Stämma, Föreningen Ordfront 13 juni Karlbergsvägen 66A, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stämma, Föreningen Ordfront 13 juni 2015. Karlbergsvägen 66A, Stockholm"

Transkript

1 Föreningen Ordfront Stämma, Föreningen Ordfront 13 juni Karlbergsvägen 66A, Stockholm 1. Mötet öppnades 2. Stämman valde Leif Ericsson till ordförande för mötet, och Josefin Emitslöf till sekreterare. Ingen vice ordförande valdes. 3. Sofia Kjellén och Tore Persson valdes till protokolljusterare. 4. Styrelsen skall, via Ordfront Magasin och via hemsidan, minst tolv veckor fo re sta mman, kalla alla medlemmar till sta mman. Sta mman beslo t att fo reningssta mman var beho rigt utlyst. Stämman beslöt också att godkänna att stämman ägde rum i juni, trots att den enligt stadgarna ska hållas före maj månads utgång. Eftersom det kan vara svårt att hinna med att hålla stämma före juni uppmanade stämman styrelsen att till nästa stämma lägga fram förslag till stadgeändring. 5. Dagordningen fastställdes. 6. Ingen kommitté att förbereda val av valberedning under stämman utsågs, då det inte behövdes någon. 7. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse Föreningen På grund av uppbrottet från förlaget har föreningen belastats med mycket ekonomiska arbetsuppgifter som tar tid från andra uppgifter. Vi har jobbat mycket med att hitta sätt att kompensera långivare. Det har funnits önskemål från långivare att kunna få kompensation i medlemskap. Vi har gått ut med brev och samlar nu in svar på ifall långivarna vill ha kompensation i medlemskap eller pengar tillbaka. En del har vi inte kunnat få tag på då de har gamla adresser, vanliga namn och inte har angett personnummer. Under 2014 gav vi ut två böcker: Reinfeldtkoden och Klimatriksdagen. Reinfeldkoden sålde mycket bra, men har nu stagnerat lite. Bokutgivningarna var del av en strategi att vara mer synlig. Det har saknats ekonomiska resurser för att kunna satsa på medlemsvärvning. Medlemsregistret hade brister, och vi har nu lagt över det till Nätverkstan. Överlämningsprocessen har tagit tid men tycks nu fungera bra. Det nya medlemsregistret fungerar bättre. I samband med överlämningen upptäckte vi problem med s.k. spo kmedlemskap bland de som betalar medlemsavgiften via autogiro. D.v.s att det finns de som har varit medlemmar trots att autogirodragningarna inte har gått igenom. Det har nu gåtts igenom och rensats upp, och vi har skickat ut brev och upplyst de medlemmar det gäller. Vi har också haft en Bolotnaja-kampanj på föreningens hemsida. Denna har också varit med i magasinet.

2 Under hösten uppmärksammade riskerna runt valet. Under MR-dagarna hade vi utdelning av Demokratipriset, som gick till Edward Snowden. MR-dagarna 2,5 tjänst på MR-dagarna ägde MR-dagarna rum på Umeå Kulturhus. Temat var MR och kultur. Koppling mellan demokrati och kultur. Drygt 3000 deltagare. 130 organisationer/myndigheter/företag. Det kändes lite av att det var en mindre stad. Edward Snowden fanns med på videolänk, detta drog mycket folk års fredspristagare var också ett stort namn. Många spännande programpunkter. Föreningen hade gäster från Ryssland. Det var mycket jobb inför med förankring av projektet. Arbetsgrupp i Umeå. En lokal projektledare jobbar fortfarande från Umeå för att Umeå stad vill fortsätta samarbetet med MR-dagarna. Lördagen var en kostnadsfri dag. För 2015 har det tillkommit 3 nya arrangörsgrupper. Nu är det 11 stycken istället för 8. Hur ser vi på eventuellt samarbete med folkhögskolor och studieförbund? Kanske studiecirklar? Hur kan vi synliggöra Ordfront bättre? Uppgift för styrelsen att fundera på? Kanske kan någon/några från styrelsen stå i monter på MR-dagarna? Ordfront magasin Likviditeten är lite dålig sedan några år tillbaka. Därför blir det ibland dubbelnummer. Vi har en tematanke (något som är lite tyngre i varje nummer), vilket vi började med förra året. Detta kan potentiellt få igång lite mer debatt och uppmärksamhet. Det finns ett behov av utomstående skribenter, och då är det lite hämmande att ha en tight budget. Ibland kan vi inte ge så mycket betalt som en del vill ha. Det är svårt att veta hur mycket som bör finnas tillgängligt gratis på nätet eftersom det också kan hämma försäljningen av magasin. Marknadsföring är ett ständigt behov. Facebook, hemsida. Vi bör tänka igenom vår digitala närvaro. Hur kan vi börja med digitalt medlemskap? Ska vi göra s.k. blandformsreportage (text, bilder, filmer)? Artiklarna i Ordfront magasin behöver vara synliga och bli omtalade. Profilering - det skulle vara bra att ha en profilperson som syns utåt. Förra året tappade vi en del medlemmar (ca. ett par hundra) och vi gick ner i lösnummer-ex i butikerna. DemokratiAkademin Boken Att samtala fram en ny va rld

3 Projekt Respect your rights i Kristinehamn, som handlade om att utveckla demokratin i skolan. Avslutades i januari Projektet dokumenterades och ledde till boken Handbok fo r klassråd. Projekt med miljöpartiet. Tre anställda som ofta är ute och utbildar. Projekten är både långsiktiga och kortsiktiga. Att föra vidare till DemokratiAkademin: Det finns inget om MR och demokrati i läro- och kursplan. Kan vi förebygga detta? Generellt Många skulder uppdagades som varit lite kämpiga. Det finns ett behov av fler medlemmar och mer utåtriktad verksamhet. Vi bör försöka på hur vi kan ha mer utbyte med andra tidskrifter. Värvning har kostat mer än vad vi har fått in. Det har inte funnits intresse för att jobba ideellt med värvning. Hur kan vi använda våra lokalföreningar? Det vore bra om alla i styrelsen kan bli bättre på att prata och sprida, gilla på Facebook m.m. Bjuda in vänner till att gilla. Bolagen som föreningen äger är inaktiva. Har bett att få dessa satta i konkurs. 8. Osäkerhetsfaktorn som påpekas i Revisionsberättelsen har stått så i flera år. Är ännu ansträngd men bättre nu än för några år sedan. Vi behöver nollställa skulderna. Styrelsen noterar vad revisorerna skriver om våra tillgångar. Stämman uppmanar styrelsen att om påpekandet kvarstår ska det finnas en not om det i nästa års årsredovisning. 9. Fastställande av årsredovisning 10. Vid paragraf 10 beslöt stämman att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för år Inga rapporter från styrelsen. 12. Inga motioner har inkommit. 13. MR-dagarna MR-dagarna /11. Tema Tillsammans mot rasism. Stort söktryck, ca. 30% fick strykas. Detta har försenat programarbetet. Programtidning trycks i september. Tydligt programspår till lärare. Boka-tidigt-rabatt. Sålt fler biljetter än vanligt. Navy Pillay kommer att vara huvudtalare.

4 Vi har många spännande talare, dock inte så många internationella i år. Dagen innan kommer vi att ha en gratisdag på Världskulturmuseet, med bl.a. spelningar. Det finns en bedömning om en ökad hotbild i år, både hot mot säkerhet på nätet och på plats. Det finns en grupp som jobbar med detta. Finansiering. En del stöd från Sida, Folke Bernadotteakademin, Regeringskansliet och Kulturdepartementet. Inkomster från biljettförsäljning. Önskan: Hitta finansiering som mer speglar programmet? Vi har tidigare år riktat ansökan om stöd till bildningsdepartementet. MR-dagarna 2016 i Malmö. Malmö Live (arena). 3 dagar. Tema MR i vardagen. Rätten till hälsa, bostad m.m. Detta är ett önskemål från Malmö. Det ska vara något konkret att jobba med. Fortbildning för staden och regionen. Syften och mål - se verksamhetsplanen. Vi har fått ett 1-årigt stöd från Sida. Hoppas få tillbaka 3-årsstödet Jönköping. Fortfarande lite osäkert p.g.a. tveksamt ekonomiskt stöd Stockholmsregionen. I Stockholm innebär ofta mindre stöd och dyra lokaler. Det finns mer hopp nu med nytt MR-kansli. Intresse och engagemang måste finnas i staden, och det ekonomiska stödet måste åtminstone täcka lokalkostnaderna. Botkyrka kommun (Förslag på plats: Riksteatern) och Kista har visat intresse. Andra möjliga lokaler? Ordfront magasin Senare i år blir det ett dubbelnummer, alltså blir det 6 nummer i år istället för 7. Sista numret kanske inte blir ett littera rt nummer i år utan ista llet ett religio st nummer. Den goda moralen m.m. Magasinet har fått till ett redaktionsråd. Mötena har blivit mer frekventa och givande. Johan Berggren ska åka till Kanada och träffa Naomi Klein. Ambition: att bli mer självsäkra som tidning. Marianne Steinsaphir ska vara tjänstledig 1 år fr.o.m. september p.g.a. nytt uppdrag. Vikarie kommer plockas in. Magasinet kommer även att ha en praktikant. Under hösten kommer magasinet att fokusera mer på att samarbeta inte minst med MR-dagarna. Temat för MR-dagarna i år passar mycket bra. Vi skulle kunna skriva en antologi i ämnet, ordna samtal till Bokmässan om temat och hitta intervjupersoner under MR-dagarna.

5 Johan Berggren har lämnat förslag till styrelsen om hur vi kan jobba med digitalisering. Det vore bra att göra en digital version av magasinet, och sälja digitala medlemskap. Där kan vi jobba med att ha texter som lättare får stor spridning på internet än pappersversionen. Vi skulle behöva tips från andra utanför då redaktionen här inte är experter. Hur kan vi få layouten snyggare? Vi behöver jobba mer på att synas och nå fler som inte vet att Ordfront existerar. En tidning behöver många olika skribenter. Vi kan plocka in några småkända som lockar. Igenkänning är bra. Redaktionsrådet: Fanny Hökby Jan-Erik Pettersson Kristian Abrahamsson Micael Wennbom 1-2 till personer behövs, förslag är välkomna. Vi behöver jobba fram en visionsplan och stärka magasinet. DemokratiAkademin En del projekt håller på att avslutas. Bl.a med kulturskolorna. Vi är igång med att hitta fler långsiktiga samarbeten, t.ex. med kommuner som vill samarbeta med DemokratiAkademin. Föreningen Det ekonomiska arbetet fortsätter. Strävan: att det ska synas att enheterna hänger ihop. Vi vill ge ut en handbok i antirasistiska metoder. Jobbar med påverkansfrågor som vi lyfter bl.a. i magasinet. Jobbar nu med en rapport om rätten till bostad utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi håller på att upprätta en betalsida (en flik som kommer att heta Affär) på Ordfronts hemsida. Tanken är att man här ska kunna köpa böcker och medlemskap och ev. även betala för kurser. Vi satsar på att komma igång med aktiva lokalföreningar, speciellt i de orter där MR-dagarna kommer att vara, det blir ett sa tt att anva nda MR-dagarna. Kampanj Legala vägar in i EU. Samarbete med Amnesty. Ryssland och yttrandefrihet. Samarbete med rysk ungdomsorganisation. Vi har fått kr från Svenska Institutet.

6 Vi vill komma igång med MR-utbildningar/kurser för allmänheten. Ev. samarbete med en folkhögskola. Bokmässan Tema yttrandefrihet. Vi kanske kommer att vara med på Socialistiskt forum hösten Vi har börjat jobba med My News Desk för att synas bättre. Vi har fått ett litet uppsving i vår synlighet. MR-dagarna jobbar istället med Cision som är ett liknade verktyg. 14. MR-dagarna har en exakt budget och får inte gå med vinst. Det är osannolikt att de går med förlust i år utan det blir snarare ett litet plus. Det finns ett behov av personalutbildning m.m. som skulle kunna bli av ifall de går med plus. Riktlinjer: Bibehåller omsättning. Stämman hälsar till styrelsen att det vore önskvärt med ett större överskott En fördel med att få ett överskott är att vi får mer att satsa på verksamheten. Annars är det lätt att bli försiktig och inte våga satsa så mycket. Stämman uppmärksammar likviditeten och att vi ska arbeta med att lösa likviditetsproblemet inför Vi vill öka intäkterna på föreningens sida. Stämman ser gärna att föreningen arbetar med att öka sina intäkter. Stämman understryker att Ordfront ska fortsätta arbetet med att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar för hela föreningens verksamhet. 15. Oförändrad medlemsavgift. 490 kr fullt pris och 290 kr som rabatterat pris. 16. Anna Wigenmark omväljs som föreningsordförande för Val av ledamöter i föreningsstyrelsen för två år. Hanna Victoria Mörk (omval) Ryan Tebo (omval) Farid Bonakdar (omval) Benton Wolgers (nyval) Christina Johnsson (nyval) Sten de Geer (nyval) Sofia Kjellén (vald för perioden ) Jan-Erik Pettersson (vald för perioden ) Elena Namli (vald för perioden ) 18. Val av suppleanter till föreningsstyrelsen för ett år. Cecilia Gustafsson (omval för 2015) Kadidja Bedoui (nyval för ) Sarah Schulman (nyval för ) Noor Saeed (nyval för )

7 19. Anders Lindby väljs om som auktoriserad revisor. Tore Persson väljs om som ordinarie föreningsrevisor och Thomas Helgesson väljs om som revisorssuppleant. 20. Valberedning väljs enligt förslag. 21. Styrelsearbetet har fungerat bättre än tidigare. Anna Wigenmark drar dock ett tungt lass och borde avlastas. Förslag till lösning: Anna generalsekreterare och någon annan blir ordförande? Alt. Någon blir vice ordförande som avlastar Anna? Det har varit dålig uppslutning till styrelsemöten. Poängtera att det är ett viktigt arbete. Suppleant ska kallas till möte om styrelsemedlem inte kan komma. (Ett sätt att skolas in i verksamheten). 22. Stämman avslutas.

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer