Tillsammans räddar vi liv!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans räddar vi liv!"

Transkript

1 Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Vi är den enda aktören i Sverige som har sjöräddning som huvuduppgift. Sjöräddningssällskapet deltar i cirka 70 % av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapets drygt 2000 frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt, året om. När larmet går lämnar vi kaj inom 15 minuter. Vår höga beredskap gäller även när miljön hotas. Vi är utrustade för miljöräddning och kan ringa in utsläpp och förhindra spridning tills samhällets sanerande resurser hinner fram. Sjöräddningssällskapet har 68 räddningsstationer längs hela Sveriges kust och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och i Helgasjön/ Kronoberg. Över 200 räddningsenheter är placerade på räddningsstationerna. Sjöräddningssällskapet arbetar även förebyggande genom att informera om sjösäkerhet lokalt men också genom att aktivt delta och påverka på de globala arenorna. Vi begär inga bidrag från staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Sjöräddningssällskapet Box Västra Frölunda Telefon: E-post: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer:

2 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015 Innehåll:»En fantastisk verksamhet som INTE bygger på lönsamhet, utan på omtanke och förståelse av livets villkor på havet.«greger LINNAEUS, en av våra drygt följare på Facebook visar sin uppskattning för vad vi gör. Innehåll 4 Detta är Sjöräddningssällskapet 6 VD har ordet 8 Här finns vi 10 Långsiktiga effekter av Sjöräddningssällskapets arbete Våra uppdrag sid Sjöräddning 18 Förebyggande utryckning för medlemmar 21 Sjöambulans 22 Övning Så använder vi våra pengar sid Utbildning 30 Våra båtar 32 Drift och underhåll 34 Sjösäkerhet och Internationellt arbete 38 Kommunikation och insamling Våra resurser sid Frivilliga 50 Medlemmar 54 Givare Föreningsinformation sid Effektrapportering, FRII sid Årsredovisning sid

3 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015 Foto: Christer Ehrling

4 DETTA ÄR SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET DETTA ÄR SSRS

5 DETTA ÄR SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET DETTA ÄR SSRS Sjöräddning så funkar det Sjöräddning i Sverige bedrivs enligt den modell som FN har satt upp för en effektiv sjöräddningsorganisation. Sjöfartsverket, statlig myndighet med över gripande ansvar. OM DU ÄR I SJÖNÖD, RING ALLTID:112 Detta är Sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapets främsta uppgift är att rädda liv till sjöss. Vår verksamhet finansieras av medlemskap, gåvor och donationer. Vi har inga statliga bidrag. Våra drygt frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt och lämnar kaj inom 15 minuter. Vi har 68 räddningsstationer längs hela vår kust och i de stora sjöarna. De tre vanligaste larm orsakerna: Maskin- eller propellerhaveri. Grundstötning. Hårt väder och/eller utsatt läge. Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) tar emot alla larmsamtal. De beslutar om lämplig insats, larmar ut räddningsresurser och leder insatserna. Uppdragsstatistik 2014 Övrig räddningstjänst (exempelvis miljöräddning, kommunal räddningstjänst) 154 Sjöräddning 748 Sjöambulans 516 Övrigt (uppvisningar, samhällskritiska transporter, med mera) TOTALT Övning Sjöräddningssällskapet medverkar i sju av tio insatser och är tillsammans med Sjöfartsverkets helikoptrar och lotsbåtar stommen i svensk sjöräddning. Övriga räddningsresurser är bland annat Kust bevakningen och kommunal räddningstjänst. Förebyggande utryckning för medlemmar Hör av dig! För förebyggande utryckning: Ring din närmaste räddningsstation eller medlemscentralen För övriga frågor, ring vår växel: E-post: Brev: Sjöräddnings säll skapet, Box 5025, Västra Frölunda. Läs mer på sjoraddning.se Följ oss gärna på facebook.com/sjoraddning

6 VD HAR ORDET

7 VD HAR ORDET Samarbete svensk sjöräddnings styrka DET GÅR INTE att komma ifrån att frivilligheten och den närvaro över hela landet som Sjöräddningssällskapet har räddar liv. Det är min övertygelse att frivillighet, som byggt upp oss under alla år, också kommer att vara en mycket viktig faktor i flera delar av vårt samhälle i framtiden. Vi ser det på flera håll och Missing People, Stadsmissionen och Friends är andra fina exempel på icke vinstdrivande organisationer med samma hjärta. Med medlemmar och drygt frivilliga är Sjöräddningssällskapet nu en folkrörelse för säkerhet till sjöss. Allt fler blir involverade och bidrar på det sätt var och en kan. I Sverige har Sjöfartsverket det yttersta ansvaret för sjöräddningen. Samarbetet mellan verket (ursprungligen Lotsstyrelsen) och Sjöräddningssällskapet har pågått i snart 110 år. Framgångsrikt har vi tillsammans byggt en modell för sjöräddning med tydlig rollfördelning. I ett avtal ställer Sjöräddningssällskapet sina sjöräddningsenheter till Sjöfartsverkets förfogande för sjöräddningsuppdrag inom svenskt ansvarsområde alla dagar, året runt. Detta är en av de viktigaste grundbultarna i svensk sjöräddning. Prestigelöst samarbete. Jag vill rikta ett innerligt och stort tack till alla frivilliga sjöräddare och deras familjer som är vår enskilt viktigaste resurs. Utan er ovärderliga insats hade det inte varit möjligt. I sammanhanget vill jag också passa på att tacka generösa donatorer, givare, stiftelser och företag med hjärtat på rätta stället. Vi tackar också för ett gott samarbete inom svensk sjöräddning tillsammans med Sjöfartsverket, Räddningstjänsten, handelsflottan, Kustbevakningen, Polisen och Försvarsmakten runt om landet. Tillsammans är vi starka och räddar liv. ROLF WESTERSTRÖM vd, Sjöräddningssällskapet

8 2014 DETTA I KORTHET ÄR SSRS PITEÅ SKELLEFTEÅ Här finns vi! VÅRA 68 RÄDDNINGSSTATIONER (de röda prickarna) finns spridda över hela Sverige - liksom våra medlemmar. De blå siffrorna visar hur många medlemmar som bor i närheten av en station inom respektive område. ÖRNSKÖLDSVIK SUNDSVALL LÖNNÅNGER HUDIKSVALL HOLMSUND HÄRNÖSAND Norrlandskusten SÖDERHAMN STRÖMSTAD FJÄLLBACKA Västkusten Öresund och Sydkusten SMÖGEN KÄRINGÖN RÖRÖ HOVÅS KÅLLANDSÖ BUA FALKENBERG GRÖTVIK TOREKOV HÖGANÄS HAMMARÖ ÅMÅL STENUNGSUND RÅÅ BARSEBÄCK LOMMA FALSTERBOKANALEN TRELLEBORG Vänern, Vättern och Hjälmaren MARIESTAD SÖLVESBORG YSTAD KRISTINEHAMN HJÄLMAREN KARLSBORG VADSTENA/ MOTALA VISINGSÖ LOFTAHAMMAR KRONOBERG SIMPEVARP MÖNSTERÅS HASSLÖ HÖRVIK YNGSJÖ KIVIK SKILLINGE VÄSTERÅS TROSA GÄVLE UPPSALA MUNSÖ STRÄNGNÄS SÖDERTÄLJE KALMAR ARKÖSUND BÖDA VISBY BERGKVARA GRÖNHÖGEN ÖREGRUND RÄFSNÄS STOCKHOLM MÖJA DALARÖ ORNÖ NYNÄSHAMN VÄNDBURG/ BURGSVIK Stockholms skärgård, Roslagen och Mälaren FÅRÖSUND Ostkusten (inklusive Öland och Gotland) Övriga landet 7 300* * I denna siffra ingår drygt 500 personer bosatta utomlands.

9 2014 DETTA I KORTHET ÄR SSRS 2014 i korthet: Under året minskade sjöräddningsinsatserna något jämfört med 2013, samtidigt som de förebyggande utryckningarna till medlemmar ökar. Medlemsantalet är vid årsslutet medlemmar (2013: ). Räddningsstation Mariestad, som tidigare varit ett projekt, blir en ackrediterad räddningsstation. Precis efter årsskiftet blir också RS Strängnäs en egen station (tillhörde tidigare RS Västerås). Totalt har vi nu drygt frivilliga sjöräddare på 68 räddningsstationer. I samband med Sjöräddningssällskapets årsmöte den 24 maj invigs RS Härnösands nya stationshus. I juni står Sjöräddningssällskapet för tredje gången värd för en internationell konferens om massräddning. Vi fortsätter att driva på för bättre metoder för att rädda fler liv vid stora fartygsolyckor. Två nya båtar namngivs under året: Rescue Alexandra (Gunnel Larson-klassen), Rescue Nisse Dunér (Rescuerunner). Dessutom tas ytterligare två icke-namngivna båtar i drift, Rescue och Rescue Sjöräddningssällskapet gör under året sin första reklamfilm någonsin för TV. Filmen delas också mycket i sociala medier. Under året utbildas 812 frivilliga sjöräddare i egensäkerhet, Räddningsman-SAR, framförande av olika båttyper, navigation, sjukvård, brandbekämpning, med mera. Medvetenheten om att Sjöräddningssällskapet skulle kunna göra nytta i landets insjöar ökar. Under sommaren 2014 besöker vi Storsjön i Jämtland och Runn i Dalarna för att visa upp oss samt skapa opinion och frivilligt intresse för att starta räddningsstationer. Under 2014 får vi vår :e följare på Facebook.

10 LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ARBETE Långsiktiga effekter av Sjöräddningssällskapets arbete UNDER 2014 VAR det 20 år sedan Estoniakatastrofen inträffade. Den 28 september 1994 blev inte bara ett datum i historien, det blev också startskottet för en omfattande förnyelse av Sjöräddningssällskapets flotta. Detta eftersom våra dåvarande räddningskryssare bedömdes vara för långsamma för att larmas ut till Estonias förlisningsplats, som inte heller låg inom svenskt sjöräddningsområde. Sedan dess har vi därför målmedvetet arbetat för att inom en timme kunna nå nödställda 25 sjömil ut från kusten runt hela Sverige samt i de stora insjöarna. Det har vi gjort på två sätt: med nyutvecklade, snabbgående räddningsbåtar och fler räddningsstationer. Sedan 1994 har antalet omkomna i fritidsbåtar minskat (se statistiken här intill). Bakom detta ligger givetvis många samverkande faktorer, men vi tror att vår ökade närvaro bidragit till de förbättrade siffrorna, inte minst i förebyggande syfte. Under denna period har vi också ökat vårt medlemsantal från till Strategin för de senaste 20 åren har alltså bidragit till att vi kommer lite närmare vår vision: Noll omkomna i svenska vatten. Men vi är inte nöjda. Drunkningsolyckorna i svenska vatten sker idag framförallt i mindre insjöar och nära stränder grundades RS Hjälmaren, som blev den första stationen utanför svenskt sjöräddningsområde (definieras som vattnet utanför kusterna samt Vänern, Vättern och Mälaren). Sedan 2008 har vi även en räddningsstation i Kronobergs län, som enbart opererar på insjöar i länet med mobila enheter. Dessa stationer och statistiken pekar ut framtiden för oss de kommande åren. För att på allvar påverka antalet förolyckade i svenska vatten, måste vi utveckla räddningsstationer och metoder för mindre insjöar och vid badstränder. Samtidigt måste vi upprätthålla den höga nivå vi idag håller i vår sjöräddning vid kusterna och i de stora insjöarna. 20 års utveckling i siffror Antal räddningsbåtar Antal räddningsstationer Antal insatser Antal omkomna i fritidsbåtar * Statistiken om omkomna i fritidsbåtar kommer från Transportstyrelsen. Av de 23 dödsfallen skedde 3 inom statligt räddningsområde. 10 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

11 LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ARBETE DEN 23 JULI 2014: En simmare har kommit för långt från strand vid Lillebybadet utanför Göteborg. RS Rörö är snabbt på plats för att hjälpa honom. Att förebygga och förhindra drunkningsolyckor kopplade till bad, är en utmaning vi vill ta oss an de kommande åren. SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

12

13 VÅRA UPPDRAG VÅRA UPPDRAG så många gånger lämnade de frivilliga sjöräddarna kaj förra året. De rena sjöräddningsuppdragen minskade något jämfört med föregående år, från 827 (2013) till 748. Men inom områdena förebyggande utryckning för medlemmar (2 542), sjöambulans (516) och övrig räddningstjänst (154) har Sjöräddningssällskapet aldrig tidigare gjort så många insatser. Våra frivilliga sjöräddare slog också nyttrekord i att öva under Sjöräddning 748 Övrig räddningstjänst (exempelvis miljöräddning, kommunal räddningstjänst) 154 Foto: Håkan Lindgren Sjöambulans 516 Övrigt (uppvisningar, samhällskritiska transporter, med mera) 2466 Övning TOTALT Förebyggande utryckning för medlemmar 2 542

14 748 Så VÅRA UPPDRAG SJÖRÄDDNING många sjöräddningsuppdrag genomförde vi under Mer om hur svensk sjöräddning fungerar läser du på sidan 4-5. Foto: Anja Callius Årets sjöräddare, fr v Krister Stark, Gunnar Ström och Pernilla Rosén, frivillig besättning på RS Stockholm när larmet gick den 14 december. Färre sjöräddningsinsatser men lika mycket att göra FÖRRA ÅRET BJÖD på ett fantastiskt sommarväder under juli månad och en minskning av antalet sjöräddningsinsatser. Vi hade 748 sjöräddningsuppdrag under 2014 (motsvarande siffra 2013 var 827). Vi fortsätter alltså att delta i cirka 70 procent av alla sjöräddningsfall i Sverige (2014: 66 procent). Det fina vädret under semesterperioden är en tänkbar förklaring till minskningen. Juli är den månad då vi har absolut flest uppdrag, och fint väder innebär ofta minskad risk för att allvarliga situationer med akut fara för liv uppstår. De frivilliga sjöräddarna har trots detta haft ungefär lika mycket att göra som tidigare år eftersom antalet förebyggande utryckningar, där medlemmar hör av sig innan läget är akut, har ökat från 2013 till 2014 (läs mer på sidorna 18 20). Fler förebyggande utryckningar ser vi som något mycket positivt. Ju tidigare vi kan komma ut, desto bättre för sjösäkerheten. Under året har de frivilliga sjöräddarna som vanligt gjort ett fantastiskt arbete. Samtliga våra larm presenteras på hemsidan Här presenterar vi de fem fall som nominerats till Årets Sjöräddare. Dessa fall visar verkligen kraften i de enorma insatser våra frivilliga gör. 14 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

15 VÅRA UPPDRAG SJÖRÄDDNING Årets sjöräddare: RS STOCKHOLM, 14 DECEMBER: ETT ROP PÅ HJÄLP En man har fallit överbord från sin fiskebåt och kan inte ta sig upp. En privatperson hör ett rop på hjälp ute på Trälhavet, och larmar RS Stockholm. Den jourhavande skepparen förstår genast allvaret och ringer in sin besättning till räddningsbåten i Österskär. De lämnar snabbt kaj och lyckas lokalisera mannen i mörkret, som ligger i vattnet halvt medvetslös med ett krampaktigt tag om relingen på sin båt. Tack vare hårt slit från besättningen och med hjälp från Waxholmsbolagets passagerarbåt Väddö som passerar, lyckas de få upp den kraftigt nedkylde och medvetslöse mannen i räddningsbåten, och för honom till väntande ambulanshelikopter Så många timmar tog våra sjöräddningsuppdrag sammanlagt under Det blir närmare 52 dygn, effektiv tid. 32% Övriga fyra nominerade fall var: RS MÖJA, RS DALARÖ, 26 OKTOBER: SVÅR KOLLISION Utanför Sandhamn natten till den 26 oktober kolliderar en RIB-båt i hög fart med en lotsbåt. Sökinsatsen efter de två passagerarna i RIB-båten pågår hela natten och en bit in på förmiddagen. En av dem återfanns vid liv men den andra omkom i olyckan. Fyra räddningsbåtar från Sjöräddningssällskapets räddningsstationer på Dalarö och Möja deltog i räddningsarbetet med 14 frivilliga sjöräddare samt sjöräddningshunden Rejza. TOREKOV, 10 JULI: Mitt i natten går båten på grund med tre vuxna och två hundar ombord. Bilden är från dagen efter, mer läser du på nästa uppslag. Västkustens andel av våra sjöräddningsuppdrag (245 stycken). Andra regioner med många fall är Stockholm (156) och Öresund (105). 935 Är den högsta noteringen för antal sjöräddningsuppdrag som Sjöräddningssällskapet haft på ett år (2009). 12 Under 2014 var det den tid i minuter det i genomsnitt tog för de frivilliga sjöräddarna att lämna kaj, från det att ett sjöräddningslarm kom. ] SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

16 VÅRA UPPDRAG SJÖRÄDDNING Foto: Thomas Alm ROSSBÅDAN, 10 OKTOBER: 10 minuter före bilden togs hoppade besättningen ombord i vattnet.»rescue Marianne Bratt tar då en extra sväng på väg hem från ett uppdrag för att se om de kan vara behjälpliga. Väl framme visar det sig att läget är kritiskt.«rs RÖRÖ, 10 OKTOBER: I SISTA SEKUNDEN Besättningen ombord på Rescue Marianne Bratt överhör radiotrafik mellan Sjö- och Flygräddningscentralen och ett fartyg i närheten av en segelbåt i svårigheter vid Rossbådan, sydost om Hönö i Göteborgs norra skärgård. Rescue Marianne Bratt tar då en extra sväng på väg hem från ett upp- drag för att se om de kan vara behjälpliga. Väl framme visar det sig att läget är kritiskt. Segelbåten har gått på grund och får slagsida i det hårda vädret. De båda seglarna faller överbord och kan undsättas av sjöräddarna bara minuter innan segelbåten sjunker Så många fler förebyggande utryckningar för medlemmar gjorde Sjöräddningssällskapet 2014 jämfört med Mer om förebyggande utryckning läser du på nästa uppslag. 16 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

17 VÅRA UPPDRAG SJÖRÄDDNING RS TOREKOV, 10 JULI: HÅRT PÅ GRUND Strax norr om Torekov går en stor motorbåt hårt på grund mitt i natten, med tre vuxna och två hundar ombord. Räddningsinsatsen blir komplicerad då det är mycket grunt vatten kring båten och svårt att komma fram. Sju frivilliga sjöräddare deltar i räddningsarbetet, och med hjälp av stationens Rescuerunner och motorbåtens däcksbåt kan de nödställda evakueras och föras i säkerhet. Den femte nominerade i Årets sjöräddare var faktiskt inget sjöräddningsfall. Men det har ändå lyfts fram bland nomineringarna, eftersom det så tydligt visar vilket ansvar våra frivilliga sjöräddare tar: RS HJÄLMAREN, 10 JULI: RÅDIG INSATS En turist får under besök på Vinön i Hjälmaren en svår allergichock efter ett getingstick. Den frivillige sjöräddaren Rikard Widlund åker först hem till en bekant på ön som har adrenalinsprutor, och när sprutan inte ger tillräcklig effekt kör han in kvinnan till väntande ambulans på fastlandet, tillsammans med en hastigt ihopplockad besättning som råkar finnas i närheten: en granne från brandvärnet, en kvinna från hemtjänsten och Rikards pappa. Insatsen räddade sannolikt kvinnans liv. 100 Så många minuter tar ett genomsnittligt sjöräddningsuppdrag i tid. 250 Så många sjöräddningsuppdrag genomförde vi under månaden med flest larm under 2014, juli. Minst antal larm var det i mars, sex stycken. 66%»Jag vill absolut ut på sjön igen«foto: Anja Callius JAG VILL ABSOLUT ut på sjön igen, att vara på havet är den bästa avkoppling som finns, det vill jag aldrig sluta med. Jag var på båtmässan i Älvsjö tillsammans med min syster nu i våras. Hon köpte mig en flytväst, och nu har jag lovat henne att den ska vara på i fortsättningen. Jag är förstås evigt tacksam gentemot sjöräddarna, de gjorde en fantastisk insats som räddade mig. Den första gången vi träffades efter att de drog upp mig var efter nyår. De kom till en bed & breakfast här i närheten där jag jobbar en del i köket. Jag bjöd på kaffe och min hembakta äppelkaka. Det var ett fint möte. RAINER PÄÄRATI, 56 år, Åkersberga Räddad i fallet som blev utsett till Årets Sjöräddare den 14 december Under 2014 deltog vi med enheter i 66 procent av alla sjöräddningsfall i Sverige Så många uppdrag genomfördes av våra båtar i Victoriaoch Gunnel Larson-klassen Det är nästan hälften av alla uppdrag (totalt 8 497, omfattar alla uppdrag, inte enbart sjöräddning). SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

18 VÅRA UPPDRAG FÖREBYGGANDE UTRYCKNING FÖR MEDLEMMAR Antalet förebyggande utryckningar under 2014 slog nytt rekord, en följd av rekordmånga medlemmar och en fin sommar med många båtar ute på sjön. 18 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

19 VÅRA UPPDRAG FÖREBYGGANDE UTRYCKNING FÖR MEDLEMMAR Anders känner sig alltid trygg till sjöss gånger. Eller i snitt sju gånger om dagen. Så ofta rycker våra frivilliga sjöräddare ut för att hjälpa medlemmar som råkat i trassel, utan att det för den skull är akut. En av dem är Anders Falck. Vi träffade honom i hemmahamnen på Tjörn i Bohuslän. ] ] SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

20 VÅRA UPPDRAG FÖREBYGGANDE UTRYCKNING FÖR MEDLEMMAR DET KAN VARA ett motorstopp, en tamp i propellern eller plötslig dimma som ställer till det. Förebyggande utryckning är helt kostnadsfri för våra medlemmar, och är också ett effektivt sätt att minska antalet allvarliga incidenter. En som verkligen vet hur gott det känns i magen när Sjöräddningssällskapets båt dyker upp är Anders Falck. Han har fått hjälp vid ett flertal tillfällen under sina tolv år som medlem. Oftast under hummerfisket, då linorna från hummertinorna gärna vill fastna i propellern. Ja, vi har hunnit bli väl bekanta, sjöräddarna på RS Käringön och jag. När de dragit in mig till kaj brukar de blinka och säga att vi ses väl snart igen. Och när de håller kurser för nya sjöräddare tror jag att de använder mig som ett varnande exempel, skrattar han. Anders Falck har en finsk styrhyttsbåt, en Minor 31. Familjen har även en eka, och eftersom de bor på Tjörn alldeles nära havet är de ofta ute på sjön. Förebyggande utryckning Antalet förebyggande utryckningar har ökat med drygt 1000 per år sedan Vad betyder medlemskapet för dig? Det är oerhört värdefullt och en stor trygghet för hela familjen att veta att de finns nära till hands. För oss som bor längs kusten är det en självklarhet att vara medlem. Vill man ha den tryggheten måste man hjälpa till att betala för den också, anser jag. I fjol fick Anders hjälpa till med mer än sitt medlemskap. Han överhörde ett larm om en båtbrand på sin VHF-radio, och eftersom han hade en vän som var läkare med ombord, ropade han upp räddningsbåten och frågade om de behövde läkarhjälp. Det gjorde de, så vi körde bort Anders Falck till olycksplatsen och min vän hjälpte till att undersöka personerna som varit ombord på den brandhärjade båten. Allt slutade väl, och det kändes gott i magen att kunna ge något litet tillbaka. De förebyggande utryckningarna har mer än fördubblats under de senaste tio åren, och fortsätter att öka i takt med att medlemsantalet växer. Under samma tidsperiod har de skarpa larmen legat kvar på ungefär samma nivå. För Sjöräddningssällskapet är förebyggande utryckningar ett effektivt sätt att undvika allvarligare incidenter. Om vi kan komma och hjälpa till redan innan läget blir akut är mycket vunnet. Hinner läget utvecklas till att bli akut kan man behöva dra både helikopter och flera enheter, något som givetvis är mycket mer resurskrävande, säger Lars Samuelsson på RS Käringön. RS Käringön är den station som gör allra flest förebyggande utryckningar. Förra året var de ute 174 gånger. Vissa sommardagar hinner vi inte ens in till kaj mellan uppdragen, då kör vi i ett, säger Lars. Förebyggande utryckningar är inte bara ett effektivt sätt att undvika allvarligare incidenter. Det är också ett tillfälle att träffa och prata med medlemmar, och värva nya. Samtidigt kan besättningarna passa på att öva. För Anders Falck råder inga tvivel de frivilliga sjöräddarna är hans vardagshjältar. Jag följer dem till och med via AIS (ett system för att identifiera och följa fartygs rörelser, reds anm). Det är kul att följa arbetet och veta var de är någonstans. Jag känner mig trygg när jag vet att de är i krokarna! 20 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

21 516 VÅRA UPPDRAG SJÖAMBULANS Antalet sjöambulanstransporter 2014 är det högsta någonsin. Vid sjöambulanstransporter finns ett vårdbehov och patienten hämtas från land. I övrigt liknar larmen sjöräddning. Cirka hälften av sjöambulanstransporterna 2014 var så kallade prio ett-uppdrag, där det är fara för liv. RS VISINGSÖ: 23 frivilliga sjöräddare startade år 1981 en elvameters räddningsbåt av typen Eskorten (Rescue Cambio) och en Rescuerunner. Mängden sjöambulansuppdrag är mycket beroende av räddningsstationens geografiska läge och hur snabbt man kan ta en patient till väntande ambulans. Räddningsstationerna på Visingsö, Käringön och Strömstad brukar ha flest uppdrag i denna kategori. Ingemar Zander och Lars Plühm på Visingsö är vana vid snabba ryck när det gäller. Livlinan på Visingsö Räddningsstationen på Visingsö i Vättern utförde under 2014 flest sjöambulansuppdrag i landet. Förra året körde de frivilliga sjöräddarna cirka 90 patienter in till Gränna, där ambulans väntade för vidare transport till sjukhus. ] SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

22 VÅRA UPPDRAG SJÖAMBULANS»Jag blir hellre sjuk här än i en by på fastlandet, det går så fort att få hjälp«, säger Erna Anderson när hon återser Ingemar Zander vid färjeläget på Visingsö. Erna Andersson är tillbaka i båthuset där olyckan inträffade. Vården hon fick av sjöräddarna på plats är möjlig genom ett så kallat IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans). Det sluts med respektive landsting och reglerar vilken utbildning och utrustning som ska finnas på räddningsstationerna. I dag finns IVPA-avtal för sjöräddningsstationer längs med hela Norrlandskusten, Västra Götalandsregionen och i södra Sverige. Målet är att Sjöräddningssällskapet ska ha ett IVPA-avtal med alla landsting som har en sjöräddningsstation. 22 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

23 VÅRA UPPDRAG SJÖAMBULANS»Vi har ett nära samarbete med räddningstjänsten på ön. Vid så gott som alla transporter följer sjukvårdspersonal med patienten i båten. Vi behöver aldrig säga ett ord till varandra, vi är så samspelta.«ingemar ZANDER, sjöräddare på Visingsö PÅ TIO ÅR har vi haft över 800 patienter på vår bår. Det är fler än hela öns befolkning, konstaterar Ingemar Zander som är stationsansvarig på RS Visingsö. Att sjöräddarna är en stor trygghet både för bofasta och turister kan Erna Andersson bekräfta. Hon har bara vaga minnesbilder av den där vårdagen då hon var nära att mista livet i familjens båthus. Hon minns att hon skulle klättra upp och hämta något på loftet, att hon noterade en lös planka och kände sig för med händerna. Sedan svartnade det. Jag har några dimmiga fragment av att sjöräddarnas ansikten lutade över mig och räddningsbåtens innertak. Det tog visst bara nio minuter efter olyckan innan jag var i båten. De var otroligt proffsiga, säger hon. Erna Andersson föll över två meter, handlöst ner i bryggan. Hon fick flera krosskador, bröt två fingrar och slog huvudet så illa att hon förlorade medvetandet. Hennes make och svägerska var i båthuset när olyckan inträffade, och kunde snabbt ringa efter hjälp. Jag fick en fullständig chock när jag såg allt blod. Jag trodde att hon var död. Det var befriande när räddningstjänsten och sjöräddarna kom. De tog hand om Erna och pratade lugnande med mig, säger Ernas man Jan Andersson. Sjöräddningssällskapet har ett nära samarbete med räddningstjänsten på ön. Vid så gott som alla transporter följer sjukvårdspersonal med patienten i båten. Vi behöver aldrig säga ett ord till varandra, vi är så samspelta. Alla vet precis sin uppgift och hur allt fungerar, säger Ingemar Zander. Han och sjöräddarkollegorna har undsatt patienter med allt från getingstick till hjärtstopp och skallskador. Konstigt nog är den mest hektiska perioden inte juli, som man kan tro, utan tidig försommar. Ett uppdrag som etsat sig fast hos Ingemar var när de körde ett litet spädbarn som plötsligt slutat att andas. Allt gick i rasande fart. Jag glömmer aldrig bebisens färglösa ansikte när vi bar ombord honom, hur ögonen rullade bakåt och räddningspersonalen som gav hjärtmassage med bara ett finger, han var ju så liten. Tack och lov slutade allt väl, men jag har nog aldrig varit så rädd, säger han. Bebisens pappa var själv frivillig sjöräddare. På en ö som Visingsö känner nästan alla varandra, och sjöräddarna måste vara beredda på risken att det någon gång är en anhörig de larmas ut för att köra. Efter två veckor på intensiven fick Erna Andersson lämna sjukhuset. Familjen bodde då i Jönköping och hade sommarställe på Visingsö, men det tog lång tid innan Erna ville besöka ön igen. Nu har det gått fem år sedan olyckan och Erna har pratat igenom händelsen med sjöräddarna flera gånger. När hon och hennes man gick i pension för ett år sedan bestämde de sig för att flytta ut permanent. Det har de inte ångrat en sekund. Och de känner sig fullständigt trygga på ön. Jag blir hellre sjuk här än i en by på fastlandet, det går så snabbt att få hjälp! Och det är fantastiskt att alla jobbar ideellt, och lägger så mycket tid på att hjälpa oss andra. SJÖAMBULANS ELLER SJUKTRANSPORT? Vid sjöambulanstransporter hämtas alltid patienten från land. Sjöräddningssällskapet utför också sjuktransporter, vilket är en sjöräddning där patienten hämtas på en båt, exempelvis passagerare på en färja eller besättningsmän på handelsfartyg. SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

24 2 071 VÅRA UPPDRAG ÖVNING Så många gånger övade de frivilliga sjöräddarna med sina egna enheter under 2014 (vi genomför också centrala utbildningar, se sidan 28). Övningar kan vara allt från manövrering av båtar till stora samövningar med andra aktörer. Övning ger färdighet DE FRIVILLIGA SJÖRÄDDARNAS vanligaste uppdrag under 2014 var, som alla andra år, övning och övrig verksamhet gånger lämnade våra enheter kaj för att bland annat repetera bogsering, sjuktransporter, att bärga personer ur vattnet med mera. Att ständigt nöta dessa moment är ett måste för att kunna klara av dem i skarpt läge. Här är några exempel på alla dessa tillfällen då frivilliga krafter lagt åtskilliga timmar på att bli bättre på sjöräddning. RS SMÖGEN, 8 MAJ Vad skulle en brand innebära på den riksbekanta Smögenbyggan? Troligen en katastrof om inte snabb räddning finns till hands. Frivilliga från RS Smögen har varit med och släckt bränder på bryggan tidigare. Här är det Jan Olsson som testar motorbrandsprutan på Rescue Olle Bohlin. RS TOREKOV, 26 APRIL I övningsscenariot Fältbiologen har två båtar med dykare förlist runt Påarpsrevet. Från klockan fyra på eftermiddagen till halv ett på natten övade den fem personer starka besättningen på Rescue Gripen tillsammans med Kustbevakningens KBV001. Tonny Nilsson, Bosse Sahlin, Ronny Fengved och Erik Fengved hjälps åt med båren. 24 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK 2015

25 VÅRA UPPDRAG ÖVNING RS ÖREGRUND, 4 JUNI Under två fullmatade dagar övade ett stort gäng frivilliga sjöräddare allt från brand och sjukvård till eftersök och bogsering. Arrangemanget genomfördes tillsammans med scouterna på Vässarö, som bistod med figuranter, mat och utmärkt engagemang. Scenariot vid denna del av övningen var att en båt med flera personer kört upp på land och fattat eld. Personer fanns utspridda över ett större område både på land och i vattnet. Danne Borovic, Marie Johansson, Anders Andersson och Jan-Erik Acksen tar hand om en skadad figurant på stranden. I vattnet på den andra bilden ligger Sakarias Petersson och väntar på att Claes-Göran Dahle (förare) och Bo Karlsten (på däck) ska komma fram. RS VISBY, 26 APRIL Våra frivilliga försöker samöva med Sjöfartsverkets sjöräddningshelikoptrar så ofta det går. Men givetvis blir det lite oftare för de msom har en helikopterbas i närheten, som de frivilliga på RS Visby. Vid detta tillfälle var sex sjöräddare ute en lördag för att öva vinschning med Lifeguard 907 från livflotte och från vattnet. På bilden väntar Hanna Sjöberg och Jonas Laveryd på att få komma upp i luften. SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS ÅRSBOK

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 årsbok 2010 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 årsbok 2011 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 E-post: info@ssrs.se Hemsida:

Läs mer

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Årsmöte Stegeborgs båtklubb Den 30 mars 2014 genomfördes Stegeborg båtklubbs årsmöte. Mötet hölls i Rambobergets bostadsrättförenings samlingslokal närmare bestämt Rambogatan 401. Till möte hade det samlas

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 Årsbok 2009 »Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 Fax:

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University Öva med FIA Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer Rebecca Stenberg CARER - Center for Advanced Research in Emergency Response, Linköping University CARER, www.liu.se/forskning/carer 1

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

C = Carlos Cano Viktorsson T = Thomas Engström

C = Carlos Cano Viktorsson T = Thomas Engström Intervju med Thomas Engström, Stockholm 2012 01 23 Engström är ordförande för Amatör & Privatradioföreningen Pristo Stockholm SKØMG. Plats: Klubb Amatör & Privatradioföreningen Pristo Stockholm SKØMG,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC 44 DAGENS BÅTAR Vector 23 MC Vector 23 FC Snabbast i skärgården Samma skrov helt olika sjöegenskaper. I närmare 50 knop testade vi två olika fartvidunder från Vector och fick två helt olika resultat. text:

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid Jobba till sjöss nära hemma Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid 2 Intressanta utvecklingsmöjligheter för duktigt sjöfolk

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg Feel Good by Doing Good Gary Fleming Åsa Blomberg Maj 2001 CANCER 26:e november CANCER kom beskedet CANCER Cancer CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER BESLUT! 27:e november 2002 Start: Fredagen

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer