STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll"

Transkript

1 STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be construed as a substitute for legal advice in relation to an individual matter. The General Terms and Conditions applicable to our services are available at

2 Inledning och agenda Bakgrund ü Sakrättligt skydd genom registrering ü Registrering avskär inte rådighet Identifiering av panthavarens risker Identifiering av pantsättarens risker Exemplifierande problemlösning i pantavtalet Överväganden för båda parter 2

3 Panthavarens risker I. IP-rätten (och därmed panten) kan upphöra om exempelvis: Ansökan har avslagits eller avförts Sökanden återkallar sin ansökan Ansökan har överförts på grund av bättre rätt Registreringen för varumärke har inte förnyats Årsavgifter för patent har inte betalats Varumärket/patentet förklaras helt eller delvis ogiltigt av domstol mars 18,

4 Panthavarens risker (forts) II. Pantsättaren råder över den pantsatta tillgången Patentbegränsning Dåliga affärsmässiga beslut? Avtalsbegränsningar samexistensavtal och förlikningsavtal Avstående från rättighet (99 PL resp. 54 samt 2 kap 35 VmL jmf. 5 kap 4 VmF) III. Dubbelregistrering (FTO) IV. Beroendepatent V. Tvångslicens mars 18,

5 Panthavarens risker (forts) Sakrättsliga risker: Andrahandspant - panthavaren får inte sakrättsligt skydd gentemot tidigare upplåten panträtt. Den pant som registreras först hos PRV har företräde (7 kap 3 VmL) Panträtt i den pantsatta egendomen gäller endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den (7 kap 5 och 7 VmL) överlåtelse/ upplåtelse behöver inte registreras hos PRV mars 18,

6 Panthavarens risker Svea hovrätt, Mål nr T ; Swedbank./. Lars B Pantförskrivning av bl a ett svenskt patent och en svensk patentansökan (som angetts med publ resp ans nummer) Identiska patentansökningar hade före pantförskrivningen inlämnats till EPO Pantförskriven egendom förvärvades av banken på offentlig auktion Omfattades de europeiska ansökningarna vid a. pantförskrivningen eller b. förvärvet på offentlig auktion? Avsåg pantsättningen uppfinningarna (som blev föremål för både svenska och europeiska patent)? Hur definieras pantobjektet? Banken förlorade i TR och HovR mars 18,

7 Panthavarens möjligheter att skydda sig Generella och kontraktuella aspekter Hur kan panthavaren minska sin risk? Värdering av säkerheten Ø Bör överstiga kostnaden för tagande av säkerhet Ø Finns risk för värdefluktuation? Ø Alternativa säkerheter? Identifiering av risker för matchning av åtaganden Ø Reglering i pantavtalet kring pantens bestånd Ø Reglering i pantavtalet kring viktiga beslut och avtal som berör pantens värde Ø Undvikande av generalklausuler Konsekvenser av avtalsbrott mars 18,

8 Exempel på reglering i pantavtal- negativa åtaganden The Pledgor shall not: a) create or permit to subsist any security interest or third party right in any Security Asset other than the Pledge; b) transfer, lease, license or otherwise dispose or attempt to dispose of the Security Assets or any part thereof or permit the same to occur; or c) do or cause or permit to be done anything which, in the Security Agent s reasonable opinion, will, or could be reasonably expected to, materially adversely affect the Security Assets or the rights of the Security Agent or any other Finance Party hereunder. mars 18,

9 Exempel på reglering i pantavtal- positiva åtaganden The Pledgor shall: a) continue the prosecution of each of the applications listed in Schedules 2.1(a) and 2.1(b); b) take all reasonable actions against any infringement of the Security Assets, that alone, or together with other infringements, has, or is reasonably likely to have, an adverse effect on the value of the Security Assets and/or the registration of validity of the Security Assets; c) take all reasonable actions against (i) claims of alleged infringement by the Security Assets on third party intellectual property rights, or (ii) other claims relating to the validity of third party intellectual property rights that alone, or together with other claims, has, or is reasonably likely to have, an adverse effect on the value of the Security Assets and/or the registration of validity of the Security Assets; and d) maintain the registration and the validity of the Security Assets and not allow any of the Security Assets to be abandoned, forfeited or dedicated to the public. mars 18,

10 Exempel på reglering i pantavtal- positiva åtaganden (forts) The Pledgor shall: a) continuously keep the Security Agent informed of all new trademark or patent registrations and applications made by it and promptly upon the Security Agent's request, grant security over such new trademark or patent registrations and applications on substantially the same terms as set out in this Agreement; and b) keep the Security Agent informed of the existence and progress of all claims on and actions against the Pledgor relating to or affecting the Pledge or the Security Assets. The Pledgor shall: a) pay all present and future costs and fees, if any, imposed in respect of the Patents and/or the Trademarks including but not limited to payments necessary to maintain the registration and validity of the Security Assets. Should the Pledgor fail to do so the Security Agent may make such payments on behalf of the Pledgor. The Pledgor shall indemnify the Security Agent for any such payment. All such sums shall be included in the Secured Obligations. mars 18,

11 Panthavarens möjligheter att skydda sig Processuella aspekter Vad kan panthavaren göra vid intrång och ogiltighetstalan Ø Underrättelse enl 64 PL (ogiltighet, överföring, tvångslicens) dock inte vid intrång Ø Intervention (14 kap 9 RB) Ø Panthavaren ska enl 64 PL och 10 kap 8 VmL underrätta innehavaren om att panthavaren vill väcka talan med anledning av intrång. Begränsningar i fråga om tillgängliga sanktioner (jfr prop 1987/88:4 s. 22): Ø Det är svårt att förstå varför inte en panthavare, såsom ett slags successor, skulle utan vidare vara behörig att föra samma slags talan som patenthavaren så långt det behövs för att han skall vara skyddad. (Panträtt, Wallin m.fl. s. 286). Ø Betydelsen av avtalsreglering! mars 18,

12 Pantsättarens överväganden För omfattande regleringar kan begränsa möjligheterna att bedriva verksamhet Pantavtal kan innebära skyldighet att låta kvarstå IPrätter som inte är relevanta för verksamheten Ekonomiska överväganden- kostnader för att skydda den pantsatta IP-rätten jämfört med panthavarens nytta Avtalsbrott under pantavtal innebär ofta möjlighet för panthavare att säga upp låneavtal Risk att krediten sägs upp vid diskussion om minskat värde på panten Överlåtelse av panten (95 2 st PL) mars 18,

13 Panthavarens skyldigheter Vilka skyldigheter inträder för panthavaren i samband med en pantsättning? Anmälan till PRV om släppt pant Vårdplikt? Ø Vårdpliktens omfattning Ø Vårdplikt gentemot andrahandspanthavare? mars 18,

14 Pantrealisation Hur kan pantrealisation ske? Underrättelse till gäldenär och sakägare Skyldighet att utfå marknadspris- hantera i pantavtal? Risk för värdeförstöring vid pantrealisation Risk vid avsaknad av know how? En licenstagare är skyddad mot en pantsättning om licensavtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet Avtala bort HB 10 kap 2! mars 18,

15 Slutsats Vissa av panthavarens risker kan endast hanteras via reglering i avtal Panthavare bör identifiera risker och hantera dessa kontraktuellt Pantsättaren bör överväga vilka regleringar som kan godkännas för att undvika begränsningar i verksamheten och ekonomisk risk Passar annan typ av säkerhet bättre? mars 18,

16 Kontaktuppgifter HÅKAN BORGENHÄLL Delägare Immaterialrätt Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen. LOUISE BRORSSON SALOMON Delägare Bank och Finans Direkt: Mobile: Direkt: Mobil: mars 18,

17 STOCKHOLM GOTHENBURG MALMO HELSINGBORG BRUSSELS

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henric Roth Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Aktiepantavtalet avser pantavtalet rörande Aktierna; Share Pledge Agreement means the Share Pledge Agreement regarding the Shares;

Aktiepantavtalet avser pantavtalet rörande Aktierna; Share Pledge Agreement means the Share Pledge Agreement regarding the Shares; VILLKOR FÖR CROWN ENERGY AB:s (PUBL) KONVERTIBLA LÅN KV 1 2013/2016, ISIN SE0005096328 OM MAXIMALT SEK 74 387 570 TERMS AND CONDITIONS FOR CROWN ENERGY AB's (PUBL) CONVERTIBLE LOAN KV 1 2013/2016, ISIN

Läs mer

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Jennie Fasth

Läs mer

Intellektuella resurser som kreditsäkerhet En förmögenhetsrättslig undersökning

Intellektuella resurser som kreditsäkerhet En förmögenhetsrättslig undersökning Juridiska institutionens skriftserie 006 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Intellektuella resurser som kreditsäkerhet En förmögenhetsrättslig undersökning J A Juridiska institutionens skriftserie

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Underbilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag en aktie i bolaget

Läs mer

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt Simon Lilja & Peter Larsson GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt GOOD FAITH PURCHASE OF RECREATIONAL BOATS A comparative study regarding the buyer s

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Credit Suisse First Boston International

Credit Suisse First Boston International Credit Suisse First Boston International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series Number 2005-437 SKr 250,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2009 Issue Price: 110 per

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

Bild. Upphandling av IT. - inlåsningseffekter och möjligheter. Uppdragsforskningsrapport 2013:2

Bild. Upphandling av IT. - inlåsningseffekter och möjligheter. Uppdragsforskningsrapport 2013:2 Bild Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter Uppdragsforskningsrapport 2013:2 En rapport skriven av Richard Wessman på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer

Företagsinteckning och förmånsrätt Praktiska konsekvenser av lagändringarna 2004

Företagsinteckning och förmånsrätt Praktiska konsekvenser av lagändringarna 2004 D-UPPSATS 2005:47 Företagsinteckning och förmånsrätt Praktiska konsekvenser av lagändringarna 2004 FREDRIK HERTZMAN RÄTTSVETENSKAP D Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering

Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Lindbäck Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering - en granskning av svensk säkerhetsrätt Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Lars Gorton Finansrätt

Läs mer