Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013"

Transkript

1 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området professionell teater med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Under perioden har Smålands Musik och Teater kontinuerligt arbetat för att stärka den konstnärliga kvaliteten och teaterns konstnärliga identitet. Teatern har arbetat målinriktat för att Spira skall vara en nod för scenkonsten i Jönköpings län. Teaterns föreställningar har stundtals varit konstnärligt utmanande. Det har varit en medveten strategi för att teatern skall positionera sig som en högkvalitativ konstnärlig institution. Det valet har synliggjorts genom att vi vid ett flertal tillfällen fått nationell uppmärksamhet och hyllats i nationell press. Det har stärkt vår identitet som en högkvalitativ scenkonstinstitution var Smålands Musik och Teater värdar för Scenkonstbiennalen. Även detta hjälpte till att sätta Smålands Musik och Teater på den nationella kulturkartan. I och med flytten från den mindre gamla teatern, in i Spira, har teatern fått en mer pressad budget på grund av den ökade produktionskostnaden som en större scen medför. Vi är sju fastanställda skådespelare och har inte haft råd att anställa så många frilansskådespelare som vi önskar och behöver för att tillfredställa publikens och skådespelarnas behov av nya intryck och utveckling. Val av repertoar påverkas naturligtvis också av antal tillgängliga skådespelare. Vi har genomfört ett lyckat projekt som riktat sig till och spelades på äldreboenden i länet. Teatern har under perioden varit inblandad i ett flertal produktioner och evenemang i Jönköping och regionen vilket stärkt samverkan med de fria utövarna och kommunerna. Regional utveckling Telefon: Plusgiro: Regional utveckling stab E-post: Bankgiro: Husargatan 4 Hemsida: lj.se/regionalutveckling Orgnr: Box Jönköping

2 2(27) Ett nytt projekt där ensemblen besökte flera av länets kommuner med högläsning av pjäser genomfördes. Efter läsningen hölls en diskussion om den lästa pjäsen och om teater i stort. Teatern har gjort några mycket spännande samarbeten. T.ex. turnéföreställningen Dödsdansen och Vi har det bra i samarbete med Riksteatern som förutom två veckors spelperiod hos oss på Spira även turnerade i större delar av Sverige och i även i Finland. Projektet Världshistorien ihop med Radioteatern var ett annat lyckat samarbetsprojekt. Vi är även mitt uppe i en samproduktion med Örebro länsteater där vi gör en stor föreställningen ihop. Våra två ensembler och viss ateljépersonal arbetar tillsammans över länsgränserna. Föreställningen kommer att spela på båda teatrarna. Teatern har under säsongen 2012/2014 också bjudit på många spännande och publika gästspel med stor bredd både för unga och gamla. Vi har ett mycket tätt samarbete med riksteatern i Jönköpings läns teaterkonsulent och har tillsammans på olika sätt arbetat med stärkandet av arrangörsleden. I den regionala kulturplanen står det att teatern skall arbeta för att bli en repertoarteater, vilket skulle utveckla den egna verksamheten, öka tillgängligheten och nå en bredare publik. Det har varit svårt att genomföra än så länge på grund av brist på ekonomiska och personella resurser. En annan sak värd att nämna är att i och med igångsättandet av Spiras verkstad tillverkar teatern numera sin egen dekor vilket är tids- och kostnadseffektivt och identitetsstärkande. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell teater. Som länets enda professionella institutionsteater har vi ett stort ansvar att ständigt bevaka och utveckla våra konstnärliga resultat. Detta gäller även teaterns gästspel. Ett krav för att ta in gästspel är att vi skall ha sett föreställningarna som vi tar in. Det har ökat vårt uppsökande arbete och deltagande i utbudsdagar, festivaler. Teatern är mitt uppe i ett identitetsskapande och konstnärligt utvecklingsarbete. Det går till på olika sätt. Teatern har till exempel bildat flera arbetsgrupper: Pjäsläsningsgruppen, Levande Foajégruppen, Fånga tidengruppen, Offentliga samtalsgruppen. Mallengruppen (Vilket har resulterat i att det har framtagits en arbetsmall Att arbeta tillsammans som vi använder oss av i arbetet med teaterns produktioner). Vid våra konstnärliga utvärderingar har det framkommit att delaktighet under repetitionsarbetet är en av de viktigaste faktorerna för att nå hög konstnärlig kvalitet). Teatern fick en utökad ram med 1,5 milj. kronor. Detta har medfört att vi bättre kan ha en fungerande kvalitativ verksamhet.

3 3(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell teater: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barns och ungas rätt till kultur: Smålands Musik och Teater har, inom befintlig organisation, skapat en ny sälj- och koordinatortjänst som helt riktar sig mot barn och unga. Detta för att utveckla och stärka barn och ungas rätt till kultur. En arbetsgrupp har även bildats för att sätta fokus på barn/unga. Det täta samarbetet med den fria teatergruppen Teateri har fortgått och utvecklats. Internationalisering: Scenkonstbiennalen var ett internationellt arrangemang med flera internationella scenkonstföreställningar. Annars har våra resurser inte räckt till för att på ett tillfredställande sätt arbeta med internationalisering. Ett påbörjat samarbete med en vänprovins i Kina, var på god väg att förverkligas. Men på grund av sjukskrivning av projektledaren på Landstinget, som drev det arbetet, har det än så länge inte blivit något av det samarbetet. Interkulturellt arbete: Teatern har arbetat med interkulturellt arbete i flera olika projekt. Vår organisationsstruktur bjuder in till konstformsöverskridande arbeten. Det har resulterat i flera interkulturella samarbeten. Professionell dans 1. Samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. En av de viktigaste prioriteringarna är att utveckla scenkonsten, i detta fall dansen startade vi upp ett samarbete med Cullbergbaletten. Detta var ett stort steg för att utveckla kvaliteten på dansen i regionen. En nytillträdd, 100 % anställd, konstnärlig koordinator för dansen är ansvarig för satsningen för dansutvecklingen på Smålands Musik och Teater. Vi har, under år 2013, presenterat 16 föreställningar för ungdomar från 16 år och för vuxen publik. Bland annat Cullbergbalettens gästspel Playback och med produktion Word of mouth som turnérade även i Skåne län. Vi har producerat och organiserat workshops för studenter på Kulturhuset Spira och i skolor i regionen. Vi har tillsammans med Landstinget i Jönköpings län samproducerat en föreläsning/ workshop för lärare i regionen. Detta arbete leddes av den dåvarande Culbergbaletten konstnärliga ledare Anna Grip.

4 4(27) Under år 2014 kommer vi att presentera 17 föreställningar för barn och ungdomar i åldrarna 6 månader till unga vuxna och familjer, samt 2 gästspel för vuxen publik. Vi vill främja internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Vår samproduktion med Cullberg Baletten, Word of mouth, koreograferades av Tilman O Donnel (USA), som utfördes av Shintaro Oue (Japan) och Marcus Doverud (Sverige), ljus och scenografi av Thomas Zamolo (Frankrike) och ljud konstruktion av Cyril Baldy (Frankrike). Vi vill främja kvalitet och konstnärlig förnyelse genom att producera och bjuda högsta kvalitet på artister och uppträdanden till Kulturhuset Spira. Vi vill skapa en betydande regional utveckling och internationalisering genom att presentera ett brett utbud av dans i regionen. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell dans. Inget ytterligare att tillägga. Se svar Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell dans: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Smålands Musik och Teater har, (som nämnts under svar 3), nyligen skapat en särskild tjänst för samordningen av teater, musik och dans, som riktar sig till barn och unga. Detta för att förbättra kommunikationen med skolor och ungdomsorganisationer i regionen när det gäller Smålands Musik och Teater kulturella utbud och för att säkerställa barn och ungdomars rätt att få tillgång till bra kultur. Smålands Musik och Teater har en medveten prissättningsstrategi för att underlätta barn och ungas möjlighet att få ta del av vårt dansutbud. Mångfalden av artister och uppträdanden inbjudna till Kulturhuset Spira är en mycket viktig aspekt av våra insatser för interkulturellt arbete och internationaliseringen av dansscenen i regionen.

5 5(27) Professionell musik 1. Samlad bedömning av resultaten inom området professionell musik med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Smålands Musik och Teater har under perioden arbetat målinriktat på att utöka stommen av musiker i Jönköpings Sinfonietta, då orkestern hittills har varit för liten till att spela den befintliga repertoaren. Det har betytt att stora delar av Smålands Musik och Teaters budget hittills har gått åt förhöjda produktionskostnader pga. detta. Landstinget i Jönköpings län skrev i 2012 in i Kulturplanen att Jönköpings Sinfonietta skulle utökas med 4 musiker för att effektivisera detta problem. Sinfoniettan tilldelades 1,5 milj till en utökning vilket har betytt att orkestern nu håller på att rekrytera 4 nya musiker. De pengar som frigörs i budgeten pga. utökningen ger oss möjlighet att producera fler konserter av högre kvalité. Utökningen har också betytt en kvalitétshöjning för Jönköpings Sinfonietta som orkester, då nya musiker i en orkester för med sig energi och spelgläjde in i arbetet som har en positiv effekt på resten av musikerkollektivet. Vi har infört nya rutiner för hur vi engagerar ensembler, solister och artister till Musiken på Smålands Musik och Teater. Ett krav är att vi alltid ska ha lyssnat till det eller den vi vill engagera och helst live. Våra producenter har därför ökat sitt uppsökande arbete och deltar i flera utbudsdagar, festivaler och nätverksträffar runtom i världen. Genom ökad samverkan utanför Jönköpings län skapade vi under 2014 möjlighet för Jönköpings Sinfonietta att turnéra i störra delar av södra Sverige med operan La Boheme. En produktion som Norrlandsoperan satte upp och som Riksteatern sen gav möjlighet till turné i resten av landet. Under 2013 erbjöd Smålands Musik och Teater/Musiken publiken i Jönköpings läns samtliga kommuner musikupplevelser av hög kvalité och av många olika genrer. Fyra beställningsverk uruppfördes samt ett antal nyskrivna arrangemang och musikverk kanske största musikteaterupplevelse i Smålands Musik och Teater s regi var framförandet av Carmina Burana under Scenkonstbiennalen i samarbete med Folkoperan. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell musik. Som länets enda professionella musikinstitution har vi ett stort ansvar att konstant bevaka och utvärdera våra konstnärliga resultat. Detta har vi gjort på följande sätt: Intern utvärdering - musiker och andra personalgrupper Extern utvärdering - publikreferensgrupp

6 6(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell musik: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barn och Unga: Under en 3-årsperiod har Smålands Musik och Teater/Musiken haft ett regionalt utvecklingsbidrag från Kulturrådet om kr per år för att kunna utveckla vår barn- och ungaverksamhet. Satsningen har medfört att Smålands Musik och Teater under perioden har kunna utveckla nya verksamheter som i dag är integrerade i verksamheten. Under 2014 utökade Musiken sin barnoch ungdomsverksamhet och nådde därmed publik i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Målet är att barn i samtliga 13 kommuner ska få uppleva mötet med professionella musiker varje år. Smålands Musik och Teater har, inom befintlig organisation, skapat en ny sälj- och koordinatortjänst som helt riktar sig mot barn och unga. Detta för att utveckla och stärka barn och ungas rätt till kultur. En arbetsgrupp har även bildats för att sätta fokus på barn/unga. Ett arbete med länets 13 kommuner har påbörjats för att titta på begreppet kulturbussar. En arbetsgrupp bestående av skolchefer från några kommuner har bildats som ska ta fram en plan för hur Smålands Musik och Teater ska kunna börja ta emot alla 8 åringar från Jönköpings län på Kulturhuset Spira under ett spelår. Långsiktigt är målet att alla barn i Jönköpings län under sin skolgång får ta del av en professionell scenkonstupplevelse. Internationalisering: i Smålands Musik och Teaters arbete med det fria musiklivet har vi engagerat oss i ett stort arbete för att kunna presentera den internationella kammarmusiken här i Småland. Smålands Musik och Teater har deltagit i projektet Internationell Kammarmusiknätverk som ägs av Kammarmusikförbundet och som har finansierats av bidrag på 1 miljon från Statens Musikverk. Vårt engagemang i projektet har betytt att vi bl.a. har kunnat presentera en fransk stråkkvartett av hög musikalisk kvalité för vår publik i Jönköpings län. Projektet genomförs i samarbete med Västmanlandmusiken, Länsmusiken i Kalmar län och Musik i Gävleborg. Interkulturellt arbete: i vår organisationsstruktur finns möjligheten till konstformsöverskridande arbete naturligt och inom producentledet finns det en nyfikenhet på interkulturella samarbeten. De flesta produktioner av denna typ uppstår genom produktionsidéer som sen realiseras genom samverkan både internt och externt med t.ex. Länsmuseet i Jönköping.

7 7(27) Museiverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. I kulturplanen uttrycks en vilja att Jönköpings läns museum ska bli nästa generation museum och det har vi arbetat med genom att professionalisera vår verksamhet. Vi har idag moderna processer och policys för att hantera ekonomi, HR och administration, organisationen har effektiviserats genom sammanslagning av avdelningar till färre enheter och ledningsarbetet innebär att vi kan arbeta långsiktigt och med överblick. Vi har också effektiviserat verksamhetens processer som arbetet kring samlingar, publik verksamhet och kulturmiljövård. Vi arbetar med att stärka samarbetet mellan regional och kommunal samverkan genom långsiktiga samarbetsavtal men också projekt med kortsiktiga mål. Det kan vara publika projekt men också att arbeta med stöd och hjälp när det gäller museirelatera frågor. Vi arbetar med att tillgängliggöra och problematisera kulturavets betydelse genom bl.a. projektet 100xKulturarv där vi tillsammans med civilsamhället, skolan, högskola/universitet, föreningar och enskilda utgår från länsmuseets samlingar reflekterar över vad kulturarv kan betyda och tolkas. Delaktigheten och dialog är A och O och präglar nu allt mer av länsmuseets både interna som externa verksamhet. För att kunna möte de krav som det innebär att vara nästa generations museum har vi genom medel från Europeiska Socialfonden (ESF) genomfört ett omfattande kompetensutvecklingsprogram där alla medarbetare haft tillgång till utbildningar i ämnen som avtalsrätt, mikrobiologiska risker i museiarbetet och ökad kunskap om retorik. Projektet har genomförts tillsammans med Kulturparken Småland och Macken i Växjö. Projektet avslutas i juni 2014 och personalen har då genomgått 23 utbildningsinsatser där det även har ingått transnationellt utbyte. Den förändring som nu sker inom museisektorn innebär att vi blir en allt viktigare samhällsaktör och det ställer krav på att vi genomför aktiviteter som är relevanta för dagens samhälle, det sker genom bl.a. genom publika aktiviteter men också genom att bli en mötesplats där länets innevånare kan komma för att reflektera, debattera, samtala men också engageras och inspireras för att själva bli utförare. Museets samlingar tillgängliggörs kontinuerligt på många av nätets plattformer, vi har idag fler digitala besökare än fysiska. Interaktionen med dessa digitala besökare ger många en möjlighet att bli delaktiga i museets kunskaps uppbyggnad. Arbetet med att bli mer delaktiga i det regionala arbetet pågår, museets resurser möjliggör inte att vi är tillgängliga på ett traditionellt sätt i länet utan här pågår ett utvecklingsarbete med att identifiera behov.

8 8(27) 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området museiverksamhet. Se tidigare svar. 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området museiverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete I samarbete med Kulturskolan i Jönköping, och med medel från Skapande skola, möjliggör vi för kommunens skolor att få tillgång till länsmuseets konstutställningar och tillsammans med bildpedagog få kunskap och själva arbeta utifrån konstens villkor. Vi arbetar också med visningar för barn och unga samt pröva på verksamhet inom ramen för Söndagsbarn. Vi har också permanent en Sagogarderob inspirerad av John Bauers sagovärld som flitigt används av både barn och vuxna. Vi har haft transnationellt utbyte med museer i Glasgow som har resulterat i besök i Glasgow med efterföljande workshop i Jönköping men också i Växjö tillsammans med Kulturparken Småland. Vi har haft utbyte inom kulturmiljövården genom att två medarbetare deltog i en konferens i Plzen, Tjeckien. Om ni med interkulturellt arbete menar att vi samarbetar med andra inom regionens område så gör vi det både med Landstingets utvecklare och där fördjupar vi nu samarbetet genom ett gemensamt projekt mellan bild och form, hemslöjd och museum, vi tar också med Nässjö konsthall. Vi har också samarbetat med konsulenen för dans. I regionen samarbetar vi med alla kommunala museer men också med museer med andra huvudmän. Vi har ett fördjupat engagemang med en rad stiftelser genom deras styrelser. Vi arbetar också med hembygdsförbund och deras föreningar samt med Jönköpings läns konstförening. Vi är också engagerade i Skådebanan och har fördjupat arbete med en del av de organisationerna som ingår i styrelsen. Inom ABM Arkiv, bibliotek och museum) arbetar vi med allt från gemensam bemanning av forskarsal till projekt med Jönköpings läns Folkrörelsearkiv där vi gemensamt dokumenterar Punkens kulturav med utgångspunkt från Tranås. Vi deltar också i de projekt som Landstinget driver som innebär att man aktiverar människor drabbade av demens genom projektet Möten med Minnen. Vi har under 2013 haft tre visningar på länsmuseet. Vi har också haft en grupp som har blivit ordinerade kultur på recept. Vi fortsätter att arbeta med både dessa projekt under Menar ni att interkulturellt arbete är mer knutet till ett mångfaldsperspektiv så har vi med hjälp av medel från kommunens integrationssamordnare arbetat

9 9(27) tillsammans med Vårsol-SARA och Mullsjö Folkhögskolan sammankopplat ensamkommande flyktingungdomar med elever från skolan bildlinje. Biblioteksverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området bibliotekverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. De prioriteringar/målsättningar som beskrivs under rubriken Biblioteksverksamhet är uppfyllda. Inom samtliga områden pågår mer eller mindre omfattande utvecklingsarbeten eller projekt. Via Länsbibliotek Jönköpings webbplats finns i stort sett samtliga beskrivna. Dialogen med bibliotekscheferna har strukturerats ytterligare vilket är ett led i att stärka samverkan och ökat samarbete. Externa uppdragsgivare har fått i uppdrag att kartlägga områden som medieförsörjning, ökad samverkan mellan biblioteken på Höglandet samt inom Litteraturområdet. Dessa rapporter är tänka som underlag för fortsatt utveckling inom respektive område och för arbetet med strategiska planer av olika slag. Utvecklingsarbete med fokus på berättelsen, språket och bibliotekets roll samlas inom Kreativ läsning, ett länsövergripande läsfrämjande arbete under utveckling. Kontakterna med högskolan för lärande och kommunikation har utvecklats, vilket stärker den professionsöverskridande delen för läsfrämjande insatser. Detsamma gör projektet Läsambassadör med regional profilering. Digital tillgänglighet, delaktighet och kompetens är ett prioriterat område där samverkan skett med folkbildningen men också med särskilt fokus på bibliotekspersonalens kompetens. Verksamheten har påverkats av tjänstledighet och vakant tjänst. Till viss del har detta kompenserats med köp av externa tjänster. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området bibliotekverksamhet. Framtagandet av rapporterna. Förutsättningar för ökad mediesamverkan inom Jönköpings län. Folkbiblioteken och Libris i Jönköpings län. Ett gemensamt bibliotek på Höglandet. Ett samlat litteraturår i Jönköpings län. De ger tillsammans en bild av nuläget inom angelägna och prioriterade utvecklingsområden, bildar underlag för fortsatta samtal samt planering av verksamheterna vilket, i samtliga fall, syftar till att höja kvalitén. Kompetensutveckling inom skilda områden men främst för verksamhet riktad mot barn och unga samt inom det digitala området.

10 10(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området bibliotekverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete För den regionala biblioteksverksamheten är verksamhet för barn och unga ett gemensamt och övergripande verksamhetsområde. Utvecklingsinsatser inom detta område prioriteras år: Läsambassadör, ett projekt med regional profilering. En läsfrämjande insats med målgruppen vuxna som barn och ungas läsande förebilder. Det handlar om föräldrar, pedagoger, bibliotekarier, politiker m.fl år: Pojkar läser ett läsfrämjande projekt med särskilt fokus på pojkars läsning som genomfördes i Värnamo kommun med regionalt stöd. Cirkelpodden - ett utvecklingsarbete riktat mot skolelever där ny teknik används i det läsfrämjande arbetet. Genomfördes i Gislaveds kommun med regionalt stöd. Bilderbokens möjligheter projekt där Vetlanda bibliotek och Vetlanda museum med Bilderbokens möjligheter vill ta ett steg till i samarbetet att lyfta bilderboken som ett pedagogiskt redskap. Genomfördes med regionalt stöd. Läshundar i Småland en förstudie genomfördes under år 2013; R.E.A.D.-hundar i Sverige. Studien syftade till att undersöka förutsättningar för att använda läshundar i läsfrämjande verksamhet på Bankeryds bibliotek. Genomfördes med regionalt stöd år: Allt är möjligt ett projekt i Nässjö kommun som vill skapa möjligheter för ungdomar att testa olika former av kreativt berättande och kreativt utövande. På ungdomsgården, i anslutning till Kulturhuset Pigalle, skapas en testmiljö där kreativiteten hos ungdomarna ska stimuleras och utvecklas. Att tillsammans med ungdomar hitta drivkraften för berättande utifrån deras eget individuella behov. Genomfördes med regionalt stöd. Internationalisering Den regionala biblioteksverksamheten har givit stöd till ett folkbibliotek som tillsammans med kommunens gymnasieskola deltar i ett projekt i Kenya. Stödet har varit till uppbyggnad av skolbibliotek. Interkulturellt arbete Ingen verksamhet inom detta fält under 2013.

11 11(27) Konst- och kulturfrämjande verksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området konstoch kulturfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Bild och form Under har det pågått och pågår flera genomgripande förändringar och omstruktureringar inom bild- och formområdet. Tonvikten i arbetet har varit att till viss del avveckla de ordinära utställningsverksamheterna till fördel för samtal, kunskapsöverföring och nätverksbyggande kring samtidskonsten. Vi driver flera projekt bl.a. ART TALKS, KONSTRAZZIA och utvecklar bl.a. utställnings projektet SIDE SHOW och etableringen av ett A.I.R i länet samt processarbetet med kvalitetssäkringen av enprocents regeln och det interregionala arbetet med att få den internationella konstbiennalen MANIFESTA till Småland. Samtliga arbeten och projekt har utvecklats med hänsyn till de prioriterade områden och till målen för bild och form som finns inskriven i kulturplanen. ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto och formkonstnärer som arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera. KONST>RAZZIA är namnet på Landstinget i Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet. Syftet med KONST>RAZZIA är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasieoch folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form. KONST>RAZZIA inleddes med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige. KONST>RAZZIA fortsätter nu i samspråk med lärarna i form av konstnärsworkshop och masterclasses och vi ger även möjlighet för utbildningarna att ställa ut i vårt utställningsrum på Länssjukhuset Ryhov. SIDE SHOW är arbetsnamnet på ett utställningsprojekt tillsammans med Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaveds kommuner so m berör platsspecifik konst och projektleds av curatorn Therese Kellner och är under uppbyggnad. A.I.R Vi samarbetar också med Vandalorum för att etablera ett internationellt och regionalt ARTIST-IN-RESIDENCE.

12 12(27) Inom ramarna för ART TALKS arrangerade vi också en resa till konstutställningen Venedig Biennalen där de inbjudna deltagarna bestod av länets viktigaste konstaktörer med syfte att stärka samarbeten och nätverk. Vi har också inlett en dialog med Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun för att skapa ett gemensamt nätverk för samtidskonsten i länet. Arbetet med detta är essentiellt för en vidareutveckling av konsten i länet och kommer att fortsätta under Därtill är Bild och form drivande i processerna med att få den internationella konstutställningen MANIFESTA till Småland Vi arbetar också med kvalitetssäkringen och implementeringen av 1 % regeln. Syftet med ovannämnda arbeten och projekt är att: främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet till olika grupper över hela Jönköpings län lokalisera och bilda ett starkt nätverk av samarbetspartners med syftet att samverka kring samtidskonsten utveckla länets internationella kontaktytor och stimulera samverkan mellan de fria aktörerna, institutionerna och kommunerna stärka och stimulera konstnärlig utveckling i länet förbättra konstnärernas villkor arbeta för att genomföra principen om att avsätta 1 procent av budgeten vid större till- och nybyggnationer till konstnärlig gestaltning tillämpa MU-avtalet stärka kunskapen inom bild- och formområdet hos elever och lärare i Jönköpings län stärka flödet till och intresset för våra kulturinstitutioner och att koppla samman konstintresserade ungdomar till det konstutbud som finns i länet lokalisera och bygga nätverk mellan de olika gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar som finns i länet stödja lokalt verksamma konstnärer lägga grunden till ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet i länet kvalitetssäkra och implementera 1 % regeln Dans Dansen jobbade på att få en permanent daglig träning för dansen inom länet. Detta har inte kunnat genomföras då det varit en negativ utveckling kring fria dansgrupper och professionella grupper inom länet. Dansen har även jobbat med samverkan mellan länets kommuner, då med professionella dansare, men detta med en förhoppning att det ska gynna den fria dansen. Så att den ska kunna berikas.

13 13(27) 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Bild och form Beträffande barn och ungas rätt till kultur har vi sjösatt KONST>RAZZIA. KONST>RAZZIA är namnet på Landstinget i Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet. Syftet med KONST>RAZZIA är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasieoch folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form. KONST>RAZZIA inleddes 2013 med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige inkl. Göteborg Internationella konst biennal och Moderna Museet. KONST>RAZZIA fortsätter nu i samspråk med lärarna utveckla nya insatser för att uppmuntra och stärka ungdomarnas intresse för samtidskonsten med t.ex. konstnärsworkshop och masterclasses. Vi ger nu även möjlighet för utbildningarna att ställa ut i vårt utställningsrum på Länssjukhuset Ryhov. Beträffande internationaliseringen så har vi förutom en nätverksresa till konstutställningen Venedig Biennalen där de inbjudna deltagarna bestod av länets viktigaste konstaktörer har vi också engagerat flera internationella konstnärer i vår ART TALKS serie. Vi har också varit drivande i processerna med att få den internationella konstutställningen MANIFESTA till Småland. Beträffande interkulturellt arbete så har vi flera samarbeten med hemslöjds utvecklarna bl.a med utställningsprojektet Homo-Hortus och med radikalslöjdaren Lagombra (Anders Jakobsen) Dans Dansen har erbjudit fortbildningar genomförda av en utbildad danspedagog från länet som gett lektioner för dansledare (inom studieförbund) inom länet. Dessa fortbildningar har varit inspirerande för deltagarna som i sin tur inspirerat sina elever. Under hösten har ett samarbete med Gnosjö kommun startat, där kommunensbehov och de deltagande danskonstnärernas kompetenser resulterade i ett samarbete med åk 5 elever på Bäckaskolan i kommunen. Detta samarbete blev

14 14(27) grunden till en dansföreställning som visades under våren 2014 för alla åk 1-6 elever i Gnosjö kommun, språkstugan, särskolan och nyanlända. Dansen har under året aktivt jobbat på att få in gästlärare, regionalt, nationellt och internationellt till de fortbildningar vi erbjudit professionella dansare och danspedagoger verksamma i länet. Regional enskild arkivverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området regional enskild arkviverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Arkivet har under året hållits öppet och tillgängligt för allmänheten, både för sökning och användning av originalmaterial, och för sökning och användning digitalt. Satsningen på arkivets hemsida har gjort att vi nu når allt fler och genom sidan har vi förbättrat den geografiska rättvisan vad gäller tillgänglighet. Digitaliseringen av arkivmaterial har varit omfattande och fortsätter. Folkrörelsearkivet har även varit pådrivande för skapandet av en regional kulturportal på nätet. I all vår verksamhet framhåller vi föreningen som en viktig del av demokratin. Vi har dessutom lyft fram vissa händelser och processer som lett fram till det demokratiska Sverige, t ex genom en utställning om 1 maj-demonstrationernas historia (även om yttrandefrihet och rösträtt). Inom området barn och ungdomar har vi gjort en satsning på ungdomsmusik under olika tidsperioder. Det handlar om tre projekt: Jazz i Jönköping, Popmusik i Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet och Punk i Tranås. Projektet Jazz i Jönköping handlar om ungdomars musik och kultur på och 1950-talet. I detta deltar ett femtontal personer som var unga på den tiden, och målet är en publikation. Popmusik i Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet är en omfattande dokumentation som också kommer att bli en bok. Det tredje projektet är en dokumentation av punkrörelsen, med särskilt fokus på Tranås där rörelsen var stark. Dokumentationen är både historisk (från sent 1970-tal) och samtida. Projektet är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet och Tranås kommun, Tranås bibliotek, Studiefrämjandet i Tranås och Jönköpings läns museum. Dokumentationen presenteras dels löpande på en hemsida och under även i två utställningar, den ena i Tranås och den andra på Jönköpings läns museum. Genom samarbete med främst Jönköpings kommun och ABF har också flera program genomförts på äldreboende/träffpunkter för äldre. Tillsammans med Landstinget, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns arkivförbund arrangerades också en ABM-konferens (Arkiv Bibliotek Museum), med ett 60-tal deltagare från hela landet. Denna gav tillfälle till viktiga samtal om samarbeten på både regional och nationell nivå

15 15(27) 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området regional enskild arkivverksamhet. Arkivets väg från arkivlämnare till användare är en process med många delmoment som vi kontinuerligt utvärderar och försöker effektivisera; allt från mottagning och kvittering till ordnande och förtecknande, utan att för den skulle göra avkall på slutmålet som är en säker förvaring och en god tillgänglighet för nutida och framtida användare. Under 2013 har vi vid flera tillfällen analyserat arbetsflödet och våra rutiner vid hantering av olika typer av arkivalier som ska digitaliseras såsom fotografier, negativ, film och ljudband. Därefter har vi, för att underlätta återsökning och framtagning av arkiv, förfinat registreringsmöjligheterna i vår databas. I takt med att allt mer material blir digitaliserat krävs större lagringsutrymmen på servrar och datorer, och även på den fronten har vi investerat under året. Nästa steg för oss blir att koppla upp vår databas till hemsidan, så att våra forskare kan nå källmaterialet var de än befinner sig. 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området regional enskild arkivverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Barn och ungas rätt till kultur Under 2013 har det tidigare nämnda projektet Punk i Tranås igångsatts, vilket kommer involvera tonåringar i ett antal program i samband med utställningsperioden i november-december. Interkulturell kulturverksamhet Under året har vi även haft en person tillfälligt anställd för planering av projektet Global folkrörelse i Jönköpings län, vilket har till syfte att dokumentera invandrarföreningar och insamla material från dessa. Medel söks till hösten och då räknar vi med att komma igång omgående.

16 16(27) Filmkulturell verksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området filmkulturell verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Under perioden har Film i Jönköpings län arbetat målinriktat för att filmare som är verksamma i länet ska få möjlighet att producera och göra film. Utvecklingsbidraget för manusutveckling ger filmare möjlighet till att komma igång med sina produktioner. Under dessa år har vi byggt upp ett nätverk för filmare i länet och vi har genomfört dialogmöten. Samverkan med Mediacenter, Studieförbundet Bilda och folkets bio har genomförts för att sprida filmpedagogik i länets skolor och projektet Boken på duken. Aktivt hjälpa nya filmare med kontakt till de visningsarenorna för att främja möjligheten till att kunna visa sina filmer offentligt, med marknadsföring och ekonomiskt bidrag. Under anordnades ett par visningar i länet. Ett antal filmare har fått bidrag för att besöka filmfestivaler och nätverksträffar i Sverige. Samarbete med Kulturskolan i Jönköping, med medel från Skapande skola, möjliggör vi för Jönköpings kommuns skolor att få tillgång att skapande med rörlig bild i verksamheten. Fortbildningsdagar och seminarier för lärare har genomförts i länet. Tellus filmfestival, filmtävling för Smålands- och Blekinge-filmare. Ett samarbete mellan Reaktorsydost, Film i Jönköpings län och studieförbundet Bilda. Film klubb, ett samarbete med Reaktorsydost och studieförbundet Bilda som utvecklar nya visningsarenor för ungdomar att se film med kvalité på fritiden har startat under 2013 och pågår fortfarande. Vi har aktivt sökt upp unga tjejer och kvinnor som är intresserade av att göra film. Målet är att fler tjejer och kvinnor får möjlighet och kunskap för att kunna producera film i vårt län. Under finns tre kvinnor i länet som producerar film och samtliga har fått stöd från oss. Under åren har vi hjälpt till med kunskap och teknik till projektet Äldre och Kultur, animationsprojekt med äldre i länet. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området filmkulturell verksamhet. Se förra frågan.

17 17(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området filmkulturell verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Film i Jönköpings län arbetar och stöttar alla oavsett kön, ålder, utbildning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Film i Jönköpings län jobbar aktivt mot skolor och lärare och genom medel från Skapande skola, möjliggör vi för Jönköpings läns skolor att få tillgång till att skapa med rörlig och animerad bild verksamheten. Projektet Boken på duken, ett samarbete med Mediacenter, får elever och ungdomar i skolor och på fritisdagårdar möjlighet att läsa och diskutera en bok och se filmen som bygger på boken. Aktivt stärka filmskapandet bland ungdomar i länet. Talangutveckling för unga filmare, bidrag, nätverk, filmfestivaler. Dialogmöten. Hemslöjdsfrämjande verksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Vi arbetar med att lyfta Hemslöjd ur olika infallsvinklar och skapa nya kontaktytor för att ge en breddad syn på vårt område. Detta för att visa det självklara i att hemslöjd är kultur och vad hemslöjd kan betyda för individ och samhälle. Under våren och sommarens träbiennal på Virserums konsthall deltog Hemslöjd, i samarbete med kollegor i Kalmar och Kronoberg, med slöjdutställningen: Bäst i Sverige. Utställningen besöktes av och i konsthallens egen kundundersökning var Hemslöjdens utställning den mest uppskattade. För att öka intresset för vävning och stimulera redan vävkunniga till ökad aktivitet visades utställningen Vävning för alla. Utställningen och programverksamhet genomfördes i samarbete med Handvävare i Jönköpings län. Samarbetet har fungerat bra och lett till en ökad aktivitet. Från och med hösten 2013 erbjuder landstinget Kultur på recept. Hemslöjd är med och utformar den del som kallas Skapande. Dessutom används våra lokaler som samlingslokal för flera aktiviteter i projektet. Enligt utvärderingen har projektet fungerat bra och Hemslöjd har fått goda omdömen. Hemslöjd har arbetat med utformningen av Jönköpings kommuns Artist in Residence program, så att de tre första konstnärerna arbetar gränsöverskridande med slöjd, konst och design.

18 18(27) 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet. Hemslöjd fortsätter med konceptet Vi sätter ljuset på, där vi visar upp en enskild aktör eller grupp under en månad. Samtidigt som de får en plats att exponera sin verksamhet på får alla de grupper som varje månad samlas i Hemslöjdens Hus förändrade lokaler. Detta ger inspiration för deras skapande och förståelse för olika tekniker och material. Utställningsformatet ger oss också friheten att ha andra motiv och bevekelsegrunder än vad som normalt är fallet i utställningssammanhang. Vi har prioriterat växthusverksamhet och det civila samhället. Insatsen har uppskattats av både besökare och utställare och vi har nått ut till nya målgrupper. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Hantverk och hemslöjd är universellt och en gemensam nämnare för alla oavsett kön, ålder, utbildning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Landstingets strategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län processleds av Hemslöjd i den regionala gruppen Kulturutveckling för barn och unga i Jönköpings län. Hemslöjd driver Slöjdklubben, en verksamhet för barn 7-14 år, där barnen får utveckla sina personliga identiteter utifrån det egna skapandet, samt få förutsättningar för att göra medvetna val. Arbetet i Slöjdklubben uppfylls av en samtida hållbar utveckling. Hemslöjd har inlett ett samarbete med Spelarena för digitalkultur och medverkat i Consolidate, event och e-sport, med hantverk i Cosplay-kulturen. Smålands Kulturfestival har många olika delar och i detta mångfacetterade sammanhang medverkade Hemslöjd med en utställning i Komstad, utanför Sävsjö. På temat hemproducerat i världen visades slöjd av åtta slöjdare från Jönköpings och Kronobergs län, alla med kopplingen till en global och lokal värld. Hemslöjd har också medverkat med barnaktiviteter på Smålands Kulturfestival.

19 19(27) Områdesövergripande frågor 4. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom samtliga områden som anges i förordningens 8 : jämställdhet tillgänglighet Smålands Musik och Teater På Smålands Musik & Teater har vår likabehandlingsgrupp framtagit en likabehandlingsfolder som bygger på Regional Utvecklings likabehandlingsplan. Teatern använder sig av teaterförbundets jämställdhetscheck i repertoararbetet för att undvika att hamna i oreflekterade konstnärliga val. Vi genomlyser alltid repertoaren och det konstnärliga arbetet ur jämställdhet, genus och mångfaldsperspektiv. Smålands Musik och Teater arbetar kontinuerligt både internt och externt med ett jämställdhetsperspektiv. Vi gör kartläggningar inför lönesättning. Vi har teckentolkat ett flertal föreställningar. Dessutom pågår det ett kontinuerligt arbete i produktionsprocessen kring urval av artister och medverkan de för att spegla samhället. Jönköpings läns museum Jönköpings läns museum arbetar både internt och externt med ett jämställdhetsperspektiv. Vi gör kartläggningar inför lönesättning för att det inte ska uppstå ojämlikhet. Inom kompetensutbildningsprojektet som vi genomfört inom ramen för ESF har jämställdhet varit en ständigt närvarande aspekt vid urval till fokusgrupp samt val av utbildningar. För det publika arbetet finns det framtagna värdeord där jämställdhet är en av dem som hjälper oss vid valet av utställningar, program och andra aktiviteter. Länsbibliotek Jönköping Jämställdhet Pojkar läser ett läsfrämjande projekt med särskilt fokus på pojkars läsning som genomfördes i Värnamo kommun med regionalt stöd. Tillgänglighet Särskilda medel för medier till regional Äppelhylla.

20 20(27) Bild och form Konsten är en gemensam nämnare för alla inblandade oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Våra projekt utspelar sig ofta i samarbete med andra institutioner, organisationer och skolor. Vi försöker alltid följa Landstingets-, kommunernas-, konstinstitutionernas- och skolornas tillgänglighetsprinciper. Dans Dansen har inför varje projekt aktivt och medvetet jobbat med att få en jämställdhet i gruppen. Detsamma gäller med de gästlärare som vi tagit i till de fortbildningar vi erbjudit professionella dansare och pedagoger i länet. Dansen har inte enbart jobbat med jämställdhet mellan könen, utan även medvetet försökt få en spridning i ålder. Dansen har haft ett projekt där ett av huvudmålen har varit tillgänglighet. Projektet Dansröster bygger på att kunna ta sig ut till kommuner som tidigare inte har haft möjlighet att ta emot dansföreställningar då man inte har en scen som lämpar sig för sceniskdans. Dansröster är dansföreställningar i små format som kan spelas i vilken lokal som helst, med enda kriteriet att det är en yta på 4 ½ X 5 m. Detta projekt sträcker sig in i 2014, men påbörjades under Regional enskild arkivverksamhet: Valberedningen för Folkrörelsearkivet har efter diskussioner upprättat en plan samt genomfört åtgärder för en jämnare könsfördelning i styrelsen. I vår utställnings- och programverksamhet försöker vi nu alltid få med genusperspektiv. Arkivet är öppet och tillgängligt för alla, oavsett kön, ålder och bakgrund. Dock har de lokaler som Folkrörelsearkivet hyr av Jönköpings kommun stora brister vad gäller handikappanpassning. Tillgängligheten ur geografisk synpunkt arbetar vi med dels genom utbyggnad av vår hemsida, dels genom samverkan med länets olika kommuner. Under arbetar vi särskilt med Nässjö kommun, men har haft informationsträffar och program i flera andra kommuner. Satsningen på arkivets hemsida och på arbetet med att digitalisera material har gjort att vi nu når allt fler som av olika anledningar kan ha svårt att fysiskt besöka oss i Arkivhuset. Genom sidan har vi förbättrat den geografiska rättvisan vad gäller tillgänglighet. Digitaliseringen av arkivmaterial har varit omfattande och fortsätter.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Process kulturplan 2018 - Dialogmöten, kommunerna politiker och tjp Dialogmöten, öppna Fördjupning konst, kultur, civilsamhället Skrivprocess Återkoppling kommunerna

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017.

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017. REGION GÄVLEBORG 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Hälsinglands museum Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 Regional kulturplan Jönköpings län 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga 2012-2014 Inledning Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Riksteatern utgörs

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Jessica Linde Tel: 0470-72 47 33 E-post: jessica.linde@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Utvecklingsbidrag - 15 oktober 2013

Utvecklingsbidrag - 15 oktober 2013 1(6) Förvaltningsnamn Regionala utvecklingsdelegationen Utvecklingsbidrag - 15 oktober 2013 Sammanlagt har vid ansökningstidens utgång 12 ansökningar inkommit. Fyra ansökningar avser filmområdet. Resterande

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Tjänsteställe, handläggare Datum Kultur och ideell sektor, Lena Adem 2016-06-28 Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron.

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer