STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN"

Transkript

1 d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay

2 PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare 12:00 LUNCH 13:00 Förhandlingarna återupptas 17:00 ca, Stämmans avslutning

3 Innehåll Ombudsfördelning... 3 Dagordning... 4 Arbetsordning... 5 Verksamhetsberättelse... 5 Resultat och balansräkningen, samt Revisorernas berättelse Proposition nr Proposition nr Proposition nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Motion nr Valberedningens förslag till förbundsstämman den 12 april Uppföljning av motioner från

4 2

5 Ombudsfördelning Förening Parti MUF Totalt Ombud Anderstorp Aneby Bankeryd Eksjö Gislaved Gnosjö Gränna-Visingsö Habo Hestra Huskvarna - Lekeryd Jönköping Mullsjö Norra Mo Nässjö Skillingaryd Vaggeryd Skärstad Ölmstad Smålandsstenar Sävsjö Tabergsdalen Tenhult Tranås Vetlanda Värnamo Direktanslutna Förbundsstyrelsen 15 Summa

6 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av presidium för stämman 3. Val av justerare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av arbetsordning 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Behandling av propositioner 12. Behandling av motionerna 13. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 14. Val av ordförande och 2 vice ordförande för förbundet och styrelsen 15. Val av ledamöter i styrelsen 16. Val av 2 revisorer med 2 ersättare 17. Val av ombud till Studieförbundet Medborgarskolans regionstämma 18. Val av ombud och ersättare till partiets stämmor 19. Val av valberedning samt ordförande leda densamma 20. Övriga frågor 21. Avslut 4

7 Arbetsordning Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg i deben skall ske från talarstolen. Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Yrkanden skall omedelbart och i skriftlig form lämnas till fungerande ordförande. Reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Valberedningens förslag, samt Förbundsstyrelsens yttrande över motion är huvudproposition. Votering sker med uppräckande av röstkort eller upprop. All omröstning som gäller personval sker med slutna sedlar. Talartid begränsas till max 3 minuter, genmälen begränsas till 2 minuter. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 14 april april Vi bilägger också noteringar om verksamheten under den del av 2013 som föregick förbundsstämman. Förbundsstämma, styrelse och revisorer 2013 års förbundsstämma hålls den 13 april på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Stämman behandlade en proposition angående medlemsavgiften samt två propositioner angående rådgivande provval. 30 inkomna motioner behandlades. Vid stämman valdes följande styrelse: Ordförande: Ing-Marie Paulsson, Gislaved, nyval. 1:e v. ordförande: Mats Green, Jönköping, nyval. 2:e v. ordförande: Thomas Bäuml, Jönköping, nyval. Stämma beslutade följande på ledamöter: Gottlieb Granberg, Värnamo, Malin Wengholm, Jönköping, omval, Tomas Erazim, Eksjö, omval, Carin Berggren, Jönköping, nyval, Anna Gerebo, Nässjö, nyval, Klas Håkansson, Vetlanda, nyval, Eric Thulin, Jönköping, nyval, Maria Gullberg-Lorentsson, Gislaved, nyval, AnnMarie Grennhag, Jönköping, nyval, Cecilia Knypegård, MQ, omval, Johan Bjenning, MUF-DO, nyval samt Joel Stacke, M-Seniorer, omval Stämman beslutade också omvälja Gun Lusth som ersättare för Cecilia Knypegård i styrelsen. 5

8 Adjungerade: Helena Bouveng, Vetlanda, Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar, Peter Jutterström, Jönköping, Håkan Jansson, landstingsråd och Bengt Dahlqvist Regionförbundet Förbundsstyrelsen har genomfört 7 protokollförda sammanträden och förbundsstyrelsens arbetsutskott har genomfört 5 protokollfört sammanträde. Revisorer: Martin Stoor-Elmsjö, Grant Thornton, Jönköping och Maria Westmar, Habo. Revisorssuppleanter: av Grant Thornton utsedd, Jönköping och Britt-Inger Bernving, Jönköping. Styrelsens interna organisation. Länsförbundets ekonomi Länsförbundets ekonomiska resultat år 2013 framgår av bokslutet. Administrativ samverkan inom Östra Götalandsregionen, Moderaterna i Västra Götaland samt Moderaterna i Örebro län fortgår. Representation i Riksdagen Helena Bouveng, Vetlanda, Jönköping, Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar samt Peter Jutterström, Jönköping har representerat Moderaterna i Jönköpings län i Riksdagen. Verksamhetsberättelse - Utbildningsgruppen Under verksamhetsåret har Malin Wengholm varit sammankallande i gruppen fram till och med sommaren Därefter tog Tomas Erazim över sammankallanderollen. Under perioden augusti 2013 till och med förbundsstämman i april 2014 kommer Utbildningsgruppen ha haft fem sammanträden för diskutera, planera och genomföra utbildningssatsningar. 31 deltagare gick Kandidatskolan Light, en satsning från Länsförbundet, som riktade sig till nyblivna medlemmar, som kandiderar till kommun och landsting i höstens val. Deltagarna kom från Aneby, Eksjö, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Tranås. Utbildningen bestod av åtta timmar uppdelat på två tillfällen och innehöll bl.a. moment som behandlade hur Sverige styrs, partiets historia och ideologi, mötet med väljarna och vara förtroendevald. För möjliggöra så stort deltagande som möjligt förlades utbildningstillfällena till alla länets delar. Första tillfället erbjöds i Jönköping (15 jan), andra i Gislaved med internat (24-25 jan) och sista tillfället i Nässjö (6 feb). Utvärderingarna visade, utbildningen var uppskad och gav mersmak för ytterligare kunskap och fördjupning. Erfarenheterna tar Utbildningsgruppen med sig i det fortsa arbetet. Under mars månad genomför Länsförbundet tillsammans med MUF i länet en utbildning i Sociala medier, som kommer hållas i Jönköping, Eksjö och eventuellt i Värnamo. Verksamhetsberättelse för 2013 Jönköpings läns Moderata seniorer. Vid Länsförbundsstämman i Vaggeryd fick Joel Stacke förnyat förtroende leda M senior ytterligare ett år. Styrelsen som består av delegater från varje kommun i länet samlades snarast efter stämman där vi omvalde Sonja Hyltén som sekr. och hälsade nya medlemmar i styrelsen välkomna i vår gemenskap. 6

9 Omg. fortses arbetet få ett fungerande nätverk i länet och de nya styrelsemedlemmarna fick sina uppdrag och information hur vi stärker samverkan i länet i vår seniorverksamhet. Lars Elving, som verksamhetsåret innan fått uppdraget av Förbundsstyrelsen göra en omfande hearing i olika seniorfrågor, informerade läget. Under hösten avrapporteradesförst till vår egen styrelse som tackade Lars för ett mycket väl genomfört arbete och skriftlig sammanställning samt till FS genom Lars Elvings enskilda framförande varvid FS stora uppskande verifierades med en rungande applåd och därmed överlämnades handlingar och resultat till Förbundsstyrelsen f.v.b.. till MSS etc. och Lars entledigades från vidare uppdrag i detta ärende - som därmed blev avslutat. Det har hållits 4 styrelsemöten under verksamhetsåret där var och ett har haft ett tema och ett av de viktigaste målen har varit få en väl fungerande kretsorganisation i länet vilket vi nu också kan verifiera i ett gott teamwork från SV med GGVV till NO med Eksjö/Tranås och Aneby samt det mellersta i Sävsjö - Stockaryd och Vetlanda i NV med Habo/Mullsjö m.fl. och den stora kretsen i med Jkpg/Husqvarna och NO Vätten alla med fastställd organisation. MSS södra region under Karl Högbergs ledning höll en stor Götalandskonferens förlagd till Nässjö till denna hade vi alla i Jkpg s seniorer styrelse fått FS fullmakt om deltagande. Huvudtalare var Socialminister Per Kristiansson som höll sitt anförande om seniorpolitik och seniorernas pensioner, på ett mycket inspirerade och klargörande sätt stor eloge till hans framförande och klargörande. Ytterligare två föredrag fick vi lyssna till innan dagen var över unisont tycker vi som var där vi fått bevittna en mycket bra konferens. Ordf. Joel Stacke och Lars Elving samt Britt Johansson blev valda närvara vid årets MSS kongress i Stockholm på Riksdagshusets 1:a kammarsal som fylldes av seniordelegater från olika län för åhöra flera teman både politiskt och seniorrelaterat om hälsa och utveckling. Ett bra sätt samla och möta seniorer från olika delar av landet och där kontakter mellan regioner kan skapas. Under hösten har olika teman i styrelsemötena rörande diskussioner om vardagspolitik hållits. Minnesanteckningarna har i god ordning avlämnats till kansliet f.v.b. till Förbundsstyrelsens AU etc. om våra verksamheter. För Jönköpings läns seniormoderater Joel Stacke, ordförande Verksamhetsberättelse MQ 2013 Ett år har gått och det är dags sumera Under året som har gått har Moderatkvinnorna i Jönköpings län haft ett flertal aktiviteter runt omkring i länet. Fokus har varit på vara ute och möta väljare och kampanja. Ett av Moderatkvinnornas mål är få fler kvinnor rösta på moderaterna. Moderaterna ska vara det bästa alternativet i valet. Den kampanj som lanserats mest under året är RUT-kampanjen. Införandet av RUT har gett både män och kvinnor ökad tillgång till avlastning i vardagslivet. Dessutom har det skapat över nya jobb där främst kvinnor verkar. I Eksjö kampanjade vi RUT på Eksjö Stadsfest. När det varit torghandel i Vetlanda har Moderatkvinnorna kontinuerligt varit på plats för dela ut material om RUT. Under en skön höstkväll då Aneby hade kvällsöppet och arrangemang på torget passade Moderaterna i Aneby på gå ut och möta väljare. Även här syntes Moderatkvinnorna. Vi pratade med väljare och lansera RUT som en av de bästa refomer som genomförts. 7

10 I Jönköping har Moderatkvinnorna lappat bilar på Husvagnsmässan samt vi har haft en frukostkampanj på Resecentrum där vi delade ut frukostpåsar med RUT-material i. Den sista RUT-kampanjen som hölls 2013 var i Vaggeryd/Skillingaryd. Moderatkvinnorna i dessa kommuner delade ut kampanjblad och samtalade med väljare under adventshelgerna. Då Vårruset var i maj bjöd Moderatkvinnorna i Jönköping in övriga Moderatkvinnor i länet. Vi var ett gäng som sprang, joggade eller lunkade de 5 kilometrarna. Den 4:e november bjöd Moderatkvinnorna i Jönköping in Cecilie Tenfjord-Toftby. Cecilie är en av fem toppkandidater för Moderaterna i EU-valet. Under kvällen talade hon om EU och vikten av Moderaterna gör ett bra val i maj. I november blev jag som ordförande och min vice inbjuden till Moderatkvinnorna i Värnamo som hade ordnat ett mycket trevligt arrangemang i Gummifabriken. Kvällen började med vi gick en guidad tur i fabriken och avslutades med en buffé. Ett 20-tal Moderatkvinnor slöt upp och stämningen var på topp. Under året som gått har jag och vice ordförande varit på Råd i Stockholm. Det är givande träffar där vi träffar övriga MQ-ordförande med vice från Sverige. Vi pratar politik och utbyter erfarenheter och tips till varandra. I maj höll vi stämma där Fredrik Reinfeldt talade och Saila Quicklund omvaldes till Ordförande för Moderatkvinnorna. I mars avslutade jag min MKF-utbildning som jag har gått under två år. MKF är den enda topputbildning som Moderaterna har. Denna utbildning håller hög klass och syftet är lyfta kvinnor i poliken. Jag påbörjade min utbildning 2012 och avslutade den med en resa till Strasbourg nu i mars. Till vårens utbildning har Moderatkvinnorna i Jönköpings län fått med tre stycken kvinnor som ska få påbörja denna utbildning. Jag är stolt och glad över de kvinnor som vi har i länet. Det finns ett engagemang och driv till föra fram Moderat politik. Under 2013 har det hänt mycket i länet där Moderatkvinnornas flagga har vajat högt. Jag är tacksam och ödmjuk över få vara ordförande för dessa kvinnor som synliggör Moderaterna. Avslutningsvis vill jag tacka för ett bra år. Nu ser vi fram emot 2014 och valvinst i september. Cecilia Knypegård Ordförande Moderatkvinnorna Jönköpings län Verksamhetsberättelse MUF Jönköping Till distriktsstämman år 2014 lämnar distriktsstyrelsen följande verksamhetsberättelse Vid distriktsstämman i Jönköping den 20 januari år 2013 på Högskolan i Jönköping valdes följande distriktsstyrelse: Distriktsordförande Johan Bjenning 1:e vice distriktsordförande Tilda Sander 2:e vice distriktsordförande Nellie Sörman MSU-ansvarig Agnes Johansson Ledamöter Caroline Jarbr Fredrik Bergkuist Markus Konow Verksamhetsberättelsen Inför året bestämde vi det viktigaste inför året skulle bli stärka distriktet och förbereda det inför valåret Året inleddes med en talarkväll där Erik Bengtzboe möttes av 32 stycken medlemmar i den fullsa lokalen. Detta blev en bra start på 8

11 det nya verksamhetsåret. Vi har även haft talarkvällar med bland annat Oliver Rosengren, Dennis Wedin och Mathilda Hjelm i ämnen från välfärd till debeknik. Vi har även haft ett antal tillfällen där medlemmar fått öva på framföranden och vad man ska tänka på när man talar inför folk. Vi deltog även i flertalet olika nationella utbildningar och har funnits representerade vid Moderat skolungdoms riksstämma, Moderata studenters riksårsmöte, Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma och Jönköpings länsförbundsstämma. Vikten av nå ut i större delar av distriktet såg vi och i början av verksamhetsåret startades MUF Gislaved upp och föreningen har verkligen blivit lyckad. Vid årets slut hade föreningen växt från 0 till över 60 medlemmar med en väldigt väldigt många aktiva. det har bjudits på aktiviteter från grillkväll till besök och kampanj av Anna Maria Corazza Bildt. Även MSU Grenna har bjudit på bra och lyckade aktiviteter. Framförallt så genomfördes en deb på skolan gällande de svenska riksinternaten där Rosanna Dinamarca ställdes mot Hanif Bali. Dessutom värvades inte mindre än 25 nya medlemmar när MSUs Höstturné var på besök. MST Jönköping har forts engagera medlemmar på högskolan med olika aktiviteter som lockar studenter. Medlemsvärvningen har löpt på under året och en av de absoluta höjdpunkterna var sommarens besök på Dreamhack tillsammans med sommarturnén. 407 ungdomar valde under 3 dagar bli medlemmar i Sveriges största politiska ungdomsförbund vilket var en otroligt viktig pusselbit för sommarens lyckade medlemsvärvning. Vid årets slut hade vi 387 st medlemmar. Nu ser vi fram emot det kommande verksamhetsåret med alla dess utmaningar och få bedriva en lyckad valrörelse. MUF har under februari och mars månad 2014, startat upp stadsföreningen MUF Jönköping, samt haft ett årsmöte för välja en ny styrelse för MSU Grennaskolan. Det skall även startas föreningar i Nässjö, Eksjö & Tranås. Vi i MUF ser det som en viktig del inte verksamheten blir för koncentrerad kring Jönköpings stad. Under ett valår så är det extra viktigt vi syns och hörs överallt, och då behöver vi vara överallt. Startandet av föreningarna gör verksamheten blir enklare sprida över hela länet. Under valåret så kommer vi även vara ute i länets alla kommuner för möta de andra ungdomsförbunden i deber & samtala med ungdomar kring vår politik. Desto mer vi pratar om moderat politik, desto fler ansluter sig till MUF och röstar på Moderaterna. Valåret bjuder in till möjligheten få många engagerade ungdomar, då intresset för politik skruvas upp. På så sätt kan vi lägga en stabil grund för forts engagemang i länets alla kommuner. Johan Bjenning, Ordförande MUF Jönköping Personal och kansli Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda på förbundskansliet: Per Hellqvist, partiombudsman från och med den 11 mars 9

12 Tobias Stomilovic, medlemsadministratör och ekonomiassistent Linus Ödéen, projektanställd i Ordet är fritt fram till den 31 juli 2013 Claes Loberg, web-, data- och layoutansvarig samt huvudansvarig för föreningsservice. Christina Sörensen, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (25%) Marie Lundberg, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (75%) Anton Eriksson, MUF-ombudsman, 100%, från och med den 1februari 31 oktober -14 Frida Hillström, Politisk sekreterare, 100%, från och med 1 mars 31 december -14 Anna Sörensen, lokalvårdare Förbundsordförandens slutord 2013 var året då Ni gav Mig förtroendet som första kvinna väljas till förbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län. TACK för förtroendet! Vi har inom styrelsen försökt fördela arbetsuppgifterna och det är verkligen ett lagarbete det handlar om. Vice ordförande, Mats Green, har haft uppdraget bevaka de politiska frågor som vi har valt arbeta med och 2:e vice ordförande, Tomas Bäuml, har arbetat mycket med förbundets ekonom. De organisatoriska delarna har jag tillsammans med partiombudsmannen koncentrerat mig på. Dessutom har en grupp arbeta föredömligt med utbildningsfrågor och MQ, Seniorerna och MUF jobbar på med sina grupper inom partiet. Tillsammans blir vi starka och ger varandra kraft i arbetet. På kansliet har vi också välkomnat några nya medarbetare som skall hjälpa oss i det viktiga valarbetet. Jag vill tacka alla för de goda arbetsinsatser som gjorts under året! Nu har vi ett mycket krävande arbete framför oss, vi skall göra allt för vinna alla fyra valen Vi börjar med EU-val den 25/5 och sedan följer vi upp med kommunval, region/landstingsval och riksdagsval den 14/9. Det kommer krävas hårt arbete och många samtal med väljarna för vi skall vinna ännu en gång. Alla behövs i detta arbete - varje samtal är viktigt. Målet är vi i alla 13 kommuner skall vinna ytterligare förtroende för de moderata idéerna. Målet är tydligt: Fler kommuner skall ledas av en Moderat som kommunstyrelsens ordförande. Den nya regionen, Jönköpings län, skall också ledas av Moderata företrädare. Vi vill också skicka fler företrädare till riksdagen ifrån Moderaterna i Jönköpings län. Nu går vi in i det viktiga valarbetet med en positiv känsla och en tydlig sammanhållning. Vi talar väl om varandra och stödjer varandra på alla tänkbara sätt, inte minst i sociala medier... Än en gång TACK för förtroendet - nu vinner vi valen 2014!! Ing-Marie H Paulsson Ordförande. 10

13 Resultat och balansräkningen, samt Revisorernas berättelse 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 Proposition nr 1 Angående förbundets medlemsavgift 2016 Den avgiften medlemmen varje år avlägger för medlemskap i Moderata Samlingspartiet, destineras till tre (3) delar av organisationen, Riksorganisationen, länsförbundet och föreningen. På ordinarie partistämman, fastställs riksorganisationens andel minst för år tre och fyra efter stämman. Varje förbundsstämma i länsförbundet fastställer medlemsavgiften två år framåt i tiden. På ordinarie årsmöte i föreningarna fastställs sedan den totala medlemsavgiften för året efter årsmötet. Partistämman 2011 beslutade avgiften till partiet skall vara 140 kronor år Länsförbundets del av avgiften har på senaste länsförbundsstämman fastställts till 10 kronor för Förbundsstyrelsen finner ingen anledning ytterligare höja det beloppet, utan föreslår förbundsstämman fastställa förbundets och Riksorganisationens andel till sammanlagt 150 kronor för För medlemsavgiften skall kunna ge ett rimligt tillskott även till föreningskassan rekommenderas partiföreningen tar ut en avgift om lägst 200 kronor. Av denna summa tillfaller således 50 kronor föreningen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta medlemsavgiften till riksorganisationen och länsförbundet fastställs till 150 kronor för år 2016, samt rekommendera föreningarna ta ut en avgift för 2016 om minst 200 kronor per medlem Jönköping i mars 2014 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län 16

19 Proposition nr 2 Angående avveckla befintlig investeringsfond och ersätta med resultatfond Syftet är ha en reserv för speciella satsningar eller upprätthålla en önskad verksamhet vid ev framtida större intäktsbortfall. Bakgrund Under en längre tid har förbundet hanterat investeringar genom ta medel ur investeringsfond och göra direkt avskrivningar. Vid årsslut har man sedan fyllt upp investeringsfonden ur överskottsmedel. Parallellt har alltid gjorts avsättningar från överskott till valfond för finansiera valaktiviteter under valår. Orsak till hantering av investeringar på detta sätt har varit undvika en förbundsstyrelse förköper sig och binder upp förbundet för framtida höga kostnader. Innebörden av behandling av investeringar på detta sätt gör gjorda investeringar, som de facto är tillgångsvärden för förbundet, inte syns i balansräkningen utan redovisas enbart som en kostnad det året de görs. Dessutom syns inte heller i kostnadsmassan verkliga kostnader som man får anse en investering med avskrivningsplan utgöra. Sedan 2012 hanteras nu investeringar på sedvanligt sätt i redovisningen, dvs bokförs som tillgångar och avskrivningsplaner upprättas och kostnaden fördelas över ett antal år. Genomförande Genom beslut på förbundsstämman ersätts nuvarande investeringsfond av en resultatfond, dvs innestående medel på investeringsfonden överförs till en ny fond, resultatfond. Avsättningar görs årligen till denna fond utöver avsättningar till valfond. Dock är inte förbundets syfte samla kapital utan stora överskott ska omsättas i en utökad verksamhet. Syftet med resultatfonden är ha en reserv för en speciell satsning som kan vara begränsad i tiden eller ha vid sämre valutfall med påföljande lägre intäkter. I sådant läge skulle medel ur resultatfonden kunna tas för kunna upprätthålla en tillfredsställande verksamhet trots lägre intäkter. Dock bör inte fondens medel uppgå till mer än kronor. Givetvis tillförs ytterligare överskott under verksamhetsåren det balanserade kapitalet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta avveckla befintlig investeringsfond och ersätta med resultatfond och resultatfonden ska uppgå till max kronor. Jönköping i mars 2014 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län 17

20 Proposition nr 3 Angående politisk plform som utvecklar Jönköpings län Syftet är utveckla Jönköpings län för samtliga medborgare och på så sätt gynnar det hela länet till en god framtidstro. Garanterad sjukvård för samtliga patienter Vi vill stärka patientens makt, genom en rättighetslagstiftning för patienter. Det kommer garantera vård för samtliga patienter på lika villkor. Vårdbehovet ska också vara avgörande för vem som får vården först. Äldreomsorg - där omtanke, kvalitet och valfrihet är rättigheter Vi tänker kämpa för äldre i alla delar av Jönköpings län ska få äldreomsorg och vård där möjligheten välja och påverka är en rättighet och kvaliteten och omtanken alltid är i centrum. Gör Jönköpings län till försökslän för gårdsförsäljning Vi vill arbeta för Jönköpings län blir försökslän för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Spirituosa, vin eller öl tillsammans med god mat ger en fantastisk möjlighet utveckla både landsbygden och turismen i Jönköpings län. Dessutom leder lokal näring till fler jobb länet över och det gynnar också traditionella småländska lokala seder och bruk. Jönköpings län Sveriges knutpunkt Vi vill fortsätta det framgångsrika arbetet för förverkligandet av Götalandsbanan och Europakorridoren, då blir Jönköpings län ett nav och kan bli den fjärde största tillväxtregionen i Sverige. Infrastruktursatsningar för hela Jönköpings län Vi vill verka för infrastruktursatsningar i hela Jönköpings län - skapa språngbrädor för tillväxt och möjligheter för både människor, orter och företag. Vi vill förstärka befintlig tillväxt men även skapa nya förutsättningarna för ytterligare tillväxt. Kollektivtrafiken binder samman länet Vi vill binda samman länet med kollektivtrafik i form av både buss och tåg, där man ska kunna åka från norr till söder och även tvärs över länet, utan problem. Kollektivtrafiken ska även fortsätta förbättras och förenklas mellan de län som gränsar till Jönköpings län. Slopa tidsbegränsningen för skolbusskort i länet Vi vill slopa tidsbegränsningen som säger skolbusskort bara kan utnyttjas fram till klockan 20:00. Då ökar möjligheten studera vid en skola man själv väljer. 18

21 Företagande för välstånd i en av de kreativaste regionerna i Europa Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda. Vi är oerhört stolta men ser samtidigt man aldrig skall ta något för givet. Företagande i starka tillväxtregioner drivs främst av tillgång på välutbildad arbetskraft. Därför vill vi slå vakt om, satsa på- och utveckla Högskolan i Jönköping och dess noder samt närliggande Science Park. Skola, utbildning och högskola i Jönköpings län Vi vill höja kvalitén i skolutbudet, både i grundskola och gymnasieskolor. Det ska finnas forts möjlighet välja mellan offentliga och fristående skolor. Studenter ska gärna stanna och även återvända till länet efter avslutade studier på annan plats. Vi vill få fler högskolestudenter från Sverige och utbytesstudenter från hela världen stanna i länet. Vi vill ha fler närvarande poliser i hela länet Alliansen har genomfört den största satsningen på rättsväsendet någonsin. I Jönköpings län har antalet poliser ökat. Det finns nu fler poliser än någon annan gång i modern tid. Med ökningen har det blivit säkrare och tryggare och naturligtvis vill vi fortsätta i den riktningen. Integration kräver en tydlig arbetslinje För en lyckad integration krävs en tydlig arbetslinje. Det vet vi i arbets- och företagsamma Jönköpings län. Här är vi ett föredöme för övriga Sverige. Och vi vill fortsätta förstärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt arbeta för på så sätt skapa fler resurser till vård, skola och omsorg. Gröna näringar och hållbarhet Gröna näringar och lantbruksföretag kommer alltid vara en viktig näring i länet. Därför måste det skapas bättre och långsiktigare förutsättningar. Regelförenkla på lokal- och regionalnivå, enligt principen det ska vara lätt göra rätt. Skog, jord och ven är länets främsta naturresurser och har en enorm potential som vi vill nyttja bättre i skapandet av ett hållbart och tillväxtfrämjande samhälle. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta bifalla propositionen 19

22 Motion nr 1 Angående upphäv tidsspärr av skolbusskort Av: Fanny Westlund & Jonas Ericson, MUF GISLAVED Bakgrund MUF Gislaved värnar om miljö och människor i vår kommun och i vårt län. Alla elever som bor med ett längre avstånd från exempelvis Gislaveds Gymnasium erhåller ett länstrafiksbusskort som gäller fram till kl. 20:00. Motivering Alla elever som åker buss till skolan tilldelas ett länstrafiksbusskort som går använda 2 ggr/dygn fram till kl. 20:00. Detta passar inte alltid med den planering som studerande behöver i och med exempelvis biblioteket stänger 20:00 vissa vardagar. Om vi tittar på t.ex. på linje 132, Gislaved-Jönköping via Hestra så går sista buss inom tidsramen kl 18:20. Sista bussen för dagen går kl. 20:15, alltså 15 minuter efter tidsramen gått ut. Ett annat exempel är linje 202, Gislaved-Värnamo via Reftele, där sista bussen inom tidsramen går kl. 18:20. Sista bussen på den linjen för dagen går kl. 20:40, alltså 40 minuter efter tidsramen. Fler exempel går hitta. Detta är ett stort problem för många studerade även utanför Gislaveds kommun och det är därför löjligt det skall finnas en sådan tidsram. Bedömning Vi bedömer den tidsram bör upphävas då busskortet ändå är begränsat med två resor/dygn. Förslag till beslut MUF Gislaved yrkar därför på denna begränsning skall upphävas, då vi anser alla elever skall ha rätten styra sina egna studietider. Yrkande : förbundsstämman ställer sig bakom denna motion moderaterna i Jönköpings län driver frågan vidare i landstinget Förbundsstyrelsens yttrande Upphäv tidsspärr av skolbusskort Motionärerna tar upp en viktig fråga angående tidsspärren av skolbusskortet och vad det får för konsekvenser för många ungdomar i deras vardag. Det viktiga med ett skolkort är man 20

23 på ett enkelt sätt ska kunna ta sig fram och tillbaka till studieorten för ha tillgång till skola, bibliotek och diverse andra aktiviteter. Att känna sig styrd av bestämda tider gör man inte kan tillgodogöra sig samma möjligheter som de som bor på orten. Det viktiga måste vara det ingår två resor per dag, inte vilka tider man reser. Moderat politik är verka för en levande landsbygd där politiken inte ska sätta tidsgränser som begränsar ungdomarna. Med ovanstående i beaktning yrkar Förbundsstyrelsen Förbundsstämman : bifalla motionen i sin helhet motionen skickas till Landstingsgruppen Reservation Malin Wengholm och Håkan Jansson reserverar sig mot förbundsstyrelsens förslag med motiveringen landstinget redan utreder frågan och den skall redovisa inom kort. Det pågår redan ett arbete med ta fram bättre alternativ till ungdomskort. Majoriteten (M,Kd,C,Fp o MP ) i landstinget har gett förvaltningen ett utredningsdirektiv som ses i sjön i höstas. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna och landstinget jobbar med frågan om ungdomskort. Detta skall redovisas i maj. Motion nr 2 Angående Vårdnadsbidrag/Vårdnadslön Av: Urban Blomberg, Tenhult Vårdnadsbidrag finns idag som en möjlighet för de föräldrar som vill vara hemmahos sina barn under förutsättning barnen är mellan 1 och 3 år. Hur realistisk är denna möjlighet när ersättningen är 3.000:- per månad? Ersättningen är skefri men ej pensionsgrundande. Som jag ser det är den valfrihet som vårdnadsbidraget innebär ytterst begränsad. Dessutom är dagens valfrihet ytterst ojämlik och innebär den ekonomiska kalkyl som föräldrarna gör endast visar vad som ekonomiskt är bäst för familjen i sin helhet. En verklig valfrihet för föräldrarna inte bara ekonomiskt utan med barnets och båda föräldrarnas bästa för ögonen - uppnås bara om månadsbeloppet är betydligt högre, skepliktigt och pensionsgrundande. Dessutom skulle en sådan förändring resultera i ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet men även mer jämlika pensioner i framtiden. Vad avser rimligt belopp kan ev. ersättningen från A-kassan vara en utgångspunkt. Om vi inte agerar för ökad jämlikhet och verklig rättvisa nu riskerar dagens yrkes- kvinnor hamna i liknande situation som tidigare hemmafruar som varken hade vårdnadsbidrag eller pensionpoäng och därför nu är beroende av sin make/sambos förmodligen högre pension. 21

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid Länsstämma på Tallnäs Stiftsgård, Skillingaryd 2014-04-12

Protokoll fört vid Länsstämma på Tallnäs Stiftsgård, Skillingaryd 2014-04-12 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Protokoll fört vid Länsstämma på Tallnäs Stiftsgård, Skillingaryd 2014-04-12 Stämman inleds med att Vaggerydskretsen genom Lisbeth Carlsson och Marianne Frick hälsar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Innehållsförteckning Innehåll Sida

Innehållsförteckning Innehåll Sida Innehållsförteckning Innehåll Sida Program 3 Ombudsfördelning 4 Dagordning 5 Arbetsordning 6 Verksamhetsberättelse 7 Årsredovisning 17 Revisionsberättelse 21 Propositioner 22 Motioner 49 Valberedningens

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer