Sammanfattning av de viktigaste händelserna under Spiltans andel av omsättning i Mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr"

Transkript

1 VD har ordet Foto: Rickard Forsberg Spiltan 2014 = kronor (+ 27 %) i substansutveckling Under 2014 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 27 % eller 79 miljoner kronor vilket återigen är ett av bolagets bästa år. Under året omsattes Spiltanaktier på Alternativa aktiemarknaden eller ca 7 % av det totala antalet aktier ( st). Varje månad hade alla aktieägare som ville köpa eller sälja mindre kvantiteter av aktier god likviditet. Mellan handelsperioderna omsattes ibland lite större poster, så kallade blockorder, på Alternativa. När även mindre likvida aktier med daglig handel hemsöks av robothandlare är det glädjande att den marknadsplats som Spiltan varit med och startat fungerar så bra, med minimala kostnader för alla långsiktiga ägare i Spiltan. Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014 Stora framgångar för samtliga av Spiltans större innehav som står för ca 70 % av substansvärdet: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Kuststaden, CoolStuff och Qvalia. Ökad likviditet genom försäljningar av en mindre del av innehavet i Paradox och hela innehavet i Rindi Energi. Nyinvestering i videoannonseringsbolaget Emerse och utökat innehav i Garpco. olag olagets omsättning i Mkr olagets resultat i Mkr före skatt Spiltans andel av omsättning i Mkr Spiltans andel av resultat i Mkr Spiltans värdering i Mkr Andel i portföljen Period Paradox ,7 65,5 13,9 195,1 42,0 2014* Spiltan Fonder 35 6,7 32,3 6,2 44,7 9, Kuststaden 70 15,0 11,6 2,5 41,5 8,9 2014* CoolStuff 123 7,5 33,2 2,0 16,2 3,5 Progn 2015** Qvalia 53 8,5 14,3 2,3 16,2 3,5 2014* Totalt: ,4 156,9 26,9 313,7 67,5 * Alla siffror är preliminära ** Prognos per maj INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

2 NYTT OLAG EMERSE (www.emerse.com) En av Spiltans största utmaningar är att hitta nya investeringsobjekt. Under 2014 har vi fått ett ökat inflöde av entreprenörer som kontaktat oss för att de vill ha en långsiktig partner som köper för att behålla när andra aktörer är mer kortsiktiga. Genom att behålla majoriteten av ägandet i sina bolag har entreprenörerna kvar den största andelen av värdepotentialen samtidigt som de får in en ägare som kan hjälpa dem att utveckla bolaget. I december förvärvade Spiltan 36 % av aktierna i videoannonseringsbolaget Emerse i Lund. olaget har en avancerad algoritm som hjälper reklamköpare att hitta sin målgrupp för videoreklam och samtidigt sänka sina kostnader. Emerse kan på några mikrosekunder bedöma hur intressant en besökare är på en site och kan sedan lägga ett bud på en videovisning. Utmaningen för bolaget är att skapa kontakter med reklamköpare och övertyga dem om att visa video över nätet istället för att köpa TV-reklam. Genom kapital från Spiltan kan nu grundaren Carl- Johan Grund öka marknadsinsatserna och antalet säljare samt öppna nya lokala kontor där de globala reklamköparna finns. Emerse tjänar pengar genom att ta en andel av reklambudgeten som provision för det utförda arbetet. Då människor i allt mindre omfattning ser på TV med fasta tider utan tittar när det passar dem själva via nätet har Emerse mycket spännande framtidsutsikter. Alla bolag som idag gör reklam på TV borde lägga en del av budgeten hos Emerse. Kontakta grundaren Carl-Johan Grund (e-post: com) om du har kontakter med annonsörer som har stora reklambudgetar. Emerse omsatte 13 Mkr med lönsamhet under olaget har 11 anställda. Värdering: Åtminstone under det närmaste året kommer Spiltan att ha kvar inköpsvärdet i vårt uppskattade substansvärde. Grundaren kan också få en tilläggsköpeskilling beroende på hur bolaget utvecklas under de närmaste åren. Di, skrev en stor artikel om Emerses framgångar där även Spiltan nämndes, 17 februari Många företag med kända varumärken anlitar Emerse för sin videoannonsering. INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

3 PARADOX INTERACTIVE: 42 % AV SPILTANS SUSTANSVÄRDE Paradox är ett av Sveriges mest spännande bolag i den starkt växande dataspelsbranschen. olaget utvecklar och förlägger dataspel under egna varumärken inom fyra nischer: historiska strategispel, rollspel, action och management. De egna spelutvecklingsstudiorna arbetar främst inom historiska strategispel vilka haft stora framgångar under 2014 med titlar som Crusaders Kings 2 och Europa Universalis IV. Då spelarna ofta lagt ned flera hundra timmar på att sätta sig in i spelen har Paradox en stabilare kundbas än många andra spelföretag. Paradox har över 2 miljoner kunder/fans som regelbundet använder spelen och följer bolaget på olika nätforum. Paradox är också en förläggare av spel för externa spelutvecklare över hela världen. Exempel är det finska spelföretaget Colossal Order som utvecklar stadsbyggnadsspel och det amerikanska spelutvecklingsföretaget Obsidian som fokuserar på rollspel. Som förläggare kvalitetssäkrar Paradox spelen och marknadsför dem i olika kanaler. Paradox äger oftast varumärkena och betalar ut löpande förskott till spelutvecklarna som också får en del av intäkterna när Paradox fått tillbaka satsat kapital i spelen. Under 2014 lanserades inte så många nya spel vilket gjorde att omsättningen inte steg men tack vare den goda lönsamheten i nya releaser av existerande spel blev vinsten ändå bra. Under 2015 kommer flera nya spel att lanseras vilket innebär att omsättingen kan komma att öka betydligt. Efter att Spiltan investerade i bolaget 2010 har bolaget förstärkt ledningsgruppen och växt kraftigt under ledning av VD, Fredrik Wester, som tillsammans med Spiltan är huvudägare i bolaget. Under 2014 har bland annat vice VD, Susana Meza, varit med på Veckans Affärers lista över Sveriges 101 största supertalanger som inte fyllt 40 år. Den vanligaste kommentaren när jag träffar aktieägare i Spiltan är att vi borde sälja mer av Paradox då det innebär en stor risk att vi har en så stor del av substansen i ett innehav. Mitt svar är att det var precis därför vi tog in en ny extern investerare i Paradox under Samtidigt kan jag konstatera att några av Spiltans historiskt sämsta affärer är när vi sålt bra bolag för tidigt (läs t ex om Förstaden, en av Spiltans första investeringar, på sid 22). Dessutom är det svårt att hitta både en lika het bransch eller andra bolag med lika goda framtidsutsikter som Paradox. Man kan också konstatera att de investmentbolag som haft en riktigt god värdeutveckling har haft en stor ägarandel i några få bolag i portföljen vilka haft en stark tillväxt. Som exempel kan nämnas Latour med Assa Abloy och Securitas. Notera också att då vi under 2014 gjorde en extern transaktion i Paradox har vi nu fått ett marknadsvärde på Paradoxaktierna. Våra andra innehav utan sådana marknadsvärden värderas mer konservativt. Om vi hade gjort liknande transaktioner i alla våra portföljbolag skulle Paradox andel av vår portfölj ha varit betydligt mindre. Men givetvis gäller fortfarande (vilket har varit positivt men kan bli negativt) det vi skrivit i de tre senaste årsredovisningarna: Paradox fortsatta utveckling kommer att ha stor betydelse för Spiltans framtida utveckling. Värdering: I maj 2014 köpte entreprenören Peter Lindell ca 14 % av Paradox genom en kombination av nyemission i bolaget och köp av aktier av de tidigare aktieägarna. Genom denna transaktion ökade Spiltans kassa och i Spiltans uppskattade substansvärde används numera värderingen i denna transaktionen. Förläggare av spel från hela världen. Egen spelutveckling av T historiska strategispel. År 2014 År 2013 Under våren 2015 släpptes nya stadsbyggnadsspelet Cities Skylines med rekordartad efterfrågan. Andel av Spiltans substansvärde: 42 % Spiltans ägarandel på 37 % är värderad till: Prel. 195,1 Mkr 177 Mkr 37,7 Mkr 170 st 143,6 Mkr 199 Mkr 33,8 Mkr 100 st 8 INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

4 SPILTAN FONDER: 10 % AV SPILTANS SUSTANSVÄRDE Framgångarna för fondbolaget fortsätter och det förvaltade kapitalet ökade under 2014 med 57 % till ca 11 miljarder kronor. Efter många års debatterande om dolda indexfonder märks nu att en allt större andel av nysparandet går till billiga indexfonder. Då har Spiltan Fonder en unik position då bolaget både har lågt prissatta indexliknande fonder och aktiva fonder som faktiskt är aktiva och slår index. Studera fondbolagets årsrapport för 2014 så kan ni konstatera att de flesta av fonderna under året, på 3 år, på 5 år och sedan start faktiskt slagit sina jämförelseindex efter det att fonderna belastats med förvaltningsavgifter. Då får du som kund mervärde när du väljer Spiltan Fonder. Under 2014 påstod några svenska forskare att det inte finns några aktiva fondförvaltare som på lång sikt slår börsindex. Det är enligt min uppfattning en felaktig slutsats som ni kan läsa om i Sparrebellen 96: Svenska Warren uffettaktier och fonder slår börsindex på Om ni inte tror att Spiltan Fonders aktiva fonder faktiskt kan slå index kan ni välja den indexliknande Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som samtliga år sedan start varit bättre än alla andra svenska indexfonder. När vi för sju år sedan startade Spiltan Räntefond Sverige satte vi förvaltningsavgiften till 0,1 %. I början hade fonden bara 20 miljoner kronor i förvaltat kapital vilket innebar en årlig intäkt på kronor. ara kostnaden att ansöka om tillståndet för fonden hos Finansinspektionen var ca kronor vilket innebar att fonden initialt var en förlustaffär för fondbolaget. Men då Spiltan Räntefond Sverige sedan dess utpekats som billigast och bäst har fonden idag ca 8 miljarder kronor i förvaltat kapital och är en lönsam produkt för fondbolaget. Under 2014 har dessutom några av storbankerna också sänkt sina förvaltningsavgifter på korträntefonder till 0,1 % (från tidigare ca 0,5 %) vilket kan innebära att Spiltan Fonder bidragit till att svenska sparare tjänar hundratals miljoner kronor varje år då storbankernas korträntefonder har så mycket kapital. Personligen hade jag aldrig trott att storbankerna skulle sänka sina fondavgifter på grund av konkurrenstrycket. Framgångarna har gjort att personalen utökats med ytterligare en person så VD, Erik rändström, leder nu ett totalt team på 9 personer som framgångsrikt förvaltar och administrerar fonderna samt åker landet runt för att marknadsföra fonderna. Under 2014 fick Spiltan 2,4 miljoner kronor i utdelning av fondbolaget och 2015 beräknas utdelningen öka till ca 4,5 miljoner kronor vilket innebär att en stor del av moderbolagets förvaltningskostnader täcks av utdelning från fondbolaget. Något som vi inte ens kunde drömma om när vi startade fondbolaget för 12 år sedan. Värdering: Inför varje handelsperiod för Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden beräknas ett nytt värde på Spiltan Fonder i vårt uppskattade substansvärde. Det är baserat på en procentsats av respektive fonds förvaltade kapital plus kassan i fondbolaget. Procentsatsen är varje fonds årliga förvaltningsavgift som till exempel innebär att Spiltan Aktiefond Sverige tas upp till 1,5 % av 556 miljoner kronor. Totalt innebär det att vi värderar fondbolaget till 44,7 miljoner kronor per den 31/ Trots framgångarna har Spiltan Fonder fortfarande mindre än 0,3 % av den totala svenska fondmarknaden så det finns stor potential för fortsatt tillväxt. Dessutom fortsätter huvudkonkurrenterna, som framförallt har dolda indexfonder, att förlora marknadsandelar samtidigt som nya regelkrav från statsmakterna gör det i princip omöjligt att starta nya fondbolag. Spiltan Fonder har därför alla förutsättningar att vara en viktig värdedrivare för Investment A Spiltans substansvärde under många år framöver. Fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning, låga avgifter och Sverige. Erik rändström, VD på Spiltan Fonder deltog även i år i ett rundabordetsamtal med fem toppförvaltare som återges i tidningen Aktiespararen, januari Temat var: Hur går börsen År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 9,6 % Spiltans ägarandel på 92,4 % är värderad till: Förvaltat kapital, ca: 44,7 Mkr Mkr 35 Mkr 6,7 Mkr 9 st 28,2 Mkr Mkr 21,5 Mkr 2,8 Mkr 8 st INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

5 KUSTSTADEN: 9 % AV SUSTANSVÄRDET Under 2014 expanderade Kuststaden med ett bestånd i Västervik. Fastighetsbolaget har nu ca 70% bostäder och 30 % kommersiella lokaler i Oskarshamn, Visby och Västervik. Med lägre räntenivåer har alla fastighetsbolag levt under gynnsamma förhållanden vilket även påverkat Kuststaden positivt. Dessutom kan man på mindre orter som Oskarhamn fortfarande köpa bostadsfastigheter med relativt höga direktavkastningar. Om man till exempel köper en fastighet för 100 med en direktavkastning på 6 % ser kalkylen ut på följande sätt: Intäkt 6 % 70-% belåning med räntan 3 % - ca 2 % Kvar till ägarna 4 % Om den egna kapitalinsatsen är 30 % av köpeskillingen ger det en årlig avkastning på 4/30 = 13% på den egna insatsen. Den faktiska avkastningen på Kuststadeninvesteringen har för Spiltan varit betydligt högre då de duktiga entreprenörerna, VD Patrick Johansson och Magnus Klintheim, med sin lokalkännedom även har lyckats med kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt. Värdering: Löpande gör Kuststaden värderingar av fastighetsbeståndet tillsammans med bolagets kreditgivare. Då värderingen per den 31/ kraftigt översteg värdet vid den emission som gjordes i augusti 2013 beslöt Spiltans styrelse att per årsskiftet höja värderingen av Kuststaden till den externa värderingen minus ca 20 % då alla värderingar har en osäkerhetsmarginal. COOLSTUFF: 4 % AV SUSTANSVÄRDET När man nämner att Spiltan är delägare i får man ofta höra kommentaren där brukar jag handla roliga prylar. En som lyssnade på ett av mina föredrag berättade att han inför varje jul beställde 7-8 grejor från CoolStuff så att han hade ett förråd av julklappar till julafton. Min personliga favorit är äggklockan som man lägger i vattnet tillsammans med äggen och som sedan börjar spela Killing me softly när äggen är löskokta. En annan reflektion är hur enkelt det är att handla på nätet. Om man beställer varorna den ena dagen så finns varorna hos det lokala paketombudet på eftermiddagen nästa dag. Gå in på siten och gör själv ett köp när du behöver en cool gåva. Lägg också upp ett förråd av presenter som du kan ha när du går bort. Satsa på de produkter där du får 3 stycken för priset av 2 för på dessa har CoolStuff mest marginal. Med hjälp av kapitalet från Spiltan, som investerades under våren 2013, har CoolStuff kunnat utöka sortimentet. olaget har också ökat antalet egendesignade produkter vilket ökar marginalerna på försäljningen. Grundarna Kajsa Knapp och Christian Omander startade bolaget när de var studenter och bolaget har sedan växt successivt under 10 år, bland annat för att de varit fantastiskt duktiga på sökordsoptimering och underfundiga beskrivningar av produkterna på hemsidan. Värdering: När vi efter sommaren konstaterade omsättningsökningen och vinstökningen för verksamhetsåret 2014/15 valde vi att dubbla värderingen på CoolStuff i Spiltans uppskattade substansvärde. Trots det tycker vi att bolaget är konservativt värderat i jämförelse med andra e-handelsbolag. Notera också att CoolStuff växer under lönsamhet och har ett mycket litet antal returer. Returer är ett stort problem för många andra e-handelsbolag. Fastighetsbolag med fastighetsinnehav i bl a Oskarshamn och Visby. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 8,9 % Spiltans ägarandel på 16,6 % är värderad till: Prel. 41,5 Mkr 70 Mkr 15 Mkr 14 st 29,7 Mkr 48 Mkr 9 Mkr 11 st E-handel med unika coola produkter / /14 Andel av Spiltans substansvärde: 3,5 % Spiltans ägarandel på 27 % är värderad till: Prognos 16,2 Mkr 123 Mkr 7,5 Mkr 23 st 11 Mkr 105 Mkr 5 Mkr 22 st 10 INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

6 QVALIA: 4 % AV SUSTANSVÄRDET Qvalia går igenom stora företagsavtal och ekonomitransaktioner för att hitta felaktigheter med hjälp av avancerade algoritmer, så kallad recovery audit. Företagen betalar ingen fast avgift för arbetet utan Qvalia får en procentandel av de pengar som bolagen kan få tillbaka från leverantörer eller skattemyndigheten. Vanliga fel är uteblivna rabatter, prisfel, dubbelbetalningar, momsredovisning mm. Kontrollerar transaktioner för stora företag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 3,5 % Spiltans ägarandel på 27 % är värderad till: Prel. 16,2 Mkr 53 Mkr 8,5 Mkr 39 st (16 mån) 11 Mkr 38 Mkr 1,3 Mkr 30 st Med det kapital som Spiltan investerade i bolaget 2011 har företaget expanderat till Danmark, Norge och Holland. Entreprenören/VD Henri Taipale har utvecklat en mycket effektiv och systematisk säljprocess baserat på ett avancerat CRM- (Customer Relations Management) system. När Spiltan hade sin årliga VD-konferens för alla Spiltanbolag fick Henri berätta om hur han utvecklat processen och infört CRM-systemet. En intressant ny affärsmöjlighet för Qvalia är att arbeta med precovery som innebär att man förhindrar felaktiga transaktioner genom att proaktivt filtrera fakturaflödet. Det innebär att man både eliminerar fel och radikalt minskar företagens arbete med felsökningar och korrigeringar. Då blir också affärsmodellen annorlunda med en avgift baserad på hur mycket man använder systemet. Värdering: Under de senaste åren har Qvalia lagt ned stora resurser på att expandera verksamheten vilket påverkat resultatet. Men 2014 blev ett genombrott och bolaget ökade omsättningen och resultatet betydligt. Spiltans styrelse ökade därför värdet på bolaget i det uppskattade substansvärdet med 50 % per den 31/ SPILTANS VISION & MISSION Vision Vi är det självklara valet för svenska entreprenörsledda bolag som behöver en ny aktiv ägare. Mission Vi är investmentbolaget som köper minoritetsposter och genom aktivt ägande tillsammans med entreprenören utvecklar företaget för långsiktig framgång. INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

7 ÖVRIGA ONOTERADE INNEHAV: 17 % AV SUSTANSVÄRDET I rutorna nedan kan ni studera siffror och substansvärden för några av de onoterade bolag som utgör en mindre del av Spiltans uppskattade substansvärde. Notera att bolagen är lönsamma med undantag för Alternativa aktiemarknaden som hade ett besvärligt år Ni kan få information om de övriga bolagen genom att gå in på respektive bolags hemsida. Arbetar med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning. Specialmaskiner för horisontalborrning. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,3 % Spiltans ägarandel på 36 % är värderad till: Prel. 6 Mkr 24,6 Mkr 1,6 Mkr 21 st 6 Mkr 19 Mkr 1 Mkr 17 st År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 2,1 % Spiltans ägarandel på 27,9 % är värderad till: Omsättning, ca Prel. 9,8 Mkr 150,5 Mkr 3.1 Mkr 44 st 14 Mkr 120 Mkr 5,6 Mkr 43 st Aktiv o: Genombrott i Tyskland efter många års arbete vilket ger stor framtida potential. Årets träff för VD:arna i Spiltanbolag hölls på Aktiv o. JLM: Stabil verksamhet och försäljningen ökade igen i Polen. En gång om året anordnar Aktiv o enchmark Event på erns Salonger i Stockholm, där de företag som lyckats bäst i olika avseenden uppmärksammas. Vinnaren i varje klass får en Kundkristall. Priserna delas ut till de företag som gjort största förbättringen av sin service, jämfört med den förra mätningen, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Här delas priset ut till Svenska ostäder. 12 INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

8 Marknadsplats för onoterade aktier med spridd ägarbild. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1 % Spiltans ägarandel på 48 % är värderad till: Handelsomsättning, ca: Prel. 4,7 Mkr 45 Mkr -1,7 Mkr 4 st Alternativa: Tio nya bolag varav tre från listor med daglig handel. Startade med populära PU-träffar i samband med handelsdagarna. P 5,7 Mkr 44 Mkr -0,8 Mkr 3 st Finansiering till små och medelstora företag genom bl a fakturabelåning / /04 Andel av Spiltans substansvärde: 1,1 % Spiltans ägarandel på 31 % är värderad till: alansomslutning, ca: Prognos 5 Mkr 55 Mkr 15,4 Mkr 2,6 Mkr 10 st 5 Mkr 55 Mkr 15,1 Mkr 1,6 Mkr 11 st Mfin: Ökad vinstnivå igen och flytt av Linde Factoring till Uppsala. erkway och Vitrinen: Är två bolag som investerar i lite mindre bolag på samma sätt som Spiltan. erkway investerade under året i bemanningsbolaget FemtioFemPlus och fick kontakt med bolaget via Spiltan. erkways VD, Kasper Ljungkvist, är styrelseledamot i Spiltan och har relevant erfarenhet av den branschen. Vitrinen investerar i onoterade bolag och drivs av småländska entreprenörer med anknytning till Investment A Chiffonjén. SPILTAN FASTIGHETER Förvaltning av den bostadsrätt där Spiltan har sitt kontor samt diverse konsulttjänster. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,5 % Spiltans ägarandel på 100 % är värderad till: Fastigheternas värde, ca: Hyresintäkter, ca: 7,2 Mkr 12,4 Mkr 1 Mkr 4 st 7,2 Mkr 12,4 Mkr 0,9 Mkr 4 st Spiltan Underhållning: Spiltan köpte ut övriga mindre aktieägare under året. Portföljbolaget Nordsvensk Filmunderhållning gör investeringar i svenska filmprojekt. Den senaste filmen som haft premiär är Micke och Veronica, med David Hellenius och Izabella Scorupco i huvudrollerna och som blivit en stor publiksuccé med över biobesökare. Under 2015 kommer filmen En Man som heter Ove med Rolf Lassgård i titelrollen, baserad på den otroligt framgångsrika boken av Fredrik ackman. erkways portföljbolag FemtioFemPlus blev utsedd till årets Gasellvinnare i Skåne län under Nischen är att hyra ut seniorer som utför hushållsnära tjänster. Övriga onoterade investeringar Spiltan Underhållning * Mindre innehav Andel av Spiltans substansvärde: ca 11,1 % Värderad till: ca 51,6 Mkr INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

9 LIKVIDA PLACERINGAR GARPCO: 3 % AV SUSTANSEN Under sommaren ökade Spiltan innehavet i Garpco och vi äger nu nästan 10 % av bolaget. Garpco äger ett antal industribolag bland annat Swedex som tillverkar sågklingor och UW-PLAST som gör polymera material bland annat till offshorebranschen. Garpco är ett bra exempel på att det går att hitta fördelaktigt värderade bolag på Alternativa aktiemarknaden. Marknadsvärdet på bolaget vid kursen 130 kronor är 118 miljoner kronor vilket innebär ett p/e tal på 10. Det egna kapitalet är 111 miljoner kronor och det finns också en kassa på 38 miljoner kronor. Jämför dessa siffror med liknande börsföretag. Ägare av industribolag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 2,5 % Spiltans ägarandel på 9,6 % är värderad till: Omsättning, ca Vinst, ca: 11,5 Mkr 274,3 Mkr 14,8 Mkr 195 st Övriga placeringar på Alternativa Information om alla bolag finns på 5,3 Mkr 251,2 Mkr 8,5 Mkr 191 st Andel av Spiltans substansvärde: 3,7 % Värderad till: ca 17,3 Mkr. P ERKSHIRE HATHAWAY: 2 % AV SUSTANSEN Efter några år där kursen stått och stampat har erkshire haft en fantastisk utveckling och A-aktien står nu i dollar. Ni kan läsa om mina reflektioner efter årets besök på stämman i Sparrebellen Nr 89: erkshire Hathaway-aktien som inte kan gå ner mer än 20 % på För fem år sedan kom min bok Så här blev Warren uffett världens rikaste person. Förutom en sammanfattande biografi gick jag också igenom vilka svenska börsbolag och investmentbolag uffett kanske kunnat vara intresserad av att investera i. Man kan nu konstatera att när börsen stigit med ungefär 100 % sedan boken kom ut har de två portföljerna med uffettbolag stigit med ungefär 150 %. Ni kan läsa om bolagen i Sparrebellen Nr 91. Det visar väl att alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom genom att bara köpa och behålla bra bolag. Konstigt att det skall vara så svårt för de flesta att följa dessa enkla principer. erkshire Hathaway Inc Försäkringsrörelse, helägda dottervbolag och börs- P portföljbolag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,5 % Spiltans ägarandel på 0,00024 % är värderad till: Omsättning (miljarder dollar): Vinst, ca (miljarder dollar): (varav 25 på huvudkontoret) 7,1 Mkr ,6 Mkr , När jag nu håller på med en uppdatering av boken inser jag också hur mycket som har hänt i erkshire Hathaway under de senaste fem åren. Genom ett gigantiskt förvärv av järnvägsbolaget NSF och ytterligare expansion av Midatlantic Energy samt utköp av börsbolaget Lubrizol och en stor aktiepost i IM är erkshire idag ett mycket större bolag. Det är kul att Warren uffett expanderar ju äldre han blir istället för att gå i pension som andra 80-åringar. I årets brev till aktieägarna har uffett och Munger också reflekterat över 50 års investeringar med erkshire Hathaway. Går att läsa på Ett mål för Spiltan är att precis som erkshire vara den valda partnern för entreprenörer när de inte vill sälja sina bolag till industriella köpare eller finansiella aktörer. Det är en stor del av uffetts framgång att han nu bara kan sitta och vänta på att telefonen ringer och sedan kunna köpa attraktiva bolag till lägre priser än andra aktörer kan göra. När någon säger att 2+2 är mer än 4 - stäng plånboken, ta semester och kom tillbaka om några år och köp aktier till lägre priser. WARREN UFFETT Övriga noterade investeringar Andel av Spiltans substansvärde: 7,8 % Värderad till: ca 36,2 Mkr. 14 INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

10 ÖVRIG INFORMATION Till skillnad från många andra företag försöker Spiltan ha synpunkter på och vara en aktiv debattör i en rad frågor. Den viktigaste målsättningen med dessa aktiviteter är att marknadsföra Spiltan som en attraktiv investerare för entreprenörer som söker en partner. Då det finns få aktörer som köper minoritetsposter i onoterade bolag försöker vi få publicitet när vi gör nya affärer. Men även allmänna inlägg som till exempel Premiera långsiktigt ägande på SvD rännpunkt bygger förhoppningsvis Spiltans image som en positiv röst bland Sveriges företagare. När det gäller böckerna om sparande och föredrag om hur man blir miljonär är det Spiltan Fonder som har mest nytta av aktiviteterna. Under några år har jag även hållit i delen om Företagarens privatekonomi i företagarutbildningen Academy of Excellence. Ett inlägg nyligen som fick stor uppmärksamhet var Sparrebellen Nr 97: Svenska ungdomar missar stora pensionspengar... Några föräldrar hörde av sig och hade blivit upprörda över hur deras barns pensionsslattar till slut inte skulle ge någon pension då de minskar varje år på grund av höga avgifter och dålig avkastning. Ett annat exempel är ett reportage i tidningen Motorbranschen efter det att jag i ett debattinlägg hävdat att bilhandlare tvärt emot den allmänna uppfattningen är mer ärliga än banker (man märker när man blir lurad av en bilhandlare men inte om man tappar 2 % i årligt sparande hos en storbank). oken Flash oys som beskriver hur robothandlare tagit över börshandeln satte fart på debatten om hur man skall minska deras framfart. När börserna bara blir ett casino för dem som har de snabbaste datorerna och fiberkablarna tappar allmänheten förtroendet för aktiehandeln. Spiltan har varit med och startat Alternativa aktiemarknaden så långt bort från börsrobotarna man kan komma. Se även Sparrebell Nr 91: Så här vinner du över börsrobotarna som också visar vilka starka lobbyingkrafter robothandlarna har. Dessutom har Affärsängelakademin som utbildar affärsänglar fortsatt sin verksamhet där Spiltan är med och bidrar på ett hörn. Syftet är att öka Spiltans nätverk och om vi kan få bättre förutsättningar för bolag i tidiga faser kommer vi också att få fler potentiella bolag att investera i senare faser. Sollos Minnesfond Vid stämman 2014 presenterade vi tre kandidater till priset och vinnare till de kronorna blev Johan Wendt, grundare av Mattecentrum. Priset till världens bästa studentorkester gick även detta år till LiTHe lås från Linköping. Notera också att medlen i Sollos Minnesfond förvaltas av Spiltan och fonden får samma avkastning som Spiltans substansutveckling. Det innebär att fonden, tack vare ökningen av substansvärdet de två senaste åren, nästan är tillbaka på de ursprungliga 1,4 miljoner kronorna trots att vi delat ut priser på ca kronor per år under fyra år. De nominerade till Sollos Pris år 2014 var Camilla Ljunggren, Sebastian Fuchs och Johan Wendt. Vinnare blev Johan Wendt, grundare av Mattecentrum (t.h.). INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

11 Årsstämma 2015 Hjärtligt välkomna till stämman den 6 juni. I år kommer vi att hålla till på fältet framför iskopsuddens Marina och Café Ekorren, iskopsvägen 5 på Djurgården i Stockholm. Vi börjar kl med information om Spiltan och en frågestund. Registrering från kl Förbered gärna frågor! Förbered frågor då stämman är det tillfälle under året då ni kan ställa frågor om Spiltans verksamhet eller andra saker ni vill ha belysta. Det går också bra att skicka din fråga med e-post före stämman till Efter frågestunden presenterar vi de nominerade till årets pris i Sollos Minnesfond - Prisutdelningen hålls efter ett uppehåll för förtäring av mat och dryck. Den formella stämman inleds kl Nyhetsbrev - Twitter - Facebook Nyhetsbrev: Som vanligt påminner vi om att meddela oss din e-postadress om du inte får våra Nyhetsbrev. Skicka ett mail till Elin på så lägger hon in dig i vår sändlista. På facebook: kan du enkelt ta del av vad som händer i Spiltansfären. Evenemang vi deltar i, vad som händer på kontoret och kommentarer från personer i vårt nätverk. Följ oss gärna också på Twitter. Själv twittrar jag regelbundet på och har idag närmare 2800 följare. När man har synpunkter på många saker är det roligt att snabbt få återkoppling och kommentarer på det man skriver. Läs några av mina inlägg på sid. 23. Följ gärna också Niklas Larson på Spiltan Fonder på Cirkus Olympia - cirkusföreställning till förmån för arncancerfonden I direkt anslutning till Investment A Spiltans årsstämma, ca kl 16.30, bjuder vi in till en cirkusföreställning dit alla anhöriga, barn och närstående är välkomna. iljetterna kostar 75 kr per person och intäkterna går oavkortat till arncancerfonden. Du reserverar dina biljetter direkt på arncancerfondens hemsida (max 4 biljetter per aktieägare). Vi hoppas på stor uppslutning - och det är först till kvarn som gäller! I år samarbetar vi med Cirkus Olympia. Vi kommer att ha något färre platser (tältet rymmer 600 personer) men vi lovar att det blir en toppenföreställning! Gå gärna in på och se förra årets föreställning på SVT Play. 16 INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

12 SLUTORD örsen har återigen nått All time high och media börjar tala om en bubbla som kan spricka. Det är idag exakt 15 år sedan haussen för Internetaktier nådde sin peak. Men samtidigt ger framförallt de låga räntorna nytt bränsle till börsen när det inte finns några andra investeringsalternativ. Jag brukar säga att det är enkelt med aktier för det gäller bara att köpa och behålla aktier eller aktiefonder när man har pengar. Men när andra är giriga är det kanske läge att börja bli rädd och börja samla lite i ladorna. Samtidigt är det där med timing oerhört svårt då det kräver två korrekta beslut att gå ur vid rätt tidpunkt och sedan köpa aktier igen vid rätt tidpunkt. Därför är det inte timing utan tiden man är exponerad mot aktiemarknaden som ger fantastiska avkastningar på lång sikt med ränta-på-räntaeffekten. I denna börsmiljö lever Investment A Spiltan ett helt annat liv med vår exponering mot lönsamma onoterade bolag. Det innebär att det är framtidsutsikterna för bolagen som är avgörande och inte hur börsen går (med undantag av Spiltan Fonder som givetvis får mindre intäkter om börsen skulle rasa). Till exempel kommer de som lagt hundratals timmar på att spela något av Paradox dataspel att fortsätta att spela och köpa nya tillägg även om börsen går ned 30 %. Invånarna i Oskarhamn kommer att behöva Kuststadens bostäder och folk kommer att köpa julklappar hos CoolStuff oberoende av börsklimatet. Men om börsen rasar så kommer i alla fall Warren uffett att bli glad för då kan han köpa fler aktier, med en kassa på 40 miljarder dollar i erkshire Hathaway, precis som han gjorde i oktober 2008 när de flesta andra var rädda istället för att vara giriga. Även om man själv blivit äldre kan man i alla fall glädja sig åt att uffett, idag 84 år, skapat 95 % av sin förmögenhet genom sitt ägande i erkshire Hathaway efter det att han fyllde 60 år. Spiltan kanske inte får samma utveckling de närmaste 24 åren men vi skall göra vårt bästa för att ge en betydligt bättre avkastning än att vara exponerad mot den manodepressiva börsen. Per H örjesson 6 mars 2015 PS. Tack också för all uppvaktning på min 60-årsdag den 28 oktober. Det värmde i hjärtat. Problemet med bubblor är att de tvingar en att bestämma sig för om man vill se ut som en idiot innan toppen är nådd eller en idiot efter det att toppen är nådd JOHN HUSSMAN Moderator Jan Sterner intervjuar Cecilia Stegö Chiló om hennes syn på styrelsearbete, på ett seminarium i samband med VDs 60-årsdag i oktober. Imitatören Göran Gabrielsson förmedlande en rad kända personers råd till 60-åringen. INVESTMENT A SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer.

Årsredovisning 2014. Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer. Årsredovisning 2014 Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer. Christian Omander och Kajsa Knapp, grundare CoolStuff INVESTMENT

Läs mer

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Privatekonomi och aktiesparande

Privatekonomi och aktiesparande Privatekonomi och aktiesparande Spara smart eller tråkigt? Privatekonomi och aktiesparande Spara smart eller tråkigt? Vilka är Unga Aktiesparare och vad vill vi? det enda ungdomsförbundet i Sverige för

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

BERKWAY AB. Till aktieägarna i Berkway AB: Jag vill med detta brev ge er:

BERKWAY AB. Till aktieägarna i Berkway AB: Jag vill med detta brev ge er: BERKWAY AB Till aktieägarna i Berkway AB: Substansvärdet Jag vill med detta brev ge er: Substansvärdet på Berkway-aktien Uppdatering av Rindi Energi, Cinnober, Fortnox och Insplanet Kort information om

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2011 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2011 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2012 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer