3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad"

Transkript

1 HL Display Årsrapport 2010

2 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays leveransorganisation 22 Hållbarhetsredovisning 29 Resultaträkning för koncernen 29 Rapport över totalresultat för koncernen 29 Rapport över finansiell ställning för koncernen 30 Risk och känslighetsanalys 31 Bolagsstyrning i HL Display 35 Styrelse 36 Ledning 37 Flerårsöversikt 37 Definitioner 38 Historik

3 2/3 Året i korthet Koncernens omsättning uppgick till ) (1 360) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 64 1) (86) MSEK. Resultatet före skatt blev 29 1) (84) MSEK. Den 21 juli 2010 förvärvade det börsnoterade private equity-bolaget Ratos familjen Remius aktieinnehav i HL Display och lämnade därefter ett offentligt erbjudande till alla aktieägare om att förvärva deras aktier. HL Display avnoterades från Nasdaq OMX Stockholm den 17 september Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK EBITA-marginal, % 4,1 6,4 8,5 Soliditet, % 50,6 44,4 57,3 Antal anställda, medelantal ) Proforma 2) Exklusive PPE som konsolideras från 31 december ) 2) Väsentliga händelser under året Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet HL Display upplever efter en trög start på året en ökad aktivitets nivå bland kunderna. Bemanningen i fabrikerna har reducerats påtagligt och även säljstyrkan över hela världen har anpassats. Ökade behov i produktionen täcks initialt med hjälp av tillfällig personal. Integrationen av PPE som förvärvades i december 2009 påbörjas. HL Display tillkännager planerna på att etablera en ny produktionsanläggning i Polen i kombination med ett regionalt logistikcenter. HL Displays brittiska säljbolag och tillverkningsenhet integreras med PPE. 3eBins lanseras en egentillverkad serie exponeringslösningar för varor som säljs i lösvikt. Testinstallationer inom digitalskyltning genomförs. Under tredje kvartalet bekräftas bilden av en långsam återhämtning. En ny, mer positiv anda bland kunderna och tilltagande ordervolymer noteras. Ratos förvärv av familjen Remius aktier slutförs den 21 juli. Den 17 september avnoteras HL Display från Nasdaq OMX Stockholm. Försäljningsåterhämtningen blir tydligare. Såväl dagligvaruhandel som fackhandel ökar i jämförelse med 2010 och även jämfört med tidigare kvartal. De flesta regioner upplever en tilltagande efterfrågan då tidigare frusna investeringar genomförs och i viss utsträckning även som ett resultat av ökade marknadsandelar.

4 HL Display en översikt HL Display är Europas ledande varuexponeringsföretag. Med över 50 års erfarenhet är företaget expert på att skapa attraktiva och säljande butiksmiljöer som stärker kundernas köpupplevelse. HL Display har drygt anställda och ägs sedan 2010 av det börsnoterade private equity-företaget Ratos. Här finns HL Display HL Display är ett internationellt företag med verksamhet på 47 marknader i västra och östra Europa, Mellanöstern och Asien. 36 av dessa bearbetas av företagets egna säljbolag. Ytterligare 11 marknader bearbetas av utvalda distributörer. Företagets fem största marknader är Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Sverige och Norge. HL Displays kunder HL Displays kunder återfinns primärt inom tre kundsegment: daglig varuhandeln och fackhandeln, samt de varumärkes leverantörer som levererar varorna som säljs i butikerna. Majoriteten av världens ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer finns bland kunderna. Erbjudande HL Display erbjuder produkter och lösningar som hjälper kunderna att skapa attraktiva och effektiva butiksmiljöer. Med en investeringsnivå i produktutvecklingen som är unik i branschen är HL Displays ambition att skapa nya produkter och lösningar som kan bli en standard inom detaljhandeln. Optishop HL Displays erbjudande till dagligvaruhandel och fackhandel Optishop består av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Dessa hjälper kunderna att öka försäljningen och göra arbetet i butiken effektivare. Brandman HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörer Brandman består av produkter och lösningar för varuexponering i butikshyllan och kampanjexponering i andra delar av butiken. Dessa hjälper kunderna att bygga sina varumärken och säkerställa att deras produkter syns i butiken, vilket ger ökad försäljning. Produktion och leverans Majoriteten av de produkter HL Display säljer tillverkas i företagets egna fabriker. HL Display har 5 produktionsanläggningar: Falun, Karlskoga, Sundsvall, Suzhou (Kina) och Harlow (Storbritannien). Under 2011 kommer produktionen vid fabriken i Karlskoga att flyttas till den nybyggda fabriken i polska Gliwice. Genom en effektiv logistikverksamhet, baserad på regionala logistikcenter på utvalda platser runt om i världen, kan kunderna dra nytta av en hög servicenivå och korta ledtider. Omsättning per kundsegment % Dagligvaruhandel 39 Varumärkesleverantörer 26 Fackhandel 13 Inredningsföretag 9 Distributörer 5 Övriga 8 HL Display vänder sig till tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandeln, fackhandeln och de varumärkesleverantörer som levererar varorna som kan köpas i butikerna.

5 4/5 HL Displays verksamheter i världen egna säljbolag Australien/ Nya Zeeland Belgien Bulgarien Dubai Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland/Litauen Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike distributörer Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Italien Kanada Kazakstan Portugal USA Produktionsanläggningar Kina (Suzhou) Polen (Gliwice) Storbritannien (Harlow) Sverige (Falun, Karlskoga, Sundsvall) Logistikcenter Frankrike (Tours) Förenade Arabemiraten (Dubai) Polen (Gliwice) Ryssland (Moskva) Singapore Sverige (Falkenberg) Ungern (Györ)

6 Vd har ordet 2010 har varit ett spännande och händelserikt år för HL Display. Vi har fått en ny huvudägare i det börsnoterade private equity-bolaget Ratos. Som ett resultat av detta avnoterades HL Display från börsen. Under året har vi också framgångsrikt arbetat med integrationen av vårt största förvärv någonsin, PPE, och lanserat 3eBins HL Displays hittills största produktutvecklingssatsning. Efter fem kvartal i följd som kännetecknats av global kris har 2010 varit det år av stabilisering på marknaden som vi förväntade oss. Det har inte på något sätt varit ett fantastiskt år, men vi såg tydliga tecken på ett stabilare marknadsklimat på i princip alla marknader där vi är närvarande under årets tre första kvartal. Under fjärde kvartalet såg vi dessutom tecken på tillväxt i marknaden. Det märks också i vår försäljning som ökade med 19 procent. Exklusive den förvärvade verksamheten i PPE och till jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 5 procent. Det är särskilt glädjande att vi på en del marknader, som exempelvis Frankrike, ökade försäljningen ännu mer. Vi kan konstatera att vi där har återtagit marknadsandelar som vi tappat under de senaste åren. Ett tecken på att vår inriktning mot kvalitet och hög servicenivå till kunderna är rätt väg framåt. Lägre resultat än förväntat Resultatet på EBITA-nivå blev 66 MSEK för 2010, vilket var lägre än förväntat. Det är dock viktigt att konstatera att resultatet har påverkats negativt av onormalt höga engångskostnader, framförallt relaterade till omstruktureringsbeslut. Dessa uppgick under året till 27 MSEK samtidigt som valutaeffekter hade en negativ inverkan på resultatet med 19 MSEK. Mot bakgrund av detta var resultatet på en acceptabel nivå. Ratos ny huvudägare Den enskilt största händelsen under året var naturligtvis att HL Display fick en ny huvudägare i det börsnoterade private equitybolaget Ratos, som under sommaren förvärvade familjen Remius aktieinnehav i HL Display och därefter lämnade ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare. Den 17 september avnoterades HL Display från Nasdax OMX Stockholm. Redan vid förvärvstillfället kände vi Ratos väl. De har varit en stor ägare sedan 2001 och har genom representation i styrelsen varit med om att utforma våra affärsstrategier framöver. Ratos är en bra ägare som har mycket att bidra med, inte minst när det gäller finansiell expertis och kunnande. De har också samma mål som vi inom HL Display har att långsiktigt bygga värde genom att utveckla företaget och skapa tillväxt. Förstärkta satsningar på utvalda marknader Som jag nämnde inledningsvis ser vi tecken på återhämtning i de flesta av våra marknader. Utvecklingen är särskilt tydlig i östra Europa. Faktum är att vi i denna region inte är långt ifrån de försäljningsvolymer vi hade innan finanskrisen och lågkonjunkturen. Återhämtningen är också tydlig i norra och södra Europa samt i Asien. Vi har dock en lite svagare utveckling i centrala Europa med Schweiz, Tyskland och Österrike. Det är dock marknader där vi märkte en mindre nedgång jämfört med våra andra marknader när krisen var som värst. Vi genomför för närvarande ett arbete för att ytterligare ut veckla våra marknadsinitiativ. Bland annat har vi identifierat ett antal länder där vi kan bli mer aggressiva i våra satsningar. Ett sådant exempel är Kina där vi har beslutat att förstärka vår säljorganisation för att dra bättre nytta av potentialen på marknaden. En annan del av vårt arbete är att utvärdera intressanta marknader där vi idag inte är närvarande. Samtidigt kan vi komma att dra ner vårt engagemang på marknader där det bedöms saknas tillräcklig utvecklingspotential. Under 2010 öppnade vi företagets första säljbolag i mella n östern.

7 Vd har ordet 6/7 Detta är beläget i Dubai, Förenade Arabemiraten, och kommer att hantera försäljning till kunder i hela mellanösternregionen. Framgångsrik integration av PPE Förvärvet av PPE utgjorde en positiv avslutning på ett annars besvärligt Vi hade under flera års tid letat efter en förvärvskandidat som kunde förstärka vår kompetens inom skräddarsydda exponeringslösningar och produktion i flera olika material, samt utöka vårt erbjudande till varumärkesleverantörerna. PPE mötte alla dessa krav. Under 2010 har vi, tillsammans med de anställda på PPE, arbetat med att så snabbt och bra som möjligt integrera den verksamheten med HL Display. När den initiala integrationsfasen nu är avslutad är det med glädje jag konstaterar att det har gått mycket bra. Det goda samarbetet med medarbetarna på PPE och det engagemang de visat har bidragit till att vi har kunnat uppnå allt det vi avsåg att göra under året. Vi har dragit nytta av de synergieffekter som skapades, bland annat genom att slå ihop HL Displays brittiska verksamhet med PPE och skapa HL UK. Exempelvis har produktionen vid vår fabrik i Shipley flyttats till PPE, vilket gör att all verksamhet nu finns under ett och samma tak. Förvärvet har på ett mycket tydligt sätt förstärkt vår marknadsposition i Storbritannien där vi idag är en marknadsledande leverantör. Det finns naturligtvis mycket arbete kvar att göra. Under 2010 gick vi in i den andra fasen av integrationsarbetet, vilken i stor utsträckning handlar om att effektivisera verksamheten inom det som tidigare var PPE. Under 2011 kommer vi att gradvis erbjuda PPEs produkter också utanför Storbritannien och därigenom dra nytta av den efterfrågan som finns på den här typen av lösningar runt om i världen. Lansering av 3eBins Under året lanserade vi 3eBins, vår nya serie exponeringslösningar för varor som säljs i lösvikt, exempelvis nötter och gryn. Vi har tidigare erbjudit en externt producerad lösning och har under denna tid kunnat konstatera att efterfrågan inom detta område är mycket god, framförallt på den europeiska marknaden. 3eBins är en av våra största produktutvecklingssatsningar någonsin och gör att vi nu kan erbjuda produkter med förbättrad funktionalitet för den europeiska marknaden. Responsen från kunderna efter lanseringen har varit mycket god och vi kan redan konstatera att vi är den marknadsledande leverantören för lösviktsexponering i Europa. Vår uttalade strategi har varit att bibehålla investeringsnivåerna i produktutvecklingen trots de senaste årens lågkonjunktur, inte minst för att dra nytta av de många spännande möjligheter som finns inom det område vi kallar Ny teknologi. För närvarande arbetar vi med flera projekt relaterade till digital skyltning i butikshyllorna. Investeringar ger ökad service till kunderna Under året har vi fortsatt att investera i vår produktion. Faktum är att vi genomfört investeringar i samtliga fabriker och produktionsprocesser för att vi ska kunna öka servicen till kunderna och reducera produktionskostnader. Vi får en allt effektivare produktion med lägre miljöpåverkan som kan förse kunderna med snabbare leveranser. Ett av HL Displays största projekt under året har varit byggstarten av vår kombinerade produktionsanläggning och logistikcenter i polska Gliwice. Det nya logistikcentret kommer att vara i drift i april Detta är ett led i vår uttalade strategi att all lagerhantering och frakt ska hanteras av regionala logistikcenter, vilket både minskar kostnaderna och ökar servicenivån till våra kunder. Produktionsanläggningen kommer att vara i full drift under tredje kvartalet 2011 och ta över personalintensiva delar av den produktionen som bedrivits i Karlskoga. Den automatiserade delen av produktionen i Karlskoga har flyttats till fabriken i Sundsvall och fabriken i Karlskoga kommer att läggas ned. Fortsatt arbete med hållbarhetsfrågor Vi har under året fortsatt vårt arbete med att förstärka kommunikationen kring alla de åtgärder vi genomför relaterat till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom HL Display har vi en stark tradition av att ta ansvar för vår påverkan samtidigt som vi bedriver en ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete kring dessa frågor. Under 2010 har vi bland annat definierat gemensamma metoder för våra produktionsanläggningar när det gäller rapportering av miljörelaterade nyckeltal, vilket kommer att möjliggöra att vi framöver kan redovisa vår påverkan inom flera relevanta områden och jämföra resultaten från år till år. Under 2010 har vi också anslutit oss till de åtaganden om mänskliga rättigheter, miljö och motarbetande av korruption som ingår i FN:s Global Compact. Tillväxt i fokus Trots att vi märkt av en försäljningsmässig återhämtning under året är det tydligt att vi har drabbats av de senaste årens lågkonjunktur. Jämför vi med 2007 ligger HL Displays försäljning 2010 cirka 10 procent under den nivån, exkluderat verksamheten i PPE. Tack vare att vi tidigt vidtog nödvändiga åtgärder i verksamheten, har vi kunnat upprätthålla acceptabla resultatsiffror under lågkonjunkturen. Det står dock helt klart att vår främsta uppgift under det kommande året är att skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Det är också huvudfokus i de åtgärder och det arbete vi genomför på företaget. Vår ambition under 2011 är att vi ska återta den försäljningsvolym vi förlorat under lågkonjunkturen. Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla medarbetare för deras arbete under året. Vi har genomfört omfattande förändringar, med alla utmaningar det innebär, som inte hade varit möjliga utan deras kunnande och stora engagemang. Nacka Strand i mars 2011, Gérard Dubuy Koncernchef

8 HL Displays strategier och mål Grunden för HL Displays verksamhet avspeglas i företagets mission att skapa attraktiva och säljande butiksmiljöer som stärker konsumenternas köpupplevelse. Verksamheten är tydligt inriktad på att skapa ökad kundnytta, vilket i sin tur skapar värde för företagets ägare och övriga intressenter. HL Displays affärsidé HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. HL Displays finansiella mål HL Display har ett tydligt fokus på lönsam tillväxt. Uppfyllelse av företagets finansiella mål ska dels stärka företagets ledande position i branschen, dels bidra till en god avkastning för företagets ägare. HL Display har två övergripande finansiella mål, ett tillväxtmål och ett lönsamhetsmål % organisk tillväxt per år. EBITA-marginal på minst 12%. HL Displays strategier HL Display arbetar efter fyra övergripande strategier för att nå företagets mål. 1. Fokusera arbetet till tre primära kundsegment dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. 2. Prioritera design och innovation i syfte att sätta nya standarder. Produktutvecklingen ska vara kunddriven. 3. Kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov. 4. Stärka marknadspositionen och erbjudandet genom förvärv. HL Displays kärnvärden Kundfokus HL Display växer och är framgångsrikt tack vare kunderna. Därför är det naturligt för företaget att tydligt fokusera på att skapa kundnytta och ökad lönsamhet för kunderna. HL Display är ett trovärdigt och engagerat företag allt arbete syftar till att öka kundnöjdhet och skapa starka relationer. HL Display eftersträvar direktkontakt med kunderna, utan mellanhänder. Kompetens HL Display är expert inom sitt område. Företaget har djup kunskap om kundernas verksamhet och stor erfarenhet, både som problemlösare och leverantör av innovativa produkter och lösningar. HL Displays säljkår består av skickliga och kompetenta medarbetare som kan arbeta på alla nivåer i kundernas organisationer. Innovation HL Display förutser och drar nytta av förändring, utmanar status quo och värdesätter entreprenörskap. Företagets produktutveckling utvecklar kontinuerligt lösningar på gamla och nya problem. HL Displays investeringar i produktutveckling saknar motsvarighet i branschen och företagets erbjudande utvecklas för att möta kundernas nuvarande och framtida behov. Kvalitet HL Displays organisation kännetecknas av professionalism och kunderna kan sätta sin tillit till företaget. Varje leverans ska vara en rekommendation till en ny order. Företaget strävar efter kontinuerliga förbättringar i såväl verksamhet som erbjudande vilket skapar tydlig kundnytta och därigenom nöjda kunder och goda kundrelationer. Kvaliteten på HL Displays produkter och lösningar ifrågasätts aldrig. EBITA-marginal % Tillväxt % Mål 12% 10,3 19 8,5 13 7,4 6,4 8 4,1-2 Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv

9 8/9 Affärsprocesser i HL Display Ledningsprocesser Affärsplanering Uppföljning Kärnprocesser Försäljning Offert Leverans Kundbehov Kundförfrågan Order Kundbehov uppfyllt Stödprocesser Marknadsföring Produkt- och produktionsutveckling Strategiskt inköp Finans och kontroll HR IT Fokus på kundnytta i hela verksamheten HL Display har under 2010 genomfört en översyn av affärsprocesserna i företaget. Syftet har varit att uppnå en effektivare verksamhet som är koncentrerad till de delar som skapar värden för kunderna. HL Displays kärnprocesser består av försäljning, offert och leverans. HL Displays försäljning kännetecknas av en stark lokal närvaro med egna säljbolag på de flesta marknader där företaget är verksamt. HL Displays säljare genomgår vidareutbildningar för att säkerställa en marknadsledande kompetensnivå och att kunderna får bästa möjliga hjälp i arbetet med att skapa attraktiva butiksmiljöer. Offertprocessen inkluderar allt arbete kring offertgivning och framtagande av kundanpassningar. HL Displays produktutvecklingsfunktion är involverad i denna fas för att anpassa eller skräddarsy lösningar efter kundernas specifika behov. Vid försäljning av standardiserade produkter som exempelvis datalister involveras inte denna affärsprocess utan kundorder går direkt till leverans. Leverans omfattar produktion och logistik. HL Display arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten, minska miljöpåverkan och korta ledtiderna i ordergenomförandet, allt för att erbjuda en hög servicenivå till kunderna. Kärnprocesserna kompletteras av ledningsprocesser och stödprocesser. Ledningsprocesserna handlar om att styra inriktningen i arbetet i enlighet med den affärsplan som har bestämts av HL Displays styrelse, samt att säkerställa en relevant uppföljning av utfallet. Stödprocesserna omfattar de affärsstödjande processer som möjliggör ett effektivt utförande av kärnprocesserna, och inkluderar bland annat marknadsföring, IT-stöd, strategiskt inköp och produktutveckling.

10 HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display kännetecknas av stark lokal närvaro på de flesta marknader där företaget är verksamt. För HL Display är detta ett sätt att säkerställa en jämn och hög servicenivå till kunderna, oavsett var i världen de befinner sig. 36 marknader bearbetas via HL Displays egna säljbolag. På ytterligare 11 marknader får kunderna tillgång till HL Displays produkter och lösningar genom företagets distributörer. HL Display av idag är ett i högsta grad internationellt företag. Verksamheten är geografiskt indelad i sex regioner: norra Europa, södra Europa, östra Europa, Storbritannien, Mellanöstern och Asien. HL Display arbetar framförallt med direktförsäljning till sina kunder, vilket säkerställer hög och jämn servicenivå i alla länder. Direktförsäljningen är också en viktig framgångsfaktor för HL Display ur ett annat perspektiv. Genom att arbeta direkt utvecklas starka och nära samarbeten med kunderna. Samarbeten som kan leda till idéer om nya produkter och koncept som kan befästa HL Displays position som marknadsledare. HL Displays kunder HL Display vänder sig till tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandeln, fackhandeln och de varumärkesleverantörer som levererar varorna som kan köpas i butikerna. Dagligvaruhandeln är det största kundsegmentet och står för 39 procent av HL Displays omsättning följt av varumärkesleverantörerna med 26 procent och fackhandeln med 13 procent av omsättningen. Övriga kunder består bland annat av distributörer och butiksinredningsföretag. Majoriteten av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer återfinns bland HL Displays kunder. HL Displays försäljningsarbete HL Displays försäljningsarbete är strukturerat efter de specifika behov och krav som företagets prioriterade kundsegment har. Företaget har därför specialiserade säljkårer för dagligvaruhandeln, fackhandeln och varumärkesleverantörerna. Under 2010 har HL Displays största kunder inom varje kundsegment Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Système U Tesco Wal-Mart (ASDA) VarumärkeSLeverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd. Intergamma Müller

11 HL Displays försäljningsarbete och marknad 10/11 HL Display lagt stor vikt vid att förstärka försäljningsarbetet. En viktig del i detta arbete handlar om kompetenshöjande åtgärder som säljutbildningar och praktisk säljträning, för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga hjälp med att skapa attraktiva och effektiva butiksmiljöer. HL Displays säljare arbetar på många olika nivåer i kundernas företag, allt från butikskedjornas centrala inköpsavdelningar och kategoriansvariga till de som är kategorioch butiks ansvariga för den lokala butiken. Dagligvaruhandeln Försäljningsarbetet till dagligvaruhandeln sker i stor utsträckning på den lokala marknaden. I en del fall tecknar de stora kedjorna regionala leverantörsavtal, men det finns en stor frihet för lokala initiativ inom ramen för dessa. Av den anledningen är HL Displays starka lokala närvaro en nyckel till framgång och skapar goda kontakter med kunderna på den lokala marknaden. Konceptförsäljningen är en viktig del av försäljningen till dagligvaruhandeln. Det ställer stora krav på HL Displays säljkår som, tillsammans med kunden, ska identifiera förbättringsområden i butikerna och föreslå lösningar som ger kunden en god avkastning på sin investering. Fackhandeln Försäljningen till fackhandeln sker i stor utsträckning på den lokala marknaden men med en större central samordning inom HL Display. HL Display har globala avtal med ett antal större kedjor på definierade delar av HL Displays sortiment. De lokala säljbolagen har sedan ansvaret för den lokala kundkontakten och kan bygga vidare på det globala samarbetsavtalet och skapa merförsäljning. Jämfört med dagligvaruhandeln är fackhandeln mer fragmenterad med allt ifrån apotek till sportbutiker och byggvaruhandel. En viktig del av HL Displays arbete är att ta fram specialiserade koncept för de olika butikssegmenten. Dessa spjutspetskoncept förstärker HL Displays position som expert inom området. Ett exempel är CosmeLine som är ett komplett koncept för exponering av varor i apotek och skönhetsbutiker. Varumärkesleverantörer HL Displays försäljningsarbete sker på såväl global som regional och lokal nivå. Företaget har ett mycket väl utvecklat försäljningsarbete gentemot de största nyckelkunderna och arbetar på alla nivåer i kundernas organisationer. De globala kundansvariga arbetar med globala kontrakt och har kontakten med kundens huvudkontor, medan de regionala säljarna ansvarar för kontrakt inom deras region, exempelvis Norden. Detta kompletteras med säljare Majoriteten av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer återfinns bland HL Displays kunder. Svenska Apoteksbolaget var det första att införa Optimalsystemet i butikerna.

12 HL Displays försäljningsarbete och marknad som arbetar tillsammans med kundens lokala bolag i de fall de har sådana. Den starka centrala samordningen i försäljningsarbetet är en viktig framgångsfaktor eftersom varumärkesleverantörerna ofta gör upphandlingar för ett stort antal länder åt gången. Försäljningen till varumärkesleverantörer är i de flesta fall inriktade på skräddarsydda lösningar. Kundspecifika krav på design och material är vanliga och HL Displays säljare har en viktig roll i att hjälpa kunderna att förverkliga deras idéer baserat på definierade krav och behov. HL Displays marknad HL Displays marknadsförutsättningar skiljer sig i stor utsträckning åt beroende på region. De stora skillnaderna är kopplade till marknadsmognad. Norra och södra Europa kan sägas bestå av mogna marknader som kännetecknas av att detaljhandeln är konsoliderad. Generellt sett har de fem största aktörerna i respektive land en sammanlagd marknadsandel på minst 50 procent. I vissa länder är koncentrationen till stora aktörer betydligt högre än så. Det är inte ovanligt att de största kedjorna inom dagligvaruhandeln har sammanlagda marknadsandelar på uppåt 80 procent i västra Europa. På de mogna marknaderna är detaljhandeln också mycket väl utbyggd, vilket innebär att antalet nyöppningar av butiker är begränsat. Däremot satsar kedjorna regelbundet på implementering av nya butikskoncept, eller vidareutveckling av de befintliga, vilket är nödvändiga verktyg i kampen om konsumenterna. Det gör att de flesta butiker byggs om runt vart fjärde till sjätte år. I länderna i östra Europa och i Asien är situationen ofta den omvända. Marknaderna är relativt fragmenterade och de sammanlagda marknadsandelarna för de fem största detaljhandelskedjorna i respektive land understiger 50 procent. På vissa marknader, inte minst i Asien, är det inte ovanligt att de fem största kedjorna har sammanlagda marknadsandelar på runt 10 procent. Situationen kan dock förändras eftersom de internationella kedjorna har en hög etableringstakt i dessa tillväxtländer. För dessa utgör den fragmenterade marknaden en möjlighet, vilket ytterligare stöds av en snabbt växande medelklass i dessa länder som efterfrågar nya varor och de populära globala varumärkena. Som ett resultat av snabbt expanderande detaljhandelskedjor både utländska och inhemska är nyöppningstakten av butiker i dessa regioner hög. De olika marknadsförutsättningarna påverkar HL Displays arbete i respektive region. På de mogna marknaderna har HL Display generellt sett färre men större kunder, medan tillväxtmarknaderna kännetecknas av fler men mindre kunder. HL Displays försäljning på tillväxtmarknader består i högre utsträckning än på mogna marknader av de grundläggande produkter och lösningar som krävs i nya butiker som etableras. På de mogna marknaderna är försäljningen mer inriktad på större koncept och nya innovationer, som kan hjälpa detaljhandeln att öka försäljningen och effektivisera butiksarbetet. Det kan samtidigt konstateras att marknadsmognaden i många tillväxtländer stadigt ökar, vilket innebär en ökad efterfrågan på HL Displays konceptlösningar. Marknadsutvecklingen under 2010 Marknaden för HL Displays erbjudande påverkas i stor utsträckning av utvecklingen inom detaljhandeln globalt och regionalt. När HL Displays marknadsposition Region Egna säljbolag Distributörer Marknadsposition Norra Europa Finland Norge Polen Schweiz Sverige Tjeckien Tyskland Danmark Island HL Display är den marknadsledande aktören i många av länderna i regionen. I Tyskland är HL Displays marknadsposition något svagare. UK Storbritannien Irland HL Displays position på den brittiska marknaden har stärkts avsevärt som ett resultat av förvärvet av PPE. Idag är HL Display en marknadsledande leverantör till varumärkesleverantörerna och har en stark ställning som leverantör till detaljhandeln. Södra Europa Östra Europa Mellanöstern Asien Belgien Frankrike Holland Spanien Bulgarien Lettland/ Litauen Rumänien Ryssland Serbien Slovakien Slovenien Turkiet Ukraina Ungern Österrike Förenade Arabemiraten Australien/ Nya Zeeland Indien Indonesien Kina (Shanghai och Hong Kong) Malaysia Singapore Sydkorea Taiwan Thailand Grekland Italien Malta Portugal Estland Israel Kazakhstan HL Display är en marknadsledande leverantör i de flesta länder i regionen. HL Display har en stark ställning som leverantör till både detaljhandeln och varumärkesleverantörerna. Detta är i stor utsträckning ett resultat av att HL Display tidigt etablerade sig i många av länderna i regionen. HL Display är en ny aktör på marknaden. Verksamheten är idag baserad på försäljning till varumärkesleverantörer. Detaljhandelsmarknaden i regionen är dock på stark frammarsch, vilket skapar goda framtida utvecklingsmöjligheter. När HL Display etablerade egen produktion för den asiatiska marknaden under 2006, förstärktes företagets konkurrenskraft avsevärt. I dag har HL Display en stark marknadsposition i Asien, både som leverantör till detaljhandeln och till varumärkesleverantörer.

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Duni 4 VD har ordet 6 Finansiella mål 10 Strategi 11 Tillväxtområden 12 Affärsområde Professional 16 Affärsområde Consumer 18 Affärsområde Tissue

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Nettoomsättning per geografisk region 2008. retail 3 % tissue 8 %

Nettoomsättning per geografisk region 2008. retail 3 % tissue 8 % Duni Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är Duni... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet...6 Kund- och produktmarknader...6 Strategi... 8 Marknadens storlek och tillväxt...12 Marknadstrender...14

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer