Med sikte på nästa 25 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med sikte på nästa 25 år"

Transkript

1 Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011

2 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss Förhandsregleringen av elnätsavgifterna Handläggning av nätkoncessioner Utvecklingen av smarta elnät

3 3 Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/ Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme 95 anställda, huvudkontor i Eskilstuna och lokalkontor i Stockholm

4 EI:s uppgift Vi arbetar långsiktigt för: Ett säkert nät - utan elavbrott Ett rimligt pris på elnät där vi kontrollerar att företag som har monopol inte tar ut överpriser En tryggt val av elbolag där vi vägleder konsumenten genom elpriskollen.se

5 5 Övergången till förhandsreglering Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna för fyra år i taget EI kommer då att besluta i förväg om en intäktsram för varje elnätsföretag Intäktsramen sätter ett tak för hur mycket företagen får ta ut i avgifter

6 6 Bakgrunden till det nya systemet En anpassning till EU:s elmarknadsdirektiv från 2003 och ändringar i ellagen Enligt ellagen ska en förhandsprövning göras av avgifterna för överföring av el Det här är ett viktigt systemskifte, där Sverige är sist inom EU att övergå till förhandsreglering

7 7 Målsättningen med nya regleringen Skapa långsiktigt stabila avgifter Se till att elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om ökad förnybar elproduktion Kunderna ska inte påverkas av var elnätsföretagen ligger i sin investeringscykel

8 8 Olika reglermodeller sedan 1996 Metoderna att granska elnätsavgifterna har utvecklats över tid sedan 1996 Gemensamt har varit att tarifferna ska vara skäliga och att detaljerade riktlinjer har saknats Idag granskas elnätsavgifterna i efterhand, i år pågår granskning av 2010 års avgifter

9 Samtliga 170 nätföretag granskas Utgår från konsumenternas intressen hindra oskäliga vinster och dålig leveranskvalitet se till att nätavgifterna är stabila Ger företagen förutsägbara villkor se till att de får ersättning för sina kostnader rimlig avkastning på insatt kapital Har tillsyn över nätföretagens verksamhet så att de bedriver verksamheten effektivt investerar och utvecklar elnätsinfrastrukturen

10 0 Syftet med EI:s val av metod Ger en stabil avgift för kunden över tid motverkar stora svängningar i priset Fördelar kostnaderna för elnäten jämnt skjuter inte över ansvaret till nästa generation Ser till att kvaliteten i näten utvecklas, att överföringsförmågan förbättras och att vi klarar utbyggnad för anslutning av förnybar elproduktion

11 1 Hur beslutas intäktsramarna? EI har inlett granskningen av de 170 företagens ansökningar om intäktsram för Vi kommer att noga granska alla uppgifter som har lämnats in och fattar beslut i oktober om intäktsramar för samtliga företag EI kan komma att besluta om en lägre intäktsram än vad företagen ansökt om

12 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss Förhandsregleringen av elnätsavgifterna Handläggning av nätkoncessioner Utvecklingen av smarta elnät

13 Handläggning av nätkoncessioner EI har tagit fram en ny handbok för ansökan om tillstånd att bygga och driva nya elledningar. Handboken ska göra det enklare för olika aktörer att söka nätkoncession hos inspektionen

14 Vad påverkar handläggningstiden? Sökandens agerande Samrådet viktigast Ansökan näst viktigast Remissbemötandet viktigt EIs rutiner Sex månader är målet för nya linjer Tydliga prioriteringar Successiv översyn av rutinerna

15 Vad påverkar handläggningstiden? Förvaltningslagens krav Kommunicering Utredning Elförordningens krav Remittering Handläggningstider

16 Goda råd om koncessionsansökan Planera in koncessionstiden från början Ta tid för samråd och ansökan Ta en tidigt kontakt med EI Undvik stressa EI risk för fel Undvik stressa sakägarna risk för motsatt effekt

17 7 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss Förhandsregleringen av elnätsavgifterna Handläggning av nätkoncessioner Utvecklingen av smarta elnät

18 Smarta nät varför? EU:s klimatmål till år 2020: -20% -20% 100% Utsläpp av koldioxid Energiförbrukning +20% 8,5% Andel förnybar energi och nya ambitiösa mål till 2050 diskuteras

19 9 Stora investeringar i näten kommer att behövas åldrande infrastruktur

20 0 Drivkrafter för utvecklingen Behov av modernisering av år gamla elnät Behov av förstärkning och nyinvestering i elnäten för att uppnå målen om förnybar elproduktion Bibehålla och förbättra dagens leveranskvalitetsnivåer Efterfrågan på el ökar, t.ex. i transportsektorn Stigande kostnader för nya ledningar

21 Smarta nät hur? Smarta nät handlar i första hand om modernisering av distributionsnäten Transmission- och Regionnäten är i princip redan smarta Från passiva till (mer) aktiva distributionsnät För transmissionsnäten handlar det om att integrera storskalig förnybar produktion och aktiva distributionsnät Smarta nät är mycket mer än bara smarta mätare Smarta nät Smarta elnät handlar om evolution inte om revolution!

22 Smarta nät reglerarens roll Ta bort eventuella hinder mot en implementering av smarta elnät Skapa incitament för snabbare övergång till smartare överföringssystem Marknadsbaserade lösningar så långt som möjligt Fortsatt öppen och avreglerad elmarknad som utgångspunkt

23 3 EI:s förslag om smarta elnät En kunskapsplattform om forskning, utveckling och demonstration till alla intressenter Finansiering av forskning, utveckling och demonstration Uppdrag till Svenska kraftnät att ta fram en övergripande handlingsplan Ökade incitament för nätföretag att investera i smarta elnät införs i regleringen Timmätning införs för fler kunder än idag

24 4 EI:s förslag om smarta elnät (forts) Elnätföretagens tariffstrukturer ses över i syfte att reducera effekttoppar Funktionskrav utformas på information till kunderna så att de lättare kan svara på marknadens prissignaler Aktörernas roller och ansvar analyseras för att identifiera fler åtgärder för att främja utvecklingen Uppdelningen i stam-, region- och lokalnät analyseras för att se om den är ändamålsenlig

25 5 Slutsatser Smarta elnät är ett viktigt verktyg för att på ett effektivt sätt nå målen för utbyggnad av förnybar elproduktion och omställningen av energisystemet EI:s förslag lägger grund för en successiv övergång till smartare elnät Omställningen av energisystemet och en övergång till smartare nät måste göras genom aktiv samverkan och inblandning av alla aktörer

26 6 Välkommen till vår hemsida E-prenumerera på våra nyheter!

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 13 februari 2013

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 13 februari 2013 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum 2013-02-13 Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 13 februari 2013 Närvarande Anne Vadasz Nilsson (ordf.), Tony Rosten, Christina Hjulström (sekr.), Johan Carlsson,

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855

E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855 E.ON Elnät Sverige AB regionnät RER 00855 Intäktsram 2012-2015 Innehåll 1 Förslag Intäktsram 2012-2015... 3 2 Bakgrund... 3 3 Förutsättningar för verksamhetsplanen... 5 3.1 Allmänt... 5 3.2 Strategi...

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf )

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) PROMEMORIA Till: Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) Från: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Joel Gustafsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB ( MAQS ) Datum: 2011-06-30 Angående: Undantag

Läs mer

Reglering av andra marknader 1

Reglering av andra marknader 1 Reglering av andra marknader 1 Avsikten är att i det här avsnittet i korthet återge hur regleringen fungerar på två marknader som i likheten med järnvägen kännetecknas av en kombination av infrastruktur

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

Villaägarnas Riksförbunds yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Förhandsreglering av elnätsavgifter principiella val i viktiga frågor.

Villaägarnas Riksförbunds yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Förhandsreglering av elnätsavgifter principiella val i viktiga frågor. Näringsdepartementet Sollentuna den 26 november 2009 103 33 Stockholm Handläggare: Jakob Eliasson Villaägarnas Riksförbunds yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Förhandsreglering av elnätsavgifter

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer