STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN"

Transkript

1 d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay

2 PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare 12:00 LUNCH 13:00 Förhandlingarna återupptas 17:00 ca, Stämmans avslutning

3 Innehåll Ombudsfördelning... 3 Dagordning... 4 Arbetsordning... 5 Verksamhetsberättelse... 5 Resultat och balansräkningen, samt Revisorernas berättelse Proposition nr Proposition nr Proposition nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Valberedningens förslag till förbundsstämman den 12 april Uppföljning av motioner från

4 2

5 Ombudsfördelning Förening Parti MUF Totalt Ombud Anderstorp Aneby Bankeryd Eksjö Gislaved Gnosjö Gränna-Visingsö Habo Hestra Huskvarna - Lekeryd Jönköping Mullsjö Norra Mo Nässjö Skillingaryd Vaggeryd Skärstad Ölmstad Smålandsstenar Sävsjö Tabergsdalen Tenhult Tranås Vetlanda Värnamo Direktanslutna Förbundsstyrelsen 15 Summa

6 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av presidium för stämman 3. Val av justerare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av arbetsordning 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Behandling av propositioner 12. Behandling av motionerna 13. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 14. Val av ordförande och 2 vice ordförande för förbundet och styrelsen 15. Val av ledamöter i styrelsen 16. Val av 2 revisorer med 2 ersättare 17. Val av ombud till Studieförbundet Medborgarskolans regionstämma 18. Val av ombud och ersättare till partiets stämmor 19. Val av valberedning samt ordförande leda densamma 20. Övriga frågor 21. Avslut 4

7 Arbetsordning Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg i deben skall ske från talarstolen. Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Yrkanden skall omedelbart och i skriftlig form lämnas till fungerande ordförande. Reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Valberedningens förslag, samt Förbundsstyrelsens yttrande över motion är huvudproposition. Votering sker med uppräckande av röstkort eller upprop. All omröstning som gäller personval sker med slutna sedlar. Talartid begränsas till max 3 minuter, genmälen begränsas till 2 minuter. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 14 april april Vi bilägger också noteringar om verksamheten under den del av 2013 som föregick förbundsstämman. Förbundsstämma, styrelse och revisorer 2013 års förbundsstämma hålls den 13 april på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Stämman behandlade en proposition angående medlemsavgiften samt två propositioner angående rådgivande provval. 30 inkomna motioner behandlades. Vid stämman valdes följande styrelse: Ordförande: Ing-Marie Paulsson, Gislaved, nyval. 1:e v. ordförande: Mats Green, Jönköping, nyval. 2:e v. ordförande: Thomas Bäuml, Jönköping, nyval. Stämma beslutade följande på ledamöter: Gottlieb Granberg, Värnamo, Malin Wengholm, Jönköping, omval, Tomas Erazim, Eksjö, omval, Carin Berggren, Jönköping, nyval, Anna Gerebo, Nässjö, nyval, Klas Håkansson, Vetlanda, nyval, Eric Thulin, Jönköping, nyval, Maria Gullberg-Lorentsson, Gislaved, nyval, AnnMarie Grennhag, Jönköping, nyval, Cecilia Knypegård, MQ, omval, Johan Bjenning, MUF-DO, nyval samt Joel Stacke, M-Seniorer, omval Stämman beslutade också omvälja Gun Lusth som ersättare för Cecilia Knypegård i styrelsen. 5

8 Adjungerade: Helena Bouveng, Vetlanda, Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar, Peter Jutterström, Jönköping, Håkan Jansson, landstingsråd och Bengt Dahlqvist Regionförbundet Förbundsstyrelsen har genomfört 7 protokollförda sammanträden och förbundsstyrelsens arbetsutskott har genomfört 5 protokollfört sammanträde. Revisorer: Martin Stoor-Elmsjö, Grant Thornton, Jönköping och Maria Westmar, Habo. Revisorssuppleanter: av Grant Thornton utsedd, Jönköping och Britt-Inger Bernving, Jönköping. Styrelsens interna organisation. Länsförbundets ekonomi Länsförbundets ekonomiska resultat år 2013 framgår av bokslutet. Administrativ samverkan inom Östra Götalandsregionen, Moderaterna i Västra Götaland samt Moderaterna i Örebro län fortgår. Representation i Riksdagen Helena Bouveng, Vetlanda, Jönköping, Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar samt Peter Jutterström, Jönköping har representerat Moderaterna i Jönköpings län i Riksdagen. Verksamhetsberättelse - Utbildningsgruppen Under verksamhetsåret har Malin Wengholm varit sammankallande i gruppen fram till och med sommaren Därefter tog Tomas Erazim över sammankallanderollen. Under perioden augusti 2013 till och med förbundsstämman i april 2014 kommer Utbildningsgruppen ha haft fem sammanträden för diskutera, planera och genomföra utbildningssatsningar. 31 deltagare gick Kandidatskolan Light, en satsning från Länsförbundet, som riktade sig till nyblivna medlemmar, som kandiderar till kommun och landsting i höstens val. Deltagarna kom från Aneby, Eksjö, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Tranås. Utbildningen bestod av åtta timmar uppdelat på två tillfällen och innehöll bl.a. moment som behandlade hur Sverige styrs, partiets historia och ideologi, mötet med väljarna och vara förtroendevald. För möjliggöra så stort deltagande som möjligt förlades utbildningstillfällena till alla länets delar. Första tillfället erbjöds i Jönköping (15 jan), andra i Gislaved med internat (24-25 jan) och sista tillfället i Nässjö (6 feb). Utvärderingarna visade, utbildningen var uppskad och gav mersmak för ytterligare kunskap och fördjupning. Erfarenheterna tar Utbildningsgruppen med sig i det fortsa arbetet. Under mars månad genomför Länsförbundet tillsammans med MUF i länet en utbildning i Sociala medier, som kommer hållas i Jönköping, Eksjö och eventuellt i Värnamo. Verksamhetsberättelse för 2013 Jönköpings läns Moderata seniorer. Vid Länsförbundsstämman i Vaggeryd fick Joel Stacke förnyat förtroende leda M senior ytterligare ett år. Styrelsen som består av delegater från varje kommun i länet samlades snarast efter stämman där vi omvalde Sonja Hyltén som sekr. och hälsade nya medlemmar i styrelsen välkomna i vår gemenskap. 6

9 Omg. fortses arbetet få ett fungerande nätverk i länet och de nya styrelsemedlemmarna fick sina uppdrag och information hur vi stärker samverkan i länet i vår seniorverksamhet. Lars Elving, som verksamhetsåret innan fått uppdraget av Förbundsstyrelsen göra en omfande hearing i olika seniorfrågor, informerade läget. Under hösten avrapporteradesförst till vår egen styrelse som tackade Lars för ett mycket väl genomfört arbete och skriftlig sammanställning samt till FS genom Lars Elvings enskilda framförande varvid FS stora uppskande verifierades med en rungande applåd och därmed överlämnades handlingar och resultat till Förbundsstyrelsen f.v.b.. till MSS etc. och Lars entledigades från vidare uppdrag i detta ärende - som därmed blev avslutat. Det har hållits 4 styrelsemöten under verksamhetsåret där var och ett har haft ett tema och ett av de viktigaste målen har varit få en väl fungerande kretsorganisation i länet vilket vi nu också kan verifiera i ett gott teamwork från SV med GGVV till NO med Eksjö/Tranås och Aneby samt det mellersta i Sävsjö - Stockaryd och Vetlanda i NV med Habo/Mullsjö m.fl. och den stora kretsen i med Jkpg/Husqvarna och NO Vätten alla med fastställd organisation. MSS södra region under Karl Högbergs ledning höll en stor Götalandskonferens förlagd till Nässjö till denna hade vi alla i Jkpg s seniorer styrelse fått FS fullmakt om deltagande. Huvudtalare var Socialminister Per Kristiansson som höll sitt anförande om seniorpolitik och seniorernas pensioner, på ett mycket inspirerade och klargörande sätt stor eloge till hans framförande och klargörande. Ytterligare två föredrag fick vi lyssna till innan dagen var över unisont tycker vi som var där vi fått bevittna en mycket bra konferens. Ordf. Joel Stacke och Lars Elving samt Britt Johansson blev valda närvara vid årets MSS kongress i Stockholm på Riksdagshusets 1:a kammarsal som fylldes av seniordelegater från olika län för åhöra flera teman både politiskt och seniorrelaterat om hälsa och utveckling. Ett bra sätt samla och möta seniorer från olika delar av landet och där kontakter mellan regioner kan skapas. Under hösten har olika teman i styrelsemötena rörande diskussioner om vardagspolitik hållits. Minnesanteckningarna har i god ordning avlämnats till kansliet f.v.b. till Förbundsstyrelsens AU etc. om våra verksamheter. För Jönköpings läns seniormoderater Joel Stacke, ordförande Verksamhetsberättelse MQ 2013 Ett år har gått och det är dags sumera Under året som har gått har Moderatkvinnorna i Jönköpings län haft ett flertal aktiviteter runt omkring i länet. Fokus har varit på vara ute och möta väljare och kampanja. Ett av Moderatkvinnornas mål är få fler kvinnor rösta på moderaterna. Moderaterna ska vara det bästa alternativet i valet. Den kampanj som lanserats mest under året är RUT-kampanjen. Införandet av RUT har gett både män och kvinnor ökad tillgång till avlastning i vardagslivet. Dessutom har det skapat över nya jobb där främst kvinnor verkar. I Eksjö kampanjade vi RUT på Eksjö Stadsfest. När det varit torghandel i Vetlanda har Moderatkvinnorna kontinuerligt varit på plats för dela ut material om RUT. Under en skön höstkväll då Aneby hade kvällsöppet och arrangemang på torget passade Moderaterna i Aneby på gå ut och möta väljare. Även här syntes Moderatkvinnorna. Vi pratade med väljare och lansera RUT som en av de bästa refomer som genomförts. 7

10 I Jönköping har Moderatkvinnorna lappat bilar på Husvagnsmässan samt vi har haft en frukostkampanj på Resecentrum där vi delade ut frukostpåsar med RUT-material i. Den sista RUT-kampanjen som hölls 2013 var i Vaggeryd/Skillingaryd. Moderatkvinnorna i dessa kommuner delade ut kampanjblad och samtalade med väljare under adventshelgerna. Då Vårruset var i maj bjöd Moderatkvinnorna i Jönköping in övriga Moderatkvinnor i länet. Vi var ett gäng som sprang, joggade eller lunkade de 5 kilometrarna. Den 4:e november bjöd Moderatkvinnorna i Jönköping in Cecilie Tenfjord-Toftby. Cecilie är en av fem toppkandidater för Moderaterna i EU-valet. Under kvällen talade hon om EU och vikten av Moderaterna gör ett bra val i maj. I november blev jag som ordförande och min vice inbjuden till Moderatkvinnorna i Värnamo som hade ordnat ett mycket trevligt arrangemang i Gummifabriken. Kvällen började med vi gick en guidad tur i fabriken och avslutades med en buffé. Ett 20-tal Moderatkvinnor slöt upp och stämningen var på topp. Under året som gått har jag och vice ordförande varit på Råd i Stockholm. Det är givande träffar där vi träffar övriga MQ-ordförande med vice från Sverige. Vi pratar politik och utbyter erfarenheter och tips till varandra. I maj höll vi stämma där Fredrik Reinfeldt talade och Saila Quicklund omvaldes till Ordförande för Moderatkvinnorna. I mars avslutade jag min MKF-utbildning som jag har gått under två år. MKF är den enda topputbildning som Moderaterna har. Denna utbildning håller hög klass och syftet är lyfta kvinnor i poliken. Jag påbörjade min utbildning 2012 och avslutade den med en resa till Strasbourg nu i mars. Till vårens utbildning har Moderatkvinnorna i Jönköpings län fått med tre stycken kvinnor som ska få påbörja denna utbildning. Jag är stolt och glad över de kvinnor som vi har i länet. Det finns ett engagemang och driv till föra fram Moderat politik. Under 2013 har det hänt mycket i länet där Moderatkvinnornas flagga har vajat högt. Jag är tacksam och ödmjuk över få vara ordförande för dessa kvinnor som synliggör Moderaterna. Avslutningsvis vill jag tacka för ett bra år. Nu ser vi fram emot 2014 och valvinst i september. Cecilia Knypegård Ordförande Moderatkvinnorna Jönköpings län Verksamhetsberättelse MUF Jönköping Till distriktsstämman år 2014 lämnar distriktsstyrelsen följande verksamhetsberättelse Vid distriktsstämman i Jönköping den 20 januari år 2013 på Högskolan i Jönköping valdes följande distriktsstyrelse: Distriktsordförande Johan Bjenning 1:e vice distriktsordförande Tilda Sander 2:e vice distriktsordförande Nellie Sörman MSU-ansvarig Agnes Johansson Ledamöter Caroline Jarbr Fredrik Bergkuist Markus Konow Verksamhetsberättelsen Inför året bestämde vi det viktigaste inför året skulle bli stärka distriktet och förbereda det inför valåret Året inleddes med en talarkväll där Erik Bengtzboe möttes av 32 stycken medlemmar i den fullsa lokalen. Detta blev en bra start på 8

11 det nya verksamhetsåret. Vi har även haft talarkvällar med bland annat Oliver Rosengren, Dennis Wedin och Mathilda Hjelm i ämnen från välfärd till debeknik. Vi har även haft ett antal tillfällen där medlemmar fått öva på framföranden och vad man ska tänka på när man talar inför folk. Vi deltog även i flertalet olika nationella utbildningar och har funnits representerade vid Moderat skolungdoms riksstämma, Moderata studenters riksårsmöte, Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma och Jönköpings länsförbundsstämma. Vikten av nå ut i större delar av distriktet såg vi och i början av verksamhetsåret startades MUF Gislaved upp och föreningen har verkligen blivit lyckad. Vid årets slut hade föreningen växt från 0 till över 60 medlemmar med en väldigt väldigt många aktiva. det har bjudits på aktiviteter från grillkväll till besök och kampanj av Anna Maria Corazza Bildt. Även MSU Grenna har bjudit på bra och lyckade aktiviteter. Framförallt så genomfördes en deb på skolan gällande de svenska riksinternaten där Rosanna Dinamarca ställdes mot Hanif Bali. Dessutom värvades inte mindre än 25 nya medlemmar när MSUs Höstturné var på besök. MST Jönköping har forts engagera medlemmar på högskolan med olika aktiviteter som lockar studenter. Medlemsvärvningen har löpt på under året och en av de absoluta höjdpunkterna var sommarens besök på Dreamhack tillsammans med sommarturnén. 407 ungdomar valde under 3 dagar bli medlemmar i Sveriges största politiska ungdomsförbund vilket var en otroligt viktig pusselbit för sommarens lyckade medlemsvärvning. Vid årets slut hade vi 387 st medlemmar. Nu ser vi fram emot det kommande verksamhetsåret med alla dess utmaningar och få bedriva en lyckad valrörelse. MUF har under februari och mars månad 2014, startat upp stadsföreningen MUF Jönköping, samt haft ett årsmöte för välja en ny styrelse för MSU Grennaskolan. Det skall även startas föreningar i Nässjö, Eksjö & Tranås. Vi i MUF ser det som en viktig del inte verksamheten blir för koncentrerad kring Jönköpings stad. Under ett valår så är det extra viktigt vi syns och hörs överallt, och då behöver vi vara överallt. Startandet av föreningarna gör verksamheten blir enklare sprida över hela länet. Under valåret så kommer vi även vara ute i länets alla kommuner för möta de andra ungdomsförbunden i deber & samtala med ungdomar kring vår politik. Desto mer vi pratar om moderat politik, desto fler ansluter sig till MUF och röstar på Moderaterna. Valåret bjuder in till möjligheten få många engagerade ungdomar, då intresset för politik skruvas upp. På så sätt kan vi lägga en stabil grund för forts engagemang i länets alla kommuner. Johan Bjenning, Ordförande MUF Jönköping Personal och kansli Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda på förbundskansliet: Per Hellqvist, partiombudsman från och med den 11 mars 9

12 Tobias Stomilovic, medlemsadministratör och ekonomiassistent Linus Ödéen, projektanställd i Ordet är fritt fram till den 31 juli 2013 Claes Loberg, web-, data- och layoutansvarig samt huvudansvarig för föreningsservice. Christina Sörensen, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (25%) Marie Lundberg, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (75%) Anton Eriksson, MUF-ombudsman, 100%, från och med den 1februari 31 oktober -14 Frida Hillström, Politisk sekreterare, 100%, från och med 1 mars 31 december -14 Anna Sörensen, lokalvårdare Förbundsordförandens slutord 2013 var året då Ni gav Mig förtroendet som första kvinna väljas till förbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län. TACK för förtroendet! Vi har inom styrelsen försökt fördela arbetsuppgifterna och det är verkligen ett lagarbete det handlar om. Vice ordförande, Mats Green, har haft uppdraget bevaka de politiska frågor som vi har valt arbeta med och 2:e vice ordförande, Tomas Bäuml, har arbetat mycket med förbundets ekonom. De organisatoriska delarna har jag tillsammans med partiombudsmannen koncentrerat mig på. Dessutom har en grupp arbeta föredömligt med utbildningsfrågor och MQ, Seniorerna och MUF jobbar på med sina grupper inom partiet. Tillsammans blir vi starka och ger varandra kraft i arbetet. På kansliet har vi också välkomnat några nya medarbetare som skall hjälpa oss i det viktiga valarbetet. Jag vill tacka alla för de goda arbetsinsatser som gjorts under året! Nu har vi ett mycket krävande arbete framför oss, vi skall göra allt för vinna alla fyra valen Vi börjar med EU-val den 25/5 och sedan följer vi upp med kommunval, region/landstingsval och riksdagsval den 14/9. Det kommer krävas hårt arbete och många samtal med väljarna för vi skall vinna ännu en gång. Alla behövs i detta arbete - varje samtal är viktigt. Målet är vi i alla 13 kommuner skall vinna ytterligare förtroende för de moderata idéerna. Målet är tydligt: Fler kommuner skall ledas av en Moderat som kommunstyrelsens ordförande. Den nya regionen, Jönköpings län, skall också ledas av Moderata företrädare. Vi vill också skicka fler företrädare till riksdagen ifrån Moderaterna i Jönköpings län. Nu går vi in i det viktiga valarbetet med en positiv känsla och en tydlig sammanhållning. Vi talar väl om varandra och stödjer varandra på alla tänkbara sätt, inte minst i sociala medier... Än en gång TACK för förtroendet - nu vinner vi valen 2014!! Ing-Marie H Paulsson Ordförande. 10

13 Resultat och balansräkningen, samt Revisorernas berättelse 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 Proposition nr 1 Angående förbundets medlemsavgift 2016 Den avgiften medlemmen varje år avlägger för medlemskap i Moderata Samlingspartiet, destineras till tre (3) delar av organisationen, Riksorganisationen, länsförbundet och föreningen. På ordinarie partistämman, fastställs riksorganisationens andel minst för år tre och fyra efter stämman. Varje förbundsstämma i länsförbundet fastställer medlemsavgiften två år framåt i tiden. På ordinarie årsmöte i föreningarna fastställs sedan den totala medlemsavgiften för året efter årsmötet. Partistämman 2011 beslutade avgiften till partiet skall vara 140 kronor år Länsförbundets del av avgiften har på senaste länsförbundsstämman fastställts till 10 kronor för Förbundsstyrelsen finner ingen anledning ytterligare höja det beloppet, utan föreslår förbundsstämman fastställa förbundets och Riksorganisationens andel till sammanlagt 150 kronor för För medlemsavgiften skall kunna ge ett rimligt tillskott även till föreningskassan rekommenderas partiföreningen tar ut en avgift om lägst 200 kronor. Av denna summa tillfaller således 50 kronor föreningen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta medlemsavgiften till riksorganisationen och länsförbundet fastställs till 150 kronor för år 2016, samt rekommendera föreningarna ta ut en avgift för 2016 om minst 200 kronor per medlem Jönköping i mars 2014 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län 16

19 Proposition nr 2 Angående avveckla befintlig investeringsfond och ersätta med resultatfond Syftet är ha en reserv för speciella satsningar eller upprätthålla en önskad verksamhet vid ev framtida större intäktsbortfall. Bakgrund Under en längre tid har förbundet hanterat investeringar genom ta medel ur investeringsfond och göra direkt avskrivningar. Vid årsslut har man sedan fyllt upp investeringsfonden ur överskottsmedel. Parallellt har alltid gjorts avsättningar från överskott till valfond för finansiera valaktiviteter under valår. Orsak till hantering av investeringar på detta sätt har varit undvika en förbundsstyrelse förköper sig och binder upp förbundet för framtida höga kostnader. Innebörden av behandling av investeringar på detta sätt gör gjorda investeringar, som de facto är tillgångsvärden för förbundet, inte syns i balansräkningen utan redovisas enbart som en kostnad det året de görs. Dessutom syns inte heller i kostnadsmassan verkliga kostnader som man får anse en investering med avskrivningsplan utgöra. Sedan 2012 hanteras nu investeringar på sedvanligt sätt i redovisningen, dvs bokförs som tillgångar och avskrivningsplaner upprättas och kostnaden fördelas över ett antal år. Genomförande Genom beslut på förbundsstämman ersätts nuvarande investeringsfond av en resultatfond, dvs innestående medel på investeringsfonden överförs till en ny fond, resultatfond. Avsättningar görs årligen till denna fond utöver avsättningar till valfond. Dock är inte förbundets syfte samla kapital utan stora överskott ska omsättas i en utökad verksamhet. Syftet med resultatfonden är ha en reserv för en speciell satsning som kan vara begränsad i tiden eller ha vid sämre valutfall med påföljande lägre intäkter. I sådant läge skulle medel ur resultatfonden kunna tas för kunna upprätthålla en tillfredsställande verksamhet trots lägre intäkter. Dock bör inte fondens medel uppgå till mer än kronor. Givetvis tillförs ytterligare överskott under verksamhetsåren det balanserade kapitalet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta avveckla befintlig investeringsfond och ersätta med resultatfond och resultatfonden ska uppgå till max kronor. Jönköping i mars 2014 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län 17

20 Proposition nr 3 Angående politisk plform som utvecklar Jönköpings län Syftet är utveckla Jönköpings län för samtliga medborgare och på så sätt gynnar det hela länet till en god framtidstro. Garanterad sjukvård för samtliga patienter Vi vill stärka patientens makt, genom en rättighetslagstiftning för patienter. Det kommer garantera vård för samtliga patienter på lika villkor. Vårdbehovet ska också vara avgörande för vem som får vården först. Äldreomsorg - där omtanke, kvalitet och valfrihet är rättigheter Vi tänker kämpa för äldre i alla delar av Jönköpings län ska få äldreomsorg och vård där möjligheten välja och påverka är en rättighet och kvaliteten och omtanken alltid är i centrum. Gör Jönköpings län till försökslän för gårdsförsäljning Vi vill arbeta för Jönköpings län blir försökslän för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Spirituosa, vin eller öl tillsammans med god mat ger en fantastisk möjlighet utveckla både landsbygden och turismen i Jönköpings län. Dessutom leder lokal näring till fler jobb länet över och det gynnar också traditionella småländska lokala seder och bruk. Jönköpings län Sveriges knutpunkt Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet för förverkligandet av Götalandsbanan och Europakorridoren, då blir Jönköpings län ett nav och kan bli den fjärde största tillväxtregionen i Sverige. Infrastruktursatsningar för hela Jönköpings län Vi vill verka för infrastruktursatsningar i hela Jönköpings län - skapa språngbrädor för tillväxt och möjligheter för både människor, orter och företag. Vi vill förstärka befintlig tillväxt men även skapa nya förutsättningarna för ytterligare tillväxt. Kollektivtrafiken binder samman länet Vi vill binda samman länet med kollektivtrafik i form av både buss och tåg, där man ska kunna åka från norr till söder och även tvärs över länet, utan problem. Kollektivtrafiken ska även fortsätta förbättras och förenklas mellan de län som gränsar till Jönköpings län. Slopa tidsbegränsningen för skolbusskort i länet Vi vill slopa tidsbegränsningen som säger skolbusskort bara kan utnyttjas fram till klockan 20:00. Då ökar möjligheten studera vid en skola man själv väljer. 18

21 Företagande för välstånd i en av de kreativaste regionerna i Europa Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda. Vi är oerhört stolta men ser samtidigt man aldrig skall ta något för givet. Företagande i starka tillväxtregioner drivs främst av tillgång på välutbildad arbetskraft. Därför vill vi slå vakt om, satsa på- och utveckla Högskolan i Jönköping och dess noder samt närliggande Science Park. Skola, utbildning och högskola i Jönköpings län Vi vill höja kvalitén i skolutbudet, både i grundskola och gymnasieskolor. Det ska finnas forts möjlighet välja mellan offentliga och fristående skolor. Studenter ska gärna stanna och även återvända till länet efter avslutade studier på annan plats. Vi vill få fler högskolestudenter från Sverige och utbytesstudenter från hela världen stanna i länet. Vi vill ha fler närvarande poliser i hela länet Alliansen har genomfört den största satsningen på rättsväsendet någonsin. I Jönköpings län har antalet poliser ökat. Det finns nu fler poliser än någon annan gång i modern tid. Med ökningen har det blivit säkrare och tryggare och naturligtvis vill vi fortsätta i den riktningen. Integration kräver en tydlig arbetslinje För en lyckad integration krävs en tydlig arbetslinje. Det vet vi i arbets- och företagsamma Jönköpings län. Här är vi ett föredöme för övriga Sverige. Och vi vill fortsätta förstärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt arbeta för på så sätt skapa fler resurser till vård, skola och omsorg. Gröna näringar och hållbarhet Gröna näringar och lantbruksföretag kommer alltid vara en viktig näring i länet. Därför måste det skapas bättre och långsiktigare förutsättningar. Regelförenkla på lokal- och regionalnivå, enligt principen det ska vara lätt göra rätt. Skog, jord och ven är länets främsta naturresurser och har en enorm potential som vi vill nyttja bättre i skapandet av ett hållbart och tillväxtfrämjande samhälle. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta bifalla propositionen 19

22 Motion nr 1 Angående upphäv tidsspärr av skolbusskort Av: Fanny Westlund & Jonas Ericson, MUF GISLAVED Bakgrund MUF Gislaved värnar om miljö och människor i vår kommun och i vårt län. Alla elever som bor med ett längre avstånd från exempelvis Gislaveds Gymnasium erhåller ett länstrafiksbusskort som gäller fram till kl. 20:00. Motivering Alla elever som åker buss till skolan tilldelas ett länstrafiksbusskort som går använda 2 ggr/dygn fram till kl. 20:00. Detta passar inte alltid med den planering som studerande behöver i och med exempelvis biblioteket stänger 20:00 vissa vardagar. Om vi tittar på t.ex. på linje 132, Gislaved-Jönköping via Hestra så går sista buss inom tidsramen kl 18:20. Sista bussen för dagen går kl. 20:15, alltså 15 minuter efter tidsramen gått ut. Ett annat exempel är linje 202, Gislaved-Värnamo via Reftele, där sista bussen inom tidsramen går kl. 18:20. Sista bussen på den linjen för dagen går kl. 20:40, alltså 40 minuter efter tidsramen. Fler exempel går hitta. Detta är ett stort problem för många studerade även utanför Gislaveds kommun och det är därför löjligt det skall finnas en sådan tidsram. Bedömning Vi bedömer den tidsram bör upphävas då busskortet ändå är begränsat med två resor/dygn. Förslag till beslut MUF Gislaved yrkar därför på denna begränsning skall upphävas, då vi anser alla elever skall ha rätten styra sina egna studietider. Yrkande : förbundsstämman ställer sig bakom denna motion moderaterna i Jönköpings län driver frågan vidare i landstinget Förbundsstyrelsens yttrande Upphäv tidsspärr av skolbusskort Motionärerna tar upp en viktig fråga angående tidsspärren av skolbusskortet och vad det får för konsekvenser för många ungdomar i deras vardag. Det viktiga med ett skolkort är man 20

23 på ett enkelt sätt ska kunna ta sig fram och tillbaka till studieorten för ha tillgång till skola, bibliotek och diverse andra aktiviteter. Att känna sig styrd av bestämda tider gör man inte kan tillgodogöra sig samma möjligheter som de som bor på orten. Det viktiga måste vara det ingår två resor per dag, inte vilka tider man reser. Moderat politik är verka för en levande landsbygd där politiken inte ska sätta tidsgränser som begränsar ungdomarna. Med ovanstående i beaktning yrkar Förbundsstyrelsen Förbundsstämman : bifalla motionen i sin helhet motionen skickas till Landstingsgruppen Reservation Malin Wengholm och Håkan Jansson reserverar sig mot förbundsstyrelsens förslag med motiveringen landstinget redan utreder frågan och den skall redovisa inom kort. Det pågår redan ett arbete med ta fram bättre alternativ till ungdomskort. Majoriteten (M,Kd,C,Fp o MP ) i landstinget har gett förvaltningen ett utredningsdirektiv som ses i sjön i höstas. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna och landstinget jobbar med frågan om ungdomskort. Detta skall redovisas i maj. Motion nr 2 Angående Vårdnadsbidrag/Vårdnadslön Av: Urban Blomberg, Tenhult Vårdnadsbidrag finns idag som en möjlighet för de föräldrar som vill vara hemmahos sina barn under förutsättning barnen är mellan 1 och 3 år. Hur realistisk är denna möjlighet när ersättningen är 3.000:- per månad? Ersättningen är skefri men ej pensionsgrundande. Som jag ser det är den valfrihet som vårdnadsbidraget innebär ytterst begränsad. Dessutom är dagens valfrihet ytterst ojämlik och innebär den ekonomiska kalkyl som föräldrarna gör endast visar vad som ekonomiskt är bäst för familjen i sin helhet. En verklig valfrihet för föräldrarna inte bara ekonomiskt utan med barnets och båda föräldrarnas bästa för ögonen - uppnås bara om månadsbeloppet är betydligt högre, skepliktigt och pensionsgrundande. Dessutom skulle en sådan förändring resultera i ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet men även mer jämlika pensioner i framtiden. Vad avser rimligt belopp kan ev. ersättningen från A-kassan vara en utgångspunkt. Om vi inte agerar för ökad jämlikhet och verklig rättvisa nu riskerar dagens yrkes- kvinnor hamna i liknande situation som tidigare hemmafruar som varken hade vårdnadsbidrag eller pensionpoäng och därför nu är beroende av sin make/sambos förmodligen högre pension. 21

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer