Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00"

Transkript

1 Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb kl Närvarande: 44 medlemmar i Sunne GK. Ur styrelsen deltog Torsten Norén, Susanne Nilsson, Per Bengtsson och Anneli Jansson Plats: Wärdshuset Nils Holgersson 1 Mötets öppnande Torsten Norén hälsar välkommen och öppnar mötet. 2 Val av justerare Till sekreterare valdes Anneli Jansson. Till justerare utsågs Rolf-Arne Söderlundh och Tony Larsson 3 Klubbens ekonomi och framtid Styrelsen vill ha medlemmarnas syn på de förslag som styrelsen just nu diskuterar på grund av att ekonomin inte är i balans. Prognosen ser inte bra ut. Mycket allvarlig ekonomisk situation. Det behövs ett stort medlemsengagemang för att vi ska säkra klubbens framtid. Målsättningen är att Sunne ska ha en golfbana med 18 hål, men vi behöver strategier för att klara detta. Medlemssidan går ner stadigt. Klubbens bästa år var med drygt 850 medlemmar och många greenfee-gäster. Idag har många klubbar över hela Sverige bekymmer med medlemsantal och flera Värmlandsklubbar har det tungt gjorde styrelsen i Sunne GK en undersökning som visade att 200 medlemmar inte var med och betalade: efter uppdateringen av registret var medlemsantalet nere i 640 medlemmar. Idag är medlemsantalet i giten juni hade vi tappat kr i intäkter från ifjol. På årsbasis kan vi hamna på ett minus på upp mot kronor. På greenfeeavgifter ligger vi kr efter jämfört med fjolåret mycket på grund av den sena våren. Tävlingar ligger ungefär i fas. En positiv utveckling är att det varit fler deltagare än tidigare i tävlingarna kronor har kommit in på sponsorsidan. Många sponsorer hoppar av och många vill,betala mindre. Den tuffa konjunkturen märks bland företagen. Dessutom har Torsten Norén ensam arbetat på att få in sponsorer, vilket inte är hållbart. Sannolikt når vi inte budget. Ännu tuffare blir det nästa år. En idé framåt är att skaffa fyra sponsorer per hål som betalar kronor vardera. Alltså fler sponsorer som betalar mindre. Driving rangen kom sent igång, men fungerar nu som den ska. Styrelsen har diskuterat en rad åtgärder för framtida lösningar. Möten med revisorerna Arne Olsson och Curt Palmgren har hållits.

2 5 stugor byggs av Chokri som tillför ett bra värde när de är klara. Sunne GK är en klubb som borde ha bra möjligheter om vi hittar rätt nivå. Plan A som styrelsen jobbar på är att behålla 18 hål, men förändra organisationen. Förhandlingar med Fryksdalens sparbank har gett klubben amorteringsfritt i 5 månader. Vi har 4,5 miljoner kronor i lån. Markens värde är mycket mer än så, vilket ger en säkerhet. Klubben måste rationalisera organisationen för att få ner kostnaderna och införa mer ideellt arbete. Servicenivån minskar som en följd av detta. Prioritering 1 är att ha en tillräckligt bra bana. Styrelsen har infört inköpsstopp, vilket betyder att varje inköp ska godkännas av styrelsen. Vi har exempelvis sagt nej till inköp av greenklippare. I november ser vi var vi står inför 2014 för att vidta ytterligare åtgärder. Styrelsen har diskuterat fler scenarier: Plan B: hitta utomstående finansiär Plan C: dra ner till 9 eller 12 hål Klubben höjer checkkrediten med kr gällande t om årsskiftet Men en motprestation krävs gentemot banken: förslag från styrelsen är att medlemmarna betalar en extra kapitalinsats på per fullvärdig medlem som kan betalas vid ett tillfälle eller uppdelat på två alternativt fyra tillfällen så att vi får en kapitalbas. Något beslut om detta togs inte på mötet. Styrelsen inhämtade fler idéer från medlemmarna genom att lämna ordet fritt. Här redovisas förslagen som kom fram på mötet och som styrelsen nu får värdera: vädja till medlemmarna om att redan nu få en förskottsinbetalning på 2000 kronor för kommande årsavgíft 2014 (för fullvärdig medlem). En kraftfull plan ska vara kopplad till den. Villkora inbetalningen; pengarna tillbaka för medlemmen om ekonomin rätar upp sig: ett så kallat risklån. Den samlade intäktsmassan måste öka i det akuta ekonomiska läge vi befinner oss i och för att visa banken att medlemmarna ställer upp inför autogiro för alla medlemmar. Ger mer kontroll på pengaflödet. Idag använder 40 procent autogiro. Det finns personer som inte har betalat medlemsavgiften idag. Vi måste ta kontakt med alla medlemmar som inte har betalat så att vi vet vad de har för avsikt att göra. Kristina Wallgren erbjuder sig att ringa runt till medlemmarna och göra reklam för möjligheten att betala via autogiro inför brevlådeklubb: betalar viss summa och sen greenfee för att få spela Svar: Torsten svarar att Värmlands golfförbund varit tveksamma när Årjäng testade idén. Men problemet då var att de hade utlovat att spelarna kunde spela på Värmlandsgreenfee. Problemet är ur världen om det är tydligt att spelarna ska spela på full greenfee Greenfee: erbjud spela 9 hål till speciellt pris. Tidig morgon och kväll: reducerad greenfee. Varje krona viktigt att få in. Få ut informationen om olika spelmöjlikgheter på webbplatsen Inför lotteri för medlemmar: hälften av pengarna går till klubben Inför abonnemang. Klubben får säkrad intäkt per månad. Abonnenter har till skillnad från medlemmar inget att säga till om i klubben. Utöver

3 abonnemanget spelar de mot liten greenfee, t ex 100 kr. Kan inte delta i tävlingar, ingår inte i gitsystemet Brevlådeklubb för sommarvärmlänningar: många från t ex Stockholmsklubbar finns i Sunne på sommaren. Bredda basen viktigt för litet underlag i Sunne. Lyft marknadsföringsdelen utanför Sunne Få till golfpaket t ex i kombination med BerättarLadan. Locka familjer? Svar från Torsten: Hotel Selma Lagerlöf aktiv med paketerbjudanden. Dock ingen succé. Greenfeespelandet går ner i hela Sverige ut budskapet att golf är bra livskvalitet: lämna erbjudanden till PRO, campingen Kolsnäs: ordna turneringar. Skaffa fram svar på vad Sunne golfklubb har som inte andra har? Behöver vi en bana i Sunne? Sprid att miljön är fantastisk, att du känner dig välkommen; bjud in de som har fritidshus. Få folk som aldrig spelat golf förut få testa olika aktiviteter Bra ha fler medlemsmöten: styrelsen kan inte klara allt. Ta fram en plan för nyrekrytering. Golfen är på väg ner och vi måste hitta nya arbetssätt Tänka i nya banor hade vi en prislapp för medlemmar. Då införde vi ett differentierat system men som också betydde tappade intäkter Låna ut utrusning, göra det lättare för nybörjare att pröva golf. Vi får inte ge upp tanken på att vi kan bli fler som spelar Mer marknadsföring behövs. Når inte utanför Sunne för att få hit nya medlemmar eftersom vi inte har medel att marknadsföra våra idéer. Marknadsför Sunne mot Oslo som brevlådeklubb eftersom det är dyrt att spela i Norge. Hur många norska medlemmar har vi? 32 procent av klubbens medlemmar bor i Sunne Bearbeta spelare i Oslo, Göteborg, Stockholm. Ge mäklaren greenfeecheckar för att få folk att testa golfbanan Bearbeta fritidshusboende bjud in dem till golfbanan Kil är ett bra exempel som satsat på närområdet och lyckats: skickade erbjudande till varje hushåll. Stor respons. I Sunne finns det säkert många som inte känner till golfbanan och hur trevligt det är Inför pay and play : Sänk avgiften till 200 kr Kör radioreklam: Mix Megapol. Mätbart. Når hela Värmland. Undersök vad det kostar Inför familjegreenfee: 2 vuxna, 2 barn. Reducerade priser Ha både medlemskap och pay and play på 9 hål (variera varannan vecka vilka 9 hål) Marknasför som 12 håls-bana, 9 håls-bana och pay and play på 6 hål. Gör spelmöjligheterna flexibla. Varje krona in är värdefull. (Hur får vi in det i giten när spelarna inte går 18 hål?) Alternativ i Kristinehamn kr = 5 rundor golf En engångsinsats för medlemmar: vilka konsekvenser får det? Vi kan inte låna pengar till drift Maskinsidan innebär stora kostnader: kan man tumma på klippningen? Diskutera med greenkeepern Per vad som kan minskas ner. Ta fram radikalt åtgärdsprogram. Måste hitta rätt nivå för klubben. Vad kan vi dra ner på utan att det märks för mycket. Likviditetsbudget? Vi köper bränsle för kr per år vilket inte är hållbart Finns det någon intressent som skulle vilja stötta? PR-värdet stort för Sunne. Petter Stordalen? Få in mer kompetens i styrelsen är viktigt

4 Bästa exponeringen vid E45:an. Se om det finns större företag som IKEA som vill betala för att synas här med skyltar Sunne kommun borde vara intresserade. Finns driftbidrag? Viktigt med en golfbana för att vara en attraktiv kommun som vill locka företag Torsten svarar: Dialog finns med kommunen. Men de har det också tufft ekonomiskt i nuläget Testa varianter för spel: går snabbt lägga in på hemsidan, går snabbt att göra Sunne - golf på dina villkor: det är vad många golfare söker idag. Ett bra sätt för Sunne GK att marknadsföra sig på Dålig kommunikation internt. Det saknas mottagare. Förslag har lämnats in till styrelsen, men når inte fram för diskussion Tydlighet framåt mot medlemmarna: beskriv öppet hur det ser ut och vilken plan som gäller. Berätta att det är fara för att klubben går i konkurs om vi inte agerar tillsammans Kan inte tvinga någon betala en extraavgfit, men vädja till medlemmarna om kr extra Fadderskap: vilka kan ställa upp? Kil fick in 112 nya medlemmar. Alla i Kil fick brev hem, radiojinglar i februari, sen träningsgrupper i april. Måste ha en organisation att ta hand om de nya. Nybörjare tar tid på banan Medlemmar bör få tackbrev från klubben när de går in och betalar extra Erbjudande till medlemmarna om att gå in och köpa marken, inte bara begära in mer avgifter. Utnyttja balansräkningen bokfört värde Är påminnelsefakturor utskickade? Ska göras nu enligt Ann-Sofie. Deadline för betalning var i januari. Inga signaler från spelare om att de inte vill vara med. Ska du gå ur klubben ska det meddelas i november. Viktigt att vi vet vilka som verkligen är medlemmar Påminnelser om betalning bör gå ut personligen till medlemmarna. Inte bara via nyhetsbrev Personer som inte har haft golf-id kan få spela play and play direkt. Eller gå med någon som har golf-id Medlemsavgifter: januari efter jul tungt för många att betala. Lättare betala i november. Om inte hela avgiften så betala hälften då och hälften i februari Ingen kontinuitet I att synas i pressen tävlingar till exempel. Borde göras mer. Torsten Norén skickar in till Fryksdalsbygden så det görs, men andra får gärna bidra med bilder och skrivande Torsten berättar att det funnits en marknadskommitté, men att den försvann snabbt. Han föreslår därför att det tillsätts en extern marknadskommitté/ utvecklingsaktivitetsgrupp; ett intressentgäng utanför styrelsen som hjälper till med utvecklingsidéer. Utvecklingsaktivitetsgrupp införs och ska forma underlag för nu och 2014 med förslag till styrelsen. I gruppen jobbar sammankallande Yngve Johannesson (till oktober), Jan Sjöström, Anders Nilsson, Mats Nyström, Margaretha den Hollander, Jan Johansson och Lars Bäckvall. En idélåda till gruppen skapas via hotmail Styrelsens uppdrag är nu att snabbt sätta in åtgärder som ger resultat, bland annat genomföra organisationsförändringar. Styrelsen sammanställer åtgärdsplan för kommande halvår. Drar ner kostnader maximalt i år. Syftet är att stärka sitsen inför Kortsiktiga åtgärder:

5 andra halvårets intäkter och utgifter måste balanseras. I november vet vi var vi står. Då får vi välja riktning för framtiden.. Uppföljningsmöte sker i mitten av augusti. Kallelse kommer per e-post. Torsten Norén tackar medlemmarna och avslutar mötet. Vid protokollet Justerat av Anneli Jansson Rolf-Arne Söderlundh Tony Larsson

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Att mäta, analysera och utveckla

Att mäta, analysera och utveckla 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners 2011-12-08 2 Innehåll Att mäta,

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer