmaningar, trender och lösningar för morgondagens sjukvård. Konferensen är en fantastisk möjlighet att få träffa en unik samling människor som kan kasta nytt ljus över vart hälso- och sjukvården är på väg, vilka behov som finns i morgon samt lösningar på dessa behov. Varmt välkommen! Cecilia Blanckert Projektledare Till konferensen kommer en bred blandning av både nationella och internationella talare ett unikt tillfälle att inspireras! Jag kommer. Kommer du? Karl Sæbjørn Kjøllesdal Advisor, Rikshospitalet, Oslo NÅGRA AV VÅRA TALARE MASTERING THE FUTURE

3 TISDAG 20 OKTOBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Cecilia Blanckert, Conductive hälsar välkommen 09:35 Vem ska styra vården och hur ska vi klara finansieringen? Stat eller landsting vem ska bära ansvaret för sjukvården? Utmaningar för finansiering finns det behov av andra finansieringsformer? Hur bör vi se på kommunikationen mellan beslutsfattare och vårdens ansvariga? Anders Knape Ordförande Sveriges kommuner och landsting 10:30 Bensträckare 10:40 Utvecklingsområden för svensk hälso- och sjukvård Hur kan sjukvården bli effektivare genom att utveckla samverkan och kompetensutnyttjande? Patientfokus och processutveckling vilken målsättning är rimlig och hur når vi dit? Strategier för ökad tillgänglighet vad krävs för att komma tillrätta med vårdköerna? Thomas Tegenfeldt Chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen Socialstyrelsen 11:30 Lunch 12:30 Visions for a high-quality healthcare Shaping a future oriented hospital Steering for cost-efficiency, high quality and productivity Jens Otto Jeppesen General Hospital Director Odense University Hospital 13:20 Bensträckare Key note speaker 13:30 Transformation of healthcare in times of transition The effects of a changing world: healthcare on-line and new patient expectations Essentials in a transformation scheme A shift of paradigm going from a professional oriented system to a self-management system Marius Buiting Senior Quality Manager The Dutch Institute for Healthcare Improvement & Former President European Society for Quality in Healthcare 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Visions for the future: What are the prime responsibilities of a doctor in 2020? Healthcare in a changing world what can we expect and how can healthcare adapt? Cross-border healthcare across the EU new challenges due to patient and profession mobility Dr Raymond Lies President European Association of Senior Hospital Physician 16:00 Nätverksmingel med vin och öl Dagen avslutas under lättsammare former. Ta ett glas vin, knyt nya kontakter och diskutera det som har tagits upp under dagen 17:00 Konferensens första dag avslutas MASTERING THE FUTURE

4 ONSDAG 21 OKTOBER 2009 SPÅR 1 ESSINGESALEN 09:00 Farmaci och medicin i samverkan för ökad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet Modell för samordning och styrning av förskrivning och läkemedelsförsörjning Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång i modell med apotekaren som motor (klinisk farmaci) Tommy Eriksson Ulrica Gillespie Vinnare av Guldskalpellen 2009 Apotekare och doktorand Apotekare och docent Apoteket Farmaci AB, Sjukhusapoteket Apoteket Farmaci AB, Sjukhusapoteket Akademiska sjukhuset Universitetssjukhuset i Lund SPÅR 2 ALVIKSSALEN 09:00 Simulation Based Management på mikro- och makronivå Simulering för att illustrera händelseförlopp, testa investeringsalternativ och utvärdera policy och resultat Prototyp för arbetsprocesser synliggör felkonstruktion och ökar chanserna för lyckad process- och verksamhetsutveckling Staffan Lindblad Stefan Bengtsson Docent, Överläkare M.Sc., Dip.BA Karolinska Institutet, LIME/MMC Karolinska Institutet, LIME/MMC (Medical Management Centre) (Medical Management Centre), SimSIC 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Strategiska val och logistiska perspektiv för att möta vårdens utmaningar Politikers och landstingslednings roll i dag och imorgon för en modern sjukvård Fokusområden för den logistiska utvecklingen inom hälso- och sjukvården Hur ska sjukvården bäst ta till vara på den potential som nu finns i det processorienterade arbetet? Omfattande förändringar ja visst, men hur långt har vi kvar och vilka stora utmaningar står för dörren? Håkan Aronsson PhD Logistics Management Linköpings universitet 11:20 Bensträckare 11:30 Cost-management and development trends in Nordic hospitals The existence and strategic use of product cost information Possible development trends for a strategic cost-management Karl Sæbjørn Kjøllesdal Advisor Rikshospitalet, Oslo & PhD Management Accounting Norwegian School of Economics and Business Administration 11:30 Nya möjligheter för proaktiv hälso- och sjukvård genom strategisk vårdanalys Framtidens sjukvård och ökad patientsäkerhet kräver rätt analysarbete! Så kan hälso- och sjukvården synliggöra och använda analysunderlag för att stärka styrning, kvalitet och beslutsfattande på alla nivåer Ett bra beslutsunderlag ska peka framåt, inte bara ge historik hur kan vården bli bättre på att utnyttja tillgänglig information? Heléne Spjuth Sakkunnig Expert Hälso- och sjukvårdsanalys SAS Institute F.d. sjukvårdsanalytiker Stockholms läns landsting och Landstinget Gävleborg 12:30 Lunch 13:30 Strategier och fokusområden för framgångsrik ekonomistyrning i Jönköpings läns landsting Landstinget i Jönköpings län är internationellt känt för att använda sina resurser på bästa sätt. Vilka strategier är avgörande för deras framgång och vilka sats ningar görs framöver för att säkerställa fortsatt framgång och stabilitet? Stefan Schoultz Ekonomidirektör Landstinget i Jönköpings län 13:30 Risk management för en ansträngd sjukvård Human Factors stärker patientsäkerheten i tider av omorganisation Den mänskliga faktorn en avgörande faktor i vårdarbetet och vid utveckling av medicintekniska produkter Riskförebyggande åtgärder och riskanalyser lär av NASA, en annan sektor där inget får gå fel! Metoder som optimerar förhållandet mellan människa och aktivitet för att förbättra och höja effektivitet och säkerhet Ann Ohlsson Utbildare och skribent 14:20 Bensträckare 14:30 Så kan regional samverkan lösa morgondagens utmaningar Nya möjligheter för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet genom integration och gemensamma lösningar Planerad utveckling av befintliga samarbetsstrukturer Catharina Elmsäter Svärd Ordförande landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 15:15 Eftermiddagskaffe 15:45 Öppna vårdprioriteringar hur kombinerar vi bäst horisontella prioriteringar med vertikala? Att välja bort är vårdens mest brännbara framtidsfråga! Hur ska bortvalet gå till? Hur ska man åstadkomma legitima och rättvisa processer för detta? Hur når vi fram till tydligare roller och bättre dialog mellan politiker och vårdföreträdare? Hur ska olika principer vägas samman? Per Carlsson Chef, Prioriteringscentrum Professor, Linköpings universitet 15:45 Framtidsspaning om sjukvården: När hinner sjukvården ikapp resten av samhället och vad krävs för att komma dit? Var står svensk sjukvård om 15 år och vad kan vi förvänta oss av resan dit? Hur kommer ägarroll, ersättningssystem och konkurrensutsättning utvecklas framöver? Hur ser potentialen ut för produktivitetssprång i vårdsektorn? Jörgen Lindell Analytiker Tillväxtverket 16:30 Konferensen avslutas MASTERING THE FUTURE

5 TID & PLATS Konferens oktober 2009 Essinge Konferenscenter Segelbåtsvägen 15 Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 18 juni Före 14 aug Efter 14 aug Konferens kr kr kr ANMÄLAN Här bokar du dig för konferensen! Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Adress Karlavägen 104, Stockholm PARTNER Konferenskod Con226 I konferenspriset ingår kaffe, lunch, mingel och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för föränd dringa r i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Jag kommer. Kommer du? Per Carlsson Chef, Prioriteringscentrum Professor, Linköpings universitet MASTERING THE FUTURE

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B MASTERING THE FUTURE oktober 2009 TALARE UR PROGRAMMET Sveriges kommuner och landsting Anders Knape Socialstyrelsen Thomas Tegenfeldt Odense University Hospital Jens Otto Jeppesen Key note speaker The Dutch Institute for Healthcare Improvement Marius Buiting European Association of Senior Hospital Physician Dr Raymond Lies Linköpings universitet Håkan Aronsson Karolinska Institutet, LIME/MMC Staffan Lindblad Karolinska Institutet, LIME/MMC Stefan Bengtsson Apoteket Farmaci AB, Sjukhusapoteket Universitetssjukhuset i Lund Tommy Eriksson Apoteket Farmaci AB, Sjukhusapoteket Akademiska sjukhuset Ulrica Gillespie Rikshospitalet, Oslo Norwegian School of Economics and Business Administration Karl Sæbjørn Kjøllesdal SAS Institute Heléne Spjuth Landstinget i Jönköpings län Stefan Schoultz Ann Ohlsson Utbildare och skribent Stockholms läns landsting Catharina Elmsäter Svärd Linköpings universitet Per Carlsson Tillväxtverket Jörgen Lindell Cost-management and development trends in Nordic hospitals Vem ska styra vården och hur ska vi klara finansieringen? Öppna vårdprioriteringar hur kombinerar vi bäst horisontella prioriteringar med vertikala? Transformation of healthcare in times of transition Vill du träffa andra som arbetar med samma frågor som du? Här möter du: Sjukhusledning Kvalitets- och utvecklingsansvariga Vårdanalytiker och strateger Tjänstemän och politiker inom landsting Ekonomiansvariga Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con226

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Energieffektivisering av offentliga byggnader

Energieffektivisering av offentliga byggnader Energieffektivisering av offentliga byggnader Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 december 2009 TALARE FRÅN Mila Hamberg Handläggare Uthållig kommun Akademiska Hus Stockholm AB Peter Westhammar

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer