15 september. Mordet i Höga 3-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 september. Mordet i Höga 3-5"

Transkript

1 15 september Mordet i Höga 3-5

2 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer. Bankerna tycks aldrig få tillräckligt med pengar. Snart har man inte råd att betala räkningar, för bankavgiften är högre än fakturan. Det som händer just nu (månadsskiftet juli/augusti) i Syrien, är så långt från lycka man kan tänka sig. Lycka kan vara att kunna plocka av körsbär från en gren, eller ta lite egna jordgubbar. Smaken på den hemodlade jordgubben går inte att jämföra med den köpta. Att se fjärilarna fladdra omkring är lycka. Att lyssna till fåren, som säger mää, är så nära en idyll man kan komma. Att se vindkraftverken i Frotorp ger mig glädje. Både att se skönheten hos dem, och samtidigt veta att det är rätt energi, förnybar. Att ha och få träffa sina barnbarn tycker säkerligen de flesta är det bästa i livet. En del människor störs av andra, som kommer in på deras hektar eller sjöområden. Somliga mår bra av att hindra människor att komma fram på vägen nära deras hem. Viby hembygdsförening hade en av de öppna julisöndagarna en utställning av Vibykonstnären Edvard Lindström. Han målade gärna vackra vyer från Viby och närliggande områden. Att förbereda och ordna visningen gav mig en kick. När jag numera går mina hundpromenader, tycker jag att jag går i Edvards tavlor. Det kan man kalla lycka. Birgitta Lindström Pettersson Ordf. Viby hembygdsförening Från redaktionen Det finns många intressanta hus och byggnader i Viby-bygden. Varje hus har sin egen historia, både vad gäller husets utseende och tillkomst, men också beträffande vad som har tilldragit sig i huset. Under några kommande nummer, med början i detta, önskar redaktionen presentera ett antal speciella byggnader som har en särskilt intressant historia. På sidorna 3 5 presenterar Kerstin Lindh Furås ett hus i Södra Höga där det hände ruskiga saker vid 1700-talets slut. Om du bor i ett hus som har en historia som kan vara av allmänt intresse får du gärna höra av dig till redaktionen. Vilka som sitter i redaktionen framgår av rutan här intill. Sture Lundqvist, redaktör Annonsering i Vi i Viby Vinternumret beräknas utkommas 30 november och täcka den kommande tremånadersperioden, alltså december-januarifebruari. Manusstopp för material och annonser är 1 november. Vill du annonsera eller har du något evenemang som ska in i kalendern, kontakta oss senast detta datum. Annonsbeställningar sänds till Uppgifter till evenemangskalendern sänds till Annonspriser Helsida 1400:- Halvsida 700:- Kvartssida 350:- Åttondels sida 250:- Radannonser 50:- PRENUMERERA PÅ VI I VIBY! För Viby-bor i förskingringen som inte får Vi i Viby i brevlådan erbjuder vi möjlighet att prenumerera. Fyra nummer kostar 80 kronor. Sätt in 80:- på pg , Viby församling, ange namn och adress på talongen så kommer tidningen som ett brev på posten. 2 Omslagsbild Vy över Höga. Foto: Kerstin Lindh Furås Vi i Viby ges ut fyra gånger om året av ett antal ideella föreningar och församlingar i Vibybygden. Upplagan är ex och de delas ut gratis till alla hushåll. Huvudmän är Viby församling, Viby Hembygdsförening, Viby Hushållningsgille och Vretstorps Byalag. Redaktionen består av Sture Lundqvist, redaktör, Ulf Folkeson, Nina Glattfelder, Birgitta Lindström Pettersson, Kerstin Warbäck, Torbjörn Åkesson och Kerstin Lindh Furås. Annonsansvarig är Emma Sätterqvist. Ansvarig för evenemangskalendern: Nina Glattfelder. För redigering och tryck svarar Linderoths tryckeri i Vingåker. Ett tack till alla som bidragit med material och annonser! Kontakt: Vi i Viby Lundby prästgård Vretstorp Tel Ansvarig utgivare: Birgitta Lindström Pettersson ISSN

3 Mordet i Höga Bröderna Lennart och Sören Pettersson bor idag i Södra respektive Norra Höga. Här poserar de på trappan utanför barndomshemmet i Södra Höga. Några meter under fötterna där de nu står, hittades en timmerbila när trappan byggdes Det är om den timmerbilan och fadern Gustafs omfattande forskningar som den här artikeln handlar. 3

4 Sören, då tio år, var med och grävde inför den nya trappan på husets framsida. Han minns inte säkert om det var fadern eller husets dräng som körde spettet i bilan. Men det var konstigt att den låg i alven, förklarar Sören. Det visar att någon försökt gömma den. Hade den legat i matjorden kunde den ha varit tappad. Den satt så hårt att vi fick spetta fram den. Nyfikenheten väcks Fyndet av bilan väckte faderns nyfikenhet. Redan som barn hade han hört att det spökade i Högabacken. En man utan huvud hade visats sig och hästarna sades skygga i backen och det var något om ett mord på 1700-talet... Kunde detta vara mordvapnet? Gustaf visade bilan för dr Waldén i Örebro som bekräftade att den, på grund av sin ålder, mycket väl kunde ha använts vid mordet. Bilan kunde till och med härstamma ända från 1600-talet. Nästa steg för Gustaf var att ta reda på vilka som byggde och bodde i Höga by i början på 1700-talet. Eftersom kyrkböckerna inte hade någon information att ge före 1860 vände sig Gustaf till Landsarkivet i Uppsala. Han fick veta att Höga by i början av 1700-talet bestod av två kronohemman med två hushåll (gårdar) i vardera hemmanet. Dessa familjer ägde och brukade de gårdar som idag är identisk med Södra Höga. I den ena av gårdarna bodde under åren Erich Olsson med familj. Men mellan är endast änkan (Kärstin) skriven på gården och mellan åren har Nils Persson övertagit Erich Olssons plats. Gustaf tog sedan, genom generalmönsterrullarna på krigsarkivet i Stockholm, reda på vem som var soldat under Karl XII:s regeringstid. En bild växer fram Av det samlade materialet och det som fanns kvar av sägner, växte en historisk återblick fram. Gustaf återgav den i Länsposten den 4 februari 1954 (det är därifrån som underlaget till denna artikel är hämtad). I ingressen stod följande: Gustaf Pettersson skildrar i denna artikel händelseförloppet kring mordet i Höga by i Viby socken år Han har själv verkställt de omfattande forskningar på vilka den ruskiga krigshändelsen från Karl XII:s dagar grundar sig. Bonden och soldaten Erich Olsson Under Karl XII:s första krigsår med ryssarna stupade soldaten för Höga rote, varför det beordrades att en ny soldat skulle uttagas från roten till krigstjänst. Enligt den tidens förordning skulle detta hava tillgått på det sättet, att man sammanträdde till bystämma och därvid blev som förordningen påbjöd yngste sonen i roten (om denne ansågs till rikstjänst duglig) uttagen och följaktligen utrustad. Denne var ingen mindre än Erich Olsson ( ). Den unge bonden hade nu inget annat val än att lämna hem och bygd och så bege sig till främmande land för att under konungens banér strida för fosterlandet. Åren gingo och gräsänkan Kärstin hörde inget från sin make, det var ju inte den allra bästa postgång på den tiden. Alltnog, kriget tog så småningom slut i Ryssland och kung Karl vände svärden mot Norge men ändå avhördes ingen krigare. Kärstin med flera började tro att även Erich stupat, dessa tankar togo så småningom fast form allteftersom tiden led och ingenting avhördes. Sedan tio år gått blev det änkan möjligt att utverka lysning till nytt äktenskap och så en dag gifte hon sig med drängen Nils Persson. Den döde återvänder År lades till år och snart var Erich Lennart håller upp timmerbilan för att ge en rättvis bild på dess storlek. Skaftet är ditsatt senare eftersom det hade legat i jorden så länge. 4

5 ur tankarna. Även kriget med Norge nådde sitt slut. ( ) En kall och regnig dag 1728 kommer Kärstin in från ladugården och finner en skäggig av åren härjad man sitta vid köksspisen i färd med att torka sina våta skor och strumpor. Mor Kärstin igenkände ej att börja med främlingen, först när han blottade sin ena fot gav hon till ett igenkännande utrop. Det förhöll sig nämligen så, att hennes förre make var född med tvenne stora tår sittande bredvid varandra på ena foten, tvenne stortår så att säga. Hur resonemang och förklaringar nu växlades mellan makarna vet man ej mycket om och sparsamt är det material som ännu lever kvar på folkens läppar. Man berättar emellertid att hustrun omtalat att hon i tro att maken var död gift om sig för att få stöd och hjälp med gårdensskötsel. Han i sin tur har berättat att han tillsammans med flera andra blivit tillfångatagen i Ryssland t o m Sibirien enligt sägnen. Först nu hade dom blivit frigivna för att få återvända till Sverige. Vidare lär Erich ha sagt, sedan han fått höra om hustruns nya förbindelse, att han ansåg sig vara gårdens rättmätige ägare han som tvingats vara ute i krig för att försvara hem och fosterland. Om hustrun omtalat för drängen vem denne främling var vet man ej, troligt är att så ej skedde genast. frågar man sig. Jo, enligt vad man vet på dödsbädden. Något rättsligt efterspel lär det ej ha blivit emedan ingen visste rätta sammanhanget med drängens försvinnande. Man trodde att han helt fort och diskret lämnat gården vid rätte ägarens återkomst. Huruvida mördaren omtalat var han nedgrävt liket är ej känt, men troligen är att så har skett, åtminstone i det närmaste emedan flera gamla (nu döda) personer utpekat platsen. Skelettdelar hittas Under den här tiden fanns femton hus och längor i Södra Höga. (På samma areal finns idag tre byggnader). Vid skiftet under 1800-talets första hälft, flyttades några hus varav ett av dem hamnade nära landsvägen. När grunden skulle byggas togs sten från en rösa intill. Vid ett tillfälle stannade en gammal man på vägen och betraktade arbetet en stund innan han sa: Håller ni på länge där att bryta sten så kanske ni hittar något. Några år senare planterades en syrenhäck intill huset och vid grävningarna fann man mänskliga skelettrester, bland annat handens fingerben. Slutord Gustafs slutord i Länsposten få bli slutorden även i denna artikel, drygt 58 år senare: Den gamla byn är helt borta och utplånad. Tiden går vidare och sopar igen spåren och gör nya. Det är dock en urgammal bygd denna och någon händelse från gammal tid kan inte vara ur vägen att nedteckna. Så har jag velat gjort med denna händelse och som enda minne därav hänger hemma på väggen en timmerbila, visserligen rostig och söndrig, men ändå vittnande om blodiga dåd i gamla tiders mörker. Gustaf Petterson omkom på gården i samband med en tragisk rasolycka Drängen försvinner Emellertid första natten efter mannens hemkomst försvann drängen, ingen visste vart. Krigaren som var van att se liv släckas till höger och vänster har i tysthet gått upp mitt i natten och meddelst en timmerbila skiljt huvudet från kroppen på drängen medan denne sov i sin kammare. Sedan har han svept in liket i sängkläderna och begravt detsamma invid ett stenröse cirka 200 meter söder om gården. Mordvapnet som naturligtvis alltmer brände var gång han såg detsamma grävde han ner på en täppa strax utanför boningshuset och på ett sådant djup att det ej kom i dagen då potatisen lades i jorden. På denna täppa har alltså timmerbilan legat ostörd tills den i november 1953 åter såg dagens ljus. Hur blev denna händelse känd? Den stora syrenhäcken visar att många år har gått sen de förmodade kvarlevorna efter Nils Persson hittades. v Text: 5 Foto: Gustaf Pettersson/Kerstin Lindh Furås Kerstin Lindh Furås

6 ( ((((((((((((((( Välkomna alla bokälskare till Ivars Boklada på Tystingegatan i Östansjö Veronika Veronika Jonsson Östansjö GÅRDSBUTIK med bl a Kläder Inredning Presenter Ekologiska produkter Vi har öppet varje lördag och söndag, till och med oktober. Ibland har vi öppet på vardagarna och det annonseras då på vår hemsida Här finner du mellan och böcker på hyllorna till mycket låga priser, 10 kronor för häftade böcker, 20 kronor för inbundna böcker och Stinas Ull & Skinn Undantaget Bed & Breakfast Stina Olovsson Odensvi 623, Vretstorp Tel facklitteratur är något lite dyrare. Det är lätt att finna just dina favoriter här, då vi har böcker från mitten av artonhundratalet fram till våra dagar. Mamma Ingrid är huvudbibliotekarie och sönerna Stefan och Krister är assistenter i detta familjeprojekt och av dem kan du få boktips. Nyss hemkommet Ullgarn från våra får spunnet hos Filtmakeriet, 2+3 trådigt garn ca: 35% finull 65% gotlandsull i en härlig mörkgrå färg Lammskinn, grå och vita Butiken öppen fredagar kl Nytt för hösten öppet lördagar kl Under Vibydagen har vi öppet kl Annan tid, ring för överenskommelse Välkomna till Vibys yllestuga Onsdagen 12 september kl. 14 Månadsmöte i Bäcksjökyrkan. Säkerhet i vardagen! Roland Eliasson civilförsvarsförbundet informerar Servering, Lotteri Onsdagen 10 oktober kl. 13 (obs) Månadsmöte med lunch I Esslatorp Din historia! Berätta!. Delge oss en händelse du minns, eller ditt livs historia! Lunchpris 53 kr Lotteri Söndag 21 oktober kl. 10 Kyrkresa Vi deltar i gudstjänst i Sofia Magdalena kyrka i Askersund. Därefter intar vi middag på Hotel Norra Vättern: 2-rätters middag m. varmrätt och dessert. Pris: beroende på val av meny. Samåkning med bilar från Sojas i Vretstorp respektive Servicebutiken i Östansjö kl. 09 Anmälan till Brita Karlsson senast 15 okt. om deltagande önskan om skjuts eller erbjudande av passagerarplats. Onsdagen 14 november kl. 14 Månadsmöte i Bäcksjökyrkan Reseberättare PA Strömberg berättar om Burma Servering, Lotteri Besök vår hemsida på internet! 6

7 Vretstorps frikyrkoförsamling Spännande höst i Kristallkyrkan! Ny pastor! Sista helgen i augusti välkomnas Ulrika Fridborg Doyle i Kristallkyrkan som ny pastor. Ulrika kommer närmast från London, men har tidigare arbetat som pastor i bl.a. Åsbro. Vi ser fram emot att få lära känna Ulrika och hennes familj och hoppas att de ska finna sig tillrätta i Vretstorp med omnejd. Barnens tält! Dags igen för en av årets höjdpunkter, Barnens tält, som likt tidigare år äger rum utanför Kristallkyrkan. Lördagen den 1 september från kl 14 är gräsplanen full med roliga aktiviteter för barn och familj. Allt är gratis för barnen! Kl 15 är det samling i tältet med lekar, sång och annat roligt. Familjekväll med Jörgen Lithell! På kvällen efter Barnens tält vid tänder vi grillarna och erbjuder hamburgare med dryck och lite senare blir det trevlig och fartfylld underhållning med Jörgen Lithell som spelar och sjunger och säkert hittar på en del annat också. Ät kakor för en god sak Söndagen den 14 oktober bjuds det återigen på kakbuffé i Kristallkyrkan. Kakor och bullar i alla tänkbara färger och former står på borden och pengarna som kommer in går till ett behjärtansvärt projekt någonstans i världen. Lotterier och annan underhållning hör också till. Vill du hjälpa till att baka till buffén kan du kontakta Madde Hagberg på tel Parkgatan 1, Vretstorp Telefon expeditionen E-post: Parkgatan 1, Vretstorp Återförsäljare för den Svenska spikmattan, Tempur och Set-n-me free s Aloe Vera produkter Askersundsvägen 22 Vretstorp , Välkomna! 7

8 Viby församling Kyrkoherden har ordet För hundra år sedan fanns nästan inga anställda i kyrkan. Förutom prästen fanns en vaktmästare och en klockare som spelade orgel på söndagarna och var lärare på vardagarna. Resten fick göras av det som vi idag skulle kalla ideella krafter. Sedan dess har vi anställt bort frivilligheten i Svenska kyrkan. Det är inte ovanligt idag med ett arbetsslag på personer i en församling. Präster och medarbetare utgår i värsta fall från annan ort, kommer ut och gör sitt jobb men sedan åker de igen och syns inte förrän nästa gång det är dags. Vi har också vant oss vid att kyrkan varit skattefinansierad och haft god ekonomi. Idag har medlemsavgifter ersatt kyrkoskatten och dessa minskar för varje år. Samtidigt ökar församlingarnas löne- och underhållskostnader. Man skulle tro att kyrkan i det läget skulle gå tillbaka till en slimmad organisation som det var förr och behålla den lokala förankringen. Men i stället ser vi större och större enheter, allt längre avstånd mellan kyrkans anställda och församlingsborna. I sommar besökte jag en församling där man hänvisar den som behöver någon att prata med efter kontorstid till 112 Det är dags att tänka om. Bilden av den rika kyrkan stämmer inte längre. Medlemsavgifterna räcker inte. Viby församling behöver kollekter och gåvor, testamenten och donationer för att klara kyrkans grundläggande uppdrag: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Under hösten diskuterar kyrkorådet hur personalstyrkan skall kunna minskas. Och då behövs frivilliga insatser. Att du är sökt och efterfrågad är inte bara fromma ord. Ditt bidrag i form av gåvor och arbetsinsatser behövs mer än någonsin för att bygga Guds rike i Viby. Tillspetsat: Fråga inte vad din församling kan göra för dig, utan vad du kan göra för din församling. Vi ses i arbetet för Viby församling! Benjamin Lundqvist Aktivitetssöndagar Viby Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud. Varannan söndag under hösten satsar vi på att göra söndagarna till längre tillfällen för vila, gemenskap, livsfrågor, skratt och glädje för alla åldrar Gudstjänst med Himlakul för barnen Lunch i Församlingshemmet Aktiviteter för alla åldrar Kaffe Hemfärd Vi startar alltså med en gudstjänst för alla åldrar kl 10 i Viby kyrka. Barn upp till 12 är välkomna att delta på sitt eget sätt i Himlakul, där vi leker, sjunger och använder alla sinnen. Föräldrar kan välja om de vill få en stunds egen tid eller följa med barnen och sjunga och leka. Efter gudstjänsten äter vi lunch i Församlingshemmet för en billig peng. När magarna är mätta och samtalen klingar ut startar olika aktiviteter. Praktiska saker, kreativa saker eller musikaliska saker? Allt är möjligt, men det beror på vem du är som kommer, vad du vill och vad du behöver. Små barn kan sova i barnvagn och kanske rullas iväg på barnvagnspromenad med några andra med och utan barnvagn. De näst minsta leker inne eller ute. Barn 7-12 samlas till äventyr och hemligheter i riddarklubben Jeanne d Arc. Vi avslutar med gemensamt fika kl 14. Kyrkan skall inte vara ännu ett måste på dagordningen utan ett alternativ till alla måsten, en 8 chans att koppla av från tvätthögar, dammråttor och vardagskrav. En möjlighet att se livet på nya sätt, att hämta kraft och energi. Tillsammans söker vi mod att vara de vi är, möta andra som de är och därmed kunna växa och bli ännu mer oss själva. Och du! Det finns inga krav på färdig tro, vissa åsikter eller viss livsstil. Välkommen som du är! Ur höstens program: 16/9 Efter festgudstjänst (då Lennart Lundström predikar!) och kyrklunch frågar vi oss: Det var kyrkobyggnaden, det. Men vilka är vi? Och vad vill vi? Och riddarklubben Jeanne d Arc möts. 30/9 Efter Mikaelidagens gudstjänst bjuder Inger och Jan i Sågebol på tomatsoppa och berättar om hur de odlar grönsaker ekologiskt. Riddarklubben Jeanne d Arc m.m.

9 Kyrkokören Viby kyrkokör övar på onsdagar kl i Viby församlingshem. Vi sjunger i kyrkans gudstjänster och gör egna konserter. Tidigare körvana är inget krav det får man med tiden. (Se nedan). Passa på när höstterminen börjar, och vi börjar med ny repertoar. Är du intresserad? kontakta Staffan Åkerlund, se nedan. Körskola Några prova-på -träffar för dej som vill lära mer om hur man sjunger i kör. Vi lär oss lite om noter och notläsning, hur man sjunger i stämmor och hur man upptäcker och tränar sin egen röst. Speciellt lämpligt för dej som vill sjunga i kör, men inte vet om du kan. Vi träffas vissa onsdagar kl (före körövningen). Anmälan till Staffan Åkerlund, se nedan. Barnkör Nu vill vi starta en barnkör igen! För barn från 6 år/förskoleklass och uppåt. Vi sjunger och leker med musik och medverkar ibland i kyrkans gudstjänster. Prel tid: Torsdagar kl (Tiden kan ändras, om det Musik i Viby finns förslag om annan, bättre tid. Vi lyssnar gärna på synpunkter om detta). Anmälan till Staffan Åkerlund, se nedan. Sång och lek Varje onsdag kl i Församlingshemmet, med start 22 aug. Sångstund, fika, lek och samvaro, för bebisar och små barn med föräldrar. Psalmer för 2010-talet Hur ska psalmerna gå? Det är frågan vi ställer oss i dessa samtalskvällar om musik i kyrkan. Vi sjunger och samtalar om nyskrivna psalmer, vi kollar på texter och melodier. Vi frågar oss också vad vi vill sjunga, och var vi hittar sådana sånger inom och utanför kyrkans traditionella musik. Torsdagarna 4 och 18 okt samt 15 och 29 nov kl Kontakt Har du synpunkter, frågor och idéer om musik i Viby kyrka, eller vill anmäla dig till någon grupp, kontakta kantor Staffan Åkerlund, mob , e-post: svenskakyrkan.se Viby församling Musikarrangemang i Viby, hösten 2012 Lars Holmberg Swingband Konsert med storbandsjazz Viby kyrka lördag 15 sept kl Körkonsert med kontraktets kyrkokörer och Birgitta Rosenquist-Brorson Viby kyrka lördag 6 okt kl Songs from the heart Musikcafé med Lisa O Leary, Christy O Leary, Carina Säll Pettersson, Sam Pettersson, Jan Runbäck. Viby församlingshem lördag 20 okt kl Biljettpris: 100:- (inkl musik, mat och kaffe). Biljetter säljs via past.exp, tel Emma tillbaka, slutar, men ändå inte Emma Svensson har som församlingsassistent varit anställd i Viby för att jobba med barnoch ungdomsverksamheten i tre år. Två av dessa har hon varit tjänstledig. I sommar har hon varit tillbaka i tjänst, men avslutar sin fasta 9 anställning i Viby i och med augusti månads utgång för att börja i Stora Mellösa. Men under hösten kommer vi ändå att se Emma vissa söndagar då hon fortsätter som timanställd. Vi tackar Emma för den här tiden. Benjamin Lundqvist

10 Viby församling Välkommen till gudstjänster och musik i Viby kyrka! Morgonbön firas i kyrkan varje vardag kl söndagar kl Torsdagarna är det mässa i kyrkan kl /9 13 e tref Högmässa, John Parton, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 9/9 14 e tref Högmässa, dop, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 15/ Konsert med Lars Holmberg Swing Band 16/9 Det heliga korsets upphöjelse Festgudstjänst, predikan Lennart Lundström, församlingens präster, kyrkokören, söndagsskolan Himlakul, kyrklunch och aktiviteter och riddarklubb i Församlingshemmet. 23/9 16 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika Lovsångsgudstjänst 30/9 Den helige Mikaels dag Högmässa, söndagsskolan Himlakul, ekologisk lunch, aktiviteter och riddarklubb i Församlingshemmet. 7/10 18 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 14/10 Tacksägelsedagen Högmässa, skördealster, kyrkokören, söndagsskolan Himlakul, skördesoppa m.m. (CKF) i Församlingshemmet. Aktiviteter och riddarklubb. 21/10 20 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 28/10 21 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, lunch, aktiviteter och riddarklubb Ekumenisk musikgudstjänst i Kristallkyrkan, kyrkokören 3/11 Alla helgons dag Högmässa, kyrkfika Ekumenisk minnesgudstjänst med ljuständning, kyrkokören 4/11 Alla själars dag Högmässa, välsignelse av gravar, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika 11/11 23 e tref Högmässa, söndagsskolan Himlakul, lunch, aktiviteter och riddarklubb. 18/11 Sön f domsöndagen Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika Lovsångsgudstjänst 25/11 Domsöndagen Högmässa, söndagsskolan Himlakul, lunch, aktiviteter och riddarklubb. Viby församling Sekreterare/kanslist Siv Pettersson Adress Församlingshemmet, Vretstorp. E-post Kyrkoherde Benjamin Lundqvist Komminister Sture Lundqvist Viby församlingshem Husmor Kerstin Fahlström Vik. församlingsassistent Karin Fjellstjärna Vaktmästare kyrkogård Krister Johansson, kl , : Vaktmästare kyrka Kerstin Fahlström mobil: Körledare och kantor Staffan Åkerlund mobil:

11 Viby församling Ur kyrkböckerna maj - juli 2012 Pilgrimsvandring Viby-Vadstena 5-7 oktober 2012 Avlidna Karl Arne Johansson Martin Johansson Iris Elvira Paulina Lindström Döpta Freja Larsson Konfirmerade Vendela Pettersson Vi vandrar från Viby mestadels på grusvägar och stigar genom Dovrasjödalen och till Hammar. Därifrån bil fram till Vadstena där vi upplever staden och Birgittadagen med ekumeniskt firande i Klosterkyrkan på kvällen. Fredag: Start kl 13 vid Viby kyrka. Matsäck för dagen i ryggsäck. Lakan och ombyte i väska som fraktas med följebil. Vandring c:a 18 km till Rosendal där middag och övernattning i stugor väntar. Lördag: Efter grötfrukost c:a 20 km vandring Rosendal-Åmmelången-Hammar enligt fredagens upplägg. Middag och övernattning på madrasser i sockenstugan. Söndag: Efter frukost biltransport till målet i Vadstena m gudstjänst i Klosterkyrkan, guidning kring S:ta Birgitta och Vadstena, middag och ekumeniskt firande av Birgittadagen på kvällen. Åter till Viby m bil, hemkomst c:a kl 23. Kostnad c:a 800 kr inkl 3 middagar, lördagens matsäck, 2 övernattningar med egna lakan. Anmälan till församlingsexpeditionen (se kontaktruta) senast 28 september. Begränsat antal platser. Ledare: Benjamin Lundqvist som också kan ge mer info. Getingebergs gård, Viby HÖSTÖPPET Vibydagen 15 sep kl Vidare öppet enl ök. Mera REA 50% FIKA: Kaffe och kaka Välkomna Hemmiljö bortom mode Showroom/butik i Viby, nära E20 4 mil söder om Örebro. Gör ett besök. Tel/fax:

12 Händer i Viby EVENEMANGSKALENDER September Barnens Tält med massor av skoj för alla barn. På kvällen Vretstorps IF - IFK Örebro Gillets Kräftskiva hos Alf och Anita (anmälan krävs) Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Familjedag i Vretstorps Folkets park Byalaget, Skogstrollen, Folkets Hus Gudstjänst/SÖNDAX i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Vibyträffen, träff för daglediga, församlingshemmet SPF:s månadsmöte i Bäcksjökyrkan VIBYDAGEN Ev. brandinformation, servering, lotteri, hembygdsföreningen Smedjan i Höga; hantverk fotoutställning hästskokastning Vretstorps IF - Yxhult Storbandsjazz med Lars Holmberg Swingband, Viby kyrka Kyrkmässa, Viby kyrkokör, Viby kyrka, Lunch Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Vretstorps IF 2 - Brickbacken Stick-cafe i Valldala Handel Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst/SÖNDAX i Bäcksjökyrkan Oktober Brasafton. Bo Palmqvist berättar om böcker och författare Servering, lotteri, hembygdsföreningen Stick-cafe i Valldala Handel Årsmöte Vretstorps Byalag i Kristallkyrkan Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan, Viby församlingshem Körkonsert med kontraktets kyrkokörer, Viby kyrka Gudstjänst/SÖNDAX i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan SPF:s månadsmöte i Esslatorp Stick-cafe i Valldala Handel Högmässa, Viby kyrka, lunch Kakbuffé i Kristallkyrkan där behållningen går till ett aktuellt Vibyträffen, träff för daglediga, församlingshemmet Stick-cafe i Valldala Handel Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan, Viby församlingshem Bibelhelg i Bäcksjökyrkan Songs from the heart, Musikcafé med mat. Lisa o Christy O Leary m.fl. Biljetter via past.exp. Vibyförsamlingshem November Högmässa, Viby kyrka Minnesgudstjänst, kyrkokören. Viby kyrka Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Högmässa med välsignelse av gravar, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Stick-cafe i Valldala Handel Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka, lunch Gudstjänst i Kristallkyrkan Stick-cafe i Valldala Handel SPF:s månadsmöte i Bäcksjökyrkan Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan, Viby församlingshem Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka Gudstjänst i Kristallkyrkan Musik och Lovsångsgudstjänst Vibyträffen, träff för daglediga, Viby församlingshem Stick-cafe i Valldala Handel, TEMAKVÄLL Gudstjänst i Kristallkyrkan Högmässa, Viby kyrkokör, lunch Temakväll i Bäcksjökyrkan Stick-cafe i Valldala Handel Psalmer för 2010-talet, samtal om musik i kyrkan,

13 10.30 Gudstjänst i Kristallkyrkan Musik och Lovsångsgudstjänst Vibykyrka Stick-cafe i Valldala Handel Vretstorps IF Assyriska Högmässa, Viby kyrka, lunch Gudstjänst i Kristallkyrkan Orgelkonsert i Bäcksjökyrkan Högmässa, Viby kyrka SPF:s kyrkresa till Askersund. Anmälan senast 15/ Gudstjänst i Kristallkyrkan Gudstjänst i Bäcksjökyrkan Stick-cafe i Valldala Handel, TEMAKVÄLL Högmässa, Viby kyrka, lunch Gudstjänst i Kristallkyrkan Gudstjänst för alla åldrar i Bäcksjökyrkan Stick-cafe i Valldala Handel Viby församlingshem Foto: Christer Sätterqvist.

14 Gillet Hushållningsgillet Att förena nytta med nöje Jag har snart varit stolt medlem i Viby Hushållningsgille i tio år, än idag har jag inte lyckats få kläm på vad den formella syftet med oss är, egentligen. Vi har alltid trevligt, vi äter gott och vi dricker gott. Vi reser, vi skrattar, vi lär, vi kramas och förundras tillsammans; till och med flera gånger per år men hur började det hela? Finns det någon högre syfte som har gått mig förbi? Jag undersökte saken i det vilda vida nätet och det är den kunskapen jag tänkte dela med mig. Gille kommer från tyska och betyder sammankomst. Den första anteckningen från en sådan kommer från metropolen Skänninge under medeltiden var det visst prästkåren som bestämde sig för att importera den tyska seden och slå sig samman. Historiskt är det ofta ett religiöst inslag i dessa sammankomster men längre fram träder ett gemensam intresse som den viktigaste enade kraften. Samma yrke, ekonomiska intressen, byggprojekt eller socialstatus kunde vara anledningar till att man startade ett gille. Inom dess sfär kunde man även samäga mark eller boskap. Viktigaste av allt var att inga fejder mellan medlemmar skulle förgifta stämningen. Sammanhållningen var stark och man förväntade sig både skydd och stöd i livets svåra stunder av sina gillesbröder, lagen skipades innanför de egna leden. Muckade man gräl med en av gillets medlemmar så muckade man med hela gillet. I det feodala Sverige var gillen den minsta beståndsdelen i det styrande organet och riket kryllade av dem. De sociala skillnaderna var stora men inom gillet var alla bröder och det bevisades årligen med den gemensamma måltiden då fattig och rik bröt bröd vid samma bord. När Vasa skidade in i den svenska historien och bestämde sig för att ena riket var gillen ett hinder och därmed förbjöds de. Hushållningsgillen då? Flera sekler senare, närmare 1833 ansåg man att Hushållningssällskapet behövde komma närmare vanligt folk, att makten på så vis skulle decentraliseras; ett förslag att bilda lokala underavdelningar togs fram men rann ut sanden. Eller G W Gumaelius (Foto ur Strängnäs stifts prästerskaps arkiv. Fotograf: Wilhelmina Lagerholm. Källa: NA) närmare bestämt bidde ingenting utom i Viby. Den välmående Vibysocknen med Gumaelius och Kapten Anton von Hoffsen i spetsen lade grunden för gillet Viby. Kanske för att minska den ökande rusdryckeskonsumtionen, kanske för att lyfta fram och värdera den kvinnliga 14 slöjdproduktionen inleddes en serie av hantverksutställningar. Trots en vidunderlig succé blev serien relativt kort, nämligen två gånger. Det skulle dröja ända fram till 1852 tills resten av länet skulle hänga med i Vibygillets framgångssaga. Allt detta var då, varför behövs gillet idag? Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara svårt att lära känna ortsbor som nyinflyttad utanför tättbebyggt område. Visst, man vinkar när de åker förbi och man nickar till varandra i affären men hur gör man för att komma varandra närmare och så ett frö till en djupare vänskap? Självklart ska man åka på en fantastisk Gillets-tågresa tillsammans eller stå i kö till ett dignande Gillets-julbord? Jag tror att vi på landet vet att vi behöver varandra både för att förgylla vardagen och för de gånger livet lämnar en hel ICA-påse med citroner i farstun och det blir surt att leva ett tag. Som en gång i tiden så är Hushållningsgillets lösningen för en växande folksjukdom. Förr var det den ökande alkoholkonsumtionen, idag är det soffliggandet. Med ett smörgåsbord av aktiviteter varje år så finns det knappast tid att bli förslappad. Så slå ett slag för solidariteten, vänskapen och allt som gör livet lite roligare och gå med oss i höst! Hälsningar från en lite klokare, mycket stoltare medlem i Viby Husållningsgille. Text: Nina Glattfelder Källor: Wikipedia, I gott sällskap (Örebro Läns Hushållningssällskap)

15 Gillet Höstvy från Viby (Fotograf: N Glattfelder) Hantverksmässa i Viby (Fotograf: N Glattfelder) 15

16 Frisör och gårdsbutik i Viby Kläder från Cream Smycken från Våga Heminredning Hårvårdsprodukter Välkommen till en frisersalong i annorlunda miljö! Öppettider i butik & salong: Mån 9-18 Tis 9-15 Ons 9-20 Tor 9-14 Fre Stängt Lör VIBYDAGEN ÖPPET VI BJUDER PÅ KAFFE MED DOPP! Varmt välkommen hit! Tel: PIZZERIA VRETSTORP Stationsgatan 4, Vretstorp Restaurang < Café < Bar < Pub Pizzeria Vretstorp har kiosk, café, pizza, grill, sallad, à la carte och uteservering med fullständinga rättigheter Välkomna! NU ÄVEN KIOSKFÖRSÄLJNING 6:90/hg CHIPS SNACKS GLASS KAFFE TOBAK 16

17 Foto: Eleonore Örtlund Öppet: torsdag fredag Höstnyheter! Vi har öppet torsdagar och fredagar (el enl ök) Välkommen till gallerian vid Vibyavfarten (105) från E20 17

18 Föreningen Vibybygden Inom våra delprojekt pågår aktiviteter för att förverkliga idéerna om att göra Vibysjön mer tillgänglig och ett mål för rekreation, promenader och cykelturer. Det kommer att behövas en hel del ideellt engagemang under resten av året till de olika arbetsgrupperna, så alla är varmt välkomna att höra av sig till någon av kontaktpersonerna nedan. Vassröjning En väsentlig del av vårt projekt är att öppna upp Vibysjön och förhindra att områdena med vass och näckrosor helt tar över och på några års sikt skära av sjön i det smala gattet. I mitten av juli anlitades därför ett vassröjningsföretag för att under fyra dagar gå i kamp med vass- och näckrosbältena utmed delar av sjöns västra sida. Med amfibiefarkosten Truxor tuffade föraren Kent Larsson envetet fram och tillbaka och lyckades därigenom öppna upp sjöns vattenspegel till beskådande. Våra engagerade ornitologer gav synpunkter på hur vassen skulle klippas för att främja sjöfåglarnas häckningsmöjligheter i sjön. Vibybygden värld att visa! Arbetet med Vibysjön fortskrider Badplats Grävarbetet för den planerade och efterlängtade bygdebadplatsen vid Hästhagsudden kommer att genomföras i slutet av augusti. Badplatsen blir belägen omedelbart söder om den båtbrygga som projektets ideella krafter uppförde i vintras. Schaktmassorna kommer att läggas ut i intilliggande vik, i enlighet med noggranna instruktioner från Länsstyrelsen. Vi kommer att behöva en hel del ideellt engagemang för att iordningställa och snygga till badplatsområdet efter grävningsarbetena! Vandringsleden Tillsammans med anlitad entreprenör kommer våra trägna ideella krafter att med start i slutet av augusti anlägga vandrings- och pilgrimsleden utmed sjöns västra sida. Stigen kommer bitvis att gå nere i skogen närmare sjön, och på några sträckor gå utmed vägen där utsikten är bra. De två broarna över inloppen nära Välakärret, som under våren uppfördes av snickare från Hallsbergs kommun, blir givetvis del av leden från Vretstorp och norrut. Hemsideskurs för lokala företagare Utbildningsdagarna för den tidigare omnämnda kursen i konsten att skapa en egen hemsida är planerade till lördagarna 25/8 och 8/9. Kursen vänder sig till småföretagare med god datorvana, men med liten erfarenhet av webbdesign och webbadministration. För utförligare information om kursen, läs mer på vår hemsida: Eventuellt kan ytterligare kurs komma att erbjudas i höst/vinter, ifall tillräckligt intresse finns. Projektkansliet För ytterligare information om projektet, för att anmäla intresse för deltagande i olika aktiviteter, eller för att ge tips eller synpunkter på projektet är ni givetvis välkomna att kontakta projektkansliet, se kontaktuppgifter nedan. Kontoret är bemannat på halvtid. Ifall ingen svarar går det utmärkt att lämna meddelande på telefonsvarare. EUROPEISKA UNIONEN DU BEHÖVS! För att vi skall lyckas med allt vi hoppas göra behöver vi hjälpas åt. Gå med i en av våra arbetsgrupper här är några av dem: Brygga, vass, fiske, bad Kontakt: Tage Carlsson Vandrings- & pilgrimsled Kontakt: Benjamin Lundqvist Ornitologi och botanik Kontakt: Mårten Gustavsson Trädgård Kontakt: Ingrid Lundqvist 18 Arkeologi och historia Kontakt: Lars Karlsson Föreningen Vibybygden Lundby Prästgård Vretstorp Projektledare Jan Grounes

19 Norra Öna Gård Ekologisk hudvård Stall & Natur Vibydagen lördagen den 15 sep Vi inviger vår ridbana med hästaktiviteter som avslutas med riddaruppvisning!! Harmonisk ridning Anki Hanson visar en lektion i centrerad/harmonisk ridning och berättar om sin verksamhet Skogskörning med häst Jimmy Andersson kommer och demonstrerar skogskörning med häst och visar momentet Lunnbänk Tornerspel på Norra Öna Riddarna Den kluvna liljan och Den röda näckrosen kommer och ger oss en uppvisning i tornerspel. Efter uppvisningen finns möjlighet för barnen att träffa riddarna och deras hästar. Ekologisk ansiktsrengöring med avslappnande massage. Tidsbokning efter överenskommelse. Rosenserien en ekologisk, svensk och naturlig hudvårdserie. Kontakta gärna Marika för mer info. Nu har vi boxplatser lediga i vårt stall. Kontakta gärna Morgan för mer info. Hjärtligt välkomna Norra Öna Vretstorp Marika Gustavson Morgan Gustavson

20 Hembygdsföreningen Midsommar på hembygdsgården Victoria Peterson och Ingrid Lundqvist. Foto: Kerstin Warbäck. Midsommaraftonen var det traditionsenligt firande vid hembygdsgården. Uppskattningsvis 150 personer i alla åldrar hade slutit upp. Stången som klätts med eklöv och prytts med blomkransar restes på planen framför husen med hjälp av starka karlar. Efter en liten gammeldansuppvisning var många inspirerade att delta i dansen kring stången som leddes av Ingrid Lundqvist och Victoria Peterson. Vädret var precis lagom varmt och alla njöt av att kunna sitta ute och dricka kaffe eller saft med gott hembakat bröd. Karameller i strut kunde man köpa i den gamla handelsboden och för barnen fanns en tipspromenad. Hade man riktig tur kanske man vann på något av lotterierna. Efter festligheterna vid hembygdsgården kunde den som ville avsluta firandet med en sommarkonsert i kyrkan. Gunnel Schölin Rapport från Bygdebandsgruppen Arbetet med att digitalisera Viby socken fortskrider. I skrivandets stund finns 138 personer, 42 dokument och 962 bilder inlagda i Vibys databas hos bygdeband.se. Utöver detta finns totalt 1140 platser inlagda, från AB Vretstorps Ångsåg till Österängen. För att kika på materialet på Bygdeband behövs inloggningsuppgifter. Dessa får du enkelt genom att fylla i dina uppgifter på hemsidan: Till höger om fält för användarnamn och lösenord finns texten; bli medlem. Fyll i användarnamn, förnamn, efternamn och e-postadress. Ett lösenord skickas till din e-postadress, sen är det bara att logga in och vandra runt i socknarnas material. Kanske har du material hemma som platsar i databasen? Gamla foton och information om platser i Viby socken? Välkommen att kon- takta någon av oss i Bygdebandsgruppen: Sara Norrbrink, Simonstorp , Bo Nilsson, Vretstorp Bilder som denna och många fler finner du på Bygdeband. Denna bild är från Pelltorps skola. Troligen Känner du igen personerna på bilden? Kontakta oss! 20

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på?

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Konfirmation Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Vilka är dina frågor? Hade det varit kul att prata mer om dem och samtidigt träffa gamla och

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI 2014 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Läs mer

www.salemkyrkanhabo.se

www.salemkyrkanhabo.se www.salemkyrkanhabo.se Programblad Kontaktinformation Pastorn Hörna Nytt websidan Kvällsandakt Hemma Rörlig Lördag Mammor i Kontakt guds-rike.nu Kalender Unizon 2010 ect. 1 SALEMKYRKAN V ÄXA I HABO J E

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013

BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013 Besök Bolmsö sockenråds hemsida på http://www.bolmso.se BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013 TACK För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad Sockenrådet har Bankgiro nummer 5850-5959 Bolmsö Sockenråd

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Partille Sävedalen Furulund

Partille Sävedalen Furulund KONFA 15/16 Partille Sävedalen Furulund filmkonfa sävedalskonfa äventyrskonfa sommarkonfa Hösten 2015 drar vi igång fyra nya konfirmandgrupper. Det blir läger, musik, utmaningar och lek. Välkommen med

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar!

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar! Mån 1 14.30 Tradition och liv på Solgården, Eva Carlsson Tors 4 14.00 16.00 Små och stora, Sommaraktivitet, Gemla församlingshem. 18.00 20.00 Stickcafé, Gemla församlingshem Tors 4 Träffpunkten 14.00-16.00

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Välkommen till Costa Blanca Församling

Välkommen till Costa Blanca Församling VÅRPROGRAMMET 2012 Välkommen till Costa Blanca Församling Installation av nya prästparet med Biskop Sven-Bernhard Fast SVENSKA KYRKAN I UTLANDET ES-03183 Torrevieja, C/ Luis Cánovas Rodriques 4, vid köpcenter

Läs mer

På Gång i Skälvums missionshus

På Gång i Skälvums missionshus På Gång i Skälvums missionshus Nr 4. dec 2014 - feb 2015 I detta nummer kan du läsa om... Pastorns sida... 2 Ordförarens sida... 3 Vinterns samlingar... 4 Källan... 6 Ekumenisk bönevecka... 7 equmenia/sku...

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN.

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN. J ÄRVST A B LADET Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009 Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 JÄRVSTABLADET I handen håller du nu utgåva nr 2 av den nya tidningen

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

TREHÖRNABLADET. ANSVARIG UTGIVARE: KATARINA BÖRJESSON Nr 90. DECEMBER 2014. 40 år

TREHÖRNABLADET. ANSVARIG UTGIVARE: KATARINA BÖRJESSON Nr 90. DECEMBER 2014. 40 år TREHÖRNABLADET ANSVARIG UTGIVARE: KATARINA BÖRJESSON Nr 90. DECEMBER 2014 40 år Trehörna Byalag 1974-2014 MINNET AV ETT GAMMALT HUS I Trehörnabladet kunde vi för ett tag sen läsa om att vi fått 2 nya hus

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer