från strategi till verklighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från strategi till verklighet"

Transkript

1 IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29

2 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie svarar på det. Och vad kräver framtidens företag av framtidens IT? Vad finns det för likheter och skillnader mellan företag som fungerar bra eller mindre bra? Vilka områden fokuserar ledningen på? Vad kräver kunderna? Vartannat år genomför IBM GBS en lång rad intervjuer med CEO-personer och toppchefer från hela världen. Mer än chefer från 40 länder och 32 branscher har berättat för oss hur de ser på världen och inte minst deras företag i dag och i morgon. 19 % av dessa chefer leder företag med mer än anställda, och 22 % leder företag med färre än anställda. Syftet med de många och berikande samtalen var att kasta ljus över en mycket enkel men ändå komplicerad fråga: Hur ser framtidens företag ut? Samtalen tillsammans med en analys av finansiella resultat har hjälpt oss att identifiera fem kriterier som är helt avgörande för framtidens företag. Framtidens företag är: Hungriga på förändring Hos framtidens företag är förändring aldrig ett problem, utan en möjlighet. Där är en vilja till förändring och en förmåga att anpassa sig något naturligt och en viktig konkurrensparameter. Oförutsägbart innovativa Framtidens företag överträffar till och med de allt högre förväntningarna hos de mest krävande kunderna. Genom nytänkande - och kanske partnerskap - överraskar företaget med initiativ, som inte bara gagnar kunderna utan också företaget självt. Globalt integrerat Framtidens företag har kapacitet att hitta, ta till sig och bibehålla lämpliga resurser - oavsett var i världen dessa finns. Samt använda dessa resurser oberoende av var i världen företagen själva befinner sig. Villiga att bryta ner Framtidens företag är inte rädda för att konstant utmana sin egen etablerade företagsmodell. Det man river ner kan man bygga upp, för att en dag uppfinna sig själv på nytt eller en helt ny bransch. Ansvarstagande Välgörenhet och god personalvård är inte tillräckligt. Framtidens företag agerar med ansvar i alla beslut och handlingar. I synnerhet också i förhållande till omvärlden. Se rapporten och de spännande slutsatserna på ibm.com/gbs/se/ceostudy Bland annnat har det ledande analysinstitutet IDC närmare granskat vilka strategiska utmaningar som väntar IT-direktörer. De tre viktigaste utmaningarna är: 1 Att integrera företagets IT-strategi med affärsstrategin, så att IT-struk turen på alla fronter understöder affärsverksamheten och kan följa med i utvecklingen. 2 Använda IT för att förbättra servicen för företagens egna medarbetare och för kunderna. 3 Att minska kostnaderna för IT:s andel av omsättningen. Kort sagt, att uppnå mera genom en fokuserad IT-strategi. Förbättring av kopplingen mellan IT- och verksamhetsbehov 44 % Sänkta IT-kostnader 17 % Förbättring av verksamhetens servicenivå 39 % Med utgångspunkt från svaren på analysen kommer IDC med tre tydliga rekommendationer som gör det möjligt att möta utmaningarna. Med hänsyn till att företag inte alltid kan eller bör ha särskild spetskompetens: 1 Använd externa konsulter för att komma fram till optimal användning av IT och teknologi. 2 Använd externa konsulter i arbetet med att optimera affärsprocesserna. 3 Centralisera företagens grundläggande IT-service för att minimera kostnader. Business leaders expect IT to make the difference rather than deliver generic IT solutions CIOs are in a strong position to lead in making the difference. In addition, more than half of the CIOs report having responsibilities outside of traditional IT, reflecting their enhanced business leadership position. CIO Survey* 2008, Gartner Group * 1,450 enterprises across 33 countries and 23 industries 2 Källa: IDC, IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:40

3 Affärs- och IT-strategin ska gå hand i hand IBM Global Business Services Transformation och partnerskap IBM Global Business Services är till för att hjälpa dig att omforma, förnya och förbättra din affärs- och IT-strategi, dina produkter och din service, dina affärsprocesser, strukturer och styrningssystem. Vi brinner för allt som betyder något för dina affärer: Interna och externa processer, siffror, distributionskedjan, människor, hårdvara och mjukvara. Vi kan och känner till olika industrier utan och innan och arbetar tvärs över branscherna. Till exempel i det offentliga, inom tillverkningsindustrin, finans och försäkring. Du får den längsta röda tråden på marknaden IBM GBS är det enda konsultföretag som har grepp om både hårdvara, mjukvara och brainware -delen i svenskt näringsliv. Vi är inbitna och entusiastiska affärsmänniskor och experter inom vart och ett av våra områden. Vi engagerar oss i affärsprocesser och arbetar mer än gärna med grundlinjer, komponent modeller och IT-integration. Målet är att alltid skapa nya möjligheter och ekonomiska vinster för ditt företag. Men först och främst värderar vi visioner med kompetens och erfarenhet för att föra ut dem ut i verkligheten. Och vi är med dig hela vägen. Från den första späda strategin till det fulla genomförandet och säker drift. 1. Strategi Från strategi till resultat Tag fram och precisera det som skiljer ditt företag från konkurrenterna 2. Specialisering Insikt, utprovade metoder och effektiva verktyg Högre effektivitet och bättre prestationer på marknaden Optimering av företagets samarbete med leverantörer och partner Gör ekonomifunktionen analytiskt och strategiskt stark Ge och få det bästa 3. Process Så här går vi från strategi till verklighet 4. Infrastruktur Låt innovativ IT stärka affärsverksamheten Frigör krafter och driv företaget framåt Låt din IT följa med företaget Starka partner optimerar ditt företag 5. Drift Effektiv hantering av verksamhetens applikationer Få en dynamisk affärsmodell, baserad på en genomtestad process, där allt från strategi till slutlig drift hänger ihop IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:45

4 Strategy & Change Från strategi till resultat Det viktiga är inte att vara bra för allt utan att vara riktigt bra för det viktiga. De som vågar tänka nytt skiljer sig från sina konkurrenter. Men det kräver ofta både mod och erfarenhet att hitta nya vägar, när förändringens vind blåser från världens alla hörn. Hos IBM Global Business Services möter du en djup insikt om affärsverksamhet kombinerad med en ingående kunskap om den senaste teknologin. Det betyder, att du hos oss får både verktygen och erfarenheten när vi bistår dig i din verksamhet att säkert genomföra en förändring. Från de första strategiska resonemangen till dess att lösningen är färdig och väl implementerad, kan vi hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter, redefiniera affärsstrategin och följa upp de senaste målsättningarna. Vår strategiska och operationella kompetens är omfattande och täcker in många områden: Affärsstrategi Våra konsulter har breda erfarenheter av tillväxtstrategier, performansstrategier och strategisk rådgivning vid fusioner, uppköp eller försäljning av företag. Vi har erfarenhet av många projekt som vi har genomfört för kunders räkning. Men också från de fusioner och sammanläggningar som vi själva har genomfört. Operationell strategi Du kan få en kompetent sparringpartner när det gäller utveckling av driftsmodeller och strategier för att optimera företagets arbetsprocesser. Vi har en solid praktisk erfarenhet av rådgivning inom lean och six sigma samt inom outsourcing, governance och shared services. IT-strategi Vi hjälper dig naturligvis också med att omvandla och uppnå affärsmål genom optimal användning av teknologi. Vår rådgivning inom IT-strategin innebär att identifiera din potential när det gäller expansion genom teknologisk innovation och strategisk användning av IT. Nya strategiska initiativ bör och ska förankras riktigt för att generera de resultat som var den ursprungliga målsättningen. Därför ingår vi i ett nära samarbete med dig, vilket säkerställer att nya affärsmodeller implementeras både snabbt och säkert. Vi ger råd om och kan i praktiken genomföra redesign av organisationer, definiera och implementera nya företagskulturer, liksom vi kan hjälpa till med att styra nya projekt säkert i hamn. Din guide till förändringar Strategin handlar om val och förmåga att genomföra förändringar. Med utgångspunkt från ditt företags utmaningar hjälper vi till med att identifiera, hur ni kan öka konkurrensförmågan och skapa värdetillväxt. Ett viktigt insatsområde är förändringsoch kommunikationsledning, som är en av våra kompetensområden inom Strategy & Change. Vi kan bl.a. bistå med: Förändringsledning Utbildning och coaching av dina ledare, så att de är rustade för att arbeta med och genomföra förändringar. Resultatet är en stark företagskultur som står för förändringar. Implementering av förändringar Målet är att bistå medarbetare och organisationer att effektivt hantera byte eller förändringer i processer, arbetsområden eller verktyg, så att förändringar kan genomföras utan negativ konsekvens för produktiviteten. Organisationsutveckling Utveckling och anpassing av organisationen så att alla enheter på ett naturligt sätt understöder de nya affärsmålen och möjliggör nytänkande. Utveckling av en prestationskultur En organisations kultur är helt avgörande för företagets prestation. Vi kan bistå med att utveckla den prestationskultur, som är kopplad till företagets mål och utmaningar IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:51

5 Component Business Modelling Hitta och precisera de saker och ting, som skiljer er från konkurrenterna Inom IBM GBS har vi specialiserat oss på att hitta din specialitet och skapa tillväxt genom innovation. En av de metoder som vi använder och själva har utvecklat utifrån erfarenhet av mer än genomförda projekt för kunder över hela världen, är Component Business Modelling. Detta är ett effektivt verktyg som samlar ditt företag i en överskådlig och enkel struktur. Alla avdelningar, processer och värden visas upp i samlad form, och metoden visar också om ditt företag har luckor i processkedjan. CBM-modellen är en effektiv metod för de företag som vill skilja sig från konkurrenterna, i och med att du snabbt kan fokusera på vad som kan göras bättre och hur resurser kan sparas. Du får en unik överblick över hela ditt företag Med CBM-metoden identifierar vi ditt företags olika byggstenar. Varje enhet innefattar kompetens med tillhörande processer och teknologi. Därmed är varje enhet självständig och mer eller mindre värdeskapande. Efter en grundlig genomgång och analys av varje enhet sätts alla in i den samlade strukturen för ditt företag. På det sättet får du en överblick över hela ditt företag på en enda sida. Detta dokument hjälper dig att angripa problemets kärna och prioritera vilka enheter och vilka kompetenser som är mest värdeskapande. och överblick skapar handlingskraft När du har fått ditt företag insatt i CBM-modellen, kan du snabbt se hur du kan justera de olika enheterna inbördes för att genomföra större eller mindre förändringar. Du kan också se vilka enheter du med fördel kan ta bort eller outsourca så att du frigör resurser till de enheter som har en värdeskapande funktion. Du kan hitta mera om hur Component Business Modelling kan bistå ditt företag på ibm.com/gbs/se/cbm Heat maps identify hot areas to exploit business value The 3 phases of CBM analysis: insight, architecture, investment Business compentencies Accountability level Direct Control Execute Customers Market strategy Customer service strategy Marketing strategy Campaign Service Products/ services Merchandise planning Channel planning Assortment planning Space planning Promotion planning Product development Sourcing Channels Channel strategy Store design Real estate strategy Internet design Catalog/ Call Center design Logistics Network design Warehouse design Demand and flow planning Business administration Corporate strategy Corporate planning Financial planning Corporate governance Product flow Channel Business performance Inbound routing Planogramming Allocation Labor Receipt Treasury and risk Inventory mgt/dtb Order scheduling Demand forecasting Real estate Delivery Legal and regulatory Price construction and facilities scheduling compliance Content Carrier Inventory control Vendor Loss prevention Cash and banking Customer service Item Order Customer communications Marketing Advertising Public relations Product PO Vendor Replenishment Revenue clearance Inventory Merchandise Price/sign Warehouse Transportation Fleet Reverse logistics Financial accounting and reporting Indirect procurement HR administration IT systems and operations Insight Architecture Investment 1 2 Assess business strategy Develop business component model Strategic architecture 4 5 Determine strategic business model/ value network Operationalize strategic business model/value network 9 10 Define and prioritize opportunities Identify hot components Business architecture Define target component requirements Assess current component capabilities Develop transformation roadmap 8 Develop shortfall impact Assets Governance Organisation specific Industry generic Hot components Processes IT infrastructure Consolidate Manage as utility People Achieve superiority Achieve superiority Alliances Källa: IBM Business Consulting Services Källa: IBM Business Consulting Services Non -differentiating Differentiating IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:51

6 Specialisering Insikt, beprövade metoder och effektiva verktyg Branschkännedom är A och O hos IBM Global Business Services. Utan ingående kunskaper kan vi inte vara den seriösa sparringpartner vi gärna vill vara. Således är många av våra konsulter specialister. Det säkerställer att lokalkännedomen är i sin ordning, samtidigt som vi kan mobilisera internationella krafter om det skulle behövas. I Sverige har vi särskilda konsulter, med specialkunskaper t.ex. inom dessa branscher: Finans & försäkring Offentlig sektor Tillverkningsindustri Transportföretag Detaljhandel Hos IBM GBS möter du inte bara en ingående branschkännedom. Du får del i en lång rad unika metoder, processer och verktyg som är utprovade och har bevisat sitt värde för våra kunder om och om igen. Här är några av dem: Customer Relationship Management (CRM) Förbättrar ditt företags effektivitet och prestationsförmåga inom marknadsföring, försäljning och kundservice, borgarservice etc. Supply Chain Management (SCM) Kombinerar affärs- och teknologisk expertis. Stärker relationen till företagets partner och accelererar time to market. Financial Management (FM) Gör finansavdelningen bättre på att utnyttja möjligheter och identifiera risker. Human Capital Management (HCM) Bistår organisationen med att göra medarbetarna till en väsentlig del av företagets konkurrenskraft IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:02

7 Customer Relationship Management (CRM) Större effektivitet och bättre prestationer på marknaden Supply Chain Management (SCM) Optimera verksamhetens samarbete med leverantörer och partner Från strategi till verklighet För IBM Global Business Services är CRM inte bara ett system eller en sorts mjukvara. Det är en strategi. Ett aktivt val som handlar om att ta företagets kunder på allvar. I alla fall så allvarligt att nya eller förändrade affärsprocesser snabbt kan bli en nödvändig realitet. Just här kan konsulterna från IBM GBS hjälpa till. Med integrerade strategier och lösningar som effektivt fokuserar på företagets kundservice skapas en försäljningsökning och en mer räntabel marknadsföring och försäljningsinsats. Alltid med de klara målen att öka antalet nöjda kunder, skapa större lojalitet, öka försäljningen och inte minst skapa en förbättrad grundlinje. Vi bistår med kompetent strategisk rådgivning från de första idéerna till den slutliga implementeringen. Effektiva distributionskedjor är nödvändiga såväl för kunder som för leverantörer och affärspartners. Och därmed också för ditt företag. Våra Supply Chain Managementkonsulenter kan hjälpa dig med att identifiera de områden där kedjan är som svagast och därefter göra något åt det. Genom innovativt tänkande och den senaste teknologin kan vi hitta nya sätt att optimera existerande processer, så att resultatet blir en starkare, smidigare och mera integrerad distributionskedja. Inköp vi kan hjälpa inköparna med verktyg som gör dem i stånd att uppnå bättre priser, större effektivitet, ökad kontroll över budgetarbetet och förbättrad service både internt och externt Produktion vi kan hjälpa till med att implementera LEAN i produktionen. Du kommer att uppleva minimalt svinn, optimerad kapacitet, enklare affärsvägar och en reducerad omloppstid när det gäller produkterna Strategisk rådgivning Teknologisk rådgivning Ska kedjan vara starkare än dess svagaste länk? Strategi vi identifierar de områden, där du med fördel kan stärka och effektivisera distributionskedjan IBM assisterade ledningen för en detalj handelskedja med strategisk rådgivning inom logistik- och varu försörjningsområdet samt framtagande av scenarier för framtida varuförsörjning. Bl.a. gjordes en analys av varulagren som visade en möjlig reduktion av bundet kapital med 18 % samtidigt som leveransservicen kunde ökas. Försäljning Service Marknadsstrategi Kundlojalitet Ett holländskt finansföretag implementerade ett nytt program för kundbehandling, som gör det lättare för försäljarna att identifiera nya försäljningsmöjligheter och att följa upp dem. Kunderna är glada och företaget har upplevt ett positivt ROI på programmet. Barnes & Noble i Storbrittanien effektiviserade orderbehand lingen med 400 % och ökade konverteringsgraden för försäljning per objekt med 25 %. CRM-lösningar t.ex. SAP eller Siebel Call Center-lösningar Business Intelligence-lösningar Implementering Se mera om hur en effektiv CRM-lösning kan hjälpa ditt företag på ibm.com/gbs/se/crm Planläggning och överblick vi hjälper dig med att granska utbud och efterfrågan som går tvärs över distributionskedjan Integration och implementering vi kan integrera din distributionskedja med existerande eller nya Enterprise Resource Planning (ERP)-lösningar Logistik vi samarbetar med dig om en ny teknologi, som kan optimera t. ex. lagerstyrning och transport tvärs över enheter i distributionskedjan Se mer om hur en genomförd SCM-lösning kan hjälpa ditt företag på ibm.com/gbs/se/scm IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:11

8 Financial Management (FM) Gör ekonomifunktionen analytiskt och strategiskt stark Effektiv riskstyrning i Performance Managementprocesserna Ekonomidirektörens ansvarsområde har utvecklats oerhört under det senaste årtiondet. Dels kräver rollen en god överblick kombinerad med en känsla för detaljer. Men en ekonomiansvarig person bör även vara en analytisk och strategisk sparringpartner när det gäller resten av företagets ledning. I god tid måste risker upptäckas och huruvida de kan få positiva eller negativa konsekvenser för företaget. Modellen visar IBM GBS Financial Managements holistiska syn på effektiv riskhantering. Stärk den strategiska och verksamhetsmässiga planeringen Planering Riskjustering Prognostisering Öka precisionen vid prognostisering Riskjustering Performance Management processer Riskjustering Budgetering Rapportering Källa: IBM Institute for Business Value. Riskjustering Optimera riskbudgeteringen (Fördelning och kostnader) Ökat värde för verksamhetens aktieägare/ägare Tillåt övervakning, rapportering och förebyggande åtgärder Tillsammans med IBM Global Business Services: har en av Nordens största oljeproducenter förbättrat sin cashflow med 20 miljoner dollar om året Det gäller med andra ord att vara både närsynt och långsynt på samma gång. Konsulterna från IBM GBS Financial Management-avdelningen kombinerar en djupgående finansiell kunskap med de senaste teknologiska verktygen. Resultatet blir att ekonomifunktionen kan vara med och driva de genomgripande företagsförändringarna som tillför aktieägarna ett ökat värde. Effektiv hantering av risker Om man identifierar risker tidigt och effektivt kan man på ett avgörande sätt ändra på ett företags framtida öde. Vi har erfarenhet av var de typiska fallgroparna brukar uppstå när det gäller riskbedömning. Integrerad ekonomifunktion Ekonomifunktionen är en naturlig del av företagets strategi. Därför är det viktigt att också fokusera på och säkra grundvalarna för en effektiv styrning. Utöver Performance Management kan vi hjälpa till med det operationella understödet av företagets strategi. Både compliance, riskstyrning, process optimering samt optimering av processunderstödjande IT-system. Se mer om hur vi kan förbättra ekonomifunktionen i ditt företag på ibm.com/gbs/se/fm Human Capital Management (HCM) Ge och få det bästa Medarbetarna är ditt företags viktigaste resurs. De personer som sitter inne med en unik kunskap och värdefull information är självklart viktigare än den teknik de har till sitt förfogande. IBM GBS Human Capital-konsulter kan ge råd om innovativa strategier som hjälper personalansvariga med att samla och stärka medarbetare, kunskaper och den teknik som stöder dem i deras arbete. Vi kan hjälpa dig att utveckla alla aspekter av personalavdelningens arbete och därmed förbättra resultaten. Vår erfarenhet av Human Capital är både omfattande och djupgående. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet inom t. ex. globalisering, outsourcing, virtuella teams, effektiv medarbetarutveckling, måluppfyllelse för både medarbetare och HR-funktionen, teknologiska lösningar och mycket mer. HR Strategy & Transformation (Strategisk HR) Företagets HR-funktion är idag mer än en effektiv administrativ enhet. IBM GBS har kunskaper och verktyg, som transformerar HR-funktionen till en aktiv del av företagets utveckling, mål och strategiförverkligande. dig att säkerställa att du har de rätta medarbetarna, med den rätta kompetensen, på de rätta platserna, vid den rätta tidpunkten. Learning Transformation (Innovativ inlärning) IBM GBS lösningar på innovativ inlärning är avsedda att motivera, utveckla och stimulera medarbetarna att prestera bästa möjliga resultat. Vi kan ge dig råd om strategier, processer, innehåll, teknologi, infrastruktur, outsourcing, implementering och genomförande av utbildningsutveckling inkl. e-inlärning. Företag som vill växa måste utvecklas. De behöver de rätta medarbetarna med den rätta kompetensen, i de rätta jobben, vid den rätta tidpunkten som kan driva utvecklingen. Ett stort internationellt shippingföretag har förbättrat sin cash flow med 5 miljoner dollar om året Workforce Transformation (Målinriktade medarbetare) Ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att arbeta aktivt utifrån verksamhetens fastställda mål och strategier. Vi kan hjälpa Se mer om hur du kan öka företagets Human Capital på ibm.com/gbs/se/hcm IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:14

9 Process Så här går vi från strategi till verklighet Hos IBM Global Business Services är det inte projektets storlek som avgör hur seriöst vi tar på uppgiften. Vi vill lösa alla slags problemställningar - på bästa möjliga sätt. Det är höjt över varje diskussion. Kortfattat är vi ett av de få konsultföretag som kan bistå dig från den inledande strategin till drift och eventuell hosting. Vi kan hjälpa dig med att Ge råd Designa Bygga Driva Du kan välja att använda oss som sparringpartner på enstaka områden eller som medspelare genom en hel process. Valet är ditt men vi är gärna med dig hela vägen från strategi till verklighet. Wimbledon förvandlas varje år från att vara en liten privat tennisklubb till den prioriterade mötesplatsen för hela världens tennisfans. Under två veckor i rasande tempo bjuder denna lilla klubb välkommen till omkring 8.6 miljoner on line-åskådare och gott och väl en halv miljon på plats. Det kräver en välgenomtänkt infrastruktur som kan skalas upp eller ner utifrån behov. Erfarenhet och kunskap Oavsett om du arbetar i den finansiella sektorn, i ett produktionsföretag eller i den offentliga sektorn kan du vara säker på att IBM GBS ställer upp med erfarna konsulter, som har mer än en allmän kunskap just i din bransch. Utöver de lokala resurserna har vi en globalt integrerad verksamhet och givetvis ett utbyte av kunskap och kompetens med våra kolleger runt om i världen. Vi har också kontakt med IBM GBS utvecklings- och forskningscenter och tillgodogör oss därför andras erfarenheter både vad avser pågående och färdigställda projekt i hela världen. En enda kontaktperson säkrar fokus Även om vi kan tillgodogöra oss resurser från IBMs globala nätverk, så har ditt företag alltid en kontaktperson, som har det överordnade ansvaret för projektets kvalitet. Den personen har ansvar för att kalla in specialister när det är nödvändigt, hålla dig uppdaterad med projektets utveckling och se till att lösningen i alla detaljer lever upp till de krav som specificerats vid projektets start. Då är IBM GBS alltid den rätta partnern. Vi kan öka eller minska lösningens omfattning så att de matchar behoven. Tack vare att IBM GBS är landets ledande konsultföretag med tillgång till kompetens och kapacitet över hela världen. Du behöver aldrig oroa dig för att plötsligt stå i en situation där det inte finns resurser för att lösa just ditt problem. Dessutom kan du vara säker på att vi följer processen från start till mål och hela tiden har fokus på projektens ekonomi, kvalitet, milstolpar och inte minst målsättning. Se mer om hur IBM Global Business Services kan bli ditt företags värdefulla transformations partner på ibm.com/gbs/se/process IBM Global Business Services has helped the Club to look at itself in a new light, transforming the way it operates and enabling it to deliver improvements year on year. Ian Ritchie, Chief Executive at The All England Lawn Tennis and Croquet Club Rustade för förändring Ibland växer ett till synes litet och enkelt projekt sig större och mer utmanande än vad man kunde anta i början. Det kan vara så att en analys visar att den riktiga lösningen inte var den som alla hade väntat sig. Förändringar på marknaden, gällande efterfrågan eller i distributionskedjan kan båda ställa krav eller öppna nya möjligheter som är väl värda att ta tag i IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:19

10 Infrastruktur Låt innovativ IT göra företaget starkare Service Orienterad Arkitektur (SOA) Låt din IT följa med företaget Visioner och strategier är viktiga. Men när de på ett effektivt ska föras ut i verkligheten, börjar teknologin, företagets IT-arkitektur, att spela en avgörande roll. Många visionära ledare har dessvärre upplevt att IT-systemen har stått i vägen för en dynamisk strategi och aggressiv målsättning och ändå belastade grundlinjen betydligt. Men det behöver inte vara på det sättet. Vi kan hjälpa dig att definiera mål, skapa utveckling och sörja för en effektiv förändring. Målet är en IT-arkitektur som gör företaget starkare på alla punkter och som kan följa med i den utveckling som oundvikligen sker. Din IT ska befinna sig inne i kärnverksamheten och vara designad för just ditt företag. Detta kräver en optimal uppbyggnad och effektivt samspel mellan system och applikation. Hela tiden och oavsett vad som händer. SOA är ett sätt att bygga upp sin IT-arkitektur i en ekonomisk och öppen design, som gör att de olika applikationerna kan samarbeta tvärs över avdelningar och processer. Du kan lika gärna välja att starta i liten skala. För SOA sprider sig som ringar på vattnet. Den positiva effekt, som SOA kommer att ha på ett område sprider sig snabbt till alla relaterade processer. Hos IBM GBS arbetar vi bl.a. med en SOA Investment Framework-analys som visar att vinsterna med SOA blixtsnabbt tar igen investeringskostnaderna. Tullverket har arbetat tillsammans med IBM för att sammanföra Component Business Model-metodiken med SOA. Genom att göra det har Tullverkat uppnått ett väldigt lyckat transformeringsresultat ur såväl ett verksamhets- som ett IT-perspektiv. I praktiken fungerar en serviceorienterad arkitektur som ett lim mellan många olika IT-system. Datakommunikation mellan olika plattformar och datamodeller blir säkrade genom s.k. services, som utväxlar korrekta data i rätt tid. Det kan till exempel vara data mellan ett lager styrningssystem och en e-handelsplattform, som är livsviktig för ett handelsföretag. Därmed säkerställer SOA att du får en integrerad och ultraflexibel brukar- och kundvänlig IT-plattform. En IT-plattform som banar vägen för en smidig och optimal affärsverksamhet som gynnar medarbetare, kunder och inte minst grundlinjen. Application Innovation Services (AIS) Frigör krafter och driv företaget framåt Starta i liten skala och bli något stort SOA kan omedelbart gå in stort och omfattande, men det behöver alls inte vara så. Läs mer om hur SOA gör ditt företag mer flexibelt på ibm.com/gbs/se/soa Utan en integrerad IT-miljö kan inget företag bli verkligt konkurrensdugligt på en konkurrensutsatt marknad. Tilllsammans med oss blir ditt företag rustat att hantera förändringar så att du får de bästa förutsättningar för att utveckla nya marknader, snabbt och med låga omkostnader. IBM GBS har hjälpt Stockholms stad att implementera ett intelligent och skalbart system för vägtullar. Systemet har lett till mindre trafik och avgaser i City. IBM har tillsammans med en större nordisk elleverantör utvecklat en av världens mest avancerade och visionära lösningar, som vi kallar Intelligent Energi. Ett intelligent eldistributionsnät, som tack vare en stor överskådlighet gjort det möjligt för DONG att signifikant optimera sina anläggningsinvesteringar. De kan reagera snabbare på ett avbrott och erbjuda en bättre kundservice. Våra konsulter kombinerar kunskaper från olika branscher och företag med teknisk kompetens som säkrar en framgångsrik implementering. Vi går igenom din IT-arkitektur och hjälper dig att frigöra krafter hos medarbetarna, justera processerna och optimera teknologin. Det gör både de interna och externa relationerna starkare och driver företaget framåt. Eller med andra ord: du får en IT-arkitektur, som ger stöd åt affärerna och strategin. Läs mer om Application Innovation Services på ibm.com/gbs/se/ais SAP Starka partner optimerar ditt företag Partnerskap är en viktig del av de integrerade totallösningarna. Därför samarbetar vi med flera av världens ledande applikationsproducenter, bl.a. SAP. SAP kan genom en omfattande rad affärsprogram och -lösningar stärka alla aspekter av ditt företag. Du kan identifiera områden där företaget är ineffektivt och förvandla dem till konkurrensmässiga fördelar. Du kan förbättra förmågan att reagera på förändringar och identifiera nya möjligheter samt optimera driften och resurserna bl.a. genom att föra ut de bästa initiativen till hela din värdekedja. IBM GBS är den största SAP-partnern i världen, vilken ger dig tillgång till unika Best Practise ERP-lösningar och tillgång till omfattande erfarenheter av SAP-lösningar. Dessutom är vi det största SAP-konsultföretaget i landet. Läs mer om SAP på ibm.com/gbs/se/sap IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:26

11 Drift Application Management Services (AMS) Effektiv hantering av företagets applikationer IBM Global Business Services hjäpte en nordisk bank med att utveckla och uppdatera deras Internetbank, med målsättningen att ge kunderna fritt tillträde till den från en lång rad olika plattformar och enheter. Fokusera på det som gör ditt företag unikt Låt IBM Global Business Services erfarna konsulter hjälpa dig att hantera och driva företagets applikationer, att få en bättre överblick, ett bättre beslutsunderlag och större lönsamhet. Erfarenheterna visar, att vi kan öka din konkurrensförmåga genom att transformera din portfölj så att den dels understöder affärerna, dels blir enklare och snabbare att hantera till vardags. Resultatet blir att ditt företags möjlighet att förändra sig ökar markant. Vi kan hjälpa dig med allt från behovsanalys och design av din optimala applikationsportfölj till utveckling och underhåll av portföljen. Vi erbjuder marknadens mest integrerade lösning för applikationshantering, som stöttas av IBM GBS globala resurser, tekniska innovation och forskning. Globalt nätverk med möjligheter Om du väljer att outsourca din IT till oss, får du flera fördelar genom vårt globala nätverk. Lokalt får du den djupa spetskompetensen och kompetenta sparringen. Tack vare IBM GBS globala resursnätverk kan vi dessutom förlita oss på experter över hela världen och till exempel välja att outsourca utveckling av applikationer till t.ex. Indien. Det ger en positiv effekt på IT-budgeten, samtidigt som du kommer att uppleva en större flexibilitet. Läs mer om hur outsourcing kan vara det rätta för ditt företag på ibm.com/gbs/se/ams IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:36

12 Hur ser ditt företag ut? Uppfyller ni strategin? Når ni de uppställda målen? Det är många frågeställningar, men huvudsaken är att vi får tala med varandra. Om ditt företag. Om dina visioner. Om dina mål. Med utgångspunkt från det samtalet kan vi identifiera de möjligheter som gör ditt företag starkare. Du bestämmer självklart hur mycket eller hur litet du vill involvera oss i utvecklingen av ditt företag. Kanske kommer du att få användning för mer dokumentation? Kanske vill du se hur andra företag blivit framgångsrika genom att samarbeta med IBM GBS? Kanske vill du bara träffa några av våra konsulter för ett öppet samtal utan förpliktelser om möjligheterna de nya idéerna och de nya vägarna och de nya utmaningarna? Oavsett behov är du välkommen att kontakta oss! Du kan se och beställa mer information på ibm.com/gbs/se IBM Global Business Services. Global Du får tillgång till konkret erfarenhet hos experter från hela världen Business vi har fokus på ditt och dina kunders företag 22 Services sparring och implementering av allt från en visionär företagsstrategi till innovativ IT IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:39

13 ibm.com/gbs/se IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 24 25/02/09 14:40:39

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

HR transformation: Flipp eller Flopp?

HR transformation: Flipp eller Flopp? HR transformation: Flipp eller Flopp? Forskardagen 10 nov 2011 Innehåll VAD är HR transformation? VARFÖR genomförs HR transformationer? HUR gör man förändringen och vilka är erfarenheterna? VEM ska utföra

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO En digital förändringsresa 2017-03-16 Jan Longnell, CIO THE INDOOR CLIMATE COMPANY Swegon har utvecklat produkter och system för energigivande inomhusklimat i över 60 år Optimal livscykelkostnad i fokus

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Certifierad Affärsarkitekt. Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg

Certifierad Affärsarkitekt. Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg Certifierad Affärsarkitekt Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg NEST: Köpta av Google för 3,2 mdr USD 2 Affärsmodellen förverkligar en idé Cordials ramverk för affärsarkitektur Affärsstrategi

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Lean Product Development

Lean Product Development Lean Product Development Stefan Bükk Stefan.bukk@swerea.se 2011-03-30 1 Produktutvecklings Process enligt det planerande paradigmet Market analysis Gates Q/P Krav Spec Detail Design Test Re Design t $

Läs mer

VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS Talare: EMINA DERVISEVIC

VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS Talare: EMINA DERVISEVIC VOLATI INSPIRATIONSDAG INTERN KONFERENS 2016-05-23 Talare: EMINA DERVISEVIC TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO AGENDA MOGNADSSTUDIE Acando Digital Maturity Assessment (DMA) DIGITALA UTMANINGAR 3 digitala

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Dataföreningen Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Stockholm 2009-03-12 Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad Agenda Molnet förutspås skapa

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr.

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr. Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015 Freddy Hällstén Fil dr. 1 Innehåll Bakgrund: HR-transformation o strategisk HR Ulrich s teorier och modeller

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Erfarenheter CRM Vattenfall

Erfarenheter CRM Vattenfall Erfarenheter CRM Vattenfall ADSIG 2006 05 30 Agenda CRM ett helt nytt system för försäljning på Vattenfall SAP CRM på Vattenfall Frontoffice (CIC) Sales Marketing Förberedelsefasen Processkunskap SAP kompetens

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

NORDENS STÖRSTA STUDENTDRIVNA MANAGEMENTKONSULTBOLAG

NORDENS STÖRSTA STUDENTDRIVNA MANAGEMENTKONSULTBOLAG NORDENS STÖRSTA STUDENTDRIVNA MANAGEMENTKONSULTBOLAG VI ÄR HANDELSCONSULTING HHGS HANDELSCONSULTING AB är Nordens största studentdrivna managementkonsultbolag som erbjuder näringslivet kvalificerade konsulttjänster

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer