Drivande. Engagerad. Välkomnande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivande. Engagerad. Välkomnande"

Transkript

1 Drivande Engagerad Välkomnande Verksamhetsplan

2 Innehåll Förord Nulägesanalys Kund- och marknadsanalys Våra samverkanspartners och intreenter Trender och omvärldsfaktorer Våra utmaningar Vårt uppdrag Vår verksamhetsidé och vårt varumärke Våra långsiktiga mål Våra strategier Våra mål 2015 och 2018 Organisation och arbetätt 2014: En snabbtur

3 Förord Nu tar vi på o ledartröjan Vi går ett nytt och spännande år till mötes. Med o har vi våra nya värderingar: välkomnande, drivande och engagerad. Vi kommer att få jobba hårt och helt klart kommer vi att ställas inför en del utmaningar. Men vi kommer också att få vara med om en rad spännande och intreanta uppgifter. Här ska våra värderingar hjälpa o i vårt arbete mot att nå våra mål och skapa bra, smarta och långsiktiga lösningar för våra kunder. Vi ska vara välkomnande, drivande och engagerade i allt vi gör. Välkomnande är vi för att vi sätter o in i både våra kunders och medarbetares perspektiv och ger ett bra bemötande oavsett situation. Vi är nyfikna, vågar ta initiativ och prova nya saker, vilket gör o drivande. Engagerade är vi genom att ta o an vårt arbete med stor entusiasm, vi tar ansvar och vill göra skillnad. Varje dag. Det kommer att ge resultat. För varje år skaffar vi o bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar och vi är på väg mot en kundvänligare kollektivtrafik där kvaliteten fortsatt kommer att vara central. Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp som täcker allt från bemötande, information och fungerande teknik till fordon och hållplatser som är hela och rena. Men den kvalitetsfråga som är viktigast just nu är punktligheten. Här är infrastrukturen vår stora utmaning under året. Vi ska fortsätta att lyfta fram produktfördelarna, inte minst det faktum att kollektivtrafiken är både ett prisvärt och hållbart val. Vi ska också visa att man kan använda restiden på ett smart sätt. Så vinner vi kundernas förtroende och får dem att känna sig smarta, moderna och medvetna. Enkelhet i trafiken och i att lösa en biljett är också något kunderna efterfrågar. Detta är några av de viktigaste förutsättningarna för att nå målen om en resandeökning på 5 procent per år och minst 70 procent nöjda kunder. Visionen är Det naturliga valet. Vi ska vara det självklara valet och ett naturligt sätt att förflytta sig miljövänligt. För att nå hit krävs ett gott samarbete med trafikföretag, kommuner och Trafikverket och att vi utnyttjar fördelarna med att vara en del av Region Skåne. Jag har varit på Skånetrafiken under många framgångsrika år. Under 2015 blir det ännu tydligare att vi tar på o ledartröjan. I den svenska kollektivtrafikbranschen tittar man på hur vi gör i Skåne. Jag är otroligt stolt över att få vara en del av detta. Maria Holmgren, tf direktör, Skånetrafiken 3

4 Det händer mycket 2015 Här är ett axplock: Införandet av fria resor för 23 kommuners färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken då måste vi verkligen stå på tå. Vi öppnar ett labb i anslutning till Malmö C, där vi ska kunna testa utveckling och nya digitala lösningar för att få bättre kunskap om vad kunderna tycker. Möjlighet att autoladda periodkort, ny hemsida och skapandet av ett CRM-system för att förenkla för våra kunder och ge o ny kunskap. I slutet av året blir det Pågatågstrafik till Trelleborg och en ny station med ett helt nytt upplägg som på sikt ska erbjuda kunderna mavis med tjänster. Dubbeldäckare i nordvästra Skåne och nya SkåneExpreenbuar på Österlen visar att vi lynat på vad kunderna vill ha. Det blir eluttag, infotainment och bästa möjliga komfort. Vår inriktning för 2015 Denna plan beskriver våra kunder och vår marknad. Mål för vad som ska göras under det kommande året har satts upp av alla avdelningar och de gemensamma förvaltningsmålen är fastlagda. Varje avdelning har en aktivitetsplan för det kommande årets viktigaste förbättringar. En plan som innehåller prioriterade åtgärder för att nå uppsatta mål så att vi i förlängningen når dit vi vill. Inför årets arbete med aktivitetsplanerna har vi enats kring de viktigaste övergripande insats- och åtgärdsområdena för året som kommer. Avdelningarnas aktivitetsplaner återspeglar dea prioriteringar och varje aktivitet ska kunna härledas till ett eller flera insatsområden. Det här gör vi 2015, baserat på våra strategier: Rekryterar nya kunder tar marknadsandelar lojaliserar de befintliga. Ger ett bra kundbemötande, oavsett situation. Prioriterar åtgärder som gör att kollektivtrafiken syns på gator, vägar, byggnader och anläggningar. Levererar en effektiv, punktlig och i övrigt kvalitativ resa. Ger en proaktiv och ändamålsenlig trafikinformation utifrån kundens situation. Utvecklar och kommunicerar tydliga koncept för kollektivtrafikens produktfördelar. Utvecklar ändamålsenliga betallösningar som förenklar för våra kunder. Skapar en tillgänglig kollektivtrafik för människor med olika behov. 4

5 Nulägesanalys Resandeutveckling , miljoner resor Summa Stadsbu Regionbu Tåg Serviceresor Våra kunder Kunderna i kollektivtrafiken blir fler och fler. Kollektivtrafikresandet har ökat varje år sedan Region Skåne kom till, sedan 1999 har vi fördubblat antalet resor från cirka 70 miljoner till 152 miljoner Våra första år präglades av mycket stora resandeökningar medan de senaste åren inneburit en lägre ökningstakt, trots stora förbättringar i restid och trafikutbud. Ökningstakten i resandet har de senaste åren legat på cirka 4 procent, främst på grund av tågresor inom Skåne och resor i stadstrafiken. Under 2014 sker en vi avmattning på buidan vilket framförallt handlar om stadstrafiken i Malmö. Stadstrafiken i Lund har samtidigt en positiv utveckling Resandet med regionbu minskar något, vilket beror på en förväntad överflyttning av kunder till tåg. För helåret 2014 förväntas ett mindre sammantaget plus, dock lägre än målsättningen med en årlig ökning på 3 6 procent. För 2014 var det totala resandet 152 miljoner resor vilket motsvarar ett plus på 0,1 procent. över 100 % har antalet resor ökat sedan Region Skåne bildades

6 Resor per invånare Stadsbu 50 % Regionbu 22 % Öresundståg 15 % Pågatåg 12 % Serviceresor 1 % Andel resande per trafikslag Så här reser skåningarna Dagligen reser drygt kunder med någon av våra bu- och tågturer. Omkring kunder reser varje dag med serviceresor. Hälften av alla resor sker i stadstrafiken och speciellt i Malmö här sker varannan resa. Det innebär att en fjärdedel av det totala resandet sker i Malmö. För att vi ska lyckas med ambitionen att fördubbla resandet till 2030 krävs en årlig ökningstakt på cirka 5 procent och framgång i Malmö är då en viktig förutsättning. Skåningen gör fler resor Under 2013 gjorde varje skåning i snitt 119 resor med kollektivtrafiken, vilket är en mindre ökning från 2012, då snittet var 118 resor per person. Såväl det totala resandet som resandet per invånare har gått stadigt uppåt de senaste åren och resandet ökar mer än befolkningen. De senaste tio åren visar en relativt brant utvecklingskurva som är en tydlig indikation på att regionen blir större och mer sammanhållen jämfört med den tidigare uppdelningen i flera delregioner. Flest kollektivtrafikresor sker i Stockholmsregionen med ett snitt på cirka 350 resor per invånare och år. Där erbjuder också kollektivtrafiken det största och bästa utbudet i landet. I Västra Götalandsregionen når man upp till drygt 150 resor per invånare och år och i Skåne kommer vi succeivt närmare. Av Skånes befolkning reser 33 procent kollektivt ofta: 12 procent åker kollektivt dagligen och 21 procent någon gång i veckan. I Skåne ligger den största styrkan i resor mellan och till de större städerna. Här har vi vårt bästa utbud med effektiva och snabba tåg- och bulinjer. Den kraftiga tågutbyggnaden har många fördelar och en tydlig effekt är att marknaden för arbete och utbildning har vidgats. Allt fler pendlar längre sträckor idag. Som kund i kollektivtrafiken definierar vi personer som reser någon gång per månad eller mer. Drygt en tredjedel av våra kunder reser korta resor under 5 kilometer medan nästan 50 procent reser över en halvmil. En kund i stadsbutrafiken reser i snitt 3,5 kilometer, i regionbutrafiken 17 kilometer, i tågtrafiken 37 kilometer och med serviceresor 13 kilometer. 6

7 NKI-utveckling Andel nöjda kunder (%) Andel nöjda kunder, senaste resan (%) Skåne Skåne Riket Riket Nöjd kund Nöjda kunder är ett av våra huvudmål Nöjd kund-index, NKI, och resandutvecklingen är viktiga att följa upp för att se hur verksamheten utvecklas, för att möta kundernas behov och förväntningar. Nöjda kunder är viktiga både för att behålla dem vi har lojalisera dem och för att attrahera fler till kollektivtrafiken. Vi mäter kontinuerligt vår samlade prestation och sätter mål för kundnöjdheten på lång och kort sikt, både avseende tilltron till det samlade varumärket och kundernas upplevelse av senaste resan. Inställningen till varumärket har haft en nedåtgående trend som de senaste åren dock vänt och nu åter pekar uppåt. Under 2013 var 63 procent av våra mer frekventa kunder nöjda eller mycket nöjda med o. Kvalitetsproblemen i tågtrafiken bidrar till att vi för 2014 inte riktigt når samma nöjdhet. Många kunder uppger att de är varken eller, endast ett litet fåtal är direkt minöjda. På frågan om hur senaste resan upplevdes ger kunderna ett betydligt högre betyg. Knappt 8 av 10 kunder var nöjda eller mycket nöjda under Hög rekommendationsgrad Det finns en tilltro till kollektivtrafikens möjligheter bland våra kunder. Vi märker det också när vi frågar kunderna om viljan att berätta om trafiken. Av våra kunder säger tre av fyra att man gärna rekommenderar vänner och bekanta att resa med o men detta syns ännu inte i NKI. Vi tolkar detta som att det finns en underliggande, starkare tilltro till kollektivtrafikens möjligheter än vad som visar sig i mätningen av varumärket. En situation som, rätt tillvaratagen, kan bli en viktig del i vår marknadsbearbetning för fler kunder. 3 av 4 rekommenderar Skånetrafiken 7

8 Varumärket Skånetrafiken % 20 % 40 % 60 % 80 % Icke-kunder till Skånetrafiken Kunder till Skånetrafiken Vad styr kundernas val? Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning, sammanfattar faktorer som påverkar kundernas val. Kunskap, produktfördel och relevans är faktorer som speglar förutsättningar att rekrytera nya kunder. Prisvärdhet, kvalitet och popularitet är faktorer som är viktiga för att behålla kunder och att få dea att resa mer, att lojaliseras. Diagrammet ovan, uppdelat mellan befintliga kunder och de som aldrig reser, visar på skillnader och likheter mellan grupperna. Dagens kunder har bra kunskaper kring trafiken. De känner till och uppskattar produktfördelarna och är redan återkommande kunder då trafiken har tillräcklig relevans och kan tillgodose deras behov. När vi gör motsvarande analys för kunder som inte reser lika ofta minskar kunskap och kännedom. De som reser mer sällan närmar sig den uppfattning som de som aldrig reser har. För att lyckas med en fortsatt framgångsrik nyrekrytering finns alltså en rad angelägna förbättringsområden. När det gäller faktorer som påverkar lojalisering är likheten större mellan dagens kunder och potentiella kunder. Det är bara i ett avseende som skillnaden är större: dagens kunder anser att trafiken är mer prisvärd. Prisvärdheten i Skåne är också hög jämfört med övriga landet. Starkare band till kunder skapar vi genom en bättre produkt att det går snabbt att resa, att resan är effektiv sett både till tid och innehåll och att man kan lita på att komma fram i tid. Attraktiva restider ska tåla jämförelse med bilen (restidskvot). Det är viktigt att de som inte är kunder idag har en rättvisande bild av verkligheten. Skånetrafiken som varumärke måste därför stärkas och göras mer attraktivt. Enkelhet är ett nyckelbegrepp i Kollektivtrafikbarometerns åtgärdsmatris och då inte enbart med fokus på att lösa biljett. Kunder prioriterar också ökad lyhördhet och bättre information vid oplanerade trafikhändelser. 8

9 Kollektivtrafikens marknadsandel av motorburna resor , % % 35 % % 25 % Siffrorna från visar på det mål vi vill nå. Källa: Kolbar. 20 % Vår marknad Vår andel ökar men bilresorna är en utmaning Det ökade resandet innebär att vår marknadsandel ökar. Nu uppgår den till ungefär 25 procent av alla motorburna resor, som vi nationellt har enats om att använda som jämförelse. Det är en positiv utveckling men bilåkandet har fortfarande ett fast grepp om resandet och gapet mellan färdsätten är stort. Detta är verksamhetens stora utmaning och Region Skåne har satt upp det långsiktiga målet att till 2030 fördubbla marknadsandelen så att vi då når 40 procent av alla motorburna resor. Eftersom de flesta bor och arbetar i västra Skåne är det här den största pendlingen sker. Kollektivresandet återspeglar bilden av den generella pendlingen inom och till Skåne. I områden med stort resandeunderlag är kollektivtrafikens andel stor och där pendlingen är glesare har kollektivtrafiken ett mindre utbud och därför också en mindre marknadsandel. Tågtrafikens utbyggnad, med snabba resor över längre sträckor, har förändrat villkoren för pendling i Skåne. Att kollektivtrafiken succeivt stärker sin ställning framgår också av den under hösten genomförda resvaneundersökningen för Malmö. Här jämförs alla färdsätt med motsvarande Bilresandet tappar medan både tå- och buresandet ökar. Den övergripande resvaneundersökningen för hela Skåne 2013 visar bland annat en intreant utveckling i reserelationen Malmö Lund där kollektivtrafiken nu är dominerande färdsätt, när man jämför alla sätt att förflytta sig. Kollektivtrafikens marknadsandel för resor mellan Malmö och Lund är mer än 60 procent. Trafiken är bra och välutvecklad samtidigt som viktiga sastningar, som Citytunneln och nya moderna Pågatåg, har gjorts. I sydväst, med störst resande och högst marknadsandelar, hämtar vi också succeivt in gapet till biltrafiken. Det är en utveckling som präglar kommunerna samtidigt som det råder större skillnader mellan de fyra hörnen än vad som kan motiveras utifrån attraktiviteten i det trafikutbud vi erbjuder. Viktigt att lägga märke till är att marknadsandelen sjunker snabbt ju längre från de regionala centra alltså de större städerna man kommer. Start: Malmö tätort, mål: Lund tätort 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Start: Lund tätort, mål: Malmö tätort 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

10 Resfrekvens per åldersgrupp Marknadsandel kollektivtrafikresor i åldersgrupper 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % år år år år år Aldrig Mer sällan Någon gång per månad Någon gång per vecka Dagligen Resorna går till arbete och utbildning De flesta kollektivtrafikresor sker till och från arbete och utbildning. Arbetspendlingen ökar för varje år. Av alla resor sker omkring 50 procent under vardagar i rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Vi ser liknande mönster för fritidsresor. Helgtrafiken, med störst fokus på service- och fritidsresande, svarar för cirka 13 procent av resandet. Resandet i olika åldrar Kunskapen kring och förståelsen för vilka behov och önskemål dagens kunder och potentiella kunder har är grundläggande för att framgångsrikt utveckla verksamheten. I vår analys av kunderna har vi delat in dem i åldersgrupper baserat på Kollektivtrafikbarometern. Analysen visar att vårt starkaste fäste finns bland de unga resenärerna, år, med en marknadsandel på cirka 70 procent. Vi vet också att detta är våra mest frekventa kunder och att omkring 50 procent använder kollektivtrafiken dagligen. Gemensamt för gruppen är att de flesta går i gymnasiet eller grundskolan och att de reser med sitt skolkort. En tydlig trend är att allt fler väljer skola utanför sin hemkommun. Få har inget egentligt alternativ till kollektivtrafiken. Resandeunderlaget i dea åldrar minskar till följd av minskade elevkullar men de som reser gör det alltså mer. I åldersgruppen år är marknadsandelen cirka 45 procent och andelen dagliga kunder är omkring 25 procent. Nu har kunderna ofta tagit körkort, ändrat livtil och flyttat. Beteende och behov har ändrats och man tenderar att lämna kollektivtrafiken. I åldersgruppen år sker också en stor förändring. Kollektivtrafikens marknadsandel är nu nere på under 20 procent och bara 10 procent är dagliga kunder. Flera använder aldrig våra tjänster och gruppen sällanresande är jämförelsevis stor. I denna ålder går man ofta igenom flera livsförändrande skeden. Troligen flyttar man ett par gånger, kanske till en förort från den centrala staden. Majoriteten i denna grupp förvärvsarbetar, får en bättre ekonomi och därmed möjlighet att skaffa bil. Familjebildandet börjar och behov och beteende ändras avsevärt. 10

11 Omsättning, intäkter och regionbidrag Miljoner kronor Stark position bland unga Kundanalysen kan sammanfattas med att vi går från en mycket stark position under kundernas gymnasieskoltid till en svagare åren närmast efter. Förändringen blir mest påtaglig i åldersgruppen 26 år och äldre och vi tar inte senare tillbaka de kunder vi då tappar. I den äldsta åldersgruppen är behovet av dagliga resor, av förklarliga skäl, mindre då många har lämnat arbetsmarknaden. Å andra sidan växer veckoresandet och vi ökar även andelsmäigt bland de som reser någon gång i månaden. Det är i denna grupp som serviceresorna blir fler, både färdtjänst och sjukresor. I takt med att andelen äldre ökar förväntas också behovet av serviceresor öka. Överlag är det fler kvinnor än män som reser kollektivt men bland de något äldre sällanresenärerna dominerar männen. Öresundspendlare tar tåget Det samlade resandet över Öresundsbron ökade mellan 10 och 17 procent om året de första åren efter att bron öppnat. Tågresandet över bron har fortsatt att öka även under perioder då det samlade resandet har minskat. Det innebär att 2013 steg tågresandet till cirka 11,4 miljoner resor. Det motsvarar drygt dagliga tågresande över bron. Det är en ökning med 4 procent och under de senaste tio åren har paagerantalet fördubblats. Tåget är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till bilen, vilket avspeglas i marknadsandelens utveckling. Hälften av alla tågpaagerare på Öresundsbron åkte tur och retur mellan Skåne och Köpenhamn. Tåget används i hög grad av de öresundsmedborgare som bor och arbetar på olika sidor av sundet. Omkring 60 procent av paagerarna över Öresund är pendlare, av dem är cirka studerande. Tre av fyra tågresenärer bor i Sverige. En av fyra bor i Danmark. Tågtrafik över Öresundsbron , antal resande (miljoner)

12 Kund- och marknadsanalys Potentialen för ökat resande i Skåne är stor. Förväntningarna på värden som kollektivtrafiken kan medverka till att förverkliga är många. I framtidens Skåne talar vi om kollektivtrafik som ökar pulsen och kortar avstånden med snabba tåg och buar. Tillgängligheten ökar för arbetspendlare, studerande, besökare och pensionärer. Restid ska vara kvalitetstid, bland annat genom olika plustjänster. Förbättrad kollektivtrafik ger fler möjliga bostadsorter och driver på utvecklingen av miljövänliga transporter och klimatsmarta lösningar. Här kan vi öka resandet Bäst förutsättningar att öka resandet har vi där trafiken är mest utbyggd och där vi kan fylla ledig kapacitet. Inne i städerna har vi våra starkaste områden och högsta marknadsandelar. I utkanten av städerna och i kransområdena sjunker marknadsandelen snabbt. Här bor många människor, ofta med god tillgång till kollektivtrafik. De har liknande reselängder som våra kunder och därmed ett stort resebehov. Flera av dagens icke-kunder bor också i förorter kring de större städerna. En del bor även på landsbygden och i mindre orter där det är sämre tillgång till kollektivtrafik. Gemensamt för båda grupperna är att de är över 26 år och förvärvsarbetande. Troligen har de barn på dagis och fullt upp med att få ihop vardagspulet. Många av dea saker sker i anknytning till arbetsresan och därför är ofta kollektivtrafiken inte ett alternativ. Bilen dominerar fortfarande Bilen har idag en dominerande ställning med en marknadsandel på 75 procent av alla motorburna resor. Vår utmaning är att vinna över resandet från bilen inte från gångoch cykeltrafiken. För kortare resor i framförallt tätbebyggda områden är gång eller cykel förstavalet för många och samtidigt ett bra komplement för att ta sig till och från kollektivtrafiken. Många av våra kunder har tillgång till bil, cirka 86 procent av dem. Ändå väljer de kollektivtrafiken. Långsiktigt arbete för att vinna över bilister Icke-kunders inställning och syn på Skånetrafiken är en utmaning för o. Många upplever höga barriärer för att börja åka kollektivt och få bilister överväger att sluta ta bilen. De flesta av de som inte är våra kunder tror inte att man kommer fram i tid när man åker kollektivt och ser därför svårigheter med att åka med o. De tror också att det är svårt att köpa biljett. En stor del av våra icke-kunder är väldigt nöjda med att använda bilen, vilket gör att vi måste arbeta mycket med information kring kollektivtrafikens fördelar till denna grupp. Detta är ett långsiktigt arbete som måste vara tålmodigt och ha hög kontinuitet. Våra frekventa kunder är i mångt och mycket nöjda, få är uttalat minöjda. Potentiella kunder måste kunna skapa sig en liknande bild av kollektivtrafiken. Det som driver nöjdhet för potentiella kunder är snabba och enkla resor. Bilen kan vara ett komplement i de fall då kollektivtrafiken inte paar fullt ut. Här behövs information kring hur man kan kombinera olika färdmedel, kring produktfördelar och om hur man blir kund hos o. Fördjupad marknadsanalys ger o detaljkunskap Marknadsanalysen visar att det finns skillnader mellan kommunhuvudorter. Sydvästskåne har en hög andel kollektivtrafikresande men det finns städer och orter där kollektivresandet avviker, vilket inte går att koppla till utbudet. I stora delar av Skåne är andelen sällanresenärer stor och många har ännu inte tagit steget in i kollektivtrafiken. Potentiella kunder utgör en stor och samtidigt utmanande grupp att bearbeta. Alla kommer inte att ha lika lätt för att ta till sig budskapen och känna nyttan med att förändra färdsätt. Det är därför viktigt att vi genom fördjupad marknadsanalys skaffar o detaljkunskap för att rätt ringa in potentiellt viktiga tillväxtområden och för att prioritera marknadsinsatser. Våra affeplaner, affärsplanerna tillsammans med trafikföretagen, har en central roll. 12

13 Livtadium Bekväma individualister Svenon Svenon Traditionalist 40-talist Generationsgap Etablerad Generation X Akademiker i förorten Medveten i city De anpaningsbara Generation Y Ung och fri Generation Z Väljer att bo utanför stan Uppkopplad och fri Väljer att bo i stan Individ Fler akademiker Social Färre akademiker Våra kundsegment Vi ska vara huvudalternativet när våra kunder byter fas i livet och får andra förutsättningar att organisera sitt resande, eller när yrkes- och familjelivet ställer nya krav. Vi ska visa på kollektivtrafikens fördelar och påverka resbeteende hos bilister. Vi värnar om att behålla befintliga kunder och om att få dagens kunder att resa mer. Vi ser störst potential för tillväxt och resandeökning bland sällanresenärer och de som aldrig reser. Det är viktigt att rätt värdera olika kundgruppers beteende och livsfaser. I många fall är behoven olika i olika situationer i ens vardag ibland kan man vara bilist och ibland kollektivresenär. Synen på kollektivtrafiken påverkas mer av rådande attityder än av den faktiska graden av produktanvändning. Vi har därför tagit fram en uppdaterad segmenteringsmodell för privatmarknaden. Modellen är snarlik den vi haft tidigare men är nu starkare kopplad till de inställningar, förväntningar och den potential som olika segment har till framtida resande. Modellen är inte längre i första hand baserad på befintliga resmönster och inte heller lika starkt kopplad till demografiska variabler. En anledning till att basera segmenteringen på andra variabler än befintligt resmönster är att många kunder inte har något val, kanske åker de regelbundet men ofrivilligt. Vår uppdaterade segmenteringsmodell bygger på undersökningar i fokusgrupper, webbenkäter och på statistiska analyser från våren De underliggande faktorer som binder samman ett vit segment är byggda på en så kallad statistisk faktoranalys, de är alltså inte subjektivt utvalda. Faktoranalysen binder samman människor som tenderat att svara likartat på de fakta- och attitydfrågor som ställts i enkäten. En efteranalys har gjorts för att identifiera utmärkande egenskaper och segmenten har getts så kallade persona, för att göra dem tydligare och lättare att förstå. Det som särskiljer segmenten är främst två dimensioner: Generations- och livtadieattityder Social- eller individuell drivkraft. 13

14 De anpaningsbara är ett starkt segment för kollektivtrafiken. Gruppen är svår att beskriva och här finns kunder av alla typer. Det som framförallt utmärker dem är en positiv inställning till det sociala. De hakar gärna på för att vara med och reser gärna tillsammans. Ofta hittar man människor med gott om tid här, till exempel pensionärer och studerande. I stort sett är detta ett klaiskt efterföljarsegment. Bekväma individualister är en grupp som prioriterar sin personliga effektivitet, och inte förstår varför de ska behöva anpaa sig till andra. Inkomstnivån är hög, de är otåliga och vana vid att kunna välja. De uppfattar det som krångligt och ineffektivt att åka kollektivt. Svenon Svenon har en likartad syn på kollektivtrafik som Bekväma individualister. Gruppen kännetecknas av en högre inkomstnivå och ett ännu mer statusdrivet konsumtionsmönster. Det är viktigt hur andra ser på dem. Vad de gör och väljer signalerar tydligt var de står i livet. De har svårt för att identifiera sig med kollektivt resande, som de anser är till för människor som inte har råd med annat. Akademiker i förort fokuserar på familjen och eftersträvar en lugn och trygg uppväxt för barnen. De bor gärna naturnära i eget hus och flyttar till någon mindre ort i kollektivtrafikstråken. Inkomstnivån är medelhög. Förväntningarna på allt som ska hinnas med är höga. De pular för att få ihop alla krav med aktiviteter och arbete. En relativt hög samhällsmedvetenhet gör att de önskar att de åkte mer kollektivt, men får inte riktigt ihop det i vardagen. Bilen behövs i pulet. 14

15 Medveten i city är Skånetrafikens starkaste fäste. Kollektivtrafiken har en mycket hög marknadsandel och en hög grad av rekommendation. Gruppen består övervägande av kvinnor. Vare sig den akademiska utbildningsnivån eller inkomsten är särskilt hög, men de har en hög grad av social värdering att vi behöver varandra, både för samhället och miljön. De flesta är mer urbana och har valt att stanna kvar i stadens närhet. Dels av miljöskäl, dels för den sociala närheten och upplevelserna. Familjesituationen kan vara mer rörlig och mindre traditionell. Uppkopplad och fri befinner sig i en fas i livet då de fortfarande inte har särskilt mycket ansvar. De är singlar eller bor kvar hemma hos familjen, oftast i eller nära en större stad. Ekonomin är inte så stark än, varför kollektivtrafiken är viktig för att de ska kunna träffa vänner eller göra det de vill och ska. Ung ålder överväger, men attityden kan sitta i längre upp i åldern. Gruppen kännetecknas av stora krav på sin omvärld samt oförståelse för dålig upplevelse. Skånetrafikens marknadsandel är hög, men uppskattningen är generellt låg. Segmentet delar sen upp sig i andra grupper när de förflyttar sig i livet, där allt fler skaffar sig akademisk utbildning och bildar familj. Sammanfattning Svenon Svenon och de bekväma individualisterna är svårast att övertyga om kollektivtrafikens fördelar. De utmärks tydligt av mer traditionella värderingar. Män och generationer med hög andel körkort är demografiskt övervägande. Attityden är att bekvämlighet är något de arbetat sig till över livet. Bilen är central för att den ger bekvämlighet, frihet att bo var de vill och är deutom ett uttryck för status. Sammanfattningsvis måste vi kommunicera på olika sätt med dea grupper. Vi måste hitta erbjudanden och tjänster som är relevanta för dem. För via grupper måste vi arbeta med att öka nöjdhet och rekommendation för att få hjälp att stärka synen på varumärket. För andra grupper ska vi eftersträva lösningar som enklare kombinerar olika sätt att resa eller att stärka upplevelsen av enkelhet och effektivitet. 15

16 Marknadens utveckling Kollektivtrafikens utmaningar Bilen är, som tidigare nämnts, kollektivtrafikens huvudkonkurrent. Våra framtida kunder kör bil idag och antalet bilar i trafik i Sverige ökar ständigt, vilket är en utmaning för kollektivtrafiken. De senaste åren har dock antalet invånare per personbil varit konstant och bilindustrin har haft tuffa år efter den stora finanskrisen Mätningar visar också att körsträckorna med bil minskar. De senaste fyra åren visar på en nedgång i bilresandet i Sverige men det är för tidigt att säga om detta är en beständig beteendeförändring. I början på 1990-talet fanns en nedåtgående trend för bilresande och de unga tog körkort i minskande grad, till stor del berodde detta troligen på lågkonjunkturen. Denna trend är i nuläget inte lika tydlig och de senaste åren har andelen yngre som tar körkort stigit något. Det finns dock regionala skillnader och bland annat Stockholm och Skåne har en lägre andel körkortsinnehavare. Körkort uppfattas fortfarande som något självklart av de flesta men det är något man senarelägger om man bor i en större stad. Bilen är samtidigt ett komplement till kollektivtrafiken för allt fler, man använder den för anslutningsresor till stationer, terminaler och hållplatser. Gång och cykel ingår tillsammans med kollektivtrafiken i gröna resor. Utmaningen här handlar om att göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Det gränsöverskridande Skåne I den regionala utvecklingtrategin för Skåne finns många centrala frågeställningar kring framtidens resande och kollektivtrafikens möjligheter och utmaningar. De övergripande målen ska ha uppnåtts 2030 men många frågor har kortare tidsperspektiv. En del ligger mycket närmare i tiden och kan få inverkan på hur vi planerar dagens kollektivtrafik. Skånes flerkärniga karaktär ska vara en styrka för att utvecklas och för att tillvarata potentialen i hela regionen. Klimatsmarta resor är en av framgångsfaktorerna. I Skåne finns det en puls, bland annat genom kollektivtrafik som erbjuder snabba tåg och buar: allt är nåbart och restid är kvalitetstid. Du kan alltid vara uppkopplad på bu, tåg eller spårvagn. Individen ska, med hjälp av förbättrade pendlingsmöjligheter, lättare hitta jobb och företagen rätt kompetens. Ett Skåne i balans handlar om nåbarhet och tillgänglighet. Nya produkter såsom Pågatåg Expre, superbuar och spårvagnar, ska göra stadskärnorna nåbara för dem som bor på landsbygden och landsbygden tillgänglig för stadsbor. 16

17 De största reserelationerna med kollektivtrafik, tart- och målkommun i Skåne 2013 De största reserelationerna med bil, start- och målkommun i Skåne 2013 Källa: RVU Källa: RVU Höga krav på tillgänglighet Trenden visar att utvecklingen går mot regionförstoring. Fler och fler är i vardagen beroende av att kunna förflytta sig över ett allt större geografiskt område i Skåne eller till angränsande regioner. Man bosätter sig på en ort och väljer att bo kvar även när man får arbete eller väljer utbildning på annan ort. Samma synsätt växer sig allt starkare även när det gäller fritid och annat socialt umgänge. Längre resor blir inte en mental barriär eller ett hinder eftersom man gärna vill kunna utnyttja ett större utbud är man beredd att resa mer. En ökad rörlighet, inom och mellan länets arbetsmarknadsregioner, skapar behov av fler och bättre resmöjligheter. Skånes unika tätorttruktur med flera tillväxtmotorer ställer högre krav på tillgänglighet och effektiva, snabba resmöjligheter för att binda samman regionen. De flesta resorna idag sker till arbete. Eftersom de flesta bor och arbetar i västra Skåne är det även här den största pendlingen sker. Den största andelen resor i respektive kommun görs inom de egna kommungränserna, bortsett från några avvikelser. Den största reserelationen mellan kommuner är den mellan Malmö och Lund. De största reserelationerna är mellan de tre storstäderna Malmö, Lund och Helsingborg. Inpendlingen från kranskommunerna till de tre storstäderna är också stor. Många resor görs mellan exempelvis Åstorp/Landskrona/ Höganäs och Helsingborg, mellan Staffanstorp/Burlöv/Vellinge/Lomma/ Svedala/Trelleborg och Malmö samt mellan Staffanstorp/Kävlinge/Lomma/ Eslöv och Lund. Om man jämför reserelationerna med bil respektive kollektivtrafik framgår tydligt potentialen för kollektivtrafiken att vinna marknadsandelar. De största reserelationerna, start- och målkommun i Skåne, samtliga resor Källa: RVU

18 Här finns potential Med utgångspunkt i efterfrågan på kollektiva resor där potentialen att växa är störst, blir Malmö och Sydvästskåne särskilt intreant. I resvaneundersökningen Malmö kan vi se hur inrespektive utpendlingen ser ut (nedan). Inpendling till Malmö, alla resande Kollektivtrafiken vinner terräng men det finns en mycket stor utvecklingspotential att hämta bland de som idag reser med bil. I tabellerna nedan visas en intreant bild som växer fram då de viktigaste resrelationerna till och från Malmö analyseras. Utpendling från Malmö av alla resande boende i Malmö Inpendling till Malmö Utpendling från Malmö Till Malmö från... Antal resor Bil Bu Tåg Cykel Övrigt Från Malmö till... Antal resor Bil Bu Tåg Cykel Övrigt Lund % 23 % 33 % 2 % 1 % Vellinge % 26 % 1 % 1 % 1 % Burlöv % 13 % 7 % 8 % 2 % Svedala % 15 % 5 % 2 % 4 % Danmark % 4 % 69 % 2 % 2 % Trelleborg % 18 % 1 % 0 % 1 % Helsingborg % 1 % 49 % 1 % 4 % Lomma % 19 % 1 % 7 % 2 % Staffanstorp % 13 % 7 % 1 % 1 % Lund % 24 % 30 % 2 % 1 % Vellinge % 23 % 0 % 0 % 3 % Svedala % 16 % 5 % 1 % 1 % Burlöv % 13 % 7 % 7 % 2 % Danmark % 1 % 73 % 1 % 4 % Helsingborg % 0 % 46 % 3 % 3 % Trelleborg % 20 % 1 % 1 % 2 % Lomma % 24 % 0 % 5 % 2 % Staffanstorp % 15 % 7 % 0 % 1 % 18

19 Beräknad befolkningstillväxt (%) Befolkningstillväxten i Skåne Skånes befolkning beräknas öka med 8 procent, eller invånare, till år Alltså till cirka 1,4 miljoner personer. Antalet personer i arbetsför ålder, år, förväntas öka, delvis på grund av inflyttningen. Antalet personer i åldersgruppen år kommer enligt prognosen att vara 16 procent fler år 2022 jämfört med Även åldersgruppen 80 år och äldre förväntas öka, dock inte lika mycket. En fortsatt hög inflyttning till Skåne kommer därutöver att leda till ett fortsatt tryck på bland annat kollektivtrafiken. Antalet ungdomar i gymnasieålder blir färre de kommande åren vilket även det påverkar trafiken. Malmö, Lund och Helsingborg är de kommuner som fortsätter att växa mest. Även kranskommunerna runt Malmö/Lund, som Lomma och Staffanstorp, har en stark befolknings- tillväxt på grund av bostadsbebyggelse. Barnafödandet i Skåne har ökat de senaste åren och förväntas att fortsätta öka svagt under hela prognosperioden. Nu har de stora barnkullarna från slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kommit upp i barnafödande åldrar. Jämförelse i åldertrukturen 2012 och 2022 Befolkning En större åldrande befolkning och ökat barnafödande kommer att ställa krav på kommunernas förskoleverksamheter och äldreomsorg, på hälsooch sjukvården samt på kollektivtrafiken i Region Skåne. Förändring Ålder Antal Procent 0 6 år % 7 15 år % år % år % år % 80+ år % Totalt % Källa: SCB och Region Skåne. 19

20 Beräknad befolkningstillväxt ,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Befolkningstillväxt i de fyra hörnen Nordöstra Skåne 15 procent av skåningarna bor i nordöstra Skåne. Under prognostiden förväntas befolkningen här att öka med 5 procent, främst tack vare utrikes nettoinflyttning. Den inrikes nettoutflyttningen förväntas att avta. Sydöstra Skåne Befolkningen i sydöstra Skåne motsvarar 7,5 procent av Skånes folkmängd. Sydöstra Skåne har den äldsta befolkningen av regiondelarna och detta är den främsta orsaken till den svaga folkökningen. Varje år avlider det fler personer än det föds. Befolkningsmängden har dock de senaste åren ökat, då inflyttningen till sydöstra Skåne varit större än befolkningsminskningen. Sydvästra Skåne Hälften av Skånes befolkning bor i sydvästra Skåne. Det är även det hörn som har den kraftigaste befolkningsökningen. Under en tioårsperiod förväntas befolkningsmängden i Sydväst att öka med 11 procent. Inflyttningen till området har varit stor de senaste åren, från såväl övriga riket som ut- landet. Inflyttarna är unga och det föds många fler barn än det avlider personer i området. Nordvästra Skåne En fjärdedel av Skånes befolkning bor i nordvästra Skåne. Mellan 2012 och 2022 förväntas befolkningen öka med 7 procent. Det föds fler barn, både för att antalet kvinnor i fruktsam ålder har ökat och för att det föds fler barn per kvinna här. Inflyttningen till nordvästra Skåne antas vara stor under prognosperioden samtidigt som utflyttningen väntas öka något. Den inrikes nettoutflyttningen förväntas avta i nordöstra Skåne. Äldre befolkning ger fler dödsfall än födslar i sydöst. Sydvästra Skåne förväntas ha den kraftigaste folkökningen i Skåne. I nordvästra Skåne antas inflyttningen vara stor. 20

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2016-2025 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2016-06-05 Skånes befolkningsprognos 2016-08-22 1 FÖRORD Region Skåne har

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år Skånes befolkningsprognos 2016 2025 1 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING SAMHÄLLSANALYS F OT O: LEI F J OHANS S ON SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 2 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017 Skånetrafikens uppdrag Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 1 F OTO : N EW S Ø RES U N D - JO H A N W ES S M A N N EW S Ø RES U N D ( CC BY 3. 0) AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Specialister på stadstrafik i både små och stora städer Skräddarsydda, lokala lösningar för varje stad Kundbehov, trafiknät, organisation, marknadsföring

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekt Befolkning Miljöaspekt Befolkning - Reviderat förslag av miljöbedömningsgrund för Nationell plan 20170116 Definition Miljöaspekten Befolkning kan vara mycket bred. I denna miljöbedömningsgrund är aspekten reducerad

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Bussproduktstrategi. Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne

Bussproduktstrategi. Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne Bussproduktstrategi Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne Skånetrafiken det självklara valet för dig som reser i Skåne Från tanke till upplevelse jojo jojo Innehåll

Läs mer

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Trafikplan Buss o Tåg 2017 Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Buss 2017 I sammanställningen markerade åtgärder genomförs A. Trafiksatsningar baserat på - Mål om fördubblat resande

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer