Protokoll fört vid Länsstämma på Tallnäs Stiftsgård, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Länsstämma på Tallnäs Stiftsgård, Skillingaryd 2014-04-12"

Transkript

1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Protokoll fört vid Länsstämma på Tallnäs Stiftsgård, Skillingaryd Stämman inleds med att Vaggerydskretsen genom Lisbeth Carlsson och Marianne Frick hälsar välkommen samt går igenom dagens program. Efter att förhandlingarna genomförts ska studiebesök ske på Kreativt Återanvändningscenter i Skillingaryd, som trots sin unga ålder redan blivit känt och prisbelönt. 1. Stämman öppnas. Länsförbundets ordförande Henrik Svensson förklarar genom några inledningsord stämman öppnad. 2. Fastställande av röstlängd. Upprop av styrelsemedlemmar och valda ombud förrättas och röstlängden fastställs. Se bifogad närvarolista. Elva kretsar finns representerade genom ombud på stämman 3. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt. Ordförande Henrik Svensson redogör för utskick via mail samt information via hemsidan 30 dagar före stämman. Mötet fastslår därmed att Länsstämman utlysts enligt stadgarna. 4. Godkännande av dagordning. Dagordningen gås igenom och godkänns därefter. 5. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Som mötesordförande väljs Kenneth Åberg. Han tackar för förtroendet samt berättar om Tallnäs Stiftsgård där han är med i styrelsen. Som politiskt aktiv framför han också hälsningar från Vaggeryds kommun om en lyckad årsstämma. Till sekreterare utses Lisbeth Carlsson. 6. Val av justerare tillika rösträknare. Till justerare och rösträknare väljs Marianne Frick och Robert Erlandsson. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Henrik Svensson går noggrant igenom verksamhetsberättelsen för år Antalet medlemmar ökade under 2013 med 94 till 6 366st, vilket är glädjande. Styrelsen har haft tretton protokollförda sammanträden. Föreningen finns representerad i ett flertal sammanslutningar och har deltagit i flera olika konferenser under året. Länsförbundet har överklagat Bergsstatens beslut om att bevilja koncession för brytning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr (vilken avslogs av regeringen i januari 2014). Överklagande har även skett av Bergsstatens beslut att bevilja undersökningstillstånd vid Taberg. Förvaltningsrättens avslag har överklagats till Kammarrätten. Fråga ställs om vem som kan överklaga ett beslut. Kretsar, som är berörda kan överklaga men större tyngd ges om överklagandet sker genom Länsförbundet, vilket kan vara aktuellt då flera kretsar berörs.

2 Remisser har besvarats gällande föreningens jordbrukspolicy och en SWOT-analys för framtidens landsbygd i länet. Under året har Gruvgården sålts i befintligt skick till Claes Frostfedt för kr. Försäljningen beslutades vid en extra stämma i augusti. Stort arbete, vilket nyligen är avslutat, har lagts ner för att tömma byggnaden. Under året har Länsförbundet gått med som intressent i Vattenrådet för Vättern. Fyra Länsstyrelser och åtta kommuner runt Vättern ingår i föreningen. Bengt Ohlsson informerar om de tre främsta hoten mot Vätterns vatten nämligen, gruvan i Norra Kärr, försvarets utökade skjutningar samt eventuell brytning av skiffergas i Motalabukten. Därmed godkänner stämman verksamhetsberättelsen. 8. Ekonomisk redovisning. Kassör Anders Aldberg redogör för ekonomin och går igenom resultat- och balansräkning. Ekonomin är god.efter redovisningen fastställs resultat- och balansräkningen av stämman 9. Revisorernas berättelse. Revisorerna har granskat och kontrollerat räkenskaperna verksamhetsåret 2013 och har inte funnit någon anledning till anmärkning tvärtom får kassören stort beröm! Genom att kontoplan bytts är det lättare få överblick över ekonomin. Beröm utdelas också till styrelsen för ambitiöst och noggrant arbete väl dokumenterat i välskrivna protokoll och helt i enlighet med stadgarna. 10.Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 11.Fastställande av verksamhetsplan för Verksamhetsplanen gås igenom och fastställs. 12.Fastställande av budget för år Anders Aldberg redogör för budgetförslaget, som därefter godkänns av stämman. 13.Beslut om antalet styrelseledamöter. Stämman beslutar antalet styrelseledamöter till åtta. 14.Val av ordförande i länsförbundet tillika ordförande i styrelsen. Till ordförande i länsförbundet för 1 år väljs enhälligt, enligt valberedningens förslag, Henrik Svensson. 15.Val av övriga styrelseledamöter. Till omval på 1 år väljs Bengt Ohlsson och Anders Aldberg. Till omval på 2 år väljs Albin Enlund. Till nyval på två år väljs Märta Svärd. Ledamöter som kvarstår till 2015 är Lisbeth Carlsson, Inga-Britt Fälth och Åke Jönsson. 16.Val av två ordinarie revisorer och suppleanter för dessa. Till omval på 1 år som ordinarie revisorer väljs Ronny Korsberg och Johan Uhr. Till revisorssuppleanter omväljs Olof Nordström på 1 år och Lea Petersson, nyval på 1 år. 17.Val av valberedning varav en sammankallande. Till valberedning under kommande år omväljs Sven-Åke Svensson, Eksjö samt Robert Erlandsson, Gislaved. Sammankallande i valberedningen blir Sven-Åke Svensson. Valberedning och styrelse får i uppdrag att i samråd utse ytterligare en person, som helst bör vara en kvinna från område 1. Område 1: Bankeryd, Habo, Mullsjö, Jönköping, Huskvarna och Tranås.

3 Område 2: Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Område 3: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 18. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning. Ordförande Henrik Svensson informerar om rutinerna vid tillsättning av valberedning. Därefter beslutas styrelsen få mandat att utse lämplig kandidat. 19.Ombud till Föreningen Smålands Naturs årsstämma. Bengt Ohlsson informerar om föreningen och att man aktivt måste begära utträde enligt stadgarna. Därefter beslutas att de ombud som kommer att representera länsförbundet i Jönköpings län vid Föreningen Smålands Naturs årsstämma den 10 maj är Albin Enlund, Åke Jönsson samt Bengt Ohlsson. 20.Osaby Säteri, framtida förvaltning. Frågan om Osabys framtid diskuterades även på föregående Länsstämma och är komplicerad. Henrik Svensson redogör kortfattat för nuvarande situation. Riksföreningen äger Osaby, som föreningen Smålands Natur förvaltar. Ett flertal synpunkter framförs om försäljning i en eller annan form. Man menar att Naturskyddsföreningen ska lägga kraft inom andra områden, inte förvalta fastigheter. Jan-Olof Berlin är klart emot försäljning och menar att en grupp kan tillsättas som sköter fastigheten. Detta har dock inte lyckats efter de problem som uppstod i samband med stormen Gudrun. Stämman beslutar att styrelsen och ombuden får mandat att hantera frågan samt att undersöka vilka kretsar som är medlemmar i föreningen Smålands Natur. 21.Revidering av stadgar. Inga-britt Fälth redogör för styrelsens förslag till stadgar samt motiverar det fåtal förslag till förändringar som gjorts. Därefter beslutar stämman godkänna stadgarna. 22.Motioner. Inga motioner har inkommit. 23.Övriga frågor. Informeras om Riksstämman i Örebro juni. Kretsarna uppmanas att delta i stämman och om man inte kan närvara överlämna sitt mandat till annan krets eller Länsförbundet, som i utbyte återkommer med information från stämman. Henrik Svensson gör ett medskick till kretsarna att fundera över värdskap och plats för Länsstämman Han informerar också om möjligheter till samarbete kring valfrågorna inför höstens val och vill att kretsarna i så fall hör av sig. En uppmaning att sätta upp grodskyltar för förestående grodvandringar framförs. 24.Avtackning. Ordförande för stämman, Kenneth Åberg tackade för förtroendet som stämmans ordförande. Han avtackades i sin tur för ett uppskattat och väl genomfört ordförandeskap med blommor av Henrik Svensson. Vaggerydskretsen avtackades med blommor och choklad för sin insats i samband med värdskapet. 25. Länsstämman avslutas. Ordförande Henrik Svensson tackar alla deltagare som kommit till stämman och som deltagit i diskussionerna och avslutar därefter Länsstämman 2014

4 Vaggeryd Lisbeth Carlsson mötessekreterare Kenneth Åberg mötesordförande Marianne Frick justerare Robert Erlandsson justerare Deltagare vid Länsstämman för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Styrelsen länsförbundet: Henrik Svensson, Jönköping Anders Aldberg, Nässjö Lisbeth Carlsson, Vaggeryd Åke Jönsson, Jönköping Inga-Britt Fälth, Bankeryd Bengt Ohlsson, Huskvarna Bankeryd: Eksjö: Gislaved: Gnosjö: Huskvarna-Gränna: PerJonas Andersson Sofia Spjut Inga-Britt Fälth Ronny Korsberg Sven-Åke Svensson Yvonne Svensson Arne Svahn Robert Erlandsson Sigvard Magnusson Gunnar Johnsen Arja Johnsen Bengt Ohlsson Ulla Staaf Per-Arne Nyström Marianne Ek Birgitta Andersson Jan-Olof Berlin

5 Jönköping: Mullsjö: Nässjö: Sävsjö: Vaggeryd: Värnamo: Pia Larsson Anna Kärner Elin Ram Åke Jönsson Henrik Svensson Joel Jansson Margaretha Laudon Anders Aldberg Lars Lindfors Britt-Marie Andersson Inga-Maj Rostedt Christer Rostedt Lisbeth Carlsson Marianne Frick Kenneth Åberg Peter Thorén Antal deltagare: 33 personer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2012 Länsförbundets årsstämma Länsförbundets t.f. ordförande Anders Aldberg hälsade alla välkomna till den 44:e årsstämman för Jönköpings

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer