15 september. Mordet i Höga 3-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 september. Mordet i Höga 3-5"

Transkript

1 15 september Mordet i Höga 3-5

2 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer. Bankerna tycks aldrig få tillräckligt med pengar. Snart har man inte råd att betala räkningar, för bankavgiften är högre än fakturan. Det som händer just nu (månadsskiftet juli/augusti) i Syrien, är så långt från lycka man kan tänka sig. Lycka kan vara att kunna plocka av körsbär från en gren, eller ta lite egna jordgubbar. Smaken på den hemodlade jordgubben går inte att jämföra med den köpta. Att se fjärilarna fladdra omkring är lycka. Att lyssna till fåren, som säger mää, är så nära en idyll man kan komma. Att se vindkraftverken i Frotorp ger mig glädje. Både att se skönheten hos dem, och samtidigt veta att det är rätt energi, förnybar. Att ha och få träffa sina barnbarn tycker säkerligen de flesta är det bästa i livet. En del människor störs av andra, som kommer in på deras hektar eller sjöområden. Somliga mår bra av att hindra människor att komma fram på vägen nära deras hem. Viby hembygdsförening hade en av de öppna julisöndagarna en utställning av Vibykonstnären Edvard Lindström. Han målade gärna vackra vyer från Viby och närliggande områden. Att förbereda och ordna visningen gav mig en kick. När jag numera går mina hundpromenader, tycker jag att jag går i Edvards tavlor. Det kan man kalla lycka. Birgitta Lindström Pettersson Ordf. Viby hembygdsförening Från redaktionen Det finns många intressanta hus och byggnader i Viby-bygden. Varje hus har sin egen historia, både vad gäller husets utseende och tillkomst, men också beträffande vad som har tilldragit sig i huset. Under några kommande nummer, med början i detta, önskar redaktionen presentera ett antal speciella byggnader som har en särskilt intressant historia. På sidorna 3 5 presenterar Kerstin Lindh Furås ett hus i Södra Höga där det hände ruskiga saker vid 1700-talets slut. Om du bor i ett hus som har en historia som kan vara av allmänt intresse får du gärna höra av dig till redaktionen. Vilka som sitter i redaktionen framgår av rutan här intill. Sture Lundqvist, redaktör Annonsering i Vi i Viby Vinternumret beräknas utkommas 30 november och täcka den kommande tremånadersperioden, alltså december-januarifebruari. Manusstopp för material och annonser är 1 november. Vill du annonsera eller har du något evenemang som ska in i kalendern, kontakta oss senast detta datum. Annonsbeställningar sänds till Uppgifter till evenemangskalendern sänds till Annonspriser Helsida 1400:- Halvsida 700:- Kvartssida 350:- Åttondels sida 250:- Radannonser 50:- PRENUMERERA PÅ VI I VIBY! För Viby-bor i förskingringen som inte får Vi i Viby i brevlådan erbjuder vi möjlighet att prenumerera. Fyra nummer kostar 80 kronor. Sätt in 80:- på pg , Viby församling, ange namn och adress på talongen så kommer tidningen som ett brev på posten. 2 Omslagsbild Vy över Höga. Foto: Kerstin Lindh Furås Vi i Viby ges ut fyra gånger om året av ett antal ideella föreningar och församlingar i Vibybygden. Upplagan är ex och de delas ut gratis till alla hushåll. Huvudmän är Viby församling, Viby Hembygdsförening, Viby Hushållningsgille och Vretstorps Byalag. Redaktionen består av Sture Lundqvist, redaktör, Ulf Folkeson, Nina Glattfelder, Birgitta Lindström Pettersson, Kerstin Warbäck, Torbjörn Åkesson och Kerstin Lindh Furås. Annonsansvarig är Emma Sätterqvist. Ansvarig för evenemangskalendern: Nina Glattfelder. För redigering och tryck svarar Linderoths tryckeri i Vingåker. Ett tack till alla som bidragit med material och annonser! Kontakt: Vi i Viby Lundby prästgård Vretstorp Tel Ansvarig utgivare: Birgitta Lindström Pettersson ISSN

3 Mordet i Höga Bröderna Lennart och Sören Pettersson bor idag i Södra respektive Norra Höga. Här poserar de på trappan utanför barndomshemmet i Södra Höga. Några meter under fötterna där de nu står, hittades en timmerbila när trappan byggdes Det är om den timmerbilan och fadern Gustafs omfattande forskningar som den här artikeln handlar. 3

4 Sören, då tio år, var med och grävde inför den nya trappan på husets framsida. Han minns inte säkert om det var fadern eller husets dräng som körde spettet i bilan. Men det var konstigt att den låg i alven, förklarar Sören. Det visar att någon försökt gömma den. Hade den legat i matjorden kunde den ha varit tappad. Den satt så hårt att vi fick spetta fram den. Nyfikenheten väcks Fyndet av bilan väckte faderns nyfikenhet. Redan som barn hade han hört att det spökade i Högabacken. En man utan huvud hade visats sig och hästarna sades skygga i backen och det var något om ett mord på 1700-talet... Kunde detta vara mordvapnet? Gustaf visade bilan för dr Waldén i Örebro som bekräftade att den, på grund av sin ålder, mycket väl kunde ha använts vid mordet. Bilan kunde till och med härstamma ända från 1600-talet. Nästa steg för Gustaf var att ta reda på vilka som byggde och bodde i Höga by i början på 1700-talet. Eftersom kyrkböckerna inte hade någon information att ge före 1860 vände sig Gustaf till Landsarkivet i Uppsala. Han fick veta att Höga by i början av 1700-talet bestod av två kronohemman med två hushåll (gårdar) i vardera hemmanet. Dessa familjer ägde och brukade de gårdar som idag är identisk med Södra Höga. I den ena av gårdarna bodde under åren Erich Olsson med familj. Men mellan är endast änkan (Kärstin) skriven på gården och mellan åren har Nils Persson övertagit Erich Olssons plats. Gustaf tog sedan, genom generalmönsterrullarna på krigsarkivet i Stockholm, reda på vem som var soldat under Karl XII:s regeringstid. En bild växer fram Av det samlade materialet och det som fanns kvar av sägner, växte en historisk återblick fram. Gustaf återgav den i Länsposten den 4 februari 1954 (det är därifrån som underlaget till denna artikel är hämtad). I ingressen stod följande: Gustaf Pettersson skildrar i denna artikel händelseförloppet kring mordet i Höga by i Viby socken år Han har själv verkställt de omfattande forskningar på vilka den ruskiga krigshändelsen från Karl XII:s dagar grundar sig. Bonden och soldaten Erich Olsson Under Karl XII:s första krigsår med ryssarna stupade soldaten för Höga rote, varför det beordrades att en ny soldat skulle uttagas från roten till krigstjänst. Enligt den tidens förordning skulle detta hava tillgått på det sättet, att man sammanträdde till bystämma och därvid blev som förordningen påbjöd yngste sonen i roten (om denne ansågs till rikstjänst duglig) uttagen och följaktligen utrustad. Denne var ingen mindre än Erich Olsson ( ). Den unge bonden hade nu inget annat val än att lämna hem och bygd och så bege sig till främmande land för att under konungens banér strida för fosterlandet. Åren gingo och gräsänkan Kärstin hörde inget från sin make, det var ju inte den allra bästa postgång på den tiden. Alltnog, kriget tog så småningom slut i Ryssland och kung Karl vände svärden mot Norge men ändå avhördes ingen krigare. Kärstin med flera började tro att även Erich stupat, dessa tankar togo så småningom fast form allteftersom tiden led och ingenting avhördes. Sedan tio år gått blev det änkan möjligt att utverka lysning till nytt äktenskap och så en dag gifte hon sig med drängen Nils Persson. Den döde återvänder År lades till år och snart var Erich Lennart håller upp timmerbilan för att ge en rättvis bild på dess storlek. Skaftet är ditsatt senare eftersom det hade legat i jorden så länge. 4

5 ur tankarna. Även kriget med Norge nådde sitt slut. ( ) En kall och regnig dag 1728 kommer Kärstin in från ladugården och finner en skäggig av åren härjad man sitta vid köksspisen i färd med att torka sina våta skor och strumpor. Mor Kärstin igenkände ej att börja med främlingen, först när han blottade sin ena fot gav hon till ett igenkännande utrop. Det förhöll sig nämligen så, att hennes förre make var född med tvenne stora tår sittande bredvid varandra på ena foten, tvenne stortår så att säga. Hur resonemang och förklaringar nu växlades mellan makarna vet man ej mycket om och sparsamt är det material som ännu lever kvar på folkens läppar. Man berättar emellertid att hustrun omtalat att hon i tro att maken var död gift om sig för att få stöd och hjälp med gårdensskötsel. Han i sin tur har berättat att han tillsammans med flera andra blivit tillfångatagen i Ryssland t o m Sibirien enligt sägnen. Först nu hade dom blivit frigivna för att få återvända till Sverige. Vidare lär Erich ha sagt, sedan han fått höra om hustruns nya förbindelse, att han ansåg sig vara gårdens rättmätige ägare han som tvingats vara ute i krig för att försvara hem och fosterland. Om hustrun omtalat för drängen vem denne främling var vet man ej, troligt är att så ej skedde genast. frågar man sig. Jo, enligt vad man vet på dödsbädden. Något rättsligt efterspel lär det ej ha blivit emedan ingen visste rätta sammanhanget med drängens försvinnande. Man trodde att han helt fort och diskret lämnat gården vid rätte ägarens återkomst. Huruvida mördaren omtalat var han nedgrävt liket är ej känt, men troligen är att så har skett, åtminstone i det närmaste emedan flera gamla (nu döda) personer utpekat platsen. Skelettdelar hittas Under den här tiden fanns femton hus och längor i Södra Höga. (På samma areal finns idag tre byggnader). Vid skiftet under 1800-talets första hälft, flyttades några hus varav ett av dem hamnade nära landsvägen. När grunden skulle byggas togs sten från en rösa intill. Vid ett tillfälle stannade en gammal man på vägen och betraktade arbetet en stund innan han sa: Håller ni på länge där att bryta sten så kanske ni hittar något. Några år senare planterades en syrenhäck intill huset och vid grävningarna fann man mänskliga skelettrester, bland annat handens fingerben. Slutord Gustafs slutord i Länsposten få bli slutorden även i denna artikel, drygt 58 år senare: Den gamla byn är helt borta och utplånad. Tiden går vidare och sopar igen spåren och gör nya. Det är dock en urgammal bygd denna och någon händelse från gammal tid kan inte vara ur vägen att nedteckna. Så har jag velat gjort med denna händelse och som enda minne därav hänger hemma på väggen en timmerbila, visserligen rostig och söndrig, men ändå vittnande om blodiga dåd i gamla tiders mörker. Gustaf Petterson omkom på gården i samband med en tragisk rasolycka Drängen försvinner Emellertid första natten efter mannens hemkomst försvann drängen, ingen visste vart. Krigaren som var van att se liv släckas till höger och vänster har i tysthet gått upp mitt i natten och meddelst en timmerbila skiljt huvudet från kroppen på drängen medan denne sov i sin kammare. Sedan har han svept in liket i sängkläderna och begravt detsamma invid ett stenröse cirka 200 meter söder om gården. Mordvapnet som naturligtvis alltmer brände var gång han såg detsamma grävde han ner på en täppa strax utanför boningshuset och på ett sådant djup att det ej kom i dagen då potatisen lades i jorden. På denna täppa har alltså timmerbilan legat ostörd tills den i november 1953 åter såg dagens ljus. Hur blev denna händelse känd? Den stora syrenhäcken visar att många år har gått sen de förmodade kvarlevorna efter Nils Persson hittades. v Text: 5 Foto: Gustaf Pettersson/Kerstin Lindh Furås Kerstin Lindh Furås

6 ( ((((((((((((((( Välkomna alla bokälskare till Ivars Boklada på Tystingegatan i Östansjö Veronika Veronika Jonsson Östansjö GÅRDSBUTIK med bl a Kläder Inredning Presenter Ekologiska produkter Vi har öppet varje lördag och söndag, till och med oktober. Ibland har vi öppet på vardagarna och det annonseras då på vår hemsida Här finner du mellan och böcker på hyllorna till mycket låga priser, 10 kronor för häftade böcker, 20 kronor för inbundna böcker och Stinas Ull & Skinn Undantaget Bed & Breakfast Stina Olovsson Odensvi 623, Vretstorp Tel facklitteratur är något lite dyrare. Det är lätt att finna just dina favoriter här, då vi har böcker från mitten av artonhundratalet fram till våra dagar. Mamma Ingrid är huvudbibliotekarie och sönerna Stefan och Krister är assistenter i detta familjeprojekt och av dem kan du få boktips. Nyss hemkommet Ullgarn från våra får spunnet hos Filtmakeriet, 2+3 trådigt garn ca: 35% finull 65% gotlandsull i en härlig mörkgrå färg Lammskinn, grå och vita Butiken öppen fredagar kl Nytt för hösten öppet lördagar kl Under Vibydagen har vi öppet kl Annan tid, ring för överenskommelse Välkomna till Vibys yllestuga Onsdagen 12 september kl. 14 Månadsmöte i Bäcksjökyrkan. Säkerhet i vardagen! Roland Eliasson civilförsvarsförbundet informerar Servering, Lotteri Onsdagen 10 oktober kl. 13 (obs) Månadsmöte med lunch I Esslatorp Din historia! Berätta!. Delge oss en händelse du minns, eller ditt livs historia! Lunchpris 53 kr Lotteri Söndag 21 oktober kl. 10 Kyrkresa Vi deltar i gudstjänst i Sofia Magdalena kyrka i Askersund. Därefter intar vi middag på Hotel Norra Vättern: 2-rätters middag m. varmrätt och dessert. Pris: beroende på val av meny. Samåkning med bilar från Sojas i Vretstorp respektive Servicebutiken i Östansjö kl. 09 Anmälan till Brita Karlsson senast 15 okt. om deltagande önskan om skjuts eller erbjudande av passagerarplats. Onsdagen 14 november kl. 14 Månadsmöte i Bäcksjökyrkan Reseberättare PA Strömberg berättar om Burma Servering, Lotteri Besök vår hemsida på internet! 6

7 Vretstorps frikyrkoförsamling Spännande höst i Kristallkyrkan! Ny pastor! Sista helgen i augusti välkomnas Ulrika Fridborg Doyle i Kristallkyrkan som ny pastor. Ulrika kommer närmast från London, men har tidigare arbetat som pastor i bl.a. Åsbro. Vi ser fram emot att få lära känna Ulrika och hennes familj och hoppas att de ska finna sig tillrätta i Vretstorp med omnejd. Barnens tält! Dags igen för en av årets höjdpunkter, Barnens tält, som likt tidigare år äger rum utanför Kristallkyrkan. Lördagen den 1 september från kl 14 är gräsplanen full med roliga aktiviteter för barn och familj. Allt är gratis för barnen! Kl 15 är det samling i tältet med lekar, sång och annat roligt. Familjekväll med Jörgen Lithell! På kvällen efter Barnens tält vid tänder vi grillarna och erbjuder hamburgare med dryck och lite senare blir det trevlig och fartfylld underhållning med Jörgen Lithell som spelar och sjunger och säkert hittar på en del annat också. Ät kakor för en god sak Söndagen den 14 oktober bjuds det återigen på kakbuffé i Kristallkyrkan. Kakor och bullar i alla tänkbara färger och former står på borden och pengarna som kommer in går till ett behjärtansvärt projekt någonstans i världen. Lotterier och annan underhållning hör också till. Vill du hjälpa till att baka till buffén kan du kontakta Madde Hagberg på tel Parkgatan 1, Vretstorp Telefon expeditionen E-post: Parkgatan 1, Vretstorp Återförsäljare för den Svenska spikmattan, Tempur och Set-n-me free s Aloe Vera produkter Askersundsvägen 22 Vretstorp , Välkomna! 7

8 Viby församling Kyrkoherden har ordet För hundra år sedan fanns nästan inga anställda i kyrkan. Förutom prästen fanns en vaktmästare och en klockare som spelade orgel på söndagarna och var lärare på vardagarna. Resten fick göras av det som vi idag skulle kalla ideella krafter. Sedan dess har vi anställt bort frivilligheten i Svenska kyrkan. Det är inte ovanligt idag med ett arbetsslag på personer i en församling. Präster och medarbetare utgår i värsta fall från annan ort, kommer ut och gör sitt jobb men sedan åker de igen och syns inte förrän nästa gång det är dags. Vi har också vant oss vid att kyrkan varit skattefinansierad och haft god ekonomi. Idag har medlemsavgifter ersatt kyrkoskatten och dessa minskar för varje år. Samtidigt ökar församlingarnas löne- och underhållskostnader. Man skulle tro att kyrkan i det läget skulle gå tillbaka till en slimmad organisation som det var förr och behålla den lokala förankringen. Men i stället ser vi större och större enheter, allt längre avstånd mellan kyrkans anställda och församlingsborna. I sommar besökte jag en församling där man hänvisar den som behöver någon att prata med efter kontorstid till 112 Det är dags att tänka om. Bilden av den rika kyrkan stämmer inte längre. Medlemsavgifterna räcker inte. Viby församling behöver kollekter och gåvor, testamenten och donationer för att klara kyrkans grundläggande uppdrag: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Under hösten diskuterar kyrkorådet hur personalstyrkan skall kunna minskas. Och då behövs frivilliga insatser. Att du är sökt och efterfrågad är inte bara fromma ord. Ditt bidrag i form av gåvor och arbetsinsatser behövs mer än någonsin för att bygga Guds rike i Viby. Tillspetsat: Fråga inte vad din församling kan göra för dig, utan vad du kan göra för din församling. Vi ses i arbetet för Viby församling! Benjamin Lundqvist Aktivitetssöndagar Viby Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud. Varannan söndag under hösten satsar vi på att göra söndagarna till längre tillfällen för vila, gemenskap, livsfrågor, skratt och glädje för alla åldrar Gudstjänst med Himlakul för barnen Lunch i Församlingshemmet Aktiviteter för alla åldrar Kaffe Hemfärd Vi startar alltså med en gudstjänst för alla åldrar kl 10 i Viby kyrka. Barn upp till 12 är välkomna att delta på sitt eget sätt i Himlakul, där vi leker, sjunger och använder alla sinnen. Föräldrar kan välja om de vill få en stunds egen tid eller följa med barnen och sjunga och leka. Efter gudstjänsten äter vi lunch i Församlingshemmet för en billig peng. När magarna är mätta och samtalen klingar ut startar olika aktiviteter. Praktiska saker, kreativa saker eller musikaliska saker? Allt är möjligt, men det beror på vem du är som kommer, vad du vill och vad du behöver. Små barn kan sova i barnvagn och kanske rullas iväg på barnvagnspromenad med några andra med och utan barnvagn. De näst minsta leker inne eller ute. Barn 7-12 samlas till äventyr och hemligheter i riddarklubben Jeanne d Arc. Vi avslutar med gemensamt fika kl 14. Kyrkan skall inte vara ännu ett måste på dagordningen utan ett alternativ till alla måsten, en 8 chans att koppla av från tvätthögar, dammråttor och vardagskrav. En möjlighet att se livet på nya sätt, att hämta kraft och energi. Tillsammans söker vi mod att vara de vi är, möta andra som de är och därmed kunna växa och bli ännu mer oss själva. Och du! Det finns inga krav på färdig tro, vissa åsikter eller viss livsstil. Välkommen som du är! Ur höstens program: 16/9 Efter festgudstjänst (då Lennart Lundström predikar!) och kyrklunch frågar vi oss: Det var kyrkobyggnaden, det. Men vilka är vi? Och vad vill vi? Och riddarklubben Jeanne d Arc möts. 30/9 Efter Mikaelidagens gudstjänst bjuder Inger och Jan i Sågebol på tomatsoppa och berättar om hur de odlar grönsaker ekologiskt. Riddarklubben Jeanne d Arc m.m.

9 Kyrkokören Viby kyrkokör övar på onsdagar kl i Viby församlingshem. Vi sjunger i kyrkans gudstjänster och gör egna konserter. Tidigare körvana är inget krav det får man med tiden. (Se nedan). Passa på när höstterminen börjar, och vi börjar med ny repertoar. Är du intresserad? kontakta Staffan Åkerlund, se nedan. Körskola Några prova-på -träffar för dej som vill lära mer om hur man sjunger i kör. Vi lär oss lite om noter och notläsning, hur man sjunger i stämmor och hur man upptäcker och tränar sin egen röst. Speciellt lämpligt för dej som vill sjunga i kör, men inte vet om du kan. Vi träffas vissa onsdagar kl (före körövningen). Anmälan till Staffan Åkerlund, se nedan. Barnkör Nu vill vi starta en barnkör igen! För barn från 6 år/förskoleklass och uppåt. Vi sjunger och leker med musik och medverkar ibland i kyrkans gudstjänster. Prel tid: Torsdagar kl (Tiden kan ändras, om det Musik i Viby finns förslag om annan, bättre tid. Vi lyssnar gärna på synpunkter om detta). Anmälan till Staffan Åkerlund, se nedan. Sång och lek Varje onsdag kl i Församlingshemmet, med start 22 aug. Sångstund, fika, lek och samvaro, för bebisar och små barn med föräldrar. Psalmer för 2010-talet Hur ska psalmerna gå? Det är frågan vi ställer oss i dessa samtalskvällar om musik i kyrkan. Vi sjunger och samtalar om nyskrivna psalmer, vi kollar på texter och melodier. Vi frågar oss också vad vi vill sjunga, och var vi hittar sådana sånger inom och utanför kyrkans traditionella musik. Torsdagarna 4 och 18 okt samt 15 och 29 nov kl Kontakt Har du synpunkter, frågor och idéer om musik i Viby kyrka, eller vill anmäla dig till någon grupp, kontakta kantor Staffan Åkerlund, mob , e-post: svenskakyrkan.se Viby församling Musikarrangemang i Viby, hösten 2012 Lars Holmberg Swingband Konsert med storbandsjazz Viby kyrka lördag 15 sept kl Körkonsert med kontraktets kyrkokörer och Birgitta Rosenquist-Brorson Viby kyrka lördag 6 okt kl Songs from the heart Musikcafé med Lisa O Leary, Christy O Leary, Carina Säll Pettersson, Sam Pettersson, Jan Runbäck. Viby församlingshem lördag 20 okt kl Biljettpris: 100:- (inkl musik, mat och kaffe). Biljetter säljs via past.exp, tel Emma tillbaka, slutar, men ändå inte Emma Svensson har som församlingsassistent varit anställd i Viby för att jobba med barnoch ungdomsverksamheten i tre år. Två av dessa har hon varit tjänstledig. I sommar har hon varit tillbaka i tjänst, men avslutar sin fasta 9 anställning i Viby i och med augusti månads utgång för att börja i Stora Mellösa. Men under hösten kommer vi ändå att se Emma vissa söndagar då hon fortsätter som timanställd. Vi tackar Emma för den här tiden. Benjamin Lundqvist

10 Viby församling Välkommen till gudstjänster och musik i Viby kyrka! Morgonbön firas i kyrkan varje vardag kl söndagar kl Torsdagarna är det mässa i kyrkan kl /9 13 e tref Högmässa, John Parton, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 9/9 14 e tref Högmässa, dop, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 15/ Konsert med Lars Holmberg Swing Band 16/9 Det heliga korsets upphöjelse Festgudstjänst, predikan Lennart Lundström, församlingens präster, kyrkokören, söndagsskolan Himlakul, kyrklunch och aktiviteter och riddarklubb i Församlingshemmet. 23/9 16 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika Lovsångsgudstjänst 30/9 Den helige Mikaels dag Högmässa, söndagsskolan Himlakul, ekologisk lunch, aktiviteter och riddarklubb i Församlingshemmet. 7/10 18 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 14/10 Tacksägelsedagen Högmässa, skördealster, kyrkokören, söndagsskolan Himlakul, skördesoppa m.m. (CKF) i Församlingshemmet. Aktiviteter och riddarklubb. 21/10 20 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 28/10 21 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, lunch, aktiviteter och riddarklubb Ekumenisk musikgudstjänst i Kristallkyrkan, kyrkokören 3/11 Alla helgons dag Högmässa, kyrkfika Ekumenisk minnesgudstjänst med ljuständning, kyrkokören 4/11 Alla själars dag Högmässa, välsignelse av gravar, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 11/11 23 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, lunch, aktiviteter och riddarklubb. 18/11 Sön f domsöndagen Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika Lovsångsgudstjänst 25/11 Domsöndagen Högmässa, söndagsskolan Himlakul, lunch, aktiviteter och riddarklubb. Viby församling Sekreterare/kanslist Siv Pettersson Adress Församlingshemmet, Vretstorp. E-post Kyrkoherde Benjamin Lundqvist Komminister Sture Lundqvist Viby församlingshem Husmor Kerstin Fahlström Vik. församlingsassistent Karin Fjellstjärna Vaktmästare kyrkogård Krister Johansson, kl , : Vaktmästare kyrka Kerstin Fahlström mobil: Körledare och kantor Staffan Åkerlund mobil:

11 Viby församling Ur kyrkböckerna maj - juli 2012 Pilgrimsvandring Viby-Vadstena 5-7 oktober 2012 Avlidna Karl Arne Johansson Martin Johansson Iris Elvira Paulina Lindström Döpta Freja Larsson Konfirmerade Vendela Pettersson Vi vandrar från Viby mestadels på grusvägar och stigar genom Dovrasjödalen och till Hammar. Därifrån bil fram till Vadstena där vi upplever staden och Birgittadagen med ekumeniskt firande i Klosterkyrkan på kvällen. Fredag: Start kl 13 vid Viby kyrka. Matsäck för dagen i ryggsäck. Lakan och ombyte i väska som fraktas med följebil. Vandring c:a 18 km till Rosendal där middag och övernattning i stugor väntar. Lördag: Efter grötfrukost c:a 20 km vandring Rosendal-Åmmelången-Hammar enligt fredagens upplägg. Middag och övernattning på madrasser i sockenstugan. Söndag: Efter frukost biltransport till målet i Vadstena m gudstjänst i Klosterkyrkan, guidning kring S:ta Birgitta och Vadstena, middag och ekumeniskt firande av Birgittadagen på kvällen. Åter till Viby m bil, hemkomst c:a kl 23. Kostnad c:a 800 kr inkl 3 middagar, lördagens matsäck, 2 övernattningar med egna lakan. Anmälan till församlingsexpeditionen (se kontaktruta) senast 28 september. Begränsat antal platser. Ledare: Benjamin Lundqvist som också kan ge mer info. Getingebergs gård, Viby HÖSTÖPPET Vibydagen 15 sep kl Vidare öppet enl ök. Mera REA 50% FIKA: Kaffe och kaka Välkomna Hemmiljö bortom mode Showroom/butik i Viby, nära E20 4 mil söder om Örebro. Gör ett besök. Tel/fax:

12 Händer i Viby EVENEMANGSKALENDER September Barnens Tält med massor av skoj för alla barn. På kvällen Vretstorps IF - IFK Örebro Gillets Kräftskiva hos Alf och Anita (anmälan krävs) Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Familjedag i Vretstorps Folkets park Byalaget, Skogstrollen, Folkets Hus Gudstjänst/SÖNDAX i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Vibyträffen, träff för daglediga, församlingshemmet SPF:s månadsmöte i Bäcksjökyrkan VIBYDAGEN Ev. brandinformation, servering, lotteri, hembygdsföreningen Smedjan i Höga; hantverk fotoutställning hästskokastning Vretstorps IF - Yxhult Storbandsjazz med Lars Holmberg Swingband, Viby kyrka Kyrkmässa, Viby kyrkokör, Viby kyrka, Lunch Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Vretstorps IF 2 - Brickbacken Stick-cafe i Valldala Handel Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst/SÖNDAX i Bäcksjökyrkan Oktober Brasafton. Bo Palmqvist berättar om böcker och författare Servering, lotteri, hembygdsföreningen Stick-cafe i Valldala Handel Årsmöte Vretstorps Byalag i Kristallkyrkan Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan, Viby församlingshem Körkonsert med kontraktets kyrkokörer, Viby kyrka Gudstjänst/SÖNDAX i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan SPF:s månadsmöte i Esslatorp Stick-cafe i Valldala Handel Högmässa, Viby kyrka, lunch Kakbuffé i Kristallkyrkan där behållningen går till ett aktuellt Vibyträffen, träff för daglediga, församlingshemmet Stick-cafe i Valldala Handel Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan, Viby församlingshem Bibelhelg i Bäcksjökyrkan Songs from the heart, Musikcafé med mat. Lisa o Christy O Leary m.fl. Biljetter via past.exp. Vibyförsamlingshem November Högmässa, Viby kyrka Minnesgudstjänst, kyrkokören. Viby kyrka Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Högmässa med välsignelse av gravar, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Stick-cafe i Valldala Handel Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka, lunch Gudstjänst i Kristallkyrkan Stick-cafe i Valldala Handel SPF:s månadsmöte i Bäcksjökyrkan Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan, Viby församlingshem Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Musik och Lovsångsgudstjänst Vibyträffen, träff för daglediga, Viby församlingshem Stick-cafe i Valldala Handel, TEMAKVÄLL Gudstjänst i Kristallkyrkan Högmässa, Viby kyrkokör, lunch Temakväll i Bäcksjökyrkan Stick-cafe i Valldala Handel Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan,

13 10.30 Gudstjänst i Kristallkyrkan Musik och Lovsångsgudstjänst Vibykyrka Stick-cafe i Valldala Handel Vretstorps IF Assyriska Högmässa, Viby kyrka, lunch Gudstjänst i Kristallkyrkan Orgelkonsert i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka SPF:s kyrkresa till Askersund. Anmälan senast 15/ Gudstjänst i Kristallkyrkan Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Stick-cafe i Valldala Handel, TEMAKVÄLL Högmässa, Viby kyrka, lunch Gudstjänst i Kristallkyrkan Gudstjänst för alla åldrar i Bäcksjökyrkan Stick-cafe i Valldala Handel Viby församlingshem Foto: Christer Sätterqvist.

14 Gillet Hushållningsgillet Att förena nytta med nöje Jag har snart varit stolt medlem i Viby Hushållningsgille i tio år, än idag har jag inte lyckats få kläm på vad den formella syftet med oss är, egentligen. Vi har alltid trevligt, vi äter gott och vi dricker gott. Vi reser, vi skrattar, vi lär, vi kramas och förundras tillsammans; till och med flera gånger per år men hur började det hela? Finns det någon högre syfte som har gått mig förbi? Jag undersökte saken i det vilda vida nätet och det är den kunskapen jag tänkte dela med mig. Gille kommer från tyska och betyder sammankomst. Den första anteckningen från en sådan kommer från metropolen Skänninge under medeltiden var det visst prästkåren som bestämde sig för att importera den tyska seden och slå sig samman. Historiskt är det ofta ett religiöst inslag i dessa sammankomster men längre fram träder ett gemensam intresse som den viktigaste enade kraften. Samma yrke, ekonomiska intressen, byggprojekt eller socialstatus kunde vara anledningar till att man startade ett gille. Inom dess sfär kunde man även samäga mark eller boskap. Viktigaste av allt var att inga fejder mellan medlemmar skulle förgifta stämningen. Sammanhållningen var stark och man förväntade sig både skydd och stöd i livets svåra stunder av sina gillesbröder, lagen skipades innanför de egna leden. Muckade man gräl med en av gillets medlemmar så muckade man med hela gillet. I det feodala Sverige var gillen den minsta beståndsdelen i det styrande organet och riket kryllade av dem. De sociala skillnaderna var stora men inom gillet var alla bröder och det bevisades årligen med den gemensamma måltiden då fattig och rik bröt bröd vid samma bord. När Vasa skidade in i den svenska historien och bestämde sig för att ena riket var gillen ett hinder och därmed förbjöds de. Hushållningsgillen då? Flera sekler senare, närmare 1833 ansåg man att Hushållningssällskapet behövde komma närmare vanligt folk, att makten på så vis skulle decentraliseras; ett förslag att bilda lokala underavdelningar togs fram men rann ut sanden. Eller G W Gumaelius (Foto ur Strängnäs stifts prästerskaps arkiv. Fotograf: Wilhelmina Lagerholm. Källa: NA) närmare bestämt bidde ingenting utom i Viby. Den välmående Vibysocknen med Gumaelius och Kapten Anton von Hoffsen i spetsen lade grunden för gillet Viby. Kanske för att minska den ökande rusdryckeskonsumtionen, kanske för att lyfta fram och värdera den kvinnliga 14 slöjdproduktionen inleddes en serie av hantverksutställningar. Trots en vidunderlig succé blev serien relativt kort, nämligen två gånger. Det skulle dröja ända fram till 1852 tills resten av länet skulle hänga med i Vibygillets framgångssaga. Allt detta var då, varför behövs gillet idag? Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara svårt att lära känna ortsbor som nyinflyttad utanför tättbebyggt område. Visst, man vinkar när de åker förbi och man nickar till varandra i affären men hur gör man för att komma varandra närmare och så ett frö till en djupare vänskap? Självklart ska man åka på en fantastisk Gillets-tågresa tillsammans eller stå i kö till ett dignande Gillets-julbord? Jag tror att vi på landet vet att vi behöver varandra både för att förgylla vardagen och för de gånger livet lämnar en hel ICA-påse med citroner i farstun och det blir surt att leva ett tag. Som en gång i tiden så är Hushållningsgillets lösningen för en växande folksjukdom. Förr var det den ökande alkoholkonsumtionen, idag är det soffliggandet. Med ett smörgåsbord av aktiviteter varje år så finns det knappast tid att bli förslappad. Så slå ett slag för solidariteten, vänskapen och allt som gör livet lite roligare och gå med oss i höst! Hälsningar från en lite klokare, mycket stoltare medlem i Viby Husållningsgille. Text: Nina Glattfelder Källor: Wikipedia, I gott sällskap (Örebro Läns Hushållningssällskap)

15 Gillet Höstvy från Viby (Fotograf: N Glattfelder) Hantverksmässa i Viby (Fotograf: N Glattfelder) 15

16 Frisör och gårdsbutik i Viby Kläder från Cream Smycken från Våga Heminredning Hårvårdsprodukter Välkommen till en frisersalong i annorlunda miljö! Öppettider i butik & salong: Mån 9-18 Tis 9-15 Ons 9-20 Tor 9-14 Fre Stängt Lör VIBYDAGEN ÖPPET VI BJUDER PÅ KAFFE MED DOPP! Varmt välkommen hit! Tel: PIZZERIA VRETSTORP Stationsgatan 4, Vretstorp Restaurang < Café < Bar < Pub Pizzeria Vretstorp har kiosk, café, pizza, grill, sallad, à la carte och uteservering med fullständinga rättigheter Välkomna! NU ÄVEN KIOSKFÖRSÄLJNING 6:90/hg CHIPS SNACKS GLASS KAFFE TOBAK 16

17 Foto: Eleonore Örtlund Öppet: torsdag fredag Höstnyheter! Vi har öppet torsdagar och fredagar (el enl ök) Välkommen till gallerian vid Vibyavfarten (105) från E20 17

18 Föreningen Vibybygden Inom våra delprojekt pågår aktiviteter för att förverkliga idéerna om att göra Vibysjön mer tillgänglig och ett mål för rekreation, promenader och cykelturer. Det kommer att behövas en hel del ideellt engagemang under resten av året till de olika arbetsgrupperna, så alla är varmt välkomna att höra av sig till någon av kontaktpersonerna nedan. Vassröjning En väsentlig del av vårt projekt är att öppna upp Vibysjön och förhindra att områdena med vass och näckrosor helt tar över och på några års sikt skära av sjön i det smala gattet. I mitten av juli anlitades därför ett vassröjningsföretag för att under fyra dagar gå i kamp med vass- och näckrosbältena utmed delar av sjöns västra sida. Med amfibiefarkosten Truxor tuffade föraren Kent Larsson envetet fram och tillbaka och lyckades därigenom öppna upp sjöns vattenspegel till beskådande. Våra engagerade ornitologer gav synpunkter på hur vassen skulle klippas för att främja sjöfåglarnas häckningsmöjligheter i sjön. Vibybygden värld att visa! Arbetet med Vibysjön fortskrider Badplats Grävarbetet för den planerade och efterlängtade bygdebadplatsen vid Hästhagsudden kommer att genomföras i slutet av augusti. Badplatsen blir belägen omedelbart söder om den båtbrygga som projektets ideella krafter uppförde i vintras. Schaktmassorna kommer att läggas ut i intilliggande vik, i enlighet med noggranna instruktioner från Länsstyrelsen. Vi kommer att behöva en hel del ideellt engagemang för att iordningställa och snygga till badplatsområdet efter grävningsarbetena! Vandringsleden Tillsammans med anlitad entreprenör kommer våra trägna ideella krafter att med start i slutet av augusti anlägga vandrings- och pilgrimsleden utmed sjöns västra sida. Stigen kommer bitvis att gå nere i skogen närmare sjön, och på några sträckor gå utmed vägen där utsikten är bra. De två broarna över inloppen nära Välakärret, som under våren uppfördes av snickare från Hallsbergs kommun, blir givetvis del av leden från Vretstorp och norrut. Hemsideskurs för lokala företagare Utbildningsdagarna för den tidigare omnämnda kursen i konsten att skapa en egen hemsida är planerade till lördagarna 25/8 och 8/9. Kursen vänder sig till småföretagare med god datorvana, men med liten erfarenhet av webbdesign och webbadministration. För utförligare information om kursen, läs mer på vår hemsida: Eventuellt kan ytterligare kurs komma att erbjudas i höst/vinter, ifall tillräckligt intresse finns. Projektkansliet För ytterligare information om projektet, för att anmäla intresse för deltagande i olika aktiviteter, eller för att ge tips eller synpunkter på projektet är ni givetvis välkomna att kontakta projektkansliet, se kontaktuppgifter nedan. Kontoret är bemannat på halvtid. Ifall ingen svarar går det utmärkt att lämna meddelande på telefonsvarare. EUROPEISKA UNIONEN DU BEHÖVS! För att vi skall lyckas med allt vi hoppas göra behöver vi hjälpas åt. Gå med i en av våra arbetsgrupper här är några av dem: Brygga, vass, fiske, bad Kontakt: Tage Carlsson Vandrings- & pilgrimsled Kontakt: Benjamin Lundqvist Ornitologi och botanik Kontakt: Mårten Gustavsson Trädgård Kontakt: Ingrid Lundqvist 18 Arkeologi och historia Kontakt: Lars Karlsson Föreningen Vibybygden Lundby Prästgård Vretstorp Projektledare Jan Grounes

19 Norra Öna Gård Ekologisk hudvård Stall & Natur Vibydagen lördagen den 15 sep Vi inviger vår ridbana med hästaktiviteter som avslutas med riddaruppvisning!! Harmonisk ridning Anki Hanson visar en lektion i centrerad/harmonisk ridning och berättar om sin verksamhet Skogskörning med häst Jimmy Andersson kommer och demonstrerar skogskörning med häst och visar momentet Lunnbänk Tornerspel på Norra Öna Riddarna Den kluvna liljan och Den röda näckrosen kommer och ger oss en uppvisning i tornerspel. Efter uppvisningen finns möjlighet för barnen att träffa riddarna och deras hästar. Ekologisk ansiktsrengöring med avslappnande massage. Tidsbokning efter överenskommelse. Rosenserien en ekologisk, svensk och naturlig hudvårdserie. Kontakta gärna Marika för mer info. Nu har vi boxplatser lediga i vårt stall. Kontakta gärna Morgan för mer info. Hjärtligt välkomna Norra Öna Vretstorp Marika Gustavson Morgan Gustavson

20 Hembygdsföreningen Midsommar på hembygdsgården Victoria Peterson och Ingrid Lundqvist. Foto: Kerstin Warbäck. Midsommaraftonen var det traditionsenligt firande vid hembygdsgården. Uppskattningsvis 150 personer i alla åldrar hade slutit upp. Stången som klätts med eklöv och prytts med blomkransar restes på planen framför husen med hjälp av starka karlar. Efter en liten gammeldansuppvisning var många inspirerade att delta i dansen kring stången som leddes av Ingrid Lundqvist och Victoria Peterson. Vädret var precis lagom varmt och alla njöt av att kunna sitta ute och dricka kaffe eller saft med gott hembakat bröd. Karameller i strut kunde man köpa i den gamla handelsboden och för barnen fanns en tipspromenad. Hade man riktig tur kanske man vann på något av lotterierna. Efter festligheterna vid hembygdsgården kunde den som ville avsluta firandet med en sommarkonsert i kyrkan. Gunnel Schölin Rapport från Bygdebandsgruppen Arbetet med att digitalisera Viby socken fortskrider. I skrivandets stund finns 138 personer, 42 dokument och 962 bilder inlagda i Vibys databas hos bygdeband.se. Utöver detta finns totalt 1140 platser inlagda, från AB Vretstorps Ångsåg till Österängen. För att kika på materialet på Bygdeband behövs inloggningsuppgifter. Dessa får du enkelt genom att fylla i dina uppgifter på hemsidan: Till höger om fält för användarnamn och lösenord finns texten; bli medlem. Fyll i användarnamn, förnamn, efternamn och e-postadress. Ett lösenord skickas till din e-postadress, sen är det bara att logga in och vandra runt i socknarnas material. Kanske har du material hemma som platsar i databasen? Gamla foton och information om platser i Viby socken? Välkommen att kon- takta någon av oss i Bygdebandsgruppen: Sara Norrbrink, Simonstorp , Bo Nilsson, Vretstorp Bilder som denna och många fler finner du på Bygdeband. Denna bild är från Pelltorps skola. Troligen Känner du igen personerna på bilden? Kontakta oss! 20

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013 SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet!

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet! 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2014 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Sep 2006 - Årgång 12, Nr 5. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Sep 2006 - Årgång 12, Nr 5. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Sep 2006 - Årgång 12, Nr 5 5/06 Artiklar mm I det här numret: Sid 4 Fiskeutsättning Sid 6 Djurens dag Sid 6 Dagis Sid 8 Valdag i Ljustorp Sid 8 Hemtjänsten Sid 8 Till Phuket Sid 10 Piratdag

Läs mer

Midsommar. årets höjdpunkt! En plats för framtida möten. Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk. Festligt när nya postnumret invigdes

Midsommar. årets höjdpunkt! En plats för framtida möten. Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk. Festligt när nya postnumret invigdes Nr 1 2011 Midsommar årets höjdpunkt! Läs mer på sidorna 2 3. En plats för framtida möten Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk Festligt när nya postnumret invigdes Nr 1 2011 Sidan 4 5 Sidan 6

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

Träsko p osten. Tema: Sällskapsdjur. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 4 Vintern 2011

Träsko p osten. Tema: Sällskapsdjur. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 4 Vintern 2011 Träsko p osten Nr 4 Vintern 2011 Nyhetsblad för Tema: Sällskapsdjur Långasjö socken 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2011 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011 p Träsko osten Nr 3 Hösten2011 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Jakt och fiske 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2011 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Träskoposten Nr 4 2008

Träskoposten Nr 4 2008 Träskoposten Nr 4 2008 2 Träskoposten Nr 4 2008 Träskoposten Nr 4 Vintern 2008 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG S P E G E L N En tidning från nr 90 årgång 30 2012 HOLSLJUNGA BYALAG Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag Från att ha börjat med en social pottperiod på dagis har minstingen nu blivit riktigt het

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

Det händer i Furuby socken 2010-2011

Det händer i Furuby socken 2010-2011 Det händer i Furuby socken 2010-2011 årgång 30 1 Sockenlagets styrelse Innehållsförteckning Charlott Lotta Eriksson, ordförande, tel 75 38 39 Tobias Gredemark, v ordförande, tel 289 58 Björn Nilsson, sekreterare,

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

Törebodakanalen. Golf för hela familjen

Törebodakanalen. Golf för hela familjen Bästa bänk Var med och rösta fram den bästa bänken. SID 13 Berömda bullar Dags för Viken Runt och Ulla-Britts goda bullar. SID 11 100-årsjubel Ekeskogs kyrkliga syförening bildades 1914. SID 5 Törebodakanalen

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Rengsjöbladet. Abbe från Somalia en stolt RSKare sid 12 Nya tider på Höjen sid 6 I djurens tjänst sid 8 Om Anders Olssons sista resa sid 25-29

Rengsjöbladet. Abbe från Somalia en stolt RSKare sid 12 Nya tider på Höjen sid 6 I djurens tjänst sid 8 Om Anders Olssons sista resa sid 25-29 Rengsjöbladet Rengsjö har e Nr 2/2014 Årgång 7 Abbe från Somalia en stolt RSKare sid 12 Nya tider på Höjen sid 6 I djurens tjänst sid 8 Om Anders Olssons sista resa sid 25-29 www.rengsjo.se Hörsjäntorna

Läs mer