från Åbo Akademi Nr Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades"

Transkript

1 från Åbo Akademi Nr Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades

2 EN FRÅGA FÅR SVAR Investering i Jstad Stiftelsen för Åbo Akademi har köpt byggnaderna i Jakobstads centrum som förr var Lassfolks spetsfabrik. Avtalet undertecknades den 29 december Spetsfabriken är mycket centralt belägen, den ligger bara ett kvarter från torget. Vad kommer Stiftelsen att använda utrymmena till, skattmästare Kjell Sundström? För tillfället är det bara en investering, och vi fortsätter med hyresgästerna som redan finns där. Just nu har vi inga konkreta planer på att renovera eller sanera spetsfabriken. Vi avvaktar. Bland de nuvarande hyresgästerna finns Mellersta Österbottens yrkeshögskolas pälsutbildning och Svenska yrkeshögskolans musikutbildning. Åbo Akademis styrelse beslöt den 19 oktober 2006 att utbildningen inom ämnet barnpedagogik i Jakobstad skall fortsätta även efter år Styrelsen omfattade också ett förslag om ett samlat högskolecampus vid torget. Hyreskostnaden får då uppgå till högst euro per år. Kommer Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning att flytta från de nuvarande utrymmena vid Paul Hallvars gata några kvarter bort till Lassfolks spetsfabrik? Stiftelsen tar inte ställning till de placeringsfrågorna och jag vet inte hur länge det tar innan ÅA fattar beslut, säger Sundström. Vi har utrymmen om det besluts att barnträdgårdslärarutbildningen skall flytta, men om det inte sker så är det ingen panik. Det är väldigt odramatiskt. MK 2 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Forskarseminarier i atlantisk historia Projektet CINDAST startar nu i januari Under åren då slavhandel pågick över Atlanten påverkade nätverken som skapades till exempel politiska, ekonomiska och religiösa sådana på många sätt människors identifikationsprocesser och bland annat också deras konsumtion av olika varor. Det var mycket som i den preglobaliserade världen spreds från Europa till kolonierna i andra länder. Trenden med salonger, teatrar och klubbar kom till exempel väldigt snabbt över Atlanten. Slavar sydde också själva kläder så långt som möjligt enligt europeiskt mode, berättar Holger Weiss, professor i allmän historia. Weiss leder forskningsprojektet Atlantic Networks Consumption, Identity, and Networks During the Age of the Slave Trade (CINDAST), som har fått finansiering av Finlands Akademi och startar nu i januari. Bland det första som ordnas inom det här projektet är en serie forskarseminarier, som riktar sig till längre hunna studenter, forskare och övriga intresserade Forskarseminarierna kommer att vara ett per månad från januari fram till maj. Det första ordnas den 23 januari, med Dr Kate Lowe som gästföreläsare. Hon är en engelsk forskare inom kultur- och konsthistoria, som har specialiserat sig på renässansen. Just nu är hon stationerad i Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet. Hon har grävt i italienska och portugisiska arkiv för att hitta information om afrikaner i Europa, främst om dem som var här på 1500-talet. Det skall bli intressant att få höra mera om sådant, för man vet överlag ganska lite om det. Men det handlade om relativt stora mängder folk, flera tusen personer. Till exempel i Lissabon var till och med tio procent av befolkningen afrikaner, säger Holger Weiss. Nya utnämningar vid Åbo Akademi Kansler Christoffer Taxell har utnämnt docent Meri Larjavaara till professor i franska från och med den 1 januari Kansler har också utnämnt fl era docenter. TD Henning Erik Sandström är ny docent i teologisk etik med religionsfilosofi. För tiden har följande docenter utnämnts: vid humanistiska fakulteten FD Hannes Nykänen, som är ny docent i fi losofi, och vid tekniska fakulteten FD Ion Petre, som är ny docent i informationsbehandling med inriktningen bioinformatik, och PhD Janet Susan Preston, som är ny docent i bestryknings- och tryckningskemi. Vid Åbo Akademis styrelsemöte den 20 december utnämndes FM Mona Wickström till fakultetsdirektör för humanistiska fakulteten och PM Thurid Eriksson till informationschef vid förvaltningsämbetet. Nästa nummer av MfÅA utkommer 2.2 Deadline för material 26.1

3 Den 24 april besöker doktoranden FM Fredrik Björk från Malmö högskola ÅA. Han föreläser om konsumtions- och miljöhistoriska perspektiv på svenskt socker åren Sista gästföreläsaren på våren kommer till forskarseminariet som ordnas den 22 maj. Det är Dr Bernhard Bierlich, som har poster på både Köpenhamns universitet och University of Hull. Han tar upp transatlantisk slavhandel, och har forskat speciellt om afrikanska slavar på de danska karibiska öarna. Med CINDAST vill bygga upp ett nätverk, och ge möjligheter för forskare i Åbo och Finland överlag att lägga fram egna texter, vidga vyer och i bästa fall knyta kontakter, säger professor Holger Weiss. Den 27 februari föreläser Dr Göran Rydén, som är universitetslektor vid Uppsala universitet i Gävle, och han tar upp svensk järnexport över Atlanten på talet, vilket han också nyligen gett ut en bok om. Den 27 mars gästar prof. Leos Müller Åbo Akademi för att berätta om den globala tehandeln och det Svenska Ostindiska Kompaniet under åren Även han kommer från Uppsala universitet och presenterar en bok. Samlar kritisk massa Weiss hoppas att man till forskarseminarierna lyckas samla den kritiska massan i Finland men gärna också andra intresserade. Seminarierna är dock inte tänkta att bjuda på vanliga basföreläsningar i historia, på vilka det berättas om vad som hände var och när. Vi har ganska hög ambitionsnivå. Tack vare projektets finansiering kan vi få hit folk, som är antingen de ledande på sina områden eller deras adepter. Vi vill bygga upp ett nätverk, och ge möjligheter för forskare i Åbo och Finland överlag att lägga fram egna texter, vidga vyer och i bästa fall knyta kontakter. Ribban är alltså högt lagd vi får se hur det blir! Som bäst planerar Weiss höstens forskarseminarier. År 2007 är det 200 år sedan slavhandeln förbjöds av det brittiska parlamentet, och det kommer att firas jubileum. På hösten tar vi upp det mera aktivt vid ÅA via seminarier. Mera info om CINDAST hittas här: forsk_cindast.htm MICHAEL KARLSSON INNEHÅLL NR 1/2007 Forskarseminarier i atlantisk historia Projektet CINDAST startar nu i januari... Viktig upptäckt i cellbiologi Åbo Akademis forskare prisbelönades... Nytt resurscenter grundades Intresset för naturvetenskap & teknik ska öka... Stora utmaningar för politiska partier Tv och dagstidningar lockar inte nya väljare... Motstridiga idéer i miljövård Utvecklingen går mot större balans... MfÅA noterar... Rekreation & motion Rektors nyårshälsning En stark grund för fortsatt verksamhet... Kanslers svar Är allt det vi gör viktigare än det vi kunde göra?... Nomaderna drar vidare Programmet NUROPE utvecklas över förväntan... Debatt Dubblering kontra stordrift... Personalspalten Förnyat avtal om arbetshälsovården... Disputationer... Annonser och kungörelser MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 3

4 AKTUELL FORSKNING Viktig upptäckt i cellbiologi Kod som hittades i proteiner ger många nya spår för forskningen En forskargrupp vid Åbo Akademi i cellbiologi upptäckte i slutet på år 2005 att en kort signatursekvens av aminosyror fungerar som en kod för två samverkande regleringsmekanismer för proteiner som innehåller denna sekvens. En artikel om detta rön publicerades i början av 2006 i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Kort därefter fick forskargruppen Elias Tillandz-priset på euro för bästa publikationen i BioCity, och sedan i mitten av december belönades den även med Medix-priset på euro, som årligen ges till biomedicinsk forskning i Finland. I motiveringen för Medix-priset står det att upptäckten är viktig och av generellt intresse, eftersom koden förekommer i ett stort antal proteiner som styr individens utveckling och tålighet mot stress. 4 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Om man tänker sig ett protein som en kedja där varje länk är en aminosyra, så kan proteinets aktivitet modifieras ifall aminosyrornas egenskaper ändras. Det kan ge upphov till riktigt dramatiska effekter, förklarar Julius Anckar (t.v.) och Henri Blomster. Lite större fisk på kroken Hur lyckas man då göra en sån här upptäckt? Det är ju alltid en flerstegsprocess att hitta nånting, men vårt slutliga genombrott kom en sen natt i början på Jag satt och läste litteratur för min pro gradu-avhandling, när jag märkte att det verkade logiskt att det skulle finnas vissa regelbundenheter i sumokonjugeringen. Ville Hietakangas hade i sin doktorsavhandling vid Åbo universitet ett par år tidigare visat att sumoleringen av proteinet HSF1 var fosforyleringsberoende. Det föreföll mig orimligt att det skulle vara det enda exemplet, en slump. Sedan när vi tillsammans aktivt började söka andra proteiner som innehåller samma motiv, så visste vi nog från början att vi hade en lite större fisk på kroken, säger Julius Anckar. I biomedicinisk forskning arbetar man oftast med bara en modell och i vårt fall var det proteinet HSF1. Med den lyckades vi den här gången faktiskt göra det man alltid strävar efter komma bort från den gamla modellen och hitta något nytt i den. Det är det steget man alltid vill ta, men det är också det svåra steget. Här kunde vi tack vare Julius idé göra det, och det är viktigt också för många andra forskare, säger Henri Blomster. Forskargruppen som fokuserar på det som kallas cellstress leds av Lea Sistonen, professorn i cell- och molekylärbiologi. Gruppen hör till MNF:s spetsenhet Cell Stress, Signaling and Survival Centre of Excellence in Cell Stress. Julius Anckar och Henri Blomster studerar båda cellbiologi och är med i forskargruppen som doktorander Anckar är inne på sitt andra år och Blomster på sitt fjärde. Viktiga proteiner Proteiner är mycket viktiga för att upprätthålla vissa strukturer

5 och funktioner i celler. En enskild cell svarar på utmaningar i miljön omkring den genom att reglera hurdana proteiner den syntetiserar. Celler kan vid behov också snabbt ändra på egenskaperna i redan existerande proteiner, något som kallas posttranslationell reglering. Vissa typer av stress kan vara giftiga för proteiner, och får dem att förlora sin struktur och klumpa ihop sig med varandra och bilda aggregat. Det här är något som man ser i vissa sjukdomstillstånd, såsom Alzheimers eller Parkinsons sjukdomar, berättar Anckar. I sådana situationer aktiverar dock cellen en värmechockrespons, som innebär att den massproducerar skyddande proteiner som förhindrar att aggregaten bildas. Cellen håller så att säga isär två slagskämpar på gatan och förhindrar att de kommer i närheten av varandra. Omgivningen skyddas tills stressen inte längre är så akut. Det här är det som vi huvudsakligen intresserar oss för i Lea Sistonens forskargrupp. Posttranslationell reglering Anckar och Blomster tittar i sin forskning närmare på hur proteinernas aktivitet styrs genom posttranslationell reglering. Om man tänker sig ett protein som en kedja där varje länk är en aminosyra, så kan proteinets aktivitet modifieras och förfinas ifall aminosyrornas egenskaper ändras. Med posttranslationell reglering menas vanligtvis att man har en liten kemisk grupp, som fästs vid vissa aminosyror, och det kan ge upphov till riktigt dramatiska effekter i proteinets aktivitet, förklarar Anckar. I vissa fall kan man tala om en på- och avstängningsknapp. Vi kan till exempel ha ett protein som är ganska långt inaktivt i en cell, men när vi sätter till en liten, liten kemisk grupp, så kan det bli aktivt och kanske få en helt annan funktion. Det här är ett sätt för naturen att diversifiera funktionerna för proteiner. Det är en väckarklocka för oss som unga studerande att märka att man kan och skall sträva efter att göra sin forskning mera allmän för att göra den relevant. Man kan inte sitta med en enda molekyl i tjugo år. Mycket att bita i Cellens olika proteiner har vissa sammanlänkande faktorer, men att ta reda på vad allt det kan vara ger mycket för forskarna att bita i. Till exempel bland alla aminosyror i ett protein är det mycket svårt att säga hur många olika posttranslationella mekanismer som kan ske. Vi har undersökt någonting som heter sumolering. Det är en spännande form av posttranslationell reglering, eftersom sumo är ett litet protein, som fästs vid en massa andra proteiner i cellen och sedan utövar sin verkan på målproteinerna, säger Anckar. Ville Hietakangas, som Anckar skrev den prisbelönta artikeln tillsammans med, hade i sin doktorsavhandling noterat att sumolering av vissa aminosyror i proteinet HSF1 kräver att en bredvidliggande aminosyra är fosforylerad. Fosforylering är också en form av posttranslationell modifiering. Det intressanta som vi sedan hittade utgående från det här var en specifik sekvens av aminosyror i proteiner, som styr om fosforyleringsberoende sumolering kan ske eller inte. Den här sekvensen, koden, kan identifieras i proteiner till exempel med hjälp av datorer, och på det sättet får man veta om de kan regleras med sumolering eller inte. Det finns troligtvis också andra slags former av den här sekvensen, eller motivet som vi kallar det, berättar Anckar. För HSF1 är sumoleringen som granskats viktig, eftersom den avgör hur bra cellen kan tåla stress. Vilken funktion samma sumolering har i de övriga proteinerna där koden i aminosyrorna har hittats vet man inte ännu. Men vi har en ganska god bild av vad det kunde göra. De flesta av proteinerna som har det här motivet är nämligen liksom HSF1 transkriptionsfaktorer. Vi tror därför att motivet har en viktig roll i genavläsning, och dikterar vilka gener som skall slås på och vilka som slås av. Många möjligheter Tack vare upptäckten av koden har ÅA:s forskargrupp nu många nya spår att följa. Motivet finns i så många olika proteiner, att en stor del av forskningen måste överlåtas till andra forskargrupper. Det som vi slutligen vill komma till är att se hur regleringen av koden i detalj går till, och hur den fungerar i olika sjukdomstillstånd. Nu är vi bara i början, vi kan inte ännu säga någonting om hur den här informationen kunde användas till exempel för en klinisk tillämpning, ett läkemedel, säger Anckar. Priserna som artikeln om regleringen av proteiner fick motiverar helt klart de unga forskarna ytterligare. Givetvis! Vi har fått mera motivation och vill få ännu mera till stånd. Priserna påverkade oss inte bara ekonomiskt, utan också psykologiskt, ler Henri Blomster. Det var en stor ära för unga vetenskapsmän, som tar sina första stapplande steg på forskarbanan, att redan i det här skedet få ett pris. Det är vi väldigt glada över och tacksamma för. Det är roligt att märka att vår forskning gör nytta för vetenskapen, säger Anckar. Det är också en väckarklocka för oss som unga studerande att märka att man kan och skall sträva efter att göra sin forskning mera allmän för att göra den relevant. Man kan inte sitta med en enda molekyl i tjugo år. MICHAEL KARLSSON MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 5

6 STUDIER OCH UNDERVISNING En trend ska vändas Nytt resurscenter vill öka intresset för naturvetenskap och teknik Intresset för högre utbildning i naturvetenskap och teknik sjunker oroväckande i Finland. Trenden ska nu vändas, och som en plattform för detta arbete lanseras ett resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Det nya centret, som inledde sin verksamhet vid årsskiftet, strävar efter att skapa intresse för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan så att elevernas valmöjligheter i framtida utbildning breddas. Centret vill också främja växelverkan mellan skolor, näringsliv och högre utbildning för att öka elevernas förståelse för naturvetenskapernas och teknologins betydelse för hållbar samhällsutveckling. Dessutom har centret som målsättning att bidra till att stärka lärarnas ämneskunskaper och öka förutsättningarna för innovativ undervisning. Satsningen kommer i rätt tid. Inom den högre utbildningen har trenden under senare år varit vikande vad gäller intresset för teknik och naturvetenskaper, samtidigt har också intresset för matematik och naturvetenskaper i skolan minskat, konstaterar professor emeritus Bengt Stenlund, som är projektutredare inom resurscentret. Initiativet till centret kommer från Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV), som i samarbete med Åbo Akademi, Svenska yrkeshögskolan och yrkeshögskolan Arcada ser till att resurscenterverksamheten inleds i Helsingfors, Vasa och Åbo. Den övergripande målsättningen är att ge skolorna stöd i undervisningen i matematik, fysik, kemi och tekniskt orienterade ämen. Minskningen bland antalet förstahandssökande till naturvetenskap och teknik på universitetsnivå har varit betydande under de senaste åren. Det har också visat sig allt svårare att rekrytera studerande till ämneslärarutbildning speciellt i fysik och kemi. Trenden är procentuellt sett högre på finlandssvenskt håll än bland samtliga studerande i Finland. Avtalet om resurscentret undertecknades i december. Fr.v. Bengt Stenlund, Paula Lindroos och Jorma Mattinen. 6 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

7 Samtidigt kan Åbo Akademi uppvisa flera toppenheter inom teknik och naturvetenskap, och anställningsmöjligheterna för dem som har avlagt examen inom områdena är goda, säger ÅA-rektor Jorma Mattinen. Den grundläggande förklaringen till att antalet förstahandssökande till teknik och naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå minskar måste sökas i skolan. Av nån anledning tycks allt färre skolelever intressera sig för matematik, fysik och kemi. Den viktigaste uppgiften just nu är att påverka skolorna, att stimulera både lärare och elever till ett större intresse för matematik, naturvetenskap och teknik, säger rektor Mattinen. Mångsidig verksamhet Resurscentrets verksamhet är till en början treårig. På verksamhetsorterna finns resurspersoner på deltid för att bygga upp sådan verksamhet som lärarna verkligen är betjänta av. Alla svenska skolor i landet kommer att kunna dra fördel av resurscentret. Inledningsvis riktar sig verksamheten främst till gymnasier och högstadier, men vi ser också lågstadiet som en viktig målgrupp vars behov vi inom kort hoppas kunna möta, säger Fortbildningscentralens vid ÅA direktör Paula Lindroos, som är projektledare för resurscentret. Samarbetet mellan verksamheten i Åbo, Vasa och Helsingfors Jessica Rosenholm och Markus Norrby är resurspersoner i kemi respektive fysik. byggs upp som ett nätverk, och profileringen kommer att vara lite olika på respektive ort. I Vasa är det kemididaktiska resursentret inkopplat på verksamheten, Kemibiblioteket ska utvecklas och fortbildningsdagar arrangeras i samarbete med Svenska yrkeshögskolan. I Helsingfors fortsätter matematikfortbildningen i Mattelandet, och i Åbo utvecklas en webbportal som utgör projektets internetkärna. I Åbo satsas också på studiecirkelverksamhet med tanke på övergången från högstadiet till gymnasiet samt studiebesök till ÅA för elever från högstadier och gymnasier. Dessutom skall ämneslärarstuderande aktiveras generellt samt till uppgifter inom resurscentret. På webben finns en mängd material som kan vara till nytta i skolundervisningen. En uppgift för oss är att sovra i detta material och välja ut bitar som är användbara i praktiken, säger Markus Norrby, som är resursperson inom fysiken. Resurscentrets webbportal kommer att förses med länkar till nätbaserat material. Urvalet kommer att ske i samarbete med skolorna. Då kan vi erbjuda länkar till material som vi vet att fungerar i undervisningen, säger Norrby. Mera information om resurscentrets verksamhet finns på webben, PETER SANDSTRÖM ÅAS nya ledning vill förbättra den studiesociala situationen Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt konstituerande möte den 14 december de nya ledarna för studentkårens nästa verksamhetsår. Till styrelseordförande för år 2007 valdes fjärde årets juridikstuderande, Otto Andersson från Pernå. Andersson har tidigare aktivt engagerat sig i ÅAS fullmäktige, bland annat som fullmäktiges vice ordförande och gruppordförande för grupperingen Liberala Studentklubben. Till fullmäktigeordförande valdes enhälligt ekonomie studerande Christian Ekblom (Akademins Samlingsstuderande). Till kåravdelningens i Vasa styrelseordförande valdes politices studerande Oscar Ohlis (Liberala Studentklubben). Som betydelsefulla frågor under det kommande verksamhetsåret lyfter alla tre upp förbättrandet av studenternas studiesociala situation, samt inom ÅAS förverkligandet av kårhusbygget Havtornen i Vasa. Det inkommande riksdagsvalet kommer att vara mycket betydelsefullt för hela studentrörelsen. De största utmaningarna är att få med en höjning av studiepenningen med 15 procent i nästa regeringsprogram, samt kampen mot terminsavgifter. Den avgiftsfria utbildningen är en av grundpelarna bakom framgången i vårt samhälle, säger Otto Andersson. Till styrelsemedlemmar valdes ekonomie studerande Seth Granberg (de Rättvisa), politices studerande Sabina Eerola (de Rättvisa), politices studerande Silja Sandelin (Liberala Studentklubben), fi losofi e studerande Hans Henriksson (Åbo Gröna Vänster) samt som obunden juridikstuderande Reetta Sisko Pakkala. Till ekonomidirektionens ordförande återvaldes filosofi e studerande Anna Juntunen för en period på två år. MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 7

8 Internet kommer att förändra politiken i grunden De nationella statsvetardagarna lockade ett 60-tal samhällsvetare till Vasa den 11 och 12 januari. Dragplåster var Rachel Gibson, professor i new media studies vid universitetet i Leicester, England. Här förbereder sig Gibson för sin föreläsning om politik på internet tillsammans med forskningschef Kimmo Grönlund och forskare Peter Söderlund. De politiska partierna står inför stora utmaningar i en tid som domineras av bloggar och interaktiva, användarstyrda sajter som MySpace, YouTube och Wikipedia. Tv och dagstidningar räcker inte långt om man vill locka nya väljare. Fast hittills har det varit si och så med reaktionsförmågan. Partier är av tradition konservativa och det tar säkert tio år innan man på allvar flyttar in i de nya forumen. Men de måste utveckla sina kommunikationsverktyg om de vill hänga med i utvecklingen! Redan nu kan man faktiskt se tecken som tyder på att politiker börjat uppmärksamma och använda sig av nätverkssajter i till exempel USA, säger Rachel Gibson, professor i new media studies vid universitetet i Leicester, England. 8 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Gibson, som forskat i nya medier sedan mitten av 1990-talet, föreläste på ÅA i Vasa under de nationella statsvetardagarna den januari. Hon förutspår att internet kommer att förändra den politiska kommunikationen i grunden: vi är på väg bort från en centraliserad, hierarkisk ordning till en decentraliserad och fragmentiserad nätverksvärld. I den gibsonska framtidsvisionen har den nya eran till och med fått ett eget namn i bästa IT-stil Politisk kommunikation 2.0. Här är internet inte längre bara ett komplement till tv och tidningar utan den kanske viktigaste mediala arenan. Radikalt paradigmskifte Under den första fasen i nätets historia, från medlet av 1990-talet till 2004, kretsade det mesta kring statiska webbplatser, e-post och information som flödade uppifrån ner. Partiernas hemsidor fungerade närmast som elektroniska anslagstavlor. I fas två som Gibson alltså döpt till 2.0 är sajterna interaktiva och dynamiska och lever på användarnas villkor. Ett exempel på det pågående paradigmskiftet är den amerikanske senatorn George Allens utspel i ett klipp på videodelarsajten YouTube. Under ett tal inför kongressvalet 2006 använde den republikanske senatorn det rasistiska slangordet macaca. Grodan blev början på slutet på Allens politiska karriär: talet filmades av en amatör, lades ut på YouTube och tog sig sedan över nyhetströskeln på de stora redaktionerna. De traditionella aktörerna håller på att förlora kontrollen över det politiska budskapet.

9 Alla bloggar, wikis, MySpace och YouTube förebådar en ny form av decentraliserad dialog. Informationen strömmar inte längre uppifrån ner utan nerifrån upp. Detta innebär också att det blir allt viktigare att hitta tillförlitliga informationsmäklare på nätet. Den rollen kan till exempel partierna spela, säger Gibson. I kölvattnet på den nya teknologin följer i bästa fall en demokratisering av den politiska dagordningen, av the agenda-setting process. Teknologin erbjuder nya och mer sofistikerade möjligheter för vox populi att göra sig hörd. Det är en radikal förändring som vi är vittnen till. De som tidigare passivt konsumerade politisk information har förvandlats till aktiva producenter. Resultatet är en politisk verklighet som kännetecknas av privatisering, fragmentisering och interaktivitet. Agendan är smalare och mera målgruppsinriktad än tidigare. Och det är inte nödvändigtvis en bra sak för demokratin. Vilken betydelse har då nätboomen för väljarna? Enligt Gibson finns det inget som tyder på att livet online gjort folk mer politiskt aktiva och medvetna. Användningen av internet ökar hela tiden, det är klart. Men det betyder inte att konsumtionen av politisk information ökar. Själv tror jag att det handlar om att folk byter medium, från tv till internet. Man ersätter helt enkelt en informationskälla med en annan. Den här trenden är speciellt tydlig bland unga människor, säger Rachel Gibson. Det finns flera Finland Den 39:e upplagan av de nationella politologdagarna lockade ett 60-tal samhällsvetare till Vasa. Professor Göran Djupsund passade på att efterlysa nya perspektiv på samhällsutvecklingen i Finland. Sedan mitten av 1970-talet har det skett dramatiska förändringar i medborgarnas mediekonsumtion, i valdeltagandet och i förtroendet för politikerna och partierna. Fenomenen är intressanta i sig men det vore ännu intressantare om vi kunde tränga in bakom medeltalen. De mest spännande utvecklingsdragen träder fram i graden av enhetlighet eller fragmentisering i den finländska politiken, säger Djupsund. Valdeltagandet sjunker, visst, men det finns också en enorm variation mellan olika orter. I ett EU-parlamentsval var valdeltagandet i Ristijärvi i Kajanaland 24 procent. I samma val röstade drygt 70 procent av Grankullaborna. Det faktum att valdeltagandet i hela landet var 60 procent säger ingenting. Medeltalen döljer verkligheten. Vi statsvetare har inte uppmärksammat detta tillräckligt. Ännu på 1970-talet var Finland ett ganska enhetligt land. I dag finns det inte ett Finland, det finns flera. Och det är en omständighet som man måste beakta även när man lägger upp vetenskapliga studier, konstaterar Göran Djupsund. Gradupris till Tammerfors Under politologdagarna delade Statsvetenskapliga föreningen ut ett pris för bästa samhällsvetenskapliga pro gradu-avhandling läsåret Den här gången var det Eeva Puumala från Tammerfors universitet som fick ta emot diplom och 300 euro för avhandlingen Olipa kerran kansainvälistä politiikkaa. NINA DAHLBÄCK MfÅA NOTERAR Vasa får medieprofessur Telefonbolaget Vasa läns telefon vill vara med och sponsra en femårig donationsprofessur i multimedia vid Åbo Akademi i Vasa. Vd Erik Sjöberg ser gärna att professuren inrättas vid MediaCity. Nej, det går inte, säger förvaltningsdirektör Timo Bäckman på ÅA i Vasa. En professor måste verka inom ramen för en fakultet. MediaCity kommer med andra ord inte i fråga. I övrigt ställer vi oss positiva till projektet. Som bäst funderar vi på arbets- och befattningsbeskrivningen. Det är VLT som tagit initiativet och varit pådrivande i arbetet med att få en medieprofessor till Vasa. Förebild är den professur i sähköinen asiointi som telefonbolaget bekostade vid Tammerfors universitet i Seinäjoki tillsammans med bland annat tidningen Ilkka. Sjöberg ser helst att den nya medieprofessorn ägnar sig åt att forska i innehållsproduktion för internet. Vi har byggt upp ett jättefi nt bredbandsnät. Det enda som saknas är innehåll och tjänster. Alla är överens om att detta behövs, men ingen gör något åt saken. Naturligtvis ska en professor också ha frihet att forska i sådant som intresserar honom eller henne. Enligt Sjöberg kan professuren komma att kosta mellan och euro per år. Exakt hur stor andel som VLT är redo att betala vill han inte gå in på, det beror ju också på de andra samarbetsparterna. Håkan Anttila på Stiftelsen för Österbottens högskola har fått i uppdrag att sy ihop budgeten, som helt och hållet vilar på externa medel. Han är i sin tur förtegen om vilka parter man förhandlat med. Det är fortfarande oklart när medieprofessorn kan tillträda. Sjöberg: Jag hade hoppats på årsskiftet, men jag har förstått att det inte går riktigt så snabbt i den akademiska världen. NINA DAHLBÄCK MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 9

10 AKTUELL FORSKNING Motstridiga idéer i miljövård Utvecklingen går mot större balans mellan olika synsätt Miljövården är ett relativt nytt politikområde i Finland. Under de senaste decennierna har lagar stiftats och förvaltningsenheter byggts upp, men hur står det till med det idémässiga innehållet i vår miljövård? Finlands miljöförvaltning kom till efter en utdragen politisk process, och själva förvaltningen byggdes upp kring ett sammelsurium av idéer och gamla förvaltningsmässiga traditioner. Länge har detta avspeglat sig i en miljövård som är både brokig och luddig, säger PL Ann-Sofie Hermanson, som disputerar i statskunskap vid Åbo Akademi den 19 januari på avhandlingen Miljövårdens institutionalisering i Finland idé, rörelse, administration. I sin forskning analyserar hon miljövårdens utveckling i Finland i en samhällsvetenskaplig kontext, något som innefattar allt från idé, rörelse och administration till praktik, parti och implementering. Avhandlingen baserar sig på långvarig forskning i ämnet och frågeställningarna skärskådas i sju separata artiklar. Den grundläggande utgångspunkten har varit att analysera faktorer som är centrala då samhällets miljövård som politiskt område slås fast, nämligen ideologi, gruppintresse och samhälleligt beslutsfattande, berättar Ann-Sofie Hermanson, som till vardags är timlärare i statskunskap vid ÅA. Utdragen process Finland fick ett miljöministerium år 1983, vilket var sent i ett nordiskt perspektiv. Grundandet av det nya ministeriet hade föregåtts av drygt tio års utredningar och partipolitiska schismer där 10 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI tydliga intressekonflikter styrde diskussionen kring vilken typ av miljöförvaltning Finland skulle ha. Sektortänkandet har alltid varit starkt i Finland, och innan miljöministeriet grundades fanns miljöärendena gömda inne i en mängd olika sektorer. Sex-sju ministerier höll på och utvecklade handläggningen av miljöärenden utan att diskutera sinsemellan, konstaterar Ann-Sofie Hermanson. De starkaste aktörerna var inrikesministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Den idémässiga basen för det nya miljöministeriets verksamhet var från början allt annat än entydig, noterar Ann-Sofie Hermanson. Också fortsättningen var trög; det dröjde ytterligare tre år innan miljöförvaltningen fick regionala organ. Även på lokal nivå kom utvecklingen igång år 1986 tack vare lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning. Då den finländska miljöförvaltningen grundades byggdes den till övervägande del upp kring gamla enheter och deras tjänstemän, något som i viss mån kom att utgöra ett hinder för nya perspektiv och idéer och för ett nytt sätt att tänka, berättar Ann- Sofie Hermanson. Detta återspeglades i att miljövården på och 1990-talen länge var brokig. Via förvaltningsreformer har miljövårdens struktur och verksamhet med tiden förenhetligats i allt högre grad. Vad räknas till miljöfrågor? Och vilka instrument ska användas för att påverka området? Det har varit två av de frågor som aktualiserats genomgående under miljövårdens institutionalisering i Finland. Idémässigt kan man i stora drag se två huvudsakliga tankestrukturer, nämligen en ekocentrisk respektive en teknocentrisk miljösyn, säger Ann-Sofie Hermanson. Olika miljösyn Den teknocentriska miljösynen var dominerande i riksdagsdebatten som föregick miljöministeriets grundande, visar en empirisk analys. Men har attityderna förändrats över åren som gått? Ann-Sofie Hermanson har analyserat miljövårdens institutionalisering inte bara på riksplanet, utan också regionalt och lokalt. Analysen på det lokala planet grundar sig på en enkät bland miljövårdstjänstemännen. Hermanson har kartlagt tjänstemännens utbildning, uppgifter, syn på sitt jobb med mera. Data från 1994 jämförs med motsvarande data Hermanson har bland annat kartlagt helheter av miljöuppfattningar hos tjänstemännen och definierat uppfattningarna i de tre kategorierna ekocentrisk syn, avvägningstanke och teknocentrisk syn. Den ekocentriska synen betonar bland annat att miljövården borde prioriteras även om den ekonomiska tillväxten blir lidande och att en av miljövårdens viktigaste uppgifter är planering ur ett långsiktigt tidsperspektiv. De som stöder avvägningstanken tycker att ekonomisk tillväxt borde prioriteras även om det medför miljörisker samt att miljövårdens grunduppgift är att avväga och sammanjämka olika intressen. Den teknocentriska synen hävdar att miljövården kan bedrivas effektivt enbart via myndighets-

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

Kan vi skilja på politik och person?

Kan vi skilja på politik och person? MfÅA 23.4.2010 www.abo.fi/meddelanden NR 07 VAD KAN FILM LÄRA OSS OM RELIGION I DAG? TD Sofia Sjö bedriver forskning inom religionsvetenskap, hon undersöker hur religiositet uttrycks i nordisk film. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi EN FRÅGA FÅR SVAR Westermarck-centrum Sociobiologen och professor emeritius Stephen K. Sanderson

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN Åbo Akademis årsberättelse 2006 Åbo Akademis årsberättelse 2006 Rektors översikt...4 Förvaltning...6 Utbildning... 10 Fakulteter och fristående enheter... 14 Forskning... 16 Personal... 21 Utgivare: Förvaltningsämbetet

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det svenska i Finland år 2030

Det svenska i Finland år 2030 1 2010 Det svenska i Finland år 2030 Ett scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld Finlandssvenskarna bör framstå som föregångare och förnyare. Vi bidrar aktivt till

Läs mer

Det intelligenta biblioteket

Det intelligenta biblioteket NUMMER TVÅ 1998 Christopher Wren s teckning av hjärnan, från Cerebri Anatome (1664) Det intelligenta biblioteket vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare...................................

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Aika Datum Month and year April 2014

Aika Datum Month and year April 2014 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Statsvetenskapliga fakulteten Laitos Institution Department Institutionen för socialvetenskaper Tekijä Författare Author Lund, Johan Henrik Työn nimi Arbetets

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

LEDARSKAP OCH LÄRANDE. En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning. Analys och förslag. Eva Nisser

LEDARSKAP OCH LÄRANDE. En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning. Analys och förslag. Eva Nisser LEDARSKAP OCH LÄRANDE En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning Analys och förslag av Eva Nisser 1 Nisser, Eva Fiskarbacken 12 131 50 Saltsjö-Duvnäs ISBN 91-631-3882-4 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning

Läs mer

FORSKNINGENS DYNAMIK Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden?

FORSKNINGENS DYNAMIK Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden? FORSKNINGENS DYNAMIK Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden? ETT SEMINARIUM ARRANGERAT AV SVERIGES UNGA AKADEMI SVERIGES UNGA AKADEMI 2014 FORSKNINGENS DYNAMIK Hur uppstår

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 2015-03-19 KOMPETENS X Bilagor Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 1 Bilagor 1. Systemteoretiskt synsätt 2. Dagbladet om icke godkända elever 3.

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer