STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN"

Transkript

1 d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay

2 PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare 12:00 LUNCH 13:00 Förhandlingarna återupptas 17:00 ca, Stämmans avslutning

3 Innehåll Ombudsfördelning... 3 Dagordning... 4 Arbetsordning... 5 Verksamhetsberättelse... 5 Resultat och balansräkningen, samt Revisorernas berättelse Proposition nr Proposition nr Proposition nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Valberedningens förslag till förbundsstämman den 12 april Uppföljning av motioner från

4 2

5 Ombudsfördelning Förening Parti MUF Totalt Ombud Anderstorp Aneby Bankeryd Eksjö Gislaved Gnosjö Gränna-Visingsö Habo Hestra Huskvarna - Lekeryd Jönköping Mullsjö Norra Mo Nässjö Skillingaryd Vaggeryd Skärstad Ölmstad Smålandsstenar Sävsjö Tabergsdalen Tenhult Tranås Vetlanda Värnamo Direktanslutna Förbundsstyrelsen 15 Summa

6 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av presidium för stämman 3. Val av justerare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av arbetsordning 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Behandling av propositioner 12. Behandling av motionerna 13. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 14. Val av ordförande och 2 vice ordförande för förbundet och styrelsen 15. Val av ledamöter i styrelsen 16. Val av 2 revisorer med 2 ersättare 17. Val av ombud till Studieförbundet Medborgarskolans regionstämma 18. Val av ombud och ersättare till partiets stämmor 19. Val av valberedning samt ordförande leda densamma 20. Övriga frågor 21. Avslut 4

7 Arbetsordning Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg i deben skall ske från talarstolen. Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Yrkanden skall omedelbart och i skriftlig form lämnas till fungerande ordförande. Reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Valberedningens förslag, samt Förbundsstyrelsens yttrande över motion är huvudproposition. Votering sker med uppräckande av röstkort eller upprop. All omröstning som gäller personval sker med slutna sedlar. Talartid begränsas till max 3 minuter, genmälen begränsas till 2 minuter. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 14 april april Vi bilägger också noteringar om verksamheten under den del av 2013 som föregick förbundsstämman. Förbundsstämma, styrelse och revisorer 2013 års förbundsstämma hålls den 13 april på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Stämman behandlade en proposition angående medlemsavgiften samt två propositioner angående rådgivande provval. 30 inkomna motioner behandlades. Vid stämman valdes följande styrelse: Ordförande: Ing-Marie Paulsson, Gislaved, nyval. 1:e v. ordförande: Mats Green, Jönköping, nyval. 2:e v. ordförande: Thomas Bäuml, Jönköping, nyval. Stämma beslutade följande på ledamöter: Gottlieb Granberg, Värnamo, Malin Wengholm, Jönköping, omval, Tomas Erazim, Eksjö, omval, Carin Berggren, Jönköping, nyval, Anna Gerebo, Nässjö, nyval, Klas Håkansson, Vetlanda, nyval, Eric Thulin, Jönköping, nyval, Maria Gullberg-Lorentsson, Gislaved, nyval, AnnMarie Grennhag, Jönköping, nyval, Cecilia Knypegård, MQ, omval, Johan Bjenning, MUF-DO, nyval samt Joel Stacke, M-Seniorer, omval Stämman beslutade också omvälja Gun Lusth som ersättare för Cecilia Knypegård i styrelsen. 5

8 Adjungerade: Helena Bouveng, Vetlanda, Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar, Peter Jutterström, Jönköping, Håkan Jansson, landstingsråd och Bengt Dahlqvist Regionförbundet Förbundsstyrelsen har genomfört 7 protokollförda sammanträden och förbundsstyrelsens arbetsutskott har genomfört 5 protokollfört sammanträde. Revisorer: Martin Stoor-Elmsjö, Grant Thornton, Jönköping och Maria Westmar, Habo. Revisorssuppleanter: av Grant Thornton utsedd, Jönköping och Britt-Inger Bernving, Jönköping. Styrelsens interna organisation. Länsförbundets ekonomi Länsförbundets ekonomiska resultat år 2013 framgår av bokslutet. Administrativ samverkan inom Östra Götalandsregionen, Moderaterna i Västra Götaland samt Moderaterna i Örebro län fortgår. Representation i Riksdagen Helena Bouveng, Vetlanda, Jönköping, Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar samt Peter Jutterström, Jönköping har representerat Moderaterna i Jönköpings län i Riksdagen. Verksamhetsberättelse - Utbildningsgruppen Under verksamhetsåret har Malin Wengholm varit sammankallande i gruppen fram till och med sommaren Därefter tog Tomas Erazim över sammankallanderollen. Under perioden augusti 2013 till och med förbundsstämman i april 2014 kommer Utbildningsgruppen ha haft fem sammanträden för diskutera, planera och genomföra utbildningssatsningar. 31 deltagare gick Kandidatskolan Light, en satsning från Länsförbundet, som riktade sig till nyblivna medlemmar, som kandiderar till kommun och landsting i höstens val. Deltagarna kom från Aneby, Eksjö, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Tranås. Utbildningen bestod av åtta timmar uppdelat på två tillfällen och innehöll bl.a. moment som behandlade hur Sverige styrs, partiets historia och ideologi, mötet med väljarna och vara förtroendevald. För möjliggöra så stort deltagande som möjligt förlades utbildningstillfällena till alla länets delar. Första tillfället erbjöds i Jönköping (15 jan), andra i Gislaved med internat (24-25 jan) och sista tillfället i Nässjö (6 feb). Utvärderingarna visade, utbildningen var uppskad och gav mersmak för ytterligare kunskap och fördjupning. Erfarenheterna tar Utbildningsgruppen med sig i det fortsa arbetet. Under mars månad genomför Länsförbundet tillsammans med MUF i länet en utbildning i Sociala medier, som kommer hållas i Jönköping, Eksjö och eventuellt i Värnamo. Verksamhetsberättelse för 2013 Jönköpings läns Moderata seniorer. Vid Länsförbundsstämman i Vaggeryd fick Joel Stacke förnyat förtroende leda M senior ytterligare ett år. Styrelsen som består av delegater från varje kommun i länet samlades snarast efter stämman där vi omvalde Sonja Hyltén som sekr. och hälsade nya medlemmar i styrelsen välkomna i vår gemenskap. 6

9 Omg. fortses arbetet få ett fungerande nätverk i länet och de nya styrelsemedlemmarna fick sina uppdrag och information hur vi stärker samverkan i länet i vår seniorverksamhet. Lars Elving, som verksamhetsåret innan fått uppdraget av Förbundsstyrelsen göra en omfande hearing i olika seniorfrågor, informerade läget. Under hösten avrapporteradesförst till vår egen styrelse som tackade Lars för ett mycket väl genomfört arbete och skriftlig sammanställning samt till FS genom Lars Elvings enskilda framförande varvid FS stora uppskande verifierades med en rungande applåd och därmed överlämnades handlingar och resultat till Förbundsstyrelsen f.v.b.. till MSS etc. och Lars entledigades från vidare uppdrag i detta ärende - som därmed blev avslutat. Det har hållits 4 styrelsemöten under verksamhetsåret där var och ett har haft ett tema och ett av de viktigaste målen har varit få en väl fungerande kretsorganisation i länet vilket vi nu också kan verifiera i ett gott teamwork från SV med GGVV till NO med Eksjö/Tranås och Aneby samt det mellersta i Sävsjö - Stockaryd och Vetlanda i NV med Habo/Mullsjö m.fl. och den stora kretsen i med Jkpg/Husqvarna och NO Vätten alla med fastställd organisation. MSS södra region under Karl Högbergs ledning höll en stor Götalandskonferens förlagd till Nässjö till denna hade vi alla i Jkpg s seniorer styrelse fått FS fullmakt om deltagande. Huvudtalare var Socialminister Per Kristiansson som höll sitt anförande om seniorpolitik och seniorernas pensioner, på ett mycket inspirerade och klargörande sätt stor eloge till hans framförande och klargörande. Ytterligare två föredrag fick vi lyssna till innan dagen var över unisont tycker vi som var där vi fått bevittna en mycket bra konferens. Ordf. Joel Stacke och Lars Elving samt Britt Johansson blev valda närvara vid årets MSS kongress i Stockholm på Riksdagshusets 1:a kammarsal som fylldes av seniordelegater från olika län för åhöra flera teman både politiskt och seniorrelaterat om hälsa och utveckling. Ett bra sätt samla och möta seniorer från olika delar av landet och där kontakter mellan regioner kan skapas. Under hösten har olika teman i styrelsemötena rörande diskussioner om vardagspolitik hållits. Minnesanteckningarna har i god ordning avlämnats till kansliet f.v.b. till Förbundsstyrelsens AU etc. om våra verksamheter. För Jönköpings läns seniormoderater Joel Stacke, ordförande Verksamhetsberättelse MQ 2013 Ett år har gått och det är dags sumera Under året som har gått har Moderatkvinnorna i Jönköpings län haft ett flertal aktiviteter runt omkring i länet. Fokus har varit på vara ute och möta väljare och kampanja. Ett av Moderatkvinnornas mål är få fler kvinnor rösta på moderaterna. Moderaterna ska vara det bästa alternativet i valet. Den kampanj som lanserats mest under året är RUT-kampanjen. Införandet av RUT har gett både män och kvinnor ökad tillgång till avlastning i vardagslivet. Dessutom har det skapat över nya jobb där främst kvinnor verkar. I Eksjö kampanjade vi RUT på Eksjö Stadsfest. När det varit torghandel i Vetlanda har Moderatkvinnorna kontinuerligt varit på plats för dela ut material om RUT. Under en skön höstkväll då Aneby hade kvällsöppet och arrangemang på torget passade Moderaterna i Aneby på gå ut och möta väljare. Även här syntes Moderatkvinnorna. Vi pratade med väljare och lansera RUT som en av de bästa refomer som genomförts. 7

10 I Jönköping har Moderatkvinnorna lappat bilar på Husvagnsmässan samt vi har haft en frukostkampanj på Resecentrum där vi delade ut frukostpåsar med RUT-material i. Den sista RUT-kampanjen som hölls 2013 var i Vaggeryd/Skillingaryd. Moderatkvinnorna i dessa kommuner delade ut kampanjblad och samtalade med väljare under adventshelgerna. Då Vårruset var i maj bjöd Moderatkvinnorna i Jönköping in övriga Moderatkvinnor i länet. Vi var ett gäng som sprang, joggade eller lunkade de 5 kilometrarna. Den 4:e november bjöd Moderatkvinnorna i Jönköping in Cecilie Tenfjord-Toftby. Cecilie är en av fem toppkandidater för Moderaterna i EU-valet. Under kvällen talade hon om EU och vikten av Moderaterna gör ett bra val i maj. I november blev jag som ordförande och min vice inbjuden till Moderatkvinnorna i Värnamo som hade ordnat ett mycket trevligt arrangemang i Gummifabriken. Kvällen började med vi gick en guidad tur i fabriken och avslutades med en buffé. Ett 20-tal Moderatkvinnor slöt upp och stämningen var på topp. Under året som gått har jag och vice ordförande varit på Råd i Stockholm. Det är givande träffar där vi träffar övriga MQ-ordförande med vice från Sverige. Vi pratar politik och utbyter erfarenheter och tips till varandra. I maj höll vi stämma där Fredrik Reinfeldt talade och Saila Quicklund omvaldes till Ordförande för Moderatkvinnorna. I mars avslutade jag min MKF-utbildning som jag har gått under två år. MKF är den enda topputbildning som Moderaterna har. Denna utbildning håller hög klass och syftet är lyfta kvinnor i poliken. Jag påbörjade min utbildning 2012 och avslutade den med en resa till Strasbourg nu i mars. Till vårens utbildning har Moderatkvinnorna i Jönköpings län fått med tre stycken kvinnor som ska få påbörja denna utbildning. Jag är stolt och glad över de kvinnor som vi har i länet. Det finns ett engagemang och driv till föra fram Moderat politik. Under 2013 har det hänt mycket i länet där Moderatkvinnornas flagga har vajat högt. Jag är tacksam och ödmjuk över få vara ordförande för dessa kvinnor som synliggör Moderaterna. Avslutningsvis vill jag tacka för ett bra år. Nu ser vi fram emot 2014 och valvinst i september. Cecilia Knypegård Ordförande Moderatkvinnorna Jönköpings län Verksamhetsberättelse MUF Jönköping Till distriktsstämman år 2014 lämnar distriktsstyrelsen följande verksamhetsberättelse Vid distriktsstämman i Jönköping den 20 januari år 2013 på Högskolan i Jönköping valdes följande distriktsstyrelse: Distriktsordförande Johan Bjenning 1:e vice distriktsordförande Tilda Sander 2:e vice distriktsordförande Nellie Sörman MSU-ansvarig Agnes Johansson Ledamöter Caroline Jarbr Fredrik Bergkuist Markus Konow Verksamhetsberättelsen Inför året bestämde vi det viktigaste inför året skulle bli stärka distriktet och förbereda det inför valåret Året inleddes med en talarkväll där Erik Bengtzboe möttes av 32 stycken medlemmar i den fullsa lokalen. Detta blev en bra start på 8

11 det nya verksamhetsåret. Vi har även haft talarkvällar med bland annat Oliver Rosengren, Dennis Wedin och Mathilda Hjelm i ämnen från välfärd till debeknik. Vi har även haft ett antal tillfällen där medlemmar fått öva på framföranden och vad man ska tänka på när man talar inför folk. Vi deltog även i flertalet olika nationella utbildningar och har funnits representerade vid Moderat skolungdoms riksstämma, Moderata studenters riksårsmöte, Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma och Jönköpings länsförbundsstämma. Vikten av nå ut i större delar av distriktet såg vi och i början av verksamhetsåret startades MUF Gislaved upp och föreningen har verkligen blivit lyckad. Vid årets slut hade föreningen växt från 0 till över 60 medlemmar med en väldigt väldigt många aktiva. det har bjudits på aktiviteter från grillkväll till besök och kampanj av Anna Maria Corazza Bildt. Även MSU Grenna har bjudit på bra och lyckade aktiviteter. Framförallt så genomfördes en deb på skolan gällande de svenska riksinternaten där Rosanna Dinamarca ställdes mot Hanif Bali. Dessutom värvades inte mindre än 25 nya medlemmar när MSUs Höstturné var på besök. MST Jönköping har forts engagera medlemmar på högskolan med olika aktiviteter som lockar studenter. Medlemsvärvningen har löpt på under året och en av de absoluta höjdpunkterna var sommarens besök på Dreamhack tillsammans med sommarturnén. 407 ungdomar valde under 3 dagar bli medlemmar i Sveriges största politiska ungdomsförbund vilket var en otroligt viktig pusselbit för sommarens lyckade medlemsvärvning. Vid årets slut hade vi 387 st medlemmar. Nu ser vi fram emot det kommande verksamhetsåret med alla dess utmaningar och få bedriva en lyckad valrörelse. MUF har under februari och mars månad 2014, startat upp stadsföreningen MUF Jönköping, samt haft ett årsmöte för välja en ny styrelse för MSU Grennaskolan. Det skall även startas föreningar i Nässjö, Eksjö & Tranås. Vi i MUF ser det som en viktig del inte verksamheten blir för koncentrerad kring Jönköpings stad. Under ett valår så är det extra viktigt vi syns och hörs överallt, och då behöver vi vara överallt. Startandet av föreningarna gör verksamheten blir enklare sprida över hela länet. Under valåret så kommer vi även vara ute i länets alla kommuner för möta de andra ungdomsförbunden i deber & samtala med ungdomar kring vår politik. Desto mer vi pratar om moderat politik, desto fler ansluter sig till MUF och röstar på Moderaterna. Valåret bjuder in till möjligheten få många engagerade ungdomar, då intresset för politik skruvas upp. På så sätt kan vi lägga en stabil grund för forts engagemang i länets alla kommuner. Johan Bjenning, Ordförande MUF Jönköping Personal och kansli Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda på förbundskansliet: Per Hellqvist, partiombudsman från och med den 11 mars 9

12 Tobias Stomilovic, medlemsadministratör och ekonomiassistent Linus Ödéen, projektanställd i Ordet är fritt fram till den 31 juli 2013 Claes Loberg, web-, data- och layoutansvarig samt huvudansvarig för föreningsservice. Christina Sörensen, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (25%) Marie Lundberg, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (75%) Anton Eriksson, MUF-ombudsman, 100%, från och med den 1februari 31 oktober -14 Frida Hillström, Politisk sekreterare, 100%, från och med 1 mars 31 december -14 Anna Sörensen, lokalvårdare Förbundsordförandens slutord 2013 var året då Ni gav Mig förtroendet som första kvinna väljas till förbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län. TACK för förtroendet! Vi har inom styrelsen försökt fördela arbetsuppgifterna och det är verkligen ett lagarbete det handlar om. Vice ordförande, Mats Green, har haft uppdraget bevaka de politiska frågor som vi har valt arbeta med och 2:e vice ordförande, Tomas Bäuml, har arbetat mycket med förbundets ekonom. De organisatoriska delarna har jag tillsammans med partiombudsmannen koncentrerat mig på. Dessutom har en grupp arbeta föredömligt med utbildningsfrågor och MQ, Seniorerna och MUF jobbar på med sina grupper inom partiet. Tillsammans blir vi starka och ger varandra kraft i arbetet. På kansliet har vi också välkomnat några nya medarbetare som skall hjälpa oss i det viktiga valarbetet. Jag vill tacka alla för de goda arbetsinsatser som gjorts under året! Nu har vi ett mycket krävande arbete framför oss, vi skall göra allt för vinna alla fyra valen Vi börjar med EU-val den 25/5 och sedan följer vi upp med kommunval, region/landstingsval och riksdagsval den 14/9. Det kommer krävas hårt arbete och många samtal med väljarna för vi skall vinna ännu en gång. Alla behövs i detta arbete - varje samtal är viktigt. Målet är vi i alla 13 kommuner skall vinna ytterligare förtroende för de moderata idéerna. Målet är tydligt: Fler kommuner skall ledas av en Moderat som kommunstyrelsens ordförande. Den nya regionen, Jönköpings län, skall också ledas av Moderata företrädare. Vi vill också skicka fler företrädare till riksdagen ifrån Moderaterna i Jönköpings län. Nu går vi in i det viktiga valarbetet med en positiv känsla och en tydlig sammanhållning. Vi talar väl om varandra och stödjer varandra på alla tänkbara sätt, inte minst i sociala medier... Än en gång TACK för förtroendet - nu vinner vi valen 2014!! Ing-Marie H Paulsson Ordförande. 10

13 Resultat och balansräkningen, samt Revisorernas berättelse 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 Proposition nr 1 Angående förbundets medlemsavgift 2016 Den avgiften medlemmen varje år avlägger för medlemskap i Moderata Samlingspartiet, destineras till tre (3) delar av organisationen, Riksorganisationen, länsförbundet och föreningen. På ordinarie partistämman, fastställs riksorganisationens andel minst för år tre och fyra efter stämman. Varje förbundsstämma i länsförbundet fastställer medlemsavgiften två år framåt i tiden. På ordinarie årsmöte i föreningarna fastställs sedan den totala medlemsavgiften för året efter årsmötet. Partistämman 2011 beslutade avgiften till partiet skall vara 140 kronor år Länsförbundets del av avgiften har på senaste länsförbundsstämman fastställts till 10 kronor för Förbundsstyrelsen finner ingen anledning ytterligare höja det beloppet, utan föreslår förbundsstämman fastställa förbundets och Riksorganisationens andel till sammanlagt 150 kronor för För medlemsavgiften skall kunna ge ett rimligt tillskott även till föreningskassan rekommenderas partiföreningen tar ut en avgift om lägst 200 kronor. Av denna summa tillfaller således 50 kronor föreningen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta medlemsavgiften till riksorganisationen och länsförbundet fastställs till 150 kronor för år 2016, samt rekommendera föreningarna ta ut en avgift för 2016 om minst 200 kronor per medlem Jönköping i mars 2014 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län 16

19 Proposition nr 2 Angående avveckla befintlig investeringsfond och ersätta med resultatfond Syftet är ha en reserv för speciella satsningar eller upprätthålla en önskad verksamhet vid ev framtida större intäktsbortfall. Bakgrund Under en längre tid har förbundet hanterat investeringar genom ta medel ur investeringsfond och göra direkt avskrivningar. Vid årsslut har man sedan fyllt upp investeringsfonden ur överskottsmedel. Parallellt har alltid gjorts avsättningar från överskott till valfond för finansiera valaktiviteter under valår. Orsak till hantering av investeringar på detta sätt har varit undvika en förbundsstyrelse förköper sig och binder upp förbundet för framtida höga kostnader. Innebörden av behandling av investeringar på detta sätt gör gjorda investeringar, som de facto är tillgångsvärden för förbundet, inte syns i balansräkningen utan redovisas enbart som en kostnad det året de görs. Dessutom syns inte heller i kostnadsmassan verkliga kostnader som man får anse en investering med avskrivningsplan utgöra. Sedan 2012 hanteras nu investeringar på sedvanligt sätt i redovisningen, dvs bokförs som tillgångar och avskrivningsplaner upprättas och kostnaden fördelas över ett antal år. Genomförande Genom beslut på förbundsstämman ersätts nuvarande investeringsfond av en resultatfond, dvs innestående medel på investeringsfonden överförs till en ny fond, resultatfond. Avsättningar görs årligen till denna fond utöver avsättningar till valfond. Dock är inte förbundets syfte samla kapital utan stora överskott ska omsättas i en utökad verksamhet. Syftet med resultatfonden är ha en reserv för en speciell satsning som kan vara begränsad i tiden eller ha vid sämre valutfall med påföljande lägre intäkter. I sådant läge skulle medel ur resultatfonden kunna tas för kunna upprätthålla en tillfredsställande verksamhet trots lägre intäkter. Dock bör inte fondens medel uppgå till mer än kronor. Givetvis tillförs ytterligare överskott under verksamhetsåren det balanserade kapitalet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta avveckla befintlig investeringsfond och ersätta med resultatfond och resultatfonden ska uppgå till max kronor. Jönköping i mars 2014 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län 17

20 Proposition nr 3 Angående politisk plform som utvecklar Jönköpings län Syftet är utveckla Jönköpings län för samtliga medborgare och på så sätt gynnar det hela länet till en god framtidstro. Garanterad sjukvård för samtliga patienter Vi vill stärka patientens makt, genom en rättighetslagstiftning för patienter. Det kommer garantera vård för samtliga patienter på lika villkor. Vårdbehovet ska också vara avgörande för vem som får vården först. Äldreomsorg - där omtanke, kvalitet och valfrihet är rättigheter Vi tänker kämpa för äldre i alla delar av Jönköpings län ska få äldreomsorg och vård där möjligheten välja och påverka är en rättighet och kvaliteten och omtanken alltid är i centrum. Gör Jönköpings län till försökslän för gårdsförsäljning Vi vill arbeta för Jönköpings län blir försökslän för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Spirituosa, vin eller öl tillsammans med god mat ger en fantastisk möjlighet utveckla både landsbygden och turismen i Jönköpings län. Dessutom leder lokal näring till fler jobb länet över och det gynnar också traditionella småländska lokala seder och bruk. Jönköpings län Sveriges knutpunkt Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet för förverkligandet av Götalandsbanan och Europakorridoren, då blir Jönköpings län ett nav och kan bli den fjärde största tillväxtregionen i Sverige. Infrastruktursatsningar för hela Jönköpings län Vi vill verka för infrastruktursatsningar i hela Jönköpings län - skapa språngbrädor för tillväxt och möjligheter för både människor, orter och företag. Vi vill förstärka befintlig tillväxt men även skapa nya förutsättningarna för ytterligare tillväxt. Kollektivtrafiken binder samman länet Vi vill binda samman länet med kollektivtrafik i form av både buss och tåg, där man ska kunna åka från norr till söder och även tvärs över länet, utan problem. Kollektivtrafiken ska även fortsätta förbättras och förenklas mellan de län som gränsar till Jönköpings län. Slopa tidsbegränsningen för skolbusskort i länet Vi vill slopa tidsbegränsningen som säger skolbusskort bara kan utnyttjas fram till klockan 20:00. Då ökar möjligheten studera vid en skola man själv väljer. 18

21 Företagande för välstånd i en av de kreativaste regionerna i Europa Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda. Vi är oerhört stolta men ser samtidigt man aldrig skall ta något för givet. Företagande i starka tillväxtregioner drivs främst av tillgång på välutbildad arbetskraft. Därför vill vi slå vakt om, satsa på- och utveckla Högskolan i Jönköping och dess noder samt närliggande Science Park. Skola, utbildning och högskola i Jönköpings län Vi vill höja kvalitén i skolutbudet, både i grundskola och gymnasieskolor. Det ska finnas forts möjlighet välja mellan offentliga och fristående skolor. Studenter ska gärna stanna och även återvända till länet efter avslutade studier på annan plats. Vi vill få fler högskolestudenter från Sverige och utbytesstudenter från hela världen stanna i länet. Vi vill ha fler närvarande poliser i hela länet Alliansen har genomfört den största satsningen på rättsväsendet någonsin. I Jönköpings län har antalet poliser ökat. Det finns nu fler poliser än någon annan gång i modern tid. Med ökningen har det blivit säkrare och tryggare och naturligtvis vill vi fortsätta i den riktningen. Integration kräver en tydlig arbetslinje För en lyckad integration krävs en tydlig arbetslinje. Det vet vi i arbets- och företagsamma Jönköpings län. Här är vi ett föredöme för övriga Sverige. Och vi vill fortsätta förstärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt arbeta för på så sätt skapa fler resurser till vård, skola och omsorg. Gröna näringar och hållbarhet Gröna näringar och lantbruksföretag kommer alltid vara en viktig näring i länet. Därför måste det skapas bättre och långsiktigare förutsättningar. Regelförenkla på lokal- och regionalnivå, enligt principen det ska vara lätt göra rätt. Skog, jord och ven är länets främsta naturresurser och har en enorm potential som vi vill nyttja bättre i skapandet av ett hållbart och tillväxtfrämjande samhälle. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta bifalla propositionen 19

22 Motion nr 1 Angående upphäv tidsspärr av skolbusskort Av: Fanny Westlund & Jonas Ericson, MUF GISLAVED Bakgrund MUF Gislaved värnar om miljö och människor i vår kommun och i vårt län. Alla elever som bor med ett längre avstånd från exempelvis Gislaveds Gymnasium erhåller ett länstrafiksbusskort som gäller fram till kl. 20:00. Motivering Alla elever som åker buss till skolan tilldelas ett länstrafiksbusskort som går använda 2 ggr/dygn fram till kl. 20:00. Detta passar inte alltid med den planering som studerande behöver i och med exempelvis biblioteket stänger 20:00 vissa vardagar. Om vi tittar på t.ex. på linje 132, Gislaved-Jönköping via Hestra så går sista buss inom tidsramen kl 18:20. Sista bussen för dagen går kl. 20:15, alltså 15 minuter efter tidsramen gått ut. Ett annat exempel är linje 202, Gislaved-Värnamo via Reftele, där sista bussen inom tidsramen går kl. 18:20. Sista bussen på den linjen för dagen går kl. 20:40, alltså 40 minuter efter tidsramen. Fler exempel går hitta. Detta är ett stort problem för många studerade även utanför Gislaveds kommun och det är därför löjligt det skall finnas en sådan tidsram. Bedömning Vi bedömer den tidsram bör upphävas då busskortet ändå är begränsat med två resor/dygn. Förslag till beslut MUF Gislaved yrkar därför på denna begränsning skall upphävas, då vi anser alla elever skall ha rätten styra sina egna studietider. Yrkande : förbundsstämman ställer sig bakom denna motion moderaterna i Jönköpings län driver frågan vidare i landstinget Förbundsstyrelsens yttrande Upphäv tidsspärr av skolbusskort Motionärerna tar upp en viktig fråga angående tidsspärren av skolbusskortet och vad det får för konsekvenser för många ungdomar i deras vardag. Det viktiga med ett skolkort är man 20

23 på ett enkelt sätt ska kunna ta sig fram och tillbaka till studieorten för ha tillgång till skola, bibliotek och diverse andra aktiviteter. Att känna sig styrd av bestämda tider gör man inte kan tillgodogöra sig samma möjligheter som de som bor på orten. Det viktiga måste vara det ingår två resor per dag, inte vilka tider man reser. Moderat politik är verka för en levande landsbygd där politiken inte ska sätta tidsgränser som begränsar ungdomarna. Med ovanstående i beaktning yrkar Förbundsstyrelsen Förbundsstämman : bifalla motionen i sin helhet motionen skickas till Landstingsgruppen Reservation Malin Wengholm och Håkan Jansson reserverar sig mot förbundsstyrelsens förslag med motiveringen landstinget redan utreder frågan och den skall redovisa inom kort. Det pågår redan ett arbete med ta fram bättre alternativ till ungdomskort. Majoriteten (M,Kd,C,Fp o MP ) i landstinget har gett förvaltningen ett utredningsdirektiv som ses i sjön i höstas. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna och landstinget jobbar med frågan om ungdomskort. Detta skall redovisas i maj. Motion nr 2 Angående Vårdnadsbidrag/Vårdnadslön Av: Urban Blomberg, Tenhult Vårdnadsbidrag finns idag som en möjlighet för de föräldrar som vill vara hemmahos sina barn under förutsättning barnen är mellan 1 och 3 år. Hur realistisk är denna möjlighet när ersättningen är 3.000:- per månad? Ersättningen är skefri men ej pensionsgrundande. Som jag ser det är den valfrihet som vårdnadsbidraget innebär ytterst begränsad. Dessutom är dagens valfrihet ytterst ojämlik och innebär den ekonomiska kalkyl som föräldrarna gör endast visar vad som ekonomiskt är bäst för familjen i sin helhet. En verklig valfrihet för föräldrarna inte bara ekonomiskt utan med barnets och båda föräldrarnas bästa för ögonen - uppnås bara om månadsbeloppet är betydligt högre, skepliktigt och pensionsgrundande. Dessutom skulle en sådan förändring resultera i ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet men även mer jämlika pensioner i framtiden. Vad avser rimligt belopp kan ev. ersättningen från A-kassan vara en utgångspunkt. Om vi inte agerar för ökad jämlikhet och verklig rättvisa nu riskerar dagens yrkes- kvinnor hamna i liknande situation som tidigare hemmafruar som varken hade vårdnadsbidrag eller pensionpoäng och därför nu är beroende av sin make/sambos förmodligen högre pension. 21

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö Årsmöte 2011 Motioner H-K H I J K Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö H01 En mer jämlik skola... 4 Utlåtande över motion H01 En mer jämlik skola... 4 H02 Motion om

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Uppgradering av svenska skolmiljöer.

Uppgradering av svenska skolmiljöer. 172 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :1 Uppgradering av svenska skolmiljöer. Det diskuteras och debatteras intensivt om den svenska skolan, samtidigt som forskning och utredningar ständigt pekar

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer