3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad"

Transkript

1 HL Display Årsrapport 2010

2 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays leveransorganisation 22 Hållbarhetsredovisning 29 Resultaträkning för koncernen 29 Rapport över totalresultat för koncernen 29 Rapport över finansiell ställning för koncernen 30 Risk och känslighetsanalys 31 Bolagsstyrning i HL Display 35 Styrelse 36 Ledning 37 Flerårsöversikt 37 Definitioner 38 Historik

3 2/3 Året i korthet Koncernens omsättning uppgick till ) (1 360) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 64 1) (86) MSEK. Resultatet före skatt blev 29 1) (84) MSEK. Den 21 juli 2010 förvärvade det börsnoterade private equity-bolaget Ratos familjen Remius aktieinnehav i HL Display och lämnade därefter ett offentligt erbjudande till alla aktieägare om att förvärva deras aktier. HL Display avnoterades från Nasdaq OMX Stockholm den 17 september Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK EBITA-marginal, % 4,1 6,4 8,5 Soliditet, % 50,6 44,4 57,3 Antal anställda, medelantal ) Proforma 2) Exklusive PPE som konsolideras från 31 december ) 2) Väsentliga händelser under året Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet HL Display upplever efter en trög start på året en ökad aktivitets nivå bland kunderna. Bemanningen i fabrikerna har reducerats påtagligt och även säljstyrkan över hela världen har anpassats. Ökade behov i produktionen täcks initialt med hjälp av tillfällig personal. Integrationen av PPE som förvärvades i december 2009 påbörjas. HL Display tillkännager planerna på att etablera en ny produktionsanläggning i Polen i kombination med ett regionalt logistikcenter. HL Displays brittiska säljbolag och tillverkningsenhet integreras med PPE. 3eBins lanseras en egentillverkad serie exponeringslösningar för varor som säljs i lösvikt. Testinstallationer inom digitalskyltning genomförs. Under tredje kvartalet bekräftas bilden av en långsam återhämtning. En ny, mer positiv anda bland kunderna och tilltagande ordervolymer noteras. Ratos förvärv av familjen Remius aktier slutförs den 21 juli. Den 17 september avnoteras HL Display från Nasdaq OMX Stockholm. Försäljningsåterhämtningen blir tydligare. Såväl dagligvaruhandel som fackhandel ökar i jämförelse med 2010 och även jämfört med tidigare kvartal. De flesta regioner upplever en tilltagande efterfrågan då tidigare frusna investeringar genomförs och i viss utsträckning även som ett resultat av ökade marknadsandelar.

4 HL Display en översikt HL Display är Europas ledande varuexponeringsföretag. Med över 50 års erfarenhet är företaget expert på att skapa attraktiva och säljande butiksmiljöer som stärker kundernas köpupplevelse. HL Display har drygt anställda och ägs sedan 2010 av det börsnoterade private equity-företaget Ratos. Här finns HL Display HL Display är ett internationellt företag med verksamhet på 47 marknader i västra och östra Europa, Mellanöstern och Asien. 36 av dessa bearbetas av företagets egna säljbolag. Ytterligare 11 marknader bearbetas av utvalda distributörer. Företagets fem största marknader är Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Sverige och Norge. HL Displays kunder HL Displays kunder återfinns primärt inom tre kundsegment: daglig varuhandeln och fackhandeln, samt de varumärkes leverantörer som levererar varorna som säljs i butikerna. Majoriteten av världens ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer finns bland kunderna. Erbjudande HL Display erbjuder produkter och lösningar som hjälper kunderna att skapa attraktiva och effektiva butiksmiljöer. Med en investeringsnivå i produktutvecklingen som är unik i branschen är HL Displays ambition att skapa nya produkter och lösningar som kan bli en standard inom detaljhandeln. Optishop HL Displays erbjudande till dagligvaruhandel och fackhandel Optishop består av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Dessa hjälper kunderna att öka försäljningen och göra arbetet i butiken effektivare. Brandman HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörer Brandman består av produkter och lösningar för varuexponering i butikshyllan och kampanjexponering i andra delar av butiken. Dessa hjälper kunderna att bygga sina varumärken och säkerställa att deras produkter syns i butiken, vilket ger ökad försäljning. Produktion och leverans Majoriteten av de produkter HL Display säljer tillverkas i företagets egna fabriker. HL Display har 5 produktionsanläggningar: Falun, Karlskoga, Sundsvall, Suzhou (Kina) och Harlow (Storbritannien). Under 2011 kommer produktionen vid fabriken i Karlskoga att flyttas till den nybyggda fabriken i polska Gliwice. Genom en effektiv logistikverksamhet, baserad på regionala logistikcenter på utvalda platser runt om i världen, kan kunderna dra nytta av en hög servicenivå och korta ledtider. Omsättning per kundsegment % Dagligvaruhandel 39 Varumärkesleverantörer 26 Fackhandel 13 Inredningsföretag 9 Distributörer 5 Övriga 8 HL Display vänder sig till tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandeln, fackhandeln och de varumärkesleverantörer som levererar varorna som kan köpas i butikerna.

5 4/5 HL Displays verksamheter i världen egna säljbolag Australien/ Nya Zeeland Belgien Bulgarien Dubai Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland/Litauen Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike distributörer Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Italien Kanada Kazakstan Portugal USA Produktionsanläggningar Kina (Suzhou) Polen (Gliwice) Storbritannien (Harlow) Sverige (Falun, Karlskoga, Sundsvall) Logistikcenter Frankrike (Tours) Förenade Arabemiraten (Dubai) Polen (Gliwice) Ryssland (Moskva) Singapore Sverige (Falkenberg) Ungern (Györ)

6 Vd har ordet 2010 har varit ett spännande och händelserikt år för HL Display. Vi har fått en ny huvudägare i det börsnoterade private equity-bolaget Ratos. Som ett resultat av detta avnoterades HL Display från börsen. Under året har vi också framgångsrikt arbetat med integrationen av vårt största förvärv någonsin, PPE, och lanserat 3eBins HL Displays hittills största produktutvecklingssatsning. Efter fem kvartal i följd som kännetecknats av global kris har 2010 varit det år av stabilisering på marknaden som vi förväntade oss. Det har inte på något sätt varit ett fantastiskt år, men vi såg tydliga tecken på ett stabilare marknadsklimat på i princip alla marknader där vi är närvarande under årets tre första kvartal. Under fjärde kvartalet såg vi dessutom tecken på tillväxt i marknaden. Det märks också i vår försäljning som ökade med 19 procent. Exklusive den förvärvade verksamheten i PPE och till jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 5 procent. Det är särskilt glädjande att vi på en del marknader, som exempelvis Frankrike, ökade försäljningen ännu mer. Vi kan konstatera att vi där har återtagit marknadsandelar som vi tappat under de senaste åren. Ett tecken på att vår inriktning mot kvalitet och hög servicenivå till kunderna är rätt väg framåt. Lägre resultat än förväntat Resultatet på EBITA-nivå blev 66 MSEK för 2010, vilket var lägre än förväntat. Det är dock viktigt att konstatera att resultatet har påverkats negativt av onormalt höga engångskostnader, framförallt relaterade till omstruktureringsbeslut. Dessa uppgick under året till 27 MSEK samtidigt som valutaeffekter hade en negativ inverkan på resultatet med 19 MSEK. Mot bakgrund av detta var resultatet på en acceptabel nivå. Ratos ny huvudägare Den enskilt största händelsen under året var naturligtvis att HL Display fick en ny huvudägare i det börsnoterade private equitybolaget Ratos, som under sommaren förvärvade familjen Remius aktieinnehav i HL Display och därefter lämnade ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare. Den 17 september avnoterades HL Display från Nasdax OMX Stockholm. Redan vid förvärvstillfället kände vi Ratos väl. De har varit en stor ägare sedan 2001 och har genom representation i styrelsen varit med om att utforma våra affärsstrategier framöver. Ratos är en bra ägare som har mycket att bidra med, inte minst när det gäller finansiell expertis och kunnande. De har också samma mål som vi inom HL Display har att långsiktigt bygga värde genom att utveckla företaget och skapa tillväxt. Förstärkta satsningar på utvalda marknader Som jag nämnde inledningsvis ser vi tecken på återhämtning i de flesta av våra marknader. Utvecklingen är särskilt tydlig i östra Europa. Faktum är att vi i denna region inte är långt ifrån de försäljningsvolymer vi hade innan finanskrisen och lågkonjunkturen. Återhämtningen är också tydlig i norra och södra Europa samt i Asien. Vi har dock en lite svagare utveckling i centrala Europa med Schweiz, Tyskland och Österrike. Det är dock marknader där vi märkte en mindre nedgång jämfört med våra andra marknader när krisen var som värst. Vi genomför för närvarande ett arbete för att ytterligare ut veckla våra marknadsinitiativ. Bland annat har vi identifierat ett antal länder där vi kan bli mer aggressiva i våra satsningar. Ett sådant exempel är Kina där vi har beslutat att förstärka vår säljorganisation för att dra bättre nytta av potentialen på marknaden. En annan del av vårt arbete är att utvärdera intressanta marknader där vi idag inte är närvarande. Samtidigt kan vi komma att dra ner vårt engagemang på marknader där det bedöms saknas tillräcklig utvecklingspotential. Under 2010 öppnade vi företagets första säljbolag i mella n östern.

7 Vd har ordet 6/7 Detta är beläget i Dubai, Förenade Arabemiraten, och kommer att hantera försäljning till kunder i hela mellanösternregionen. Framgångsrik integration av PPE Förvärvet av PPE utgjorde en positiv avslutning på ett annars besvärligt Vi hade under flera års tid letat efter en förvärvskandidat som kunde förstärka vår kompetens inom skräddarsydda exponeringslösningar och produktion i flera olika material, samt utöka vårt erbjudande till varumärkesleverantörerna. PPE mötte alla dessa krav. Under 2010 har vi, tillsammans med de anställda på PPE, arbetat med att så snabbt och bra som möjligt integrera den verksamheten med HL Display. När den initiala integrationsfasen nu är avslutad är det med glädje jag konstaterar att det har gått mycket bra. Det goda samarbetet med medarbetarna på PPE och det engagemang de visat har bidragit till att vi har kunnat uppnå allt det vi avsåg att göra under året. Vi har dragit nytta av de synergieffekter som skapades, bland annat genom att slå ihop HL Displays brittiska verksamhet med PPE och skapa HL UK. Exempelvis har produktionen vid vår fabrik i Shipley flyttats till PPE, vilket gör att all verksamhet nu finns under ett och samma tak. Förvärvet har på ett mycket tydligt sätt förstärkt vår marknadsposition i Storbritannien där vi idag är en marknadsledande leverantör. Det finns naturligtvis mycket arbete kvar att göra. Under 2010 gick vi in i den andra fasen av integrationsarbetet, vilken i stor utsträckning handlar om att effektivisera verksamheten inom det som tidigare var PPE. Under 2011 kommer vi att gradvis erbjuda PPEs produkter också utanför Storbritannien och därigenom dra nytta av den efterfrågan som finns på den här typen av lösningar runt om i världen. Lansering av 3eBins Under året lanserade vi 3eBins, vår nya serie exponeringslösningar för varor som säljs i lösvikt, exempelvis nötter och gryn. Vi har tidigare erbjudit en externt producerad lösning och har under denna tid kunnat konstatera att efterfrågan inom detta område är mycket god, framförallt på den europeiska marknaden. 3eBins är en av våra största produktutvecklingssatsningar någonsin och gör att vi nu kan erbjuda produkter med förbättrad funktionalitet för den europeiska marknaden. Responsen från kunderna efter lanseringen har varit mycket god och vi kan redan konstatera att vi är den marknadsledande leverantören för lösviktsexponering i Europa. Vår uttalade strategi har varit att bibehålla investeringsnivåerna i produktutvecklingen trots de senaste årens lågkonjunktur, inte minst för att dra nytta av de många spännande möjligheter som finns inom det område vi kallar Ny teknologi. För närvarande arbetar vi med flera projekt relaterade till digital skyltning i butikshyllorna. Investeringar ger ökad service till kunderna Under året har vi fortsatt att investera i vår produktion. Faktum är att vi genomfört investeringar i samtliga fabriker och produktionsprocesser för att vi ska kunna öka servicen till kunderna och reducera produktionskostnader. Vi får en allt effektivare produktion med lägre miljöpåverkan som kan förse kunderna med snabbare leveranser. Ett av HL Displays största projekt under året har varit byggstarten av vår kombinerade produktionsanläggning och logistikcenter i polska Gliwice. Det nya logistikcentret kommer att vara i drift i april Detta är ett led i vår uttalade strategi att all lagerhantering och frakt ska hanteras av regionala logistikcenter, vilket både minskar kostnaderna och ökar servicenivån till våra kunder. Produktionsanläggningen kommer att vara i full drift under tredje kvartalet 2011 och ta över personalintensiva delar av den produktionen som bedrivits i Karlskoga. Den automatiserade delen av produktionen i Karlskoga har flyttats till fabriken i Sundsvall och fabriken i Karlskoga kommer att läggas ned. Fortsatt arbete med hållbarhetsfrågor Vi har under året fortsatt vårt arbete med att förstärka kommunikationen kring alla de åtgärder vi genomför relaterat till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom HL Display har vi en stark tradition av att ta ansvar för vår påverkan samtidigt som vi bedriver en ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete kring dessa frågor. Under 2010 har vi bland annat definierat gemensamma metoder för våra produktionsanläggningar när det gäller rapportering av miljörelaterade nyckeltal, vilket kommer att möjliggöra att vi framöver kan redovisa vår påverkan inom flera relevanta områden och jämföra resultaten från år till år. Under 2010 har vi också anslutit oss till de åtaganden om mänskliga rättigheter, miljö och motarbetande av korruption som ingår i FN:s Global Compact. Tillväxt i fokus Trots att vi märkt av en försäljningsmässig återhämtning under året är det tydligt att vi har drabbats av de senaste årens lågkonjunktur. Jämför vi med 2007 ligger HL Displays försäljning 2010 cirka 10 procent under den nivån, exkluderat verksamheten i PPE. Tack vare att vi tidigt vidtog nödvändiga åtgärder i verksamheten, har vi kunnat upprätthålla acceptabla resultatsiffror under lågkonjunkturen. Det står dock helt klart att vår främsta uppgift under det kommande året är att skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Det är också huvudfokus i de åtgärder och det arbete vi genomför på företaget. Vår ambition under 2011 är att vi ska återta den försäljningsvolym vi förlorat under lågkonjunkturen. Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla medarbetare för deras arbete under året. Vi har genomfört omfattande förändringar, med alla utmaningar det innebär, som inte hade varit möjliga utan deras kunnande och stora engagemang. Nacka Strand i mars 2011, Gérard Dubuy Koncernchef

8 HL Displays strategier och mål Grunden för HL Displays verksamhet avspeglas i företagets mission att skapa attraktiva och säljande butiksmiljöer som stärker konsumenternas köpupplevelse. Verksamheten är tydligt inriktad på att skapa ökad kundnytta, vilket i sin tur skapar värde för företagets ägare och övriga intressenter. HL Displays affärsidé HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. HL Displays finansiella mål HL Display har ett tydligt fokus på lönsam tillväxt. Uppfyllelse av företagets finansiella mål ska dels stärka företagets ledande position i branschen, dels bidra till en god avkastning för företagets ägare. HL Display har två övergripande finansiella mål, ett tillväxtmål och ett lönsamhetsmål % organisk tillväxt per år. EBITA-marginal på minst 12%. HL Displays strategier HL Display arbetar efter fyra övergripande strategier för att nå företagets mål. 1. Fokusera arbetet till tre primära kundsegment dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. 2. Prioritera design och innovation i syfte att sätta nya standarder. Produktutvecklingen ska vara kunddriven. 3. Kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov. 4. Stärka marknadspositionen och erbjudandet genom förvärv. HL Displays kärnvärden Kundfokus HL Display växer och är framgångsrikt tack vare kunderna. Därför är det naturligt för företaget att tydligt fokusera på att skapa kundnytta och ökad lönsamhet för kunderna. HL Display är ett trovärdigt och engagerat företag allt arbete syftar till att öka kundnöjdhet och skapa starka relationer. HL Display eftersträvar direktkontakt med kunderna, utan mellanhänder. Kompetens HL Display är expert inom sitt område. Företaget har djup kunskap om kundernas verksamhet och stor erfarenhet, både som problemlösare och leverantör av innovativa produkter och lösningar. HL Displays säljkår består av skickliga och kompetenta medarbetare som kan arbeta på alla nivåer i kundernas organisationer. Innovation HL Display förutser och drar nytta av förändring, utmanar status quo och värdesätter entreprenörskap. Företagets produktutveckling utvecklar kontinuerligt lösningar på gamla och nya problem. HL Displays investeringar i produktutveckling saknar motsvarighet i branschen och företagets erbjudande utvecklas för att möta kundernas nuvarande och framtida behov. Kvalitet HL Displays organisation kännetecknas av professionalism och kunderna kan sätta sin tillit till företaget. Varje leverans ska vara en rekommendation till en ny order. Företaget strävar efter kontinuerliga förbättringar i såväl verksamhet som erbjudande vilket skapar tydlig kundnytta och därigenom nöjda kunder och goda kundrelationer. Kvaliteten på HL Displays produkter och lösningar ifrågasätts aldrig. EBITA-marginal % Tillväxt % Mål 12% 10,3 19 8,5 13 7,4 6,4 8 4,1-2 Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv

9 8/9 Affärsprocesser i HL Display Ledningsprocesser Affärsplanering Uppföljning Kärnprocesser Försäljning Offert Leverans Kundbehov Kundförfrågan Order Kundbehov uppfyllt Stödprocesser Marknadsföring Produkt- och produktionsutveckling Strategiskt inköp Finans och kontroll HR IT Fokus på kundnytta i hela verksamheten HL Display har under 2010 genomfört en översyn av affärsprocesserna i företaget. Syftet har varit att uppnå en effektivare verksamhet som är koncentrerad till de delar som skapar värden för kunderna. HL Displays kärnprocesser består av försäljning, offert och leverans. HL Displays försäljning kännetecknas av en stark lokal närvaro med egna säljbolag på de flesta marknader där företaget är verksamt. HL Displays säljare genomgår vidareutbildningar för att säkerställa en marknadsledande kompetensnivå och att kunderna får bästa möjliga hjälp i arbetet med att skapa attraktiva butiksmiljöer. Offertprocessen inkluderar allt arbete kring offertgivning och framtagande av kundanpassningar. HL Displays produktutvecklingsfunktion är involverad i denna fas för att anpassa eller skräddarsy lösningar efter kundernas specifika behov. Vid försäljning av standardiserade produkter som exempelvis datalister involveras inte denna affärsprocess utan kundorder går direkt till leverans. Leverans omfattar produktion och logistik. HL Display arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten, minska miljöpåverkan och korta ledtiderna i ordergenomförandet, allt för att erbjuda en hög servicenivå till kunderna. Kärnprocesserna kompletteras av ledningsprocesser och stödprocesser. Ledningsprocesserna handlar om att styra inriktningen i arbetet i enlighet med den affärsplan som har bestämts av HL Displays styrelse, samt att säkerställa en relevant uppföljning av utfallet. Stödprocesserna omfattar de affärsstödjande processer som möjliggör ett effektivt utförande av kärnprocesserna, och inkluderar bland annat marknadsföring, IT-stöd, strategiskt inköp och produktutveckling.

10 HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display kännetecknas av stark lokal närvaro på de flesta marknader där företaget är verksamt. För HL Display är detta ett sätt att säkerställa en jämn och hög servicenivå till kunderna, oavsett var i världen de befinner sig. 36 marknader bearbetas via HL Displays egna säljbolag. På ytterligare 11 marknader får kunderna tillgång till HL Displays produkter och lösningar genom företagets distributörer. HL Display av idag är ett i högsta grad internationellt företag. Verksamheten är geografiskt indelad i sex regioner: norra Europa, södra Europa, östra Europa, Storbritannien, Mellanöstern och Asien. HL Display arbetar framförallt med direktförsäljning till sina kunder, vilket säkerställer hög och jämn servicenivå i alla länder. Direktförsäljningen är också en viktig framgångsfaktor för HL Display ur ett annat perspektiv. Genom att arbeta direkt utvecklas starka och nära samarbeten med kunderna. Samarbeten som kan leda till idéer om nya produkter och koncept som kan befästa HL Displays position som marknadsledare. HL Displays kunder HL Display vänder sig till tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandeln, fackhandeln och de varumärkesleverantörer som levererar varorna som kan köpas i butikerna. Dagligvaruhandeln är det största kundsegmentet och står för 39 procent av HL Displays omsättning följt av varumärkesleverantörerna med 26 procent och fackhandeln med 13 procent av omsättningen. Övriga kunder består bland annat av distributörer och butiksinredningsföretag. Majoriteten av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer återfinns bland HL Displays kunder. HL Displays försäljningsarbete HL Displays försäljningsarbete är strukturerat efter de specifika behov och krav som företagets prioriterade kundsegment har. Företaget har därför specialiserade säljkårer för dagligvaruhandeln, fackhandeln och varumärkesleverantörerna. Under 2010 har HL Displays största kunder inom varje kundsegment Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Système U Tesco Wal-Mart (ASDA) VarumärkeSLeverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd. Intergamma Müller

11 HL Displays försäljningsarbete och marknad 10/11 HL Display lagt stor vikt vid att förstärka försäljningsarbetet. En viktig del i detta arbete handlar om kompetenshöjande åtgärder som säljutbildningar och praktisk säljträning, för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga hjälp med att skapa attraktiva och effektiva butiksmiljöer. HL Displays säljare arbetar på många olika nivåer i kundernas företag, allt från butikskedjornas centrala inköpsavdelningar och kategoriansvariga till de som är kategorioch butiks ansvariga för den lokala butiken. Dagligvaruhandeln Försäljningsarbetet till dagligvaruhandeln sker i stor utsträckning på den lokala marknaden. I en del fall tecknar de stora kedjorna regionala leverantörsavtal, men det finns en stor frihet för lokala initiativ inom ramen för dessa. Av den anledningen är HL Displays starka lokala närvaro en nyckel till framgång och skapar goda kontakter med kunderna på den lokala marknaden. Konceptförsäljningen är en viktig del av försäljningen till dagligvaruhandeln. Det ställer stora krav på HL Displays säljkår som, tillsammans med kunden, ska identifiera förbättringsområden i butikerna och föreslå lösningar som ger kunden en god avkastning på sin investering. Fackhandeln Försäljningen till fackhandeln sker i stor utsträckning på den lokala marknaden men med en större central samordning inom HL Display. HL Display har globala avtal med ett antal större kedjor på definierade delar av HL Displays sortiment. De lokala säljbolagen har sedan ansvaret för den lokala kundkontakten och kan bygga vidare på det globala samarbetsavtalet och skapa merförsäljning. Jämfört med dagligvaruhandeln är fackhandeln mer fragmenterad med allt ifrån apotek till sportbutiker och byggvaruhandel. En viktig del av HL Displays arbete är att ta fram specialiserade koncept för de olika butikssegmenten. Dessa spjutspetskoncept förstärker HL Displays position som expert inom området. Ett exempel är CosmeLine som är ett komplett koncept för exponering av varor i apotek och skönhetsbutiker. Varumärkesleverantörer HL Displays försäljningsarbete sker på såväl global som regional och lokal nivå. Företaget har ett mycket väl utvecklat försäljningsarbete gentemot de största nyckelkunderna och arbetar på alla nivåer i kundernas organisationer. De globala kundansvariga arbetar med globala kontrakt och har kontakten med kundens huvudkontor, medan de regionala säljarna ansvarar för kontrakt inom deras region, exempelvis Norden. Detta kompletteras med säljare Majoriteten av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer återfinns bland HL Displays kunder. Svenska Apoteksbolaget var det första att införa Optimalsystemet i butikerna.

12 HL Displays försäljningsarbete och marknad som arbetar tillsammans med kundens lokala bolag i de fall de har sådana. Den starka centrala samordningen i försäljningsarbetet är en viktig framgångsfaktor eftersom varumärkesleverantörerna ofta gör upphandlingar för ett stort antal länder åt gången. Försäljningen till varumärkesleverantörer är i de flesta fall inriktade på skräddarsydda lösningar. Kundspecifika krav på design och material är vanliga och HL Displays säljare har en viktig roll i att hjälpa kunderna att förverkliga deras idéer baserat på definierade krav och behov. HL Displays marknad HL Displays marknadsförutsättningar skiljer sig i stor utsträckning åt beroende på region. De stora skillnaderna är kopplade till marknadsmognad. Norra och södra Europa kan sägas bestå av mogna marknader som kännetecknas av att detaljhandeln är konsoliderad. Generellt sett har de fem största aktörerna i respektive land en sammanlagd marknadsandel på minst 50 procent. I vissa länder är koncentrationen till stora aktörer betydligt högre än så. Det är inte ovanligt att de största kedjorna inom dagligvaruhandeln har sammanlagda marknadsandelar på uppåt 80 procent i västra Europa. På de mogna marknaderna är detaljhandeln också mycket väl utbyggd, vilket innebär att antalet nyöppningar av butiker är begränsat. Däremot satsar kedjorna regelbundet på implementering av nya butikskoncept, eller vidareutveckling av de befintliga, vilket är nödvändiga verktyg i kampen om konsumenterna. Det gör att de flesta butiker byggs om runt vart fjärde till sjätte år. I länderna i östra Europa och i Asien är situationen ofta den omvända. Marknaderna är relativt fragmenterade och de sammanlagda marknadsandelarna för de fem största detaljhandelskedjorna i respektive land understiger 50 procent. På vissa marknader, inte minst i Asien, är det inte ovanligt att de fem största kedjorna har sammanlagda marknadsandelar på runt 10 procent. Situationen kan dock förändras eftersom de internationella kedjorna har en hög etableringstakt i dessa tillväxtländer. För dessa utgör den fragmenterade marknaden en möjlighet, vilket ytterligare stöds av en snabbt växande medelklass i dessa länder som efterfrågar nya varor och de populära globala varumärkena. Som ett resultat av snabbt expanderande detaljhandelskedjor både utländska och inhemska är nyöppningstakten av butiker i dessa regioner hög. De olika marknadsförutsättningarna påverkar HL Displays arbete i respektive region. På de mogna marknaderna har HL Display generellt sett färre men större kunder, medan tillväxtmarknaderna kännetecknas av fler men mindre kunder. HL Displays försäljning på tillväxtmarknader består i högre utsträckning än på mogna marknader av de grundläggande produkter och lösningar som krävs i nya butiker som etableras. På de mogna marknaderna är försäljningen mer inriktad på större koncept och nya innovationer, som kan hjälpa detaljhandeln att öka försäljningen och effektivisera butiksarbetet. Det kan samtidigt konstateras att marknadsmognaden i många tillväxtländer stadigt ökar, vilket innebär en ökad efterfrågan på HL Displays konceptlösningar. Marknadsutvecklingen under 2010 Marknaden för HL Displays erbjudande påverkas i stor utsträckning av utvecklingen inom detaljhandeln globalt och regionalt. När HL Displays marknadsposition Region Egna säljbolag Distributörer Marknadsposition Norra Europa Finland Norge Polen Schweiz Sverige Tjeckien Tyskland Danmark Island HL Display är den marknadsledande aktören i många av länderna i regionen. I Tyskland är HL Displays marknadsposition något svagare. UK Storbritannien Irland HL Displays position på den brittiska marknaden har stärkts avsevärt som ett resultat av förvärvet av PPE. Idag är HL Display en marknadsledande leverantör till varumärkesleverantörerna och har en stark ställning som leverantör till detaljhandeln. Södra Europa Östra Europa Mellanöstern Asien Belgien Frankrike Holland Spanien Bulgarien Lettland/ Litauen Rumänien Ryssland Serbien Slovakien Slovenien Turkiet Ukraina Ungern Österrike Förenade Arabemiraten Australien/ Nya Zeeland Indien Indonesien Kina (Shanghai och Hong Kong) Malaysia Singapore Sydkorea Taiwan Thailand Grekland Italien Malta Portugal Estland Israel Kazakhstan HL Display är en marknadsledande leverantör i de flesta länder i regionen. HL Display har en stark ställning som leverantör till både detaljhandeln och varumärkesleverantörerna. Detta är i stor utsträckning ett resultat av att HL Display tidigt etablerade sig i många av länderna i regionen. HL Display är en ny aktör på marknaden. Verksamheten är idag baserad på försäljning till varumärkesleverantörer. Detaljhandelsmarknaden i regionen är dock på stark frammarsch, vilket skapar goda framtida utvecklingsmöjligheter. När HL Display etablerade egen produktion för den asiatiska marknaden under 2006, förstärktes företagets konkurrenskraft avsevärt. I dag har HL Display en stark marknadsposition i Asien, både som leverantör till detaljhandeln och till varumärkesleverantörer.

13 HL Displays försäljningsarbete och marknad 12/13 detaljhandeln går bra brukar HL Display märka en god efterfrågan på sina produkter och lösningar och vice versa. Under 2010 har ekonomin i Europa som helhet börjat återhämta sig, dock med lokala variationer. Inom detaljhandeln har en något högre försäljning kunnat märkas under 2010 jämfört med 2009, framförallt under andra halvåret. Siffror från EU:s statistikkontor Eurostat visar att den samlade detaljhandelsvolymen i EU-området (EU27) varit cirka 1,5 procent högre under höstmånaderna jämfört med samma månader under Under årets första månader var utvecklingen mer skiftande med såväl nedgångar som ökningar jämfört med Utvecklingen varierar dock stort mellan olika länder. I Storbritannien, som idag är HL Displays största marknad, har utvecklingen varit försiktigt positiv under För HL Displays näst största marknad, Frankrike, har detaljhandelns utveckling varit stabilt positiv under Samma trend kan ses i Sverige och Norge. I vissa länder har utvecklingen fortsatt att vara negativ enligt Eurostats siffror. Detaljhandelsvolymen i exempelvis Grekland och Spanien har visat kraftiga nedgångar jämfört med motsvarande månader förra året. På många tillväxtmarknader, främst i Asien, har detaljhandeln återhämtat sig snabbt efter lågkonjunkturen. Detaljhandeln i Kina har exempelvis varit tämligen opåverkad de senaste åren och visade tillväxt på över 8 procent också under Den snabba förändring som detaljhandeln i många tillväxtländer genomgått under senare år har fortsatt under När hemmamarknaderna för de stora västerländska kedjorna erbjuder begränsade tillväxtmöjligheter är expansion till snabbväxande tillväxtmarknader ett attraktivt alternativ för att skapa framtida tillväxt. Kina och Indien har varit i blickfånget hos den expanderande detaljhandeln under flera år och fortsätter att erbjuda stora möjligheter, vilket gör att expansionstakten är hög på dessa marknader. Försäljningsutvecklingen under året Den lågkonjunktur som har varit rådande under 2008 och 2009 har påverkat samtliga HL Displays marknader och kundsegment, även om vissa drabbades hårdare än andra förväntades allmänt bli ett år där de globala marknaderna skulle börja återhämta sig. För HL Display har detta visat sig stämma och 2010 kan beskrivas som ett år som kännetecknas av försiktig återhämtning, trots att många kunder fortfarande hade en återhållsam inställning till investeringar under årets två första kvartal. Under andra halvåret 2010 kunde det dock märkas en förändring i kundernas attityder och HL Display noterade en ökad efterfrågan i de flesta regioner och kundsegment. Detta har inneburit att HL Display vid årets slut hade en försäljningstillväxt i samtliga regioner och i samtliga kundsegment. Tillväxten i östra Europa, den region som drabbades hårdast av lågkonjunkturen, har varit särskilt positiv. Också i Storbritannien har HL Display upplevt framgångar. Det brittiska bolaget har, stärka av förvärvet av PPE, ökat försäljningen med 18 procent mätt i jämförbara enheter.

14 HL Displays erbjudande HL Display har ett erbjudande till sina kunder som är unikt i branschen och bygger på ett brett sortiment kombinerat med ett stort detaljhandelskunnande. Erbjudandet är samlat i två övergripande produktfamiljer Optishop och Brandman. Optishop innehåller produkter och lösningar för dagligvaruhandel och fackhandel, medan Brandman innehåller produkter och lösningar speciellt utvecklade för varumärkesleverantörer.

15 14/15 DagliGvaruhandel och fackhandel Varumärkesleverantörer Butikskommunikation Varuexponering Varuexponering i hylla Kampanjexponering Standardprodukter Koncept Skräddarsydda lösningar HL Displays standardprodukter fyller redan väletablerade behov i butikerna och har ofta karaktären av förbrukningsvaror. Ett bra exempel på detta är data listen som visar prisinformation på hyllkanten. När HL Display lanserade denna 1975 fick den ett stort genomslag i detaljhandeln. Den blev snabbt en etablerad standard för dagligvarubutiker. Så är fallet än idag om än i modernare varianter. HL Displays koncept är baserade på företagets breda produktsortiment och stora kunskap om detaljhandel. Med mer än 50 års erfarenhet är HL Display expert på att exponera varor i butiken. De konceptuella lösningarna hjälper kunderna att lösa problem och uppnå definierade mål. Det kan exempelvis handla om att öka försäljningen inom en viss produktkategori, att effektivisera butiksarbetet eller att minska kostnader för svinn i form av kassationer. HL Display sätter samman kompletta exponeringslösningar som stöder denna process och hjälper kunden att uppnå sina affärsmål. HL Displays skräddarsydda lösningar är specialanpassade efter kundernas krav och behov. Kunden har en tydlig beskrivning av vad de vill ha och vad de vill uppnå. Här hjälper HL Display kunderna genom att, utifrån denna beskrivning, ta fram en lösning med attraktiv design och rätt funktionalitet. Här ställs höga krav på designkompetens och flexibel produktion eftersom produkter ofta innehåller flera olika material.

16 HL Displays erbjudande Optishop Dagligvaruhandeln och fackhandeln efterfrågar lösningar som bidrar till att öka butikens lönsamhet. Det kan både röra sig om lösningar som ökar försäljningen och om lösningar som effektiviserar arbetet i butiken och därigenom minskar kostnaderna. På HL Display fästs det därför stor vikt vid så kallad Return on Investment, det vill säga på vilken tid kunderna kan räkna med att en investering i lösningar från HL Display återbetalar sig. Butikskommunikation HL Displays produkter och lösningar för butikskommunikation berör primärt två områden. Det första handlar om att stödja en tydlig övergripande information i butiken exempelvis tak- och gångskyltning som gör att kunderna snabbt kan hitta de varor de söker. Det andra handlar om produkter och lösningar som ger kunden all nödvändig information för att fatta ett köpbeslut i direkt anslutning till varan. Det kan röra sig om grundläggande prisinformation, men också om mer detaljerad information relaterad till exempelvis produktkampanjer och miljömärkningar. Att förstärka tv-sänd reklam med butikskommunikation ger många gånger en effektiv hävstångseffekt. Varuexponering Varuexponering handlar i grund och botten om att presentera varorna för konsumenten på ett attraktivt sätt. Detta synliggör varorna och stimulerar till köp. Men det finns också andra aspekter som är viktiga för butikerna. En välordnad varuexponering säkerställer att hyllutrymmet utnyttjas optimalt och att arbetet i butiken blir effektivare. Med flexibla lösningar för varuexponeringen blir det också lättare att genomföra ändringar i butikens planogram, det vill säga var i butiken de olika varorna ska finnas.

17 HL Displays erbjudande 16/17 Varuexponering i hylla HL Displays lösningar för varuexponering i hylla är framtagna för att möta två viktiga behov från varumärkesleverantörerna. För det första att de kan utnyttja tilldelat hyllutrymme i butiken på bästa möjliga sätt. För det andra att varorna presenteras på ett attraktivt sätt som lockar till köp. Detta kompletteras med olika tillbehör som exempelvis förser kunden med relevant information relaterat till varan eller speciella lösningar som stödjer varumärkesleverantörernas lanseringar av nya produkter. Brandman I likhet med dagligvaruhandeln och fackhandeln efterfrågar varumärkesleverantörerna lösningar som hjälper dem att öka försäljningen. En attraktiv varuexponering är viktigt i detta avseende eftersom det säkerställer att just deras varor blir synliga i butikernas stora sortiment. För varumärkesleverantörerna är det också viktigt att varuexponeringen stödjer ett mer långsiktigt varumärkesbyggande och skapar igenkänning. För HL Display är det av den anledningen centralt att kunna erbjuda produkter och lösningar som är skräddarsydda efter de enskilda varumärkesleverantörernas krav och behov, oavsett om det gäller design eller materialval. Kampanjexponering Kampanjplacering är lösningar som gör att varumärkesleverantörerna kan exponera sina varor i andra delar av butiken än hyllan. Det innefattar exempelvis golvställ som kan placeras i gångar eller vid kassorna eller lösningar för samexponering. Det innebär att varor med nära anknytning till varandra, som exempelvis pasta och pastasås, exponeras tillsammans för att öka försäljningen.

18 Produktutveckling Kunddriven produktutveckling är nyckelord inom HL Display. Det innebär att förståelse för kundernas behov och hur de använder produkterna är grunden i all produktutveckling. Detta säkerställer att företaget utvecklar produkter som skapar ett tydligt mervärde för kunderna. Produktutvecklingen är ett av de områden som gör HL Display unikt i sin bransch. Inget annat företag investerar lika mycket i sin produktutveckling som HL Display. Ambitionerna är också högt satta. HL Display vill vara det företag som förnyar branschen med produkter och lösningar som har potential att bli en etablerad standard i detaljhandeln. Utvecklingsarbetet utgår ifrån kundnyttan. HL Display ska utveckla produkter där kunderna kan få en attraktiv återbetalningstid på sin investering. Idéer föds i samarbetet med kunden HL Display har en uttalad ambition att utveckla produkter i nära samarbete med sina kunder. Idéer till nya produkter och vidareutveckling av befintliga produkter uppkommer ofta i samarbetet mellan kund, säljbolag och produktchef. Det är också produktcheferna som har huvudansvaret för projektet under hela utvecklingstiden. Till sin hjälp har de skickliga konstruktörer och designers som tar idéerna till färdiga produkter. HL Displays produktionschefer är också en naturlig del av utvecklingsgruppen för att säkerställa produktions ekonomi och snabb produktionsstart när produkten är färdigutvecklad. Fokus på två områden Under 2010 har HL Display lagt extra tonvikt på två utvecklingsområden. Det första området rör 3eBins, exponeringslösningar för varor i lösvikt, som lanserades i juni Det andra handlar om utveckling inom området Ny teknologi. 3eBins är ett av HL Displays största och viktigaste utvecklingsprojekt under senare år. Intresset för att sälja varor i lösvikt har ökat kraftigt inom dagligvaruhandeln. Inte minst eftersom det svarar upp mot konsumenternas ökade krav på mer hållbara alternativ i affären samtidigt som det medger ett lägre pris. I och med lanseringen av 3eBins kan HL Display nu erbjuda dagligvaruhandeln kompletta lösningar för att exponera varor i lösvikt. Dessa skapar inte bara en attraktiv varupresentation. Ett enkelt handhavande medger också effektivitet i butiken. Responsen från kunderna var redan initialt mycket positiv. Spännande möjligheter inom ny teknologi Ny teknologi är det andra fokusområdet i produktutvecklingen en satsning som redan förra året gav resultat i form av PowerTrack, en flexibel infrastruktur för att förse hyllorna med lågvoltsström, och Ad Lite, en lösning för stämningsbelysning i hyllan. Arbetet har under året varit inriktat på nya applikationer för PowerTrack - infrastrukturen. HL Display ligger långt framme i arbetet med bland annat digital skyltning i hyllan och flera pilottester genomförs för närvarande i samarbete med utvalda dagligvarubutiker. Flera spännande lanseringar är planerade till Miljöarbetet startar i utvecklingsfasen HL Displays miljöarbete börjar redan i produktutvecklingsfasen. Det handlar om att, redan i utvecklingen, anpassa produkterna så att de medger effektivare produktion och transporter, vilket sparar energi. HL Display arbetar också löpande med att vidareutveckla de material som ingår i företagets produkter med ambitionen att exempelvis öka andelen återvunnet material i produkterna.

19 18/19 HL Display vill vara det företag som förnyar branschen med produkter och lösningar som har potential att bli en etablerad standard i detaljhandeln. HL Displays produktutvecklingsprocess Concept Engineering Tooling Industrialisation Market launch Produktspecifikation Marknadsanalys Projektgodkännande Ritningar och tekniska specifikationer Designgenomgång Offerter på verktyg begärs in Investeringen godkänns Verktygsbeställning Verktygets utformning godkänns Slutgodkännande av verktyg Verktyget valideras Produktprover tas fram Produktionsparametrarna valideras Lanseringsmaterial tas fram Fullskalig lansering Patent och mönsterskydd (78) registrerade patent. 10 (20) patentansökningar under behandling. 3 (4) nya patentansökningar under (80) registrerade mönsterskydd. Total kostnad för patent och mönsterskydd var 2 (2) MSEK. Urval av nya produkter eBins attraktiv exponering för varor i lösvikt. Brandline ny generation av profileringslösningar för hyllexponering, riktad till varumärkesleverantörer. Fender komplett lösning för pallexponering.

20 HL Displays leveransorganisation Leveransorganisationen inrymmer HL Displays försörjningskedja från det att material och produkter köps in från leverantörer, genom produktion, till leverans hos kunderna. I alla delar av denna verksamhet arbetar HL Display kontinuerligt med att effektivisera processerna, minska miljöpåverkan och korta ledtiderna. Allt för att säkerställa en hög servicenivå till kunderna. Inköp På HL Display är strategiska inköp, exempelvis ramavtal gällande energi eller insatsvaror i produktionen, centraliserade till företagets inköpsfunktion. Mindre lokala inköp av produkter och tjänster hanteras av de regionala logistikcentren runt om i världen. Detta arbetssätt gör att företaget kan minska totalkostnaderna för inköp och ger en hög grad av leverantörsuppföljning. Alla leverantörer får skriva under ett kontrakt där de förbinder sig till HL Displays leverantörspolicy som bland annat ställer krav inom viktiga områden som korruption och arbetsmiljö. Ett viktigt mål för inköpsfunktionen har under året varit att öka inköpen av återvunnet material som en del i koncernens kontinuerliga arbete för att minska miljöpåverkan. Under 2011 förstärker HL Display den globala inköpsfunktionen ytterligare genom att tillsätta ytterligare 2 inköpare och genom att inköpsdirektören rapporterar direkt till koncernchefen. Produktion HL Display har tre olika typer av produktionsanläggningar. Dessa är anläggningar för produktion av standardprodukter, produktion av modifierade standardprodukter och kundanpassade produkter. De produktionsanläggningar som producerar standard- och modifierade standardprodukter är organiserade runt tre huvudsakliga produktionsprocesser extrudering, formsprutning och plastfoliebehandling (bockning, skärning och tryckning). HL Displays uttalade ambition är att inom dessa produktionsprocesser ha en verksamhet av yppersta världsklass. Produktionen av Kvalitet HL Display bedriver ett omfattande kvalitetsarbete baserat på nyckeltal med tydliga mål. Dessa nyckeltal följs upp varje månad. Samtliga fabriker har kvalitetssystem som är uppbyggda enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Fabrikerna i Falun, Karlskoga, Sundsvall och Suzhou är alla certifierade enligt ISO Dessutom är formsprutningstillverkningen vid fabriken i Harlow certifierad enligt ISO Kvalitet Ledtid i dagar Avser snitttid från order till leverans Produktionsanläggning Mål Utfall 2010 Utfall 2009 Falun 11,0 15,3 11,6 Karlskoga 8,0 14,0 9,0 Sundsvall 10,0 13,8 10,8 Suzhou 7,0 8,4 7,0 Leveranssäkerhet i procent Avser hur stor del som levereras inom överenskommen leveranstid Produktionsanläggning Mål Utfall 2010 Utfall 2009 Falun 97,0 95,4 96,8 Karlskoga 98,0 94,2 97,3 Sundsvall 98,0 97,5 98,0 Suzhou 98,0 98,8 98,1 Andel reklamationer i procent Avser antal reklamationer i förhållande till totalt antal order Produktionsanläggning Mål Utfall 2010 Utfall 2009 Falun 0,50 0,70 0,70 Karlskoga 0,30 0,40 0,30 Sundsvall 0,30 0,30 0,40 Suzhou 0,30 0,30 0,35

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

HL Display Årsrapport 2011 med hållbarhetsrapport

HL Display Årsrapport 2011 med hållbarhetsrapport HL Display Årsrapport 2011 med hållbarhetsrapport Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display på två minuter 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays erbjudande 14 Produktutveckling 16

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 1 2 Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Displays affärsmodell en översikt 6 Vd har ordet 9 Förvärv 10 HL Displays verksamhet, strategier

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013 PRESSMEDDELANDE 11 november 2013 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Delårsrapport Januari-juni 2003 Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 God eftermiddag allihopa, och mycket välkomna till H&M:s årsstämma 2016. Det är roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. 2015 I KORTHET

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2012

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen Fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 H & M Hennes & Mauritz AB PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 SEXMÅNADERSRAPPORT 2017 KARL-JOHAN PERSSON VD NILS VINGE IR-ANSVARIG ANN-SOFIE JOHANSSON CREATIVE ADVISOR ANDRA KVARTALET 2017 Försäljning inklusive

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer