från strategi till verklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från strategi till verklighet"

Transkript

1 IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29

2 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie svarar på det. Och vad kräver framtidens företag av framtidens IT? Vad finns det för likheter och skillnader mellan företag som fungerar bra eller mindre bra? Vilka områden fokuserar ledningen på? Vad kräver kunderna? Vartannat år genomför IBM GBS en lång rad intervjuer med CEO-personer och toppchefer från hela världen. Mer än chefer från 40 länder och 32 branscher har berättat för oss hur de ser på världen och inte minst deras företag i dag och i morgon. 19 % av dessa chefer leder företag med mer än anställda, och 22 % leder företag med färre än anställda. Syftet med de många och berikande samtalen var att kasta ljus över en mycket enkel men ändå komplicerad fråga: Hur ser framtidens företag ut? Samtalen tillsammans med en analys av finansiella resultat har hjälpt oss att identifiera fem kriterier som är helt avgörande för framtidens företag. Framtidens företag är: Hungriga på förändring Hos framtidens företag är förändring aldrig ett problem, utan en möjlighet. Där är en vilja till förändring och en förmåga att anpassa sig något naturligt och en viktig konkurrensparameter. Oförutsägbart innovativa Framtidens företag överträffar till och med de allt högre förväntningarna hos de mest krävande kunderna. Genom nytänkande - och kanske partnerskap - överraskar företaget med initiativ, som inte bara gagnar kunderna utan också företaget självt. Globalt integrerat Framtidens företag har kapacitet att hitta, ta till sig och bibehålla lämpliga resurser - oavsett var i världen dessa finns. Samt använda dessa resurser oberoende av var i världen företagen själva befinner sig. Villiga att bryta ner Framtidens företag är inte rädda för att konstant utmana sin egen etablerade företagsmodell. Det man river ner kan man bygga upp, för att en dag uppfinna sig själv på nytt eller en helt ny bransch. Ansvarstagande Välgörenhet och god personalvård är inte tillräckligt. Framtidens företag agerar med ansvar i alla beslut och handlingar. I synnerhet också i förhållande till omvärlden. Se rapporten och de spännande slutsatserna på ibm.com/gbs/se/ceostudy Bland annnat har det ledande analysinstitutet IDC närmare granskat vilka strategiska utmaningar som väntar IT-direktörer. De tre viktigaste utmaningarna är: 1 Att integrera företagets IT-strategi med affärsstrategin, så att IT-struk turen på alla fronter understöder affärsverksamheten och kan följa med i utvecklingen. 2 Använda IT för att förbättra servicen för företagens egna medarbetare och för kunderna. 3 Att minska kostnaderna för IT:s andel av omsättningen. Kort sagt, att uppnå mera genom en fokuserad IT-strategi. Förbättring av kopplingen mellan IT- och verksamhetsbehov 44 % Sänkta IT-kostnader 17 % Förbättring av verksamhetens servicenivå 39 % Med utgångspunkt från svaren på analysen kommer IDC med tre tydliga rekommendationer som gör det möjligt att möta utmaningarna. Med hänsyn till att företag inte alltid kan eller bör ha särskild spetskompetens: 1 Använd externa konsulter för att komma fram till optimal användning av IT och teknologi. 2 Använd externa konsulter i arbetet med att optimera affärsprocesserna. 3 Centralisera företagens grundläggande IT-service för att minimera kostnader. Business leaders expect IT to make the difference rather than deliver generic IT solutions CIOs are in a strong position to lead in making the difference. In addition, more than half of the CIOs report having responsibilities outside of traditional IT, reflecting their enhanced business leadership position. CIO Survey* 2008, Gartner Group * 1,450 enterprises across 33 countries and 23 industries 2 Källa: IDC, IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:40

3 Affärs- och IT-strategin ska gå hand i hand IBM Global Business Services Transformation och partnerskap IBM Global Business Services är till för att hjälpa dig att omforma, förnya och förbättra din affärs- och IT-strategi, dina produkter och din service, dina affärsprocesser, strukturer och styrningssystem. Vi brinner för allt som betyder något för dina affärer: Interna och externa processer, siffror, distributionskedjan, människor, hårdvara och mjukvara. Vi kan och känner till olika industrier utan och innan och arbetar tvärs över branscherna. Till exempel i det offentliga, inom tillverkningsindustrin, finans och försäkring. Du får den längsta röda tråden på marknaden IBM GBS är det enda konsultföretag som har grepp om både hårdvara, mjukvara och brainware -delen i svenskt näringsliv. Vi är inbitna och entusiastiska affärsmänniskor och experter inom vart och ett av våra områden. Vi engagerar oss i affärsprocesser och arbetar mer än gärna med grundlinjer, komponent modeller och IT-integration. Målet är att alltid skapa nya möjligheter och ekonomiska vinster för ditt företag. Men först och främst värderar vi visioner med kompetens och erfarenhet för att föra ut dem ut i verkligheten. Och vi är med dig hela vägen. Från den första späda strategin till det fulla genomförandet och säker drift. 1. Strategi Från strategi till resultat Tag fram och precisera det som skiljer ditt företag från konkurrenterna 2. Specialisering Insikt, utprovade metoder och effektiva verktyg Högre effektivitet och bättre prestationer på marknaden Optimering av företagets samarbete med leverantörer och partner Gör ekonomifunktionen analytiskt och strategiskt stark Ge och få det bästa 3. Process Så här går vi från strategi till verklighet 4. Infrastruktur Låt innovativ IT stärka affärsverksamheten Frigör krafter och driv företaget framåt Låt din IT följa med företaget Starka partner optimerar ditt företag 5. Drift Effektiv hantering av verksamhetens applikationer Få en dynamisk affärsmodell, baserad på en genomtestad process, där allt från strategi till slutlig drift hänger ihop IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:45

4 Strategy & Change Från strategi till resultat Det viktiga är inte att vara bra för allt utan att vara riktigt bra för det viktiga. De som vågar tänka nytt skiljer sig från sina konkurrenter. Men det kräver ofta både mod och erfarenhet att hitta nya vägar, när förändringens vind blåser från världens alla hörn. Hos IBM Global Business Services möter du en djup insikt om affärsverksamhet kombinerad med en ingående kunskap om den senaste teknologin. Det betyder, att du hos oss får både verktygen och erfarenheten när vi bistår dig i din verksamhet att säkert genomföra en förändring. Från de första strategiska resonemangen till dess att lösningen är färdig och väl implementerad, kan vi hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter, redefiniera affärsstrategin och följa upp de senaste målsättningarna. Vår strategiska och operationella kompetens är omfattande och täcker in många områden: Affärsstrategi Våra konsulter har breda erfarenheter av tillväxtstrategier, performansstrategier och strategisk rådgivning vid fusioner, uppköp eller försäljning av företag. Vi har erfarenhet av många projekt som vi har genomfört för kunders räkning. Men också från de fusioner och sammanläggningar som vi själva har genomfört. Operationell strategi Du kan få en kompetent sparringpartner när det gäller utveckling av driftsmodeller och strategier för att optimera företagets arbetsprocesser. Vi har en solid praktisk erfarenhet av rådgivning inom lean och six sigma samt inom outsourcing, governance och shared services. IT-strategi Vi hjälper dig naturligvis också med att omvandla och uppnå affärsmål genom optimal användning av teknologi. Vår rådgivning inom IT-strategin innebär att identifiera din potential när det gäller expansion genom teknologisk innovation och strategisk användning av IT. Nya strategiska initiativ bör och ska förankras riktigt för att generera de resultat som var den ursprungliga målsättningen. Därför ingår vi i ett nära samarbete med dig, vilket säkerställer att nya affärsmodeller implementeras både snabbt och säkert. Vi ger råd om och kan i praktiken genomföra redesign av organisationer, definiera och implementera nya företagskulturer, liksom vi kan hjälpa till med att styra nya projekt säkert i hamn. Din guide till förändringar Strategin handlar om val och förmåga att genomföra förändringar. Med utgångspunkt från ditt företags utmaningar hjälper vi till med att identifiera, hur ni kan öka konkurrensförmågan och skapa värdetillväxt. Ett viktigt insatsområde är förändringsoch kommunikationsledning, som är en av våra kompetensområden inom Strategy & Change. Vi kan bl.a. bistå med: Förändringsledning Utbildning och coaching av dina ledare, så att de är rustade för att arbeta med och genomföra förändringar. Resultatet är en stark företagskultur som står för förändringar. Implementering av förändringar Målet är att bistå medarbetare och organisationer att effektivt hantera byte eller förändringer i processer, arbetsområden eller verktyg, så att förändringar kan genomföras utan negativ konsekvens för produktiviteten. Organisationsutveckling Utveckling och anpassing av organisationen så att alla enheter på ett naturligt sätt understöder de nya affärsmålen och möjliggör nytänkande. Utveckling av en prestationskultur En organisations kultur är helt avgörande för företagets prestation. Vi kan bistå med att utveckla den prestationskultur, som är kopplad till företagets mål och utmaningar IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:51

5 Component Business Modelling Hitta och precisera de saker och ting, som skiljer er från konkurrenterna Inom IBM GBS har vi specialiserat oss på att hitta din specialitet och skapa tillväxt genom innovation. En av de metoder som vi använder och själva har utvecklat utifrån erfarenhet av mer än genomförda projekt för kunder över hela världen, är Component Business Modelling. Detta är ett effektivt verktyg som samlar ditt företag i en överskådlig och enkel struktur. Alla avdelningar, processer och värden visas upp i samlad form, och metoden visar också om ditt företag har luckor i processkedjan. CBM-modellen är en effektiv metod för de företag som vill skilja sig från konkurrenterna, i och med att du snabbt kan fokusera på vad som kan göras bättre och hur resurser kan sparas. Du får en unik överblick över hela ditt företag Med CBM-metoden identifierar vi ditt företags olika byggstenar. Varje enhet innefattar kompetens med tillhörande processer och teknologi. Därmed är varje enhet självständig och mer eller mindre värdeskapande. Efter en grundlig genomgång och analys av varje enhet sätts alla in i den samlade strukturen för ditt företag. På det sättet får du en överblick över hela ditt företag på en enda sida. Detta dokument hjälper dig att angripa problemets kärna och prioritera vilka enheter och vilka kompetenser som är mest värdeskapande. och överblick skapar handlingskraft När du har fått ditt företag insatt i CBM-modellen, kan du snabbt se hur du kan justera de olika enheterna inbördes för att genomföra större eller mindre förändringar. Du kan också se vilka enheter du med fördel kan ta bort eller outsourca så att du frigör resurser till de enheter som har en värdeskapande funktion. Du kan hitta mera om hur Component Business Modelling kan bistå ditt företag på ibm.com/gbs/se/cbm Heat maps identify hot areas to exploit business value The 3 phases of CBM analysis: insight, architecture, investment Business compentencies Accountability level Direct Control Execute Customers Market strategy Customer service strategy Marketing strategy Campaign Service Products/ services Merchandise planning Channel planning Assortment planning Space planning Promotion planning Product development Sourcing Channels Channel strategy Store design Real estate strategy Internet design Catalog/ Call Center design Logistics Network design Warehouse design Demand and flow planning Business administration Corporate strategy Corporate planning Financial planning Corporate governance Product flow Channel Business performance Inbound routing Planogramming Allocation Labor Receipt Treasury and risk Inventory mgt/dtb Order scheduling Demand forecasting Real estate Delivery Legal and regulatory Price construction and facilities scheduling compliance Content Carrier Inventory control Vendor Loss prevention Cash and banking Customer service Item Order Customer communications Marketing Advertising Public relations Product PO Vendor Replenishment Revenue clearance Inventory Merchandise Price/sign Warehouse Transportation Fleet Reverse logistics Financial accounting and reporting Indirect procurement HR administration IT systems and operations Insight Architecture Investment 1 2 Assess business strategy Develop business component model Strategic architecture 4 5 Determine strategic business model/ value network Operationalize strategic business model/value network 9 10 Define and prioritize opportunities Identify hot components Business architecture Define target component requirements Assess current component capabilities Develop transformation roadmap 8 Develop shortfall impact Assets Governance Organisation specific Industry generic Hot components Processes IT infrastructure Consolidate Manage as utility People Achieve superiority Achieve superiority Alliances Källa: IBM Business Consulting Services Källa: IBM Business Consulting Services Non -differentiating Differentiating IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:39:51

6 Specialisering Insikt, beprövade metoder och effektiva verktyg Branschkännedom är A och O hos IBM Global Business Services. Utan ingående kunskaper kan vi inte vara den seriösa sparringpartner vi gärna vill vara. Således är många av våra konsulter specialister. Det säkerställer att lokalkännedomen är i sin ordning, samtidigt som vi kan mobilisera internationella krafter om det skulle behövas. I Sverige har vi särskilda konsulter, med specialkunskaper t.ex. inom dessa branscher: Finans & försäkring Offentlig sektor Tillverkningsindustri Transportföretag Detaljhandel Hos IBM GBS möter du inte bara en ingående branschkännedom. Du får del i en lång rad unika metoder, processer och verktyg som är utprovade och har bevisat sitt värde för våra kunder om och om igen. Här är några av dem: Customer Relationship Management (CRM) Förbättrar ditt företags effektivitet och prestationsförmåga inom marknadsföring, försäljning och kundservice, borgarservice etc. Supply Chain Management (SCM) Kombinerar affärs- och teknologisk expertis. Stärker relationen till företagets partner och accelererar time to market. Financial Management (FM) Gör finansavdelningen bättre på att utnyttja möjligheter och identifiera risker. Human Capital Management (HCM) Bistår organisationen med att göra medarbetarna till en väsentlig del av företagets konkurrenskraft IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:02

7 Customer Relationship Management (CRM) Större effektivitet och bättre prestationer på marknaden Supply Chain Management (SCM) Optimera verksamhetens samarbete med leverantörer och partner Från strategi till verklighet För IBM Global Business Services är CRM inte bara ett system eller en sorts mjukvara. Det är en strategi. Ett aktivt val som handlar om att ta företagets kunder på allvar. I alla fall så allvarligt att nya eller förändrade affärsprocesser snabbt kan bli en nödvändig realitet. Just här kan konsulterna från IBM GBS hjälpa till. Med integrerade strategier och lösningar som effektivt fokuserar på företagets kundservice skapas en försäljningsökning och en mer räntabel marknadsföring och försäljningsinsats. Alltid med de klara målen att öka antalet nöjda kunder, skapa större lojalitet, öka försäljningen och inte minst skapa en förbättrad grundlinje. Vi bistår med kompetent strategisk rådgivning från de första idéerna till den slutliga implementeringen. Effektiva distributionskedjor är nödvändiga såväl för kunder som för leverantörer och affärspartners. Och därmed också för ditt företag. Våra Supply Chain Managementkonsulenter kan hjälpa dig med att identifiera de områden där kedjan är som svagast och därefter göra något åt det. Genom innovativt tänkande och den senaste teknologin kan vi hitta nya sätt att optimera existerande processer, så att resultatet blir en starkare, smidigare och mera integrerad distributionskedja. Inköp vi kan hjälpa inköparna med verktyg som gör dem i stånd att uppnå bättre priser, större effektivitet, ökad kontroll över budgetarbetet och förbättrad service både internt och externt Produktion vi kan hjälpa till med att implementera LEAN i produktionen. Du kommer att uppleva minimalt svinn, optimerad kapacitet, enklare affärsvägar och en reducerad omloppstid när det gäller produkterna Strategisk rådgivning Teknologisk rådgivning Ska kedjan vara starkare än dess svagaste länk? Strategi vi identifierar de områden, där du med fördel kan stärka och effektivisera distributionskedjan IBM assisterade ledningen för en detalj handelskedja med strategisk rådgivning inom logistik- och varu försörjningsområdet samt framtagande av scenarier för framtida varuförsörjning. Bl.a. gjordes en analys av varulagren som visade en möjlig reduktion av bundet kapital med 18 % samtidigt som leveransservicen kunde ökas. Försäljning Service Marknadsstrategi Kundlojalitet Ett holländskt finansföretag implementerade ett nytt program för kundbehandling, som gör det lättare för försäljarna att identifiera nya försäljningsmöjligheter och att följa upp dem. Kunderna är glada och företaget har upplevt ett positivt ROI på programmet. Barnes & Noble i Storbrittanien effektiviserade orderbehand lingen med 400 % och ökade konverteringsgraden för försäljning per objekt med 25 %. CRM-lösningar t.ex. SAP eller Siebel Call Center-lösningar Business Intelligence-lösningar Implementering Se mera om hur en effektiv CRM-lösning kan hjälpa ditt företag på ibm.com/gbs/se/crm Planläggning och överblick vi hjälper dig med att granska utbud och efterfrågan som går tvärs över distributionskedjan Integration och implementering vi kan integrera din distributionskedja med existerande eller nya Enterprise Resource Planning (ERP)-lösningar Logistik vi samarbetar med dig om en ny teknologi, som kan optimera t. ex. lagerstyrning och transport tvärs över enheter i distributionskedjan Se mer om hur en genomförd SCM-lösning kan hjälpa ditt företag på ibm.com/gbs/se/scm IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:11

8 Financial Management (FM) Gör ekonomifunktionen analytiskt och strategiskt stark Effektiv riskstyrning i Performance Managementprocesserna Ekonomidirektörens ansvarsområde har utvecklats oerhört under det senaste årtiondet. Dels kräver rollen en god överblick kombinerad med en känsla för detaljer. Men en ekonomiansvarig person bör även vara en analytisk och strategisk sparringpartner när det gäller resten av företagets ledning. I god tid måste risker upptäckas och huruvida de kan få positiva eller negativa konsekvenser för företaget. Modellen visar IBM GBS Financial Managements holistiska syn på effektiv riskhantering. Stärk den strategiska och verksamhetsmässiga planeringen Planering Riskjustering Prognostisering Öka precisionen vid prognostisering Riskjustering Performance Management processer Riskjustering Budgetering Rapportering Källa: IBM Institute for Business Value. Riskjustering Optimera riskbudgeteringen (Fördelning och kostnader) Ökat värde för verksamhetens aktieägare/ägare Tillåt övervakning, rapportering och förebyggande åtgärder Tillsammans med IBM Global Business Services: har en av Nordens största oljeproducenter förbättrat sin cashflow med 20 miljoner dollar om året Det gäller med andra ord att vara både närsynt och långsynt på samma gång. Konsulterna från IBM GBS Financial Management-avdelningen kombinerar en djupgående finansiell kunskap med de senaste teknologiska verktygen. Resultatet blir att ekonomifunktionen kan vara med och driva de genomgripande företagsförändringarna som tillför aktieägarna ett ökat värde. Effektiv hantering av risker Om man identifierar risker tidigt och effektivt kan man på ett avgörande sätt ändra på ett företags framtida öde. Vi har erfarenhet av var de typiska fallgroparna brukar uppstå när det gäller riskbedömning. Integrerad ekonomifunktion Ekonomifunktionen är en naturlig del av företagets strategi. Därför är det viktigt att också fokusera på och säkra grundvalarna för en effektiv styrning. Utöver Performance Management kan vi hjälpa till med det operationella understödet av företagets strategi. Både compliance, riskstyrning, process optimering samt optimering av processunderstödjande IT-system. Se mer om hur vi kan förbättra ekonomifunktionen i ditt företag på ibm.com/gbs/se/fm Human Capital Management (HCM) Ge och få det bästa Medarbetarna är ditt företags viktigaste resurs. De personer som sitter inne med en unik kunskap och värdefull information är självklart viktigare än den teknik de har till sitt förfogande. IBM GBS Human Capital-konsulter kan ge råd om innovativa strategier som hjälper personalansvariga med att samla och stärka medarbetare, kunskaper och den teknik som stöder dem i deras arbete. Vi kan hjälpa dig att utveckla alla aspekter av personalavdelningens arbete och därmed förbättra resultaten. Vår erfarenhet av Human Capital är både omfattande och djupgående. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet inom t. ex. globalisering, outsourcing, virtuella teams, effektiv medarbetarutveckling, måluppfyllelse för både medarbetare och HR-funktionen, teknologiska lösningar och mycket mer. HR Strategy & Transformation (Strategisk HR) Företagets HR-funktion är idag mer än en effektiv administrativ enhet. IBM GBS har kunskaper och verktyg, som transformerar HR-funktionen till en aktiv del av företagets utveckling, mål och strategiförverkligande. dig att säkerställa att du har de rätta medarbetarna, med den rätta kompetensen, på de rätta platserna, vid den rätta tidpunkten. Learning Transformation (Innovativ inlärning) IBM GBS lösningar på innovativ inlärning är avsedda att motivera, utveckla och stimulera medarbetarna att prestera bästa möjliga resultat. Vi kan ge dig råd om strategier, processer, innehåll, teknologi, infrastruktur, outsourcing, implementering och genomförande av utbildningsutveckling inkl. e-inlärning. Företag som vill växa måste utvecklas. De behöver de rätta medarbetarna med den rätta kompetensen, i de rätta jobben, vid den rätta tidpunkten som kan driva utvecklingen. Ett stort internationellt shippingföretag har förbättrat sin cash flow med 5 miljoner dollar om året Workforce Transformation (Målinriktade medarbetare) Ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att arbeta aktivt utifrån verksamhetens fastställda mål och strategier. Vi kan hjälpa Se mer om hur du kan öka företagets Human Capital på ibm.com/gbs/se/hcm IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:14

9 Process Så här går vi från strategi till verklighet Hos IBM Global Business Services är det inte projektets storlek som avgör hur seriöst vi tar på uppgiften. Vi vill lösa alla slags problemställningar - på bästa möjliga sätt. Det är höjt över varje diskussion. Kortfattat är vi ett av de få konsultföretag som kan bistå dig från den inledande strategin till drift och eventuell hosting. Vi kan hjälpa dig med att Ge råd Designa Bygga Driva Du kan välja att använda oss som sparringpartner på enstaka områden eller som medspelare genom en hel process. Valet är ditt men vi är gärna med dig hela vägen från strategi till verklighet. Wimbledon förvandlas varje år från att vara en liten privat tennisklubb till den prioriterade mötesplatsen för hela världens tennisfans. Under två veckor i rasande tempo bjuder denna lilla klubb välkommen till omkring 8.6 miljoner on line-åskådare och gott och väl en halv miljon på plats. Det kräver en välgenomtänkt infrastruktur som kan skalas upp eller ner utifrån behov. Erfarenhet och kunskap Oavsett om du arbetar i den finansiella sektorn, i ett produktionsföretag eller i den offentliga sektorn kan du vara säker på att IBM GBS ställer upp med erfarna konsulter, som har mer än en allmän kunskap just i din bransch. Utöver de lokala resurserna har vi en globalt integrerad verksamhet och givetvis ett utbyte av kunskap och kompetens med våra kolleger runt om i världen. Vi har också kontakt med IBM GBS utvecklings- och forskningscenter och tillgodogör oss därför andras erfarenheter både vad avser pågående och färdigställda projekt i hela världen. En enda kontaktperson säkrar fokus Även om vi kan tillgodogöra oss resurser från IBMs globala nätverk, så har ditt företag alltid en kontaktperson, som har det överordnade ansvaret för projektets kvalitet. Den personen har ansvar för att kalla in specialister när det är nödvändigt, hålla dig uppdaterad med projektets utveckling och se till att lösningen i alla detaljer lever upp till de krav som specificerats vid projektets start. Då är IBM GBS alltid den rätta partnern. Vi kan öka eller minska lösningens omfattning så att de matchar behoven. Tack vare att IBM GBS är landets ledande konsultföretag med tillgång till kompetens och kapacitet över hela världen. Du behöver aldrig oroa dig för att plötsligt stå i en situation där det inte finns resurser för att lösa just ditt problem. Dessutom kan du vara säker på att vi följer processen från start till mål och hela tiden har fokus på projektens ekonomi, kvalitet, milstolpar och inte minst målsättning. Se mer om hur IBM Global Business Services kan bli ditt företags värdefulla transformations partner på ibm.com/gbs/se/process IBM Global Business Services has helped the Club to look at itself in a new light, transforming the way it operates and enabling it to deliver improvements year on year. Ian Ritchie, Chief Executive at The All England Lawn Tennis and Croquet Club Rustade för förändring Ibland växer ett till synes litet och enkelt projekt sig större och mer utmanande än vad man kunde anta i början. Det kan vara så att en analys visar att den riktiga lösningen inte var den som alla hade väntat sig. Förändringar på marknaden, gällande efterfrågan eller i distributionskedjan kan båda ställa krav eller öppna nya möjligheter som är väl värda att ta tag i IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:19

10 Infrastruktur Låt innovativ IT göra företaget starkare Service Orienterad Arkitektur (SOA) Låt din IT följa med företaget Visioner och strategier är viktiga. Men när de på ett effektivt ska föras ut i verkligheten, börjar teknologin, företagets IT-arkitektur, att spela en avgörande roll. Många visionära ledare har dessvärre upplevt att IT-systemen har stått i vägen för en dynamisk strategi och aggressiv målsättning och ändå belastade grundlinjen betydligt. Men det behöver inte vara på det sättet. Vi kan hjälpa dig att definiera mål, skapa utveckling och sörja för en effektiv förändring. Målet är en IT-arkitektur som gör företaget starkare på alla punkter och som kan följa med i den utveckling som oundvikligen sker. Din IT ska befinna sig inne i kärnverksamheten och vara designad för just ditt företag. Detta kräver en optimal uppbyggnad och effektivt samspel mellan system och applikation. Hela tiden och oavsett vad som händer. SOA är ett sätt att bygga upp sin IT-arkitektur i en ekonomisk och öppen design, som gör att de olika applikationerna kan samarbeta tvärs över avdelningar och processer. Du kan lika gärna välja att starta i liten skala. För SOA sprider sig som ringar på vattnet. Den positiva effekt, som SOA kommer att ha på ett område sprider sig snabbt till alla relaterade processer. Hos IBM GBS arbetar vi bl.a. med en SOA Investment Framework-analys som visar att vinsterna med SOA blixtsnabbt tar igen investeringskostnaderna. Tullverket har arbetat tillsammans med IBM för att sammanföra Component Business Model-metodiken med SOA. Genom att göra det har Tullverkat uppnått ett väldigt lyckat transformeringsresultat ur såväl ett verksamhets- som ett IT-perspektiv. I praktiken fungerar en serviceorienterad arkitektur som ett lim mellan många olika IT-system. Datakommunikation mellan olika plattformar och datamodeller blir säkrade genom s.k. services, som utväxlar korrekta data i rätt tid. Det kan till exempel vara data mellan ett lager styrningssystem och en e-handelsplattform, som är livsviktig för ett handelsföretag. Därmed säkerställer SOA att du får en integrerad och ultraflexibel brukar- och kundvänlig IT-plattform. En IT-plattform som banar vägen för en smidig och optimal affärsverksamhet som gynnar medarbetare, kunder och inte minst grundlinjen. Application Innovation Services (AIS) Frigör krafter och driv företaget framåt Starta i liten skala och bli något stort SOA kan omedelbart gå in stort och omfattande, men det behöver alls inte vara så. Läs mer om hur SOA gör ditt företag mer flexibelt på ibm.com/gbs/se/soa Utan en integrerad IT-miljö kan inget företag bli verkligt konkurrensdugligt på en konkurrensutsatt marknad. Tilllsammans med oss blir ditt företag rustat att hantera förändringar så att du får de bästa förutsättningar för att utveckla nya marknader, snabbt och med låga omkostnader. IBM GBS har hjälpt Stockholms stad att implementera ett intelligent och skalbart system för vägtullar. Systemet har lett till mindre trafik och avgaser i City. IBM har tillsammans med en större nordisk elleverantör utvecklat en av världens mest avancerade och visionära lösningar, som vi kallar Intelligent Energi. Ett intelligent eldistributionsnät, som tack vare en stor överskådlighet gjort det möjligt för DONG att signifikant optimera sina anläggningsinvesteringar. De kan reagera snabbare på ett avbrott och erbjuda en bättre kundservice. Våra konsulter kombinerar kunskaper från olika branscher och företag med teknisk kompetens som säkrar en framgångsrik implementering. Vi går igenom din IT-arkitektur och hjälper dig att frigöra krafter hos medarbetarna, justera processerna och optimera teknologin. Det gör både de interna och externa relationerna starkare och driver företaget framåt. Eller med andra ord: du får en IT-arkitektur, som ger stöd åt affärerna och strategin. Läs mer om Application Innovation Services på ibm.com/gbs/se/ais SAP Starka partner optimerar ditt företag Partnerskap är en viktig del av de integrerade totallösningarna. Därför samarbetar vi med flera av världens ledande applikationsproducenter, bl.a. SAP. SAP kan genom en omfattande rad affärsprogram och -lösningar stärka alla aspekter av ditt företag. Du kan identifiera områden där företaget är ineffektivt och förvandla dem till konkurrensmässiga fördelar. Du kan förbättra förmågan att reagera på förändringar och identifiera nya möjligheter samt optimera driften och resurserna bl.a. genom att föra ut de bästa initiativen till hela din värdekedja. IBM GBS är den största SAP-partnern i världen, vilken ger dig tillgång till unika Best Practise ERP-lösningar och tillgång till omfattande erfarenheter av SAP-lösningar. Dessutom är vi det största SAP-konsultföretaget i landet. Läs mer om SAP på ibm.com/gbs/se/sap IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd /02/09 14:40:26

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Från strategi till genomförande

Från strategi till genomförande Årsredovisning 2011 Från strategi till genomförande BTS anser att en affärsstrategi, oavsett hur väl underbyggd och formulerad den är, aldrig blir bättre än dess genomförande. BTS påskyndar genom förandet

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer