Helsingfors stads miljöcentral. Tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors stads miljöcentral. Tjänster"

Transkript

1 Helsingfors stads miljöcentral Tjänster

2 Innehåll Sida Miljöhuset i Vik 3 Helsingfors stads miljöcentral 4 Registratorskontoret 5 Miljöcentralen i korthet 6 Livsmedels- och hälsoinspektörer 8 Veterinärer 10 Miljöinspektörer 12 Miljöskydd och -forskning 14 Stora Räntans naturcentrum 16 Miljönämnden 18 Förvaltning 19 2 Bilder: Suomen ilmakuva Oy, Rhinoceros Oy, Sami Kiema, Pertti Nisonen, Taika Ilola, Mika Lappalainen och Helsingfors stads materialbank Ombrytning: Marjo Kosonen Tryckeri: Star Offset Oy 12/2011

3 Miljöhuset i Vik Helsingfors stads miljöcentral är verksam i miljöhuset i Vik som blev färdigt hösten Miljöhuset var då Finlands energieffektivaste kontorshus. Husets energibesparing grundar sig på bioklimatisk planering som förenar arkitektur och teknik. Energieffektivitet eftersträvas med frikylning som grundar sig på en lösning med borrbrunnar, genom att använda isolerglas i fönstren och tjock isolering i väggarna samt genom att utnyttja naturlig belysning och energieffektiv belysningsarmatur. Vatten- och avloppsarmaturen förbrukar endast litet vatten. Miljöhuset har automatiserad husteknik som minskar byggnadens energiförbrukning kvällstid efter att den sista anställda har lämnat byggnaden. Energi produceras med solpaneler och vindrotorer. 3

4 Helsingfors stads miljöcentral Tel. (växel) E-post: Internet: De anställdas e-postadresser: Besöksadress: Viksbågen 2a (mån fre kl ) Postadress: PB 500, Helsingfors stad Telefonrådgivning mån, ons fre: kl. 9 12, tis kl Rådgivning i frågor som gäller livsmedel - restauranger, affärer, livsmedel samt kvaliteten på hushålls- och badvatten Tel Rådgivning i frågor som gäller boendehälsa -frågor som gäller inomhusluft, skadeinsekter i bostäder Tel

5 Blanketten Fråga miljörådgivaren på webbplatsen Skadeinsekter inomhus: Om du påträffar skadeinsekter i din bostad och misstänker att det är fråga om ohyra (t.ex. vägglus eller lus) kan du låta oss identifiera insekterna. Bilder på livsmedels- och textilskadeinsekter samt bekämpningsanvisningar hittar du på adressen > på svenska > Boende och hälsan > Inomhus skadedjur Registratorskontoret På Helsingfors stads registratorskontor stämplas dokument som inkomna och skickas vidare för fortsatt handläggning. Postadress: Helsingfors stad Registratorskontoret Miljöcentralen PB 10, Helsingfors stad E-post: Öppet mån fre kl Tel Fax Besöksadress: Norra Esplanaden

6 Miljöcentralen i korthet Livsmedels- och hälsotillsyn Livsmedels- och hälsoinspektörerna ger råd i frågor som gäller grundande av en ny restaurang, affär eller en annan livsmedelslokal och övervakar livsmedlens säkerhet. Hälsoinspektörerna ger råd vid grundande av frisersalonger och skönhetssalonger samt övervakar kvaliteten på hushålls- och badvattnet, konsumenttjänsternas säkerhet och ansvarar för tobakstillsyn. Miljötillsyn Miljöinspektörerna övervakar utsläpp i luft och vatten från fabriker och anläggningar samt undersökningar och saneringar av förorenade markområden. Miljöinspektörerna reder ut sanitära olägenheter i bostäder, daghem och skolor. Vanligen gäller olägenheterna fukt- och mögelskador, otillräcklig ventilation eller buller. Veterinärer Miljöcentralens veterinärer övervakar djurskyddet och djursjukdomar, anläggningar för livsmedelsproduktion samt utfärdar exportintyg för livsmedel och djur. De egentliga veterinärtjänsterna för sällskapsdjur tillhandahålls av Helsingfors universitets djursjukhus i Vik. 6

7 Miljöskydd och -forskning Uppgifter som utförs av miljöcentralens forskare är uppföljning av miljöns tillstånd i Helsingfors och relaterad vattenforskning och annan miljöforskning. Inspektörerna sköter expertuppgifter som gäller bedömning av miljökonsekvenser, naturskydd, användning av naturresurser, användning av naturen i rekreationssyfte, planering av markanvändningen och andra expertuppgifter som rör samhällsplanering. Till uppgifterna hör dessutom beredning och uppföljning av stadens miljöprogram och program för en hållbar utveckling, utveckling av miljöledning samt främjande av miljömedvetenhet och miljöfostran. Stora Räntans naturcentrum Ön Stora Räntan utanför Brunnsparken är ett intressant utfärdsmål. Naturcentret, som är öppet för allmänheten, ordnar naturutfärder och evenemang. Besökarna kan lära sig mer om undervattensnaturen i Östersjön på utställningar och i akvariehuset. För dagvårdsgrupper ordnas äventyr på ön och för skolklasser naturskoldagar. Båtar skjutsar besökare till ön från kajen vid Ulrikasborg från maj till september. 7

8 Livsmedels- och hälsoinspektörer Enheten för miljöhälsa Livsmedels- och hälsoinspektörer Tel mån, ons fre: kl. 9 12, tis kl Fax Postadress: PB 500, Helsingfors stad Besöksadress: Viksbågen 2a (boka besöket på förhand) Du kan vända dig till livsmedels- och hälsoinspektörerna om du har frågor som gäller grundande av en restaurang, en livsmedelsaffär eller en annan livsmedelslokal. Inspektörerna behandlar anmälningar eller ansökningar i enlighet med livsmedelslagen som lämnats in om nya lokaler och övervakar lokaler i praktiken genom att göra inspektioner. 8

9 Livsmedels- och hälsoinspektörerna ger råd om du misstänker dig ha fått matförgiftning eller om du vill ha reda på kvaliteten på livsmedel. Hälsoinspektörerna ger råd i anslutning till grundande av en damfrisering, frisersalong, skönhetssalong och tatueringsfirma. De behandlar anmälningar i enlighet med hälsoskyddslagen som har gjorts om nya lokaler. Hälsoinspektörerna övervakar den hygieniska kvaliteten på hushålls- och badvatten samt säkerheten hos konsumtionsvaror och konsumenttjänster. Hälsoingenjören övervakar att tobakslagen följs. 9

10 Veterinärer Enheten för miljöhälsa Besöksadress: Viksbågen 2a Stadsveterinär Tel Hygienikerveterinär Tel Tillsynsveterinär Tel Tillsynsveterinär (djurskyddsövervakning, exportintyg för djur) Tel Djurskyddsveterinär (telefontid 9 10), djurskyddsövervakning, djurhållning) Tel Fax Miljöcentralens djurläkare övervakar livsmedelsanläggningar, sköter om djurskyddstillsyn och övervakning av djursjukdomar, gör export- och importundersökningar av djur samt utfärdar exportintyg för livsmedel och produkter av animaliskt ursprung. Miljöcentralens veterinärer utfärdar officiella veterinärintyg. 10

11 De kommunala veterinärtjänsterna i Helsingfors tillhandahålls av Helsingfors universitets djursjukhus. Smådjurssjukhusets tidsbeställning mån fre kl och , tel Telefonjour utanför tjänstetid (pris 2,02 /min+lna) Hittedjur, dvs. herrelösa sällskapsdjur, sköts i Hittedjurshuset i Vik. Hit kan man föra upphittade djur och här kan ägaren hämta sitt sällskapsdjur. Adress: Försöksgårdsvägen, Vik. Öppet vardagar kl. 8 19, lör 8 16 och sön 10 18, tel , e-post: internet: Skadade vilda djur sköts på Högholmen, rådgivning tel (varje dag kl ). 11

12 Miljöinspektörer Miljöinspektörerna övervakar miljökonsekvenserna från fabriker, anläggningar och byggande, bl.a. avfallshantering, luftvård och bullerbekämpning samt kemikalier som släppts ut på marknaden. 12

13 Miljöinspektörerna reder ut sanitära olägenheter i bostäder, dagvårdslokaler, skolor och ålderdomshem och övervakar att de åtgärdas. Hälsorisker kan orsakas av fukt- och mögelskador, bristfällig ventilation, dålig inomhusluft och buller. Miljöinspektörerna övervakar undersökningen och saneringen av förorenade markområden. Miljöinspektörerna övervakar också nedskräpningen i Helsingfors. Enheten för miljötillsyn Rådgivning i frågor som gäller boendehälsa Tel mån, ons fre: kl. 9 12, tis kl Inspektörer som behandlar mark- och vattenfrågor och miljöolägenheter och -tillstånd Tel. (växel) Fax Besöksadress: Viksbågen 2a (boka besöket på förhand) Postadress: PB Helsingfors stad 13

14 Miljöskydd och -forskning Tel. (växel) Besöksadress: Viksbågen 2a Postadress: PB Helsingfors stad Experterna inom miljöskydd och -forskning följer upp miljöns tillstånd i Helsingfors. Experterna undersöker bl.a. havsområdets tillstånd, vattenkvaliteten och naturen i småvatten samt informerar om undersökningsresultaten. Sommartid ges information om förekomsten av blågröna alger i havsområdet varje vecka. Stadsekologen och miljöinspektörerna står till tjänst med experthjälp i frågor som gäller naturen i Helsingfors, användning av naturen i rekreationssyfte och naturskydd. Miljöinspektörerna ger också experthjälp i miljöfrågor som rör markanvändning och trafik, bullerbekämpning, luftvård, avfallshantering och klimatförändringen. Våra experter upprätthåller och utvecklar Helsingfors miljöstatistik och naturdatasystemet över stadens naturobjekt. 14

15 Planerarna är experter inom hållbar utveckling samt miljöledning, -politik och -rapportering. Experterna inom miljömedvetenhet tillhandahåller stadens invånare, skolor och dagvård tjänster som främjar miljöansvarighet samt samordnar stadens ekostödverksamhet. 15

16 Stora Räntans naturcentrum Stora Räntan Maj september Tel Fax Förfrågningar under övriga tider: Tel Stora Räntan är en pärla i Helsingfors skärgård strax utanför Brunnsparken. Öns mångsidiga växtlighet, rika fågelbestånd och intressanta historia gör ön till ett ypperligt utfärdsmål. På ön finns en märkt naturstig och ett naturcentrum som är tillgängligt för allmänheten. I naturcentret finns information om Östersjön, skärgårdsnaturen och förnybar energi. I de gamla bodarna och historiska kasemattkällarna på ön finns en upplevelserik utställning om undervattensnaturen i Finska viken. I akvariet vimlar det av fiskar, skaldjur och andra organismer som lever i vårt eget hav. 16

17 Naturcentret ordnar evenemang för allmänheten och naturutfärder tillsammans med öns konstnärer. För dagvårdsgrupper ordnas äventyr på ön och för skolklasser naturskoldagar med Östersjön som tema. Naturcentret producerar också material för miljöfostran och ordnar kurser för fostrare. I naturcentrets byggnader produceras värme och elektricitet med sol- och vindenergi. På Stora Räntan kan man lära sig mer om förnybar energi. Besökarna kan ta en titt på energieffektiva lösningar i olika fastigheter. En förbindelsebåt avgår från Ulrikasborgs kaj (Stora Parkvägens södra ända) varje halvtimme. Tidtabeller finns på (förbindelsebåt till Långören och Stora Räntan). 17

18 Miljönämnden Till miljönämndens uppgifter hör bl.a. miljöpolitiska riktlinjer, miljötillstånd för fabriker och anläggningar och handläggning av tillståndsansökningar för livsmedelslokaler. Vid behov kan nämnden utfärda bestämmelser i syfte att eliminera hälso- och miljöolägenheter. Miljönämnden främjar, styr och övervakar miljöskyddet och livsmiljöns sundhet, säkerhet och trivsel. Nämnden deltar i egenskap av miljöexpert i planeringen av markanvändning och ger också andra utlåtanden i miljöfrågor samt beviljar inom ramen för anslagen bidrag till registrerade föreningar som stöder och kompletterar miljönämndens verksamhet. Nämndens föredragningslista finns till påseende på nätet på adressen eller på Helsingfors stads registratorskontor. 18

19 Förvaltning Förvaltningsenheten ansvarar för miljöcentralens kommunikation och informationsförvaltning. Enheten stöder ledningen och ger juridisk rådgivning till andra enheter. Miljödirektör Tel Förvaltningschef Tel Informatör Tel Besöksadress: Viksbågen 2a Tel. växel

20 Kontaktuppgifter till andra aktörer i miljöbranschen Livsmedelssäkerhetsverket (EVIRA) information om den riksomfattande livsmedelstillsynen tel. växel Gardenia den tropiska trädgården i Vik, Försöksgårdsvägen 1 tel HRM information om bl.a. avfallshantering, återvinning, luftkvalitet och kollektivtrafiken tel växel Klimatinfo rådgivning till huvudstadsregionens invånare om förebyggande av klimatförändringen tel MetropoliLab livsmedels-, vatten- och miljöprov tel Besöksadress: Viksbågen 4 Huvudstadsregionens återvinningscentral Byggnadskontoret allmän rådgivning i frågor som gäller grönområden och gator tel Finlands miljöcentral (SYKE) information om riksomfattande miljöfrågor tel växel , kundtjänst Nylands närings-, trafik- och miljöcentral Ely information om regionala miljöfrågor tel växel Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf information om frågor som gäller Vanda ås vattenområde tel

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2014 1 (10) Stadsfullmäktige Ryj/8 24.9.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2014 1 (10) Stadsfullmäktige Ryj/8 24.9.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2014 1 (10) 8 Helsingfors stads miljörapport 2013 HEL 2013-016164 T 11 00 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anteckna den bifogade miljörapporten

Läs mer

VALVIRA. - tillsyn ger effekt

VALVIRA. - tillsyn ger effekt VALVIRA - tillsyn ger effekt 1 2 Foto: sidan 3 / Leila Karvonen; sidan 9 / fusebulb/shutterstock; sidan 10 / vitstudio/shutterstock; sidan 12 / Alexander Raths/Shutterstock; sidan 13 / Repina Valeriya/

Läs mer

INNEHÅLL. Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening

INNEHÅLL. Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening Helsingfors-nyckeln 2008 INNEHÅLL FÖRORD 5 SERVICEREGISTER 6 STADEN STÅR TILL TJÄNST 12 Helsingfors näringslivsservice 12 Turist- och kongressbyrån 13 FöretagsHelsingfors 14 Forum Virium Helsinki (FVH)

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Bulletinen blir elektronisk... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 3 Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni... 4 Fortsättning på utbildningssystemet

Läs mer

Handbok till kommunerna om exceptionella situationer inom miljöhälsan

Handbok till kommunerna om exceptionella situationer inom miljöhälsan Handbok till kommunerna om exceptionella situationer inom miljöhälsan Arbetsgrupp Kyllikki Aakko Olli Haikala Leena Hiisvirta Mikko Holopainen Ritva Kettunen Joanna Kurki Marjatta Rahkio Vesa Riihimäki

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening

6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 4 Medlemshusbolagens kontaktuppgifter uppdateras... 4 Personalnyheter... 4 Bulletinen i elektroniskt format... 4 Rådgivningen under jul och nyår... 4 Evenemang...

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Helsingfors stads matkulturstrategi

Helsingfors stads matkulturstrategi Helsingfors stad Helsingfors stads matkulturstrategi 1. Inledning I Helsingfors stads strategiprogram för 2009 2012 har följande mål satts upp: Helsingfors utvecklas som ett centrum för finländsk mat och

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Innehåll LUFTFARTSVERKETS MILJÖRAPPORT 2001

Innehåll LUFTFARTSVERKETS MILJÖRAPPORT 2001 LUFTFARTSVERKET FINLAND Miljörapport 2001 Innehåll Vi vill bli en god granne 3 För luftfartens och miljöns bästa 4 Luftfartsverkets miljöpolitik 5 Luftfartsverket betjänar 6 Flygtrafiken i Finland 8 Flygplatsen

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer