Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg"

Transkript

1 -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA nya marknader och får tillgång till nya teknologier, genom vilka de håller en stark årlig tillväxt och förnyar sina produkter för att matcha kundernas krav. Företagets verksamhet ASSA ABLOY skapades genom en fusion av Securitas och Wärtsiläs låsdivisioner, ASSA och Abloy, 1994, och noterades samma år på OMX Stockholm. Sedan dess har de arbetat sig uppåt och ligger nu på Large Cap. Deras produkter täcker ett brett spektrum av behov gällande lås, passage, identifiering och dörrautomatik, och produkterna kan installeras även på befintliga system från andra tillverkare. Genom förvärv av mindre företag tar de del av ny teknik, så som Seos mobil access, där mobilen fungerar som en digital nyckel, på sjukhus kan man i anslutning till operationsrum hitta dörrar från ASSA, som man för att undvika att kirurgerna kommer i kontakt med dörrhandtag innan operationer öppnar med armbågen. Genom de större förvärven har de fått in en fot på nya geografiska marknader och därmed stärkt sin framtidsutsikt. Ägare och insideraktivitet ASSA har sedan 2008 justerat sin styrelse något, två personer har petats varav en blivit utbytt. Ingen i styrelsen har sedan 2008 minskat sitt aktieinnehav. En person i styrelsen sitter idag utan innehav, Carl Douglas, bror till ordföranden Gustaf Douglas, som i och med sin position i Investment AB Latour sitter på större delen av A-aktierna och en relativt stor summa B-aktier. Sedan 2008 har alla styrelseledamöter utom en ökat sitt innehav. VD Johan Molin har Incentiveaktier, av vilka 2006 års gick ut under Bland top-tio ägarna ser vi namn som Investment AB Latour, Melker Schörling AB, diverse fonder (Swedbanks Robur Fonder, AMF fonder, SEB fonder & trygg liv samt Capital Group fonder) och Norska staten. Inga enskilda personer syns som stora aktieägare, och största ägaren Latour håller 29,6 procent av rösterna. Under 2011 gick Säkl, som då höll 2,6 procent kapital och 13,6 procent av rösterna, ur helt, och Latour tog över samtliga Säkls A-aktier, samt möjligen samtliga B- aktier (och utökade med ytterligare B-aktier). i De flesta av top-tio ägarna har suttit stadigt, undantaget Säkls bortgång under 2011 och enstaka på och avhopp (nya för 2011 års årsredovisnings top-tio är Norska staten och AMF Fonder). Framtidsstrategi ASSA anser att de ska nå lönsamhet och tillväxt genom tre faktorer, marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet. Marknadsnärvaron stärker de kontinuerligt, både geografiskt och sett till varumärken, genom nya förvärv för att ta hem marknadsandelar på nya geografiska marknader och för tillgången till nya innovativa tekniker. I och med samarbeten med arkitekter och specifikationssäljare läggs mer fokus på området för elektromagnetiska lås- och dörrlösningar. Figur 1: Fördelning av omsättning ASSA har arbetat, och arbetar fortfarande aktivt med att stärka sitt eget varumärke tillsammans med lokala varumärken, och under slutet av 2011 uppgick kombinationen mellan ASSA och lokala varumärken till 80 procent av produkterna, där resterande var starka enskilda kompletterande varumärken som Yale och HID. Vad gäller produktledarskap så är ASSAS mål att vara den mest innovativa leverantören av totala lås- och dörrlösningar. Detta vill de åstadkomma genom ett konstant flöde av innovativa produkter och tekniker. Strategin har gett resultat, för andra året i rad har produkter yngre än tre år utgjort över 20 procent av den totala försäljningen. De senaste två åren har marknadsandelar tagits i och med förvärv av Kinas största leverantör av säkerhetsdörrar, och innovativa produkter öppnar upp för nya kunder, exempelvis uppköpet av Cardo, som genom Crawford levererar industriportar.

2 Kostnadseffektiviteten inom bolaget leder till effektivare produktionsflöden, bättre kontroll av materialkostnader, bättre rutiner för beslutsfattande, kortare utvecklingstider samt ökat samarbete med marknad och säljkår. ASSA har dessutom på sista tiden sagt upp en mängd anställda och lagt ner över 40 produktionsenheter, samt ändrat inriktning på ett flertal enheter, och den kvarvarande producerande verksamheten har över de senaste åren successivt placerats ut i världen. Detta till trots har kostnaden för sålda varor ökat från 2010 till 2011 med fyra procentenheter, eller 6,7 procent, till 64,2 procent av försäljningsintäkterna. Kanske kan den kommande förändringen i kommunikationsstrukturen vända det. Utvecklingen under var ett riktigt bra år för Assa Abloy med ökad organisk tillväxt på fyra procent och med en förvärvad tillväxt på 17 procent jämfört med föregående års åtta procent. Såväl omsättning som rörelseresultat ökade under året och var de bästa siffrorna företaget visat de senaste fem åren. Detta dels på grund av effektivitetsförbättringar som gjort inom verksamheten och dels genom bra försäljningssiffror. Omsättningen landade under året på MSEK (36 823) och rörelseresultatet ökade med nästan 10 procent från föregående år och summan av resultatet blev MSEK (6 046). Något som dock slog ASSA under året var de ökade valutakursförlusterna som sammanlagt påverkade omsättningen negativt med MSEK jämfört med 2010 års MSEK. Under det gångna året minskade omsättningen marginellt i såväl Europa som Amerika men detta kompenserades med en kraftigt ökat försäljning i Asien, där Kina är den dominerande marknaden. Hela den asiatiska sektorn hade en organisk tillväxt på nio procent. Utöver detta visade bolaget stark ökning inom Global Technologies med ökad omsättning från MSEK till årets MSEK. Omsättningen på Entrance systems ökade från till otroliga MSEK på grund av förvärv. ASSAS resultat före skatt blev MSEK vilket är en minskning från 2010 som hade ett resultat på MSEK vilket beror på ökade avsättningar, som Q1 Q2 Q3 Q4 Figur 3: Omsättning per kvartal de tre senaste åren påverkar resultatet negativt. Rörelseresultatet belastades även av de omstruktureringskostnader ASSA hade under året som gick på sammanlagt MSEK varav en stor del var från utbetalningar i samband med personalneddragningar. Under året avyttrade bolaget även Cardo Flow Solutions och Lorentzen & Wettre som tillsammans gav upphov till en realisationsvinst på 404 MSEK. Utöver detta förvärvades 18 bolag som gemensamt medförde 17 procent ökad omsättning. Ett av de nyförvärv som gjordes under året var Crawford, som bl.a. säljer garageportar, vilket var koncernens största strukturaffär någonsin. Utvecklingen under 2012 Q1: Började året starkt med ökad försäljning med 25 procent och där företagets samtliga divisioner hade ökad omsättning jämfört med samma kvartal Under perioden hade bolaget en organisk tillväxt på tre procent, vilket är mindre än föregående års sex procent, men får fortfarande ses som bra. Ett av de förvärv som gjordes under Q1 var det brittiska bolaget Traka som är ett ledande företag då det gäller nyckelskåp som förväntas höja 2012 års resultat med 140 MSEK. Q2: Hade även den ökad försäljning från föregående års Q2 på totalt 14 procent och en organisk tillväxt på tre procent. Under perioden förvärvades Helton- en kanadensisk tillverkare av komponenter för sektionsdörrar för privata och kommersiella kunder och Guoqiang- som är en kinesisk tillverkare av fönsterbeslag. Figur 2: Divisionernas andels av koncernens ii omsättning.

3 Q3: Visade även det god utveckling och även det kvartalet var bättre än tidigare år där försäljningen ökade med sex procent. Under perioden hade bolaget stark utveckling inom tillväxtmarknaderna Asien, Sydamerika och Afrika. Sammanlagt redovisade siffror för Q1-Q3 visar en omsättningsökning på 14 procent och en organisk tillväxt på två procent. Valutaeffekten har hittills påverkat bolaget positivt med 502 MSEK, vilket är två procent av hela omsättningen jämfört med föregående års första nio månader då valutakursförluster bidrog till en nio procents minskning av omsättningen. Q4: Föregående år speglades av en omsättningsökning på 22 procent men bestod då till stor del av förvärv. Om ASSA inte gör liknande förvärv för årets Q4 kommer med största sannolikhet företagets omsättning landa på ca MSEK med en organisk tillväxt på fyra procent, vilket är vad de presterade föregående år. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet prognostiseras öka till ca MSEK (1 881) vilket är beräknat från tidigare års resultatförbättring under Q4 på 15 procent. Omvärld och marknadsanalys Eftersom koncernen är väldigt exponerad mot omvärlden och då främst Västeuropa och Nordamerika så har den pågående skuldkrisen haft stor inverkan på koncernen på så sätt att kronkursen har stigit kraftigt samtidigt som den amerikanska dollarn och euron har tappat gentemot den svenska kronan vilket får en stor inverkan för bolagets försäljning då varorna blir dyrare att köpa för kunderna i utlandet med en svagare valuta. Men samtidigt så har efterfrågan ökat hos tillväxtmarknaderna på ASSAS produkter och det är fler och fler kunder som ställer krav på avancerade lås- och dörrprodukter, vilket också märks i ASSAS försäljning av elektromekaniska lås- och dörrlösningar som har ökat kraftigt de sista åren. På tio år har försäljningsandelen av dessa produkter ökat från 20 till 42 procent vilket indikerar att marknaden efterfrågar innovativa elektroniska säkerhetslösningar. Samtidigt är detta något relativt iii nytt för en stor del av marknaden, som fortfarande använder den traditionella nyckeln och vi tror att de elektroniska lösningarna kommer att öka allt mer, dels i nybyggda hus som börjar byggas nu, men även att befintliga lås byts ut till en modernare variant. Vi tror att Asien kommer att börja efterfråga mera säkerhetslösningar allt eftersom ekonomin blir stabilare och tillväxten fortsätter och då ligger ASSA väldigt bra till att för att kunna expandera på den marknaden. Figur 4: Utveckling av marknader under de fem senaste åren. Så fortsätter konjunkturen att vara svag så är det väldigt viktigt för ASSA att utveckla sin närvaro på de nya marknaderna, som förväntas fortsätta växa och att dessutom investeringarna i nya produkter fortsätter för att hela tiden bibehålla sin starka position inom segmentet. När det gäller råvaror och inköp av metaller så använder sig företaget inte av några terminskontrakt. Företagets långfristiga lånefinansiering utgörs till stor del av Private Placement-program i USA 500 MUSD, GMTN-program MSEK och ett lån från Europeiska Investeringsbanken på 110 MEUR. Lånet från Europeiska Investeringsbanken togs upp under 2011, medan de andra har löpt på under ett antal år, dock tog man upp ytterligare 500 MSEK via GMTN-Programmet med en löptid på sju år. De tog även upp kortfristiga lån till uppköpet av Cardo och det är den största anledningen till att kortfristiga skulder har ökat från MSEK till MSEK. De största konkurrenterna till ASSA är Ingersoll-Rand som är en global aktör, men det är svårt att jämföra dessa bolag parallellt eftersom Ingersoll-Rand är väldigt mycket bredare i sitt sortiment.

4 Dessutom finns Stanley Black & Decker som också är ett stort bolag med många segment som ASSA inte är verksamma inom. Det som är noterbart är att båda dessa bolag noterade en organisk nedgång i sina säkerhetsdivisioner på fyra procent. Medan ASSA hade en organisk tillväxt på två procent. bolag som konkurrerar med ASSA och det har tidigare framförts en hel del kritik till ASSA för att de har utestängt nya aktörer på den finska marknaden där de har en ledande position inom säkerhetsprodukter. Detta leder till att ASSA kan fortsätta ta marknadsandelar relativt ostört och att komma med nya innovationer, samt att man kan bredda sin verksamhet genom förvärv som dem har en lång tradition av att göra. Nyckeltal Omsättningen har ökat kraftigt senaste tre åren vilket kan förklaras av att man har lagt stor vikt vid förvärv vilket man också ser på den förvärvade tillväxten i procent som under 2011 låg på 17 procent, och endast en organisk tillväxt på 4 procent, vilket gav en omsättning på MSEK (36 823). Avkastning på eget kapital har under de senaste fem åren pendlat kraftigt, vilket beror på att företaget har haft strukturella problem i organisationen och jobbat Skuldsättningsgraden har de senaste åren sjunkit något men ökade under 2011 på grund av upptagande av lån för finansiering av förvärv. Soliditeten har legat stadigt på dryga 40 procent men ökade något under 2009 då de valde att lägga pengar i företagets kassa snarare än en större utdelning. Utdelning har inom bolaget legat på en jämn nivå men är som det sett ut gångna två åren på väg upp. Den låga utdelningen bolaget haft har tvingats öka för Anledningen till att ASSAS omsättning inte är större i Asien är att säkerhetsmarknaden där är väldigt fragmenterad och det stora globala aktörerna har en väldigt begränsad marknadsandel, vilket kan bero på regleringar och att de Asiatiska säkerhetsföretagen har en oligopol -liknande ställning. För marknaden i Sverige så är det ganska dåligt med hårt med kostnadskontroll och under 2008 sjönk räntabiliteten på eget kapital ända ner till 12,8 procent från 21 procent. Den underliggande orsaken till den försämringen är ett dåligt nettoresultat. För trots att man har sänkt skuldsättningsgraden så har det inte parerat den kraftiga försämringen på sista raden. Rörelsemarginalen (EBIT) har de senaste åren pendlat mellan 15,5 och 16,4 procent vilket är i linje med deras målsättning de senaste åren. I årsrapporten 2011 nämner de att en rörelsemarginal på 16 procent är ett viktigt mål för organisationen. Under åren 2008 och 2009 låg den under 16 procent och det mycket beroende på finanskrisen som slog igenom på byggbranschen. Det tillsammans med större avskrivningar och fortsatt höga kostnader har slagit på marginalen. Även under 2011 var det trots en kraftigt ökad omsättning stora avskrivningar som drog ner marginalen till 15,91 procent och att man dessutom förvärvade mycket som gör att marginalen blir sämre. P/E-talet var vid årsskiftet 2011 till Idag ligger talet på 22,9, vilket beror på att kursen har stigit med 65 procent under de senaste tolv månaderna. Vi tror det kommer ligga på den nivån i fortsättningen eftersom vinsten per aktie förmodligen inte kommer göra samma procentuella ökning. att locka nya investerare samt att övertyga de som redan har aktier inom koncernen. iv

5 Belopp i MSEK om ej annat anges Omsättning Organisk tillväxt, % Förvärvad tillväxt, % Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal 16,3 15,9 15,5 16,4 15,9 (EBIT) Årets resultat Sysselsatt kapital varav goodwill Skuldsättningsgrad 0,83 0,74 0,57 0,51 0,6 Soliditet % 41,5 41,9 45,4 45,9 42,9 Räntetäckningsgrad 7,4 5,7 7,2 10,1 8,8 Räntabilitet på eget kapital % Utdelning per aktie, SEK 21,0 12,8 12,7 19,1 16,7 3,60 3,60 3,60 4,00 4,502 Aktien ASSAS aktiekurs har sedan 2007 sett både toppar och dalar, och påverkades relativt starkt av finanskrisen, om än inte plötsligt. Successivt sjönk aktien cirka 50 procent från mitten av 2007 till årsskiftet 08/09, då periodens lägsta punkt nåddes. I samband med detta uppdagades den så kallade ASSA EVO-skandalen, där deras mest sålda lås, ASSA 2000 EVO, i en youtube film dyrkades upp på under 30 sekunder. Först när det togs upp på uppdrag granskning gjorde en undersökning. Efter det så ersattes deras kunder med ett så kallat L-järn, d.v.s. en skyddsplåt, vilket kostade ASSA över 70MSEK. Sedan dess har kursen ökat, med undantag för ett jack under 2011 som påbörjats då Wärtsilä, före detta ägare och storägare i ASSA, säljer samtliga aktier. Sänkningen stärks ytterligare då 2011 års Q2 rapport släpps och det svenska företaget Cardo köps, det hittills största förvärvet i företagets historia. Då 2011 års Q3 rapport släpps visas resultat som överstiger förväntningarna och aktien tar fart uppåt. Idag är ASSA på all time high. v

6 Figur 5: Aktien jämfört med OMX SPI de senaste fem åren. Den svarta är ASSA och den röda är OMX SPI. Prognos 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p Nettoomsättning Rörelsemarginal 16 16,3 16, ,3 EBIT Avskrivningar Res. Efter skatt Vinst/ Aktie 13,31 14,55 15,09 15,83 16,51 Utdelning/ Aktie 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 Med Grahams tillväxtformel skattas en riktkurs på 240 SEK på horrisonten Detta be räknat med: Vinst/Aktie*(8,5+2g) där tillväxten är fyra procent. Rekommendation ASSA är den största aktören på marknaden och därför har de ett stadigt fäste på marknaden. De belastas dock av höga goodwill-avskrivningar då de hela tiden försöker ta nya marknadsandelar. Den viktigaste marknaden som det ser ut idag är Europa och med dagens ekonomiska situation är det viktigt att vara uppmärksam på framtiden. Med en riktkurs på 240 som gäller för ser man inte mycket tillväxtpotential på fem års sikt. Det är inte i dagsläget ett företag värt att investera i dels på grund av den långsamma tillväxten och den låga utdelningen per aktie. Därför blir vår rekommendation att lösa ut årets vinst som har genererats från årsskiftet med en uppgång på 50 procent. vi

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2010 The global leader in door opening solutions Innehåll årsredovisning online ASSA ABLOYs årsredovisning online har många användar vänliga funktioner. Det går att få texter upplästa och

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2012 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Årsredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar från VD och

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Årsredovisning 2008. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2008. The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Clarion Hotel Sign i Stockholm använder de senaste säkerhetslösningarna från ASSA ABLOY med bland annat dörrar som är förberedda för att

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen Årsredovisning 2005 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen 2005 i korthet OMSÄTTNINGEN ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent. RÖRELSERESULTATET (EBIT)

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Innehåll. MSAB 2. MSAB översikt 2. 2011 i korthet 3. MSABs substansvärde 4. Styrelseordförande och VD har ordet 6. Finansiella mål

Innehåll. MSAB 2. MSAB översikt 2. 2011 i korthet 3. MSABs substansvärde 4. Styrelseordförande och VD har ordet 6. Finansiella mål Årsredovisning 2011 Innehåll MSAB 2. MSAB översikt 2. 2011 i korthet 3. MSABs substansvärde 4. Styrelseordförande och VD har ordet 6. Finansiella mål Innehaven 7. MSABs sju innehav 8. Presentation av

Läs mer

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer