Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap"

Transkript

1 Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap I vilken omfattning svenska företag använder insamlad och analyserad kunddata för utformningen av sina marknadsaktiviteter Daniel Steinholtz & Tatiana Lantratova 5/29/2013 Institutionen för Reklam och PR Stockholms universitet Kandidatuppsats 15 hp Marknadskommunikation och IT (180 hp) VT 2013 Handledare: Tony Apéria Examinator: PG Holmlöv

2 Sammanfattning Mängden tillgänglig kunddata för organisationer och företag har fullkomligen exploderat i storlek på senare år, pådrivet av ny teknik, där internetuppkopplade enheter och sensorer blir allt vanligare. Att ta till vara på denna data med hjälp av lösningar som stöder individualiserad kundrelationshantering har visat sig kunna leda till konkurrensfördelar på en marknad. Denna studie undersöker hur svenska företag hanterar och analyserar kunddata för att utforma och anpassa sina marknadsaktiviteter. Med kunddata menas i detta fall både intern sådan, insamlad via bland annat transaktioner, support, kundklubbar och kampanjer, samt extern sådan, insamlad via bland annat bloggar, twitter, facebook, kommentarsfält och konsumentrecensioner. Studien tar avstamp i en analogi från sportvärlden, där den amerikanska baseballorganisationen Oakland A s satsning på objektiv analys inför spelarköp kröntes med stora framgångar i början av 2000-talet. Forskning visar att även företag utanför sportens värld kan dra nytta av beslutsfattande baserat på inhämtad och analyserad data. Detta kan sammankopplas med bättre kundrelationer och lönsamhet. Men för att lyckas med detta, krävs rätt teknik och kunskap. Slutsatsen i denna studie, där 39 svenska marknadschefer, VD:ar och kommunikatörer deltog i en webbenkätundersökning, och där två intervjuades mer ingående, är att svenska företag förväntar sig en allt högre komplexitet i hantering och analys av kunddata. Man ser stora utmaningar i framtiden, och är i stor utsträckning i behov av att investera i nya verktyg och kunskap för att anpassa sig till det nya klimatet. Nyckelord Big data, Marknadsföring, CRM 1

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Från subjektiv magkänsla till objektiv analys Big data: En digital revolution? Ett skifte i marknadsföringens fokus: från produkt till relation Problematisering Problemformulering Syfte Avgränsning Teori Datadrivet beslutsfattande Relationsmarknadsföring CRM IBMs globala undersökning av marknadschefer Metod Access Val av metod Val av urval Tillvägagångssätt Bearbetning av data Kvalitetskriterier Metodkritik Litteratur- och källkritik

4 4. Resultat och empiri Övergripande resultat från webbenkäten (stängda frågor) Övergripande resultat från webbenkäten (öppna frågor) Empiri med utgångspunkt i problemformuleringen Hur utnyttjar svenska företag kunddata i utformningen av sin marknadskommunikation? Hur ser man på dagens allt mer dataintensiva landskap? Vilka verktyg och vilken kunskap har man? Intervjuer Lentus AB Jeurgen Thelander IBM Charlotta Wark Analys Slutsats Förslag till fortsatt forskning Referenser Bilagor Bilaga 1. Webbenkät Bilaga 2. Enkätsvar från fråga 11 (öppna frågor) Bilaga 3. Enkätsvar från fråga 12 (öppna frågor) Bilaga 4. Enkätsvar fråga 13 (öppna frågor) Bilaga 5. Intervjufrågor Lentus AB Bilaga 6. Intervjufrågor IBM Charlotta Wark

5 1. Inledning Detta inledande kapitel kommer att presentera undersökningsområdet samt ge bakgrund till ämnesvalet. Vidare förklaras problematisering, problemformulering, syfte, avgränsning och uppsatsens disposition. 1.1 Bakgrund Vad är kopplingen mellan management av ett lag i den högsta, amerikanska baseball-ligan, det relativt nya modeordet inom IT big data och marknadsavdelningar på svenska företag? För många ter sig nog kopplingen inte allt för uppenbar vid en första anblick. Det ska vi se till att ändra på i detta avsnitt. Efter det följer en kort genomgång av marknadsföringens fokusskifte från rent produkt- och transaktionscentrerad till informerat relationsinriktad Från subjektiv magkänsla till objektiv analys Billy Beane är ett välbekant namn i USA. I unga år var han en talangfull och lovande baseballspelare som under 80-talet gjorde några år i den amerikanska högstaligan MLB. Men det var inte förrän boken Moneyball, skriven av Michael Lewis 2003, samt filmatiseringen från 2011 med Brad Pitt i huvudrollen, kom ut som han blev uppmärksammad hos den breda massan. Hans nedan beskrivna bedrifter har även blivit vida omtalade i akademin och affärspress, exempelvis Hammonds (2003), Myers och Van Horn (2008) och Elias (2012). Efter sin aktiva karriär sadlade Beane om till scout för laget Oakland A's. Efter några år på positionen blev han utsedd till General Manager för samma lag. En stor utmaning, eftersom hans budget för att bygga ett konkurrenskraftigt lag inte var i närheten av de pengar som storklubbarna hade att röra sig med. Problematiken i att förlora nyckelspelare till rikare klubbar var ständigt närvarande man tävlade helt enkelt inte på samma villkor. Billy Beane valde därför att börja göra saker och ting på ett annorlunda vis. Det klassiska sättet att bygga ett lag inför en ny säsong baserades till stor del på personligt kunnande och gammal visdom inom organisationen. En subjektiv och ofta bristfällig metod där spelare på marknaden värderades godtyckligt. Beane införde ett nytt sätt att tänka och jobba med denna process: han började utnyttja stora datamängder för att göra en omfattande analys av objektiva fakta om 4

6 spelare. Data som gick alla andra förbi. På så sätt kunde han värva duktiga men av ligan undervärderade spelare inom ramen av en stram budget. Och han gjorde det framgångsrikt. Oakland A s slog bland annat ligarekordet för antalet vunna matcher i rad, och var nära att slå storklubben New York Yankees i slutspelet Detta med endast en fjärdedel av Yankees löneutgifter. Historien om Billy Beane är ett lysande exempel på hur en organisation kan prestera bättre genom att utnyttja avancerad analys av data. Detta är inte bara tillämpningsbart inom sport. En studie utförd av Brynjolfsson et al. (2011) med 179 stycken stora, publika bolag visar på att de som tillämpar datadrivet beslutsfattande (DDD data driven decision making) presterar bättre än de som inte gör det. Studien visar på att datadrivet beslutsfattande ökar både produktiviteten och marknadsvärdet hos ett företag med 5-6 procent Big data: En digital revolution? Tillgången till data har ökat dramatiskt under de senaste åren. Det är en av de bakomliggande orsakerna till varför organisationer och företag har börjat utnyttja stora datamängder allt mer. I ett uppmärksammat citat som bland annat återges i boken The Human Face of Big Data (2012) säger Googles Erik Schmidt så här: Sedan civilisationens begynnelse och fram till år 2003, så skapades totalt fem exabytes med data. Idag skapar vi fem exabytes på två dagar, och takten ökar. IBM kommunicerar i en liknande jämförelse på sin webbplats* att det skapas 2,5 kvantiljoner bytes med data varje dag. Det är så mycket att 90% av den data som finns i världen har skapats under de senaste två åren. Branschordet som figurerat i samband med denna explosion av data är big data. I sig ett begrepp som kan uppfattas som svårt att få grepp om. I en studie gjord av Schroeck, Shockley, Smart, Romero-Morales och Tufano (2012) vid Saïd Business School, Oxfords Universitet, i samarbete med IBM, där 1144 tjänstemän från 95 länder och 26 branscher deltog, definerar man hur företag ser på big data enligt fyra karaktärsdrag: volym, variation, snabbhet och precision (fyra V på engelska: volume, variety, velocity, veracity) (se figur 1). Det händer att precision (veracity) utelämnas när man söker efter andra definitioner (främst äldre) av begreppet (se figur 2). * 5

7 Figur 1. Fyra dimensioner i big data: volym, variation, snabbhet och precision. Figur lånad från Schroeck, Shockley, Smart, Romero-Morales och Tufano (2012). Figur 2. Andra, äldre definitioner av big data utelämnar karaktärsdraget precision (på engelska veracity). Figur lånad från Deutsch, Eaton, Zikopoulos et al. (2011). 6

8 Enligt studien är volym det karaktärsdrag som rent allmänt är mest förknippat med big data. Det hänvisar till den stora kvantitet data som organisationer försöker utnyttja för att förbättra sitt beslutsfattande. Hur stor datavolym som anses vara big data varierar mellan olika företag och branscher, men alla tillfrågade i studien är överens om det som betyder mycket idag, betyder ännu mer imorgon. Variation hänvisar till olika typer av data från olika datakällor. Det handlar om hur man hanterar komplexiteten av olika datatyper, inklusive strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad data. Organisationer måste hantera och analysera ett brett spektrum av traditionella och icketraditionella datakällor, både inom och utanför företaget. Med ett ständigt ökande antal sensorer, smarta enheter och sociala tekniker, så genereras data i otaliga former. Några exempel är text, webbdata, tweets, sensordata, ljud, video, loggfiler och klickströmmar. Med snabbhet menas data under rörelse. Data skapas, behandlas och analyseras allt snabbare. I och med att data skapas i realtid blir det allt viktigare för organisationer att integrera strömmande data i affärsprocesser och beslutsfattande. Slutligen så hänvisar precision, eller tillförlitlighet, till hur en viss grad av pålitlighet kan associeras till olika typer av data. Alltså: kan vi använda denna information som en pålitlig grund för ett affärsbeslut? Big data är alltså per definition något väldigt stort, väldigt varierat, väldigt snabbt och kan ha olika grad av pålitlighet. Till och med med denna definition framför oss är det då lätt att förstå hur begreppet big data kan uppfattas som svårbegripligt. Det vi generellt kan se är att big data kommer att ha allt större inverkan på hur organisationer, och samhället i stort, fungerar i framtiden. Brynjolfsson gör följande liknelse för att sätta potentialen i att mäta big data i perspektiv: Mikroskopet, som uppfanns för fyra århundranden sedan, tillät människor att se och mäta saker på aldrig tidigare skådat vis - på cellulär nivå. Det var en revolution inom mätteknik. Att mäta data är den moderna motsvarigheten till mikroskopet *. IBMs nuvarande VD Ginni Romnety säger så här i ett tal till Council of Foreign * 7

9 Relations: Jag vill att du ska tänka på big data som nästa naturresurs, som kan betyda lika mycket för vår era som ånga, elektricitet och olja betydde för industrialiseringen *. Det vi mer specifikt ämnar att undersöka i denna studie är hur big data appliceras inom marknadsföring. Ginni Romnety fortsätter sitt framförande med att slå fast att beslut inom marknadsföring och tillverkning inte längre kommer att tas baserat på intuition, erfarenhet och magkänsla, utan istället baserat på prediktiv analys, där sociala medier, mobil information och big data utnyttjas. Den vid första anblick lite udda kopplingen mellan management av baseball-lag, big data och marknadsföring bör nu ha klarnat lite grann. Det vi så småningom vill ta reda på i vår studie, är om det finns några Billy Beanes på marknadsavdelningar runt om i Sverige. Presterar företagen de sitter på, likt Oakland A s, bättre än sina konkurrenter? Analogin vi drar till Billy Beane och Oakland A s är inte unik i sammanhanget. Men den är ett välillustrerande exempel på vår övertygelse och grundsyn att man genom att analysera big data, som marknadsavdelning, kan få ut mer av varje investerad marknadskrona Ett skifte i marknadsföringens fokus: från produkt till relation För en bättre förståelse för dagens teorier inom marknadsföring baserad på stora datamängder, anser vi att det är nödvändigt med en kortfattad genomgång av marknadsföringens historia. Detta med fokus på hur och varför marknadsföringen har utvecklats från att vara inriktad på produkt och transaktioner till allt mer relationsfokuserad. Allt eftersom branscher har mognat, så har förändringar i efterfrågan och konkurrensintensitet lett från en transaktionsinrikad marknadsföring till en relationsinriktad sådan. Under 1950-talet utvecklades transaktionsinriktade ramverk som the marketing mix med sina fyra P:n (produkt, pris, promotion, plats), som med rätt användning ansågs kunna maximera försäljning. Men allt eftersom marknader har förändrats och mognat har kritik växt fram gentemot detta gamla synessätt på marknadsföring. Låg tillväxt i mättade marknader och allt mer sofistikerade och medvetna konsumenter har gjort traditionell marknadsföring mindre effektiv. Ett större * 8

10 utbud, fler kanaler och globalisering har tvingat fram ett nytt sätt att tänka för att företag ska kunna sälja sina produkter (Payne, 2006). Den gamla tidens marknadsföring fokuserade på produkten, inte konsumenten. Det ledde till massmarknadsföring som var designad att nå så många som möjligt, och som behandlade alla konsumenter som om de hade samma behov. Det underliggande antagandet var att tillgänglighet och det urval av produkter ett företag erbjöd sina konsumenter var huvudfaktorn för framgång (Dyché, 2002). Produktfokuset innebar dock inte att man helt saknade förståelse för marknaden. När företag lanserade och återlanserade sina produkter började man analysera responsen man tog emot, för att ta reda på hur framgångsrika man var i sin marknadsföring. På 1960-talet dök direktmarknadsföringen upp, som ofta gestaltade sig i form av reklamutskick i brevlådan och annonser i tidningar som man uppmanades svara på via kuponger. Direktmarknadsförare gjorde ofta flera versioner av samma kampanj och skickade ut dem i olika regioner. Utifrån en analys av responsen på de olika versionerna kunde man se vilka meddelanden som fungerade och inte (Dyché, 2002). Dataanalytiker började associera produkter till de kunder som köpte dem. Det var dels genom dessa analyser som företag började förstå att kunddatan de samlade på sig var lika viktig som produktdatan de skickade ut. Därifrån var det inte långt till det att termen target marketing utvecklades, ett begrepp som innebar att man marknadsförde sig mot olika målgrupper. Det allra vanligaste sättet att gå till väga var att dela upp marknaden i olika segment, vilka bestämdes utifrån bland annat demografi, geografi och psykografi. Genom att segmentera så kunde företagen rikta en mer specialiserad marknadskommunikation mot sina kunder, vilket förde med sig många fördelar såsom kostnadseffektivitet och för kunden mer relevanta budskap. Jill Dyché (2002) säger att målgruppsanpassad marknadsföring således blev marknadsföringens Heliga Graal. Marknadskommunikationen hade utvecklats från massmarknadskommunikationens produktfokus till målgruppsmarknadsföringens segmentfokus. Men de var dock båda kortsiktiga sätt att se på marknadsföring. För att vara långsiktig i sin marknadsföring var det dags att rikta 9

11 in sig på individer i vad som kallas för relationsmarknadsföring (Dyché, 2002). För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt på dagens globala marknader så måste de knyta starkare band med deras intressenter. Företag måste gå från en kortsiktig, transaktionsinriktad målsättning till en mer långsiktig, relationsbyggande sådan (Kotler, 1992). Men hur? Att vårda sina kunder är en princip som funnits sedan handelns begynnelse. Relationsmarknadsföring som forskningsområde har funnits i drygt 25 år. Men Customer Relationship Marketing (CRM) som bygger på relationsmarknadsföringens grundprinciper, blev inte stort förrän i slutet på 1990-talet. CRM kallas även för informationsaktiverad relationsmarknadsföring (Payne, 2006). Information som företag sitter på är idag digital, så det ter sig naturligt att det finns ett tydligt teknikfokus inom CRM. Det finns ett antal tekniska faktorer som idag har lett till att företag kan bygga starkare relationer med sina kunder genom CRM. Adrian Payne (2006) nämner bland annat datorers ökade prestanda och lagringsutrymme till en mindre kostnad som en faktor. En ökad tillgänglighet till verktyg som kan gräva fram, analysera och visualisera data är en annan. E- handelns uppgång och att kunna precisionsrikta sig mot kunder via internet till en låg kostnad är ännu en. Vikten av att kunna behålla sina kunder och deras livstidsvärde har dessutom fått ökad uppmärksamhet. Idag har man även inom marknadsföringsdisciplinen utvecklat allt bättre tillvägagångssätt för att kunna rikta sig mot en väldigt specifik målgrupp, inklusive marknadsföring en-till-en (one-to-one marketing), samtyckesbaserad marknadsföring (permission marketing) och massanpassning (mass customization). 1.2 Problematisering Konsumenter lämnar idag ifrån sig oerhörda mängder data som organisationer kan dra nytta av. Vi bidrar alla, pådrivna av ny teknik, till det digitala informationshav som kallas för big data. Det vi ser är att organisationer i många fall saknar de verktyg och den kunskap som behövs för att utnyttja detta. Det finns också tecken på att detta skifte i hur vi ser på data inte tas på så stort allvar som det borde. Men vi ser också att det finns exempel och forskning som bevisar att de som har system för att fatta beslut baserat på data, presterar bättre än de som inte gör det. Med ett ständigt ökande antal enheter och sensorer som är uppkopplade mot internet kommer 10

12 datamängderna konsumenter lämnar ifrån sig bara att bli allt större. Att som företag vara förberedd på att hantera denna explosion av data kan leda till konkurrensfördelar. Vi ser dock att en majoritet inte är redo. 1.3 Problemformulering I vilken omfattning utnyttjar svenska företag kunddata i utformningen av sin marknadskommunikation? Hur ser man på dagens allt mer dataintensiva landskap? Vilka verktyg och vilken kunskap har man? 1.4 Syfte Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken fas svenska företag ligger gällande adaptionen av datadrivna beslutsstöds- och CRM-system, och vilken inverkan det har på deras marknadskommunikation. Vidare är detta en studie som ämnar att bygga vidare på det globala resultat som IT-företaget IBM fick fram i sin undersökning av marknadschefer från 2011, för att få fram en svensk vinkel på det hela. Vår hypotes är att verktyg och kunskap för att hantera stora datamängder i relativt stor utsträckning saknas eller är i behov av förbättring. 1.5 Avgränsning Detta är en kvantitativ undersökning som görs via en webbenkät adresserad till cirka 750 marknads- och kommunikationsansvariga på olika företag runt om i Sverige. Önskemålet var att nå cirka 50 respondenter. Studien är främst relevant för marknadsförare i svenska företag som är osäkra på nyttan med big data och CRM i modern marknadsföring. Tid- och resursbrist har bidragit till begränsningar i studiens omfattning. Därför ska studiens resultat ses som tendenser istället för något att dra generella slutsatser från. 11

13 2. Teori I teorin diskuteras de teorier och tidigare studier som är relevanta för ämnet och som bidrar till att besvara problemformuleringen. 2.1 Datadrivet beslutsfattande Tack vare big data så kan beslutsfattare mäta, och därför även veta, mer om sina företag och affärer. Denna kunskap kan sedan användas för att fatta bättre beslut och prestera bättre på marknaden (McAfee och Brynjolfsson, 2012). En studie utförd av Brynjolfsson et al. (2011) med 179 stycken stora, publika bolag i USA visar på att de som tillämpar datadrivet beslutsfattande (DDD data driven decision making) presterar bättre än de som inte gör det. Studien visar på att datadrivet beslutsfattande ökar både produktiviteten och lönsamheten hos ett företag med 5-6%. I ju större omfattning företag beskrev sig själva som datadrivna, desto bättre presterade dem alltså i form av operationella och finansiella resultat. En studie av Rogers och Sexton (2012) från Columbia Business School s Center on Global Brand Leadership i samarbete med NYAMA handlar om varumärken, innovation och teknologi. I deras studie kom man fram till att hela 91% av marknadsförare tror att framgångsrika varumärken använder kunddata för att driva igenom marknadsföringsbeslut. Det visar sig dock att 39% av dessa säger att företagets data samlas in alltför sällan eller att datan inte är i realtid nog. Detta tyder på att marknadsavdelningar på organisationer och företag behöver bli bättre på att utnyttja big data. Inte bara att samla in data mer effektivt, men också att analysera det bättre för att stödja beslut inom organisationen. Studien visar att de typer av kunddata som samlas av marknadsavdelningar är demografisk data (74%), kundtransaktioner (64%) och kundens användardata (60%). Dock visade det sig att 51% av respondenterna menar att det finns ett hinder i att effektivt mäta sin marketing ROI och detta beror på bristen av att dela med sig av kunddata inom sin egen organisation. Sannolikheten att stora företag samlar in ny form av digital data såsom mobila data (19%), är mindre än att dem samlar in traditionell kunddata såsom demografi (74%) och attityder (54%). Vi ser tydligt att insamling av big data brister. Man behöver mer data att fatta beslut på, för ju 12

14 mer data man har, desto större blir beslutsunderlaget och möjligheten att se olika mönster. Och dessa data finns i källor som traditionella metoder inte alltid når. 2.2 Relationsmarknadsföring Den grundläggande tesen som Ian Gordon (1998) driver i sin bok Relationship Marketing är att relationer är den enda riktiga tillgången som ett företag har. En relation är, som vi klargjorde redan i inledningen, långsiktig. Sådant som traditionellt ses som tillgångar, exempelvis fabriker, produkterna i sig eller intellektuellt kapital, är kortsiktiga. Förtydligande menar Gordon alltså att en tillgång traditionellt sett är något som påverkar ett företags kapacitet att generera kortsiktig vinst. En relation, å andra sidan, representerar möjligheten till en långsiktig vinst associerad med låg risk, samt möjligheten att öka företagets lönsamhet på många olika sätt. Enligt Armstrong och Kotler (2005) så är modern marknadsföring att skapa lönsamma relationer med kunder. Vidare menar de att marknadsföring handlar om att skapa värde för, samt fånga upp värde från, kunder. Att skapa kundrelationer baserade på kundvärde och kundtillfredsställelse är själva hjärtat i modern marknadsföring (Armstrong och Kotler, 2005). Figur 3. En modell över The Marketing Process, enligt Armstrong och Kotler (2005). The Marketing Process -modellen (se figur 3) är en modell i fem steg skapad av Armstrong och Kotler (2005). I de första fyra stegen arbetar organisationerna för att förstå kunderna, skapa kundvärde och bygga starka kundrelationer. I det femte steget kan organisationerna fånga upp värdet som de tidigare stegen har skapat. Genom att skapa värde för kunder, så kan organisationerna i sin tur fånga värde från kunder i form av försäljning, lönsamhet och långsiktigt kundkapital. Vi tänkte ta en snabb titt på hur insamling av kunddata och Customer 13

15 Relationship Management (CRM) stödjer denna process. För en fullständig genomgång av modellen hänvisar vi till Armstrong och Kotler (2005). Det första steget handlar om att förstå marknaden, samt kunders viljor och behov. Organisationer som är kända för att bedriva framgångsrik marknadsföring lägger ned väldigt mycket energi och resurser för att förstå deras kunders behov, viljor och efterfrågan. Men hur? Bland annat genom att analysera stora mängder data (Armstrong och Kotler, 2005). Med tanke på tidigare fastställanden om hur datamängderna vi som konsumenter lämnar ifrån oss ökar i en rasande takt, är det en logisk utgång att kraven på de verktyg och den kunskap som behandlar data också kommer att öka. Om vi hoppar till det fjärde steget, som handlar om att bygga lönsamma relationer med kunderna, spelar CRM en väldigt stor och viktig roll. Armstrong och Kotler (2005) beskriver till och med CRM som det kanske viktigaste konceptet i modern marknadsföring. Under nästa rubrik tittar vi närmare på varför. 2.3 CRM CRM kan brett beskrivas som en process där man bygger och underhåller lönsamma kundrelationer genom att leverera överlägset kundvärde och -nöjdhet (Armstrong och Kotler, 2005). Synen på CRM som det kanske viktigaste konceptet inom modern marknadsföring stöds också av annan forskning. Jayachandran, Sharma, Kaufman och Raman (2005) skriver till exempel att processer som behandlar relationsrelaterad information är instrumentala för att förbättra en organisations kundrelationer. CRM är en sådan process. CRM-applikationer hjälper organisationer att samla information och omvandla den till kunskap om sina kunder, och denna kunskap kan sedan omvandlas till förbättrad kundnöjdhet (Mithas, Krishnan och Fornell, 2005). Genom att organisera och använda denna information kan organisationer designa och utveckla bättre tjänster och produkter (Davenport, Harris och Kohli, 2001). Denna typ av kunskap har dock vissa attribut som gör den väldigt komplex. Davenport och Klahr (1998) hävdar att kunddata kan komma från många olika källor och medier samt i många fall är kontextuell. Kunddata är även dynamisk och kan förändras snabbt. Dessa 14

16 karaktärsdrag överenstämmer till stor del med den definition av big data som vi tar upp i inledningen till denna studie (big data = volym, variation, snabbhet och precision). Vi ser att CRM-verktygens viktigaste uppgift i slutändan är att öka kundnöjdheten för en organisation. Det finns nämligen ett starkt samband mellan kundnöjdhet och ekonomisk prestanda hos en organisation (Bolton, Lemon och Verhoef, 2004). Hög kundnöjdhet har till exempel negativ inverkan på kundklagomål och positiv inverkan på kundlojalitet och användarbeteenden (Bolton, 1998; Fornell, 1992). Ökad kundnöjdhet kan öka användandet av en produkt eller tjänst (Bolton, Kannan och Bramlett, 2000), säkra framtida vinst (Rust, Moorman, och Dickson, 2002) samt minska risken för förlorade kunder (Anderson och Sullivan, 1993; Mithas, Jones och Mitchell, 2002). Mithas, Krishnan och Fornell (2005) hävdar att CRM-verktyg sannolikt har en inverkan på kundnöjdhet av åtminstone tre orsaker. För det första tillåter CRM-verktyg organisationer att anpassa sina erbjudanden för varje kund. Genom att bearbeta kunddata kan organisationer tillmötesgå olika kunders tycken och smak. För det andra hjälper CRM-verktyg företag att förbättra pålitligheten för konsumtionsupplevelser genom att underlätta punktlig och exakt behandling av kundordrar och förfrågningar, samt den fortgående hanteringen av kundkonton. För det tredje hjälper CRM-verktyg organisationer att hantera kundrelationer mer effektivt genom de olika stegen för initiering, underhåll och avslutande av relationer. Effektiv hantering av kundrelationer är nyckeln till att hantera kundnöjdhet och kundlojalitet. Mithas, Krishnan och Fornell (2005) bevisar genom sin studie att CRM-verktyg kan associeras med en förbättrad kunskap om kunder. De hittar även belägg för samband mellan effektivt användande av CRM-verktyg och kundnöjdhet. CRM stödjer alltså kundnöjdhet, och kundnöjdhet leder i sin tur till förhöjd ekonomisk prestanda för en organisation. Detta utgör såvida vår grundsyn på CRM för denna studie. Men hur ska organisationer förhålla sig till CRM då? Alla kan väl inte angripa det på samma sätt? Nej, visst är det så att en given organisation måste överväga sin nuvarande position på marknaden och den framtida roll man realistiskt kan komma att spela (Payne, 2006). Att välja en strategi för organisationens CRM-initiativ är viktigt, då det för en del företag kanske är fullt 15

17 tillräckligt att titta på exempelvis transaktionsdata istället för en fullt integrerad lösning för individualiserad marknadsföring. Det finns fyra generella CRM-strategier ett företag kan anamma (se figur 4). Figur 4. Strategimatris för CRM fyra olika sätt att förhålla sig till CRM, enligt Adrian Payne (2006). Den vertikala axeln i strategimatrisen anger hur omfattande information en organisation har om sina kunder. Detta innefattar (1) en kombination av hur mycket kunddata som finns och (2) hur pass avancerad analysen av kunddatan är. Den horisontella axeln anger i vilken utsträckning en organisation använder kundinformation för att ge dem individualiserad eller anpassad service. I matrisens nedre vänstra hörn finns produktbaserad försäljning. Här görs bara enklare analys på osofistikerad data, exempelvis hur en produkt säljer över tid eller produktivitet i kanaler. Tonvikten läggs här just vid produkten och kanalerna, inte kunden. I matrisens nedre högra hörn finns hanterad service och support. När organisationer tar sitt första steg mot att utöka sitt CRM-system från produktbaserad försäljning är det vanligtvis hit man går. Det handlar ofta om att etablera ett call center eller help desk. Denna typ av CRM behöver ingen omfattande kundinformation, men kommunikationen sker person till person 16

18 eller individualiserat. En något mer sofistikerad analys görs, men fortfarande på osofistikerad data. I matrisens övre vänstra hörn finns kundbaserad marknadsföring. Här skiftar fokus från individuell produktförsäljning till kunden, om vilken man vill nå en djupare förståelse. För att nå det utnyttjar man en mer avancerad analys. Stora matvarukedjor är ofta bra exempel på organisationer som arbetar med kundbaserad marknadsföring, då man utnyttjar avancerad analys av kunddata för att skräddarsy erbjudanden, produkter och butikslayout. I matrisens övre högra hörn finns individualiserad CRM. För att nå hit krävs både sofistikerade dataplattformar och sofistikerade applikationer som körs på dessa, såsom avancerad marknadsföring en-till-en, avancerad integration mellan dator och telefoni, integrerade kanaler och avancerade webbtjänster. Denna strategiska position är särskilt relevant för organisationer som vill använda sig av flera säljkanaler. E-handel är exempelvis en av dessa kanaler som representerar stora möjligheter att bygga marknadsföring en-till-en som lär sig av varje elektronisk interaktion med kunden, och därmed kan individualisera kundupplevelsen i hög grad. Det finns en generell trend när man kollar på organisationer och deras förhållande till den strategiska CRM-matrisen: tids nog vill man migrera mot det övre, högra hörnet och individualiserad CRM. Alltså bort från den osofistikerade, transaktionella formen av CRM till sofistikerad, individualiserad sådan. Genom att vara den första att nå sann, individualiserad CRM i en bransch har man ett strategiskt övertag (Payne, 2006). 2.4 IBMs globala undersökning av marknadschefer Vår studie av svenska marknadschefer bygger till stor del på resultat från en global undersökning (From Stretched to Strengthened: Insights from the Global Chief Marketing Officer Study, 2012) som IT-företaget IBM har genomfört. Vårt mål är att skapa ett mer detaljerat material ur ett svenskt perspektiv marknadschefer från 19 olika branscher och 64 länder deltog i den globala studien. Ett av syftena med studien var att ta reda på hur marknadschefer hjälper sina organisationer att klara av de fundamentala skiftningar som 17

19 förändrar världen och sättet vi gör affärer på. Med det syftar man på den digitalisering och globalisering som har skett och fortsätter att ske. Enligt studiens resultat så försöker de mest proaktiva marknadscheferna att förstå individer lika väl som marknader. Närheten till kunderna anses vara en nyckelfaktor, och för att nå dit gräver man i nya, digitala datakällor för att förstå vad individuella kunder och medborgare vill ha. Marknadschefer i de mest framgångsrika organisationerna utnyttjar enligt studien data för att göra sin organisations erbjudanden mer relevanta och för att skapa band med sina kunder i mycket högre utsträckning än deras motsvarigheter i mindre framgångsrika organisationer. De fokuserar mer på relationer, och inte bara transaktioner. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade marknadscheferna i studien tror också att ROI, return on investement, kommer att vara det primära sättet att mäta marknadsaktiviteters framgång Men hälften känner sig otillräckligt förberedda för att kunna leverera sådana siffror. Vi ser genom denna studie att det är tydligt att kunskapen och verktygen för att analysera data blir allt viktigare för marknadschefer och deras företag. I linje med svaren som studien resulterade i, uttalades tre rekommendationer inför framtiden: 1. Leverera värde till kunder i en tid där maktbalansen skiftat i deras favör gentemot företag. Om marknadschefer ska kunna förstå och leverera värde till kunder i dagens klimat, så måste de lära känna individer lika mycket som de lär känna marknader. De måste investera i ny teknik och avancerade verktyg för analys för att få bättre förståelse om hur individuella kunder beter sig. 2. Främja bestående relationer. Interagera med kunden på ett sådant sätt som upplevs värdefullt. Det innebär bland annat att interagera med kunden genom hela kundlivscykeln och bygga värdefulla communities både offline som online. 3. Fånga värde och mät resultat. Marknadschefer måste kunna kvantifiera och analysera finansiella resultat från deras marknadsaktiviteter, för att förbättra marknadsavdelningens kredibilitet och effektivitet. De bör också investera i digital, analytisk och finansiell kunskap både hos anställda och sig själva. 18

20 Av de 1734 tillfrågade marknadscheferna globalt var mindre än 50 från något av de nordiska länderna. Jämför man svaren sinsemellan de båda grupperna kan man se tendenser på vissa skillnader. Trots att de nordiska länderna ligger i toppskiktet i en mätning* av digital beredskap, med Sverige som innehavare av förstaplatsen år 2010, visar studien på att de nordiska marknadscheferna känner sig ännu mer oförberedda än sina globala motsvarigheter inför stundande nyckelförändringar inom marknadsföringsområdet. Till exempel så känner drygt sju av tio marknadschefer globalt sig oförberedda inför explosionen av data. I Norden är den siffran drygt nio av tio. Inom andra förändringsområden såsom sociala medier, det ökade antalet kanaler och enheter samt ansvar för ROI finns det liknande siffror: en global majoritet känner sig oförberedda, och ännu mer så bland de nordiska marknadscheferna. Vi hittar liknande tendenser från andra undersökningar. I Gartners årliga undersökning** av marknadschefernas nära kollegor, IT-cheferna, ser vi att big data hamnar på 9:e plats på prioriteringslistan globalt. På nordisk nivå återfinns big data först på 25:e plats. Detta kan ses som problematiskt då nordiska och svenska företag därmed kan förlora sin konkurrenskraft i det globala och dataintensiva klimat som råder idag. Därför finner vi det intressant att titta närmare på hur det ser ut på marknadsavdelningar i Sverige, mer specifikt. * ** Wallström, M. (2013): Computer Sweden: Hitta guldkornet i det växande databerget. 19

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 2 INTE FÖR ALLA B2B FÖRETAG Det är ett hårt arbete att driva marknadsföring och försäljning

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22 LOGO Hitta värde i nya kanaler 2013-05-22 Hur gör andra Dagens första exempel på hur man hittar värde i sociala medier Vi tar det igen, lite tydligare Hur gör andra Big Data Without big data, you are blind

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

The Path to Customer Centricity

The Path to Customer Centricity The Path to Customer Centricity Av Denish Shah, Roland T. Rust, A. Parasuraman, Richard Staelin & George S. Day Enligt författarna har kundfokus och dess fördelar diskuterats i över 50 år, men ändå är

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer